Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov Beskrivelse Byrådet rejser i dag mere end de tidligere perioder. Baggrunden er bl.a., at det oftest ikke koster mere at få inspiration i udlandet, end det koster her i Danmark. Men når det er sagt, så skal det også slås fast, at byrådet i Billund kommune rejser lidt i forhold til, hvad andre kommuner gør. Alligevel har økonomiudvalget besluttet, at der skal laves nogle generelle retningslinjer for disse rejser, og derfor er der en sag på byrådets dagsorden til den 18. november med et oplæg til retningslinjer. Næste sommer tager ØK på studietur til Barcelona og nabobyen San Cugat. Programmet for den tur behandles også på kommende byrådsmøde, så alle har mulighed for at se, hvad programmet indeholder og hvad begrundelserne er for netop at besøge disse to byer. Programmet indeholder flere punkter, som knytter sig til de meget store omstillinger, som vi kommer til at opleve i kommunen i de kommende år med stærkt øget turisme, fokus på Børnenes Hovedstad, stærkt ændret infrastruktur med veje og jernbane samt den omstændighed, at vi satser på Smart City elementer bl.a. i vores kommende ændringer af vej - og anden offentlig belysning. Der er behandlet en ansøgning fra Magion om kommunegaranti for del af deres lån. Beslutningen i ØK blev, at vi ønsker at afvente anbefalingerne fra det kommende 17 stk. 4 udvalg, som forventes nedsat efter nytår. Dette udvalg kommer til at arbejde med en total gennemgang af alle tilskudsordninger og andre kommunale tiltag i.f.m. fritidsområdet generelt i kommunen. Der har gennem flere år været talt om, at fordelingen af tilskud til klubber, haller, foreninger, klubhuse m.v. ikke er ligelig fordelt i kommunen, og nu har byrådet besluttet, at et såkaldt 17 stk. 4 udvalg et midlertidigt udvalg bestående af byrådsmedlemmer og andre relevante parter skal gennemgå området og komme med indstillinger til byrådets beslutning. I den mere kuriøse afdeling skal nævnes, at det fremover bliver muligt for Billund borgere at blive gift i mange forskellige sammenhænge både indenfor kommunens grænser og i andre kommuner. Samtidig kan borgere fra andre kommuner komme her og blive gift af deres egen borgmester eller anden godkendt person fra egen kommune. ØK har besluttet, at vi ikke ønsker at opkræve betaling for ekstraomkostninger, da vi forventer, at arbejdet med opkrævning kan koste mere end det, som vi får ind som betaling. Men nu kan giftelystne altså f.eks. spørge borgmesteren, om han vil vie dem i en luftballon over Vejle fjord men han kan sige nej. Der har været en forespørgsel på, om kommunen vil tillade etablering af en indendørs gokartbane i Billund by. Ideen er fantastisk god, og jeg var parat til at støtte den af alle kræfter, men den foreslåede placering ville blokere for nogle af de udviklingsplaner, som der arbejdes på højtryk med i forskellige sammenhænge. Så des- Side 1 af 7

2 værre får vi sandsynligvis ikke i den kommende sommer mulighed for at køre gokart indendørs i Billund, jeg er imidlertid sikker på, at ideen vil komme frem igen, da det er en oplagt aktivitet for større børn og voksne, der jo også skal have aktiviteter i Børnenes Hovedstad. Der er netop blevet frigivet 10 nye byggegrunde i Billund Syd til salg. Disse 10 grunde er de første i det område, hvor der sidste år blev afviklet en konkurrence om udformning af en børnevenlig bydel. Vi ved, at der er en ret lang venteliste af borgere, som ønsker at købe en grund i Billund Syd, så det er spændende, om de 10 grunde bliver hurtigt solgt. Byrådet skulle efter planen have behandlet Lokalplan 275 med yderligere 30 byggegrunde i samme område på næste møde, men vi besluttede at sende forslaget tilbage til Teknik og Miljø udvalget for at få dem til at se på, om det ikke er muligt i et af delområderne af give tilladelse til op til 4 etager i stedet for de foreslåede 3 etager. Den planlagte banelinje til Billund Lufthavn og til Billund by er beskrevet i et høringsmateriale, som er udsendt, så alle kan komme med kommentarer til det. I første omgang indeholdt det udsendte materiale den fejl, at det ikke beskrev fortsættelsen af banen fra lufthavnen til byen. Det er nu rettet, og i ØK havde vi en drøftelse af, hvad et høringssvar fra os skal indeholde. Ud fra drøftelsen fik borgmesteren bemyndigelse til at færdiggøre høringssvaret. Banen forventes sandsynligvis klar i 2019, så både lufthavn og Billund by vil få baneforbindelse østpå via Vejle. I den forbindelse skal vi forvente, at kommunen kommer til at stå for en del af de afledte ændringer på infrastrukturen i området det er altså ikke nogen gratis omgang for Billund kommune, men alligevel satser vi alle på, at den positive påvirkning i form af flere rejsemuligheder til og fra Billund bliver et aktiv for vores kommune. Billund kommune indgår sammen med andre samarbejdspartnere i et stort projekt Udviklingsvision for Billund by. ØK indstiller til byrådet, at der frigives kr. til at dække vores del af projektet. Gennemføres det blot tilnærmelsesvis til det, som vi har fået at vide indtil nu, så vil det komme til at betyde en generel omstrukturering af store dele af Billund by i de kommende år veje, bygninger, infrastruktur, pladser og andre dele af byen vil ændres. Som Billund borger glæder jeg mig til forandringerne, som kommer til at være med til at bære vores kommune frem mod mere udvikling. Generelt behandler ØK ofte emner, som er lukkede, da de indeholder personlige eller økonomiske oplysninger. Det er derfor hver gang med forsigtighed, at jeg udvælger de emner, som jeg skriver om i min del af dette nyhedsbrev. Hvis I som læsere nogle gange sidder med en inside viden om emner, som I undrer jer over ikke bliver beskrevet, så kan det være fordi, at sagerne er lukkede. Teknik- og miljøudvalg Arne Spangfort Christensen Side 2 af 7 I forbindelse med frivillig sagen har jeg været til to arrangementer, hvor jeg har set hvordan den ugentlige cd til de blinde bliver produceret. På de møder kom det frem at handicaprådet gerne ville have et møde med T&M udvalget, og det sker. De spurgte også om forvaltningen ville være behjælpelig med at informer Frisam når der var vejarbejde og udgravninger rundt omkring i kommunen. Det vil de godt. Udvalgsmødet startede med klimatilpasningsplanen og den dertil hørende handleplan. Interessant i forhold til vores evt. nye klima.

3 Der er sket en fusion mellem L90 og TAS og det nye fælles affaldsforbrændingsselskab kommer til at hedde Energnist I/S. Jeg var medlem af repræsentantskabet af det gamle L90, men kommunen har valgt at satse på Lars Thomsen i det nye selskab. Asfaltering af 1300 m cykelsti er altid dejligt. Nyt LEGO parkeringshus i Billund. Ny fodboldgolf bane i Filskov. Orientering om gadelys i Billund Kommune. Legeplads på Billund renseanlæg, men først i Morten Karlsbjerg og Marianne Witte fra Billund Erhvervsfremme orienterede om deres arbejde inden for erhvervsudvikling og bosætning. Park og Vej er en gyser. Per Nyhus har udtalt i avisen, at han synes det skal fortsætte som før, med en anelse mere politisk styring, det synes jeg er en god ide og de 3 V mænd i bestyrelsen lå faktisk ikke så langt væk. Jeg synes at de ansatte meget snart skal orienteres om fremtiden. Park og Vej er i mine øjne ramt meget hårdt af besparelser. Social- og sundhedsudvalg Jeyarajah Rasiah Simon Nicolajsen Jørgensen Side 3 af 7 Dejlig med en lun november og en rød finanslov. Denne måneds møde i Social- og Sundhedsudvalget blev afholdt på Hejnsvig Plejecenter, hvor der var en rundvisning til udvalgets medlemmer. Mødet startede med at udvalget skulle uddele dette kvartals Anderkendelses-pris. Denne gang var det en lokal ildsjæl fra Hejnsvig. Bodil Strandhave fik anerkendelsen for hendes store arrangement i det frivillige arbejde i Hejnsvig. Hun spreder sig over mange områder: Idrætsforeningen med klubhuset som samlingspunkt, Forsamlingshuset, hvor hun endda hjælper med vedligeholdelse af bygninger, inventar og sørge for at det ser pænt ud omkring huset. Bodil har i stor grad bidraget til at samle penge ind til deres nye hal. Alt har en stor betydning for lokalsamfundet, både for unge som ældre. Når vi også ser ud fra ensomhedsprincippet, hvor ensomhed er en stor faktor i forhold til sygdom, har indsatsen også stor betydning, at der er gode rammer at mødes i til både fællesspisning og fysisk aktiviteter. Et andet punkt på dagsordenen var Plejepakker på Ældreområdet hjemmeplejen. Der skal skabes fleksible løsninger, hvor medarbejderen og borgeren får større frihed til at planlægge sammen. Sådan står der i Socialdemokraternes valgprogram fra 2013 under punket: Ældrepleje. Det er derfor en stor glæde for os, at Social- og Sundhedsudvalget nu har besluttet at droppe minuttyranniet i hjemmeplejen, for at skabe en mere fleksibel løsning til gavn for både medarbejderne og borgerne. I stedet for faste minuttal til præcist beskrevet plejeopgaver, er vi gået over til små hjælpepakker. Dette betyder, at borgerne og medarbejderne aftaler i fællesskab, hvilken pleje der er behov for netop den dag. Det er dejligt at sidde i et udvalg, som tør at smide stopuret væk og give mere ansvar til personalet og mere indflydelse til borgerne. Det tegner godt for det fremtidige samarbejde. I forbindelse med etableringen af det nye centralkøkken på Sydtoften, står det gamle produktionskøkken tomt. Derfor har udvalget besluttet at det gamle produktions-

4 Børne- og kulturudvalg Kris Jensen Skriver køkken skal ombygges til nye omklædningsrum til personalet, nye mødelokaler til Ældreområdet og Sundhedsområdet. Derudover bliver der etableret en træningssal til for træningsenheden i Sundhedsområdet. November måneds udvalgsmøde startede med et dialogmøde med Grindsted Syd, der består af børnenes univers Grindsted Syd og Søndre Skole. Udvalget fik en god orientering om, hvordan det går de forskellige steder og udvalget fik mulighed for at stille spørgsmål. Vi havde en rigtig god dialog, det er altid godt at vi som udvalg hører om, hvordan det går de forskellige steder, særligt i disse tider med skolereform Efterfølgende havde vi besøg af nogle 9. klasses elever fra Vorbasse Skole og deres samfundsfagslærer. Anledningen var, at eleverne i undervisningen havde produceret en film om skolereformen. Denne film var blevet sendt til Troels Ravn, der havde fået arrangeret, at eleverne her den 25. november får foretræde Folketingets Uddannelsesudvalg, hvor de skal vise filmen. Filmen var super god og den efterfølgende dialog med eleverne om skolereformen var ligeledes rigtig interessant. Udvalget besluttede desuden, at der nu bliver sat gang i en analyse af, hvor mange elever kommunen har i segrerede tilbud i dag samt, hvilke behov disse har. Med de segrerede tilbud menes de børn, der i dag tilbydes specialundervisning både indenfor kommunegrænsen men ligeledes også udenfor kommunegrænsen. Analysen skal som sagt vise hvilke behov disse børn har således, at de tilbud, der er i kommunen matcher behovene. Det bliver spændende at se analysen og dens anbefalinger, der skulle ligge klar til april. Udvalget fik ligeledes fremlagt en evaluering af Billund Gardens visioner. Garden arbejder i dag mere og mere ude i kommunen og ikke blot i Billund, hvilket jeg mener er et stort plus. Som nogen måske har læst så skrev JydskeVestkysten i efterårsferien en artikelserie om inddragelse af de unge i de sydjyske kommuner. På den baggrund havde jeg bedt om, at udvalget skulle kigge på, hvordan det lykkes for Billund Kommune med at inddrage de unge. På baggrund af drøftelsen besluttede udvalget, at der bliver udarbejdet et oplæg til den fremtidige organisering af ungeinddragelsen. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er et meget, meget vigtigt emne, da jeg afgjort mener, at vi skal gøre det bedre i Billund Kommune i forhold til inddragelsen af de unge. Jeg glæder mig således til at få emnet på dagsordenen, så vi kan få sat nogle bedre rammer, der sikrer en bedre inddragelse af de unge end den inddragelse, der er i dag. I halen af dette var udvalget desuden til en konference tirsdag den 11. november i Nørrebrohallen, hvor emnet netop var demokrati i børnehøjde. Konferencen var arrangeret af Børnerådet og på konferencen blev der givet nogle gode konkrete ideer samt givet nogle gode råd, hvis man skal lykkes med at inddrage unge mennesker i beslutningsprocesserne. Som udvalg fik vi således nået med hjem fra konferencen, som vi kan arbejde videre med, når dette skal viderebehandles. Beskæftigelsesudvalg Gitte Ottosen Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at etablere en virksomhedspris. Formålet er, at anerkende og synliggøre de indsatser, som vores lokale virksomheder gør for ledige og udsatte borgere. Vi skal have mere fokus på de gode historier for hermed at kunne præge kulturen i Billund Kommune i retning af et meget mere rummeligt ar- Side 4 af 7

5 bejdsmarked. Det er et socialdemokratisk indsatsområde og virksomhedsprisen er endnu et skridt på vejen. Navnet på virksomhedsprisen bliver: Rødder og vinger den sociale virksomhedspris. De nærmere retningslinjer for prisen blev fastlagt på udvalgets novembermøde. Virksomheden skal således i særlig grad have medvirket til opnåelse af et eller flere af de beskæftigelsespolitiske mål, som er beskrevet i kommunens beskæftigelsesplan. Herunder en særlig indsats for personer med fysiske eller psykiske problemer, aftage såvel unge som voksenlærlinge, etablering af aftaler om synliggørelse af jobåbninger, virksomhedspraktik og løntilskudspladser mv. De virksomheder, der indstilles til at modtage prisen findes i et samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget, Arbejdsmarkedsafdelingen, Billund erhvervsfremme og Netværksforum for Job og Uddannelse. Netværksforum for job og Uddannelse er det nye forum, der pr. 1. januar 2015 erstatter LBR Det lokale arbejdsmarkedsråd. Beskæftigelsesudvalget vælger vinderen og overrækker prisen. Kurt Jensen Folketinget Troels Ravn Et andet punkt på udvalgsmødet var ansøgninger til Integrationspuljen. Der har heldigvis været interesse for at søge ind til puljen, så det er rigtig dejligt, at vi nu kan sende nogle midler derhen, hvor de gør gavn, nemlig der, hvor det egentlige integrationsarbejde foregår. Det er der, pengene skal arbejde. Puljen er på kr. om året, og da udvalget tidligere på året har bevilliget kr. til Tamilsk Samordningsudvalg, resterede der kr. til uddeling. Disse blev tildelt til hhv. et projekt om at lege sig til integration og til en stor kulturel fest. Formålet med projektet om at lege sig til integration er, at virksomhederne i kommunen skal sænke barrieren for at ansætte en flygtning eller en indvandrer. Gruppen der nedsættes skal bestå af virksomheder, der har overvejet at ansætte en person, der er flygtning eller indvandrer og flygtninge og indvandrere, der gerne vil i arbejde. Formålet med festen er, at udlændige og danskere lærer om hinandens kultur, at de fremadrettet får kontakt med hinanden og at alle også kommunens foreninger får forståelse for integrationsarbejdet. Ansøgerne skal senere fremlægge en evaluering og præsentation af de opnåede resultater for Beskæftigelsesudvalget. Det ser vi nu frem til. Det bliver i hvert fald spændende at følge arbejdet. Finanslov. En god aftale er på plads Sammen med SF og Enhedslisten har regeringen nu lavet en finanslov for Det er i mine øjne en virkelig god aftale for Danmark og danskerne, og hele forløbet omkring forhandlingerne er kørt uhyre professionelt og dygtigt. Det har også været en rigtig god oplevelse gennem den sidste uge i medierne at være vidne til, hvordan den ene gode delaftale efter den anden blev afsluttet og præsenteret for borgerne af de forskellige ministre. Den nye finanslov sikrer blandt andet 6,5 milliard kroner ekstra til vores fælles sundhed i perioden , vi øger fradraget for fagforeningskontingent, der afsættes 1 milliard kroner til mere personale i vuggestuer og børnehaver, den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere afskaffes, og der afsættes 1,6 milliarder kroner til en stærk grøn indsats. Side 5 af 7 Sidst, men ikke mindst, indføres en ny kontantydelse for de mennesker, som står til at opbruge deres dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i 2015 og Det giver tryghed for den enkelte lønmodtager. I den forbindelse er det afgørende, at vi skal have

6 et nyt dagpengesystem i Danmark. Thulesen Dahl og Løkke s makværk dur ikke, og det sker, når Dagpengekommissionen kommer med sine anbefalinger i september Finanslov. Kampen mod social dumping fortsætter I Danmark er ordentlige arbejds- og lønvilkår helt grundlæggende for vores arbejdsmarked. Derfor er det også beskæmmende, at nogle få virksomheder udnytter eller bryder reglerne på bekostning af alle dem, der driver en lovlydig forretning. Derfor styrker vi med årets finanslov endnu en gang indsatsen mod social dumping. Vi har afsat et historisk stort beløb på 120 millioner frem mod 2018 til at sikre fair konkurrence og ordentlig arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Med aftalen afsætter vi blandt andet 10 millioner til politiets indsats mod den ulovlig cabotagekørsel, der desværre i alt for høj grad foregår på de danske veje. Det er med til at trykke lønningerne for de danske chauffører og sætter alle de lovlydige virksomheder under pres. Det gør vi med årets finanslov noget ved. Derudover sætter vi fokus på social dumping i forbindelse med offentligt byggeri. Bruger vi danske skattekroner på at bygge, skal forholdene naturligvis være i orden på byggepladserne. Vi har desværre set for mange eksempler på arbejdsulykker samt løn- og arbejdsforhold, der ikke har været i orden. Her sætter vi nu ind med skærpet tilsyn og mere dialog om sikkerheden. Efter 10 år med VKO overtog vi et Danmark, hvor løntrykkeri og dårlige arbejdsforhold er blevet til et decideret problem. Derfor har vi de seneste tre år sat massivt ind over for social dumping. Vi har kæmpet en lang og sej kamp mod skattesnyd, løndumping og dårlige arbejdsforhold. Og med årets finanslov tager vi endnu et skridt i den rigtige retning. Dejligt at være med på julemessen i Grindsted Det var helt igennem en rigtig god og hyggelig oplevelse at møde de mange mennesker, der flokkedes omkring Socialdemokraternes stand. Det gav anledning til både hyggesnak og mere seriøse politiske drøftelser. Det er fint, at vi er med på messen, og jeg vil gerne for min del sige tak til Eva, Ilse og Knud samt de mange andre hjælpere, som var med til at gøre Socialdemokraternes stand til en af messens attraktioner. Skoleelever fra Vorbasse i foretræde på Christiansborg Eleverne fra 9. klasserne og deres klasselærere Ole Brejnrod og Pernille Vester fra Vorbasse Skole har lavet et læringsforløb, hvor de sætter fokus på elevernes egne oplevelser med den nye folkeskolereform. I september besøgte de mig på Christiansborg, og viste mig blandt andet en video, klassen havde lavet. I videoen fortæller eleverne, hvordan deres skoledag har ændret sig med reformen. Det er en meget nuanceret fremstilling, hvor der både er noget positivt og negativt. De er eksempelvis tilfredse med lektiecaféen og muligheden for at lave lektier på skolen. Derimod er eleverne kritiske over, at nogle har måttet opgive deres fritidsjob, mens andre ikke længere kan gå til trommespil og håndbold på grund af, at skoledagen er blevet Side 6 af 7

7 længere. Sidst i november kommer eleverne tilbage til Christiansborg. Her har vi arrangeret, at de kommer i et såkaldt foretræde og viser deres video for politikerne i undervisningsudvalget. For mig som ordfører på skolereformen (og skolemand) er det både sjovt og interessant at være med i dette samarbejde med Vorbasse Skole. Det er rigtig fint, at elever og lærere på den måde bringer elevernes egne oplevelser og erfaringer med en politisk reform ind i undervisningen. Besked fra sekretærerne Kris og jeg deler sekretærtjansen i vores gruppe. Vi skiftes derfor til at lave disse nyhedsbreve. Jeg har lavet denne og Kris laver i marts og således vil vi fremadrettet skiftes. Hvis der er nogle spørgsmål til nyhedsbrevet kan det rettes til Kris og jeg. Har man spørgsmål til punkterne under de enkelte udvalg eller til Troels Ravn kan man lige så godt rette henvendelse direkte til de pågældende personer. Vh Simon Nicolajsen Jørgensen Side 7 af 7

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 web Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Byggeri af børnehave og hal i Hejnsvig nærmer sig nu hurtigt en byggestart.

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Marts måned møde i økonomiudvalget indeholdt bl.a. en række besøg: Formand og

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

1. maj på havnen i Nykøbing Sj. Her er det SFs folketingskandidat Dorte skovgård som holder majtalen. Dato: 08.06. 2015

1. maj på havnen i Nykøbing Sj. Her er det SFs folketingskandidat Dorte skovgård som holder majtalen. Dato: 08.06. 2015 1 Dato: 08.06. 2015 Nyhedsbrev nr. 26. Ansvarshavende: Arne Mikkelsen, Bispevej 16, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.2984.5851; E mail: armi@odsherred.dk Kopiering af dette nyhedsbrev anbefales. SF Odsherred udsender

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent.

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. I foråret 1994 besluttede Folketinget, at Danmark skulle have et børneråd på linie

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Friskolernes dannelse i en ny tid Det svære sofavalg 4 skarpe til politikerne Jeg tror på alliancen Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Skriftlig beretning

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere