Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010"

Transkript

1 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade. Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade. Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen. Hørhaven og Rughaven. Fyensgade. Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm. Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Knud Andreasen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 11 Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade tlf.: Telefontræffetid: mandag - fredag kl torsdag tillige kl Klaus Bonde Kontortid mandag og torsdag kl Georg M. Jensen 2

3 Dette får naturligvis ikke indflydelse på vore trofaste gamle sponsorer. Her fortsætter alt som hidtil. Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til sommerudgaven af Kontakten. Jeg sidder her i starten af juli og gør de forberedende øvelser til dette blad. Lige nu har den første tropenat været i landet, så håbet om en god og varm sommer lurer måske om hjørnet, som jeg håbede på i mit indlæg i sidste blad. Nu har jeg deadline. Vi skriver den 8. august, og vejret har tilsmilet alle, som nu har haft ferie, altså en rigtig varm juli måned. På grund af ændring af tidspunktet for indkaldelse til beboermøder, som I vil kunne se under afdelingerne, vil der ligeledes blive ændret på deadline til bladet. Dagene vil fremover være den sidste søndag i april, august og november. Et nyt tiltag er i gang i vores blad: Det er nu blevet muligt for andre end vore bosiddende forretninger at sponsorere i vores blad. Derfor vil I møde nogle reklameblokke rundt om i bladet. Sponsorerne får en mulighed for at gøre opmærksom på deres forretningsområde, og vi får nogle reklameindtægter, som gør vores blad billigere at udsende til glæde for alle parter. Jeg vil gerne byde de nye sponsorer velkommen i vores blad, og jeg håber på et godt samarbejde i fremtiden. Løsningen på konkurrencen var denne gang Rasmus Sørensen, som er den ene af afdeling 1 s ejendomsfunktionærer. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Herfra vil jeg ønske alle læsere en rigtig god eftersommer. Redaktøren I dette nummer af Kontakten kan du bl.a. læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Information fra administrationen: Lotte Bang orienterer. Nyt fra driftsafdelingen: Jan Kristensen orienterer. Elektrikerlærling Peter Magnussen: Min vej til jobbet i boligselskabet Østparken Salon Liljekonvallen: Marie Christensen fortæller om overtagelsen af salonen på Konvalvej. Nyt fra beboerrådgiveren: Carsten Borup Kristensen orienterer. Salon Østparken har 40 års jubilæum: Hanne Sørensen fortæller om årene som gik. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. 3

4 Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Galleri Østparken: Elisabeth V. Christensen fortæller. Bankogruppen: Ellinor Jensen orienterer Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen (forrest i bladet) Håndværkerne samt rengøringspersonalet (bagerst i bladet) Varmemestre/teamledere samt ejendomsfunktionærer (under afdelingerne). Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagerst i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 1, 2010: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 2, 2010) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 28. november Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 3 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: 4

5 Administrationen i Vivabolig Lotte Bang Ledelse Mogens Blicher Hansen Ledelse Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Jytte Faitanini Udlejning Karina Andresen Udlejning Lise Lotte Kjær Udlejning Gitte Nielsen Administration Tina Reeves Administration Bettina Munk Administration Gitte Vinther Administration Lone Wammen Økonomi Tina Andersen Økonomi Tove Pedersen Økonomi Pia Andersen Økonomi Susan Krogh Jensen Barselsvikar for Karina indtil 1. april 2011 Marianne Petersen Barselsvikar - Økonomi indtil 1. januar

6 Nyt fra Organisationsbestyrelsen (hovedbestyrelsen) vi har nu åbnet op for, at bladet må indeholde en vis mængde reklamer, dog ikke så mange at vi selv mister bladets værdi som et informationsblad til os beboere. Formand Brian Skræm Sommeren er ved at være slut, og vi håber, at alle har nydt sommeren, der denne gang må siges at have været helt god. Ganske vist sprang vi foråret over, men der har dog været gode perioder med meget lunt vejr. Men igen vel alt i alt en typisk dansk sommer. Åbent hus. I forbindelse med en kampagne i Boligselskabernes Landsforening (BL), der har opfordret boligorganisationerne til at holde åbent hus i weekenden september, er der tilmeldt 4 afdelinger her fra Østparken. Det er afdelingerne 1, 3, 4 og 5. Der vil, når tiden nærmer sig, komme mere ud heromkring. Men det er jo ikke kun vores selskab, der holder åbent hus. Så er der nogen, der har lyst til at se nogle lejligheder fra vores samarbejdspartner i administrationsselskabet Limfjorden eller et andet boligselskab, er det bare med at møde op denne weekend, og dermed være med til at støtte op omkring arrangementet. Kontakten. Bladet, som I læser, kommer til at indeholde nogle reklamer. Indtil nu har vi kun brugt en vis reklame fra de forretningsdrivende, som bor til leje i vores boligselskab til vores konkurrence. Men Hjemmesiden. På Østparkens hjemmeside har vi fjernet forummet. Dette er gjort ud fra, at der næsten ingen aktivitet skete der længere. Når der ikke sker noget jævnligt, glemmer man jo også til sidst selv at tjekke det, og så kan det let ske, at et indlæg ikke bliver besvaret. Men tak til alle jer der har deltaget heri. Ved lukningen havde vi omkring 150 registrerede brugere, og det har da til tider været sjovt at følge med i de debatter, der har været. Plantegninger. Der er også ved at blive lagt plantegninger ud på VIVAboligs hjemmeside over de forskellige lejligheder, hvor man kan søge lejligheder. Vi har haft Søren Andersen, der er arkitekt og også er medlem af Limfjordens bestyrelse ansat til dette med tilskud. Plantegningerne vil også blive lagt ud på Østparkens hjemmeside. Besigtigelse på Kærby Hvilehjem og Gundorfslund. Organisationsbestyrelsen har været på besigtigelse på Kærby Hvilehjem og Gundorfslund. På Kærby Hvilehjem var det især taget, vi så på, da den gamle del heraf skal skiftes, og afdelingen har en dårlig økonomi. Taget må siges at være meget 6

7 Organisationsbestyrelsen Brian Skærm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Iver Ørksted Eriksen Afdeling 4 Winni Jensen Afdeling 5 Tina Holm Afdeling 6 Otto Holm Sørensen Afdeling 2-9 Bjarne Olsen Medarbejderrepræsentant 7

8 dårligt, hvilket kom noget bag på os, at det kunne stå så ringe til. Efterfølgende har vi bevilget kr. 1 mill. kr. fra dispositionsfonden, og afdelingen optager herudover et 30 årigt lån på kr Kommunen dækker 30 % af det hele. Langt værre så det ud på Gundorfslund, hvor der er flere tage, der skal skiftes akut, og afdelingen bærer præg af at være gammel og nedslidt. Alle var vi rystede over standarden i forhold til huslejen, og vi var enige om, at der skal gøres noget. Vi er her og nu ved at se på en løsning sammen med Landsbyggefonden, hvor vi måske kan få et 40-årigt lån og hermed få afdelingens standard hævet. Som en konsekvens af disse besigtigelser har vi besluttet, at vi vil besigtige nogle afdelinger hvert år. Beboermøder. Når der her i oktober/november kommer indkaldelser til beboermøder, er det ikke en fejl. Som der blev skrevet i sidste nummer af Kontakten, har vi lavet nye vedtægter, og heriblandt andet besluttet, at vi kun har et ordinært beboermøde, hvor det hele så er samlet. Både valg af bestyrelse samt regnskab og budget. Da dette møde skal finde sted senest 6 mdr. efter regnskabsårets afslutning, som jo for os er 31. maj, skal dette være afholdt inden december. Dette får så den logiske konsekvens, at beboermøderne skal være afviklet inden. På organisationsbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand Køb ind i Rughaven Tilbudspris alle ugens dage 7,95 kr. pr. 100 gram Nyhed! Indlevering af tips og lotto Spillehal med 12 maskiner Åben alle ugens dage Håndkøbsmedicin Stort udvalg af kollonial varer Iskolde øl og sodavand Vejgårds bedste bland selv slik Rughaven Aalborg Tlf

9 Information fra administrationen Lotte Bang Internet og beboernet. Vi er i fuld gang med at implementere intranet og beboernet, og vi starter i følgende rækkefølge: Personalet, afdelingsbestyrelsesmedlemmerne og derefter beboerne. Rækkefølgen er for at personalet først og fremmest kan være klædt på til at instruere afdelingsbestyrelsesmedlemmer og beboerne. Udlejning. Den nye lovgivning om udlejning gør, at vi i nærmeste fremtid skal have lavet en aftale med Kommunen omkring udlejning af familieboliger samt fleksible udlejningsregler. Vi arbejder på at udforme den aftale og forventer, at den er på plads i efteråret. ps Niels Jensen ApS en ApS Lufthavnsvej 25C Postboks Nørresundby Telefon Fax Mobiltlf Syn af lejligheder. Kommende tiltag er, at vi arbejder på at indføre digitaliseret syn af lejlighederne, hvorved vi forventer at kunne effektivere arbejdsgangen i synsprocessen både hos varmemesteren og hos administrationen. Barsel. Jeg og min familie har været i Peru i 4 uger for at hente vores lille datter Maria Milagros, som den 8. august fyldte 2 år. Vi forventer først at være hjemme den august 2010, altså lige før bladet her udkommer. Vi har ventet i 3,5 år og havde helt opgivet håbet om, at det blev til noget, men lykken har tilsmilet os, og vi har fået vores lille prinsesse. Jeg holder derfor barsel resten af året, men følger med på sidelinjen i, hvad der foregår. Barselsvikar. Marianne Petersen (se billede under administrationen først i bladet) er ansat som barselsvikar for mig indtil udgangen af året. Velkommen til hende og god arbejdslyst. Lotte Bang Økonomi direktør Lufthavnsvej 25C Postboks 185 Lufthavnsvej 25C Malerfirmaet 9400 Nørresundby Niels Jensen Postboks ApS Nørresundby Telefon Lufthavnsvej C 67 Telefon Postboks 185 Fax Fax Nørresundby Mobiltlf Mobiltlf. Telefon Lufthavnsvej 25C Postboks Nørresundby Fax Telefon Mobiltlf Fax Te M

10 ARKITEKTFIRMAET NORD AS Brunata fjernaflæsning din mulighed for driftsoptimering Med Brunata fjernaflæsning er der mange fordele: Beboerne behøver ikke være hjemme når vand- og varmemålerne aflæses Administrator har online adgang til drifts- og forbrugsdata Administrator kan automatisk få besked, hvis fx et toilet er løbet løbsk Det er driftsoptimering der gavner miljø og økonomi! optimerer ressourcer 10 DTP001_Kontakten_126x85_fjernaflæsning_aug10_FINAL.indd :59:49

11 Indlæg fra driftsafdelingen Vinterreparationer: Alle reparationer på vinterskaderne er nu udbedret! Jan Kristensen Kan I huske vinteren 2009/2010? Markvandringer: Sommeren er nu over os. Det betyder, at vi er i gang med at forberede os til de mange projekter, som er i støbeskeen i de forskellige afdelinger. Markvandringer, vedligeholdelsesplaner, tilstandsvurderinger og fremtidsplaner for afdelingerne. Møder med afdelingsbestyrelserne har stået på fra sidst i maj til nu. Vi har sammen med afdelingsbestyrelserne forberedt de kommende års aktiviteter, der skal ske i afdelingerne. Hvor mange penge der skal til, og hvor meget der skal henlægges til kommende renoveringsopgaver. Til venstre billeder fra afd. 6 (Rughaven/ Hørhaven), som fortæller lidt om vinteren, hvis nogen skulle have glemt den 11

12 12

13 I øjeblikket sker der mange større og mindre renoveringsopgaver i afdelingerne, og det vil der fortsat ske i de kommende år for at fremtidssikre en højere og mere vedligeholdelsesvenlig standard i vores afdelinger. Helhedsplaner for afd. 5 & 6: I helhedsplanerne for afd. 5 & 6 indeholdes bl.a. tilgængelighedskriterier, således at adgangsforholdene bliver handicapvenlige. Nye køkkener: Det indføres i øvrigt, at det ikke kun er ved fraflytning, der kan udskiftes køkken. Også ved en årlig opsamling/opskrivning af beboere, der ønsker at få skiftet køkkenet, kan dette lade sig gøre. Affaldsproblemer: Arbejdstilsynet har screenet alle afdelingerne, og afdeling 1 & 3 har fået et påbud, grundet affaldsproblematikken. De øvrige afdelinger har arbejdstilsynet givet en smiley. Der arbejdes nu på at få en fremtidssikret løsningsmodel på affaldsproblematikken i afdelingerne Optimering af arbejdsfunktioner: Ejendomsfunktionærernes funktioner er under konstant udvikling. Lige nu arbejdes der på elektronisk fraflytnings- og indflytningssyn for at optimere servicen for fraflytter og indflytter, således at beboerne i de fleste tilfælde kan få oplysningerne på stedet. Allerede nu er der indført fakturascanning, så varmemestrene via computeren kan læse og godkende diverse indkøb samt reparationer, og ikke skal bruge tid til at køre på kontoret. Vaskekort: Der er i afd. 1 & 3 indført, at hvis ens vaskekort er i stykker, kan man ved henvendelse til varmemesterkontoret få lavet et nyt kort på stedet. Det indføres i alle afdelingerne i løbet af den kommende tid. Fortsat god sensommer Med venlig hilsen Jan Kristensen Driftsleder Det er ikke uden grund, at arbejdstilsynet har givet påbud. Dette er dagligdagen for vore ejendomsfunktionærer i afd. 1 & 3 13

14 Kurt s køkken v/ Kurt Hansen - Rughaven Aalborg Telefon Kurt s Køkken leverer alt til festen. Færdigesyede fester kan tilbydes, kom og snak med os om en færdigfest, og vi giver jer et tilbud. Alt i smørrebrød og pølsebord. Færdigretter kan købes hver dag undtagen søndag. Kom og hent vores månedsskema. Søndag er normalt vores lukkedag, men efter aftale laves festmenuer mm. 14

15 Præsentation af elektrikerlærling Peter Magnussen Som ny elektrikerlærling i boligselskabet vil jeg gerne fortælle lidt om mig selv. Jeg er født den 16. marts Jeg er opvokset i Godthåb, en lille by lidt syd for Aalborg. Nu bor jeg i lejlighed i Aalborg. Jeg er den mindste i rækken af 3. Så én bette efternøler kan man vel kalde mig. Jeg gik på Lyngbjerggårdskolen i Godthåb indtil 9. klasse. Det var skønt at bo og gå i skole i Godthåb. Her brugte jeg mange timer på at spille fodbold og hygge med venner. I 9. klasse hoppede jeg på Hørby Ungdomsskole, som er en musik og sports efterskole tæt ved Sæby. Efterskoleåret var et af de bedste i mit liv, en kæmpe oplevelse, som jeg sent vil glemme. Efter Hørby begyndte jeg på grundforløbet som elektriker. Da grundforløbet var færdigt skulle jeg ud at finde en læreplads. Jeg endte med en del læreplads hos Isoflex i Støvring. De laver el-tavler til industrien, men da man ikke kan lære nok ved at stå og lave el-tavler i sig selv, måtte jeg efter 2 år ud at finde den sidste del af min læreplads. Jeg var så heldig at blive kaldt til samtale hos Vivabolig, og enden på denne samtale blev, at de gerne ville have mig. Jeg takkede ja og startede her i januar 2010, hvor jeg så skal være resten af min læretid, som slutter juli I min fritid nyder jeg tilværelsen og bruger meget tid med mine venner. Løber når jeg kan komme til det. Interesserer mig for motorcykler og kører også selv. Musik har også meget at sige i min hverdag. Jeg spiller selv lidt guitar. Én bette fest i ny og næ bliver det også til. Jeg er vild med arbejdet i Vivabolig, hvor jeg kommer rundt og prøver forskellige ting. Mine kollegaer og beboerne er i top. Så alt i alt har jeg intet at klage over. Venlig hilsen Peter Magnussen. 15

16 Salonen på Konvalvej 26 er genåbnet Salonen på Konvalvej 26 har fået ny ejer, og er nu genåbnet under navnet Liljekonvallen. Her en lille historie fra den nye indehaver: Hej alle sammen! Jeg er en frisk pige på 52 år, som er startet op i den frisørsalon, som tidligere hed Frisør de Rosche. Jeg har, i samråd med Susanne de Rosche s efterladte mand Jan, valgt at give salonen et nyt navn, nemlig: Liljekonvallen. Jeg har overtaget det gamle telefonnummer, som er: , og I er velkomne til at ringe. Der er omstilling til min mobiltelefon, hvis jeg ikke lige er tilstede. Der har dog været nogle problemer med telefonen indtil nu, men jeg håber, problemet er løst nu. Jeg kommer fra en gård ved Kongerslev, og jeg har tidligere været ansat og udlært i køkkenet. Jeg har i dag 5 børn og 2 børnebørn, og yderligere en lille ny er på vej. Endvidere har jeg en rigtig god mand, så alt i alt har jeg en dejlig familie. Jeg er som sagt startet på Konvalvej 26, og er der nogle, som har brug for hjælp med håret i hjemmet, så bare ring til mig og vi finder et tidspunkt for en hjemmeklipning. Alle er hjertelig velkommen. Med de kærligste hilsener Maria Christensen LiljeKonvallen Marie Christensen foran Liljekonvallen 16

17 Nyt fra beboerrådgiveren Beboerrådgiver Carsten Borup Kristensen Jeg har efterhånden fået talt med rigtig mange mennesker i de enkelte afdelinger, enten i forbindelse med klagesager eller aktiviteter. Der har også været mange bekymrede beboere, som henvender sig til mig for at få hjælp til eksempelvis at skrive en klage, eller fordi de er bekymrede for deres medborgeres ve og vel. Som jeg beskrev i sidste nummer, er der mange stolte ældre borgere, som altid har sat en ære i at klare sig selv, og som også stadig klarer sig selv. Men de er ikke meget for at erkende, at de kan få brug for hjælp på deres ældre dage. De har måske boet i den samme lejlighed i mange år, og ønsker absolut ikke at flytte fra deres dejlige lejlighed. Det kan jeg sagtens forstå, men samtidig bliver jeg ved kontakt til de borgere, som ikke længere kan klare sig selv, også nødt til at få borgeren til at forstå, at det kan være det bedste at flytte til en mere hensigtsmæssig bolig og få den hjælp, som de har krav på. Det er efter min mening en borgerpligt at hjælpe sine medborgere, når de har brug for det. Og det er absolut ikke værdigt, når ældre nærmest bliver fange i deres egen lejlighed, fordi de ikke længere er i stand til at komme ned ad trappen fra 2. eller 4. sal. Her er det min opgave at skabe kontakt til socialforvaltning, hjemmepleje og andre, således man som borger kan få den hjælp man har krav på. Også selv om det nogle gange kræver nogen samtale, inden borgeren vil give tilladelse til, at eks. hjemmeplejen må komme indenfor og yde den hjælp, som de kan tilbyde. Ellers har jeg været udlånt et par gange til Limfjorden til konkrete problemer der. Der sker så en afregning mellem Telefon

18 de to selskaber ud fra de timer, som jeg bruger i Limfjorden, da det jo er Østparken, jeg er ansat af. Vi har i enkelte afdelinger haft nogle beboere, som gennem længere tid har givet anledning til store problemer for de omkringboende. De fleste af disse beboere er nu med lidt hjælp flyttet, og jeg håber, det bliver mere fredeligt for de omkringboende fremover. Ellers har der lige før sommerferien været arrangement i Karolinelund, hvor Øgade Samråd, hvor jeg også deltager, havde rundvisning med fortælling om Karolinelunds historie og efterfølgende frokostbuffet. Her var mange fra afd. 1 og 3 med til den hyggelige tur gennem historien om Karolinelund. Desuden var jeg igen i år med til at arrangere Sankt Hans Festen i Østre Anlæg. Efterhånden en meget stor fest for hele familien, som Ø-gade kvarteret kan være stolte af. Jeg håber, at alle har haft en god sommer, vejret har da for en gangs skyld været med os. Med venlig hilsen Carsten Borup Kristensen Beboerrådgiver Sjællandsgade 11 Tlf Sjællandsgade Aalborg 18

19 40 års jubilæum med salon i Østparken 40 års jubilaren foran indgangsdøren Hej! Brian ønsker Hanne tillykke Mit navn er Hanne Søndergaard Sørensen. Jeg købte Salon Østparken i 1970, altså for 40 år siden. Dengang var der mange forskellige forretninger i Østparken, men tiderne er blevet anderledes, så mange har lukket i dag. Jeg er meget glad for at have forretning i Østparken, som i dag hedder Viva, men det kommer jeg nok aldrig til at kalde det. 19

20 BELOS maskiner hos S.D. Kjærsgaard De perfekte maskiner til det professionelle marked. Særligt egnet til boligselskaber og kommuner. RING NU til Carsten Frederiksen på Belos Trans Pro Giant Belos Trans Pro 3440 Find mere information om disse maskiner og mange andre på ualmindelig god service - siden 1930 Vrå Frejlev Hornslet

21 Salonen var fyldt med gæster Østparken har søde og hjælpsomme medarbejdere, og de kommer altid med et smil, hvis jeg beder om hjælp. Lidt om mig selv. Jeg er så heldig at være gift med Torben, nu i 31 år og han er altid klar, når jeg mangler hjælp. Han maler og murer og sidst har han lavet nyt badeværelse, dejligt med sådan en god mand. Vi har 2 dejlige børn, som nu er voksne. Den 30. juni kunne jeg fejre 40 års jubilæum, her i Salon Østparken. Det var en fantastisk dag, hvor der kom ca. 130 og ønskede mig tillykke, og det fortsatte i mange dage efter. Jeg er meget glad for mit arbejde med så mange søde kunder, så jeg håber, jeg kan blive ved en del år endnu. Kærlig hilsen Hanne S. Sørensen Salon Østparken NORDJYSK LÅSETEKNIK A /S 21

22 Indlæg fra afdeling 1 Afdelingsbestyrelse & repræsentantskab i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78-1.th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78 - st.th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64-3.th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14-2.tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20-1.th. Suppleanter til repræsentantskabet / afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Erik Gregersen, Morsøgade 20 Per Olesen, Bogøgade 2-2.th. Niels Ove Jensen, Sejrøgade 4-1th Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til en ny udgave af beboerbladet Kontakten. Denne gang er der en hel del på bedding, som skal foregå over det næste stykke tid her i afdeling 1. Det, der har fyldt mest både på godt og ondt, er badeværelsesrenoveringen. Det siger sig selv, at med så stor en opgave, der har direkte indflydelse på så mange beboere, fordi deres hverdag bliver påvirket i så høj grad, når man er uden badeværelse og er nødt til at gå i gården for at foretage de daglige fornødenheder, skal det føre nogle udfordringer med sig både for en afdelingsbestyrelse og en administration, men især for den enkelte beboer. Jeg havde også regnet med, at der ville opstå nogle problemstillinger, der skulle løses for at få hverdagen og tingene til at fungere, men jeg havde ikke set de 22

23 Afdelingsbestyrelsen Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen problemer, der opstod, og som jeg efterfølgende vil informere om. Badeværelsesrenoveringen Trods den gode opstart på badeværelsesrenoveringen i de sidste måneder af 2009, må jeg konstatere, at dette forår og sommer ikke har kunnet leve op til de forventninger, der blev givet fra begyndelsen af. Der har været mange trælse situationer for flere af de beboere, der har fået lavet badeværelse her i første halvdel af Mangellisterne er steget, trapper er ikke blevet rengjorte, aftaler ikke overholdt, tilsyn og opfølgning er strandet grundet for ringe kommunikation mellem de involverede parter. I det hele taget er der sket mange uacceptable brist både arbejdsmæssigt og i 23

24 forhold til det administrationsmæssige. Fra afdelingsbestyrelsens side kan vi kun beklage og undskylde overfor de beboere, der har været ufrivillige deltagere i disse mange situationer, der er opstået. For at sammenfatte hele oplevelsen fra min side af, kan jeg konstatere, at der ikke er udvist rettidig omhu fra de involverede parter, der har med badeværelsesrenoveringen at gøre. Jeg bryder mig ikke om at skulle dække over de fejl og mangler, der er sket for flere af jer i Saltholmsgade, der har været direkte involveret i disse forskellige former for brister. Jeg synes så omvendt heller ikke, der er grund til at gå i detaljer med de forskellig brister, der er opstået. Afdelingsbestyrelsen er fuldt orienteret om de nærmere detaljer, der er årsag til de mange forskellige trælse og kedelige episoder. Nogle af fejlene er mindre ting, der bare er irriterende, indtil de bliver tilrettet, medens andre direkte efter min mening har været uacceptable. Fra administrationens side blev afdelingsbestyrelsen flere gange lovet, at der nu var rettet op på tingenes tilstand, men desværre viste det sig ikke at holde stik. Nogle af tingene blev dog tilrettet, skal det retfærdigvis siges, men der var stadig alt for mange uacceptable ting, der ikke fungerede. Lige inden afslutningen på de sidste badeværelser i Saltholmsgade var der kaldt til møde, hvor der blev talt med store bogstaver, (ifølge Mogens B. Hansen der er tilsynsførende for Viva bolig med renoveringen), overfor alle de personer, der er involveret i renoveringen. Samtidig blev afdelingsbestyrelsen lovet, at der fra opstart her i august vil ske ændringer samt tilrettelser, der skal resultere i en helt anden form for rettidig omhu med hensyn til tidsplan, arbejdets udførsel, opfølgning af tilsyn, samt behandlingen af de beboere, der skal have udført badeværelsesrenovering i Bornholmsgade, startende i nr. 62. Nu skal dette ikke opfattes, som om der er sket direkte ulovligheder med badeværelserne i den forløbne omgang, hverken i opsætning eller udførslen af arbejdet, (det har vores tilsynsførende afvist). Trods alle problemerne kom vi dog i mål til tiden med de sidste badeværelser i Saltholmsagde 2. Tilbage står der dog en opfølgning af mangler, som når dette læses forhåbentligt er udbedret. Brand Søndag nat den 23. maj opstod der brand i kælderen i Bogøgade nr. 10. Det resulterede i, at alle de beboere, der bor i 8, 10, 12 og 14, blev gennet ned på græsplanen af myndighederne, fordi der var fare for røgforgiftning i de pågældende opgange. Trods kulde og den sene nattetime er det min opfattelse, at alle kom gennem oplevelsen uden de store men, dog sidder skrækken i mange, for hvad det kunne have udviklet sig til. Brand er noget af det værste, der kan opstå i en beboelsesejendom som vores. 24

25 Helt galt kan det gå, når det sker om natten, hvor de fleste af os sover og derfor ikke ved, hvad der sker og måske ikke reagerer på de udrykningshorn som Politi og Brandvæsen kommer med. Jeg kan ikke tilføje så meget i forhold til brandens opståen, da Politiet stadig efterforsker sagen. Hvornår denne efterforskning er færdig, og vi kan få et svar på, hvad der var årsag til branden, ved jeg ikke, men så snart der foreligger noget på skrift fra Politiet, vil I alle modtage oplysninger om efterforskningen af branden og dens opståen. Jeg har forstået på flere af jer beboere, der oplevede branden på nærmeste hånd, at der var beboere fra de omkring liggende opgange der var rigtig gode til at hjælpe jer, der stod med sparsomt tøj på kroppen, grundet den hurtige exit fra jeres lejligheder, med både tæpper og varm kaffe. Det er rart, at når det gælder, så er der stadig hjælpsomme mennesker, der har overskud til at hjælpe andre. Jeg har også fået den opfattelse, at både Politi og Brandvæsen optrådte yderst professionelt i forhold til at hjælpe og skabe ro, samtidig med at de havde det fornødne overblik, så der ikke opstod panik trods den ramme alvor. Skaderne ved branden i kælderen har været store. Der er mange lejligheder, der har været røgskadet, og mange har måttet bo et andet sted i dagene derefter, da de ikke kunne opholde sig i deres lejlighed på grund af røglugt. Der var også en del entredøre, der blev åbnet via brandvæsenet s hovednøgle, med deraf følgende skader på døre og karme. En af de ting, vores varmemester Klaus og administrationen oplevede i dagene efter, var, at der var nogle enkelte beboere, der ikke havde tegnet en privat brand- og indboforsikring. Det er katastrofalt i sådan et tilfælde, for Østparkens forsikring dækker kun bygningerne og det inventar som Østparken i øvrigt står for i hverdagen, hvis noget går i stykker. Alt andet skal den enkelte beboer selv stå for at få erstattet/repareret eller udbedret, via sin egen indbo- og brandforsikring. Det måtte et par beboere desværre mærke på værste vis, da de ikke havde den fornødne forsikring, hvorved der ikke var nogen dækning på deres tab samt rengøring efter røgskade. Derfor skal opfordringen herfra lyde på at få sig en indbo- og brandforsikring, der dækker ens indbo i lejligheden. Når vi gør hele oplevelsen op, skete der heldigvis kun det, man betegner som materiel skade på indbo og bygninger. Usikkerheden og skrækken for brand sidder dog stadig i mange mennesker også udenfor Bogøgade, da det som sagt er noget af det værste, der kan opstå. Derfor kan det også være en god ide, at den enkelte beboer anskaffer sig en eller flere røg/brand alarmer, og får dem opsat i ens egen lejlighed efter gældende forskrifter. Afdelingen er blevet frarådet at give/forære alle beboerne en røg/brandalarm, fordi servicen med at vedligeholde en sådan er for omfattende med hensyn til udskiftning af batteri, rengøring for støv osv., og samtidig er der måske nogle enkelte beboere, der tror, at der gives 25

26 automatisk alarm til myndighederne, hvis deres røg/brandalarm går i gang. Derved kan der opstå en falsk tryghed, som ingen kan være tjent med. Det er ikke for at spare de kroner, der skal til for at afdeling 1 indkøbte det nødvendige antal alarmer, men som sagt set ud fra at servicen og driften af disse alarmer er næsten umulig at styre hos den enkelte beboer. Det er i øvrigt bekræftet af Politiet, at det er bedst, at den enkelte beboer selv står for indkøb og vedligeholdelse af røg/brandalarmer. Nøglesystem: I slutningen af juni var afdelingsbestyrelsen ude ved elektrikerfirmaet Erik Fals for at se på et nyt nøglesystem. Nu om dage bruger man ikke kun den traditionelle nøgle, som vi kender den, men er gået over til en form for brik med indbygget elektronik, der virker på nogenlunde samme måde, som det kort vi bruger, når vi skal ind af døren til vaskerierne. Vi har i de senere år haft en mistanke om, at det nøglesystem fra Ruko, som vi i øjeblikket har, ikke har været så effektivt, fordi der efterhånden er blevet kopieret mange uautoriserede nøgler. Derved er der mange nøgler i omløb, som vores administration ved varmemesteren ikke kender til. Noget af det første, Politiet spurgte til efter branden i Bogøgade, var, om vi vidste, hvor mange personer, der havde adgang til kældrene. Dette kunne vi ikke med sikkerhed fortælle, da nøglesystemet ikke er kopibeskyttet længere. Disse forhold taget i betragtning gjorde, at afdelingsbestyrelsen har fremskønnet beslutningen om at indkøbe et nyt adgangssystem til vores hoveddøre, kælderdøre og loftsdøre. Vi har i skrivende stund endnu ikke modtaget et tilbud på et sådant system. Jeg er dog sikker på, at vi til beboermødet i november har svar på dette spørgsmål, samt hvornår vi starter på at montere det. Selv om afdelingsbestyrelsen har valgt at opprioritere et nyt adgangssystem, skal vi ikke bare fare ud og købe for enhver pris, uden at tænke os om, både med hensyn til hvilket system vi skal vælge, samt hvem der skal levere og endelig til hvilken pris. Et nyt adgangssystem til vores fællesdøre vil økonomisk blive finansieret gennem de henlæggelser, der er afsat via 10 års planen. Nyt tidspunkt for beboermøder: Som omtalt i afsnittet ovenfor skal vi til at afholde vores beboermøder i efteråret, sandsynligvis i november i stedet for, som vi plejer i februar. Årsagen hertil er hovedformanden kommet ind på i sin beretning fra Organisationsbestyrelsen, men kort fortalt har det noget med vores budget, regnskab samt ny lovgivning at gøre. Derfor vi I modtage en indkaldelse til beboermødet allerede engang i oktober, da vi som sagt planlægger, at afholde mødet engang i midten af november. 26

27 Køkkener: I løbet af efteråret skal afdelingsbestyrelsen til at tage stilling til et nyt køkkenkoncept. Vi skal ud til nogle køkkenfirmaer for at se på nye køkkenløsninger. De nuværende køkkener er efterhånden blevet over 15 år gamle hos dem, der var med i første runde med nye køkkener. En anden væsentlig årsag udover alderen på de nuværende køkkener er, at der i løbet af de kommende måneder begynder at blive problemer med leverance af de køkkenelementer, vi benytter for nuværende. Køkkenfirmaerne garanterer normalt kun en leveranceperiode på 10 til 12 år, og den er som nævnt overskredet. Det firma, vi har som leverandør for nuværende, er ABT/Stark. Foreløbig har administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udtaget følgende køkkenfirmaer, som vi skal ud at besøge: Det er Invita, HTH, og ABT fra Stark. Derudover har vi endnu et firma i kikkerten, men dem har vi ikke en endelig aftale med pt. Hvilket af disse firmaer, der bliver den nye leverandør af køkkener, ved vi af gode grunde ikke endnu, for de skal alle først lave nogle computermodeller, vi i afdelingsbestyrelsen skal kikke på. Efterfølgende skal vi ud at se og prøve køkkenskabene af i virkeligheden. Derefter skal der gives tilbud fra firmaerne på de køkkenelementer, vi har udvalgt fra de forskellige firmaer. Herefter vælger afdelingsbestyrelsen så den leverandør, der indenfor de rammer, der er om tilbudsgivning, lever bedst op til vores ønsker og krav til det nye køkkenkoncept. Når alt dette er på plads, begynder vi at opsætte de nye køkkener i fraflytterlejligheder, der stadig kun har det oprindelige køkken fra byggeriets start. Der mangler stadig en 25 stykker i afdelingen. Herefter kommer så de køkkener, som ved fraflytning nærmer sig de 20 år. Vi vil dog på et tidspunkt tilbyde de beboere, der ønsker det, en frivillig ordning, der gør, at man kan få monteret et nyt køkken, selv om man ikke fraflytter sin lejlighed. Her vil der stadig blive en egenbetaling som sidste gang pr. måned, og vi forventer en pris på ca. 400 kr. pr måned. Dette kommer kun til at gælde de beboere, der har fået lavet nye badeværelser, da alle gamle faldstammer her kan fjernes i køkkenet. Altså de beboere der bor i Saltholmsgade, herefter Bornholmsgade osv. Finansiering af nye køkkener vil foregå via den månedlige husleje som tidligere, sandsynligvis over 10 år. Komfurer: I forbindelse med nye køkkener skal vi også have kikket på et nyt komfur. De nuværende komfurer fra Voss, vi nu benytter, er efterhånden omkring 10 år gamle. Voss har imidlertid også her planer om, at udskifte den model vi har kørt med, så derfor skal vi have fundet en anden komfurmodel. 27

28 I første omgang bliver det kun i de nyopførte køkkener, der kommer nye komfurmodeller. De Voss komfurer, vi benytter i dag, har sandsynligvis stadig to til tre gode år, hvor de kan fungere uden problemer, men skulle reparationsudgifterne løbe løbsk vil vi hurtigt kunne reagere med at udskifte alle komfurer på en gang, som vi gjorde det for godt 10 år siden. Derfor er det vigtigt at følge med i hvilke modeller, der er bedst på markedet i dagens Danmark. Afdelingsbestyrelsen vil også her udtage flere firmaer, vi skal ud at kikke komfurer ved. Foreløbig har vi aftaler med Voss og Siemens. Nye komfurer til alle lejligheder er noget, der er indarbejdet i 10 års planen for afdeling 1, så finansieringen derved er på plads uden huslejestigning. Efter planen kan vi udskifte alle komfurer i regnskabsåret 2012/2013. Nye målere til vand og varme: De varmemålere, vi benytter på alle radiatorerne til afregning af forbrug på varme og varmt vand, er ved at nå den alder, hvor tællerværket skal efterses af en kontrolmyndighed for at konstatere, at de stadig kører præcist. Det er en vis procentdel der skal udtages til kontrol. Derfor overvejer afdelingsbestyrelsen sammen med vores driftschef Jan Kristensen, om det i stedet økonomisk kan svare sig at udskifte alle målere med nye, der samtidig kan fjernaflæses, så vi derved ikke skal have en måleraflæser på besøg en gang om året. Sådan et nyt system kan samtidig håndtere aflæsning af det varme vand, og i forvejen har vi besluttet at montere målere på det kolde vand i forbindelse med renoveringen af badeværelserne. Disse koldvandsmålere kan også tilkobles et nyt målersystem, der fungerer med fjernaflæsning. De umiddelbare besparelser på et nyt fjernaflæsningssystem er som sagt udgiften til måleraflæseren, der fysisk er inde i alle lejligheder og rum en gang om året. Hver gang en beboer ikke er hjemme eller har afleveret nøgle koster, det ekstra fordi måleraflæseren skal ud til lejligheden igen. De senere år har vist, at flere og flere beboere ikke altid er hjemme eller afleverer en nøgle. Det problem vil være løst ved fjernaflæsning. Risikoen for at de gamle målere er ved at blive slidte, er også til stede, og så skal vi ud over udgiften til kontrol alligevel til at udskifte til nye målerenheder. Alle disse betragtninger og økonomiske vurderinger er noget vi i øjeblikket er ved at vurdere på. I vil også her høre nærmere til, hvad vi vil foreslå på beboermødet. Udgift til nyt fjernaflæsnings system til vand og varme skal foretages via 10 årsplanen over en 5 års periode. Tagrenoveringen: Når dette læses er vi halvvejs med tagudskiftningen i Bogøgade. I starten af projektet var der problemer med, hvordan stilladset var opstillet, og der gik også for lang tid fra stilladset var opstillet til selve udskiftningen af taget startede. Det skulle der alt sammen været fundet en løsning på nu. 28

29 Der var også en tendens til at byggematerialer og andet stod både her og der, nu er det aftalt at alt byggemateriel skal stå indenfor i dertil opstillede indhegninger. Alle tagene i Bogøgade er udskiftet inden årets udgang. Glaslukninger: Afdelingsbestyrelsen har vedtaget, at der fremover bliver etableret glaslukninger på alle altaner ved fraflytterlejligheder i Saltholms-, Bornholms-, og Morsøgade. Dels vil bygningerne komme til at få et mere ensartet udtryk, og vi risikerer heller ikke, at den model vi har valgt til glaslukning med skinner udgår fra fabrikanten. Flere og flere nytilflyttere har også givet udtryk for, at de gerne efterfølgende vil have glaslukket altanen. Samtidig får vi også gjort noget ved det stigende due problem i disse gader. måde, vi håndterer affaldet fra skakterne på. Da rapporten i øjeblikket er ved at blive nærlæst af administrationen vil jeg ikke for nuværende kommentere på den, men jeg kan dog sige, at arbejdstilsynet er meget klar i konklusionen. Der skal indføres en form for friskluftsforsyning til alle kældre, hvor vores gårdmænd arbejder med affaldshåndtering. Endvidere skal gårdmændene iføres en form for rumdragt, for ikke at komme i berøring med giftige affaldsmikroorganismer. Hvad alt dette indebærer på sigt ser jeg mig ikke i stand til entydigt at udtale mig om i øjeblikket, men pilen peger meget kraftigt mod en form for Molokløsning, som mange andre boligselskaber og afdelinger har eller er i gang med at etablere. Glaslukninger vil fremover komme til at blive etableret i månederne april til juni. Udgift til glaslukning finansieres via husleje stigning. Molokker: Arbejdstilsynet har her i foråret været på besøg i afdeling 1. Efterfølgende er der fremkommet en rapport, hvor tilsynet gør opmærksom på uhensigtsmæssige problemer ved vores affaldshåndtering, som det foregår i dag i forbindelse med vores skakter, samt tømning og håndtering af affaldet generelt. Tilsynets konklusion er, at der fremover skal ske en markant ændring i håndteringen på den Her et eksempel på molokker i Hørhaven 29

30 10 års plan: Her og nu: Det værktøj, der hedder 10 års planen, er noget vi begynder at bruge og få mere og mere gavn af, end vi hidtil har praktiseret. Vores driftschef/administration og afdelingsbestyrelsen prøver her at få overblik over udskiftninger, nyetableringer samt almindeligt vedligehold i afdelingen, først og fremmest i forhold til økonomien, men også i forhold til hvornår kan/skal tingene udskiftes, uden at der er tale om nedbrud i forbindelse med varmepumper, vaskemaskiner, komfurer, elinstallationer osv. Mange af de ting, jeg her i indlægget har skrevet om, er ting der er taget højde for økonomisk i 10 års planen. Nogle af tingene er brugerbetalte, da de pålægges huslejen, her kan nævnes nyt køkken, nyt badeværelse. Det er ting, vi sammen har vedtaget på vores beboermøder, vi gerne vil have udført. 10 års planen tager mere udgangspunkt i den daglige drift af afdeling 1. Det vi alle helst ikke ønsker er huslejestigninger, men som det er sket de sidste år, er det ikke altid, det er 10 årsplanen, der er skyld i disse stigninger. De fleste stigninger, vi har set, har været fra udefrakommende instanser, såsom vand, el, forsikringer, lønninger, osv. De ting, 10 års planen omhandler, er de ting, der bliver slidte, går i stykker eller vi som beboere gerne vil have af nye mindre ting, herunder legepladser, vaskerier, maling af opgange, rengøring, osv. Noget, afdelingsbestyrelsen og varmemester Klaus kikker på i øjeblikket, er etablering af låger i vores kældersluser. Her er tendensen åbenbart, at flere og flere ukendte personer tit urinerer i hjørnerne i disse sluser, og helt aktuelt er der også fundet efterladenskaber i form af afføring, som vores gårdmænd efterfølgende er nødt til at fjerne. Dette er helt uacceptabelt for vores ansatte, så for at prøve at komme dette til livs, vil vi prøve at etablere en låge lige neden for trappen til slusen, der fører ind til kælderen. Derved tvinger vi disse personer til at stå mere offentligt for at besørge deres svinagtige ærinde, da de ikke kan stå i ly af mørke inde i kælderslusen. Overvågning tror jeg ikke helt på i dette tilfælde, da jeg ikke går ud fra, at det er nogen af vores egne beboere, der kan finde på dette svineri. Og få en person på videobånd, der forsørger både det ene og det andet, fører ligesom ikke til noget, hvis vi efterfølgende ikke kan identificere vedkommende. Det er utroligt, hvad mennesker kan finde på nu om dage, men der er desværre en tendens til, at nogle få føler sig hævet over andre og mener, de kan gøre, hvad der passer dem, uden at tænke på de personer der skal rydde op efter dem. 30

31 Huskeregel: HUSK, at der kun er fællesskabet til at betale for det hærværk, der ikke bliver anmeldt. Vaskerier: Som økonomien i 10 årsplanen ser ud pt., ser det ud til, at der er mulighed for at udskifte de resterende gamle vaskemaskiner i alle vaskehusene i starten af På bedding: Vi skal have etableret en form for legeudstyr i Bogøgade efter den gamle legeborg måtte pilles ned grundet råd i træet. Som nævnt ser vi på nyt køkkenkoncept med elkomfur. Nyt nøglesystem, nye målere til vand og varme samt affaldshåndtering fremover er også på dagsordenen. Husk hvis du har nogle ideer til et eller andet, du synes afdeling 1 s beboere kunne have nytte af, så udform et forslag til det kommende beboermøde, som jo kommer i november. Kontakt til afd. bestyrelsen: Husk I altid kan mail e til afdelingsbestyrelsen via denne adresse: Her kan I spørge om alt, både generelle og mere personlige ting, vedrørende det at bo til leje her i afdeling 1 i Østparken. I kan også vælge at ringe til mig på tlf Endelig kan der afleveres almindelig post, via brevkassen i Bornholmsgade 62 st. th. HUSK på at i bund og grund er vi i afdelingsbestyrelse valgt for din skyld, og for at varetage dine og dine naboers interesser. På bestyrelsens vegne Palle Christensen Afdelingsformand i afd.1 - Østparken 31

32 Alt i maling og tapet Du finder os på Sjællandsgade 36, 9000 Aalborg Telefon: Kastetvej 116, 9000 Aalborg Telefon: Dekstrem vægmaling robust med ekstrem god dækkeevne Alt i maling & tapet Brinno Den elektroniske dørkikkert der viser et lysstærkt billede af hvem der står udenfor din dør. Den elektroniske dørkikkert anvender en højtopløselig fladskærm på indersiden af døren og monteres i stedet for den almindelige dørkikkert. Et kort tryk på knappen og den viser et klart billede af hvem der står udenfor din dør. 32

33 Ejendomsfunktionærer i Team 1 og 7: Teamleder Klaus Bonde Ejendomsfunktionær Rasmus Sørensen Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise Ejendomsfunktionær Georg Madsen Jensen Ejendomsfunktionær Brian Pedersen Dameklip - herreklip Dameklip - børneklip - herreklip - farver - - børneklip - farver - reflekser reflekser og krøller. og krøller. Parkering lige ved døren... lip - herreklip Parkering lige ved døren... v/ Solvej Nielsen, Færøgade 31, 9000 Aalborg eklip - farver - Tlf: ser og krøller. ring lige ved døren... v/ Solvej Nielsen, Færøgade 31, 9000 Aalborg Tlf: Åbningstider: Alle hverdage fra v/ Solvej Nielsen, Færøgade 31, 9000 Aalborg Tlf: Sjællandsgade Aalborg Telefon

34 Fællesaktiviteter for afdeling 1 og 3 Galleri Østparken: Alle er velkomne til at kikke ind i galleriet, der er åbent på hverdage, de tre efterfølgende uger efter den første søndag i en ny måned, efter følgende plan: Mandag åbent fra kl til kl Torsdag åbent fra kl til kl.18.00, samt kl til Der kan forekomme ændringer af åbningstiden så følg med på døren til galleriet, hvor de aktuelle åbningstider altid er opsat. Bemærk at åbningstiden om onsdagen er ændret og aftenåbningen er rykket til om torsdagen fra kl. 19 til Den sidste uge i måneden er galleriet ikke åbent, da der her skal nedtages malerier, samt ophænges en ny udstilling. Vedrørende udstilling kan alle beboere i Østparken udstille egne værker. der kunne have lyst til at deltage med nogle vagter i åbningstiden, eventuelt i forbindelse med sygdom eller andet fra de faste frivillige der hjælper i galleriet, vil jeg meget gerne høre fra jer. Der kræves ikke forudgående kendskab til galleriarbejde, da det blot kræver, at der er en til stede i åbningstiden. OBS: Som det fremgår af åbningstiderne har vi været nødsaget til at slette åbningen om onsdagen. Skulle der blandt jer være en, der kunne tænke sig at hjælpe med at holde galleriet åbent onsdag, hører jeg meget gerne fra dig. Er der spørgsmål til noget angående galleriet, så er I meget velkomne til at kikke forbi om torsdagen mellem kl.19 og Ellers kan jeg kontaktes på tlf Bestyrer af galleriet Elisabeth V. Christensen Er der en beboer, der kender en, der maler egne værker, men som ikke bor i Østparken, er det dog muligt at komme på en venteliste for gæsteudstillere. Denne venteliste bliver taget i anvendelse, hvis der bliver forfald fra en aftalt udstilling. Derfor kan det være med meget kort varsel, man bliver spurgt, om man fortsat ønsker at udstille som gæsteudstiller. Er der ude blandt jer nogen, Et af de udstillede malerier: Solsikker 34

35 Nyt fra banko-gruppen: Ja, så er sommeren forbi, og vi starter op igen den 16. september kl Vi håber at se rigtig mange, så tag naboen med. På bankogruppens vegne Ellinor Jensen Julestue: Julestue: Igen i år vil der blive holdt julestue i Strynøgade først i december. Så derfor: Hold øje med opslag i opgangene. FRISØR Med venlig hilsen Ellinor Jensen Nyt fra strikkeklubben Strikkeklubben byder igen velkommen til en ny sæson. Det er i år 17 år siden, vi startede op med nørkleriet. Vi regner med at se alle de gamle medlemmer, men håber også, at nogle nye vil finde vej til Strynøgades selskabslokaler, hvor vi på første sal får byttet historier, samt snakker om løst og fast i takt med, at strikkepindene gløder. Vi får os en kop kaffe og har sædvanen tro på skift en kage med. Vi starter mandag den 13. september fra kl til og fortsætter hver mandag indtil påske. Nye medlemmer ønskes! Man behøver ikke absolut at strikke eller sy, man kan også spille kort eller yatsy eller foretage sig andre ting. Med venlig hilsen Annelise Frandsen, v/ Gerda Henriksen Færøgade Aalborg 35

36 Indlæg fra afdeling 3 Afdelingsbestyrelse i afdeling 3: Formand: Ann Bylund Andersen, Bjørnøgade Næstformand: Henrik Yde, Samsøgade Kasserer: Bente Dahlgaard, Samsøgade 44 Bestyrelsesmedlem: Majbritt Mikkelsen, Bjørnøgade 17 Bestyrelsesmedlem: Ellinor Jensen, Sjællandsgade 20 Bestyrelsesmedlem: Klaus Nørgaard, Samsøgade 32 Bestyrelsesmedlem: Erik Holm Andreasen, Bjørnøgade 17 Bestyrelsesmedlem: Steen Clausen, Sjællandsgade 20 Bestyrelsesmedlem: Lis Sørensen, Lyøgade 8 Grøn gruppe: Aktivitetsudvalg: Byggeudvalg: Bente Dahlgaard, Ellinor Jensen, Ann Andersen, Holger Hansen, Lis Sørensen, Steen Clausen, Kirsten Mikkelsen, Maibritt Mikkelsen og Erik Holm Andreasen. Lis Sørensen, Ellinor Jensen. Ellinor Jensen, Majbritt Mikkelsen og Ann Andersen. Repræsentanter i antenneforeningen: Henrik Yde og suppleant Erik Holm Andreasen. Suppleanter til bestyrelsen: Jane Birk og Thomas Harbo. Desværre har processen været under al kritik. Afdelingsbestyrelsen havde ønsket at være med i planlægningsfasen, hvilket ikke blev imødekommet. Formand Ann Bylund Andersen Køkkenrenovering: Som I nok husker, blev det på vores sidste beboermøde besluttet, at de, der ønskede at få et nyt køkken, kunne få dette mod betaling. I maj måned blev de berørte beboere indkaldt til et møde i vores selskabslokale - vi havde forventet, at forskellige køkkenmodeller var sat op, hvilket ikke var tilfældet. Utilfredsheden gik mest på, at der kun var 3 hvide stort set ens låger at vælge imellem, og at udvalget af linoleum til gulv udgjorde 2 forskellige. 36

37 Afdelingsbestyrelsen Ann Bylund Andersen Henrik Yde Bente Dahlgaard Majbritt Mikkelsen Elinor Jensen Erik Holm Andreasen Lis Sørensen Steen Clausen Klaus Nørgaard 37

38 Der var flere beboere, der var utilfredse med udvalget og ønskede at trække sig fra ordningen, og her trådte Starks medarbejder til med trusler om, at såfremt de trak sig, så ville de alligevel skulle betale for et køkken, som blev sat ind, uden at beboeren fik indflydelse på udformningen. Det er under al kritik, dels at vores driftsleder ikke møder op, og at en repræsentant fra Stark går ind og truer vores beboere. Efterfølgende har de beboere, der stædigt holdt ved, at de med det udbud ikke ønskede noget nyt køkken, fået deres ønske opfyldt uden konsekvenser. Nu er processen gået i gang og afdelingsbestyrelsen har bestemt ikke været imponeret over udførelsen af arbejdet det projekt afdelingsformanden har fulgt tæt, har været under al kritik skaderne er under udbedring, men det er jo meningen, at tingene skal være i orden fra begyndelsen. Mange beboere er ydmyge i forhold til at stille krav og tror ofte, at det de får lavet, er det de kan forvente. Afdelingsbestyrelsen har en hel klar forventning om, at vores varmemester og driftsleder sikrer, at håndværkerne udfører det arbejde, de betales for og sikrer, at beboernes hjem behandles med respekt. Vi skal ikke have udført arbejde af ringere kvalitet, fordi vi bor i et boligselskab. Processen har medført, at afdelingsbestyrelsen sammen med driftsleder og varmemester her i august måned skal have fundet en anden køkkenleverandør, og afdelingsbestyrelsen har betinget sig at være med fra begyndelsen for at sikre forventninger til fremtidigt samarbejde. Grønne områder: På beboermødet blev der fremsat et ønske om renovering af stien fra Drejøgade ned til Bjørnøgade. Der blev udover den nævnte sti indhentet tilbud på renovering af stien fra Samsøgade til Strynøgade og stien ned langs med aktivitetscentret til Sjællandsgade, fordi alle 3 stier var i en meget dårlig stand. Stierne er som I nok har set blevet renoveret her i foråret af Nygård, som kom med det billigste bud på renoveringsopgaven. Renovering af alle 3 stier kostede kr. - et beløb, som afdelingsbestyrelsen søgte legatbestyrelsen om desværre ønskede legatbestyrelsen kun at betale den ene af stierne til afdelingsbestyrelsen store overraskelse. Efterfølgende har afdelingsbestyrelsen holdt et møde med legatbestyrelsen, hvor der var enighed om, at vi på det kommende beboermøde foreslår legatfonden ophævet, eftersom der igennem årene har været store problemer med at få pengene i omløb. Renoveringer: I forbindelse med de renoveringer, vi nu får foretaget, er det meget vigtigt, at du kontakter vores varmemester, hvis noget at det udførte ikke er i orden. I forbindelse med renovering af Bjørnøgade erfarede afdelingsformanden, at det firma, der var ansat til at udbedre renovering af altanbund efter renovering, havde registreret nogle altanbelægninger, som værende udbedret uden 38

39 at være det der er ofte tale om store regninger for det udførte i det her tilfælde en regning på kr. Så hjælp med at sikre, at vi som beboere får de udbedringer, som vi betaler for. Taget på aktivitetscentret er udskiftet på grund af utæthed. Økonomi: Hvert år har vi et møde med driftsleder, varmemester og i år var også vores ejendomsfunktionærer inviteret med - både for at lære dem nærmere at kende, men også for at lytte til deres erfaringer fra hverdagen et rigtigt godt møde. På et sådant møde gennemgår vi en vedligeholdelsesplan for 10 år og ser på hvilke forskellige renoveringer, vi skal have sat penge af til. I den forbindelse var det glædeligt at konstatere, at vores afdeling havde brugt ca. 1 mill. mindre end budgetteret det er jo sød musik i afdelingsbestyrelses ører. En af grundende er, at afdelingens egne ejendomsfunktionærer udfører mange opgaver i hverdagen, hvor vi tidligere har skullet have vores håndværkerafdeling eller håndværkere udefra til at udføre arbejdet. Beboermøde: Fremover skal vi afholde beboermøde i november måned frem for i februar, som vi plejer - i år tirsdag den 9. november - men I hører nærmere. Igen i år vil vi holde mødet i vores lokale aktivitetscenter. Vi skal på mødet bl.a. have revideret vores husorden. Husk at du altid er velkommen til at kontakte afdelingens bestyrelse, når du har noget på hjertet. På vegne af afdelingsbestyrelsen Ann Bylund Andersen Afdelingsformand. Industrivej Pandrup Tlf.: Fax.:

40 ÅBENHED DIALOG SAMARBEJDE EN ANSVARLIG SAMARBEJDSPARTNER JORTON har bred erfaring med kvarterløft, boligrenovering og vedligeholdelse. Vi udfører blandt andet opgaver inden for facaderenovering, nye installationer, tilbygninger, renovering af køkkener og badeværelser, etablering af handicapvenlige lejemål, etablering af elevatortårne samt tag- og vinduesudskiftninger. JORTON udfører en stor del af det praktiske arbejde i egenproduktion. Og så har vi et stort netværk af lokale underentreprenører og håndværkere, som vi arbejder tæt sammen med. Vores kompetente medarbejdere følger således projektet fra start til slut, hvilket sikrer et optimalt overblik og en sikker gennemførelse af det samlede arbejde. 40

41 Ejendomsfunktionærer i Team 3 Teamleder Brian Andersen Ejendomsfunktionær Find Rasmussen Ejendomsfunktionær John Hansen Ejendomsfunktionær Bent Melchiorsen Ejendomsfunktionær Bjarne Olsen Ejendomsfunktionær Steen Pedersen - every day is a sun day Sjællandsgade Aalborg 41

42 Indlæg fra afdeling 4 Afdelingsbestyrelse i afdeling 4: Formand: Iver Ørksted Eriksen, Konvalvej Næstformand/ Sekretær: Sussi Bagge Mikkelsen, Konvalvej Kasserer: Kirsten Sørensen, Konvalvej Best. medl.: Agnes Jensen, Konvalvej Best. medl.: Carsten Dahl Jensen, Konvalvej 49, Suppleanter: Kirsten Secher Nielsen og Lissy Kristensen Repræsentantskabsmedlemmer: Iver Ørksted Eriksen, Sussi Bagge Mikkelsen og Kirsten Sørensen børn, som render rundt og har megen glæde ved at lege med hinanden på vores fællesarealer. Det kan man jo ikke undgå at komme i godt humør af, når deres ivrige skrig og latter høres. Afdelingsformand Iver Ørksted Eriksen Sommeren er nu igen på hæld, efter et par måneder med uforglemmeligt solskin. En hed sommerferie og dermed også agurketiden er ved at være ovre. Og hvor er det dejligt at se, at så mange har nydt det herlige vejr og benyttet deres altaner. Den ene flottere udsmykket end den anden, med blomster i alle regnbuens farver. Sommeren har ligeledes været kendetegnende ved alle de glade, legende Renoveringer Ud over børnenes leg, har det været en stille sommer, præget af agurketid og fredsommelighed, hvor der ikke har været foretaget det store på den administrative del af afdelingen. Og dog For denne fred, der den seneste tid har været kendetegnende for Konvalvej, er nu så småt på retræte og afdelingen er ved at vende tilbage til sin almindelige dagligdag. Således vil den forestående 42

43 Afdelingsbestyrelsen Iver Ørksted Eriksen Agnes Jensen Kirsten Sørensen Sussi Bagge Mikkelsen Carsten Dahl Jensen facaderenovering, som blev vedtaget ved det ekstraordinære beboermøde i april, i løbet af de næste fjorten dage blive påbegyndt. Arbejdet kommer til at strække sig over længere tid og forventes færdig til sommerferien næste år. En orientering herom er blevet omdelt til samtlige beboere og i informationsstanderne vil der blive ophængt en overordnet tidsplan, så alle har en chance for at følge med. Endvidere vil entreprenøren opsætte varsler i de opgange, der bliver berørt i de forskellige faser af renoveringen for på den måde at mindske de opstående gener. Markvandring Indledende til renoveringen har den halvårlige markvandring været gennemført. Markvandringen er til for at skematisere og kortlægge afdelingens tilstand, så man proaktivt kan gå ind og handle på eventuelt kritiske tilstande i afdelin- 43

44 gen. Kort sagt: Afdelingens ve og vel. I den forbindelse bliver der udarbejdet en tilstandsrapport, som anvendes som styringsredskab. Både med hensyn til kommende renoveringsopgaver, men rapporten anvendes også som dokumentation i styringsdialogen med kommunen, som et tillæg til afdelingens 10- års plan for vedligehold. Rapporten kan findes på hjemmesiden. Mange af de ting, der bliver påpeget som kritisk eller dårlige i rapporten, bliver der rettet op på i den renoveringsplan, som foreligger ved facaderenoveringen. De kritiske eller dårlige forhold, som denne renovering ikke tager højde for, skal således se at blive bragt i orden inden de løber løbsk. Det drejer sig blandt andet om: Tage, da disse er ved at have overstået deres levetid. Varmevekslere, hvor enkelte allerede er udskiftet. Kloakanlæg, som trænger til en komplet renovering der bliver dog holdt et skarpt øje hermed. Udskiftning af relæer til tidssvarende HPFI-relæer. Men ellers er afdelingens generelle tilstand at betragte som god og velfungerende, hvor der ikke har været de store uforudsete omkostninger. Den 10-års vedligeholdelsesplan bliver jævnligt opdateret og ajourført. Den er ligeledes lagt ud på hjemmesiden. realisere bedre adgangsforhold til både festsal og vaskekælder. Det endelige resultat foreligger endnu ikke, men formentlig drejer det sig om en løsning, hvor der etableres en elevator fra kælderniveau til 1.-salen, så også gangbesværede lettes adgangen til både vaskekælderen og arrangementer afholdt i festsalene. Desuden arbejder afdelingsbestyrelsen i øjeblikket på at udnytte boldpladsen ved Bynkevej på en mere hensigtsmæssig måde. Beboermødet rykkes Af administrative grunde og anderledes end sædvanen, bliver beboermøder fra og med i år, afholdt i oktober/november måned. Dette sker for at lette de i forvejen store administrative arbejder, som sker i februar måned nede på kontoret, som følge af sammenlægningen til Vivabolig. Afdelingsmødet for Konvalvej forventes således afholdt primo oktober Til slut er der blot tilbage at ønske alle beboere et rigtigt godt kommende efterår. Og så ses vi til beboermødet i oktober. På bestyrelsens vegne Iver Ørksted Eriksen, afdelingsformand Fremtidige arbejder Udover den omfattende facaderenovering, bliver der arbejdet ihærdigt på at 44

45 Sct. Hans aften 2010 på Konvalvej Båltalen blev igen i år holdt af Grete Højer efter opfordring fra bestyrelsen, og teksten er her gengivet for de, som ikke var i stand til eller af anden grund forhindret i at deltage: Jeg husker, at der for mange år siden var en revyvise sunget af Max Hansen -, der lød sådan her: Smil til hinanden smilet gør dig glad. Smil til hinanden, lær det udenad. Visen fantaserede over, hvordan alle problemer kunne løses med et smil. Som jeg husker sangen, så endte den med, at alle fjendtlige hære skulle smile til hinanden i stedet for at skyde, og så ville den krig være udspilet. Så mødes vi igen for at fejre Sct. Hans. Det er godt med traditioner. Jeg er blevet bedt om at holde talen i aften, og det har jeg glædet mig til. Vi har haft en laaang-streeeng og kold vinter. Der er sikkert mange, der ligesom jeg tvivlede på, om der virkelig ville komme en sommer med sol og varme. Men nu er den her. Den har virkelig ladet vente på sig. Lad os derfor byde den velkommen med et smil og glæde os over de lange lyse dage. Det er, som når man venter på gæster, man tager glad imod dem smiler og byder velkommen. Et smil varmer og skaber glæde! og det koster ikke noget. Jeg mindes også, at Victor Borge har sagt: Den korteste vej mellem to mennesker er et smil. Nå, det er sikkert utopi at tro, at verdenssituationen kan løses med et smil!!! Men vil man ændre noget, skal man begynde med sig selv. Måske smile lidt mere i hverdagen. Smile lidt til nabo genbo overbo. Smile til buschaufføren eller det unge menneske, der sidder ved kassen oppe ved købmanden. Et smil koster ikke noget, det er nemt at lære, og man har det altid med sig. Det baner ofte vejen for glæde 45

46 46

47 Stemningsbillede fra Sct. Hans aften hos modtageren. Lad os starte her på Konvalvej med lidt mere smil i hverdagen. Det vil i hvert fald ikke skade. Dette er vist en utraditionel Sct. Hans aften tale. Gør det noget? Dog kan vi ikke fejre Sct. Hans aften uden bål og heks. Vi tror jo ikke på hekse, men holder alligevel fast i den gamle skik med at sende heksen til Bloksbjerg eller Hekkenfeldt, så lad os gøre det med et SMIL. God Sct. Hans aften. Ejendomsfunktionærer i Team 2 - Afdeling 4 Teamleder Knud Andreasen Ejendomsfunktionær Bjarne Andersen Ejendomsfunktionær Poul Poulsen Ejendomsfunktionær Henrik Nielsen 47

48 Indlæg fra afdeling 5 Afdelingsbestyrelse i afdeling 5: Formand: Brian C. Skræm, Havrevangen Kasserer: Winni Jensen, Bygholmen Bestyrelsesmedlem: Vivi Pedersen, Odinsgade 11C Bestyrelsesmedlem: Hans Christian Jensen, Odinsgade 14A Bestyrelsesmedlem: Erik Bundgaard, Havrevangen 15 Brian, Winni og Hans udgør også repræsentantskabet. Suppleanter: Jens Martin Pedersen og Robert Simonsen Brian C. Skræm Vivi Pedersen Winni Jensen Hans Christian Jensen Erik Bundgaard 48

49 Sommeren er ved at være slut og alt i alt har det da været en rigtig dejlig varm sommer. Det har jo naturligvis også givet anledning til en del fester rundt omkring i afdelingen igen i år. I de fleste tilfælde i forholdsvis ro og med respekt for ikke at forstyrre de andre beboere til langt ud på natten, det skal de have ros for. Når dette så er sagt er der jo selvfølgelig også nogle fester, der er gået måske lidt over stregen. Så husk: Vær overfor andre, som du også forventer, at de skal være overfor dig, så kan det ikke gå helt galt. Helhedsplan Afdelingsformand Brian C. Skræm Så nærmer den endelige beslutning sig for, om helhedsplanen for afdelingen bliver vedtaget eller ej. I den nærmeste fremtid modtager I materiale til urafstemningen, der vil være slut 23. september. Her vil I få en oversigt, der viser, hvad der kommer til at ske i jeres blok. Der vil også være en oversigt over, hvad der skal laves, og hvad økonomien bliver. I forbindelse hermed vil der blive 2 spørgedage, 14. og 15. september fra kl. 15 til 19 i henholdsvis selskabslokalet i Odinsgade og Bygholmen. Her vil der være deltagelse af en medarbejder fra VIVAbolig og arkitektfirmaet Nord. Så her vil det være muligt at få svar på, hvad helhedsplanen betyder for dig, og hvordan den kommer til at påvirke huslejen i fremtiden. Fra bestyrelsens side håber vi jo naturligvis på, at helhedsplanen vil blive stemt hjem, da afdelingen virkelig trænger til at blive gennemmoderniseret. Vi er jo gået ind i dette for at prøve at imødekomme de krav, som kommende beboere vil have til deres bolig og for at sikre afdelingen mange år ud i fremtiden. Som det jo også er oplyst på vore møder hidtil omkring helhedsplanen, har vi meget der skal laves, også hvis det skulle blive et nej. Det er jo allerede besluttet, at badeværelserne skal moderniseres, og det var jo netop dette, der fik os til at gå ind i en helhedsplan. Ser vi på mange af badeværelserne, er de ikke ret store, og så er det, man kan spørge sig selv, om det er værd at bruge omkring kr , som vi har tilbud på pr. badeværelse (for 5 år siden), og så egentlig blot få ny sanitet og fliser på væggene. Der vil jo efterfølgende stadig være meget små badeværelser, det er der jo ingen fremtidssikring i. Vi har også vores gavle, der skal laves. Der er sætningsskader i Odinsgade, der skal skiftes tag i de lige nr. i Odinsgade og ellers repareres, hvor det trænger. Arkitektfirmaet har lavet en beregning over det, som skal laves, og det vil give en huslejestigning, der næsten er den samme, som vi vil få med helhedsplanen. 49

50 Men hvad får vi, hvis helhedsplanen gennemføres: Vi vil få en fremtidssikring af hele afdelingen, der vil vare i rigtig mange år. De små lejligheder, som vi i dag har en utrolig stor udskiftning af lejere i, bliver lagt sammen, og vi vil hermed igen måske få en del børnefamilier hertil. Vi vil kunne få folk til at blive boende i længere tid, og dermed indirekte få mindre slid i lejlighederne. Badeværelserne vil blive lavet større stort set alle steder, hvor der i dag er små badeværelser. Alle skaderne som jeg før nævnte bliver lavet. Der bliver opsat altaner i Odinsgade 11-15, Bygholmen og Havrevangen hvor det er muligt, og mange af køkkenerne bliver udskiftet, hvor der skal laves sammenlægning af lejligheder, og indretningen vil her blive mere moderne. I Bygholmen bliver adgangsforholdene handikapvenlige, da der her opsættes elevator. Udvendigt vil adgangsforhold blive rettet op, og der vil også blive rettet op på de grønne områder for at give et bedre miljø med aktiviteter, så beboerne får lyst til at opholde sig her. Omvendt kan vi da også godt forstå dem, der er skeptiske. Mange mener jo nok, at det er godt nok, det vi har, nu har vi levet med det i mange år. Og hvad med genhusning, alt det besvær der bliver. Men det er helt og holdent vores egen beslutning, om helhedsplanen skal vedtages. Malerfirma Jan Als Elisevej Aalborg - CVR nr irma Jan Als Mobil Telefax Telefon Mobil alborg - CVR nr Mobil Telefax Elisevej Aalborg 50

51 Knallertskur: Det gamle redskabsrum i smøgen Bygholmen/Havrevangen er blevet omdannet til et knallertskur. Leje hertil fås ved, at man får lavet en lejekontrakt med administrationen, og efterfølgende afhentes nøgle hos teamlederen i Rughaven. Lejen kr. 50 pr. md. trækkes efterfølgende sammen med huslejen. Julefrokost: Sidste år fik vi lidt kritik af at datoen for julefrokosten for beboerne først kom ud 3 uger før. Det vil vi imødegå allerede nu ved at fortælle, at det bliver lørdag den 20. november Så for jer der har lyst til at deltage heri, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en fortsat god sensommer/efterår. På bestyrelsens vegne. Brian C. Skræm Ejendomsfunktionærer i Team 5 og 6 Teamleder Kurt Grynnerup Ejendomsfunktionær Per Hansen Ejendomsfunktionær Jørn West Jesnsen Ejendomsfunktionær Allan Larsen Ejendomsfunktionær Leif Jensen Ejendomsfunktionær Stefan Knudsen Afløser Jørn Nielsen 51

52 Indlæg fra afdeling 6 Afdelingsbestyrelse i afdeling 6: Formand: Christian Vestergaard, Hørhaven Sekretær: Tina Holm, Hørhaven 20 Bestyrelsmedlem: Bent Larsen, Hørhaven 10 Bestyrelsmedlem: Jens Erik Knudsen, Hørhaven 22 Bestyrelsmedlem: Ole Juul, Rughaven 29 Suppleant: Nanna Thune Andersen, Hørhaven 12 Medlemmer af Repræsentantskabet: Christian Vestergaard, Tina Holm, Bent Larsen og Jens Erik Knudsen Helhedsplan trækker ud... Afdelingsformand Christian Vestergaard I følge den tidsplan, der hele tiden har været meldt ud fra vore rådgivere (Arkitekt Nord A/S), skulle Helhedsplanen være færdigbehandlet i Landsbyggefonden medio april, hvorefter rådgiverne skulle udarbejde informationsmateriale om det præcise projekt, forventede huslejestigninger etc. til udsendelse til beboerne i juni, hvorefter der skulle holdes beboermøde og urafstemning umiddelbart efter sommerferien! Ferien er jo nu slut for de fleste, og der er stadig ikke sket noget!! Vore rådgivere rykker konstant for en tilbagemelding fra Landsbyggefonden, men vi må med beklagelse konstatere, at vores Helhedsplan stadig ligger og samler støv på ét eller andet skrivebord hos Landsbyggefonden i Studiestræde i Kjøwenhavnstrup!! Afdelingsbestyrelsen og Administrationen er meget kede af, at tidsplanen ikke bliver overholdt af dem, der sidder på pengekassen! Ikke mindst fordi den uafklarede situation skaber en del utryghed blandt jer beboere med hensyn til, hvad fremtiden bringer!! Det er muligvis dén usikkerhed, der afspejles i en ekstremt høj fraflytningsprocent for tiden! Ifølge vores varmemester har der alene i år til dato været 55 fraflytninger, og han forventer, at vi inden årets udgang når op på omkring 80!! 52

53 Afdelingsbestyrelsen Christian Vestergaard Bent Larsen Jens Erik Knudsen Tina Holm Ole Juul Det betyder altså, at mellem 20 og 25 % af afdelingens beboere bliver skiftet ud på ét år!! Det er en meget foruroligende udvikling!! Dels går den hurtige gennemstrømning ud over stabiliteten i afdelingen, og dels belaster det også afdelingens økonomi i forhold til istandsættelse ved fraflytning og tab på fraflyttere udgifter, der skal afholdes af afdelingen og dermed de øvrige lejeres husleje!! Der er en del af fraflytningerne, der kan forklares med, at ældre beboere enten dør eller måske kommer i en ældrevenlig bolig, men det rigtigt foruroligende er, at også yngre mennesker (både enlige og par) tilsyneladende blot er på gennemtræk i afdelingen!! Vi må dog sige, at der forsat ikke er problemer med at få lejet de ledige lejligheder ud!! 53

54 Vi håber i Afdelingsbestyrelsen, at en snarlig afklaring omkring Helhedsplanen måske kan bringe mere stabilitet og lægge en dæmper på flyttetrangen!! Storskrald Det er lige før, vi kan bringe en fast rubrik i hvert nummer af Kontakten: Storskrald se sidste nummer!. I hvert fald er der igen beklagelse fra varmemester Kurt over, at nogle beboere tilsyneladende har meget svært ved at finde ud af, hvordan man skal håndtere sit affald!! Der har stort set ikke været problemer med molokkerne! Her kan beboerne godt finde ud af, hvad der skal i hvilke molokker! Men der er fortsat store problemer med storskraldscontainerne i både Hørhaven og Rughaven. Ved den seneste tømning af containerne er det således konstateret, at der var en del husholdningsaffald i en container, der tydeligt er mærket KUN JERN & METAL inklusive mængder af rådne grøntsager, mælkekartoner, pizzabakker og brugte éngangsbleer!! Resultat: ud over dét beløb, som i forvejen betales til tømning af containerne, skal der betales en ekstra afgift til frasortering af det uvedkommende affald!! Og hvem er det lige, der betaler for dét?? Ja, det er selvfølgelig det store fællesskab altså ALLE beboerne via huslejen!! Det burde derfor være i alles interesse, at man smider sit affald hen, hvor det retteligt hører hjemme!! I øvrigt opfordrer varmemesteren til, at man hvis man har elektronikaffald (elektriske apparater, TV, computere, stereoanlæg, køleskabe m.v.) kon- Er det sådan, man staver til husholdningsaffald?? 54

55 takter varmemesterkontoret og træffer aftale om bortskaffelse!! Som minimum skal dén slags affald sættes ved siden af storskraldscontainerne og ikke bare losses i den nærmeste container!! Det er mange hundrede kroner, det koster hver enkelt beboer, at de andre ikke kan finde ud af affaldshåndteringen!! I øvrigt vil vi gøre opmærksom på de nye blå boble-containere, som er opstillet flere steder i afdelingen beregnet til øl-/sodavandsdåser (uden pant) samt småt metalaffald!! Brug dem!! Administrationen er sammen med Afdelingsbestyrelsen ved at lave en udførlig vejledning i, hvordan beboerne skal håndtere de forskellige typer affald, og denne vil blive husstandsomdelt, så snart den er færdig! Afdelingens tilstand Én af de tilbagevendende begivenheder er den såkaldte markvandring, hvor Afdelingsbestyrelsen sammen med varmemesteren og selskabets driftsleder Jan Kristensen gennemgår afdelingens fysiske tilstand. Igen i år resulterede det i karakteren : middel/dårlig!! Dét, der trækker ned i karakteren, er primært: udvendige trapper, faldstammer, vandforsyning, varmeforsyning, garagerne på Hvedevænget samt asfaltbelægninger i Rughaven og ved garagerne i Hvedevænget. Afdelingsbestyrelsen påpegede endvidere den meget dårlige stand af taget på garagerne bag butiksbygningen i Rughaven. På grund af, at der i mange år har været alt for små henlæggelser til planlagt, periodisk vedligeholdelse, er der jo ikke penge til, at vi kan klare det hele på én gang! Så dét, der er blevet prioriteret, er: Udskiftning af de sidste varmevekslere, taget på garagebygningen samt asfaltering af gårdene i Rughaven. Hvis Helhedsplanen bliver vedtaget, vil nogle af tingene kunne komme herindunder sammen med bl.a. faldstammerne, som nok er afdelingens mest påtrængende problem! Hvis Helhedsplanen bliver forkastet, må vi prioritere bl.a. faldstammerne og få det indarbejdet i 10-års-vedligeholdelsesplanen!! Indbrud... og en gang røg! Det seneste år har afdelingen været plaget af en del indbrud! Først gik det ud over nogle førstesals-lejligheder i Hørhaven altså dem, der har have over mod park-siden. Her var der flere indbrud gennem terrassedøre og vinduer mod havesiden. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at der skulle monteres ekstra låse på vinduer/døre mod terrasserne i disse lejligheder! Ødelagt lås efter indbrud i Hørhaven 55

56 Senest er det gået ud over lejligheder i både Rughaven og Hørhaven, hvor tyvene er brudt ind gennem entrédøren ved at have ødelagt låsen i de ellers så solide nye entrédøre! Afdelingsbestyrelsen følger løbende udviklingen og vil se på, om der kan gøres yderligere for at øge beboernes tryghed og sikkerhed!! Et andet initiativ, der gerne skulle medvirke til, at det opleves som trygt og sikkert at bo i afdeling 6, er, at Afdelingsbestyrelsen har besluttet at indkøbe et parti røgalarmer, der udleveres gratis ved henvendelse til varmemesterkontoret! Det er tanken, at beboerne selv skal sørge for korrekt montering af røgalarmen, men hvis det f.eks. pga. nedsat førlighed - ikke er muligt, har varmemesteren lovet, at ejendomsfunktionærerne vil være behjælpelige med monteringen!! Mere kriminalitet!! Det er lidt trist at skulle bruge spalteplads på det, men jeg er nødt til lige at nævne sagen med hærværket mod træerne i skellet mellem Hørhaven og Sohngårdsholmsparken. Som der tidligere er orienteret om bl.a. på beboermødet i februar har Aalborg Kommunes Park- og Naturforvaltning valgt at politianmelde hærværk (i form af såkaldt ringbeskæring) af godt 30 træer. Da de pågældende træer jo er kernen i en mere end tredive år lang strid mellem Aalborg Kommune og Boligselskabet Østparken (på vegne af beboerne, der berøves dagslys pga. de høje træer), er det jo naturligt, at Kommunen antager, at det er nogle af afdelingens beboere, der står bag hærværket! Den samme opfattelse har Nordjyllands Politi, der efterforsker sagen, og derfor blev der fra politiet - i juni måned udsendt et brev til samtlige beboere i Hørhaven 2-6, som er nærmest de hærværksramte træer! Jeg vil endnu en gang gerne slå fast, at Afdelingsbestyrelsen og Administrationen naturligvis har forståelse for de gener, som afdelingens beboere gennem mange, mange år har haft af de meget høje kommunale træer, MEN: løsningen skal findes i en dialog med Aalborg Kommune og IKKE via selvtægt eller hærværk!! Hvis nogle af jer beboere har kendskab til (- eller har hørt rygter om ), hvem der kan stå bag hærværket, skal vi derfor endnu en gang opfordre jer til at give informationen videre enten til varmemesteren, Afdelingsbestyrelsen eller direkte til Nordjyllands Politi, hvor efterforskeren er politiassistent Mogens Esbensen, der kan kontaktes via politiets hovednummer: eller direkte på mobilnummer: Mogens Esbensen har lovet at alle henvendelser vil blive behandlet med mest mulig diskretion! Jeg håber på vegne af afdelingen og af hensyn til vores og selskabets gode navn og rygte, at beboerne vil være med til at opklare sagen... og forhåbentligt være med til at afkræfte, at det er én af afdelingens beboere, der står bag!! Ros og nyt grej til ejendomsfunktionærerne Her i den kvælende varme sommer (jaja, vi må jo ikke klage over det gode vejr!!) har vi nok allerede glemt den 56

57 Én af de nye arbejdsheste i stalden!! lange, hårde og trælse vinter!! Jeg kan forsikre jer om, at vores varmemester og ejendomsfunktionærer ikke glemmer den foreløbigt!! De kæmpede hårdt og bravt (og nærmest i døgndrift) mod snemasserne i et forsøg på at holde veje og stier farbare!! Afdelingens eget materiel slog slet ikke til, og varmemester Kurt sled telefonbogen i laser for at købe sig til assistance fra diverse entreprenører!! Det vil kunne ses i afdelingsregnskabet!! I forvejen var en udskiftning af afdelingens traktor sat på 10-årsplanen, men efter det organisatoriske samarbejde med afd. 5 blev der mulighed for at indkøbe nyt materiel!! Der var kalkuleret med ca. 1,4 mio., men Kurt og driftslederen er jo skarpe forhandlere, så resultatet blev, at vi har fået fornyet maskinparken for ca kr. inklusive snerydningsgrej, græsklippere, påhængsvogne m.v. Vi tror, at det er en rigtig fornuftig investering, der vil lette arbejdet for ejendomsfunktionærerne, spare lidt på udgifterne til ekstern hjælp og ikke mindst betyde en bedre service for beboerne. Det skal lige pointeres, at udgiften på de skal deles mellem afdeling 5 og 6!! Alle ejendomsfunktionærer tilknyttet teamet, der dækker afd. 5 og 6, var med til at vælge blandt forskellige tilbud, og ifølge Kurt har de valgt det bedste OG det billigste!! 57

58 I øvrigt vil jeg gerne viderebringe ros, der er kommet fra en del beboere, til vores ejendomsfunktionærer, der i den seneste tid har haft travlt med at klippe og beskære: Det ser rigtigt godt ud!!. Tak for det!! Ny i bestyrelsen Til sidst skal jeg informere om, at Peter Svendsen har trukket sig fra Afdelingsbestyrelsen. Peter, der har været med i godt et års tid, har måttet trække sig på grund af mangel på tid! Der er jo også lige et arbejde, en familie og andre fritidsaktiviteter, der skal findes plads til!! Vi vil i Afdelingsbestyrelsen gerne sige TAK til Peter for en kanon-indsats i den korte tid i bestyrelsen! Og samtidigt byder vi selvfølgelig velkommen til førstesuppleanten Ole Juul, som allerede er gået ind i arbejdet med stor energi!! Jeg ønsker alle en fortsat god sommer!! Christian Vestergaard p.v.a. Afdelingsbestyrelsen Se film på STARK.dk GodT håndværk er følelsen Af AT lave noget unikt Steen Andersen Tømrermester, Bogense Brødrene Bendtzen Aalborg 58

59 Ejendomsfunktionærer i Team 5 og 6 Teamleder Kurt Grynnerup Ejendomsfunktionær Per Hansen Ejendomsfunktionær Jørn West Jesnsen Ejendomsfunktionær Allan Larsen Ejendomsfunktionær Leif Jensen Ejendomsfunktionær Stefan Knudsen Afløser Jørn Nielsen v/ Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon /

60 Indlæg fra afdeling 7 Afdelingsbestyrelse i afdeling 7: Formand: Jørgen Jakobsen, Fyensgade 37B Næstformand: Emeli Lydholm, Fyensgade 27E Bestyrelsesmedlem: Johanne Nielsen, Fyensgade 37D Suppleanter: Birthe Pedersen, Fyensgade 39G og Kaj Jarmann, Fyensgade 37F Afdelingsbestyrelsen Jørgen Jakobsen Emeli Lydholm Johanne Nielsen Jørgen Jakobsen Fest i Fyensgade I juni måned holdt vi en lille sommerfest for beboerne her i Fyensgade. Menuen bestod af røde pølser med alt tilbehør, selv de rå løg var der tænkt på. Dejlige pølsebrød fra bageren + øl og vand. 60

61 Der blev spist godt, så viceværterne måtte løbe så stærkt for at servicere os, at de fik sved på panden. Hermed vil bestyrelsen og beboerne takke boligselskabet Østparken og viceværterne, der var os behjælpelige med at få dette arrangement stillet på benene. Med venlig hilsen Emeli Lydholm Tirsdagsmøde Der er som sædvanlig kaffekomsammen i fælleshuset tirsdag klokken 10.00, hvor man kan købe kaffe og rundstykke for 5 kr. Vi ser frem til at se dig til en hyggesnak. Ejendomsfunktionærer i Team 1 og 7: Teamleder Klaus Bonde Ejendomsfunktionær Rasmus Sørensen Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise Ejendomsfunktionær Georg Madsen Jensen Ejendomsfunktionær Brian Pedersen 61

62 Konditor Bager Det Dufter og Smager! Sjællandsgade Aalborg Tlf Glarmesterfirmaet Nielsen og Madsen Eftf. v. Frank Hasselblad - Østerbro Aalborg Tlf Færø Plads Sjællandsgade Aalborg Telefon prepress l offset l bogtryk l digital farveprint og -kopi Budolfi Grafisk tlf l Blytækkervej Aalborg 62

63 Indlæg fra afdeling 2 + 9/10 Afdelingsbestyrelse i afdeling 2 + 9/10: Formand: Otto Holm Sørensen, Gundorfslund 4B, st. tv Næstformand: Verner Frederiksen, Gundorfslund 4B, 1. tv Bestyrelsesmedlem: Steen Jensen, Gundorfslund tv Suppleanter til bestyrelsen: 1. Suppleant Inge Hauser, Gundorfslund 24, Suppleant Kirsten Frederiksen, Gundorfslund 31, 1. Afdelingsbestyrelsen Otto Holm Sørensen Verner Frederiksen Steen Jensen 63

64 tlf DØGNVAGT DØGNVAGT 64

65 Noget skal der være fra Lunden, så derfor bringer vi en genudsendelse, det er jo så populært i hvert fald på vore landsdækkende tv-kanaler! Kan I huske, at Benno lystfisker fangede en laks sidste år? Ejendomsfunktionærer i Team 2 - Afdeling 2, 8, 9, 10 og 12 Teamleder Henrik Hansen Ejendomsfunktionær Jan Nielsen Ejendomsfunktionær Benno Hansen Ejendomsfunktionær Henrik Nielsen MURERMESTER ENTREPRENØRFORRETNING Halkjærvej 19, 9200 Aalborg SV - Telefon Fax

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere