Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "330-2015-141411 330-2015-141282"

Transkript

1 Forespørgsel om forlængelse Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Samtykkerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Statusbrev afsatte beløb kapitaltilførsel.pdf Center for HR og Udvikling Vestsjællands Almene Boligselskab Færdigmelding + div dokumentation Center for Teknik og Miljø HUSCOMPAGNIET SJÆLLAND A/S Spørgsmål om forventet sagsbehandlingstid Center for Teknik og Miljø NYLAND RÅDG. INGENIØR ApS Ansøgning nu på nr Center for Teknik og Miljø NORDICOM A/S Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Ansøgning om udskiftning af dør- og facadeparti mod gade Center for Teknik og Miljø NORDICOM A/S Orientering om ny formand og kontaktperson Center for Teknik og Miljø Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Ansøgning med bemærkninger i redegørelse - indesendelse nr Center for Teknik og Miljø Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Mail vedr. udstykning Center for Teknik og Miljø Borger Ingen bemærkninger Center for Teknik og Miljø Orbicon Partnerskabsaftale - IT Business Center Center for Arbejdsmarked og Integration IT Business Center Orientering om medlemskab af grundejerforeningen Solhjemgården Center for Teknik og Miljø Borger Referat og årsberetning fra generalforsamling Center for Kommunale Ejendomme Vejsgårdtoftens Grundejerforening Modpartens bilag AA Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

2 Folder om Danmarks Friluftskommune Center for Teknik og Miljø Friluftsrådet Poul Pava - Leje af popcornmaskine ShowTech ordre Nymarkskolen Center for Skole Oplyses af modtager RE: Vedr. nedtagning af brandslukningsmateriel m.v Beredskab Oplyses af modtager Tegninger over BMX-bane Center for Teknik og Miljø Fjerring A/S RE: Afprøvning af kort og ny nøgle til porten Beredskab Stigsnæsværket Plantegning samt facade Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tilbagemelding fra Miljøstyrelsen vedr risikovirksomhed ved Stigsnæs: Inter terminals SGOT i Skælskør Center for Vækst og Plan Miljøstyrelsen Tilbagemelding fra COWI vedr. risikovirksomhed Inter terminals SGOT i Skælskør Center for Vækst og Plan Cowi Økonomi for færgerne i Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Matrikulær sag til behandling Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Orientering om at boring vil blive sløjfet Center for Teknik og Miljø KR STILLINGE VANDVÆRK Anvendelsesplan + bemærkning om anvendelse Center for Teknik og Miljø DREIST ADVOKATER A/S Halsskovvej 31 - afmelding af olietank Center for Teknik og Miljø LÆBY INVEST ApS Ansøgning ometablering af undervisningslokale Center for Teknik og Miljø Slagelse kommune Forventet sagsbehandlingstid oplyses at være ca. 9 måneder Center for Teknik og Miljø Statsforvaltningen Ansøgning om ændring af status fra erhverv til bolig og inddragelse af bagtrappe til bolig 1. sal og 2. sal Center for Teknik og Miljø ARKIDESIGN ApS Statusbrev afsatte beløb kapitaltilførsel.pdf Center for HR og Udvikling SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Slagelse kommune har indgået kontrakt med Grontmij Center for Teknik og Miljø GRONTMIJ A/S Spørgsmål om trafiksikkerhed ved Landsgrav Friskole Center for Teknik og Miljø LANDSGRAV FRISKOLE Notat om indvindingsoplande svarende til indvundne vandmængder Center for Teknik og Miljø NIRAS A/S Ansøgning om matrikulær sag til godkendelse Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Matrikulær sag til godkendelse Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Opdatering af BBR oplysninger på ejendommen Center for Teknik og Miljø Home - Slagelse Kommune v/steen Samtykkeeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Ansøgning om tillaldelse til etablering af ridebane Center for Teknik og Miljø Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger

3 Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Bemærkninger ved naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger opkaldsliste ift. udeblivelse fra samtale den Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Lovliggørelse af skur Center for Teknik og Miljø Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger VS: CVR.nr til udbetaling af midler - damskibet Skjelskør Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Samtykkeerklæring Center for Sundhed og Omsorg Borger Ændringer til byggetilladelsen Center for Teknik og Miljø Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Bemærkninger til naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Kvittering på modtaget mail om Establishment of twinning - visit to the Chinese Embassy Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager klage over støj og lys fra Musholmvej Center for Teknik og Miljø Borger Høringssvar Center for Teknik og Miljø Borger Høringssvar Center for Teknik og Miljø Borger Oplysning om varmekilde Center for Teknik og Miljø Borger Forespørgsel om fristforlængelse for indgivelse af høringsvar vedr. lokalplan Center for HR og Udvikling Borger Tegning Center for Teknik og Miljø Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Høringssvar Center for Teknik og Miljø Borger

4 Ansøgning om indretning af motionsrum + toilet med samt udnyttelse af areal til tre camping haver Center for Teknik og Miljø Borger Spørgsmål til vedligeholdelse af grøften samt anmodning om sagens akter Center for Teknik og Miljø Borger Situationsplan, Byggetilladelse - Bildsøvej Center for Teknik og Miljø Borger Partshøring Center for Teknik og Miljø Borger Forslag til spildevandsplan Center for Teknik og Miljø Borger Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Alarmudkald 13/ Center for Arbejdsmarked og Integration Oplyses af modtager Rapport om rottebekæmpelse Center for Teknik og Miljø Slagelse Kommune Entreprenørser Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ændring af antal værelser Center for Teknik og Miljø VORDINGBORGVEJ 92, 4681 ApS Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager MEP besøget Center for HR og Udvikling Erhvervsakademi Sjælland

5 rev forslag til garage Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om lovliggørelse af udhus Center for Teknik og Miljø Borger TDC opsigelse Center for IT og Digitalisering Oplyses af modtager Fwd: Legepladsrapporter Juni 2014 Børnehuset Nord. (Børnehaven, Vuggestuen og Den lille gård) Center for Dagtilbud Oplyses af modtager Udeståender Bossinf Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager Afgørelse - AT Beredskab Arbejdstilsynet SGOT Risikoafgørelse, revurdering - MST Beredskab Oplyses af modtager Bemærkninger til Sct. Hans i Anlægget Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Årsrapport.pdf Center for Økonomi Oplyses af modtager Protokollat.pdf Center for Økonomi Oplyses af modtager Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering Oplyses af modtager Partshøring vedr. ledningsarbejde i Pakhusstrædet Center for Teknik og Miljø Borger Referat af SBN repræsentantskabsmøde Center for Sundhed og Omsorg Sund By Netværket Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering Oplyses af modtager AFTALE: DIF Dørtrinsprojekt på Motalavej med kidsvolley Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Borger Udbetaling partnerskabspuljen VK Vestsjælland Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Borger SV: brev til eliteidrætsklassen Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Kreditkontrakt_Underskrifter_side5.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: Midlertidige aktiviteter i Posthuset Beredskab Borger Kreditkontrakt_Underskrifter_side6.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Kreditkontrakt_side3.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Kreditkontrakt_Forside.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager VS: Kreditkontrakt Omø Vandværk Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Referat fra ekstraordinær generalforsamling Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Kreditkontrakt_Fuldmagt_side1.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Kreditkontrakt_side2.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om hundetrænnig i Ravnebækskoven Center for Teknik og Miljø Hashøj Jægerklub Vores bilag stor tegning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forespørgsel om verserende miljøsag Center for Teknik og Miljø ADVOKATHJØRNET Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Oplyser at der ikke er olietanke på ejendommen Center for Teknik og Miljø ADVODAN SLAGELSE I/S Forespørgsel om flexbolig tilladelse Center for Teknik og Miljø Advokatdriftsselskabet af 1/1 1...

6 Ansøgning om tilladelse til opførelse af rundbuehal Center for Teknik og Miljø Borger Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Spørgsmål om opførelse af udestue Center for Teknik og Miljø Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Areal på bolig Center for Teknik og Miljø Borger Kopi af Kulturstyrelsens tilladelse til renovering af stibelysning på det fredede fortidsminde Sprogø Voldsted Center for Teknik og Miljø Kulturstyrelsen Bemærkninger til olietank Center for Teknik og Miljø Borger Anmeldelse til kommune - kontraktnr Center for Teknik og Miljø KIRATIN A/S Fejl vedr. BBR meddelelse Center for Teknik og Miljø Feriefonden for medarbejdere i Spor af rotter ved servicebesøg på sikringsordningen Center for Teknik og Miljø A/S MORTALIN Spor af rotter ved servicebesøg på sikringsordningen Center for Teknik og Miljø A/S MORTALIN SGOT Risikoafgørelse - revurdering - Virksomhedens sikkerhedsniveau ift. større uheld Center for Teknik og Miljø Miljøstyrelsen Spor af rotter ved servicebesøg på sikringsordningen Center for Teknik og Miljø A/S MORTALIN Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Mail vedr. udstykningssag Center for Teknik og Miljø Borger Opvarmning og olietank Center for Teknik og Miljø Borger Gl. udhus fjernet Center for Teknik og Miljø Borger Opvarmning og solceller Center for Teknik og Miljø Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Ændring af antal værelser Center for Teknik og Miljø Borger Opvarmning og olietank Center for Teknik og Miljø Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger

7 Indsigelse vedr. spildevandstilslutning for Kirkerupvej Center for Teknik og Miljø Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Indsigelse til Forslag omhandlende ny spildevandsplan Center for Teknik og Miljø Borger sal ikke udnyttet Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til udskiftning af tag Center for Teknik og Miljø Borger Vandrens afrapportering December Center for Teknik og Miljø VANDRENS - STIGSNÆS INDUSTRIPAR Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Anmeldelse af nye oleitank og afblænding af tank Center for Teknik og Miljø Nybolig Korsør I/S Orientering af justering af MiljøGIS for vandplaner for anden planperiode Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Lån og leje af grønne arealer - Lystanlægget, Slagelse - 27 Jun Center for Teknik og Miljø VISIT VESTSJÆLLAND A/S Afsætningsplan Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Olietank tømt og opfyldt Center for Teknik og Miljø Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger information fra Kommunale Ejendomme omkring tilbuddet Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Boldklubben af 1973

8 Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Ændring af opvarmning Center for Teknik og Miljø LÆBY INVEST ApS Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø KAJ LARSEN VVS ApS. NYKØBING SJ Kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Vores bilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysning om olietank Center for Teknik og Miljø Borger

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere