Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD"

Transkript

1 Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD

2 2 I Norden er der tusindvis af beskyttede områder i form af nationalparker og naturreservater. De er beskyttet for at værne om områdernes fauna, flora og geologi, og for at give de besøgende interessante og stimulerende naturoplevelser. Formålet med hæftet er at vække interesse for de beskyttede områders natur- og kulturværdier og at vise deres egnethed til naturturisme og friluftsliv. Der beskrives 20 områder, som er udvalgt på tværs af Nordens fantastiske natur og som allerede i dag er velbesøgte turistmål. Håbet er også, at turistarrangører vil blive inspireret til at bruge de mange nationalparker og naturreservater i Norden, og at vi alle som turister bedre kan finde frem til Nordens naturperler. Velkommen til 20 nordiske naturområder Tips fra Nordisk Ministerråd DANMARK Møns Klint landets hvide ansigt mod øst Skjern Enge et nyt fugleparadis langs den jyske vestkyst Vadehavet det flade lands møde med havet Det sydfynske Øhav grønne øer klædt i blåt FINLAND Skärgårdshavet rigt traditionslandskab og golde holme Linnansaari finsk indsølandskab når det er bedst Oulanka frodige flodlandskaber og storslåede udsigter Pallas-Yllästunturi sagnomspundne fjelde og urskove ISLAND Jökulsárgljúfur majestætiske dale, mægtige isfloder, vandfald og geologiske formationer Snæfellsjökull berømt vulkan, gletscher, prominente lavaområder, fugleklipper og kulturlevn Hornstrandir fjerntliggende, barskt landskab, øde bebyggelser, enorme fugleklipper og interessant fugleliv Fjallabak mangefarvede bjerge og dale, vildmark, vulkanske formationer og geotermisk aktivitet NORGE Folgefonna nationalpark fra fjord til gletscher Geiranger-Herdalen fjordlandskab i verdensklasse Vegaøyan et kystsamfund på listen over Verdens Kulturarv Lyngsalpan et beskyttet område i midnatssolens rige SVERIGE Abisko nationalpark allerede i 1909 Bullerön skærgårdens perle Store mosse urlandskab i nutiden Hornborgasjön spændende fuglesø i rig kulturby

3 3 HORNSTRANDIR JÖKULSÁRGLJÚFUR LYNGSALPAN SNÆFELLSJÖKULL PALLAS-YLLÄSTUNTURI FJALLABAK ABISKO NATIONALPARK OULANKA VEGAØYAN GEIRANGER-HERDALEN LINNANSAARI SKÄRGÅRDSHAVET FOLGEFONNA NATIONALPARK BULLERÖN HORNBORGASJÖN STORE MOSSE SKJERN ENGE VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV MØNS KLINT

4 4 DET NORDISKE SAMARBEJDE Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samar-bejdet styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og ligheder. Det øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode naboskab. Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingfors aftalen, som siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Mini-sterråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland. ANP 2006:733 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN Tryk: Alfa Print AB Redaktør: Gunnar Zettersten Oversættelser: Tamarind AB Layout: IdéoLuck AB, (#50109) Omslagsfoto: Terje Rakke/NordicLife Oplag: 1500 Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Printed in Sweden MILJØMÆRKET Tryksag Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Indholdsfortegnelse Velkommen til 20 nordiske naturområder 2 3 Indholdsfortegnelse 4 Forord 5 DANMARK Møns klint 6 7 Skjern enge 8 9 Vadehavet Det sydfynske Øhav FINLAND Skärgårdshavets nationalpark Linnansaari nationalpark Oulanka nationalpark Pallas-Yllästunturi nationalpark ISLAND Jökulsárgljúfur nationalpark Snæfellsjökull nationalpark Hornstrandir naturreservat Fjallabak naturreservat NORGE Folgefonna nationalpark Geiranger-Herdalen beskyttet landskabsområde Vegaøyan verdens kulturarv -område Lyngsalpan beskyttet landskabsområde SVERIGE Abisko nationalpark Bullerön naturreservat Store Mosse nationalpark Hornborgasjön naturreservat Naturvårdsarbetet i Norden 46 47

5 Naturen er den vigtigste grund til, at turisterne kommer til Norden 5 Danmark lokker med det vidtstrakte Vadehav, nyskabte fuglerige vandområder, havet og øernes lange kyster med sandbanker, klinter og sandstrande. Gletchere, fjelde og fjorde er blandt de naturfænomener, der trækker turister til Norge. Højlandet, vulkaner, gejsere og andre geologiske fænomener lokker turister til Island. Sverige besøges af turisterne på grund af fjeldene, skovene og de store vidder, mens Finland er kendt for at være de tusinde søers land og for det eksotiske Lapland. Der udøves mange forskellige aktiviteter i naturen, f.eks. fiskeri, hundeslædekørsel, kanoroning, bjergklatring, ridning, vandring, cykling og sportsdykning. Mange virksomheder i hele Norden er grundlagt udelukkende med det formål at varetage interesserne for disse aktiviteter. Den verdensomfattende stigning i grøn turisme betyder, at de nordiske lande har god mulighed for at videreudvikle turisterhvervet. Sandsynligvis vil efterspørgslen efter ferier, der er rige på natur- og kulturoplevelser, og naturaktiviteter stige. Den voksende miljøplejeinteresse vil desuden komme til at spille en større rolle for turisternes valg af destinationer. Brochuren viser nogle af de beskyttede områder i Norden, der er mest interessante for turismen. Den skal vække interessen og formidle viden om de beskyttede områders værdier. Brochuren informerer om de beskyttede områder, hvor de ligger, hvilke kvaliteter de har, hvordan man kommer dertil, og hvad man kan opleve og foretage sig. Overnatningssteder, spisesteder og oplysninger om andre attraktioner i området angives også. Turisterne får en komplet beskrivelse af det sted, de besøger. Brochuren ligger på Nordisk Ministerråds hjemmeside og kan frit downloades og distribueres. Vil du vide mere om dit eget lands beskyttede områder, kan du se følgende hjemmesider: Danmark Finland och Island Norge Sverige Projektgruppen for turisme i beskyttede områder i Norden Danmark Jens Muff Hansen Finland Annukka Rasinmäki Island María Harðardóttir Norge Olav Nord-Varhaug og Marie Lier Sverige Ingvar Bingman, projektleder Gunnar Zettersten, sekretær

6 6 DANMARK MØNS KLINT Møns Klint er den bratte klint ud mod havet på østsiden af øen Møn sydøst for Sjælland. Hvordan finder man frem? Fra Stege Møns største by køres mod øst gennem Keldby, Borre og Magleby, hvorfra vejen fortsætter direkte til parkeringspladsen ved Store Klint. Der er andre parkeringspladser i området, bl.a. ved Jydelejet og Liselund. Man må kun parkere på de afmærkede parkeringspladser (se bl.a. folder fra Skov- og Naturstyrelsen) Adresser Møns Klint og Klintholm Folder udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 53moenskl.htm Ulvshale Naturcenter Ulvshalevej Stege Naturvejleder, Møn Stig Nøhr Grønssundvej Askeby Sejlkutteren Discovery Møn Turistbureau Flere oplysninger Søg om emnet på: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan Møns Klint. Møns Klint landets hvide ansigt mod øst Langs Møns østkyst spejler Møns Klint sig i Østersøen. De stejle hvide kridtklinter, der er Danmarks højeste, danner sammen med den grønne bøgeskov og de afvekslende overdrev et enestående naturområde. Stedet har noget at byde på for enhver - både for den almindelige turist og geologen eller botanikeren. Klinten har årligt ca besøgende. Møns Klint udgør mere end 7 km af Møns østkyst, og ved Dronningestolen når den sit højeste punkt på 128 m. Klinten krones langs hele sin længde af den grønne Klinteskov, der mange steder i slugter og skred de såkaldte fald når næsten ned til kysten. I den nordlige del af skoven findes udstrakte overdrevsarealer ved Jydelejet, og syd for Klinteskoven ligger store overdrev ved Høvblege. I alt ha klint, skov og overdrev er fredet. tynde, foldede lag af flintesten. Hvis man er heldig, kan man i kridtet finde forsteninger fra kridthavet bl.a. søpindsvin, blæksprutter og muslinger. Klinten: Kalken i Møns klint er dannet af kalkskaller fra mikroskopiske dyr og planter aflejret på bunden af et tropisk hav for ca. 75 millioner år siden. Man kan se, hvordan kridtet er blevet skubbet op af isen på de Andis Liepa/Naturplan Vandrefalken yngler igen på Møns Klint.

7 7 Stig Bachmann Nielsen/Naturplan Udsigt over Sydøstmøn og Østersøen ved Høvblege. Stig Bachmann Nielsen/Naturplan Møns Klint ved Store Klint. Planter og dyr: Den kalkholdige undergrund betyder, at der er fine betingelser for mange plantearter. Både i skoven og på overdrevene vokser nogle af Danmarks sjældneste orkideer som horndrager og stor gøgeurt. En sjælden sommerfugl sortplettet blåfugl har et af sine sidste levesteder på overdrevene. Den lever på sandede overdrev og kræver lune, åbne pletter med planter af timian eller merian, hvor den lægger sine æg. Den var i fare for at forsvinde på grund af tilgroning, men en målrettet plejeindsats har gavnet både sommerfuglen og flere sjældne planter i området. Det meste af klinten er utilgængelig. Det har vandrefalken fundet ud af at udnytte til sin redeplads. Efter at den forsvandt på grund af indsamling af æg i 1970, er den siden 2001 igen blevet ynglefugl på klinten, hvor den har sit foreløbig eneste ynglested i Danmark. Klinteskoven: Den kalkrige bund medfører, at bøgetræerne vokser langsomt, og deres løv forbliver lysegrønt hele sommeren. En del af skoven er naturskov, hvor skoven får lov at passe sig selv med plads til mange flere dyr og planter. Jydelejet og Høvblege: Jydelejet er et åbent overdrev, der skærer sig ind i landskabet bag klinten. Spredte trægrupper og enebær veksler med magre græsningsområder. Området plejes med kreaturer og rydninger af uønskede træer og buske. Syd for Klinteskoven ligger et andet udstrakt, bakket overdrevsareal Høvblege. Flere stier fører igennem området, hvorfra der er en storslået udsigt over hele Sydøstmøn og Østersøen. Liselund: I den nordlige del af Klinteskoven ligger Liselund, der med sit lille stråtækte slot er et enestående eksempel på have- og bygningskunst fra 1700-tallets slutning. Friluftsliv: Man kan færdes langs hele klintens top. Man kan også gå langs stranden, men mange steder kan det være svært at passere, og i perioder kan dele af stranden være lukket på grund af nedstyrtningsfare. Der er flere steder trapper ned til stranden. Kysten er ikke god til badning, fordi der er mange sten og strøm. Til gengæld er der godt at fiske, især efter havørred. For børnene er der anlagt en naturlegeplads ved Storeklint. Fra Klintholm Havn kan man komme ud med båd og se Møns Klint fra havet, og da afstandene på Møn er små, er øen velegnet til cykelferie. Stig Bachmann Nielsen/Naturplan Naturcentre: Det nye Geocenter Møns Klint vil efter planen stå færdigt i 2007 ved Store Klint. Det bliver et geologi- og naturcenter med udstillinger om klinten, dens tilblivelse og betydning for landskab og natur. Året rundt: Møns Klint er et spændende sted hele året, dog er den nok smukkest i perioden maj-oktober, hvor skoven er sprunget ud. Hvis man vil se nogle af de sjældne orkideer, skal man komme i maj-juni. I fugtige perioder i vinterhalvåret er nedstyrtningsfaren større, og neden for klinten kan det mange steder være vanskeligt at komme frem. Overdrev ved Jydelejet. LOGI På Møn er der både campingpladser, sommerhuse og private hjem med bed & breakfast. Nær ved Klinten ligger Møns Vandrehjem. Der er også mulighed for at bo på kroer, endda lige ved Møns Klint på Liselund Ny Slot. På Møns Turistbureau kan der fås yderligere oplysninger. MAD Der er mange spændende restauranter på Møn. I Keldby er der Præstekilde Hotel, i Askeby er der Damme Kro med Dansk Køkken, og på Liselund Ny Slot kan man bl.a. få økologiske retter. ANDRE BESØGSMÅL På den nordlige del af Møn ligger Ulvshale, hvor der er spændende naturskov og hedearealer. I skoven tæt ved campingpladsen ligger Ulvshale Naturcenter, der laver ekskursioner og arrangementer på hele Møn. Fra Ulvshale er der dæmning til den lille ø, Nyord, hvor der er fuglerige enge og en idyllisk landsby. Flere af Møns kirker er meget rige på middelalderlige kalkmalerier bl.a. Keldby, Elmelunde og Fanefjord Kirke.

8 8 DANMARK SKJERN ENGE Skjern Enge ligger i Vestjylland langs den yderste del af Skjern Å ud mod Ringkøbing Fjord. Hvordan finder man frem? Området nås let i bil. Der går tog og busser til Skjern og Tarm. Fra rutebilstationen i Tarm afgår Nr. Nebel bussen, som standser i Lønborg. Herfra kan man gå ned i området, eller tage videre på medbragt cykel. Der fører offentlige veje rundt til parkeringspladser, der alle ligger i kanten af naturområdet. Adresser Skjern-Egvad Museum Vestjyllands Økomuseum Bundsbæk mølle Skjern Turistservicekontor Tarm Turistkontor Flere oplysninger Søg om emnet på: Jens Muff Hansen/Naturplan Skjern Enge et nyt fugleparadis langs den jyske vestkyst I 1960 erne blev Skjern Å ud mod Ringkøbing fjord udrettet og ca ha floddelta, enge og sumpe afvandet. Med ét slag forsvandt et fantastisk ynglested for vandfugle. Til gengæld bidrog markerne til øget landbrugsproduktion. I dag er udviklingen i Danmark måske ved at vende. Nye vådområder har set dagens lys og Skjern Å slynger sig igen gennem våde enge og fremspirende rørskove. I 1987 besluttede Folketinget at restaurere vandløbet og genskabe 2200 ha våde enge langs de nederste 19 km af Skjern Å. Arbejdet blev sat i gang i 1999 med støtte fra EU s Life-program og var færdigt i Ønsket var at genskabe et stort og rigt naturområde for vilde planter og dyr, at forbedre miljøet i Ringkøbing fjord og øge mulighederne for friluftsliv. Allerede få år efter, at vandet er kommet tilbage, er området indtaget af tusinder af fugle og projektet forventes også at blive til gavn for odderen og Skjern Å laksen. Jagten er reguleret og hele området er udpeget som europæisk beskyttet naturområde (Natura 2000). Naturoplevelser: Parkeringspladserne langs Skjernåvej mellem Skjern og Lønborg ligger omtrent i vandkanten, få meter fra fuglene. En frisk tur på skøjter ud over engene i januar. Mange gæs, ænder, vadefugle og lappedykkere yngler i engene, og et stort antal bl.a. kortnæbbede gæs og sangsvaner kommer på besøg i træktiden. Skestorke er begyndt at bruge Skjern Enge i yngletiden. Disse forunderlige fugle er en stor attraktion. Kulturhistorie: Skjernådalen har været beboet af mennesker siden oldtiden. Der er fundet rester af gravpladser og bebyggelser fra jernalderen. Laksefiskeri og studedrift baseret på græs i engene har haft stor betydning for området. Omkring 1100-tallet lå en kongsgård vest for Lønborg Kirke, og Lønborggård var oprindeligt en bispegård opført af bispen i Ribe i 1400-tallet. Der har været flere vadesteder over åen bl.a. ved Lønborg og Skjern. En ny hængebro Kong Hans Bro er bygget, hvor den ældste bro lå ved Skjern. Jens Muff Hansen/Naturplan

9 9 Sorthalset lappedykker fremviser familieliv langs en af områdets parkeringspladser. Jens Muff Hansen/Naturplan Lønborg Kirke kan igen skue ud over de vandfyldte enge langs Skjern Å. I baggrunden ses Ringkøbing Fjord. Informationer: I den sydvestlige del af området nord for Vostrup ligger Naturcenter Skjern Enge med en udstilling om fugle i engene. I den østlige del af naturområdet er Naturcenter Skjern Å under opbygning, bl.a. med en udstilling om åens historie og dens plante- og dyreliv. Der er mange skilte og flere informationstavler, bl.a. ved Pumpestation Nord og Skjern Bådehavn, om ådalens historie og naturen. Faciliteter: I området findes mere end 20 km stier med gangbroer og parkeringspladser, med gode muligheder for gåture, cykling og ridning. Stierne kan nås fra i alt 26 P-pladser, hvor flere har toiletter og grillpladser. Flere steder er der bygget fugletårne og fugleskjul. Det største tårn ved Skjernåvej har rampe til kørestole og gæster, som er dårligt gående. En del stier og rastepladser er befæstet, så de kan benyttes af handicappede. Ved Pumpestation Nord og øst for Borris ligger primitive lejrpladser, hvor man kan overnatte under åben himmel midt i naturens lyde. Friluftsliv: Sejlads i kano er tilladt fra Borris til fjorden fra 16. juni til februar. Området er velegnet til cykelture og ridning. Oplysninger om leje af cykler og heste kan fås på turistkontoret i Skjern. Skjern Å er rig på fisk. Her kan man fange ægte vestjyske laks, nogle kan nå størrelser på omkring 26 kg. Dansk fisketegn og fiskekort til åen kan bl.a. købes på turistkontorerne i Skjern og Tarm. Fiskesæsonen er fra 16 april til 15 september. Der er også en god vandfuglejagt i området. Særlige aktiviteter: Oxbøl Statsskovdistrikt arrangerer mange ture med naturvejleder i Skjern Enge, både for børn og voksne. På turene kan man få god hjælp til at lære vandfuglene at kende. Der er mange andre naturog kulturhistoriske aktiviteter. Det bedste er at forhøre sig, bl.a. hos Oxbøl Statsskovdistrikt og Skjern Egvad Museum, eller hos turistkontorerne i Skjern og Tarm. LOGI Der er flere campingpladser nær Skjern Enge, bl.a. i Skjern og Tarm. Her kan også lejes hytter eller lejligheder. Af hoteller kan nævnes Hotel Vestjyden i Skjern, Hotel Smedegården i Lem, Bechs Hotel i Tarm, Skaven Hus og Bundsgård Hotel i Borris. Desuden er der ferielejligheder, sommerhuse og muligheder for at bo på Bread & Breakfast flere steder, især langs Ringkøbing Fjord. Turistkontorerne i Skjern og Tarm kan oplyse om de aktuelle muligheder. Ved Bundsbæk Mølle nord for Skjern er der vandrehjem, drevet af Skjern Egvad Museum. MAD Der er flere spisesteder i bl.a. i Skjern og Tarm. Her er der pizzeriaer, grillbarer og restauranter på ovennævnte hoteller. Det er en stemningsfuld oplevelse at besøge Fahl Kro ude ved Ringkøbing Fjord syd for Bork Havn. Om sommeren serveres eftermiddagskaffe i den gamle skænkestue, og berømt kro-æggekage torsdag aften (bordbestilling på ). Skaven Hus ved Skaven Strand har restaurant med en flot udsigt over Ringkøbing Fjord. ANDRE BESØGSMÅL I Skjern er der en udstilling om åen Alle tiders Å om afvandingen og retableringen af Skjern Å. Skjern Egvad Museum består af 15 kulturhistoriske besøgssteder langs Ringkøbing Fjord, bl.a. en jernalderlandsby ved Bundsbæk Mølle og et vikingemuseum ved Bork Havn. Stederne er bundet sammen af Drivvejen en 33 km cykelrute. Stranden langs Holmslands Klit og Tipperhalvøen med fuglereservatet, Tipperne (begrænset åbningstid), i den sydlige del af Ringkøbing Fjord er også et besøg værd.

10 10 DANMARK VADEHAVET Vadehavet ligger i Sydvestjylland ud mod Nordsøen. Hvordan finder man frem? Den nationale cykelrute 1 (Vestkystruten) passerer gennem vadehavsområdet tæt på digerne. Biler kan tages med færge til Fanø, men man kan også vælge at klare sig med øens busser. Rømø har forbindelse for biler og cykler over dæmningen. Mandø kan besøges med Vadehavsbussen en traktortrukket konvoj fra Vester Vedsted få km syd for Ribe. Lars Maltha Rasmussen/Naturplan Hvert år besøger millioner vandfugle vadehavsområdet under trækket. Adresser Vadehavscentret Naturcenter Tønnisgård Natur & Kulturformidlingscentret Myrthuegård Blåvand Naturcenter Sort Safari vadehavets Net Nyt Turistkontorer Blåvandshuk: Esbjerg: Fanø: Ribe: Tønder: Flere oplysninger Søg om emnet på: Vadehavet det flade lands møde med havet Barsk og mildt beskriver den store spændvidde i oplevelsen af marsken og Vadehavet. Sjældent afstår den friske vind sin ret over de åbne vidder. Visse dage sender vejrguderne forrygende storme ind fra vest og sætter befolkningen i alarm. Desto større er glæden, når solen stråler fra en høj, vindstille sommerhimmel og lover stor søndag langs vandet. Marsken og Vadehavet breder sig vidtstrakt langs det sydlige Jyllands vestkyst ud mod Nordsøen med enestående vadeflader, klitter, heder og strandenge, som for en stor del er fredet, udlagt som reservat eller omfattet af internationale beskyttelsesaftaler (Natura 2000). Selve Vadehavet med tidevandet, som går ind og ud to gange i døgnet er Danmarks største vådområde, i alt cirka km 2. Her samles mægtige flokke af fugle på deres rejse mellem nord og syd, og mange af Nordsøens fisk begynder deres liv som æg og larve i det næringsrige vand. Et stort antal turister nyder livet langs de hvide badestrande og i klitterne på øerne. Andre slapper af med en gåtur gennem øernes heder og plantager, eller i Ribe og de andre af marskens gamle byer. Naturcentre: Gæster langs Vadehavet kan begynde besøget i et af områdets naturcentre. Her finder man oplysninger om naturen, kulturhistorie og dagliglivet langs vadehavet.

11 11 Centrene arrangerer også ture, f.eks. sælsafari, fisketure og besøg på vadefladerne for at finde smådyr. Naturoplevelse: En gåtur langs havet er en stor oplevelse året rundt, både under storm og i stille vejr. Ved østenvind kan man være heldig at finde rav så går timerne! De vidtstrakte vadeflader kan opleves mange steder. Store flokke af vadefugle og ænder kommer forbi Rømødæmningen i træktiden. I sensommeren og om efteråret er det et imponerende syn at se stærene samle sig for natten bl.a. i Tøndermarsken. Vadehavsøerne: På den lille ø, Mandø, kan man fornemme et oprindeligt miljø i Vadehavet. Øen er beskyttet af høje diger og forbundet med fastlandet af en ebbevej, som er farbar ved lavvande. Under storm kan øen være isoleret i flere dage. Rømø og Fanø er mere befærdede, men stadig med store naturområder. Rømø kommer man til over en 10 km lang dæmning. Turen til Fanø går med færge fra Esbjerg. Sluser: Næsten alle vandløb ud mod Vadehavet er reguleret af sluser og diger, af hensyn til befolkningens sikkerhed og markerne bag digerne, når havet presser på. Tidevandsforskellen er op til cirka to meter. Under stormflod kan vandet i havet stige 5-6 meter over det normale. Varde Ådal: Varde Å nord for Esbjerg er den eneste af Vadehavets floder, hvor vandet frit kan gå ind og ud af ådalen. Ved stormflod kan vandet fylde ådalen ind til Varde. Varde Å er prioriteret højt i international sammenhæng. De naturlige forhold er sikret gennem aftaler med områdets landmænd. Sol og strand: De bedste badestrande findes Gudrun Rishede/Naturplan Cykeltur fra Ribe til Vadehavet gennem marsken. Ribe Domkirke i baggrunden. på Rømø, Fanø og Skallingen, som afgrænser den nordlige del af Ho Bugt ud mod Vesterhavet. Nogle steder må man køre med bil på strandene. Andre områder er afhegnet mod færdsel for at beskytte sjældne ynglefugle som dværgterne og hvidbrystet præstekrave. Strandene er berømte for deres fantasifulde drager. Der er også områder for windsurfing, strandsejlere og kitebuggies. Man kan også leje heste, eller spille golf og tennis. Byture: Ribe er Danmarks ældste købstad, med velbevarede huse, snævre stræder og brosten. Ribe turistbureau arrangerer guidede ture om byens historie. En aftentur med vægteren er stemningsfyldt. Af andre vadehavsbyer kan fremhæves Løgumkloster og Tønder og den store havneby, Esbjerg. Andre aktiviteter: Det flade landskab er velegnet til cykelferie. Lystfiskeri er godt på vestsiden af øerne især ud mod strømrenderne, hvor man kan fange fladfisk med sandorm. Arrangementerne på naturcentrene skifter efter årstiden. Man kan også forhøre sig om kulturforslag på de mange turistbureauer langs Vadehavet. Lars Maltha Rasmussen/Naturplan Gudrun Rishede/Naturplan Krabbe studeres på tur i Vadehavet. På tur med Mandøbussen. LOGI Der er masser af campingpladser, sommerhuse og private hjem med bed & breakfast langs Vadehavet. Der kan fås oplysninger om booking på turistbureauerne. Det kan også anbefales at bruge ferien på de hyggelige hoteller og kroer. Der er noget for enhver smag, både i byerne og ude på landet. I Ribe kan man overnatte bag tunge jerndøre i den gamle arrest ved Domkirken. MAD I byerne er der gode spisesteder på cafeer, restauranter og hoteller. Man kan også prøve sig frem på kroerne. Spørg f.eks. efter en gammeldags rødspætte med persillesovs. Hvem skulle være bedre til at tilberede denne traditionelle ret end Vadehavets kokke? ANDRE BESØGSMÅL Vikingecenteret syd for Ribe har levende aktiviteter for børn og voksne, f.eks. rideopvisning, slagtning og flyveopvisning med falke. Domkirken og Vikingemuseet i Ribe er også et besøg værd. Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet nordvest for Esbjerg fiskerihavn er en oplevelse for hele familien. Ikke mindst sælerne er populært blandt gæsterne.

12 12 DANMARK SYDFYN Det sydfynske Øhav grønne øer klædt i blåt Det sydfynske Øhav er kysten, det lavvandede hav og de mange småøer langs Sydfyn. Hvordan finder man frem? Tåsinge og Langeland er nemt tilgængelige, idet der er veje og broer mellem øerne. Til Ærø kommer man med færge - der er forbindelse både fra Svendborg, Fåborg og Rudkøbing. De fleste af de mindre, beboede øer har også færgeforbindelse. Hvis man ønsker at besøge de ubeboede øer og holme, må man selv sejle. På mange småøer er der fuglereservater, hvor der ikke er adgang i perioden 1. marts 15. juli. Adresser Gode ideer til ture til fods, til vands og på cykel finder man på: Flere museer har besøgssteder om øhavets kystkultur. Se bl.a. Langelands Museum på: Turistkontorer /Turistkontor.html Flere oplysninger Søg om emnet på: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan Frodige grønne småøer omgivet af blåt hav sådan kan man kort beskrive Det sydfynske Øhav. Her ligger små øsamfund og gamle byer lunt i læ af Fyn. Strandenge, klinter, nor, vandhuller og småskove sætter deres præg på landskabet. Naturområderne er for det meste ikke store men tilsammen danner de et enestående landskab, der ikke finder sin lige andre steder i verden. Voderup Klint, Ærø. Det sydfynske Øhav betegner områderne langs den sydfynske kyst. Det omfatter ca. 50 øer Langeland, Ærø og Tåsinge er de største og dækker næsten 500 kvadratkilometer. Her findes både smukke landskaber, kyster og fjorde med et rigt dyreliv, spændende kulturmiljøer og gamle byer med trange gader. Hele Det sydfynske Øhav er udpeget som europæisk beskyttet naturområde (Natura 2000). Mange arealer er fredet, og en del af området er udpeget som vildtreservat. strandenge og klinter. Sæler og marsvin kan ofte ses mellem øerne. På flere øer lever den sjældne klokkefrø, og på mange af de små ubeboede øer og holme yngler måger og terner, bl.a. dværgterner. Også på de større øer kan man opleve fine fugleområder, f.eks. ved Tryggelev Nor, Tåsinge Vejle, Bøjden Nor og Helnæs. Om efteråret er Sydlangeland et vigtigt træksted for rov- og spurvefugle på vej sydpå, og om vinteren kan der være op til fugle i øhavet på besøg fra nord. Naturoplevelse: Øhavet er et morænelandskab, hvor bakketoppene dukker frem af havet som småøer. De mange øer, bugter og nor danner en lang kyststrækning med strande, Småøernes kultur: Lyø er en af de smukkeste øer, med hyggelige bondegårde, stråtækte huse og en lille kirke. På flere øer har man bevaret gamle skikke, som er forsvundet

13 13 Stig Bachmann Nielsen/Naturplan Stig Bachmann Nielsen/Naturplan Naturgenoprettet område ved Nakkebølle Fjord. Strandeng langs den Sydfynske kyst. Stig Bachmann Nielsen/Naturplan Gamle huse i Ærøskøbing. i resten af Danmark. På Avernakø har man f.eks. bevaret traditioner omkring majtræet. Når man går i kirke på Lyø, skal man huske, at her sidder kvinderne stadig i nordsiden, medens mændene sidder i sydsiden! Gamle bymiljøer: Ærøskøbing er vel nok Danmarks bedst bevarede 1700-tals by, med brolagte veje og stræder og mange gamle huse. Langelands hovedstad Rudkøbing er også værd at besøge for at fornemme stemningen fra en gammel købstad. I Fåborg kan man stadig høre vægtersange i sommerperioden. Byen har mange velbevarede borgerhuse og gamle købmandsgårde. Langs den fynske sydkyst er der flere landsbyer med bindingsværkhuse, f.eks. Falsled og Nørre Broby. Friluftsliv: Fra slutningen af 2006 vil en ny 200 km vandresti blive åbnet rundt om øha- vet. I Svanninge Bakker finder man Danmarks største naturlegeplads (Troldeland). Øhavet er velegnet til fritidssejlads. Der er rigeligt med havne og mange opankringspladser. Der er også gode muligheder for kajaksejlads, dykning m.v. Flere steder kan man tage på arrangerede sejlture med gamle træskibe eller færger. Både Ærø og Langeland er ideelle til cykelture. Langs alle kysterne er der et fint lystfiskeri, især efter havørred. Fra Fåborg kan man komme med kutter på havfiskeri, bl.a. efter torsk. Naturgenopretning og pleje: På flere øer, bl.a. Skarø og Strynø Kalv, er der indført afgræsning til gavn for fugle og planter, der foretrækker lav vegetation. Langs den sydfynske kyst er der foretaget naturgenopretning ved Nakkebølle Fjord. Her er der gode udsigtspunkter, hvor man nemt kan se fuglene. Ved Klise Nor på Sydlangeland er der et område med helårsgræsning med vildheste. Museer: Naturama i Svendborg er et moderne zoologisk museum med stemningsfuld fremvisning af hvaler, pattedyr og fugle fra Nordeuropa og Grønland. Der er flere kulturhistoriske museer, bl.a. Langelands Museum. Øhavets Smakkecenter på Strynø er et skibsmuseum, hvor man også kan leje både. Marstal Søfartsmuseum har en stor samling skibsmodeller og sager hjembragt af lokale søfolk. Andre aktiviteter: De lokale turistkontorer kan oplyse om aktiviteter og begivenheder året rundt. LOGI Der er mange campingpladser, sommerhuse og private hjem med bed & breakfast i det Sydfynske Øhav. Der kan fås oplysninger om booking på turistbureauerne. Det kan også anbefales at bruge ferien på de hyggelige hoteller og kroer. Der er noget for enhver smag, både i byerne og ude på landet. På de mindre øer må man selv undersøge mulighederne for at overnatte ved at spørge på turistbureauerne. MAD På Sydfyn, Tåsinge, Langeland og Ærø er der i byer og mange landsbyer gode spisesteder på restauranter, kroer og hoteller. Nogle steder er der er der gastronomi i topklasse, som f.eks. Falsled Kro. Ved Tranekær på Langeland kan man indtage kaffen i spændende omgivelser i den gamle herregårdsstald. ANDRE BESØGSMÅL En udflugt i bil eller på cykel til Arreskov Sø og Brændegård sø kan give et godt indtryk af Sydfyns bakkede landskab. Ved Brændegård Sø er der en stor koloni af skarv, som leverer føde om sommeren til havørne fra Arreskov Sø.

14 14 FINLAND SKÆRGÅRDSHAVET Skærgårdshavets nationalpark ligger i Åbo skærgård i det sydvestlige Finland Hvordan finder man frem? Den bedste måde at stifte bekendtskab med nationalparken på, er med egen båd, men man kan også sejle til de bebyggede øer med passagerbåd. Der går endda en søtaxi til øerne. Passagerbåde til nationalparken afgår fra bl.a. Dragsfjärd og Nagu Tidstabel og ruter: Blåmusslans naturum i sydspidsen af Dragsfjärds kommune, for enden af vej 1830, er et godt udgangspunkt. Adresser Skovstyrelsen Blåmusslans naturum Meripuistontie Kasnäs Telefon: Skærgårdshavet rigt traditionslandskab og golde holme Skærgårdshavet med sine tusind øer, holme slibede af indlandsisen og traditionelle løvenge tilhører Finlands mangfoldighedsområder. Skærgårdshavets nationalpark beskytter skærgårdshavets natur og kultur, sikrer et traditionelt brug af naturen og holder skærgården levende. Nationalparken udgør en del af skærgårdens mere omfattende samarbejdsområder og Unescos biosfæreområder. Skærgårdhavets nationalpark giver et godt indtryk af hvordan landskabet forandrede sig, fra holmene i det yderste havområde til de skovklædte øer i den inderste skærgård. Vekselvirkningen mellem mennesket og naturen er en del af nationalparkens mangfoldighed. Biotoper formes af bebyggelser og græsgange, ligesom marker og løvenge holdes åbne gennem høslæt. Den imponerende havørn kendetegner nationalparken. Takket være målrettet pleje kan en opmærksom søfarer næsten dagligt se havørne. Service: Øer og vandområder i nationalparken er velegnede til bådeliv og kanoture. Udover naturlige havne findes der bøjer og landgangsbroer. På en del af øerne har man anlagt campingpladser med åbne ildsteder og tilhørende udendørs toiletter. På Konungskär i Korpo findes der en overnatningsstue til fri brug. På mange øer finder man naturstier af Hanna Ylitalo Seppo Keränen Berghamn.

15 15 Løveng i Boskär. Naturum: Blåmusslans naturum er et godt udgangspunkt for dem der vil udforske nationalparken. Udstillingerne i Blåmusslan præsenterer skærgårdens natur både over og under vandoverfladen. I naturumet kan man også se kortfilm om skærgårdsnaturen. Guidede ture bør bestilles i forvejen via telefon. Hanna Ylitalo Adam og Eva. varierende længde. Langs naturstierne kan man stifte bekendtskab med skærgårdens omvekslende natur, og menneskets indvirkning på skærgården. Udstillingerne i Berghamns naturstue i Nagu giver et billede af det traditionelle fiskeriliv. I Jurmo finder man en naturstue der viser vej til øens natur og historie. Seværdigheder: Nationalparken indeholder flere naturskønne og idylliske øer. Øen Jurmo er den sidste forlængelse af Stängselåsen, der strækker sig over hele Finland. Øen består af en næsten gold morænehede med lyng, der fungerer som en hvileplads for mange sjældne trækfugle. Hvis man følger Stängelsåsen længere ind i skærgården, kommer man til Sandö, hvor der vokser nok træer til at man kan kalde det for en skov. På Jungfruskär findes der frodige lunde og løvenge med sjældne plantearter, såsom gøgeurter og bitter mælkeurt, samt en vidstrakt overflade med udsigtstårn. Istiden har efterladt spor overalt i skærgårdshavet. Nationalparkens største jættegryde findes på Jungfruholmen. Langs en natursti i omgivelserne af Blåmusslans naturum i Kasnäs kan man gøre sig bekendt med skærgårdens geologi. Hanna Ylitalo Seppo Keränen Sandö. Engen i Berghamn. Seppo Keränen Pleje af løvengen. MAD OG LOGI Indenfor nationalparkens områder, og i umiddelbar nærhed finder man flere madsteder og overnatningsmuligheder af varierende kvalitet, samt firmaer der tilbyder programmer og udflugter. Yderligere information finder man på og Åbolandets og Skærgårdens turistinformation på ANDRE BESØGSMÅL Man kan stifte bekendtskab med skærgårdens mangesidede historie på Rosalas vikingecentrum (www.rosala-viking-centre.com), på Bengtskärs (www.bengtskar.fi) og Utös fyrtårnsøer. Korpoströms Skærgårdscentrum fortæller om skærgårdens kultur og historie (www.saaristokeskus.fi). Skærgårdens ringvej (Rengastie) er en nem adgang for folk i bil til en del af skærgården i sommertiden (www.saaristo.org).

16 16 FINLAND LINNANSAARI Linnansaari nationalpark ligger i det østlige Finland, midt i Saimens søområde. Linnansaari finsk indsølandskab når det er bedst Linnansaari nationalpark ved Haukivesi, der er en del af Saimen, med hundredvis af øer og store bugter er den et paradis for gæster på kanotur. Nationalparken egner sig både for dagsudflugter og ture med overnatning. I læ af øerne finder man også Linnansaaris bedst kendte beboer, den udryddelsestruede saimensæl. Hvordan finder man frem? Man kommer til Linnansaari nationalpark via vandvejen. Både Porosalmi og Mustalahti i Rantasalmi eller Oravi kan udgøre et startpunkt. Man kan også komme til Linnansaari langs en markeret vej fra Rantasalmi centrum via Ketveles kanal. Fra Mustalahtis gæstebro (3.5 km fra Rantasalmi) er det let at tage til nationalparken med egen båd. Bådruten fra Nyslott til Varkaus går gennem området. Om sommeren findes der en daglig bådforbindelse mellem Oravi Linnansaari Oravi samt Porosalmi Linnansaari Porosalmi. Bådtaxien fra Oravi og Porosalmi (1 6 personer) er et alternativ i den isfrie tid. Derudover findes der et antal udflugtsarrangører der kan arrangere ture efter bestilling. Adresser Oskari Linnansaaris naturum Ohitustie Rantasalmi Telefon: Nestori Saimens naturhus Aino Acktén puistotie Nyslott Telefon: Markus Sirkka Meloja Linnansaaressa. Den der bevæger sig på søen, kan med held få øje på nogle af de 50 saimensæler der bor i nationalparken. Takket være succesrige redningsaktioner findes der mindst 280 sæler i Saimen. Øernes golde strandklipper gemmer sig bag frodige lunde. Selv den udryddelsestruede hvidryggede flagspætte har sit hjem i Linnansaaris gamle løvskove. Løvskovene og engene er et resultat af svedjebrug. De sidste svedjer, der hørte til toftet i Linnansaari, brændtes i 1930 erne. I sommeren 1993 genoptog man svedjebruget. Således bevares landskabet fra svedjebrugets tid, samtidig med at man beskytter udrydningstruede arter der er afhængige af biotopen. Service: Der findes 20 udflugtshavne i nationalparken, med campingpladser og åbne ildsteder til egen madlavning. Størstedelen af gæstehavnene egner sig kun for små både. Sammakkoniemis campingplads ligger på hovedøen. Her kan man finde afgiftsbelagte overnatningsboder og en sauna til leje, kogeplads, kiosk, toiletter, genbrugsstation, in-

17 17 Timo Kilpeläinen Vinter i Linnansaari. formationscenter og en afgiftsbelagt småbådebro til 10 både. Havnen er også egnet til kølbåde. På campingpladsen kan man købe fiskekort og landkort over området, samt bestille en guidet tur og leje udstyr. Ruter: På Linnansaaris hovedø findes der udover Linnonpolku (2 km) to korte ringstier (5.5 km og 7 km). De kuperede stier leder bl.a. til Linnansaaris toft og gamle svedjeland, eller til øens udsigtsplads. Stierne udgår fra informationspunktet på Sammakkoniemis campingplads. Aktiviteter: Nationalparken egner sig godt til bådeliv. Man bør stifte bekendtskab med den delikate natur ved at ro eller sejle i kano. Parken udgør en del af en omfattende kanorute, bl.a. Vikarvägen-etapen (Norppataival), som er en stor rundtur i Kolovesi og nationalparken (7-10 dage). Nationalparkens symbol, fiskeørnen, er en af dens 70 forskellige fuglearter. Parken er et fremragende sted at se på fugle. Man kan også fiske inden for området, men for at beskytte saimensælerne og fuglelivet er der nogle begrænsninger. Forskellige udflugtsarrangører kan efter bestilling arrangere naturudflugter. Naturum: Oskari Linnansaaris naturum ligger i Rantasalmis centrum. Udstillingen giver et levende indblik i de enestående ting i Linnansaaris nationalpark. Oskaris kundetjeneste giver aktuel information om nationalparken og de aktiviteter man kan finde, samt udflugtstips, fiskekort og guidning i naturum. Nestori Saimens naturum i Nyslott ligger ca. 40 km fra Linnansaaris hovedø. I Nestoris idylliske træhus kan man stifte bekendtskab med Saimen og saimensælen. MAD OG LOGI Sammakkoniemis campingplads tilbyder overnatning i boder, samt en kiosk med servering af kaffe. Grupper kan bestille måltider. Sammakkoniemis campingplads i Linnansaari; SaimaaHoliday (www.saimaaholiday.net) tlf I Oravi, ca. 5 km fra hovedøen, findes der en butik, restaurant og vandrehjem. I Porosalmi (Rantasalmi), ca. 12 km fra hovedøen, kan man finde feriebyen Järvisydämen kauppa, samt en restaurant. Den bedste service for overnatning og måltider finder man i Rantasalmis centrum, ca. 15 km. fra parken. Se Rantasalmen matkailu (www.rantasalmi.fi). Laura Lehtonen Laura Lehtonen Toften i Linnansaari. Linnavuoris udsigtspunkt. Seværdigheder: Linnansaaris toft med omgivelser er et værdifuldt traditionslandskab, hvor besøgende kan stifte bekendtskab med den forsvundne livsstil fra begyndelsen af det forrige århundrede. Den restaurerede Svedjegård er åben for publikum. Linnavuoris udsigtspunkt er en høj klippe på øens nordvestlige del, med udsigt over et af de smukkeste indsølandskaber i Finland. ANDRE BESØGSMÅL I Oravi findes der en gammel kanal, som man begyndte at bygge i Gennem Joutenvesi kan bådfolkene finde vej til den afslappende Kolovesis nationalpark. Derfra kan man fortsætte rejsen gennem Kermakanalen til den smukke Kerma sø. Nyslott er porten til Pihlajavesis vilde indsølandskab. Nyslott byder på den historisk interessante Olofsborg og andre seværdigheder. Turistinformationen i Nyslott;

18 18 FINLAND OULANKA Oulanka nationalpark ligger i Kuusamos og Sallas kommuner i Laplands amt. Hvordan finder man frem? Udgangspunktet for ruterne i Oulanka ligger i parken, eller ved servicepunkterne og byerne i nærheden, og nås bedst med bil. Om sommeren findes der en daglig busrute til Bjørnerundens (Karhunkierros) vandrerute, og på hverdag om vinteren kommer man til startpunkterne med skolebussen. Lufthavnsbussen har sin rute gennem byerne i nærheden af Oulanka mod Salla. Med tog kommer man til Uleåborg (280 km), Kemijärvi (90 km) og Rovaniemi (180 km), hvorfra man kan finde en busforbindelse via Kuusamo (50 km) og Salla (40 km) til servicepunkterne i Oulanka. Den nærmeste flyveplads ligger i Kuusamo (50 km), der om vinteren har en daglig flyrute, men ikke så meget trafik om sommeren. Adresser Oulanka naturum Liikasenvaarantie Kuusamo Telefon: Servicepunkt Karhuntassu Torangintaival Kuusamo Telefon: Hautajärvis naturum Hautajärvi Telefon: Kari Lahti Jyrävä-vandfaldet. Oulanka frodige flodlandskaber og storslåede udsigter Naturområdene i Oulanka nationalpark danner med sine hektarer en helt speciel sydlig, østlig og nordlig helhed med fantastisk og mangfoldig natur. Oulanka-flodens natur- og kulturlandskab er blevet udvalgt til ét af Finlands nationale landskaber. Den farveglade mangfoldighed af skove, floddale, bjerge samt nordlige skove, lunde og vådmarker gør Oulanka til et enestående udflugtsmål. Oulanka, der indgår i fyrreskovszonen, tajgaen, udgør med sine højdeforskelle og varierede jordbund et rigt område for samtlige levende organismer. Blandt parkens hundredvis af blomsterplante- og mosarter findes mange sjældenheder. Oulankas utallige oversvømmede enge der årligt plejes bl.a. gennem fælles høslæt, byder på gunstige voksesteder for arterne. Navnet Oulanka betyder faktisk oversvømmet. Kuusamos største vandfald, Kiutaköngäs, er Oulankas mest berømte seværdighed. Minna Koramo

19 19 Minna Koramo Kari Lahti Fruesko (Cypripedium calceolus). Kari Lahti Norne (Calypso bulbosa). Der findes en mangfoldighed af vandringsruter og stier i Oulanka. Nornen (Calypso bulbosa), der er parkens symbol, kan ofte ses i området. Blandt Oulankas andre orkidéer findes bl.a. fruesko (Cypripedium calceolus) og rød hullæbe (Epipactis atrorubens). Service: I Oulankas nationalpark findes der adskillige sommer- og vinterruter. Til madpauser, ild og hvile findes der over 35 åbne ildsteder langs ruterne, og flere vindlæ og telte. Stuer, der er åbne året rundt, findes også langs ruterne. Ruter: Man kan bedst beundre Oulankas udsigter til fods. Bjørnerunden (Karhunkierros) er en 80 kilometer lang, populær udflugts- og vandringsrute gennem nationalparken. Det tager et par dage at gennemføre hele Bjørnerunden. Den lille bjørnerunde i Juuma er en 12 km lang rundtur. I Oulanka findes der også seks naturstier, som man let kan finde ved hjælp af informationshæfter ved servicepunkterne. Sejlads i kano er bedst i Oulanka-flodens nederste del, især hvis man er nybegynder. Flodens øverste del, og Kitka-flodens nederste del, har mere udfordrende kanoruter. Omkring Oulanka findes der flere arrangører der tilbyder guidede ture til parken, samt kanosejlads, fuglekiggeri og white water rafting. Firmaerne udlejer også udflugtsudstyr. Nationalparkens servicepunkter kan give yderligere information om udflugter. Naturum: Det kan betale sig at begynde udflugterne i naturum, der tilbyder aktuel information om nationalparken og forskellige begivenheder. Udover udflugtstips tilbyder servicepunkterne også landkort, fiskekort, profilsamlinger fra parken samt information om skovstyrelsen. Oulanka naturum ligger midt i parken ved Kiutaköngas-ruten og Bjørnerunden. Ved naturumet finder man udstillinger, auditorium, video- og dvd-fremvisninger, bibliotek for naturhåndbøger og en cafe. Hautajärvi naturhus i det nordlige Oulanka udgør Bjørnerundens startpunkt ved polarcirklen. Servicepunktet Karhuntassu i Kuusamo centrum tilbyder også information og salg af fiske kort og landkort. Seværdigheder: Størstedelen af seværdighederne ligger i floddalene. Disse inkluderer Oulanka floddal, Rupakivi, Taivalkön- Hannu Hautala Koivumutka. gas, Myllykoski og Jyrävä-floden. Fra naturumet er der kun én kilometers til fods til Kiutaköngas -flodens røde klipper. LOGI Der findes mange overnatningsmuligheder omkring Oulanka, i form af feriebyer, campingpladser og hoteller. Der findes også campingpladser i parken, langs ruterne. Yderligere information om madsteder, overnatning og turistservice får man for Kuusamos og Rukas del på adresserne og og for Salla kommune på samt fra servicepunkterne i Oulanka. MAD Omkring Oulanka nationalpark findes der flere restauranter af forskellig kvalitet, der byder på lokale specialiteter og traditonsretter. Grupperne kan via forudbestilling også indtage deres måltider i naturen. ANDRE BESØGSMÅL I nærheden af Oulanka findes der mange seværdigheder, såsom Rukas turistcenter. For den der holder af naturen er der det populære fugleområde Valtavaara nær Rukas, samt Riisitunturi i Posio, et IBA (Important Bird Area). I det sydlige Kuusamo i Näränkä ligger Finlands mest repræsentative gamle skove. Ødemarksgården i Näränkä samt Julma Ölkkys floddals-sø er nogle af områdets besøgsmål.

20 20 FINLAND PALLAS YLLÄSTUNTURI Pallas-Yllästunturis nationalpark ligger i det vestlige Lapland, og strækker sig over Enontekis, Kittfall, Kolari og Muonio kommuner. Hvordan finder man frem? Med bil kan man komme til ruternes udgangspunkter, der ligger i byerne og turistcentrene der omgiver parken. De populæreste ruter har deres udgangspunkt i nærheden af nationalparkens tre naturum. Der findes en daglig togforbindelse fra Helsingfors til Rovaniemi og til Kolari i sæsonen. Der går busser fra Rovaniemi til Kittfall, Muonio og Hetta. Fra Kolari findes der en busrute til Ylläs. De nærmeste lufthavne ligger i Kittfall og Enontekis. Der afgår en daglig flyvetur til Kittfall hele året rundt, og til Enontekis i turistsæsonen. Adresser Kellokas naturum Tunturintie 54, Äkäslompolo, Ylläs Telefon: Pallastunturis naturum Pallastunturi Telefon: Tunturi-Lappis naturum Peuratie Enontekiö Telefon: Sauli Koski Pallasjärvi. Pallas-Yllästunturi sagnomspundne fjelde og urskove Pallas-Yllästunturi nationalpark domineres af fjelde og uberørte skove og vådmarker. Naturområdet er unikt, og det varierede terræn byder på gode muligheder for friluftsliv. Det billedskønne Pallastuntur-fjeld er valgt som et af Finlands nationale landskaber. Pallas-Yllästunturi nationalpark, med en overflade på 1020 km², er Finlands tredje største nationalpark. Det fredede område ligger på grænsen af tre naturgeografiske områder, hvilket garanterer stor mangfoldighed. I området møder sydlige og nordlige arter hinanden, og floraen repræsenterer de laplandske skove og moser når de er bedst. Udover alle arter der kræver kalkholdig jord, omfatter fjeldfloraen næsten samtlige plantearter i det nordlige Lapland. Fjeldverdenen har altid fascineret forskere og friluftsfolk. Allerede i 1930 erne var Pallas Ounastunturi-området blevet til et populært udflugtsmål. I 1938 åbnede man et hotel ved Pallastunturi. Og nogle år før det markerede man en 55 km lang vandrerute fra Pallastunturi til Hetta i Enontekis. Service: I Pallas Yllästunturi nationalpark findes der mange sommer- og vinterruter med åbne ildsteder, vindlæ, telte, øde huse og udlejningsstuer. Udenfor det naturbeskyttede område findes der et godt netværk af turistservice. Ruter: Pallas Yllästunturi nationalpark tilbyder utallige alternativer for friluftsfolk. I alt findes der 350 km markerede vandreruter. Der findes fem lange vandreruter. Des-

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld Smag, servér og oplev Vadehavsguld garanterer et kvalitetsprodukt med en høj grad af autenticitet, sporbarhed og troværdighed. Alle produkter, der har opnået Vadehavsguld, opfylder en række kriterier der

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen E F T E R Å R & V I N T E R 2 0 0 9 / 1 0 Noorbohandelen Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland Mauris lorem! Velkommen til Nyord, den lille ø med de store oplevelser!

Læs mere

Island - Vandring mellem Vulkaner

Island - Vandring mellem Vulkaner Island - Vandring mellem Vulkaner Vi bruger disse 8 dage, primært med vandring, i et af Islands førende vandreområder, Víknaslóðir, eller "De Forladte Fjorde", hvor imponerende, farverige bjerge møder

Læs mere

En dag på Føhr. Ø-rundture, ture og tips til en dagstur til Føhr. Friesische Karibik. FTG_Logo_cmyk

En dag på Føhr. Ø-rundture, ture og tips til en dagstur til Føhr. Friesische Karibik. FTG_Logo_cmyk En dag på Føhr. Ø-rundture, ture og tips til en dagstur til Føhr. FTG_Logo_cmyk Friesische Karibik. Tips til dagsture Ligegyldigt om man tager en afstikker i det frisisk-karibiske øhav eller om man vælger

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat.

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island

Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island Side 1 af 9 Den ultimative safarirejse til det uberørte Afrika! Tanzania Pemba Island Med baggrund i vore egne rejseerfaringer og oplevelser i Afrika, samt vort veludbyggede kontaktnet på det afrikanske

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977.

Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977. Pejsestuen Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977. Centeret er placeret nordøst for landsbyen Vester Vedsted, der ligger

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Hvide Sande Fotostrategi

Hvide Sande Fotostrategi Hvide Sande Fotostrategi 2 Introduktion 3 Strategisk afsæt 4 Medieflader 5 Brandløfte og fortælling 9 Eksempler på fotos 14 TAGS Når du skal bruge fotos fra HVIDE SANDES fotokartotek 15 Inspiration til

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Naturturisme I/S Nyhedsbrev

Naturturisme I/S Nyhedsbrev Naturturisme I/S Nyhedsbrev Nr. 1/2004 Nyhedsbrev nr. 1 fra Velkommen til det første nyhedsbrev i 2004 fra Naturturisme I/S, Naturturisme I/S som vil holde dig løbende orienteret om aktiviteterne i Mål

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Lille Vildmose. Læsø. Nationalparker i Danmark? Mols Bjerge. Møn. Nordsjælland. Vadehavet

Lille Vildmose. Læsø. Nationalparker i Danmark? Mols Bjerge. Møn. Nordsjælland. Vadehavet ... MILJØMINISTERIET Lille Vildmose Læsø Nationalparker i Danmark? Mols Bjerge Møn Nordsjælland Thy Vadehavet De syv pilotprojekter Thy Lille Vildmose Læsø Nordsjælland Mols Bjerge Vadehavet Møn Forord

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Offentlige ture og arrangementer 2010

Offentlige ture og arrangementer 2010 Offentlige ture og arrangementer 2010 GeoCenter Møns Klint arrangerer en lang række af udendørs ture, aktiviteter og oplevelser i 2010. Vi spreder os over forskellige emner og steder og alle er velkomne.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Island 2009. Danske Kulturveteraner til sagaøen ISLAND 27. juli 10. august 2009. 15 oplevelsesrige dage med bus rundt i Island.

Island 2009. Danske Kulturveteraner til sagaøen ISLAND 27. juli 10. august 2009. 15 oplevelsesrige dage med bus rundt i Island. Island 2009 Danske Kulturveteraner til sagaøen ISLAND 27. juli 10. august 2009 15 oplevelsesrige dage med bus rundt i Island. Pris 16.000 kroner pr. person i dobbeltværelse. incl. halvpension, flyrejser,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Som backpacker i Australien

Som backpacker i Australien Som backpacker i Backpackere har som regel mere end fire uger til rådighed, når skal opleves. Til gengæld gælder det om at få pengene til at strække så langt som muligt, samtidig med at alle højdepunkterne

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere I Blekinge län, ca. 2½ times kørsel fra København er Snärjeskogen beliggende lige på grænsen til Sveriges sydligste

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Billeder fra ruten JORD AUT.KLOAKMESTER BETON BELÆGNING UNDERFØRING PUNKTRENOVERING STYRBAR UNDERBORING

Billeder fra ruten JORD AUT.KLOAKMESTER BETON BELÆGNING UNDERFØRING PUNKTRENOVERING STYRBAR UNDERBORING Billeder fra ruten JORD AUT.KLOAKMESTER BETON BELÆGNING UNDERFØRING PUNKTRENOVERING STYRBAR UNDERBORING 2 Kære Løber Mandøforeningen inviterer dig hermed til 3. udgave af Mandø Marathon. Mandø ligger lige

Læs mere

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land.

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. En turbeskrivelse vedrørende sejlområderne Sønderfjorden og Nørrefjorden. Udarbejdet af: Carl Bisgaard og Poul Erik Petersen Faldsled Sejl og Motorbådsklub.

Læs mere

DANSK STUDIE CENTER FIJI - ADVENTUREREJSE

DANSK STUDIE CENTER FIJI - ADVENTUREREJSE DANSK STUDIE CENTER FIJI - ADVENTUREREJSE Højskole i udlandet TILFREDSHED I 2012: 9 UD AF 10 2 C SADVENTUREREJSE EVENTYRET VENTER DEN, SOM FORSTÅR AT GRIBE DET! Dansk Studie Center giver dig spændende

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Australian Open 2014 med

Australian Open 2014 med Australian Open 2014 med Fra 8995,- pr. person Eksklusiv og unik tennisoplevelse Fantastiske Melbourne og Australien Se de største tennisstjerner i aktion Egne tenniseksperter guider dig gennem turneringen

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage Turbeskrivelser I dette afsnit har vi samlet nogle få praktiske informationer om ture vi tidligere har gennemført. Informationerne er tænkt som en hjælp til andre der ønsker at arrangere en tur i det samme

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere