Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier"

Transkript

1 i:\jan-feb-2001\skat-d doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen skal ske ved at fjerne fradragsretten for fagforeningskontingent, reducere det offentlige forbrug, reducere ulandsbistanden og reducere og stramme reglerne for dagpenge mv. De fordelingsmæssige konsekvenser for befolkningen er helt åbenlyse. De rigeste får størst gavn af skatteændringerne og de fattigste kommer til at betale for det. Det er de lavestlønnede, der betaler for de højestlønnede. En parfamilie i lejebolig, hvor de begge har en indkomst på kr., vil skulle betale kr. mere i skat, mens en parfamilie i ejerbolig, hvor de begge har en indkomst på kr., vil tjene kr. Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier Lavindkomst familie Højindkomst familie Bolig Lejer Ejer Lejer Ejer Indkomst 2* kr. 2* kr. 2* kr. 2* kr. Ejendomsværdi kr kr. Skattebesparelse i kr kr kr kr kr. Skattebesparelse i procent -0.9 pct pct. 1.8 pct. 2.3 pct. Note: Se forudsætninger i tabel 1 og 2. Kilde: Konservatives skatteoplæg, skatteministeriet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Forslaget om at sænke ejendomsværdiskatten er kun en gevinst for de personer, som allerede har investeret i en bolig. Hvis ejendomsværdiskatten falder fra de nuværende 1 pct. til 0,6 pct., vil effekten på huspriserne være, at disse stiger med op til 9 pct. En bolig til 1,5 mio. kr. vil kunne sælges kr. dyrere. Det betyder, at generationsproblemet vil blive yderligere forstærket. Formålet med de Konservatives skatteforslag er ifølge dem selv, at få flere i arbejde. For de rigeste er det guleroden, man vifter med, for de svageste er det stokken man bruger.

2 2 DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at få flere folk i arbejde. Især mener de, at den private beskæftigelse skal i vejret for at få råd til at finansiere de store ældre årgange i fremtiden. Dette mener de kan løses ved at fjerne mellemskatten. Finansieringen skal ske ved at fjerne fradragsretten for fagforeningskontingent, reducere det offentlige forbrug, reducere ulandsbistanden og reducere og stramme reglerne for dagpenge mv. Samtidig ønsker de Konservative at reducere ejendomsværdibeskatningen. Fordelingsmæssige konsekvenser af skatteudspillet På skatteområdet vil man fjerne mellemskatten, man vil reducere ejendomsværdiskatten og man vil ophæve fradraget for fagforeningskontingent. Se nærmere i boks 1. De fordelingsmæssige konsekvenser for befolkningen er helt åbenlyse. De rigeste får størst gavn af skatteændringerne og de fattigste kommer til at betale for det. Det fremgår af beregningerne i tabel 1 og 2, som viser hvor meget en parfamilie vil spare i skat ved de konservatives forslag. For familier i lejebolig er det de lavestlønnede, der betaler for de højestlønnede. En parfamilie, hvor de begge har en indkomst på kr., vil skulle betale kr. mere i skat, mens en parfamilie, hvor de begge har en indkomst på kr., vil tjene kr. Tabel 1. Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i lejebolig Meget lavindkomst Lavindkomst familie Mellemindkomst Højindkomst familie familie familie Indkomst 2* kr. 2* kr. 2* kr. 2* kr. Skattebesparelse i kr kr kr kr kr. Skattebesparelse i procent -0.9 pct pct. 0.3 pct. 1.8 pct. Note: Beregningerne er foretaget for 2002 skattesystemet og for de Konservatives forslag, når det er fuldt ud gennemført. Det er antaget, at fagforeningskontingentet er 5000 kr. årligt pr. person. Kilde: Konservatives skatteoplæg, skatteministeriet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. For familier i ejerbolig er der tale om noget bedre vilkår. Det er dog stadig de lavtlønnede, der betaler for de højestlønnede. Samtidig betyder faldet i ejendomsværdiskatten pæne indkomststigninger for boligejerne, specielt dem i dyre boliger. En parfamilie med en indkomst på kr. hver og en bolig til 2 mio. kr., som de har købet efter 1. juli 1998, vil spare i alt kr.

3 3 Tabel 2. Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i ejerbolig Meget lav indkomst Lavindkomstfamilie Mellemindkomstfamilie Højindkomstfamilie Indkomst 2* kr. 2* kr. 2* kr. 2* kr. Ejendomsværdi kr kr kr kr. Gamle ejere, købt bolig før 1. juli 1998 Skattebesparelse i kr kr. -2 kr kr kr. Skattebesparelse i procent -0.6 pct pct. 0.8 pct. 2.3 pct. Nye ejere, købt bolig efter 1. juli 1998 Skattebesparelse i kr kr kr kr kr. Skattebesparelse i procent 0.0 pct. 0.5 pct. 1.4 pct. 2.9 pct. Note: Beregningerne er foretaget for 2002 skattesystemet og for de konservatives forslag, når det er fuldt ud gennemført. Det er antaget, at fagforeningskontingentet er 5000 kr. årligt pr. person. Kilde: Konservatives skatteoplæg, skatteministeriet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boks 1. Skatteændringerne som de konservative ønsker Mellemskatten fjernes over en årrække. Man reducerer altså skatten med 6 pct. Samtidig sænkes topskatteloftet tilsvarende fra nuværende 59 pct. til 53 pct. Ejendomsværdibeskatningen sænkes fra de nuværende 1 pct. til 0,6 pct. For ejendomsværdier over kr. sænkes procentsatsen fra 3 pct. til 2,8 pct. Fagforeningskontingent vil ikke længere være fradragsberettiget i de ligningsmæssige fradrag. Der opretholdes dog fradragsret for A-kasse kontingent og for Efterlønskontingent. De konservatives forslag giver en entydig forbedring, jo mere man tjener. Det fremgår af figur 1, der viser effekten af skattebesparelserne for en enlig lønmodtager. Der er i figuren ikke taget højde for besparelsen af lavere ejendomsværdiskat. Figuren viser, at hvis fagforeningskontingentet er på kr. om året, så vil alle lønmodtagere med en indkomst under kr. tabe på de konservatives forslag, hvorimod gevinsten stiger støt jo højere indkomst man har.

4 4 Figur 1. Skattebesparelse for en lønmodtager ved de konservatives skatteoplæg Skattebesparelse for en lønmodtager Kroner Bruttoindkomst, 1000 kr. Note: Forudsætningerne er en enlig lønmodtager med 5000 kr. i fagforeningskontingent. Der er ikke taget højde for de yderligere besparelser, der er ved fald i ejendomsværdiskatten. Kilde: De Konservatives skatteoplæg, skatteministeriet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ønsket om at sænke marginalskatterne De konservative påstår, at regeringen intet har gjort for at sænke marginalskatterne. Det er forkert. Godt nok er den højeste marginalskat steget lidt fra 1998 til 1999, men marginalskatterne er faldet ganske meget siden Det fremgår af figur 2. Figur 2. Marginalskatter fra 1993 til Højeste (indk. >304 t.kt.) Mellemste (indk t.kt.) Laveste (indk. <204 t.kr.) 65 Procent Note: Marginalskatten er inkl. AM-bidrag, særlige pensionsbidrag og kirkeskat. Kilde: Skatteministeriet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

5 5 Det er faktisk den mellemste marginalskat, der er faldet mest i perioden. Fra 1993 til 2002 er den laveste marginalskat faldet med 4,6 pc. point. Den mellemste marginalskat er faldet med hele 8,5 pct. point og den højeste marginalskat er faldet med 5,4 pct. point. Det betyder også, at man jo faktisk gør noget ved de høje marginalskatter og især har man gjort noget for at øge tilskyndelsen til at arbejde for personer med indkomst på mellem og kr. Konsekvensen for huspriser ved at sænke ejendomsværdiskatten Forslaget om at sænke ejendomsværdiskatten er kun en gevinst for de personer, som allerede har investeret i en bolig. Det vil sige, at generationsproblemet vil blive yderligere forstærket af et sådan tiltag. Problemet er at huse typisk sælges på den månedlige nettoydelse. Det vil sige, at et fald i ejendomsværdiskatten blot vil blive modsvaret i en højere kontantpris. Hvis ejendomsværdiskatten falder fra de nuværende 1 pct. til 0,6 pct. vil effekten på huspriserne være, at disse stiger med op til 9 pct. (se forudsætninger for beregning i boks 2). Det vil sige, at konsekvensen ved at sænke ejendomsværdiskatten er, at sælgere kan sælge deres bolig endnu dyrere end i dag og det vil kun forstærke generationsproblemet, fordi størsteparten af sælgerne er i den gruppe, som købte hus i 70'erne. For de unge købere er konsekvensen en stort set uændret nettohusleje, og på den måde løser man ingen problemer, tværtimod. Tabel 3 viser, hvor meget et hus kan stige i pris og stadig bevare den nuværende nettohusleje, hvis man reducerer ejendomsværdiskatten med 0,4 pct. Tabel 3: Hvor meget huspriserne vil stige, når man sænker ejendomsværdiskatten med 0,4 pct. Nuværende huspris Ny pris ved lavere ejendomsværdiskat Gevinst for sælger Note: Under antagelse, at nettoprisen er uændret set over de 30 år man har boliglånet, se boks 2. Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

6 6 Boks 2. Husprisen stiger ved faldende ejendomsværdiskat En fald i ejendomsværdiskatten medfører en mindre nettoydelse i boligen. Eftersom stort set alle hushandler sker med udgangspunkt i nettoprisen, vil sælgeren straks se en mulighed for at kunne hæve kontantprisen ved faldende ejendomsværdiskat. Der er to muligheder. Enten så har man fuld forudseenhed og vælger derfor at se på udgifter over hele perioden eller også ser man blot på førsteårs udgiften. Hvis udgift over hele perioden skal være ens Vi har antaget, at nutidsværdien af de samlede udgifter til boligen i de 30 år, som lånet løber, skal være den samme uanset om ejendomsværdiskatten er på 1 pct. eller på 0,6 pct. Et hus til en salgspris på 1,2 mio. kr. og ejendomsværdiskat på 1 pct. kan ved en sænkning af ejendomsværdiskatten sælges for 1,31 mio. kr. Altså en stigning på 9 pct. Beregningen er lavet med et 30 årigt lån til 7 pct., huspriserne er steget med 4 pct. om året, skattefradrag for renteudgifter er 33,2 pct. og en tilbagediskonteringsrate på 4 pct. Hvis førsteårsudgift skal være ens Ser man udelukkende på førsteårsudgiften, vil prisstigningerne være lidt lavere. For at have samme førsteårs nettoydelse som et hus til 1,2 mio. kr. og ejendomsværdiskat på 1 pct., kan prisen stige til 1,280 mio. kr. ved ejendomsværdiskat på 0,6 pct. Det svarer til en prisstigning på 6,3 pct. Hvad betyder forslaget om begrænsning i væksten i de kommunale budgetter De Konservative slår på, at regeringen ikke har været i stand til at sikre en begrænset vækst i de kommunale udgifter. Det er også korrekt, at væksten i kommunerne har været større end man havde forventet. Men man glemmer dog ofte et par ting. For det første, at der er modstand mod, at staten går ind og bestemmer over de kommunale prioriteringer, og for det andet at væksten i de offentlige udgifter er sket inden for hospitaler, undervisning, børnepasning og ældreområdet. Det kunne derfor være rart at se en nærmere konkretisering af hvor de Konservative ønsker at spare 7 mia. kr. på den offentlige service. Gulerod til de rige og stok til de svageste De Konservatives skatteforslag har den klare forudsætning, at man skal have øget beskæftigelsen og arbejdsudbuddet. Det er dog interessant at se på metoderne. For de rigeste er det guleroden man vifter med mens det for de svageste er stokken man bruger. De rige får lavere skat på indkomst og bolig, mens man ud over at fjerne fradragsret for fagforeningskontingent vil forværre en række områder for modtagere af overførselsindkomst.

7 7 Man vil : - Reducere indkomst for dagpengemodtagere, der har været i systemet i mere end et år. - Sænke overførsler for de årige, på lige fod med den nuværende ordning for under 24 årige. - Ydelse til aktiverede fjernes (de skal have den indkomst de fik, før de kom på aktivering). Samtidig viser fordelingsberegninger fra den seneste Finansredegørelse, at skal man huske på, at stramninger i de offentliges velfærdsudgifter især rammer de svageste. Udgifter til hospitaler og ældrepleje som betales af det offentlige, har en fordelingsmæssig god profil forstået på den måde at det kommer de fattigste til gode. Derfor vil nedsat service også gå ud over de svageste. De rigeste har råd til at købe ydelserne andre steder fra. Tabel 4 viser de samlede forslag fra de Konservative og deres effekt for de fattigste og de rigeste. Tabel 4. Effekter der rammer de fattigste og gavner de rigeste Effekter der rammer de fattige Stramning af de offentliges velfærdsudgifter. Fjerne fradrag for fagforeningskontingent Lavere dagpenge for personer, der har været arbejdsløse i mere end et år. Ungeindsatsen (med halvering af dagpenge) skal udviddes til de årige Aktiveringsydelsen skal sættes ned for kontanthjælpsmodtagere samt fjernelse af befordringsgodtgørelse Nedskæringer i Ulandsbistanden Kilde: Det Konservative Folkepartis skatteoplæg, 2001 Effekter der gavner de rigeste Mellemskatten fjernes Ejendomsværdiskatten sænkes Progression i ejendomsværdiskatten for de rigeste pensionister fjernes.

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE 9. august 2001 Af Martin Hornstrup Resumé: INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Gennemsnitsskatten er steget for de fuldt beskæftigede til trods for et markant fald i marginalskatten siden 1993. Denne

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Januar 2006 KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Dette notat indeholder nogle kommentarer og betragtninger i forhold til Velfærdskommissionens afsluttende rapport, Fremtidens velfærd vores valg.

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Af Bent Madsen 3. januar 2000

Af Bent Madsen 3. januar 2000 p:\gs\december 99\boform-bm.doc Af Bent Madsen 3. januar 2000 RESUMÈ TILSKUD TIL FORSKELLIGE BOLIGFORMER I den offentlige debat bliver det ofte fremstillet som om, at de almene boliger modtager rigelige

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere