Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K."

Transkript

1 Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2 Godkendelse af referat fra HB møde den , samt godkendelse af beslutningsreferat fra ordinær kongres den (bilag) 3 Økonomiudvalget Sager til beslutning: 3.1 Halvårsrapport pr (bilag) 4 Sager til beslutning: Organisation: Forhandlingssituationen (taleseddel på mødet) behandling af krav til OK 11 på det regionale om kommunale område (bilag) Status for Sundhedskartellets forhandlingsaftale for OK 11 (bilag) OK11 statens område (taleseddel på mødet) Konflikt (bilag) Bruttoløntrækordninger (bilag) Opfølgning på DSR s kongres den (bilag) Evaluering af DSR s kongres den (bilag) Status på Medlemsfokus (bilag) Fag: Samfund: Sager til drøftelse: Organisation: 5.1.1

2 Fag: Samfund: Den aktuelle politiske dagsorden (bilag udsendes ) 6 Eventuelt På grund af dagsordenens omfang udvides mødet til kl Eventuelle afbud bedes venligst meddelt til Marianne Jensen på tlf Med venlig hilsen Grete Christensen formand /Kirsten Kenneth Larsen direktør Bilag

3 Mødereferat HB referat nr. 10 Ordinært hovedbestyrelsesmøde afholdtes tirsdag onsdag i Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: Dagsorden: 1 Mødets åbning 2 Godkendelse af referat fra HB møde den (bilag) 3 Økonomiudvalget Sager til beslutning: 3.1 Finansieringsmodel for Lederforeningen (bilag) 4 Sager til beslutning: Organisation: Forhandlingssituationen Den brede ligelønsdagsorden (bilag) Evaluering vedr. anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer (bilag) behandling af krav til OK 11 på det regionale og det kommunale område (bilag) Kravsudtagelse på det statslige område (bilag) Nedsættelse af velfærdsudvalg (bilag) Kontingentforhold for sygeplejersker ansat i Den danske Sundhedstjeneste (bilag) Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter (bilag) Ændring af SLS vedtægter, besluttet på Landsmødet april 2010 (bilag) Fag: Fagets år (bilag) DSR s forskningsudspil (bilag) 5 Sager til drøftelse: Samfund: Politisk status (bilag) Den aktuelle politiske dagsorden 6 Eventuelt Medlemmer af hovedbestyrelsen: DSRʹs formand Grete Christensen

4 DSRʹs 1. næstformand DSR s 2. næstformand kredsformand for Kreds Hovedstaden kredsformand for Kreds Sjælland kredsformand for Kreds Syddanmark kredsformand for Kreds Midtjylland kredsformand for Kreds Nordjylland kredsnæstformand for Kreds Hovedstaden kredsnæstformand for Kreds Sjælland kredsnæstformand for Kreds Syddanmark kredsnæstformand for Kreds Midtjylland kredsnæstformand for Kreds Nordjylland Formand for Lederforeningen i DSR Formand for SLS Anni Pilgaard Dorte Steenberg Vibeke Westh Helle Dirksen John Christiansen Else Kayser Jytte Wester Vibeke Schaltz Andersen Nils Håkansson Linda Rise Gert Petersen Helle Kjærager Kanstrup Irene Hesselberg Judit Kyed Lundager Jensen Fraværende: Nils Håkanson var fraværende d. 24. og 25. august. Helle Kehlet deltog i HB mødet onsdag d. 25. august. Fra sekretariatet deltog Anne Granborg, Kirsten Kenneth Larsen, Sigurd Nissen Pedersen, Gitte Tinning, Tine Lyngholm, Bo Christensen, Anne Tovborg, Helle Varming, Susanne Dahl, Anne Hedin, Dorthe Julie Kofoed, Camilla Blæsbjerg, Elise Hammer, Nynne Breuse, Toke Hørsted Jensen, Philip Hegaard, Eva Kirkelund, Mathilde Djervad, Gitte Bendtsen, Dorte Jæger Bastiansen, Jacqueline Uhrskov Christoffersen og Tue Hansen (ref). Formand Charlotte Graungaard Bech og faglig konsulent Erik Roland fra Foreningen af Radiografer i Danmark deltog i behandlingen af punkt Dagsorden: 1 Mødets åbning Formanden bød velkommen til arbejdet efter sommerferien og bød velkommen til Julie Asp Vonsild, ny formand for SLS. Formanden bød endvidere velkommen til Bo Christensen, nyansat chef for Ledelsescentret. På bordet var uddelt: Taleseddel til Bilag 2 Taleseddel til Bilag Taleseddel til Bilag Godkendelse af referat fra HB møde den Forhandlingssituationen Den brede ligelønsdagsorden Side 2 af 24

5 Taleseddel til Bilag Taleseddel til Bilag Taleseddel til Bilag Evaluering vedr. anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer 1. behandling af krav til OK 11 på det regionale og det kommunale område Kravsudtagelse på det statslige område Bilag til pkt Den aktuelle politiske situation 2 Godkendelse af referat fra HB møde d Formanden orienterede om, at der ikke var indkommet bemærkninger til referatet, som hermed var godkendt. 3 Økonomiudvalget Sager til beslutning: 3.1. Finansieringsmodel for Lederforeningen Formanden orienterede om, at ØU havde en drøftelse af de fremlagte modeller, og var enige om, at økonomien først og fremmest skal sikre interessevaretagelsen på lederområdet. Økonomien til Lederforeningens aktiviteter skal ses i sammenhæng med, at organisationens samlede aktiviteter på de faglige og sundhedspolitiske områder retter sig mod alle medlemmer. Der var i Økonomiudvalget enighed om at pege på model B med en overgangsordning, der løber til og med Overgangsordningen skal tilgodese de særlige økonomiske forhold de første to år, og sikre ledelsescentreret kommer godt i gang. I forbindelse med evalueringen af den nye organisation for lederområdet vil økonomien indgå som et element. ØU indstillede at HB beslutter model B med en overgangsordning til udgangen af Side 3 af 24

6 Hertil blev det bl.a. bemærket at: Vi skal ikke evaluere op i mod model B om to år. For så har vi sagt ja til, at det er en kredsstruktur. Med model B indlægges en besparelse på lederområdet. Det er rigtigt, at der er en besparelse, men det hænger ikke sammen med den nye struktur, men skyldes at området har været friholdt ved tidligere besparelser. Evalueringen bør ske med udgangspunkt i model B. Det skal være gennemskueligt hvor pengene kommer fra. Er lederforeningens midler i dag taget ud af kvæsthusets driftsbudget? Model B er rigtig, men overgangsordningen er også rigtig. En så lang overgangsperiode er rimelig og giver mulighed for at etablere sig. Vi laver som samlet organisation også medlemsaktiviteter, der retter sig mod lederne. Så i virkeligheden er kassen lidt større. Kongressen har bestemt et solidarisk princip. Der bliver allerede nu brugt lidt mere tid på lederne, selvom der har været et solidaritetsprincip. Vi prøver at skabe et fælles ansvar for at varetage ledernes interesser, og vi bør gå ud med en fælles holdning af, at det her kan blive en god beslutning. Hvis lederområdet havde ligget i kredsenes regi, var der sket rationaliseringer. Lederforeningen har brug for, at vi går herfra i dag med en løsning, og vi glæder os til at gå i gang med arbejdet. Men de fremtidige økonomiske principper bør først besluttes i efteråret Vi bliver nød til at fastholde nogle principper, så vi kan planlægge langsigtet. Det er ærgerligt at man i sidste øjeblik ikke vil forpligte sig til beslutningerne, som skal føres ud i livet. Vi har brug for samarbejdsaftalerne, så vi kan komme hurtigt i gang. Den administrerende direktør og økonomichefen gennemgik principperne bag modellen for finansieringen af ledelsescentret. Når gennemsnitsbeløbet bliver højere skyldes det, at rådighedsbeløbet lægges sammen med Kvæsthusbudgettet for lederne. Formanden sagde at udgangspunktet at vi har besluttet den organisatoriske ramme for ledelsescentret denne drøftelse handler om økonomi. Vi har brug for at få en fast model nu, og udgangspunktet model B. Vi ved ikke hvordan vores økonomi ser ud i 2013 hverken på lederområdet eller andre områder. Lederforeningens midler er i dag taget ud af kvæsthusets driftsbudget. Vi har været nød til at lægge det kvæsthuset bruger sammen med det, der bruges i kredsene, for at få et overblik over hvad der er brugt af kr. pr. medlem for lederne. Vi skal evaluere hele den nye organisationsstruktur, og i forbindelse med evalueringen skal vi tage stilling til den fremtidige økonomi. Formanden konkluderede, at der var opbakning til Økonomiudvalgets indstilling. Der bliver lavet et papir, der beskriver principperne udførligt. Alle er opmærksomme på tidsfrister i forhold til budgettet, at der laves en tidsplan for evaluering og at der laves samarbejdsaftaler. Der kommer en evaluering. HB tilsluttede sig formandens konklusion. Side 4 af 24

7 Irene Hesselberg ønskede til referat, at Lederforeningen ikke mener, at der skal evalueres op i mod model B om to år. For så har vi sagt ja til, at det er en kredsstruktur. 4 Sager til beslutning Forhandlingssituationen Formanden orienterede om, at køreplanen med Danske Regioner faldt på plads i sidste uge, og det er forventningen, at køreplan med KL bliver endelig færdig i næste uge. Af køreplanerne fremgår det, at kravudvekslingen på begge arbejdsgiverområder bliver den 22. november herefter kommer det første politiske møde til at være lige inden jul. Forhandlingerne skal være afsluttet inden udgangen af februar 2011.KL og KTO har allerede aftalt køreplan, ud fra samme rammer som skitseret ovenfor. Det sidste udestående med KL har været, at få en endelig afklaring på det vindue, hvor det fastlægges, om enkelte aftaler forhandles efter kapitel 1 (Sundhedskartellet) eller kapitel 2 (organisationsspecifikt). Efter flere forsøg lykkedes det til sidst at få overbevist KL om, at det først er muligt for Sundhedskartellet at afklare, hvor aftalerne skal forhandles, når vi har behandlet kravene i Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg. Og at vinduet derfor skal ligge senere, end det, KL og KTO har aftalt. (Det betyder, at vinduet på det kommunale område, tilsvarende vinduet på det regionale område, kommer til at ligge i perioden 10. oktober til 5. november.) Nu udestår kun de sidste justeringer af bilagene. Minitopmøde i KL den 29. juni 2010 Formanden orienterede endvidere om, at KL lige op til inviterede sommerferien til minitopmøde. Repræsentanter fra de tre hovedorganisationer, KTO og Sundhedskartellet udgjorde deltagerkredsen. Fra KL var det Erik Fabrin og Michael Ziegler og flere lønudvalgsmedlemmer. Erik Fabrin sagde i sine indledende bemærkninger, at der med den stramme økonomi, behovet for effektiviseringer og udsigten til mangel på arbejdskraft på sigt rent faktisk er grund til bekymring og at der er behov for fælles løsninger også via et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter. Der var to temaer til debat: Et mere fleksibelt arbejdsmarked samt og et serviceeftersyn af de kommunale overenskomster og det kommunale overenskomstsystem. Der er ikke så meget nyt i budskaberne fra KL det handler rigtig meget om decentralisering og afbureaukratisering, om nedbrydelse af faggrænser og opgaveflytning, at gøre arbejdsmarkedet mindre kønsopdelt og en øgning af arbejdstiden Formanden sagde, at hun gjorde særligt opmærksom på, at det er vigtigt, at vi fokuserer på værdisætningen af fagene, og at der er behov for at iværksætte et pilotprojekt om værdisætningen af kvinde og mandefag i den kommunale sektor. I forhold til den lokale løndannelse påpegede formanden, at det handler meget om tillid. Som det er i dag, er det meget vanskeligt for organisationerne at få overblik over anvendelsen af tilbageløbsmidlerne, og det er ikke et godt udgangspunkt for at sætte den lokale løndannelse mere fri. Side 5 af 24

8 På ledelsesområdet bemærkede formanden blandt andet, at det er helt afgørende, at der er fokus på, at det skal være attraktivt at være leder samt at vi på arbejdstidsområdet må fokusere på, hvordan vi bruger de muligheder vi allerede har i dag for at indgå decentrale arbejdstidsaftaler. Der var rigtigt mange gode input stort som småt. Og jeg hæftede mig særligt ved bemærkninger om, at vi måske skal lægge ideologien lidt bag os og se på mulighederne. Der er lagt op til, at vi skal mødes igen i kredsen engang i efteråret, og der kommer også en skriftlig opsamling fra mødet som selvfølgelig udsendes til HB Den brede ligelønsdagsorden Formanden sagde, at på mødet i juni 2010 havde Hovedbestyrelsen en første drøftelse af Sundhedskartellets ligeløns og ligestillingsarbejde i en fase 2. Det blev besluttet at arbejde videre med de forskellige elementer omfattende: 2020 planen Justering af Ligelønsloven Øvrige ligestillings og ligelønsaktiviteter Forhandlingssystemet i version 2.0. Disse elementer var foldet ud i bilaget, og formanden lagde på den baggrund op til, at Hovedbestyrelsen tog en første drøftelse af elementerne i fase 2 af Sundhedskartellets ligeløns og ligestillingsarbejde. Formanden indledte drøftelsen med at sige, at der er minimum to forhold, som er vigtige at drøfte i dag: Justering af Sundhedskartellets ligelønsmål Lønkommissionens serviceeftersyn, fordi det knytter an til vores overenskomstkrav Justering af ligelønsmål Formanden sagde, at I forhold til førstnævnte er der indledningsvis i bilaget en kort vurdering af, i hvilket omfang vi nåede de mål, vi havde sat for arbejdet i Lønkommissionen og her må man sige, at vi har taget små skridt i den rigtige retning, men der ligger fortsat et stort stykke arbejde forude, og vores overordnede mål har ikke mistet sin relevans. Som drøftet på sidste møde, kan man overveje set i lyset af de erfaringer vi har gjort os i processen omkring Lønkommissionens arbejde om vi skal revidere vores ligelønsmål, der lyder: At udligne løngabet mellem SHK s faggrupper og sammenlignelige mandsdominerede faggrupper i den private sektor. Grunden til at Sundhedskartellet tilbage i 2004 lagde sig fast på et sammenligningsgrundlag med den private sektor var, at man ønskede at løfte diskussionen om ligeløn væk fra diskussionen om intern skævdeling i KTO. Primært fordi en skævdeling, hvor de mandsdominerede faggrupper giver lidt ekstraordinært til kvindegrupper, ville være et meget, meget langstrakt projekt. Med under 30 pct. mænd og hvis deres lønudvikling ikke skal udhules fuldstændig, vil det tage mange år at nå vores mål. Side 6 af 24

9 Man kan omvendt sige, at vores sammenligningskrav til den private sektor har givet nogle andre problemer. Vi bliver konstant mødt med argumentet om, at man ikke kan sammenligne arbejdet i den offentlige sektor med arbejdet i den private sektor. Betingelserne og vilkårene er for forskellige. Vi støder lige ind i det tankesæt, der handler om, at den offentlige sektor ikke er så værdiskabende som den private sektor. Noget der er uendeligt svært at tage et alvorligt opgør med i et liberalt og udelukkende markedsorienteret system. Problemet for os er bare, at denne opfattelse af, at den offentlige sektor bare er et appendix til den private, også trækker et kønspolitisk spor. Altså at det arbejde kvinder udfører, har mindre værdi sammenlignet med mændenes. Vi kunne overveje at neutralisere vores målsætning, så den hedder: Udligning af løngabet mellem kvindefag og mandefag på sammen uddannelsesniveau. På den måde støder vores mål ikke som det allerførste ind i en diskussion om værdiproduktion i hhv. den offentlige og private sektor. Omvendt har vi ikke et entydigt mål at styre efter. Det vil sige et mål, hvor vi løbende kan afgøre, om vi nærmer os. De øvrige organisationer i vores MVU samarbejde (SL, BUPL og Socialrådgiverne) har udelukkende fokus på sammenligninger internt i den offentlige sektor. Når de siger udligning af løngabet, mener de mellem mandlige og kvindelige MVU er i en offentlige sektor. Opsummerende sagde formanden, at fordelen ved vores nuværende mål er, at det dels udpeger det kønsopdelte arbejdsmarked, dels ikke taler sig ind i den problemstilling, der knytter sig til en intern skævdeling blandt de offentlige fagforbund. Vi får løftet problemstillingen et niveau op. Man kan sige, at der i vores nuværende mål ligger der en mere eksplicit strategi om, at der tilføres ekstra penge fra Christiansborg til at løse uligelønnen. Sammenligner man sig med andre offentligt ansatte, kan målet i teorien indfries ved en intern skævdeling mellem de offentlige forbund. Lønkommissionens serviceeftersyn Formanden sagde, at I bilag 2 til det udsendte materiale var der forslag til, hvordan Lønkommissionens forslag til serviceeftersyn kan udfyldes. Formanden spurgte til HB s mere præcise overvejelser i forhold til de emner, der var foreslået. Formanden sagde, at HB skal også handle forslagene på næste HB møde, men formanden ville gerne allerede på mødet have HB s vurderinger, fordi forslagene til serviceeftersynet skal ses som OK krav, og derfor på et tidspunkt skal indgå i vores samlede drøftelser om udtagelse af krav. Hertil blev det bemærket at: Det er et godt bilag, der er udarbejdet. Vi skal have en forventning om, at det offentlige ikke er et appendiks til det private. Side 7 af 24

10 Det er problematisk, at vi ikke kan dokumentere, at vi får noget ud af den differentierede løndannelse. Flere kb medlemmer er enige i, at det ikke giver mening fortsat at bruge argumentationen omkring det private. Sundhedskartellet skal involveres. Problemet er ikke det kønsopdelte arbejdsmarked, men værdisætningen af faget. Vi skal være tydelige og synlige Det politiske afsæt skal være tydeligt, når vi ændrer på vores strategier. At ændre på strategier kan virke som en svækkelse. Vi har brug for evidens i forhold til hvad der virker, fx i forhold til lokal løndannelse. Vi skal have nogle budskaber, som kan bruges til læserbreve En ligelønsmarch kan være en mulig aktivitet. Kvindefag og mangefag provokerer mange. Vi bør stadig overveje, om vi kan køre nogle ligelønssager I forhold til aktiviteter skal vi holde medlemmernes mangfoldighed for øje. Ikke alle kan se sig selv i en ligelønsmarch. Vi skal være meget konkrete i forhold til hvem, der gør hvad og hvem, vi skal påvirke. 2. Næstformand sagde, at idéen om en ligelønsmarch er god. Ved den omtalte justering af strategien vil vi kunne skabe alliancer med kvinderne i den private sektor. Det er en god ide at arbejde med et argumentationspapir, som HB kan få. 1. Næstformand sagde, at der ikke er tale om en ny kurs, men om at revidere den kurs, vi har. Det er godt at få læring af de ting, der er kommet frem. Ved at ændre ordlyd ændrer vi ikke på målsætningen. Vi skal sikre, at borgerne fortsat støtter vores mål. En justeret forhandlingsmodel har stor betydning. Formanden sagde, at den videre proces er lang, og Sundhedskartellet skal involveres. Mandsdominerede og kvindedominerede fag er mere spiselige betegnelser. Vi kan tænke videre over forslaget om en ligelønsmarch, f.eks. 8. marts. Formanden konkluderede, at HB har haft en drøftelse med meget god energi, og at vi vender tilbage til emnet. HB tilsluttede sig formandens konklusion Evaluering vedr. anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling og seniorpolitiske tiltag Formanden sagde, at ved OK 08 blev det aftalt, at der i løbet af overenskomstperioden skulle foretages forskellige undersøgelser og evalueringer i forhold til nogle af de initiativer, der er blevet iværksat ved forhandlingerne. Formanden sagde, at HB nu tager fat på en drøftelse af de evalueringer, som er lavet i forhold til trepartsmidlerne afsat til hhv. kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer. Der er nogle interessante pointer i rapporterne, som det er vigtigt, at HB får drøftet. Side 8 af 24

11 Derudover sagde formanden, at hun gerne ville høre HB s erfaringer med, hvordan de forskellige initiativer har fungeret. Formanden forslog at dele drøftelsen op og først fokusere på evalueringerne vedr. kompetenceudvikling, og herefter en selvstændig drøftelse af seniorinitiativerne. Trepartsmidler til kompetenceudvikling Det blev blandt andet bemærket at: Der er kommet væsentlig mere kompetenceudvikling til medlemmerne i regioner og kommuner og sikret et højt niveau i periodeen. Men det kan være tveægget, fordi der måske skæres andre steder. Det er endnu svært at se udbyttet af aftalen Det har taget for meget tid i forhold til hvad vi får ud af det, så vi skal lave aftaler på en anden måde næste gang Det har været tungt og bureaukratisk Vi har i forbindelse med udmøntningen været nødsaget til at påtage os lederrolle. Det har været en god mulighed for at diskutere strategisk kompetenceudvikling i kommunerne. Udfordringen er hvordan vi fortsat får midler til kompenteudvikling. 2. Næstformand sagde, at selvom det har været bureaukratisk, har det givet noget mere uddannelse, og det har vist et behov. 1. Næstformand sagde, at vi skal have fokus på, at der ikke er afsat penge til kompetenceudvikling af vores medlemmer i forbindelse med omstruktureringer som FAME. Formanden sagde, at det har været bureaukratisk, men det har givet os chancen for at få udrettet noget. Vi skal bruge evalueringen som et afsæt for at argumentere for, at der afsættes midler til kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet. Seniorinitiativer Det blev blandt andet bemærket at: Medlemmerne vil gerne have fleksibilitet Det er svært at rulle det tilbage. Formanden sagde, at ordningen vist sig at blive en succes, og noget mange gerne vil bevare. HB tilsluttede sig formandens opsummering behandling af krav til OK 11 på det regionale og det kommunale område Formanden sagde indledningsvist, at HB skulle foretage en 1. prioritering af kravene til OK 11 på det regionale og kommunale område i forhold til at sætte retning på kravene. På næste HB møde skal HB lave den endelige prioritering af, hvilke krav vi skal fremsende Side 9 af 24

12 til Sundhedskartellet. Der var derfor en overordnet drøftelse, hvor der var fokus på mulighederne for at nytænke og udvikle kravene, f.eks. med udgangspunkt i noget af det, vi allerede har. I det udsendte HB bilag var skitseret en række generelle tendenser, der meget godt beskriver, hvor det er, vi skal tage fat i dag: Der ses en overvægt af lønkrav, som bl.a. koncentrerer sig om generelle lønstigninger. Herudover er der for sygeplejersker i basisstillinger fokus på de erfarne, mens billedet for lederne er mere broget. Forslag til krav vedr. lokal løn går i flere retninger, både hvad angår basis og ledere. Forslag til krav vedr. pensionsforbedringer er delt mellem den generelle pensionsprocent og pension af ulemper fsva. sygeplejersker i basisstillinger Ret til uddannelse fylder blandt krav til både basis og leder. På arbejdstidsområdet er der for sygeplejersker i basisstillinger særligt fokus på arbejde på skæve tidspunkter samt værn om den ansattes fritid. På lederområdet er der generelt interesse for en revision af merarbejdsaftalen. På seniorområdet er der både forslag om seniorfridage/seniorbonus, ligesom det er tilkendegivet, at der ikke skal prioriteres nye ordninger. Formanden sagde, at det er vigtigt at tage med i betragtningerne, at vi har en gæld på reguleringsordningen fra 2008, som skal betales, og forventningerne til rammens størrelse i 2011 er små, uanset om vi går efter en 1, 2 eller 3 årig overenskomstperiode. Formanden sagde, at der udestår en vigtig diskussion om prioritering af krav. Udover de indkomne krav ligger der også en opgave med at nytænke og udvikle vores krav måske noget af det, vi allerede har. Kan vi være kreative og finde krav, som er attraktive for medlemmerne, men som ikke koster noget. Det gælder eksempelvis i forhold til: Ligeløn og ligestilling Profession og kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og trivsel Formanden lagde op til, at HB s drøftelse struktureredes indenfor de enkelte områder. I forhold til løn til hele livet blev det bl.a. bemærket at: Vi skal gå efter en reallønsudvikling eller mindst en sikring til alle medlemmer. Alle medlemmer skal have en reallønssikring, og det vil være ønskeligt med en udvikling for nogle grupper, herunder de erfarne og f.eks. ledere på det operationelle niveau. Selvom rammen er lille har vi en langsigtet strategi. Vi må ikke være så pessimistiske, at vi afskærer os fra at tænke kreativt i forhold til at nå i mål. Vi skal arbejde videre med tankerne om ikke at skævvride, så alle får det samme. Vi skal tænke langsigtet i forhold til de atypiske stillinger og få lagt et spor, for dem vil der komme flere af. Nogle anæstesisygeplejersker har meget høje forventninger til os, og der er behov for en særlig kommunikation i forhold til denne gruppe. Side 10 af 24

13 Vi skal have fat i aftalen om, at det offentlige ikke må være lønførende. Der skal være fokus på ligeløn Der skal være reel ligeløn på lederområdet. Der er mange diskussioner omkring, at Ny Løn ikke bliver udmøntet. Hvis der skal afsættes penge til lokal løndannelse, skal vi have mere snor i tilbageløbsmidlerne. Lokallønsmidler kan bruges på afdelingssygeplejerskerne Lederne vil hellere have løn eller ekstra pension i stedet for ekstra frihed Leder TR er et stort ønske fra Lederforeningen Vi skal formulere, at vi ikke får løst ligelønsproblemet ved overenskomstbordet. Vi skal satse på de erfarne. De atypiske stillinger er relevante at se på. Vi skal overveje at smøre et ens lag ud til alle I forhold til faglig og professionsrettet udvikling blev det bl.a. bemærket at: Det har arbejdsmiljømæssige konsekvenser for andre på afdelingen, når ansatte skal på uddannelse. Der er behov for et fælles billede af, hvad der bliver afsat og brugt på uddannelse. I forhold til det gode arbejdsliv blev det bl.a. bemærket at: Der er massivt fokus på et bedre værn om de ansattes fritid Større indflydelse til den enkelte i forhold til afspadsering eller udbetaling af overarbejde m.v. Det blev i øvrigt bemærket at: Mange medlemmer vil melde sig ud, hvis de skal i konflikt igen, men de forventer samtidig resultater fra os. Medlemmerne har brug for at se, at vi bruger deres krav til noget. Kunne man overveje en 1 årig overenskomst? Vi skal have forskellige scenarier i forhold til hvor lang overenskomsten skal være. Kontakten med medlemmerne bliver afgørende i forhold til hele forhandlingsforløbet. Vi skal inddrage TR så vi bliver en bredere kreds, som kan sikre kontakten til medlemmerne. Radiograferne tror ikke på kreative løsninger, som ikke koster noget. Vi skal have beskrevet forskellige scenarier og muligheder, som vi kan forholde os til. Der kan afholdes lokale møder med de specialuddannede. 2. Næstformand sagde, at mange af de atypiske stillinger er forhandlet individuelt, og at de derfor savner efterfølgende opmærksomhed. 1. Næstformand sagde, at vi har en langsigtet lønstrategi, som vi holder fast i. Vi skal se på, at medlemmerne i dag giver deres egen tid til kompetenceudvikling. Det kan være en mulighed at vælge grupper ud og lave flere faktabilag omkring lønudviklingen, f.eks. i forhold til anæstesisygeplejerskerne. Side 11 af 24

14 Formanden sagde, det er et meget ambitiøst mål at sikre reallønsfremgang til vores medlemmer i hele perioden. Alene en reallønssikring er et stort krav i dag. Vi skal senere drøfte den brede ligelønsdagsorden, så ligeløn bliver også tænkt ind andre steder. Det er interessant, at flere peger på atypiske stillinger som et kravsområde. Det er interessant at tænke på, om vi overhovedet skal give nogle mere end andre, når der er så få penge. Formanden konkluderede at, at vi skal respektere medlemmernes krav, men vi skal samtidig være klar over, at forhandlingerne i 2011 bliver meget anderledes og at vi derfor skal være forberedte på at byde ind med lidt af hvert. Vi vender senere tilbage til en drøftelse af, hvilke krav der er konfliktudløsende. Vi skal være opmærksomme på kommunikationen med kredsbestyrelser, tillidsrepræsentanter og medlemmer i hele forløbet. Helt overordnet skal ligelønsstrategien fortsat følges. I forhold til løn konkluderende formanden, at der arbejdes videre med generelle lønforbedringer. Vi vil arbejde videre med, hvad det vil kræve at få en reallønssikringeller udvikling. Der er ikke opbakning til lokal løndannelse, udover til lederområdet. Her vil arbejdsgiverne have modsatte synspunkter. I forhold til pension konkluderede formanden, at dette ikke har fyldt meget i drøftelsen. På arbejdstidsområdet er specielt fremhævet kravene om mulighed for at få udbetalt i stedet for afspadsering samt muligheden for værn om fritiden. I forhold til professionsudvikling og kompetenceudvikling kunne det konstateres, at flere har fremhævet retten til kompetenceudvikling og jobvurderingsanalysen på ledelsesområdet som relevant. I forhold til arbejdsmiljø og trivsel konkluderede formanden, at HB til næste møde skal overveje medindflydelsesdelen. Der er i øjeblikket igangsat et større projekt på området, og så længe det projekt kører kan det være svært at få lavet ændringer på Med systemet. Når forventningerne til rammen er som de er, må målet være at lave så kort en periode som muligt. HB tilsluttede sig formandens konklusion Kravsudtagelse på det statslige område Formanden sagde, at forslag til krav til OK 11 på statens område er klar til 2. og sidste behandling i HB. Rammen på statens område forventes at ligge tæt op af rammen i det private forlig på normallønsområdet fra OK10 dvs. ca. 3 pct. over en periode på 2 år. Efter HB s 1. behandling er flere krav blevet samlet og skåret til. I vedlagte bilag var kravene foldet ud med bemærkninger, vurderinger samt indstilling. De endelige kravskemaer skal sendes til CO10 senest 1. september CO10 s HB behandler kravene på møder fra den 20. september og kravene udtages endeligt af CO10 s repræsentantskab 2. november Der er kravudveksling mellem CFU og Personalestyrelsen d. 15. december. Side 12 af 24

15 Af de 80 foreslåede krav indstilles 42 til fremsættelse. På side 2 i indstillingen var de overordnede prioriteringer oplistet inden for: o løn o det gode arbejdsliv o faglig udvikling o andet Vores krav kommer til behandling i CO10 inde CFU fremsætter dem over for Finansministeriet. Der er allerede nu nedsat 3 baggrundsgrupper med tillidsrepræsentanter, som skal bistå DSR s forhandlere. For at få flest mulige krav fremmet er det formålstjenligt, at DSR kan justere og evt. frafalde krav undervejs også mellem HB møderne. Derfor foreslås det, at formanden får en sådan bemyndigelse. OK 11 på statens område vil være fast punkt på dagsordenen på de kommende HB møder. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Kravene svarer til vores tidligere drøftelser. Der bør være tillæg for Ph.D. på professionshøjskolerne. I forhold til tillæg for Ph.D. er det væsentligt at vi er ambitiøse og ikke udhuler vores uddannelse. Mange masteruddannelser er ikke på 120 ECTS point. I stedet for skulle man lægge energi i at hæve lektortillægget. Flere i regionerne har ATCN uddannelsen, og det vil rejse nye krav, hvis vi får det forhandlet i staten. Souschefen for Forhandlingsafdelingen sagde, at de 120 ECTS point er et forsøg på at få åbnet en dør. I forhold til Ph.D. tillæg er tillidsrepræsentantkorspet er bekymrede for et højere uddannelseskrav som følge af et kvalifikationstillæg til Ph.D. er. Vi kan vende spørgsmålet i vores kontaktgruppe igen. Formanden konkluderede, at de opliste krav på side 3 og 4 i bilaget fremsættes som krav, sat krav 4.3. vedr. honorering af ph.d. kan fremsættes efter, at det har været behandlet i det nedsatte kontaktudvalg vedr. organisationsaftalen for undervisere på professionshøjskolerne. HB tilsluttede sig formandens konklusion Nedsættelse af velfærdsudvalg 1.næstformand sagde indledningsvist, at forslaget skal ses i lyset af den nye udvalgsstruktur i FTF. Arbejdet bør ske med udgangspunkt i vores holdningspapirer m.v. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig på HB mødet forslaget om at nedsætte et velfærdsudvalg, der kan udvikle forslag til nye initiativer vedrørende Dansk Sygeplejeråds indsats og holdninger om velfærdsstaten og dens udfordringer. Der lægges i bilaget op til at udvalget består af 1. næstformand og 2 HB medlemmer. Udvalget kan indkalde relevante eksperter på områder, som det arbejder med. Udvalget afrapporter til hovedbestyrelsen omkring december De sekretariatsmæssige opgaver varetages af Kvæsthu Side 13 af 24

16 set. Velfærdsudvalget skal komme med forslag/ideer til initiativer og aktiviteter, hvor der er behov for, at Dansk Sygeplejeråd viser, at professionsmålsætningerne ikke bør ses løsrevet fra samfundsdebatten, men kobles med værdi og velfærdspolitikken. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Det er vigtigt, at vi markerer holdninger på baggrund af vores visioner og ikke partipolitisk. Der kan evt. laves underudvalg med KB medlemmer til behandling af forskellige temaer. 1.næstformand konkluderede, at der er opbakning til indstillingen, og at udvalget udvides til at omfatte tre HB medlemmer og indtænker muligheden for at inddrage KBhmedlemmer. Vibeke West, Irene Hesselberg og Else Kayser indtræder i udvalget. HB tilsluttede sig 1.næstformands konklusion Kontingenforhold for sygeplejersker ansat i Den Danske Sundhedstjeneste Sydslesvig Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig er sydslesvigernes social og sundhedscenter. Hovedopgaverne indenfor Dansk Sygeplejeråds regi er hjemmesygepleje og skole og spædbørnssundhedspleje. Den oprindelige aftale mellem Det danske Sundhedstjeneste og DSR er minimum 20 år gammel. Aftalen forpligtede DSR til at varetage det overenskomstmæssige område i Sydslesvig. Løn og ansættelsesvilkår tiltræder i en vis udstrækning KL s overenskomst men lønvilkårene for sygeplejerskerne i Den danske Sundhedstjeneste er anderledes end i DK, og lønudviklingen følger ikke den danske. Det har igennem mange år været et ønske, men det har ikke været muligt at opnå dette. Kreds Syddanmark oplever en stigende udfordring i f.t. at fastholde medlemmer sygeplejersker ansat i basisstillinger og ledere ansat i Den danske Sundhedstjeneste i Sydslesvig. Der er ansat mellem 35 og 38 sygeplejersker i basisstillinger sygepleje og sundhedspleje. Hertil kommer 7 ledere. Ca. 15 af disse har dansk autorisation. DSR varetager lønforhandlingen for hele gruppen i form af 2 årlige drøftelser af f.eks. lønforhold, atypiske/ særlige stillinger og tilpasning af øvrige ansættelsesvilkår til gældende tysk lovgivning. I bilaget foreslås derfor: at sygeplejersker med dansk autorisation tilknyttet Den danske Sundhedstjeneste i Sydslesvig betaler ½ delen af det aktive medlemskontingent, samt at de ikke betaler konfliktkontingent at disse medlemmer har alle rettigheder at der som en særlig ordning åbnes mulighed for, at tyske sygeplejersker ansat ved den danske sundhedstjeneste uden dansk autorisation kan blive medlemmer med begrænsede rettigheder, modtage tidsskriftet, bære emblemet samt have mulighed for at vælge TR af og blandt medlemmer med dansk autorisation samt Side 14 af 24

17 at ovenstående betaler ¼ del af det aktive medlemskontingent, samt at de ikke betaler konfliktkontingent Hertil blev det bl.a. bemærket at: Her er tale om udenlandske sygeplejersker, som måske aldrig kommer til Danmark at arbejde. Der er en udfordring i forhold til konfliktkontingentet. Forslaget vil ikke kunne skabe præcedens Der kan opstå en rutchebane. Nedsat kontingent skal høre sammen med en mindre pakke. Vi skal gøre det ud fra et kulturelt perspektiv. Vi kan med forslaget også være med til at fremme bevidstheden blandt tyske sygeplejersker om at være med i en fagforening. Det kan være svært at forklare vores medlemmer andre steder. Jo tættere på de almindelige kontingentvilkår des bedre. Direktøren sagde, at en række af de tilbud, vi giver vores danske medlemmer, vil vi ikke kunne give disse medlemmer. 2. Næstformand sagde, at det er en rigtig indstilling. Det kan godt være, at medlemmerne har alle rettigheder, men vores muligheder for at fylde disse rettigheder ud er ikke til stede i alle tilfælde. Formanden konkluderede, at dette er den bedst mulige måde at løse problemstillingen på. Beslutningen gælder en særlig gruppe, hvor der ikke kommer præcedens. Der er opbakning til, at det besluttes at kontingentforholdene for sygeplejersker, danske såvel som tyske, ændres således at denne gruppe betaler et nedsat kontingent som beskrevet i bilaget. HB tilsluttede sig formandens konklusion Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter 2. Næstformand sagde, atpå DSR s kongres i maj 2010 blev Hovedbestyrelsens forslag om Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter behandlet som forslag Udviklingsretningen for Arbejdsmiljørepræsentanter blev vedtaget af kongressens med nedenstående ændringsforslag 13: Det foreslås, at hovedbestyrelsen bemyndiges til at foretage en justering og redigering af teksten, således at det tydeliggøres: at formålet med udviklingsretningen er at forbedre DSR s og AMiR s indsats for medlemmerne på arbejdspladserne og at udviklingsretningen tydeligere beskriver relationen mellem TR og AMiR. Teksten er redigeret således ovenstående fremgår tydeligere af formuleringen af Udviklingsretningen. Side 15 af 24

18 Hertil blev det bl.a. bemærket at: Hvordan kobler vi vores indsats til de AmIR som er sygeplejersker og medlemmer hos os. Vi kommer til at give Amir en meget stor rolle, når vi taler om dem som de væsentligste aktører. Det er lederne, som er de væsentligste aktører. Det er et organisatorisk papir, hvor vi forholder os til vores repræsentanter samt forsøger at rekruttere yderligere. Ansvaret for arbejdsmiljøet og samspillet kan præciseres i den politiske indledning, der skal være til udviklingsretningen. Kommunikationsstrategien bliver vigtig. De studerende burde nævnes på side 2. Formanden sagde, at det er vigtigt at præcisere samarbejdet med ledelsen m.v. i forordet. 2.næstformand konkluderede at, at der er opbakning til at godkende det foreliggende forslag til formulering af Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter med et forord, hvori ansvaret for arbejdsmiljøet og det nødvendige samspil præciseres. Der er ikke mandat fra kongressen til at ændre yderligere i selve papiret. HB tilsluttede sig 2. næstformands konklusion Ændring af SLS vedtæfter, besluttet på Landsmødet april 2010 Formanden sagde, at SLS på sit landsmøde vedtog i den anledning en række ændringer af vedtægterne. Ændringerne fremgik af bilaget. HB skulle ikke formelt godkende ændringerne af vedtægterne, men skulle efterfølgende have disse forelagt. Formanden konkluderede at HB tager de besluttede ændringer af SLS vedtægter, besluttet på Landsmødet april 2010 til efterretning. HB tilsluttede sig formandens konklusion. Fag Fagets år 2. næstformand sagde, at i maj måned vedtog kongressen at igangsætte Fagets år i HB behandler kongresforslag i september, men i forhold til fagets år har det været afgørende at få en drøftelse af processen allerede nu. Fagets år skal medvirke til at sætte fokus på det, der driver vores profession frem, nemlig sygeplejerskernes daglige professionelle virke, motivation og engagement. For at Fagets år skal kunne medvirke til at skabe nye og anderledes rammer for fællesskab om faget og give inspiration til bl.a. kompetenceudvikling og debat fordrer det organisations samlede og ambitiøse indsats. Side 16 af 24

19 Det er derfor nærliggende, at udvikling, planlægning og gennemførelse af Fagets år forankres i en projektorganisation, der tager afsæt i DSRs projektmodel. Fagets år en strategisk, kompleks og udviklende opgave, der skal løses på tværs i organisationen. Bilaget beskriver alene et forslag til procesmodel, og når det fremlægges nu og ikke på september mødet i sammenhæng med de øvrige forslag, er det en vurdering af, at det er vigtigt at få sat gang i processen omkring Fagets år af hensyn til involvering, engagement og tidshorisont, samt fordi det har betydning for såvel kredsenes som Kvæsthusets planlægning af aktiviteter og ressourcer. Den indholdsmæssige del af Fagets år skal ses i sammenhæng med de øvrige kongresforslag samt de mange aktiviteter af faglig karakter, der har været gennemført, er igangsat eller er under planlægning. Det er vanskeligt på så tidligt tidspunkt i processen at give et overslag over økonomien, da det naturligt hænger sammen med arten og omfanget af de aktiviteter, der iværksættes i Fagets år. Der er tidligere budgetteret med 1,5 mio. kr. til afholdelse af fagdag. Et tilsvarende beløb vil kunne anvendes til aktiviteter, der er forankret i projekt Fagets år i DSR c regi. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Det er godt, at vi allerede nu kan starte op på projektet. Det er godt, at projektgruppen trækker på kompetencer fra kredsene. Der er en udfordring i forhold til ressourcetrækket Det er vigtigt, at vi husker på erfaringerne fra tidligere projektorganisationer Der skal så tidligt som muligt lægges en handleplan frem, så der kan allokeres ressourcer. Formanden sagde, at sygeplejerskerne på direktionsniveau også har givet tilsagn om, at de gerne vil involveres. Når projektgruppen kommer i gang med arbejdet vil det blive tydeliggjort hvad forventningerne er, også i forhold til ressourcetrækket. 2. Næstformand konkluderede at, der er opbakning til indstillingen og den foreslåede proejktorganisation som beskrevet i bilaget. Vi husker på erfaringerne fra tidligere projektorganisationer og lægger så hurtigt som muligt en handleplan frem. Der er opbakning til at Vibeke Schaltz og Irene Hesselberg indtræder i styregruppen. HB tilsluttede sig 2. næstformands konklusion DSR s forskningsudspil 2. Næstformand lagde op til en drøftelse med udgangspunt i bilaget, hvoraf det fremgik, at ved kongressen 2010 i maj måned blev det vedtaget, at DSR skal udarbejde et forsknings udspil, der synliggør sygeplejeforskningens vigtige bidrag i den samlede sundhedsforskming i Danmark. Den samfundsmæssige udvikling med flere kroniske syge og ældre, øget specialisering i sundhedsvæsenet, ny teknologi og nye opgaver mv. betyder, at kravene til sygeplejerskers kompetencer ændres. Derfor er der behov for øget forskning i sygepleje. Den nuvæ Side 17 af 24

20 rende forskningsstrategi udløber med udgangen af For at forskningsudspillet kan være klar til at afløse den nuværende strategi, kræver det, at der etableres en hurtigtarbejdende organisering i DSR til at varetage koordination af indsatsen og udarbejdelse af udspillet. Forskningsudspillet er forankret i Professionsafdelingen. Det var i bilaget foreslået, at der etableres en styregruppe, bestående af 2. næstformand Dorte Steenberg (formand for styregruppen) professionschefen 1 repræsentant for HB. Det blev endvidere foreslået, at der etableres en forskningskyndig følgegruppe, der har til opgave at komme med faglige indspil og validere det faktuelle indhold i udspillet. Gruppen forslås sammensat af en af de fire sygeplejeprofessorer en repræsentant for universitetshospitalernes direktionsniveau formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning formand for dasys s forskningsråd en repræsentant for forskningslederne på sygehusene en repræsentant for KL en repræsentant for Danske Regioner Bilaget beskriver handleplanen for udarbejdelse af et forskningsudspil. Det fremlægges nu (løsrevet fra kongresopfølgningen på september mødet), fordi vurderingen er, at arbejdet med udspillet skal sættes i gang hurtigt for at have et færdigt resultat ved årets udgang. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Fagligt Selskab for Undervisende sygeplejersker en oplagt interessent Det kræver hurtigt arbejde at nå det indenfor tidsrammen. De forskningsansvarlige vicedirektører bør også med, selvom de kan være læger. Der kan også indgå relevante centralsygehuse To HB medlemmer frem for et vil kunne sikre bredden i det Gruppen af sygeplejedirektører og chefsygeplejersker samt det faglige selskab for ledende sygeplejersker kunne inddrages Kommunerne er også en aktør Medlemmerne skal involveres. 2. Næstformand konkluderede at, der er opbakning til indstillingen. Vi laver en fornyet gennemgang af forslagene til deltagere til kick off seminaret og udvider antallet af HB medlemmer i styregruppen til to. Vi ser også på, hvordan vi bedst muligt får inviteret sygeplejedirektørerne mhp.på at nå flere typer sygehuse. Vi ser også på medlemsinvolveringen. Der er opbakning til, at Vibeke Schaltz og Linda Rise indtræder i styregruppen. HB tilsluttede sig 2. næstformands konklusion. 5 Sager til drøftelse Politisk status Side 18 af 24

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 J.nr.: 12110027

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 10. januar 2011 Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 10.00 17.00 og onsdag den 19. januar 2011 kl. 09.00 14.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION 1 Lønkommissionens redegørelse - Sundhedskartellets korte version Redaktion: Sundhedskartellet Forsidefoto: Ricky John Molloy Layout: Sundhedskartellet

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. marts 2015 ABC Sagsnr.: 4001.32 Formandens fremlæggelse af forligene 2015 Det har været et meget langt og usædvanligt forløb. Langt fordi navnlig KL havde en

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere