Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20"

Transkript

1 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

2 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan kommer du i gang 7 Akustisk indikation, lydsignaler 8 Lyttefunktioner i Micro Receiver DT20 9 Systemfunktion til brugere med forskellige indgangstyper og programmer i høreapparatet - hvad høres? 9 Parring 12 Fejlsøgning 14 Service og garanti 15 Tekniske data 15 Vigtige sikkerhedsforskrifter 16 2 Micro Receiver DT20

3 Introduktion til Comfort Digisystem Tak fordi du valgte Comfort Digisystem. Produkterne er brugervenlige og giver en krystalklar lyd. Læs brugsanvisningen igennem, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Digisystem er udstyret med SST - SecureStream Technology - en digital teknologi, som muliggør aflytningssikker radiooverførsel uden tidsforsinkelse. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 er en digital minimodtager, som nemt kan sluttes til alle høreapparater Eurostik. Modtageren vejer 1,1 gram og får strøm fra høreapparatets batteri. Micro Receiver DT20 er udstyret med en valgfri auto sleep-funktion, som reducerer batteriforbruget. Sammen med andre mikrofoner og modtagere i Comfort Digisystemsortimentet leverer Micro Receiver DT20 en klar og tydelig taleopfattelse i forskellige lydmiljøer. Programmeringsværktøjet Programmer DT20 bruges til programmering af Micro Receiver DT20. Programmer DT20 gør det desuden nemt at teste Micro Receiver DT20 med eller uden et høreapparat. Micro Receiver DT20 3

4 Funktioner - Micro Receiver DT20 Eurostik For tilslutning til audioskoen på et høreapparat eller til indgangen på Programmer DT20. Funktionsknap Til at skifte mellem forskellige lyttefunktioner og aktivering af parringsfunktionen. 4 Micro Receiver DT20

5 Kontrollér høreapparatets indgang Før du kan anvende Micro Receiver DT20, skal du først kontrollere om og hvordan høreapparatet understøtter brugen af minimodtagere: 1. Høreapparatet skal være udstyret med en audiosko med Eurostik, der er lavet til anvendelse af minimodtagere. På den måde sluttes Micro Receiver DT20 til høreapparatet, og DT20 forsynes med strøm fra høreapparatets batteri. Det modtagende lydsignal overføres herefter fra Micro Receiver DT20 til høreapparatet via audioskoen. 2a. Hvis høreapparatet er udstyret med en Programmerbare DAI-indgang (DPAI), kan det være nødvendigt at programmere høreapparatet (forhør dig hos din høreapparatspecialist eller høreapparatsfabrikanten). I så tilfælde kan funktionsknappen på Micro Receiver DT20 ikke skifte mellem funktionerne Radio og Radio+Mikrofon (R og R+M). Dette gøres i stedet ved at anvende forskellige lytteprogrammer i høreapparatet. DT20 Europlug TIPS! Lydstyrken på Micro Receiver DT20's R- og R+M-funktioner kan indstilles individuelt ved hjælp af Programmer DT20. Micro Receiver DT20 5

6 2b. Hvis høreapparatet er udstyret med en DAI-indgang (forhør dig hos din høreapparatspecialist eller høreapparatsfabrikanten), er det ikke nødvendigt at programmere høreapparatet. Micro Receiver DT20 fungerer med mikrofonindstillingen (M) på høreapparatet. Ved at ændre indstillingerne for Micro Receiver DT20 ved hjælp af Programmer DT20 kan funktionsknappen på Micro Receiver DT20 bruges til at vælge lyttefunktion: Kun radio (R-funktion) eller radio + høre-apparatsmikrofon (R+M-funktion). DT20 Europlug 6 Micro Receiver DT20

7 Sådan kommer du i gang Tilslut Micro Receiver DT20 til høreapparatets audiosko. Kontrollér, at audioskoen er monteret på høreapparatet i henhold til fabrikantens instruktioner. Kontrollér, at Micro Receiver DT20 er tilsluttet korrekt, og tryk europlug-stikket helt ind i audioskoen. OK! NOT OK! Micro Receiver DT20 får strøm fra høreapparatets batteri. Kontrollér, at batteriet ikke er for gammelt. Er du i tvivl, bør du udskifte det. Micro Receiver DT20 tændes automatisk når den sluttes til høreapparatet. Tryk kort på funktionsknappen på Micro Receiver DT20 for at slå den fra. Tryk kort på funktionsknappen igen for att slå den til igen. Micro Receiver DT20 7

8 Akustisk indikation, lydsignaler Følgende er en beskrivelse af akustiske indikationer (lydsignaler). Lydsignalerne består af forskellige kombinationer af to forskellige toner: en høj tone (1.000 Hz) og en lav tone (500 Hz) samt to forskellige afspilningslængder. Handling: Lydsignal: Indikerer: Kort tryk på knappen Kort høj tone Vælg funktion eller slå til Kort tryk Kort høj tone x 2 på knappen + lang lav tone Slå fra Knappen holdes Kort lav tone Parringsfunktion inde i 2 sek. + kort høj tone Parring Kort høj tone x 2 Parring gennemført Parring Lang høj tone + lang lav tone Parring mislykkedes 8 Micro Receiver DT20

9 Lyttefunktioner i Micro Receiver DT20 Micro Receiver DT20 har forskellige lyttefunktioner, der kan konfigureres. R R+M R og R+M Standardindstilling Konfigurering skal udføres med Programmer DT20 Konfigurering skal udføres med Programmer DT20 Funktionsknappen på Micro Receiver DT20 bruges til at skifte mellem de programmerede lyttefunktioner. Programmeringsværktøjet Programmer DT20 bruges til at konfigurere og aktivere/deaktivere forskellige lyttefunktioner. Systemfunktion til brugere med forskellige indgangstyper og programmer i høreapparatet - hvad høres? De forskellige lyttefunktioner i Micro Receiver DT20 giver forskellige resultater alt efter indgangstype og tilgængelige programmer i høreapparatet. System-funktion for brugeren (hvad der høres) vises i de hvide felter i nedenstående tabel. Micro Receiver DT20 med R-funktionen aktiveret (standardindstilling) I tabellen nedenfor vises det, du hører, når Micro Receiver DT20's R-funktion er aktiveret, alt efter høreapparatets indgangstype og program. Når funktionsknappen på Micro Receiver DT20 trykkes ind, skifter lyttefunktionen som følger: Funktionsknappen på Micro Receiver DT20 Fra R-funktion Høreapparat: DAI-indgang Programmerbare DAIindgang (DPAI) DAI + M-program Programmerbare DAIindgang (DPAI) Kun DAI-program Fra Fra Fra Kun radio Radio + HA-mikrofon Kun radio Micro Receiver DT20 9

10 Micro Receiver DT20 med R+M-funktionen aktiveret og R-funktionen deaktiveret I tabellen nedenfor vises det, du hører, når Micro Receiver DT20's R+M-funktion er aktiveret, alt efter høreapparatets indgangstype og program. Når funktionsknappen på Micro Receiver DT20 trykkes ind, skifter lyttefunktionen som følger: Funktionsknappen på Micro Receiver DT20 Fra R+M-funktion Høreapparat: DAI-indgang Programmerbare DAIindgang (DPAI) DAI + M-program Programmerbare DAIindgang (DPAI) Kun DAI-program Fra Fra Fra Radio + HA-mikrofon Radio + HA-mikrofon Kun radio 10 Micro Receiver DT20

11 Micro Receiver DT20 med både R-funktion og R+M-funktion aktiveret I tabellen nedenfor vises det, du hører, når både Micro Receiver DT20's R- funktion og R+M-funktion er aktiveret, alt efter høreapparatets indgangstype og program. Når funktionsknappen på Micro Receiver DT20 trykkes ind, skifter lyttefunktionen som følger: Høreapparat: Funktionsknappen på Micro Receiver DT20 Fra R-funktion R+M-funktion DAI-indgang Programmerbare DAIindgang (DPAI) DAI + M-program Programmerbare DAIindgang (DPAI) Kun DAI-program Fra Fra Kun radio Radio + HAmikrofon * Radio + HAmikrofon Radio + HAmikrofon * Fra Kun radio * Kun radio * * Når denne indstilling anvendes i kombination med en Programmerbare DAI-indgang (DPAI), kan niveauerne for de to funktioner (R+M og R) programmeres individuelt for at fungere som lydstyrkekontrol. OBS! Der kan opstå forskelle i lydstyrke Når man anvender et høreapparat med Programmerbare DAI-indgang (DPAI) og både R- og R+M-funktionerne i Micro Receiver DT20 i aktiv tilstand, kan der forekomme en lydstyrkeforskel mellem R- og R+M-funktionerne, også selv om Micro Receiver DT20 programmeres med identiske udgangsniveauer for de to funktioner. Årsagen til denne forskel er, at udgangsniveauet for Micro Receiver DT20 påvirkes af høreapparatets indgangsimpedans. Niveauforskellen kan variere fra høreapparat til høreapparat som regel er udgangsniveauet højere ved brug af R+M-funktionen. Niveauet kan eventuelt justeres ved hjælp af Programmer DT20, så det passer til brugerens behov. Micro Receiver DT20 11

12 Parring Micro Receiver DT20 kan modtage, men ikke sende, parringsinformation. For at Micro Receiver DT20 skal kunne parres med en Comfort Digisystem-sender, skal Micro Receiver DT20 være sluttet til høreapparatet eller til Programmer DT20. Hold funktionsknappen på Micro Receiver DT20 nede i 2 sekunder for at aktivere parringsfunktionen. Når parringsfunktionen aktiveres, høres et akustisk signal: Send parringsdata inden for 15 sekunder. Afbryd parringsfunktionen ved at trykke kort på knappen. Eksempel 1: Slut en Micro Receiver DT20 til et eksisterende Comfort Digisystem bestående af en Conference Microphone DC20 og en Receiver DH10: 1. Slut DT20-modtageren til høreapparatets audiosko i henhold til fabrikantens instruktioner. 2. Aktivér parringsfunktionen i Micro Receiver DT20 ved at trykke på knappen i 2 sekunder. Akustisk signal: 3. Start Conference Microphone DC Tryk kort to gange på parringsknappen på DC20. Displayet på DC20 svarer med teksten Sender info. 5. DT20-modtageren bekræfter, at parringen er gennemført, med et akustisk signal: Eksempel 2: Opret en ny aflytningssikker konfiguration med en Microphone DM90 og to Micro Receiver DT20 uden at anvende Programmer DT20: 1. Slut begge DT20-modtagere til høreapparaternes audiosko i henhold til fabrikantens instruktioner. 2. Aktivér parringsfunktionen på de to DT20-modtagere ved at holde funktionsknapperne inde i 2 sekunder. Akustisk signal: 3. Start Microphone DM90 og åbn menuen. Vælg Kommunikation - Parring - Ny kodenøgle, og svar Ja på spørgsmålet om, hvorvidt du ønsker at generere en ny kodenøgle og overføre den. 4. DT20-modtagerne bekræfter, at parringen er gennemført, med et akustisk signal: 12 Micro Receiver DT20

13 Eksempel 3: Opret en ny aflytningssikker konfiguration med en Microphone DM90 og to Micro Receiver DT20 ved hjælp af Programmer DT20: 1. Sæt én af de to Micro Receiver DT20 i stikket på Programmer DT Start Programmer DT20, og slut høretelefoner eller halsslynge til for at kunne høre. 3. Aktivér parringsfunktionen i Micro Receiver DT20 ved at holde funktions-knappen inde i 2 sekunder. I høretelefonerne/halsslyngen hører du et akustisk signal: 4. Start Microphone DM90 og åbn menuen. Vælg Kommunikation - Parring - Ny kodenøgle, og svar Ja på spørgsmålet om, hvorvidt du ønsker at generere en ny kodenøgle og overføre den. 5. DT20-modtageren bekræfter, at parringen er gennemført, med et akustisk signal: 6. Tag den parrede DT20-modtager ud, og slut den anden DT20-modtager til. 7. Aktivér parringsfunktionen i Micro Receiver DT20 ved at holde funktions-knappen inde i 2 sekunder. I høretelefonerne/halsslyngen hører du et akustisk signal: 8. Åbn menuen på Microphone DM90, og vælg Kommunikation - Parring - Send info. 9. DT20-modtageren bekræfter, at parringen er gennemført, med et akustisk signal: Micro Receiver DT20 13

14 Fejlsøgning Modtageren tænder ikke 1. Kontrollér, at det korrekte lytteprogram er valgt på høreapparatet. 2. Kontrollér, at Micro Receiver DT20 er sluttet korrekt til høreapparatets audiosko. Kontrollér også tilslutningen mellem audioskoen og høreapparatet. 3. Kontrollér, at alle stik er rene. 4. Kontrollér/udskift høreapparatets batteri. 5. Husk at trykke kort på funktionsknappen for at slå Micro Receiver DT20 til. Det er vanskeligt at opfatte tale Afstanden mellem sender og modtager kan være for stor. Rækkevidden er ca. 25 meter. Afstanden mellem mikrofonen og personen, som taler, kan også være for lang. Placer mikrofonen tættere på den, som taler. Prøv at skifte kanal/omgivelser. Dårlig rækkevidde og forstyrrelser I visse miljøer, der består af fx beton, jern og plademetal, kan rækkevidden være kortere. Der befinder sig måske forstyrrende udstyr i nærheden. Skift kanal. Ingen lyd Kontroller, at sender og modtager er indstillet på samme kanal. Kontroller modtagerens og eventuelt høreapparatets indstillinger. Kraftig støj Kontrollér, at de Comfort Digisystem-enheder, du anvender, er parrede med hinanden. 14 Micro Receiver DT20

15 Service og garanti Comfort Audio AB tilbyder en garanti i to år fra leveringsdato. Den dækker alle fabrikations- og materialefejl. På tilbehør er der 90 dages garanti fra leveringsdato. Der kan være særlige regler om garanti i dit område. Fejl forsaget af ublid behandling eller indgreb i produktet eller dets tilbehør er ikke dækket af garantien. Du er altid velkommen til at kontakte os på Comfort Audio, hvis du har spørgsmål. Tekniske data Modtagertype: Frekvensområde: Rækkevidde: Størrelse: Vægt: SST - SecureStream Technology F1 anvender MHz Ca. 25 m 12,55 x 9,1 x 8,45 mm 1,1 g! Micro Receiver DT20 15

16 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs dette, inden du benytter produktet 1) Læs denne vejledning. 2) Gem denne vejledning. 3) Overhold alle advarsler. 4) Følg alle instruktioner. 5) Brug ikke produktet i nærheden af vand. 6) Rengør kun med en tør klud. 7) Anvend ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom elementer, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), som producerer varme. 8) Foretag ikke ændring af sikkerhedsfunktionen i det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to flade stikben og en tredje gren til jordforbindelse. Det flade stikben eller grenen til jordforbindelsen er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer til dit udtag, skal du kontakte en elektriker for at skifte den gamle kontakt ud. (gælder kun for ledningsnet med polariseret stik) 9) Sørg for at, man ikke kan træde på eller klemme ledningen specielt ved stikproppen, i opbevaringsrum samt der, hvor ledningen kobles til produktet. 10) Brug kun originaltilbehør fra Comfort Audio AB. 11) Tag stikket ud af vægudtaget under tordenvejr, eller hvis produktet ikke anvendes i en længere periode. 12) Service må kun foretages af et af Comfort Audio AB autoriserede servicecentre. Der er behov for at foretage service, hvis produktet er blevet beskadiget, f.eks. hvis elstikket eller -kablet er gået i stykker, hvis der er blevet spildt væske på produktet eller hvis en genstand er stødt ind i produktet, hvis produktet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis produktet ikke fungerer normalt, eller hvis det er blevet tabt på gulvet. 13) Start med at lytte på lav volumen. 16 Micro Receiver DT20

17 14) For høj volumen kan medføre alvorlige skader på din hørelse. 15) Produktet må ikke skilles ad. 16) Hvis produktet åbnes på grund af beskadigelse, skal der foretages service af et af Comfort Audio AB autoriserede servicecentre. 17) Benyt aldrig en sender eller modtager, der er indstillet på en autoriseret frekvens. Kontakt frekvensmyndighederne i det land, hvor udstyret skal bruges. 18) Produktet indeholder følsomt elektronisk udstyr og skal håndteres med forsigtighed. 19) Lad aldrig produktet op i indelukkede, uventilerede rum såsom i tasker, etuier og andre lukkede opbevaringsrum. 20) Brug kun batteri og opladningsenhed fra Comfort Audio AB. 21) Du kan ikke selv skifte batterier; kontakt forhandleren. 22) ADVARSEL! Risiko for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. 23) Produktet eller batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme såsom solskin, ild osv. 24) Produkterne indeholder radiosendere. Anvend ikke produkterne, hvor der er forbud mod anvendelse af elektronisk udrustning. F.eks. i fly. 25) Sikkerhedsbånd må aldrig anvendes, når der er risiko for, at det kan hænge fast i noget, f.eks. i en maskine eller lignende. 26) Mindre dele skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr - kvælningsfare. 26) For at forhindre at batteriet tager skade, bør du aldrig lade produkterne ligge afladet i længere tid. 27) Anvendes produkterne ikke over en længere periode bør produkterne være frakoblet opladeren. Med forbehold for ændringer Micro Receiver DT20 17

18 18 Micro Receiver DT20

19 Micro Receiver DT20 19

20 MA Comfort Audio AB. All rights reserved. All content is subject to change without notice. Comfort Audio AB Box154, SE Halmstad, Sweden Tfn Fax Forhandles i Danmark af: Comfort Audio Aps Benediktevej 5, 3480 Fredensborg, Denmark Tlf: Fax:

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere