Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)"

Transkript

1 Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. a 2 Fjern al tapen, og løft displayet b a Fjern al tapen og den beskyttende film fra låget samt fra forsiden, bagsiden og begge sider af enheden. b Løft farvegrafikdisplayet, og fjern den beskyttende film. Du kan justere højden på displayet til en placering, der er velegnet til visning. 3 Find komponenter HP Photosmart C6100 All-in-One series Basics Guide Windows CD Grundlæggende vejledning 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir USB-kabel* Mac CD Adapter Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Ethernet-kabel* *Skal muligvis købes særskilt. Dokumentations-cd Denne cd følger muligvis med til visse sprog, hvor hjælp ikke er tilgængelig via softwaren. Netledning Blækpatroner Indholdet i kassen kan variere. Telefonledning Opsætningsvejledning til HP Photosmart C6100 All-in-One series

2 4 Påsæt klistermærket til kontrolpanelet (hvis det ikke er monteret) a b a Placer klistermærket til kontrolpanelet over knapperne på enheden. b Tryk godt ned på alle klistermærkets kanter, indtil det klikker på plads. Sørg for, at alle knapperne kommer gennem hullerne i klistermærket. 5 Læg papir i nederste bakke a b c d Læg almindeligt hvidt papir i den nederste papirbakke. Der skal bruges almindeligt papir til justeringen. a 6 Læg fotopapir i b c a Løft udskriftsbakken. b Træk fotobakken ud. c Læg 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir fra prøvepakken med den blanke side nedad i fotobakken. d e Tip: Hvis fotopapiret er med perforering til afrivning, skal perforeringen vende ind mod dig. d Sænk udskriftsbakken, og skub fotobakken ind. e Træk bakkearmen ud, og løft papirholderen op. 2 HP All-in-One

3 7 Tilslut den medfølgende telefonledning. Tilslut den ene ende af den medfølgende telefonledning til porten mærket 1-LINE og den anden til stikkontakten. Se den grundlæggende vejledning, hvis du vil bruge din egen telefonledning eller for at få hjælp til andre fax-opsætninger. 8 Tilslut netledningen og adapteren Brugere af USB-kabel: Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det senere i denne vejledning. 9 Tryk på tænd-slukknappen a Når du har trykket på tænd-sluk knappen, skal du vente på prompten til angivelse af sprog, før du fortsætter. b Du skal bruge piletasterne til at vælge det sprog, der vises på displayet, ved at trykke på OK og derefter bekræfte. Brug piletasterne til at vælge land/område, tryk på OK, og bekræft derefter. 10 Åbn adgangslågen a b HP All-in-One 3

4 11 Løft låsene på indersiden af enheden a a Tryk nederst på hver lås for at åbne den, og løft derefter låsen. b Løft alle seks låse. b 12 Indsæt alle seks blækpatroner a Sørg for, at blækpatronens farve og mønster passer til farven og mønstret på blækpatronholderen. a Skub den sorte blækpatron ind i den første holder til venstre. Luk låsen. b Gentag fremgangsmåden for alle farveblækpatroner. c Kontroller, at alle låse sidder helt fast. b Bemærk: Brug de blækpatroner, der fulgte med printeren. Blækket i disse patroner er specialfremstillet til at blive blandet med blækket i printhovedenheden ved opsætning for første gang. c 4 HP All-in-One

5 13 Luk adgangslågen og følg instruktionerne a a Når du har lukket adgangslågen, bliver du bedt om at ilægge almindeligt hvidt papir. Sørg for, at der er lagt papir i, og tryk på OK for at starte handlingen. Enheden starter blækpatronerne og justerer printeren. Dette tager omkring 5 minutter. b FORSIGTIG: Du må hverken afbryde eller slukke HP All-in-One, mens dette står på. Du kan muligvis høre støj fra enheden. b Når justeringssiden er udskrevet, er justeringen afsluttet. Se status på displayet, og tryk derefter på OK. Genbrug eller bortskaf justeringssiden. 14 Tilslut HP All-in-One Fortsæt til næste side angående instruktioner om at oprette forbindelse mellem din HP All-in-One og din computer eller netværket. HP All-in-One 5

6 15 Vælg ÉN forbindelsestype (A, B eller C) A: USB-forbindelse Tilslut ikke endnu Brug denne forbindelsestype, hvis du vil slutte HP All-in-One direkte til én computer. (Forbind ikke USB-kablet før trin A2). Nødvendigt udstyr: USB-kabel. Hvis du anvender en USB-forbindelse, skal du gå til afsnit A på side 7 for at få instruktioner. B: Ethernet-netværk (kablet) Brug denne forbindelsestype, hvis du vil bruge et Ethernet-kabel til at oprette forbindelse mellem HP All-in-One og netværket. Nødvendigt udstyr: router og Ethernet-kabel. Hvis du anvender en Ethernet-kabelforbindelse, skal du gå til afsnit B på side 9 for at få instruktioner. C: Trådløst netværk Brug denne forbindelsestype, hvis du vil bruge en trådløs forbindelse ( b eller g) mellem HP All-in-One og netværket. Nødvendigt udstyr: trådløs router*. Hvis du anvender en trådløs netværksforbindelse, skal du gå til afsnit C1 på side 11 for at få instruktioner. *Bemærk: Hvis du ikke har en trådløs router, men vil oprette forbindelse mellem den trådløse computer og HP All-in-One, skal du se afsnittet Trådløs ad hocnetværksinstallation i den grundlæggende vejledning. 6 HP All-in-One

7 Afsnit A: USB-forbindelse A1 Vælg den rigtige cd Windows-brugere: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises b Indsæt Windows -cd'en til HP All-in-One. Bruger af Mac: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises. Bemærk: Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på Denne computer, dobbeltklikke på cd-rom -ikonet med HP-logoet og derefter dobbeltklikke på setup.exe. b Find Mac -cd'en til HP All-in-One. c Fortsæt til næste side. c Følg instruktionerne på skærmen for at installere softwaren. d På skærmbilledet Tilslutningstype skal du sørge for at vælge direkte til denne computer. e Fortsæt til næste side. HP All-in-One 7

8 A2 Tilslut USB-kablet Windows-brugere: a Følg instruktionerne på skærmen, indtil du bliver bedt om at tilslutte USB-kablet. (Dette kan tage flere minutter). Når du bliver bedt om det, skal du slutte USB-kablet til porten bag på HP All-in-One og derefter slutte det til en ledig USB-port på computeren. Bruger af Mac: a Slut USB-kablet fra computeren til USB-porten bag på enheden. b Dobbeltklik på ikonet HP All-in-One Installer. c Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installationsassistenten. b Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte softwareinstallationen. A3 Tillykke! Fortsæt til trin 18 i denne opsætningsvejledning 8 HP All-in-One

9 Afsnit B: Ethernet-netværk (kablet) B1 Tilslut Ethernet-kablet b a Find det Ethernet-kabel, som du muligvis har købt særskilt. b Fjern det gule stik bag på enheden. c Tilslut den ene ende af Ethernet-kablet til Ethernet-porten bag på enheden. d Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet til routeren. c Vigtigt: Computeren og HP All-in-One skal være på det samme aktive fungerende netværk. Hvis du anvender et DSL- eller kabelmodem, skal du sørge for ikke at tilslutte Ethernet-kablet fra HP All-in-One til kabelmodemet. Tilslut det kun til routeren. d HP All-in-One 9

10 B2 Vælg den rigtige cd Windows-brugere: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises b Indsæt Windows -cd'en til HP All-in-One. Bruger af Mac: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises. Bemærk: Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på Denne computer, dobbeltklikke på cd-rom -ikonet med HP-logoet og derefter dobbeltklikke på setup.exe. c Følg instruktionerne på skærmen for at installere softwaren. d På skærmbilledet Tilslutningstype skal du sørge for at vælge via netværket. Følg instruktionerne på skærmen. b Indsæt Mac -cd'en til HP All-in-One. c Dobbeltklik på ikonet HP All-in-One Installer. e Firewall-softwaren kan give instruktioner på computeren, der advarer om, at softwaren fra HP forsøger at få adgang til dit netværk. Du bør reagere på disse instruktioner, så der "altid" er adgang. Fortsæt derefter HP softwareinstallationen. f Fortsæt til næste side. d Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installationsassistenten. Hvis du vil installere software på flere computere, skal du gå til trin 14. Spørgsmål: Anti-virus og anti-spywareprogrammer kan blokere softwareinstallationen og bør deaktiveres. Husk at aktivere dem igen efter installationen. B3 Tillykke! Fortsæt til trin 16 i denne opsætningsvejledning 10 HP All-in-One

11 Afsnit C: Trådløst netværk C1 Vælg ÉN trådløs netværksmulighed (A eller B) Du har to muligheder for at oprette forbindelse mellem HP All-in-One og det trådløse netværk. Du skal vælge én af dem: Hvis du er sikker på, at dit netværk oprindeligt blev konfigureret ved hjælp af SecureEasySetup, skal du gå til Mulighed A: SecureEasySetup i afsnit C2, nedenfor. Hvis du ikke er sikker, skal du gå til Mulighed B: Typisk trådløs opsætning (anbefalet) i afsnit C2, som findes på næste side. Tip: Hvis det er umuligt at etablere en trådløs netværksforbindelse til din HP-enhed, kan du oprette forbindelse til netværket ved hjælp af et Ethernet-kabel eller direkte til computeren med et USB-kabel. C2 Etablér den trådløse forbindelse Mulighed A: SecureEasySetup Krav: Du skal have en trådløs router, som understøtter SecureEasySetup. VIGTIGT: Brug kun denne metode, hvis du tidligere har brugt SecureEasySetup til opsætning af netværket. I modsat fald kan dine netværksindstillinger blive nulstillet. a Indstil den trådløse router til tilstanden SecureEasySetup. Dette sker ofte ved at trykke på en knap på den trådløse router. VIGTIGT: Du kan have begrænset tid til at fuldføre næste trin, efter at den trådløse router er indstillet til tilstanden SecureEasySetup. Se i den dokumentation, der fulgte med den trådløse router, angående oplysninger om SecureEasySetup. b Tryk på knappen Installation på HP All-in-One. c Tryk på, indtil Netværk er fremhævet, og tryk derefter på OK. Netværksmenuen vises. d Tryk på for at fremhæve guiden Trådløs konfiguration, og tryk derefter på OK. Netværket bør blive registreret automatisk, og den trådløse netværksforbindelse vil blive etableret. Hvis den trådløse forbindelse ikke blev etableret, eller du får vist skærmbilledet Vælg netværksnavn, er det muligvis fordi, tiden løb ud, efter at du havde indstillet den trådløse router til tilstanden SecureEasySetup. Indstil den trådløse router til tilstanden SecureEasySetup igen, og kør derefter guiden Trådløs konfiguration. e Følg instruktionerne på displayet for at fuldføre netværksopsætningen. Hvis forbindelsen er oprettet, skal du gå til trin C3. Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til netværket, kan du se i den grundlæggende vejledning efter supplerende oplysninger om opsætning. HP All-in-One 11

12 Mulighed B: Typisk trådløs opsætning (anbefales) a Find og skriv indstillingerne for den trådløse router ned. Netværksnavn (også kaldet SSID): WEP-nøgle/WPA-adgangskode (efter behov): VIGTIGT: Hvis du ikke kender disse oplysninger, kan du ikke fortsætte med den trådløse opsætning. For at få de nødvendige oplysninger skal du se i dokumentationen til den trådløse router, kontakte producenten af routeren eller den person, som oprindeligt opsatte dit trådløse netværk. Selv om HP meget gerne vil hjælpe dig, er vi ikke i stand til at besvare spørgsmål om din trådløse router eller netværket, såsom Netværksnavn, WEP-nøgle eller WPA-adgangskode. b Tryk på knappen Opsætning på HP All-in-One. c Tryk på, indtil Netværk er fremhævet, og tryk derefter på OK. Netværksmenuen vises. d Tryk på for at fremhæve guiden Trådløs konfiguration, og tryk derefter på OK. Efter nogle få minutter vises en liste over de registrerede netværk. Netværket med det stærkeste signal vises først. e Gør ét af følgende: Tryk på for at fremhæve navnet på det netværk, som du tidligere skrev ned, og tryk derefter på OK. Hvis det netværksnavn, som du skrev ned, ikke vises på listen, kan du indtaste det manuelt. Tryk på for at fremhæve Indtast Nyt netværksnavn (SSID), og tryk derefter på OK. Se Vis tastaturtip for at indtaste tekst. f Hvis dit netværk anvender sikkerhed, vises en promt for WEP-nøglen eller WPA-adgangskoden. Der er forskel på store og små bogstaver for begge. Indtast WEP-nøglen eller WPA-adgangskoden, når der bliver bedt om det. Se Vis tastaturtip for at indtaste tekst. Hvis WEP-nøglen eller WPA-adgangskoden ikke accepteres, henvises der til Fejlfinding af netværk på side 15. Bemærk: Hvis din router angiver 4 WEP-nøgler, skal du sørge for at brug den første. g Følg instruktionerne på displayet for at fuldføre netværksopsætningen. Hvis forbindelsen er oprettet, skal du gå til trin C3. Vis tastaturtip: For at markere noget: brug piletasterne til at markere, og tryk derefter på OK. Ved fejltagelser: Vælg Ryd. Tip: Hvis knappen Ryd ikke vises, skal du vælge abc for at få vist den. Ved brug af små bogstaver: Vælg abc Ved brug af tal: Vælg 123 Når du er færdig: Marker Udført, og tryk derefter på OK. HP Photosmart C6100 All-in-One series Basics Guide Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til netværket, kan du se i den grundlæggende vejledning for at få supplerende oplysninger om opsætning. 12 HP All-in-One

13 C3 Indsæt den rette cd Windows-brugere: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises b Indsæt Windows -cd'en til HP All-in-One. Bruger af Mac: a Tænd for computeren, log på om nødvendigt, og vent, indtil skrivebordet vises. Bemærk: Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på Denne computer, dobbeltklikke på cd-rom -ikonet med HP-logoet og derefter dobbeltklikke på setup.exe. b Indsæt Mac -cd'en til HP All-in-One. c Dobbeltklik på ikonet HP All-in-One Installer. c Følg instruktionerne på skærmen for at installere softwaren. d På skærmbilledet Tilslutningstype skal du sørge for at vælge via netværket. Følg instruktionerne på skærmen. d Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installationsassistenten. Hvis du vil installere software på flere computere, skal du gå til trin 14. e Firewall-softwaren kan give instruktioner på computeren, der advarer om, at softwaren fra HP forsøger at få adgang til dit netværk. Du bør reagere på disse instruktioner, så der "altid" er adgang. Fortsæt derefter med HP softwareinstallationen. Spørgsmål: Anti-virus og anti-spywareprogrammer kan blokere softwareinstallationen og bør deaktiveres. Husk at aktivere dem igen efter installationen. C4 Tillykke! Fortsæt til trin 16 i denne opsætningsvejledning HP All-in-One 13

14 16 Installer software på flere computere Hvis du har flere computere på netværket, skal du installere HP All-in-Onesoftwaren på alle computere. Vælg den rigtige HP All-in-One-cd til hver enkelt installation. Følg instruktionerne på skærmen. Sørg for at vælge tilslutningstyperne mellem netværket og HP All-in-One (ikke mellem computeren og netværket). 17 Fortsæt til trin 18 bag på denne opsætningsvejledning Fejlfinding Problem: Meddelelsen Papirstop vises. Handling: Fjern den bagerste adgangslåge, og skub så forsigtigt eventuelt papir ud. Sluk for enheden, og tænd så igen. Læg papir i igen. Problem: Du har ikke set, at du er blevet bedt om at tilslutte USB-kablet. Handling: Fjern Windows -cd'en til HP All-in-One, og indsæt den derefter igen. Se afsnit A. Problem: Skærmbilledet Tilføj hardware i Microsoft Windows vises. Handling: Klik på Annuller. Træk USB-kablet ud, og indsæt derefter Windows -cd'en til HP All-in-One. Se afsnit A. Problem: Skærmbilledet Enhedsinstallationen blev ikke fuldført vises. Handling: Kontroller, at klistermærket på kontrolpanelet sidder helt fast. Kobl HP All-in-One fra, og tilslut den igen. Kontroller alle tilslutninger. Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren. Tilslut ikke USBkablet til et tastatur eller en slukket hub. Se afsnit A. 14 HP All-in-One

15 Fejlfinding af netværk? Problem: Du er ikke sikker på, om netværket er konfigureret korrekt. Handling: Oplysninger om konfiguration af et netværk finder du på Åbn Photosmart C6100, og søg derefter efter Netværksinstallation. Problem: Du forsøger at konfigurere en trådløs forbindelse fra kontrolpanelet, og HP All-in-One kan ikke oprette forbindelse til netværket. Handling: Aktiver indstillingerne for rundsendelse af netværksnavnet på den trådløse router, og deaktiver skjult rundsendelsesnavn. Flyt den trådløse router tættere på HP All-in-One, og kontroller, at der ingen hindringer er. Deaktiver den trådløse router, vent 30 sekunder, og aktiver den derefter igen. Kontroller, at du har angivet den rette trådløse kommunikationstilstand og godkendelsestype. Se fremgangsmåden fra C1 til C3. Se den grundlæggende vejledning for at få detaljerede oplysninger og oplysninger om fejlfinding. Problem: Meddelelsen Printer ikke fundet vises. Handling: Kontroller først, at du har en aktiv forbindelse til HP All-in-One. Se efter et ikon på farveskærmbilledet. Hvis der ikke vises et ikon, skal du gå tilbage til afsnit B eller C for forbindelsestypen. Hvis du har en aktiv forbindelse, skal du forsøge følgende fremgangsmåde: Deaktiver HP All-in-One, vent 30 sekunder, og aktiver den derefter. Forsøg at afbryde forbindelsen til firewallen midlertidigt. Brugere af kablet netværk (Ethernet): Kontroller kablet mellem routeren og HP All-in-One. Kontroller kablet mellem computeren og HP All-in-One. Kontroller, at LAN-kortet er konfigureret korrekt. Problem: En ugyldig WEP-nøgle eller WPA-adgangskode. Dette problem kan skyldes forkert indtastning, ændring af store og små bogstaver for nøglen eller adgangskoden eller indsættelse af mellemrum i begyndelsen eller slutningen. Handling: Kør guiden Trådløs konfiguration, og indtast den rette WEP-nøgle eller WPA-adgangskode, og kontroller, at der ikke er tomme mellemrum i begyndelsen eller slutningen. Problem: Jeg har SecureEasySetup, men da jeg kørte guiden Trådløs konfiguration, blev der vist en liste over tilgængelige netværk eller skærmbilledet Vælg Netværksnavn blev vist. Handling: Det er muligvis fordi tiden løb ud, efter at du havde indstillet den trådløse router til tilstanden SecureEasySetup. Indstil den trådløse router til tilstanden SecureEasySetup igen, og kør guiden Trådløs konfiguration igen. HP Photosmart C6100 All-in-One series Basics Guide Se i den grundlæggende vejledning for at få oplysninger om fejlfinding og supplerende oplysninger om konfiguration. HP All-in-One 15

16 18 Udskriv et 4 x 6" foto a a Sæt hukommelseskortet i kameraet i den relevante port, og tryk på knappen Photosmart Express. Menuen til Photosmart Express vises på farvegrafikdisplayet. b Tryk på OK for at vælge Vis & Udskriv. Det seneste foto på hukommelseskortet vises på displayet. c c Tryk på piletasterne for at få vist det ønskede foto. d d Bliv ved med at trykke på OK for at udskrive dit foto. Hvis du ser et foto på displayet, kan du hurtigt udskrive et på 4 x 6" (10 x 15 cm) ved at trykke på knappen Udskriv fotos. HP All-in-One laver en kopi af fotoet på hukommelseskortet. Tip: Du kan bruge knappen Udskriv igen for at tage en kopi af et originalfoto. Tip: Du kan finde flere oplysninger om udskrivning af fotos fra hukommelseskort og andre funktioner i brugervejledningen og onlinehjælpen. Yderligere hjælp findes på Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. *Q * *Q * Q

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Lær din HP Deskjet at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3 Hvordan gør

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Farvelaserprinter Brugervejledning

Farvelaserprinter Brugervejledning Farvelaserprinter Brugervejledning Maskintype(r): 5062, 4916 Model(ler): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...11

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LEXMARK PLATINUM PRO900. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Brugervejledning til printeren

Brugervejledning til printeren Brugervejledning til printeren DANSK CEL-SH1HA240 2007 CANON INC. Det kan du bruge din SELPHY-printer til Udskriv billeder med din SELPHY-printer. Kreativ udskrivning Tilføj rammer... s. 33 Tilføj clip

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere