Indholdsfortegnelse. Side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 3"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse En verden af muligheder... side 5 IBC centralt placeret... side 9 Mission & Værdier... side 10 Meget mere end handelsskole.... side 12 Erhvervsuddannelser EUD... side 14 Handelsgymnasiet HHX... side 17 IBA International Business Academy. side 19 IBC Kurser.... side 22 VUC Fredericia... side 26 Adresser... side 28 Organisationsplan... side 31 Fakta... side 33 IBC omgivet af udvikling... side 34 Side 3

3 En verden af muligheder Fremtiden er fuld af muligheder for dem, der tør gribe dem. Vi vil være de bedste til at skabe medarbejdere og iværksættere, der tør gribe fremtiden. Vi vil udvikle hele mennesker for hvem innovation, fleksibilitet og globalisering ikke er abstrakte begreber men naturlige måder at tænke på. Mennesker der glæder sig til fremtiden. Verden udvikler sig hurtigt i dag. Vi udvikler os med og vil faktisk helst være lidt foran. IBC skal forudse studerendes og virksomheders behov, inden de opstår og skabe muligheder for at udvikle sig sammen med verden. Derfor er vores uddannelser fleksible og ajourførte. Vi vil åbne døre ikke lukke dem. Jørgen A. Houmann Side 5

4 En verden af muligheder Det gælder også for dem, der er i fuld gang med deres arbejdsliv men stadig har brug for opdatering af deres faglige og personlige kompetencer. Vi skaber muligheder for efter- og videreuddannelse, for dem der ikke vil gå i stå. Det kræver mod og det kræver, at vi aldrig stiller os tilfredse og lader os nøje. Derfor udvikler IBC hele tiden nye uddannelser, afprøver nye undervisningsmetoder og går nye veje. Det kan vi, fordi vi har en unik stab af dygtige og engagerede medarbejdere, og fordi vi tør lytte og samarbejde med virksomheder, med de studerende og med andre uddannelsesinstitutioner, regionalt, nationalt og internationalt. IBC er en del af verden og verden er en del af IBC. Vi har studerende fra hele kloden. Vores danske studerende rejser ud og vender hjem med nye idéer. Udenlandske gæstelærere inspirerer os på næsten alle vores uddannelser og vi arbejder tæt sammen med mange af de bedste universiteter og business skoler på den internationale scene. På IBC er verden aldrig langt væk. Fremtiden er fuld af muligheder. På IBC tør vi gribe dem. Vi gør IBC til et bedre sted at lære. Jørgen A. Houmann Administrerende direktør Side 7

5 Fredericia Middelfart Aabenraa Fredericia Fredericia Kolding IBC centralt placeret Kolding IBC centralt placeret i en af Danmarks stærke erhvervsregioner med afdelinger i Fredericia, Kolding og Aabenraa. Geografisk dækker IBC et område fra Middelfart i øst over Fredericia og Kolding til Aabenraa i syd. Befolkningsunderlaget er ca Mange kurser, efteruddannelsesaktiviteter og videregående uddannelser trækker kursister, elever og studerende fra et meget større område. Aabenraa Side 97

6 Mission et bedre sted at lære Værdier Vi finder det værdifuldt: n at være grænseoverskridende n at vise konstruktiv usikkerhed n at udvise humoristisk storsind n at have frihed under ansvar n at udvise flid og sparsomhed n at medarbejderne oplever trivsel og arbejdsglæde Side 11

7 Meget mere end handelsskole IBC er en moderne uddannelsesinstitution med mange muligheder. Vi har merkantile uddannelser på stort set alle niveauer, og vores undervisning er ifølge flere benchmarkanalyser noget af landets bedste. Vi lægger vægt på aktiv deltagelse, innovation og inddragelse af ny teknologi. Vi arbejder tæt sammen med erhvervslivet lokalt og nationalt, og har et internationalt perspektiv. IBC er en købmandsskole men også meget mere end det. Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelserne HG og Hovedforløb en af hjørnestenene blandt skolens aktivitetsområder. Med blikket rettet mod erhvervslivet, er det de grundlæggende erhvervsuddannelser med mange muligheder inden for salg, handel, administration, det internationale og for iværksættere. Handelsgymnasiet (HHX) På IBC er eleven i centrum også på handelsgymnasiet. Det betyder, at dialog, ansvarlighed og gode rammer er vigtigere end faste regler og detailstyring. På de tre år på HHX kan eleven være sikker på at få styrket sit internationale udsyn og sine merkantile kompetencer. Samtidig er vejen banet for en videregående uddannelse på universiteter, handelshøjskoler eller vores egen IBA. International Business Academy (IBA) IBA udbyder nye, fleksible korte og mellemlange videregående uddannelser. IBA s afsæt er en stærk international profil. Både udbud og måden undervisningen gennemføres på afspejler dette udgangspunkt. Samtidig sikrer mange studerende fra hele verden, at den internationale forankring ikke kun skabes gennem bøger, men også gennem et attraktivt internationalt studiemiljø. IBC Kurser IBC Kurser er for virksomhederne og deres medarbejdere. Vi er en kompetent sparringspartner inden for ledelse, organisationsudvikling og udvikling af medarbejdere. Mest stolte er vi af vores akademiuddannelser og kurser inden for ledelse, HR, IT, markedsføring og økonomistyring, som giver medarbejdere og virksomheder nye kompetencer, der hurtigt kan bruges i virksomheden. Undervisningen foregår på IBC eller i virksomheden. Voksenuddannelsescenter (VUC) VUC er uddannelsescentret for voksne. Her udbyder vi uddannelser på forskellige niveauer fra grundskole til gymnasialt niveau. Men altid med udgangspunkt i den voksne kursist. Kerneområderne er HF, FVU, AVU og undervisning for ordblinde. Side 13

8 Hovedforløb IBC er regionsskole for hovedforløb inden for følgende brancher: Detailhandel, Handel, Administration, Offentlig administration, Økonomi, Revision, Spedition og Finans. Udviklingen af uddannelserne sker gennem en tæt dialog med erhvervslivet, som vælger IBC på grund af det store uddannelsesudbud, den rette kvalitet og den centrale placering i regionen. Erhvervsuddannelser EUD HG HG er den direkte vej til job i erhvervslivet inden for butik, handel og kontor. IBC tænker internationalt. Derfor kan en HG kombineres med en guideuddannelse i Spanien eller studieture til fx New York eller Berlin. På HG er den praksisorienterede undervisning i højsædet. Derfor arbejdes der meget med erhvervsvejledning, hvor professionelle jobkonsulenter hjælper virksomheder og elever med etablering af de rette praktikpladser. Eleverne inddeles efter egne interesser og mål med deres uddannelse. Der er særlige forløb for studenter, voksne og elever i mesterlære. Side 15

9 Handelsgymnasiet HHX IBC Handelsgymnasiet er den 3-årige gymnasiale ungdomsuddannelse HHX. Fagene på HHX har udspring i de samfundsvidenskabelige områder. De obligatoriske fag er: Virksomhedsøkonomi, afsætningsøkonomi, international økonomi, erhvervsret, samfundsfag, samtidshistorie, matematik, dansk, engelsk og tysk/spansk/fransk. Der er 3 studieretninger. Økonomilinjen, hvor højniveaufaget er virksomhedsøkonomi A kombineret med matematik A/B. Studieretningerne i økonomilinjen har 3 studieretningsfag: Statistik, finansiering og organisation. Marketinglinjen, hvor højniveaufaget er afsætning A kombineret med international økonomi A eller virksomhedsøkonomi A. Studieretningerne i marketinglinjen har 3 studieretningsfag: Markedskommunikation, psykologi og innovation. International linje, hvor højniveaufagene er international økonomi A kombineret med afsætning A eller tysk A. Studieretningerne i den internationale linje har kulturforståelse som 3. studieretningsfag. Udviklingen af den enkelte elevs studiekompetence er højt prioriteret på HHX. Efter HHX har eleverne et særligt godt fundament for at læse videre, inden for økonomi, kommunikation, journalistik, finans, sprog, jura, revision, eksport, spedition, marketing, salg og it. Men HHX er også en relevant baggrund for at vælge studier til folkeskolelærer eller pædagog. Side 17

10 IBA International Business Academy Korte og mellemlange videregående uddannelser med internationalt perspektiv. Så enkelt kan IBA i virkeligheden beskrives og det er også ganske enkelt: På IBA bliver de studerende klædt på til en international fremtid. Side 19

11 IBA International Business Academy Erhvervsakademiuddannelser IBA udbyder lige nu 2 korte videregående uddannelser: Markedsføringsøkonomuddannelsen, med 4 forskellige studieretninger, hvor den studerende kan fordybe sig inden for sit specielle interessefelt og kvalificere sig til mange forskelligartede jobfunktioner Finansøkonomuddannelsen, hvor et tæt samspil med alle dele af den finansielle sektor sikrer relevans og anvendelighed, når de studerende efter uddannelsen skal varetage et job i en bank, hos en ejendomsmægler, i en økonomifunktion o.m.a. Internationale uddannelser IBA har i et unikt samarbejde med forskellige udenlandske universiteter udviklet en håndfuld attraktive uddannelser på bachelor- og masterniveau. BA i Business Management et 3-årigt studium, der foregår på IBC, i Coventry, England og i Leuven, Belgien BA i International Business enten som fuldtidsstudie i Kolding eller som et e-learning forløb Endelig tilbyder IBA en Masteruddannelse i International Business og en Executive MBA målrettet fremtidens ledere. Begge uddannelser afvikles som en kombination af velkendt klasseundervisning og e-learning. IBA er videregående uddannelser, hvor det globale perspektiv er afgørende i teorien og i praksis. Pr. 1. januar 2009 er IBA blevet en del af Erhvervsakademi Kolding/IBA, der skal udbyde og udvikle videregående uddannelser. Ovennævnte uddannelser gennemføres fortsat på IBC. Side 21

12 IBC Kurser Behovet for opkvalificering stopper naturligvis ikke, når man er færdiguddannet. Derfor tilbyder vi efteruddannelse og organisationsudvikling på et højt niveau direkte målrettet virksomheder og medarbejdere. Vi kalder det IBC Kurser. IBC Kurser tager afsæt i virksomhedernes behov og en indgående viden om de nyeste tendenser i omverdenen, som har betydning for udviklingen af fremtidens medarbejdere. Med en professionel og målrettet indsats som udgangspunkt er IBC Kurser en seriøs samarbejdspartner for virksomheder og medarbejdere i mange forskellige brancher og sektorer. IBC Kurser tilbyder skræddersyede forløb på forskellige niveauer på IBC eller i virksomheden fx i forbindelse med: Uddannelse af virksomhedens medarbejdere Uddannelse af både dagens og morgendagens ledere i virksomheden Samarbejde med virksomheden om udvikling/ omstrukturering af organisationen Side 23

13 IBC Kurser Følgende er også en fast del af IBC Kursers program: IBC Serviceplus+ Serviceuddannelse Oplevelsesøkonomi, salg og service inden for turisme, detailhandel, bank- og forsikringsvirksomhed IT og økonomi Grundlæggende og avancerede MS Office kurser, projektstyring, webdesign, Navision, søgemaskineoptimering Sælger og salgsuddannelse Sælgeruddannelse, præsentationsteknik, smalltalk, mødebooking, telefonsalg IBC Learning IT IBC Learning IT Leder og HR uddannelse Grundlæggende, akademi- og diplomlederuddannelser Projektledelse Grundlæggende-, international- eller IT projektledelse, PRINCE2, MBA IBC LEDELSE & HR IBC Project- Management IBC Merkonom og Akademiuddannelser Merkonom og akademiuddannelser Ledelse, finansiel rådgivning, international handel og markedsføring, it, kommunikation m.m. IBC marketing & kommunikation Marketing og Kommunikation Markedsføring, reklame, medier, online markedsføring, webkommunikation, grafisk design, jura, søgemaskineoptimering Side 25

14 VUC Fredericia VUC Fredericia er det nyeste medlem af IBC-familien og således en integreret del af IBC, men med en særlig profil: Uddannelse til voksne. AVU - Almen Voksenuddannelse AVU almen voksenuddannelse - svarer til 9./10. klasse. Kan tages som enkeltfag eller som fagpakker for de kursister, der hurtigt skal videre i et uddannelsesforløb. FVU - Forberedende Voksenundervisning (dansk og regning) FVU er et tilbud til de mange danskere, der mangler forudsætninger i dansk og regning for at kunne tage en uddannelse eller blot klare dagligdagen på en arbejdsplads. OBU Ordblindeundervisning OBU er målrettet de ordblinde. På baggrund af en screening med efterfølgende udredning planlægges der et undervisningsforløb, der er tilpasset den enkelte. HF - højere forberedelseseksamen HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der består af en række obligatoriske fag på C, B og A-niveau samt en vifte af valgfag på samme niveauer. I en samlet HF-eksamen indgår desuden en SSO større skriftlig opgave samt et eksamensprojekt. HF kan læses som enkeltfag, fagpakker eller som et 2-årigt forløb. På IBC Fredericia udbydes KRÆS en kreativ, æstetisk 2-årig HF, der er udviklet i et samarbejde mellem Musical Akademiet i Fredericia, Højskolen Snoghøj og Campus Fredericia (IBC & VUC). På KRÆS får eleverne mulighed for at deltage i flere kreative fag, end der sædvanligvis er mulighed for på C og B niveau. KRÆS er et fuldt adgangsgivende gymnasialt forløb, men med en kreativ, æstetisk toning. Side 27

15 Adresser Erhvervsuddannelser Skamlingvejen Kolding Mosegårdsvej Fredericia Dronning Margrethes Vej Aabenraa Tel Handelsgymnasiet Skamlingvejen Kolding Mosegårdsvej Fredericia Dronning Margrethes Vej Aabenraa Erhvervsakademi Kolding/IBA Skamlingvejen Kolding Tel IBC Kurser Skamlingvejen Kolding Mosegårdsvej Fredericia Dronning Margrethes Vej Aabenraa Tel VUC Fredericia Mosegrdsvej 2B 7000 Fredericia Tel Tel Side 29

16 Organisationsplan BESTYRELSE Samarbejdsorganer MIU HMU DIREKTION LEDELSE STABSFUNKTIONER: INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG PR TR HANDELSGYMNASIET ERHVERVSUDDANNELSER OG KURSER EFTERUDDANNELSE VOKSENUDDANNELSER KVALITET IT ØKONOMI/ADMINISTRATION BIBLIOTEK OASEN (FORPLEJNING) BYGNINGSDRIFT VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Bestyrelsesformand: H.C. Mejer Hansen Næstformænd: Flemming Paasch, Lone Thomhav og Karin Østergaard-Jensen Side 31

17 Fakta 2008 Omsætning 250 mio. kr. Resultat 5 mio. kr. Egenkapital 280 mio. kr. Balance 500 mio. Medarbejdere 450 Antal pc er trådløst internet overalt Undervisningsareal m2 Antal biblioteksbøger Aktiviteter Handelsskolens grundforløb (HG) 900 elever Hovedforløb elever Handelsgymnasiet elever Videregående uddannelser 400 studerende Akademiuddannelser (VVU) studerende Efteruddannelse kursister Direktør IBC Kurser Peder Kjærgaard Adm. direktør Jørgen A. Houmann Rektor IBA/ Erhvervsakademi Kolding Niels Egelund Direktør for Ungdomsuddannelserne Stig Holmelund Økonomichef Martin Larsen Side 33

18 IBC omgivet af udvikling Dér ligger IBC centralt placeret i et af Danmarks stærkeste vækstområder. Med afdelinger i Kolding, Aabenraa og Fredericia/Middelfart er vi omgivet af spændende virksomheder, kulturliv og jobmuligheder. Lægges dertil et befolkningstal på ca , er vi faktisk ret glade for at ligge, hvor vi gør! KOLDING Kolding er en af de større byer i regionen, som også er hjemsted for IBC s største afdeling men Kolding er heldigvis også meget mere end det. Med en lang række uddannelsesinstitutioner, indbyggere og et rigt kultur-, by- og fritidsliv byder Kolding på et attraktivt studiemiljø. Erhvervslivet er blomstrende, og dækker næsten alle brancher og om man orienterer sig mod Jylland, Fyn/Sjælland eller London, Hamborg eller Shanghai så ligger Kolding i et trafikalt smørhul med jernbane og motorvej. Og med Billund Lufthavn lige i nærheden. AABENRAA Aabenraa har masser af historie men tingene står bestemt ikke stille af den grund. Byen er en attraktiv studieby både for kommunens indbyggere og for studerende fra hele Sønderjylland og Slesvig. Området har et varieret og sundt erhvervsliv og står særlig stærkt inden for transport, handel og landbrug. Der er masser af strand og natur og selve byen har et rigt kultur- og forretningsliv. FREDERICIA Fredericia kan næppe ligge mere centralt. Togene går hele tiden og alle steder hen og motorvejen går lige til døren. Den gode beliggenhed trafikalt set, samt en af Danmarks mest travle havne gør byen til at centrum for logistik- og transportvirksomheder men stort set alle brancher er i rivende udvikling i Fredericia. Kommunen har med sine indbyggere også et rigt kulturliv og har en særlig niche inden for messer, konferencer og udstillinger. MIDDELFART Broernes By er en af Danmarks flotteste beliggende byer lige ud til Lillebælt. Kommunens indbyggere er omgivet af fantastisk natur og Middelfart er en attraktiv by med nem adgang til både Odense, Fredericia og resten af landet. Det veletablerede erhvervsliv har i de senere år fået selskab af en række højteknologiske virksomheder, og byens skønne beliggenhed ved vandet har dannet grundlag for, at Middelfart Kommune og lokale investorer sammen har skabt et enestående kulturhus, KulturØen, der ligger på en kunstig ø i Lillebælt omgivet af en eksklusiv marina. Side 35

19 kannt.dk

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

FYNS BEDSTE GYMNASIUM

FYNS BEDSTE GYMNASIUM FYNS BEDSTE GYMNASIUM STORE & SMÅ OPLEVELSER Du er chefen! IværKsætteri og jura HHX side 4 Læs side 6 EUX side 8 Now we re talking business BIG BUSINESS! EUD side 9 GØR ET Kup TIL MARKEDSDAG Læs side 7

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Tradium Handelsgymnasiet

Tradium Handelsgymnasiet 2014-2015 Tradium Handelsgymnasiet økonomi marketing international hhx - fremtidens gymnasium 2 hhx - fremtidens gymnasium Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig

Læs mere

Fakta Erhvervsskole for tekniske og merkantile fag. Ca. 400 ansatte Ca. 2.400 årselever, fordelt på ca. 15.000 elever og kursister

Fakta Erhvervsskole for tekniske og merkantile fag. Ca. 400 ansatte Ca. 2.400 årselever, fordelt på ca. 15.000 elever og kursister VIRKSOMHEDSPROFIL SKAGEN HIRTSHALS Fakta Erhvervsskole for tekniske og merkantile fag HJØRRING [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] FREDERIKSHAVN [7] - [8] Ca. 400 ansatte Ca. 2.400 årselever, fordelt på

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad hhx og htx det bedste afsæt for din videre uddannelse ZBC Lyst til at lære nyt - nyt - nyt htx i vordingborg Fra august 2012 Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt andet

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere