LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre sikker og korrekt anvendelse skal du sørge for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før d anvender maskinen.

2 Indhold Sikkerhed 1 Sikkerhedsforskrifter 1 Lasersikkerhed 1 For Europa/Asien 1 For Nordamerika 2 Erklæring om overensstemmelse 2 Oplysning til brugere i EEA-lande 2 Oplysning til brugere i EEA-lande, der opretter forbindelse via analog PSTN. 2 Symboler for strømforsyning 2 Placering af advarsels- og forsigtighedsetiketter på maskinen 2 FCC-overholdelse 3 Oplysning til brugere i USA 3 Oplysning om Telephone Consumer Protection Act (gælder kun i USA) 4 Oplysning til brugere i Canada 4 Remarque concernant les utilisateurs au Canada 4 FCC-krav 4 Oplysning til brugere (New Zealand) 4 Miljøbestemmelser 6 Batterier og genopladelige batterier 6 Produktet 6 Brugere i EU, Schweiz og Norge 6 Alle andre brugere 6 Brugerlicens til software 7 Definition 7 Licens 7 Rettigheder 7 Gyldighedsperiode 7 Garanti 7 Ansvar 7 Udvikling 7 Registrerede varemærker 8 Bemærk 8 Installation 9 Betingelser for placering 9 Forholdsregler ved brug af udstyr 9 Sikkerhedsoplysninger 10 Sikkerhed under drift 10 Strømtilførsel 11 Til fax eller telefon 11 Regler for anvendelse af symboler 11 Beskrivelse af terminal 12 Betjeningspanel 13 Udseende 13 Indtaste tegn ved hjælp af det alfanumeriske tastatur 14 Få adgang til terminalfunktioner 14 Emballagens indhold 15 Installation af maskinen 15 Installation af dokumentføder 15 Ilægning af papir 15 Lægge papir i papirbakken. 15 Behandling af papir 15 Kontrol af luftfugtighed 15 Betjening af enheden 16 Brugertilførte stød 16 Flytning af enheden 16 Håndtering af tonerpatronen 16 Laser Facsimile Påfyldning af papir i hovedpapirbakken 16 Installation af tonerpatron 16 Papirindføringsstop 17 Ibrugtagning af udstyret 17 Tilslutning af maskinen 17 Ilægning af papir til manuel indføring 18 Kopiering 19 Simpel kopiering 19 Kopiering i Tonerøkonomi-tilstand 19 Avanceret kopiering 19 Speciel opsætning til kopiering 19 Indstilling af opløsning 19 Opsætning for zoom 20 Indstilling af området til scanning 20 Indstillinger for kontrast 20 Indstilling af lysstyrke 20 Indstillinger for papirtype 20 Valg af papirbakke 20 Indstillinger for margin for scanningsområdet 21 Indstilling for venstre og højre margen ved udskrivning 21 Indstilling for top- og bundmargin ved udskrivning 21 Opsætning af papirformat 21 Fax 22 Faxtransmission 22 Straksafsendelse 22 Forsinket transmission 22 Afsendelse med nummerstatus 22 Faxmodtagelse 22 Faxsvar 23 Oprette adgangskode for faxsvar 23 Aktivering / deaktivering af faxsvar 23 Udskrive faxbeskeder modtaget i hukommelsen 23 Omdirigering (videresendelse) af fax 23 Aktivere omdirigering 23 Indstilling af kontaktperson, der omdirigeres til 23 Udskrive omdirigerede dokumenter 24 Omdirigere fax med USB-nøgle 24 Aktivere omdirigering 24 Udskrive omdirigerede dokumenter 24 Sendekø 24 Strakssende en transmission fra venteposition 24 Vise eller modificere en kø 24 Slette en transmission i hukommelsen 24 Udskrive et dokument fra kø eller lager 25 Udskrive sendekøen 25 Stoppe et igangværende opkald 25 Lager og afhentning 25 Anbringe et dokument i lageret 25 Hente et dokument fra lageret 25 Parametre/Indstillinger 26 Dato/tid 26 Indtast nummer og navn på din terminal 26 Netværkstype 26 Geografiske indstillinger 26 Lande 26 Telekommunikationsnetværk 26 Sprog 27 Lokalt forvalg 27 Indhold - I -

3 Transmissionsrapport 27 Indlæsningsform af dokumentet 27 Lavprisperiode 28 Modtageform 28 Modtagelse uden papir 28 Antal kopier 28 Modtagelse af Fax eller PC (model MFP) 28 Funktion til formindskning af modtagne faxer 28 Tekniske parametre 29 Udskrive funktionsguiden 30 Udskrive journalerne 30 Udskrive listen med indstillinger 30 Spærring 30 Låsning af tastatur 31 Låse taltasterne 31 Aflæse tællerne 31 Tæller for afsendte sider 31 Tæller for modtagne sider 31 Tæller for scannede sider 31 Tæller for udskrevne sider 31 Vis status for forbrug 31 Kalibrering af scanneren 31 Adressebog 32 Oprette et kortnummer 32 Oprette gruppeopkaldsnumre 32 Ændre en kontakt 32 Slette en post 32 Udskrive telefonbogen 33 Gemme/gendanne telefonbogen (Smartcard-funktion) 33 USB-nøgle (model MFP) 34 Brug af USB-nøglen 34 Udskrive dokumenter 34 Udskriv liste over de filer, der er gemt på USB-nøglen 34 Udskrive gemte filer fra USB-nøglen 34 Slet filer gemt på USB-nøglen 34 Læse USB-nøgles indhold 35 Gem et dokument på en USB-nøgle 35 Aktivér/deaktivér automatisk sletning af filer på en USB-nøgle 36 PC Funktioner (model MFP) 37 Introduktion 37 Konfigurationskrav 37 Installation 37 Installere softwaren på din PC 37 Opkoblinger 39 USB Tilslutning 39 Afinstaller programmet 39 Overvågning af Multifunktionsterminalen 40 Udførelse af kontrol af forbindelsen mellem PC og multifunktionsterminalen 40 MF Director 40 Grafisk præsentation 40 Aktivering af hjælpeprogrammer 40 MF Monitor 41 Grafisk præsentation 41 Viser status for forbrug 41 Scan To 41 Companion Suite Pro LL funktioner 41 Scan et dokument 41 Scanning med Scan To 41 Scanning fra et TWAIN-program. 42 OCR software (Optical Charcter Recognition) 42 Udskrivning 42 Udskrivning med multifunktionsterminalen 42 Adressebog 42 Tilføje en kontaktperson i terminalens adressebog 42 Tilføje en kontaktgruppe i terminalens adressebog 43 Vedligeholdelse af adressebogen 43 Foretage ændringer i en kontakt 43 Foretage ændringer i en gruppe 43 Slet en kontakt eller en gruppe fra adressebogen 43 Udskrive adressebogen 44 Importer eller eksporter en telefonliste 44 Importere en telefonliste 44 Gem adressebogen 44 Faxkommunikation 44 Visning af vinduet Fax 44 Sende en fax 44 Sende en fax fra harddisken eller fra terminalen 44 Sende et faxdokument fra en applikation 45 Modtage en fax 45 Opfølgning på faxdokumenter 46 Ud-boksen 46 Hukommelsen for udgående transmissioner 46 Sendejournalen (sendte) 46 Modtagejournal 46 Faxindstillinger 46 For adgang til faxindstillinger 46 Beskrivelse af fanen Journal og rapport 46 Beskrivelse af fanen Faxindstillinger 47 Forside 47 Oprette en forside 47 Beskrivelse af fanen Forside 48 Oprette en forsideskabelon 48 Vedligeholdelse 50 Service 50 Generel information 50 Udskiftning af tonerpatron 50 Problemer med smartcardet 51 Rengøring 51 Rengøring af scannerens læsesystem 51 Rengøring af printer 51 Udvendig rengøring af printeren 51 Printerproblemer 51 Fejlmeddelelser 51 Papirstop 52 Scannerproblemer 53 Andre problemer 53 Kommunikationsfejl 53 Opkald fra selve terminalen 53 Opkald fra hukommelsen 53 Fejlkoder for opkald 53 Generelle koder 53 Specifikationer 55 Fysiske specifikationer 55 Elektriske specifikationer 55 Miljømæssige specifikationer 55 Specifikation af perifere enheder 55 Indhold - II -

4 Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Før du tænder din maskine, bør du sikre dig, at du tilslutter din maskine til en stikkontakt, som overholder forskrifterne som fremgår af informationslabelen (spænding, strøm, frekvens) der er påsat din maskine. Denne maskine skal tilsluttes mono-faset strømforsyning. Apparatet må ikke installeres, så det står direkte på jorden. Batterier og genopladelige batterier, emballage, samt elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) skal bortskaffes, i overensstemmelse med instruktionerne beskrevet under afsnittet MILJØ i denne manual. Alt efter modeltype, kan stikkontakten være den eneste mulighed for at frakoble strømmen til produktet, og det er derfor strengt nødvendigt at overholde følgende forskrifter: apparatet skal tilsluttes en kontakt tæt ved produktet. Stikkontakten bør være lettilgængelig. Din maskine er leveret med et stik med jordforbindelse. Et trebenet stik med jord skal tilsluttes en fastmonteret kontakt med jordforbindelse. Reparation og vedligeholdelse : Lad altid alle indgreb og reparationer foretage af en fagmand. Ingen af de indvendige dele bør repareres af brugeren. For at undgå risiko for at få stød, bør du ikke selv forsøge dig med sådanne operationer, da du ved at åbne eller fjerne et eller flere låg, kan udsætte dig selv for følgende farer: - Dine øjne kan tage alvorligt skade, hvis de udsættes for laserstråling. - Kontakt med strømførende dele kan medføre elektrisk stød, hvilket kan have meget alvorlige konsekvenser. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens Du kan få oplysninger om forholdsregler for installationsforhold og sikker brug i kapitlet Installation, side 9. Lasersikkerhed FORSIGTIG Hvis der anvendes andre indstillinger eller justeringer, eller udføres andre procedurer, end dem, der er angivet i betjeningsvejledningen, kan det medføre risiko for eksponering for farlig stråling. For Europa/Asien Denne maskine betragtes som en laserapparat af klasse 1, som er sikker til kontor/edb-brug. Denne maskine indeholder 1 klasse 3B-laserdiode, 10,72 milliwatt, med en bølgelængde på nanometer for hver indgangselektrode. Direkte (eller indirekte reflekteret) øjenkontakt med laserstrålen kan forårsage alvorlig øjenskade. Sikkerhedsregler og låsemekanismerne er udviklet for at forebygge, at brugeren kan blive udsat for eventuelle laserstråler. Følgende etiket er påsat på bagsiden af maskinen

5 For Nordamerika CDRH-regler. Dette udstyr overholder kravene i standarden 21 CFR afsnit J for laserprodukter af klasse 1. Dette udstyr indeholder 1 klasse 3B-laserdiode, 10,72 milliwatt, med en bølgelængde på nanometer for hver indgangselektrode. Dette udstyr udsender ikke farligt lys, eftersom strålen er fuldstændig indelukket i alle brugerbetjente drifts- og vedligeholdelsestilstande. Erklæring om overensstemmelse Oplysning til brugere i EEA-lande Dette produkt overholder de grundlæggende krav og regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. Oplysning til brugere i EEA-lande, der opretter forbindelse via analog PSTN. Dette produkt er udviklet til at kunne oprette analog PSTN-forbindelse i alle EEA-lande. Lokal PSTN-kompatibilitet afhænger af switch-indstillingerne for softwaren. Kontakt servicerepræsentanten, hvis dette produkt skal flyttes til et andet land. Hvis der opstår problemer, kontaktes i første omgang servicerepræsentanten. Laser Facsimile / MFP Laser Facsimile: CE-deklarationen om overensstemmelse findes på internettet på adressen: 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens Symboler for strømforsyning Symboler for strømforsyning. Ifølge standarden IEC anvendes på maskinen følgende symboler for tilslutning: - betyder TÆND. - betyder SLUK. Placering af advarsels- og forsigtighedsetiketter på maskinen Denne maskine er forsynet med etiketter for ADVARSEL og FORSIGTIG på de placeringer, der er angivet nedenfor. Af hensyn til sikkerheden skal instruktionerne overholdes, og maskinen skal betjenes som anført

6 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens FCC-overholdelse Oplysning til brugere i USA Dette udstyr er testet og funder i overensstemmelse med grænseværdierne for digitalt udstyr af klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er fremsat for at yde tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i beboelsesmiljøer. Dette udstyr skaber, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres eller bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radio- og tv-kommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr har en skadelig indvirkning på radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere ved at slukke og tænde udstyret, kan du forsøge at udbedre forholdene på en eller flere af følgende måder: 1 Juster eller flyt modtagerantennen. 2 Flyt udstyret længere væk fra modtageren. 3 Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. 4 Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV-tekniker for at få hjælp. FORSIGTIG : Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelsen, kan medføre, at brugeren mister sin autorisation til betjening af udstyret

7 Oplysning om Telephone Consumer Protection Act (gælder kun i USA) Lov af 1991 (Telephone Consumer Protection Act) om beskyttelse af telefonbrugere gør det ulovligt for enhver at bruge en computer eller anden elektronisk enhed, herunder faxmaskiner, til at sende en meddelelse, medmindre en sådan meddelelse tydeligt indeholder en margen øverst og nederst på hver transmitteret side eller på første side af transmissionen, dato og klokkeslæt for afsendelsen, samt identifikation af det firma eller den fysiske eller juridiske person, der sender meddelelsen og telefonnummeret på den maskine, det firma eller den fysiske eller juridiske person, hvorfra meddelelsen sendes. (Det anførte telefonnummer må ikke være et 900-nummer eller et andet nummer, hvor opkaldsudgiften overstiger taksten for lokale opkald eller udlandsopkald). For at indprogrammere disse oplysninger på FAX-maskinen skal du udføre følgende trin: Følg programmeringsproceduren for FAXHOVED i kapitlet om parameterindstilling i betjeningsvejledningen for at indtaste virksomheds-id og telefonnummeret på terminalen eller virksomheden. Disse oplysninger sendes sammen med dokumentet ved hjælp af funktionen FAXHOVED. Ud over disse oplysninger skal du også indstille dato og klokkeslæt på maskinen. Oplysning til brugere i Canada Dette digitale apparat af klasse B overholder det canadiske ICES-003. Remarque concernant les utilisateurs au Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. FCC-krav 1 Dette udstyr overholder afsnit 68 af FCC-reglerne samt de krav, der er vedtaget af ACTA. På forsiden af dette udstyr findes en mærkat, der, sammen med andre informationer, indeholder en produktidentifikationskode i formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Hvis der anmodes om det, skal denne kode videregives til telefonselskabet. 2 Dette udstyr bruger jackstiktypen RJ11C USOC. 3 Et stik og jackstik, der bruges til at forbinde udstyret med ejendommens ledningsnet og telefonnettet, skal overholde kravene i afsnit 68 i FCC-reglerne, samt de af ACTA vedtagne krav. Dette produkt leveres med et modulært telefonkabel, som overholder disse regler. Det er fremstillet til at blive forbundet med et jackstik, der også overholder reglerne. Se installationsvejledningen for at få detaljerede oplysninger. 4 REN (Ringer Equivalency Number) bruges til at afgøre, hvor mange apparater der kan tilsluttes en telefonlinje. Hvis REN er for højt for en telefonlinje, kan det resultere i, at nogle apparater ikke ringer ved indgående opkald. I de fleste - men ikke alle - tilfælde, må REN-summen ikke overstige fem (5,0). Kontakt dit telefonselskab, hvis du vil være sikker på antallet af apparater (udtrykt med REN), der maksimalt kan forbindes til en telefonlinje. REN for produktet indgår i produktidentifikationskoden, der har formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Pladsen med ## angiver REN uden decimalpunkt (f.eks. angives en REN på 0,3 som 03). 5 Hvis dette udstyr forårsager forstyrrelser på telefonnettet, vil telefonselskabet varsle dig i god tid om, at det kan være nødvendigt at afbryde telefonforbindelsen midlertidigt. Hvis det ikke er muligt at udsende varslet på forhånd, sørger telefonselskabet for, at kunden bliver underrettet hurtigst muligt. Du vil også blive informeret om din ret til at indsende en klage til FCC, i tilfælde af at du skulle finde det nødvendigt. 6 Telefonselskabet foretager muligvis ændringer i sine anlæg, sit udstyr, sine handlinger eller procedurer, der evt. kan have konsekvenser for udstyrets funktion. Hvis dette skulle forekomme, vil telefonselskabet advare om dette i forvejen, så du kan foretage ændringer, som er nødvendige for at forbindelsen ikke bliver afbrudt. 7 Hvis der opstår problemer med dette udstyr, kontaktes RICOH CORP. CUSTOMER SUPPORT DEPT. på tlf FASTFIX for at få oplysninger om reparation eller garanti. Hvis dette udstyr forårsager forstyrrelser på telefonnettet, kan telefonselskabet bede dig om at afmontere udstyret, indtil problemet er løst. 8 Ved driftsproblemer (fastklemte dokumenter eller kopier eller meddelelser om kommunikationsfejl) henvises til afsnittet om problemløsning i denne vejledning. 9 Ved opkald til fællestelefonlinjer gælder de offentlige takster. Kontakt nævnet for det offentlige teleselskab, nævnet for offentlige tjenesteydelser eller virksomhedsnævnet for at få yderligere oplysninger. 10 Hvis der er særligt kabelbaseret alarmudstyr tilsluttet telefonlinjen, skal du kontrollere, at installationen af nærværende udstyr ikke deaktiverer dette alarmudstyr. Hvis du har spørgsmål til, hvad der kan forårsage deaktivering af alarmudstyr, kan du kontakte telefonselskabet eller en autoriseret montør. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens Oplysning til brugere (New Zealand) Tildelingen af en teletilladelse til et hvilket som helst element inden for terminaludstyr indikerer blot, at Telecom accepterer, at elementet opfylder minimumbetingelserne for tilslutning til virksomhedens netværk. Det indikerer ikke, at Telecom billiger produktet, ligesom det hellere ikke skal anses for at være en form for garanti. Frem for - 4 -

8 alt giver det ingen forvisning om, at elementet vil fungere korrekt på alle områder med et andet element af et andet fabrikat eller en anden model i det tilladte telekommunikationsudstyr, ligesom det hellere ikke antyder, at nogen produkter er kompatible med alle Telecoms netværkstjenester. Dette udstyr kan ikke, under nogen driftsforhold, fungere korrekt ved højere hastigheder, end det er udviklet til. Telecom påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer under sådanne forhold. Dette udstyr må ikke konfigureres til at foretage automatiske opkald til Telecoms 111-alarmcentral. Hvis taksten for lokale opkald ikke kan accepteres, må opkaldsknappen IKKE anvendes til lokale opkald. Du skal kun indtaste det 7-cifrede lokalnummer fra telefonen. Du MÅ IKKE indtaste områdenummeret eller forvalget "0". Dette udstyr kan muligvis ikke viderestille et opkald til et andet apparat, der er tilsluttet til samme linje. Der kan muligvis høre ringe- eller klokketoner fra dette apparat, når der foretages opkald fra et andet apparat på samme telefonlinje. Hvis dette sker, skal problemet IKKE rapporteres til Telecoms fejlmeldingstjeneste. Dette udstyr må ikke anvendes under nogen forhold, som kan være til gene for andre kunder hos Telecom. For eksempel såsom gentagne forsøg på uopfordret salg til det samme nummer eller den samme gruppe af numre, såsom når en blok af numre har samme PABX-terminal. Den indbyggede opkaldsjournal i dette udstyr registrerer ikke alle besvarede opkald. Opkaldsjournalen stemmer derfor muligvis ikke overens med kontoudtoget fra Telecom, som kan omfatte opkald, der ikke er vist i journalen. Ikke alle telefoner vil besvare indkommende opkald, hvis de er tilsluttet et forlængerstik. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens - 5 -

9 Miljøbestemmelser Miljøbeskyttelse er et vigtigt anliggende for fabrikanten. Fabrikanten ønsker at operere med hensyntagen til miljøet og har derfor valgt at integrere miljø i hele livscyklen af dette produkt, lige fra fabrikation til transport, og fra brug til bortskaffelse. Batterier og genopladelige batterier Produktet Hvis produktet indeholder batterier eller genopladelige batterier, skal disse bortskaffes på de officielle indsamlingssteder. Brugere i EU, Schweiz og Norge Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er udviklet til at kunne genanvendes. Vores produkter og produktemballage er mærket med nedenstående symbol. Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal bortskaffes separat på de relevante genbrugs- og indsamlingssteder. Ved at følge disse instruktioner sikrer du, at produktet behandles korrekt, og du er med til at reducere den potentielle indvirkning på miljø og sundhed, som forkert håndtering ville kunne medføre. Genanvendelse af produkter er med til at bevare naturressourcerne og beskytte miljøet. Du kan få mere detaljerede oplysninger om indsamlings- og genbrugssystemer til dette produkt ved at kontakte den forretning, hvor du har købt det, eller den lokale forhandler eller salgs/servicerepræsentant. Alle andre brugere Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du kontakte de lokale myndigheder, den forretning, hvor du har købt det, eller den lokale forhandler eller salgs/servicerepræsentant. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens - 6 -

10 Brugerlicens til software Laser Facsimile LÆS OMHYGGELIGT ALLE BETINGELSER OG VILKÅR FOR LICENSEN FØR DU ÅBNER DEN PLOMBEREDE KONVOLUT, SOM INDEHOLDER SOFTWAREN. NÅR KONVOLUTTEN ÅBNES BETYDER DET AT DU ACCEPTERER DISSE BETINGELSER OG VILKÅR. Hvis du ikke ønsker at acceptere licensbetingelserne, skal du returnere CD-ROM'en i uåbnet emballage til din forhandler sammen med de øvrige dele af dette produkt. Definition Softwaren angiver programmer med tilhørende dokumentation. Licens - Denne licens giver dig mulighed for at bruge softwaren på computere tilsluttet et lokalt netværk. Du har kun ret til at bruge denne software til at udskrive på én multifunktionsterminal, du kan ikke udlåne eller overdrage andre retten til at bruge denne software. - Du har ret til at lave en sikkerhedskopi. - Denne licens er ikke-eksklusiv og kan ikke overdrages. Rettigheder Fabrikanten eller dennes leverandør har alle rettighederne til denne software. Du bliver kun ejer af CD-ROM'en. Du må ikke ændre, tilpasse, adskille, oversætte eller skabe nogen form for afledt udgave, udleje eller sælge softwaren eller dokumentationen. Alle rettigheder tilhører fabrikanten eller dennes leverandører. Gyldighedsperiode Denne licens er gyldig indtil den udløber. Du kan gøre den uvirksom ved at tilintetgøre programmet og dokumentationen samt kopier heraf. Denne licens ugyldiggøres automatisk i det tilfælde at du ikke respekterer vilkårene i licensen. I tilfælde af ugyldiggørelse, indvilliger du i at destruere alle kopierer af program og dokumentation. Garanti Denne software stilles til rådighed uden nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte, herunder også uden indskrænkende garanti i tilfælde ved kommerciel anvendelse eller ved anvendelse til specifikke formål; alle risici forhold til resultat og udførelse af denne software påhviler køberen. Viser det sig at programmet er defekt, påhviler alle reparations og service udgifter køber. Ikke desto mindre, har licensens ejer ret til følgende garanti: CD-ROM'en, på hvilken softwaren ligger, er dækket af en garanti i halvfems (90) dage at regne fra produktets leveringsdato, forudsat der ikke er hardware- eller fabrikationsfejl og såfremt der er tale om almindelig brug og drift. Kopi af kvittering er bevis. I tilfælde af at fejlen på CD-ROM'en skyldes uheld eller fejlanvendelse, vil CD-ROM'en ikke blive erstattet inden for garantien. Ansvar Hvis CD-ROM'en ikke fungerer korrekt, skal den sendes til forhandleren sammen med en kopi af kvitteringen. Det er udelukkende forhandlerens ansvar at erstatte CD-ROM'en. Hverken fabrikanten eller hvem der ellers måtte være involveret i udvikling, produktion, salg eller levering af dette program kan drages til ansvar for direkte eller immaterielle fejl og mangler nævnte i den følgende ikke-udtømmende liste: informationstab, tab af tid, af udnyttelse, af indkomst eller kunder som følge af programmets anvendelse eller dets uanvendelighed. Udvikling I bestræbelsen for den vedvarende udvikling, forbeholder fabrikanten sig retten til at modificere softwarens specifikationer uden forud at informere herom. Medfører udviklingen ændringer, giver din brugsret dig ikke ret til gratis opdateringer. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens - 7 -

11 Registrerede varemærker Companion Suite Pro er et registreret varemærke fra Sagem Communication. Adobe og de Adobe -produkter, der henvises til heri, er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. PaperPort9SE er et registreret varemærke fra ScanSoft. Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP og eventuelle andre Microsoft -produkter, der henvises til heri, er registrerede varemærker fra Microsoft Corporation, der er registreret og/eller i brug i USA og/eller i andre lande. Alle andre mærker eller produkter der refereres til i form af eksempler eller er varemærker, registreret af deres respektive ejere. De screenshots, der vises i denne betjeningsvejledning, er oprettet i Windows XP. Hvis du bruger et andet styresystem, vil de viste screenshots muligvis fremstå anderledes end i denne vejledning. Bemærk Kopier aldrig, og udskriv aldrig dokumenter, som loven forbyder at reproducere. Trykning og kopiering af følgende dokumenter er generelt forbudt ved lov: pengesedler, stempelmærker, værdipapirer, aktiebreve, bankchecks, checks, pas, kørekort. Ovenstående liste tjener til eksempel, men er ikke udtømmende. Vi garanterer ikke, at listen er udtømmende eller nøjagtig. I tilfælde af tvivl om lovligheden af kopiering eller trykning af visse dokumenter, bør man henvende sig til en advokat. 1 - Sikkerhed - Erklæring - Miljø - Licens - 8 -

12 Installation Betingelser for placering Ved at vælge en passende placering, sikrer du apparatets lange levetid. Check at den valgte placering følger nedenstående forholdsregler : - Vælg en placering med god ventilation. - Vær opmærksom på at ventilationsgitteret på højre og venstre side af apparatet ikke er dækket. Når du installerer, bør du sørge for at placere terminalen ca. 30 cm fra andre genstande, så det er nemt at komme til alle låger. - Du bør sikre dig at der ikke er risiko for udsivning af ammoniak eller andre organiske gasse, der hvor apparatet skal stå. - Den fastmonterede kontakt (se sikkerhedsbemærkningerne i kapitlet Sikkerhed), som du vil forbinde maskinen til, skal være placeret tæt på denne og være let tilgængelig. - Sørg for, at maskinen ikke bliver udsat for direkte sollys. - Undgå at placere apparatet i et område, der er udsat for en luftstrøm fra eksempelvis et airconditionanlæg, varmeeller ventilations-system, eller i et område, som er udsat for store temperatursvingninger eller stor luftfugtighed. - Vælg en solid og helt vandret overflade at stille apparatet på, og hvor det ikke bliver udsat for voldsomme vibrationer. - Placér terminalen således, at der ikke er risiko for at andre genstande kan tildække dens ventilationsåbninger. - Placér ikke terminalen i nærheden af gardiner, forhæng eller andre brændbare materialer. - Vælg en placering risikoen for sprøjt fra vand eller andre væsker er begrænset. - Sørg for at den valgte placering er tør, ren og støvfri. Forholdsregler ved brug af udstyr Tag nedenstående forholdsregler i betragtning når apparatet bruges. Omgivelserne: - Temperatur : 10 C til 27 C med en luftfugtighed mellem 15 og 80% (op til 32 C med en luftfugtighed mellem 15 og 54%). Terminal: I nedenstående sektion beskrives de forholdsregler der bør tages når apparatet bruges : - Sluk aldrig for apparatet og åben aldrig for lågerne under udskrivning. - Brug aldrig gas eller brændbare væsker eller genstande der kan frembringe magnetiske felter når du befinder dig i nærheden maskinen. - Når du tager ledningen ud, bør du altid holde om selve stikket - undlad at trække i ledningen. En beskadiget ledning udgør en potentiel brandårsag eller stødkilde. - Rør aldrig ved ledninger eller stik med våde hænder. Du risikerer at få elektrisk stød. - Tag altid stikket ud af kontakten inden du flytter terminalen. Ellers risikerer du at beskadige ledningen og derved skabe potentiel brand- og/eller stødrisiko. - Tag altid stikket ud af kontakten når du planlægger ikke at bruge apparatet i en længere periode. - Sæt aldrig noget ovenpå ledningen, træk aldrig i ledningen og fold den aldrig. Gør du det, skaber du en potentiel brandårsag eller risiko for at få elektrisk stød. - Sørg altid for at terminalen ikke står ovenpå ledningen eller på kabler til andet elektrisk udstyr. Sørg også for, at hverken kabler, ledninger eller stik er stukket ind i selve maskinen. Dette kan medføre at terminalen ikke virker som den skal eller det kan være en antændelsesårsag. - Du skal sikre dig, at der er slukket for strømmen til printeren før du tilslutter eller fjerner et kabel til en anden enhed (brug et kabel med armeret stik). - Forsøg aldrig at fjerne et fastgjort panel eller en låge. Terminalen indeholder højspændingskredsløb. Man risikerer at få elektrisk stød, hvis man rører ved dem. - Forsøg aldrig at reparere apparatet. Gør du det, skaber du en potentiel brandårsag eller risiko for at få elektrisk stød. - Sørg altid for at papirklips, hæfteklammer eller andre små metalgenstande ikke kommer ind i apparatet gennem åbninger til ventilation eller andet. Sådanne genstande udgør en risiko for kortslutning og brand, eller være årsag til elektrisk stød. 2 - Installation - 9 -

13 - Undgå at spilde vand eller anden form for væske på eller i nærheden af terminalen. Enhver kontakt med vand eller anden væske kan medføre forøget brandfare eller fare for elektrisk stød. - Hvis der alligevel kommer væske eller metalgenstande ind i apparatet, slukkes straks for det, stikket trækkes ud, hvorefter du bør kontakte forhandleren. Ellers risikerer du at udsætte dig selv for brandfare eller for at få elektrisk stød. - Hvis apparatet udsender varme, røg eller en usædvanlig lugt eller unormal lyd skal du slukke for terminalen, straks tage stikket ud, og dernæst kontakte forhandleren. Ellers risikerer du at udsætte dig selv for brandfare eller for at få elektrisk stød. - Undgå at bruge apparatet i tordenvejr, idet det udgør en risiko for elektrisk stød på grund af lynnedslag. Papir til udskrivning: Hvis du bruger papir, der allerede har været udskrevet fra din egen terminal eller en anden printer, bliver printkvaliteten muligvis ikke optimal. 2 - Installation FORSIGTIG Sørg for at placere terminalen under velventilerede forhold. Printeren udvikler en lille smule ozon under arbejdet. Der kan sprede sig en ubehagelig lugt fra printeren, hvis den bruges længe og intensivt og under dårligt ventilerede forhold. Af hensyn til sikkerheden bør man derfor sørge for at placere terminalen under ventilerede forhold. Sikkerhedsoplysninger Ved brug af produktet skal følgende sikkerhedsregler altid overholdes. Sikkerhed under drift I dette informationsark anvendes følgende vigtige symboler: ADVARSEL: FORSIGTIG: Indikerer en potentielt farlig situation, som man medføre død eller alvorlig personskade, hvis instruktionerne ikke følges. Indikerer en potentielt farlig situation, som man medføre let til moderat personskade eller beskadigelse af inventar, hvis instruktionerne ikke følges. ADVARSEL - Slut netledningen direkte i stikkontakten, og brug aldrig en forlængerledning. - Træk stikket ud af kontakten (ved at trække i stikket, ikke i kablet), hvis netledningen eller stikket er blevet flosset eller på anden måde beskadiget. - For at undgå risiko for elektrisk stød eller eksponering for laserstråling må brugeren ikke fjerne nogen låger eller skruer, der ikke er nævnt i betjeningsvejledningen. - Sluk for strømmen, og træk stikket ud af kontakten (ved at trække i stikket, ikke i kablet), hvis nogen af følgende situationer er aktuelle: Du har spildt noget ind i produktet. Du har mistanke om, at produktet kræver service eller reparation. Produktets låg er blevet beskadiget. - Spildt eller brugt toner må ikke afbrændes. Tonerstøv kan antændes, hvis det udsættes for åben ild. - Toner kan bortskaffes hos en autoriseret forhandler eller på de relevante genbrugsstationer. - Den brugte tonerpatron (eller flaske) skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. FORSIGTIG - Produktet skal beskyttes mod fugt eller nedbør såsom regn, sne osv. - Træk stikket ud af væggen, før du begynder at flytte produktet. Når du flytter produktet, skal du sørge for, at netledningen ikke bliver beskadiget under produktet. - Når du trækker stikket ud af stikkontakten, skal du altid trække i selve stikket (ikke i kablet). - Sørg for, at der ikke falder papirclips eller andre små metalgenstande ind i produktet. - Toner (brugt eller ubrugt), tonerpatroner (eller flasker), blæk (brugt eller ubrugt) eller blækpatroner skal opbevares utilgængeligt for børn

14 - Når du stikker hånden ind i produktet for at fjerne fejlindført papir eller masterkopier, skal du passe på ikke at skære dig på nogen skarpe kanter. - Af miljøhensyn må produktet eller affald fra produktet ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Toner kan bortskaffes hos en autoriseret forhandler eller på de relevante genbrugsstationer. - Vores produkter er udviklet til at overholde meget høje standarder for kvalitet og funktion, og vi anbefaler, at du kun bruger de forbrugsvarer til produktet, som kan fås hos en autoriseret forhandler. Strømtilførsel Stikkontakten skal være installeret i nærheden af produktet og skal være let tilgængelig. 2 - Installation Til fax eller telefon - Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand, for eksempel i nærheden af et badekar, en håndvask, en køkkenvask eller en vaskebalje, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. - Undgå at bruge telefoner (der ikke er trådløse) under tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød fra lynnedslag. - Undgå at bruge telefoner i nærheden af gasudslip for at rapportere udslippet. Regler for anvendelse af symboler ADVARSEL Indikerer vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse bemærkninger ignoreres, kan det medføre alvorlig personskade eller død. Sørg for at læse disse bemærkninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning. FORSIGTIG Indikerer vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse bemærkninger ignoreres, kan det medføre let til moderat personskade eller beskadigelse af maskinen eller inventar. Sørg for at læse disse bemærkninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning. Indikerer punkter, du skal være opmærksom på ved brug af maskinen, samt mulige forklaringer af årsager til papirstop, beskadigelse af originaler eller mistede data. Sørg for at læse disse forklaringer. Bemærk Indikerer yderligere forklaringer af maskinens funktioner og instruktioner til afhjælpning af brugerfejl

15 Beskrivelse af terminal Betjeningspanel Forside Automatisk arkføder 2 - Installation Smartcard isætningspunkt Nedklappelig stopper til papirtilførsel Frontlåge Papirudtag Primær USB forbindelse (USB-nøgle) (Model MFP) Manuel indføringsbakke Manuel papirindføring opsætningsstyr Papirbakke Bagside Primær USB-port (USB-nøgle) * (Model MFP) Sekundær USB-port (til PC) (Model MFP) EXT.-stik - forbindelse til eksterne apparater Adgangslåge til papirstop Netledning forbindelse LINE-stik - telefon kabelforbindelse Afbryder On/Off * Kan anvendes til samme funktioner som USB-stikket på forsiden

16 Betjeningspanel Udseende LASER FACSIMILE Installation LASER FACSIMILE (MFP MODEL) Display. 2. Alfanumerisk tastatur. 3. Ét-tast-tastatur (knapperne 1 til 20). 4. Knappen : Få adgang til genvejstasterne 21 til Knappen : dokumentanalyse til en pc eller et medium (USB-nøgle). 6. Knappen : kopiering. 7. Knappen : stop igangværende PC-udskrivning. 8. Knappen : sender en fax. 9. Knappen : adgang til kortnummerliste. 10. Knappen : telefonlinje til manuel betjening, høre ringetone under faxtransmissionen. 11. Knappen : afsendelse til flere kontaktpersoner (fax). 12. Knappen : Bekræft. 13. Knappen OK: bekræfter viste valg. 14. Knappen : adgang til menuer og navigering ned i menuerne. 15. Knappen C: tilbage til forrige menu og korrektion af indtastet. 16. Knappen : navigation op i menuerne. 17. Knappen : stopper igangværende job. 18. Knappen ECO: indstiller tid før dvale. 19. Knappen : print funktionsoversigten. 20. Knappen : indstillinger for farvescanning. 21. Knappen : indstilling for scanner opløsning. 22. Knappen : indstilling for kontrast. 23. Ikon : opløsning "Kopi : Kvalitet tekst /Fax: Sfine". 24. Ikon : opløsning "Foto". 25. Ikon : opløsning "Kopi : Auto / Fax : Fine". 26. Ikon : farveindstilling. 27. Ikon : telefonlinje klar. 28. Ikon : Fax. 29. Ikon : ekstern telefonsvarer

17 Indtaste tegn ved hjælp af det alfanumeriske tastatur Når du udfører forskellige opgaver, skal du indtaste navne og numre. Når du for eksempel skal indstille maskinen, skal du indtaste dit navn (eller virksomhedens navn) og telefonnummer. Når du gemmer et-, to-, eller trecifrede kortnumre eller gruppeopkaldsnumre, kan du også indtaste de tilhørende navne. Hvis du vil indtaste alfanumeriske tegn, når du bliver bedt om at indtaste et bogstav, skal du finde den knap, der har tildelt det tegn, du ønsker at bruge. Tryk på knappen, indtil det korrekte bogstav vises på displayet. Eksempler: - for at indtaste navnet "John" skal du trykke på : 1 gang, 6 gange, 5 gange og 5 gange. - for at indtaste "!" skal du trykke på : 17 gange. 2 - Installation Hvis du begår en fejl under indtastning af et nummer eller et navn, skal du trykke på knappen C for at slette det sidste ciffer eller tegn. Indtast derefter det rigtige tal eller tegn. I nedenstående tabel kan du se alle de tilgængelige tegn. Tast Tildelte tal, bogstaver eller tegn Tast Tildelte tal, bogstaver eller tegn 1 P, Q, R, S, p, q, r, s, 7 A, B, C, a, b, c, 2 T, U, V, t, u, v, 8 D, E, F, d, e, f, 3 W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9 G, H, I, g, h, I, 4 Mellemrum + - / & $ % J, K, L, j, k, l, 5 # _, ; :? ( ) [ ] < > { } ~ =! ' " \ M, N, O, m, n, o, 6 * Få adgang til terminalfunktioner Alle funktioner og indstillinger på terminalen er tilgængelige via menuen og er tilknyttet til en specifik menukommando. For eksempel identificeres kopieringsindstillingerne for KONTRAST i menuen med kommandoen 845. Du kan få adgang til menupunkter på to måder : en trinvis metode eller en genvejsmetode. Sådan får du adgang til indstillingerne for KONTRAST med den trinvise metode : 1 Tryk på for at åbne menuen. 2 Brug knapperne eller til at gennemse menuen, og vælg 8-AVAN. FUNKT. Bekræft med tryk på OK. 3 Brug knapperne eller til at gennemse menuen AVAN. FUNKT., og vælg 84-KOPI. Bekræft med tryk på OK. 4 Brug knapperne eller til at gennemse menuen KOPI, og vælg 845-KONTRAST. Bekræft med tryk på OK. Sådan får du adgang til indstillingerne for KONTRAST med genvejsmetoden : 1 Tryk på for at åbne menuen. 2 Indtast 845 med det alfanumeriske tastatur for at få direkte adgang til indstillingen KONTRAST

18 Emballagens indhold Emballagen indeholder nedennævnte dele : Multifunktionsterminalen Installation af maskinen 1 Pak udstyret ud. 2 Installer maskinen i henhold til sikkerhedsbemærkninger i starten af denne vejledning. 3 Fjern alle klistermærker fra maskinen 4 Fjern plastik, som beskytter displayet. Installation af dokumentføder 2 - Installation 1 Monter dokumentføderen ved at hægte de to tappe (B) ind i hullerne (A) hvor de passer. A B tonerpatron 1 installationsvejledning og 1 PC installations CD ROM Ilægning af papir Lægge papir i papirbakken. 1 Sikkerhedsvejledning, Kommandovejledning (gælder kun Europa og Nordamerika) 1 netledning 1 telefonledning (kun Nordamerika, Kina, Korea) (1) Det papir, der skal anvendes, skal altid vende med forsiden nedad og støde op mod side- og bagpapirstyret. Hvis papiret ikke støder op mod papirstyren, kan det forårsage fejlindføring eller papirstop. (2) Mængden af ilagt papir bør ikke overstige bakkens kapacitet. I modsat fald risikerer man indføringsfejl og papirstop. (3) Hvis der lægges papir oven i stakken, er der risiko for dobbeltindføring, hvorfor dette bør undgås. (4) Når papirbakken tages ud, skal man holde på den med begge hænder. Behandling af papir (1) Krøllet papir bør glattes inden ilægning. (2) Krøllerne må ikke være større end 10 mm. (3) Man bør være omhyggelig med opbevaring af papiret for at undgå indføringsproblemer og fejl, hvis papiret har været opbevaret ved før høj luftfugtighed. Hvis der lægges papir oven i stakken, eller hvis stakken deles op, kan det forårsage indføringsfejl, hvorfor dette skal undgås Kontrol af luftfugtighed (1) Brug aldrig fugtigt papir eller papir, fra en pakke, der har været åbnet. (2) Når emballagen er åbnet, bør den opbevares i en plasticpose.

19 (3) Der må ikke anvendes papir med bølgede ender, krøllet papir, papir med folder eller andet beskadiget papir. Betjening af enheden Brugertilførte stød Under udskrivning må der ikke stødes til papirbakken, bakken, låget eller nogen anden del af maskinen. Flytning af enheden papirstyr. Juster længdepapirstyret til papirformatet ved at trykke på udløseren (C). A C 2 - Installation Hvis enheden flyttes på et bord, skal bordet løftes, ikke trækkes/skubbes. 5½ 7¼ 8 Håndtering af tonerpatronen (1) Må ikke stilles på siden eller holdes med bunden i vejret. (2) Må ikke rystes kraftigt. Påfyldning af papir i hovedpapirbakken Maskinen kan tage en række forskellige papirformater og -typer. Se kapitlet Specifikationer for at få oplysninger om de forskellige papirformater og -typer. B 4 Tag en pakke papir, tag papiret ud og juster det på en flad overflade. 1 Tag papirbakken helt ud. 5 Læg papirstakken ned i bakken (f.eks. 200 ark 80g/m² papir). 6 Sæt papirbakken tilbage på sin plads. Installation af tonerpatron 1 Stil dig med front mod apparatet. 2 Tryk på lågets venstre og højre side, og træk samtidig låget mod dig selv. 2 Tryk det nederste panel ned, indtil det griber fat. PUSH 3 Rejs stopanordningen bag i papirbakken op ved at trykke på udløseren "PUSH" (A). Juster derefter sidepapirstyrene til papirformatet ved at trykke på udløseren (B) på det venstre 3 Tag starttonerpatronen ud af posen. Rul forsigtigt patronen rundt 5 eller 6 gange for at fordele toneren jævnt inde i patronen. Når patronen rulles grundigt, sikrer det en maksimal udnyttelse af indholdet i tonerpatronen

20 4 Hold den i håndtaget. 5 Før tonerpatronen ind på plads ved at presse den ind, indtil den griber fat (mod slutningen af bevægelsen trykker du nedad). Ibrugtagning af udstyret Tilslutning af maskinen ADVARSEL Før netledningen tilsluttes, er det meget vigtigt, at brugeren læser Sikkerhedsforskrifter, side 1. 1 Slut enden af telefonledningen til stikket på terminalen og den anden ende i vægtelefonstikket. 2 - Installation 6 Luk lågen. Papirindføringsstop Tilpas papirmodtagelses stop så det passer til det dokument, som skal udskrives. Husk at løfte flappen for at forhindre, at der falder ark ned. 2 Slut netledningen til apparatet. 3 Du skal sikre dig, at afbryderen On /Off er i offposition (O position). Slut netledningen til stikkontakten på væggen. ADVARSEL Netledningen anvendes som en 230 V-afbryderenhed. Som forholdsregel skal stikkontakten være placeret tæt på apparatet og være let tilgængelig i tilfælde af farlige situationer. 4 Tryk på On/Off knappen for at tænde for apparatet (position 1). 5 Som standard er terminalen indstillet for brug i England, og det viste sprog er engelsk. Hvis du vil ændre denne parameter, skal du se under Lande, side Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt, skal du se under Dato/tid, side

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500 TELEFONI LFF/LFFn Brugsvejledning 252988361A_DAN Kære kunde Før du tager din terminal i brug, beder vi dig, for din egen sikkerhed og komfort, nøje at gennemlæse dette afsnittet Sikkerhed, side 1. Ved

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Brugsvejledning 253107577-A_DAN Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN TELECOM SAGEM MF 5401 Brug hæftet 252591220-D_DAN Kære kunde For deres sikkerhed og komfort, beder vi dem nøje gennemlæse dette kapitel Sikkerhed, side 1 før de tager deres nye produkt i brug. Ved køb

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere