ELECTRONIC CONTROL BOX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313"

Transkript

1 ELECTRONIC CONTROL BOX Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not exceed the rated power and current. Dimensions & temperature Weight: 0.9 kg Length: 200 mm Width: 150 mm Depth: 80 mm Operating temperature: 0 to 50 C Storage temperature: -20 to 50 C Important This control box is not suitable for medical use. Follow the directions for installation and connection. We reserve the right to change the product and the specification without notice. Safety rules A. Locate the box in a dry area with good ventilation. B. The box must be situated at least 3 cm above the ground floor. C. Before cleaning, servicing, exchanging of parts or accessories or checking up on various disturbances, the mains have to be cut off. D. Make sure that there are no unconnected wires and cables inside the box. E. Cables and wires must be as short as possible inside and outside the box. F. The box is protection Class I. It has to be connected with cables according to the instructions from EN and EN It is recommended that you consult a state registered electrician. The supply cable has to be minimum type H05VV-F; 3G1.5 mm 2. G. Keep at all time minimum 20 mm distance between high and low power cables. H. In order to separate the box from the mains you must install a suitable ground fault circuit interrupter with at least 3 mm break distance on each terminal in the present electrical installation. I. The mounting is to be made in such a way that it is not possible to touch the electric parts. J. The electric parts have to be mounted in such a way that they cannot fall into the bathtub. K. Instruments of Class I must be connected to a permanent installation. L. Be aware that some countries have requirements about power indication. M. Tighten all cable glands sufficient by means of a tool to ensure that the Ingres protection is IPX5 and to ensure that the cables are fixed in position and protected for physical traction and pressure. N. If not all cable outlets are used, the cable gland(s) in question has to be changed to dummy plug(s) of the same dimension to ensure that the Ingres Protection still is IPX5. O. This appliance is not intended for use by persons, including children with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a responsible for their safety. P. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2 ELECTRONIC CONTROL BOX Cabling and wiring 1. Connect 12V water level sensor to the terminal marked: LEVEL. 2. Connect touch (max. 4-function) to terminal marked: CONTROL PANEL. 3. Connect 230VAC blower to terminal marked: A (and if necessary to earth). 4. Connect pump or other 230 VAC equipment to terminal marked: B (and if necessary to earth). 5. Connect underwater light or other 230 VAC equipment to terminals marked: C (and if necessary to earth). 6. Connect control box to power, 230 VAC, via terminals marked MAINS: L1, N & EARTH. Initial settings Blower maximum and minimum speed can be set by following steps below: Connect power to the control box. Within 60 seconds of connecting the power, press blower up/down & blower on/off simultaneously for 5 sec. The blower will start and blower on/off will flash twice. Press blower up/down to the desired minimum speed and press blower on/off to store the setting. Blower on/off flashes with high frequency. Press blower up/down to the desired maximum speed and press blower on/off to store the setting. Blower on/off will light for 2 seconds and blower will stop to indicate end of settings. Functional description Power indicator Pump will flash every 10 seconds to indicate power is connected to the system. Water level indicator Pump will flash every second to indicate adequate water in the bathtub. Function indicator If pump, blower or light is activated, for each function will light up. Dry blowing indicator Blower will flash during the automatic dry blowing program. Automatic dry blowing program The program will start after water level sensor indicates low level. After 20 minutes, the blower will run for 1 minute. During the dry blowing program the program can be stopped at any time by pressing the blower button. The program will only start if the pump function has been used. The dry blowing program can be disabled with a terminal strap between AUX IN and COMMON. Manual dry blowing It is possible to do manual dry blowing of air channels, by pressing the blower button without water in the bathtub. Pulsation Is activated/deactivated by pressing and holding the blower button for 3 seconds. The blower will pulsate between minimum and the current speed (see under Initial settings). Boost (stop/start of blower) Boost is activated by holding down the blower button for 3 seconds, when the pulsation is running. It is stopped by pressing the blower button once. The boost function is when the blower stops and stars with 2.5 seconds interval. A built in timer Switches off all functions after 30 minutes. The water level sensor dominates all functions and will shut off everything in case of inadequate water.

3 ELECTRONIC CONTROL BOX Connection diagram MAX. 10A MAX. 10A AUX IN BROWN BLACK BLUE GND I E F G H LIGHT PUMP AIR CONTROL PANEL LEVEL SAFETY BLUE PURPLE BLACK WHITE BROWN YELLOW GREEN GREY RED A MAINS HEAT B C D AIR PUMP LIGHT

4 ELECTRONISK KONTROL BOKS Specifikationer Mærkespænding: 230V, 50Hz, 1 fase. Mærkeeffekt: 2300 W Mærkestrøm: 10 A. Udgang A: Udgang B: Udgang C: Max. 900W Summen af belastninger må ikke overstige mærkeeffekt og mærkestrøm. Dimensioner & temperatur Vægt: 0.9 kg Længde: 200 mm Bredde: 150 mm Dybde: 80 mm Arbejdstemperatur: 0 til 50 C Opbevarings temperatur: -20 til 50 C Vigtigt Kontrolboksen er ikke egnet til medicinsk brug. Følg altid instruktionen under montering og tilslutning. Vi forbeholder os ret til at ændre i produktet og manualen uden varsel. Sikkerhedsregler A. Boksen anbringes på et tørt og godt ventileret sted. B. Boksen skal anbringes mindst 3 cm over gulvet. C. Strømtilførslen skal altid afbrydes før rensning, reparation, udskiftning af reserve dele eller tilbehør, og ved undersøgelse af evt. uregelmæssigheder. D. Der må ikke forefindes utilsluttede kabler eller ledninger inde i boksen. E. Kabler og ledninger skal være så korte som muligt både indeni og udenfor boksen. F. Kontrol boksen er henhørende i sikkerhedsklasse I, og må kun elektrisk forbindes i overensstemmelse med EN og EN Det anbefales, at De rådfører Dem med en autoriseret elinstallatør. Tilslutningskablet skal som minimum være type H05VV-F; 3X1,5 mm 2. G. Der skal være en afstand på mindst 20 mm mellem stærk- og svagstrømskabler. H. Boksen skal adskilles fra nettet af en kontakt med en brydeafstand på min. 3 mm på hver pol. I. Installeringen skal foretages således, at det ikke er muligt for brugeren at berøre elførende dele. J. Alle elektriske dele skal være således monteret, at der ikke er mulighed for at disse kan falde ned i karret. K. Apparater af Klasse I skal være forbundet til en fast installation. L. Vær opmærksom på at nogle lande har krav om synlig spændingsindikation. M. Spænd alle kabel forskruninger tilstrækkeligt ved hjælp af værktøj for at sikre IPX5 tæthedsgraden samt for at aflaste kablet. N. Hvis ikke alle kabel forskruninger anvendes, skal de udskiftes til blænd propper for at sikre IPX5 tæthedsgraden. O. Udstyret er ikke beregnet til brug for personer, inkl. børn, med fysiske eller mentale handikap eller personer uden erfaring eller viden i brugen. Der bør gives instruktion i brugen af installationen af hensyn til deres sikkerhed. P. Børn bør overvåges, for at sikre at de ikke leger med installationen.

5 ELEKTRONISK KONTROL BOKS Kabel- og ledningstilslutninger 1. Tilslut 12V vandstandssensor til klemmerækken mærket LEVEL. 2. Tilslut touch (maks. 4-funktionstouch) til klemmerækken mærket: CONTROL PANEL. 3. Tilslut 230 VAC blæser til klemmerækken mærket A (samt Jord om nødvendigt). 4. Tilslut pumpe eller andet 230 VAC udstyr til klemmerækken mærket B (samt Jord om nødvendigt). 5. Tilslut lampe eller andet 230 VAC udstyr til klemmerækken mærket C (samt Jord om nødvendigt). 6. Tilslut kontrol boksen til lysnettet, 230 VAC, via klemmerækken mærket MAINS: L1, N & JORD. Grund indstillinger Blæser maksimum og minimum hastighed kan indstilles på følgende måde: Tilslut strøm til kontrol boksen. Inden 60 sekunder efter strøm tilslutning, aktiveres blæser on/off & blæser op/ned samtidig i 5 sek. Blæseren vil starte og dioden for blæser on/off vil blinke to gange. Hold blæser op/ned knappen nede, til den ønskede minimum hastighed. Tryk på blæser on/off for at gemme indstillingen. Efterfølgende vil dioden for blæser on/off blinke hurtigt. Hold knappen blæser op/ned nede, til den ønskede maksimum hastighed. Tryk på blæser on/off for at gemme indstillingen. Efterfølgende vil dioden blæser on/off lyse i 2 sekunder og blæseren stopper. Dette vil indikere, at indstillingerne er gemt. Funktionsbeskrivelse Strøm indikation Pumpe dioden vil blinke hver 10. sekund for at indikere, der er strøm på systemet. Vandstandsindikation Pumpe dioden vil blinke hvert sekund for at indikere korrekt vandstand i karret. Funktionsindikation Når pumpe, blæser eller lys er aktiveret vil tilhørende diode lyse. Tørblæsningsindikation Når tørblæsningsprogrammet kører vil dioden for blæser blinke. Automatisk tørblæsningsprogram Aktiveres automatisk når vandstandssensoren indikerer lav vandstand og pumpen har været i brug. Blæseren starter 20 minutter efter aktivering og kører i 1 minut. Programmet kan afbrydes ved at trykke på blæser knappen. Hvis automatisk tørblæsningsprogram ikke ønskes, kan dette undgås ved at montere en lus mellem AUX IN og COMMOM. Manuel tørblæsning Det er muligt at køre manuel tørblæsning af luft systemet, ved at aktivere blæser knappen. (Dette kræver ikke, at der har været vand i karret) Pulsering Pulsering af blæser aktiveres/deaktiveres ved at holde blæser knappen nede i 3 sekunder. Blæseren vil pulsere mellem den aktuelle hastighed og til minimum. (Minimum hastighed kan indstilles. Se Grund indstillinger ). Boost (stop/start af blæser) Boost aktiveres ved at holde blæser knappen nede 3 sekunder, når pulsering kører. Stoppes ved et tryk på blæser knappen. Boost funktionen er, at blæser stopper/starter med 2,5 sekunders interval. Indbygget timer Den indbyggede timer vil afbryde alle funktioner efter 30 minutter. Alle udgange er vandstands afhængige og vil derfor afbrydes ved for lav vandstand.

6 ELEKTRONISK KONTROL BOKS Tilslutningsdiagram MAX. 10A MAX. 10A AUX IN BROWN BLACK BLUE GND I E F G H LIGHT PUMP AIR CONTROL PANEL LEVEL SAFETY BLÅ LILLA SORT HVID BRUN GUL GRØN GRÅ RØD A MAINS HEAT B C D AIR PUMP LIGHT

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254

En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254 En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254 IWMA Seminar 7. maj, 2013 KBH, DK af Alex Palle, VID Fire-Kill, Danmark 1 Agenda 1. Kort introduktion til VID Fire-Kill.

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Sonos PLAY:5. Produktguide

Sonos PLAY:5. Produktguide Sonos PLAY:5 Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere