AN VR PRINCE Velkendthed - Særpræg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2006 00009 - VR 2005 00147 PRINCE Velkendthed - Særpræg"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR PRINCE <w> Velkendthed - Særpræg Indehaveren af ordmærket PRINCE fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket PRINCE. Indsiger begrundede indsigelsen med, at registrering og brug af ordmærket PRINCE vil medføre en utilbørlig udnyttelse af og skade på Princemærkets særpræg og renommé. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker som med henvisning til varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophævede registreringen af VR KENDELSE: År 2006, den 30. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over House of Prince A/S Søborg v/kromann Reumert Advokatkontor Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. november 2005 vedrørende sagen VR PRINCE <w> for General Biscuits Belgie Belgien v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet anser det for godtgjort, at indsigers ordmærke PRINCE på registreringstidspunktet var velkendt her i landet, jf. Varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Indehavers brug af et identisk ordmærke for en række varer i klasserne 29, 30 og 32 indebærer efter Ankenævnets opfattelse en sådan utilbørlig udnyttelse eller skade af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, at nævnet tager klagen til følge.

2 Herefter bestemmes: Styrelsens afgørelse omgøres og registreringen af VR ophæves. Sagens baggrund: Den 11. november 1997 indleverede General Biscuits Belgie en ansøgning om registrering af ordmærket PRINCE for Klasse 29: Kød, fisk, skinke, fjerkræ og vildt; delikatessevarer (ikke indeholdt i andre klasser); konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtpuré, frugtmos, frugtsauce; suppe; konserves fremstillet helt eller delvis af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller delikatessevarer; konserverede, tørrede, kogte eller frosne færdigretter fremstillet helt eller delvis af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller delikatessevarer; søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips; snacks i form af små stykker tilberedt svinekød; mælk mælkepulver, geleret og pisket mælk tilsat smagsstoffer; mælkeprodukter, nemlig mælkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt, mousser, cremer og fløde, cremeog flødedesserter, frisk fløde, smør, ostepasta, ost, lagret ost, skimmelost, ulagret frisk ost, ost i lage, hytteost, drikkevarer fremstillet hovedsagelig af mælk eller mejeriprodukter; frosne mælkevarer, gærede mælkevarer; spiselige olier, olivenolie, spisefedt. Klasse 30: Kaffe, the, kakao, kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer; chokoladebaserede drikkevarer; sukker, ris, tapioka; mel, pier (søde eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); pasta (med eller uden smagsstoffer og/eller fyld), næringsmidler af korn, morgenmadsprodukter; tilberedte retter helt eller delvis fremstillet af pasta; færdigretter helt eller delvis fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager, wienerbrød og butterdejsbrød, alle førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld og/eller smagsstoffer; salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej, herunder butterdej, eller pandekagedej; spiseis, frossen creme; honning, salt sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede eller søde), pastasauce, krydderier. 2/23

3 Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande (med eller uden mineraler), frugt- og grøntsagsjuice, frugt- eller grøntsagsbaserede drikke, lemonade, tonicvand, ingefærdrikke, sorbeter (drikkevarer), præparater til fremstilling af drikkevarer, saft til drikkevarer, ikke-alkoholholdige frugt- og grøntsagsekstrakter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mejeriprodukter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mælkegæringsmiddel. Varemærket blev registreret den 11. januar 2005 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende. I brev af 22. marts 2005 fremsatte Kromann Reumert Advokatfirma på vegne House of Prince A/S, Søborg indsigelse mod ovennævnte registrerings gyldighed efter varemærkelovens 23, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at indsigers mærke, PRINCE, VR og VR , er særdeles stærkt indarbejdet og velkendt i Danmark, og at brugen af et identisk yngre mærke for varer i klasserne 29, 30 og 32, nemlig VR , vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets særpræg og renommé. Til støtte for indsigelsen henvistes til varemærkelovens 4, stk. 2 og 15, stk. 4, nr. 1. Indehaver har i brev af 25. august 2005 ikke bestridt, at indsigers mærke er velkendt, men har anfægtet, at det er så velkendt, at beskyttelsen kan udstrækkes til at omfatte levnedsmidler. Det er således indehavers opfattelse, at kundekredsen ikke skaber en sammenhæng mellem varemærket Prince for cigaretter og varemærket Prince for levnedsmidler. Den 30. november 2005 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen: 2. Lovgrundlaget Ifølge varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis " varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden 3/23

4 art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. 3. Vurdering og konklusion Indsigers mærker: PRINCE (ordmærke) Registreringsnr.: VR og VR Registreret for: Klasse 34: cigaretter og Klassehovedet for klasse 34 Indehavers mærke: PRINCE (ordmærke) Registreringsnr.: VR Registreret for: Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter, geléer, syltetøj, frugtpuré, frugtmos, frugtsauce; suppe; søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips; mælk, mælkepulver, geleret og pisket mælk tilsat smagsstoffer; mælkeprodukter, nemlig mælkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt, mousser, cremer og fløde, creme- og flødedesserter, frisk fløde, smør, ostepasta, ost, lagret ost, skimmelost, ulagret frisk ost, ost i lage, hytteost, drikkevarer fremstillet hovedsagelig af mælk eller mejeriprodukter; frosne mælkevarer, gærede mælkevarer. Klasse 30: Kaffe, the, kakao; kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer; chokoladebaserede drikkevarer; sukker, ris, tapioka; mel, pier (søde eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); næringsmidler af korn, morgenmadsprodukter, nemlig kornpræparater og majsflager; færdigretter helt eller delvist fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager, wienerbrød og butterdejsbrød, alle førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld og/eller smagsstoffer; salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej herunder butterdej eller pandekagedej; spiseis, frossen creme; honning, salt, sennep, krydderier, saucer (søde). Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande (med eller uden mineraler), frugt- og grønsagsjuice, frugt- eller grønsagsbaserede drikke, lemonade, tonicvand, ingefærdrikke, sorbeter 4/23

5 (drikkevarer), præparater til fremstilling af drikkevarer, saft til drikkevarer, ikke-alkoholholdige frugt- og grønsagsekstrakter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mejeriprodukter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af mælkegæringsmiddel. 3.a. Velkendthed I en indsigelsessag mod MP nr har styrelsen fastslået, at PRINCE i Danmark er et velkendt varemærke for cigaretter. Denne vurdering blev umiddelbart lagt til grund i en senere indsigelsessag mod MP nr På den baggrund og på baggrund af det indsendte materiale vil styrelsen også i denne sag allerede anse det for dokumenteret, at PRINCE er et velkendt varemærke for cigaretter. Et velkendt varemærke kan nyde en udvidet beskyttelse efter varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1 i forhold til mærkeligheden og varer af anden art, jf. også EFdomstolens dom i C-408/01 ADIDAS. Bestemmelsen forudsætter ikke en egentlig risiko for forveksling, men snarere at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem varemærkerne, og at brugen af det yngre mærke derfor vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé eller skade dette. 3.b. Vurdering af om indehavers mærke PRINCE vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers mærkers særpræg eller renommé. En utilbørlig udnyttelse foreligger, når forbrugerkredsen bibringes den opfattelse, at mærkeindehavers varer har forbindelse til indsiger. I nærværende sag er der identitet mellem mærkerne. Det angrebne mærke er imidlertid registreret for levnedsmidler. Det er styrelsens opfattelse, at disse varer adskiller sig betydeligt fra cigaretter, som indsigers mærke er velkendt for. Uagtet at både levnedsmidler og cigaretter trods sidstnævntes potentielt skadelige virkninger således kan være nydelsesmidler, er der dog tale om nydelsesmidler af meget forskellig karakter, hvilket også blev lagt til grund for afgørelsen i indsigelsessagen mod VR , Magnum. Hertil kommer, at de omhandlede varer som udgangspunkt ikke købes i samme købssituation, da cigaretter oftest er en ekspeditionsvare, mens levnedsmidler er en selvbetjeningsvare. Ydermere findes der ved søgning i styrelsens varemærkeregister en række registreringer, hvori mærkedelen PRINCE indgår. PRINCE er således ikke fuldstændigt en- 5/23

6 tydigt forbundet med indsiger, hvorved indsiger ikke kan gøre krav på en beskyttelse over for alle varer. Den betydelige forskel i varerne samt det forhold at flere virksomheder har PRINCE registreret i forskellige klasser, medfører, at der ikke er risiko for, at der ved brug af det yngre mærke for levnedsmidler vil blive skabt en forbindelse mellem mærkerne i kundekredsens bevidsthed. På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at brugen af det angrebne mærke ikke vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers velkendte mærkes særpræg eller renommé. Indsigelsen tages derfor ikke til følge, og registreringen opretholdes i sin helhed. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 15, stk. 4, nr Denne afgørelse indbragte indsiger House of Prince A/S ved Kromann Reumert i brev af 26. januar 2006 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager påstår Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse omgjort ved i det hele at afvise registrering af det omhandlede varemærke. Klager har begrundet sin påstand med følgende: 1. Utilbørlig udnyttelse af særpræg og renommé 1.1 Indsigers velkendte varemærke Der er enighed mellem parterne om, at indsigers varemærke er velkendt. På denne baggrund og i overensstemmelse med hidtidig praksis og den fremlagte dokumentation lægger Patent- og Varemærkestyrelsen til grund, at indsigers varemærke er velkendt, men styrelsen finder ikke, at utilbørlighedskravet i varemærkelovens 4, stk. 2 og 15, stk. 4, nr. 1 er opfyldt. Som anført i indsigelsen til Patent- og Varemærkestyrelsen er utilbørlighedskravet i varemærkelovens regler om velkendte varemærker et objektivt krav, der ikke forudsætter, at udnyttelsen er tilsigtet af den krænkende part. Kravet forudsætter heller ikke, at brugen af mærket rent faktisk resulterer i en håndgribelig udnyttelse af den goodwill, der er knyttet til mærket ved at den krænkende part opnår et mersalg men derimod blot, at brugen af det velkendte mærke giver en indbygget opmærksomhedseffekt. Det er således end ikke et krav, at indsiger dokumenterer, at kundekredsen tidligere har skabt en forbindelse mellem mærkerne, men derimod alene, at indsiger sandsynliggør, at dette kan blive tilfældet, jf. OHIM s Opposition Guidelines punkt Omfanget af indsigers varemærkeret Indsigers mærke, PRINCE, er på ingen måde beskrivende for cigaretter. Ordet er arbitrært valgt i relation til den relevante produktgruppe og må allerede af den grund derfor anses for at have et stærkt særpræg og deraf følgende stærk beskyttelse, jf. R 6/23

7 308/ Mango Sport System S.R.L./ Diknah S.L., præmis 27 samt R 472/2001 Biba/Biba, præmis 24. Den omfattende brug og indarbejdelse af PRINCE-mærket og det kendskab, der er knyttet til PRINCE-mærket i offentligheden, forstærker endvidere mærkets særpræg. PRINCE er, som det kan ses af kendskabsanalyserne fremlagt for Patent- og Varemærkestyrelsen i tilnærmelsesvis hele den relevante kundekreds (rygere) og også blandt næsten alle voksne ikkerygere - tæt forbundet med indsigers produkter, hvorfor beskyttelsen af PRINCE-mærket skal udstrækkes meget vidt. I den foreliggende situation er der endvidere tale om helt identiske ordmærker. Da indsigers PRINCEmærke er endog særdeles velkendt skal beskyttelsen efter varemærkelovens 4, stk. 2 og 15, stk. 4, nr. 1 over for varer af en anden art end dem, som indsigers mærke er registreret for, derfor udstrækkes meget vidt. 1.3 Utilbørlig udnyttelse af særpræg og renommé Brugen af et identisk mærke i den konkrete sammenhæng vil utvivlsomt medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers PRINCE-mærkes særpræg og renommé. Det gælder særligt, fordi brugen indebærer en udvanding af indsigers varemærkeret og fordi det for kundekredsen vil være nærliggende at antage en forbindelse mellem varerne eller udbyderne heraf, jf. U , hvor Coca-Cola var til hinder for registreringen af Coca-line for fodtøj selv om der ingen sammenhæng er mellem sodavand og fodtøj og selv om de to mærker ikke var identiske. Det forhold, at indsigers produkter er potentielt skadelige udelukker ikke, at PRINCE-varemærket besidder et stærkt og særdeles værdifuldt særpræg og renommé og ej heller, at dette kan udnyttes, herunder ved udvanding, når mærket uden indsigers samtykke anvendes for andre produkter og af andre erhvervsdrivende. Nævnte forhold medfører heller ikke per se en begrænsning i den varemærkeretlige beskyttelsessfære, der gælder for det velkendte varemærke. 1.4 Beskyttelsens udstrækning Forudsat, at et varemærke er velkendt, består der efter praksis relativt beskedne krav til sammenhængen mellem produktgrupperne og til at de relevante kundegrupper skaber en sammenhæng mellem produkterne, for at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé, jf. U , hvor forbindelse mellem chokoladevarer og underholdningsbranche ikke var så fjern, at indsiger ikke havde krav på beskyttelse. Til illustration fra praksis fra OHIMs, kan bl.a. henvises til R 472/2001 Biba/Biba og R 308/ Mango Sport System S.R.L./ Diknah S.L.: I Biba-sagen, R 472/2001 fandt Board of Appeal, at der var risiko for, at den relevante kundegruppe yngre, modebevidste kvinder ville skabe en sammenhæng mellem mærket BIBA, som af indsiger blev benyttet for et modemagasin til kvinder, og den anvendelse, som mærkeansøger agtede at gøre af samme mærke. Beskyttelsen blev ikke blot udstrakt til tøjartikler, make-up, skønhedspleje mv. men til blegemidler og andre produkter til brug for tøjvask, rengøring mv. Board of Appeal udtalte, at brug af mærket for samtlige produkter incontestably enable the appellant to take unfair advantage of the reputation of the BIBA trademark to make its own products known. 7/23

8 I Mango-sagen, R 308/2003, udtalte Board of Appeal i præmis 34 følgende om sammenhængen mellem dametøj og hjelme til sportsbrug: Thus it is conceivable that the public buying MANGO clothing might also carry out a sporting, leisure or DIY activity in which protective helmets are worn and the goods covered by the earlier mark could complement the goods in the application, which as discussed already cannot be restricted to the sport of cycling [præmis23]. It cannot be excluded that young, sporty, dynamic and fashion conscious women, who are precisely the focus of the opponent s MANGO marketing strategy, will strive to match their accessories to their collection of MANGO clothes, and as part of the image will wear co-ordinating headgear. Det følger af nævnte praksis, at beskyttelsen af velkendte varemærker udstrækkes endog meget vidt og at beskyttelse også gives for meget fjerntliggende produkter og endog produkter, hvor der reelt ingen sammenhæng er med de produkter, som det oprindelige, velkendte varemærke anvendes for. 1.5 Købssituationen Styrelsen har i afgørelsen lagt vægt på, at de omhandlede varer som udgangspunkt ikke købes i samme købssituation, da cigaretter oftest er en ekspeditionsvare, mens levnedsmidler er en selvbetjeningsvare. Argumentet må forkastes. I en afgørelse har OHIMs Board of Appeal i præmis 36 anført, at det faktum, at de relevante produkter ikke kunne købes i samme butikker, var klart irrelevant, jf. R 308/ Mango Sport System S.R.L./ Diknah S.L. I øvrigt bestrides det, at varerne ikke kan købes i samme købssituation. Cigaretter og tobaksprodukter kan i supermarkeder ofte købes i kasselinjen, hvor også de øvrige varer betales, ligesom produkterne ofte købes i kiosker, tankstationer mv., salgssteder, som også har et stort salg af en lang række af de produkter, der er omfattet af General Bisquits Belgies varemærkeregistrering. 1.6 Nydelses/brugssituationen I den foreliggende sag vil der, ud over købssituationen, tillige for mange af de registrerede produkter være en nær sammenhæng med cigaretter i nydelses- /brugssituationen. Chips og kiks nydes ofte i en hyggestund og ved festlige lejligheder, hvor nyderen er afslappet eller social. Netop i disse situationer er også nydelsen af cigaretter særlig udbredt. Mange rygere har i dag rygevaner, hvor rygning primært finder sted i netop disse miljøer. Det er derfor sandsynligt, at kundegrupperne for denne type varer vil skabe en sammenhæng mellem General Biscuits Belgies brug af PRINCE-mærket og indsigers mærke/virksomhed, hvilket i meget høj grad vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers PRINCE-mærkes særpræg eller renommé, jf. nærmere nedenfor. 1.7 Betydningen af øvrige PRINCE-registreringer Styrelsen har ved sin afgørelse lagt vægt på, at PRINCE indgår som mærkedel i en række registreringer i styrelsens register. I langt størstedelen af de nævnte registre- 8/23

9 ringer indgår PRINCE dog alene som en af flere bestanddele i et mærke og meget ofte er der tale om figurmærker. Desuden og nok så vigtigt - er langt størsteparten af registreringerne ejet af enten General Biscuits Belgie eller indsiger og er en del af tvisten mellem parterne. Der er alene én gyldig ordmærkeregistrering af det isolerede ord PRINCE, som ikke er ejet af en af parterne men derimod af Prince Sports Group, Inc. Denne registrering har indsiger meddelt samtykke til. General Bisquits Belgie har således ikke sandsynliggjort, at andre registreringer, hvori PRINCE indgår som en mærkebestanddel, har indflydelse på den nuværende sag og ej heller, hvorledes denne indflydelse i givet fald skulle komme til udtryk, jf. BOA R1204/2004 Absolut/Abbsolute præmis 41: As regards the fact that several trade marks containing the combination ABSOLUT have been registered by national offices, the Board finds that the applicant has not shown that those cases are transposable to the present case. 2. Konkret vurdering af de enkelte varer/varegrupper Såfremt Ankenævnet ikke finder grundlag for at udstrække beskyttelsen af indsigers PRINCE-mærke til samtlige de registrerede produkter, skal der foretages en konkret vurdering for hver enkelt produkt/hver enkelt produktkategori. Efter en samlet bedømmelse bl.a. af hvor tæt/fjernt-liggende de enkelte produkter/produktkategorier er på indsigers produkter, skal det vurderes, om der for det pågældende produkt eller den pågældende produktkategori sker en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, som er knyttet til indsigers mærke. Patent- og Varemærkestyrelsen har som hovedbegrundelse for afvisningen af indsigelsen anført, at levnedsmidler generelt adskiller sig betydeligt fra cigaretter uden at gå ind i en nærmere vurdering af hvilke levnedsmidler, der er tale om eller en vurdering af, om de relevante kundegrupper skaber en sammenhæng mellem General Biscuits Belgies produkter og indsigers varemærke og/eller virksomhed. Styrelsens afgørelse må forstås således, at et cigaretmærke ikke nyder nogen beskyttelse over for nogen art levnedsmiddel. Dette bestrides. Styrelsen har undladt at foretage en konkret vurdering af de enkelte produkter/produktkategorier og har således ikke vurderet, om en delmængde af de produkter/produktgrupper, som General Biscuits Belgie har søgt varemærket registreret for, har tilstrækkelig sammenhæng med indsigers produkter, til at beskyttelsen af indsigers mærke skal udstrækkes til i hvert fald disse produkter/produktkategorier. Indsiger gør gældende, at i hvert fald en del af de produkter/produkt-kategorier, som General Bisquits Belgies varemærkeregistrering omfatter, har en sådan sammenhæng med indsigers varemærke og produkter, at varemærkeregistrering i hvert fald for disse grupper skal afvises. Ud over samtlige varer i klasse 32 drejer det sig særligt om følgende: Klasse 29: søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips,, Klasse 30: Kaffe, the, kakao; kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer, chokoladebaserede drikkevarer, pier (søde eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); færdigretter helt eller delvist fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager, wienerbrød og butterdejsbrød, alle 9/23

10 førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld og/eller smagsstoffer kiks (søde eller salte) salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej herunder butterdej eller pandekagedej,. I hvert fald ved brug af mærket for de nævnte produkter, som er af udpræget nydelsesmæssig karakter og hvor det således er særligt nærliggende, at produkterne indgår i en sammenhæng med indsigers produkter ikke blot i købs- men også brugssituationen, er der stor risiko for, at kundekredsen skaber en forbindelse mellem mærkerne, og at der herved sker en utilbørlig udnyttelse af det særpræg og renommé, der er knyttet til indsigers varemærke o 0 o Sammenfattende gøres det gældende, at indsigers PRINCE-mærke er stærkt indarbejdet og særdeles velkendt. Registrering og brug af ordmærket PRINCE for de af VR omfattede varer i klasserne 29, 30 og 32 vil medføre en utilbørlig udnyttelse af og skade på PRINCE-mærkets særpræg og renommé. Varemærkeregistrering VR er derfor i sin helhed og i hvert fald for en række af de registrerede produktgrupper udelukket fra registrering Indklagede General Biscuits Belgie ved Budde, Schou & Ostenfeld A/S har den 7. april 2006 kommenteret klagen med følgende: PÅSTAND: Principalt: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes. Subsidiært: Registreringen VR PRINCE opretholdes for klasse 30: kiks. ANBRINGENDER: Der henvises generelt til vor argumentation i første instans, samt desuden til følgende: Angående den principale påstand: 1. Klagers materiale kan ikke dokumentere en så høj velkendthed som påstået af klager. 2. Klager opfylder ikke betingelserne i Varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. Angående den subsidiære påstand: Klager har udvist passivitet over for indklagedes brug af varemærket PRINCE for kiks. Til 1: En stor del af det af klager påberåbte materiale angår kun perioden efter den relevante dato, 11. november 1997, hvor den angrebne registrering VR blev anmeldt til registrering. Vi henviser til Varemærkelovens 7, 2. sætning, samt til 10/23

11 princippet i Pariser-konventionens artikel 4B. Mere præcist henvises til følgende bilag til klagers indsigelsesskrivelse af 22. marts 2005: Bilag 1: Skandinavisk Tobakskompagnis årsrapport 2003/04; Bilag 3: OMD Denmark, oplysninger om annoncering for PRINCE i perioden ; Bilag 5: Brand Value - PRINCE Family 1999; Bilag 6: Gallup-undersøgelse år 2000, og Bilag 7: AIM Nielsen, undersøgelse Eneste relevante spørgsmål og svar i denne må være spørgsmålet. "Hvor mange år har De haft kendskab til cigaretmærket PRINCE?" og svarene på dette. For at få medhold skal klager dokumentere velkendthed inden indklagedes ansøgningsdag, 11. november Dette ses ikke direkte at være tilfældet, og i det mindste ikke i et omfang som hævdet af klager. Til 2: Som fastslået i praksis såvel i Danmark som på EU-plan bevirker et varemærkes velkendthed ikke automatisk, at varemærket er beskyttet for alle varer og tjenesteydelser. Beskyttelsen forudsætter, at de strenge betingelser i Varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, jfr. Harmoniseringsdirektivets artikel 5, stk. 2, er opfyldt eller på overbevisende måde kan sandsynliggøres at ville blive opfyldt. Det skyldes, at retsordenen skal sikre, at velkendte varemærker ikke gives en urimeligt bred beskyttelse, jfr. præmis 42 i generaladvokatens udtalelse i CHEVY sagen, C-375/97. 15, stk. 4. nr. 1 udgør en undtagelse fra hovedreglen om, at kollision mellem varemærker kræver, at der foreligger identiske eller ligeartede varer/tjenesteydelser, og denne undtagelse skal fortolkes strengt, jfr. BOAs afgørelse i sag R283/ HOLLYWOOD, præmis 81, samt OHIMs indsigelsesafgørelse i sag 2287/01 RITZ, punkt 3.3, tredjesidste afsnit. For at få medhold skal klager godtgøre, at én af følgende betingelser er opfyldt: 2.1.: Brugen af indklagedes varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkes særpræg; 2.2: Brugen af indklagedes varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers ældre varemærkes renommé; 2.3.: Brugen af indklagedes varemærke ville skade klagers ældre varemærkes særpræg; 2.4: Brugen af indklagedes varemærke ville skade klagers ældre varemærkes renommé. Jeg henviser til OHIMs "Opposition Guidelines", side Til 2.1: Ordet PRINCE er ikke i sig selv specielt særpræget. Navnene KING, QUEEN, PRINCESS, PRINCE er anprisende, idet de skal angive den bedste vare af sin art, prinsen blandt cigaretter (jfr. hvad der tidligere stod på klagers cigaretpakker: "PRINCE OF BLENDS"), prinsen blandt tobaksblandinger eller cigaretten for prinser. Et af formålene med at vælge mærker som PRINCE, KING og QUEEN er at prøve at låne den kongelige verdens image og prestige. Disse anprisningsfaktorer er uden tvivl årsagen til, at så mange varemærker består af eller indeholder royale titler. 11/23

12 Ej heller består der en særlig forbindelse mellem de her involverede varer, så at brand extension af indsigermærket ville være naturlig, endsige mulig. Tobaksvaremærker må ikke lovligt bruges for andet end tobak; tobak er potentielt sundhedsskadeligt, mens levnedsmidler selvsagt ikke må være det, jfr. fødevarelovgivningens bestemmelser, herunder markedsføringsforbuddet i artikel 14, stk. 1-4 i EU-forordning 178/2002 om generelle principper og krav i fødevare-lovgivningen m.m. Klagers og indklagedes varer har delvist forskellige målgrupper: Indklagedes søde kiks sælges fortrinsvist til børn, mens på den anden side tobak ikke lovligt må sælges til børn under 16 år. Det er derfor ikke muligt for indklagede at udnytte, d.v.s. drage fordel af, klagers mærkes velkendthed, fordi velkendtheden udelukkende gælder cigaretter, og indklagede ikke har fordel af, at forbrugerne, og specielt ikke børn, associerer til cigaretter og disses egenskaber ved at se indklagedes varemærke, tværtimod. Der henvises i den forbindelse til BOAs afgørelse i sag R283/ HOLLYWOOD, i hvilken BOA slog fast, at brugen af mærket HOLLYWOOD for cigaretter ville skade det ældre velkendte tyggegummimærke HOLLYWOOD's image af sundhed, dynamik og ungdom. Til 2.2: At en vare har "renommé" vil sige, at den har en særlig høj kvalitet, pålidelighed eller luksuspræg ("quality image", Guidelines side 380). Klagers PRINCE cigaretter har imidlertid hverken usædvanlig høj kvalitet, status eller pris og har derfor ikke renommé i lovbestemmelsens forstand, hvorfor indklagedes brug af sit varemærke naturligvis ikke kan udnytte (drage fordel af) det ikke-eksisterende renommé. Til 2.3: At et velkendts mærkes særpræg kan skades forudsætter, at det velkendte mærke kun indehaves og kontrolleres af én virksomhed, altså at andre virksomheder ikke også anvender det identiske mærke, omend for væsentligt forskellige varer/tjenesteydelser ("exclusive character", jfr. Guidelines side 377, første afsnit). Hvor det velkendte mærkes indehaver har en eksklusiv position, idet han er den eneste, der anvender det pågældende mærke i det pågældende land, peger hans mærke entydigt hen på én erhvervsvirksomhed og er dermed stærkt særpræget. Det er imidlertid ikke tilfældet med PRINCE: På det danske marked findes foruden sagens parter bl.a. ketsjere af mærket PRINCE og kurser af mærket PRINCE2. Hertil kommer talrige varemærker, hvori PRINCE er dominerende element, f.eks. Toms BLACK PRINCE lakridsfigurer. Eftersom klager således ikke har nogen eksklusiv position i Danmark med hensyn til PRINCE, som også anvendes her af andre, kan indklagedes varemærke ikke skade klagers varemærkes særpræg. Til 2.4: At indklagedes varemærke skulle skade renomméet hos klagers varemærke ville for det første kræve, at et sådan renommé bestod, hvilket som ovenfor nævnt ikke er tilfældet. For det andet ville det kræve, at brugen af indklagedes varemærke gengav klagers varemærke i obskøn, nedsættende eller upassende sammenhæng eller blev brugt på en måde, som er uforenelig med klagers varemærkes specielle image. Mere specifikt ville det kræve - at indklagedes varemærke gengiver klagers varemærke, sådan at klagers varemærkes ord- eller figurelementer ændres på negativ eller anstødelig måde; at indklagedes varemærke dækker frastødende varearter eller varearter, som vækker negative eller ubehagelige associationer, der konflikter med de associationer, der vækkes ved legitim brug af klagers varemærke; 12/23

13 at indklagedes varemærke bruges for varer af dårlig kvalitet eller varer, der er uforenelige med klagers varemærkes specielle kvalitet, image eller prestige. Dette er, som det ses, "rottegifts"-reglen. F.eks. kan brug af et yngre varemærke for tobaksprodukter skade et ældre varemærkes renommé, hvis det ældre varemærke har et image af sundhed, dynamik og ungdom, jfr. HOLLYWOOD-afgørelsen nævnt ovenfor. Det er imidlertid ikke tilfældet her: Det ældre varemærke er et produkt uden speciel prestige, luksus eller højpris-image, og det ældre varemærke bruges for cigaretter, en vareart, hvis image i disse år hastigt forringes, hvilket giver sig udslag i forbud mod rygning på offentlige steder, hjælp til at holde op med at ryge, foranstaltninger mod passiv rygning, øget salg af nikotintyggegummi o.s.v. Det er derfor helt usandsynligt, at brug af PRINCE for fødevarer, der overholder fødevare-lovgivningens krav, skulle kunne forringe cigaretmærkets i øvrigt udokumenterede og ikke sandsynlige prestige eller image. Til klagers eksempler skal vi anføre: I AFTER EIGHT sagen (U ) var sagsøger eneste indehaver af varemærket AFTER EIGHT. Derfor bevirkede tilkomsten af det yngre AFTER EIGHT mærke en fortrængning af sagsøger fra hans eksklusive position, modsat den foreliggende sag, hvor der som nævnt er flere, der bruger PRINCE som varemærke eller dominerende element deri. BIBA: Her blev det ældre varemærke brugt for et dameblad, det yngre for tøj, kosmetik og lignende. Afgørelsen begrundes bl.a. med, at BIBA er et "invented word", præmis 23, d.v.s. modsat PRINCE ikke et ord hentet fra sproget. At sådanne kunstord udgør de stærkest mulige varemærker kendes fra det berømte varemærke KODAK, hvis velkendthed bl.a. skyldes, at det var et kunstord, der følgelig kun kunne vække én association, nemlig til varer hidrørende fra indehaveren af KODAK mærket. Desuden begrundedes BIBA afgørelsen med, at fordi tøj- og kosmetikfirmaer ofte markedsfører deres varer i dameblade, vil bladets kvindelige læsere associere bladet med tøj, make-up o.s.v. mærket BIBA og tro, at BIBA varerne var specielt designet for unge, dynamiske kvinder, og snylte på bladets image af ungdom, modernitet og dynamik, præmis 24. Man kan også let forestille sig, at en tøjfabrikant, der begynder at markedsføre tøj og eventuelt også kosmetik, smykker og tasker under mærket ALT FOR DAMERNE ville få forbrugerne til at tro, at der var tale om en brand extension fra det kendte dameblads side. Afgørelsen byggede således på helt specielle forhold, der ikke foreligger i denne sag. MANGO: Det ældre varemærke dækkede tøj, det yngre hjelme. Afgørelsen begrundedes med, at hjelme og tøj er komplementære, at de bruges sammen, jfr. f.eks. ridehjelme, at de begge er eller kan være modevarer, og at begge kan have samme unge, sporty og dynamiske aftagerkreds, d.v.s. samme målgruppe. Igen er situationen anderledes i den foreliggende sag. At det velkendte varemærke ikke ukritisk tillægges bred beskyttelse illustreres af BOAs afgørelse i sag R53/ BOSS, hvor man fandt, at brugen af BOSS for spiseis ikke kunne udnytte eller skade særpræget eller ryet for det velkendte varemærke BOSS for tøj. Ligeledes fandt OHIM i sin indsigelsesafgørelse 2287/2001 RITZ det usandsynligt, at der kunne skabes en forbindelse mellem det yngre varemærke RITZ for dame- og pigeundertøj og det ældre vare-mærke RITZ for hoteldrift. (Afgø- 13/23

14 relsen blev appelleret og omgjort, dog ikke under henvisning til den her relevante artikel 8.5, men artikel 8.1.). EU-varemærkeforordningens artikel 8.5 kræver kun, at klager sandsynliggør, at brug af det yngre mærke vil medføre utilbørlig udnyttelse af eller skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé. I modsætning hertil kræver Harmoniseringsdirektivets artikel 5.2, at indehaveren af det ældre mærke dokumenterer, at brugen udnytter eller skader særpræget eller renomméet, jfr. ADIDAS dommen i sag C-408/01 samt den engelske, tyske og svenske opfattelse af Harmoniseringsdirektivets artikel 5.2. Forskellen i formuleringer skyldes, at der i artikel 8.5 situationen typisk endnu ikke foreligger brug af det yngre varemærke, mens artikel 5.2 situationen er, at det yngre varemærke bliver brugt, og at skadevirkningerne dermed er indtrådt og kan påvises. I den foreliggende sag har det yngre varemærke været brugt i Danmark siden 1996 for kiks og lignende, hvorfor eventuelle skadevirkninger forlængst skulle have vist sig. Derfor må det kræves af klager, at han dokumenterer, hvordan indklagede har udnyttet eller skadet klagers varemærkes særpræg eller renommé. Det har han ikke gjort, og vi gør gældende, at det skyldes, at der ikke er skadevirkninger at dokumentere. Dette er naturligt nok, idet det ældre varemærke ikke er et luksus- eller prestigeprodukt med særligt fint image, men derimod en cigaret til gennemsnitspris og med gennemsnitscigarettens image. Dette image er, som det fremgår af den ovennævnte HOLLYWOOD afgørelse, negativt, og indklagedes produkter kan ikke drage fordel deraf (udnytte) eller skade dette image. Hvad angår den påståede forbindelse mellem cigaretter og levnedsmidler henviser vi til, at i vore dage anses det typisk for uæstetisk at spise, når og hvor der ryges, hvorfor spisning og rygning sjældent finder sted i samme situation. Ligeledes bliver det stedse mere almindeligt med rygeforbud på spisesteder. Selv om levnedsmidler og cigaretter i nogle situationer kan tænkes indtaget samtidig, vil dette ikke hos forbrugerne skabe forbindelse mellem de implicerede varemærker: forbrugerne ved godt, at tobaksvaremærker kun lovligt må bruges for tobak. Angående betydningen af de øvrige PRINCE registreringer kan vi henvise til, at det i Danmark er mangeårig administrativ praksis at lægge vægt på, om et omstridt mærke også er registreret af andre, og da på hvor mange hænder disse registreringer er. Det er naturligt nok, idet hver registrering er en reservation af en ret for sin indehaver til at bruge mærket for de varer/tjenesteydelser, registreringen dækker, og indehaveren kan på et hvilket som helst tidspunkt tage mærket i brug, hvilket brugspligten i Varemærkelovens 25 også tilskynder ham til at gøre. Derfor er den uantastede eksistens i varemærkeregisteret af PRINCE registreringer relevant for sagen. Hvad i øvrigt angår indklagedes registreringer bør man have for øje, at følgende registreringer ikke er en del af tvisten mellem parterne: VR ordmærket PRINCE i klasse 32 VR ordmærket PRINCE PILSNER i klasse 32 VR figurmærket PRINCE i klasse 30 VR figurmærket PRINCE i klasse 30, og VR figurmærket PRINCE i klasse 30. Side 4, afsnit 1.7, anfører klager følgende: "Der er alene én gyldig ordmærkeregistrering af det isolerede ord PRINCE, som ikke er ejet af en af parterne, men derimod af Prince Sports Group, Inc. Denne registrering har indsiger meddelt samtykke til." Der- 14/23

15 til kommer imidlertid de to EU-registreringer , ordmærket PRINCE for "financial affairs; monetary affairs" i klasse 36 i navnet Vereins- und Westbank AG, samt ordmærket PRINCE for diverse varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16 og 41 i navnet The Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury m.v. Hvad angår den danske registrering af ordmærket PRINCE i navnet Prince Sports Group, Inc. har indsiger ikke meddelt samtykke til denne. Derimod blev ansøgningen begrænset i forhold til klagers registrering VR ordmærket PRINCE i klasserne 14 og 25. Klagers cigaretmærkes velkendthed kom man derimod ikke ind på. I øvrigt ville et eventuelt samtykke fra klager til Prince Sports Group's PRINCE registrering være irrelevant for forbrugernes opfattelse af forholdet mellem mærkerne, idet forbrugerne ikke ville være vidende om samtykket. Ved afgørelsen af konflikter som denne, hvor begge parters mærker er på markedet, vil det være naturligt også at lægge vægt på den aktuelle brug af mærkerne, jfr. herved side 188, andet afsnit af Den Kommenterede Varemærkelov, tredje udgave Som bilag 1 vedlægger vi derfor kopi af en PRINCE emballage anvendt i Danmark, samt som bilag 2 udskrifter fra klagers hjemmeside, visende de forskellige typer PRINCE cigaretter. Som det ses, er der iøjnefaldende forskelle i typografi og grafik, ligesom indklagedes emballage tillige viser indklagedes paraplyvaremærke LU, der også anvendes for de kendte kiks/småkager TUC og BASTOGNE. Klagers emballager er derimod forsynet med de lovpligtige sundhedsadvarsler på iøjnefaldende sted. Som det klart fremgår, har indklagede ikke tilstræbt nogen lighed med klagers emballager. Forskellen på klagers og indklagedes emballager hænger utvivlsomt sammen med, at indklagedes målgruppe først og fremmest er børn i førteenagealderen, mens klagers målgruppe ifølge loven kun må være unge på 16 år eller derover, og voksne. Om baggrunden for indklagedes PRINCE mærke skal vi henvise til bilag 3, som er en udskrift fra indklagedes franske moderselskabs hjemmeside. Som det fremgår, lancerede man allerede i 1948 i Frankrig mærket PRINCE ("Fourré goût Chocolat" = fyldt, chokoladesmag). Indklagedes PRINCE mærke opstod således 9 år inden klagers, og der er ingen holdepunkter for at antage, at indklagede blot har efterlignet klagers PRINCE mærke. Når indklagedes kiks i 1996 skiftede fra at hedde PRINZENROLLEN til PRINCE også i Danmark skyldtes det et legitimt og naturligt ønske fra moderselskabet om at kunne udnytte det samme varemærke overalt i verden. Til den subsidiære påstand: Indklagede har som nævnt brugt PRINCE mærket i Danmark siden 1996 for søde kiks. Klager har tålt dette. Derfor må der være indtrådt passivitet efter dansk rets almindelige passivitetsregler og specielt efter Varemærkelovens 9. Den foreliggende sag er et klassisk eksempel på, at indehaveren af et velkendt varemærke prøver at tiltage sig en bredere beskyttelse, end han er berettiget til. Det er en vigtig opgave for de danske varemærkemyndigheder at hindre dette, jfr. igen generaladvokatens udtalelse i CHEVY-sagen, præmis 42. Vi mener med ovenstående at have godtgjort, at klagers velkendthed ikke er dokumenteret som værende så bred som påstået af klager, at forbrugerne hverken har skabt eller må antages at ville skabe forbindelse mellem klagers og indklagedes mærke, samt at indklagede som følge af sin passivitet er udelukket fra at få medhold for så vidt angår varearten kiks. 15/23

16 Vi forbeholder os ret til at fremkomme med yderligere materiale til støtte for vore påstande Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 23. maj 2006 følgende udtalelse til sagen: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 30. november 2005 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes... Indklagede General Biscuits Belgie ved Budde, Schou & Ostenfeld A/S har i brev af 4. juli 2006 kommenteret Patent- og Varemærkestyrelsen udtalelse med følgende: Vi er enige i Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, som den kommer til udtryk i Styrelsens høringssvar af 23. maj Ligeledes er vi enige i Styrelsens henstilling til Nævnet om at stadfæste den trufne afgørelse. Dokumentationen for velkendthed ikke overbevisende: I vor replik af 7. april 2006 gør vi gældende, at en stor del af klagers materiale ikke kan dokumentere, at klagers mærke var velkendt på det relevante tidspunkt, d.v.s. i perioden inden 11. november 1997, hvor indklagedes varemærkeansøgning blev indleveret. Det skal vi nærmere underbygge således. Bilagene, hvortil der henvises, er alle til klagers indsigelsesskrivelse af 22. marts 2005: BILAG 1: Skandinavisk Tobakskompagnis årsrapport 2003/04: Intetsteds i rapporten nævnes resultater tidligere end regnskabsåret 1999/2000, og de fleste steder nævnes kun resultater tilbage fra regnskabsåret 2002/03, se f.eks. side 5, 6, 16, 19, 20, 22, 26, 30 og 36. På side 16 nævnes, at PRINCE har en markedsandel "i Skandinavien på godt 37%", hvilket må forstås som situationen år 2003/04. Man kan ikke slutte herfra til, at PRINCE havde en lignende markedsandel i 1997, næsten 7 år før. Side 17, midterste spalte, afsnittet "markeder" oplyses, at HoP [House of Prince] står for omkring 94% af alle cigaretter, der sælges i Danmark, bl.a. PRINCE, KING'S, LOOK og økonomi-mærkerne CORNER og NORTH STATE. Igen kan procentdelen kun referere til det relevante regnskabsår 2003/04, ligesom cigaretmærket PRINCE's del af de 94% ikke fremgår af citatet. Man kan heller ikke slutte fra den citerede oplysning til, at PRINCE skulle have haft en dominerende markedsandel i 1997 eller tidligere. At det er umuligt at slutte noget fra rapportens oplysninger til situationen før november 1997 illustreres af dette citat fra rapportens side 17, midterste afsnit nederst: "Totalmarkedet for fabriksfremstillede cigaretter er steget med næsten 8% i forhold til sidste år", hvilket angiveligt skyldtes afgiftsnedsættelse i efteråret Sådanne begivenheder og deres effekt på afsætningen bevirker, at man ikke kan gå ud fra rapportens oplysninger og ekstrapolere rapportens tal tilbage til før november /23

17 BILAG 3: Dette bilag dokumenterer, at firmaet OMD Denmark har indsat en række annoncer for varemærket PRINCE i diverse aviser og blade i perioden Bilaget indeholder ingen som helst informationer om den relevante periode, d.v.s og tidligere. Man kan ikke slutte fra denne annoncering til, at således var klagers annonceringsniveau også før Den dokumenterede annoncering kan være et led i et reklamefremstød, der skulle forbedre markedsandelen for PRINCE. BILAG 5: Bilaget indeholder resultatet af en undersøgelse blandt danske rygere i Igen kan man ikke drage den slutning, at fordi 57,1% af de adspurgte spontant nævner PRINCE som det mærke, de kender inden for cigaretter, var procenten den samme i 1997 og før. De nævnte procentsatser kan f.eks. være et resultat af den reklameindsats, der dokumenteres i bilag 3. BILAG 6: Samme kommentar som til bilag 5, blot er undersøgelsen et år yngre, og brugbarheden af undersøgelsesresultatet tilsvarende ringere. BILAG 7: Dette bilag er en rapport over en telefonundersøgelse foretaget i tredje kvartal 2004, altså næsten 7 år efter skæringsdagen 11. november Det må derfor konstateres, at bortset fra side kan man ikke på forsvarlig måde slutte, at fordi kendskabet til PRINCE i slutningen af 2004 var så og så mange procent, må det også have været det i 1997 og tidligere. Det må konkluderes, at bilag 1, 3, 5, 6 og 7 til klagers indsigelsesskrivelse har særdeles ringe bevisværdi. Flere aktørers PRINCE mærker på det danske marked: Klager har gjort gældende, at klagers og indklagedes PRINCE mærker stort set er de eneste på det danske marked. Det er imidlertid ikke tilfældet: Som det fremgår af bilag 1, anvender Toms Fabrikker varemærket BLACK PRINCE i Danmark for lakridsfigurer. Som det fremgår af bilaget, er ordet PRINCE stærkt fremhævet i forhold til ordet BLACK, hvilket er naturligt nok, da BLACK blot angiver farven på varen, som er sorte lakridsfigurer. BLACK PRINCE er således endnu et PRINCE mærke på det danske marked for nydelsesmidler. Et andet PRINCE mærke på det danske marked kan ses på bilag 2-5. Det drejer sig om mærket PRINCE2, som er et projektstyringsværktøj. Som det fremgår af bilag 3, er PRINCE2 verdens mest udbredte projektstyringsmetode, der anvendes både i det private erhvervsliv og i offentlige projekter. Metoden, der bl.a. udbydes af Teknologisk Institut og DIEU (Dansk Ingeniørforenings Efteruddannelse) anvendes angiveligt bredt inden for offentlig forvaltning, IT, telesektoren, byggeri, finans, sundhed, forsvar, medicin og olie & gas. Staten har ydet støtte til udvikling af uddannelse og undervisning i PRINCE2. PRINCE2 "er valgt som fælles projektledelsesmetode til det Fælles offentlige Elektroniske Sags- og Dokumenthåndterings projekt (FESDprojektet), hvor ministerier, amter og primærkommuner samtidig indfører Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssystemer (ESDH). Amtrådsforeningen - EPJ projektet - har valgt at anvende PRINCE2." Videre hedder det, at "PRINCE2 vil indgå i en statslig projektleder-uddannelse, der er under udvikling", at "referencelisten tæller mere end 100 private og offentlige virksomheder", samt at "PRINCE2 er i dag en defacto standard for projektledelsesmetode i den offentlige sektor og er under implementering i en lang række offentlige og private virksomheder." 17/23

18 Som det fremgår af bilag 4, havde mere end 1000 elever bestået PRINCE2 Foundation eksamen i Danmark ved udgangen af 2005, ligesom PRINCE2 "formentlig også er den mest udbredte [projektmetode] i Danmark". Endelig hedder det: "Med det antal eksaminer, der nu er gennemført, har PRINCE2 i Danmark haft en større udbredelseshastighed end resten af det europæiske marked." Som det fremgår, er PRINCE2, som ejes af den engelske stat, formentlig allerede indarbejdet i Danmark for projektstyring og undervisning deri. Som bilag 6 vedlægger vi en udskrift af OHIM's database af PRINCE2 figurmærke i farver. Nyeste danske og EU-praksis støtter indklagedes principale påstand: Vi vedlægger som bilag 7 en udskrift af Ankenævnets afgørelse af 14. juni 2006 i sag AN om VR ordmærket CECIL. Som det fremgår, havde House of Prince nedlagt indsigelse mod ordmærket CECIL for diverse varer i klasserne 3, 9, 14, 16, 18, 25 og 26. House of Prince A/S nedlagde indsigelse, idet man påberåbte sig sit varemærke CECIL, som dokumenteredes brugt for cigaretter i klasse 34, og som angiveligt er velkendt for cigaretter. Styrelsen fandt, at CECIL er velkendt for cigaretter, samt at der er identitet henholdsvis synsmæssig og lydlig lighed mellem indsigers og indehavers varemærker. Til trods herfor fandt Styrelsen, at der ikke kunne antages en forbindelse mellem mærkerne, ej heller, at der kunne skabes en sammenhæng mellem disse, hvorfor indsigers påstand i relation til bl.a. Varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1 ikke kunne tages til følge. Denne afgørelse indbragte House of Prince for Ankenævnet, der sendte skriftvekslingen til høring hos Patent- og Varemærkestyrelsen, som i sit høringssvar bl.a. udtalte følgende: "Styrelsen er enig med klager i, at der også indenfor tobaksindustrien har forekommet "brand-extension" sted. Udover den af klager anførte "brand-extension" af mærket MARLBORO kan nævnes mærket CAMEL, der også anvendes for fodtøj, DAVIDOFF, der også anvendes for bl.a. parfume og cognac, og YVES SAINT LAURENT (YSL), der også anvendes for bl.a. beklædningsgenstande og parfume. Denne form for "brand-extension" i forbindelse med varemærker brugt for tobaksvarer er dog blevet forbudt efter lov nr. 492 af 7. juni 2001 om forbud mod tobaksreklame m.v. Styrelsen finder imidlertid, at selv om det særligt i relation til velkendte mærker er blevet mere almindeligt at gøre brug af "brandextension", så kan dette ikke i sig selv føre til, at velkendte mærker, uanset graden af velkendthed, må anses for beskyttet i forhold til alle den type produkter, som det ud fra en umiddelbar betragtning kan være attraktivt at foretage en "brand-extension" til...." "Under hensyn til den grad af velkendthed, som klager har dokumenteret mærket CECIL har, finder styrelsen, at en så bred beskyttelse, som der lægges op til af klager, alene bør anerkendes i det omfang det kan dokumenteres, at der er sket en egentlig brancheglidning mellem de omhandlede varer. En sådan dokumentation ses ikke at være fremlagt af klager." "Styrelsen finder det endvidere usandsynligt, at der er sket en brancheglidning mellem de omhandlede varer, da der efter styrelsens erfaring kun er ganske få cigaretproducenter, der anvender "brand-extension", herunder i forhold til de varer, der er omfattet af det angrebne mærke...." 18/23

19 (Kursiveret her). Styrelsen henstillede til Ankenævnet, at man stadfæstede den trufne afgørelse. I sin afgørelse af 14. juni 2006 anerkendte Ankenævnet ligesom Patent- og Varemærke-styrelsen, at ordet CECIL er dokumenteret velkendt og brugt i Danmark, men kun for cigaretter. Desuden fandt man bl.a., "at en konkret helhedsvurdering fører til, at der på grund af varernes forskelligartethed ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at brugen af det angrebne mærke for de varer, som det søges registreret for, vil medføre utilbørlig udnyttelse eller skade klagers mærkers særpræg eller renommé, som anført i Varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1." Desuden delte Ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens opfattelse angående den af klager påståede brancheglidning. Som konklusion stadfæstede Ankenævnet den påklagede afgørelse og tilsidesatte således den af House of Prince nedlagte indsigelse. Vi gør gældende, at afgørelsen støtter indklagedes principale påstand i den foreliggende sag. Som bilag 8 vedlægger vi kopi af OHIM's afgørelse af 21. juni 2006 i en indsigelse mod indklagedes EU-ansøgning for figurmærket PRINCE. Som det fremgår, påberåbte indsiger, der er den samme som klager i den foreliggende sag, sig sit varemærke PRINCE for cigaretter, samt at dette varemærke er velkendt. Som det tillige fremgår, tilsidesatte OHIM indsigelsen, idet man ikke fandt, at brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. I den forbindelse udtalte OHIM bl.a.: "Kiks, kager, konditorivarer og tobak er totalt forskellige produkter, som vækker totalt forskellige associationer. Tobak associeres generelt med noget, som er dårligt for helbredet. Dette bekræftes af de påskrifter, som fabrikanterne er forpligtet til at nævne på cigaretpakkerne. Det image, som associeres med cigaretter, er uforeneligt med og modsiger det image, som søges opnået til kommercialiseringen af produkter såsom kiks, der grundlæggende er bestemt for et ungt, ikke-rygende publikum. En fabrikant af konfekture- eller konditorivarer kunne ikke forestille sig en værre sammenligning end med sundhedsskadelige produkter." (Side 9, sidste afsnit til side 10, første afsnit). Første afsnit, side 11, siger OHIM bl.a.: "I øvrigt, selv om han indrømmer, at mærkerne har sameksisteret i adskillige år i Danmark, har indsiger ikke fremkommet med noget indicium, som kunne støtte tesen om den påståede snyltning til skade for mærket PRINCE, eller [til støtte for] et forsøg på at udnytte dets renommé...." Vi mener med ovenstående at have godtgjort, at klagers materiale ikke kan dokumentere en så stærk velkendthed, som klager påberåber sig; at der ikke kun i det danske varemærkeregister og EU-varemærkeregistret sameksisterer talrige mærker bestående af eller indeholdende ordet PRINCE, men også at PRINCE anvendes på det danske marked af flere andre aktører end klager og indklagede, hvilket må have den virkning, at PRINCE ikke entydigt kan 19/23

20 vække forestillinger om én bestemt erhvervsvirksomhed og følgelig ikke har nogen stærk adskillelsesevne. at Ankenævnets og OHIM's nyeste praksis støtter indklagedes principale påstand. Slutteligt skal vi gentage vor anmodning til Nævnet om at stadfæste Styrelsens afgørelse, subsidiært opretholde den angrebne registrering VR PRINCE for klasse 30: Kiks. Ved brev af 6. juli 2006 anfører klager ved Kromann Reumert: at klager i sagens natur ikke er enig i Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, således som den er udtrykt i styrelsens høringssvar af 23. maj Ud over den overordnede vurdering, indeholder styrelsens høringssvar ingen konkret stillingtagen til de argumenter, som var indeholdt i klageskrifter til Ankenævnet Endvidere anfører klager, at indklagede ganske uforståeligt - bestrider, at klagers varemærke var særdeles velkendt. Klager House House of Prince A/S ved Kromann Reumert har i brev af 8. august 2006 kommenteret indklagedes indlæg i sagen. Klager er fremkommet med følgende: 1. Dokumentation for Velkendthed At klagers PRINCE-mærke er og gennem en meget lang årrække stedse har været endog særdeles velkendt er uomtvisteligt. Dette er da også lagt til grund ved en række danske, udenlandske og internationale administrative afgørelser, senest ved OHIMs afgørelse af 21. juni 2006 i indsigelsessag nr. B , en sag som Jens Dam selv henviser til i det seneste indlæg. Velkendtheden er skabt ved intensiv brug over en meget lang årrække - fra lanceringen i 1957 og fremefter. At varemærket således også i november 1997, hvor General Bisquits Belgie indgav ansøgningen for PRINCE-ordmærket, og i tiden forud herfor har været velkendt er ikke mindst i lyset af det samlede dokumentationsmateriale, klager har fremlagt, helt uomtvisteligt. Som supplement til det tidligere fremlagte materiale, fremlægges som bilag 1-3 Skandinavisk Tobakskompagnis årsrapporter for regnskabsårene 1995/96, 1996/97 og 1997/98. Heraf fremgår blandt andet, at det hjemlige cigaretsalg var stigende, og at det lå på mellem kr. 6,5 og 6,6 mia. stk. cigaretter i den nævnte årrække. Samtidig opnåede PRINCE som det førende cigaretmærke i Skandinavien i samme årrække en stigende markedsandel; i 1994/95 udgjorde markedsandelen 42,7%, 1995/96 steg den til 43,3%, i 1996/97 steg den igen til 44%, og også i 1997/98 steg den til 45,7% af det samlede skandinaviske cigaretmarked. Særligt i relation til bilag 3 til indsigelsen til Patent- og Varemærkestyrelsen har det som følge af feriesæsonen desværre ikke været muligt at indhente en udta- 20/23

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN VR WEST WIND - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 21. december 2007 afsagde retten i sagen V 10 07 General Biscuits Belgie N.V. (Advokat Mads Marstrand Jørgensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00008 VA 2012 00627 RYPSGRIS - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2014 00008 VA 2012 00627 RYPSGRIS <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00008 VA 2012 00627 RYPSGRIS - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvis at registrere varemærket VA 2012 00627 RYPSGRIS med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0125 Klager: Mel-Com A/S Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Indklagede: Kenneth Østergaard Søndergade 15 A, 2. th. 6200 Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0002 Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES - Indsigelse Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 02891 DoñaMERCEDES . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket VR 1994 01549 CELAYA fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2004 02852 CELINA . Indsiger

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 404 Klager: Basse J. T. Bergqvist Villa Foresta, Skodborg Strandvej 83 2942 Skodsborg Indklagede: Frank Jensen Nordre Fasanvej 184 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0070 Klager: Mad til Døren v/ Henriette Skovbakke Sandballevej 3 8382 Hinnerup Danmark Indklagede: Jeppe Berg Tøgersen Thorshammer 63, st. 7500 Holstebro Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 307 Klager: OFiR A/S Gladsaxe Møllevej 26 2860 Søborg Indklagede: IT Support Danmark A/S - Peter Hare v/advokat Thomas Monberg Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S Malmøgade 7 2100 København Ø Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere