4 havne på Bornholm dommerbetænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 havne på Bornholm dommerbetænkning"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune 4 havne på Bornholm dommerbetænkning Åben idékonkurrence

2 1) Nørrekås Lystbådehavn 2) Hasle Havn 3) Allinge Havn 4) Årsdale Havn 3 45/ / / / / / / / / / / / / /51273 Krak (R/071214/1)

3 Indledning Hermed præsenteres resultatet af den åbne idékonkurrence, Bornholms Regionskommune udskrev i januar 2008 med støtte fra Realdania. Det er med stor tilfredshed at dommerkomiteen kan konstatere, at de forventninger, BRK havde til konkurrencen, er blevet indfriet. Målet var at få bud på, hvorledes havnene Nørrekås, Hasle, Allinge og Årsdale kan bibringes et nyt indhold, der tager udgangspunkt i både stedet og historien og på bæredygtighed i bred forstand. De 41 forslag har taget udfordringen op og indsendte bud på fremtidsmulighederne for de fire bornholmske havne. Forslagene har været vidtfavnende og spændende, fra det spektakulære til det mere stille, og dommerkomiteen har i enighed præmieret og indkøbt i alt otte forslag fra hele spektret. Vi håber, at resultatet nu vil kunne inspirere ikke blot bornholmerne, men også andre danske havnebyer med havne som de bornholmske. Sign. dommerkomiteen den 18. juni 2008 INDHOLD DOMMERKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER FORSLAG 45/ PRÆMIE FORSLAG 22/ PRÆMIE FORSLAG 5/41082 DELT 3. PRÆMIE FORSLAG 11/83127 DELT 3. PRÆMIE FORSLAG 17/90100 INDKØB 16 FORSLAG 31/01011 INDKØB 17 FORSLAG 33/55676 INDKØB 18 FORSLAG 37/51273 INDKØB 19 FACTS OM KONKURRENCEN 21

4 Dommerkommiteens generelle bemærkninger [2] I Danmark, såvel som i resten af Europa, står havnene midt i en omstillingsproces. Ganske vist stiger skibstrafikken, men den begrænses også til nogle bestemte havne, der vokser sig kæmpestore. Fiskeriet derimod er under pres, og også her er der nogle få havne, der vinder på bekostning af de mange små. Til gengæld er der flere og flere lystsejlere, som stiller krav om komforttilbud i havnen. Som konsekvens af denne omstilling fra produktion og handel til turisme ændrer vore havne form. På Bornholm er havnene helt unikke, og heldigvis stadig meget karakterfulde, og mange steder er fiskeriet delvist bevaret. Denne konkurrence handler om hvordan man kan bevare og styrke havnenes karakter, samtidig med at man udvikler og fornyer dem. Konkurrencen har været usædvanlig derved, at der som udgangspunkt er udarbejdet et omfattende grundlagsmateriale, der både overordnet beskriver de bornholmske havnes situation, og mere specifikt analyserer de fire havne, der danner rammen om konkurrencen. Programmet gav mulighed for at indsende såvel meget overordnede eller principielle forslag, som detaljerede forslag til de enkelte havne. Konkurrencen gav også mulighed for at fremsætte skriftlige og teoretiske forslag. På Bornholm er der, som noget enestående i Danmark, havne der er sprængt ind i klippen. To af konkurrencens havne, Årsdale og Allinge, er af denne type. Hasle Havn og havnen i Nørrekaas er bygget udenpå den oprindelige kystlinie som de fleste andre havne i Danmark. Havne har altid været dynamiske. De er blevet ombygget og udvidet med jævne mellemrum, især i de sidste 150 år. Det afgørende er, at udviklingen er positiv og fremsynet. I konkurrenceprogrammet er der derfor lagt stor vægt på en bæredygtig udvikling af de bornholmske havne. Her tænker man både på økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Udviklingsforslagene skal hænge sammen økonomisk, og de må ikke belaste hverken det fysiske eller det kulturhistoriske miljø unødigt. Langt de fleste forslag til konkurrencen er konkrete forslag til én af de fire havne. Omtrent en femtedel er forslag til alle fire havne, og kun tre er helt overordnede og principielle. Samlet viser materialet tydeligt, hvor stor forskel der er på muligheder og begrænsninger i de fire havne. For eksempel synes man ud fra det samlede materiale at kunne konkludere, at indgreb i havnen i Årsdale bør være meget nænsomme, hvis der overhovedet skal gøres noget. Omvendt er dommerkomiteen forundret over, at der blandt forslagene til Nørrekås ikke er flere, der arbejder mere visionært i netop denne havn, som kan tåle store, spektakulære indgreb frem for blot at lave en ny stor marina. Mange af forslagene har som udgangspunkt meget følsomme og indlevede beskrivelser af havnene. Netop derfor kan det undre, at de samme forfattere dernæst har foreslået meget voldsomme indgreb, der ikke har efterladt megen af den karakter eller autencititet, de hævder at ville at bevare. En række forslag har taget meget let på de meget barske naturkræfter, vi kender på Bornholm. Det er ikke hensigtsmæssigt at fjerne de beskyttende moler og stormmure, der har en meget konkret funktion under vinterens storme. Havnenes materialer er med god grund granit, asfalt og beton. Der er et enormt pres og slid på havnene, og træ og andre lette materialer er ikke hensigtsmæssige. Alligevel er hen ved halvdelen af projekterne præget af enorme træklædte arealer. Trædæk er dyre at anlægge, dyre i drift, og glatte når de er våde. Træ bør slet ikke indgå som fast belægning kun som løse badeog bådebroer. Også fra et æstetisk synspunkt virker de træbeklædte arealer fremmede. De bornholmske havne har en karskhed, der ikke mindst fremstår ved de store flader, der er belagt med sten, asfalt og beton. De berømte bornholmske røgerier har virket dragende på nogle forslagsstillere, der har udviklet nye bygningstyper inspireret af røgeriernes form. Men dommerkomiteen finder, at disse nye bygninger vil virke mod hensigten, og sløre det specielle ved de rigtige røgeriskorstene. I Årsdale og Allinge er der en meget god naturlig forbindelse mellem havn og by. Men både i Hasle og i Nørrekås er en vigtig del af opgaven, at forbinde havn og by en udfordring, der kendetegner mange danske havne. Der fremkom en lang række gode ideer og smukke billeder, også i de projekter der ikke blev præmieret. Netop hvad angår den langsgående forbindelse på havnen og de tværgående mellem by og havn kan forslag 20/15362 fra Hasle fremhæves. Også i Hasle har forslag 21/11517 et forslag til et lystfiskercenter ude på det uskønne opfyldte areal, der ellers har voldt mange af konkurrencens deltagere problemer. Overordnet er ideen, at øget fisketurisme kan bidrage til at bevare havnenes aktivitet. Generelt savner forslagene programmatisk opfindsomhed og forslag til nye attraktioner, der kunne stimulere til en fremtid på havnens præmisser. En af de få markante undtagelser er forslag 1/77760, der foreslår en dykkerhave ved Årsdale. Her er den sanselige oplevelse af havet centralt for projektet. Et andet projekt med forslag på programniveau er forslag 42/32362, der især har mange gode ideer til Hasle. Tanken er at forny Hasle Havn ved at gøre havnen til et center for vandsport.

5 Dommerkomiteen har valgt at prioritere forslag med en stærk helhed frem for projekter med mange løse ideer. Det samlede resultat af konkurrencen er et idékatalog for bornholmske og andre havne, men de stærkeste forslag er dem, der har kunnet sammenfatte ideerne i en bæredygtig, rumlig helhed. Det har været diskuteret i dommerkomiteen, hvorvidt man skulle fremhæve de nænsomme indgreb, der er baseret på en langsigtet planlægningsstrategi eller de mere traditionelle og ofte meget entreprenante masterplaner. Ud fra en vurdering af det samlede materiale må det konstateres, at de mere nænsomme forslag er de mest overbevisende, såvel ud fra et æstetisk som et kulturelt og økonomisk bæredygtighedssynspunkt. Dette ses tydeligt i de fire præmierede projekter. De konkrete projektforslag, der er repræsenteret blandt indkøbene, fremhæves primært for mere principielle elementer og indgreb i den overordnede landskabsbehandling end for de foreslåede bebyggelsesplaner. Hermed viser konkurrencens bedste forslag ud over den bornholmske sammenhæng, de er skabt til. Gennem mange år har det faglige fokus ligget på bebyggelsesplanen på et detaljeret design af byområder ved hjælp af bygninger, belægninger og bænke. Arkitekterne har sat en ære i at tegne hvert eneste element i helheden. I flere af denne konkurrences forslag har man beskrevet en mere overordnet strategi, hvor man udstikker retningslinier og fokuspunkter, og derved skaber et rum for udvikling over tid. Et rum, hvor mange ting kan ske i et tempo, der defineres af brugerne og samfundsudviklingen. Denne mere strategiske måde at tænke på fremstår som relevant for mange områder, der minder om de bornholmske havne, hvor en for hurtig udvikling vil ødelægge det, der er stedets attraktion. De bedste forslag i konkurrencen peger på at havnenes udvikling bør ske relativt langsomt, så havnens sjæl kan nå at følge med. Hvis en havn bebygges uden omtanke og for tæt, kan den miste sin atmosfære det, der gjorde den fascinerende og besøgsværdig i første omgang. Hvis udviklingen sker mere langsomt kan man måske fastholde fascinationen, samtidig med at man tilbyder nye muligheder for liv og virke. [3] Forslag 21/77760 Link Signatur Forslag 1/11517 Gorm Schmidt, Richard Hare og Kaare Skjerning Forslag 42/32362 Michael Brinch og Thomas Grage Forslag 20/15362 Hildur Gunlaugsdottir, Anna Sissela Michaelsdotter Andersson og Eva Stricker Sørensen

6 FORSLAG 45/ PRÆMIE KR ALLE HAVNE Udarbejdet af: EBDNBA arkitekter ApS. Medarbejdere: Nana Diercks, arkitekt MAA; Asta Berit Malmquist, arkitektstuderende; June Paaskesen, landskabsarkitektstuderende; Erik Brandt Dam, landskabsarkitekt MDL, arkitekt MAA [4] Forslaget er et meget præcist og velbeskrevet projekt, der bearbejder alle fire havne, og som samtidig rummer principielle holdninger, der kan gælde for de fleste af Bornholms og Danmarks små havne. Projektet tager udgangspunkt i det atmosfærebegreb, der introduceres i grundlagsmaterialet. Her står, at atmosfære er overordentlig vigtig for attraktivitet, men p.g.a. karakteren af dét, der skaber atmosfære, er det meget svært at gøre atmosfære til mål for en bevidst turismeudviklingsindsats. Netop dette formår forslaget på eksemplarisk vis. Forslaget udpeger det unikke i hver enkelt havn, og fremhæver og forstærker dette ved hjælp af enkle, underspillede indgreb. Det gælder ikke mindst forslaget til havnegårde på Kæmpestranden i Allinge, der på én gang viderebringer den lokale tradition for lukkede strandgårde langs havnen og formidler skalaen i forhold til den store, åbne flade. Havnegårdene står direkte på havnens offentlige flade, mens det private rum etableres indadtil, og ved at satse på ferieboliger og mindre boliger til leje gives der mulighed for, at alle kan komme til at bo her og få del i oplevelsen af den nye havn. Med syv overskrifter, foranderlighed, lokal forankring, bevægelsesrum, typologier, flader, kanter og lys, viser forslaget, hvor lidt der skal gøres, og hvor stor omhu hvormed det skal gøres. Strategien synes dog at komme lidt til kort i forhold til Nørrekås, hvor der trods alt skal større indgreb til end blot en udvidelse af strand og bådebro og antydning af kontakt mellem by og havn på tværs af kystvejen. Hele projektet er formidlet med en række forbilledligt klare og præcise illustrationer, der overbevisende markerer, hvor lidt der skal til for at skabe en platform for en bæredygtig udvikling. Forslaget giver Bornholms Regionskommune et operativt værktøj, som kan sikre havnene en fremtid, vi alle kan være tryg ved, og som kan danne forbillede for Danmarks mange andre småhavnes udvikling.

7 Allinge Havn [5]

8 Nørrekås Lystbådehavn [6] Hasle Havn

9 Årsdale Havn [7]

10 FORSLAG 22/ PRÆMIE KR hasle havn Udarbejdet af: Lisbeth Nørskov Poulsen og Claus Bohn [8] Forslaget er et konkret forslag til Hasle Havn, men det er tydeligt, at forslagets udgangspunkt er det helhedssyn, der er formuleret i forslag 44/37901, der tilsyneladende er udarbejdet af samme forfatter. Derfor har dommerkomiteen valgt at vurdere de to forslag under ét. I dette forslag er udgangspunktet, at udvikling er uundgåelig, men at udviklingen må foregå langsomt efter en forudbestemt plan, hvis man ikke skal miste den enkelte havns særlige værdier. Forfatterne skriver som udgangspunkt: På en lille ø som Bornholm med utroligt mange havne er der ikke basis for røgerier, keramikværksteder og dyre fiskerestauranter i hver en lille fiskerby. De fire havne, denne opgave omhandler, har alle fine kvaliteter, som man bør værdsætte og forædle, men at planlægge havneboliger, erhvervsbyggeri, kulturinstitutioner og ravforretninger på alle havnene er urealistisk. For at undgå at byudvikle på bekostning af havnens eventyrlighed foreslås en tre-faset strategi: Først registrering, så iscenesættelse, så endelig indtagelse. Hermed søger forfatterne at opnå, at stedets væsen siver ind i projektet. Dette dokumenteres i forslag 22/37902, hvor Hasle er beskrevet gennem en knap men meget præcis registrering, og derefter iscenesættes med følgende fem elementer: - en landgangsbro, der sikrer kontakt op til byen - en promenade, der sikrer tilgængelighed til vandet - borgmesterens talerstol som hele byens samlingspunkt - stejlepladsen som fremtidigt sted for udvikling af service og erhverv - skulpturparken, som en aktivering af havnens bløde yderside med forbindelse til røgerierne mod syd I den fremtidige udvikling indtagelsen, foreslås boliger, kultur og erhverv. Projektet præmieres for dets indlevelse i stedet og den præcise, minimalistiske løsning af stedets problemer. Til gengæld opfattes den foreslåede reducering af kajarealet i Hasle som uforståelig, økonomisk urentabel og unødvendig for projektets gennemførelse. Det skal bemærkes, at delingen af projektet i to selvstændige projekter ikke har været en fordel ved bedømmelsen. Forslag 44/37901

11 Stejleplads [9] Promenade Landgangsbro Borgmesterens talerstol Skulpturpark

12 Stejlepladsen [10] Kunstnerbolig og atelier

13 Promenade Borgmesterens talerstol [11] Skulpturpark Promenaden ender i en badebro Udsigt fra byens torv

14 FORSLAG 5/41082 DELT 3. PRÆMIE KR allinge havn Udarbejdet af: Ole Egelund, Kongpetsak og Ole Egelund Arkitekter, og Esben Dannemand Sørensen Forslaget er meget smukt illustreret med tegninger, der minder om Oluf Høsts malerier. Det er et forslag til Allinge, der forbilledligt skaber en sammenhæng gennem hele havnen fra nord til syd eller fra sild til sild! Projektets grundlæggende styrke er den måde, hvorpå der skabes tilgang til vandet både helt i nord mellem klipperne, og i havnebassinerne, hvor kajkanten er høj. Denne tilgængelighed skabes ved hjælp af punktvise nedslag i form af træelementer. Bearbejdningens elementer er i fin overensstemmelse med Allinges eksisterende skala. Med en række markante, præcist placerede lampemaster skabes en lyslinje, der forbinder hele området fra nord til syd. Sammen med stemningsskabende, lavtsiddende lys langs kanterne skabes en smuk og poetisk lyssætning langs hele havnens forløb. Dommerkomiteen finder tanken om træelementer på klipperne urealistisk, da vinterens storme hurtigt vil slå elementerne i stykker. Bebyggelsen på Kæmpestranden findes for privat og lukket i udtryk i forhold til havnerummet, hvor det er mere ønskværdigt med en større skala. [12]

15 [13]

16 FORSLAG 11/83127 DELT 3. PRÆMIE KR allinge havn Udarbejdet af: Rosalina Wenningsted-Torgard og Johanne Heesche [14] Forslag 11/83127 er et forslag til bearbejdning af Allinge Havn. Projektet rummer et forløb af kajkanter, brystninger, siddepladser og promenadeflader, der markerer havnens kanter og skaber kontakt til vandet og klippekysten. I et andet spor, nemlig det tidligere jernbanetracé, skitseres et lysspor, der trækker hele havnens længde frem. Det mest markante og originale element i forslaget er imidlertid, at man har valgt at bevare de eksisterende havnebygninger på Kæmpestranden og ombygge disse til at rumme flere nye funktioner, herunder parkering og boliger. Hermed bevares ikke kun de romantiske gamle anlæg, men også spor af en nærmere og mere rå fortid i form af fiskefabrikken. Hvis dette skal lykkes, kræves der imidlertid en arkitektonisk bearbejdning med større indlevelse og præcision, end det er angivet i projektet. Særligt er de foreslåede tagboliger for høje, og det nye p-hus skæmmer udsynet til en af de flotte, gamle strandgårde. Den klare opdeling mellem offentlig og privat, der opnås ved at løfte boligerne op fra gadeplan, sikrer imidlertid havnen som tilgængeligt rum for alle.

17 [15]

18 FORSLAG 17/90100 INDKØB KR hasle havn Udarbejdet af: Rune Veile og Sara Buhl Bjelke Forslaget indkøbes primært for den gode forbindelse i gennem hele havneområdet fra nord til syd. Ved at skabe gennemstrømning via en kanal mod syd fordobles havnekantens længde, og der åbnes formulighed for en massiv udnyttelse til ny bebyggelse. Projektet giver et billede af et festligt familiested med mange små feriehytter og en stor kunstig strand på den nye ø. Til gengæld er forslaget så ambitiøst og gennemgribende, at der ikke lades meget tilbage af Hasle Havns særlige karakter. [16]

19 FORSLAG 31/01011 INDKØB KR Nørrekås Udarbejdet af: Hasløv & Kjærsgaard. Deltagerteam: Dan Hasløv, arkitekt MAA; Dennis Larsen, arkitekt MAA; Benni Ulbrink, stud arch.; Karen Marie Langkjer, stud. arch. Carl Bro ved Niels Lykkeberg. DHI ved Karsten Mangor Forslaget er et godt bud på nogle af marinaens konkrete udfordringer. Her med tilsanding der vendes til noget positivt en længere strand. Overgangen mellem strand og lystbådehavn løses fint ved at forlænge eksisterende moler og i samme greb udvide marinaens kapacitet. Projektet rummer også andre interessante ideer som en energimole og en feriebydel, der dog virker for dominerende og kompakt i den foreliggende udformning. Generelt savner forslaget en konceptuel sammenhæng mellem de enkelte elementer. [17]

20 FORSLAG 33/55676 INDKØB KR nørrekås Udarbejdet af: Dipl.-Ing. Architektin Siw Wrobel, Dipl.-Ing. Architektin Julia Banerjee; Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin Anja Schaumburg [18] Forslaget viser ganske overbevisende, hvordan man med havnens storskalabygninger kan skabe et forløb af rum, der formidler overgangen fra Rønne by til havnens forskellige flader. Mellem bygninger, flader og bassiner opstår der varierede og indbydende byrum, som kan danne ramme for en maritim atmosfære. Forslagets styrke ligger primært i bebyggelsesstrukturens evne til at skabe rumlig sammenhæng med sine omgivelser netop derfor virker den foreslåede bebyggelse langs Nordre Kystvejs landside som en uforståelig barriere mellem den gamle bydel og havnen.

21 FORSLAG 37/51273 INDKØB KR alle havne Udarbejdet af: Bisgaard Landskabsarkitekter og landskabsarkitekt MAA, MDL, Ph.d. stud. Rikke Munck Petersen. Projektgruppe: Lise Vium, landskabsarkitekt MAA; Sara Rönnes, landskabsarkitekt MAA; Mete Greve, landskabsarkitekt MDL; Rikke Munk Petersen, landskabsarkitekt MAA; Steen Bisgaard Jensen, landskabsarkitekt MAA Projektet er endnu et eksempel på et smukt illustreret projekt, der foreslår nænsomme og langsomme forandringer i havnene. Strategien går ud på at skabe særlige landskabsrum, som skal give identitet til den enkelte havn og danne ramme for fremtidig udvikling. Forslaget fremhæves særligt for den gode behandling af Årsdale med vægt på udvikling af de eksisterende klippeløkker. Og i Nørrekås foreslås en aktivering af det vestlige areal, der strækker sig fra lystbådehavnen og ned til industrihaven, ved at udvikle en regional strandpark. Strategien uddybes med et mere konkret forslag til Allinge Havn. Her virker hoveddisponeringen af havnearealet mod syd vellykket, men den stiliserede, urbane strandeng virker fremmed for naturhavnen og styrker ikke Allinge som landskabsrum. Årsdale Havn [19]

22 NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN Hasle HAVN [20] ALLINGE HAVN ÅrsdaLE HAVN

23 Facts om konkurrencen Udskriver: Bornholms Regionskommune Formål: Konkurrencens formål var at fremkalde forslag til nye funktioner og ny anvendelse af fire karakteristiske havne på Bornholm: Nørrekås Lystbådehavn, Hasle Havn, Allinge Havn og Årsdale Havn. Forslagene skal bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling af de Bornholmske havne og samtidig forhåbentlig virke som forbillede for omdannelse af andre mindre havneområder i Danmark. Konkurrenceperiode: 21. januar maj 2008 Antal indsendte forslag: 41 Antal forslag optaget til bedømmelse: 41 Forslagenes fordeling på havnene: NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN: 9; HASLE HAVN: 9; ALLINGE HAVN: 11; ÅRSDALE HAVN: 3; TVÆRGÅENDE OG SKRIFTLIGE BESVARELSER: 9 Dommerkomité: Borgmester Bjarne Kristiansen; formand for Teknik og Miljøudvalget Leif Olsen; chef for Kommunale Ejendomme, Natur og Plan Knud Erik Thomsen; chef for Vej og Havne Hardy Pedersen, alle Bornholms Regionskommune. Carsten Gjessing, repræsenterende det bornholmske erhvervsliv Kim Caspersen, repræsenterende turistorganisationerne Jørgen Hammer, repræsenterende de bornholmske borgerforeninger Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening, AA: Arkitekt MAA Merete Ahnfeldt-Mollerup; arkitekt MAA Susanne Skov; landskabsarkitekt MAA MDL Jacob Fischer Rådgivere for dommerkomitéen: Faglig koordinator i Kommunale Ejendomme, arkitekt MAA Leif Gregersen; havnekonsulent Jakob Jensen, Kommunale Ejendomme; faglig koordinator i Plan, Bjarne Dreier Christensen alle Bornholms Regionskommune. Arkitekt MAA Bente Beedholm, Regionskommunens konsulent Konkurrencens sekretær: Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bent Kolind, Akademisk Arkitektforening, AA Bedømmelsesperiode: 25. maj juni 2008 Bedømmelseskriterier: Hvorledes kan havnene over tid forbedres i indholdsmæssig, funktionel og æstetisk henseende med respekt for bæredygtighed, stedet, historien og for de særlige kulturelle og naturmæssige forhold i øvrigt? Bilagsmateriale til konkurrenceprogrammet: Bornholm og Havnene, en stedanalyse af 4 udvalgte havne udarbejdet af planlægningsfirmaet Møller og Grønborg med bistand fra Center for Regional og Turismeforskning, Bornholm, november 2007 Samlet præmiesum: kr Fordeling af præmiesum: Én 1. præmier á kr ; en 2. præmie á kr ; to 3. præmier á kr ; 4 indkøb á kr Konkurrencen offentliggjort: 30. juni 2008 Redaktion: Akademisk Arkitektforening, AA Konkurrencer Layout: Ole Mejlby/Agitprop Tryk: Handy-Print A/S Skive Oplag: 300 Illustrationer og fotos: Forslagsstillerne og Bornholms Regionskommune. Kort på inderside af omslag Krak (R/071214/1). For- og bagsideillustrationer: Vinderforslaget, forslag 45/20137 Udgivelsesdato: 30. juni 2008

24

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

mupla + Bornholm 4 havne

mupla + Bornholm 4 havne mupla + Bornholm 4 havne Projektet er besvarelsen på en åben arkitektkonkurrence, hvor opgaven var at udvikle planlægningsredskaber for fire havne på Bornholm: Allinge, Årsdale, Hasle og Nørre Kås havn.

Læs mere

Øresu ndspa rken. DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence

Øresu ndspa rken. DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence T å r n b y K o m m u n e Øresu ndspa rken DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence KONKURRENCEFAKTA Konkurrenceudskriver og -form: Tårnby Kommune. Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence.

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Bornholms Cykelveje. Juni 2011

Bornholms Cykelveje. Juni 2011 Bornholms Cykelveje Juni 2011 Bornholms Regionskommune udvikler cykelveje til en regional økonomisk motor med støtte fra Transportministeriets cykelpulje Forord Cykelvej igennem nyt boligområde på Nexø

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

Kommissorium for Gl. Havn

Kommissorium for Gl. Havn Trafik- og Vejafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 12. maj 2010 Sagsnr.: 201001613-15 Kommissorium for Gl. Havn Indledning I forbindelse med budgetforhandlinger

Læs mere

Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront?

Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront? Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront? Debatmøde med workshop torsdag 12. marts kl. 19.30 Frist for at sende ideer og forslag fredag den 10. april Teknik & Miljø, februar 2015 1 Porten

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

NEXØ MOLE TRANSFORMERING AF DLG S BYGNINGER TIL EN NY BORNHOLMSK ATTRAKTION

NEXØ MOLE TRANSFORMERING AF DLG S BYGNINGER TIL EN NY BORNHOLMSK ATTRAKTION NEXØ MOLE TRANSFORMERING AF DLG S BYGNINGER TIL EN NY BORNHOLMSK ATTRAKTION 25 MAJ 2016 2 Sydlige silo i dag NEXØ HAVN EMMER AF ATMOSFÆRE! Flere og flere steder er man ved at få øjnene op for kvaliteterne

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Renæssancehavnen i Kerteminde

Renæssancehavnen i Kerteminde Renæssancehavnen i Kerteminde 1 indholdsfortegnelse Områdeafgrænsning...4 Havnens historiske lag...7 Havnens rum - havnens scene...9 En rejse gennem tiden...11 Forside billede Skitse af Niels Larsen ca.

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR leverer spændende og funktionelt byrumsinventar. ZENZO OUTDOOR har specialiseret sig i holdbare,

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Klintholm havn - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn

Klintholm havn - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn Side 1 af 5 Kulturhistoriske værdier på Møn Til oversigt Klintholm havn Alle illustrationer kan forstørres Skemanummer: Betegnelse: Kategori: Registreringsdato: Registrator: 10 Klintholm havn Bebyggelsesmønstre

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Sammendrag af høringssvar til vinderforslaget Lyset over Kerteminde

Sammendrag af høringssvar til vinderforslaget Lyset over Kerteminde Side1/5 Sammendrag af høringssvar til vinderforslaget Lyset over Kerteminde Udvikling Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 41 Fax: 65 15 15 25 kes@kerteminde.dk www.kerteminde.dk NOTAT 27-02-2008

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Multihuset, Øster Hurup søndag den 20. november 2005 21. november 2005 Nærværende rapport er et beslutningsreferat

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Knebel Menighedsråd 8256@sogn.dk Den 3. november 2010 Dokument nr.: 108358/10 Sagsbeh.:

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S

MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S MARITIME DRØMME PÅ SKIVE HAVN SKIVE SØSPORTSCENTER FORSLAG UDARBEJDET DECEMBER

Læs mere

Borgermøde den 12. marts 2007 vedr. udviklingen af Kerteminde Havn

Borgermøde den 12. marts 2007 vedr. udviklingen af Kerteminde Havn Borgermøde den 12. marts 2007 vedr. udviklingen af Kerteminde Havn Udvikling Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 41 Fax: 65 15 15 25 kes@kerteminde.dk www.kerteminde.dk NOTAT 15. marts 2007

Læs mere

1.0 Projektbeskrivelse

1.0 Projektbeskrivelse Åben Vand i Rønde Forord Den selvejende institution Åben vand blev stiftet i 1996, med det formål at tilføre kunstværker af høj kvalitet til borgerne i den daværende Rønde kommune (nu Syddjurs Kommune),

Læs mere

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled

Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Dommerbetænkning Bygningsintegreret kunst på Skanderborg Fælled Forslag v/ Bo Mølgaard, Anne-Marie Pedersen og Vibeke Tøjner Dato 26.05.15 Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Dagsorden. Byrådets temamøde. Møde navn.: Byrådets temamøde Mødedato: torsdag den 24. maj 2007 Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen Ebeltoft

Dagsorden. Byrådets temamøde. Møde navn.: Byrådets temamøde Mødedato: torsdag den 24. maj 2007 Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen Ebeltoft Dagsorden Byrådets temamøde Møde navn.: Byrådets temamøde Mødedato: torsdag den 24. maj 2007 Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Medlemmer Vilfred Friborg Hansen (A) Ninna Thomsen (A) Jesper Mathiesen (A) Bent

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Mødereferat. Baggrund. Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014

Mødereferat. Baggrund. Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014 Mødereferat Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014 Anledning til mødet: Deltagere: Referent: Erling Skipper Hansen havde indkaldt til mødet for at få klarlagt årsagerne til tangansamlingerne samt for

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE. Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter

METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE. Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter STRAM STYRING I EN ÅBEN PROCES Fokuseret og effektiv proces - gennemsigtig - dokumenterende - argumenterende

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Københavns Kommunes. kajkantkatalog INSPIRATIONSKATALOG TIL MERE BYLIV VED VANDET. KAJKANTKATALOG s1

Københavns Kommunes. kajkantkatalog INSPIRATIONSKATALOG TIL MERE BYLIV VED VANDET. KAJKANTKATALOG s1 Københavns Kommunes kajkantkatalog INSPIRATIONSKATALOG TIL MERE BYLIV VED VANDET KAJKANTKATALOG s1 s2 KAJKANTKATALOG Kajkant-kataloget er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune (CPN, CBD, CTR,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Undervisning Timelærer, Umsk V design studio, Landbúnaðarháskóli Íslands Timelærer, Urbanism Studio, Københavns Universitet

Undervisning Timelærer, Umsk V design studio, Landbúnaðarháskóli Íslands Timelærer, Urbanism Studio, Københavns Universitet Anders Terp Mjóahlíð 8 105 Reykjavík +3546114547 anders@terpterpterp.dk www.terpterpterp.dk Om Landskabsarkitekt med en passion for både byen og det åbne land og forbindelsen mellem arkitektur, natur og

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere