SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT"

Transkript

1 Denmark SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT TEMA STEEN RYTLIG OG DANSK ERHVERV side 3 2 GODE GS1 VÆRKTØJER: LE N & DADAS CASES side 6-7 LETTERE IT FOR SME'er side 8 NYHEDER FRA GS1 DENMARK side Nr. 2. August 2008

2 PÅ STREGEN AUGUST 08 2 Erland Nielsen LEDER NÅR DAVID OG GOLIAT TRÆKKER PÅ SAMME HAMMEL GS1 verdenen er et billede på den styrke, der kan etableres, når alle uanset størrelse, geografisk placering, osv., vælger at støtte op omkring et fælles overordnet mål. Mange svar på tidens spørgsmål kan findes i et samarbejde, der drager nytte af alle parters erfaringer og idéer. Dette lyder måske som idealistiske visioner, de fleste kan være enige i, men som er vanskelige at virkeliggøre. Dog er det vel sandt, at hvis det overlades til den enkelte at kæmpe for egne ideer, så vil det ofte være den stærkeste, som vinder og ikke nødvendigvis den, der har ret. Legenden om David og Goliat er smuk, men næppe et billede på den virkelighed, mange virksomheder lever i. I Danmark organisationernes land har vi for længst indset, at chancen for at blive hørt i debatten øges, når enkeltpersoner, virksomheder osv. organiserer sig i fællesskaber for derigennem at skabe større gennemslagskraft for de værdier, medlemmerne (store som små) deler. Og hvad har det med GS1 at gøre? Svaret er enkelt: Mere end 90% af GS1 Denmarks godt medlemsvirksomheder er små og mellemstore virksomheder, også kaldet SME er (Small and Medium-sized Enterprises). Og billedet er stort set det samme i alle 108 GS1 organisationer verden over. Groft sagt vil det sige, at GS1 globalt har omkring 1 million medlemsvirksomheder, der kan karakteriseres som SME er. Men vi har også de store, multinationale virksomheder som medlemmer, så GS1 er altså en organisation, der rummer såvel de få Goliat er som de mange David er. Alle disse virksomheder har deres egne opfattelser af, hvordan den effektive forsyningskæde skal fungere. Og dette er viden og visioner, som det er GS1 s formål at materialisere i værktøjer, der kan anvendes af alle aktører i forsyningskæden for en bedre samhandel og gevinst for alle involverede. I dette nummer af På Stregen bringer vi et interview med markedsdirektør Steen Rytlig fra Dansk Erhverv (DE), der som GS1 har mange mindre medlemsvirksomheder, som nyder godt af den rådgivning organisationen giver. Den nationale og europæiske lovgivning, globaliseringen og IT-udviklingen er alle områder, hvor udviklingen går så stærkt, at en mindre virksomhed ikke har en kinamands chance for at følge med eller for at kunne påvirke udviklingen. Så her skal det troværdige fællesskab (uanset om det drejer sig om GS1, DE, Dansk Industri, DLF eller andre organisationer) række en hjælpende hånd. GS1 Denmark er et barn af denne tankegang. Det ses fx i sammensætningen af bestyrelsen, der ud over valgte medlemmer også har permanente repræsentanter fra de store erhvervsorganisationer, fx DE. Det var disse organisationer, der etablerede GS1 Denmark for mere end 30 år siden, fordi deres mange tusinde medlemmer havde og fortsat har brug for, at nogen arbejder for, at deres interesser bliver hørt i den nationale og internationale udvikling af standarder og systemer til anvendelse i forsyningskæderne. Selv om GS1 Denmark har nogle år på bagen, så er organisationen fortsat spillevende og parat til at støtte alle vore medlemmer i deres bestræbelser på at være effektive partnere i forsyningskæden. Der er en opgave, vi holder af specielt når den varetages i et aktivt samspil med jer, organisationens medlemmer. Denmark Redaktion og produktion Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Erland Nielsen. Forsidefoto af Nicola Fasano; Steen Rytlig. GS1 Denmark, Hammershusgade 17, 2100 København Ø. Tlf.: Fax: Artikelredaktør: Signe Poulsen, På Stregen udsendes til medlemmer af GS1 Denmark og udkommer 3 gange årligt. Bladets artikler må citeres med tydelig kildeangivelse. For annoncering i På Stregen, kontakt Signe Poulsen, Layout: Uldahl Graphix / Tryk: Jønsson Grafisk Kontakt GS1 Danmark ServiceCenter ServiceCenteret træffes på tlf eller GS1 Denmark bestyrelse Direktør for Apotekerdivisionen Peter Lørup, Nomeco A/S (formand) Direktør advokat, Eric Bruhn, DLF (næstformand) Adm. direktør, Carsten Hänel, KIMS A/S IT-Direktør, Lars Ruben Hansen, Rema 1000 Danmark A/S IT-Direktør, Alan Jensen, Dansk Supermarked A/S Koncernøkonomidirektør, Søren Vadmand, DAGROFA A/S Direktør, Katia K. Østergaard, Dansk Erhverv Direktør, Thorkil Andersen, Frode Laursen A/S Logistikdirektør, Michael Lindhart Løve, Coop Danmark A/S Økonomidirektør Christian Elleby, Metro Cash & Carry Danmark, Aps DLF DI DSK DE FDG DE FDB

3 3 AUGUST 08 PÅ STREGEN DANSK ERHVERV SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE STORT Denmark SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT TEMA It-værktøjer med globale standarder er en vigtig konkurrenceparameter også for de mindre virksomheder. Det mener Dansk Erhverv, hvor man ifølge markedsdirektør Steen O. Rytlig bliver træt i ansigtet, når medlemmer vil satse på dansk mærkning og lukkede, lokale løsninger. STEEN RYTLIG OG DANSK ERHVERV side 3 2 GODE GS1 VÆRKTØJER: LE N & DADAS CASES side 6-7 LETTERE IT FOR SME'er side 8 NYHEDER FRA GS1 DENMARK side Nr. 2. August 2008 Af Journalist Karin Elrød Fotograf: Nicola Fasano Under det tunge spir af sammensnoede dragehaler smælder mægtige lyseblå bannere med hvid logoskrift i sommerblæsten. Ingen, der lægger vejen gennem Slotsholmsgade i København, kan være i tvivl om, hvem der har til huse i Christian den fjerdes smukke børsbygning. Indenfor tager en mandshøj og meget hvid gipsstatue af Hermes (Merkur) imod de besøgende sammen med sine levende kolleger i receptionen. Jo, handelens gud, til overflod forsynet med vinger på hat og sandaler samt den slangeomslyngede stav, hører nu engang hjemme på Københavns gamle centrale markedsplads, selv om det hektiske leben i de mange boder er forsvundet. Dansk Erhvervs virke tager udgangspunkt i virksomhedens lokale og nationale situation. Men ligesom moderne samhandel ofte overskrider landegrænserne, har organisationens aktivitet også global karakter, understreger Steen O. Rytlig: Det er ikke noget tilfælde, at vi på engelsk hedder International Chamber of Commerce", for Dansk Erhvervs arbejde er i høj grad internationalt. Som organisation i Danmark er vi en del af et internationalt netværk af organisationer. Vi har kontor i Bruxelles FLEST SMÅ OG MELLEMSTORE I dag danner de udsmykkede renæssancelokaler en udsøgt ramme for Dansk Erhverv. Den kombinerede erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening søger at øve politisk indflydelse til gavn for sine cirka medlemsvirksomheder og 100 brancheorganisationer. Der er tale om en bred medlemsskare med både meget store og mindre virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Blandt de største er detailhandelskæderne, men langt det store flertal af medlemmerne er små og mellemstore firmaer med ansatte, forklarer markedsdirektør Steen O. Rytlig. Selv er han primært beskæftiget med engrossektoren inden for den tekniske branche og business-to-business-området. MOBILE DATALØSNINGER Lager Produktion Transport Service Salg INTERNATIONALT SAMARBEJDE Dansk Erhverv kæmper for at gøre det attraktivt at drive erhvervsvirksomhed og har som mål at være en anerkendt og ledende politisk repræsentant og rådgiver for dansk erhvervsliv. Organisationen rådgiver sine medlemmer og varetager deres interesser i lovgivningsmæssige og ansættelsesretlige spørgsmål. PCSYS leverer alt fra en enkelt scanner til store, komplekse IT-løsninger Brøndby Risskov shop.pcsys.dk

4 PÅ STREGEN AUGUST 08 4 DANSK ERHVERV SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE STORT "Med en repræsentant i GS1 Denmarks bestyrelse og aktiv indsats i diverse arbejdsgrupper støtter Dansk Erhverv udviklingen af globale it-værktøjer og standarder, forklarer Steen Rytlig. og samarbejder med erhvervsorganisationer i alle lande i verden. Dansk Erhverv er samtidig repræsenteret i Eurocommerce, Eurochambres og European Business Services Round Table. Det internationale samarbejde er med til at give os den viden og erfaring, som gør, at vi kan give vores medlemmer en stærk international rådgivning. KUNDERNE BESTEMMER Dansk Erhverv er fortaler for, at der skabes optimale rammer for en serviceorienteret infrastruktur. Bredbånd og andre tekniske overførsler skal være med til at gøre information og generel logistik til en konkurrenceparameter, hedder det blandt andet i organisationens politiske målsætning for, hvad der skal ske inden for it-teknologien, betoner Steen O. Rytlig: Vores undersøgelser viser, at vores medlemmer er stærke på itsiden, og at de anvender it-værktøjer bredt i alle funktioner lige fra lagerstyring til e-handel. De store fører an og driver udviklingen. Men også de mindre virksomheder må satse på it. Her kan vi i Dansk Erhverv informere og vejlede, men i sidste ende er det kunderne, som bestemmer, hvad leverandøren skal leve op til. Kan en virksomhed ikke håndtere kravene, bliver den fravalgt! OPBAKNING TIL GS1 VÆRKTØJER Den praktiske udvikling af it-værktøjer og standarder overlader Dansk Erhverv imidlertid roligt til GS1 Denmark, fremhæver Steen O. Rytlig: Vores medlemmer henvender sig ikke til os for at få hjælp i it-spørgsmål. Det er heller ikke vores opgave at sælge it eller føre an i udviklingen inden for datakommunikation og datafangst. Den sag overlader vi trygt til eksperterne. Dansk Erhverv er repræsenteret i GS1 Denmarks bestyrelse og støtter op om organisationens arbejde. Det har vi gjort lige fra starten i 1970 erne, hvor man under EAN-navnet begyndte at udvikle og implementere det globale stregkodesystem baseret på unikke EAN-varenumre. INTERNATIONAL KLASSIFIKATION PÅ DANSK I dag varetages bestyrelsesposten i GS1 Denmark af Katia Østergaard med Steen O. Rytlig som suppleant. Som medlem af en af GS1 Denmarks arbejdsgrupper har han gennem flere år deltaget i den omfattende opgave med at oversætte UNSPSC til dansk. (GS1 Denmark varetager Dansk UNSPSCs sekretariat, som bl.a. står for oversættelsen af UNSPSCkoderne til dansk, red.) Der er tale om FN s internationale

5 5 AUGUST 08 PÅ STREGEN DANSK ERHVERV SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE STORT klassifikationssystem for varer og tjenester, der omfatter over koder og som er inddelt i et hierarki af grupper med hver sit unikke nummer. UNSPSC gør det muligt at identificere varer og tjenester helt entydigt, og mange af vores medlemmer har været meget engageret i at få en dansk oversættelse og at det offentlige skulle benytte klassifikationen i forbindelse med udbud. Blandt andre Danske Regioner og IT- og Telestyrelsen støtter anvendelsen af UNSPSC. FORSKELLIGE KRAV, ENS STANDARDER Dagligvaresektoren er det mest kendte eksempel på, hvordan GS1-værktøjer optimerer forsyningskæden, og at færre fejl slår positivt igennem på bundlinjen. Som et andet nyligt eksempel fra GS1 Denmarks arbejdsfelt fremhæver Steen O. Rytlig samarbejdet med internationale aktører inden for medicinalsektoren. Her er anvendelsen af GS1 standarder i forbindelse med stregkoder eller RFID/EPC-tags med til at effektivisere forsyningskæden og forbedre patientsikkerheden. Tilsvarende i fødevaresektoren spiller GS1-værktøjerne en vigtig rolle for sporbarheden i forbindelse med tilbagekaldelse af problemvarer. Men også helt andre steder, har GS1-teknologien stor betydning. Ganske vist varierer kravene i fx det offentlige system, forbrugerleddet og B2B. Steen Rytlig har sin daglige arbejdsplads i Københavns gamle børsbygning, som i dag er domicil for Dansk Erhverv. Alligevel er det vigtigt med ensartede standarder og systemer. I Dansk Erhverv bliver vi trætte i ansigtet, når danske myndigheder, forbrugerorganisationer og andre ønsker at indføre en lokal dansk mærkning. Det er både dyrt og besværligt, når æsker skal pakkes op, for at der kan sættes en smiley på et batteri eller et kamera. Løsningen skal være international og sættes på hos producenten, fastslår Steen O. Rytlig. HVEM SAGDE NØRD? Når vi siger, at GS1 systemet kan bruges til mange ting, så mener vi det virkelig. Se her, hvad Scott Blake får ud af stregkoder: Elvis, komponeret af stregkoder fra CD'er med hans musik. Prøv f.eks. at taste dette stregkodenummer i søgefeltet på Amazon eller Google : Eller se flere kunstneriske anvendelser af stregkoder på

6 PÅ STREGEN AUGUST 08 6 TO GODE GS1-VÆRKTØJER FOR DE SMÅ OG MELLEMSTORE LE N HENTER ORDREN I HUS Konfekturevirksomheden NCI A/S bruger til at udveksle ordrer og fakturaer med sine kunder. Det koster kun en slik af prisen på store softwareløsninger. Af Journalist Karin Elrød Velkommen til står der på skærmbilledet, når NCI A/S logger sig ind. Flere gange dagligt henter slikvirksomheden i Brøndby bestillinger fra kunderne. Coop, Supergros, Metro, Edeka og andre virksomheder, som selv kører med store, bekostelige EDI-systemer, anvender i samhandlen med deres mindre ressourcestærke leverandører. Når ordren er hjemme via Internettet, kan den printes direkte fra skærmen eller læses ind i økonomisystemet. Herefter går lagerfolkene i gang med at plukke fra hylderne med alskens søde sager. Når ordren er leveret, kan fakturaen lige så nemt sendes til kunden, der bare skal downloade den fra nettet og overføre den direkte til sit eget it-system. er udviklet af GS1 Denmark for at gøre det nemt og billigt for små og mellemstore virksomheder at udveksle elektroniske meddelelser med deres kunder. Systemet har fungeret godt hos NCI A/S gennem seks-syv år. Der var ingen særlige problemer forbundet med at implementere systemet, og det er simpelt at bruge i dagligdagen, vurderer Birgitte Mårtensson, som har været med fra starten. Oplysningerne skal naturligvis oprettes i begge ender, så den vare og enhed, kunden bestiller, svarer præcis til den, vi leverer og fakturerer. En særlig ting for vores type af virksomhed er, at vi skal indlægge en sukkerafgift på 14,20 kr. pr. kilo. I dag anvender vi når vi sender fakturaer til Coop. Vi bruger også i forbindelse med det offentlige system, hvor det er et krav at anvende elektronisk fakturering, forklarer Birgitte Mårtensson. NCI A/S har fået lavet en tilpasning, så sammenkobles med virksomhedens C5-økonomisystem. "Derved kan vi læse ordren direkte ind i vores it-system. Vi slipper for at taste, taste og taste, og nedsætter risikoen for fejl. Vores system gør også opmærksom på udsolgte varer eller andet, der forhindrer, at ordren kan effektueres, fastslår Birgitte Mårtensson. FAKTA OM LE N Foto: Nicola Fasano Flere og flere kunder, private som offentlige, kræver, at leverandører skal kunne modtage en ordre elektronisk, og at fakturaen kan hentes direkte ind i virksomhedens ERP-system. Begge dele klares nemt og billigt med Det eneste, der behøves, er adgang til Internettet. er baseret på de unikke GTIN-numre, som virksomheden allerede bruger i forbindelse med stregkodemærkning. er udviklet og ejet af GS1 Denmark og IBM. Cirka 350 virksomheder i Danmark bruger i dag For mere information, se eller kontakt René Vallentin Pedersen hos GS1 Denmark på telefon eller mail til

7 7 AUGUST 08 PÅ STREGEN Foto: Nicola Fasano DADAS GIVER OVERBLIK OVER STAMDATA Mindre virksomheder står sig bedst ved at være på forkant med at indmelde varer i den danske produktdatabase, mener André Kampmann, Flex Pack Industry A/S. Af Journalist Karin Elrød Man behøver ikke være it-nørd for at komme i gang med DADAS, understreger André Kampmann, produkt- og marketingkoordinator i Flex Pack Industry A/S. Alle kan klare at lægge data ind i databasen, når bare de tager opgaven seriøst. For oplysningerne skal være 100 pct. korrekte, og det er et stort ansvar, der ikke skal overlades til en tilfældig studentermedhjælp. Blandt Flex Packs produkter er det kendte slankemærke NUPO, som er bredt distribueret i detailhandlen. Det var for at være på forkant med kædernes krav om, at kvalitetssikrede stamdata på varerne skal kunne trækkes i den danske database, at André Kampmann tog på DADAS-kursus hos GS1 Denmark. Som han siger: En mindre virksomhed som vores kan ikke tage en mand ud af kalenderen på kommando, lige når grossister og kæder forlanger det. Kurset beskriver han som effektivt og intensivt: Da dagen var omme, havde jeg allerede nået at lægge en god del af NUPO sortimentet ind i databasen. Jeg har ikke haft meget behov for at slå op i manualen, for jeg kan hele tiden støtte mig til min kontaktperson i GS1 Denmark. Det er hurtigt og nemt at få svar på spørgsmål. Flex Pack har fået mere styr på varerne, understreger André: Når først man går i gang med at måle og veje sine produkter og emballager, finder man ud af, at mange oplysninger er unøjagtige og forældede, eller måske findes i en gammel mappe, der for længst er forsvundet. Spørger nogen mig i dag om størrelser og vægt, tjekker jeg bare DADAS og finder svaret dér. Han føler sig godt rustet til en ny runde af vareindmeldelser i forbindelse med en forestående relancering af sortimentet med nye varianter og emballagestørrelser. FAKTA OM DADAS DADAS er en dansk produktdatabase, som tjekker (validerer) varernes stamdata. Så kan alle led i forsyningskæden være sikre på, at oplysningerne er korrekte, inden de sendes videre. Derved undgås kostbare forsinkelser i ordrebehandling, transport, lagerstyring og fakturering. Det er nok, at leverandøren indmelder og vedligeholder sine varedata ét sted. Oplysningerne lagres i DADAS, og herfra kan de hentes af de grossister, der er medlem af DADAS. Som noget nyt kan andre grossister også få adgang til de kvalitetssikrede oplysninger i DADAS. Det foregår ved, at leverandøren sender dem et print af oplysningerne, i et format der er tilpasset den enkelte kunde, pr. fax eller mail. Læs mere om den nye service på side 11. For mere information, se eller kontakt DADAS sekretariatet på telefon eller mail til

8 PÅ STREGEN AUGUST 08 8 LETTERE IT FOR SME er I april måned deltog GS1 Denmark i et nyt initiativ, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang med en bedre udnyttelse af it. Budskabet er simpelt: I går glip af indtjening ved ikke at udnytte de muligheder der er. Af Signe Poulsen IBIZ-Centeret, der har til huse hos Teknologisk Institut i Tåstrup og Århus, er et 3-årigt projekt finansieret af Videnskabsministeriet, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder (SME er) til at se fordelene i at anvende it i dagligdagen, især vedrørende e-handel. Helt konkret har IBIZprojektet i år udmøntet sig i en DanmarksTur, en tur rundt til 20 danske byer med en lastbil indrettet som showroom, hvor GS1 Denmark var en af de virksomheder, der delte ud af råd og erfaringer til interesserede SME er. Vi skal tale med dem og sprede det glade budskab. (1) At der er masser af gode grunde til at bruge it i sin forretning. (2) At der er penge og tid at spare. Og (3) at arbejdet kan gøres lettere og hurtigere. Der er gevinster for alle, selv håndværksmesteren eren med få svende, fortæller Ebbe B. Petersen, leder af IBIZ-Centeret. Han fortsætter: Mange virksomheder tjener for lidt, fordi de spilder tiden med gammel teknologi. Fire ud af ti virksomheder ved for lidt om deres muligheder med ny teknologi. Frække ord som eindkomst, netbutik, NemHandel og CRM system, skal gøres til håndgribelig forretning for virksomhederne og det skal vi hjælpe med til. Ud over SME erne er projektet dog også rettet mod deres rådgivere, fx væksthuse, revisorer, bankrådgivere, software- og konsulentfirmaer. Ofte er det dem SME erne møder i hverdagen, og derfor prioriterer GS1 Denmark det højt at klæde disse rådgivere godt på, udtaler Teknisk Chef i GS1 Denmark, Per Kiilsholm, som selv vejledte edte de fremmødte i IBIZ-lastbilen i Ålborg, Århus og Viborg. Han tilføjer: Det her er et godt koncept: Vi bliver nødt til at komme til bjerget, for SME erne har ikke altid overskud eller overblik til at opsøge den rigtige hjælp og der er så mange produkter på markedet, at det er svært at vælge det rigtige. I tillæg til IBIZ-lastbilen, som kører igen de næste to år, tilbyder IBIZ-Centeret også andre gratis ydelser til SME er, der vil videre med IT-anvendelse. Vi fungerer også gerne som rådgivende kontaktled mellem dig som SME og IT-leverandører, fx med at afstemme forventninger. Besøg vores hjemmeside (www.ibizcenter.dk) og hold dig opdateret om arrangementer, kurser o.l., opfordrer Ebbe B. Petersen. Vores deltagelse i IBIZ-projektet skal ses som en del af vores engagement i at hjælpe vores mindre medlemmer med de udfordringer der er specifikke for dem det kommer både dem og hele forsyningskæden til gode, slutter Per Kiilsholm. Per Kiilsholm: Vi kommer gerne til bjerget, så de mindre virksomheder får overskud til at komme videre med IT. Snakken går livligt blandt rådgivere og interesserede virksomheder. GS1s stand i lastbilens showroom. IBIZ-lastbilen på besøg i Ålborg.

9 9 AUGUST 08 PÅ STREGEN LEVERANDØRER AF STREGKODE UDSTYR Listen omfatter leverandører, som har GS1 Håndbogen og abonnement på GS1 Denmarks medlemsblad "På Stregen". Listen opdateres løbende på FIRMANAVN TELEFONNR. PRODUKTER ADC Solutions Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, bordscannere, kontroludstyr, etiketter, kontrol af stregkoder, software Avery Dennison Nordic ApS Software, etiketter Axicode A/S, Hundested Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, software, etiketter, kontroludstyr, filmmasters, bordscannere, læsepenne BB Data Teknik A/S, Herlev Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, etiketter, software, kontroludstyr, bordscannere, læsepenne Birepo System, Greve Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, etiketter, kontroludstyr, bordscannere, læsepenne Bizerba AS, Skovlunde Stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, etiketter Bording Data A/S, Ishøj Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, bordscannere, læsepenne Circuit Data, Taastrup Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, software, kontroludstyr, bordscannere, læsepenne Cemiprint A/S, Hedensted Stregkodeprintere Commentor, Herlev Software til håndterminalscannere C. Thiim A/S, Herlev Håndscannere, håndterminalscannere, bordscannere, læsepenne Delfi Technologies A/S, Køge Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, kontroludstyr, bordscannere, læsepenne Elma Pos & Data A/S, Farum Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, bordscannere, læsepenne Excel Data København A/S, Glostrup Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, software, etiketter, bordscannere Formular Data, Taastrup Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, læsepenne Ganket A/S, Dragør Stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, software, etiketter, kontroludstyr, filmmasters IBM Danmark A/S, Lyngby Håndscannere, stregkodeprintere, bordscannere Klimax Etikettering A/S, Skovlunde Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, stregkodekontroludstyr, software, etiketter, kontroludstyr, filmmasters, bordscannere, læsepenne LSS Etikettering A/S, Randers Håndholdte scannere, stregkodeprintere, kontroludstyr, kontrol af stregkoder, software LOGISYS A/S, Taastrup Stregkodekontroludstyr Lyngsoe Systems A/S, Aars Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodekontroludstyr, software, etiketter, kontroludstyr, bordscannere, software Norris Print-Tech A/S, Aalborg SV Læsepenne, håndholdte scannere, bordscannere, håndholdte terminaler med scanning, stregkodeprintere, kontroludstyr, kontrol af stregkoder, software, etiketter PCSYS A/S Håndscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, software, etiketter, bordscannere, læsepenne, kontroludstyr, kontrol af stregkoder ProInfo Viborg A/S Microsoft C5/XAL stregkode & EDI løsninger til salgsvogne, serviceteknikere og logistik - online eller offline Scanvægt Nordic A/S Håndscannere, bordscannere, håndterminalscannere, stregkodeprintere, kontroludstyr, software, etiketter, kontroludstyr Schur Technology A/S Stregkodeprintere, etiketter, software T.H. Consult, Skødstrup Stregkodeprintere, software

10 PÅ STREGEN AUGUST NYHEDER FRA GS1 DENMARK Også pauserne blev benyttet til at dele erfaringer og ønsker til EPC/RFID-implementering. Morten Storm fra Container Centralen. OPBAKNING TIL EPC/RFID 110 deltagere ved GS1-konference i København vidnede om dansk og europæisk interesse for EPC/RFID-anvendelse. Af Signe Poulsen RFID-teknologien (Radio Frequency Identification) er i de seneste år gået fra at være en teoretisk mulighed for optimering af forretningsprocesser, til at være en realitet i virksomheder verden over. GS1 Denmark deltager aktivt i tag, der kan fremskynde danske virksomheders implemente-entering af EPC-løsningen (Electronic Product Code), der er GS1s til- system til udnyttelse af RFID-teknologien. Derfor samlede GS1 Denmark sammen med EAParbejdsgruppen (European Adoption Programme) i juni måned 110 EPC-brugere og -interessenter fra hele Europa (af disse 40 fra Danmark) til konference i København. Her mødtes producenter, distributører, it-leverandører og detailhandelen for at lytte til bl.a. Metro AGs, Oranges, EPALs, Container Centralens og Swisscoms erfaringer med implementeringer af GS1s EPC-løsning og ikke mindst for at netværke med nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Vi er utrolig glade for konferencens forløb, fx at der var så mange danske deltagere. Det var en spændende dag, præget af pionerånd og lyst til at udforske de muligheder for fx forbedret kundeservice, som GS1s EPC-løsning giver, men også med fokus på Return On Investment af EPC/RFID-implementering, fortæller ecomm-konsulent Douglas Hill, GS1 Denmark. Og der var mange konkrete eksempler, der lover godt for fremtiden. En af hovedtalerne på konferencen var danske Container Centralen, som anvender EPC til track-and-trace af deres Returnable Transport Assets gennem GS1 GRAI (Global Returnable Asset Identifier). Container Centralens budskab var klart: Den eneste skalerbare måde de vil kunne følge deres 3,5 millioner rullebure på og identificere lækage, er via RFID i kombination med GS1s system til unik identifikation. GUIDE TIL ECP/RFID I DAGLIGVAREHANDELENS FORSYNINGSKÆDE Der er netop offentliggjort en guide til implementering af EPC/RFID i detailhandelen og hos dens leverandører. Guiden, der er udgivet af GS1 in Europe, kan downloades fra Vil du vide mere om ECP/RFID, så kontakt Douglas Hill, GS1 Denmark, på mail eller telefon HVAD ER EPC/RFID? EPC er GS1s helhedsløsning til udnyttelse af RFID-teknologiens potentiale: Udover EPC- tag en, som fx salgsenheder, paller eller lastbiler mærkes med, leverer GS1 også et globalt informationsnetværk gennem hvilket samhandelspartnere kan udveksle tag -data, samt de yderligere informationer som "tag'en" kan fungere som link til. FORDELE VED EPC/RFID De mange deltagere lyttede opmærksomt. EPC/RFID-implementering giver mulighed for optimering af virksomhedens forretningsprocesser på en lang række områder, fordi den skaber synlighed i forsyningskæden. Ikke bare opdaterede informationer om hvor varer, paller, lastbiler etc. befinder sig hvornår, men også om hvordan den enkelte enheds tilstand var på et givet tidspunkt. Både leverandører, detailhandlere og logistikere kan udnytte synligheden og de forbedrede track-and-trace-muligheder for eksempel til: at mindske spild i pipeline, fordi man altid ved, præcis hvor mange enheder der befinder sig i butikken, på lageret, undervejs, osv. at minimere svind at opfylde nye lovkrav om viderebringelse og akkumulering af produktinformationer (epedigree) at undgå at piratkopiprodukter kommer ind i forsyningskæden at overvåge og dokumentere en kølekæde at sammenligne effektiviteten i produktionslinjer på en fabrik at håndtere produkter med en sidste salgsdato ude i butikkerne

11 11 AUGUST 08 PÅ STREGEN NYHEDER FRA GS1 DENMARK NY TIDSBESPARENDE DADAS SERVICE Med lanceringen af en ny service kan DADAS-medlemmer nu nå alle deres kunder fra DADAS uanset om kunden er medlem af DADAS eller ej. Af Signe Poulsen Der er nok ingen der holder af dobbeltarbejde, for udover tidsspild øger det også risikoen for fejl og dobbeltarbejde er det, når man skal indmelde produktstamdata i flere systemer. For DADAS-medlemmer har problemet indtil nu været, at ikke alle deres kunder endnu er i stand til at modtage data fra DADAS elektronisk: Vi oplever, at DADAS letter arbejdet med at indmelde produktstamdata betydeligt. Men vi bliver stadig nødt til at gøre det manuelt til nogle af vore kunder, fordi de ikke kan modtage data elektronisk fra DADAS, udtaler Susanna Romanini, logistikassistent fra Urtekram. Men med en ny funktionalitet i DADAS bliver problemet løst, forklarer Erik Søgaard, projektleder for DADAS hos GS1 Denmark: Nu kan DADAS-medlemmer, der har indmeldt produktstamdata i DADAS, også trække dem ud i et format, der er tilpasset hver kunde uanset om kunden er DADAS-medlem. Med den nye funktionalitet kan man altså nyde godt af valideringsfunktionen i DADAS, selvom ens kunder ikke er medlemmer af DADAS. Dagligvaregrossisterne og DLF anbefaler leverandører, store som små, at tilmelde sig DADAS, både af hensyn til leverandørernes interne sering og af hensyn til samhandlen, fx i forhold til at undgå fejl i effektivi- forsyningskæden. Besøg og se en trin-for-trin-vejledning i hvor enkelt det er at sende tilpassede produktindmeldelsesblanketter til dine kunder. Kontakt DADAS sekretariatet for yderligere information på telefon eller mail PRODUKTUDVIKLING DER RAMMER RIGTIGT Vi havde et problem, som vi gik til DADAS-sekretariatet hos GS1 Denmark med, og her var man positivt indstillede over for en tilpasning af DADAS der blev virkelig lyttet til vores behov. Derfor glæder vi os til at komme i gang med den nye mulighed for at benytte tilpassede indmeldelsesblanketter, fortæller Susanna Romanini. Fra GS1 Denmarks side er der også tilfredshed: Vi er glade, når DADAS-brugere melder tilbage med deres erfaringer med at anvende DADAS i hverdagen. For det er netop sådan feedback, der har gjort det muligt for os at udvikle den nye funktionalitet, udtaler Erik Søgaard. Og derfor ved vi også, at vi med denne udvidelse af DADAS-servicen leverer en vare, som alle vores medlemmer vil få glæde af.

12 GS1 Denmark Hammershusgade 17, 2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring B Ryttermarken 2 DK-3520 Farum Tel: Fax:

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 Standarder What s in it for me? Et sprog Standarder er aftaler som strukturerer aktiviteter eller industri - regler alle følger ü Åbne ü Neutrale

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

GS1 VÆRKTØJERNE GØR DAGLIGDAGEN LETTERE

GS1 VÆRKTØJERNE GØR DAGLIGDAGEN LETTERE Denmark GS1 VÆRKTØJERNE GØR DAGLIGDAGEN LETTERE TEMA PÅ SPORET AF SPEGEPØLSEN side 3 GS1 DATABAR side 7 GS1 DENMARK FÅR NY HJEMMESIDE side 8 RFID/EPC ERFA-MØDE I KØBENHAVN side 9 Nr. 2. April 2008 PÅ STREGEN

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

SYNLIGHED I FORSYNINGSKÆDEN MED RFID/EPC

SYNLIGHED I FORSYNINGSKÆDEN MED RFID/EPC Denmark SYNLIGHED I FORSYNINGSKÆDEN MED RFID/EPC GRØNT LYS FOR RFID side 3 FOKUS PÅ PATIENTSIKKERHED side 7 BREVKASSEN: HVOR STOR SKAL EN STREGKODE VÆRE? side 10 Nr. 1. Marts 2010 PÅ STREGEN MARTS 10 2

Læs mere

FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3

FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3 Denmark Husk at opdatere jeres kontaktinformationer! Send en e-mail til info@gs1.dk FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3 VÆRDIEN AF INTERN STYRING AF STAMDATA ERFARINGER FRA ØSTRIG side

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS

STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS Denmark TEMA STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS LILLE NUMMER STYRER STORT SYSTEM side 3-5 NY GS1 SERVICE: GLNDAS HOLDER DIG OPDATERET side 6-8 OPDATERING OM GS1 DATABAR side 10 Nr. 1. Marts 2009 PÅ

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN« PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM. The new approach to software.

SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN« PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM. The new approach to software. SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN«PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM The new approach to software LittleBeacon CASESTORY KRUUSE A/S er totalleverandør af alt, hvad dyrlæger har brug

Læs mere

5 trin. ind i stregkodernes verden

5 trin. ind i stregkodernes verden 5 trin ind i stregkodernes verden Version 1.1 - juni 2010 Copyright GS1 Denmark 2010 ONE global system ONE global standard ONE global solution Globale produktnumre og stregkoder Hvordan og hvorfor Introduktion

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

www.carl-ras.dk dit værktøj til vores værktøj

www.carl-ras.dk dit værktøj til vores værktøj www.carl-ras.dk dit værktøj til vores værktøj Vi ved godt, at du ikke altid har brug for vores kompetente vejledning for at gøre dine indkøb hos os. Nogle gange skal du blot have genopfyldt dit lager.

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

DADAS. Nu skal varerne i poolen. Det bliver let at dele information. Een fejl er lig med tusind. Servicecenter skal give ro i maven. Nr.

DADAS. Nu skal varerne i poolen. Det bliver let at dele information. Een fejl er lig med tusind. Servicecenter skal give ro i maven. Nr. Nr. 2 Juli 2005 DADAS Nu skal varerne i poolen se side 3 Det bliver let at dele information se side 6 Een fejl er lig med tusind se side 8 Servicecenter skal give ro i maven se side 9 Le er John Olsen

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Hvordan ønsker du at holde kontakten? Har du brug for at bestille mere? Hold dig opdateret om nyheder og information.

Hvordan ønsker du at holde kontakten? Har du brug for at bestille mere? Hold dig opdateret om nyheder og information. EFG KUNDESERVICE Together we make it matter EFG kundeservice - gør det nemmere at være kunde. Vi lancerer nu en helt ny kundeservice og logistik model for hurtigere, klarere og bedre kommunikation. En

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

TEMA DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ. Denmark. NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8

TEMA DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ. Denmark. NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8 Denmark DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ TEMA NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8 nr 2. August 2007 PÅ STREGEN AUGUST 07 2 LEDER 30 ÅR OG

Læs mere

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET!

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! WHITE PAPER LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! Fem områder, hvor fri-tale-teknologi kan effektivisere jeres kontaktcenter juni2016_17009 Effektiv styring af henvendelser og bedre kundeoplevelse med fri tale Det

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Altid med, altid opdateret

Altid med, altid opdateret MIT BDO BDO Online Sikker og nem login Mit BDO benytter NemID til login. Det betyder, at du ikke får endnu et brugernavn og en adgangskode at holde styr på. Hold dig opdateret Download vores App Mit BDO

Læs mere

3C Salesforce Support

3C Salesforce Support 3C Salesforce Support www.3cconsult.dk Salesforce Cloud Alliance Partner Salesforce support Hvem peger flaskehalsen på hos jer? - Er din Salesforce medarbejder 4 personer i 1? - Vil han gerne holde fri,

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering.

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering. Mamuts Ekstraordinære stilbud 70% på opgradering se side 47% på kursuspakke se side 6 0% pris på ekstra brugerlicens se side 2 Mamuts Få øget effektivitet Skab bedre overblik Hav opdateret information

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV!

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV! NYHEDSBREV Juni 2016 Nr. 2 NÆSTVED ERHVERVSFORENING BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE! MISSION 2016: Arbejde for, at kommunen er endnu mere ambitiøs i deres erhvervsfremmende aktiviteter Arbejde

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

GS1 I SUNDHEDS- SEKTOREN Forfalskede tasker er et problem forfalsket medicin er et STORT PROBLEM

GS1 I SUNDHEDS- SEKTOREN Forfalskede tasker er et problem forfalsket medicin er et STORT PROBLEM Denmark TEMA GS1 I SUNDHEDS- SEKTOREN Forfalskede tasker er et problem forfalsket medicin er et STORT PROBLEM GS1 DATAMATRIX ER LYKKEN HOS LUNDBECK side 3-5 NYE BEHOV NY STREGKODE HOS NOMECO side 6-7 ER

Læs mere

HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv. www.businessportal.dk

HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv. www.businessportal.dk HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv www.businessportal.dk PROGRAM NU EFTER PAUSEN Velkommen & dagens program v/ Hans Peder Wagner, Frederikssund Erhverv Digitale ambitioner i Frederikssund

Læs mere

SME'er. og brug af GS1 standarder. Et skub til de små side 3 legende let med le@n side 5 stor aktivitet i dadas side 7 sikker medicin side 8.

SME'er. og brug af GS1 standarder. Et skub til de små side 3 legende let med le@n side 5 stor aktivitet i dadas side 7 sikker medicin side 8. Denmark Tema SME'er og brug af GS1 standarder Et skub til de små side 3 legende let med le@n side 5 stor aktivitet i dadas side 7 sikker medicin side 8 nr 1. Marts 2007 på stregen ma r ts 07 2 leder Nhøj,

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Webshop. Kom godt i gang

Webshop. Kom godt i gang Webshop Kom godt i gang Agenda IT infrastruktur, arbejdsgange samt flow i en webshop Pause Vækst på top og bund Pause Brugervenlighed og IBIZ-center Tak for i dag Introduktion Mikkel Leth Olsen mikkel@ibiz-center.dk

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

RFID teknologi og detailhandlen

RFID teknologi og detailhandlen RFID teknologi og detailhandlen Banebrydende pilotprojekter kan være løftestangen, der sætter nye standarder for effektivisering af forsyningskæden i detailhandlen i de kommende år. v/finn Zoëga, Chefkonsulent,

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

TRANSPORT & LOGISTIK

TRANSPORT & LOGISTIK TRANSPORT & LOGISTIK Hos ALSO mestrer vi både at levere paller til et centrallager og enkelte pakker direkte til kunden i en webshop og hvis en vare er bestilt inden kl. 16.30 til levering i Danmark, sikrer

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

NemHandel i den offentlige sektor

NemHandel i den offentlige sektor NemHandel i den offentlige sektor Ny lovgivning Helle Schade-Sørensen Chefkonsulent IT og Telestyrelsen De første erfaringer Jan Hansen Indkøbskonsulent Høje Taastrup Kommune NemHandel ny lovgivning Hvad

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Europamester i at spare energi

Europamester i at spare energi Europamester i at spare energi Kan du se din virksomhed som en frontløber for energibesparelser? Kunne du tænke dig europæisk anerkendelse for resultaterne? Så deltag i energisparekonkurrencen European

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Det, du lige mangler siden Køb, når og hvordan det passer dig

Det, du lige mangler siden Køb, når og hvordan det passer dig in dk Det, du lige mangler siden 1969 Historien om os går tilbage til 1969, hvor den første butik åbnede i Aarhus. Redoffice Kontorsupermarked (tidligere ZAP-in Kontorsupermarked) har i dag otte butikker

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Marked. Udbyder U n u s e d. S e c t i o n. Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er. Unu sed Secti on Spa ce 1. U n u s e d. S p a c e.

Marked. Udbyder U n u s e d. S e c t i o n. Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er. Unu sed Secti on Spa ce 1. U n u s e d. S p a c e. Unu sed Secti on Spa ce 1 Udbyder U n u s e d S e c t i o n S p a c e 2 Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er Marked U n u s e d S e c t i o n U n u s e d S e c t U n u s e d S e c t Un us ed Se cti

Læs mere