TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TravelMate 2410 Series. Brugervejledning"

Transkript

1 TravelMate 2410 Series Brugervejledning

2 Copyright Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål. Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated. Notebook-PC i TravelMate 2410 Series Modelnummer: Serienummer: Købsdato: Købt hos: Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Produktnavne og varemærker tilhørende andre firmaer er udelukkende anvendt i denne brugervejledning til identifikationsformål, og de tilhører deres respektive firmaer.

3 iii Generelle oplysninger Tak, fordi du har valgt en af TravelMate-seriens notebook-pc som din mobile computer. Vejledninger Som en hjælp til dig, når du skal bruge TravelMate, har vi udarbejdet et sæt vejledninger: Først og fremmest bogen Sådan kommer du i gang..., som hjælper dig med opsætning af computeren. Den trykte Brugervejledning beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i AcerSystem User s Guide. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemværktøjer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebookcomputeren. Følg disse trin for at få adgang til den: 1 Klik på Start, Alle Programmer, AcerSystem. 2 Klik på AcerSystem User s Guide. Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Acrobat Reader installeret. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installeret på din computer, startes installationsprogrammet til Acrobat Reader automatisk, når du klikker på AcerSystem User s Guide. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Acrobat Reader, finder du i menuen Hjælp og Support. Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren Tænde og slukke for computeren Når du vil tænde computeren, skal du trykke på og derefter slippe afbryderknappen under LCD-skærmen ved siden af lynstartknapperne. Placeringen af hovedkontakten på computeren er vist under "Computeren set forfra" på side 1.

4 iv Du kan slukke for computeren på følgende måder: Ved hjælp af kommandoen Luk computeren... i Windows Klik på Start, Luk computeren. Klik derefter på Sluk. Med afbryderknappen Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærmlåget eller ved at trykke på genvejstasten til sleep-tilstand <Fn> + <F4>. Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den. Vedligeholdelse af computeren Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den. Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator. Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0 ºC (32 ºF) eller over 50 ºC (122 ºF). Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter. Udsæt ikke computeren for regn eller fugt. Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren. Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser. Udsæt ikke computeren for støv og snavs. Anbring aldrig genstande oven på computeren. Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det. Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag. Vedligeholdelse af netadapteren Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren: Slut ikke adapteren til andet udstyr. Træd ikke på ledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe ledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer. Når du tager ledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

5 v Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens kapacitet. Desuden må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse. Vedligeholdelse af batteriet Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet: Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier. Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse. Rengøring og service Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren: 1 Sluk computeren, og fjern batteripakken. 2 Tag netadapteren ud af computeren. 3 Brug en blød klud, som er fugtet med vand. Hvis én af følgende situationer opstår: hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget; hvis computeren ikke fungerer, som den skal. Se under "Ofte stillede spørgsmål" på side 22. Advarsel Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer. Driftsbetingelser Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Brugen af udstyret er underlagt følgende restriktioner: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift. Brugeren skal følge RF-sikkerhedsinstruktionerne for trådløse enheder, som medfølger med brugervejledningen til hver enkelt RF-enhed. Inkorrekt installation eller ikke-godkendt brug kan medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Ændringer af den interne antenne gør også FCC-certificeringen og din garanti ugyldig. For at forhindre radiointerferens med den licenserede service er dette udstyr beregnet til at fungere indendørs, og udendørs installation kræver licens. Der er flere oplysninger om produkter, tjenester og support på vores Websted:

6 Indhold Generelle oplysninger iii Vejledninger iii Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren iii Tænde og slukke for computeren iii Vedligeholdelse af computeren iv Vedligeholdelse af netadapteren iv Vedligeholdelse af batteriet v Rengøring og service v Gennemgang af TravelMate 1 Computeren set forfra 1 Set fra siden (lukket) 2 Set fra venstre 3 Set fra højre 3 Set fra bagsiden 4 Set fra bunden 5 Specifikationer 5 Lysdioder 8 Lynstartknapper 9 Pegefelt 10 Introduktion til pegefelt 10 Brug af tastaturet 12 Låsetaster og indlejret numerisk tastatur 12 Windows-taster 13 Hurtigtaster 13 Speciel tast 15 Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD) 16 Sådan bruges en computersikkerhedslås 16 Lyd 17 Justering af lydstyrken 17 Brug af hjælpeværktøjer 18 Acer emanager 18 Acer GridVista (toskærm-kompatibelt) 19 Launch Manager 20 Norton AntiVirus 21 Ofte stillede spørgsmål 22 Anmodning om service 25 International Travelers Warranty (ITW) 25 Inden du ringer 25

7 Tag din bærbare pc med dig 26 Fjern tilslutninger 26 Flyt computeren 26 Klargøring af computeren 26 Hvad du skal have med til møder 27 Tag computeren med hjem 27 Klargøring af computeren 27 Hvad du skal have med 27 Særlige forhold 27 Oprettelse af et hjemmekontor 28 Rejs med computeren 28 Klargøring af computeren 28 Hvad du skal have med 28 Særlige forhold 28 Tag computeren med 29 Klargøring af computeren 29 Hvad du skal have med 29 Særlige forhold 29 Sikring af computeren 29 Sådan bruges en computersikkerhedslås 30 Brug af adgangskoder 30 Angivelse af adgangskoder 30 Angivelse af en adgangskode 31 Udvide med ekstraudstyr 32 Tilslutningsmuligheder 32 Modem til fax og data 32 Indbygget netværksfunktion 33 Universal Serial Bus (USB) 33 Stik til PC Card 34 BIOS utility 36 Startrækkefølge 36 Aktivere disk-til-disk-gendannelse 36 Adgangskode 36 Brug af software 37 Afspilning af DVD-film 37 Strømstyring 38 Acer erecovery 39 Opret sikkerhedskopi 39 Gendan fra sikkerhedskopi 40 Opret et CD-billede med fabriksstandarder 40 Geninstaller softwarepakker uden CD 41 Skift adgangskode 41 Fejlfinding på computeren 42

8 Fejlfinding 42 Fejlmeddelelser 42 Bestemmelser og sikkerhedsbe mærkninger 44 Overensstemmelse med ENERGY STAR-retningslinjer 44 FCC bemærkning 44 Bemærkninger om modem 45 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 46 Sikkerhedserklæring for laserudstyr 47 Erklæring om LCD-pixel 48 Bemærkning om regulering af radioenhed 48 Generelt 48 Den Europaiske Union (EU) 48 FCC RF-sikkerhedskravet 49 Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210) 50 Miljømæssig politisk erklæring 51 Federal Communications Comission Declaration of Conformity 52 Declaration of Conformity for CE Marking 53 Indeks 54

9 1 Gennemgang af TravelMate Når du har opsat din computer, som det er vist i vejledningen Sådan kommer du i gang..., vil vi vise dig, hvad din nye TravelMate-computer kan. Computeren set forfra # Punkt Beskrivelse 1 Display skærm Det kaldes også for et Flydende Krystaldisplay (Liquid-Crystal Display; LCD), og det viser computerens output. 2 Netafbryder Tænder og slukker for computeren. 3 Mikrofon Intern mikrofon til lydoptagelse. 4 Tastatur Indtaster data til din computer. 5 Berøringsplade Berøringsfølsom pegeredskab, der fungerer, som en computer mus.

10 2 # Punkt Beskrivelse 6 Klikknapper (Venstre, center og højre) Set fra siden (lukket) Den venstre og højre knap fungerer som venstre og højre museknap; centerknappen virker som en 4-vejs scrolleknap. 7 Lynstartknapper Knapper til start af ofte brugte programmer. Se "Lynstartknapper" på side 9 for flere detaljer. 8 Status indikatorer Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs), der viser status for computerens funktioner og komponenter med lys. 9 Håndledsstøtte Komfortabelt støtte for dine hænder, når du bruger computeren. # Ikon Punkt Beskrivelse 1 Højtalere Venstre og højre højtalere leverer stereo audio output. 2 Bluetooth kommunikation knap/indikator 3 Trådløs kommunikation knap/indikator 4 Mikrofon-/ indgangsstik 5 Hovedtelefon-/ hojtaler-/ udgangsstik Tryk på knappen for at aktivere/deaktivere Bluetooth-funktionen. Lyser for at vise status for Bluetooth kommunikation. Tryk for at aktivere/deaktivere den trådløse funktion. Lyser for at vise status for WLAN kommunikation. Indgang for lydudstyr (f. eks. CD-afspiller, stereo walkman). Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. hojtalere, hovedtelefoner). 6 Batteri indikator Lyser når batteriet er under opladning.

11 3 # Ikon Punkt Beskrivelse 7 Effekt indikator Lyser når computeren er tændt. 8 Låsemekanisme Lukker og åbner låget. Set fra venstre # Ikon Punkt Beskrivelse 1 Tre USB 2.0-porte De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0- enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera). 2 Stik til pc-kortet Accepterer et Type II pc-kort. 3 Udløserknap for pc-kort Skubber pc-kortet ud. Set fra højre # Punkt Beskrivelse 1 Optisk drev Internt optisk drev; accepterer cd er eller dvd er, afhængig af typen af det optiske drev. 2 Udløserknap for det optiske drev Skubber skuffen i det optiske drev ud ad drevet. 3 Mekanisk udløserhul Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket.

12 4 Set fra bagsiden # Ikon Punkt Beskrivelse 1 Åbning til en Kensington-lås 2 Indgangsstik til jævnstrøm Det er beregnet til en Kensingtonkompatibel computersikkerhedslås. Det er beregnet til tilslutning af en netadapter. 3 Netværksstik (RJ-45) Beregnet til tilslutning af et Fast Ethernet netværk. 4 Modemport (RJ-11) Beregnet til tilslutning af en telefonlinje. 5 USB 2.0-port De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0- enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera). 6 Stik til ekstern skærm (VGA) Beregnet til tilslutning af en displayenhed (f. eks. ekstern skærm, LCD-projektor). 7 Ventilationsåbninger Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug.

13 5 Set fra bunden # Punkt Beskrivelse 1 Rum til hukommelse Her sidder computerens centrale hukommelse. 2 Batterilås Holder batteriet på plads. 3 Udløsermekanisme til batteri Udløser batteriet for at kunne fjerne batteripakken. 4 Batteri bås Indeholder computerens batteri. 5 Ventilator Hjælper med at holde computeren kold. Bemærk: Tildæk eller bloker ikke åbningen på ventilatoren. 6 Rum til trådløs LAN og harddisk Her sidder computerens WLAN og harddisk (fastsat med skruer). Specifikationer Operativsystem Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2) Platform Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2) Processor: Intel Celeron M processor 360/370/380 (1 MB L2 cache, 1,40/1,50/1,60 GHz, 400 MHz FSB) Intel Pentium M processor 725A (2 MB L2 cache, 1,60 GHz, 400 MHz FSB) Chipsæt: Intel 910GML

14 6 Systemhukommelse 256/512 MB DDR2 400 hukommelse, kan opgraderes til 2 GB med to sodimm-moduler Skærm og grafik 15" XGA farve TFT LCD med 1024 x 768 pixel opløsning 15,4" WXGA farve TFT LCD med 1280 x 800 pixel opløsning 16,7 millioner farver Intel GMA 900 grafik med op til 128 MB delt RAM, der understøtter Microsoft DirectX 9.0 Understøttelse af 2 uafhængige skærme MPEG-2/DVD hardware-assisteret funktion Undersystem til lager 40/60/80 GB ATA/100 harddisk Muligheder for optisk drev: DVD-Dual double-layer DVD/CD-RW combo Mål og vægt 363 (B) x 275 (D) x 24/32,9 (H) mm (14,29 x 10,83 x 0,94/1,3 tommer) 2,74 kg (6,04 lbs.) for 15" LCD modellen 2,75 kg (6,06 lbs.) for 15,4" LCD modellen Strømsubsystem ACPI 2.0 strømstyringsstandard: understøtter standby- og dvalestrømbesparelsestilstande 29,6 eller 65 W Li-ion batteripakke 2,5-times hurtig opladning, 3,5-timer opladning ved brug 65 W netadapter Inputenheder Lyd Kommunikation Acer FineTouch tastatur med 88-/89-taster Indbygget pegefelt med 4-vejs rulleknap Fire lynstartknapper To adgangsknapper foran: WLAN LED-knap og Bluetooth LED-knap Lydsystem med to indbyggede højttalere Sound Blaster Pro og MS-Sound kompatibelt Indbygget mikrofon Modem: 56K ITU V.92 modem med PTT-godkendelse; Wake-on-Ring klar LAN: 10/100 Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN klar WLAN (vilkårligt fabrikat): integreret Acer InviLink b/g Wi-Fi CERTIFIED -løsning; understøttelse af Acer SignalUp-teknologi WPAN (vilkårligt fabrikat): integreret Bluetooth

15 7 I/O-interface Sikkerhed Software Ekstraudstyr og tilbehør Omgivelser Fire USB 2.0-porte Netværksstik (RJ-45) Modemport (RJ-11) Stik til ekstern skærm (VGA) Mikrofon-/indgangsstik Hovedtelefon-/højtaler-/udgangsstik Pc-kortplads (en Type II) Indgangsstik til jævnstrøm for netadapter Åbning til en Kensington-lås Adgangskoder for BIOS og administrator Acer emanager (Acer epowermanagement/ epresentation/erecovery/esettings) Acer GridVista 2.0 Acer Launch Manager Adobe Reader CyberLink PowerDVD Norton AntiVirus NTI CD-Maker 256/512 MB eller 1 GB DDR2 533 sodimm hukommelse Li-ion batteripakke 65 W netadapter Eksternt USB-diskettedrev Temperatur: Drift: 5 C til 35 C Opbevaring: -20 C til 65 C Luftfugtighed (ikke kondenserende): Drift: 20 % til 80 % RH Opbevaring: 20 % til 80 % RH Systemkompatibilitet Mobile PC 2002 ACPI 2.0 DMI 2.0 Cisco Compatible Extensions (CCX) Garanti 1 års international rejsegaranti (ITW) Bemærk: Specifikationerne ovenfor er kun givet som reference. Den præcise konfiguration af din pc afhænger af den købte model.

16 8 Lysdioder Computeren har 3 letlæselige statusindikatorer i øverste højre side af tastaturet samt 4, som er placeret foran på computeren. Statusindikatorerne for strøm, batteri og trådløs kommunikation er synlige, selvom LCD-displayet er lukket. Ikon Funktion Beskrivelse Caps lock Lyser, når Caps Lock er aktiveret. NumLk Lyser, når NumLk er aktiveret. Medieaktivitet Bluetooth forbindelse Lyser, når harddisken eller det optiske drev er aktivt. Lyser for at vise status for Bluetooth. Trådløs LAN Batteri indikator Lyser for at vise status for trådløs LAN kommunikation. Lyser, når batteriet bliver ladet op. Strømindikator Lyser, når computeren er tændt. 1. Oplader: Lampen lyser gult, når batteriet oplader. 2. Fuldt opladet: Lampen lyser grønt i AC-tilstand.

17 9 Lynstartknapper Placeret øverst til venstre over tastaturet er der fire knapper. Disse knapper kaldes lynstartknapper. De er programmeret til at fungere som mail, Internet browser, Acer Empowering Key < > og programmerbar knap. Tryk på < > for at køre Acer emanager. Se venligst "Acer emanager" på side 18. Knapperne for mail og Internet browser er forudindstillet til og internet programmer, men kan nulstilles af brugere. For at programmere knapperne for mail, internet browser og den programmerbare knap, kør Acer Launch Manager. Se "Launch Manager" på side 20. Lynstartknapper Mail Web browser Standardprogram funktion (programmerbar af bruger) Internet browser funktion (programmerbar af bruger) Acer emanager (programmerbar af bruger) P Programmerbar af bruger

18 10 Pegefelt Det indbyggede pegefelt er et pegeredskab, som registrerer bevægelser på overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på pegefeltets overflade. Den centrale placering på håndfladestøtten giver optimal komfort og støtte. Introduktion til pegefelt Sådan bruger du pegefeltet: Bevæg fingeren hen over pegefeltet (2) for at flytte markøren. Tryk på højre (4) og venstre (1) knap på kanten af pegefeltet for at markere eller aktivere elementer. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. Samme effekt opnås ved at banke let på pegefeltet. At trykke på pegefeltet svarer til at klikke med venstre knap. Brug 4-vejs rulleknappen (3) til at rulle op eller ned samt flytte til venstre eller højre på en side. Denne knaps funktion svarer til et museklik på det højre rullepanel i Windows-programmer.

19 11 Funktion Venstre knap (1) Udfør Klik hurtigt to gange. Højre knap (4) Pegefelt (2) Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker på en museknap). Centerknap (3) Marker Klik en gang. Bank let en gang. Trække Klik, og hold knappen nede, og brug derefter en finger til at trække markøren på pegefeltet. Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker med en museknap), og hold en finger på pegefeltet efter det andet bank for at trække markøren. Åbne Klik en gang. genvejsme nuen Rul Klik og hold op/ned/ venstre/højre. Bemærk: Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Det nytter ikke at banke for hårdt.

20 12 Brug af tastaturet Tastaturet, der har taster med fuld størrelse, indeholder et integreret numerisk tastatur og separate taster for pile, lås, Windows, funktioner og specielle tegn. Låsetaster og indlejret numerisk tastatur Tastaturet har 3 lock-taster, som kan slås til og fra med særlige taster. Lock-tast Caps Lock NumLk <Fn> + <F11> Scr Lk <Fn> + <F12> Beskrivelse Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort. Når NumLk er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatorer +, -,* og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur. Når Scr Lk er slået til, ruller skærmbilledet en linje op eller ned, når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse programmer fungerer Scr Lk ikke. Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en almindelig pc. Det er udstyret med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne. For at forenkle teksten på tasterne er piletastsymbolerne udeladt. Adgang til NumLk slået til NumLk slået fra Numeriske taster på det integrerede numeriske tastatur Piletaster på det integrerede numeriske tastatur Skriv tallene på sædvanlig vis. Hold < > nede, mens du bruger piletasterne. Hold <Fn> nede, mens du bruger piletasterne.

21 13 Adgang til NumLk slået til NumLk slået fra Hovedtastatur Hold <Fn> nede, mens du skriver bogstaver på det integrerede numeriske tastatur. Skriv bogstaverne på sædvanlig vis. Windows-taster Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner. Tast Tast med Windows-logo Beskrivelse Startknap. Du kan udføre genvejsfunktioner med tastekombinationer, hvori denne tast indgår. Nedenfor vises nogle eksempler: < > + < >: Aktiverer næste knap på værktøjslinjen. Programtast < > + <E>: Åbner Stifinder for Denne computer. < > + <F1>: Åbner Hjælp og Support. < > + <F>: Åbner vinduet Søgeresultater. < > + <R>: Åbner dialogboksen Kør i Windows. < > + <M>: Minimerer alle. < > + < > + <M>: Fortryder funktionen Minimer alle. Denne tast har samme effekt, som hvis du klikker på højre musetast. Den åbner programmets kontekstmenu. Hurtigtaster Computeren har hurtigtaster eller tastekombinationer til de fleste af computerens kontrolfunktioner, f.eks. lysstyrke på skærmen, lydstyrke og BIOS utility. Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde <Fn>-tasten nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen.

22 14 Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse <Fn> + <F1> Hjælp til hurtigtaster Viser hjælp til hurtigtaster. <Fn> + <F2> Acer esettings Starter Acer esettings i Acer emanager. Se "Acer emanager" på side 18. <Fn> + <F3> Acer epower Management Starter Acer epowermanagement i Acer emanager. Se "Acer emanager" på side 18. <Fn> + <F4> Sleep Sætter computeren i sleeptilstand. <Fn> + <F5> Skærm til/fra Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to. <Fn> + <F6> Tom skærm Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte. <Fn> + <F7> Pegefelt til/fra Slår det interne pegefelt til og fra. <Fn> + <F8> Højttaler til/fra Tænder og slukker for højttalerne. <Fn> + < > <Fn> + < > Højttalerstyrke op Højttalerstyrke ned Forøger højttalerens lydstyrke. Reducerer højttalerens lydstyrke. <Fn> + < > Lysstyrke op-ikon Forøger skærmens lysstyrke.

23 15 Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse <Fn> + < > Lysstyrke ned Formindsker skærmens lysstyrke. Speciel tast Du kan lokalisere Euro symbolet og US dollar tegnet foroven i midten og/eller på nederste højre del på dit tastatur. Euro symbolet 1 Start en teksteditor eller et tekstredigeringsprogram. 2 Tryk enten direkte på < >-tasten nederst til højre på tastaturet, eller hold <Alt Gr> nede og tryk derefter på tasten <5> øverst i midten på tastaturet. US dollar tegn Bemærk: Visse skrifttyper og software understøtter ikke eurotegnet. Yderligere oplysninger finder du på Internetadressen (på engelsk). 1 Åbn en teksteditor eller et tekstbehandlingsprogram. 2 Tryk enten direkte på < >-tasten nederst til højre på tastaturet, eller hold < > nede og tryk derefter på tasten <4> øverst i midten på tastaturet. Bemærk: Denne funktion varierer med sprogindstillingerne.

24 16 Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD) Hvis du vil skubbe skuffen i det optiske drev ud, mens computeren er tændt, skal du trykke på udløserknappen. Når computeren er slukket, kan du åbne drevet ved hjælp af det mekaniske udløserhul. Sådan bruges en computersikkerhedslås Et sikkerhedsindhak i computerens chassis gor det muligt at tilslutte en Kensington-kompatibel computersikkerhedslas. Sno et kabel til computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

25 17 Lyd Computeren leveres med et 16-bit hi-fi AC'97-stereolydkort og dobbelte stereohøjttalere. Justering af lydstyrken Justering af lydstyrke på computeren kan foretages blot ved at trykke på nogle knapper. Se "Hurtigtaster" på side 13, hvis du ønsker yderligere oplysninger om justering af højttalerens lydstyrke.

26 18 Brug af hjælpeværktøjer Bemærk: Kun for computere, der kører Microsoft Windows XP. Acer emanager Acer emanager er et innovativt stykke software designet til ofte brugte funktioner. Tryk på < > for at starte Acer emanagers brugergrænseflade, der indeholder fire hovedindstillinger: Acer epowermanagement, Acer epresentation, Acer erecovery og Acer esettings. For indstilling af < >, se "Lynstartknapper" på side 9. Acer epowermanagement Giver et centralt sted, hvor du kan styre alle computerens strømskemaer og maksimere batteriets levetid. Acer epresentation Forenkler indstillingen af opløsning ved tilslutning til en projektor. Acer erecovery Opretter sikkerhedskopier og gendanner systemkonfigurationer pålideligt. Acer esettings Gør det let at administrere system- og sikkerhedsindstillinger. Du kan få yderligere oplysninger ved at åbne Acer emanager, klikke på det relevante program og vælge Hjælp-funktionen.

27 19 Bemærk: Hvis der ikke fulgte en genoprettelses-cd eller en systemcd med din computer, skal du bruge Acer erecovery funktionen "Sikkerhedskopiering af systemet til optisk drev" til at brænde en sikkerhedskopi af diskbilledet til en cd eller en dvd. For at sikre det bedste resultat når du gendanner systemet med en cd eller Acer erecovery skal du fjerne alle eksterne enheder (undtaget den eksterne Acer ODD, hvis din computer er udstyret med en sådan). Acer GridVista (toskærm-kompatibelt) Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller. Sådan aktiverer du din bærbare computers dobbeltskærmfunktion. Kontroller først, at den sekundære skærm er tilsluttet. Vælg derefter Start - Kontrolpanel - Skærm, og klik på Indstillinger. Vælg ikonet for den sekundære skærm (2) i skærmfeltet, og klik derefter på afkrydsningsfeltet Udvid Windowsskrivebordet over til denne skærm. Endelig skal du vælge at anvende de nye indstillinger og klikke på OK for at gennemføre processen. Acer GridVista er et praktisk værktøj, som indeholder fire foruddefinerede skærmindstillinger, så brugere kan få vist flere vinduer på samme skærm. Denne funktion aktiveres ved at gå til Start - Alle programmer og klikke på Acer GridVista. Du kan vælge en af de fire skærmindstillinger, der angives nedenfor: Double (vandret), Triple (stor til venstre), Triple (stor til højre) eller Quad

28 20 Acer GridVista er toskærm-kompatibelt, hvilket gør det muligt at opdele to skærme uafhængigt af hinanden. Acer GridVista er enkelt at konfigurere: 1 Kør Acer GridVista, og vælg din foretrukne skærmkonfiguration for hver skærm på proceslinjen. 2 Træk og slip hvert vindue til det ønskede felt. 3 Glæd dig over et praktisk, velorganiseret skrivebord. Bemærk: Kontroller, at den sekundære skærms opløsningsindstilling er sat til producentens anbefalede værdi. Launch Manager Med Launch Manager kan du indstille 4 lynstartknapper, der er placeret over tastaturet. Se Lynstartknapper på side 9 for at se lynstartknappernes placering. Du kan få adgang til Start Manager ved at klikke på Start, Alle programmer, og derefter Launch Manager for at starte et program.

29 21 Norton AntiVirus Norton AntiVirus er et antivirus software, der finder og reparerer inficerede filer og beskytter mod virusser, således at din computers data bevares sikkert. Hvordan checker jeg for virusser? En fuld system scan scanner alle filerne på din computer. Sådan køres en system scan: 1 Start Norton AntiVirus. Dobbeltklik på ikonen Norton AntiVirus på skrivebordet eller klik på menuen Start (Start) i proceslinjen i Windows, fremhæv Programs (Programmer) og vælg Norton AntiVirus (Norton AntiVirus). 2 I hovedvinduet for Norton AntiVirus, klik på Scan for Viruses (Scan for virusser). 3 I panelet Scan for Viruses (Scan for virusser), klik på Scan My Computer (Scan Denne computer). 4 Under Actions (Handlinger), klik på Scan (Scan). 5 Når scanningen er færdig vises der en oversigt over scanningen. Klik på Finished (Færdig). Du kan planlægge brugerdefinerede scanninger, der kører automatisk på bestemte datoer og tidspunkter eller efter periodiske intervaller. Hvis du er i gang med at bruge computeren når den planlagte scanning begynder, kører den blot i baggrunden uden at forstyrre dit arbejde. For yderligere informationer henvises der til menuen Norton AntiVirus Help (Hjælp til Norton AntiVirus).

30 22 Ofte stillede spørgsmål Nedenfor finder du en oversigt over problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af computeren. Der er forslag til løsning af hvert af de beskrevne problemer. Jeg har trykket på afbryderknappen men computeren starter ikke. Se på lysdioden for strøm: Hvis den ikke er tændt, er der ikke strøm til computeren. Kontroller følgende: - Hvis du bruger batteriet, er det muligvis afladet og ikke i stand til at forsyne computeren med strøm. Tilslut netadapteren for at oplade batteriet. - Sørg for, at netadapteren er sluttet korrekt til computeren og stikkontakten. Hvis dioden er tændt, skal du kontrollere følgende: - Sidder der en ikke-systemdiskette i det eksterne USB-diskettedrev? Fjern den, eller erstat den med en systemdiskette, og tryk derefter på <Ctrl> + <Alt> + <Del> for at genstarte systemet. Der vises ikke noget på skærmen. Computerens strømstyringssystem slukker automatisk for skærmen for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen igen. Hvis skærmen ikke tændes ved et tastetryk, kan det skyldes to ting: Lysstyrken er muligvis stillet for lavt. Tryk på <Fn> + < > for at øge lysstyrken. Skærmenheden kan være indstillet til en ekstern skærm. Tryk på hurtigtasten til skærmskift <Fn> + <F5> for at skifte tilbage til computerens skærm. Hvis lysdioden for sleep-tilstand er tændt, er computeren i sleep-tilstand. Tryk på afbryderknappen, og slip den for at genoptage arbejdet. Visningen er ikke fuldskærm. Hver computerskærm har sin egen oprindelige opløsning, som afhænger af skærmens størrelse. Hvis du indstiller en lavere opløsning end denne oprindelige opløsning, gøres skærmbilledet større, så det udfylder computerskærmen. Højreklik på skrivebordsområdet i Windows, og vælg Egenskaber for at få vist dialogboksen Egenskaber for skærm. Klik derefter på fanen Indstillinger for at kontrollere, at opløsningen er angivet til den rigtige værdi. En mindre opløsning end den angivne vises ikke i fuld skærm på computeren eller på en ekstern skærm.

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

emachines E625 Seriens Hurtig-guide

emachines E625 Seriens Hurtig-guide emachines E625 Seriens Hurtig-guide Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E625 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 02/2009 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

DA7169. Notebook PC Brugervejledning

DA7169. Notebook PC Brugervejledning DA7169 Notebook PC Brugervejledning Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1: Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning... 6 Noter for denne manual... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af Deres Netbook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Quickstart- & fejlfindingsvejledning

Quickstart- & fejlfindingsvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 3 Sikkerhed og komfort... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren...

Læs mere

ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding

ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding Indhold: v Introduktion til andre nyttige informationskilder v Vigtige tip til håndtering af computeren v Fejlfinding og problemløsning v Retableringsmuligheder

Læs mere

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding

Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding Indhold: v Introduktion til andre nyttige informationskilder v Vigtige tip til håndtering af computeren v Fejlfinding og problemløsning v Retableringsmuligheder

Læs mere

Brugerhåndbog. Dell Dimension E521. www.dell.com support.dell.com. frigørelsesknap til dæksel. Service Tag (Servicemærkat) cd- eller dvd-udløserknap

Brugerhåndbog. Dell Dimension E521. www.dell.com support.dell.com. frigørelsesknap til dæksel. Service Tag (Servicemærkat) cd- eller dvd-udløserknap Dell Dimension E521 Brugerhåndbog Service Tag (Servicemærkat) frigørelsesknap til dæksel cd- eller dvd-udløserknap lysdiode for cd- eller dvd-aktivitet FlexBay til valgfrit diskettedrev eller én mediekortlæser

Læs mere

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING 01/ 01 BEMÆRK, FORSIGTIG og ADVARSEL BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at anvende computeren bedre. FORSIGTIG: angiver enten mulig skade på hardwaren

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Dell Vostro 200 Brugerhåndbog Slim Tower

Dell Vostro 200 Brugerhåndbog Slim Tower Dell Vostro 200 Brugerhåndbog Slim Tower Model DCSLF www.dell.com support.dell.com Noter, bemærkninger og advarsler OBS! OBS! angiver, at der findes vigtige oplysninger, der kan være til hjælp, når du

Læs mere

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531 Brugervejledning ThinkPad Edge E431 og E531 Bemærkninger: Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse: Sikkerhed, garanti og opsætningsvejledning Regulatory Notice

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Lenovo C3/C4/C5 Series

Lenovo C3/C4/C5 Series Machine type: 10147/F0AB [C360] 10148/F0AC [C365] 10149/F0AD [C460] 10150/F0AE [C560] Lenovo C3/C4/C5 Series Brugervejledning Version 1.0 2013.10 Vigtige sikkerhedsoplysninger Før du bruger denne vejledning,

Læs mere

MacBook Pro Brugerhåndbog

MacBook Pro Brugerhåndbog MacBook Pro Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook Pro K Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I

Læs mere

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning DA8658 Første udgave December 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere