COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM"

Transkript

1 COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

2 Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af dets avancerede funktioner. Gem denne brugervejledning, så du har den til rådighed senere. ADVARSEL: Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. ADVARSEL: Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Hvis der spildes væske, kan der opstå fejl i systemet og/eller opstå fare for brand. Et lyn med pilehoved i en ligebenet trekant med gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, der kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning. ADVARSEL: Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. 2

3 Dansk Tab 2, 8, 14 Tab 3, 9, 15 Tab 4, 10, Tab 5, 11 Tab 6, 12 OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG REGLER FORSIGTIG: Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr. FORSIGTIG: Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, isæri længere perioder. FORSIGTIG: Brug kun den strømforsyning, der følger med højttalersystemet. Dette produkt overholder alle EU-direktivkrav i henhold til gældende lov. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på adressen Navne på og indhold i giftige eller farlige stoffer eller elementer Giftige eller farlige stoffer og elementer Hexavalent Polybromeret biphenyl Polybromeret difenylether Delens navn Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) (CR(VI)) (PBB) (PBDE) PCB er X Metaldele X Plastikdele Højttalere X Kabler X O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T

4 Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Dansk OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG REGLER NOTER: Produktmærkatet er placeret i bunden af produktet. Produktet må kun bruges med den medfølgende netadapter. Produktet skal anvendes inden døre. Den er hverken designet eller testet til udendørs brug i fritidskøretøjer eller i lystbåde. Hvis netstikket eller apparatets kobler anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Yderligere sikkerhedsoplysninger Se de yderligere instruktioner på bladet med vigtige sikkerhedsinstruktioner (kun Nordamerika), som medfølger i æsken. ipoder et varemærke, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. 4

5 Dansk Tab 2, 8, 14 Tab 3, 9, 15 Tab 4, 10, Tab 5, 11 Tab 6, 12 OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG REGLER Oplysninger om produkter, der genererer elektriskstøj Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B, afsnit 15 af FCC s bestemmelser. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en særskilt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilketkan kontrolleres ved at slukke ogtænde for udstyret, opfordres du til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere affølgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren tekniker for at få hjælp. BEMÆRK: Uautoriseret ændring af systemet vil ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr og vil medføre, at garantien bortfalder. Dette produkt overholder de canadiske ICES-003 Klasse B-specifikationer. Til senere brug Det er en god ide at notere serienummeret (serienummeret findes i bunden af højre højttaler) nedenfor og på kundegarantikortet. Serienummer: Købt den: Vi anbefaler, at du opbevarer salgskvitteringen og den begrænsede garantiaftale sammen med denne vejledning. 5

6 Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Dansk 6

7 Dansk Tab 2, 8, 14 Tab 3, 9, 15 Tab 4, 10, Tab 5, 11 Tab 6, 12 INDHOLD Indledning Opstilling Udpakning Placering af højttalerne og kontrolpod en Tilslutning Tilslutning af kablerne Tilslutning af en ekstern musikkilde Tilslutning af hovedtelefoner Brug af højttalersystemet Tænd systemet Regulering af lydstyrken Automatisk standby Fejlfinding Kontakt til kundeservice Vedligeholdelse og teknisk information Rengøring af systemet Tekniske oplysninger Begrænset garanti Det skal du gøre for at opnå service i henhold til den begrænsede garanti

8 Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Dansk INDLEDNING Tillykke med dit køb af Bose Companion 20 multimediehøjttalersystemet. Med disse kvalitetshøjttalere kan du nyde: Fuld, naturlig lyd fra blot to højttalere, både umiddelbart foran computeren og i hele rummet. Slankt, pladsbesparende design, der passer sammen med din computers udseende. En unik kontrolpod, der gør det nemt at justere lyden eller slå den fra og at tilslutte hovedtelefoner og andre lydenheder. Den eksklusive TrueSpace digitale stereo signalbehandling, som skaber en bred, naturlig lyd fra kun to højttalere og gør musik, spil og videoer mere levende. Beskyttet digital signalbehandling, som leverer skarp, tydelig lyd på alle lytteniveauer. Avanceret portdesign og driver, der skaber effektiv gengivelse af lave toner og en rumudfyldende lyd. 8

9 Dansk Tab 2, 8, 14 Tab 3, 9, 15 Tab 4, 10, Tab 5, 11 Tab 6, 12 OPSTILLING Udpakning Under udpakningen skal du kontrollere, at alle de viste dele findes i æsken. Hvis en eller flere dele mangler eller er beskadiget, skal du kontakte din Bose-forhandler. Gem æsken og al emballage til eventuel senere brug. Venstre højttaler Højre højttaler Højttaler Lyd kabel kabel *Korrekt for dit område. Strømforsyning og kabel Netstrøm ledningen* Kontrolpod og kabel 9

10 Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Dansk Placering af højttalerne og kontrolpod en OPSÆTNING 46 cm - 81 cm Disse højttaleres størrelse og facon gør det let at placere dem lige ved siden af din computer. For at skabe et præcist lydmiljø bør du overholde følgende retningslinjer: Placer de venstre og højre højttalere (venstre og højre højttalere identificeres på hver højttalers bagpanel) i samme afstand fra 10

11 Dansk Tab 2, 8, 14 Tab 3, 9, 15 Tab 4, 10, Tab 5, 11 Tab 6, 12 OPSÆTNING midten af computerskærmen eller skærmen. De skal placeres mellem 45 og 80 cm fra hinanden. Undgå at placere genstande direkte foran den laveste del af højttalergitrene. Dette er det område, hvor højttalerdriveren er placeret. Placer ikke højttalerne for langt bag computerskærmen eller skærmen, fordi dette vil blokere lyden. Placer kontrolpod en, så den er nem at komme til. Hold højttalerens forside på linje med eller en smule foran computerskærmen. 11

12 Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Dansk TILSLUTNING Tilslutning af kablerne Brug de fire medfølgende kabler og lysnetledningen til at foretage de tilslutninger, der er vist på side 13. FORSIGTIG: Undlad at tilslutte netledningen, før alle de andre tilslutninger er foretaget. 1. Sæt den ene ende af lydindgangskablet a i Audio In-stikket bagerst på den højre højttaler. 2. Sæt den anden ende af kablet ind i hovedtelefon- eller højttalerudgangsstikket (mærkaterne og disse stiks placering varierer) på din computer. 3. Sæt kontrolpodkablets b stik i stikket Control Pod på den højre højttaler. 4. Sæt DC-strømkablets ledige ende c i stikket DC Power på den højre højttaler. 5. Sæt enden af det venstre højttalerkabel d i stikket Left Speaker på den højre højttaler. 6. Sæt AC-strømkablets lille ende e i strømforsyningen, og sæt derefter den store ende i en stikkontakt. 12

13 Dansk Tab 2, 8, 14 Tab 3, 9, 15 Tab 4, 10, Tab 5, 11 Tab 6, 12 TILSLUTNING Højre kabel Venstre kabel a b c d b a d c e 13

14 Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Dansk TILSLUTNING Tilslutning af en ekstern musikkilde Du kan tilslutte en ipod, en mp3-afspiller eller en anden musikkilde til kontrolpod en ved hjælp af et 3.5 mm stik (medfølger ikke). Musikildens lyd og computerens lyd mixes og afspilles på samme tid. Sådan tilsluttes en ekstern musikkilde Sæt 3,5 mm stikket fra musikkilden helt ind i Audio In-stikket på kontrolpod en. Hvis du vil undgå at høre både computeren og den eksterne musikkilde, skal du slå computerlyden fra. Tilslutning af hovedtelefoner Brug hovedtelefoner med et 3,5 mm stik. Sæt 3,5 mm stikket helt ind i hovedtelefonstikket på kontrolpod en. Tilslutning af hovedtelefoner til Companion 20-systemet slår lyden fra højttalerne fra. 14 Hovedtelefonstik Audio In stik

15 Dansk Tab 2, 8, 14 Tab 3, 9, 15 Tab 4, 10, Tab 5, 11 Tab 6, 12 BRUG AF HØJTTALERSYSTEMET Tænd systemet Tryk øverst på kontrolpod en for at tænde højttalersystemet. Strømindikatoren tændes. Tryk øverst på kontrolpod en igen for at slukke højttalersystemet. Strømindikatoren slukkes. Strømindikator Tændknap Lydstyrke betjening Regulering af lydstyrken Drej lydstyrkeknappen (det øverste ydre bånd) på kontrolpod en med uret for at øge lydstyrken eller mod uret for at sænke lydstyrken. Hvis din lydkilde har en lydstyrkeknap 1. Drej Companion 20-kontrolpod ens lydstyrkeknap helt mod uret for at sænke lydstyrken til minimum (nul). 2. Juster lydkildens lydstyrke til nær maksimum. Efterhånden som du øger lydstyrken, kommer der ingen lyd fra Companion 20-højttalerne, fordi de er indstillet til minimum. 15

16 Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Dansk BRUG AF HØJTTALERSYSTEMET Bemærk: Du bør aldrig skrue lydkilden op til maksimal lydstyrke, da dette kan medføre, at lyden bliver forvrænget. En lydstyrkeindstilling på ca. 80 % af maksimum bør være tilstrækkeligt. 3. Drej Companion 20-kontrolpod ens lydstyrkeknap med uret, indtil lyden når det ønskede lytteniveau. Automatisk standby Companion 20-systemet skifter automatisk til standbytilstand efter to timer, hvis der ikke er noget lydsignal, eller hvis der er skruet helt ned for lydstyrken. Du kan deaktivere automatisk standby, så systemet altid er tændt, når strømmen er tilsluttet. Sådan deaktiveres automatisk standby Tryk let øverst på kontrolpod en, og hold nede (ca. seks sekunder), indtil du hører to toner, der går fra højt til lavt. Sådan aktiveres automatisk standby igen Tryk let øverst på kontrolpod en, og hold nede igen, indtil du hører to toner, der går fra lavt til højt. 16

17 Dansk Tab 2, 8, 14 Tab 3, 9, 15 Tab 4, 10, Tab 5, 11 Tab 6, 12 FEJLFINDING Lave lydstyrkeindstillinger (mindre end 2 /3 af maksimum) på din computer eller medieafspiller reducerer dens output og kan begrænse Companion 20-systemets lydstyrke unødvendigt. Computerens lydregulering omfatter ofte: Eksterne knapper, som kan fungere uafhængigt af funktionerne på skærmen. Funktioner på skærmen, som computeren stiller til rådighed. Diverse medieafspillerfunktioner. Prøv at justere en eller flere af disse indstillinger, hvis lyden fra Companion 20-systemet er for lav. 17

18 Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Dansk FEJLFINDING Ingen lyd Problem Companion 20- systemets lyd virker forvrænget Gør følgende Sørg for, at højttalerne er tændt ( strømindikatoren på kontrolpod en lyser). Sørg for, at kontrolpod ens lydstyrkeknap ikke er drejet helt mod uret (minimum). Sørg for, at computeren er tilsluttet og tændt, at lyden ikke er afbrudt (mute ikke aktiveret), og at der er skruet op for alle lydreguleringer. Sørg for, at netadapteren er tilsluttet højre højttaler forsvarligt og i en stikkontakt eller en overspændingsbeskyttelse. Sørg for, at stikkontakten fungerer. Ved brug af en overspændingsbeskyttelse eller en strømskinne, skal du sørge for, at den er tændt. Sænk lydkildens lydstyrke, og øg Companion 20-højttalernes lydstyrke ved hjælp af kontrolpod en. 18

19 Dansk Tab 2, 8, 14 Tab 3, 9, 15 Tab 4, 10, Tab 5, 11 Tab 6, 12 FEJLFINDING Problem Der kommer ingen lyd fra en af højttalerne, eller lyden er forvrænget Lydstyrken kan ikke styres med kontrolpod en Ingen lyd fra hovedtelefonerne Ingen lyd fra den tilsluttede enhed Gør følgende Sørg for, at kablet fra den venstre højttaler er sat solidt i det venstre højttalerstik på bagsiden af den højre højttaler. Kontroller balanceindstillingen på lydkilden. Sørg for, at kontrolpodstikket er sat helt ind i stikket bag på den højre højttaler. Skub stikket ind under anvendelse af tilstrækkelig kraft til at sikre, at det er sat helt ind i tilslutningsstikket. Kontakt til kundeservice Yderligere hjælp til fejlfinding får du ved at kontakte Bose -kundeservice. Se det adresseblad, der følger med æsken, eller gå til 19

20 Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Dansk VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INFORMATION Rengøring af systemet Aftør højttalerne og kontrolpod en med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller kemikalier. Pas på, at der ikke kommer væsker eller andre genstande ind gennem højttalernes bagpanel, højttalerens frontgitter eller nogen del af kontrolpod en. Hvis bunden af kontrolpod en ikke længere klæber godt fast til bordpladen, skal du bruge en fnugfri klud, der er fugtet en smule med vand, til at rengøre kontrolpod ens bund. Tekniske oplysninger Driverudstyr To 70 mm transducere med højt udslag og bredt-område Mål (ca.) Højttalere: 22,0 cm x 9,0 cm x 15,0 cm Kontrolpod: 6,3 cm x 2,8 cm Vægt (ca.) En højttaler, pakket ud: 1,1 kg Kontrolpod: 0,2 kg 20

21 Dansk Tab 2, 8, 14 Tab 3, 9, 15 Tab 4, 10, Tab 5, 11 Tab 6, 12 BEGRÆNSET GARANTI Dette system er omfattet af en begrænset garanti. En nærmere beskrivelse af den begrænsede garanti findes på det garantikort, der er vedlagt systemet. Udfyld oplysningsafsnittet på kortet, og send det til Bose. Hvis ikke du gør det, har det dog ingen betydning for den begrænsede garanti. Det skal du gøre for at opnå service i henhold til den begrænsede garanti Returner produktet sammen med købsbeviset fra en autoriseret Bose-forhandler ved hjælp af følgende fremgangsmåder: 1. Kontakt Bose i dit land eller område (gå til for at finde Bose-kontaktoplysninger for dit land eller område) for at få specifik vejledning til returnering og forsendelse. 2. Angiv navn og adresse på kassen, og send den med fragt forudbetalt til den adresse, som du har fået oplyst af Bose i dit land/område. 3. Placer et eventuelt påkrævet returautorisationsnummer tydeligt udenpå æsken. Æsker, der ikke er udstyret med et returautorisationsnummer, vil i tilfælde, hvor et sådant er påkrævet, blive afvist. 21

22 2011 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev.02

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Sonos. Opsætningsvejledning

Sonos. Opsætningsvejledning Sonos Opsætningsvejledning DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere