Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K."

Transkript

1 Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2 Godkendelse af referat fra HB møde den , samt godkendelse af beslutningsreferat fra ordinær kongres den (bilag) 3 Økonomiudvalget Sager til beslutning: 3.1 Halvårsrapport pr (bilag) 4 Sager til beslutning: Organisation: Forhandlingssituationen (taleseddel på mødet) behandling af krav til OK 11 på det regionale om kommunale område (bilag) Status for Sundhedskartellets forhandlingsaftale for OK 11 (bilag) OK11 statens område (taleseddel på mødet) Konflikt (bilag) Bruttoløntrækordninger (bilag) Opfølgning på DSR s kongres den (bilag) Evaluering af DSR s kongres den (bilag) Status på Medlemsfokus (bilag) Fag: Samfund: Sager til drøftelse: Organisation: 5.1.1

2 Fag: Samfund: Den aktuelle politiske dagsorden (bilag udsendes ) 6 Eventuelt På grund af dagsordenens omfang udvides mødet til kl Eventuelle afbud bedes venligst meddelt til Marianne Jensen på tlf Med venlig hilsen Grete Christensen formand /Kirsten Kenneth Larsen direktør Bilag

3 Mødereferat HB referat nr. 10 Ordinært hovedbestyrelsesmøde afholdtes tirsdag onsdag i Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: Dagsorden: 1 Mødets åbning 2 Godkendelse af referat fra HB møde den (bilag) 3 Økonomiudvalget Sager til beslutning: 3.1 Finansieringsmodel for Lederforeningen (bilag) 4 Sager til beslutning: Organisation: Forhandlingssituationen Den brede ligelønsdagsorden (bilag) Evaluering vedr. anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer (bilag) behandling af krav til OK 11 på det regionale og det kommunale område (bilag) Kravsudtagelse på det statslige område (bilag) Nedsættelse af velfærdsudvalg (bilag) Kontingentforhold for sygeplejersker ansat i Den danske Sundhedstjeneste (bilag) Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter (bilag) Ændring af SLS vedtægter, besluttet på Landsmødet april 2010 (bilag) Fag: Fagets år (bilag) DSR s forskningsudspil (bilag) 5 Sager til drøftelse: Samfund: Politisk status (bilag) Den aktuelle politiske dagsorden 6 Eventuelt Medlemmer af hovedbestyrelsen: DSRʹs formand Grete Christensen

4 DSRʹs 1. næstformand DSR s 2. næstformand kredsformand for Kreds Hovedstaden kredsformand for Kreds Sjælland kredsformand for Kreds Syddanmark kredsformand for Kreds Midtjylland kredsformand for Kreds Nordjylland kredsnæstformand for Kreds Hovedstaden kredsnæstformand for Kreds Sjælland kredsnæstformand for Kreds Syddanmark kredsnæstformand for Kreds Midtjylland kredsnæstformand for Kreds Nordjylland Formand for Lederforeningen i DSR Formand for SLS Anni Pilgaard Dorte Steenberg Vibeke Westh Helle Dirksen John Christiansen Else Kayser Jytte Wester Vibeke Schaltz Andersen Nils Håkansson Linda Rise Gert Petersen Helle Kjærager Kanstrup Irene Hesselberg Judit Kyed Lundager Jensen Fraværende: Nils Håkanson var fraværende d. 24. og 25. august. Helle Kehlet deltog i HB mødet onsdag d. 25. august. Fra sekretariatet deltog Anne Granborg, Kirsten Kenneth Larsen, Sigurd Nissen Pedersen, Gitte Tinning, Tine Lyngholm, Bo Christensen, Anne Tovborg, Helle Varming, Susanne Dahl, Anne Hedin, Dorthe Julie Kofoed, Camilla Blæsbjerg, Elise Hammer, Nynne Breuse, Toke Hørsted Jensen, Philip Hegaard, Eva Kirkelund, Mathilde Djervad, Gitte Bendtsen, Dorte Jæger Bastiansen, Jacqueline Uhrskov Christoffersen og Tue Hansen (ref). Formand Charlotte Graungaard Bech og faglig konsulent Erik Roland fra Foreningen af Radiografer i Danmark deltog i behandlingen af punkt Dagsorden: 1 Mødets åbning Formanden bød velkommen til arbejdet efter sommerferien og bød velkommen til Julie Asp Vonsild, ny formand for SLS. Formanden bød endvidere velkommen til Bo Christensen, nyansat chef for Ledelsescentret. På bordet var uddelt: Taleseddel til Bilag 2 Taleseddel til Bilag Taleseddel til Bilag Godkendelse af referat fra HB møde den Forhandlingssituationen Den brede ligelønsdagsorden Side 2 af 24

5 Taleseddel til Bilag Taleseddel til Bilag Taleseddel til Bilag Evaluering vedr. anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer 1. behandling af krav til OK 11 på det regionale og det kommunale område Kravsudtagelse på det statslige område Bilag til pkt Den aktuelle politiske situation 2 Godkendelse af referat fra HB møde d Formanden orienterede om, at der ikke var indkommet bemærkninger til referatet, som hermed var godkendt. 3 Økonomiudvalget Sager til beslutning: 3.1. Finansieringsmodel for Lederforeningen Formanden orienterede om, at ØU havde en drøftelse af de fremlagte modeller, og var enige om, at økonomien først og fremmest skal sikre interessevaretagelsen på lederområdet. Økonomien til Lederforeningens aktiviteter skal ses i sammenhæng med, at organisationens samlede aktiviteter på de faglige og sundhedspolitiske områder retter sig mod alle medlemmer. Der var i Økonomiudvalget enighed om at pege på model B med en overgangsordning, der løber til og med Overgangsordningen skal tilgodese de særlige økonomiske forhold de første to år, og sikre ledelsescentreret kommer godt i gang. I forbindelse med evalueringen af den nye organisation for lederområdet vil økonomien indgå som et element. ØU indstillede at HB beslutter model B med en overgangsordning til udgangen af Side 3 af 24

6 Hertil blev det bl.a. bemærket at: Vi skal ikke evaluere op i mod model B om to år. For så har vi sagt ja til, at det er en kredsstruktur. Med model B indlægges en besparelse på lederområdet. Det er rigtigt, at der er en besparelse, men det hænger ikke sammen med den nye struktur, men skyldes at området har været friholdt ved tidligere besparelser. Evalueringen bør ske med udgangspunkt i model B. Det skal være gennemskueligt hvor pengene kommer fra. Er lederforeningens midler i dag taget ud af kvæsthusets driftsbudget? Model B er rigtig, men overgangsordningen er også rigtig. En så lang overgangsperiode er rimelig og giver mulighed for at etablere sig. Vi laver som samlet organisation også medlemsaktiviteter, der retter sig mod lederne. Så i virkeligheden er kassen lidt større. Kongressen har bestemt et solidarisk princip. Der bliver allerede nu brugt lidt mere tid på lederne, selvom der har været et solidaritetsprincip. Vi prøver at skabe et fælles ansvar for at varetage ledernes interesser, og vi bør gå ud med en fælles holdning af, at det her kan blive en god beslutning. Hvis lederområdet havde ligget i kredsenes regi, var der sket rationaliseringer. Lederforeningen har brug for, at vi går herfra i dag med en løsning, og vi glæder os til at gå i gang med arbejdet. Men de fremtidige økonomiske principper bør først besluttes i efteråret Vi bliver nød til at fastholde nogle principper, så vi kan planlægge langsigtet. Det er ærgerligt at man i sidste øjeblik ikke vil forpligte sig til beslutningerne, som skal føres ud i livet. Vi har brug for samarbejdsaftalerne, så vi kan komme hurtigt i gang. Den administrerende direktør og økonomichefen gennemgik principperne bag modellen for finansieringen af ledelsescentret. Når gennemsnitsbeløbet bliver højere skyldes det, at rådighedsbeløbet lægges sammen med Kvæsthusbudgettet for lederne. Formanden sagde at udgangspunktet at vi har besluttet den organisatoriske ramme for ledelsescentret denne drøftelse handler om økonomi. Vi har brug for at få en fast model nu, og udgangspunktet model B. Vi ved ikke hvordan vores økonomi ser ud i 2013 hverken på lederområdet eller andre områder. Lederforeningens midler er i dag taget ud af kvæsthusets driftsbudget. Vi har været nød til at lægge det kvæsthuset bruger sammen med det, der bruges i kredsene, for at få et overblik over hvad der er brugt af kr. pr. medlem for lederne. Vi skal evaluere hele den nye organisationsstruktur, og i forbindelse med evalueringen skal vi tage stilling til den fremtidige økonomi. Formanden konkluderede, at der var opbakning til Økonomiudvalgets indstilling. Der bliver lavet et papir, der beskriver principperne udførligt. Alle er opmærksomme på tidsfrister i forhold til budgettet, at der laves en tidsplan for evaluering og at der laves samarbejdsaftaler. Der kommer en evaluering. HB tilsluttede sig formandens konklusion. Side 4 af 24

7 Irene Hesselberg ønskede til referat, at Lederforeningen ikke mener, at der skal evalueres op i mod model B om to år. For så har vi sagt ja til, at det er en kredsstruktur. 4 Sager til beslutning Forhandlingssituationen Formanden orienterede om, at køreplanen med Danske Regioner faldt på plads i sidste uge, og det er forventningen, at køreplan med KL bliver endelig færdig i næste uge. Af køreplanerne fremgår det, at kravudvekslingen på begge arbejdsgiverområder bliver den 22. november herefter kommer det første politiske møde til at være lige inden jul. Forhandlingerne skal være afsluttet inden udgangen af februar 2011.KL og KTO har allerede aftalt køreplan, ud fra samme rammer som skitseret ovenfor. Det sidste udestående med KL har været, at få en endelig afklaring på det vindue, hvor det fastlægges, om enkelte aftaler forhandles efter kapitel 1 (Sundhedskartellet) eller kapitel 2 (organisationsspecifikt). Efter flere forsøg lykkedes det til sidst at få overbevist KL om, at det først er muligt for Sundhedskartellet at afklare, hvor aftalerne skal forhandles, når vi har behandlet kravene i Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg. Og at vinduet derfor skal ligge senere, end det, KL og KTO har aftalt. (Det betyder, at vinduet på det kommunale område, tilsvarende vinduet på det regionale område, kommer til at ligge i perioden 10. oktober til 5. november.) Nu udestår kun de sidste justeringer af bilagene. Minitopmøde i KL den 29. juni 2010 Formanden orienterede endvidere om, at KL lige op til inviterede sommerferien til minitopmøde. Repræsentanter fra de tre hovedorganisationer, KTO og Sundhedskartellet udgjorde deltagerkredsen. Fra KL var det Erik Fabrin og Michael Ziegler og flere lønudvalgsmedlemmer. Erik Fabrin sagde i sine indledende bemærkninger, at der med den stramme økonomi, behovet for effektiviseringer og udsigten til mangel på arbejdskraft på sigt rent faktisk er grund til bekymring og at der er behov for fælles løsninger også via et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter. Der var to temaer til debat: Et mere fleksibelt arbejdsmarked samt og et serviceeftersyn af de kommunale overenskomster og det kommunale overenskomstsystem. Der er ikke så meget nyt i budskaberne fra KL det handler rigtig meget om decentralisering og afbureaukratisering, om nedbrydelse af faggrænser og opgaveflytning, at gøre arbejdsmarkedet mindre kønsopdelt og en øgning af arbejdstiden Formanden sagde, at hun gjorde særligt opmærksom på, at det er vigtigt, at vi fokuserer på værdisætningen af fagene, og at der er behov for at iværksætte et pilotprojekt om værdisætningen af kvinde og mandefag i den kommunale sektor. I forhold til den lokale løndannelse påpegede formanden, at det handler meget om tillid. Som det er i dag, er det meget vanskeligt for organisationerne at få overblik over anvendelsen af tilbageløbsmidlerne, og det er ikke et godt udgangspunkt for at sætte den lokale løndannelse mere fri. Side 5 af 24

8 På ledelsesområdet bemærkede formanden blandt andet, at det er helt afgørende, at der er fokus på, at det skal være attraktivt at være leder samt at vi på arbejdstidsområdet må fokusere på, hvordan vi bruger de muligheder vi allerede har i dag for at indgå decentrale arbejdstidsaftaler. Der var rigtigt mange gode input stort som småt. Og jeg hæftede mig særligt ved bemærkninger om, at vi måske skal lægge ideologien lidt bag os og se på mulighederne. Der er lagt op til, at vi skal mødes igen i kredsen engang i efteråret, og der kommer også en skriftlig opsamling fra mødet som selvfølgelig udsendes til HB Den brede ligelønsdagsorden Formanden sagde, at på mødet i juni 2010 havde Hovedbestyrelsen en første drøftelse af Sundhedskartellets ligeløns og ligestillingsarbejde i en fase 2. Det blev besluttet at arbejde videre med de forskellige elementer omfattende: 2020 planen Justering af Ligelønsloven Øvrige ligestillings og ligelønsaktiviteter Forhandlingssystemet i version 2.0. Disse elementer var foldet ud i bilaget, og formanden lagde på den baggrund op til, at Hovedbestyrelsen tog en første drøftelse af elementerne i fase 2 af Sundhedskartellets ligeløns og ligestillingsarbejde. Formanden indledte drøftelsen med at sige, at der er minimum to forhold, som er vigtige at drøfte i dag: Justering af Sundhedskartellets ligelønsmål Lønkommissionens serviceeftersyn, fordi det knytter an til vores overenskomstkrav Justering af ligelønsmål Formanden sagde, at I forhold til førstnævnte er der indledningsvis i bilaget en kort vurdering af, i hvilket omfang vi nåede de mål, vi havde sat for arbejdet i Lønkommissionen og her må man sige, at vi har taget små skridt i den rigtige retning, men der ligger fortsat et stort stykke arbejde forude, og vores overordnede mål har ikke mistet sin relevans. Som drøftet på sidste møde, kan man overveje set i lyset af de erfaringer vi har gjort os i processen omkring Lønkommissionens arbejde om vi skal revidere vores ligelønsmål, der lyder: At udligne løngabet mellem SHK s faggrupper og sammenlignelige mandsdominerede faggrupper i den private sektor. Grunden til at Sundhedskartellet tilbage i 2004 lagde sig fast på et sammenligningsgrundlag med den private sektor var, at man ønskede at løfte diskussionen om ligeløn væk fra diskussionen om intern skævdeling i KTO. Primært fordi en skævdeling, hvor de mandsdominerede faggrupper giver lidt ekstraordinært til kvindegrupper, ville være et meget, meget langstrakt projekt. Med under 30 pct. mænd og hvis deres lønudvikling ikke skal udhules fuldstændig, vil det tage mange år at nå vores mål. Side 6 af 24

9 Man kan omvendt sige, at vores sammenligningskrav til den private sektor har givet nogle andre problemer. Vi bliver konstant mødt med argumentet om, at man ikke kan sammenligne arbejdet i den offentlige sektor med arbejdet i den private sektor. Betingelserne og vilkårene er for forskellige. Vi støder lige ind i det tankesæt, der handler om, at den offentlige sektor ikke er så værdiskabende som den private sektor. Noget der er uendeligt svært at tage et alvorligt opgør med i et liberalt og udelukkende markedsorienteret system. Problemet for os er bare, at denne opfattelse af, at den offentlige sektor bare er et appendix til den private, også trækker et kønspolitisk spor. Altså at det arbejde kvinder udfører, har mindre værdi sammenlignet med mændenes. Vi kunne overveje at neutralisere vores målsætning, så den hedder: Udligning af løngabet mellem kvindefag og mandefag på sammen uddannelsesniveau. På den måde støder vores mål ikke som det allerførste ind i en diskussion om værdiproduktion i hhv. den offentlige og private sektor. Omvendt har vi ikke et entydigt mål at styre efter. Det vil sige et mål, hvor vi løbende kan afgøre, om vi nærmer os. De øvrige organisationer i vores MVU samarbejde (SL, BUPL og Socialrådgiverne) har udelukkende fokus på sammenligninger internt i den offentlige sektor. Når de siger udligning af løngabet, mener de mellem mandlige og kvindelige MVU er i en offentlige sektor. Opsummerende sagde formanden, at fordelen ved vores nuværende mål er, at det dels udpeger det kønsopdelte arbejdsmarked, dels ikke taler sig ind i den problemstilling, der knytter sig til en intern skævdeling blandt de offentlige fagforbund. Vi får løftet problemstillingen et niveau op. Man kan sige, at der i vores nuværende mål ligger der en mere eksplicit strategi om, at der tilføres ekstra penge fra Christiansborg til at løse uligelønnen. Sammenligner man sig med andre offentligt ansatte, kan målet i teorien indfries ved en intern skævdeling mellem de offentlige forbund. Lønkommissionens serviceeftersyn Formanden sagde, at I bilag 2 til det udsendte materiale var der forslag til, hvordan Lønkommissionens forslag til serviceeftersyn kan udfyldes. Formanden spurgte til HB s mere præcise overvejelser i forhold til de emner, der var foreslået. Formanden sagde, at HB skal også handle forslagene på næste HB møde, men formanden ville gerne allerede på mødet have HB s vurderinger, fordi forslagene til serviceeftersynet skal ses som OK krav, og derfor på et tidspunkt skal indgå i vores samlede drøftelser om udtagelse af krav. Hertil blev det bemærket at: Det er et godt bilag, der er udarbejdet. Vi skal have en forventning om, at det offentlige ikke er et appendiks til det private. Side 7 af 24

10 Det er problematisk, at vi ikke kan dokumentere, at vi får noget ud af den differentierede løndannelse. Flere kb medlemmer er enige i, at det ikke giver mening fortsat at bruge argumentationen omkring det private. Sundhedskartellet skal involveres. Problemet er ikke det kønsopdelte arbejdsmarked, men værdisætningen af faget. Vi skal være tydelige og synlige Det politiske afsæt skal være tydeligt, når vi ændrer på vores strategier. At ændre på strategier kan virke som en svækkelse. Vi har brug for evidens i forhold til hvad der virker, fx i forhold til lokal løndannelse. Vi skal have nogle budskaber, som kan bruges til læserbreve En ligelønsmarch kan være en mulig aktivitet. Kvindefag og mangefag provokerer mange. Vi bør stadig overveje, om vi kan køre nogle ligelønssager I forhold til aktiviteter skal vi holde medlemmernes mangfoldighed for øje. Ikke alle kan se sig selv i en ligelønsmarch. Vi skal være meget konkrete i forhold til hvem, der gør hvad og hvem, vi skal påvirke. 2. Næstformand sagde, at idéen om en ligelønsmarch er god. Ved den omtalte justering af strategien vil vi kunne skabe alliancer med kvinderne i den private sektor. Det er en god ide at arbejde med et argumentationspapir, som HB kan få. 1. Næstformand sagde, at der ikke er tale om en ny kurs, men om at revidere den kurs, vi har. Det er godt at få læring af de ting, der er kommet frem. Ved at ændre ordlyd ændrer vi ikke på målsætningen. Vi skal sikre, at borgerne fortsat støtter vores mål. En justeret forhandlingsmodel har stor betydning. Formanden sagde, at den videre proces er lang, og Sundhedskartellet skal involveres. Mandsdominerede og kvindedominerede fag er mere spiselige betegnelser. Vi kan tænke videre over forslaget om en ligelønsmarch, f.eks. 8. marts. Formanden konkluderede, at HB har haft en drøftelse med meget god energi, og at vi vender tilbage til emnet. HB tilsluttede sig formandens konklusion Evaluering vedr. anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling og seniorpolitiske tiltag Formanden sagde, at ved OK 08 blev det aftalt, at der i løbet af overenskomstperioden skulle foretages forskellige undersøgelser og evalueringer i forhold til nogle af de initiativer, der er blevet iværksat ved forhandlingerne. Formanden sagde, at HB nu tager fat på en drøftelse af de evalueringer, som er lavet i forhold til trepartsmidlerne afsat til hhv. kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer. Der er nogle interessante pointer i rapporterne, som det er vigtigt, at HB får drøftet. Side 8 af 24

11 Derudover sagde formanden, at hun gerne ville høre HB s erfaringer med, hvordan de forskellige initiativer har fungeret. Formanden forslog at dele drøftelsen op og først fokusere på evalueringerne vedr. kompetenceudvikling, og herefter en selvstændig drøftelse af seniorinitiativerne. Trepartsmidler til kompetenceudvikling Det blev blandt andet bemærket at: Der er kommet væsentlig mere kompetenceudvikling til medlemmerne i regioner og kommuner og sikret et højt niveau i periodeen. Men det kan være tveægget, fordi der måske skæres andre steder. Det er endnu svært at se udbyttet af aftalen Det har taget for meget tid i forhold til hvad vi får ud af det, så vi skal lave aftaler på en anden måde næste gang Det har været tungt og bureaukratisk Vi har i forbindelse med udmøntningen været nødsaget til at påtage os lederrolle. Det har været en god mulighed for at diskutere strategisk kompetenceudvikling i kommunerne. Udfordringen er hvordan vi fortsat får midler til kompenteudvikling. 2. Næstformand sagde, at selvom det har været bureaukratisk, har det givet noget mere uddannelse, og det har vist et behov. 1. Næstformand sagde, at vi skal have fokus på, at der ikke er afsat penge til kompetenceudvikling af vores medlemmer i forbindelse med omstruktureringer som FAME. Formanden sagde, at det har været bureaukratisk, men det har givet os chancen for at få udrettet noget. Vi skal bruge evalueringen som et afsæt for at argumentere for, at der afsættes midler til kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet. Seniorinitiativer Det blev blandt andet bemærket at: Medlemmerne vil gerne have fleksibilitet Det er svært at rulle det tilbage. Formanden sagde, at ordningen vist sig at blive en succes, og noget mange gerne vil bevare. HB tilsluttede sig formandens opsummering behandling af krav til OK 11 på det regionale og det kommunale område Formanden sagde indledningsvist, at HB skulle foretage en 1. prioritering af kravene til OK 11 på det regionale og kommunale område i forhold til at sætte retning på kravene. På næste HB møde skal HB lave den endelige prioritering af, hvilke krav vi skal fremsende Side 9 af 24

12 til Sundhedskartellet. Der var derfor en overordnet drøftelse, hvor der var fokus på mulighederne for at nytænke og udvikle kravene, f.eks. med udgangspunkt i noget af det, vi allerede har. I det udsendte HB bilag var skitseret en række generelle tendenser, der meget godt beskriver, hvor det er, vi skal tage fat i dag: Der ses en overvægt af lønkrav, som bl.a. koncentrerer sig om generelle lønstigninger. Herudover er der for sygeplejersker i basisstillinger fokus på de erfarne, mens billedet for lederne er mere broget. Forslag til krav vedr. lokal løn går i flere retninger, både hvad angår basis og ledere. Forslag til krav vedr. pensionsforbedringer er delt mellem den generelle pensionsprocent og pension af ulemper fsva. sygeplejersker i basisstillinger Ret til uddannelse fylder blandt krav til både basis og leder. På arbejdstidsområdet er der for sygeplejersker i basisstillinger særligt fokus på arbejde på skæve tidspunkter samt værn om den ansattes fritid. På lederområdet er der generelt interesse for en revision af merarbejdsaftalen. På seniorområdet er der både forslag om seniorfridage/seniorbonus, ligesom det er tilkendegivet, at der ikke skal prioriteres nye ordninger. Formanden sagde, at det er vigtigt at tage med i betragtningerne, at vi har en gæld på reguleringsordningen fra 2008, som skal betales, og forventningerne til rammens størrelse i 2011 er små, uanset om vi går efter en 1, 2 eller 3 årig overenskomstperiode. Formanden sagde, at der udestår en vigtig diskussion om prioritering af krav. Udover de indkomne krav ligger der også en opgave med at nytænke og udvikle vores krav måske noget af det, vi allerede har. Kan vi være kreative og finde krav, som er attraktive for medlemmerne, men som ikke koster noget. Det gælder eksempelvis i forhold til: Ligeløn og ligestilling Profession og kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og trivsel Formanden lagde op til, at HB s drøftelse struktureredes indenfor de enkelte områder. I forhold til løn til hele livet blev det bl.a. bemærket at: Vi skal gå efter en reallønsudvikling eller mindst en sikring til alle medlemmer. Alle medlemmer skal have en reallønssikring, og det vil være ønskeligt med en udvikling for nogle grupper, herunder de erfarne og f.eks. ledere på det operationelle niveau. Selvom rammen er lille har vi en langsigtet strategi. Vi må ikke være så pessimistiske, at vi afskærer os fra at tænke kreativt i forhold til at nå i mål. Vi skal arbejde videre med tankerne om ikke at skævvride, så alle får det samme. Vi skal tænke langsigtet i forhold til de atypiske stillinger og få lagt et spor, for dem vil der komme flere af. Nogle anæstesisygeplejersker har meget høje forventninger til os, og der er behov for en særlig kommunikation i forhold til denne gruppe. Side 10 af 24

13 Vi skal have fat i aftalen om, at det offentlige ikke må være lønførende. Der skal være fokus på ligeløn Der skal være reel ligeløn på lederområdet. Der er mange diskussioner omkring, at Ny Løn ikke bliver udmøntet. Hvis der skal afsættes penge til lokal løndannelse, skal vi have mere snor i tilbageløbsmidlerne. Lokallønsmidler kan bruges på afdelingssygeplejerskerne Lederne vil hellere have løn eller ekstra pension i stedet for ekstra frihed Leder TR er et stort ønske fra Lederforeningen Vi skal formulere, at vi ikke får løst ligelønsproblemet ved overenskomstbordet. Vi skal satse på de erfarne. De atypiske stillinger er relevante at se på. Vi skal overveje at smøre et ens lag ud til alle I forhold til faglig og professionsrettet udvikling blev det bl.a. bemærket at: Det har arbejdsmiljømæssige konsekvenser for andre på afdelingen, når ansatte skal på uddannelse. Der er behov for et fælles billede af, hvad der bliver afsat og brugt på uddannelse. I forhold til det gode arbejdsliv blev det bl.a. bemærket at: Der er massivt fokus på et bedre værn om de ansattes fritid Større indflydelse til den enkelte i forhold til afspadsering eller udbetaling af overarbejde m.v. Det blev i øvrigt bemærket at: Mange medlemmer vil melde sig ud, hvis de skal i konflikt igen, men de forventer samtidig resultater fra os. Medlemmerne har brug for at se, at vi bruger deres krav til noget. Kunne man overveje en 1 årig overenskomst? Vi skal have forskellige scenarier i forhold til hvor lang overenskomsten skal være. Kontakten med medlemmerne bliver afgørende i forhold til hele forhandlingsforløbet. Vi skal inddrage TR så vi bliver en bredere kreds, som kan sikre kontakten til medlemmerne. Radiograferne tror ikke på kreative løsninger, som ikke koster noget. Vi skal have beskrevet forskellige scenarier og muligheder, som vi kan forholde os til. Der kan afholdes lokale møder med de specialuddannede. 2. Næstformand sagde, at mange af de atypiske stillinger er forhandlet individuelt, og at de derfor savner efterfølgende opmærksomhed. 1. Næstformand sagde, at vi har en langsigtet lønstrategi, som vi holder fast i. Vi skal se på, at medlemmerne i dag giver deres egen tid til kompetenceudvikling. Det kan være en mulighed at vælge grupper ud og lave flere faktabilag omkring lønudviklingen, f.eks. i forhold til anæstesisygeplejerskerne. Side 11 af 24

14 Formanden sagde, det er et meget ambitiøst mål at sikre reallønsfremgang til vores medlemmer i hele perioden. Alene en reallønssikring er et stort krav i dag. Vi skal senere drøfte den brede ligelønsdagsorden, så ligeløn bliver også tænkt ind andre steder. Det er interessant, at flere peger på atypiske stillinger som et kravsområde. Det er interessant at tænke på, om vi overhovedet skal give nogle mere end andre, når der er så få penge. Formanden konkluderede at, at vi skal respektere medlemmernes krav, men vi skal samtidig være klar over, at forhandlingerne i 2011 bliver meget anderledes og at vi derfor skal være forberedte på at byde ind med lidt af hvert. Vi vender senere tilbage til en drøftelse af, hvilke krav der er konfliktudløsende. Vi skal være opmærksomme på kommunikationen med kredsbestyrelser, tillidsrepræsentanter og medlemmer i hele forløbet. Helt overordnet skal ligelønsstrategien fortsat følges. I forhold til løn konkluderende formanden, at der arbejdes videre med generelle lønforbedringer. Vi vil arbejde videre med, hvad det vil kræve at få en reallønssikringeller udvikling. Der er ikke opbakning til lokal løndannelse, udover til lederområdet. Her vil arbejdsgiverne have modsatte synspunkter. I forhold til pension konkluderede formanden, at dette ikke har fyldt meget i drøftelsen. På arbejdstidsområdet er specielt fremhævet kravene om mulighed for at få udbetalt i stedet for afspadsering samt muligheden for værn om fritiden. I forhold til professionsudvikling og kompetenceudvikling kunne det konstateres, at flere har fremhævet retten til kompetenceudvikling og jobvurderingsanalysen på ledelsesområdet som relevant. I forhold til arbejdsmiljø og trivsel konkluderede formanden, at HB til næste møde skal overveje medindflydelsesdelen. Der er i øjeblikket igangsat et større projekt på området, og så længe det projekt kører kan det være svært at få lavet ændringer på Med systemet. Når forventningerne til rammen er som de er, må målet være at lave så kort en periode som muligt. HB tilsluttede sig formandens konklusion Kravsudtagelse på det statslige område Formanden sagde, at forslag til krav til OK 11 på statens område er klar til 2. og sidste behandling i HB. Rammen på statens område forventes at ligge tæt op af rammen i det private forlig på normallønsområdet fra OK10 dvs. ca. 3 pct. over en periode på 2 år. Efter HB s 1. behandling er flere krav blevet samlet og skåret til. I vedlagte bilag var kravene foldet ud med bemærkninger, vurderinger samt indstilling. De endelige kravskemaer skal sendes til CO10 senest 1. september CO10 s HB behandler kravene på møder fra den 20. september og kravene udtages endeligt af CO10 s repræsentantskab 2. november Der er kravudveksling mellem CFU og Personalestyrelsen d. 15. december. Side 12 af 24

15 Af de 80 foreslåede krav indstilles 42 til fremsættelse. På side 2 i indstillingen var de overordnede prioriteringer oplistet inden for: o løn o det gode arbejdsliv o faglig udvikling o andet Vores krav kommer til behandling i CO10 inde CFU fremsætter dem over for Finansministeriet. Der er allerede nu nedsat 3 baggrundsgrupper med tillidsrepræsentanter, som skal bistå DSR s forhandlere. For at få flest mulige krav fremmet er det formålstjenligt, at DSR kan justere og evt. frafalde krav undervejs også mellem HB møderne. Derfor foreslås det, at formanden får en sådan bemyndigelse. OK 11 på statens område vil være fast punkt på dagsordenen på de kommende HB møder. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Kravene svarer til vores tidligere drøftelser. Der bør være tillæg for Ph.D. på professionshøjskolerne. I forhold til tillæg for Ph.D. er det væsentligt at vi er ambitiøse og ikke udhuler vores uddannelse. Mange masteruddannelser er ikke på 120 ECTS point. I stedet for skulle man lægge energi i at hæve lektortillægget. Flere i regionerne har ATCN uddannelsen, og det vil rejse nye krav, hvis vi får det forhandlet i staten. Souschefen for Forhandlingsafdelingen sagde, at de 120 ECTS point er et forsøg på at få åbnet en dør. I forhold til Ph.D. tillæg er tillidsrepræsentantkorspet er bekymrede for et højere uddannelseskrav som følge af et kvalifikationstillæg til Ph.D. er. Vi kan vende spørgsmålet i vores kontaktgruppe igen. Formanden konkluderede, at de opliste krav på side 3 og 4 i bilaget fremsættes som krav, sat krav 4.3. vedr. honorering af ph.d. kan fremsættes efter, at det har været behandlet i det nedsatte kontaktudvalg vedr. organisationsaftalen for undervisere på professionshøjskolerne. HB tilsluttede sig formandens konklusion Nedsættelse af velfærdsudvalg 1.næstformand sagde indledningsvist, at forslaget skal ses i lyset af den nye udvalgsstruktur i FTF. Arbejdet bør ske med udgangspunkt i vores holdningspapirer m.v. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig på HB mødet forslaget om at nedsætte et velfærdsudvalg, der kan udvikle forslag til nye initiativer vedrørende Dansk Sygeplejeråds indsats og holdninger om velfærdsstaten og dens udfordringer. Der lægges i bilaget op til at udvalget består af 1. næstformand og 2 HB medlemmer. Udvalget kan indkalde relevante eksperter på områder, som det arbejder med. Udvalget afrapporter til hovedbestyrelsen omkring december De sekretariatsmæssige opgaver varetages af Kvæsthu Side 13 af 24

16 set. Velfærdsudvalget skal komme med forslag/ideer til initiativer og aktiviteter, hvor der er behov for, at Dansk Sygeplejeråd viser, at professionsmålsætningerne ikke bør ses løsrevet fra samfundsdebatten, men kobles med værdi og velfærdspolitikken. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Det er vigtigt, at vi markerer holdninger på baggrund af vores visioner og ikke partipolitisk. Der kan evt. laves underudvalg med KB medlemmer til behandling af forskellige temaer. 1.næstformand konkluderede, at der er opbakning til indstillingen, og at udvalget udvides til at omfatte tre HB medlemmer og indtænker muligheden for at inddrage KBhmedlemmer. Vibeke West, Irene Hesselberg og Else Kayser indtræder i udvalget. HB tilsluttede sig 1.næstformands konklusion Kontingenforhold for sygeplejersker ansat i Den Danske Sundhedstjeneste Sydslesvig Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig er sydslesvigernes social og sundhedscenter. Hovedopgaverne indenfor Dansk Sygeplejeråds regi er hjemmesygepleje og skole og spædbørnssundhedspleje. Den oprindelige aftale mellem Det danske Sundhedstjeneste og DSR er minimum 20 år gammel. Aftalen forpligtede DSR til at varetage det overenskomstmæssige område i Sydslesvig. Løn og ansættelsesvilkår tiltræder i en vis udstrækning KL s overenskomst men lønvilkårene for sygeplejerskerne i Den danske Sundhedstjeneste er anderledes end i DK, og lønudviklingen følger ikke den danske. Det har igennem mange år været et ønske, men det har ikke været muligt at opnå dette. Kreds Syddanmark oplever en stigende udfordring i f.t. at fastholde medlemmer sygeplejersker ansat i basisstillinger og ledere ansat i Den danske Sundhedstjeneste i Sydslesvig. Der er ansat mellem 35 og 38 sygeplejersker i basisstillinger sygepleje og sundhedspleje. Hertil kommer 7 ledere. Ca. 15 af disse har dansk autorisation. DSR varetager lønforhandlingen for hele gruppen i form af 2 årlige drøftelser af f.eks. lønforhold, atypiske/ særlige stillinger og tilpasning af øvrige ansættelsesvilkår til gældende tysk lovgivning. I bilaget foreslås derfor: at sygeplejersker med dansk autorisation tilknyttet Den danske Sundhedstjeneste i Sydslesvig betaler ½ delen af det aktive medlemskontingent, samt at de ikke betaler konfliktkontingent at disse medlemmer har alle rettigheder at der som en særlig ordning åbnes mulighed for, at tyske sygeplejersker ansat ved den danske sundhedstjeneste uden dansk autorisation kan blive medlemmer med begrænsede rettigheder, modtage tidsskriftet, bære emblemet samt have mulighed for at vælge TR af og blandt medlemmer med dansk autorisation samt Side 14 af 24

17 at ovenstående betaler ¼ del af det aktive medlemskontingent, samt at de ikke betaler konfliktkontingent Hertil blev det bl.a. bemærket at: Her er tale om udenlandske sygeplejersker, som måske aldrig kommer til Danmark at arbejde. Der er en udfordring i forhold til konfliktkontingentet. Forslaget vil ikke kunne skabe præcedens Der kan opstå en rutchebane. Nedsat kontingent skal høre sammen med en mindre pakke. Vi skal gøre det ud fra et kulturelt perspektiv. Vi kan med forslaget også være med til at fremme bevidstheden blandt tyske sygeplejersker om at være med i en fagforening. Det kan være svært at forklare vores medlemmer andre steder. Jo tættere på de almindelige kontingentvilkår des bedre. Direktøren sagde, at en række af de tilbud, vi giver vores danske medlemmer, vil vi ikke kunne give disse medlemmer. 2. Næstformand sagde, at det er en rigtig indstilling. Det kan godt være, at medlemmerne har alle rettigheder, men vores muligheder for at fylde disse rettigheder ud er ikke til stede i alle tilfælde. Formanden konkluderede, at dette er den bedst mulige måde at løse problemstillingen på. Beslutningen gælder en særlig gruppe, hvor der ikke kommer præcedens. Der er opbakning til, at det besluttes at kontingentforholdene for sygeplejersker, danske såvel som tyske, ændres således at denne gruppe betaler et nedsat kontingent som beskrevet i bilaget. HB tilsluttede sig formandens konklusion Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter 2. Næstformand sagde, atpå DSR s kongres i maj 2010 blev Hovedbestyrelsens forslag om Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter behandlet som forslag Udviklingsretningen for Arbejdsmiljørepræsentanter blev vedtaget af kongressens med nedenstående ændringsforslag 13: Det foreslås, at hovedbestyrelsen bemyndiges til at foretage en justering og redigering af teksten, således at det tydeliggøres: at formålet med udviklingsretningen er at forbedre DSR s og AMiR s indsats for medlemmerne på arbejdspladserne og at udviklingsretningen tydeligere beskriver relationen mellem TR og AMiR. Teksten er redigeret således ovenstående fremgår tydeligere af formuleringen af Udviklingsretningen. Side 15 af 24

18 Hertil blev det bl.a. bemærket at: Hvordan kobler vi vores indsats til de AmIR som er sygeplejersker og medlemmer hos os. Vi kommer til at give Amir en meget stor rolle, når vi taler om dem som de væsentligste aktører. Det er lederne, som er de væsentligste aktører. Det er et organisatorisk papir, hvor vi forholder os til vores repræsentanter samt forsøger at rekruttere yderligere. Ansvaret for arbejdsmiljøet og samspillet kan præciseres i den politiske indledning, der skal være til udviklingsretningen. Kommunikationsstrategien bliver vigtig. De studerende burde nævnes på side 2. Formanden sagde, at det er vigtigt at præcisere samarbejdet med ledelsen m.v. i forordet. 2.næstformand konkluderede at, at der er opbakning til at godkende det foreliggende forslag til formulering af Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter med et forord, hvori ansvaret for arbejdsmiljøet og det nødvendige samspil præciseres. Der er ikke mandat fra kongressen til at ændre yderligere i selve papiret. HB tilsluttede sig 2. næstformands konklusion Ændring af SLS vedtæfter, besluttet på Landsmødet april 2010 Formanden sagde, at SLS på sit landsmøde vedtog i den anledning en række ændringer af vedtægterne. Ændringerne fremgik af bilaget. HB skulle ikke formelt godkende ændringerne af vedtægterne, men skulle efterfølgende have disse forelagt. Formanden konkluderede at HB tager de besluttede ændringer af SLS vedtægter, besluttet på Landsmødet april 2010 til efterretning. HB tilsluttede sig formandens konklusion. Fag Fagets år 2. næstformand sagde, at i maj måned vedtog kongressen at igangsætte Fagets år i HB behandler kongresforslag i september, men i forhold til fagets år har det været afgørende at få en drøftelse af processen allerede nu. Fagets år skal medvirke til at sætte fokus på det, der driver vores profession frem, nemlig sygeplejerskernes daglige professionelle virke, motivation og engagement. For at Fagets år skal kunne medvirke til at skabe nye og anderledes rammer for fællesskab om faget og give inspiration til bl.a. kompetenceudvikling og debat fordrer det organisations samlede og ambitiøse indsats. Side 16 af 24

19 Det er derfor nærliggende, at udvikling, planlægning og gennemførelse af Fagets år forankres i en projektorganisation, der tager afsæt i DSRs projektmodel. Fagets år en strategisk, kompleks og udviklende opgave, der skal løses på tværs i organisationen. Bilaget beskriver alene et forslag til procesmodel, og når det fremlægges nu og ikke på september mødet i sammenhæng med de øvrige forslag, er det en vurdering af, at det er vigtigt at få sat gang i processen omkring Fagets år af hensyn til involvering, engagement og tidshorisont, samt fordi det har betydning for såvel kredsenes som Kvæsthusets planlægning af aktiviteter og ressourcer. Den indholdsmæssige del af Fagets år skal ses i sammenhæng med de øvrige kongresforslag samt de mange aktiviteter af faglig karakter, der har været gennemført, er igangsat eller er under planlægning. Det er vanskeligt på så tidligt tidspunkt i processen at give et overslag over økonomien, da det naturligt hænger sammen med arten og omfanget af de aktiviteter, der iværksættes i Fagets år. Der er tidligere budgetteret med 1,5 mio. kr. til afholdelse af fagdag. Et tilsvarende beløb vil kunne anvendes til aktiviteter, der er forankret i projekt Fagets år i DSR c regi. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Det er godt, at vi allerede nu kan starte op på projektet. Det er godt, at projektgruppen trækker på kompetencer fra kredsene. Der er en udfordring i forhold til ressourcetrækket Det er vigtigt, at vi husker på erfaringerne fra tidligere projektorganisationer Der skal så tidligt som muligt lægges en handleplan frem, så der kan allokeres ressourcer. Formanden sagde, at sygeplejerskerne på direktionsniveau også har givet tilsagn om, at de gerne vil involveres. Når projektgruppen kommer i gang med arbejdet vil det blive tydeliggjort hvad forventningerne er, også i forhold til ressourcetrækket. 2. Næstformand konkluderede at, der er opbakning til indstillingen og den foreslåede proejktorganisation som beskrevet i bilaget. Vi husker på erfaringerne fra tidligere projektorganisationer og lægger så hurtigt som muligt en handleplan frem. Der er opbakning til at Vibeke Schaltz og Irene Hesselberg indtræder i styregruppen. HB tilsluttede sig 2. næstformands konklusion DSR s forskningsudspil 2. Næstformand lagde op til en drøftelse med udgangspunt i bilaget, hvoraf det fremgik, at ved kongressen 2010 i maj måned blev det vedtaget, at DSR skal udarbejde et forsknings udspil, der synliggør sygeplejeforskningens vigtige bidrag i den samlede sundhedsforskming i Danmark. Den samfundsmæssige udvikling med flere kroniske syge og ældre, øget specialisering i sundhedsvæsenet, ny teknologi og nye opgaver mv. betyder, at kravene til sygeplejerskers kompetencer ændres. Derfor er der behov for øget forskning i sygepleje. Den nuvæ Side 17 af 24

20 rende forskningsstrategi udløber med udgangen af For at forskningsudspillet kan være klar til at afløse den nuværende strategi, kræver det, at der etableres en hurtigtarbejdende organisering i DSR til at varetage koordination af indsatsen og udarbejdelse af udspillet. Forskningsudspillet er forankret i Professionsafdelingen. Det var i bilaget foreslået, at der etableres en styregruppe, bestående af 2. næstformand Dorte Steenberg (formand for styregruppen) professionschefen 1 repræsentant for HB. Det blev endvidere foreslået, at der etableres en forskningskyndig følgegruppe, der har til opgave at komme med faglige indspil og validere det faktuelle indhold i udspillet. Gruppen forslås sammensat af en af de fire sygeplejeprofessorer en repræsentant for universitetshospitalernes direktionsniveau formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning formand for dasys s forskningsråd en repræsentant for forskningslederne på sygehusene en repræsentant for KL en repræsentant for Danske Regioner Bilaget beskriver handleplanen for udarbejdelse af et forskningsudspil. Det fremlægges nu (løsrevet fra kongresopfølgningen på september mødet), fordi vurderingen er, at arbejdet med udspillet skal sættes i gang hurtigt for at have et færdigt resultat ved årets udgang. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Fagligt Selskab for Undervisende sygeplejersker en oplagt interessent Det kræver hurtigt arbejde at nå det indenfor tidsrammen. De forskningsansvarlige vicedirektører bør også med, selvom de kan være læger. Der kan også indgå relevante centralsygehuse To HB medlemmer frem for et vil kunne sikre bredden i det Gruppen af sygeplejedirektører og chefsygeplejersker samt det faglige selskab for ledende sygeplejersker kunne inddrages Kommunerne er også en aktør Medlemmerne skal involveres. 2. Næstformand konkluderede at, der er opbakning til indstillingen. Vi laver en fornyet gennemgang af forslagene til deltagere til kick off seminaret og udvider antallet af HB medlemmer i styregruppen til to. Vi ser også på, hvordan vi bedst muligt får inviteret sygeplejedirektørerne mhp.på at nå flere typer sygehuse. Vi ser også på medlemsinvolveringen. Der er opbakning til, at Vibeke Schaltz og Linda Rise indtræder i styregruppen. HB tilsluttede sig 2. næstformands konklusion. 5 Sager til drøftelse Politisk status Side 18 af 24

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Kommunikationsstrategisk analyse af GLs interessevaretagelse på baggrund af erfaringer fra OK13

Kommunikationsstrategisk analyse af GLs interessevaretagelse på baggrund af erfaringer fra OK13 Anders Krarup & Anker Brink Lund: Kommunikationsstrategisk analyse af GLs interessevaretagelse på baggrund af erfaringer fra OK13 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedpointer Side 2 2. Kommissorium

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid?

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? En analyse baseret på interview med centrale beslutningstagere i det offentlige forhandlingssystem, udarbejdet for Lønkommissionen. Af Steen Scheuer

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING 2012 OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING Overlægeforeningens årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Parat til forandring... 3 /01 OK-13: Udsigt til svære forhandlinger... 4 /02 Nye sygehuse og nye organisationsformer...

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Mellem medindflydelse og medbestemmelse

Mellem medindflydelse og medbestemmelse Mellem medindflydelse og medbestemmelse nye samarbejdsformer i amter og kommuner Steen E. Navrbjerg Gennem de seneste 20 år har den offentlige sektor gennemgået en decentralisering på mange områder. Ledere

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere