Statistiske informationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske informationer"

Transkript

1 Statistiske informationer Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage mio. kr. mod mio. kr. i Det er en stigning på 4,2 %. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst er fra 2005 til 2006 steget fra kr. til kr. De erhvervsaktive udgør 60,2 % af samtlige skatteydere i Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst er stigende til og med aldersgruppen år, derefter faldende. Lønmodtagernes gennemsnitlige positive skattepligtige indkomst er kr. mindre end de selvstændiges i byerhverv. I 2005 udgjorde den gennemsnitlige bruttoindkomst for alle de indenlandske tilflyttere til Århus Kommune kr., mens personer der flytter fra Århus Kommune i gennemsnit havde en skattepligtig bruttoindkomst på kr. Figur 1. Slutligning for indkomståret I mio. kr Personlig indkomst Kapitalindkomst Indkomstfradrag Skattepl. indk. pos. Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Statistik og Ledelsesinformation

2 Tabel 1. Fuldt skattepligtige helårsansatte personer med indkomstbeløb i Århus Kommune, fordelt efter indkomsttype for årene I mio. kr. Indkomsttype Personlig indkomst: A-indkomst , , ,1 B-indkomst ,1 423,4 443,8 Overskud af virksomhed og udl. ejendom , , ,4 Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse... 69,6 64,1 63,5 Søindkomst udenrigs- og nærfart... 2,4 4,6 8,0 Indtægt for medarb. ægtefælle, netto... -3,3-3,1-2,4 Øvrig personlig indkomst... 37,7 33,0 29,1 Personlige indkomster i alt , , ,5 Kapitalindkomst: Renteindtægt ,6 970, ,6 Overskud af fast ejendom... 45,8 42,7 47,3 Overskud vedr. skibsvirk. bierhverv... 47,4 46,1 45,7 Anden kapitalindkomst ,2 476,6 396,1 Kapitalindkomst i alt , , ,6 Bruttoindkomst i alt , , ,1 Indkomstfradrag: Fradrag i personlig indkomst , , ,4 Fradrag i kapitalindkomst , , ,7 Ligningsmæssige fradrag , , ,4 Indkomstfradrag i alt , , ,5 Overførte underskud ,3-93,6-139,1 Sum i alt , , ,5 Statistikfelter fra Told- og Skattestyrelsen, kørsel nr.: Skattepligtigt indkomstgrundlag positivt , , ,0 Skattepligtigt indkomstgrundlag negativt ,3-106,9-248,6 Udnyttet kommunalt beregningsfradrag , , ,7 Foreløbig udskrivningsgrundlag i alt , , ,5 Afregningsdato: 1. juni juni 2007 Forv. maj 2008 I alt forventes udskrivningsgrundlaget incl. kommuneskattefordeling at andrage Anm.: Statistikfelterne beregnes af, og overføres fra Skat. 1 Skatteydere med negativ skattepligtig indkomst er efterfølgende beregnet som om skattepligtig indkomst er 0. 2

3 Tabel 2. Udviklingen i indkomster og fradrag for indkomstårene Udviklingen i % Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr Personlig indkomst ,63 5,06 Kapitalindkomst ,44 1,45 Bruttoindkomst ,43 4,96 Indkomstfradrag ,54 8,49 Overførte underskud ,20 48,57 Skattepl. indkomstgrundlag pos ,61 4,51 Beregningsfradrag ,64 2,93 Udskrivningsgrundlaget incl. kommuneskattefordeling ,66 4,16 1 Omfatter personfradrag og nedslag for renteindtægter. 2 Forventet udskrivningsgrundlag for indkomståret 2006 i maj Tabel 3. Specifikation af udvalgte fradragsposter for indkomstårene Udviklingen i % Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr Indkomstfradrag i alt ,54 8,49 Renteudgifter ,90 12,12 Fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring ,06-0,50 Pensionsordninger m.v ,20 7,00 Heraf privatt. kapitalpensioner ,47 3,25 Befordringsfradrag ,63 10,31 Figur 2. Skatteansatte personer efter alder og gennemsnitlig bruttoindkomst, skattepligtig indkomst og udskrivningsgrundlag i Kr Alder Bruttoindkomst Skattepligtig indkomst pos. Udskrivningsgrundlag 3

4 Tabel 4. Gennemsnitsindkomster for skattepligtige fordelt efter erhvervsgrupper i 2005 og Antal Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitligt skattepligtige bruttoindkomst skattepligtig udskrivningsindkomst pos. grundlag Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Selvstændige i byerhverv og medhj. ægtefælle Lønmodtagere Personer ude af erhverv 1 (-pensionister) Pensionister I alt Anm.: Definition af erhvervsgrupperingen ses på side 6. 1 Inkl. Hjemmearbejdende hustruer. 2 Incl. Selvstændige landbrugere og medhj. ægtefæller fra 2005 Tabel 5. Gennemsnitsindkomster for skattepligtige, Antal Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitligt skattepligtige bruttoindkomst skattepligtig udskrivningsindkomst pos. grundlag Kr. Kr. Kr Figur 3. Den gennemsnitlige bruttoindkomst (i kr.) for de indenlandske til- og fraflyttede skattepligtige personer over 14 år i perioden , for Århus Kommune Gns. bruttoindkomst (kr.) Tilflyttede Fraflyttede 4

5 Tabel 6. Gennemsnitsindkomster for skattepligtige fordelt på aldersgrupper, Alder Antal Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitligt skattepligtige bruttoindkomst skattepligtig udskrivningsindkomst grundlag pos Kr. Kr. Kr år år år år år år år år år år år år år og derover I alt Tabel 7. Gennemsnitsindkomster for skattepligtige fordelt på aldersgrupper, Alder Gennemsnitlig skattepligtig indkomst pos Kr. Kr. Kr år år år år år år år år år år år år år og derover I alt Antal skatteydere i alt

6 Bemærkninger/opgørelsesmetode Tabellerne er et uddrag af en opgørelse for de fuldt skattepligtige helårsansatte personer, der er indberettet til Skat. Børn under 15 år er kun medtaget, såfremt de har indkomst. Bruttoindkomst opdeles i personlig indkomst og kapitalindkomst. Bruttoindkomsten minus indkomstfradragene opdeles i fradrag i personlig indkomst, i kapitalindkomst samt i ligningsmæssige fradrag. Udskrivningsgrundlaget for kommuneskatten beregnes som den skattepligtige indkomst fratrukket personfradrag m.v. På grund af statistikfelter som overføres og beregnes af Skat, vil ovenstående beregninger for den skattepligtige indkomst samt udskrivningsgrundlaget ikke kunne afstemmes. Som følge af forskelle i definitioner og personkreds vil indkomstbeløbene variere mellem tabellerne. Erhvervsgrupperingen sker efter fordeling af en ligningsartkode. Med henblik på at få et reelt tal for de skatteydere, hvis hovedbeskæftigelse er som selvstændig, har man opsat en række betingelser, der blandt andet eliminerer lønmodtagere med små hobbyvirksomheder. En skatteyder registreres ikke med ligningsartkode som selvstændig, hvis pågældende har en A-indkomst, der er større end kr. men samtidig har et overskud af virksomhed, der er mindre end A- indkomsten. Hvis en skatteyder derimod har en A-indkomst mindre end de kr. fastholdes ligningsartkoden som selvstændig, også selvom der hverken er selvangivet over- eller underskud af virksomhed. I statistikken fra 2005, er selvstændige landbrugere og medhjælpende ægtefæller lagt sammen med de selvstændige i byerhverv. Kilde Datagrundlaget er udtræk fra Danmarks Statistik, Statistikbanken samt udtræk fra Told- og Skattestyrelsens statistikkørsel, nr. 39 for 2004, nr. 40 for 2005 og nr. 45 for Henvendelse Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Linda Svane Andersen, tlf En tilsvarende information for indkomstforholdene i 2005 er offentliggjort i indeværende serie i december

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven Lovforslag nr. L 221 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven (Ingen

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3 Skatteberegning af fysiske personer Louise Søndergaard Nielsen Side 1 af 91 Indholdsfortegnelse Skatteberegning af fysiske personer 1 - Indledning...4 2 - Problemformulering...4 3 - Afgrænsning...6 4 -

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december 2009 -----------------------

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere