K O L D T PÅ T O P P E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O L D T PÅ T O P P E N"

Transkript

1 M I C H A E L H O U M A R K K O L D T PÅ T O P P E N P R O M O V E R I N G A F E N K E LT M A N D S V I R K S O M H E D E R V E J L E D E R : T E M F R A N K A N D E R S E N A A L B O R G U N I V E R S I T E T K O M M U N I K AT I O N 6. S E M E S T E R

2

3 Projekttitel: Koldt på Toppen promovering af enkeltmandsvirksomheder Universitet: Aalborg Universitet Aflevering: 25. maj, 2011 Semester: 6. Kommunikation Gruppenummer: 1 Gruppemedlemmer: Michael Houmark Vejleder: Tem Frank Andersen Synopsis: Jeg vil undersøge mulighederne for indenfor onlinemarketing og hvordan enkeltmandsvirksomheder, med begrænsede budgettter, mest effektivt kan anvende disse muligheder. Sidetal: 37 Antal Anslag: (svarende til normalsider) Oplag: 3 Michael Houmark The contents of the report freely available but may only be made public with reference to and in agreement with the authors.

4

5 Indhold Indledning 7 Metode 9 Case 15 Analyse 19 Udvikling 25 Konklusion 35 Litteratur 37

6

7 Indledning Nettet er i højere og højere grad blevet en integreret del af vores hverdag. Idag bruger vi nettet til alt fra at checke vejrudsigten, til at handle flyrejser, alt er automatiseret, nemt og ligetil. For hver dag der går, bliver vi mere og mere dus med at interagere med maskinen på den anden side, og spørgsmålet alle stiller sig selv er; hvor er vi henne om ti år? Og er der overhovedet brug for personlig service længere? Et andet spørgsmål er hvem der vil betale for denne personlige service, og hvordan sælger vi det til dem? Det er det jeg har tænkt mig at undersøge; Hvordan sælger man nyopstartede virksomheders produkter uden at skulle gå ned på kvalitet og være nødsaget til at skulle konkurrere på prisen. Formålet med projektenheden dette semester er at tilføre de studerende viden om teorier om medieformidlet kommunikation og erfaring med at analysere og iværksætte medieformidlet kommunikation. Derfor vil jeg undersøge på mulighederne for indenfor onlinemarketing, og hvordan enkeltmandsvirksomheder, med begrænsede budgettter, mest effektivt kan anvende disse muligheder. I den forbindelse har jeg haft kontakt til Jakob Hove, der er igang med at etablere sig som rejsearangør. Denne rapport indeholder overvejelser omkring kommunikation, markedsføring og udviklingen af den nyopstartede rejsearangørs omdømme. Herunder udarbejdelse af en hjemmeside, og overvejelser omkring design, farver og signalværdi. Problemformulering Problemformuleringen lyder derfor som følger: Hvordan håndteres promovering af produkter for enkeltmandsvirksomheder, med begrænsede midler, bedst muligt? Hvordan øges kendskabet til enkeltmandsvirksomheder mest effektivt?

8

9 Metode I det følgende kapitel, vil jeg finde fodfæste i det teoretiske grundlag for resten af projektet, herunder valg af kommunikations model, strategi og fremgangsmåde. Markedskommunikation Der findes et væld af forskellige kommunikationsmodeller. I det følgende afsnit vil jeg forsøge at beskrive undersøge et udpluk af disse, og finde frem til den fremgangsmåde der giver mest mening, for det slutprodukt jeg ønsker at opnå. Har taget udgangspunkt i Frandsen et al. s beskrivelser og sammenfatninger i International Markedskommunikation - i en postmoderne verden 1. I Analyse-kapitlet har jeg valgt at tage udgangspunkt i IMK-modellen som Frandsen et al. beskriver i bogen. For at kunne forstå IMK-modellen, er det vigtigt at forstå de modeller den bygger på. Derfor vil jeg i de følgende afsnit gennemgå de omsluttende paradigmer, og de modeller der trækkes på i IMK-modellen. 1 Finn Frandsen, Winne Johansen, og Anne Ellerup Nielsen. International Markedskommunikation - i en postmoderne verden. Academica, 1. udgave, ISBN Transmissionsparadigmet kontra Interationstionsparadigmet Inden for markedskommunikation findes der to store paradigmer, Transaktionsparadigmet og Interaktionsparadigmet. De to paradigmer adskiller sig fra hinanden i deres fokus, forstået på måde at Interationktionsparadigmet både fokusere på afsenderens budskab og modtagerens respons, mens transaktionsparadigmet er mere fokuseret på envejskommunikation, og altså primært afsenderens budskab. Transmissionsparadigmet Harold D. Lasswell s kommunikationsmodel (1948) (se Figur 1) lægger vægt på effektanalyse, altså hvad man gør for at opnå en given effekt. Lasswell står for en klassisk tilgang til kommunikations teori. Han har først og fremmest fokuseret på politisk kommunikation, hvor den simple form og fokus på effekten er meget velegnet, og giver god mening. Effekt i Lasswells model, er den effekt beskedens budskab har på modtageren. Lasswells model ligger klart Figur 1: Laswells kommunikationsmodel

10 10 koldt på toppen promovering af enkeltmandsvirksomheder indenfor transaktionsparadigmet, idet den kun har fokus på kommunikationen den ene vej. Modellen spørger; Who? Says what?, In which channel?, To whom?, With what effect?, og kaldes også The Lasswell Formula. Claude Shannon & Warren Weaver s model (1949) (se Figur 2) er inspireret af Lasswell, men har en ekstra dimension, støj på linien mellem afsender og modtager. Hvor Lasswell har fokuseret budskabets effekt, fokuserer Shannon & Weaver på hvad der forstyrer budskabets transmission. Herunder hvordan det påvirker transmissionen og hvilken effekt det har. Interaktionsparadigmet Forskning inden for interaktionsparadigmet fokusere på menneskers interaktion med tekster og budskaber. Og adskiller sig fra Transmisionsparadigment der fokusere på budskabets effekt og ikke modtagerens respons og oplevelse. Inden for interaktionsparadigmet er der altså tale om to-vejs kommunikations, og modtagerens respons på budskabet er vægtet lige så højt som den effekten af budskabet. Figur 2: Shannon og Weavers kommunikationsmodel 2 Philip Kotler og Gary Armstrong. Principles of Marketing. Pearson Prentice Hall, 12. udgave, ISBN Kotler Philip Kotlers model for markedskommunikation er, i følge Frandsen et al., et godt eksempel på hvordan kommunikation kan anvendes i forbindelse med markedsføring. Kotler beskriver selv modellen i Principles of Marketing 2. Afsender og Modtager er som i de andre modeller de primærer aktører, derudover beskriver han Encoding, Decoding, Feedback og Response som funktioner af disse aktører. Figur 3: Kotlers model for markedskommunikation For a message to be effective, the sender s encoding process must mesh with the reciver s decoding process. The best messages consist of words and other symbols that are familiar to the reciever. Philip Kotler, Principles of Marketing s. 403 Med andre ord mener Kotler altså at kommunikations effektivitet er afhængig af Afsender og Modtagers opfattelse af budskabet, og hvor tætte disse opfattelser er på hinanden. Og for et opnå god

11 metode 11 kommunikation imellem parterne, skal man altså finde frem til hvad afsender og modtagers fælles grundlag er. IMK-modellen Figur 4: IMK-modellen Finn Frandsen et al. beskriver IMK modellen (se Figur 4) som en reaktion på alle de ovenstående modeller. IMK-modelen låner dele af de forskellige modeller, og anvender disse i en mere nutidig sammenhæng. Afsender: har ansvaret for tekstens produktion. Modtager: har ansvaret for tekstens reception. Tekst: er resultatet af afsender produktion og modtager reception, og er i vores tilfælde den information der sendes mellem sælger og kunde. Referent: er det teksten referer til, og i vores tilfælde vil det være selve produktet. Kode: beskrives af Frandsen som regler for hvordan man kombinere tegn, og en form for grammatik der bestemmes af konteksten. Kontekst/kultur: er den sammenhæng der danner ramme om kommunikationen, og er bestemmende for hvordan kommunikationen opfattes. Medie: er den kanal kommunikationen foregår igennem. Genre: er defineret af eksisterende tekster med sammen eller lignende formål. IMK-modellen trækker som nævnt på mange elementer af de herover nævnte modeller. Elementerne Kontekst, Medie og Genre har rødder tilbage hos Lasswell. Og måden at se teksten som en produkt af Afsender, Modtager og støjen, minder meget om Shannon & Weaver og Kotlers måde at håndtere teksten på.

12 12 koldt på toppen promovering af enkeltmandsvirksomheder Kunde adfærd Målet er at finde ud af hvad motiverer køberne til at købe, og det kan men først gøre når man sætter sig ind hvilke faktorer der spiller ind for at få kunden til at købe. Figur 5: Kotler s Buyer Behavior model 3 Philip Kotler og Gary Armstrong. Principles of Marketing. Pearson Prentice Hall, 12. udgave, ISBN Philip Kotler 3 arbejder med hvilke faktorer der har indflydelse på køberes valg af produkter. Han tager udgangspunkt i det fire P er: Product, Price, Place og Promotion og forsøger at definere hvilke kulturelle, sociale og personlige faktorer der også påvirker beslutningen. Figur 5 viser hvilke stimuli der har indflydelse på køberes valg og beslutningsprocess, herunder de fire P er. I Buyers black box foregår de tanker køber har om produktets fremtoning og funktion, og disse medfører en respons i form at et køb eller et produktvalg. Figur 6: Kotler s Factors influencing consumer behavior Figur 6 viser stimuli inddelt i kulturelle, sociale, personlige, og psykologiske faktorer. Det viser også at en kulturelt betingede købsmønstre often vægter højere end personlige preferenser. Every group or society has a culture, an cultural influences on buying behaviour may vary greatly from country to country. Faliure to adjust to these differences can result in ineffective marketing. - Philip Kotler 2008, Principles of Marketing s Preben Sepstrup. Tilrettelæggelse af Information - Kommunikation og Kampagneplanlægning. Academica, 3. udgave, ISBN For at kunne sælge et produkt er det, udover at kende til kundens baggrund, også vigtigt hvorvidt kunden er bevist om egne behov. På den måde kan man afgøre om kunden er i stand til at foretage valg på egen hånd. Eller om kunden har brug vejledning for at kunne foretage valget. Ifølge Preben Sepstrup 4 findes der er 3 typer modtagere: Den forsvarløse. Kan ikke gennemskue eget behov

13 metode 13 Den genstridige. Er begyndt at kunne gennemskue egne behov Den behovsstyrede. Har fuldt bevist om egne behov Det er essentielt at vide hvilken af disse typer kunder man har med at gøre for at kunne imødekomme deres behov, derfor vil vi i på side 19 komme nærmere ind på målgruppen, og redegøre for denne.

14

15 Case Dette semesterprojektets formål er at lære at analysere medieformidlet kommunikation. For at gøre dette har jeg taget kontakt til Jakob Hove, en nyopstartet rejsearrangør der fokuserer på at skirejser. Jakob ønskede at få udarbejdet en hjemmeside, der kunne fungere som visitkort for hans virksomhed. Det at der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, har både positive og negative sider. Først og fremmest er det kun muligt at nå, hvad man som enkeltperson kan overkomme. Udefra er det en fordel for mit projekt at der ikke var så langt til toppen. Det giver mig en mulighed for at præge den endelige produkt i højere grad, da det ikke skal igennem de mange mellemled. Virksomhedens fokus er på den direkte kontakt, og der var altså som udgangpunkt ikke noget ønske om et store og kompliceret ordresystem, men snarer et virtuelt visitkort kunderne kunne henvises til. Situationsanalyse På nuværende tidpunkt er han stadig i en opstartsfase. Han har er solgt nogle få skirejser til Hemsedal denne sæson, men der er stadig mange ting der endnu ikke er afklaret. Dette inkludere overvejelser omkring firmanavn, målgruppe og hvordan produkterne skal markedføres. Han vil fra starten kun sælge rejser til én destination. Han fokusere på Hemsedal i Norge, fordi han har et indgående kendskab til netop denne destination. Den primære målgruppe er danske institutioner og større grupper, da det simpelthen ikke er profitabelt for ham sælge til små grupper. Jakob har adgang til Skistar s 5 interne salgs-system, og mulighed for at bestile rejser med rabat. Det drejer sig om ca. 20%, alt efter valg af hotel mm. Jakob fortæller selv at den faktiske rabat varierer fra gang til gang, alt efter valg af indkvarterings form. Under alle omstændigheder, gør rabatten det muligt at sælge rejserne videre med et overskud der kan dække Jakobs løn, og de omkostninger han har i forbindelse med afvikling af rejsen. Han siger yderligere at de gode penge ligger i tilvalgene, og det er her pengene skal tjenes. Standard rejser uden ekstra services og tilvalg, er der altså ikke den store gevinst i at sælge. Derfor er det vigtigt for ham at få et produkt hvor valget disse ekstra services er let og overskueligt. 5 Stor svensk rejsearrangør der sælger skirejser til en lang række destinationer. Se mere på side 22 og

16 16 koldt på toppen promovering af enkeltmandsvirksomheder Jakob har har haft et par kunder. Den første var en institution med unge der havde brug for et godt tilbud på en rejse. De havde igennem et mellemled fik skabt kontakten til Jakob. Og den anden kunde var en skiklub der kendte Jakob. De kendte Hemsedal i forvejen, og havde ikke brug for noget ekstra, men bare et billigt tilbud. Fælles for disse salg er at de er foregået igennem Jakobs personlige netværk, og det bliver han ikke ved med at kunne leve af i det lange løb. Derfor er Jakobs mål er lige til, han vil nå ud til flere, og det skal gøres så omkostningseffektivt, som det er muligt. Pris er en altid vigtigt faktor, men i dette tilfælde er den ekstra vigtig, idet at Jakob er studerende og ikke har noget stort marketing budget i ryggen. I projektet vil der derfor være fokus på omkostningseffektive løsninger, og især på hvad man har af gratis muligheder som nyopstartet, og hvordan man håndterer disse bedst muligt. Overvejelser At sælge en oplevelse Det at sælge en rejse, drejer sig i høj grad om at sælge en oplevelse. En oplevelse der forhåbentligt gør kunderne glade og postive, eller i hvert fald sætter dem i en situation der giver dem mulighed for at være positive og glade. Det handler bare om at finde ud af hvad der trigger denne emotion hos den målgruppe man prøver at ramme, også bruge energi på at sætte finde ud af hvad man kan gøre for at optimere denne trigger mest effektivt. Vi kommer ikke udenom at det Jakob vil sælge er en oplevelse. Kunderne skal på en rejse, ud og have en oplevelse. Det skal være en kvalitetoplevelse, da man som lille nyopstartet virksomhed ikke har samme muligheder for at konkurrere på prisen. Direkte kundekontakt 6 Lars Larsen. Go Daw, jeg hedder Lars Larsen Jeg har et godt tilbud. Forlaget Hansen Mejlgade, ISBN Det er vigtigt for Jakob at have den direkte kontakt til kunderne, fordi han selv står for både koordinering og modtagelse af kunderne på destinationen. Derfor skal det også fremgå tydeligt at der er fokus på den direkte kontakt. Det skal være muligt at se hvem mennesket bag er. Det kan være i form at en personlig beskrivelse af Jakob, og hvad der motiverer ham til at gøre netop det han gøre. Det kan være med til at profilere virksomheden positivt, og forhåbentligt også være med til at skabe et godt image. Et godt eksempel på dette, er Jysk Sengetøjslager s grundlægger Lars Larsen, der siden 1987 er tonet frem på danske tv-skærme med målrettede og klare budskaber om billige dyner. Lars Larsen siger om at bruge sig selv som frontfigur; Vi var overbeviste om, at alle andre ville komme med farvestrålende, topprofessionelle reklamefilm, som man gjorde i andre lande. Vi ville gerne gøre en forskel og lavede derfor det modsatte. Nemlig noget enkelt og helt nede på jorden 6. Han taler til den jyske kræmmer mentalitet, og danskerness umættelige

17 case 17 hungren efter et godt tilbud, og "Hej, mit navn er Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud il dig." er blevet et brand på højde med Jysk selv. Han sendte i 2004, sin selvbiografi ("Go Daw, jeg hedder Lars Larsen") ud til alle 2,4 millioner danske husstande kvit og frit. Dette stunt har uden tvivl har kostet en stor andel af marketing budgetet det år. Men har også været medvirkende til at han idag rigtigt mange danskere ses som et troværdigt og godhjertet menneske, på trods af at han er blandt danmarks rigeste mennesker, med en personlig formue på over 20 milliarder danske kroner. Og i år for første gang er repræsenteret på Forbes 400 7, en liste over de absolut rigeste mennesker i verden. Det er naturligvis ikke det der er målet for Jakob og rejsebureauet lige foreløbigt, men eksempelet giver et meget godt billede på at personlig branding så absolut er noget det fungerer i praksis. 7 Lars Larsens profil på Forbes: Begrænset udvalg Jakob vil i starten kun udleje specifikke lejligheder og hotelværelser som han kender, og på den måde kan han opretholde en vis kontrol af kvaliteten. Det er ikke muligt selv at håndtere kvalitetskontrol, hvis man vælger at tilbyde hele Skistars produktkatalog. Men ved at starte med enheder han kan stå inde for, er det muligt at udvide i takt med at der kommer flere kunder. Så vidt det er muligt, vil Jakob ikke have nogen faste priser på hjemmesiden. Det skal være muligt at kunne køre tilbud på specifikke produkter eller pakker, men som udgangspunkt ville det være en fordel at lave tilbudene fra gang til gang. Det skyldes at hans egen pris svinger fra gang til gang, og at han med et forholdsvist lille kundegrundlag ikke har mulighed for at sælge rejserne med nogen form for tab. Faren ved dette at det ikke er gennemskueligt for kunderne hvad de skal give for deres rejse. Og udfaldet af dette kunne være at de vælger at købe deres rejse et andet sted. Der skal derfor findes en måde at forklare at rejsernes fordelagtige pris, uden at give et specifikt beløb. På nuværende tidspunkt, ville det ikke være nogen fordel at automatisere booking processen, da kundebasen endnu ikke er så stor. Men hvis kundetrykket på et senere tidspunkt bliver højere, vil det blive nødvendigt at automatisere dele af købsprocessen. Virksomhedens navn En af de vigtigste ting i forhold til markedføring og branding er produktet og virksomhedens navn. Det skal først og fremmest være genkendeligt og til at huske. Der er uklarhed omkring virksomhedens navn, som et led i udviklingen er har vi lavet overvejelser omkring dette. Jeg vil vende tilbage til dette i Udvikling på side 25.

18 18 koldt på toppen promovering af enkeltmandsvirksomheder Krav til hjemmeside Efter det indledende møde med Jakob, kom det frem at han ønskede at få udarbejdet en hjemmeside og vi fik sammen defineret kravene til den webside der skal udarbejdes. Mulighed for at søge et tilbud: En kontaktform der sender en mails med kundernes valg og ønsker. Integrering af vejrrapport: Rapport om snefald den kommende tid. Slideshow med billeder fra Hemsedal: Give kunden mulighed for at se varen, og fange kundernes opmærksomhed. Fremgangsmåde For at opnå et slutprodukt der lever op til disse krav, vil produktets designprocess gennemgå følgende stadier: Analyse af den nuværende situation: En analyse af markedet, og de nuværede aktører. Valg af medie: Valg af medie i samarbejde med kunden. Designforslag: Udarbejdelse af skitse udfra en analyse af konkurrende virksomheder, og overvejelser omkring symbolik, farvevalg og ønsket funktionalitet. Undersøg platform: Gennemgå mulige platforme for hjemmesiden. Handlingsplan: Udarbejdelse af en handlingsplan for den eksterne kommunikation og den fremtidige promovering af virksomheden. Det er muligt at det vil være nødvendigt med flere iterationer af designprocessen, men som udgangspunkt ser fremgangsmåden ud som ovenstående.

19 Analyse Analyseafsnittet vil bestå af en definering af målgruppen, stakeholder og en analyse af den norske skibranche og konkurrende virksomheders hjemmesider. I det følgende kapitel foregår den egentlige indhentning af de data der skal bruges, og jeg forsøger i samarbejde med Jakob at blive sporet ind på hvad det egentlig er han ønsker. Vi tager udgangspunkt i hans overvejelser omkring målgruppen, og hvordan denne rammes bedst muligt. Målgruppeanalyse Det følgende afsnit vil indeholde en analyse af målgrupperne, hvem de er og hvad der er af specielle karakteristika ved netop disse grupper. Jakob har selv defineret kundegrupperne, og prioriteret dem som følger: Kundegrupper med Høj prioritet (Primære målgrupper) Skoler som Folkeskoler, Friskoler, Ungdomsklubber, Efterskoler, Højskoler. Skolerejser giver mulighed for at grave ned i hvad der er af specielle krav og ønsker for netop dette segment. Institutioner som eksempelvist adfærdsvanskelige unge der har specielle behov. Private grupper (over 15 pers.) som Skiklubber, Idrætsforeninger, overvægtige (eks. Slankedoktor.dk). Fordelen ved dette segment er at de er relativt selvkørende, og ikke kræver så meget ekstra planlægning. Kundegrupper med Medium prioritet (Sekundære målgrupper) Uddannelsesrejser eller Instruktør uddannelser for Idrætshøjskoler og eventuelt aftenskoler. Handkappede som eksempelvist Blindesamfundet, cancerramte børn, forbrændte børn. Igen børn med specielle behov, dar har brug for nogle specifikke services eller nogle mere fleksible løsninger.

20 20 koldt på toppen promovering af enkeltmandsvirksomheder Temagrupper som eksempelvis Singleture, Far & Søn ture, Læser rejser for magasiner (Women, M, Jyllandsposten, Børsen). Kundegrupper med Lav prioritet (Tertiære målgrupper) Virksomheder kunne tilbyde firmature, medarbejder rejser og mere. Virksomheder har et anderledes fokus en Skole og Institutioner, og ville derfor kræve meget ekstra tilrettelæggelse. Familier som enkelte familier, giver ikke mulighed for den samme advance, fordi der stort set er lige så meget arbejde i små grupper, som større grupperinger. Et generelt træk for de kunder der har høj prioritet, er at det er større grupper, og institutioner der selv har pædagoger, instruktører, eller rutinerede skiløbere med. Dette gør at grupperne er selvstyrede, og som udgangspunkt ikke har behov for så meget vejledning. Jakob ønsker som udgangspunkt ikke at satse alt for bredt. Han vil satse på skoler og institutioner, målrettet sit produkt til denne målgruppe og derudover tage med hvad der følger af de andre målgrupper. Stakeholders I forbindelse med analysen af den nuværende situation, er det vigtigt at få defineret hvilke stakeholders der berøres vil af processen, og de ændringer det vil medføre. Det er vigtigt at få defineret stakeholders, for at komme eventuelle konflikter i forkøbet. Det kan dreje sig om en interessekonflikt, en konflikt omkring en fælles målsætning, eller en kommunikationskonflikt. Den primære stakeholder er Jakob, i forhold til kommunikationsstrategien er det ham der er kunden. Han opstiller kravene til form og indhold, og det er ham der tager de endelige beslutninger. De kommende kunder kan i denne sammenhæng ses som sekundære stakeholders, idet de er direkte berørt af produktet, og er de egentlige modtagere. Skistar er leverandør, og er i denne sammenhæng en tertiær stakeholder. Da Skistar ikke er direkte berørt at produktets kommunikationsstrategi, men alligevel får et øget salg på et marked, hvor de måske ikke tidligere har haft mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. Skiurisme i Norge 8 Laurent Vanat international report on mountain tourism - overview of the key industry figures for ski resorts. March 2010 Skiturismen i Norge er i stor industri, der stiger fra år til år. De nyeste tal viser at der er ca. 7 millioner besøgende skiturister årligt. 8 Figur 7 viser den norskeskiturismes udvikling, og viser den de sidste sæsoner haft en lille stigning i antalet af turister. Norway is an ideal holiday destination for families, thanks to its excellent childcare facilities. Children under the age of seven can ski for free, provided they are wearing a helmet. - Laurent Vanat, 2010.

21 analyse 21 Hemsedal ligger små 3 timers kørsel fra Oslo, og er et ideelt skisportsted for familier, skoler og institutioner. Der er fokus på børn, og Hemsedal har mange aktiviteter rettet specifikt med børnene. Hemsedal har 30 løjper, der i alt strækker sig over 43 km og er Norges næststørste skisportssted. Figur 7: Udviklingen af Norges skiturisme Vanat X viser årstal, og Y viser antalet er skiturister (angivet i millioner) Garanti for sne Hemsedal yder Snegaranti. Forstået på den måde at hvis der over længere periode ikke er sne, er det mulighed for at få refunderet for både hotel, ski-leje, ski-skole og liftkort. Det giver en sikkerhed for de rejsende der ikke risikere at rejse fuldstændigt forgæves. Norwegian ski resorts benefit from good snow conditions and are not as overrun as elsewhere so that ski lift queues are rare. The two largest ski resorts - Trysil and Hemsedal - even offer their guests a guarantee for snow: If the guaranteed ski trails are not available for an extended period of time, the resorts refund their guests the money for their hotel, the ski school, the ski rental and the ski pass. - Laurent Vanat, 2010 Ifølge Jakob er den sikkerhed for sne er noget af det allervigtigste for danskerne: Danskere kikker mest på; hvor meget sne er der? og kommer der til at sne? - Jakob Hove Konkurrentende websites I det følgende afsnit vil jeg forsøge at finde frem til hvad konkurrenterne gør for at motivere kunderne. Jeg vil have fokus på at undersøge hvilke services de tilbyder kunderne, og hvorvidt de services vil være relevante overfor Jakob s kundegruppe. Som nyopstartet er der ingen grund til at opfinde den dybe tallerken på ny. Når konkurrenterne har et produkt der fungere, handler det

22 22 koldt på toppen promovering af enkeltmandsvirksomheder i første omgang bare om at holde sig til den formel. Og derefter finde frem til muligheder for at optimere den, og differentiere sig. Jeg vil derfor vurdere hvad de forskellige konkurrenter står for, og hvad de gør for at sælge netop deres produkt. Derudover vil jeg se på hvordan det visuelle udtryk er, og hvordan de anvender farver, tekst og billeder. Besttravel 9 Bestravels Ski-side kan findes på: Bestravel er et større dansk rejsebureau der har en underafdeling der kun sælger skirejser. Besttravel er et godt eksempel på en dansk konkurrent. Besttravel har fokus på familierejser, og har mange års erfaring med netop dette. De har rabatsystemer der gør at kunderne mange steder i Norge kan have 2 børn med ganske gratis, som åbenlyst appelere meget til børnefamilierne. Som noget lidt specielt har Besttravel en iphone applikation, der lader kunderne anmelde hoteller, se liftkort og meget mere. 9 Skinorway 10 Skinorway kan findes på: http: //www.ski-norway.co.uk/ Skinorway er en mindre britisk rejsearrangør der kører med et koncept der ligner Jakobs utroligt meget. Skinorway er også en enkeltmandsvirksomhed, og har outsourcet nogen ting i takt med at der kom flere kunder, blandt andet går alle indgående opkald nu igennem et callcenter, og lader nu andre om at løfte denne byrde for at kunne fokusere på andre opgaver. 10 Skistar 11 Skistars side for Hemsedal kan findes på: no/hemsedal/ Skistar er en stor svensk rejsearrangør, men et kæmpe udbud af rejser til mange forskellige destinationer. Har valgt at tage Skistar med i analysen, fordi Jakob anvender Skistar til at hente tilbud til kunderne. Skistar er er som sådan ikke en direkte konkurrent, da de beskæftiger sig med et langt bredere kundegruppe, og ikke har et specifikt fokus på institutionernes behov. Siden er som de andre holdt i meget lyse farver og blå nuancer, og vigtige elementer er røde og bliver på den måde fremhævet. Skistars side er meget informationstung, og det er måske netop derfor de har valg at at fremhæve elementerne. 11 Hemsedal.com 12 Hemsedals side kan findes på: Hemsedal har sin egen side, der informere om Hemsedal som rejsedestination. Siden har fokus på både ski og mulighederne uden for skisæsonen. Der er mange muligheder for trekking, og eksempelvis Downhill mountainbike baner, og derfor er det oplagt at fremhæve aktiviteterne udenfor skisæsonen, som Hemsedal nu engang er mest kendt for. 12

23 analyse 23 Tendenser Der er en generel tendens til at bruge lyse farver, muligvis for at symbolisere sne og himmel. Derudover holdes websiderne i få farver og primært blå nuancer, og få steder er der anvendt røde farver til at fremhæve, eller som primær farve. Der må meget gerne være store stemnings billeder, der giver et godt visuelt indtryk af produktet. Generelt bliver der i høj grad anvendt billeder i forbindelse med salg af rejser. Jeg præsenterede dette for Jakob, og det og overvejelser omkring virksomhedens fremtoning, begyndte vi at udarbejde et udkast til en hjemmeside. Denne process kan ses i afsnittet om Design af Hjemmeside på side 26.

24

25 Udvikling Det ønskede produkt er en hjemmeside der medierer den direkte kontakt med kunderne, og gør det muligt at bestilte tilbud på rejser. I første omgang ønskes der ikke nogen vidstrakt reklame kampagne, fordi budgettet til et føre det ud i livet simpelthen ikke er tilstede. Dog skal der tænkes i en mulige sammenhænge med andre medier på et senere tidspunkt. Produktet skal med andre ord kunne fungere i mange forskellige sammenhænge på sigt. Forslag til navn Vi arbejdede med ting kunderne ville have nemt ved at visualisere, og var let genkendelige. Det skulle være noget der havde en reference til skirejser, så det kunne eksempelvist være: ski, skisport, sne, snebold, snemand, snetur, Snetour og så videre. Men ingen af disse førte til noget videre. Jakob foreslog derefter selv Startravel så jeg lavede herefter et udkast med udgangspunkt i dette. Dette udkast kan ses i Figur 9 på 27. Herefter undersøgte jeg hvorvidt dette navn var ledigt, og ifølge DK-hostmaster s 13 Whois database er startravel.dk allerede registreret. Det stiller os med to muligheder, enten forsøger vi at købe domænet af det nuværende ejer, eller også finder man på et alternativt navn. Domænet er inaktivt og ser ikke ud til at blive brugt, så et eventuelt køb af domænet er bestemt en mulighed. Men ifølge Namechecklist.com 14 er startravel hverken ledigt på Facebook, Twitter, Myspace med mere. Desuden er desuden eksisterer der i forvejen rejsebureauer på star-travel.com, startravel.co.uk og domænet er ikke ledigt som hverken.com,.net eller.org. Blue Ocean Strategy 15 handler om netop dette. Det handler om enten at differencere sig i eksiterende markeder, eller at skabe nye nichemarkeder. Alt i alt ville det at starte op med Startravel være et meget dristigt valg, idet markedet i forvejen er meget konkurrencepræget, og der allerede eksisterer brands med samme navn. Derfor arbejdede vi videre med navnet Fuglsang Rejser og fokuserede på personlig branding. Og i følge Namechecklist.com er fuglsangrejser ledigt både på Facebook, Twitter, Youtube osv. Og vi registrerede derfor: 13 Danmarks toplevel domain administrator, der varetager registrering af alle.dk domæner, og dagligt administrer de "tæt på en million danske domænenavne". "DK Hostmaster er administrator for alle domænenavne, der ender på.dk. Det betyder, at alle.dk-domænenavne er registreret hos os, og at vi har kontaktinformationer (stamdata) på alle de, der har registreret et domænenavn." 14 Crawler-værktøj til at checke brandnavnes ledighed på socialmedia, søgemaskiner og forskelige domæner. 15 W. Chan Kim og Renée Mauborgne. Blue Ocean Strategy How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard Business School Press, 1. udgave, ISBN

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Online strategi 4. Sådan skaber du en hjemmeside 5. Kommunikation på nettet 6. Google MyBusiness Er du online? Hvad består

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Puneet Oberoi. Softworld A/S CEO

Puneet Oberoi. Softworld A/S CEO Digital Strategi Puneet Oberoi Softworld A/S CEO pob@softworld.dk Puneet Oberoi Moving Digital Founder pob@movingdigital.dk Digital Strategi for Grafikere 1. del kl. 10.00-10.45 2. del kl. 11.00-11.45

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Agenda. Præsentation af Dynamicweb og Novicell. Marked og trends for e-handel. Online Marketing Center. 3 cases på 20 min. Spørgsmål og feedback

Agenda. Præsentation af Dynamicweb og Novicell. Marked og trends for e-handel. Online Marketing Center. 3 cases på 20 min. Spørgsmål og feedback Through loyal and certified partners we deliver products for sales and online marketing - fast, inexpensive and ready to use. Our products help businesses make and save money. make and save money Agenda

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott Google Analytics Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott 1 Agenda Basis Analytics Hvem er dine kunder? Find potentialet Rapporteringer Mål på indsatsen Næste version 10 gode råd 2 Hvad er

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Kommunikationsmodellen

Kommunikationsmodellen Kommunikationsmodellen Kommunikationsmodellen Ingen kommunikation uden en afsender, et budskab og en modtager. I dette kapitel beskrives forskellige kommunikationsmodeller samt hvor, hvordan og hvorfor

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Aarhus d. 6 april 2011

Aarhus d. 6 april 2011 Aarhus d. 6 april 2011 Tobias Thaastrup-Leth, 31 år, Århus Uddannet i fotobranchen, men endt som professionel nørd Onlinemarketingchef i OnlineMedier ApS og Søgemedier A/S 10 års erfaring med design af

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Online Marketing. Online marketing

Online Marketing. Online marketing Online marketing 1 Agenda Kort om Novicell Track det i Google Analytics Google AdWords Søgemaskineoptimering Noget med hjem og viden fremover 2 Om Novicell 3 Alt kan og bør trackes! - Google Analytics

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Google AdWords Advanced

Google AdWords Advanced Google AdWords Advanced Novicell Præsenteret af Martin Skøtt 1 Dagens Agenda Quality Score & AdWords basic Struktur & keywords Enhanced kampagner Enheder, planlægning, geografi & mobil. Dynamiske annoncer

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret. Indledning Jeg ved at halvdelen af mine marketingkroner er spildt jeg ved bare ikke hvilken halvdel! Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT Rikke Ihle & Jeppe Brogaard Roskilde Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Problem... 3 Målgruppe... 3 Løsning... 3 Produkt... 3

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Værdien af Social Selling

Værdien af Social Selling Værdien af Social Selling //4. november 2015 Vi tror på værdien i at dele viden //1 Vi tror på værdien i at dele viden //2 Hvem arbejder vi bl.a. med Vi tror på værdien i at dele viden //3 Klassisk salgsmodel

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger Konceptbeskrivelse Indledning Gruppen fik til opgave, at udvikle et e-commerce digitalt koncept, hvilket indledte en ide brainstorm. Der blev lagt vægt på at udvikle et koncept, som opfyldte opgavekravene,

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Vil du gerne optimere din forretning og tjene flere penge på din webshop? Hvis ja, så læs videre

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Skab trafik Til din hjemmeside

Skab trafik Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet YouTube-annoncering Udnyt potentialet Kort om mig Martin Trasmundi SEM specialist og digital rådgiver hos IIH Nordic Brænder for YouTube og video markedsføring Taget jagttegn Hvad stor er YouTube? DK s

Læs mere

Christina Søndergaard Online Marketingchef

Christina Søndergaard Online Marketingchef Christina Søndergaard Online Marketingchef Hvad skal vi igennem? 1. Overordnet overblik 2. Betjeningspanel, genveje og annoteringer 3. Realtid PAUSE 4. Målgruppe 5. Anskaffelse PAUSE 6. Adfærd 7. Konverteringer

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Mads Bukholt. Markedsføring i Sådan ændrer markedsføring sig i det kommende år og hvordan du bør udnytte det til din fordel

Mads Bukholt. Markedsføring i Sådan ændrer markedsføring sig i det kommende år og hvordan du bør udnytte det til din fordel Mads Bukholt Markedsføring i 2017 Sådan ændrer markedsføring sig i det kommende år og hvordan du bør udnytte det til din fordel Indhold 1. Indledning 2. Sociale medier 3. Søgemaskineoptimering 4. PR 5.

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Mød de 3 virksomheder 4. Online strategi 5. Kommunikation på nettet 6. Sådan skaber du en hjemmeside 7. Forstå de online

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere