Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet"

Transkript

1 Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej Sønderborg

2 Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg. Formålet med dette hæfte er at give kommende beboere en orientering om de forhold, der gør sig gældende på vore kollegier. Hæftet indeholder en masse praktiske oplysninger. Disse oplysninger finder du i de tre overordnede afsnit: Værd at vide når du flytter ind Værd at vide mens du bor her Værd at vide før du flytter I hæftet finder du også de gældende reglementer. Vi anbefaler, at du som kommende kollegianer læser (eller i det mindste skimmer) hele hæftet igennem. Husk, at du altid kan blive draget til ansvar for brud på reglerne, selvom du ikke har læst dem! Vær opmærksom på at du på vores hjemmeside kan finde yderligere informationer og vejledninger, bl.a. til telefonen, samt vedtægter for diverse råd m.v. Vi håber, at du får en god tid på kollegiet. Med venlig hilsen KOLLEGIERNES KONTOR 2

3 Kollegieånden Fællesskabet Når du flytter på kollegium kommer du automatisk til at indgå i et fællesskab med andre unge under uddannelse. Du bestemmer selvfølgelig selv hvor meget du deltager i det bevidste fællesskab. Det strækker sig fra at hilse på naboerne, til at deltage i julefrokoster og andre fællesarrangementer ja eller måske arrangere disse. Men du kommer aldrig udenom det ubevidste fællesskab: Du kommer (i hvert fald til en vis grad) til at kende de mennesker der bor omkring dig på godt og ondt. Du er automatisk (via huslejen) med til at betale for skader, der er forvoldt af hærværk, hvis man ikke finder ud af, hvem der har forvoldt dem. Du er også med til at betale for fællesting og -arrangementer; også selvom du ikke bruger eller deltager i dem. Du har mulighed for at benytte de fælles faciliteter der stilles til rådighed, såsom internet og netværk, festlokale, gæsteværelse, legeplads mm. Beboerrådet og andre udvalg arbejder for dig og resten af kollegiet for at styrke fællesskabet og klare praktiske opgaver. Forventninger Derfor har dine medkollegianere også følgende forventninger til dig: Du gør hvad du kan for at holde kollegiets udgifter nede alle beboere deler udgifterne via huslejen! Du behandler fællesfaciliteterne pænt og rydder op efter dig. Du gør dit til at bibeholde et godt studiemiljø. Deltag i det frivillige arbejde, hvis du har tid og lyst. Bak op om fællesarrangementer og gør din kollegietid lidt sjovere. Vis hensyn overfor dine medkollegianere; der er mange forskellige mennesker samlet på et sted. Begræns høj musik. Tag vel imod medkollegianere der banker på din dør; Udvalgsmedlemmer vil måske høre om du vil være med til en aktivitet, naboen vil måske byde dig velkommen i fællesskabet. 3

4 Indholdfortegnelse FORORD... 2 KOLLEGIEÅNDEN FÆLLESSKABET... 3 FORVENTNINGER... 3 INDHOLDFORTEGNELSE... 4 ADRESSER OG KONTAKTPERSONER... 6 KOLLEGIERNES KONTOR... 6 KONTAKTPERSONER... 6 VÆRD AT VIDE NÅR DU FLYTTER IND... 7 SYNSRAPPORT... 7 ISTANDSÆTTELSE/ÆNDRINGER... 7 FORSIKRING... 7 HUSLEJEINDBETALING... 7 DIN LEJLIGHED OG HVAD DER HØRER TIL... 8 INVENTAR... 8 VÆRD AT VIDE MENS DU BOR HER... 9 MEDIER / KOMMUNIKATION / INFORMATION... 9 POSTKASSER OG OPSLAGSTAVLER... 9 RADIO/TV... 9 TELEFON- OG DATANETTET... 9 ANTENNER/PARABOLER... 9 GENERELT VEDR. BOLIGERNE... 9 CHIP TIL HOVEDDØREN... 9 PULTERSKAB... 9 OPHÆNGNING PÅ VÆGGE... 9 RELÆ, PÆRER OG LYSSTOFRØR... 9 KABELBAKKER DØRE OG VINDUER BORTKOMNE NØGLER KØKKEN I 1-RUMS BOLIGERNE KØLESKAB/FRYSER (AFRIMNING) EL- OG VARMEMÅLERE RADIATORVARME ELMÅLEREN VENTILATION / UDLUFTNING VANDFORBRUG FODRING AF FUGLE RENOVATION AFFALDSCONTAINERE FLASKE- OG PAPIRCONTAINERE BRAND, -FORSKRIFTER, SLUKNINGSUDSTYR M.V VEJLEDNING VED BRAND HVIS BRANDALARMEN LYDER REGELMÆSSIG AFPRØVNING AF ALARMERINGSANLÆG (A- OG B-BLOK) FLUGTVEJ BRANDDØRE MISBRUG AF ALARMERINGSANLÆG/ILDSLUKKERE RØGALARM (I ALLE BOLIGER) OVERSIGTSPLAN... 13

5 FÆLLES FACILITETER VASKEKÆLDER FESTKÆLDER GÆSTEVÆRELSE CYKLER UDENDØRSAREALER SKADER/FEJL PÅ FACILITETER MM BEBOERRÅDET VÆRD AT VIDE FØR DU FLYTTER OPSIGELSE UDDANNELSENS OPHØR OG UDDANNELSESSKIFT FREMLEJE AF BOLIGEN FERIE / BORTREJSE AFREGNING AF EL- OG VARMEFORBRUG TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM KLARGØRING OG SYN AF BOLIGEN VED FLYTNING SYN AF BOLIGEN NØGLER, CHIP OG VASKEKORT MALING AF VÆGGE EKSAMENSLÆSNING VEDTÆGTER FOR BEBOERRÅDET

6 Adresser og kontaktpersoner Kollegiernes Kontor Kollegiet administreres af Kollegiernes Kontor, Skovvej 20, 6400 Sønderborg (ved Ungdomskollegiet). Telefon: Træffetid: Mandag kl Tirsdag og onsdag kl Torsdag kl Fredag kl (weekend lukket). Kontaktpersoner Indenfor normal arbejdstid, mandag til torsdag fredag kan følgende personer træffes på: Pedel... tlf Bygningsinspektør... tlf Henvendelser udenfor kontortid Vigtige henvendelser udenfor normal arbejdstid kan rettes til: Vagttelefon... tlf

7 Værd at vide når du flytter ind Synsrapport Synsrapport og evt. en inventarliste for din bolig er i din bolig når du flytter ind. Du bedes gennemgå synsrapporten nøje. Eventuelle mangler/skader, som ikke er anført (eller udbedret) meddeles kontoret senest 14 dage efter indflytning. Istandsættelse/ændringer Finder du at boligen, eller dennes udstyr og inventar, trænger til en istandsættelse, retter du henvendelse til pedellen. Uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra pedellen eller kontoret, må der under ingen omstændigheder foretages nogle ændringer og istandsættelse (fx maling) af ovennævnte. Der henvises endvidere til lejekontraktens bagside ( Almindelige bestemmelser ). Forsikring Kollegiet og dets inventar er forsikret (dog ikke glas og kumme). Forsikringen dækker ikke beboernes personlige ejendele. Derfor tilrådes det stærkt, at du tegner en indboforsikring, såfremt du ikke har en eller er dækket via dine forældre. Huslejeindbetaling Husleje betales månedsvis forud og skal være indbetalt senest d. 1. hverdag i en måned. Kun i undtagelsestilfælde og med tvingende årsag vil henstand kunne gives, og i alle tilfælde kun efter forud indhentet godkendelse af kontoret. Udeblivelse af lejeindbetaling vil medføre fortabelse af boligretten. Ved for sen indbetaling opkræves et rykkergebyr. Kollegiet er tilsluttet Pengeinstitutternes Betalings-service (PBS). Indbetaling af husleje kan derfor ske automatisk gennem dit pengeinstitut. Bemærk, at tilmeldingen skal ske senest den 3. i en måned, for at træde i kraft den efterfølgende måned. Ønsker man ikke at være tilsluttet PBS, fremsendes der hver måned et indbetalingskort til brug i alle landets pengeinstitutter. Henvendelse bedes straks rettet til kontoret, såfremt indbetalingskort ikke er modtaget. Kollegiets regnskabsår følger studieåret, og lejen reguleres normalt hvert år pr. 1. august, med tre måneders varsel (regulering vedrørende el/varme kan dog foretages med én måneds varsel året rundt.) 7

8 Din lejlighed og hvad der hører til Inventar Boligerne er udstyret med følgende inventar: I boligerne nr komplet nyt køkken 2008/09 inkl. Glaskeramisk kogeplader samt indbygningsovn Øvrige boliger med køkken fra 1995 (udskiftes løbende) Køle/fryseskab Emhætte Persienner Badeforhæng Garderobeskabe. 1 toilethylde 1 spejl 2 knagerækker 8 ophængningskroge 3 lofts- og 2 faste lamper i lejlighederne 1 lofts- og 1 fast lampe i værelserne Telefon Røgalarm For 1-rums boligerne i tagetagen skal tillægges: Hylde over entre døren (kan ikke holde til tunge genstande) Særlige forhold 1-rums boliger må kun bebos af en person. Ved flerrums-boliger ophører lejemålet, hvis en af parterne fraflytter boligen. Det er ikke tilladt at holde husdyr. 8

9 Værd at vide mens du bor her Medier / kommunikation / information Postkasser og opslagstavler Postkasseanlæg (bolignøgle skal benyttes) og opslagstavle for meddelelser er opsat i opgangens stueetage. Forsendelser, du fejlagtig har modtaget, bedes afleveret til kollegiekontoret. Postkasse til kollegiekontoret/pedellen er placeret ved siden af postkassen til bolig A22. Eventuelle meddelelser til kollegiekontoret/pedel eller forsendelser du fejlagtig har modtaget kan ilægges her. (Tømmes minimum mandag og torsdag). Meddelelser til kontoret må aldrig være vedlagt penge. I vaskekælderen (D) er opsat en postkasse til beskeder/forslag til beboerrådet. Radio/TV Samtlige kollegier har installeret antenneanlæg, hvor de er mulighed for at modtage gratis kanaler fra DR samt visse tyske programmer. Ønsker du adgang til yderligere kanaler, skal du selv indgå aftale med en udbyder. Betaling af radio- og TV-licens skal den enkelte selv sørge for. Telefon- og datanettet I hver lejlighed er der opsat telefon- og datastik, der gør det muligt at tilslutte telefonen (del af inventar) og en computer. Alle kollegier i Sønderborg som er tilsluttet kollegiernes kontor har samme telefonsystem. Det betyder, at man kan ringe gratis mellem alle disse telefoner. Datanettet gør det muligt for den enkelte beboer at koble sin computer på kollegiernes internettet. Se hjemmesiden for regler for internetadgang Betaling for benyttelse af telefon- og datanettet er inkluderet i huslejen, og det er derfor gratis at benytte disse faciliteter. Antenner/paraboler Antenner/paraboler til brug for radioamatører og lignende må ikke opsættes. Generelt vedr. boligerne Chip til hoveddøren Du har fået udleveret nøglechips (2 til værelser og 3 til lejligheder). For oplåsning af døren holdes chip en hen til panelet, hvorefter døren kan åbnes. Når du skal ud, skal du benytte dørgrebet. Får du gæster, skal de ringe til dig på dit lokalnr. (Se lokalnr. ved telefonstik.) For at besvare dette opkald, trykkes på en vilkårlig tast 0-9, hvorefter døren åbnes ved at taste # 61. Pulterskab Pulterskab for hver bolig er anbragt i kælderen i hver blok. Bolignummer er angivet på skabsdørene. Hensatte ting udenfor skabene fjernes uden ansvar. Du skal selv sørge for aflåsning af dit pulterskab. Ophængning på vægge Skyggelisten (i hjørnet mellem loft og væg) er udformet således, at ophængningskroge (z-kroge) til billeder og lignende kan placeres her. Kroge og snor kan købes på kollegiekontoret. Relæ, pærer og lysstofrør I boligernes entre forefindes el-sikringsskabet. Anvend 10A sikringer til det hele. Ved strømsvigt skal du kontrollere om HFI-relæet er slået fra (kontakterne skal normalt være trykket op). 9

10 Konstateres der fejl ved kollegiets lamper, kontakter eller lignende rettes der henvendelse til Kollegiernes Kontor eller pedellen. Du vedligeholder selv el-pærer og lignende. Kabelbakker De i boligen/bygningen førte kabelbakker og stik må ikke åbnes. Døre og vinduer Vinduer i tagetagen er låst når håndtaget peger nedad og kan åbnes sideværts når håndtaget står vandret. Når håndtaget vrides helt op åbnes foroven og indad (ventilation). Bemærk, håndtaget må kun drejes når dør/vindue er lukket. Bortkomne nøgler Ved indflytning bliver alle nøgler udleveret til beboeren. Beboeren kan vælge at deponere en nøgle på kontoret og vil så kunne hente denne hvis der bliver brug for det. Bemærk at den deponerede nøgle kun kan hentes i kontorets åbningstider. Beboeren kan også vælge at deponere en nøgle hos Falck. Her kan nøglen hentes i alle døgnets 24 timer mod køb af et abonnement. Oplåsning af dør kan udover dette ske ved henvendelse til autoriseret låsesmed for beboerens egen regning. Køkken i 1-rums boligerne Kogepladerne er termostatregulerede og vil ved overophedning automatisk afbrydes. Efter en lille periode skal den lille røde knap trykkes ind, hvorefter det igen fungerer. Ved benyttelse af el-stik over køkkenbordet skal stikket være forsynet med jordledning et fladt ben på selve stikket. Køleskab/fryser (afrimning) Det er vigtigt at afrime fryseren i køleskabet, når der danner sig et lag is i fryseren, både af hensyn til køle/fryseskabets levetid og elforbruget. Fryseren kan afrimes ved at sætte en skål med kogende vand ind i fryseren og lukke lågen så dampen tør isen op. Isen må ikke fjernes med spidse/hårde genstande, da fryseren let kan ødelægges hvis sådanne benyttes. El- og varmemålere Hver lejlighed er forsynet med elmåler samt varmemålere på hver radiator. Dvs. at du har stor indflydelse på, hvor meget du kommer til at betale for varme og el. Hver måned betales der et fast beløb for el og varme over huslejen ( a conto ). Varme- og elregnskabsåret er fra d. 1. januar til d. 31. december. Ved fraflytning eller ved varmesæsonens ophør d. 31. december opgøres forbruget, som i april måned afregnes via huslejen. Dvs. at du i april måned enten kommer til at betale mere eller mindre i husleje end normal, alt efter om du har haft et større eller mindre varme- og elforbrug end forventet. Alle målere er plomberede. Plomberingen ødelægges, hvis man prøver at manipulere med måleren. Hvis el- eller varmeforbruget ligger markant under gennemsnittet, og det konstateres at plomberingen er brudt, vil beboeren blive stillet til ansvar overfor dette. Det er ikke tilladt at tildække målerne. Et forhøjet varmeforbrug kan skyldes defekt termostat, kontakt da pedellen. Det skal stærkt tilrådes, at du jævnligt foretager kontrol ved selv at aflæse målerne. Ved egen regnskabsførelse på forbrug minimeres risikoen for overraskelser. Radiatorvarme På alle radiatorer er der monteret målere, som optæller brugte varme enheder for den enkelte radiator. Måleren nulstilles automatisk ved nyt varme regnskabsår. Sidste års forbrug på den enkelte radiator kan aflæses i displayet ved tryk på knappen. Bemærk at ikke alle målere kører efter samme skala, dvs. enhederne koster ikke det samme. Undgå at henstille inventar foran radiatoren, så luften kan cirkulere. Hermed får du bedre mulighed for at 10

11 regulere varmen vha. termostaten, uden at skulle åbne vinduet. For de gamle 1-rums boliger, hvor termostaten sidder ved siden af altandøren, skal man være opmærksom på, at hvis altandøren åbnes i længere tid om vinteren, vil termostaten tænde for varmen. Termostaten er frostsikret, så radiator rørene ikke ødelægges, hvis vandet skulle fryse til is. I tagetagen skal man være opmærksom på, at hvis man først slukker helt for varmen, så kan det tage lang tid før varmen i radiator rørene kommer igen. For at spare på varmen sænkes temperaturen automatisk om natten, da man har mindre behov for varme når man sover. Elmåleren Elmåleren viser hele tiden totalforbruget fra den dato, hvor måleren blev sat op. Man er selv nødt til at fratrække, det tal den stod på ved sidste aflæsning, for at finde forbruget i en given periode. Ventilation / udluftning Det er vigtigt, at du sørger for god ventilation et par gange dagligt; Sørg for gennemtræk i hele boligen i 3-5 min., især efter bad, madlavning eller en god nats søvn. Herved undgås fugtskader. Af samme årsag er det ikke tilladt at tørre tøj i boligen. Det nytter ikke at lukke for radiatorer ved udluftning, idet den tørre og varme luft herved udskiftes med kold og fugtig luft. Det koster derved ca. dobbelt så meget energi at varme rummene op efter udluftning. Vandforbrug Spar på varmt vand. Varmt vand er en stor omkostningsbyrde for kollegiet. Kontakt pedellen, hvis vandhanen drypper eller hvis vandet løber i toilettet. Fodring af fugle Undgå at lægge brød mm. på jorden. Det tiltrækker mus, rotter og andet utøj. Renovation Renovation er en stor udgiftspost (og stigende) i kollegiets regnskab. For at undgå huslejestigninger pga. renovation tilrådes følgende: 11 At sammentrykke/pakke affaldet før det anbringes i affaldscontainer. At frasortere papir og glas, for at smide det i dertil opstillede containere. Selv at sørge for at køre ud med storskrald (f.eks. TV, møbler), hvis man har mulighed for det. (Det er gratis for privat personer, men kollegiet skal betale). Storskrald afleveres hos ASA, Nørrekobbel 7 Bemærk i øvrigt at affaldscontainerne kun er til husholdningsaffald og mindre ting. Affaldscontainere Der er placeret affaldscontainere i hvert af de 4 skure ved opgang C-D og opgang F-G. Papkasser og pizzakasser henstilles i affaldsskurene, da disse optager for megen plads i affaldscontainerne. Uden varsel, og for beboerens regning, fjernes affald der står og flyder f.eks. ud for boligen. Flaske- og papircontainere Flaske- og papircontainere er placeret på parkeringspladsen. Benyt disse i størst muligt omfang, da disse bliver tømt af kommunen uden beregning, hvorimod tømning af affaldscontainere betales over huslejen. Pap må ikke smides i papircontaineren. Brand, -forskrifter, slukningsudstyr m.v. Vejledning ved brand 1. Alarmer på brandalarmen, der er placeret på gangene. Slå glasset ind og tryk på knappen.

12 2. Brandvæsenet alarmeres pr. telefon ring Alarmer en af kollegiets ansatte (pedel: , vagt tlf.: ) 4. Påbegynd slukning af ilden, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Bemærk at brandalarmeringsanlæggene kun virker blokvis. Hvis brandalarmen lyder Lyder brandalarmen (meget kraftig vedvarende klokketone) skal boligen forlades. Kan boligen ikke forlades pga. røg/ild på gange/trapper - forbliver man i boligen. Hold dørene lukkede, men ikke aflåste det gælder også, hvis boligen forlades. Yderdøre (både til trapper og det fri) skal holdes lukkede, så ilden ikke får yderligere næring. Regelmæssig afprøvning af alarmeringsanlæg (A- og B-blok) For at sikre, at alarmeringsanlæggene er funktionsdygtige, afprøves disse den første onsdag i hver måned mellem kl. 10 og kl. 12. Under afprøvningen lyder flere korte toner. Flugtvej Der må ifølge brandmyndighederne ikke henstilles noget på gange og trapper, da der er tale om flugtveje. Branddøre Døre med dørpumpe, fjederanordning eller anden type selvlukker må under ingen omstændigheder holdes åbne; hverken ved at sætte lukkeanordningen ud af funktion eller ved at holde døren åben eksempelvis med en kile. Misbrug af alarmeringsanlæg/ildslukkere Misbrug af alarm medfører politianmeldelse. Når alarmeringsanlægget træder i funktion, kan det kun bringes til ophør af kollegiets ansatte. Ved misbrug må man påregne, at anlægget ikke straks vil blive afbrudt. Røgalarm (i alle boliger) Røgalarmen må under ingen omstændigheder sættes ud af funktion. I tilfælde af at røgalarmen udsender korte bip skal batteriet skiftes. Tag batteriet ud og læg det i kontorets postkasse sammen med en seddel indeholdende dit navn og bolignummer, så får du et nyt. Det er beboerens ansvar, at sikre at røgalarmen virker. Afprøv den med jævne mellemrum, ved at trykke på testknappen på røgalarmen. 12

13 Oversigtsplan 13

14 14

15 Fælles faciliteter Vaskekælder Vaskeri/tørrerum er indrettet i kælderen ved opgang D, og indeholder 6 vaskemaskiner, 2 tørretumbler, og 1 strygejern/-bræt. Det ved indflytningen udleverede vaskekort skal benyttes for adgang til vaskeriet og brug af maskinerne. Forbruget bliver opkrævet månedsvis over huslejen. Vaskepriserne er ophængt i vaskekælderen. Der er på maskinerne installeret doseringsanlæg, som automatisk kommer vaskepulver og skyllemiddel i maskinerne, når de startes. Nyt vaskekort kan erhverves for et gebyr. Ved fraflytning skal kortet afleveres sammen med bolignøgle (i modsat fald fratrækkes et beløb af depositum.) Bemærk at misbrug kan forekomme såfremt kortet tabes. I sådanne tilfælde er det økonomiske ansvar dit. Hvis kortet mistes, kontakt da straks kontoret for at få det spærret. Se hjemmesiden for yderligere vejledning til vaskekort. Vejledning og reglement, er opslået i vaskeriet, og skal nøje overholdes. Festkælder Kollegiets beboere har mulighed for at leje festkælderen med tilhørende køkken til fest eller andet gøremål. Lejen indbefatter kollegiets musikanlæg og service til 24 personer. I festkælderen er der stole/borde til 48 personer. Henvendelse kan ske til beboerrådsformanden eller se opslagstavlen for information kontaktperson. Gæsteværelse Kan lejes. I hver værelse er der 2 etagesenge med plads til i alt 4 personer og der er adgang til toilet/bad og køkken. Se opslagstavlen for kontaktperson eller på hjemmesiden under beboerrådet for kollegiet. Cykler Cykler skal henstilles i de dertil indrettede cykelstativer, i cykelskurene ved P-pladsen eller i kælderen. Brug bolignøglen for at komme ind i cykelskure og kælderen. Cykler der henstilles udenfor ovennævnte eller skønnes defekte fjernes uden ansvar. 2 gange årligt vil der være cykeloprydning, du vil umiddelbart inden blive informeret, så du kan påsætte navn på din cykel. Udendørsarealer Havebænke/-borde er placeret på græsarealerne. Skader/fejl på faciliteter mm. Ved benyttelse at fællesfaciliteter samt udendørs arealer, skal disse afleveres / forlades i en ordentlig og rengjort stand. Alle skader eller fejl meddeles straks kontoret, som herefter sørger for en udbedring heraf. En seddel med oplysning om, at skaden/fejlen er meddelt kontoret hæftes ved det pågældende, så øvrige beboere er orienterede. Beboerrådet Beboerrådet har til formål at varetage beboernes interesser og har medindflydelse på kollegiets drift, efter de af erhvervs- og byggestyrelsen fastsatte regler, samt på sociale og kulturelle aktiviteter. Beboerrådet påser på bestyrelsens vegne husordenens overholdelse og løser praktiske problemer på kollegiet. Se opslagstavlen eller kollegiets hjemmeside, for at finde frem til beboerrådets medlemmer. 15

16 Vedtægterne for beboerrådet findes bagest i hæftet. Beboerrådet har nedsat andre udvalg til at varetage bestemte opgaver på kollegiet. Se kollegiets hjemmeside for flere informationer om de forskellige udvalg. Værd at vide før du flytter Opsigelse Opsigelse skal ske skriftligt til kontoret med mindst 6 ugers varsel til den 1. i en måned og 8 uger til den 15. i en måned. Opsigelsesskema fås på kontoret men kan ligeledes printes fra vores hjemmeside. Umiddelbart efter aflevering af opsigelsen, tilsendes en bekræftelse herpå, samt en checkliste vedrørende fraflytningen. Boligen skal være fraflyttet kl senest 7 hverdage før genudlejningsdatoen. Uddannelsens ophør og uddannelsesskift Ved ophør eller ved påbegyndelse af en ny uddannelse, skal kontoret straks orienteres herom. Boligen skal fraflyttes senest 3 måneder efter uddannelsens ophør. Kontoret foretager jævnligt stikprøvekontrol om beboernes uddannelsesforhold. Fremleje af boligen Boligen må kun fremlejes og udlånes efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra kontoret. Ferie / bortrejse Ved bortrejse af længere varighed (f.eks. ferie), anbefales det at meddele postvæsnet midlertidig adresseændring (bl.a. så lejeindbetalingskort kan blive eftersendt). Kort hertil kan afhentes på kontoret. Afregning af el- og varmeforbrug Hvis du flytter på andre tidspunkter end d. 31. december (varme- og elregnskabsåret slutter denne dato), opkræves der et gebyr for afregningen. Tilbagebetaling af depositum Der vil kun blive modregnet i depositum for skader og mangler ikke almindelig slid og ælde. Depositumafregning sendes til dig, senest 14 dage efter lejemålets frigørelses dato, som er den rettidige opsigelsesdato eller datoen for den første dag i en ny lejers lejeperiode for boligen. I ferieperioder og ved årsafregning af varme og el kan din depositumafregning blive forsinket. Husk at opgive din nye adresse til Kollegiernes Kontor for afregning af depositum. Husk ligeledes at melde flytning til postvæsnet og folkeregisteret. Har du endnu ikke nogen ny adresse, så opgiv den adresse hvortil du ønsker afregningen tilsendt. Klargøring og syn af boligen ved flytning Syn af boligen Inden synet skal boligen være ryddet og rengjort. Rengøring af boligen skal du selv udføre. Er boligen ikke rengjort ved synet, vil der blive modregnet herfor i det indbetalte depositum. Det anbefales, at du er til stede ved syn af boligen. Kontakt pedellen for at aftale en tid. Der foretages ikke syn i weekender eller udenfor normal arbejdstid. Hvis du ikke ønsker at deltage i syn af boligen, vil pedellen alene foretage synet. Nøgler, chip og vaskekort Alle udleverede nøgler, chip og vaskekort afleveres til pedellen under synet. Såfremt du ikke deltager i 16

17 synet, afleveres disse rettidigt til Kollegiernes Kontor. Låsene omkodes for lejerens regning, såfremt samtlige udleverede nøgler ikke afleveres ved fraflytning For sent indleveret vaskekort koster et gebyr. Maling af vægge Boligen skal males ved fraflytning. Du får gratis maling ved henvendelse til pedellen. For yderligere information, kontakt pedellen. Eksamenslæsning Eksamenslæsning foregår primært i januar, marts, maj, juni, og december måned, hvorfor der især i disse perioder skal vises ekstra hensyn overfor andre beboere, hvad alle former for støj angår. Man skal dog hele året respektere hinandens arbejds- og nattero, således at al støj, som kan genere de omkringboende, undgås. 17

18 Vedtægter for beboerrådet 1. Rådets navn a. Beboerrådet ved Sønderskov-kollegiet. 2. Formål: a. Beboerrådet har til formål, at varetage beboernes interesser og medindflydelse på kollegiets drift, efter de af Bygge- og Boligstyrelsen fastsatte regler, samt ved sociale og kulturelle aktiviteter. b. Beboerrådet påser på bestyrelsens vegne husordenens overholdelse, og løser praktiske problemer på kollegiet. 3. Beboerrådets sammensætning: a. Beboerrådet består af 3 medlemmer, der vælges på det ordinære beboermøde, hvoraf den ene særskilt vælges som beboerrådets formand. Der vælges endvidere en første-, en anden- og en tredjesuppleant. b. Valgbare til beboerrådet er kollegiets beboere. Valgperioden for ovennævnte er 2 år, og halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved første valg foretages der lodtrækning om hvilke medlemmer der skal afgå først. c. Beboerrådet konstituerer sig internt med en kasserer og en sekretær. d. Ved ændring af beboerrådets sammensætning konstituerer beboerrådet sig internt med formand, kasserer og sekretær blandt de tilbageværende og det nye medlem (suppleanten). 4. Beboerrådets arbejde: a. Formanden indkalder til møde med angivelse af dagsorden. Dette skal ske med mindst 8 dages varsel med mindre der i rådet er enighed om en dato for hurtigere afholdelse af mødet. Der afholdes møde efter behov, når et af rådsmedlemmerne fremsætter ønske herom eller når mindst 3 beboere fremsætter ønske om, at en eller flere specifikke sager behandles. b. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. c. Formanden aflægger på hvert beboerrådsmøde beretning om rådets aktiviteter. d. Kassereren fører tilsyn med kassen og er ansvarlig for korrekt bogføring i autoriserede bøger. Kassereren fremlægger på hver møde de væsentlige bevægelser i regnskabet siden sidste møde. e. Sekretæren fører protokol over beboerrådsmøder samt beboermøder. Protokollen forelægges til godkendelse af de ved mødet tilstedeværende rådsmedlemmer og den underskrives af formanden. Godkendte referater ophænges på kollegiets opslagstavle. f. Sager, der ønskes behandlet i beboerrådet, forelægges af et beboerrådsmedlem. I særlige tilfælde kan en sag fremlægges i beboerrådet af den eller de, der ønsker sagen behandlet. g. Beboerrådet kan søge kontakt med medlemmer af, eller hele kollegiets bestyrelse, for samråd/orientering. h. Beboerrådet fastsætter regler for drift og anvendelse af fælleslokaler, og kan nedsætte udvalg til varetagelse heraf. i. Beboerrådet kan nedsætte underudvalg. En repræsentant for hver af de nedsatte udvalg indkaldes til rådets møder og deltager med observatørstatus og taleret. Festudvalg og Netudvalg anses som faste udvalg og repræsentanterne herfra deltager med stemme- og taleret. j. Kollegiets forretningsfører kan deltage i rådets møder med observatørstatus og taleret. 18

19 5. Kontingent: a. Kontingent til drift af fælleslokaler/-faciliteter fastsættes på det ordinære beboermøde, og opkræves gennem den månedlige husleje. b. Samtlige beboere er pligtige til at betale kontingentet. 6. Regnskab: a. Regnskabsåret er 1. august til 31. juli. b. På det ordinære beboermøde vælges to revisorer, som sidder 1 år af gangen. 7. Ordinært beboermøde: a. Senest 5 måneder efter udløbet af kollegiets regnskabsår (dvs. 31/12), skal beboerrådet indkalde til et ordinært beboermøde. Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel, ved en skrivelse til samtlige beboere, og med angivelse af en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beboerrådets beretning. 3. Godkendelse af kollegiets regnskab. 4. Godkendelse af beboerrådets regnskab. 5. Indkomne forslag 6. Prioritering at vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. 7. Evt. moderniseringsarbejder (energibesparende foranstaltninger) 8. Fastlæggelse af kontingent. 9. Valg jfr. 3a og 6b. 10. Indstilling af 1 medlem samt 1 suppleant til kollegiebestyrelsen (skal være medlemmer af beboerrådet). Forslag, der af beboere ønskes behandlet på beboermødet, skal indleveres skriftligt til beboerrådet, senest 5 dage inden mødets afholdelse. b. Indkomne forslag samt kollegiets regnskab (i hovedtal) udsendes til samtlige beboere senest 3 dage før mødets afholdelse. c. Beboerrådets regnskab skal forinden fremlæggelse på beboermødet være revideret at de valgte revisorer. d. Til beboermødets drøftelse, forelægges senest 31. marts, kollegiets budget for det kommende regnskabsår. Budgetforslag udsendes i hovedtal til kollegiets beboere senest 3 dage før mødets afholdelse. e. Alle kollegiets beboere, der er anført på lejekontrakten, har adgang til beboermøde og stemmeret. Adgang til beboermøde, men uden stemmeret har endvidere kollegiets bestyrelse og forretningsfører. Enhver der har adgang til beboermøde har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet, og har taleret. Beboermødet træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. f. Ved forslag om ændring af husorden samt rimelige moderniseringsarbejder og energibesparende foranstaltninger (pkt. 6 i ovenanførte dagsorden), skal der blandt kollegiets beboere afholdes urafstemning, såfremt mindst 1/4 af beboermødets stemmeberettigede deltagere stiller krav herom, eller såfremt arbejderne overstiger 15% at den gældende årsleje. Beboerrådet/-mødet kan ligeledes beslutte, at endelig afgørelse af andre emner, skal træffes ved urafstemning. 8. Urafstemning: 19

20 a. Ved urafstemning, som er skriftlig og hemmelig, har hver beboer der er anført i lejekontrakten 1 stemme. Beboerrådet/-mødet træffer beslutning om urafstemningens udformning og om oplysninger og materiale, som skal udsendes til beboerne. I særlige tilfælde kan kollegiets revisor forestå afstemningen. b. Urafstemningens resultat træffes på grundlag af almindelig simpel stemmeflerhed blandt de deltagende i urafstemningen. Til at forestå optællingen, nedsætter beboerrådet/-mødet et stemmeudvalg. Kollegiets revisor og/eller forretningsfører kan være medlem af stemmeudvalget. 9. Ekstraordinært beboermøde: a. Ekstraordinært beboermøde afholdes, når beboerrådet indkalder hertil, når mindst 1/4 at beboerne ønsker et angivet emne behandlet, når kollegiets bestyrelse anmoder herom eller når der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning herom. 10. Vedtægternes fortolkning: a. Regler som er fastsat ved love, bekendtgørelser eller cirkulærer, er til enhver tid gældende, og tilsidesætter evt. modstridende forhold i ovenanførte vedtægter. 11. Vedtægtsændringer: a. Ændringer eller tilføjelser af ovenstående vedtægter skal godkendes på et ordinært beboermøde ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer vedtaget på beboermødet, den 28. nov

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet.

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet. Velkommen til Østervold Kollegiet Vi håber, at denne introduktionspjece vil være dig til hjælp ved de mange formelle og praktiske problemer, der altid opstår, når man flytter ind et nyt sted. Forhåbentligt

Læs mere

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Beboerfolder Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Der tages forbehold for fejlagtige og forældede informationer

Læs mere

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold Beboervejledning Lærkebo, 2014 Tilhører Skelagervej nr.: Indhold Kort om Lærkebo 2 Regler for udendørs tilbygninger 23 Boligforening og organisation 3 Regler for råderet 23 Kort over Lærkebo 4 Aconto forbrugsafregning

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Til de nye Beboere i Lindevænget

Til de nye Beboere i Lindevænget Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen og informerer bl.a. om husordenen og praktiske ting i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere