Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker"

Transkript

1 GARANTI NR.: Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. DIN EN Denne brønd kan kombineres med Staufix SWA, FKA og Pumpfix F. De tre kombinationsmuligheder gør det muligt at anvende brønden både til sort eller gråt spildevand. Bemærk: Brønden er forsynet med helstøbte stigetrin. Pumpfix F Højvandslukker Vigtigt! Alle ledninger til installationen skal sikres imod angreb fra rotter.

2 PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker Læs grundigt denne vejledning før påbegyndelse af montering. 1. Brønden leveres i højde og 3100 mm. derfor skal man som det første fastsætte den ønskede dybde på brønden. 2. Brønden leveres med 3 tilløb og 1 afløb. Alle løbene kan anvendes efter ønske ved at skære studsen af i den dimension der ønskes (160 mm eller 200 mm). Ved tilslutning af 110 mm. rør anvendes et standard reduktions stykke, som skal monteres så den følger bundløbet i brønden. 3. Brønden monteres vandret og rørene tilsluttes. 4. Brønden omkrings fyldes med sten som komprimeres. 5. Det valgte dæksel monteres og fin justeres i højden. Kessel dækselløsningerne er teleskobiske, dog leveres brønden med et beskyttelsesdæksel som kan anvendes ved gående trafik. Beskyttelsesdæksel som kan anvendes ved gående trafik. (Dette dæksel kan fyldes med beton eller jord). Leveres til belastningsklasse: A,B og D Leveres til belastningsklasse: B og D Kabelbeskyttelse imod rotte angreb i brønde Højre side af brøndvæg. Ledningen til motoren og sonden skal sikres imod rotter. Ledningen føres igennem kabelforskruningerne og tilspændes omkring ledningerne. Derefter føres de igennem en beskyttelsesslange for at forhindre rottebid. Til sidst tilsluttes ledningerne kontrolboxen. Belastningsklasser A 1,5 ton B 12,5 ton C 25 ton D 40 ton

3 Ombygningssæt til højvandslukke SWA, FKA og Pumpfix F Læs grundigt denne ombygnings vejledning før påbegyndelse af montering Formål: Med ombygningssættet SWA, FKA eller Pumpfix F kan et renserør af typen Kessel controlfix eller Kessel brøndsystem ændres til et rørsystem med sikring mod opstuvning. Det anbefales først at indbygge sikringen efter installation af selve brønden. Især anbefales det at opbevare de elektriske dele tørt og rent. (gældende for FKA og Pumpfix) Dele: SWA: 2 klapper incl. en indskudsdel, låg med nødlukke Best nr FKA: 1 FKA højvandsklap med holder til klappen, 1 klap incl. indskudsdel, elektriske dele bestående af styrebox, sonde og motor Best. nr Pumpfix F: 1 klap incl. indskudsdel, låg med indbygget motor, elektriske dele bestående af styrebox og sonde Best. nr Vejledning til installation og afprøvning af de elektriske komponenter findes i kassen med de elektriske dele for FKA og Pumpfix F. Forberedelse: Før montagen af højvandslukken kan begynde, skal låget på renserøret fjernes. Dette gøres ved af løsne de 6 møtrikker. Hvis der allerede befinder sig nogle dele i renserøret (eks. ved ombygning fra SWA til FKA) fjernes disse. Det er ikke nødvendigt at bruge værktøj. Ved indbygning af FKA eller Pumpfix F under jordoverfladen skal monteres et kabelrør. Ved Kessel brøndsystemer kan anvendes hulbor og tætningssring type LM20 for tilslutning af kabelrøret. Montering: SWA: FKA: Pumpfix F: Skub begge klapper ned i sporene i renserøret. Placer det medfølgende låg med det røde håndtag på renserøret. Skru låget godt fast med de medfølgende møtrikker. Afprøv højvandslukkerens tæthed ifølge indbygnings- og monteringsvejledning. Skub den tykke klap ned i sporet på tilløbssiden, den tynde klap skubbes ned i sporet som sidder næsten i midten af renserøret. Låget, hvor de 2 håndtag er placeres i Zu stilling og monteres på renserøret. Før de medfølgende møtrikker fastspændes, placeres håndtagene i enten neutral N eller Auf stilling. Ved fastspænding af møtikkerne vær venligst opmærksom på mærkatet på låget. Skub klappen ned i sporet, som sidder næsten i midten på renserøret. Tag låget med motorenheden i begge håndtag og placer den på renserøret. Ved fastspænding af møtikkerne vær venligst opmærksom på mærkatet på låget. Ved montage af de medfølgende elektriske komponenter skal den medfølgende indbyg nings- og monteringsvejledning følges.

4 Styreboks for Pumpfix F højvandslukker Nr. 1: Cylinderskrue Nr. 2: Hængsler Nr. 3: Elektrisk tilslutningsplan Nr. 4: Træskrue M3,5x30 (4x) Nr. 5: Ravplugs Ø5x25 (4x) Nr. 6: Tilslutning for batteri Åben dækslet til styreboksen. Skru de 4 cylinderskruer løs og løft dækslet let opad og åbn dette. Monter styreboksen et egnet sted på væggen, som vist på tegningen. Der medfølger træskruer, ravplugs og boreskabelon. Styreledningen til sonde og motor trækkes gennem kabelrøret. Sørg for at ledningernes farve og nummer stemmer overens. Ved korrekt tilslutning af styreboks lyser Netz-lampen grøn. Husk at tilkoble de to batterier, før dækslet skrues på og strømmen tilsluttes. Dette for at sikre, at alarmen også virker ved strømsvigt.

5 Sonde for Pumpfix F højvandslukker Når sonden skal tilsluttes fjernes den lilla prop og sonden skrues fast med de medfølgende skruer. 1. Dæksel 2. Pumpe 3. Pumpehus overdel 4. Pumpekrans 5. Pumpehus underdel 6. kniv for skæreanordning 7. Skæreplade 8. Vinge hjul 9. Indskudsdele med klapper Garanti: Der henvises til Salgs- og Leveringsbetingelser juni 2003 gældende for Lauridsen Handel Import A/S

6 Funktions forklaring Pumpfix F højvandslukker Normalfunktion Under normale forhold, hvor spildevandet ledes til hovedledningen, fungere højvandspumpeanlægget som en højvandslukke. Den integrerede kontraklap bliver åbnet ved hjælp af vandtrykket, som opstår ved udledning og spildevandet kan uhindret løbe ud i hovedledningen. Håndtaget skal stå i lodret position ( AUF). Den lukkede position (ZU) anvendes kun ved funktionsprøvning. Ved opstuvning I tilfælde af opstuvning i hovedledningen lukkes kontraklappen automatisk ved hjælp af vandtrykket og forhindrer hermed, at spildevandet løber tilbage i bolig- og kælderrum. Sikker bortledning af vand under opstuvning Bortledningen af spildevandet under opstuvningen sker gennem en indbygget pumpe med skærehjul. Hvis der alligevel forekommer spildevand, når kontraklappen er lukket, starter pumpen, når vandet har nået et vist niveau. Denne startes ved hjælp af en optisk sonde. Pumpen suger spildevandet op, findeler de faste stoffer ved hjælp af skærehjulet og bortleder spildevandet til hovedledningen gennem en indbygget rørledning, som er sikret mod trykket fra opstuvningen. Den integrerede kontraklap forhindrer tilbageløbet af spildevandet fra hovedledningen.

7 Betjenings- og vedligeholdsvejledning Pumpfix F højvandslukker Signalknappen : Den akustiske alarm kan kvitteres ved at rykke på signalknappen. Signallampen viser derved, at alarmen er blevet afbrudt. Ved fornyet tryk på alarmtasten kan den akustiske alarm igen aktiveres. Prüfknappen: Pumpen kan, f.eks. når anlægget skal efterses, betjenes manuelt. Når man trykker på pumpeknappen tændes pumpen Pumpeforløbet vises ved at lampen pumpe blinker. Elstyreboks / funktion Driftsklar Netz-lampe Grøn Lyser DIN EN Opstuvning = klap lukker = Klap er lukket pumpen forhindrer opstuvning Netz-lampe Alarm-lampe Niveau-lampe Pumpe-lampe Netz-lampe Alarm-lampe Niveau-lampe Pumpe-lampe Grøn Rød Orange Orange Grøn Rød Orange Orange Lyser Slukker Slukker Slukker Lyser Slukket Lyser Lyser Styrboksen gør det muligt at konfigurer to forskellige funktioner, nemlig løbetidsstyring og efterløbstidsstyring. Løbetidsstyring: (forudindstillet fra leverandør) Ved opstuvning sørger den optiske sonde for at aktivere automatikken, som tænder pumpen. Pumpen kører så i den forudindstillede tid. Hvis sonden herefter registrerer, at opstuvningen er pumpet væk, starter den ikke igen. Registreres derimod stadig opstuvning, starter pumpen igen, og den kører i den forudindstillede tid. Efterløbstidsstyring: Ved opstuvning sørger den optiske sonde for at aktivere automatikken, som tænder pumpen. Mens pumpen kører falder vandstanden. Pumpen kører indtil sonde registrerer, at opstuvningen er pumpet væk, og fortsætter med at pumpe i den forudindstillede efterløbstid. Indstillinger konfigureres på følgende måde: Anvendte forkortelser: LED = Lampe LED 1: LED Netz LED 3: LED Niveau LED 2: LED Alarm LED 4: LED Pumpe

8 Betjenings- og vedligeholdsvejledning Pumpfix F højvandslukker Indstilling af løbetid og efterløbstid: Ved samtidig tryk på Alarm og Pumpe i 5 sekunder fremkommer konfigurationsmenuen til indstilling af både løbe- og efterløbstid. Der lyder et signal, og 2Netz lampen lyser. Når knapperne slippes vil den aktuelle indstilling vises ved blinkende LED. Det er muligt at skifte mellem intervallerne ved tryk på Alarm knappen. Hver tastetryk på knappen ruller et trin videre. En eller to blinkende LED viser det indstillede trin. For at gemme indstillingerne trykkes på Pumpe knappen, derefter kvitteres med et dobbelt akustisk signal. Hvis der ikke indenfor 20 sekunder trykkes på Pumpe knappen forlades konfigurationsmenuen automatisk, uden at gemme de ændrede indstillinger. Forudindstillet fra leverandør er 5 sek. løbetid. Efterløbetid i sek Blinkende LEDS Indstilling af forsinket tændfunktion af pumpe: For at komme til konfigurationsmenuen for forsinket tændfunktion, skal man først frem til menuen for indstilling af løbetid. Ved gentagne kortvarige tryk på tasterne Alarm og Pumpe nås menuen for konfiguration af forsinket tændfunktion. Der lyder et andet signal og Netz og Alarm lampen lyser. Når knapperne slippes bliver den aktuelle indstilling vist ved blinkende LED. Det er muligt at skifte mellem intervallerne ved tryk på Alarm knappen. Hver tastetryk på knappen ruller et trin videre. En eller to blinkende LED viser det indstillede trin. For at gemme indstillingerne trykkes på Pumpe knappen, derefter kvitteres med et dobbelt akustisk signal. Hvis der ikke indenfor 20 sekunder trykkes på Pumpe knappen forlades konfigurationsmenuen automatisk, uden at gemme de ændrede indstillinger. Forudindstillet fra leverandør er 2 sek. forsinkelse af tændfunktion. Forsinkelse af tændfunktion 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 Blinkende LEDS Indstilling af funktion: For at komme til konfigurationsmenuen for funktionsmåde, skal man først frem til menuen for indstilling af forsinket tændfunktion. Ved gentagne kortvarige tryk på tasterne Alarm og Pumpe nås menuen for konfiguration af funktionsmåde. Der lyder et tredje signal og Netz og Niveau lampen lyser. Når knapperne slippes bliver den aktuelle indstilling vist ved blinkende LED. Det er muligt at skifte mellem intervallerne ved tryk på Alarm knappen. Hver tastetryk på knappen ruller et trin videre. En eller to blinkende LED viser det indstillede trin. For at gemme indstillingerne trykkes på Pumpe knappen, derefter kvitteres med et dobbelt akustisk signal. Hvis der ikke indenfor 20 sekunder trykkes på Pumpe knappen forlades konfigurationsmenuen automatisk, uden at gemme de ændrede indstillinger.

9 Betjenings- og vedligeholdsvejledning Pumpfix F højvandslukker Forudindstillet fra leverandør er løbetidsstyring. Forstyrrelse i strømforsyningen: Funktionsmåde Efterløbstidsstyring Løbetidsstyring Blinkende LEDS 1 2 Fejl Årsag Afhjælpning Henvisning Netz-LED blinker Der mangler batterier alarm Isæt batterier eller erstat de gamle Funktionsdueligheden for apparatet viser ved at lamperne lyser i styrepulten. Initialisering: Anlægget kan ikke anvendes, da det ikke er funktionsdygtig. Funktion: Fejlmelding viser efter 5 min. Anlægget er funktionsdygtigt: men det er ikke muligt at håndbetjene det. Udskiftningen eller tilslutningen af batterierne vil efter max. 5 min. få Netz-LED lampen til at lyse. Alle LED s blinker samtidig Den øverste og nederste LED blinker skiftevis Initialisering: Pumpen er ikke tilsluttet, eller istykker. I brug: pumpe defekt Initialisering: sonden er ikke tilsluttet, eller istykker. Ibrug sonde defekt Kontroller eltilslutning, isæt batterier, styreledning skal monteres korrekt. Kontroller gennemløb, udskift evt. motor. Kontroller eltilslutningg, isæt batterier, styreledning skal monteres korrekt. Kontroller gennemløb, udskift evt. sonde. Fejlfinding er kun mulig ved brug. Aflæsning af sonde foregår hvert 2. sek. Strømudfald: Fejl Årsag Afhjælpning Henvisning Alarm-LED blinker med 2. sek. interval. Alle andre LED er slukket. Der mangler netspænding. Kontroller strømtilslutning. Alle LED er slukket. Der mangler strøm i mere end 8 timer. Kontroller strømtilslutning. Pumpen kan ikke pumpe uden strømtilslutning. Alarmen hyler i 8 timer, derefter går apparatet i sleep-funktion, dvs. alle lamper er slukket. Apparatet er i Sleep-funktion.

10 Betjenings- og vedligeholdsvejledning Pumpfix F højvandslukker Tekniske data for styreboks: Strømtilslutning. Sikringer 10A, HFI relæ 30mA Netspænding. 230V Netfrekvens 50Hz Den elektroniske styrestrøm 50mA rumtemperatur 0 gr.c til 40 gr.c Beskyttelsesform IP54 Beskyttelsesklasse 1 Afbryderens behov for at afbryde strømmen 230V AC, 16A, cos =1 Afbryderens behov for strømtil at starte 42V DC / 0,5A Tekniske data for motor: Motoreffekt (P1) 1 KW Styrestrøm 4,9A Motorens ydelse S3-30% Beskyttelsesform IP 68 Max. pumpeydelse Qmax 9m3/timer Pumpeydelse ved 0,3bar Q 8m3/timer Inspektion og vedligehold: Anlægget skal efterses hver måned for at kontrollere funktionsdygtighed og tæthed på følgende måde: Sæt håndtaget i vandret stilling ( ZU) Tilført spildevand opstuves Afvent at Niveau- signal og pumpe tænder Tilført spildevand pumpes væk Afvent at Niveau-signal og pumpe slukkes Åben håndtaget i lodret stilling ( AUF) Ved enhver inspektion skal anlægget slukkes, og stikket tages ud. Alle efterfølgende inspektions- og vedligeholdelsesopgaver skal udføres af fagmand. Reparationer skal udføres på fabrikken. Ved vedligehold skal DIN 1986, afsnit 31 opfyldes. Alle skruer må kun tilspændes med et moment på 3 Nm. Følgende skal foretages: Iagttag anlægget Grundig rengøring af hele anlægget Afprøv hele anlægget og undersøg pumpehuset for ydre mangler og slidtage Afprøv pumpen for slør, slidtage og aflejringer. Kontroller ledninger for mekaniske beskadigelser og slidtage Kontroller tætningsringe for tæthed og slidtage Afprøvning af pumpemotor Ovenstående anbefaler vi også, hvis anlægget har stået stille i længe

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

DanTaet System Fjernvarme

DanTaet System Fjernvarme DanTaet Brugermanual Program 104100 func.spec 070208 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Systembeskrivelse fjernvarme...

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere