Statistiske informationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske informationer"

Transkript

1 Statistiske informationer december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage mio. kr. mod mio. kr. i 24. Det er en stigning på 4,8 %. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst er fra 24 til 25 steget fra kr. til kr. De erhvervsaktive udgør 62 % af samtlige skatteydere i 25. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst er stigende til og med aldersgruppen 46-5 år, derefter faldende. Lønmodtagernes gennemsnitlige positive skattepligtige indkomst er kr. mindre end de selvstændiges i byerhverv. I 24 udgjorde den gennemsnitlige skattepligtige bruttoindkomst for alle de indenlandske tilflyttere til Århus Kommune kr., mens personer der flytter fra Århus Kommune i gennemsnit tjener kr. Figur 1. Slutligning for indkomståret I mio. kr Personlig indkomst Kapitalindkomst Indkomstfradrag Skattepl. indk. Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Budgetkontoret

2 Tabel 1. Fuldt skattepligtige helårsansatte personer med indkomstbeløb i Århus Kommune, fordelt efter indkomsttype for årene I mio. kr. Indkomsttype Personlig indkomst: A-indkomst , , ,8 B-indkomst ,5 399,1 423,4 Overskud af virksomhed og udl. ejendom , ,7 4.63,9 Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse... 69,5 69,6 64,1 Søindkomst udenrigs- og nærfart... 6, 2,4 4,6 Indtægt for medarb. ægtefælle, netto... -3,5-3,3-3,1 Øvrig personlig indkomst... 37,7 37,7 33, Personlige indkomster i alt , , ,8 Kapitalindkomst: Renteindtægt ,2 76,6 97,9 Overskud af fast ejendom... 44,4 45,8 42,7 Overskud vedr. skibsvirk. bierhverv... 66,1 47,4 46,1 Anden kapitalindkomst... 23,1 23,2 476,6 Kapitalindkomst i alt ,8 1.57, ,3 Bruttoindkomst i alt , , , Indkomstfradrag: Fradrag i personlig indkomst , , ,3 Fradrag i kapitalindkomst ,3-4.23, ,1 Ligningsmæssige fradrag , , ,5 Indkomstfradrag i alt , , , Overførte underskud ,2-62,3-93,6 Sum i alt , , ,5 Statistikfelter fra Told- og Skattestyrelsen, kørsel nr.: Skattepligtigt indkomstgrundlag positivt , , ,4 Skattepligtigt indkomstgrundlag negativt ,5-114,3-16,9 Udnyttet kommunalt beregningsfradrag , , ,8 Foreløbig udskrivningsgrundlag i alt , , , Afregningsdato: 1. juni juni 26 Forv. maj 27 I alt forventes udskrivningsgrundlaget incl. kommuneskattefordeling at andrage Anm.: Statistikfelterne beregnes af, og overføres fra Skat. 1 Skatteydere med negativ skattepligtig indkomst er efterfølgende beregnet som om skattepligtig indkomst er. 2

3 Tabel 2. Udviklingen i indkomster og fradrag for indkomstårene Udviklingen i % Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr Personlig indkomst ,68 4,35 Kapitalindkomst ,2 45,33 Bruttoindkomst ,48 5,22 Indkomstfradrag ,13 6,51 Overførte underskud ,43 5,23 Skattepl. indkomstgrundlag ,48 4,88 Beregningsfradrag ,2 2,63 Udskrivningsgrundlaget incl. kommuneskattefordeling ,41 4,8 1 Omfatter personfradrag og nedslag for renteindtægter. 2 Forventet udskrivningsgrundlag for indkomståret 25 i maj 27. Tabel 3. Specifikation af udvalgte fradragsposter for indkomstårene Udviklingen i % Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr Indkomstfradrag i alt ,13 6,51 Renteudgifter ,64 4,26 Fagforeningskontingent ,9,57 Pensionsordninger m.v ,96 17, Heraf privatt. kapitalpensioner ,67 6,3 Befordringsfradrag ,54 8,45 Figur 2. Skatteansatte personer efter alder og gennemsnitlig bruttoindkomst, skattepligtig indkomst og udskrivningsgrundlag i 25. Kr Bruttoindkomst Skattepligtig indkomst Udskrivningsgrundlag 3

4 Tabel 4. Gennemsnitsindkomster for skattepligtige fordelt efter erhvervsgrupper i 24 og 25. Antal Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitligt skattepligtige bruttoindkomst skattepligtig udskrivningsindkomst grundlag Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Selvstændige i byerhverv og medhj. ægtefælle Lønmodtagere Personer ude af erhverv 1 (-pensionister) Selvstændige landbrugere og medhj. ægtefælle Pensionister I alt Anm.: Definition af erhvervsgrupperingen ses på side 6. 1 Inkl. Hjemmearbejdende hustruer. 2 Incl. Selvstændige landbrugere og medhj. ægtefæller fra 25 Tabel 5. Gennemsnitsindkomster for skattepligtige, Antal Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitligt skattepligtige bruttoindkomst skattepligtig udskrivningsindkomst grundlag Kr. Kr. Kr Figur 3. Den gennemsnitlige bruttoindkomst (i kr.) for de indenlandske til- og fraflyttede skattepligtige personer over 14 år i perioden , for Århus Kommune og hele landet. Tilflyttede Fraflyttede Århus Kommune Hele landet Århus Kommune Hele landet 4

5 Tabel 6. Gennemsnitsindkomster for skattepligtige fordelt på aldersgrupper, 25. Alder Antal Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitligt skattepligtige bruttoindkomst skattepligtig udskrivningsindkomst grundlag Kr. Kr. Kr år år år år år år år år år år år år år og derov I alt Tabel 7. Gennemsnitsindkomster for skattepligtige fordelt på aldersgrupper og skattevæsenets afdelingskontorer, 25. Alder Gennemsnitlig skattepligtig indkomst Kr. Kr. Kr år år år år år år år år år år år år år og derov I alt Antal skatteydere i alt

6 Bemærkninger/opgørelsesmetode Tabellerne er et uddrag af en opgørelse for de fuldt skattepligtige helårsansatte personer, der er indberettet til Skat. Børn under 15 år er kun medtaget, såfremt de har indkomst. Bruttoindkomst opdeles i personlig indkomst og kapitalindkomst. Bruttoindkomsten minus indkomstfradragene opdeles i fradrag i personlig indkomst, i kapitalindkomst samt i ligningsmæssige fradrag. Udskrivningsgrundlaget for kommuneskatten beregnes som den skattepligtige indkomst fratrukket personfradrag m.v. På grund af statistikfelter som overføres og beregnes af Skat, vil ovenstående beregninger for den skattepligtige indkomst samt udskrivningsgrundlaget ikke kunne afstemmes. Som følge af forskelle i definitioner og personkreds vil indkomstbeløbene variere mellem tabellerne. Erhvervsgrupperingen sker efter fordeling af en ligningsartkode. Med henblik på at få et reelt tal for de skatteydere, hvis hovedbeskæftigelse er som selvstændig, har man opsat en række betingelser, der blandt andet eliminerer lønmodtagere med små hobbyvirksomheder. En skatteyder registreres ikke med ligningsartkode som selvstændig, hvis pågældende har en A-indkomst, der er større end 13. kr. men samtidig har et overskud af virksomhed, der er mindre end A- indkomsten. Hvis en skatteyder derimod har en A-indkomst mindre end de 13. kr. fastholdes ligningsartkoden som selvstændig, også selvom der hverken er selvangivet over- eller underskud af virksomhed. I 2 har Skatteforvaltningen i Århus foretaget en justering af ligningsartkoderne. Ved denne justering er definitionen af selvstændige - som defineret ovenfor - blevet opstrammet i forhold til tidligere. Dette medfører, at antallet af selvstændige fra 2 ikke kan sammenlignes med tidligere år. I statistikken for 25, er selvstændige landbrugere og medhj. ægtefæller lagt sammen med de selvstændige i byerhverv. Kilde Datagrundlaget er udtræk fra Danmarks Statistik, Statistikbanken samt udtræk fra Told- og Skattestyrelsens statistikkørsel, nr. 32 for 23, nr. 39 for 24 og nr. 4 for 25. Henvendelse Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kirsten Svenstrup, tlf En tilsvarende information for indkomstforholdene i 24 er offentliggjort i indeværende serie i januar 26. 6

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven Lovforslag nr. L 221 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven (Ingen

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3 Skatteberegning af fysiske personer Louise Søndergaard Nielsen Side 1 af 91 Indholdsfortegnelse Skatteberegning af fysiske personer 1 - Indledning...4 2 - Problemformulering...4 3 - Afgrænsning...6 4 -

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december 2009 -----------------------

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / 2005. Personbeskatningen

Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / 2005. Personbeskatningen Københavns Skatteforvaltning LIGNINGS RAPPORT 2004 / 2005 Personbeskatningen September 2005 Forord Ligningsrapporten er udarbejdet i henhold til ligningsplanen for perioden 1. juli 2004 30. juni 2005,

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere