Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)"

Transkript

1 Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. a 2 Fjern al tapen, og løft displayet b a Fjern al tapen og den beskyttende film fra låget samt fra forsiden, bagsiden og begge sider af enheden. b Løft farvegrafikdisplayet, og fjern den beskyttende film. Du kan justere højden på displayet til en placering, der er velegnet til visning. 3 Find komponenter HP Photosmart C6100 All-in-One series Basics Guide Windows CD Grundlæggende vejledning 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir USB-kabel* Mac CD Adapter Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Ethernet-kabel* *Skal muligvis købes særskilt. Dokumentations-cd Denne cd følger muligvis med til visse sprog, hvor hjælp ikke er tilgængelig via softwaren. Netledning Blækpatroner Indholdet i kassen kan variere. Telefonledning Opsætningsvejledning til HP Photosmart C6100 All-in-One series

2 4 Påsæt klistermærket til kontrolpanelet (hvis det ikke er monteret) a b a Placer klistermærket til kontrolpanelet over knapperne på enheden. b Tryk godt ned på alle klistermærkets kanter, indtil det klikker på plads. Sørg for, at alle knapperne kommer gennem hullerne i klistermærket. 5 Læg papir i nederste bakke a b c d Læg almindeligt hvidt papir i den nederste papirbakke. Der skal bruges almindeligt papir til justeringen. a 6 Læg fotopapir i b c a Løft udskriftsbakken. b Træk fotobakken ud. c Læg 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir fra prøvepakken med den blanke side nedad i fotobakken. d e Tip: Hvis fotopapiret er med perforering til afrivning, skal perforeringen vende ind mod dig. d Sænk udskriftsbakken, og skub fotobakken ind. e Træk bakkearmen ud, og løft papirholderen op. 2 HP All-in-One

3 7 Tilslut den medfølgende telefonledning. Tilslut den ene ende af den medfølgende telefonledning til porten mærket 1-LINE og den anden til stikkontakten. Se den grundlæggende vejledning, hvis du vil bruge din egen telefonledning eller for at få hjælp til andre fax-opsætninger. 8 Tilslut netledningen og adapteren Brugere af USB-kabel: Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det senere i denne vejledning. 9 Tryk på tænd-slukknappen a Når du har trykket på tænd-sluk knappen, skal du vente på prompten til angivelse af sprog, før du fortsætter. b Du skal bruge piletasterne til at vælge det sprog, der vises på displayet, ved at trykke på OK og derefter bekræfte. Brug piletasterne til at vælge land/område, tryk på OK, og bekræft derefter. 10 Åbn adgangslågen a b HP All-in-One 3

4 11 Løft låsene på indersiden af enheden a a Tryk nederst på hver lås for at åbne den, og løft derefter låsen. b Løft alle seks låse. b 12 Indsæt alle seks blækpatroner a Sørg for, at blækpatronens farve og mønster passer til farven og mønstret på blækpatronholderen. a Skub den sorte blækpatron ind i den første holder til venstre. Luk låsen. b Gentag fremgangsmåden for alle farveblækpatroner. c Kontroller, at alle låse sidder helt fast. b Bemærk: Brug de blækpatroner, der fulgte med printeren. Blækket i disse patroner er specialfremstillet til at blive blandet med blækket i printhovedenheden ved opsætning for første gang. c 4 HP All-in-One

5 13 Luk adgangslågen og følg instruktionerne a a Når du har lukket adgangslågen, bliver du bedt om at ilægge almindeligt hvidt papir. Sørg for, at der er lagt papir i, og tryk på OK for at starte handlingen. Enheden starter blækpatronerne og justerer printeren. Dette tager omkring 5 minutter. b FORSIGTIG: Du må hverken afbryde eller slukke HP All-in-One, mens dette står på. Du kan muligvis høre støj fra enheden. b Når justeringssiden er udskrevet, er justeringen afsluttet. Se status på displayet, og tryk derefter på OK. Genbrug eller bortskaf justeringssiden. 14 Tilslut HP All-in-One Fortsæt til næste side angående instruktioner om at oprette forbindelse mellem din HP All-in-One og din computer eller netværket. HP All-in-One 5

6 15 Vælg ÉN forbindelsestype (A, B eller C) A: USB-forbindelse Tilslut ikke endnu Brug denne forbindelsestype, hvis du vil slutte HP All-in-One direkte til én computer. (Forbind ikke USB-kablet før trin A2). Nødvendigt udstyr: USB-kabel. Hvis du anvender en USB-forbindelse, skal du gå til afsnit A på side 7 for at få instruktioner. B: Ethernet-netværk (kablet) Brug denne forbindelsestype, hvis du vil bruge et Ethernet-kabel til at oprette forbindelse mellem HP All-in-One og netværket. Nødvendigt udstyr: router og Ethernet-kabel. Hvis du anvender en Ethernet-kabelforbindelse, skal du gå til afsnit B på side 9 for at få instruktioner. C: Trådløst netværk Brug denne forbindelsestype, hvis du vil bruge en trådløs forbindelse ( b eller g) mellem HP All-in-One og netværket. Nødvendigt udstyr: trådløs router*. Hvis du anvender en trådløs netværksforbindelse, skal du gå til afsnit C1 på side 11 for at få instruktioner. *Bemærk: Hvis du ikke har en trådløs router, men vil oprette forbindelse mellem den trådløse computer og HP All-in-One, skal du se afsnittet Trådløs ad hocnetværksinstallation i den grundlæggende vejledning. 6 HP All-in-One

7 Afsnit A: USB-forbindelse A1 Vælg den rigtige cd Windows-brugere: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises b Indsæt Windows -cd'en til HP All-in-One. Bruger af Mac: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises. Bemærk: Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på Denne computer, dobbeltklikke på cd-rom -ikonet med HP-logoet og derefter dobbeltklikke på setup.exe. b Find Mac -cd'en til HP All-in-One. c Fortsæt til næste side. c Følg instruktionerne på skærmen for at installere softwaren. d På skærmbilledet Tilslutningstype skal du sørge for at vælge direkte til denne computer. e Fortsæt til næste side. HP All-in-One 7

8 A2 Tilslut USB-kablet Windows-brugere: a Følg instruktionerne på skærmen, indtil du bliver bedt om at tilslutte USB-kablet. (Dette kan tage flere minutter). Når du bliver bedt om det, skal du slutte USB-kablet til porten bag på HP All-in-One og derefter slutte det til en ledig USB-port på computeren. Bruger af Mac: a Slut USB-kablet fra computeren til USB-porten bag på enheden. b Dobbeltklik på ikonet HP All-in-One Installer. c Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installationsassistenten. b Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte softwareinstallationen. A3 Tillykke! Fortsæt til trin 18 i denne opsætningsvejledning 8 HP All-in-One

9 Afsnit B: Ethernet-netværk (kablet) B1 Tilslut Ethernet-kablet b a Find det Ethernet-kabel, som du muligvis har købt særskilt. b Fjern det gule stik bag på enheden. c Tilslut den ene ende af Ethernet-kablet til Ethernet-porten bag på enheden. d Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet til routeren. c Vigtigt: Computeren og HP All-in-One skal være på det samme aktive fungerende netværk. Hvis du anvender et DSL- eller kabelmodem, skal du sørge for ikke at tilslutte Ethernet-kablet fra HP All-in-One til kabelmodemet. Tilslut det kun til routeren. d HP All-in-One 9

10 B2 Vælg den rigtige cd Windows-brugere: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises b Indsæt Windows -cd'en til HP All-in-One. Bruger af Mac: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises. Bemærk: Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på Denne computer, dobbeltklikke på cd-rom -ikonet med HP-logoet og derefter dobbeltklikke på setup.exe. c Følg instruktionerne på skærmen for at installere softwaren. d På skærmbilledet Tilslutningstype skal du sørge for at vælge via netværket. Følg instruktionerne på skærmen. b Indsæt Mac -cd'en til HP All-in-One. c Dobbeltklik på ikonet HP All-in-One Installer. e Firewall-softwaren kan give instruktioner på computeren, der advarer om, at softwaren fra HP forsøger at få adgang til dit netværk. Du bør reagere på disse instruktioner, så der "altid" er adgang. Fortsæt derefter HP softwareinstallationen. f Fortsæt til næste side. d Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installationsassistenten. Hvis du vil installere software på flere computere, skal du gå til trin 14. Spørgsmål: Anti-virus og anti-spywareprogrammer kan blokere softwareinstallationen og bør deaktiveres. Husk at aktivere dem igen efter installationen. B3 Tillykke! Fortsæt til trin 16 i denne opsætningsvejledning 10 HP All-in-One

11 Afsnit C: Trådløst netværk C1 Vælg ÉN trådløs netværksmulighed (A eller B) Du har to muligheder for at oprette forbindelse mellem HP All-in-One og det trådløse netværk. Du skal vælge én af dem: Hvis du er sikker på, at dit netværk oprindeligt blev konfigureret ved hjælp af SecureEasySetup, skal du gå til Mulighed A: SecureEasySetup i afsnit C2, nedenfor. Hvis du ikke er sikker, skal du gå til Mulighed B: Typisk trådløs opsætning (anbefalet) i afsnit C2, som findes på næste side. Tip: Hvis det er umuligt at etablere en trådløs netværksforbindelse til din HP-enhed, kan du oprette forbindelse til netværket ved hjælp af et Ethernet-kabel eller direkte til computeren med et USB-kabel. C2 Etablér den trådløse forbindelse Mulighed A: SecureEasySetup Krav: Du skal have en trådløs router, som understøtter SecureEasySetup. VIGTIGT: Brug kun denne metode, hvis du tidligere har brugt SecureEasySetup til opsætning af netværket. I modsat fald kan dine netværksindstillinger blive nulstillet. a Indstil den trådløse router til tilstanden SecureEasySetup. Dette sker ofte ved at trykke på en knap på den trådløse router. VIGTIGT: Du kan have begrænset tid til at fuldføre næste trin, efter at den trådløse router er indstillet til tilstanden SecureEasySetup. Se i den dokumentation, der fulgte med den trådløse router, angående oplysninger om SecureEasySetup. b Tryk på knappen Installation på HP All-in-One. c Tryk på, indtil Netværk er fremhævet, og tryk derefter på OK. Netværksmenuen vises. d Tryk på for at fremhæve guiden Trådløs konfiguration, og tryk derefter på OK. Netværket bør blive registreret automatisk, og den trådløse netværksforbindelse vil blive etableret. Hvis den trådløse forbindelse ikke blev etableret, eller du får vist skærmbilledet Vælg netværksnavn, er det muligvis fordi, tiden løb ud, efter at du havde indstillet den trådløse router til tilstanden SecureEasySetup. Indstil den trådløse router til tilstanden SecureEasySetup igen, og kør derefter guiden Trådløs konfiguration. e Følg instruktionerne på displayet for at fuldføre netværksopsætningen. Hvis forbindelsen er oprettet, skal du gå til trin C3. Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til netværket, kan du se i den grundlæggende vejledning efter supplerende oplysninger om opsætning. HP All-in-One 11

12 Mulighed B: Typisk trådløs opsætning (anbefales) a Find og skriv indstillingerne for den trådløse router ned. Netværksnavn (også kaldet SSID): WEP-nøgle/WPA-adgangskode (efter behov): VIGTIGT: Hvis du ikke kender disse oplysninger, kan du ikke fortsætte med den trådløse opsætning. For at få de nødvendige oplysninger skal du se i dokumentationen til den trådløse router, kontakte producenten af routeren eller den person, som oprindeligt opsatte dit trådløse netværk. Selv om HP meget gerne vil hjælpe dig, er vi ikke i stand til at besvare spørgsmål om din trådløse router eller netværket, såsom Netværksnavn, WEP-nøgle eller WPA-adgangskode. b Tryk på knappen Opsætning på HP All-in-One. c Tryk på, indtil Netværk er fremhævet, og tryk derefter på OK. Netværksmenuen vises. d Tryk på for at fremhæve guiden Trådløs konfiguration, og tryk derefter på OK. Efter nogle få minutter vises en liste over de registrerede netværk. Netværket med det stærkeste signal vises først. e Gør ét af følgende: Tryk på for at fremhæve navnet på det netværk, som du tidligere skrev ned, og tryk derefter på OK. Hvis det netværksnavn, som du skrev ned, ikke vises på listen, kan du indtaste det manuelt. Tryk på for at fremhæve Indtast Nyt netværksnavn (SSID), og tryk derefter på OK. Se Vis tastaturtip for at indtaste tekst. f Hvis dit netværk anvender sikkerhed, vises en promt for WEP-nøglen eller WPA-adgangskoden. Der er forskel på store og små bogstaver for begge. Indtast WEP-nøglen eller WPA-adgangskoden, når der bliver bedt om det. Se Vis tastaturtip for at indtaste tekst. Hvis WEP-nøglen eller WPA-adgangskoden ikke accepteres, henvises der til Fejlfinding af netværk på side 15. Bemærk: Hvis din router angiver 4 WEP-nøgler, skal du sørge for at brug den første. g Følg instruktionerne på displayet for at fuldføre netværksopsætningen. Hvis forbindelsen er oprettet, skal du gå til trin C3. Vis tastaturtip: For at markere noget: brug piletasterne til at markere, og tryk derefter på OK. Ved fejltagelser: Vælg Ryd. Tip: Hvis knappen Ryd ikke vises, skal du vælge abc for at få vist den. Ved brug af små bogstaver: Vælg abc Ved brug af tal: Vælg 123 Når du er færdig: Marker Udført, og tryk derefter på OK. HP Photosmart C6100 All-in-One series Basics Guide Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til netværket, kan du se i den grundlæggende vejledning for at få supplerende oplysninger om opsætning. 12 HP All-in-One

13 C3 Indsæt den rette cd Windows-brugere: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises b Indsæt Windows -cd'en til HP All-in-One. Bruger af Mac: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises. Bemærk: Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på Denne computer, dobbeltklikke på cd-rom -ikonet med HP-logoet og derefter dobbeltklikke på setup.exe. b Indsæt Mac -cd'en til HP All-in-One. c Dobbeltklik på ikonet HP All-in-One Installer. c Følg instruktionerne på skærmen for at installere softwaren. d På skærmbilledet Tilslutningstype skal du sørge for at vælge via netværket. Følg instruktionerne på skærmen. d Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installationsassistenten. Hvis du vil installere software på flere computere, skal du gå til trin 14. e Firewall-softwaren kan give instruktioner på computeren, der advarer om, at softwaren fra HP forsøger at få adgang til dit netværk. Du bør reagere på disse instruktioner, så der "altid" er adgang. Fortsæt derefter med HP softwareinstallationen. Spørgsmål: Anti-virus og anti-spywareprogrammer kan blokere softwareinstallationen og bør deaktiveres. Husk at aktivere dem igen efter installationen. C4 Tillykke! Fortsæt til trin 16 i denne opsætningsvejledning HP All-in-One 13

14 16 Installer software på flere computere Hvis du har flere computere på netværket, skal du installere HP All-in-Onesoftwaren på alle computere. Vælg den rigtige HP All-in-One-cd til hver enkelt installation. Følg instruktionerne på skærmen. Sørg for at vælge tilslutningstyperne mellem netværket og HP All-in-One (ikke mellem computeren og netværket). 17 Fortsæt til trin 18 bag på denne opsætningsvejledning Fejlfinding Problem: Meddelelsen Papirstop vises. Handling: Fjern den bagerste adgangslåge, og skub så forsigtigt eventuelt papir ud. Sluk for enheden, og tænd så igen. Læg papir i igen. Problem: Du har ikke set, at du er blevet bedt om at tilslutte USB-kablet. Handling: Fjern Windows -cd'en til HP All-in-One, og indsæt den derefter igen. Se afsnit A. Problem: Skærmbilledet Tilføj hardware i Microsoft Windows vises. Handling: Klik på Annuller. Træk USB-kablet ud, og indsæt derefter Windows -cd'en til HP All-in-One. Se afsnit A. Problem: Skærmbilledet Enhedsinstallationen blev ikke fuldført vises. Handling: Kontroller, at klistermærket på kontrolpanelet sidder helt fast. Kobl HP All-in-One fra, og tilslut den igen. Kontroller alle tilslutninger. Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren. Tilslut ikke USBkablet til et tastatur eller en slukket hub. Se afsnit A. 14 HP All-in-One

15 Fejlfinding af netværk? Problem: Du er ikke sikker på, om netværket er konfigureret korrekt. Handling: Oplysninger om konfiguration af et netværk finder du på Åbn Photosmart C6100, og søg derefter efter Netværksinstallation. Problem: Du forsøger at konfigurere en trådløs forbindelse fra kontrolpanelet, og HP All-in-One kan ikke oprette forbindelse til netværket. Handling: Aktiver indstillingerne for rundsendelse af netværksnavnet på den trådløse router, og deaktiver skjult rundsendelsesnavn. Flyt den trådløse router tættere på HP All-in-One, og kontroller, at der ingen hindringer er. Deaktiver den trådløse router, vent 30 sekunder, og aktiver den derefter igen. Kontroller, at du har angivet den rette trådløse kommunikationstilstand og godkendelsestype. Se fremgangsmåden fra C1 til C3. Se den grundlæggende vejledning for at få detaljerede oplysninger og oplysninger om fejlfinding. Problem: Meddelelsen Printer ikke fundet vises. Handling: Kontroller først, at du har en aktiv forbindelse til HP All-in-One. Se efter et ikon på farveskærmbilledet. Hvis der ikke vises et ikon, skal du gå tilbage til afsnit B eller C for forbindelsestypen. Hvis du har en aktiv forbindelse, skal du forsøge følgende fremgangsmåde: Deaktiver HP All-in-One, vent 30 sekunder, og aktiver den derefter. Forsøg at afbryde forbindelsen til firewallen midlertidigt. Brugere af kablet netværk (Ethernet): Kontroller kablet mellem routeren og HP All-in-One. Kontroller kablet mellem computeren og HP All-in-One. Kontroller, at LAN-kortet er konfigureret korrekt. Problem: En ugyldig WEP-nøgle eller WPA-adgangskode. Dette problem kan skyldes forkert indtastning, ændring af store og små bogstaver for nøglen eller adgangskoden eller indsættelse af mellemrum i begyndelsen eller slutningen. Handling: Kør guiden Trådløs konfiguration, og indtast den rette WEP-nøgle eller WPA-adgangskode, og kontroller, at der ikke er tomme mellemrum i begyndelsen eller slutningen. Problem: Jeg har SecureEasySetup, men da jeg kørte guiden Trådløs konfiguration, blev der vist en liste over tilgængelige netværk eller skærmbilledet Vælg Netværksnavn blev vist. Handling: Det er muligvis fordi tiden løb ud, efter at du havde indstillet den trådløse router til tilstanden SecureEasySetup. Indstil den trådløse router til tilstanden SecureEasySetup igen, og kør guiden Trådløs konfiguration igen. HP Photosmart C6100 All-in-One series Basics Guide Se i den grundlæggende vejledning for at få oplysninger om fejlfinding og supplerende oplysninger om konfiguration. HP All-in-One 15

16 18 Udskriv et 4 x 6" foto a a Sæt hukommelseskortet i kameraet i den relevante port, og tryk på knappen Photosmart Express. Menuen til Photosmart Express vises på farvegrafikdisplayet. b Tryk på OK for at vælge Vis & Udskriv. Det seneste foto på hukommelseskortet vises på displayet. c c Tryk på piletasterne for at få vist det ønskede foto. d d Bliv ved med at trykke på OK for at udskrive dit foto. Hvis du ser et foto på displayet, kan du hurtigt udskrive et på 4 x 6" (10 x 15 cm) ved at trykke på knappen Udskriv fotos. HP All-in-One laver en kopi af fotoet på hukommelseskortet. Tip: Du kan bruge knappen Udskriv igen for at tage en kopi af et originalfoto. Tip: Du kan finde flere oplysninger om udskrivning af fotos fra hukommelseskort og andre funktioner i brugervejledningen og onlinehjælpen. Yderligere hjælp findes på Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. *Q * *Q * Q

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Trådløse og kabelforbundne netværk

Trådløse og kabelforbundne netværk Trådløse og kabelforbundne netværk HP all-in-one Netværksvejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

Indledning. Inden du går i gang. Installations- og konfigurationsoversigt. Fejlfinding. Kontakt os. Ofte stillede spørgsmål. Title

Indledning. Inden du går i gang. Installations- og konfigurationsoversigt. Fejlfinding. Kontakt os. Ofte stillede spørgsmål. Title Brugervejledning Title til Kabelmodem Serie SB5100 Klik på dit valg (der findes en komplet Indholdsfortegnelse på side v): Indledning Introduktion af dit SURFboard-kabelmodem og beskrivelse af kontrolfunktionerne

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series

Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7 Knapperne på kontrolpanelet...8

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Lær din HP Deskjet at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3 Hvordan gør

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Om denne Quick Guide

Om denne Quick Guide Z-WAVE QUICK GUIDE Om denne Quick Guide Denne vejledning forudsætter, at du har et Everhome system, og at du allerede har fulgt vejledningen: Everhome Quick Guide til ende. En Everhome Z-Wave controller

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere