SKI Infodage marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den!"

Transkript

1 SKI Infodage marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den!

2 Ca ÅV Ca ÅV Forsvarsministeriet Forsvarsministeren Departementet Forsvarskommandoen Forsvarschefen Forsvarsstaben Forsvarets Efterretningstjeneste Hjemmeværnskommandoen Beredskabsstyrelsen Forsvarets Auditørkorps Forsvarsministeriets Interne Revision Operative kommandoer Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Arktisk Kommando Funktionelle tjenester Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Øvrige myndigheder FRT: Forsvarets Regnskabstjeneste FSU: Forsvarets Sundhedstjeneste FAK: Forsvarsakademiet FCA: Forsvarets Center for Arbejdsmiljø FCDFU: Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Uddannelse VETC: Veterancentret

3 Forsvarets Materieltjeneste (FMT) - organisation NIV II Chef for Forsvarets Materieltjeneste Stabschef for Forsvarets Materieltjeneste Planlægnings- og Koordinationsdivision Juridisk Afdeling Kapacitetsansvarlig LAND Kapacitetsansvarlig MARITIM Kapacitetsansvarlig LUFT Økonomidivision Indkøbsdivision NIV III Forsvarets Hovedværksteder Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution

4 FMT forretningsansvar FMT understøtter blandt andet.. Ca køretøjer (inkl. ca pansrede køretøjer) Ca. 100 skibe Ca. 135 luftfartøjer Ca materialenumre

5 FMT i nøgletal Antal stillinger inden for FMT myndighedsområde Militære ca. 480 Civile ca Total ca Finansøkonomiske nøgletal for hele FMT (mio. kr.) Materieldrift (HRN, SVN, FLV, HJV) Materielanskaffelser Lønudgifter FMT samlet 980 Generel drift og VARYD m.m. 120 Samlet økonomi Intern værdi beholdninger for hele FMT (mia. kr.) Lagerbeholdning 29,9 Anlæg 20

6 Helhedsbetragtning på indkøb -den politiske, organisatoriske og strategiske ramme for indkøb i Forsvarets virksomhed

7 Forsvarets virksomhedsmodel udgør den politiske, organisatoriske og strategiske ramme for FMT virke. FORSVARSKOMMANDOEN Forsvarets interne produktion Forsvarets eksterne produktion Støtteproduktion Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Bygningsog Etab.tjeneste Forsvarets Koncern- Fælles Inf.tjeneste Operative Kommandoer Styrkeproduktion Beredskab & Styrkeindsættelse Missioner Opgaver Opgaveløsninger Interne Ydelser Eksterne Ydelser Interne Behov Intern Afregning Betalinger

8 Ca. 1/3 af forsvarsbudgettet er relateret til materieludgifter og administreres af FMT! Personel Materiel Øvrigt

9 FMT mission - mission for Forsvaret samlede anskaffelsesvirksomhed FMT er Forsvarets materielfaglige videnscenter og logistiske myndighed, der anskaffer, vedligeholder og videreudvikler materielkapaciteter samt sikrer forsyninger til rettidig støtte for Forsvarets operationer. FMT skal således skaffe, forsyne og vedligeholde. DET KRÆVER VIDEN OM OPERATIONERNE OG MARKEDET, HERUNDER NATIONERNE VI SAMARBEJDER MED

10 Kundestrategi Myndighedsstrategi Anskaffelses- og driftsstrategi Organisationsstrategi FMT virksomhedsstrategi. FMT skal skaffe, forsyne og vedligeholde Eksterne relationer - aftagere af FMT indsats Soldaterne skal have den udrustning, det materiel og de forsyninger, de har behov for Aftalt logistisk støtte til prioriterede enheder er dækket Kundeperspektiv dem der bruger os Opfylde aftalt operativ rådighedsgrad for materielkapaciteter Ejere/samfundsperspektiv dem der finansierer os Ressource ansvarlighed Sikre at foresatte myndigheders krav og forventninger indfries Gennemsigtighed i aktiviteter, beslutningsprocesser og ressourceforbrug Internt procesperspektiv, der skaber værdi for FMT kunder, ejere og samfundet Prioritering af opgaver og Kunderelationer Materielanskaffelser effektiv Materieldrift Myndigheds-/samfundsrelationer ressourceudnyttelse Rettidig og fyldestgørende forventningsafstemning med kunderne Systematisk gennemførelse af anskaffelsesprojekter Effektive og effektfulde indkøb Mere effektiv lagerstyring og styr på beholdninger Styrkelse af vedligeholdelsesplanlægning Tilfredsstillende data Systematisk og styrket materieldrift Rettidig levering af reservedele og forsyninger Strategi for udlicitering/ egenproduktion Proaktiv udarbejdelse af materielfaglige løsninger ift. FKO/FMN Tilstrækkelig og gennemskuelig rapportering Sikre balanceret kapacitetsplanlægning med OKO og FKO Læring og udviklingsperspektiv der fremtidssikrer FMT Effektiv kommunikation Enkle og overskuelige forretningsgange Målrettet medarbejderudvikling med FOKUS Mere effektiv stabsmetodik og sagsfremstilling Holdninger og arbejdsklima Kompetencer og viden Organisering Godt arbejdsklima Vi skal yde god service Styring og støtteprocesser Ledere der udøver god ledelse Forståelse for virksomheden FMT og kende egen opgave/funktion samt kunne anvende støtteværktøjer Fastholde effektiv økonomistyring Få ny organisation implementeret med entydig ansvarsfordeling

11 Forsvarets Indkøbsstrategi er fastsat ved BST i FMT og udgør dermed en officiel del af Forsvarets forvaltningsgrundlag.. 1 Opfylde de operative kommandoers behov Formål, fokus og konsekvens/succeskriterier for indkøbsstrategien Formål Fokus Konsekvens Vi tilpasser indkøb til at opfylde de aktuelle behov, som vores kunder har for materielkapaciteter Kategoriprogram planlægges således, Vi tænker at i OKO kategorier behov i forhold tilgodeses materielkapaciteter og leverandører bl.a. for at qua sikre FMT smidighed og fleksibilitet i forhold til at understøtte materielkapacitetsplan. skiftende behov hos de operative kommandoer 2 Opretholde materiel sikkerhed Formål Fokus Konsekvens Vi udfordrer vores leverandører for at opnå bedre vilkår og ID lavere har defineret priser, og fem det sker standardspørgsmål, ikke på bekostning der af den materielle støtter KA-strukturen med sikkerhed viden fra leveran- Forsyningssikkerheden Vi tænker i kategorier i skal forhold for til alle materielkapaciteter væsentlige kategorier og leverandører dørsiden omkring vurderes, Den Vi går materielle ikke således for på kompromis sikkerhed sikre valg at lagerbeholdning smidighed af produkter, skal med for og den al fleksibilitet der materielle militært og lagerbinding materiel i forhold sikkerhed være kan til at dækker understøtte styrende, samme skiftende således funktionalitet at behov alle nedbringes certifikater hos og samtidig operative og autorisationer kommandoer kan Vi tager sikrer stilling bedst til, FSV om totaløkonomi. vi opretholdes anskaffer til eget lager, benytter leverandørstyret lager eller just in time ved hver anskaffelse 3 Situationsbestemt forsyningssikkerhed Formål Fokus Konsekvens Vi fastlægger Der udarbejdet forsyningssikkerheden udkast til kommercielle ud fra de forhold, der gør sig gældende for den givne kategori og for brugernes behov paradigmer, der sikrer, at de fire leverandør- segmenter Forsyningssikkerheden Vi tænker håndteres i kategorier i forskelligt. skal forhold til alle materielkapaciteter Disse væsentlige udkast kategorier og behandles leverandører vurderes, således for at sikre at lagerbeholdning smidighed og fleksibilitet og lagerbinding i forhold kan til at understøtte fortsat skiftende internt behov i FMT nedbringes hos og de forventes operative kommandoer i løbet af 2014 kvalitetssikret af Kammeradvokaten og Vi tager stilling til, om vi anskaffer til eget lager, benytter efterfølgende leverandørstyret indarbejdet lager eller i just FMT in hyldevarerammeaftale. time ved hver anskaffelse

12 Forsvarets Indkøbsstrategi.. Formål, fokus og konsekvens/succeskriterier for indkøbsstrategien 4 Realisere besparelser Formål Fokus Konsekvens Category Vi skal management arbejde målrettet processen på at realisere (CMP) besparelser er implementeret og undgå omkringliggende omkostninger i alle led af forsyningskæden v. FMTBST Herudover er alle strategiske indkøbere Vi m.fl. Vi tænker vil blevet Forsyningssikkerheden ud fra i kategorier en undervist målrettet i forhold i leverandørstyring processen og ved at udfordre krav og behov med kommercielle skal til for materielkapaciteter og gennemført betragtninger alle væsentlige løbende kategorier og leverandører prøve identificere vurderes, for heri. at CMP sikre således smidighed sikrer, besparelsespotentialer at lagerbeholdning at og alle fleksibilitet 24 punkter og i forhold såvel lagerbinding i processen til at understøtte internt som kan gennemgås eksternt nedbringes skiftende efter særlig metode, behov og hos at de besparelser operative kommandoer genereres bl.a. ved De Vi brug Besparelser operative kommandoers tager af stilling CMP skal til, i Kategoriprogram om identificeres behov vi anskaffer og til realiseres er præget eget grp. lager, A. ud af og benytter fra forandring B. aktiviteter. betragtning og skiftende leverandørstyret om, hvor krav, der og ved lager størst at sikre eller just potentiale, omstillingsparathed in time og ved hvor hver indsatsen og proaktivitet anskaffelse er mindst i anskaffelsesprocesserne kan vi bedst muligt imødekomme behovene 5 Fælles implementering af kategori- og leverandørhåndtering Formål Fokus Konsekvens Vi Leverandørpolitikken effektiviserer Vi skal arbejde løbende målrettet vores FMTBST på indkøb at realisere ved at besparelser kategorisere og vores undgå indkøb omkringliggende og leverandører omkostninger på tværs af vores i alle led kapacitetsopdeling af forsyningskæden 040-2, understøttet af FMTBST Vi kategoriserer vores anskaffelser og leverandører på tværs af kapaciteter Vi Vi tænker vil Risikostyring Forsyningssikkerheden ud fra en målrettet leverandørstyring og ved at udfordre krav og behov for i kategorier med sikre kommercielle en i i forhold forsyningskæden fælles skal tilgang for betragtninger alle til væsentlige indkøb løbende og kategorier større identificere indsigt vurderes, at sikre samt således smidighed kategoriprogram-met i det, vi besparelsespotentialer at lagerbeholdning og fleksibilitet til materielkapaciteter køber og i forhold såvel ind lagerbinding til at understøtte og leverandører for internt som kan eksternt nedbringes skiftende som helhed underbygger behov hos operative kommandoer Besparelser strategipunktet skal identificeres efterleves. og realiseres ud fra en betragtning om, hvor der er størst potentiale, og hvor indsatsen er mindst

13 FMT strategisk prioritering af indsatsområder for FSV koncern i 2014

14 Strategisk indkøb som strategisk virksomhedsdisciplin? topprioriteringer og hovedfokus

15 Historisk har Forsvaret stillet krav til kostbare og særlige danske specifikationer!

16 FMT Indkøbsdivision den evige rejse mod den kendte destination Professionelt indkøb i FMT

17 FMT Indkøbsdivision anno 2014 ca. 100 medarbejdere Indkøbsdivision Direktør: Thomas Abel Brask Koordinationselement Operationel Indkøbsafdeling Pernille Hedin Strategisk Indkøbsafdeling Henriette Lemvigh Indkøbssektion LAND Jan Brundby Indkøbssektion LUFT Birgit Søgaard Analyse & Supply Chain sektion Jakob Rønberg Strategisk Indkøbssektion Christian Teglers Indkøbssektion MARITIM Henrik Lyngsie Rammeaftaleadministrationssektion Kontraktadministrationssektion Tina Christoffersen Melitta Keldebæk

18 Den brændende platform er grundlæggende for forandringer 2011 Indkøbsanalyse i Forsvaret Mckinseys analyse af Forsvarets indkøb 2011 anviste, at Forsvarets indkøb kunne styrkes væsentligt! Virksomhedsinitiativer : Ansættelse af nye ledelseskompetencer stille nye krav om Work Smarter Not Harder Igangsættelse af nyt virksomhedskoncept; FMT Strategisk indkøb Strategiske rammebetingelser for ny samlet Indkøbsstab: proaktivt sikre forsyninger til soldaterne. indkøbe til lavest mulige totalomkostninger fremstå som én professionel kunde overfor leverandørmarkedet

19 Den brændende platform effektiviseringstiltag og provenukrav i Forsvarsforliget for på indkøbs- og logistikområdet Tabel 1 - Indfasningsprofil og ansvar i forbindelse med realiserede provenuer (mio. kr., PL2013): * Provenu realiseres ved Forsvarets Materieltjenestes foranstaltning. **Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes provenu er justeret på baggrund af resultatet Accenture-rapport (ref. i.) og beslutning i KG Forlig.

20 Strategisk indkøb i FMT en ny disciplin, nye værktøjer og nyt kommercielt fokus 2012 Ledelsesbeslutning om iværksættelse af 12 konkrete udviklingsspor vedrørende strategisk indkøb Med temaet Købmanden flytter ind introduceredes en helt ny strategisk indkøbsfunktion med henblik på at tilvejebringe det strategiske og organisatoriske fundament for kommerciel tyngde i Forsvarets materielanskaffelser. De 12 spor formaliseres via officielt forvaltningsgrundlag for strategisk indkøb: FMTDIR 040-1, Direktiv for indkøbsstrategi i FMT FMTBST 040-1, Bestemmelse for indkøbspolitik i FMT FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-4, Bestemmelse for FMT leverandørevaluering & vurdering FMTVEJL Vejledning for risikostyring i forbindelse med forsyningskæden FMTBST 040-6, Bestemmelse for Contract Management i FMT FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center FMTBST 040-8, Bestemmelse for Leverandøranalyser FMTBST 040-9, Bestemmelse for Indkøb- og spendanalyser FMTVEJL 600-7, Markedsanalyser ID Målstyringsdirektiv, Performance management i indkøb

21 Købmanden i os alle - FMT Procurement Academy en intern kommerciel/juridisk uddannelse FMT Procurement Academy commercial part Modul 1. Basis & Besparelser Modul 2. Forhandling & Proaktivt indkøb. Modul 3. SCM & Effektiv styring Indhold: Indkøbsstrategi Politikker Indkøbsroller Kategoriprogram Category Mgmt. HAMLET costs Nye analyseværktøjer ABC analyzer tool Indkøbs Coaching (ny) Indhold: Buying Center opgaver Fem værktøjer omkring costs & costdrivers Proaktiv forhandling individuelt/ i teams Roller & ansvar i projektanskaffelser Metoder til besparelser & effektivisering Indhold: Supply chain Management Key Performance Indicators Risikostyring Work Smarter Not Harder. Supplier performance En værktøjs-og opsummeringsdag!

22 Kommercielle og logistiske vilkår er topprioritering bæredygtighed i forsyning og økonomi har fokus Totaløkonomi og forsyningssikkerhed tænkes ind proaktivt, så optimale vilkår tilvejebringes på forsvarets informations-, service- og materialestrømme hele vejen fra leverandør til soldat. Nøglen til besparelser og effektiviseringer er et øget tværfagligt samarbejde mellem de operative kommandoer, FMT kapacitetsansvarlige og kommercielle eksperter, hvor nye metoder, processer og værktøjer benyttes.

23 Realisering af provenukrav på indkøbsområdet - Forsvarets Kategoriprogram Tabel 1 - Indfasningsprofil og ansvar i forbindelse med realiserede provenuer (mio. kr., PL2013): * Provenu realiseres ved Forsvarets Materieltjenestes foranstaltning. **Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes provenu er justeret på baggrund af resultatet Accenture-rapport (ref. i.) og beslutning i KG Forlig.

24 Realisering af provenukrav på indkøbsområdet -Implementering af Forsvarets Kategoriprogram for Ét udgangspunkt To primære indgangsvinkler Nye værktøjer og metoder (eksempler) Forsvarsforlig Ny leverandørhåndtering Krav til leverandørbesparelser Udarbejd NYE rammeaftaler Primær kilde til besparelser Kategoristrategier FMT Procurement Academy Nye Analyseværktøjer Spend- SCM analyser Kategoriprogram Optimér forsyningsforhold indenfor rammer af eksisterende rammeaftaler. Fokus på logistikomkostninger Brugen af nye KPI Kategoristrategier

25 Realisering af provenukrav på indkøbsområdet -Implementering af Forsvarets Kategoriprogram for Ét udgangspunkt To primære indgangsvinkler Nye værktøjer og metoder (eksempler) Forsvarsforlig Ny leverandørhåndtering Krav til leverandørbesparelser Udarbejd NYE rammeaftaler Primær kilde til besparelser Kategoristrategier FMT Procurement Academy Nye Analyseværktøjer Spend- SCM analyser Kategoriprogram Optimér forsyningsforhold indenfor rammer af eksisterende rammeaftaler. Fokus på logistikomkostninger Brugen af nye KPI Kategoristrategier

26

27

28 Kundestrategi FMT virksomhedsstrategi igen - kan indkøbsjura tænkes ind i en strategisk ramme? Myndighedsstrategi Anskaffelses- og driftsstrategi Organisationsstrategi Kundeperspektiv dem der bruger os FMT skal skaffe, forsyne og vedligeholde Ejere/samfundsperspektiv dem der finansierer os Eksterne relationer - aftagere af FMT indsats Soldaterne skal have den udrustning, det materiel og de forsyninger, de har behov for Aftalt logistisk støtte til prioriterede enheder er dækket Opfylde aftalt operativ rådighedsgrad for materielkapaciteter Ressource ansvarlighed Sikre at foresatte myndigheders krav og forventninger indfries Gennemsigtighed i aktiviteter, beslutningsprocesser og ressourceforbrug Internt procesperspektiv, der skaber værdi for FMT kunder, ejere og samfundet Prioritering af opgaver og Kunderelationer Materielanskaffelser effektiv Materieldrift Myndigheds-/samfundsrelationer ressourceudnyttelse Rettidig og fyldestgørende forventningsafstemning med kunderne Systematisk gennemførelse af anskaffelsesprojekter Effektive og effektfulde indkøb Mere effektiv lagerstyring og styr på beholdninger Styrkelse af vedligeholdelsesplanlægning Tilfredsstillende data Systematisk og styrket materieldrift Rettidig levering af reservedele og forsyninger Strategi for udlicitering/ egenproduktion Proaktiv udarbejdelse af materielfaglige løsninger ift. FKO/FMN Tilstrækkelig og gennemskuelig rapportering Sikre balanceret kapacitetsplanlægning med OKO og FKO Læring og udviklingsperspektiv der fremtidssikrer FMT Effektiv kommunikation Enkle og overskuelige forretningsgange Målrettet medarbejderudvikling med FOKUS Mere effektiv stabsmetodik og sagsfremstilling Holdninger og arbejdsklima Kompetencer og viden Organisering Godt arbejdsklima Vi skal yde god service Styring og støtteprocesser Ledere der udøver god ledelse Forståelse for virksomheden FMT og kende egen opgave/funktion samt kunne anvende støtteværktøjer Fastholde effektiv økonomistyring Få ny organisation implementeret med entydig ansvarsfordeling

29 Interesseafvejning af tre ligeværdige virksomhedshensyn udgør fundamentet for værdiskabende strategisk indkøb. Tekniske/ materielfaglige krav (Kundernes behov) Udbudsjura (Lovmedholdelighed) Kommercielle krav (Den rette pris og de rette forsyningsvilkår)

30 FMT Juridisk Afdeling (JA) Juridisk Afdeling beskæftiger sig med: Juridisk styring/risikostyring; herunder juridiske responsa, skabeloner, undervisning, styring rets- og klagesager mv. Juridisk gennemførelse: Rådgivning i de mange strategisk mulige anskaffelsesmetoder Gennemførelse udbud Forhandlinger og kontraktindgåelse Udarbejdelse af hjemmelsnotater Bistand vedr. MOU, FMS, NESPA/NLSE, medfinansieringsprojekter Juridiske rådgivning og notater i øvrigt Juridisk controlling

31 Juridisk Afdeling spiller en helt afgørende rolle i relation til Forsvarets materielanskaffelser.. JA er overordnet juridisk ansvarlig for, at FMT overholder gældende regler i f.m. anskaffelser, herunder: Planlægning og styring af overordnede juridiske tiltag bl.a. ved hjælp af juridisk risikostyring i form af: Juridiske Compliance Programmer, herunder undervisning, skabeloner, responsa, værktøjer osv. Juridiske Policybeslutninger Juridiske Taskforces JA er ansvarlig for gennemførelse af daglig løbende juridisk sagsbehandling i JA JA er afslutningsvis ansvarlig for juridisk controlling

32 Gældende regelsæt 2014

33 FORSVARSDIREKTIVET Materiel og services, der er specielt udformet eller tilpasset militære formål og bestemt til brug som våben, ammunition eller krigsmateriel Eksisterende rammeaftale FMS/NSPA(NAMSA)/G-T-G Anskaffelser under DKK Begrænset udbud & udbud med forhandling med forudgående offentliggørelse Træk på eksisterende rammeaftaler Hvis der allerede eksisterer en gyldig rammeaftale, som dækker anskaffelsen, bør denne som udgangspunkt benyttes. Træk på eksisterende rammeaftaler kan ske ved direkte henvendelse til Operationel Indkøbsafdeling. FMT-rammeaftaler udarbejdes af Strategisk Indkøbssektion og Juridisk Afdeling. Statens Indkøbs aftaler skal anvendes, hvor produkt eller ydelse er dækket af aftalerne. SKI-rammeaftaler kan anvendes, hvor produkt eller ydelse er dækket af aftalerne. Oversigt over eksisterende rammeaftaler kan findes på: FSV rammeaftaler (intranet), og (begge på internettet) FMS/NSPA/G-T-G FMS: Anskaffelser med en værdi på under DKK gennemføres uden at kontakte Juridisk Afdeling. Anskaffelser med en værdi på DKK eller derover gennemføres ved henvendelse til JA for udarbejdelse af direktivvalgsnotat. Hvis Juridisk Afdeling konkluderer, at anskaffelsen er omfattet af Forsvarsdirektivet kan FMS anskaffelsen gennemføres af den enkelte FMT SBH uden yderligere involvering JA. Har enkeltanskaffelsen en værdi på DKK 10 mio. og derover kontaktes JA imidlertid m.h.p. gennemførelse af en profylakse annoncering. JA har udarbejdet en vejledning for FMS anskaffelser omfattet af forsvarsdirektivet. FMT SBH skal følge vejledningen, når anskaffelsen har en værdi på DKK og derover. NSPA (tidligere NAMSA) Enkeltanskaffelser via NSPA E-CAT og NSPA NLSE gennemføres af den enkelte FMT SBH uden involvering af Juridisk Afdeling. Har enkeltanskaffelserne en værdi på DKK 10 mio. og derover kontaktes JA m.h.p. gennemførelse af en profylakse annoncering. JA har udarbejdet en NSPA policy og vejledning. FMT SBH skal følge vejledningen, når anskaffelsen har en værdi på DKK og derover. Der er p.t. ved at blive udarbejdet en FMT BST om brugen af NSPA. G-T-G anskaffelser gennemføres ved henvendelse til Juridisk Afdeling for udarbejdelse af MOU. Der skal altid foretages en vurdering af, hvorvidt det er kommercielt fornuftigt at anvende FMS, NSPA eller G-T-G frem for andre anskaffelsesformer. Under tærskelværdien (art. 8) Anskaffelser fra DKK 0 og op til DKK gennemføres i OI og der gælder: At der kan ske direkte tildeling af en kontrakt, jfr. FMT policy vedrørende FMT anskaffelser under FD TV af 6. februar Anskaffelser fra DKK og op til DKK gennemføres i OI og der gælder: At der skal ske konkurrenceudsættelse mellem minimum tre potentielle leverandører indenfor dette område, jfr. FMT policybeslutning vedrørende FMT anskaffelser under UD TV af 6. februar Anskaffelser fra DKK og op til FD TV gennemføres i OI og der gælder: At anskaffelser som udgangspunkt skal gennemføres ved annoncering efter TL regler, jf. FMT policy af 6. februar 2013 om at anvende TL regler, når vi er under TV i FD At der i anskaffelser, hvor der ikke foretages en annoncering, er krav om en forudgående konkret og individuel vurdering af, om en eventuel undtagelsesbestemmelse, kan finde anvendelse. Hjemmelsvurderingen sker på baggrund af fakta indhentet hos den kapacitetsansvarlige, FDD eller FHV. Hjemmelsvurderingen skal fremgå af en OI Chef-godkendt og påtegnet undtagelsesskabelon At OI for anskaffelser fra DKK og op til FD TV skal anvende vejledninger og skabeloner udarbejdet til brug for anskaffelser efter TL regler Begrænset udbud og udbud med forhandling med offentliggørelse (art. 25) Ved anskaffelser hvis forventede værdi ligger over tærskelværdien for EU-udbud har FMT frit valg mellem at benytte udbudsformerne begrænset udbud eller udbud med forhandling med offentliggørelse. For begge udbudstyper gælder, at der skal indrykkes en annonce i Tenders Electronic Daily (TED) samt udarbejdes udbudsmateriale. Begrænset udbud: Der gennemføres først en prækvalifikationsfase (min. tidsfrist på 30 dage), hvor FMT udvælger et antal leverandører til at afgive tilbud og efterfølgende en tilbudsfase (min. frist på 40 dage). Forhandling med offentliggørelse: Der gennemføres først en prækvalifikationsfase (min. frist på 30 dage) og efter følgende en forhandlingsfase (uden lovbestemte tidsfrister), der kan indeholde en eller flere forhandlingsrunder. Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse (art. 28) Version 5 Undtagelser Rigets væsentligste sikkerhedsinteresser Stk.1 litra d. særlige Force Majeure tilfælde - Når udefra kommende begivenheder gør det umuligt for FMT at overholde tidsfristerne i direktivet. Forsvaret skal være uden skyld i hændelsens indtræden. Stk.1 litra e. Sole source - Når kontrakten af tekniske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan tildeles én bestemt leverandør. Der må altså kun være én leverandør i verden, der kan levere til os. Stk.2 litra a. tjenesteydelser til Forskning/udvikling Når den pågældende tjenesteydelse er med henblik på forskning og udvikling. Stk.2 litra b. Vare til Forskning/udvikling - Når den pågældende vare udelukkende er fremstillet med henblik på forskning og udvikling. NB! Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, på serieproduktion af varen, eller til dækning af øvrige forsknings- og udviklingsomkostninger. Stk.3 litra a. Supplerende leveringer af varer - Ved anskaffelser af varer, ved den oprindelige leverandør, når et leverandørskifte ville medføre teknisk uforenelighed, eller når et leverandørskift ville medføre uforholdsmæssige store tekniske vanskeligheder. Undtagelser til Forsvarsdirektivet (art. 13) Litra b: Efterretningsvirksomhed - Forsvarsdirektivet finder ikke anvendelse på kontrakter, der angår indkøb til alle former for efterretningsvirksomhed. Litra c: Samarbejdsprogram til forskning/udvikling - Når mindst to medlemsstater indgår et samarbejdsprogram om forskning og udvikling af et nyt produkt. Litra j: Tjenesteydelser til forskning/udvikling - Når den pågældende tjenesteydelse med henblik på forskning og udvikling, når udbyttet ikke udelukkende tilhører Rigets forsvaret væsentligste eller når tjenesteydelsen sikkerhedsinteresser ikke udelukkende er finansieret af forsvaret. FMT kan med hjemmel i TEUF artikel 346 foretage anskaffelser uden forudgående udbud, hvis hensynet til Rigets væsentlige sikkerheds-interesser tilsiger det. Bestemmelsen har et meget snævert anvendelsesområde, idet 4 forhold skal være opfyldt før TEUF artikel 346 er opfyldt: 1. Der skal være tale om anskaffelser af materiel, der er omfattet af Rådets liste fra Den konkrete anskaffelse skal ske a.h.t. beskyttelsen af væsentlige sikkerhedsinteresser. Det kan ikke automatisk konkluderes, at der er tale om rigets væsentlige sikkerhedsinteresser, blot fordi der er opstået behov for anskaffelse af forsvarsmateriel, 3. Det skal være strengt nødvendigt at foretage anskaffelsen uden forudgående udbud (proportionalt). 4. Foranstaltningen må ikke forringe konkurrencevilkårene i EU for varer, der ikke er bestemt til militære formål (FMT har bevisbyrden, som er meget svær at løfte).

34 FMT styringsdirektiv

35 FMT Juridisk Afdeling har altid opdaterede skabeloner til brug for den øvrige organisation

36 Interesseafvejning af tre ligeværdige virksomhedshensyn udgør fundamentet for værdiskabende strategisk indkøb. Tekniske/ materielfaglige krav (Kundernes behov) Udbudsjura (Lovmedholdelighed) Kommercielle krav (Den rette pris og de rette forsyningsvilkår)

37 Kommercielt compliance program for materielanskaffelser i FMT

38 Kommercielt compliance program - formål og mål Formål: Sikre en koordineret kommerciel værdiskabelse i anskaffelsesprojekter, ved: at kommercielle og indkøbsstrategiske overvejelser og analyser gennemføres på baggrund af en fast struktur og veldefinerede mål og kriterier i alle faser af samtlige FMT anskaffelsesprojekter at alle kommercielle overvejelser og analyser gennemføres i den rette kvalitet, i den rette form og med den rette timing i forhold til FMT proces for et materielanskaffelsesprojekt (FMTBST osv.) klarhed i ansvar, roller og opgaver med det mål at skabe smidige processer, øge kvaliteten og optimere ressourceforbruget i forbindelse med gennemførelse af materielanskaffelsesprojekter i FMT Mål: at der skabes klarhed om, hvilke kommercielle og indkøbsstrategiske analyser og overvejelser, der som udgangspunkt skal gennemføres i alle materielanskaffelsesprojekter, uanset form, opdragsgiver, finansiering, udbudsform, aftaleform osv., samt om hvordan. at grundlaget for, at alle kommercielle overvejelser og analyser gennemføres i den rette kvalitet og indfrier foruddefinerede udfaldskrav og kriterier, tilvejebringes, og at relevante projektdeltagere selv at foretager kommercielle overvejelser og analyser gennem anvendelse af relevante kommercielle værktøjer At sikre implementering af FMT forvaltningsgrundlag på indkøbsområdet

39 Kommercielt compliance-program - leverancer For hver delfase i materielanskaffelsesprojekter skal det defineres, hvilke kommercielle analyser og overvejelser, der skal udføres, hvem der er ansvarlig for udførelsen af disse, på hvilket grundlag disse overvejelser og analyser skal udføres og ud fra hvilke udfaldskrav og kriterier disse overvejelser og analyser skal gennemføres. Der skal udarbejdes et ID ydelseskatalog/ servicekatalog, der og tydeligt klart beskriver alle ID opgaver og ID leverancer af kommerciel og indkøbs-strategisk karakter. Der skal udvikles en forpligtende værktøjskasse, baseret på `commercial best practices indenfor procurement & SCM med alle nødvendige værktøjer. Der skal udarbejdes en implementeringsplan, herunder en plan for uddannelse af relevante funktioner i ID, FMT som helhed og OKO

40 Kommercielt compliance-program - eksempel på faseunderstøttet udvikling Eksempel på analyser, værktøjer og leverancer i en fase: Forpligtende analyser: Fastlæggelse af spend baseline Markedsundersøgelse (kommerciel og teknisk) Værktøjer/overvejelser: Leverancer: LCC analyse Direktivvalg Udbudsform Aftaleform Forecast på besparelsespotentiale Kravspecifikation Evalueringsmodel

41 Hvordan sikres solid indkøbsstyring på virksomhedsniveauet og at strategien efterleves i organisationen?

42 Anskaffelsesprocessen for materiel- og rammeaftaleanskaffelser i FMT (FMT BST 600-1) og strategisk indkøb. FMTDIR 040-1, Direktiv for indkøbsstrategi i FMT FMTBST 040-1, Bestemmelse for indkøbspolitik i FMT FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-4, Bestemmelse for FMT leverandørevaluering & vurdering FMTVEJL040-1, Bestemmelse for risikostyring i forbindelse med leverandørhåndtering FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center FMTBST 040-8, Bestemmelse for FMT Leverandøranalyser FMTBST 040-9, Bestemmelse for FMT Indkøbs- og markedsanalyser FMTBST , Bestemmelse for FMT Performance management for indkøb FMTBST 040-6, Bestemmelse for Contract Management i FMT IS Målstyringsdirektiv, FMTDIR, Perf. management for indkøb. FMTBST 040-4, Bestemmelse for leverandøreval. & vurdering

43 Hvor i FMT værdikæde FMTBST/FMTDIR/FMTVEJL indgår, når anskaffelsesproces ér gennemført. FMTDIR 040-1, Direktiv for indkøbsstrategi i FMT FMTBST 040-1, Bestemmelse for indkøbspolitik i FMT FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-4, Bestemmelse for FMT leverandørevaluering & vurdering FMTVEJL040-1, Bestemmelse for risikostyring i forbindelse med leverandørhåndtering FMTBST 040-6, Bestemmelse for Contract Management i FMT FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center IS Målstyringsdirektiv FMTDIR, Performance management for indkøb Se tidligere slide omkring FMTBST FMTDIR 040-1, Direktiv for indkøbsstrategi i FMT FMTBST 040-1, Bestemmelse for indkøbspolitik i FMT FMTVEJL040-1, Bestemmelse for risikostyring i forbindelse med leverandørhåndtering FMTBST 040-6, Bestemmelse for Contract Management i FMT

44 Hvordan sikres solid indkøbsstyring og at strategien efterleves i FMT organisationen? Indkøbspris FMT Kategori -program Fragt Forsvarets Kategoriprogram driver aktiviteterne! Lagerforrentning & -omk. Administrationsrutiner & omk. Vedligeholdsomkostninger Leverandørens evner teknisk el. Prisudvikling Sustainability kompetencemæssigt Alternative produkter / alternative leverandører Uforudsete omkostninger Lagerhold hos levererandør eller i FDD NAMSA/FMS leverancer alternativ til FMT aftaler Specifikationer versus funktionalitet Design- & konstruktion (LCC) Expediting Aftale- og stamdata rutiner Patenterskaber God risk Management Intellectual Property Rights

45 Realisering af provenukrav på indkøbsområdet -Implementering af Forsvarets Kategoriprogram for Ét udgangspunkt To primære indgangsvinkler Nye værktøjer og metoder (eksempler) Forsvarsforlig Ny leverandørhåndtering Krav til leverandørbesparelser Udarbejd NYE rammeaftaler Primær kilde til besparelser Kategoristrategier FMT Procurement Academy Nye Analyseværktøjer Spend- SCM analyser Kategoriprogram Optimér forsyningsforhold indenfor rammer af eksisterende rammeaftaler. Fokus på logistikomkostninger Brugen af nye KPI Kategoristrategier

46 Realisering af indkøbsbesparelser under kategoriprogram implementering af kategoriprogram i Forsvaret Besparelser med enten permanent virkning eller korttidsvirkning realiseres gennem tre parallelle kategoriprogramaktiviteter: BEHOV & FORLIGS- KRAV GRUPPE A AKTIVITETER (NYE AFTALER) CATEGORY MANAGEMENT AKTIVITETER GRUPPE B AKTIVITETER (EKSISTERENDE AFTALER) INDKØBS- BESPARELSER Gruppe A aktiviteter omfatter indgåelsen af nye aftaler (udbud) foranlediget af aftaleudløb eller afledt af driftsbehov. Gruppe B aktiviteter omfatter optimering af eksisterende aftaler gennem leverandøropfølgning (optimerede leveringsvilkår) og/eller forhandling af priser (fx avancebegrænsninger). Category Management aktiviteter omfatter udarbejdelse af kategoristrategier, og efterfølgende indgåelse af aftaler, der optimerer rammerne for det langsigtede indkøb indenfor kategorien.

47 Kategoriprogram-aktiviteter i indkøbsaftalens livscyklus Kategoristrategi (Category Management) Driftsbehov Aftale ophører Optimering af eksist. aftaler (Gruppe B) Indgåelse af nye aftaler (Gruppe A) Aftale indgået

48 NYE AFTALER GRP A - Indgåelse af nye store rammeaftaler - plan for AMMUNITION SKIBSVEDLIGEHOLDELSE HÅNDVÆRKT/ISENKRAM FLYVEDLIGEHOLD FELTKOST PMV OG LEO2 RESERVEDELE MOBIL SENSOR LTS UDBUD FLAT RACKS ARTILLERI HJULKØRETØJER LMG SIGTEMIDEL TIL LMG KONSULENTER TP-UDBUD (2 DELAFT.) TP-UDBUD (2 YDERLIGERE DELAFT.) SF BANER PANSERVÆRNSVÅBEN VEDL. C130 + MOTOR VEDLIGEHOLDELSE C2 DRIFT AF STARTBANEUDSTYR ROSS-D ANSKAF.+VEDL. BRANDSLUKNINGSUDTSYR VÆSKEBASEREDE KEMIKALIER

49 LEVERANCER HOVEDAKTIVITETER GRP B - Optimering af eksisterende rammeog leveranceaftaler plan for (+) INITIERING UDRULNING OG IMPLEMENTERING ÅRSHJUL 4 LEVERANDØRER +6 LEVERANDØRER +10 LEVERANDØRER BODSSTYRING MONOPOLISTER +70 LEV. Færdiggørelse af skabeloner til komm.plan, udviklingsplan & KPI er Afholdelse af workshops med udfærdigelse af SWOT, oplæg til kommunikationsog udviklingsplan Afholdelse af leverandørmøder Q0 med: COLT CANADA KRAUSS MAFFEI WEGMANN THALES NEDERLAND MANROY ENGINEERING Opkrævning af bod Initiering af Q0 med 6 leverandører: CAPSICUM DANMARK - RM GROUP A/S ENTERPRISE CONTROL SYSTEMS LTD. NORAD A/S VERINT SYSTEMS LTD HANNIBAL SANDER A/S OSHIELD A/S Initiering af Q0 med 10 leverandører: RHEINMETAL AGUSTA-WESTLANDd RRTM FN HERSTAL, S.A. SELEX COMMUNICATIONS LIMITED ENTERPRISE CONTROL SYSTEMS LTD. ITT INDUSTRIES SWEDISH RADIO SUPPLY AB SAAB TRAINING SYSTEMS AB Iterativt årshjul: Category Man. initierer leverandøropfølgning pba. statistik samt løbende dialog med KCM Forventet 70 leverandører på tre år

50 LEVERANCER HOVEDAKTIVITETER BØLGE X BØLGE 1 BØLGE 2 Grp. C-aktiviteter - Category Managementprocessen DIR beslutning (+) PLAN OG INITIERING IMPLEMENTERING ITERATIVT ÅRSHJUL KATEGORI- STRUKTUR INITIEL SPEND- MAPPING PRIORITERINGS -GRUNDLAG PRIORI- TERING AF BØLGE 1-2 KATEGORI- PROGRAM KATEGORI 1 KATEGORI 2 KATEGORI n EVALUERING OG TILPASNING AF MODEL, PROCES OG METODE KATEGORI 1 KATEGORI 2 KATEGORI n PLAN IMPLEMENTER BØLGE X-1 GENNEMFØR BØLGE X PROCUREMENT ACADEMY PLANLÆG BØLGE X+1 SPEND CLEAN-UP & MAPPING (+) GEVINSTDOKUMENTERING, RAPPORTERING OG GEVINSTREALISERING (+) 1. udkast til kategoristruktur Mapning af spend fra McKinseyrapp. og materielkap.plan Skabelse af prioriteringsgrundlag p.b.a. ressourcer, timing, kompetencer, potentiale og risici Prioritering af kategoribølge 1 og 2 (2014) Endeligt kategoriprogram (DIRbeslutning) Gennemførelse af bølge 1-kategorier. Slutproduktet er kategoristrategier Løbende evaluering med tilretning af værktøjskasse, kategoriprogram, modeller, metoder og processer Genbesøg potentialer risici og revurder prioritering Løbende detaljering og styring af spend på tværs af FMT, FBE og FKIT Løbende rapportering af KPI og realisering af gevinster Iterativt årshjul: Implementering af sidste års (X-1) kategorier, fortsat Udbud af aftaler i.h.t. besluttede kategoristrategier (GRP A aktivitet) Gennemførelse af prioriterede kategorier for indeværende år X Forberedelse og planlægning af næste års kategorier (X+1)

51 Kategoristruktur ver indkøbskategorier pr. januar Drivmidler 2. Håndværktøj, isenkram og værkstedsinventar 3. El-artikler 4. Laboratoriemateriel og kemi 5. Kontorvarer og maskiner 6. Ingeniørmateriel og CBRN 7. Brand, vagt og redning 8. Rejser og kurser 9. Køretøjer 10.Transport, fragt og forsendelser 11.Sundhed, medicin og sanitet 12.Kommunikation 13. Fly og helikoptere 14. Skibe 15. Ammunition 16. Våben og sigtemidler 17. Mundering 18. Forplejning 19. Containere 20. Løftemateriel 21. Panser 22. Konsulenter og tjenesteydelser 23. Radarer, navigation, kameraer og sensorer 24. Dykkermateriel

52 Governance-model for Kategoriprogram har til formål at sikre effektiv og rettidig styring! B A

53 Operationel styring Taktisk styring Indstillinger og rapportering Strategisk styring Governance-modellens organisatoriske lag direkte forankret i FMT topledelse! FKO Fokusområder: FMT-Ledelse Provenumål Fremdriftstyring Budgetstyring Rapportering til FKO Programstyregruppe En kategoristyregruppe pr. kategori Kategoristyregruppe Projektleder(e) Buying center(s) LESEK Programadm. (PgAdm) Projektkontor (PrKON) Beslutninger og krav om korrigerende handlinger Provenu mål Ressourcer/prioritering. Fremdrift Rapporteringproces Controlling, Årshjul Produktionsplanlægning. Kategoristrategi Ressourceallokering Del-provenu mål Iværksætelses direktiv Business case Forløbsstyring Realisering (del-provenu) Rapportering

54 Governance-modellens organisatoriske lag direkte forankret i FMT topledelse! Strategisk styring Taktisk styring Operationel styring FMT-Ledelse (FL) Programstyregruppe (PgSg) Kategoristyregruppe (KSg) Projektleder(e) (PL) Buying center(s)(bc) FKO LESEK Programadm. (PgAdm) Projektadm. (PrAdm) Fokusområder Provenu mål Fremdrift Rapportering til FKO Provenu mål Ressourcer/prioritering. Fremdrift Prioriteringsproces Controlling, Årshjul Produktionsplanlægning. Kategoriprogram Del-provenu mål Iværksætelses direktiv Business case Forløbsstyring Realisering (del-provenu) Rapportering Organisatoriske lag/enheder FMT ledelse Med udgangspunkt i Aftale på forsvarsområdet skal FMT-ledelsen pålagt at realisere et provenu ved effektivisering af indkøb. Dette er gjort ved at iværksætte KP IND som skal udmøntes ved programstyregruppen PgSG. FMT ledelsen skal rapportere på fremdrift og udvikling i provenu til FKO kvartalsvis, Programstyregruppen (PgSG) Programstyregruppen (PgSG) har ansvaret for realisering af KP IND, herunder en række delprojekteret (A/B aktiviteter). Programstyregruppen etableres permanent som en koncern indkøbskomite, der sikrer repræsentation fra forretningen (kundesiden) og i den sammenhæng beslutningsmandat til at udføre KP IND. Roller/processer FL PgSg PgAdm. KSg PL BC Provenumål Mobilisering Data (kategori analyse) Godkende kategoristrategi Iværksæt. A/B aktiviteter Rapportering * Realiseringsopgørelse * Programadministration (PgAdm) Projektadministrationen af KP IND (PgAdm) varetages af ID. Denne fungerer som sekretariat for projektstyregruppen og udførende mht. PgSG s ansvarsområder Kategoristyregruppe (KGS) Kategoristyregruppen (KGS) etableres af PgSG med det formål at realisere et provenu for en specifik kategori ved at planlægge og gennemføre Gruppe A-, B- og C-aktiviteter. En KGS følger KP IND og etableres jf. KP IND plan for iværksættelse af en kategori, og nedlægges, når kategorimål er realiseret. Primær ansvarlig Konsulterende rolle *Category manager fra ID forestår beregning af provenuforhold

55 Operationel styring Taktisk styring Indstillinger og rapportering Strategisk styring Styringsprincipper for FMT Kategoriprogram Styringsprincipper vedrørende PgSG og KP IND FMT-Ledelse Programstyregruppe Kategoristyregruppe pr. kategori Projektleder(e) Buying center(s) FKO LESEK Programadm. (PgAdm) Projektkontor (PrKON) Beslutninger og krav om korrigerende handlinger FMT-direktionen har placeret ansvar for KP IND til PgSG, som forankrer projektorganisationen i linjeorganisationen. Strukturen fra PgSG til kategoristyregruppen (KSG) er en-strenget, således at mål og midler følges ad samt, at eskalering af risici og hændelser til næste niveau altid medfører, at der er den nødvendige beslutningskompetence. Det overordnede ansvar for KP IND provenumål ligger hos PgSG. Del-provenumål forvaltes af KSG. KP IND, herunder aktiviteter styres efter provenumål (udgangspunkt for prioritering af aktiviteter og ressourcer). Provenumål budgetteres over budgetår. Accept af afvigelser eller iværksættelser af korrigerende handlinger besluttes endeligt af PgSG. KA-strukturen og andre FMT-enheder (eksempelvis FDD og FHV) er forpligtet til at lade sig rådgive om kommercielle/indkøbsstrategiske forhold af ID på alle niveauer. KCM som den centralt ansvarlige i buying centeret har ansvaret for materiel fra vugge til grav.

56 Operationel styring Taktisk styring Indstillinger og rapportering Strategisk styring Styringsprincipper for FMT Kategoriprogram - proces Styringsprincipper - proces FMT-Ledelse Programstyregruppe Kategoristyregruppe pr. kategori Projektleder(e) Buying center(s) FKO LESEK Programadm. (PgAdm) Projektkontor (PrKON) Beslutninger og krav om korrigerende handlinger Gruppe A-projekter iværksættes med et FMT IV DIR inklusiv en provenu potentialevurdering foretaget af ID og godkendes af PgSG. Gruppe B-aktiviteter iværksættes som en Gruppe A- aktivitet, hvor det findes nødvendigt (typisk ved større tvær-organisatoriske udviklingsopgaver). Allokeringen af projektledere foretages efter følgende principper: A-aktiviteter: Der skal altid en projektleder, kan være intern eller ekstern. B-aktiviteter: Situationsbestemt, kan være intern eller ekstern projektledere. C-aktiviteter: Opgaven varetages af FMT-ID. Projekter som ikke oprindeligt er identificeret af ID som KP IND gruppe A- og B-projekter inkluderes automatisk i den løbende opgørelse af provenu. KCM for buying centret har initiativpligten til at informere PgAdm om projekt og realiseret provenu. Såfremt der er behov for driftsmidler, herunder midler til eksterne konsulenter og anden projektstøtte, fremlægges dette af KGS FM og godkendes af PgSG FM. Risikostyring for det enkelte projekt og KP IND som helhed foretages i FMTSTYR.

57 Styringsinteressante aktiviteter på baggrund af Category Management-processen Kategoriprojekter: Kommunikation, interessenthåndtering, quick-wins 1. Mobilisering 2. Data 3. Kategori-strategi 4. Handlingsplan & implementering 5. Opfølgning 1.a Igangsættelse af gruppe C-aktivitet 1.b Mobilisering af KSG 2.a Godkendelse af gruppe C-kategori analyse 3.a Godkendelse af gruppe C-kategori strategi 4.a Iværksættelse af A- og B-aktiviteter 4.b Rapportering på A- og B- aktiviteter 4.c Rapportering på KP IND 4.d Rapportering til FKO 4.e Deltagelse i BKM møder 4.f Afslutning af A-og B-aktivitet. Registrering af realiseret provenu A-aktiviteter Anskaffelsesproces 2) C-aktiviteter B-aktiviteter Leverandør dialog 3 ) 1) PRINCE2-vejledning på Forsvarets Materielportal 2) FMTBST ) Bestemelse???? 4) FMTBST 600-7

58 Generisk proces for planlægning og tilrettelæggelse af aktiviteter, disponering af projektressourcer, opfølgning og ledelsesrapportering er implementeret 4.a 4.a Iværksættelse af Gruppe A-, B- og C-aktiviteter aftales med KSG og nøgleinteressenter 4.b 4.c Rapportering og godkendelse af gruppe A-, B-, og C-aktiviteter til KSG Rapportering og godkendelse af KP IND til PgSg 4.e S 4.d S Raportering til FKO Styregruppemøde til PgSG Q4 4.a Q1 4.e S 4.e Deltagelse i BKM møder S 4.e ÅRSHJUL 4.a Q3 Q2 4.a S 4.e

59 Styringsinteressante aktiviteter er udspecificeret med klare roller, klar ansvarsfordeling og klare leverancekrav!

60 FMT Buying Centre skaber sammenhæng mellem leverancerne i indkøbsprojektet (KP IND) Grp. A, Grp. B og Grp. C-aktiviteter Risikostyring Leverandørvurdering og -evaluering Buying Center Leverandørpolitik Aftaleindgåelse Aftalebrug Contract management Category managment Indkøbstrategi (Hvorhen?) Indkøbspolitik (Hvordan?)

61 Implementering af strategisk indkøb indførelse af komplet forvaltningsgrundlag Opgave stillet! Ansvarsområdet strategisk indkøb omfatter 12 opgaver: Indkøbsstrategi Indkøbspolitik Leverandørpolitik Leverandøranalyse Leverandørevaluering & - vurdering Markeds-og indkøbsanalyser Performance management Risk management ifb.m. leverandørstyring Contract Management Buying center - ad hoc optimering af indkøb Category management Optimering af indkøbsprocesser Adfærd & metode besluttet! FMTDIR 040-1, Direktiv for indkøbsstrategi i FMT FMTBST 040-1, Bestemmelse for indkøbspolitik i FMT FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-4, Bestemmelse for FMT leverandørevaluering & vurdering FMTBST 040-5, Bestemmelse for risikostyring i forbindelse med leverandørhåndtering* FMTBST 040-6, Bestemmelse for Contract Management i FMT FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center FMTBST 040-8, Bestemmelse for Leverandøranalyser FMTBST 040-9, Bestemmelse for Indkøbsanalyser FMTVEJL 600-7, Markedsanalyser (var udarbejdet) ID Målstyringsdirektiv FMTDIR, Performance management for indkøb *Omskrives p.t. til en FMT VEJL.

62 Hvilke fem største udfordringer ser FMT Indkøbsdivision fremadrettet?

63 De nye kommercielle metoder og bestemmelser for strategisk indkøb i Forsvaret implementeringsudfordring. FMTDIR 040-1, Direktiv for indkøbsstrategi i FMT FMTBST 040-1, Bestemmelse for indkøbspolitik i FMT FMTBST 040-2, Bestemmelse for leverandørpolitik i FMT FMTBST 040-3, Bestemmelse for Category Management i FMT FMTBST 040-4, Bestemmelse for FMT leverandørevaluering & vurdering FMTVEJL Vejledning for risikostyring i forbindelse med forsyningskæden FMTBST 040-6, Bestemmelse for Contract Management i FMT FMTBST 040-7, Bestemmelse for FMT Buying Center FMTBST 040-8, Bestemmelse for Leverandøranalyser FMTBST 040-9, Bestemmelse for Indkøb- og spendanalyser FMTVEJL 600-7, Markedsanalyser ID Målstyringsdirektiv, Performance management i indkøb Visioner Fakta Organisering Økonomi Interessenter

64 Indkøbsdivisionen har udarbejdet manual for udarbejdelse af effektive kategoristrategier - Udarbejdelse af FMT kategoristrategier for samtlige 24 aktuelle kategorier

65 Kategoristrategier leverandørudvælgelse og -styring Klassifikation som analyseværktøj Kategorier kan klassificeres efter potentiel værdi og risiko, og opdeles i fire grupper Klassifikation som analyseværktøj Indkøbsbehov klassificeres ud fra karakteristika i figuren Gennemføres en markeds-analyse af virksomhedens og leverandørens styrke Den strategiske position fastlægges ud fra markeds-analysen Den potentielle værdi af aftalen stiger ved mere komplekse varer Virksomheden fastlægger handlingsplaner for enten at udnytte sin styrke eller udvikle sine svagheder Den potentielle risiko ved vareforsyning stiger for komplekse varer

66 FMT har oprettet `Buying Centre for at sikre optimalt tværfagligt indkøb - øge det tværorganisatoriske samarbejde Risikostyring Leverandørvurdering og -evaluering Buying Center Leverandørpolitik Aftaleindgåelse Aftalebrug Contract management Category managment Indkøbstrategi (Hvorhen?) Indkøbspolitik (Hvordan?)

67 FMT har i 2013 med succes gennemført sit eget Procurement Academy, step 1 - løbende strategisk kompetenceudvikling. Bedste indkøbere i staten FMT Procurement Academy

68 Indkøbsdivisionen har beskrevet konkrete KPI er for at sikre, at indsatser og mål monitoreres effektiv indgår i CEO dashboard 1. Opfylde operative kommandoers behov (kundens behov) 2. Opretholde materiel sikkerhed (certificering) 3. Situationsbestemt forsyningssikkerhed 4. Realisere besparelser 5. Fælles implementering af kategori- og leverandørhåndtering 1. Opfylde operative kommandoers behov (kundens behov) Åbne IO Åbne Rekvisitioner Åbne Vedligeholdelsesordrer (VH-ordrer) 2. Opretholde materiel sikkerhed (certificering) Rammeaftale udnyttelsesgrad 3. Situationsbestemt forsyningssikkerhed Leverandør performance på Top 10 leverandører (1. Confirm) 4. Realisere besparelser Indkøbsbesparelser 5. Fælles implementering af kategori- og leverandørhåndtering Rammeaftale dækningsgrad i værdi Rammeaftale udnyttelsesgrad Rammeaftale kendskab Rammeaftale indkøbseffektivitet Antal af fakturaer og leverandører Indkøbsordreprocesoverholdelse

69 Skibsbaseret helikopter.. Tak for opmærksomheden! Spørgsmål..?

SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den!

SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den! SKI Infodage 2014 4.marts i Århus 6.marts i København v. / Indkøbsdirektør Thomas A. Brask Viden om indkøb vokser, når man deler ud af den! Ca. 14.000 ÅV Ca. 6.000 ÅV Forsvarsministeriet Forsvarsministeren

Læs mere

SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015

SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015 SKI Årsdage for offentligt indkøb 2015 9. marts 2015, Århus 11. marts 2015, København Hvordan får du din organisation med i transformationen..? Direktør for Indkøb, Supply Chain Management & Kommercielle

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1

IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1 IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1 Af advokat Nicolai Dragsted, partner BvHD (tidligere Bender von Haller Dragsted) 1 Indledning Globalisering, internettet og nye teknologiske muligheder

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet God IT Skik Berthing, Hans Henrik Aabenhus; Mogensen, Jess Kjær; Lind, Bo; Gotfredsen, Knut; Joensen, Thomas B.; Mikkelsen, Niels Thor; Nielsen, Frank S. Publication date: 2011 Document

Læs mere