SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT"

Transkript

1 Denmark SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT TEMA STEEN RYTLIG OG DANSK ERHVERV side 3 2 GODE GS1 VÆRKTØJER: LE N & DADAS CASES side 6-7 LETTERE IT FOR SME'er side 8 NYHEDER FRA GS1 DENMARK side Nr. 2. August 2008

2 PÅ STREGEN AUGUST 08 2 Erland Nielsen LEDER NÅR DAVID OG GOLIAT TRÆKKER PÅ SAMME HAMMEL GS1 verdenen er et billede på den styrke, der kan etableres, når alle uanset størrelse, geografisk placering, osv., vælger at støtte op omkring et fælles overordnet mål. Mange svar på tidens spørgsmål kan findes i et samarbejde, der drager nytte af alle parters erfaringer og idéer. Dette lyder måske som idealistiske visioner, de fleste kan være enige i, men som er vanskelige at virkeliggøre. Dog er det vel sandt, at hvis det overlades til den enkelte at kæmpe for egne ideer, så vil det ofte være den stærkeste, som vinder og ikke nødvendigvis den, der har ret. Legenden om David og Goliat er smuk, men næppe et billede på den virkelighed, mange virksomheder lever i. I Danmark organisationernes land har vi for længst indset, at chancen for at blive hørt i debatten øges, når enkeltpersoner, virksomheder osv. organiserer sig i fællesskaber for derigennem at skabe større gennemslagskraft for de værdier, medlemmerne (store som små) deler. Og hvad har det med GS1 at gøre? Svaret er enkelt: Mere end 90% af GS1 Denmarks godt medlemsvirksomheder er små og mellemstore virksomheder, også kaldet SME er (Small and Medium-sized Enterprises). Og billedet er stort set det samme i alle 108 GS1 organisationer verden over. Groft sagt vil det sige, at GS1 globalt har omkring 1 million medlemsvirksomheder, der kan karakteriseres som SME er. Men vi har også de store, multinationale virksomheder som medlemmer, så GS1 er altså en organisation, der rummer såvel de få Goliat er som de mange David er. Alle disse virksomheder har deres egne opfattelser af, hvordan den effektive forsyningskæde skal fungere. Og dette er viden og visioner, som det er GS1 s formål at materialisere i værktøjer, der kan anvendes af alle aktører i forsyningskæden for en bedre samhandel og gevinst for alle involverede. I dette nummer af På Stregen bringer vi et interview med markedsdirektør Steen Rytlig fra Dansk Erhverv (DE), der som GS1 har mange mindre medlemsvirksomheder, som nyder godt af den rådgivning organisationen giver. Den nationale og europæiske lovgivning, globaliseringen og IT-udviklingen er alle områder, hvor udviklingen går så stærkt, at en mindre virksomhed ikke har en kinamands chance for at følge med eller for at kunne påvirke udviklingen. Så her skal det troværdige fællesskab (uanset om det drejer sig om GS1, DE, Dansk Industri, DLF eller andre organisationer) række en hjælpende hånd. GS1 Denmark er et barn af denne tankegang. Det ses fx i sammensætningen af bestyrelsen, der ud over valgte medlemmer også har permanente repræsentanter fra de store erhvervsorganisationer, fx DE. Det var disse organisationer, der etablerede GS1 Denmark for mere end 30 år siden, fordi deres mange tusinde medlemmer havde og fortsat har brug for, at nogen arbejder for, at deres interesser bliver hørt i den nationale og internationale udvikling af standarder og systemer til anvendelse i forsyningskæderne. Selv om GS1 Denmark har nogle år på bagen, så er organisationen fortsat spillevende og parat til at støtte alle vore medlemmer i deres bestræbelser på at være effektive partnere i forsyningskæden. Der er en opgave, vi holder af specielt når den varetages i et aktivt samspil med jer, organisationens medlemmer. Denmark Redaktion og produktion Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Erland Nielsen. Forsidefoto af Nicola Fasano; Steen Rytlig. GS1 Denmark, Hammershusgade 17, 2100 København Ø. Tlf.: Fax: Artikelredaktør: Signe Poulsen, På Stregen udsendes til medlemmer af GS1 Denmark og udkommer 3 gange årligt. Bladets artikler må citeres med tydelig kildeangivelse. For annoncering i På Stregen, kontakt Signe Poulsen, Layout: Uldahl Graphix / Tryk: Jønsson Grafisk Kontakt GS1 Danmark ServiceCenter ServiceCenteret træffes på tlf eller GS1 Denmark bestyrelse Direktør for Apotekerdivisionen Peter Lørup, Nomeco A/S (formand) Direktør advokat, Eric Bruhn, DLF (næstformand) Adm. direktør, Carsten Hänel, KIMS A/S IT-Direktør, Lars Ruben Hansen, Rema 1000 Danmark A/S IT-Direktør, Alan Jensen, Dansk Supermarked A/S Koncernøkonomidirektør, Søren Vadmand, DAGROFA A/S Direktør, Katia K. Østergaard, Dansk Erhverv Direktør, Thorkil Andersen, Frode Laursen A/S Logistikdirektør, Michael Lindhart Løve, Coop Danmark A/S Økonomidirektør Christian Elleby, Metro Cash & Carry Danmark, Aps DLF DI DSK DE FDG DE FDB

3 3 AUGUST 08 PÅ STREGEN DANSK ERHVERV SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE STORT Denmark SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT TEMA It-værktøjer med globale standarder er en vigtig konkurrenceparameter også for de mindre virksomheder. Det mener Dansk Erhverv, hvor man ifølge markedsdirektør Steen O. Rytlig bliver træt i ansigtet, når medlemmer vil satse på dansk mærkning og lukkede, lokale løsninger. STEEN RYTLIG OG DANSK ERHVERV side 3 2 GODE GS1 VÆRKTØJER: LE N & DADAS CASES side 6-7 LETTERE IT FOR SME'er side 8 NYHEDER FRA GS1 DENMARK side Nr. 2. August 2008 Af Journalist Karin Elrød Fotograf: Nicola Fasano Under det tunge spir af sammensnoede dragehaler smælder mægtige lyseblå bannere med hvid logoskrift i sommerblæsten. Ingen, der lægger vejen gennem Slotsholmsgade i København, kan være i tvivl om, hvem der har til huse i Christian den fjerdes smukke børsbygning. Indenfor tager en mandshøj og meget hvid gipsstatue af Hermes (Merkur) imod de besøgende sammen med sine levende kolleger i receptionen. Jo, handelens gud, til overflod forsynet med vinger på hat og sandaler samt den slangeomslyngede stav, hører nu engang hjemme på Københavns gamle centrale markedsplads, selv om det hektiske leben i de mange boder er forsvundet. Dansk Erhvervs virke tager udgangspunkt i virksomhedens lokale og nationale situation. Men ligesom moderne samhandel ofte overskrider landegrænserne, har organisationens aktivitet også global karakter, understreger Steen O. Rytlig: Det er ikke noget tilfælde, at vi på engelsk hedder International Chamber of Commerce", for Dansk Erhvervs arbejde er i høj grad internationalt. Som organisation i Danmark er vi en del af et internationalt netværk af organisationer. Vi har kontor i Bruxelles FLEST SMÅ OG MELLEMSTORE I dag danner de udsmykkede renæssancelokaler en udsøgt ramme for Dansk Erhverv. Den kombinerede erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening søger at øve politisk indflydelse til gavn for sine cirka medlemsvirksomheder og 100 brancheorganisationer. Der er tale om en bred medlemsskare med både meget store og mindre virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Blandt de største er detailhandelskæderne, men langt det store flertal af medlemmerne er små og mellemstore firmaer med ansatte, forklarer markedsdirektør Steen O. Rytlig. Selv er han primært beskæftiget med engrossektoren inden for den tekniske branche og business-to-business-området. MOBILE DATALØSNINGER Lager Produktion Transport Service Salg INTERNATIONALT SAMARBEJDE Dansk Erhverv kæmper for at gøre det attraktivt at drive erhvervsvirksomhed og har som mål at være en anerkendt og ledende politisk repræsentant og rådgiver for dansk erhvervsliv. Organisationen rådgiver sine medlemmer og varetager deres interesser i lovgivningsmæssige og ansættelsesretlige spørgsmål. PCSYS leverer alt fra en enkelt scanner til store, komplekse IT-løsninger Brøndby Risskov shop.pcsys.dk

4 PÅ STREGEN AUGUST 08 4 DANSK ERHVERV SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE STORT "Med en repræsentant i GS1 Denmarks bestyrelse og aktiv indsats i diverse arbejdsgrupper støtter Dansk Erhverv udviklingen af globale it-værktøjer og standarder, forklarer Steen Rytlig. og samarbejder med erhvervsorganisationer i alle lande i verden. Dansk Erhverv er samtidig repræsenteret i Eurocommerce, Eurochambres og European Business Services Round Table. Det internationale samarbejde er med til at give os den viden og erfaring, som gør, at vi kan give vores medlemmer en stærk international rådgivning. KUNDERNE BESTEMMER Dansk Erhverv er fortaler for, at der skabes optimale rammer for en serviceorienteret infrastruktur. Bredbånd og andre tekniske overførsler skal være med til at gøre information og generel logistik til en konkurrenceparameter, hedder det blandt andet i organisationens politiske målsætning for, hvad der skal ske inden for it-teknologien, betoner Steen O. Rytlig: Vores undersøgelser viser, at vores medlemmer er stærke på itsiden, og at de anvender it-værktøjer bredt i alle funktioner lige fra lagerstyring til e-handel. De store fører an og driver udviklingen. Men også de mindre virksomheder må satse på it. Her kan vi i Dansk Erhverv informere og vejlede, men i sidste ende er det kunderne, som bestemmer, hvad leverandøren skal leve op til. Kan en virksomhed ikke håndtere kravene, bliver den fravalgt! OPBAKNING TIL GS1 VÆRKTØJER Den praktiske udvikling af it-værktøjer og standarder overlader Dansk Erhverv imidlertid roligt til GS1 Denmark, fremhæver Steen O. Rytlig: Vores medlemmer henvender sig ikke til os for at få hjælp i it-spørgsmål. Det er heller ikke vores opgave at sælge it eller føre an i udviklingen inden for datakommunikation og datafangst. Den sag overlader vi trygt til eksperterne. Dansk Erhverv er repræsenteret i GS1 Denmarks bestyrelse og støtter op om organisationens arbejde. Det har vi gjort lige fra starten i 1970 erne, hvor man under EAN-navnet begyndte at udvikle og implementere det globale stregkodesystem baseret på unikke EAN-varenumre. INTERNATIONAL KLASSIFIKATION PÅ DANSK I dag varetages bestyrelsesposten i GS1 Denmark af Katia Østergaard med Steen O. Rytlig som suppleant. Som medlem af en af GS1 Denmarks arbejdsgrupper har han gennem flere år deltaget i den omfattende opgave med at oversætte UNSPSC til dansk. (GS1 Denmark varetager Dansk UNSPSCs sekretariat, som bl.a. står for oversættelsen af UNSPSCkoderne til dansk, red.) Der er tale om FN s internationale

5 5 AUGUST 08 PÅ STREGEN DANSK ERHVERV SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE STORT klassifikationssystem for varer og tjenester, der omfatter over koder og som er inddelt i et hierarki af grupper med hver sit unikke nummer. UNSPSC gør det muligt at identificere varer og tjenester helt entydigt, og mange af vores medlemmer har været meget engageret i at få en dansk oversættelse og at det offentlige skulle benytte klassifikationen i forbindelse med udbud. Blandt andre Danske Regioner og IT- og Telestyrelsen støtter anvendelsen af UNSPSC. FORSKELLIGE KRAV, ENS STANDARDER Dagligvaresektoren er det mest kendte eksempel på, hvordan GS1-værktøjer optimerer forsyningskæden, og at færre fejl slår positivt igennem på bundlinjen. Som et andet nyligt eksempel fra GS1 Denmarks arbejdsfelt fremhæver Steen O. Rytlig samarbejdet med internationale aktører inden for medicinalsektoren. Her er anvendelsen af GS1 standarder i forbindelse med stregkoder eller RFID/EPC-tags med til at effektivisere forsyningskæden og forbedre patientsikkerheden. Tilsvarende i fødevaresektoren spiller GS1-værktøjerne en vigtig rolle for sporbarheden i forbindelse med tilbagekaldelse af problemvarer. Men også helt andre steder, har GS1-teknologien stor betydning. Ganske vist varierer kravene i fx det offentlige system, forbrugerleddet og B2B. Steen Rytlig har sin daglige arbejdsplads i Københavns gamle børsbygning, som i dag er domicil for Dansk Erhverv. Alligevel er det vigtigt med ensartede standarder og systemer. I Dansk Erhverv bliver vi trætte i ansigtet, når danske myndigheder, forbrugerorganisationer og andre ønsker at indføre en lokal dansk mærkning. Det er både dyrt og besværligt, når æsker skal pakkes op, for at der kan sættes en smiley på et batteri eller et kamera. Løsningen skal være international og sættes på hos producenten, fastslår Steen O. Rytlig. HVEM SAGDE NØRD? Når vi siger, at GS1 systemet kan bruges til mange ting, så mener vi det virkelig. Se her, hvad Scott Blake får ud af stregkoder: Elvis, komponeret af stregkoder fra CD'er med hans musik. Prøv f.eks. at taste dette stregkodenummer i søgefeltet på Amazon eller Google : Eller se flere kunstneriske anvendelser af stregkoder på

6 PÅ STREGEN AUGUST 08 6 TO GODE GS1-VÆRKTØJER FOR DE SMÅ OG MELLEMSTORE LE N HENTER ORDREN I HUS Konfekturevirksomheden NCI A/S bruger til at udveksle ordrer og fakturaer med sine kunder. Det koster kun en slik af prisen på store softwareløsninger. Af Journalist Karin Elrød Velkommen til står der på skærmbilledet, når NCI A/S logger sig ind. Flere gange dagligt henter slikvirksomheden i Brøndby bestillinger fra kunderne. Coop, Supergros, Metro, Edeka og andre virksomheder, som selv kører med store, bekostelige EDI-systemer, anvender i samhandlen med deres mindre ressourcestærke leverandører. Når ordren er hjemme via Internettet, kan den printes direkte fra skærmen eller læses ind i økonomisystemet. Herefter går lagerfolkene i gang med at plukke fra hylderne med alskens søde sager. Når ordren er leveret, kan fakturaen lige så nemt sendes til kunden, der bare skal downloade den fra nettet og overføre den direkte til sit eget it-system. er udviklet af GS1 Denmark for at gøre det nemt og billigt for små og mellemstore virksomheder at udveksle elektroniske meddelelser med deres kunder. Systemet har fungeret godt hos NCI A/S gennem seks-syv år. Der var ingen særlige problemer forbundet med at implementere systemet, og det er simpelt at bruge i dagligdagen, vurderer Birgitte Mårtensson, som har været med fra starten. Oplysningerne skal naturligvis oprettes i begge ender, så den vare og enhed, kunden bestiller, svarer præcis til den, vi leverer og fakturerer. En særlig ting for vores type af virksomhed er, at vi skal indlægge en sukkerafgift på 14,20 kr. pr. kilo. I dag anvender vi når vi sender fakturaer til Coop. Vi bruger også i forbindelse med det offentlige system, hvor det er et krav at anvende elektronisk fakturering, forklarer Birgitte Mårtensson. NCI A/S har fået lavet en tilpasning, så sammenkobles med virksomhedens C5-økonomisystem. "Derved kan vi læse ordren direkte ind i vores it-system. Vi slipper for at taste, taste og taste, og nedsætter risikoen for fejl. Vores system gør også opmærksom på udsolgte varer eller andet, der forhindrer, at ordren kan effektueres, fastslår Birgitte Mårtensson. FAKTA OM LE N Foto: Nicola Fasano Flere og flere kunder, private som offentlige, kræver, at leverandører skal kunne modtage en ordre elektronisk, og at fakturaen kan hentes direkte ind i virksomhedens ERP-system. Begge dele klares nemt og billigt med Det eneste, der behøves, er adgang til Internettet. er baseret på de unikke GTIN-numre, som virksomheden allerede bruger i forbindelse med stregkodemærkning. er udviklet og ejet af GS1 Denmark og IBM. Cirka 350 virksomheder i Danmark bruger i dag For mere information, se eller kontakt René Vallentin Pedersen hos GS1 Denmark på telefon eller mail til

7 7 AUGUST 08 PÅ STREGEN Foto: Nicola Fasano DADAS GIVER OVERBLIK OVER STAMDATA Mindre virksomheder står sig bedst ved at være på forkant med at indmelde varer i den danske produktdatabase, mener André Kampmann, Flex Pack Industry A/S. Af Journalist Karin Elrød Man behøver ikke være it-nørd for at komme i gang med DADAS, understreger André Kampmann, produkt- og marketingkoordinator i Flex Pack Industry A/S. Alle kan klare at lægge data ind i databasen, når bare de tager opgaven seriøst. For oplysningerne skal være 100 pct. korrekte, og det er et stort ansvar, der ikke skal overlades til en tilfældig studentermedhjælp. Blandt Flex Packs produkter er det kendte slankemærke NUPO, som er bredt distribueret i detailhandlen. Det var for at være på forkant med kædernes krav om, at kvalitetssikrede stamdata på varerne skal kunne trækkes i den danske database, at André Kampmann tog på DADAS-kursus hos GS1 Denmark. Som han siger: En mindre virksomhed som vores kan ikke tage en mand ud af kalenderen på kommando, lige når grossister og kæder forlanger det. Kurset beskriver han som effektivt og intensivt: Da dagen var omme, havde jeg allerede nået at lægge en god del af NUPO sortimentet ind i databasen. Jeg har ikke haft meget behov for at slå op i manualen, for jeg kan hele tiden støtte mig til min kontaktperson i GS1 Denmark. Det er hurtigt og nemt at få svar på spørgsmål. Flex Pack har fået mere styr på varerne, understreger André: Når først man går i gang med at måle og veje sine produkter og emballager, finder man ud af, at mange oplysninger er unøjagtige og forældede, eller måske findes i en gammel mappe, der for længst er forsvundet. Spørger nogen mig i dag om størrelser og vægt, tjekker jeg bare DADAS og finder svaret dér. Han føler sig godt rustet til en ny runde af vareindmeldelser i forbindelse med en forestående relancering af sortimentet med nye varianter og emballagestørrelser. FAKTA OM DADAS DADAS er en dansk produktdatabase, som tjekker (validerer) varernes stamdata. Så kan alle led i forsyningskæden være sikre på, at oplysningerne er korrekte, inden de sendes videre. Derved undgås kostbare forsinkelser i ordrebehandling, transport, lagerstyring og fakturering. Det er nok, at leverandøren indmelder og vedligeholder sine varedata ét sted. Oplysningerne lagres i DADAS, og herfra kan de hentes af de grossister, der er medlem af DADAS. Som noget nyt kan andre grossister også få adgang til de kvalitetssikrede oplysninger i DADAS. Det foregår ved, at leverandøren sender dem et print af oplysningerne, i et format der er tilpasset den enkelte kunde, pr. fax eller mail. Læs mere om den nye service på side 11. For mere information, se eller kontakt DADAS sekretariatet på telefon eller mail til

8 PÅ STREGEN AUGUST 08 8 LETTERE IT FOR SME er I april måned deltog GS1 Denmark i et nyt initiativ, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang med en bedre udnyttelse af it. Budskabet er simpelt: I går glip af indtjening ved ikke at udnytte de muligheder der er. Af Signe Poulsen IBIZ-Centeret, der har til huse hos Teknologisk Institut i Tåstrup og Århus, er et 3-årigt projekt finansieret af Videnskabsministeriet, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder (SME er) til at se fordelene i at anvende it i dagligdagen, især vedrørende e-handel. Helt konkret har IBIZprojektet i år udmøntet sig i en DanmarksTur, en tur rundt til 20 danske byer med en lastbil indrettet som showroom, hvor GS1 Denmark var en af de virksomheder, der delte ud af råd og erfaringer til interesserede SME er. Vi skal tale med dem og sprede det glade budskab. (1) At der er masser af gode grunde til at bruge it i sin forretning. (2) At der er penge og tid at spare. Og (3) at arbejdet kan gøres lettere og hurtigere. Der er gevinster for alle, selv håndværksmesteren eren med få svende, fortæller Ebbe B. Petersen, leder af IBIZ-Centeret. Han fortsætter: Mange virksomheder tjener for lidt, fordi de spilder tiden med gammel teknologi. Fire ud af ti virksomheder ved for lidt om deres muligheder med ny teknologi. Frække ord som eindkomst, netbutik, NemHandel og CRM system, skal gøres til håndgribelig forretning for virksomhederne og det skal vi hjælpe med til. Ud over SME erne er projektet dog også rettet mod deres rådgivere, fx væksthuse, revisorer, bankrådgivere, software- og konsulentfirmaer. Ofte er det dem SME erne møder i hverdagen, og derfor prioriterer GS1 Denmark det højt at klæde disse rådgivere godt på, udtaler Teknisk Chef i GS1 Denmark, Per Kiilsholm, som selv vejledte edte de fremmødte i IBIZ-lastbilen i Ålborg, Århus og Viborg. Han tilføjer: Det her er et godt koncept: Vi bliver nødt til at komme til bjerget, for SME erne har ikke altid overskud eller overblik til at opsøge den rigtige hjælp og der er så mange produkter på markedet, at det er svært at vælge det rigtige. I tillæg til IBIZ-lastbilen, som kører igen de næste to år, tilbyder IBIZ-Centeret også andre gratis ydelser til SME er, der vil videre med IT-anvendelse. Vi fungerer også gerne som rådgivende kontaktled mellem dig som SME og IT-leverandører, fx med at afstemme forventninger. Besøg vores hjemmeside (www.ibizcenter.dk) og hold dig opdateret om arrangementer, kurser o.l., opfordrer Ebbe B. Petersen. Vores deltagelse i IBIZ-projektet skal ses som en del af vores engagement i at hjælpe vores mindre medlemmer med de udfordringer der er specifikke for dem det kommer både dem og hele forsyningskæden til gode, slutter Per Kiilsholm. Per Kiilsholm: Vi kommer gerne til bjerget, så de mindre virksomheder får overskud til at komme videre med IT. Snakken går livligt blandt rådgivere og interesserede virksomheder. GS1s stand i lastbilens showroom. IBIZ-lastbilen på besøg i Ålborg.

9 9 AUGUST 08 PÅ STREGEN LEVERANDØRER AF STREGKODE UDSTYR Listen omfatter leverandører, som har GS1 Håndbogen og abonnement på GS1 Denmarks medlemsblad "På Stregen". Listen opdateres løbende på FIRMANAVN TELEFONNR. PRODUKTER ADC Solutions Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, bordscannere, kontroludstyr, etiketter, kontrol af stregkoder, software Avery Dennison Nordic ApS Software, etiketter Axicode A/S, Hundested Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, software, etiketter, kontroludstyr, filmmasters, bordscannere, læsepenne BB Data Teknik A/S, Herlev Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, etiketter, software, kontroludstyr, bordscannere, læsepenne Birepo System, Greve Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, etiketter, kontroludstyr, bordscannere, læsepenne Bizerba AS, Skovlunde Stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, etiketter Bording Data A/S, Ishøj Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, bordscannere, læsepenne Circuit Data, Taastrup Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, software, kontroludstyr, bordscannere, læsepenne Cemiprint A/S, Hedensted Stregkodeprintere Commentor, Herlev Software til håndterminalscannere C. Thiim A/S, Herlev Håndscannere, håndterminalscannere, bordscannere, læsepenne Delfi Technologies A/S, Køge Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, kontroludstyr, bordscannere, læsepenne Elma Pos & Data A/S, Farum Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, bordscannere, læsepenne Excel Data København A/S, Glostrup Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, software, etiketter, bordscannere Formular Data, Taastrup Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, læsepenne Ganket A/S, Dragør Stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, software, etiketter, kontroludstyr, filmmasters IBM Danmark A/S, Lyngby Håndscannere, stregkodeprintere, bordscannere Klimax Etikettering A/S, Skovlunde Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, software, etiketter, kontroludstyr, filmmasters, bordscannere, læsepenne LSS Etikettering A/S, Randers Håndholdte scannere, stregkodeprintere, kontroludstyr, kontrol af stregkoder, software LOGISYS A/S, Taastrup Stregkodekontroludstyr Lyngsoe Systems A/S, Aars Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodekontroludstyr, software, etiketter, kontroludstyr, bordscannere, software Norris Print-Tech A/S, Aalborg SV Læsepenne, håndholdte scannere, bordscannere, håndholdte terminaler med scanning, stregkodeprintere, kontroludstyr, kontrol af stregkoder, software, etiketter PCSYS A/S Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, software, etiketter, bordscannere, læsepenne, kontroludstyr, kontrol af stregkoder ProInfo Viborg A/S Microsoft C5/XAL stregkode & EDI løsninger til salgsvogne, serviceteknikere og logistik - online eller offline Scanvægt Nordic A/S Håndscannere, bordscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, kontroludstyr, software, etiketter, kontroludstyr Schur Technology A/S Stregkodeprintere, etiketter, software T.H. Consult, Skødstrup Stregkodeprintere, software

10 PÅ STREGEN AUGUST NYHEDER FRA GS1 DENMARK Også pauserne blev benyttet til at dele erfaringer og ønsker til EPC/RFID-implementering. Morten Storm fra Container Centralen. OPBAKNING TIL EPC/RFID 110 deltagere ved GS1-konference i København vidnede om dansk og europæisk interesse for EPC/RFID-anvendelse. Af Signe Poulsen RFID-teknologien (Radio Frequency Identification) er i de seneste år gået fra at være en teoretisk mulighed for optimering af forretningsprocesser, til at være en realitet i virksomheder verden over. GS1 Denmark deltager aktivt i tag, der kan fremskynde danske virksomheders implemente-entering af EPC-løsningen (Electronic Product Code), der er GS1s til- system til udnyttelse af RFID-teknologien. Derfor samlede GS1 Denmark sammen med EAParbejdsgruppen (European Adoption Programme) i juni måned 110 EPC-brugere og -interessenter fra hele Europa (af disse 40 fra Danmark) til konference i København. Her mødtes producenter, distributører, it-leverandører og detailhandelen for at lytte til bl.a. Metro AGs, Oranges, EPALs, Container Centralens og Swisscoms erfaringer med implementeringer af GS1s EPC-løsning og ikke mindst for at netværke med nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Vi er utrolig glade for konferencens forløb, fx at der var så mange danske deltagere. Det var en spændende dag, præget af pionerånd og lyst til at udforske de muligheder for fx forbedret kundeservice, som GS1s EPC-løsning giver, men også med fokus på Return On Investment af EPC/RFID-implementering, fortæller ecomm-konsulent Douglas Hill, GS1 Denmark. Og der var mange konkrete eksempler, der lover godt for fremtiden. En af hovedtalerne på konferencen var danske Container Centralen, som anvender EPC til track-and-trace af deres Returnable Transport Assets gennem GS1 GRAI (Global Returnable Asset Identifier). Container Centralens budskab var klart: Den eneste skalerbare måde de vil kunne følge deres 3,5 millioner rullebure på og identificere lækage, er via RFID i kombination med GS1s system til unik identifikation. GUIDE TIL ECP/RFID I DAGLIGVAREHANDELENS FORSYNINGSKÆDE Der er netop offentliggjort en guide til implementering af EPC/RFID i detailhandelen og hos dens leverandører. Guiden, der er udgivet af GS1 in Europe, kan downloades fra Vil du vide mere om ECP/RFID, så kontakt Douglas Hill, GS1 Denmark, på mail eller telefon HVAD ER EPC/RFID? EPC er GS1s helhedsløsning til udnyttelse af RFID-teknologiens potentiale: Udover EPC- tag en, som fx salgsenheder, paller eller lastbiler mærkes med, leverer GS1 også et globalt informationsnetværk gennem hvilket samhandelspartnere kan udveksle tag -data, samt de yderligere informationer som "tag'en" kan fungere som link til. FORDELE VED EPC/RFID De mange deltagere lyttede opmærksomt. EPC/RFID-implementering giver mulighed for optimering af virksomhedens forretningsprocesser på en lang række områder, fordi den skaber synlighed i forsyningskæden. Ikke bare opdaterede informationer om hvor varer, paller, lastbiler etc. befinder sig hvornår, men også om hvordan den enkelte enheds tilstand var på et givet tidspunkt. Både leverandører, detailhandlere og logistikere kan udnytte synligheden og de forbedrede track-and-trace-muligheder for eksempel til: at mindske spild i pipeline, fordi man altid ved, præcis hvor mange enheder der befinder sig i butikken, på lageret, undervejs, osv. at minimere svind at opfylde nye lovkrav om viderebringelse og akkumulering af produktinformationer (epedigree) at undgå at piratkopiprodukter kommer ind i forsyningskæden at overvåge og dokumentere en kølekæde at sammenligne effektiviteten i produktionslinjer på en fabrik at håndtere produkter med en sidste salgsdato ude i butikkerne

11 11 AUGUST 08 PÅ STREGEN NYHEDER FRA GS1 DENMARK NY TIDSBESPARENDE DADAS SERVICE Med lanceringen af en ny service kan DADAS-medlemmer nu nå alle deres kunder fra DADAS uanset om kunden er medlem af DADAS eller ej. Af Signe Poulsen Der er nok ingen der holder af dobbeltarbejde, for udover tidsspild øger det også risikoen for fejl og dobbeltarbejde er det, når man skal indmelde produktstamdata i flere systemer. For DADAS-medlemmer har problemet indtil nu været, at ikke alle deres kunder endnu er i stand til at modtage data fra DADAS elektronisk: Vi oplever, at DADAS letter arbejdet med at indmelde produktstamdata betydeligt. Men vi bliver stadig nødt til at gøre det manuelt til nogle af vore kunder, fordi de ikke kan modtage data elektronisk fra DADAS, udtaler Susanna Romanini, logistikassistent fra Urtekram. Men med en ny funktionalitet i DADAS bliver problemet løst, forklarer Erik Søgaard, projektleder for DADAS hos GS1 Denmark: Nu kan DADAS-medlemmer, der har indmeldt produktstamdata i DADAS, også trække dem ud i et format, der er tilpasset hver kunde uanset om kunden er DADAS-medlem. Med den nye funktionalitet kan man altså nyde godt af valideringsfunktionen i DADAS, selvom ens kunder ikke er medlemmer af DADAS. Dagligvaregrossisterne og DLF anbefaler leverandører, store som små, at tilmelde sig DADAS, både af hensyn til leverandørernes interne sering og af hensyn til samhandlen, fx i forhold til at undgå fejl i effektivi- forsyningskæden. Besøg og se en trin-for-trin-vejledning i hvor enkelt det er at sende tilpassede produktindmeldelsesblanketter til dine kunder. Kontakt DADAS sekretariatet for yderligere information på telefon eller mail PRODUKTUDVIKLING DER RAMMER RIGTIGT Vi havde et problem, som vi gik til DADAS-sekretariatet hos GS1 Denmark med, og her var man positivt indstillede over for en tilpasning af DADAS der blev virkelig lyttet til vores behov. Derfor glæder vi os til at komme i gang med den nye mulighed for at benytte tilpassede indmeldelsesblanketter, fortæller Susanna Romanini. Fra GS1 Denmarks side er der også tilfredshed: Vi er glade, når DADAS-brugere melder tilbage med deres erfaringer med at anvende DADAS i hverdagen. For det er netop sådan feedback, der har gjort det muligt for os at udvikle den nye funktionalitet, udtaler Erik Søgaard. Og derfor ved vi også, at vi med denne udvidelse af DADAS-servicen leverer en vare, som alle vores medlemmer vil få glæde af.

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK SIDE 3 TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI SIDE 8 DETAIL: FÆRRE OMKOSTNINGER OG MINDRE PAPIR SIDE 10 NY FORSKNINGS-

Læs mere

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen!

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2012 TEMA Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! Stregkoder sætter smag på osten side 4 Undgå madspild og få større salg med smart styring af udløbsdata side

Læs mere

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2015 BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 Pallelabels er basis for automatisering hos Carlsberg side 3 Nordlie Food styrer alle vareinformationer ét sted side 6-7

Læs mere

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. APRIL 2013 TEMA Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet Sporbarhed af fødevarer - hver dag side 4 Case: Sporbarhed og forbrugertillid med GS1 Standarder i forsyningskæden

Læs mere

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. april 2015 Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet METRO og Scanfish sikrer sporbarhed med ftrace side 4-6 Kvalitetssikring af opmåling af varer med GS1Trade Exact side 7 4 globale

Læs mere

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen?

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 3. DECEMBER 2013 TEMA Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? EU Regulativ 1169 giver udfordringer og muligheder Best practice hos Arla: Hvordan kommer vi i gang med

Læs mere

Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8

Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8 Nr. 1 - Februar 2002 Virksomheden er en del af verden Se side 3 Tjek på varen med fælles data pool Se side 6 Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8 Fokus på e-handel Se side 10 Leder John Olsen

Læs mere

Nr. 2 Maj 2004 D DAS en r ealitet se side 2 og bagsiden Ud af butikken med det overflødige se side 3 EDI: Systemet skal køre af sig selv se side 8

Nr. 2 Maj 2004 D DAS en r ealitet se side 2 og bagsiden Ud af butikken med det overflødige se side 3 EDI: Systemet skal køre af sig selv se side 8 Nr. 2 Maj 2004 DADAS en realitet se side 2 og bagsiden Ud af butikken med det overflødige se side 3 EDI: Systemet skal køre af sig selv se side 8 John Olsen Foto: Anne Bang Etableringen af en dansk produktdatabase

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Rådgivernetværket. Inspirerende oplæg som giver ny viden og inspiration - det er gratis og nemt at booke

Rådgivernetværket. Inspirerende oplæg som giver ny viden og inspiration - det er gratis og nemt at booke Rådgivernetværket Inspirerende oplæg som giver ny viden og inspiration - det er gratis og nemt at booke Forår 2014 GRATIS inspirationsindlæg til kommende arrangementer? Rådgivernetværket præsenterer hermed

Læs mere

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv M i c r o s o f t Da n mark maj/08 05:08 momentum Få overblik og spar penge Få styr på licenserne Færdig som brandmand Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv oftware (Har du læst det med småt

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Vi har meget at lære Danmark står nu, og i de kommende år, overfor flere store udfordringer. Hvorvidt

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere