NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014"

Transkript

1 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes på hhv. og Dato: 21. august 2014 Kontaktoplysninger Ledigheden opgøres i fuldtidspersoner, som er antallet af fuldtidspersoner inden for perioden. Hvis en person fx inden for et år har modtaget a-dagpenge i 26 uger, vil personen tælle som en halv fuldtidsperson under a-dagpenge. De anvendte tal viser bruttoledigheden, som omfatter ledige både med og uden igangværende aktiveringstilbud. Bruttoledigheden opgøres for ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse samt jobparate kontanthjælpsmodtagere. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og jobcentrets øvrige målgrupper står ikke umiddelbart til rådighed for job og er derfor ikke omfattet af ledighedsbegrebet. Ledigheden i juni 2014 Ledigheden i Ringsted falder fortsat og ligger i december 2013 på 5,4 pct., hvilket er 0,2 pct.point lavere end måneden før og på niveau med regionsgennemsnittet (5,5 pct. i Østdanmark) og landsgennemsnittet (5,3 pct.). Arbejdsmarkedscenter Nørregade Ringsted Tel.: Dir.: Fax.: Mail.: EAN: Figur 1: Ledige fuldtidspersoner, fordelt på ydelse, (juni) Der er i alt 766 ledige fuldtidspersoner i juni 2014, hvilket er 159 fuldtidspersoner færre end samme tidspunkt sidste år se figur 1. Der er siden 2011 generelt sket et fald i ledigheden, men faldet dækker antalsmæssigt over et meget stort fald for Side 1 af 5

2 a-dagpengemodtagere og et knap så stort fald for kontanthjælpsmodtagere i perioden. Det er bl.a. denne tendens der har medført den netop gennemførte kontanthjælpsreform. Figur 2 viser, at såvel kvinder som mænd har haft en samlet faldende ledighed fra 2012 til 2014, men ledigheden for kvinder ligger generelt højere end for mænd. Dette skyldes til dels, at antallet af arbejdspladser i typiske kvindefag inden for kontor og offentlig service er blevet kraftigere beskåret i perioden. Nyeste måling viser, at kvinderne ikke helt kan følge med mændene. Figur 2: Ledige fuldtidspersoner, a-dagpenge (i pct.af arbejdsstyrken), fordelt på køn, (juni) Figur 3 viser, at ledigheden for unge <30 år har været stigende frem til 2013, men fra juni 2013 til juni 2014 er der sket næsten en halvering af ledigheden. Kontanthjælpsreformen har netop til formål at styrke de unges indgang til uddannelsessystemet og på den måde sikre, at de unge får mulighed for at skabe sig en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, fremfor at befinde sig på offentlig forsørgelse. Det ses også, at faldet i ledigheden er sket for alle øvrige aldersgrupper. Figur 3: Antal ledige fuldtidspersoner (a-dagpenge + kontanthjælp), fordelt på alder, (juni) Side 2 af 5

3 Fordelingen af a-dagpengemodtagere på a-kasser viser et samlet fald i ledigheden på knap 9 pct. fra juni 2013 til juni 2014 se tabel 1. Dette svarer til et fald på næsten 60 fuldtidspersoner. For de større a-kasser ses især et fald for 3F (-23 pct.) og HK (-10 pct.), samt i a-kasserne uden for hovedorganisationerne. A- kasser uden for hovedorganisationerne rummer blandede faggrupper, og ledigheden her siger derfor ikke noget entydigt om udviklingen i beskæftigelsen. Enkelte a-kasser har så få ledige, f.eks. civiløkonomerne (CA), EL-faget, teknikerne og journalister, at de statistiske udsving bliver meget store. Der ses dog også status quo eller små stigninger for bl.a. BUPL, FOA, FTF og nogle af de små håndværkera-kasser (Teknikere, EL-faget og Metalarbejdere). Tabel 1: Ledighed for a-dagpengemodtagere, fuldtidspersoner, fordelt på a-kasser Juni 2013 Juni 2014 Udvikling Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken i pct. A-kasse i alt 662 4,1% 603 3,7% -8,9% Akademikernes (inkl. ingeniører) ,5 Business 8 4,4 5 2,6-37,5% Byggefagenes a-kasse 10 7,7 3 2,4-70,0% Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 17 4,5 22 5,5 29,4% Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 3 0,7 5 1,1 66,7% Det Faglige Hus A-kasse ,3-10,0% El-faget 3 2, ,7% Fag og Arbejde (FOA) 41 4,5 42 4,4 2,4% Faglig Fælles a-kasse (3F) 142 9, ,6-23,2% Frie Funktionærer (FFA) 5 2,5 4 2,3-20,0% Funktionærer og Servicefag 10 5,8 2 1,5-80,0% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 26 3,1 26 3,1 0,0% Fødevareforbundet (NNF) 23 4,8 16 3,4-30,4% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 95 6,2 86 5,6-9,5% Journalistik, Kommunikation og Sprog 3 5,1 1 1,7-66,7% Kristelig a-kasse 70 5,9 74 6,3 5,7% Ledere 18 2,7 19 2,8 5,6% Lærere (DLF-A) 17 4,2 8 2,1-52,9% Magistre (MA) ,2-44,4% Metalarbejdere 19 3,7 19 3,8 0,0% Min akasse ,8-7,7% Selvstændige (DANA) ,4-44,4% Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 46 4,4 34 3,1-26,1% Socialpædagoger (SLA) 5 3,8 7 4,4 40,0% Teknikere 7 4,8 8 5,5 14,3% Økonomer (CA) 3 2,5 3 2,4 0,0% Langtidsledighed, som er defineret som ledige, der har været ledige i 80 pct. af tiden inden for det seneste år, opgøres særskilt, da langtidsledigheden giver et pejlemærke for, hvilken indsats, der skal til for at styrke de lediges mulighed for at komme tilbage i job. Nyledige er umiddelbart klar til at søge nye jobs, mens ledige, der har været ude af job i længere tid, kan have behov for en mere grundig vejledningsindsats, jobsøgningsforløb og evt. læse-, regne- og skrivekurser eller en faglig opkvalificering. Langtidsledigheden er samlet set faldet med godt 27 pct. i perioden Dog ses det, at faldet imidlertid dækker over et procentvist fald i antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere på 44 pct. og en tilsvarende procentvis stigning for kontanthjælpsmodtagere se figur 4. Dette kan hænge sammen med flere faktorer: Den afkortede dagpengeret på 2 år betyder, at enkelte a- dagpengemodtagere ved ophør af deres dagpengeret overgår til kontanthjælp, men derudover viser det også, at det er de stærkeste og mest kvalificerede ledige, der vender tilbage til arbejdsmarkedet, når beskæftigelsen stiger, hvilket så småt er sket i løbet af 2013 og fortsat videre i Side 3 af 5

4 Figur 4: Antal langtidsledige fuldtidspersoner, fordelt på ydelse, (december) Langtidsledigheden i procent af bruttoledigheden, viser at der er sket et samlet fald i perioden se figur 5. Dog ses det, at der fra er sket en stigning både samlet set og hvor hver af de to ydelsestyper. Dette skyldes, at det generelle ledighedsfald (målt på antal personer) har været større end faldet for de langtidsledige (igen målt på antal personer). Derfor udgør de langtidsledige nu en større andel af alle ledige end tidligere, og det understreger igen den tendens der er, hvor de fortrinsvis er de stærke og mest kvalificerede ledige, der først vender tilbage til arbejdsmarkedet, når ledigheden falder og beskæftigelsen begynder at stabilisere sig og så småt begynder at stige igen. Figur 5: Andel af langtidsledige i procent af bruttoledige, fordelt på ydelse, (december) Side 4 af 5

5 Antallet af ledige a-dagpengemodtagere (inkl. midl. arbejdsmarkedsydelse) i aktivering er samlet set faldet med knap 24 pct. i perioden fra juni 2012 til juni Faldet er sket for alle typer af aktivering, undtagen jobrotationsvikar, og faldet er antalsmæssigt størst for løntilskud (og her særligt de kommunale løntilskud) se tabel 2. Tabel 2: Antal fuldtidslige a-dagpengemodtagere (inkl. midl. arbejdsmarkedsydelse) i aktivering, (juni) jun-12 jun-13 jun-14 Udvikling Vejledning & opkvalificering ,3% Ordinære uddannelsesforløb ,5% Øvrige vejl. & opkvalificeringsforløb ,5% Ansættelse med løntilskud ,0% Privat ansættelse med løntilskud ,1% Offentlig ansættelse med løntilskud ,4% Heraf kommunale løntilskud ,0% Heraf regionale løntilskud ,0% Heraf staslige løntilskud ,0% Virksomhedspraktik ,8% Privat virksomhedspraktik ,1% Offentlig virksomhedspraktik ,1% Jobrotationsvikar ,0% Privat jobrotationsvikar ,0% Offentlig jobrotationsvikar Tilbud i alt ,8% For kontanthjælpsmodtagere er der sket et fald på godt 35% i antallet af aktiverede i perioden, men alene det sidste år er faldet over 100%. Faldet er her sket vejledning og kvalificeringsforløb og virksomhedsprak, mens der er kommet flere i offentligt løntilskud se tabel 3. Tabel 3: Antal fuldtidsledige kontanthjælpsmodtagere i aktivering, (juni) jun-12 jun-13 maj-14 Udvikling Vejledning & opkvalificering ,3% Ordinære uddannelsesforløb ,7% Øvrige vejl. & opkvalificeringsforløb ,0% Ansættelse med løntilskud ,6% Privat ansættelse med løntilskud ,0% Offentlig ansættelse med løntilskud ,0% Heraf kommunale løntilskud ,7% Heraf regionale løntilskud Heraf staslige løntilskud Virksomhedspraktik ,6% Privat virksomhedspraktik ,2% Offentlig virksomhedspraktik ,4% Jobrotationsvikar Privat jobrotationsvikar Offentlig jobrotationsvikar Tilbud i alt ,1% Anm.: Tallene for 2014 er maj-tal Side 5 af 5

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere