KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35"

Transkript

1 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60

2 Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab DK Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes forskellige krav til opbevaring. Nogle skal opbevares koldt andre kræver lidt højere temperaturer. Enkelte skal opbevares separat, så de ikke påvirker andre fødevarer med smag og lugt. Og de fleste har behov for høj luftfugtighed for at holde sig friske. For at du kan få mest mulig glæde af køle-/fryseskabet, er det vigtigt, at du kender skabets funktioner og ved, hvordan du kan anvende tilbehøret. Læs derfor betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden opstilling og brug. Da betjeningsvejledningen gælder for flere typer køle-/fryseskabe, kan udstyret variere lidt fra model til model. Inden du tager køle-/fryseskabet i brug Kontroller at skabet ikke er beskadiget ved modtagelsen, da transportskader skal anmeldes til forhandleren, inden køle-/fryseskabet tages i brug. Inden skabet fyldes med varer, bør det tørres af indvendigt med lunkent vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Brug en blød klud. Husk at fjerne beskyttelsesfilmen på betjeningspanelet. Hvis køle-/fryseskabet har stået på lager i kolde omgivelser (koldere end +5 C), skal det have en hvileperiode på mindst 2 timer, inden det tages i brug. Læs om opstilling, indbygning og installation på siderne 14, 15 og 16. 2

3 Indholdsfortegnelse DK Vigtige informationer Transport og flytning af køle-/fryseskabet 5 Hvis skabet ikke skal bruges i en periode 5 Gamle køleskabe 5 Bortskaffelse 5 Beskrivelse af køle-/fryseskabet Sådan betjener du køle-/fryseskabet Alarm Elektronisk styring 7 Temperaturindstilling 8 Temperaturvisning 8 Temperaturen inde i køle-/fryseskabet 8 Indfrysning 8 Kortvarige temperaturudsving 9 Supercool funktion 9 HOLIDAY funktion 9 Indstilling af display kontrast 10 Alarmkoder 10 Afbrydelse af alarm 10 Køleafdelingens anvendelse og tilbehør Glashylder 11 Flaskehylde 11 Grøntsagsskuffer 11 3

4 DK Multibokse 11 Opbevaringshylder i døren 11 Fryseafdelingens anvendelse og tilbehør Afrimning og rengøring Automatisk afrimning af køleafdelingen 12 Manuel afrimning af køleafdelingen 12 Manuel afrimning af fryseafdelingen 12 Rengøring 13 Opstilling og installation Hvor skal skabet stå 14 Indbygning i køkkenelement 15 Indbygning i køleskabselement 15 El-tilslutning Sådan starter du køle-/fryseskabet 16 Du kan selv vende døren 17 Udskiftning af pære 19 Reklamation og GRAM Service Købelov og reklamationsperiode 20 Gram dækker ikke 20 Reservedele 20 Tilkald Gram service 20 4

5 Vigtige informationer DK Køle-/fryseskabet indeholder det energirigtige og ikke ozonnedbrydende kølemiddel R600a. Da R600a er en brandfarlig gasart, er det vigtigt, at kølekredsløbet ikke beskadiges under transport og ved installering. Hvis kølekredsløbet alligevel beskadiges, skal du undgå at bruge åben ild i nærheden af køle-/ fryseskabet, ligesom der heller ikke må tilsluttes strøm til skabet. Sørg desuden for god udluftning i rummet. Er du i tvivl, skal du kontakte din leverandør. Transport og flytning af køle-/fryseskabet Køle/-fryseskabet skal altid transporteres i lodret stilling. Og skabet må ikke tippes mere end ca. 40. Skulle du alligevel komme til at tippe skabet mere end ca. 40, må strømmen først tilsluttes, når skabet har stået i lodret stilling i mindst 2 timer. Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i en periode Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i en periode, feks. i sommerhus, skal du både slukke for køleskabet og fryseskabet ved at trykke på afbryderne (1), (2) afbryde strømforsyningen til skabet og evt. trække stikket ud af stikkontakten. Køle-/fryseskabet tømmes for varer, afrimes og rengøres. Lad dørene til køle- og fryseafdelingen stå lidt åbne. Herved undgår du ubehagelig lugt i skabet. Advarsel Gamle køleskabe og frysere er ofte udstyret med komplicerede smæklåse, som kun kan åbnes udefra. Hvis du gemmer en sådan model væk, eller kasserer og afleverer den til storskrald, så husk at ødelægge låsen først. Herved forhindrer du, at eksempelvis legende børn bliver indespærret og kommer i livsfare. Vær også opmærksom på de gældende miljøregler for bortskaffelse. Bortskaffelse Når køle-/fryseskabet skal bortskaffes, skal det ske på en miljømæssig korrekt og forsvarlig måde i henhold til gældende regler for bortskaffelse. Vær opmærksom på reglerne for bortskaffelse. Der kan være særlige krav/betingelser, der skal overholdes. Du kan få oplysning om bortskaffelse hos - Gram A/S - butikken, hvor du har købt varen - hos myndighederne (Kommunen, Miljøstyrelsen el. lign.) 5

6 Beskrivelse af køle-/fryseskabet DK Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i en normal husholdning. Skabet er beregnet til temperaturklasse SN i henhold til den europæiske standard EN 153. Det betyder, at køle-/ fryseskabet kører optimalt ved en rumtemperatur på +10 C til + 32 C. Fryseafdelingen er en 4-stjernet fryser, som er godkendt til indfrysning og opbevaring af frostvarer. Betjeningspanel Halogenbelysning Glashylder Multibokse Flaskehylde Opbevaringshylder Typeskilt Tøvandsbakke Grøntsagsskuffer Gummiliste Kondensator Fryseskuffer Frysebakke (kun KF 350) Kompressor Kompressorrum Tøvandsafløb Justerbare fødder Dørhåndtag 6

7 Sådan betjener du køle-/fryseskabet DK Elektronisk styring Køle-/fryseskabet er udstyret med en elektronisk styring. Skabet er fra fabrikken programmeret til at køre med optimale temperaturer, som er +5 0 C i køleskabet og 18 0 C i fryseskabet. Hvis du ønsker at ændre på den fra fabrikken indstillede temperatur, vil den nye indstilling blive gemt i den elektroniske styring. Ved en eventuel strømafbrydelse vil styringen huske den seneste indstilling, når der igen kommer strøm til køle-/fryseskabet. Den elektroniske styring er udstyret med følgende funktioner: - Tænd/sluk funktion ON/OFF - Visning af aktuel temperatur i køleskabet og fryseskabet - Indstilling af temperatur i køleskabet og fryseskabet - Automatisk afrimning i køleskabet - Hurtig indfrysning (Quick freeze) - Super Cool - HOLIDAY funktion - Indstilling er display kontrast - Akustiske og visuelle alarmer - Visuel visning af aktive funktioner 1. Start/sluk knap for fryseskabet 2. Start/sluk knap for køleskabet 3. Grøn lysdiode, som viser at køleskabet er tændt 4. Blå lysdiode, som viser at fryseskabet er tændt 5. Knap - indfrysning 6. Knap - Super cool 7,8. Display som viser temperatur, quick freeze tider, alarmkoder 9. Knap til visning af aktuel temperatur i køleskabet 10. Knap til visning af aktuel temperatur i fryseskabet 11. Funktionsknap - for super cool, quick freezing og justering af display kontrast 12. Blå lysdiode, som viser at super cool funktionen er aktiveret 13. Blå lysdiode, som viser at quick freeze funktionen er aktiveret 14. Knap til tænding og slukning af HOLIDAY funktion 7

8 Temperaturindstilling Temperaturen i køleskabet kan indstilles fra +2 0 C til +9 0 C ved at trykke på knappen COOL (6) og holde knappen inde. På displayet vises den indstillede temperatur. For at ændre temperaturindstillingen skal du trykke på knappen (9) eller knappen (10). Temperaturen i fryseskabet kan indstilles fra C til C ved at trykke på knappen FREEZE (5) og holde knappen inde. På displayet vises den indstillede temperatur. For at ændre temperaturindstillingen skal du trykke på knappen (9) eller knappen (10). Ved ethvert tryk på en knap lyder kortvarigt et akustisk signal. Hvis der har været strømsvigt eller hvis strømmen til køle-/fryseskabet har været afbrudt, vil styringen huske den seneste indstilling, når der tilsluttes strøm til skabet igen. Temperaturvisning Du kan bestemme, hvilken temperatur skal vises på displayet temperatur inde i køleskabet (knap 9) eller temperatur inde i fryseskabet (knap 10). Det ovennævnte kan altid ændres. Temperaturen inde i køle-/ fryseskabet Både den indstillede og den viste temperatur er en gennemsnitlig temperatur i køle-/fryseskabet. Dette gælder for både køleafdelingen og fryseafdelingen. Du skal ikke ændre temperaturindstillingen i dit køle-/ fryseskab, bare fordi det bliver varmere om sommeren. Køle-/fryseskabet DK registrerer selv ændringer af omgivelsens temperaturer og kompressoren vil automatisk køre i længere perioder for at holde den indstillede temperatur. Indfrysning Hurtig indfrysning ved lav temperatur har stor betydning for fødevarers kvalitet. Indfrysningen aktiveres ved at trykke på funktionsknappen (11) og holde den nede ogtrykke samtidig på indfrysningsknappen FREEZE (5). Blå lysdiode (13) viser, at hurtig indfrysning er blevet aktiveret. Du kan vælge mellem 24 eller 48 timers indfrysning: Ved at holde funktionsknappen (11) nede og trykke samtidig en gang på FREEZE knappen (5) aktiverer du hurtig nedfrysning for 24 timer og tallet 24 vises i displayet. Ved at holde knappen (11) nede og trykke to gange på FREEZE knappen (5) aktiverer du hurtig nedfrysning for 48 timer og tallet 48 vises i displayet. Ved igen at trykke på knappen (5) slukker du for Quick freezing FREEZE og den blå lysdiode slukkes også. Når du ikke selv har slukket for hurtig indfrysning, slukkes funktionen automatisk efter 24h/48h. Ved tryk på knappen for hurtig indfrysning vises tal 24 og 48 i displayet, hvor de bliver stående i 5 sekunder. Efter udløbet af den tid vises den aktuelle temperatur i køleskabet eller fryseskabet. Det anbefales at aktivere super freeze -funktionen ca. 2 timer før du begynder med at fylde fryseskabet op med større mængder fødevarer. 8

9 Kortvarige temperaturudsving Kortvarige temperaturudsving er normale og forekommer f.eks. når der fyldes op med friske varer eller når døren har stået åben i længere tid. Fødevarerene påvirkes ikke af disse udsving og temperaturen kommer hurtigt tilbage til det indstillede niveau igen. Når døren til køleskabet åbnes, tændes den indvendige belysning. Hvis døren stadig står åben efter ca. 3 minutter slukkes den indvendige belysning. I displayet vises alarm E4 og der lyder et akustisk signal. Når døren til fryseskabet har stået åben i mere end 2 minutter, vises i displayet alarm E4 og der lyder et akustisk signal. Super cool funktion - ved første tryk (knapper (11)+(6) lyser der en blå lysdiode (12) og hurtig nedkøling i køleskabet ned til ca. 1 0 C (kompressoren kører permanent) aktiveres. Ved opnåelse af en temperatur på ca. 1 0 C, slukker funktionen automatisk og køleskabet skifter om til cyklisk arbejde med den sidste indstillede temperatur, - når super cool - funktionen er aktiv, vises symbol Sc i displayet (du kan aflæse køleskabet temperatur ved at trykke på knappen (10)). - ved andet tryk på knapperne (11)+(6)) (når hurtig nedkøling er aktiveret), slukkes denne funktion og den blå lysdiode slukkes (12). Det anbefales at aktivere Sc funktionen, inden du begynder at fylde køleskabet op med større mængder friske varer. DK HOLIDAY funktion Med denne funktion kører skabet med minimalt forbrug af energi, som er nødvendig for at nedkøle køleskabet. Derved undgår du bakterier og ubehagelig lugt inde i køleskabet. Når HOLIDAY funktionen er aktiv, kører køleskabet cyklisk. Det anbefales følgende: - du kan med fordel aktivere HOLIDAY funktion, når skabet skal stå tømt i en kortere eller længere tid. Ho symbolet vises i displayet. Når denne funktion er aktiveret, har du mulighed for at aflæse temperaturen i køleskabet ved at trykke på knappen (10). Hvis der har været strømsvigt, vil styringen huske denne funktion. For at slukke for HOLIDAY funktionen skal du trykke på knappen (14). Symbolet Ho forsvinder i displayet og køleskabet vil køre med den senest indstillede temperatur. Det anbefales at slukke for HOLIDAY funktionen, inden du begynder at fylde køleskabet op med varer. Indstilling af display kontrast Kontrasten i displayet justeres ved at holde knappen (11) nede og trykke samtidig på knappen (9) for at gøre displayet lysere eller trykke samtidig på knappen (10) for at gøre displayet mørkere. Under indstilling af displaykontrasten vises følgende symboler: 1.8 minimum kontrast 2.8 middel kontrast 3.8 maksimum kontrast 9

10 Alarm Ved normal brug af køle-/fryseskabet kan der optræde forskellige forstyrrelser med ustabil funktion af skabet til følge. Disse forstyrrelser vises både på displayet med en alarmkode (et E efterfulgt af et nummer) og ved at der lyder et akustisk signal. Hvis der optræder mere forstyrrelser eller fejl samtidig, vil koderne for alarm blive vist en efter en. Alarmkoder E1 fejl på temperaturføler i køleskabet E2 - fejl på temperaturføler i fryseskabet E3 fejl på fordamperføler E4 døren står åben E5 for høj temperatur i køleskabet eller i fryseskabet E6 for høj temperatur efter strømsvigt til apparatet E1,E2 og E3 En af temperaturfølerne er blevet beskadiget. Tilkald service. Et indbygget nødprogram forsøger at fastholde en acceptabel temperatur, inden fejlen er afhjulpet af autoriseret service. E4 Døren til køleskabet eller fryseskabet har stået åben længere end 3 minutter køleskab eller 2 minutter - fryseskab. Alarmkoden forsvinder, når døren lukkes. været højere end den indstillede temperatur. DK E6 Der har været strømsvigt. Strømforsyningen til køle-/fryseskabet har været afbrudt og temperaturen i køleskabet og/eller i fryseskabet er for høj. Afbrydelse af alarm Den akustiske alarm kan altid afbrydes ved at åbne døren og/eller trykke på en tilfældig knap. Alarmkoderne E3 E6 kan afbrydes ved at trykke samtidig på knapperne (9) og (10) samtidig i 7-8 sekunder. Ved alarmkode E1 er det først muligt at afbryde alarmen, når den defekte føler er udskiftet. Når alarmkoderne E5 eller E6 vises i displayet, er det muligt af aflæse maks. temperatur, hvis den indstillede temperatur overskrides. Dette gøres ved at trykke på knapperne 9 og/eller 10. Hvis alarmen skyldes en mere vedvarende fejl, vil fejlmeldingen komme igen umiddelbart efter men uden den akustiske alarm. I sådanne tilfælde skal du kontakte Gram Service Center E5 Temperaturen i køleskabet og/eller i fryseskabet har i mere end 2 timer 10

11 11 DK Køleafdelingens anvendelse og tilbehør Glashylder Glashylderne kan vendes, sådan at afstanden mellem hylderne bliver større eller mindre og dermed giver en fleksibel indretning af køle-/fryseskabet. (11 og 12) Hylderne tages ud ved at løfte hylden op i venstre side (13). Ved rengøring og hvis du vil ændre på hyldernes placering, skal du starte med at fjerne den øverste hylde. Glashylderne kan skråtstilles til opbevaring af store flasker og åbnede flasker. For at kunne skråtstille hylden, skal du vende den bagerste kantliste. Flaskehylde Flaskehylden er velegnet til både store og små flasker Grøntsagsskuffer Skufferne nederst i køleafdelingen er velegnet til opbevaring til frugt og grønt. Den overliggende hylde fungerer som låg og holder på fugtigheden, så fødevarerne ikke tørrer ud. Multibokse Multiboksene er ideelle til alle slags fødevarer og kan både placeres inde i skabet eller i døren, hvor det er mest hensigtsmæssigt. De tætsluttende låg forhindrer udtørring og sparer dig for besværlig ud- og indpakning. Multiboksene er udført i et materiale, der er upåvirket af mineralolier, fedtstoffer og svage syrer. Multibokse kan også købes som ekstraudstyr. Opbevaringshylder i døren Hylderne i døren kan rumme op til store 2 liters flasker. De er flytbare og kan placeres i hele dørens højde, hvor det er mest hensigtsmæssigt. 11

12 DK Fryseafdelingens anvendelse og tilbehør Hele fryseafdelingen kan anvendes til indfrysning samt til langtidsopbevaring af frostvarer. KF 350 er desuden udstyret med en bakke til indfrysning af f.eks. løse bær. Afrimning og rengøring Automatisk afrimning af køleafdelingen Køleafdelingen har automatisk afrimning. I perioder kan der dog dannes rim på bagvæggen inde i køleskabet. Det sker typisk, hvis køleskabet bliver fyldt op med mange friske fødevarer eller i sommerperioden, hvor skabet bliver fyldt med drikkevarer til afkøling. I sådanne situationer skal kompressoren køre i lange perioder for at nedkøle fødevarerne. Og da den automatiske afrimning foregår, mens kompressoren står stille, kan det ske, at køleskabet ikke kan nå at afrime totalt, inden kompressoren starter igen. I disse tilfælde må du afrime manuelt eller få hjælp til at ændre afrimningsfunktionen. Manuel afrimning af køleafdelingen Afbryd kompressoren til køleafdelingen ved at trykke på den øverste knap (2). Evt. løs rim på fordamperen skrabes af med en plastik- eller træskraber. Brug aldrig en kniv eller andet skarpt værktøj, da det kan beskadige fordamperen. Manuel afrimning af fryseafdelingen Det anbefales, at fryseafdelingen afrimes mindst 1 gang om året. Afbryd kompressoren til fryseafdelingen ved at trykke på den nederste knap (1). Tag frostvarerne ud. Læg dem evt. i køleskabet, så de holdes så kolde som muligt. Sæt en skål med varmt vand (ikke kogende) ind i fryseren. 14 Træk afløbsstutsen (14) ud og stil en skål under til opsamling af tøvandet. Når isen er smeltet, gøres fryseren ren med vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Tør fryseren af med en blød klud. 12

13 Advarsel Det er farligt at bruge elektriske apparater, knive eller skarpe genstande for at fremskynde afrimningen. Rengøring Afbryd kompressoren til køleafdelingen ved at trykke på den øverste knap (2). Skabet rengøres med en svag sæbeopløsning og en blød klud. Brug ikke rengøringsmidler, der kan ridse. Tætningslisten skal rengøres jævnligt for at sikre lang holdbarhed. Til rengøring af denne bør der kun bruges rent vand. Skabets plastikdele tåler ikke kogende vand (max 85 C). Undgå at der kommer vand ind i betjeningspanelet. DK 15 Tøvandsafløbet i køleafdelingen renses med den medfølgende rensepind (15). Fjern støv og trevler i kompressorrummet bag på køle-/ fryseskabet med en støvsuger. Rengøring af døre i rustfri stål eller i aluminium Døre i rustfri stål eller i aluminium på GRAM produkter kan med fordel rengøres med en spray og en blød klud. Der findes på markedet en række forskellige spraymidler, som kan bruges. Vi anbefaler, at du kontakter din sædvanlige hvidevareforhandler for konkrete råd om fordele og ulemper ved de enkelte produkter. 13

14 Opstilling og installation Hvor skal skabet stå Køle/-fryseskabet må af sikkerhedsmæssige grunde ikke opstilles udendørs, men skal stå i et tørt rum. Stil ikke skabet tæt på varmekilder, som f.eks. komfur eller radiator, og undgå placering i direkte sollys. Underlaget skal være plant, og køle-/ fryseskabet må ikke stilles på rammer eller lignende. De små hjul i bagkanten af køle-/fryseskabet gør det nemt at skubbe skabet på plads. Køle-/fryseskabet kan stå frit, indbygges i køkkenelement eller i køleskabselement. Det er vigtigt, at køle-/fryseskabet står helt lige, og at der er god luftcirkulation over, under og omkring det. Justeringen af skabet sker ved at dreje på de 4 stilleskruer på skabets sokkel. Efter justeringen er det vigtigt, at fødderne og de bagerste hjul på skabet har kontakt til underlaget. På tegningerne kan du se, hvordan du sikrer, den nødvendige cirkulation omkring skabet. Målene er frie åbninger. Der skal være min. 200 cm 2 gennemstrømningsareal. 14

15 Indbygning i køkkenelement Indbygning i køkkenelement med tilstrækkelig ventilation rundt om køle-/ fryseskabet, så varmen fra kompressoren kan ledes bort. Køle-/ fryseskabet kan stå direkte på gulvet eller på en sokkel. (16) Indbygning i køleskabselement Indbygning i køleskabselement sker efter samme princip som i 16 (17) El-tilslutning Køle-/fryseskabet er beregnet for tilslutning til vekselstrøm. Tilslutningsværdierne for spænding (V) og frekvens (Hz) er vist på typeskiltet inde i skabet. Tilslutning skal ske ved DK en stikkontakt, som bør være let tilgængelig, så strømmen til skabet nemt kan afbrydes. Dette køle-/fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsbekendtgørelsen. Dette gælder også, selv om der er tale om udskiftning af en eksisterende model, der ikke har været ekstrabeskyttet. Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugere mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl. I boliger opført efter 1. april 1975, vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse. I boliger opført før 1. april 1975, er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt, køle-/fryseskabet skal forbindes til

16 I begge tilfælde skal der: - hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med gul/grøn isolation skal tilsluttes jordklemmen - hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis du selv monterer denne, skal lederen med gul/grøn isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen. I alle andre tilfælde bør du lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan du nemmest får ekstrabeskyttet skabet. Hvis du ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at du lader elinstallatøren opsætte en fejlstrømsafbryder af typen PFI eller HPFI. Et eventuelt krav om jordtilslutning fra den lokale elforsyning skal efterkommes. Køle-/fryseskabets stik og den anvendte stikkontakt skal da kunne give en korrekt jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, så spørg din el-installatør om råd Sådan starter du køle-/ fryseskabet DK Tilslut strøm til køle-/fryseskabet ved at sætte skabets stikprop i vægstikkontakten. Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes med en tilsvarende type, som leveres af Gram A/S eller af et Gram servicecenter. Køle-/fryseskabet er udstyret med en stand-by funktion, og i displayet vises 2 vandrette streger, som tegn på, at strømmen er tilsluttet. Start køleafdelingen ved at trykke på den øverste tænd/sluk knap (2) og efter ca. 5 sek. lyser den grønne lysdiode (3) som tegn på, at køleafdelingen er tændt. Start fryseafdelingen ved at trykke på den nederste tænd/sluk knap (1) og efter ca. 5 sek. lyser den blå lysdiode (4) som tegn på, at fryseafdelingen er tændt. Herefter vises på displayet (5) den aktuelle temperatur i køleafdelingen. Ved at trykke på tasten (10) kan du se den aktuelle temperatur i fryseafdelingen. Ved at trykke på tasten (9) kan du se den aktuelle temperatur i køleafdelingen. 16

17 Du kan selv vende døren DK Illustrationerne viser, hvordan du selv nemt kan vende døren fra højrehængslet til venstrehængslet. (Vending af dør fra venstrehængslet til højrehængslet sker på samme måde, men modsat. Køle-/fryseskabet skal være slukket og helt tom for varer. De 2 skruer på hængseltoppen på kabinettets højre dør skrues af. (18) Løft køleskabsdøren lidt op og tag døren og det øverste hængsel af ved at trække døren ud mod dig selv. Hængselattrappen i modsat side fjernes ved at skrue de 2 skruer af. (19) Hængselattrappen vendes og monteres i modsat side med 2 skruer. Nederste dør fjernes ved at skrue de 2 skruer i det midterste hængsel af. (20) Flyt de 2 skruer i venstre side over i højre side. (21) Løft den nederste dør og det midterste hængsel lidt opad og af. Tip køle-/fryseskabet til en vinkel på højst 45 for at kunne skrue det nederste hængsel af. Dette gøres ved, at de 2 skruer, som holder nederste hængsel på skabets underside skrues af. (22) Nederste hængselattrap i modsat side fjernes på samme måde som det øverste. (23) Hængselattrappen vendes og monteres i modsat side. Øverste højre hængsel vendes og monteres i nederste venstre hjørne. Stil skabet i lodret position igen. Dørhåndtagene på dørene afmonteres ved at fjerne skruerne. (24) Den nederste dør løftes på plads på nederste hængsel. Det midterste hængsel vendes, monteres på den nederste dør, og skrues fast på kabinettet. Husk at rette døren op. Den øverste dør løftes på plads på det midterste hængsel. Det nederste højre hængsel vendes og monteres på dørens top i venstre side. Døren skubbes på plads samtidig med at det øverste hængsel skydes ind i hængselhuset for oven til venstre. De 2 skruer skrues fast. Husk at rette døren op. Skruerne på dørens højre side fjernes og skrues fast på venstre side af døren. Brug skruerne fra venstre side til at fastgøre håndtagene på dørenes højre kant. (25) 17

18 DK

19 DK Udskiftning af pære Sluk køle-/fryseskabet ved at trykke på tænd/sluk-knapperne (1), (2) og fjern netledningen fra stikkontakten. Skru lysskærmen af. Udskift pæren med en ny (max 10 W, 12 V, halogensokkel G4). Monter lysskærmen, tilslut strømmen og start køle-/fryseskabet igen ved at trykke på tænd/sluk knapperne (1), (2)

20 Reklamation og GRAM service DK Købelov og reklamationsperiode Gram dækker fabrikations- og materialefejl i henhold til gældende købelov i Danmark. Dækning forudsætter normal brug i en privat husholdning, og at køle-/fryseskabet er købt som fabriksnyt i Danmark. Vederlagsfri afhjælpning af evt. fejl forudsætter, at der kan fremvises en maskinafstemplet kassebon/ købskvittering som dokumentation for købsdato. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Gram dækker ikke Fejl eller skader, som er opstået ved transport, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning. Inden du tilkalder GRAM service, bør du undersøge, om der er strøm til skabet og om temperaturen er i orden. Reparationer foretaget uden for garantiperioden og omkostninger ved uberettigede reklamationer skal du selv betale. Reservedele Får du brug for at bestille reservedele skal du oplyse type og serienr. på køle-/ fryseskabet. Disse oplysninger finder du på typeskiltet inde i skabet. Tilkald GRAM service Gram har lokale servicecentre i hele landet, som er specialister i Gram. Her kan du få faste priser og professionel hjælp til alle reparationer. Find dit lokale servicecenter i postnummeroversigten på side 21. Skader, som er opstået p.g.a. brand, ulykke, lynnedslag og elektriske forstyrrelser som f.eks. defekte sikringer eller fejl i de elektriske installationer. Fejl eller skader, som er opstået ved, at der er udført reparationer af andre end GRAM servicecentre. 20

21 Servicecenter Postnummeroversigt DK Nordjysk Hvidevare Service Aalborg Tlf Fax Dansk Køle- og Vaskeservice * I postnr. 9000, 9200, 9210 Klarup * og 9220 skal service dog rekvireres Tlf Fax hos Nordjysk Hvidevare Service C.J. Hvidevareservice ApS Spentrup Tlf Fax AP Hvidevareservice Kibæk Tlf Fax Kvik Hvidevareservice Kolding Tlf Fax Vestjysk Servicecenter Varde Tlf Fax Storms Hvidevareservice Sydals Tlf Fax Service-Centralen Brændekilde Odense Tlf Fax Hornshøj Hvidevare Service 4000 syd Ringsted for city Tlf Fax Scandia Serviceteknik A/S Brøndby Tlf Fax city 4300 Orø LF Service-Center Nykøbing F Tlf Fax BMMF Hvidvare Service Rønne Tlf Fax

22 Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap N Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt stor hensyn til matvarenes forskjellige krav til lagringsforhold. Noen skal lagres kaldt andre krever litt høyere temperaturer. Enkelte må oppbevares separat slik at de ikke påvirker andre matvarer med lukt og smak. Og flesteparten har behov for høy luftfuktighet for å holde seg friske. For at du skal få mest mulig glede av kombiskapet er det viktig at du kjenner skapets funksjoner og vet hvordan du skal bruke tilbehøret. Les derfor bruksanvisningen nøye før du installerer skapet og tar det i bruk. Da bruksanvisningen gjelder flere typer kombiskap, kan utstyret variere litt fra modell til modell. Før du tar kombiskapet i bruk Kontroller at skapet ikke er skadet når du mottar det, da transportskader skal anmeldes til forhandleren før kombiskapet tas i bruk. Før det legges varer i kombiskapet, bør det tørkes av innvendig med lunkent vann tilsatt et mildt oppvaskmiddel. Bruk en myk klut. Husk og fjerne beskyttelsesfilmen på betjeningspanelet. Hvis kombiskapet har stått på lager i kalde omgivelser (kaldere enn +5 C), skal det ha en hvileperiode på minst 2 timer før det tas i bruk. Les om oppstilling, innbygging og installering på sidene 34 og

23 Innhold N Viktige opplysninger Transportere og flytte kombiskapet 25 Dersom kombiskapet ikke skal brukes i en periode 25 Gamle kjøleskap 25 Destruksjon 26 Beskrivelse av kombiskapet Slik betjenes kombiskapet Alarm Elektronisk styring 27 Å slå på og av apparatet 28 Regulering av temperatur 28 Visning av temperatur 28 Temperatur inne i kjøle-/fryseskapet 28 Hurtig innfrysning 28 Små forandringer i temperaturen 29 Super-nedkjøling funksjon 29 Funksjon ferie HOLIDAY 29 Forandring av lysstyrken i displayet 30 Alarmkoder 30 Avbryte alarmen 30 Kjøleavdelingen bruk og tilbehør Glasshyller 31 Flaskehylle 31 23

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pollux

Betjeningsvejledning. Pollux Betjeningsvejledning Pollux Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

KS 290-01 / KS 360-01 / KS 390-01 / KS 292-01 / KS 362-01 / KS 363-01 / KSD 29-01 / KSD 36-01 / KSD 39-01

KS 290-01 / KS 360-01 / KS 390-01 / KS 292-01 / KS 362-01 / KS 363-01 / KSD 29-01 / KSD 36-01 / KSD 39-01 KS 290-01 / KS 360-01 / KS 390-01 / KS 292-01 / KS 362-01 / KS 363-01 / KSD 29-01 / KSD 36-01 / KSD 39-01 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 19 S Bruksanvisning 36 M60 DK Tillykke med dit nye GRAM

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF322 / KF323 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF322 / KF323 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF322 / KF323 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 21 S Bruksanvisning 38 FIN Käyttöohje 55 M60 Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab

Læs mere

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 18 S Bruksanvisning 33 FIN Käyttöohje 48 M60 DK Tillykke med dit nye GRAM fryseskab

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 344 56-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS

BETJENINGSVEJLEDNING FS BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 194 55-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 240 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 14 Bedienungsanweisung D... 23 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL...

Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 14 Bedienungsanweisung D... 23 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 14 Bedienungsanweisung D... 23 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 765040994 1 DK Indholdsfortegnelse Opstilling

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF

BETJENINGSVEJLEDNING KF BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 304 06-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF

BETJENINGSVEJLEDNING KF BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 154 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF KF X KF KF X

BETJENINGSVEJLEDNING KF KF X KF KF X BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF N

BETJENINGSVEJLEDNING KF N BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 304 06-02 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF KF X

BETJENINGSVEJLEDNING KF KF X BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 276 96-00 KF 276 96-00 X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS 374 96-02 F KS 374 96-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KS 374 96-02 F KS 374 96-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 374 96-02 F KS 374 96-02 F X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF

BETJENINGSVEJLEDNING KF BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 154 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

V150 SG 2e V190 SG 2e V300 DG 4e V380 DG 4e

V150 SG 2e V190 SG 2e V300 DG 4e V380 DG 4e Brugermanual V150 SG 2e V190 SG 2e V300 DG 4e V380 DG 4e Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Vintec. Bemærk at brugsanvisningen gælder for alle Vintec vinskabe. Illustrationer og udstyr svarer derfor

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: P46S-HHB P46D-HHB Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et Pevino vinkøleskab. Venligst læs og følg alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

WSS 22. Brugsanvisning

WSS 22. Brugsanvisning WSS 22 Brugsanvisning Advarsel Da kølemidlet, som anvendes i apparatet, er en brændbar gasart, er det vigtigt at sikre, at kølekredsløb og rør ikke er beskadigede. Mængde og type af kølemiddel i apparatet

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

SZ... M. UK Instructions for use DE Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning

SZ... M. UK Instructions for use DE Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning SZ... M UK Instructions for use DE Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi Tak

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele NEW ClassicLine 2011 Klassisk skandinavisk design - med alle fordele GRAM har gennem generationer været kendt for at udvikle produkter, der gør hverdagen nemmere og bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA DA Brugsanvisning Køleskab ZBA32050SA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 4 Daglig brug 5 Nyttige oplysninger og råd 5 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER 1ÅRS GARANTI et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER Lige i hjertet til det I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

V160SG. Brugsanvisning

V160SG. Brugsanvisning V160SG Brugsanvisning Lær dit vinskab at kende: Lås Lys Kontrol panel Typeskilt Hylde Håndtag Glas dør Fodspark Justerbar fødder 2 Advarsel Da kølemidlet, som anvendes i apparatet, er en brændbar gasart,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Verdens mest fleksible køle-/fryseskab

Verdens mest fleksible køle-/fryseskab Køle-/fryseskabe Verdens mest fleksible køle-/fryseskab 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Døråbningsfrekvens Med den nye adaptive temperaturstyring tilpasser dit ASKO køle-/fryseskab sig til dine vaner og styrer

Læs mere

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 18 S Bruksanvisning 33 FIN Käyttöohje 48 M60 DK Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Koel-vriescombinatie Fridge-Freezer Jääpakastin Réfrigérateur/congélateur Kombiskap

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere