Afsluttende hovedopgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende hovedopgave"

Transkript

1 Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Simon Lionel Nielsen MFOA0913 Markedsføringsøkonomuddannelsen 1

2 Markedsføringsøkonomuddannelsen University College Nordjylland 4. Semester 2015 Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Rapporten er udarbejdet af Simon Lionel Nielsen, MFOA0913 CPR: Vejleder: Morten Friis Frederiksen Afleveringsdato: 22. Maj 2015 Antal anslag inklusiv mellemrum: Antal normalsider: 32,3 2

3 Indholdsfortegnelse Executive summary...4 Indledning...5 Problemformulering...5 Afgrænsning...7 Metode...8 Intern analyse af Bastex ApS...10 Værdikæde...10 Primære aktiviteter...10 Støtte aktiviteter...13 Organisation og ledelse i Bastex ApS...17 Regnskabsanalyse...19 Ekstern analyse...22 PEST- analyse...22 Politiske og lovgivningsmæssige forhold...22 Økonomiske og demografiske forhold...23 Sociale og kulturelle forhold...26 Teknologiske og miljømæssige forhold...27 Analyse af konkurrencesituationen Porters Five Forces...29 Konkurrencesituationen i branchen...29 Købernes forhandlingsstyrke...30 Konkurrence fra substituerende produkter...30 Leverandørernes forhandlingsstyrke...31 Truslen fra nye udbydere...32 SWOT- Analyse...33 Segmentering og målgruppevalg...37 SMUK- modellen...37 Målgruppevalg...40 Strategi...41 Marketing- mix...41 Produkt...41 Pris...42 Placering...43 Promotion...43 Organisation i Holland...44 Konklusion...45 Kildefortegnelse...47 Bilag

4 Executive summary This report provides various analyses, an evaluation and a final conclusion connected to the company Bastex ApS and their possible penetration of the Dutch clothing market. Throughout the report specific methods, theories etc. will be used in order to find the final conclusion for this particular problem. During my market analysis I discovered that a high level of competition characterizes the Dutch clothing market, which makes it very hard for new businesses to enter. Furthermore, the e- trade on the Dutch clothing market is rapidly growing, which is very concerning for the Dutch shops as well as for new intruders. Throughout the report you will see that there are some major threats connected to this possible penetration of the Dutch clothing market. As a result of this, Bastex ApS are facing a lot of hard work, if they want to enter this specific market in the future. The internal situation of the company, Bastex ApS, has also been analyzed in order to understand and see the potential of Bastex ApS. The company definitely has some internal strengths that they could take advantage of, but the external threats on the market is too critical for Bastex ApS to overcome at the moment. The conclusion of the report is that it is too risky for Bastex ApS to enter the Dutch market at the moment. The company will have to develop even further if they want to make a significant position on the market. 4

5 Indledning I forbindelse med mit 4. Semester på University College Nordjylland udarbejdes en endelig hovedopgave, som tager udgangspunkt i en eksisterende virksomhed. Denne virksomhed er Bastex ApS, som er et dametøjsfirma lokaliseret i Støvring, Danmark. Problemstillingen tilhørende denne opgave vedrører Bastex ApS potentielle indtrængning på det hollandske marked. Opgaven bliver derfor udarbejdet ud fra denne problemstilling, som er henholdt til University College Nordjyllands projektmanual tilhørende min årgang. Problemformulering Bastex ApS er et engrosfirma af dametøj, som blev etableret i 1989 ved daværende direktør Willy Møller Jensen. Willy Jensen havde fra start af en klar idé om, at han ville starte et firma, som skulle være af de første i Nordjylland til at skabe tidens trend i dametøj til kvinder i alderen 25+. Dette skulle blandt andet ske gennem let omsættelighed, god kvalitet til favorable priser samt omgående levering. Disse tre fokuspunkter har fra start af været de altoverskyggende værdier, som Bastex ApS lever på. Siden etableringen af firmaet i 1989 har Bastex ApS arbejdet sig op til i dag at være et velkendt, troværdigt AAA- rated firma. Ydermere har Bastex ApS modtaget en Gazellepris i både 1995 og Som et resultat af at Bastex ApS kunder har ytret ønske om at signalere mere selvstændighed samt personligt præg har firmaet introduceret et mere livsstilsorienteret brand, Sara Louise, som et supplement til den øvrige kollektion. Sara Louise blev introduceret i 2001, og har siden da oplevet en kraftig vækst i netop denne kollektion. Bastex ApS er i dag repræsenteret i hele Skandinavien, herunder Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Island, Grønland samt Finland page=5 2 5

6 Firmaet er siden hen blevet opkøbt af Pierre Nielsen, som i 2001 overtog firmaet. Den positive fremgang for Bastex ApS er dog på ingen måde stoppet her. Firmaet er begyndt at tænke i nye potentielle markeder at investere i, og da de stadig er et AAA- rated firma, signalerer disse to ting altså, at der stadig er et solidt fundament at bygge videre på. Direktør Pierre Nielsen har for nyligt vist interesse for at indtræde på det hollandske marked grundet muligheden for at spille på flere strenge, markedsmæssigt. Dette vil gøre virksomheden mindre konjunkturafhængig. Da Holland rent kulturelt minder meget om Danmark, og for Bastex ApS vedkommende er uberørt, så er dette altså et marked, som ifølge Pierre Nielsen er værd at undersøge til bunds. Da Bastex ApS er en engrosmellemhandler virksomhed, er der altså ikke tale om opstart af ny afdeling på det hollandske marked. Bastex ApS er ude efter at få en sælger tilkoblet det pågældende marked, så der kan skabes relationer samt salg igennem denne person. Denne problemstilling leder mig altså til en endelig problemformulering, som lyder således: Hvorledes udformes Bastex ApS endelige marketing- mix ved en mulig indtrængning på det hollandske dametøjsmarked? Vil det på nuværende tidspunkt være fordelagtigt for Bastex ApS at trænge ind på det hollandske marked? 6

7 Afgrænsning Rapporten afgrænser sig fra en analyse af Bastex ApS forsyningskæde i den interne analyse, da viden herom ikke har været tilstrækkelig i forhold til en fyldestgørende analyse. Dette skal ses i lyset af, at Bastex ApS intet samarbejde har med de første par led i forsyningskæden, som i sidste ende gør, at analysen heraf ikke ville være tilfredsstillende. Derudover afgrænser rapporten sig fra alle andre regnskabsår end 2012/2013 samt 2013/2014. Grunden til dette skal findes i, at disse to regnskabsår danner tilstrækkelig grobund for, hvor Bastex ApS ligger i dag, rent økonomisk. Da disse to regnskabsår i høj grad differentierer sig fra hinanden, så er dette de mest relevante nøgletal at kigge på. Rapporten afgrænser sig ydermere fra udarbejdelse samt analyse af konkurrenternes markedsandele på det hollandske marked, da viden herom ikke har været tilgængelig. Til slut afgrænser jeg mig i min opgave fra en handlingsplan tilhørende Bastex ApS mulige indtrængning på det hollandske marked. Det gør jeg, da en mulig handlingsplan vil være et af mine fokuspunkter til min eksamenspræsentation. På den måde har jeg altså mulighed for at gå i dybden med denne til min eksamen. 7

8 Metode Først sker en intern analyse, hvor jeg vil starte med at udarbejde en værdikædeanalyse for derigennem at fastlægge Bastex ApS styrker i forbindelse med værdiskabelse for den endelige slutkunde. I denne værdikædeanalyse kommer jeg både ind på de primære samt sekundære aktiviteter. Hele den række af værdiskabende aktiviteter, der udføres for at indkøbe, råvarer, designe, producere, markedsføre, levere og servicere virksomhedens produkt, som tilsammen skaber produktets værdi for kunden. 3 Dette er definitionen af en virksomheds værdikæde, og da disse elementer alle er af afgørende betydning for den endelige værdi, som kunden til slut får i hånden, så er det meget vigtigt at få analyseret denne til bunds. Igennem denne analyse kan det konstateres, hvor i værdikæden Bastex ApS tilfører mest mulig værdi for kunden. Derudover vil jeg fortælle om den ledelsesstruktur, som eksisterer i Bastex ApS, da man ved hjælp af dette kan finde frem til, hvor gennemsigtig virksomheden er, hvor høj grad af videndeling der foregår i virksomheden osv. Det er meget relevant at få kigget på ledelsesstrukturen i en virksomhed, da man ud fra dette sandsynligvis kan se den røde tråd igennem hele den pågældende virksomhed. Ydermere vil jeg lave en regnskabsanalyse for Bastex ApS. Dette gør jeg grundet behovet for at se, hvordan økonomien forløber sig i virksomheden. Ud fra denne analyse er det muligt at finde frem til, hvordan og hvorledes Bastex ApS skal operere i den nærmeste fremtid. Dernæst kommer den eksterne analyse af det hollandske marked. I den eksterne analyse vælger jeg at lave en PEST- analyse, da dette analyseværktøj giver et godt indblik i de eksterne muligheder og trusler, der er forbundet med en mulig indtrængning på det hollandske marked. Igennem en PEST- analyse kan man altså komme frem til, hvordan de eksterne forhold er på det pågældende marked, i dette tilfælde det hollandske marked. 3 International Markedsføring Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warmin Jensen, Kurt Jepsen, Mette Risgaard Olsen & Peter Schmalz, side 41 8

9 Udover en PEST- analyse vælger jeg også at fokusere på Porters Five Forces modellen. Denne model skal være med til at give et indblik i den konkurrencesituation, der hersker på markedet. Porters Five Forces er rigtig effektiv til at finde frem til konkurrencesituationen ved hjælp af de enkelte forhold i modellen. Modellen tager udgangspunkt i fem markedskræfter, som har indflydelse på virksomheden. Disse markedskræfter er konkurrencesituationen i branchen, købernes forhandlingsstyrke, konkurrence fra substituerende produkter, leverandørernes forhandlingsstyrke og truslen fra nye udbydere. Efter disse analyser opsummeres det hele i en endelig SWOT- analyse. Denne SWOT- analyse giver et samlet overblik over den interne analyse samt den eksterne analyse, hvor man i dette værktøj ender med at have de samlede styrker, svagheder, muligheder og trusler som både foregår internt i virksomheden og på det eksterne marked. Ud fra denne SWOT- analyse kommer man altså frem til, hvor stærkt virksomheden reelt står i forhold til virksomheden selv samt på det pågældende marked. Dernæst laver jeg en segmentering, så jeg på den måde kan finde ud af, hvilke segmenteringskriterier Bastex ApS skal gå efter på det hollandske marked. Dette er meget vigtigt, da virksomheden på den måde kan finde ud af, hvilke kriterier der er vigtige for dem i forhold til deres mulige kunder på det hollandske marked. Ud fra denne segmenteringsproces kommer jeg så frem til den endelige målgruppe, som Bastex ApS skal rette sig imod. Til slut udarbejdes det endelige marketing- mix for Bastex ApS på det hollandske marked. Det er igennem dette marketing- mix, at Bastex ApS endelige strategi bliver fundet. Derfor er det altså vigtigt, at dette mix bliver udarbejdet på den bedst mulige måde. Den endelige organisation på det hollandske marked bliver også beskrevet i dette afsnit. På den måde kan den nye, mulige sælger på det hollandske marked altså finde ud af, hvordan organisationsstrukturen forholder sig i Bastex ApS. 9

10 Intern analyse af Bastex ApS I dette afsnit sker en værdikædeanalyse, hvori jeg vil analysere virksomhedens primære samt sekundære aktiviteter. Derefter analyseres virksomhedens organisation, hvorefter jeg til slut vil lave en regnskabsanalyse. På den måde bliver den interne analyse af Bastex ApS foretaget. Værdikæde Primære aktiviteter Indgående logistik Den indgående logistik, som blandt andet omfatter modtagelse og lagring, er en vigtig del af Bastex ApS værdiskabelse. Firmaet er udstyret med tre store lagerhaller, hvori alle varerne er systematisk indrettet efter varenumre. Dette betyder altså, at det er nemt for lagerarbejderen at finde frem til den enkelte vare igennem dette system. Derudover er lageret også udstyret med et elektronisk lagersystem, som gør det endnu mere effektivt for lagerarbejderen at finde frem til den endelige vare på lageret. Disse systemer er alt sammen med til at skabe de bedste forudsætninger for effektiviteten af varer i Bastex ApS. Den fysiske distribution af de importerede varer fra de pågældende leverandører sker gennem aftale med ALPI World, som står for hele den fysiske distribution af indgående varer hos Bastex ApS. 4 4 Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 10

11 Produktionen Fremstillingsprocessen (produktionen) er ikke noget, Bastex ApS har med at gøre. Firmaet får blandt andet produceret dametøj i Sydkorea, Kina, Indonesien, Marokko og flere andre steder, hvorefter disse produktionsvirksomheder leverer varerne til leverandører i England. Dernæst bliver varerne leveret til Bastex ApS fra disse pågældende leverandører. Dette betyder altså, at Bastex ApS ikke som sådan er med til at skabe værdien i dette led af værdikæden. Man er altså derfor nødt til at stole på disse produktionsvirksomheder samt leverandører, hvilket Bastex ApS i den grad gør. Firmaet har kvalitetssikring med varerne ved hver levering, hvilket igen er med til at højne den endelige værdi for slutforbrugeren. De samme leverandører er blevet brugt i mange år, hvilket altså vidner om et stærkt samarbejde samt et tillidsfuldt bånd parterne imellem. 5 Udgående logistik Udgående logistik er forbundet med ordremodtagelse, ordrebehandling, pakning af produkter samt fysisk distribution af det færdige produkt. Dette punkt i værdikæden er ligesom den indgående logistik et led, hvor Bastex ApS uden tvivl også er stærkt kørende. Det betyder derfor, at ordrebehandlingen og pakningen af det færdige produkt altså sker meget effektivt. Dette er nemlig med til at opretholde én af firmaets kernekompetencer, nemlig omgående levering. 6 Hos Bastex ApS har kunderne mulighed for at få dag- til- dag levering, hvis dette måtte ønskes. Vi opererer ud fra et forretningskoncept, som lyder således: Ordrer inden kl. 14 skal sendes samme dag. Dette er vores største konkurrenceparameter, og vi har derfor tænkt os at udnytte denne til fulde. Denne mulighed for kunderne er blandt andet med til at sikre et højt serviceniveau, så kunderne forhåbentligt har lyst til at handle med os igen, siger Pierre Nielsen, direktør for Bastex ApS. De tidligere omtalte systemer på lageret er med til at højne graden af både professionalisme og effektivitet. Disse systemer gør nemlig firmaet i stand til at ordrebehandle varerne på den 5 Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 6 11

12 hurtigste måde, så der på den måde skabes mest mulig tid til andre opgaver. Systemet gør derudover ordremodtagelsen meget ukompliceret, da systemet allerede har fundet plads til den enkelte vare i de tre lagerhaller, når den næste levering træder ind af døren. Planlægningen af den udgående transport sker således efter aftale med GLS Logistics, som står for den udgående distribution af varerne hos Bastex ApS. Markedsføring & salg Grundet virksomhedens begrænsede midler til markedsføring 7, så benytter Bastex ApS sig udelukkende af deres hjemmeside, Markedsføring udover dette sker gennem mund- til- mund markedsføring. Mund- til- mund markedsføring går ud på, at de enkelte kunder snakker med andre potentielle kunder om deres oplevelser med firmaet. Derigennem skabes der muligvis nye kunderelationer, hvis disse mund- til- mund oplevelser er positive. Hvis disse ikke er positive, så skabes der selvfølgelig en mistillid til virksomheden. Dette gør selvfølgelig virksomheden ude af kontrol til at styre, hvilke kunder der får besked om virksomhedens eksistens, men da kundekartoteket i forvejen er meget tilfredsstillende for Bastex ApS, så er disse to former for markedsføring noget, som virksomheden kan leve med. 8 Ydermere foregår mulig markedsføring igennem en månedlig nyhedsmail, som bliver sendt ud til de kunder, som måtte ønske det. Service På samme måde som indgående logistik og udgående logistik er det, så er serviceleddet i værdikæden uden tvivl et kerneområde for Bastex ApS. Som tidligere nævnt er den korte leveringstid et instrument, som Bastex ApS spiller meget på. Serviceniveauet bliver uden tvivl forhøjet af dette, da kunderne har mulighed for at få leveret varerne til døren dagen efter den enkelte bestilling. 7 Regnskab: 0 8 Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 12

13 Ydermere er kvalitetssikringen af varerne et kæmpe indspark i forhold til et højt serviceniveau, da kunderne på den måde ved, hvad de får leveret. Dette medfører, at kunderne føler sig set, hvilket signalerer, at Bastex ApS koncentrerer sig om den enkelte kunde og derigennem forsøger at skabe det bedst mulige slutprodukt. Støtte aktiviteter Indkøb Første led i støtteaktiviteterne er indkøb, som f.eks. har med valg af leverandører og bestillingsrutiner at gøre. Bestillingsrutinerne sker efter gennemgang af de enkelte varer, hvor der vurderes, om de enkelte varer skal bestilles hjem igen. Det betyder altså, at der ikke er faste bestillingsrutiner på de enkelte tøjvarer, men at der i stedet for bliver foretaget en grundig undersøgelse af, hvilket varer der skal på lager igen. Leverandørerne og Bastex ApS har en klar aftale om, at der foreligger en aftale de to parter imellem, men at der ikke er en fast bestillingsrutine på de enkelte varer hos den pågældende leverandør. Derfor er indkøbene altså foretaget efter behov, og ikke på en rutinemæssig baggrund. Da virksomheden indkøber varerne før kundernes ordrer, grundet en forventning om at få solgt varerne, så betyder dette altså en stor kapitalbinding i lageret. Valg af de enkelte leverandører sker efter nøje gennemgang af udplukkede leverandører, som alle på en eller anden måde kan opfylde Bastex ApS behov for produktion, leveringstid osv. Derefter bliver disse leverandører vejet op imod hinanden i forhold til pris, kvalitet og leveringstid, hvorefter der bliver taget kontakt til disse. 9 9 Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 13

14 Teknologiudvikling Både hos Bastex ApS leverandører samt disse leverandørers produktionsvirksomheder er der generelt et højt niveau af teknologi, hvilket er en vigtig forudsætning for, at produktionens kvalitet og hastighed bliver fulgt til punkt og prikke. For at kunne organisere store leverancer, høj kvalitet osv. kræves der opdateret udstyr samt teknologi. I administrationen hos Bastex ApS er der samtidig også et højt teknologisk niveau, da virksomhedens CRM (Cutomer Relationship Management) er i top. Denne tankegang om CRM, som er et udtryk for en tankegang baseret på en tæt dialog med kunderne og et system for styring af virksomhedens kunderelationer 10, er et element som specielt én af kontorassistenterne tager sig meget af, da denne kontorassistent har et naturligt flow for kunderelationer, er struktureret omkring styring af netværk og samtidig er dygtig til at tage sig tid til den enkelte kunde. 11 Derfor er CRM altså en integreret del af Bastex ApS filosofi. Menneskelige ressourcer Der er ingen tvivl om, at motiverede medarbejdere er altafgørende for, at primæraktiviteterne kan fungere optimalt i en virksomhed. Bastex ApS gør dog ikke noget for at efteruddanne deres medarbejdere, motivere dem på en speciel måde eller andet. 12 De fleste medarbejdere hos Bastex ApS har været der i mange år, og dette kan selvfølgelig være både en fordel, men det kan samtidig også være en ulempe. Fordelen ligger selvfølgelig i, at de enkelte medarbejdere har det hele på rygraden, hvilket betyder, de er så effektive, som de overhovedet kan være, da de ikke har brug for oplæring, tid til at sætte sig ind i tingene osv. Ulempen derimod finder vi faktisk i det samme eksempel. Hvis man har været på en arbejdsplads i mange år, så kan motivationen til sidst godt dale en smule dag for dag, da man laver det samme dag ud og dag ind uden egentlig at føle, at man gør en forskel. Derfor kan dette eksempel også blive en sovepude for mange, hvis ikke de bliver holdt ved lige. Bastex 10 International Markedsføring Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warmin Jensen, Kurt Jepsen, Mette Risgaard Olsen & Peter Schmalz, side Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 12 Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 14

15 ApS har dog generelt haft nogle flotte økonomiske tal de sidste mange år, med undtagelse af sidste regnskabsår 13, så dette er selvfølgelig en god indikation af, at medarbejderne stadigvæk er topmotiverede i deres arbejde. Virksomhedens infrastruktur Organisationsstrukturen i Bastex ApS er sat op således, at direktøren, Pierre Nielsen, sidder alene øverst i organisationen, hvor en bogholder, en intern sælger, en receptionist samt lagermanden kommer efterfølgende i den daglige infrastruktur på arbejdspladsen. Dernæst følger en masse sælgere, som er lokaliseret i både Danmark, Sverige, Finland og Norge. Sælgerne indgår dog ikke i infrastrukturen på selve arbejdspladsen, da disse har deres daglige gang på vejen. Da der ikke eksisterer en salgschef i virksomheden, så går de enkelte sælgere på de respektive markeder altså ind på lige fod med de øvrige ansatte i organisationen. Der er 8 sælgere i Bastex ApS fordelt i hele Norden. Dette betyder altså en samlet organisation bestående af 13 personer. Den daglige gang på Bastex ApS arbejdsplads er derfor kun kendetegnet af en direktør, en bogholder, en receptionist, en intern sælger og en lagermand, som alle ligger under direktøren i organisationsstrukturen. Direktøren for Bastex ApS har det generelle overblik i virksomheden, hvor han også står for selve strategien for virksomheden samt kvalitetsstyringen med varerne. Derudover er det også ham, de store kunder kontakter, hvis de har vigtige spørgsmål til deres ordrer. Det er altså derfor direktør Pierre Nielsen, som alene står for selve organiseringen i virksomheden grundet virksomhedens størrelse. 13 Regnskab: 0 15

16 Når man derfor ser på Bastex ApS værdikæde, så er der altså ingen tvivl om, hvor de har deres kernekompetencer, og hvor de derigennem skaber værdien for kunden. Deres høje serviceniveau, effektive lagersystem samt deres grundige kvalitetssikring af varerne er alt sammen med til at skabe en meget høj værdi for kunden, som i sidste ende er dét det hele handler om, da dette forhåbentligt får kunderne til at vende tilbage igen. 16

17 Organisation og ledelse i Bastex ApS Bastex ApS arbejder ud fra en funktionsopdelt organisation, men da virksomheden er af begrænset størrelse, så findes der ikke underpunkter i de enkelte områder af organisationen. Den funktionsopdelte organisation er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejder har viden om sit eget område og ikke nødvendigvis andres. På trods af en direktør øverst i sædet er der i Bastex ApS stort set intet hierarki, da det, igen, er en begrænset virksomhed. Dette gør altså kommunikationen i virksomheden horisontal, hvilket betyder, at alle ansatte kan kommentere hinandens arbejde. I en virksomhed som Bastex ApS er teamwork og tillid derfor nøgleord, da tæt samarbejde sker i de enkelte kundeordrer. Organisationen er altså derfor som udgangspunkt funktionsopdelt, dog med det forbehold at man kan supplere hinanden på tværs af de forskellige områder i virksomheden. Den funktionsopdelte organisation i Bastex ApS Direktør Pierre Nielsen Receptionist Intern sælger Bogholder Lagerarbejder Camilla Møller Birgitte Nielsen Solveig Nielsen Allan Vibæk Den demokratiske leder er det, der kendetegner Pierre Nielsens ledelsesstil i Bastex ApS. Denne form for leder mener, at medarbejderne er ansvarlige i forhold til deres eget arbejde, egne opgaver osv. kombineret med at de er vækst- og udviklingsorienteret. Derudover er denne leder kendetegnet ved, at han inddrager både den enkelte medarbejder samt hele gruppen, hvor hver medarbejder bliver set. 17

18 Derudover er samarbejde et altoverskyggende nøgleord i dennes ledelsesstil, da samarbejde ifølge denne leder er roden til alt godt i virksomheden. Grundet denne form for tæt samarbejde er klimaet i den samlede gruppe på arbejdspladsen rigtig god, og der er derfor god harmoni medarbejderne imellem. Dette er altså også meget kendetegnende for Bastex ApS. Den demokratiske leder kendetegnes også ved, at beslutninger først tages, når de involverede parter har været med til at diskutere og vurdere de forskellige muligheder til det pågældende emne. Dette fortæller altså, at den demokratiske leder kan lide at inddrage sine medarbejdere, da han ved, at samarbejde er nøglen til en succesfuld virksomhed. Ydermere har denne form for leder et Y- syn på mennesker 14, hvilket blandt andet kendetegnes ved frihed til at styre sig selv og udføre udviklende arbejdsopgaver kombineret med at arbejdet er lige så naturligt for mennesket som f.eks. leg og hvile. 15 Disse ovenstående karakteristika er alt sammen grundlæggende værdier for ledelsesstilen i Bastex ApS, hvor Pierre Nielsen forsøger at efterleve disse ting i den daglige gang på arbejdspladsen. 14 Organisation & ledelse i teori og praksis - Henriette Bjerreskov Dinitzen & Lars Krogh Jensen, side Powerpoint fra Kommunikation, Organisation og Ledelse, lek Semester 18

19 Regnskabsanalyse En regnskabsanalyse er et godt værktøj at bruge, når man skal analysere en virksomheds økonomiske situation. Derfor vil jeg i det følgende afsnit analysere Bastex ApS regnskabsår 2013/2014 samt 2012/2013, da disse regnskabsår danner rammerne for Bastex ApS nuværende økonomi. Da regnskabsåret 2013/2014 var et meget hårdt finansielt år for Bastex ApS, sammenlignet med 2012/2013, så er det meget vigtigt at kigge på, hvad der har været skyld i denne negative udvikling. År 2013/ /2013 Overskudsgrad 1,9% 7,3% Afkastningsgrad 4,2% 18,3% Aktivernes omsætningshastighed 2,2% 2,5% Egenkapitalens forrentning 5,5% 49,5% Fremmedkapitalens forrentning - 5,6% - 1,4% Soliditetsgrad 19,6% 37,1% Likviditetsgrad 71,5% 98,3% Bruttomargin 43,1% 45,4% 19

20 Når man kigger overordnet på de beregnede nøgletal 1617, så kan man tydeligt se, at Bastex ApS har været igennem et meget hårdt regnskabsår i 2013/2014 sammenlignet med 2012/2013. Alle nøgletallene har oplevet en negativ stigning, hvilket der er flere årsager til. Årsagen til at Bastex ApS har oplevet en voldsom stigning i årets resultat, med over 1 mio. hvert år siden regnskabsåret 2009/2010, skal findes helt tilbage i år 2009, hvor finanskrisen for alvor tog sit indtog i den danske tekstilbranche. 18 I løbet af 2009 oplevede Bastex ApS generelt en stor stigning i butikker, som havde brug for virksomhedens dag- til- dag leverancer. Da mange butikker ikke turde at tage den risiko at bestille et halvt år i forvejen, som butikker normalt gør, så havde disse butikker brug for nye samarbejdspartnere, som kunne levere, når behovet i butikkerne opstod. Derfor blev Bastex ApS hurtigt en populær spiller på markedet, da Bastex ApS på daværende tidspunkt var et af de eneste firmaer, som kunne levere dag- til- dag. Da Bastex ApS konkurrenceparameter, dag- til- dag- levering, passede til denne udvikling i tekstilbranchen, betød dette samtidig en fremgang i bruttofortjenesten hos Bastex. Derfor har dette været en positiv udvikling hos virksomheden, da krisen i tekstilbranchen fortsatte yderligere. I efteråret 2013 skete der dog det, at flere og flere danske engrosfirmaer i tekstilbranchen påbegyndte samme konkurrenceparameter, som Bastex ApS siden opstarten af firmaet altid har spillet på, nemlig dag- til- dag levering. Dette betød imidlertid, at flere og flere kunder begyndte at trække sig tilbage fra virksomheden igen, da andre engrosfirmaer var mere konkurrencedygtige end Bastex ApS. Lige siden efteråret 2013 har virksomheden derfor oplevet en markant tilbagegang i de økonomiske nøgletal. Dette er altså den største årsag til, at Bastex ApS er den økonomi, de er i dag Regnskab: Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne Søren Holm- Rasmussen, Jens Ocksen Jensen & Lone Hansen, side Se bilag 2 Intern årsrapport for Bastex ApS, 2013/2014 Nøgletal, bilag 3 - Intern årsrapport for Bastex ApS, 2013/2014 Resultatopgørelse, bilag 4 "Intern årsrapport for Bastex ApS, 2013/2014 Balance (Aktiver) & bilag 5 - Intern årsrapport for Bastex ApS, 2013/2014 Balance (Passiver) 20

21 En anden udfordring som har gjort, at Bastex ApS har haft et meget hårdt regnskabsår 2013/2014 er, at den amerikanske dollar samt den engelske pund begge har været stigende de senere år. Da Bastex ApS betaler i engelske pund til deres leverandører, betyder dette altså, at virksomheden skal betale flere penge for samme antal varer, da denne valuta er steget. Da disse leverandører alle handler i amerikanske dollars, som også har oplevet en voldsom stigning i valutaen de senere år, betyder dette altså, at Bastex ApS leverandører bliver nødt til at bruge flere penge på at handle samme mængde varer. Dette fører i sidste ende til, at Bastex ApS kommer til at lide dobbelt under disse valutaforhøjelser, da virksomheden både bliver ramt af den amerikanske dollar samt den engelske pund. Denne udvikling har for Bastex ApS betydet, at virksomheden har tabt gevaldigt på deres bruttofortjeneste det seneste regnskabsår, da varerne er blevet dyrere at importere kombineret med mindre indtjening på de eksporterede varer Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 21

22 Ekstern analyse I dette afsnit analyseres Bastex ApS eksterne forhold i forbindelse med en mulig indtrængning på det hollandske marked. PEST- analyse I denne analyse vil jeg analysere de politiske, lovgivningsmæssige, økonomiske, demografiske, sociale, kulturelle, teknologiske samt miljømæssige forhold i Holland. Politiske og lovgivningsmæssige forhold Når man kigger på de politiske forhold i Holland, så er det værd at bide mærke i, at Holland er et meget transparent land i forhold til korruption. Der blev i 2013 lavet en undersøgelse om graden af korruption i 177 lande, hvor Holland blev nummer 8. Landet scorede 83 point ud af 100, hvor 0 bliver vurderet som meget korrupt og 100 som meget rent. Til sammenligning kan det siges, at Danmark blev rangeret som nummer Lige på dette punkt er der altså gode forudsætninger for Bastex ApS i forhold til en mulig indtrængning på det hollandske marked. Derudover kan det fortælles, at både Holland og Danmark er medlemmer af EU s indre marked, som er et marked baseret på princippet om den frie bevægelighed af både varer, personer og serviceydelser. Det indre marked gør det lettere at færdes og handle på tværs af grænserne i EU. 22 Dette betyder altså, at Holland og Danmark frit kan handle med hinanden på tværs af landegrænserne. Denne frie bevægelighed er meget gunstig for Bastex ApS, da dette betyder, at samhandel med Holland er nemt tilgængeligt. I 2013 gik 62% af den samlede danske eksport til det indre marked, hvor Holland var Danmarks femtestørste eksportland. Den samlede eksport til Holland lå i 2013 på 40,584 mia. 21 and- discuss/expat- page/news/netherlands- 8th- international- corruption- index https://erhvervsstyrelsen.dk/fakta- om- eus- indre- marked 22

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Revisor kvalitetskontrol

Revisor kvalitetskontrol Revisor kvalitetskontrol Af: Teresa Joensen Vejleder: Claus Holm 23. april 2014 HD R på Aarhus universitet Executive summary The Faroese audit marked has had many challenges over the years, but the newest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB Målgrupper 2 B-t-B Nordic 3 Oms 3,9b JYSK CUSTOMER PROMISES 4 JYSK VALUES 5 Den gode sælger 6 1 MÅLGRUPPER JYSK er for alle JYSK definerer i sin mission sin målgruppe til at være

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere