Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding"

Transkript

1 Produktdata VPL 1 Top by nilan Ventilation & aktiv varmegenvinding Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < m /h Komfort varme Komfort køl

2 vpl 1 top Produktbeskrivelse VPL 1 Top er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding og køling af boliger og mindre erhvervsbygninger med et ventilationsbehov på op til m /h. Varmegenvindingen foregår via en varmepumpe, der kan udnytte den udsugede energi bedre end det er muligt med en modstrømsvarmeveksler. Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder at kredsen kan vendes så det er muligt at køle tilluften istedet for at opvarme den. VPL Top er et aggregat med kompakte indbygningsmål, der betyder, at det kan indbygges i et 60 cm bredt skab. VPL1 Top leveres afprøvet og klar til drift. Installation og igangsætning skal foretages af en autoriseret el- eller VVSinstallatør. VPL1 Top leveres med en lukket kølekreds. Det kan derfor installeres uden en kølemontør. De effektive ventilatorer er drevet af energivenlige EC-motorer. Kølekredsen drives af en driftsikker stempelkompressor. Intelligent fugtføler giver mulighed for at behovsstyre ventilationen afhængig af den gennemsnitlige luftfugtighed i boligen. CO -føler kan tilkøbes. VPL1 Top leveres med en reversibel kølekreds, hvilket betyder, at varmepumpen både kan varme og køle tilluften. Pulverlakeret kondensbakke forhindrer dannelsen af sur vand, og leder kondensvandet ud. Ved tilkøb af FU 1 Heatunit med heat pipe, øges aggregatets effektivitet betragteligt. Dermed kan der holdes en høj tilluftstemperatur, uden brug af en eftervarmeflade. Tidsstyret alarm for filterskift. Til VPL 1 Top installeres kanalfilter G Alternativt til en FU 1 Heatpipeunit, kan der monteres en ekstern vandeller el-varmeflade (tilbehør). Der medfølger et overskueligt og brugervenligt betjeningspanel. Den moderne CTS60 styring kører Modbus kommunikation

3 VPL 1 Top by nilan Tekniske specifikationer Dimensioner (B D H) 600 x 8 x 6 mm Forsyningsspænding 0 V (±10 %), 0/60 HZ Vægt 0 kg Max. optagen effekt/strøm 70W /,A Pladetype kabinet Aluzink stålplade hvid pulverlak, RAL 9016 Tæthedsklasse IP1 Varmetab kabinet (*1) W /- W Standby effektforbrug W Kompressor type Kølemiddel Ventilatortype Filterklasse Kanaltilslutninger Kondensafløb Stempelkompresser R1a EC, volumenskonstante G. kanalfilter Ø160 mm PVC, Ø 0 1, mm Omgivelsestemperatur -0 / 0 C * 1 W: Udetemperatur -1 C. Opstillingssted -1 C. Fralufttemperatur 0 C (rum). - W: Udetemperatur -1 C. Opstillingssted 0 C. Fralufttemperatur 0 C (rum). 1 A 600 B 6 Målskema C D A B 6 E 16 Ø 160 C F 60 9 Alle mål er i mm. 17 Tilslutninger 1: Udeluft : Tilluft : Fraluft : Afkastluft Udeluft Fresh Air Aussenluft Tilluft Air Inlet Zuluft Fraluft Air Exhaust Abluft Afkastluft Air Discharge Fortluft 1 : Kondensafløb (kondensafløbet er placeret internt i aggregatet. Afmonter frontlågen for at komme ind til kondensafløbet) D Info: Nilan A/S Nilanvej 87 Hedensted Tlf: Fax: Titel: VPL1-Top 16 Ø 160 Hvis andet ikke er specificeret er alle mål i millimeter og alle vinkler i grader For pladedele gælder: Mål markeret med () er konturmål This drawing is the property of Nilan A/S and may not without written Tegning nr. permission be copied or turned over to other persons or companies Denne tegning er Nilan A/S ejendom, og må ikke kopieres eller videregives til tredjemand uden skriftlig tilladelse Initialer Dato Materiale: Tegn. af: ha 6. august :0:7 Kontr. af: Overfladebehandling: Revision

4 FU1 Produktbeskrivelse Hvis der er plads til det, kan det anbefales attilkøbe et FU 1 filterunit med indbygget heat pipe, der tilkobles VPL 1 Top aggregatet. Heat pipen hæver temperaturen i udeluften en smule, og øger dermed varmepumpens effektivitet i VPL 1 Top aggregatet ganske betydeligt i de kolde måneder. Med et FU 1 filterunit integreret behøves der i de fleste tilfælde ikke en eftervarmeflade med tilhørende blandingskreds. Målskema A A 1 Tilslutninger 1: Udeluft : Tilluft : Fraluft : Afkastluft Alle mål er i mm. D D E Scan QR-koden Nilan A/S Nilanvej 87 Hedensted Tlf: Fax: F Scan QR-koden med din smartphone eller tablet Initialer ha Dato og se en kort film om VPL1, der viser: ha g Hvordan VPL aggregaterne fungerer Hvor effektiv varmegenvindingen er Hvordan kølingen fungerer De samme driftpunkter, er også gældende for VPL 1 Top

5 drift VPL1 Top by nilan Intelligent fugtstyring Nilans fugtstyring tilpasser sig automatisk familiens eller bygningens behov. I Nilans intelligente CTS 60-styring skal der ikke indsættes et fast niveau for luftfugtigheden (RH), som aggregatet skal styre luftskiftet efter. Ved hjælp af den indbyggede fugtføler, beregner styringen selv gennemsnitsniveauet for de seneste timer. Gennemsnitsniveauet danner grundlag for, om der skal ændres på luftskiftet ved udsving i luftfugtigheden. På den måde kører aggregatet altid optimalt efter det reelle luftfugtiheds niveau og ikke et teoretisk niveau. Umiddelbar ændring i % af RH Reduceret ventilaton Forceret ventilaton Normal ventilaton Dermed spares der energi, da den automatisk tilpasser sig behovet i boligen, det har stor indflydelse på fugtproduktionen, om det en stor familie eller en enlig beboer, der bor i boligen. Aggregatet tilpasser sig også automatisk til sommer- og vinterniveau Gennemsnitlig RH (de sidste timer) Ændrer luftfugtigheden sig mere end -10% i forhold til gennemsnitsniveauet, reagerer aggregatet med forceret luftskifte. Ved en luftfugtighed under 0% aktiveres lavt ventilationstrin (kan indstilles mellem 1 og %). Kommunikation Ekstern kommunikation CTS 60 styringen kommunikerer som standard med Modbus RTU RS8 kommunikation. Et CTS-anlæg, der benytter denne kommunikationsform, kan let forbindes til aggregatet. Nilans aggregater har en åben Modbus kommunikation, hvilket vil sige, at det ikke blot er mulig at overvåge aggregatet via et eksternt system/computer, men det er også muligt, at indstille driften på samme måde, som det er muligt via betjeningspanelet. CTS / Computer Konverter Modbus Protokollen er som standard opsat til en Modbus RTU 0 adresse, men kan indstilles til en værdi imellem 1 og 7. Via en Modbus konverter er det muligt, at tilslutte et eller flere aggregater til en computer for overvågning og styring af aggregatet.

6 Projekteringsdata P t ext [Pa] Kapacitet Max Pa kapacitet af standardaggregat, P t,ext som funktion af q v,under hensyntagen til SFP-værdierne Max Pa SFP-værdier iht. EN er for standardaggregat med M- og F7-filtre og uden varmeflade J/m 800 J/m 0 Tryktab varmeflade q v [m /h] q v [l/s] Uden heat pipe Med heat pipe 9 COP (varme) Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion af udetemperatur [ C] og volumenstrøm q v [m /h] I henhold til EN111, fraluft = 1 C COP [-] 00 m /h 00 m /h 100 m /h Udeluft [ C] Uden heat pipe Med heat pipe Varmeeffekt (tilluft) Varmeeffekt Q c [W] som funktion af q v [m /h] og udelufttemperatur [ C] m /h I henhold til EN 111, fraluft = 1 C Q c [W] m /h 00 m /h 00 m /h 100 m /h Udeluft [ C] Uden heat pipe Med heat pipe Kompressor effekt 6

7 Projekteringsdata VPL1 Top by nilan Tilluftstemperatur (varme) 70 Tilluftstemperatur [ C] som funktion af udeluftstemperatur [ C] og volumenflow q v [m /h] balanceret flow. Fraluftstemperatur = 1 [ C], RH [%] Tilluftstemperatur t [ C] [ C] m /h 00 m /h 00 m /h Udeluft [ C] 1 0 Uden heat pipe Med heat pipe Tilluftstemperatur (køl) m /h Tilluftstemperatur [ C] som funktion af udeluftstemperatur [ C] og volumenflow q v [m /h] balanceret flow. Fraluftstemperatur = C Tilluftstemperatur [ C] t [ C] m /h Udeluft [ C] 8 Lyddata Lyddata er for q v = 10 m /h og P t, ext = 100 Pa i henhold til EN 961- for overflade og EN 16 for kanaler. Lydeffektniveauet L WA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk. Lydtryksniveauet L pa i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold pa installationsstedet. Lydeffektniveau (L WA ) Oktavbånd Hz Overflade db(a) Tilluft db(a) Fraluft db(a) Total ± db(a)

8 Automatik CTS 60 styring Betjeningen af VPL1 Top sker med det tilhørende CTS 60 betjeningspanel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren (fri køling), styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m. CTS 60 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet. Betjeningspanelet skal placeres tørt og frostfrit min. 1, m over gulvniveau og min. 0, m fra hjørner. Undgå at placere panelet på en ydervæg og i zoner med kraftigt solindfald. Vejledning i betjening af CTS 60 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet. Funktionsdiagrammer Varmefunktion Kølefunktion T7 T9 T7 T9 T 6 6 T T T T1 T T 6 T T T T1 T1 1 1 T6 T6 T6 T6 Tilslutninger 1: Udeluft : Tilluft TILSLUTNINGER: : Fraluft : Afkastluft 1: Udeluft 1: Udeluft : Tilluft : Tilluft : Fraluft : Fraluft : Afkastluft : Afkastluft : Kondensafløb : Kondensafløb 6: El-tilslutning 6: El-tilslutning : Kondensafløb 6: El- og vand-eftervarmeflade Automatik T1: Udeluftføler T/T7:Tilluftsføler T9: Eftervarmeflade frostsikring AUTOMATION: T: Kondensatorføler T1: Udeføler T1: T6: Udeføler Fordamperføler T10: Rumføler T/T7: T/T7: Tilluftføler Tilluftføler T9/: T9/: Eftervarmeflade frostsikring frostsikring T: T: Kondensatorføler T6: 8T6: Fordamperføler T10: Rumføler T10: Rumføler

9 VPL1 Top by nilan Funktionsoversigt Standard - Tilbehør niveauer Styringen er opdelt i niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer. Ugeplan Aggregatet er udstyret med ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off). Program 1: til den udearbejdende familie Program : til den hjemmegående familie Program : til erhverv Herudover er der mulighed for at programere sit eget ugeprogram. Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor. Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer. Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 0/90/180/60 dage. Bypass Ved bypass af udeluften reduceres varmegenvindingen så den ønskede tilluftstemperatur kan opretholdes forår, sommer og efterår. Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO -føler til og fra. - Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed. CO styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt/lavt CO -niveau. - Luftskifte Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer og luftfugtighed. Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen. Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet. T1 RUM (panelføler) T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur)(tilkøb) T UDSUG (fraluft) Rumkontrol Giver mulighed for at indstille regulatoren til styring af rumtemperaturen Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individulet. Trin 1 < % Trin < % Trin < 70% Trin < 100% Brandalarm Mulighed for tilslutning af brandtermostater, røgdetektorer og andre brandmeldekontakter. Ved alarm lukkes røgspjæld og aggregatet stopper. Fælles alarm Udgang for fælles alarm. Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden. - Køling Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder, at der er muligt at vende kredsen, så aggregatet køler istedet for at opvarme tilluften. Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade). Ekstern varmeflade Temperaturføler T7 er indblæsningsføler - Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade Styring af motorventil og cirkulationspumpe Ekstern elvarmeflade Temperaturføler T7 er indblæsningsføler - Overophedningssikring Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret. Optionsprint Giver mulighed for ekstra tilslutning af f.eks. - Brugervalg, overstyrer Brugervalg 1 (f.eks. tilslutning af EM-box) Op til 00W direkte, styring af overdragelses relæ Kan give signal til ekstern opvarmning ved afrimningsfunktion Tænde/slukke for centralt varmesystem Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne. Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner. Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk). 9

10 Tilbehør CO -føler Med en CO -føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS 60 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO -niveau i fraluften. CO -niveau er programerbart. Vand-eftervarmeflade inkl. regulering Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat. El-eftervarmeflade inkl. regulering Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere. EM-box Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på luften fra emhætten og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-box er forsynet med et særligt filter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet. Optionsprint Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 60-styringen, f.eks. til styring af EM-box (se funktionsoversigten s. 7). Installationskit Installationskittet består af stk. vibrationsdæmpere og en vandlås til kondensvandsafløbet. Vandlåsen kan bestilles seperat. Varmekabel Til frostsikring af kondensvandsafløbet kan der bestilles et m langt selvregulerende varmekabel. 10

11 Levering og håndtering VPL1 Top by nilan Transport og opbevaring VPL 1 Top er fra fabrikken pakket i emballage, der yder beskyttelse under transport og opbevaring. Indtil montage skal VPL 1 Top opbevares på et tørt sted under tag i sin originale emballage. Emballagen bør først fjernes umiddelbart inden montage. Installationsforhold Ved installationen bør der tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran og bag anlægget på 60 cm. Anlægget opstilles i vater af hensyn til kondensafløbet. Kondensafløbet kræver en frihøjde på min. 10, cm under afløbsstudsen. Min. 60 cm VPL 1 Top Min. 0 cm Forbindelse mellem anlæggets studse og kanalsystemet udføres med fleksibel overgang (flexslange/lydflexslange eller anden type). Anlægget er i sig selv støj- og vibrationssvagt, alligevel skal der tages højde for eventuelle vibrationer, der kan forplante sig ud i bygningsdele. Der anbefales en minimumsafstand på 0 mm til bygningsdele og øvrigt fast inventar. For at adskille anlæg og underlag anbefales det, at anlægget opstilles på vibrationsdæmpere. Min. 0 cm Installation af el-eftervarmeflade El-eftervarmefladen (tilbehør) monteres efter VPL 1 Top i selve tilluftskanalen. Der skal være en sikkerhedsafstand på minimum 1 cm fra el-eftervarmefladen til brændbart materiale, og eftervarmefladen skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale. Tilslutningen af el-eftervarmeflade skal udføres af en autoriseret el- eller VVS-installatør. Min. cm Heizregister 11

12 Information fra A til Z Nilan udvikler og producerer energivenlige ventilations- og varmepumpeløsninger af højeste kvalitet, der sikrer et godt indeklima og lavt energiforbrug under størst mulig hensyntagen til miljøet. For at gøre alle byggeprocessens faser så nemme som muligt fra løsningen vælges, til den projekteres, monteres og vedligeholdes har vi udarbejdet en række informationsmaterialer, der kan downloades fra Brochure Generel information om løsningen og de fordele, der knytter sig til den. Produktdata Tekniske informationer, der sikrer et korrekt valg af løsning. Nilan A/S Nilanvej 87 Hedensted Danmark Tlf Fax Montagevejledning Brugervejledning Uddybende vejledning Uddybende vejledning i installation og ind- i indstilling af løsningen regulering af løsningen. for optimal daglig drift. Besøg os på hvor du kan læse mere om vores virksomhed og løsninger, downloade yderligere informationsmateriale og finde den nærmeste forhandler. Tegningsmateriale Udbudstekster samt D tegninger kan downloades til rådighed for projektering. Ver Nilan A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i trykt informationsmateriale eller for tab eller skader som følge af det publicerede materiale, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Nilan A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af produkter og informationsmaterialer. Alle varemærker tilhører Nilan A/S, og alle rettigheder forbeholdes.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding

Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri. Nilan VP 18 Compact-serien. Aktiv/passiv varmegenvinding Ventilation- og varmeløsninger til boligbyggeri m a r k e d s f ø r e n d e b o l i g v e n t i l at i o n m e d va r m e g e n v i n d i n g Nilan VP 18 Compact-serien Aktiv/passiv varmegenvinding VP

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

TOPP med krydsveksler Produktinformation

TOPP med krydsveksler Produktinformation INDHOLD: TOPP Modulaggregater TOPP med krydsveksler Produktinformation TOPP Modulaggregater Generel TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med krydsveksler. Aggregaterne er udstyret med indbygget

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Swegon CASA W100, version B

Swegon CASA W100, version B Swegon CASA W100, version B Vejledninger til montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør, installatør og servicepersonale W100B_c_DK-t Indhold Montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør,

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere