FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar"

Transkript

1 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4

2 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening nemt. Guiden er lavet med udgangspunkt i sociale foreninger. Den kan også bruges af andre foreninger, men vær opmærksom på særlige regler for folkeoplysende foreninger. I kan altid kontakte det lokale frivilligcenter for at få hjælp. På kan I finde jeres lokale frivilligcenter. Foreningsguiden er delt op i 5 dele: FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING JDE 2 ØKONOMI B1 JDE 2 ØKONOMI 3 FUNDRAISING PR 4 3 FUNDRAISING PR 4 Marts 2013 Marts 2013 FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR2 4 B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 B1 3 FUNDRAISING JDE 2 ØKONOMI 4 PR Marts 2013 Marts 2013 Marts 2013 Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 2

3 I vores forening vil vi gerne arbejde med: I Foreningsguiden er der: Opskrifter. Opskrifterne forklarer trin for trin, hvordan I kan arbejde som forening. Der er fx opskrifter på at stifte en forening, holde møder, styre økonomi. STIFTENDE GENERALFORSAMLING Før generalforsamlingen Inden den stiftende generalforsamling, er det vigtigt, at I har det, I skal bruge. FØR MØDET SKAL I SØRGE FOR Lidt at spise og drikke Print 1 sæt vedtægter til alle Skriv dagsordenen på en tavle eller stort ark papir, så alle kan se den Sørg for en tavle eller et stort ark papir til at skrive bestyrelsens navne på TIPS Brug en projektor og en computer til at vise vedtægterne, så alle kan følge med, når I gennemgår dem. STIFTENDE GENERALFORSAMLING for foreningen TIPS Spørg en person, som kender vedtægterne, om han/hun vil forklare dem. Det kan være en frivillig fra en anden forening eller bestyrelse. STIFTENDE GENERALFORSAMLING Vi vil gerne lave en forening og lægge planer for vores arbejde. Foreningsguiden Stiftende generalforsamling 11 Arbejdsark. Arbejdsarkene gør det nemmere at løse opgaverne i foreningen. I opskrifterne står der, hvilke arbejdsark I kan bruge. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Tid: Sted: Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år Eksempler. Eksemplerne viser, hvordan I skal bruge arbejdsarkene. 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt STIFTENDE GENERALFORSAMLING for foreningen Vi glæder os til at se jer Blomsterlund Vi vil gerne lave en forening og lægge planer for vores arbejde. I vores forening vil vi gerne arbejde med: At skabe et sted for ensomme unge, hvor de kan komme og være sammen med andre. Vi vil lave aktiviteter for ensomme unge - bl.a. en årlig festdag. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Torsdag den 15. oktober 2012 Tid: Kl til ca. kl Sted: Beboerlokalet i Blomstergade 45, 9088 Blomsterlund Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Arbejdsark og eksempler sidder bagest i hver del af foreningsguiden. Arbejdsarkene ligger også løst klar til brug. Husk at kopiere arbejdsarkene, så I altid har nogle, I kan bruge. Læg evt. Foreningsguiden på bordet imellem jer. Følg opskrifterne skridt for skridt. God arbejdslyst Hilsen Center for Socialt Ansvar Vi glæder os til at se jer Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 3

4 I Foreningsguiden vil I se følgende billeder: Eksempel Skriv Fx udfyld arbejdsark Eksempel Bilag Økonomi Fx penge, revisor og regnskab Find lokale fx til generalforsamling Send Fx med mail eller med post? Bestyrelse Fx valg af bestyrelse Eventuelt Vælg dirigent Aftaler Fx møder Frivillige TAK! Tak Fx afslutning af møder Computer Fx netbank og regnskabsark Tal med Fx banken, andre frivillige Kontakt Fx aviser, kommuner, andre foreninger Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 4

5 MAJ ÅRSHJULET Årshjulet viser de opgaver, en forening har hvert år. Fx generalforsamling, månedsmøder, landsmøde. Brug årshjulet til: At få overblik over året og opgaverne At skrive opgave og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Brug arbejdsarket Årshjul side 26. ÅRSHJUL DECEMBER JANUAR Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER FEBRUAR Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER FUNDRAISING PR MARTS Noter: SEPTEMBER APRIL AUGUST JULI JUNI Kopiér arket i A3 Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 5

6 EESTYRELSESARB HVAD ER EN FORENING B1 JDE En forening er en gruppe mennesker, som har: Ét fælles mål (Fx at hjælpe isolerede kvinder, at hjælpe psykisk syge, at ) Fælles regler for, hvordan de skal nå målet (De fælles regler hedder vedtægter) En forening laver aktiviteter for at nå deres mål Det er en god idé at lave en forening fordi: I er flere om at dele arbejdet - det er lettere og sjovere I er flere om at dele ansvaret - det hele hænger ikke på én person I kan få økonomisk støtte fra fonde og puljer, foreninger og virksomheder I kan have en fælles bankkonto og økonomi Foreningens vedtægter Hvorfor er vedtægter vigtige? Hvad skal der stå i vedtægterne? Hvordan bruger vi vedtægterne? Hvad sker der, hvis vedtægterne ikke overholdes? Der findes ingen lovgivning for foreninger i Danmark, så foreningens vedtægter er loven, der regulerer foreningens interne forhold. Der findes ikke nogen facitliste eller skabelon for, hvordan foreningsvedtægterne skal se ud, men det er vigtigt, at I sikrer jer, at I har et sæt vedtægter for at foreningen kan fungere i alle situationer. I kan finde hjælp og vejledning til hvordan I laver vedtægter til jeres forening på frivillighed.dk Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 6

7 EESTYRELSESARB SÅDAN KAN EN FORENING SE UD B1 JDE De frivillige er foreningens kerne. De bestemmer fx hvilke aktiviteter, der laves i foreningen. De frivillige i foreningen laver også aktiviteterne. Vedtægter er de fælles regler foreningen arbejder efter. Vedtægter Formålet Frivillige Bestyrelsen Formålet er de mål, de frivillige arbejder sammen om. Illustration: Niels Winthereik Bestyrelsen er de fx 7 medlemmer, de frivillige har valgt. Bestyrelsen leder foreningen. De koordinerer de aktiviteter, som de frivillige ønsker, bliver udført. Bestyrelsen er også kontakten ud ad til. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 7

8 BBESTYRELSESAR GENERALFORSAMLING 1 EJDE DET VIGTIGSTE MØDE I EN FORENING Én gang om året mødes alle de frivillige i foreningen for sammen at tage de store beslutninger fx: Hvordan pengene bruges i foreningen (godkender årsregnskabet) Hvilke aktiviteter, der skal foregå Hvem der skal sidde i bestyrelsen Det kaldes en generalforsamling. I skal holde generalforsamling hvert år. Der står i jeres vedtægter, hvornår I skal holde generalforsamling. Skriv generalforsamlingen ind i jeres årshjul! Se årshjul side 5. Alle er velkomne Alle foreningens frivillige har stemmeret (ikke kun bestyrelsen) Følg dagsordenen for generalforsamlingen. Den står i jeres vedtægter. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 8

9 STANDARDVEDTÆGTER EESTYRELSESARB GENERALFORSAMLING Før generalforsamlingen B1 JDE SÅDAN GØR I Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Læs i jeres vedtægter om generalforsamlingen Find ud af hvor mange der stopper i bestyrelsen og hvor mange nye medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen. Juni 2012 HUSK Hvis I er en folkeoplysende forening,kan I på generalforsamlingen beslutte, om medlemmerne skal betale kontingent og hvor meget medlemmerne skal betale. Kontingent er det, man betaler, for at være medlem af en forening. 2 Skriv invitationen til generalforsamlingen. Brug arbejdsark Generalforsamling side 28. GENERALFORSAMLING for: Vi vil gerne invitere alle frivillige til generalforsamling: Dato: HUSK Invitationen skal gives til de frivillige 4 uger før generalforsamlingen. Tid: Sted: Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af indkaldelse 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af årsregnskab 6. De frivilliges idéer for det nye år 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Indkomne forslag fra medlemmer 10. Eventuelt Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen 3 Giv eller mail invitationen til alle de frivillige i foreningen. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 9

10 REFERAT generalforsamling Bydelsmødrene: 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Godkendelse af dagsorden: 4. Bestyrelsens beretning 5. De frivilliges idéer for det nye år Bydelsmødrenes Landsorganisation Dato: EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB B1 JDE GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen SÅDAN GØR I Sig velkommen og fortæl, hvad der skal ske på generalforsamlingen. Vælg en referent. Det vil sige, at I skal vælge 1 en person, som skriver det ned, som bliver sagt og besluttet på generalforsamlingen. Brug arbejdsark Referat generalforsamling side 37. B1 6 JDE Forbered generalforsamlingen Læs opskriften Generalforsamling side 11. Brug arbejdsark Hvem gør hvad? Generalforsamling side 29. Vælg en dirigent (mødeleder). 2 En dirigent styrer generalforsamlingen og sørger for, at I følger dagsordnen. HVEM GØR HVAD? Generalforsamling Dato: Bydelsmødrenes Landsorganisation Godkend indkaldelse. Dirigenten tjekker, 3 at generalforsamlingen er indkaldt 4 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning. Det vil sige, 4 at bestyrelsen fortæller, hvad der er sket i løbet af året. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 12 Opgave (Hvad er opgaven?) Eksempel Købe ind - lidt at spise og drikke til mødet Købe ind - lidt at spise og drikke til mødet Print papirer der skal bruges: Arbejdsark Referat generalforsamling og De frivilliges idéer til det nye år Sige Velkommen og styre det første punkt på dagsordenen Hvem laver bestyrelsens beretning (fortæller om hvad, der er sket det sidste år?) Sige Tak for i dag Sørge for flip-over eller tavle til at skrive navne på dem, som vil være med i bestyrelsen Navn (Hvem laver opgaven?) Christian Tjek af før mødet HUSK De frivillige kan komme med forslag på generalforsamlingen. Forslagene skal stå på dagsordenen ellers kan I ikke stemme om dem. Læs i jeres vedtægter hvad der står om forslag fra medlemmerne. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 10

11 EESTYRELSESARB GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen B1 JDE SÅDAN GØR I Sig velkommen og fortæl, hvad der skal ske på generalforsamlingen. REFERAT generalforsamling Foreningen: 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Godkendelse af dagsorden: 4. Bestyrelsens beretning Dato: 1 Vælg en referent. I skal vælge en person, som skriver det ned, som bliver sagt og besluttet på generalforsamlingen. Brug arbejdsark Referat generalforsamling side Godkendelse af regnskabet Vælg en dirigent (mødeleder) Dirigenten styrer generalforsamlingen og sørger for, at I følger dagsordnen. TIPS Det er en god idé, hvis I selv har et forslag til en dirigent og en referent. Godkend indkaldelse Dirigenten tjekker, at generalforsamlingen er indkaldt 4 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning Bestyrelsen fortæller, hvad der er sket i løbet af året. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 11

12 EESTYRELSESARB B1 JDE DE FRIVILLIGES IDÉER til det nye år Intro Til generalforsamlingen kommer de frivillige med idéer til det nye år. Øvelse gør at alle frivillige deltager aktivt i foreningens arbejde. Formål At udvikle idéer At planlægge hvad der skal ske i foreningen At finde en fælles vej for foreningens arbejde At involvere de frivillige i foreningens arbejde Sådan gør I Vælg en dirigent og følg de 5 trin: Trin 1: 5 minutter Trin 2: 10 minutter Trin 3: 10 minutter Trin 4: 10 minutter Trin 5: 5 minutter Det skal I bruge En dirigent, som holder øje med tiden og stiller spørgsmål To stykker stort pap Tusser 1 Forestil jer, at der er gået et år. Og I ser tilbage på det år Jeres drømme for foreningen Sæt jer sammen to og to Fortæl hinanden hvad foreningen har lavet, når I mødes om et år Hvilke forandringer har foreningen skabt? Dirigenten stopper samtalen efter 5 minutter. Opsamling Fortæl de andre hvilke drømme I har for jeres forening Dirigenten styrer så alle får fortalt. Dirigenten stopper opsamlingen, når der er gået 10 minutter. Referenten skriver drømmene ned på et stort stykke pap Årsregnskabet fremlægges og godkendes Kassereren fortæller om regnskabet. Fx hvad pengene er blevet brugt til, og hvor mange penge I har tilbage. De frivilliges idéer for det nye år Brug arbejdsark De frivilliges idéer for det nye år side HUSK Skriv idéerne ind i referatet, så bestyrelsen kan bruge dem. REGLER FOR AT STEMME Når I skal tage beslutninger på en generalforsamling, skal I stemme. Alle har én stemme og det forslag, som får flest stemmer, vinder Hvis der er lige mange, som stemmer for og imod et forslag, så kan forslaget ikke blive til noget I KAN STEMME PÅ 3 MÅDER: Åben afstemning: I stemmer ved at række hånden op Skriftlig afstemning: Hvis bare én person ønsker hemmelig afstemning, skal I lave skriftlig afstemning. Det betyder, at alle skriver, hvad de stemmer på en seddel. Sedlerne bliver samlet sammen, og til sidst er der én, der læser op, hvad der står på sedlerne, og én der tæller stemmerne. Hvis man ikke kan komme til generalforsamlingen, kan man stemme med fuldmagt. Det betyder, at man skal skrive på et papir, hvem man giver lov til at stemme for sig. Eksempel Jeg, Nadia Ahmad giver Peter Andreasen lov til at stemme for mig på generalforsamlingen i Blomsterlund Bydelsmødreforening den 28. februar Blomsterlund den 4. februar Center for Socialt Ansvar Vælg en bestyrelse Fortæl hvad en bestyrelse laver Fortæl hvor mange medlemmer, der skal vælges Spørg hvem der vil være med i bestyrelsen. Skriv navnene op på en tavle eller et stort stykke papir, så alle kan se dem Hvis der er flere navne end der er pladser i bestyrelsen, skal I stemme Brug opskrift Regler for at stemme side 36. Skriv navnene på den nye bestyrelse i referatet TIPS Tjek jeres vedtægter. Her står hvor mange medlemmer, der skal være i bestyrelsen. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 12

13 EESTYRELSESARB B1 JDE REGLER FOR AT STEMME Når I skal tage beslutninger på en generalforsamling, skal I stemme. Alle har én stemme og det forslag, som får flest stemmer, vinder Hvis der er lige mange, som stemmer for og imod et forslag, så kan forslaget ikke blive til noget I KAN STEMME PÅ 3 MÅDER: Åben afstemning: I stemmer ved at række hånden op Skriftlig afstemning: Hvis bare én person ønsker hemmelig afstemning, skal I lave skriftlig afstemning. Det betyder, at alle skriver, hvad de stemmer på en seddel. Sedlerne bliver samlet sammen, og til sidst er der én, der læser op, hvad der står på sedlerne, og én der tæller stemmerne. Hvis man ikke kan komme til generalforsamlingen, kan man stemme med fuldmagt. Det betyder, at man skal skrive på et papir, hvem man giver lov til at stemme for sig. Eksempel Jeg, Nadia Ahmad giver Peter Andreasen lov til at stemme for mig på generalforsamlingen i Blomsterlund Bydelsmødreforening den 28. februar Blomsterlund den 4. februar Vælg en revisor. Fortæl hvad en revisor er: Revisoren skal se foreningens årsregnskab igennem for fejl. Revisoren må gerne være frivillig i foreningen, men må ikke være medlem af bestyrelsen. Spørg, hvem der gerne vil være revisor. Skriv navnene op på en tavle eller et stort stykke papir, så alle kan se dem Hvis der er flere end én, der stiller op til revisor, skal I stemme Brug opskrift Regler for at stemme side 36. Skriv navnet på revisoren i referatet? TAK! 9 10 Eventuelt. Spørg om der er nogen, der gerne vil sige noget, inden generalforsamlingen slutter. Afslut og sig tak for i aften. 11 Dirigenten og referenten skal læse referatet igennem og underskrive det. TIPS Sørg for at den nye bestyrelse aftaler en dato for deres første møde. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 13

14 EESTYRELSESARB GENERALFORSAMLING Efter generalforsamlingen B1 JDE Det er vigtigt, at referatet bliver godkendt og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. Når I underskriver referatet, viser I, at I er enige om, hvad der blev besluttet på generalforsamlingen. SÅDAN GØR I 1 Læg referatet i en mappe, så alle de frivillige i foreningen kan læse det, hvis de vil. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 14

15 Det er en god idé, at skiftes Skrive referat af møderne: Det er en god idé, at skiftes 4. Gennemgang af vedtægter Finde navne og adresser på steder I kan søge penge/ting/mad Kontakte steder, hvor I kan søge midler Peter forklarede foreningens vedtægter for os. Vedtægterne er reglerne for, hvordan foreningen skal køre. EESTYRELSESARB DET FØRSTE BESTYRELSESMØDE Konstituerende bestyrelsesmøde B1 JDE Inden det første bestyrelsesmøde er det vigtigt at, I har det, I skal bruge. PÅ MØDET SKAL I BRUGE DAGSORDEN for første bestyrelsesmøde - det konstituerende bestyrelsesmøde Dagsorden for første bestyrelsesmøde side 37. DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Fordeling af opgaver i bestyrelsen 4. Underskrive referatet fra generalforsamlingen 5. Eventuelt 6. Dato for næste møde 7. Referatet læses højt og underskrives REFERAT fra første bestyrelsesmøde - det konstituerende bestyrelsesmøde TIPS En dagsorden er den plan, I følger på et møde. Foreningen: Dato: Deltagere: LISTE over opgaver i foreningen 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Fordel opgaver i bestyrelsen HUSK Frivillige, som ikke er i bestyrelsen kan også lave opgaver. Fx aktiviteter i lokalområdet, fundraising eller PR. MØDER - handler om at forberede og afholde møder Referat fra første bestyrelsesmøde side Liste over opgaver i foreningen side 42. Indkalde til møder FUNDRAISING - handler om at skaffe midler til foreningen Være dirigent: ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Noter: Købe lidt mad og drikke til møderne ØKONOMI - handler om at lave regnskab og styre foreningens penge Oprette/forny CVR nummer Lave en NEM-konto i en bank/ændre fuldmagt Lave netbank aftale i banken/ændre fuldmagt til netbank Modtage alle bilag dvs: kvitteringer, regninger, fakturaer osv. Lave regnskab hver måned Lave årsregnskab Lave budget OKTOBER Lave revision af årsregnskabet (Revisoren) Har ansvaret for pengekassen Udbetaler refusion og godtgørelser SEPTEMBER NOVEMBER FORDELING af opgaver i bestyrelsen Skrive ansøgninger Skrive evalueringer Lave takkebreve JANUAR PR - handler om, at fortælle om foreningen i lokalområdet Skrive nyheder (til lokalavis, nettet, kommunen, andre) Kontakte og tale med medierne (aviser, tv, radio mm.) Holde oplæg om foreningen UDDANNELSE Undersøg mulighed for kurser til de frivillige i foreningen. Tjek fx AKTIVITETER Arrangere lokale aktiviteter KOPIÉR ARKET Foreningens navn: Dato: Formand: Tlf: Næst-formand: Tlf: AUGUST Kasserer: Tlf: DECEMBER JULI FUNDRAISING Medlem: Tlf: REFERAT fra stiftende generalforsamling PR JUNI Medlem: Foreningen: Blomsterlund Dato: Valg af referent: Christian skriver referat 2. Valg af dirigent: Ali er dirigent 3. Hvad er en forening? Det er en god idé at vi laver en forening fordi: 1. man er mange om, at nå et fælles mål - man kan dele arbejdet. 2. man kan have en fælles konto i en bank (en foreningskonto) Tlf: FEBRUAR MAJ MARTS APRIL Kopiér arket i A3 Årshjul side 26. Fordeling af opgaver i bestyrelsen side Referatet fra den stiftende generalforsamling. (Det har I udfyldt på den stiftende generalforsamling) 3. man kan søge penge i offentlige og private fonde Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 15

16 EESTYRELSESARB DET FØRSTE BESTYRELSESMØDE Mødet B1 JDE For at nå det I skal på et møde er det vigtigt, at I følger punkterne på dagsordenen. Når mødet er i gang er det vigtigt, at I kun taler om de ting, som mødet handler om. I kan snakke om alt andet før og efter mødet. Læg dagsordenen midt på bordet i mellem jer. SÅDAN GØR I REFERAT fra første bestyrelsesmøde - det konstituerende bestyrelsesmøde Foreningen: Deltagere: 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Fordel opgaver i bestyrelsen Dato: 1 Vælg en referant Vælg den, som skriver det ned, der bliver talt om og besluttet på bestyrelsesmødet. Brug arbejdsark Referat fra det første bestyrelsesmøde side Referatet er meget vigtigt, fordi: Det er i referatet, de frivillige kan se, hvad bestyrelsen laver Referatet hjælper bestyrelsen med at huske, hvad I har aftalt på jeres møder 2 Vælg en dirigent Vælg én person, som styrer bestyrelsesmødet, og sørger for, at I får talt om alle punkter på dagsordenen. TIPS Det er tit forkvinden/formanden som leder bestyrelsesmøderne. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 16

17 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB B1 JDE ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Noter: LISTE over opgaver i foreningen HUSK Frivillige, som ikke er i bestyrelsen kan også lave opgaver. Fx aktiviteter i lokalområdet, fundraising eller PR. MØDER - handler om at forberede og afholde møder Indkalde til møder Være dirigent: Det er en god idé, at skiftes Skrive referat af møderne: Det er en god idé, at skiftes Købe lidt mad og drikke til møderne ØKONOMI - handler om at lave regnskab og styre foreningens penge Oprette/forny CVR nummer Lave en NEM-konto i en bank/ændre fuldmagt Lave netbank aftale i banken/ændre fuldmagt til netbank Modtage alle bilag dvs: kvitteringer, regninger, fakturaer osv. OKTOBER Lave regnskab hver måned Lave årsregnskab Lave budget SEPTEMBER NOVEMBER Lave revision af årsregnskabet (Revisoren) Har ansvaret for pengekassen FORDELING af opgaver i bestyrelsen Udbetaler refusion og godtgørelser Foreningens navn: Dato: Formand: Tlf: Næst-formand: Tlf: AUGUST Kasserer: Tlf: DECEMBER JULI FUNDRAISING - handler om at skaffe midler til foreningen Finde navne og adresser på steder I kan søge penge/ting/mad Kontakte steder, hvor I kan søge midler Skrive ansøgninger Skrive evalueringer Lave takkebreve JANUAR PR - handler om, at fortælle om foreningen i lokalområdet Skrive nyheder (til lokalavis, nettet, kommunen, andre) Kontakte og tale med medierne (aviser, tv, radio mm.) Holde oplæg om foreningen UDDANNELSE Undersøg mulighed for kurser til de frivillige i foreningen. Tjek fx AKTIVITETER Arrangere lokale aktiviteter FUNDRAISING PR Medlem: Tlf: JUNI Medlem: KOPIÉR ARKET FEBRUAR MAJ 3 MARTS APRIL Kopiér arket i A3 FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 JDE FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR FUNDRAISING 2 ØKONOMI 4 4 Tlf: PR2 ØKONOMI Marts 2013 FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar Marts 2013 B1 JDE 3 FUNDRAISING PR ØKONOMI 2 4 Fordel opgaver i bestyrelsen Få et overblik over opgaver i foreningen Brug arbejdsark Liste over opgaver i foreningen side 42. Brug arbejdsark Årshjul side 26. Tænk over, hvad I hver især har lyst til Fordel opgaverne: Skriv ind i arbejdsarket Fordeling af bestyrelsesopgaver hvem, der har ansvaret for hvilke opgaver. Det er en god idé, at mindst 2 melder sig til hver af de store opgaver: Økonomi, Fundraising og PR Brug arbejdsark Fordeling af opgaver i bestyrelsen side De, som melder sig til Økonomi kan til næste møde lære mere om foreningsøkonomi i del 2 Økonomi i Foreningsguiden. De, som melder sig til Fundraising, kan til næste møde lære mere om fundraising i del 3 Fundraising i Foreningsguiden. De, som melder sig til PR, kan lære mere om PR i del 4 PR i Foreningsguiden. Marts 2013 Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 17

18 EESTYRELSESARB B1 JDE? 4 5 Eventuelt Hvis nogen har noget, de gerne vil tale om omkring foreningen, er det nu, I kan tale om det. Dato for næste møde Aftal, hvornår I mødes næste gang. 6 Underskriv referatet Læs referatet fra mødet højt og underskriv referatet alle sammen, når alle er enige i, hvad der står. Læg referatet i foreningens fælles mappe, så alle frivillige kan se det, hvis de vil. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 18

19 BBESTYRELSESAR 1 BESTYRELSESMØDER før bestyrelsesmødet EJDE Det er vigtigt, at bestyrelsen holder møder tit, så kan I holde styr på, om I når det, I gerne vil. Fx kan I holde bestyrelsesmøde én gang om måneden. PÅ MØDET SKAL I BRUGE DAGSORDEN for første bestyrelsesmøde - det konstituerende bestyrelsesmøde DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Fordeling af opgaver i bestyrelsen 4. Underskrive referatet fra generalforsamlingen 5. Eventuelt 6. Dato for næste møde 7. Referatet læses højt og underskrives REFERAT bestyrelsesmøde 1 stk. Dagsorden for bestyrelsesmøder side stk. Referat af bestyrelsesmøde side TIPS En dagsorden er den plan, I følger på et møde. Forening: Dato: Deltagere: 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Hvordan går det med vores aktiviteter? Listen med de frivilliges idéer Den står i referatet fra sidste generalforsamling HVEM GØR HVAD? Aktiviteter Dato: Idé til aktivitet 5. Hvordan går det med økonomien og regnskabet? Hvem vil være ansvarlig for aktiviteten Hvornår 1 stk. Hvem gør hvad? Aktiviteter med de frivilliges idéer fra sidste månedsmøde side 47. Eksempel Eksempel Holde oplæg om foreningen for de ansatte i Borgerservice. Lave en tema-aften for foeningen om rettigheder, når man har et handicappet barn. (Invitere en fra kommunen, som kender regler og mulighder). Lone Peter Den 25. maj Den 3. september Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 19

20 EESTYRELSESARB BESTYRELSESMØDER B1 JDE Læg dagsordenen på bordet, så alle kan se den. Hold jer til dagsordenen og snak om private ting før eller efter mødet. SÅDAN GØR I REFERAT bestyrelsesmøde Forening: Deltagere: Dato: 1 Vælg en referent Vælg én som vil skrive referatet. Brug arbejdsark Referat bestyrelsesmøde side Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Hvordan går det med vores aktiviteter? 5. Hvordan går det med økonomien og regnskabet? REGLER FOR AT STEMME 2 Vælg en dirigent Vælg én som styrer mødet. En som sørger for, at I når at tale om alle punkterne på dagsordnen, og at alle får tid til at tale. Når I skal tage beslutninger på en generalforsamling, skal I stemme. Alle har én stemme og det forslag, som får flest stemmer, vinder Hvis der er lige mange, som stemmer for og imod et forslag, så kan forslaget ikke blive til noget I KAN STEMME PÅ 3 MÅDER: Åben afstemning: I stemmer ved at række hånden op Skriftlig afstemning: Hvis bare én person ønsker hemmelig afstemning, skal I lave skriftlig afstemning. Det betyder, at alle skriver, hvad de stemmer på en seddel. Sedlerne bliver samlet sammen, og til sidst er der én, der læser op, hvad der står på sedlerne, og én der tæller stemmerne. Hvis man ikke kan komme til generalforsamlingen, kan man stemme med fuldmagt. Det betyder, at man skal skrive på et papir, hvem man giver lov til at stemme for sig. Eksempel Jeg, Nadia Ahmad giver Peter Andreasen lov til at stemme for mig på generalforsamlingen i Blomsterlund Bydelsmødreforening den 28. februar Blomsterlund den 4. februar 2014 TIPS HUSK Det er tit forkvinden/formanden som leder bestyrelsesmøderne. Hvis der er nogle beslutninger, I ikke er enige om, skal I stemme om dem. Brug opskriften Regler for at stemme side 36. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 20

21 BBESTYRELSESAR 1 EJDE 3 Aktiviteterne. Tal om jeres aktiviteter. Fortæl om de aktiviteter, I laver: Hvordan går det? Hvor mange kommer? Er der nogen problemer med aktiviteten? Er der noget andet, I gerne vil gøre? HVEM GØR HVAD? Aktiviteter Dato: Eksempel Idé til aktivitet Holde oplæg om foreningen for de ansatte i Borgerservice. Hvem vil være ansvarlig for aktiviteten Lone Hvornår Den 25. maj Nye aktiviteter Kig på listen over de aktiviteter, som foreningens frivillige samlede på generalforsamlingen Beslut evt. hvilke nye aktiviteter, der skal sættes i gang, og hvem der gør det Skriv ned, hvem der gør hvad Brug arbejdsark Hvem gør hvad? Aktiviteter side 47. Eksempel Lave en tema-aften for foeningen om rettigheder, når man har et handicappet barn. (Invitere en fra kommunen, som kender regler og mulighder). Peter Den 3. september HUSK Det kan lige så godt være frivillige uden for bestyrelsen, der laver aktiviteterne ÅRSHJUL DECEMBER JANUAR Skriv nye aktiviteter ind i jeres Årshjul Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER NOVEMBER FUNDRAISING PR FEBRUAR MARTS Brug arbejdsark Årshjul side 26. Noter: SEPTEMBER APRIL AUGUST MAJ JULI JUNI Kopiér arket i A3 Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 21

22 EESTYRELSESARB B1 JDE 4 Økonomi. Tal om, hvordan det går med økonomi og regnskab? I afleverer kvitteringer til kassereren. Kassereren fortæller, hvad I har brugt penge på, og hvor mange penge I har tilbage. Kassereren viser regnskabet frem. Brug et Excel-ark til regnskabet på computeren. PR 4 5 PR. Tal om, hvordan det går med at fortælle lokalområdet om jeres aktiviteter. PR-gruppen fortæller, hvordan det går med PR 3 FUNDRAISING 6 Fundraising. Tal om, hvordan det går med fundraising og sponsoraftaler? Fundrasing-gruppen fortæller, hvordan det går Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 22

23 EESTYRELSESARB B1 JDE 7 Dato for næste bestyrelsesmøde Beslut, hvornår I vil holde næste bestyrelsesmøde og skriv det i referatet.? 8 Eventuelt De som gerne vil tale om noget, der ikke var på dagsordenen, kan tale om det nu. 9 Underskriv referatet Læs referatet højt Når alle er enige om det der står i referatet, skal I alle underskrive det Læg referatet i jeres bestyrelsesmappe, hvor alle de frivillige kan se det Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 23

24 EESTYRELSESARB B1 JDE PÅ DE NÆSTE SIDER KAN I SE & Eksempler ARBEJDSARK Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 24

25 Eksempel FEBRUAR Bestyrelsesmøde MARTS Bestyrelsesmøde Fx det første bestyrelsesmøde Fx forny Dankort, netbank og CVR.nr. Fx Lav budget APRIL Bestyrelsesmøde MAJ Bestyrelsesmøde ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsesmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Kopiér arket i A3 JANUAR Bestyrelsesmøde Fx Generalforsamling Bestyrelsesmøde JUNI PR FUNDRAISING Årsregnskab Bestyrelsesmøde JULI Bestyrelsesmøde DECEMBER Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde AUGUST NOVEMBER Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde OKTOBER SEPTEMBER Noter: Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 25

26 FEBRUAR MARTS APRIL MAJ ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Kopiér arket i A3 JANUAR JUNI PR FUNDRAISING DECEMBER JULI NOVEMBER AUGUST OKTOBER SEPTEMBER Noter: Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 26

27 Eksempel GENERALFORSAMLING for: Blomsterlund Vi vil gerne invitere alle frivillige til generalforsamling: Dato: Torsdag den 15. oktober 2012 Tid: Kl til ca. kl Sted: Beboerlokalet i Blomstergade 45, 9088 Blomsterlund Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af indkaldelse 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af årsregnskab 6. De frivilliges idéer for det nye år 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Indkomne forslag fra medlemmer 10. Eventuelt Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Blomsterlund Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 27

28 GENERALFORSAMLING for: Vi vil gerne invitere alle frivillige til generalforsamling: Dato: Tid: Sted: Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af indkaldelse 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af årsregnskab 6. De frivilliges idéer for det nye år 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Indkomne forslag fra medlemmer 10. Eventuelt Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 28

29 HVEM GØR HVAD? Generalforsamling Dato: Opgave (Hvad er opgaven?) Købe ind - lidt at spise og drikke til mødet Købe ind - lidt at spise og drikke til mødet Print papirer der skal bruges: Arbejdsark Referat generalforsamling og De frivilliges idéer til det nye år Sige Velkommen og styre det første punkt på dagsordenen Hvem laver bestyrelsens beretning (fortæller om hvad, der er sket det sidste år?) Sige Tak for i dag Sørge for flip-over eller tavle til at skrive navne på dem, som vil være med i bestyrelsen Navn (Hvem laver opgaven?) Christian Tjek af før mødet Eksempel Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 29

30 Eksempel REFERAT generalforsamling Foreningen: Blomsterlund Dato: Den Valg af referent: Ali skriver referat 2. Valg af dirigent: Louise er dirigent 3. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt 4. Bestyrelsens beretning Vi har været gode til at mødes hver måned. Det har styrket os som foening, og vi er blevet bedre. Vores arrangement i april var en stor succes. Der kom 50 personer. Vi har siddet på biblioteket hver onsdag kl I starten kom der ingen og vi kedede os. Men efter vi havde lavet et stort arbejde med at fortælle om foreningen, går det bedre. Vi vil gerne have flere til at kende os, men det er blevet meget bedre. 5. Godkendelse af regnskabet Regnskabet blev godkendt Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 30

31 Eksempel 6. De frivilliges idéer for det nye år 7. Valg til bestyrelse: 8. Valg af revisor: 9. Indkomne forslag fra de frivillige 10. Eventuelt Bestyrelsens underskrifter Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 31

32 REFERAT generalforsamling Foreningen: Dato: 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Godkendelse af dagsorden: 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af regnskabet Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 32

33 6. De frivilliges idéer for det nye år 7. Valg til bestyrelse: 8. Valg af revisor: 9. Indkomne forslag fra de frivillige 10. Eventuelt Bestyrelsens underskrifter Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 33

34 DE FRIVILLIGES IDÉER til det nye år Intro Til generalforsamlingen kommer de frivillige med idéer til det nye år. Øvelse gør at alle frivillige deltager aktivt i foreningens arbejde. Formål At udvikle idéer At planlægge hvad der skal ske i foreningen At finde en fælles vej for foreningens arbejde At involvere de frivillige i foreningens arbejde Jeres drømme for foreningen Sæt jer sammen to og to Forestil jer, at der er gået et år. Og I ser tilbage på det år Fortæl hinanden hvad foreningen har lavet, når I mødes om et år Hvilke forandringer har foreningen skabt? Dirigenten stopper samtalen efter 5 minutter. Sådan gør I Vælg en dirigent og følg de 5 trin: Trin 1: 5 minutter Trin 2: 10 minutter Trin 3: 10 minutter Trin 4: 10 minutter Trin 5: 5 minutter Det skal I bruge En dirigent, som holder øje med tiden og stiller spørgsmål To stykker stort pap Tusser Opsamling Fortæl de andre hvilke drømme I har for jeres forening Dirigenten styrer så alle får fortalt. Dirigenten stopper opsamlingen, når der er gået 10 minutter. Referenten skriver drømmene ned på et stort stykke pap. 1 2 Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 34

35 Første skridt Sæt jer sammen i grupper på fire Hvad synes I, bestyrelsen skal lave først, hvis jeres drømme for foreningen skal gå i opfyldelse? Hvad synes I, er bestyrelsens vigtigste opgave? Dirigenten stopper samtalen efter 10 minutter. 3 Øvelsen tager 45 minutter. 5 Bestyrelsens opgave Dirigenten samler papstykkerne og giver dem til bestyrelsen Bestyrelsen kigger på det på deres første møde og laver en plan Første skridt Fortæl de andre, hvad I synes bestyrelsen skal gøre først. Hvad synes I er bestyrelsens vigtigste opgave? Dirigenten styrer så alle får fortalt. Dirigenten stopper opsamlingen, når der er gået 10 minutter. 4 Referenten skriver ned på et stort stykke pap. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 35

36 REGLER FOR AT STEMME Når I skal tage beslutninger på en generalforsamling, skal I stemme. Alle har én stemme og det forslag, som får flest stemmer, vinder Hvis der er lige mange, som stemmer for og imod et forslag, så kan forslaget ikke blive til noget I KAN STEMME PÅ 3 MÅDER: 1 Åben afstemning: I stemmer ved at række hånden op. 2 Skriftlig afstemning: Hvis bare én person ønsker hemmelig afstemning, skal I lave skriftlig afstemning. Det betyder, at alle skriver, hvad de stemmer på en seddel. Sedlerne bliver samlet sammen, og til sidst er der én, der læser op, hvad der står på sedlerne, og én der tæller stemmerne. 3 Hvis man ikke kan komme til generalforsamlingen, kan man stemme med fuldmagt. Det betyder, at man skal skrive på et papir, hvem man giver lov til at stemme for sig. Eksempel Jeg, Nadia Ahmad giver Peter Andreasen lov til at stemme for mig på generalforsamlingen i Blomsterlund Bydelsmødreforening den 28. februar Blomsterlund den 4. februar 2014 Center Bydelsmødrenes for Socialt Landsorganisation Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 36

37 DAGSORDEN for første bestyrelsesmøde - det konstituerende bestyrelsesmøde DAGSORDEN 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Fordeling af opgaver i bestyrelsen 4. Underskrive referatet fra generalforsamlingen 5. Eventuelt 6. Dato for næste møde 7. Referatet læses højt og underskrives TIPS En dagsorden er den plan, I følger på et møde. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 37

38 Eksempel REFERAT fra første bestyrelsesmøde - det konstituerende bestyrelsesmøde Foreningen: Blomsterlund Dato: Den Deltagere: Virginia, Peter, Zahra, Villy, Louise, Christian og Ole 1. Valg af referent: Peter 2. Valg af dirigent: Virginia 3. Fordel opgaver i bestyrelsen Vi har skrevet det ind i skemaet: Virginia blev valgt til formand Ole har ansvaret for bestyrelsesmøderne Villy og Louise: Kasserere - laver regnskab, de tager del 2, økonomi, med hjem af Foreningsguiden. Zahra vil gerne være en del af Fundraising gruppen, hun tager del 3 med hjem af Foreningsguiden. Ole har ansvaret for månedsmøderne. Peter har ansvar for at købe mad og drikke ind til møderne. Christian blev ansvarlig for PR gruppen. Han tager del 4, PR af Foreningsguiden med hjem. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 38

39 Eksempel 4. Underskriv referatet fra (stiftende) generalforsamling Vi læste referatet og var enige i, det der stod og underskrev. 5. Eventuelt Ole undersøger hvilke kurser kan kan være relevante for foreningen Vi holde næste møde allerede om 14 dage d. 22. marts kl Bestyrelsens undeskrifter: Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 39

40 REFERAT fra første bestyrelsesmøde - det konstituerende bestyrelsesmøde Foreningen: Dato: Deltagere: 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Fordel opgaver i bestyrelsen Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 40

41 4. Underskriv referatet fra (stiftende) generalforsamling 5. Eventuelt 6. Bestyrelsens undeskrifter: Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 41

42 LISTE over opgaver i foreningen HUSK Frivillige, som ikke er i bestyrelsen kan også lave opgaver. Fx aktiviteter i lokalområdet, fundraising eller PR. MØDER - handler om at forberede og afholde møder Indkalde til møder Være dirigent: Det er en god idé, at skiftes Skrive referat af møderne: Det er en god idé, at skiftes Købe lidt mad og drikke til møderne FUNDRAISING - handler om at skaffe midler til foreningen Finde navne og adresser på steder I kan søge penge/ting/mad Kontakte steder, hvor I kan søge midler Skrive ansøgninger Skrive evalueringer Lave takkebreve ØKONOMI - handler om at lave regnskab og styre foreningens penge Oprette/forny CVR nummer Lave en NEM-konto i en bank/ændre fuldmagt Lave netbank aftale i banken/ændre fuldmagt til netbank Modtage alle bilag dvs: kvitteringer, regninger, fakturaer osv. Lave regnskab hver måned Lave årsregnskab Lave budget Lave revision af årsregnskabet (Revisoren) Har ansvaret for pengekassen Udbetaler refusion og godtgørelser PR - handler om, at fortælle om foreningen i lokalområdet Skrive nyheder (til lokalavis, nettet, kommunen, andre) Kontakte og tale med medierne (aviser, tv, radio mm.) Holde oplæg om foreningen UDDANNELSE Undersøg mulighed for kurser til de frivillige i foreningen. Tjek fx AKTIVITETER Arrangere lokale aktiviteter KOPIÉR ARKET Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 42

43 FORDELING af opgaver i bestyrelsen Blomsterlund Den Foreningens navn: Dato: Formand: Tlf: Næst-formand: Tlf: Kasserer: Tlf: Medlem: Tlf: Medlem: Zahra Tlf: Kontaktperson for folk, som gerne vil i kontakt med foreningen Overtager formandens arbjde, hvis h n er væk Modtage alle bilag: Kvitteringer, regninger, faktura, girokort osv. Lave regnskab hver måned Lave årsregnskab Lave/forny CVR nummer Lave/forny NeM-konto Laver fundraising sammen med fundraising-gruppen Er god til at gå ud og lave sponsoraftaler Ansvarlig for månedsmøder Arrangerer tema- møder for foreningen 1 Eksempel Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 43

44 Suppleant: Tlf: Tlf: Suppleant: Louise Christian Tlf: Tlf: Tlf: Køber ind til bestyrelsesmøder Laver PR - er god til at holde oplæg Printer foldere 2 Eksempel Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 44

45 FORDELING af opgaver i bestyrelsen Foreningens navn: Dato: Formand: Næst-formand: Kasserer: Medlem: Medlem: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: 1 Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 45

46 Suppleant: Suppleant: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: 2 Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 46

47 HVEM GØR HVAD? Aktiviteter Dato: Idé til aktivitet Holde oplæg om foreningen for de ansatte i Borgerservice. Lave en tema-aften for foeningen om rettigheder, når man har et handicappet barn. (Invitere en fra kommunen, som kender regler og mulighder). Hvem vil være ansvarlig for aktiviteten Lone Peter Hvornår Den 25. maj Den 3. september Eksempel Eksempel Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 47

48 DAGSORDEN for bestyrelsesmøder 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Hvordan går det med vores aktiviteter? Fx De som er ansvarlige for aktiviteter, fortæller, hvordan det går Fx Beslut hvilke nye aktiviteter, der skal sættes i gang og hvem der gør det 4. Hvordan går det med økonomien og regnskabet? I afleverer kvitteringer til kassereren Kasseren fortæller, hvad I har brugt penge på og hvor mange penge I har Kassereren viser regnskabet frem 5. Hvordan går det med at fortælle om foreningen (PR)? De som har lavet noget PR siden sidst fortæller om det 6. Hvordan går det med fundraising/sponsoraftaler? De som laver fundraising fortæller, hvordan det går 7. Eventuelt De som gerne vil tale om noget, der ikke var på dagsordenen kan tale om det nu 8. Hvornår holder vi næste bestyrelsesmøde? Skriv i referatet, hvornår I skal holde næste bestyrelsesmøde Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 48

49 Eksempel REFERAT bestyrelsesmøde Forening: Blomsterlund Dato: Den Deltagere: Virginia, Peter, Zahra, Louise, Christian og Ole 1. Valg af referent: Louise skriver referatet 2. Valg af dirigent: Ole er dirigent 3. Hvordan går det med vores aktiviteter? Alle synes det går godt med, at holde tema-møder i foreningen og der kommer flere og flere til møderne. Vi arbejder forsat på at arrangere en workshop, der skal holdes over en weekend. Christian har fået et tip om nogle gode lokaler vi kan få lov at låne mod at vi gør selv rydder op og gør rent efter os. 5. Hvordan går det med økonomien og regnskabet? Vi gennemgik hvad vi havde brugt penge på i april. Der er stadig kr. tilbage på vores konto. Vi har brug for at skaffe ca kr. til transport til turene i efteråret. Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 49

50 Eksempel 6. Hvordan går det med at fortælle om foreningen (PR)? Der er ikke nok, som kender foreningen. Zahra kontakter en journalist på lokalavisen. 7. Hvordan går det med Fundraising og sponsoraftaler? Virginia laver et udkast til en ansøgning til Lokal-udvalget om penge til aktiviteter og transport i efteråret Louise ser den igennem med hende og de sender den sammen. 8. Eventuelt Vi er blevet spurgt om vi vil deltage i Sommermarkedet på Svanepladsen d. 14. juli med en bod/stand. Christian spørger om der er nogle frivillige, der har lyst til at deltage og giver Susanne Winther besked. 9. Hvornår holder vi næste bestyrelsesmøde? Vi holder det sidste bestyrelsesmøde d. 19. juni kl i Blomstergårdens lokale. Vi spiser aftensmad sammen. Louise sørger for at købe ind. 10. Bestyrelsens underskrifter Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 50

51 REFERAT bestyrelsesmøde Forening: Dato: Deltagere: 1. Valg af referent: 2. Valg af dirigent: 3. Hvordan går det med vores aktiviteter? 5. Hvordan går det med økonomien og regnskabet? Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 51

52 6. Hvordan går det med at fortælle om foreningen (PR)? 7. Hvordan går det med Fundraising og sponsoraftaler? 8. Eventuelt 9. Hvornår holder vi næste bestyrelsesmøde? 10. Bestyrelsens underskrifter Center for Socialt Ansvar Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 52

53 Pasteursvej København V Tlf Foreningsguiden er udviklet af: Bydelsmødrenes Landsorganisation i samarbejde med Parabole Grafisk Kommunikation Foreningsguiden er finansieret af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Center for Socialt Ansvar Tak til: Niels Winthereik, Rikke Skovfoged og Anders Sejerøe, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune Rabab Kazem, Bydelsmor Anvendelse af materialet, herunder hel eller delvis kopiering eller anden brug af materialet, skal godkendes af ansvarshavende redaktør i Center for Socialt Ansvar og må kun anvendes efter skriftlig aftale. Center for Socialt Ansvar 2013, version 2 ISBN.nr Foreningsguidens fem dele har en værdi af kr ,00

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til foreningsguiden 2 Hvad er en forening 6 Generalforsamling 9 Generalforsamling

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation 3 FUNDRAISING PR ØKONOMI 4 Juli 0 INTRODUKTION til foreningsguiden Vi har lavet denne guide for at gøre det

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden 2 Hvad er fundraising 6 Lav en fundraising-gruppe 8 Søg midler hos

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B 3 FUNDRAISING JDE PR 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling for foreningen: Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution, den 23.

Referat af stiftende generalforsamling for foreningen: Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution, den 23. Referat af stiftende generalforsamling for foreningen: Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution, d. 23. April 2015 11 medlemmer er repræsenteret, herunder 5 støttemedlemmer:

Læs mere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere Vedtægter for Ergoterapeutforeningens selskab for ledere 1 Navn Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere 2 Formål Selskabets formål er: at være netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg Side 1 VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Teglmarken 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Teglmarken. Dens formål er at varetage grundejernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og 3 stemmetæller. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra ekstra ordinært bestyrelsesmøde. Mandag den 11. marts 2013 i Asnæs. Tilstede: Bettina, Karina, Liselotte, Lars, Marianne, Rikke, Vera,

Referat fra ekstra ordinært bestyrelsesmøde. Mandag den 11. marts 2013 i Asnæs. Tilstede: Bettina, Karina, Liselotte, Lars, Marianne, Rikke, Vera, Referat fra ekstra ordinært bestyrelsesmøde Mandag den 11. marts 2013 i Asnæs Tilstede: Bettina, Karina, Liselotte, Lars, Marianne, Rikke, Vera, Afbud: Peter, Jutta (syg) Gæst: Lone Ref.: Eva Dagsorden

Læs mere

Tambohus Bylaug Vedtægter

Tambohus Bylaug Vedtægter Tambohus Bylaug Vedtægter 1 Navn : Tambohus Bylaug 2 Formål : Tambohus Bylaug skal medvirke til at styrke sammenholdet og udviklingen af bylivet i Tambohus gennem aktivitet, sociale arrangementer og fællesopgaver.

Læs mere

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014.

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Anna er 14 år, går på Virupskolen i Hjortshøj, og bor i Hjortshøj. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI VEDTÆGTER Tidligere Dansk Selskab for Allergiforskning stiftet 12. januar 1946, ændret til Dansk Selskab for Allergologi og Immunologi 12. maj 1966, ændret til Dansk Selskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Post Teknisk Fællesklub under 3F København

VEDTÆGTER FOR Post Teknisk Fællesklub under 3F København VEDTÆGTER FOR Post Teknisk Fællesklub under 3F København 1 Fællesklubbens navn: 1.1 Post Teknisk Fællesklub (PTF) 2 Fællesklubbens tilhørsforhold: 2.1 Fællesklubben er en del af 3F København 3 Fællesklubbens

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen

Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen Borgercenter Handicap inviterer forældre til unge mellem 16 og 18 år til et orienteringsmøde om, hvilke forandringer og muligheder der opstår,

Læs mere

Vedtægter. for. Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. Stiftet 1880

Vedtægter. for. Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. Stiftet 1880 Vedtægter for Gl. Roskilde Amts Biavlerforening Stiftet 1880 2016 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er GL. Roskilde Amts Biavlerforening. 1.2 Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands

Læs mere

Foreningsvedtægter Lildstrand bådlag

Foreningsvedtægter Lildstrand bådlag Vedtægter for Lildstrand bådlag 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Udelukkelse og eksklusion 5 Ordinær generalforsamling 6 Ekstraordinær generalforsamling 7 Bestyrelsen 8 Regnskab og revision 9

Læs mere

Vedtægter for Indsæt navn vejlaug.

Vedtægter for Indsæt navn vejlaug. Matr.nr.: Indsæt matr.nre. Anmelder: Anmelders navn Anmelders adresse Ejerlavsbetegnelse: Beliggende: ved Indsæt vejens navn(e) Vedtægter for Indsæt navn vejlaug. Vejlaugets navn er: Indsæt vejlaugets

Læs mere

Vejledning om dannelse og godkendelse af nye foreninger i Gentofte Kommune

Vejledning om dannelse og godkendelse af nye foreninger i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Kultur, Unge og Fritid Vejledning om dannelse og godkendelse af nye foreninger i Gentofte Kommune Dannelse af ny forening En ny forening dannes ved at afholde en stiftende generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Ribe Katedralskoles Elevråd

Vedtægter for Ribe Katedralskoles Elevråd Vedtægter for Ribe Katedralskoles Elevråd 1: Elevrådets navn Rådets navn er Ribe Katedralskoles Elevråd, forkortet RKE. 2: Elevrådets formål Elevrådets formål er at varetage elevernes interesser, fagligt

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

GUIDE. Sådan stifter I en forening

GUIDE. Sådan stifter I en forening GUIDE Sådan stifter I en forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan stifter I en forening......................................................... 3 Sådan opretter I NemKonto, E-boks, CVR nummer og NemID for

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ)

Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Skagen Jagtforening 1.2 Foreningens hjemsted er Frederikshavns.. kommune. 2 Forholdet til

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Vedtægter SIND Ungdom

Vedtægter SIND Ungdom Vedtægter SIND Ungdom 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er SIND Ungdom. SIND Ungdoms hjemsted er København. SIND Ungdom er en selvstændig og landsdækkende ungdomsorganisation uden religiøse eller

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

VEDTÆGTER 2016 Børns Voksenvenner København

VEDTÆGTER 2016 Børns Voksenvenner København VEDTÆGTER 2016 Børns Voksenvenner København VEDTÆGTER for Børns Voksenvenner København 1. Navn, stiftelse og hjemsted Foreningens navn er Børns Voksenvenner København, stiftet den 4. oktober 1993. Foreningens

Læs mere

INKLUDERET EVALUERING. Hvordan kan vi undervise og evaluere på samme tid? Inkluderet evaluering

INKLUDERET EVALUERING. Hvordan kan vi undervise og evaluere på samme tid? Inkluderet evaluering INKLUDERET EVALUERING Hvordan kan vi undervise og evaluere på samme tid? Inkluderet evaluering 1 Undervisningsprocessen Statements For den der ikke ved hvilken havn han styrer imod, er ingen vind gunstig

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune 2 Formål: Foreningens

Læs mere

Glidende overgang 2014. Vonsild SFO

Glidende overgang 2014. Vonsild SFO Glidende overgang 2014 Vonsild SFO Velkommen til glidende overgang Glidende overgang er et tilbud til kommende skolebørn om at starte på Vonsild Skole 1. april. Indtil skolestart - i august - vil børnene

Læs mere

Bilag F - Caroline 00.00

Bilag F - Caroline 00.00 Bilag F - Caroline 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig, det var hvis du kunne fortælle mig om en helt almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Caroline: Ja. Jamen det er jo fyldt med

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN. Regionshuset

HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN. Regionshuset HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN Regionshuset 2012 2 Vedtægter for HK-klubben Klubbens navn: HK Klubben Regionshuset Klubbens område: Regionshuset i Sorø Vedtaget på den ordinære klubgeneralforsamling

Læs mere

Job i Avis. Fotograf. Mit kamera er digitalt, og på den lille skærm kan jeg se billederne. Nu tror jeg faktisk, at jeg har taget nok.

Job i Avis. Fotograf. Mit kamera er digitalt, og på den lille skærm kan jeg se billederne. Nu tror jeg faktisk, at jeg har taget nok. Fotograf Hej, jeg hedder Erling, og jeg er fotograf. Jeg har et fotostudie, hvor jeg fotograferer mennesker og ting til reklamer. I dag skal jeg fotografere noget tøj til et modeblad. Noget af det sværeste

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 03-03-2016

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 03-03-2016 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. marts 2016 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

TERMINSPRØVEORIENTERING

TERMINSPRØVEORIENTERING TERMINSPRØVEORIENTERING HF 2016 TERMINSPRØVEORIENTERING HF 2016 Kære HF-kursist ved Horsens HF & VUC. I denne folder finder du en lang række praktiske oplysninger vedrørende terminsprøverne. Hvis du har

Læs mere

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien.

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med Tresu Group, FKSSlamson

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Orientering om sikring mod skader fra utætte vandrør

Orientering om sikring mod skader fra utætte vandrør Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge, april 2016 Indbyder til: Generalforsamling - og Orientering om sikring mod skader fra utætte vandrør En typisk skade på huse bygget i 1970 erne er utætheder i vand-

Læs mere

Regler/retningslinjer for logen

Regler/retningslinjer for logen Regler/retningslinjer for logen Generelt - 1 1.1 Hvad der sker og bliver sagt i logen, bliver i logen. 1.2 Forslag til ændringer i regler/retningslinjer sendes løbende til præsidenten, som derefter har

Læs mere

Livsstilscafe Brevforslag

Livsstilscafe Brevforslag LIVSSTILSCAFE BREVFORSLAG Deltager Henviser Egen læge Livsstilscafe Brevforslag Deltagerbrev 1 Afklarende samtale Invitation til samtale Afklarende samtale i Deltagerbrev 2 Kursusstart Kursusindkaldelse

Læs mere

1. Læsestærke børn i Vores Skole

1. Læsestærke børn i Vores Skole 1. Læsestærke børn i Vores Skole Vores forældre kan lære at styrke børnenes læsefærdigheder Forældre kan bruges endnu mere til at fremme børnenes læsefærdigheder. Vi kan give dem gode råd og brugbare redskaber

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Ejerlauget Rebildparken & Antenneforeningen Rebildparken

Ejerlauget Rebildparken & Antenneforeningen Rebildparken Ejerlauget Rebildparken & Antenneforeningen Rebildparken Referat fra generalforsamlingen Afholdt mandag d. 23. Maj 2005 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Valg af dirigent til begge generalforsamlinger:

Læs mere

Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense.

Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense. Vedtægter Vedtægter for faldskærmsklubben Center Jump Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense. 1 Formål Klubbens formål er at varetage og udbrede faldskærmssporten

Læs mere

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:38 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf: 33 92 40 49 perst@perst.dk www.perst.dk Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf: 38 17 81 00 cfu@cfu-net.dk

Læs mere

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Gå på netbank og borgerservice med Her viser vi, hvordan du bestiller og bruger, så du kan bruge netbank og de mange offentlige internettjenester. Når du vil logge på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY BYLAUG

VEDTÆGTER FOR SÆBY BYLAUG 1. Bylaugets formål er: At varetage medlemmernes fælles interesser i Sæby s miljø og atmosfære. a) Ved at pleje fællesskabet mellem byens beboere. F.eks., ved at sikre afholdelse af arrangementer for bylaugets

Læs mere

Kompetencer i centrum

Kompetencer i centrum Kompetencer i centrum Virksomheds- 0g kompetencecenteret HK Hovedstaden tilbyder professionel hjælp, når du skal styrke dine kompetencer og komme videre i dit arbejdsliv. / / / Er du på jagt efter et nyt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB

VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB SKÆRBÆK BÅDEKLUB VEDTÆGTER FOR SKÆRBÆK BÅDEKLUB 29. november 2000 1: Foreningens navn og hjemsted: 1. Klubbens navn er SKÆRBÆK BÅDEKLUB SBK. Dens hjemsted er Skærbæk i Fredericia kommune. 2: Formål: 1.

Læs mere

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre)

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre) GØRE/RØRE KORT Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Vi passer på hinanden

Vi passer på hinanden Vi passer på hinanden Sammen kan vi lege os til forståelse, sjov og fællesskab. For voksne og børn, de vilde og de stille. Aktiviteter for både born og forældre Forældreaften Side 6-7 Vind en sjov fest

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Aalborg IMU

Bestyrelsesmøde i Aalborg IMU Bestyrelsesmøde i Aalborg IMU Til stede: Jacob, Line, Daniel, Andreas, Simon M, Anne Dorthe, Stine og Karen. Referent: Vinnie. 1) indledning (Karen) 2) Godkendelse af referat og opgaver fra sidst. Opgaver

Læs mere

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening

Læs mere

Vedtægter for Dansk Fibromyalgi-Forening

Vedtægter for Dansk Fibromyalgi-Forening Bestyrelsens forslag til Vedtægter for Dansk Fibromyalgi-Forening Den samlede bestyrelse foreslår, at DFF s vedtægter forenkles og moderniseres. Forslaget er begrundet i, at DFF gennem årene har fortaget

Læs mere

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Lund Børnehus SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Kære forældre Vi vil med denne sprog folder give inspiration til hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sit sprog. Sprog

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer?

Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer? 9. MØDEGANG Bevægelse Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer? At arbejde med bevægelse i en hverdagsramme At blive bevidst om forskellene på at gå alene og sammen med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BORGERFORENINGEN KULTURHUS SVENDBORG. Foreningens navn er: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg.

V E D T Æ G T E R. for BORGERFORENINGEN KULTURHUS SVENDBORG. Foreningens navn er: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Advokataktieselskabet KNUDSEN & PARTNERE Klosterplads 11, 1. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 24 64 Fax 62 20 13 22 J.nr. AM/7420. V E D T Æ G T E R for BORGERFORENINGEN KULTURHUS SVENDBORG 1 Navn. Foreningens

Læs mere

29. april 2014. DL-møde

29. april 2014. DL-møde DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte problemer og andre

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark Udarbejdet 2014 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal opleve sig som en del af de fællesskaber, vi har. De skal anerkendes

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Stress Tekst indsættes Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod

Læs mere

På jagt efter historiske spor i. Den Fynske Landsby. 3.- 4.årgang

På jagt efter historiske spor i. Den Fynske Landsby. 3.- 4.årgang På jagt efter historiske spor i Den Fynske Landsby 3.- 4.årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud på samme måde, som mange landsbyer gjorde på Fyn i 1800-tallet. Her

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde. Den 19. maj 2015 kl. 15.15-16.15 i Omsorgscenterets café

Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde. Den 19. maj 2015 kl. 15.15-16.15 i Omsorgscenterets café Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde Den 19. maj 2015 kl. 15.15-16.15 i Omsorgscenterets café Medlemmer: Fraværende: Referent: Kirsten Madsen (beboer afd. 2), Svend Holmlund (pårørende afd. 2), Kittie

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Vild med film? Film efteråret 2016. 21. september 2016 kl. 19.00 Youth USA 2015, Drama (spilletid 2 timer og 4 min)

Vild med film? Film efteråret 2016. 21. september 2016 kl. 19.00 Youth USA 2015, Drama (spilletid 2 timer og 4 min) Film efteråret 2016 Vild med film? 21. september 2016 kl. 19.00 Youth USA 2015, Drama (spilletid 2 timer og 4 min) 19. oktober 2016 kl. 19.00 Room Italien 2015, Drama (spilletid 1 time og 58 min) 16. november

Læs mere

Marts 2012. Dienesmindes Venner Furvej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013

Marts 2012. Dienesmindes Venner Furvej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013 Marts 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Furvej 41, 7800 Skive Søndag den 25. marts 2012 kl. 14.00 Dienesmindes Venner Furvej

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I HØRSHOLM KOMMUNE VEDTÆGTER

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I HØRSHOLM KOMMUNE VEDTÆGTER DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I HØRSHOLM KOMMUNE VEDTÆGTER Vedtaget på generalforsamlingen den 29/1 1996 Ændret på generalforsamlingen den 16/1 2007 1 Foreningens navn er Det Konservative Folkeparti i Hørsholm

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700. Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750

Smørum Bibliotek Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700. Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Alle skal have mulighed for at blive en del af. vores fællesskab. En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK

Alle skal have mulighed for at blive en del af. vores fællesskab. En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK Alle skal have mulighed for at blive en del af vores fællesskab En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK EN GUIDE TIL AF NYE SPEJDERE Spejdergrupper over hele landet laver uge efter uge gode

Læs mere

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Gratis E-kursus Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Bloggens styrke Indledning 3 Hvad er en blog? 5 Hvorfor blogge? 7 Sådan kommer du i gang 9 Få succes med

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere