Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov Beskrivelse Byrådet rejser i dag mere end de tidligere perioder. Baggrunden er bl.a., at det oftest ikke koster mere at få inspiration i udlandet, end det koster her i Danmark. Men når det er sagt, så skal det også slås fast, at byrådet i Billund kommune rejser lidt i forhold til, hvad andre kommuner gør. Alligevel har økonomiudvalget besluttet, at der skal laves nogle generelle retningslinjer for disse rejser, og derfor er der en sag på byrådets dagsorden til den 18. november med et oplæg til retningslinjer. Næste sommer tager ØK på studietur til Barcelona og nabobyen San Cugat. Programmet for den tur behandles også på kommende byrådsmøde, så alle har mulighed for at se, hvad programmet indeholder og hvad begrundelserne er for netop at besøge disse to byer. Programmet indeholder flere punkter, som knytter sig til de meget store omstillinger, som vi kommer til at opleve i kommunen i de kommende år med stærkt øget turisme, fokus på Børnenes Hovedstad, stærkt ændret infrastruktur med veje og jernbane samt den omstændighed, at vi satser på Smart City elementer bl.a. i vores kommende ændringer af vej - og anden offentlig belysning. Der er behandlet en ansøgning fra Magion om kommunegaranti for del af deres lån. Beslutningen i ØK blev, at vi ønsker at afvente anbefalingerne fra det kommende 17 stk. 4 udvalg, som forventes nedsat efter nytår. Dette udvalg kommer til at arbejde med en total gennemgang af alle tilskudsordninger og andre kommunale tiltag i.f.m. fritidsområdet generelt i kommunen. Der har gennem flere år været talt om, at fordelingen af tilskud til klubber, haller, foreninger, klubhuse m.v. ikke er ligelig fordelt i kommunen, og nu har byrådet besluttet, at et såkaldt 17 stk. 4 udvalg et midlertidigt udvalg bestående af byrådsmedlemmer og andre relevante parter skal gennemgå området og komme med indstillinger til byrådets beslutning. I den mere kuriøse afdeling skal nævnes, at det fremover bliver muligt for Billund borgere at blive gift i mange forskellige sammenhænge både indenfor kommunens grænser og i andre kommuner. Samtidig kan borgere fra andre kommuner komme her og blive gift af deres egen borgmester eller anden godkendt person fra egen kommune. ØK har besluttet, at vi ikke ønsker at opkræve betaling for ekstraomkostninger, da vi forventer, at arbejdet med opkrævning kan koste mere end det, som vi får ind som betaling. Men nu kan giftelystne altså f.eks. spørge borgmesteren, om han vil vie dem i en luftballon over Vejle fjord men han kan sige nej. Der har været en forespørgsel på, om kommunen vil tillade etablering af en indendørs gokartbane i Billund by. Ideen er fantastisk god, og jeg var parat til at støtte den af alle kræfter, men den foreslåede placering ville blokere for nogle af de udviklingsplaner, som der arbejdes på højtryk med i forskellige sammenhænge. Så des- Side 1 af 7

2 værre får vi sandsynligvis ikke i den kommende sommer mulighed for at køre gokart indendørs i Billund, jeg er imidlertid sikker på, at ideen vil komme frem igen, da det er en oplagt aktivitet for større børn og voksne, der jo også skal have aktiviteter i Børnenes Hovedstad. Der er netop blevet frigivet 10 nye byggegrunde i Billund Syd til salg. Disse 10 grunde er de første i det område, hvor der sidste år blev afviklet en konkurrence om udformning af en børnevenlig bydel. Vi ved, at der er en ret lang venteliste af borgere, som ønsker at købe en grund i Billund Syd, så det er spændende, om de 10 grunde bliver hurtigt solgt. Byrådet skulle efter planen have behandlet Lokalplan 275 med yderligere 30 byggegrunde i samme område på næste møde, men vi besluttede at sende forslaget tilbage til Teknik og Miljø udvalget for at få dem til at se på, om det ikke er muligt i et af delområderne af give tilladelse til op til 4 etager i stedet for de foreslåede 3 etager. Den planlagte banelinje til Billund Lufthavn og til Billund by er beskrevet i et høringsmateriale, som er udsendt, så alle kan komme med kommentarer til det. I første omgang indeholdt det udsendte materiale den fejl, at det ikke beskrev fortsættelsen af banen fra lufthavnen til byen. Det er nu rettet, og i ØK havde vi en drøftelse af, hvad et høringssvar fra os skal indeholde. Ud fra drøftelsen fik borgmesteren bemyndigelse til at færdiggøre høringssvaret. Banen forventes sandsynligvis klar i 2019, så både lufthavn og Billund by vil få baneforbindelse østpå via Vejle. I den forbindelse skal vi forvente, at kommunen kommer til at stå for en del af de afledte ændringer på infrastrukturen i området det er altså ikke nogen gratis omgang for Billund kommune, men alligevel satser vi alle på, at den positive påvirkning i form af flere rejsemuligheder til og fra Billund bliver et aktiv for vores kommune. Billund kommune indgår sammen med andre samarbejdspartnere i et stort projekt Udviklingsvision for Billund by. ØK indstiller til byrådet, at der frigives kr. til at dække vores del af projektet. Gennemføres det blot tilnærmelsesvis til det, som vi har fået at vide indtil nu, så vil det komme til at betyde en generel omstrukturering af store dele af Billund by i de kommende år veje, bygninger, infrastruktur, pladser og andre dele af byen vil ændres. Som Billund borger glæder jeg mig til forandringerne, som kommer til at være med til at bære vores kommune frem mod mere udvikling. Generelt behandler ØK ofte emner, som er lukkede, da de indeholder personlige eller økonomiske oplysninger. Det er derfor hver gang med forsigtighed, at jeg udvælger de emner, som jeg skriver om i min del af dette nyhedsbrev. Hvis I som læsere nogle gange sidder med en inside viden om emner, som I undrer jer over ikke bliver beskrevet, så kan det være fordi, at sagerne er lukkede. Teknik- og miljøudvalg Arne Spangfort Christensen Side 2 af 7 I forbindelse med frivillig sagen har jeg været til to arrangementer, hvor jeg har set hvordan den ugentlige cd til de blinde bliver produceret. På de møder kom det frem at handicaprådet gerne ville have et møde med T&M udvalget, og det sker. De spurgte også om forvaltningen ville være behjælpelig med at informer Frisam når der var vejarbejde og udgravninger rundt omkring i kommunen. Det vil de godt. Udvalgsmødet startede med klimatilpasningsplanen og den dertil hørende handleplan. Interessant i forhold til vores evt. nye klima.

3 Der er sket en fusion mellem L90 og TAS og det nye fælles affaldsforbrændingsselskab kommer til at hedde Energnist I/S. Jeg var medlem af repræsentantskabet af det gamle L90, men kommunen har valgt at satse på Lars Thomsen i det nye selskab. Asfaltering af 1300 m cykelsti er altid dejligt. Nyt LEGO parkeringshus i Billund. Ny fodboldgolf bane i Filskov. Orientering om gadelys i Billund Kommune. Legeplads på Billund renseanlæg, men først i Morten Karlsbjerg og Marianne Witte fra Billund Erhvervsfremme orienterede om deres arbejde inden for erhvervsudvikling og bosætning. Park og Vej er en gyser. Per Nyhus har udtalt i avisen, at han synes det skal fortsætte som før, med en anelse mere politisk styring, det synes jeg er en god ide og de 3 V mænd i bestyrelsen lå faktisk ikke så langt væk. Jeg synes at de ansatte meget snart skal orienteres om fremtiden. Park og Vej er i mine øjne ramt meget hårdt af besparelser. Social- og sundhedsudvalg Jeyarajah Rasiah Simon Nicolajsen Jørgensen Side 3 af 7 Dejlig med en lun november og en rød finanslov. Denne måneds møde i Social- og Sundhedsudvalget blev afholdt på Hejnsvig Plejecenter, hvor der var en rundvisning til udvalgets medlemmer. Mødet startede med at udvalget skulle uddele dette kvartals Anderkendelses-pris. Denne gang var det en lokal ildsjæl fra Hejnsvig. Bodil Strandhave fik anerkendelsen for hendes store arrangement i det frivillige arbejde i Hejnsvig. Hun spreder sig over mange områder: Idrætsforeningen med klubhuset som samlingspunkt, Forsamlingshuset, hvor hun endda hjælper med vedligeholdelse af bygninger, inventar og sørge for at det ser pænt ud omkring huset. Bodil har i stor grad bidraget til at samle penge ind til deres nye hal. Alt har en stor betydning for lokalsamfundet, både for unge som ældre. Når vi også ser ud fra ensomhedsprincippet, hvor ensomhed er en stor faktor i forhold til sygdom, har indsatsen også stor betydning, at der er gode rammer at mødes i til både fællesspisning og fysisk aktiviteter. Et andet punkt på dagsordenen var Plejepakker på Ældreområdet hjemmeplejen. Der skal skabes fleksible løsninger, hvor medarbejderen og borgeren får større frihed til at planlægge sammen. Sådan står der i Socialdemokraternes valgprogram fra 2013 under punket: Ældrepleje. Det er derfor en stor glæde for os, at Social- og Sundhedsudvalget nu har besluttet at droppe minuttyranniet i hjemmeplejen, for at skabe en mere fleksibel løsning til gavn for både medarbejderne og borgerne. I stedet for faste minuttal til præcist beskrevet plejeopgaver, er vi gået over til små hjælpepakker. Dette betyder, at borgerne og medarbejderne aftaler i fællesskab, hvilken pleje der er behov for netop den dag. Det er dejligt at sidde i et udvalg, som tør at smide stopuret væk og give mere ansvar til personalet og mere indflydelse til borgerne. Det tegner godt for det fremtidige samarbejde. I forbindelse med etableringen af det nye centralkøkken på Sydtoften, står det gamle produktionskøkken tomt. Derfor har udvalget besluttet at det gamle produktions-

4 Børne- og kulturudvalg Kris Jensen Skriver køkken skal ombygges til nye omklædningsrum til personalet, nye mødelokaler til Ældreområdet og Sundhedsområdet. Derudover bliver der etableret en træningssal til for træningsenheden i Sundhedsområdet. November måneds udvalgsmøde startede med et dialogmøde med Grindsted Syd, der består af børnenes univers Grindsted Syd og Søndre Skole. Udvalget fik en god orientering om, hvordan det går de forskellige steder og udvalget fik mulighed for at stille spørgsmål. Vi havde en rigtig god dialog, det er altid godt at vi som udvalg hører om, hvordan det går de forskellige steder, særligt i disse tider med skolereform Efterfølgende havde vi besøg af nogle 9. klasses elever fra Vorbasse Skole og deres samfundsfagslærer. Anledningen var, at eleverne i undervisningen havde produceret en film om skolereformen. Denne film var blevet sendt til Troels Ravn, der havde fået arrangeret, at eleverne her den 25. november får foretræde Folketingets Uddannelsesudvalg, hvor de skal vise filmen. Filmen var super god og den efterfølgende dialog med eleverne om skolereformen var ligeledes rigtig interessant. Udvalget besluttede desuden, at der nu bliver sat gang i en analyse af, hvor mange elever kommunen har i segrerede tilbud i dag samt, hvilke behov disse har. Med de segrerede tilbud menes de børn, der i dag tilbydes specialundervisning både indenfor kommunegrænsen men ligeledes også udenfor kommunegrænsen. Analysen skal som sagt vise hvilke behov disse børn har således, at de tilbud, der er i kommunen matcher behovene. Det bliver spændende at se analysen og dens anbefalinger, der skulle ligge klar til april. Udvalget fik ligeledes fremlagt en evaluering af Billund Gardens visioner. Garden arbejder i dag mere og mere ude i kommunen og ikke blot i Billund, hvilket jeg mener er et stort plus. Som nogen måske har læst så skrev JydskeVestkysten i efterårsferien en artikelserie om inddragelse af de unge i de sydjyske kommuner. På den baggrund havde jeg bedt om, at udvalget skulle kigge på, hvordan det lykkes for Billund Kommune med at inddrage de unge. På baggrund af drøftelsen besluttede udvalget, at der bliver udarbejdet et oplæg til den fremtidige organisering af ungeinddragelsen. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er et meget, meget vigtigt emne, da jeg afgjort mener, at vi skal gøre det bedre i Billund Kommune i forhold til inddragelsen af de unge. Jeg glæder mig således til at få emnet på dagsordenen, så vi kan få sat nogle bedre rammer, der sikrer en bedre inddragelse af de unge end den inddragelse, der er i dag. I halen af dette var udvalget desuden til en konference tirsdag den 11. november i Nørrebrohallen, hvor emnet netop var demokrati i børnehøjde. Konferencen var arrangeret af Børnerådet og på konferencen blev der givet nogle gode konkrete ideer samt givet nogle gode råd, hvis man skal lykkes med at inddrage unge mennesker i beslutningsprocesserne. Som udvalg fik vi således nået med hjem fra konferencen, som vi kan arbejde videre med, når dette skal viderebehandles. Beskæftigelsesudvalg Gitte Ottosen Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at etablere en virksomhedspris. Formålet er, at anerkende og synliggøre de indsatser, som vores lokale virksomheder gør for ledige og udsatte borgere. Vi skal have mere fokus på de gode historier for hermed at kunne præge kulturen i Billund Kommune i retning af et meget mere rummeligt ar- Side 4 af 7

5 bejdsmarked. Det er et socialdemokratisk indsatsområde og virksomhedsprisen er endnu et skridt på vejen. Navnet på virksomhedsprisen bliver: Rødder og vinger den sociale virksomhedspris. De nærmere retningslinjer for prisen blev fastlagt på udvalgets novembermøde. Virksomheden skal således i særlig grad have medvirket til opnåelse af et eller flere af de beskæftigelsespolitiske mål, som er beskrevet i kommunens beskæftigelsesplan. Herunder en særlig indsats for personer med fysiske eller psykiske problemer, aftage såvel unge som voksenlærlinge, etablering af aftaler om synliggørelse af jobåbninger, virksomhedspraktik og løntilskudspladser mv. De virksomheder, der indstilles til at modtage prisen findes i et samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget, Arbejdsmarkedsafdelingen, Billund erhvervsfremme og Netværksforum for Job og Uddannelse. Netværksforum for job og Uddannelse er det nye forum, der pr. 1. januar 2015 erstatter LBR Det lokale arbejdsmarkedsråd. Beskæftigelsesudvalget vælger vinderen og overrækker prisen. Kurt Jensen Folketinget Troels Ravn Et andet punkt på udvalgsmødet var ansøgninger til Integrationspuljen. Der har heldigvis været interesse for at søge ind til puljen, så det er rigtig dejligt, at vi nu kan sende nogle midler derhen, hvor de gør gavn, nemlig der, hvor det egentlige integrationsarbejde foregår. Det er der, pengene skal arbejde. Puljen er på kr. om året, og da udvalget tidligere på året har bevilliget kr. til Tamilsk Samordningsudvalg, resterede der kr. til uddeling. Disse blev tildelt til hhv. et projekt om at lege sig til integration og til en stor kulturel fest. Formålet med projektet om at lege sig til integration er, at virksomhederne i kommunen skal sænke barrieren for at ansætte en flygtning eller en indvandrer. Gruppen der nedsættes skal bestå af virksomheder, der har overvejet at ansætte en person, der er flygtning eller indvandrer og flygtninge og indvandrere, der gerne vil i arbejde. Formålet med festen er, at udlændige og danskere lærer om hinandens kultur, at de fremadrettet får kontakt med hinanden og at alle også kommunens foreninger får forståelse for integrationsarbejdet. Ansøgerne skal senere fremlægge en evaluering og præsentation af de opnåede resultater for Beskæftigelsesudvalget. Det ser vi nu frem til. Det bliver i hvert fald spændende at følge arbejdet. Finanslov. En god aftale er på plads Sammen med SF og Enhedslisten har regeringen nu lavet en finanslov for Det er i mine øjne en virkelig god aftale for Danmark og danskerne, og hele forløbet omkring forhandlingerne er kørt uhyre professionelt og dygtigt. Det har også været en rigtig god oplevelse gennem den sidste uge i medierne at være vidne til, hvordan den ene gode delaftale efter den anden blev afsluttet og præsenteret for borgerne af de forskellige ministre. Den nye finanslov sikrer blandt andet 6,5 milliard kroner ekstra til vores fælles sundhed i perioden , vi øger fradraget for fagforeningskontingent, der afsættes 1 milliard kroner til mere personale i vuggestuer og børnehaver, den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere afskaffes, og der afsættes 1,6 milliarder kroner til en stærk grøn indsats. Side 5 af 7 Sidst, men ikke mindst, indføres en ny kontantydelse for de mennesker, som står til at opbruge deres dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i 2015 og Det giver tryghed for den enkelte lønmodtager. I den forbindelse er det afgørende, at vi skal have

6 et nyt dagpengesystem i Danmark. Thulesen Dahl og Løkke s makværk dur ikke, og det sker, når Dagpengekommissionen kommer med sine anbefalinger i september Finanslov. Kampen mod social dumping fortsætter I Danmark er ordentlige arbejds- og lønvilkår helt grundlæggende for vores arbejdsmarked. Derfor er det også beskæmmende, at nogle få virksomheder udnytter eller bryder reglerne på bekostning af alle dem, der driver en lovlydig forretning. Derfor styrker vi med årets finanslov endnu en gang indsatsen mod social dumping. Vi har afsat et historisk stort beløb på 120 millioner frem mod 2018 til at sikre fair konkurrence og ordentlig arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Med aftalen afsætter vi blandt andet 10 millioner til politiets indsats mod den ulovlig cabotagekørsel, der desværre i alt for høj grad foregår på de danske veje. Det er med til at trykke lønningerne for de danske chauffører og sætter alle de lovlydige virksomheder under pres. Det gør vi med årets finanslov noget ved. Derudover sætter vi fokus på social dumping i forbindelse med offentligt byggeri. Bruger vi danske skattekroner på at bygge, skal forholdene naturligvis være i orden på byggepladserne. Vi har desværre set for mange eksempler på arbejdsulykker samt løn- og arbejdsforhold, der ikke har været i orden. Her sætter vi nu ind med skærpet tilsyn og mere dialog om sikkerheden. Efter 10 år med VKO overtog vi et Danmark, hvor løntrykkeri og dårlige arbejdsforhold er blevet til et decideret problem. Derfor har vi de seneste tre år sat massivt ind over for social dumping. Vi har kæmpet en lang og sej kamp mod skattesnyd, løndumping og dårlige arbejdsforhold. Og med årets finanslov tager vi endnu et skridt i den rigtige retning. Dejligt at være med på julemessen i Grindsted Det var helt igennem en rigtig god og hyggelig oplevelse at møde de mange mennesker, der flokkedes omkring Socialdemokraternes stand. Det gav anledning til både hyggesnak og mere seriøse politiske drøftelser. Det er fint, at vi er med på messen, og jeg vil gerne for min del sige tak til Eva, Ilse og Knud samt de mange andre hjælpere, som var med til at gøre Socialdemokraternes stand til en af messens attraktioner. Skoleelever fra Vorbasse i foretræde på Christiansborg Eleverne fra 9. klasserne og deres klasselærere Ole Brejnrod og Pernille Vester fra Vorbasse Skole har lavet et læringsforløb, hvor de sætter fokus på elevernes egne oplevelser med den nye folkeskolereform. I september besøgte de mig på Christiansborg, og viste mig blandt andet en video, klassen havde lavet. I videoen fortæller eleverne, hvordan deres skoledag har ændret sig med reformen. Det er en meget nuanceret fremstilling, hvor der både er noget positivt og negativt. De er eksempelvis tilfredse med lektiecaféen og muligheden for at lave lektier på skolen. Derimod er eleverne kritiske over, at nogle har måttet opgive deres fritidsjob, mens andre ikke længere kan gå til trommespil og håndbold på grund af, at skoledagen er blevet Side 6 af 7

7 længere. Sidst i november kommer eleverne tilbage til Christiansborg. Her har vi arrangeret, at de kommer i et såkaldt foretræde og viser deres video for politikerne i undervisningsudvalget. For mig som ordfører på skolereformen (og skolemand) er det både sjovt og interessant at være med i dette samarbejde med Vorbasse Skole. Det er rigtig fint, at elever og lærere på den måde bringer elevernes egne oplevelser og erfaringer med en politisk reform ind i undervisningen. Besked fra sekretærerne Kris og jeg deler sekretærtjansen i vores gruppe. Vi skiftes derfor til at lave disse nyhedsbreve. Jeg har lavet denne og Kris laver i marts og således vil vi fremadrettet skiftes. Hvis der er nogle spørgsmål til nyhedsbrevet kan det rettes til Kris og jeg. Har man spørgsmål til punkterne under de enkelte udvalg eller til Troels Ravn kan man lige så godt rette henvendelse direkte til de pågældende personer. Vh Simon Nicolajsen Jørgensen Side 7 af 7

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Februar 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Februar 2014 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Februar 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Byggeriet af det nye rådhus skrider hurtigt frem lige nu. På mødet I Økonomiudvalget

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2014 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Arbejdet i økonomiudvalget startede med nedsættelse af et ansættelsesudvalg

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Oktober 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Oktober 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Oktober 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Seneste møde i økonomiudvalget startede i marken, idet vi mødtes med nogle

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe november 2013

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe november 2013 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe november 2013 Udvalg Økonomiudvalg Gitte Ottosen got@billund.dk Beskrivelse Denne valgperiodes sidste økonomiudvalgsmøde blev meget kort. Et af punkterne

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 web Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Byggeri af børnehave og hal i Hejnsvig nærmer sig nu hurtigt en byggestart.

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Nyhedsbrev januar 2015, ØK, Frede Nørskov Ugens nok mest ubehagelige nyhed var,

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Budget 2016 og overslagsårene har naturligvis fyldt rigtigt meget siden det

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe december 2013

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe december 2013 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe december 2013 Udvalg Økonomiudvalg Gitte Ottosen got@billund.dk Beskrivelse Jeg deltog ikke i mødet, da jeg er på ferie i Thailand. Teknik- og miljøudvalg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Faxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe august 2013

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe august 2013 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe august 2013 Udvalg Beskrivelse Økonomiudvalg Gitte Ottosen got@billund.dk Tirsdag den 20. august fik byrådet udleveret forvaltningens udkast til budget

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe juni 2013

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe juni 2013 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe juni 2013 Udvalg Økonomiudvalg Gitte Ottosen got@billund.dk Beskrivelse Økonomiudvalget har ligesom de øvrige udvalg skullet drøfte, hvilke anlægsområder

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

NY POLITISK ARBEJDSFORM

NY POLITISK ARBEJDSFORM NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE Kommunaldirektør Frank E. Andersen Gentofte Kommune Præsentation af Gentofte Kommune 26 km2 mellem Øresund og København,

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Konstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november Odsherred vækst og fremgang. OdsKonstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19.

Konstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november Odsherred vækst og fremgang. OdsKonstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. Konstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november 2013. Odsherred vækst og fremgang. OdsKonstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november 2013. Odsherred vækst og fremgang. Odsherred

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 15. december 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2b, Slagelse, 1. sal, personaleloungen. Fraværende Anne Knudsen, Hanne B. Mejlstrøm, Daniel

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe maj 2013

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe maj 2013 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe maj 2013 Udvalg Beskrivelse Økonomiudvalg Gitte Ottosen got@billund.dk Jeg deltog ikke i maj-mødet, da jeg var på ferie i Budapest. Jeg vil derfor ikke

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe april 2013

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe april 2013 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe april 2013 Udvalg Økonomiudvalg Gitte Ottosen got@billund.dk Beskrivelse Aprilmødet var forholdsvis kort med kun 26 punkter på dagsordenen - mod ofte

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 09-02-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe februar 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe februar 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe februar 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Film om unge i Grindsted kan måske blive til virkelighed med et lille tilskud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK!

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK! ÅRHUS TABTE VÆRDIER SÅ STÅR VI HER IGEN. BUDGETTALER, SOM DEL AF BUDGETFORHANDLINGER. HER STÅR VI HVERT ÅR. FOR AT FORTÆLLE, HVORDAN VI SER FREMTIDEN FOR ÅRHUS KOMMUNE, FOR ÅRHUSIANERNE OG FOR OS SELV.

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Tema Uddybende kommentarer Værdier for kommunens samarbejde med frivillige Byg ikke frivilligheden

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. december 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Marts måned møde i økonomiudvalget indeholdt bl.a. en række besøg: Formand og

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere