Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked."

Transkript

1

2 Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale konkurrence er et grundvilkår for Danmarks velstand. Derfor er det en politisk kerneopgave at værne om den danske model. Globaliseringen har medført stor velstandsstigning i Danmark. Handel og åbenhed er en fordel for vores økonomi. Men udviklingen indebærer også udfordringer. Vi har desværre set alt for mange eksempler på særligt østeuropæisk arbejdskraft, der arbejder til en ussel løn og under ringe arbejdsforhold, fordi nogle virksomheder ikke spiller efter reglerne. Social dumping er unfair konkurrence på dårlige løn- og arbejdsvilkår. Det presser den danske model. Socialdemokraterne vil ikke acceptere et ureguleret arbejdsmarked, hvor dårlige løn- og arbejdsvilkår er et konkurrenceparameter. Det er til skade for almindelige lønmodtagere og til skade for dansk økonomi. Derfor vil Socialdemokraterne altid bekæmpe social dumping. Og derfor ønsker Socialdemokraterne at stille sig i spidsen for brede forhandlinger om en politisk aftale, der kan sikre det nødvendige politiske bolværk imod undergravning af den danske model. Regeringen har med Socialdemokraterne i spidsen leveret en historisk opgradering af indsatsen mod social dumping i Danmark. I alt er der blevet afsat knap 700 mio. kr. til konkrete tiltag, der understøtter ordnede forhold på vores arbejdsmarked samt danske løn- og arbejdsvilkår. Regeringen har bl.a. indført øget myndighedskontrol, større bøder og hurtigere sanktioner, en forbedret registrering af udenlandsk arbejdskraft, øget brug af arbejdsklausuler, internationale aftaler mod social dumping samt større fradrag på faglige kontingenter. Det har været nødvendige skridt for at værne danske lønmodtageres lønvilkår. Men sandheden er, at den danske model er under pres. Der er brug for, at Folketingets store partier på tværs af blokkene samles om en fælles plan for at modvirke social dumping og sikre betingelserne for, at det danske arbejdsmarked fortsat er kendetegnet ved tryghed og ordentlighed. Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Socialdemokraternes position er klar: Den eksisterende indsats mod social dumping skal fastholdes og finansieres frem til Bredt forankret i Folketinget. Side 1

3 Der skal indføres yderligere tiltag for at gøre op med illegal arbejdskraft og for at fastholde den danske model. Bredt forankret i Folketinget. Der skal etableres nye initiativer imod ulovlig carbotage. Bredt forankret i Folketinget. Vi skal tage pænt imod nye kollegaer også dem fra udlandet. Men vi skal ikke acceptere lønpres og social dumping. Derfor står vi fast på danske løn- og arbejdsvilkår. Kun sådan kan vi passe på det Danmark, du kender. Side 2

4 Den eksisterende indsats mod social dumping skal fastholdes og finansieres frem til Bredt forankret i Folketinget. Regeringens tiltag mod social dumping skal videreføres. Et bredt flertal i Folketinget vil være garant for stabilitet i det politiske systems opbakning til den danske aftalemodel og skabe et sikkert fundament under det regulerede arbejdsmarked. Derfor vil Socialdemokraterne søge partiernes opbakning til at videreføre nedenstående centrale initiativer og finansiere disse frem til 2020 via det økonomiske råderum. 1. Fastholdelse af myndighedskontrol Der er etableret en styrket myndighedsindsats til bekæmpelse af social dumping. Særligt er samarbejdet mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet opgraderet. Indsatsen har leveret markante resultater. Det er en hjørnesten i indsatsen og skal derfor videreføres. 2. Udbredelse af arbejdsklausuler Alle statslige ordregivere skal bruge arbejdsklausuler ved alle offentlige udbud af bygge- og anlægsprojekter. Reglerne om brug af arbejdsklausuler er blevet moderniseret med nyt cirkulære og vejledning, der trådte i kraft 1. juli Med økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne for 2014 blev det aftalt, at arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale og regionale udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. En status, opgjort af Kommunernes Landsforening i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2015, viste, at stort set alle kommuner bruger arbejdsklausuler. 3. Skærpede RUT-regler Regeringen har løbende prioriteret at stramme op på kravene til registrering af udenlandske virksomheder og styrke kontrollen og håndhævelsen af reglerne for RUT (Registret for udenlandske tjenesteydere). Bødestraffen for overtrædelse af anmeldepligten til RUT er skærpet, og bestillere af rengøringsopgaver har nu et medansvar for at sikre, at udenlandske rengøringsfirmaer er registreret korrekt i RUT. De skærpede RUT-regler skal fastholdes i en bred aftale. 4. Sikkerhedskort i byggeriet Regeringen vil med Socialdemokraterne i spidsen indføre et obligatorisk sikkerhedskort for ansatte i bygge- og anlægsbranchen. Målet er at få dokumentation for, at personer på en byggeplads er omfattet af en arbejdsskadeforsikring eller en anden forsikringsordning, der oplyser den ansvarlige for de ansatte på byggepladsen. Det vil øge sikkerheden i bygge- og anlægsbranchen. Socialdemokraterne ønsker at indføre en obligatorisk ordning, som dækker alle personer både Side 3

5 ansatte og selvstændige der arbejder på en byggeplads. Udviklingen af den konkrete ordning forudsætter fortsat inddragelse af arbejdsmarkedets parter og skal fastholdes i en bred aftale. 5. Forsat stop for social dumping på store infrastrukturprojekter Regeringen har taget initiativ til en særlig tilsynsindsats rettet mod de store offentlige infrastrukturprojekter i perioden Effekten skal evalueres og derefter skal indsatsen justeres og videreføres. 6. Styrket kendskab til den danske model Udenlandsk arbejdskraft, der kommer til Danmark for at arbejde, kender ofte ikke til den danske model og løn- og arbejdsvilkår. Derfor skal informationsindsatsen fra Arbejdstilsynet, Erhvervsstyrelsen og SKAT forsætte. Tilsvarende skal arbejdsmarkedets parter sikres informationsmidler, så udenlandske arbejdstagere opnår kendskab til den danske model. 7. Fastholdelse af fradrag for fagforeningskontingentet Regeringen har leveret en forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingent til kr. årligt. Det styrker opbakningen til den danske model og er samtidig en skattelettelse for helt almindelige danskere. Denne forbedring skal fastholdes i en bred aftale. Udover de eksisterende indsatser vil Socialdemokraterne med en Politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked iværksætte en yderligere indsats for at sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. 8. Større bøder og strengere straffe for social dumping og brug af illegal arbejdskraft Regeringen har tidligere sat bøderne op for lovovertrædelser og forhøjet straffene ved social dumping og brugen af illegal arbejdskraft. Effekten skal evalueres, og hvor det er relevant, skal der skrues højere op for bøder og straf. 9. Flere aftaler med østlande mod sociale dumping Regeringen har taget initiativ til at etablere et forpligtende myndighedssamarbejde med relevante lande, bl.a. med bilaterale aftaler om at fremme ordnede forhold hos udenlandske virksomheder i Danmark. Der er indgået aftaler med Polen, Letland og Litauen. Et bredt flertal skal sanktionere flere bilaterale aftaler med relevante lande. 10. Greencard-ordningen skal følges tæt Reformen af International Rekruttering har sikret danske virksomheder i Danmark lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU. Det er en fordel for dansk økonomi i den internationale konkurrence. Ordningen bør imidlertid følges tæt, så den kun kan anvendes til reelt nødvendig arbejdskraft. Side 4

6 11. Strammere praktikordning i landbruget De nye regler for praktikantordningen for landbruget skal gennemgås og efterfølgende justeres, så det sikres, at der er tale om en reel uddannelsesordning, der ikke kan anvendes til at hente arbejdskraft uden for EU. 12. Indsatsen mod social dumping skal samles Den relevante lovgivning skal slås sammen til en samlet lov mod social dumping. Derudover vil Socialdemokraterne arbejde for oprettelsen af et nationalt videnscenter for social dumping samt igangsætte en årlig redegørelse om social dumping med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Siden 2012 har vi skruet op for politiets indsats mod ulovlig transport på danske veje. Regeringen har skærpet reglerne og hævet bøderne for udenlandske lastbiler, der kører ulovlig godstransport. Samtidig har regeringen vedtaget en lov mod fusk og løndumping i danske førerhuse. Men det er nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre job og ordentlige vilkår i den danske transportbranche. Derfor skal følgende initiativer indgå i Politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. 13. Stramning af EU-reglerne om maksimalt tre cabotageture på maksimalt syv dage I dag er der vidt forskellige regler i EU-landene ift. cabotagekørsel. Det betyder i praksis, at man kan foretage et uendeligt antal cabotageture, blot man sørger for at lastbilen aldrig er tom. Derfor foreslår Socialdemokraterne, at Danmark arbejder for, at der maksimalt må være tre ladningseller tre aflastnings-operationer, og at disse regler skal være ens i hele EU. Dermed kan man ikke fremover kombinere flere ladnings- og aflastningsoperationer i den samme cabotagetur, og der vil være en naturlig grænse for cabotage-operationen. 14. Dokumentkrav til chauffører Chaufføren skal være i besiddelse af dokumenter, der kan bevise, at der rent faktisk ér tale om en international transport. Der skal være overensstemmelse mellem dokumenterne og den faktuelle transport, der er foretaget i Danmark, og som fremgår af tachografen. Disse dokumenter kan foreligge i elektronisk form, og Danmark skal arbejde for, at EU indretter reglerne således. 15. Forhindre postkasse-firmaer Danmark skal arbejde for, at EU-Kommissionen strammer reglerne for at forhindre postkassefirmaer. Det skal være et krav, at selskaberne for at opnå godskørselstilladelse skal have en transportmanager/trafikleder ansat, der lever op til en række kvalifikationer. Samtidig vil vi stoppe misbrug af EU s regler i transportbranchen ved at lægge vægt på en strengere håndhævelse af reglerne mod postkasse-firmaer fra Kommissionens side. Side 5

7 16. Bedre udnyttelse af teknologi I foråret 2015 afsluttes et forsøg med nummerplade-scanning og kontrol ved de danske grænser. Forsøget har testet udstyr, der kan identificere lastbiler fra andre køretøjer, og udstyr, der kan aflæse nummerpladen og genkende den igen senere. Det har vist rigtig lovende resultater, hvorfor det foreslås, at nummerplade-scanninger genoptages. 17. Maksimumsgrænse på parkering på rastepladser For at dæmme op for, at de bruges som campingpladser for udenlandske chauffører indføres et maksimum på parkeringslængde på ét døgn på danske rastepladser. 18. Stramning af gods-, bus- og taxaloven Alle chauffører, der sidder bag et rat i en dansk lastbil, bus, limousine, sygetransportbil eller offentlig servicetrafikbil, skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor foreslås det, at vognmænd skal følge de kollektive overenskomster, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder i hele Danmark. Side 6

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 For 3F er den fortsatte kamp imod social dumping afgørende for at forsvare den danske model på arbejdsmarkedet og medlemmernes løn- og

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Jeg vil begynde min beretning med tre historier fra mit eget nabolag, Juelsminde og nærmeste omegn: Når en vognmand kan finde på at bruge andre chaufførers

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

Arbejdsklausuler. sådan!

Arbejdsklausuler. sådan! Arbejdsklausuler sådan! Arbejdsklausuler sådan! Forfatter: Peter Andersen Projektgruppe: Palle Bisgaard, Gunde Odgaard, Rasmus Gunnarson, Sidse Buch og Lone Grønhøj Frandsen Grafisk tilrettelæggelse: Helle

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere