KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35"

Transkript

1 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60

2 Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab DK Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes forskellige krav til opbevaring. Nogle skal opbevares koldt andre kræver lidt højere temperaturer. Enkelte skal opbevares separat, så de ikke påvirker andre fødevarer med smag og lugt. Og de fleste har behov for høj luftfugtighed for at holde sig friske. For at du kan få mest mulig glæde af køle-/fryseskabet, er det vigtigt, at du kender skabets funktioner og ved, hvordan du kan anvende tilbehøret. Læs derfor betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden opstilling og brug. Da betjeningsvejledningen gælder for flere typer køle-/fryseskabe, kan udstyret variere lidt fra model til model. Inden du tager køle-/fryseskabet i brug Kontroller at skabet ikke er beskadiget ved modtagelsen, da transportskader skal anmeldes til forhandleren, inden køle-/fryseskabet tages i brug. Inden skabet fyldes med varer, bør det tørres af indvendigt med lunkent vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Brug en blød klud. Husk at fjerne beskyttelsesfilmen på betjeningspanelet. Hvis køle-/fryseskabet har stået på lager i kolde omgivelser (koldere end +5 C), skal det have en hvileperiode på mindst 2 timer, inden det tages i brug. Læs om opstilling, indbygning og installation på siderne 14, 15 og 16. 2

3 Indholdsfortegnelse DK Vigtige informationer Transport og flytning af køle-/fryseskabet 5 Hvis skabet ikke skal bruges i en periode 5 Gamle køleskabe 5 Bortskaffelse 5 Beskrivelse af køle-/fryseskabet Sådan betjener du køle-/fryseskabet Alarm Elektronisk styring 7 Temperaturindstilling 8 Temperaturvisning 8 Temperaturen inde i køle-/fryseskabet 8 Indfrysning 8 Kortvarige temperaturudsving 9 Supercool funktion 9 HOLIDAY funktion 9 Indstilling af display kontrast 10 Alarmkoder 10 Afbrydelse af alarm 10 Køleafdelingens anvendelse og tilbehør Glashylder 11 Flaskehylde 11 Grøntsagsskuffer 11 3

4 DK Multibokse 11 Opbevaringshylder i døren 11 Fryseafdelingens anvendelse og tilbehør Afrimning og rengøring Automatisk afrimning af køleafdelingen 12 Manuel afrimning af køleafdelingen 12 Manuel afrimning af fryseafdelingen 12 Rengøring 13 Opstilling og installation Hvor skal skabet stå 14 Indbygning i køkkenelement 15 Indbygning i køleskabselement 15 El-tilslutning Sådan starter du køle-/fryseskabet 16 Du kan selv vende døren 17 Udskiftning af pære 19 Reklamation og GRAM Service Købelov og reklamationsperiode 20 Gram dækker ikke 20 Reservedele 20 Tilkald Gram service 20 4

5 Vigtige informationer DK Køle-/fryseskabet indeholder det energirigtige og ikke ozonnedbrydende kølemiddel R600a. Da R600a er en brandfarlig gasart, er det vigtigt, at kølekredsløbet ikke beskadiges under transport og ved installering. Hvis kølekredsløbet alligevel beskadiges, skal du undgå at bruge åben ild i nærheden af køle-/ fryseskabet, ligesom der heller ikke må tilsluttes strøm til skabet. Sørg desuden for god udluftning i rummet. Er du i tvivl, skal du kontakte din leverandør. Transport og flytning af køle-/fryseskabet Køle/-fryseskabet skal altid transporteres i lodret stilling. Og skabet må ikke tippes mere end ca. 40. Skulle du alligevel komme til at tippe skabet mere end ca. 40, må strømmen først tilsluttes, når skabet har stået i lodret stilling i mindst 2 timer. Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i en periode Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i en periode, feks. i sommerhus, skal du både slukke for køleskabet og fryseskabet ved at trykke på afbryderne (1), (2) afbryde strømforsyningen til skabet og evt. trække stikket ud af stikkontakten. Køle-/fryseskabet tømmes for varer, afrimes og rengøres. Lad dørene til køle- og fryseafdelingen stå lidt åbne. Herved undgår du ubehagelig lugt i skabet. Advarsel Gamle køleskabe og frysere er ofte udstyret med komplicerede smæklåse, som kun kan åbnes udefra. Hvis du gemmer en sådan model væk, eller kasserer og afleverer den til storskrald, så husk at ødelægge låsen først. Herved forhindrer du, at eksempelvis legende børn bliver indespærret og kommer i livsfare. Vær også opmærksom på de gældende miljøregler for bortskaffelse. Bortskaffelse Når køle-/fryseskabet skal bortskaffes, skal det ske på en miljømæssig korrekt og forsvarlig måde i henhold til gældende regler for bortskaffelse. Vær opmærksom på reglerne for bortskaffelse. Der kan være særlige krav/betingelser, der skal overholdes. Du kan få oplysning om bortskaffelse hos - Gram A/S - butikken, hvor du har købt varen - hos myndighederne (Kommunen, Miljøstyrelsen el. lign.) 5

6 Beskrivelse af køle-/fryseskabet DK Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i en normal husholdning. Skabet er beregnet til temperaturklasse SN i henhold til den europæiske standard EN 153. Det betyder, at køle-/ fryseskabet kører optimalt ved en rumtemperatur på +10 C til + 32 C. Fryseafdelingen er en 4-stjernet fryser, som er godkendt til indfrysning og opbevaring af frostvarer. Betjeningspanel Halogenbelysning Glashylder Multibokse Flaskehylde Opbevaringshylder Typeskilt Tøvandsbakke Grøntsagsskuffer Gummiliste Kondensator Fryseskuffer Frysebakke (kun KF 350) Kompressor Kompressorrum Tøvandsafløb Justerbare fødder Dørhåndtag 6

7 Sådan betjener du køle-/fryseskabet DK Elektronisk styring Køle-/fryseskabet er udstyret med en elektronisk styring. Skabet er fra fabrikken programmeret til at køre med optimale temperaturer, som er +5 0 C i køleskabet og 18 0 C i fryseskabet. Hvis du ønsker at ændre på den fra fabrikken indstillede temperatur, vil den nye indstilling blive gemt i den elektroniske styring. Ved en eventuel strømafbrydelse vil styringen huske den seneste indstilling, når der igen kommer strøm til køle-/fryseskabet. Den elektroniske styring er udstyret med følgende funktioner: - Tænd/sluk funktion ON/OFF - Visning af aktuel temperatur i køleskabet og fryseskabet - Indstilling af temperatur i køleskabet og fryseskabet - Automatisk afrimning i køleskabet - Hurtig indfrysning (Quick freeze) - Super Cool - HOLIDAY funktion - Indstilling er display kontrast - Akustiske og visuelle alarmer - Visuel visning af aktive funktioner 1. Start/sluk knap for fryseskabet 2. Start/sluk knap for køleskabet 3. Grøn lysdiode, som viser at køleskabet er tændt 4. Blå lysdiode, som viser at fryseskabet er tændt 5. Knap - indfrysning 6. Knap - Super cool 7,8. Display som viser temperatur, quick freeze tider, alarmkoder 9. Knap til visning af aktuel temperatur i køleskabet 10. Knap til visning af aktuel temperatur i fryseskabet 11. Funktionsknap - for super cool, quick freezing og justering af display kontrast 12. Blå lysdiode, som viser at super cool funktionen er aktiveret 13. Blå lysdiode, som viser at quick freeze funktionen er aktiveret 14. Knap til tænding og slukning af HOLIDAY funktion 7

8 Temperaturindstilling Temperaturen i køleskabet kan indstilles fra +2 0 C til +9 0 C ved at trykke på knappen COOL (6) og holde knappen inde. På displayet vises den indstillede temperatur. For at ændre temperaturindstillingen skal du trykke på knappen (9) eller knappen (10). Temperaturen i fryseskabet kan indstilles fra C til C ved at trykke på knappen FREEZE (5) og holde knappen inde. På displayet vises den indstillede temperatur. For at ændre temperaturindstillingen skal du trykke på knappen (9) eller knappen (10). Ved ethvert tryk på en knap lyder kortvarigt et akustisk signal. Hvis der har været strømsvigt eller hvis strømmen til køle-/fryseskabet har været afbrudt, vil styringen huske den seneste indstilling, når der tilsluttes strøm til skabet igen. Temperaturvisning Du kan bestemme, hvilken temperatur skal vises på displayet temperatur inde i køleskabet (knap 9) eller temperatur inde i fryseskabet (knap 10). Det ovennævnte kan altid ændres. Temperaturen inde i køle-/ fryseskabet Både den indstillede og den viste temperatur er en gennemsnitlig temperatur i køle-/fryseskabet. Dette gælder for både køleafdelingen og fryseafdelingen. Du skal ikke ændre temperaturindstillingen i dit køle-/ fryseskab, bare fordi det bliver varmere om sommeren. Køle-/fryseskabet DK registrerer selv ændringer af omgivelsens temperaturer og kompressoren vil automatisk køre i længere perioder for at holde den indstillede temperatur. Indfrysning Hurtig indfrysning ved lav temperatur har stor betydning for fødevarers kvalitet. Indfrysningen aktiveres ved at trykke på funktionsknappen (11) og holde den nede ogtrykke samtidig på indfrysningsknappen FREEZE (5). Blå lysdiode (13) viser, at hurtig indfrysning er blevet aktiveret. Du kan vælge mellem 24 eller 48 timers indfrysning: Ved at holde funktionsknappen (11) nede og trykke samtidig en gang på FREEZE knappen (5) aktiverer du hurtig nedfrysning for 24 timer og tallet 24 vises i displayet. Ved at holde knappen (11) nede og trykke to gange på FREEZE knappen (5) aktiverer du hurtig nedfrysning for 48 timer og tallet 48 vises i displayet. Ved igen at trykke på knappen (5) slukker du for Quick freezing FREEZE og den blå lysdiode slukkes også. Når du ikke selv har slukket for hurtig indfrysning, slukkes funktionen automatisk efter 24h/48h. Ved tryk på knappen for hurtig indfrysning vises tal 24 og 48 i displayet, hvor de bliver stående i 5 sekunder. Efter udløbet af den tid vises den aktuelle temperatur i køleskabet eller fryseskabet. Det anbefales at aktivere super freeze -funktionen ca. 2 timer før du begynder med at fylde fryseskabet op med større mængder fødevarer. 8

9 Kortvarige temperaturudsving Kortvarige temperaturudsving er normale og forekommer f.eks. når der fyldes op med friske varer eller når døren har stået åben i længere tid. Fødevarerene påvirkes ikke af disse udsving og temperaturen kommer hurtigt tilbage til det indstillede niveau igen. Når døren til køleskabet åbnes, tændes den indvendige belysning. Hvis døren stadig står åben efter ca. 3 minutter slukkes den indvendige belysning. I displayet vises alarm E4 og der lyder et akustisk signal. Når døren til fryseskabet har stået åben i mere end 2 minutter, vises i displayet alarm E4 og der lyder et akustisk signal. Super cool funktion - ved første tryk (knapper (11)+(6) lyser der en blå lysdiode (12) og hurtig nedkøling i køleskabet ned til ca. 1 0 C (kompressoren kører permanent) aktiveres. Ved opnåelse af en temperatur på ca. 1 0 C, slukker funktionen automatisk og køleskabet skifter om til cyklisk arbejde med den sidste indstillede temperatur, - når super cool - funktionen er aktiv, vises symbol Sc i displayet (du kan aflæse køleskabet temperatur ved at trykke på knappen (10)). - ved andet tryk på knapperne (11)+(6)) (når hurtig nedkøling er aktiveret), slukkes denne funktion og den blå lysdiode slukkes (12). Det anbefales at aktivere Sc funktionen, inden du begynder at fylde køleskabet op med større mængder friske varer. DK HOLIDAY funktion Med denne funktion kører skabet med minimalt forbrug af energi, som er nødvendig for at nedkøle køleskabet. Derved undgår du bakterier og ubehagelig lugt inde i køleskabet. Når HOLIDAY funktionen er aktiv, kører køleskabet cyklisk. Det anbefales følgende: - du kan med fordel aktivere HOLIDAY funktion, når skabet skal stå tømt i en kortere eller længere tid. Ho symbolet vises i displayet. Når denne funktion er aktiveret, har du mulighed for at aflæse temperaturen i køleskabet ved at trykke på knappen (10). Hvis der har været strømsvigt, vil styringen huske denne funktion. For at slukke for HOLIDAY funktionen skal du trykke på knappen (14). Symbolet Ho forsvinder i displayet og køleskabet vil køre med den senest indstillede temperatur. Det anbefales at slukke for HOLIDAY funktionen, inden du begynder at fylde køleskabet op med varer. Indstilling af display kontrast Kontrasten i displayet justeres ved at holde knappen (11) nede og trykke samtidig på knappen (9) for at gøre displayet lysere eller trykke samtidig på knappen (10) for at gøre displayet mørkere. Under indstilling af displaykontrasten vises følgende symboler: 1.8 minimum kontrast 2.8 middel kontrast 3.8 maksimum kontrast 9

10 Alarm Ved normal brug af køle-/fryseskabet kan der optræde forskellige forstyrrelser med ustabil funktion af skabet til følge. Disse forstyrrelser vises både på displayet med en alarmkode (et E efterfulgt af et nummer) og ved at der lyder et akustisk signal. Hvis der optræder mere forstyrrelser eller fejl samtidig, vil koderne for alarm blive vist en efter en. Alarmkoder E1 fejl på temperaturføler i køleskabet E2 - fejl på temperaturføler i fryseskabet E3 fejl på fordamperføler E4 døren står åben E5 for høj temperatur i køleskabet eller i fryseskabet E6 for høj temperatur efter strømsvigt til apparatet E1,E2 og E3 En af temperaturfølerne er blevet beskadiget. Tilkald service. Et indbygget nødprogram forsøger at fastholde en acceptabel temperatur, inden fejlen er afhjulpet af autoriseret service. E4 Døren til køleskabet eller fryseskabet har stået åben længere end 3 minutter køleskab eller 2 minutter - fryseskab. Alarmkoden forsvinder, når døren lukkes. været højere end den indstillede temperatur. DK E6 Der har været strømsvigt. Strømforsyningen til køle-/fryseskabet har været afbrudt og temperaturen i køleskabet og/eller i fryseskabet er for høj. Afbrydelse af alarm Den akustiske alarm kan altid afbrydes ved at åbne døren og/eller trykke på en tilfældig knap. Alarmkoderne E3 E6 kan afbrydes ved at trykke samtidig på knapperne (9) og (10) samtidig i 7-8 sekunder. Ved alarmkode E1 er det først muligt at afbryde alarmen, når den defekte føler er udskiftet. Når alarmkoderne E5 eller E6 vises i displayet, er det muligt af aflæse maks. temperatur, hvis den indstillede temperatur overskrides. Dette gøres ved at trykke på knapperne 9 og/eller 10. Hvis alarmen skyldes en mere vedvarende fejl, vil fejlmeldingen komme igen umiddelbart efter men uden den akustiske alarm. I sådanne tilfælde skal du kontakte Gram Service Center E5 Temperaturen i køleskabet og/eller i fryseskabet har i mere end 2 timer 10

11 11 DK Køleafdelingens anvendelse og tilbehør Glashylder Glashylderne kan vendes, sådan at afstanden mellem hylderne bliver større eller mindre og dermed giver en fleksibel indretning af køle-/fryseskabet. (11 og 12) Hylderne tages ud ved at løfte hylden op i venstre side (13). Ved rengøring og hvis du vil ændre på hyldernes placering, skal du starte med at fjerne den øverste hylde. Glashylderne kan skråtstilles til opbevaring af store flasker og åbnede flasker. For at kunne skråtstille hylden, skal du vende den bagerste kantliste. Flaskehylde Flaskehylden er velegnet til både store og små flasker Grøntsagsskuffer Skufferne nederst i køleafdelingen er velegnet til opbevaring til frugt og grønt. Den overliggende hylde fungerer som låg og holder på fugtigheden, så fødevarerne ikke tørrer ud. Multibokse Multiboksene er ideelle til alle slags fødevarer og kan både placeres inde i skabet eller i døren, hvor det er mest hensigtsmæssigt. De tætsluttende låg forhindrer udtørring og sparer dig for besværlig ud- og indpakning. Multiboksene er udført i et materiale, der er upåvirket af mineralolier, fedtstoffer og svage syrer. Multibokse kan også købes som ekstraudstyr. Opbevaringshylder i døren Hylderne i døren kan rumme op til store 2 liters flasker. De er flytbare og kan placeres i hele dørens højde, hvor det er mest hensigtsmæssigt. 11

12 DK Fryseafdelingens anvendelse og tilbehør Hele fryseafdelingen kan anvendes til indfrysning samt til langtidsopbevaring af frostvarer. KF 350 er desuden udstyret med en bakke til indfrysning af f.eks. løse bær. Afrimning og rengøring Automatisk afrimning af køleafdelingen Køleafdelingen har automatisk afrimning. I perioder kan der dog dannes rim på bagvæggen inde i køleskabet. Det sker typisk, hvis køleskabet bliver fyldt op med mange friske fødevarer eller i sommerperioden, hvor skabet bliver fyldt med drikkevarer til afkøling. I sådanne situationer skal kompressoren køre i lange perioder for at nedkøle fødevarerne. Og da den automatiske afrimning foregår, mens kompressoren står stille, kan det ske, at køleskabet ikke kan nå at afrime totalt, inden kompressoren starter igen. I disse tilfælde må du afrime manuelt eller få hjælp til at ændre afrimningsfunktionen. Manuel afrimning af køleafdelingen Afbryd kompressoren til køleafdelingen ved at trykke på den øverste knap (2). Evt. løs rim på fordamperen skrabes af med en plastik- eller træskraber. Brug aldrig en kniv eller andet skarpt værktøj, da det kan beskadige fordamperen. Manuel afrimning af fryseafdelingen Det anbefales, at fryseafdelingen afrimes mindst 1 gang om året. Afbryd kompressoren til fryseafdelingen ved at trykke på den nederste knap (1). Tag frostvarerne ud. Læg dem evt. i køleskabet, så de holdes så kolde som muligt. Sæt en skål med varmt vand (ikke kogende) ind i fryseren. 14 Træk afløbsstutsen (14) ud og stil en skål under til opsamling af tøvandet. Når isen er smeltet, gøres fryseren ren med vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Tør fryseren af med en blød klud. 12

13 Advarsel Det er farligt at bruge elektriske apparater, knive eller skarpe genstande for at fremskynde afrimningen. Rengøring Afbryd kompressoren til køleafdelingen ved at trykke på den øverste knap (2). Skabet rengøres med en svag sæbeopløsning og en blød klud. Brug ikke rengøringsmidler, der kan ridse. Tætningslisten skal rengøres jævnligt for at sikre lang holdbarhed. Til rengøring af denne bør der kun bruges rent vand. Skabets plastikdele tåler ikke kogende vand (max 85 C). Undgå at der kommer vand ind i betjeningspanelet. DK 15 Tøvandsafløbet i køleafdelingen renses med den medfølgende rensepind (15). Fjern støv og trevler i kompressorrummet bag på køle-/ fryseskabet med en støvsuger. Rengøring af døre i rustfri stål eller i aluminium Døre i rustfri stål eller i aluminium på GRAM produkter kan med fordel rengøres med en spray og en blød klud. Der findes på markedet en række forskellige spraymidler, som kan bruges. Vi anbefaler, at du kontakter din sædvanlige hvidevareforhandler for konkrete råd om fordele og ulemper ved de enkelte produkter. 13

14 Opstilling og installation Hvor skal skabet stå Køle/-fryseskabet må af sikkerhedsmæssige grunde ikke opstilles udendørs, men skal stå i et tørt rum. Stil ikke skabet tæt på varmekilder, som f.eks. komfur eller radiator, og undgå placering i direkte sollys. Underlaget skal være plant, og køle-/ fryseskabet må ikke stilles på rammer eller lignende. De små hjul i bagkanten af køle-/fryseskabet gør det nemt at skubbe skabet på plads. Køle-/fryseskabet kan stå frit, indbygges i køkkenelement eller i køleskabselement. Det er vigtigt, at køle-/fryseskabet står helt lige, og at der er god luftcirkulation over, under og omkring det. Justeringen af skabet sker ved at dreje på de 4 stilleskruer på skabets sokkel. Efter justeringen er det vigtigt, at fødderne og de bagerste hjul på skabet har kontakt til underlaget. På tegningerne kan du se, hvordan du sikrer, den nødvendige cirkulation omkring skabet. Målene er frie åbninger. Der skal være min. 200 cm 2 gennemstrømningsareal. 14

15 Indbygning i køkkenelement Indbygning i køkkenelement med tilstrækkelig ventilation rundt om køle-/ fryseskabet, så varmen fra kompressoren kan ledes bort. Køle-/ fryseskabet kan stå direkte på gulvet eller på en sokkel. (16) Indbygning i køleskabselement Indbygning i køleskabselement sker efter samme princip som i 16 (17) El-tilslutning Køle-/fryseskabet er beregnet for tilslutning til vekselstrøm. Tilslutningsværdierne for spænding (V) og frekvens (Hz) er vist på typeskiltet inde i skabet. Tilslutning skal ske ved DK en stikkontakt, som bør være let tilgængelig, så strømmen til skabet nemt kan afbrydes. Dette køle-/fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsbekendtgørelsen. Dette gælder også, selv om der er tale om udskiftning af en eksisterende model, der ikke har været ekstrabeskyttet. Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugere mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl. I boliger opført efter 1. april 1975, vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse. I boliger opført før 1. april 1975, er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt, køle-/fryseskabet skal forbindes til

16 I begge tilfælde skal der: - hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med gul/grøn isolation skal tilsluttes jordklemmen - hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis du selv monterer denne, skal lederen med gul/grøn isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen. I alle andre tilfælde bør du lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan du nemmest får ekstrabeskyttet skabet. Hvis du ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at du lader elinstallatøren opsætte en fejlstrømsafbryder af typen PFI eller HPFI. Et eventuelt krav om jordtilslutning fra den lokale elforsyning skal efterkommes. Køle-/fryseskabets stik og den anvendte stikkontakt skal da kunne give en korrekt jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, så spørg din el-installatør om råd Sådan starter du køle-/ fryseskabet DK Tilslut strøm til køle-/fryseskabet ved at sætte skabets stikprop i vægstikkontakten. Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes med en tilsvarende type, som leveres af Gram A/S eller af et Gram servicecenter. Køle-/fryseskabet er udstyret med en stand-by funktion, og i displayet vises 2 vandrette streger, som tegn på, at strømmen er tilsluttet. Start køleafdelingen ved at trykke på den øverste tænd/sluk knap (2) og efter ca. 5 sek. lyser den grønne lysdiode (3) som tegn på, at køleafdelingen er tændt. Start fryseafdelingen ved at trykke på den nederste tænd/sluk knap (1) og efter ca. 5 sek. lyser den blå lysdiode (4) som tegn på, at fryseafdelingen er tændt. Herefter vises på displayet (5) den aktuelle temperatur i køleafdelingen. Ved at trykke på tasten (10) kan du se den aktuelle temperatur i fryseafdelingen. Ved at trykke på tasten (9) kan du se den aktuelle temperatur i køleafdelingen. 16

17 Du kan selv vende døren DK Illustrationerne viser, hvordan du selv nemt kan vende døren fra højrehængslet til venstrehængslet. (Vending af dør fra venstrehængslet til højrehængslet sker på samme måde, men modsat. Køle-/fryseskabet skal være slukket og helt tom for varer. De 2 skruer på hængseltoppen på kabinettets højre dør skrues af. (18) Løft køleskabsdøren lidt op og tag døren og det øverste hængsel af ved at trække døren ud mod dig selv. Hængselattrappen i modsat side fjernes ved at skrue de 2 skruer af. (19) Hængselattrappen vendes og monteres i modsat side med 2 skruer. Nederste dør fjernes ved at skrue de 2 skruer i det midterste hængsel af. (20) Flyt de 2 skruer i venstre side over i højre side. (21) Løft den nederste dør og det midterste hængsel lidt opad og af. Tip køle-/fryseskabet til en vinkel på højst 45 for at kunne skrue det nederste hængsel af. Dette gøres ved, at de 2 skruer, som holder nederste hængsel på skabets underside skrues af. (22) Nederste hængselattrap i modsat side fjernes på samme måde som det øverste. (23) Hængselattrappen vendes og monteres i modsat side. Øverste højre hængsel vendes og monteres i nederste venstre hjørne. Stil skabet i lodret position igen. Dørhåndtagene på dørene afmonteres ved at fjerne skruerne. (24) Den nederste dør løftes på plads på nederste hængsel. Det midterste hængsel vendes, monteres på den nederste dør, og skrues fast på kabinettet. Husk at rette døren op. Den øverste dør løftes på plads på det midterste hængsel. Det nederste højre hængsel vendes og monteres på dørens top i venstre side. Døren skubbes på plads samtidig med at det øverste hængsel skydes ind i hængselhuset for oven til venstre. De 2 skruer skrues fast. Husk at rette døren op. Skruerne på dørens højre side fjernes og skrues fast på venstre side af døren. Brug skruerne fra venstre side til at fastgøre håndtagene på dørenes højre kant. (25) 17

18 DK

19 DK Udskiftning af pære Sluk køle-/fryseskabet ved at trykke på tænd/sluk-knapperne (1), (2) og fjern netledningen fra stikkontakten. Skru lysskærmen af. Udskift pæren med en ny (max 10 W, 12 V, halogensokkel G4). Monter lysskærmen, tilslut strømmen og start køle-/fryseskabet igen ved at trykke på tænd/sluk knapperne (1), (2)

20 Reklamation og GRAM service DK Købelov og reklamationsperiode Gram dækker fabrikations- og materialefejl i henhold til gældende købelov i Danmark. Dækning forudsætter normal brug i en privat husholdning, og at køle-/fryseskabet er købt som fabriksnyt i Danmark. Vederlagsfri afhjælpning af evt. fejl forudsætter, at der kan fremvises en maskinafstemplet kassebon/ købskvittering som dokumentation for købsdato. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Gram dækker ikke Fejl eller skader, som er opstået ved transport, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning. Inden du tilkalder GRAM service, bør du undersøge, om der er strøm til skabet og om temperaturen er i orden. Reparationer foretaget uden for garantiperioden og omkostninger ved uberettigede reklamationer skal du selv betale. Reservedele Får du brug for at bestille reservedele skal du oplyse type og serienr. på køle-/ fryseskabet. Disse oplysninger finder du på typeskiltet inde i skabet. Tilkald GRAM service Gram har lokale servicecentre i hele landet, som er specialister i Gram. Her kan du få faste priser og professionel hjælp til alle reparationer. Find dit lokale servicecenter i postnummeroversigten på side 21. Skader, som er opstået p.g.a. brand, ulykke, lynnedslag og elektriske forstyrrelser som f.eks. defekte sikringer eller fejl i de elektriske installationer. Fejl eller skader, som er opstået ved, at der er udført reparationer af andre end GRAM servicecentre. 20

21 Servicecenter Postnummeroversigt DK Nordjysk Hvidevare Service Aalborg Tlf Fax Dansk Køle- og Vaskeservice * I postnr. 9000, 9200, 9210 Klarup * og 9220 skal service dog rekvireres Tlf Fax hos Nordjysk Hvidevare Service C.J. Hvidevareservice ApS Spentrup Tlf Fax AP Hvidevareservice Kibæk Tlf Fax Kvik Hvidevareservice Kolding Tlf Fax Vestjysk Servicecenter Varde Tlf Fax Storms Hvidevareservice Sydals Tlf Fax Service-Centralen Brændekilde Odense Tlf Fax Hornshøj Hvidevare Service 4000 syd Ringsted for city Tlf Fax Scandia Serviceteknik A/S Brøndby Tlf Fax city 4300 Orø LF Service-Center Nykøbing F Tlf Fax BMMF Hvidvare Service Rønne Tlf Fax

22 Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap N Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt stor hensyn til matvarenes forskjellige krav til lagringsforhold. Noen skal lagres kaldt andre krever litt høyere temperaturer. Enkelte må oppbevares separat slik at de ikke påvirker andre matvarer med lukt og smak. Og flesteparten har behov for høy luftfuktighet for å holde seg friske. For at du skal få mest mulig glede av kombiskapet er det viktig at du kjenner skapets funksjoner og vet hvordan du skal bruke tilbehøret. Les derfor bruksanvisningen nøye før du installerer skapet og tar det i bruk. Da bruksanvisningen gjelder flere typer kombiskap, kan utstyret variere litt fra modell til modell. Før du tar kombiskapet i bruk Kontroller at skapet ikke er skadet når du mottar det, da transportskader skal anmeldes til forhandleren før kombiskapet tas i bruk. Før det legges varer i kombiskapet, bør det tørkes av innvendig med lunkent vann tilsatt et mildt oppvaskmiddel. Bruk en myk klut. Husk og fjerne beskyttelsesfilmen på betjeningspanelet. Hvis kombiskapet har stått på lager i kalde omgivelser (kaldere enn +5 C), skal det ha en hvileperiode på minst 2 timer før det tas i bruk. Les om oppstilling, innbygging og installering på sidene 34 og

23 Innhold N Viktige opplysninger Transportere og flytte kombiskapet 25 Dersom kombiskapet ikke skal brukes i en periode 25 Gamle kjøleskap 25 Destruksjon 26 Beskrivelse av kombiskapet Slik betjenes kombiskapet Alarm Elektronisk styring 27 Å slå på og av apparatet 28 Regulering av temperatur 28 Visning av temperatur 28 Temperatur inne i kjøle-/fryseskapet 28 Hurtig innfrysning 28 Små forandringer i temperaturen 29 Super-nedkjøling funksjon 29 Funksjon ferie HOLIDAY 29 Forandring av lysstyrken i displayet 30 Alarmkoder 30 Avbryte alarmen 30 Kjøleavdelingen bruk og tilbehør Glasshyller 31 Flaskehylle 31 23

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER 1ÅRS GARANTI et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER Lige i hjertet til det I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SNOWFLAKE K/F 605/1305. Betjeningsvejledning. 765041517 Rev. 001 1

SNOWFLAKE K/F 605/1305. Betjeningsvejledning. 765041517 Rev. 001 1 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Betjeningsvejledning 765041517 Rev. 001 1 765041517 Rev. 001 2 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 4 Sikkerhedsinformationer... 5 Opstilling af skabet... 6 Generel beskrivelse

Læs mere

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen Se valgfri front på næste side Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen ed ved strømafbrydelse i timer fra -

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab DK Brugsanvisning Køleskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer i husholdningen

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugsanvisning. køle-/fryseskab IKEF 3270-2-2T1

Brugsanvisning. køle-/fryseskab IKEF 3270-2-2T1 Brugsanvisning køle-/fryseskab IKEF 3270-2-2T1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning: Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere