Afsluttende hovedopgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende hovedopgave"

Transkript

1 Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Simon Lionel Nielsen MFOA0913 Markedsføringsøkonomuddannelsen 1

2 Markedsføringsøkonomuddannelsen University College Nordjylland 4. Semester 2015 Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Rapporten er udarbejdet af Simon Lionel Nielsen, MFOA0913 CPR: Vejleder: Morten Friis Frederiksen Afleveringsdato: 22. Maj 2015 Antal anslag inklusiv mellemrum: Antal normalsider: 32,3 2

3 Indholdsfortegnelse Executive summary...4 Indledning...5 Problemformulering...5 Afgrænsning...7 Metode...8 Intern analyse af Bastex ApS...10 Værdikæde...10 Primære aktiviteter...10 Støtte aktiviteter...13 Organisation og ledelse i Bastex ApS...17 Regnskabsanalyse...19 Ekstern analyse...22 PEST- analyse...22 Politiske og lovgivningsmæssige forhold...22 Økonomiske og demografiske forhold...23 Sociale og kulturelle forhold...26 Teknologiske og miljømæssige forhold...27 Analyse af konkurrencesituationen Porters Five Forces...29 Konkurrencesituationen i branchen...29 Købernes forhandlingsstyrke...30 Konkurrence fra substituerende produkter...30 Leverandørernes forhandlingsstyrke...31 Truslen fra nye udbydere...32 SWOT- Analyse...33 Segmentering og målgruppevalg...37 SMUK- modellen...37 Målgruppevalg...40 Strategi...41 Marketing- mix...41 Produkt...41 Pris...42 Placering...43 Promotion...43 Organisation i Holland...44 Konklusion...45 Kildefortegnelse...47 Bilag

4 Executive summary This report provides various analyses, an evaluation and a final conclusion connected to the company Bastex ApS and their possible penetration of the Dutch clothing market. Throughout the report specific methods, theories etc. will be used in order to find the final conclusion for this particular problem. During my market analysis I discovered that a high level of competition characterizes the Dutch clothing market, which makes it very hard for new businesses to enter. Furthermore, the e- trade on the Dutch clothing market is rapidly growing, which is very concerning for the Dutch shops as well as for new intruders. Throughout the report you will see that there are some major threats connected to this possible penetration of the Dutch clothing market. As a result of this, Bastex ApS are facing a lot of hard work, if they want to enter this specific market in the future. The internal situation of the company, Bastex ApS, has also been analyzed in order to understand and see the potential of Bastex ApS. The company definitely has some internal strengths that they could take advantage of, but the external threats on the market is too critical for Bastex ApS to overcome at the moment. The conclusion of the report is that it is too risky for Bastex ApS to enter the Dutch market at the moment. The company will have to develop even further if they want to make a significant position on the market. 4

5 Indledning I forbindelse med mit 4. Semester på University College Nordjylland udarbejdes en endelig hovedopgave, som tager udgangspunkt i en eksisterende virksomhed. Denne virksomhed er Bastex ApS, som er et dametøjsfirma lokaliseret i Støvring, Danmark. Problemstillingen tilhørende denne opgave vedrører Bastex ApS potentielle indtrængning på det hollandske marked. Opgaven bliver derfor udarbejdet ud fra denne problemstilling, som er henholdt til University College Nordjyllands projektmanual tilhørende min årgang. Problemformulering Bastex ApS er et engrosfirma af dametøj, som blev etableret i 1989 ved daværende direktør Willy Møller Jensen. Willy Jensen havde fra start af en klar idé om, at han ville starte et firma, som skulle være af de første i Nordjylland til at skabe tidens trend i dametøj til kvinder i alderen 25+. Dette skulle blandt andet ske gennem let omsættelighed, god kvalitet til favorable priser samt omgående levering. Disse tre fokuspunkter har fra start af været de altoverskyggende værdier, som Bastex ApS lever på. Siden etableringen af firmaet i 1989 har Bastex ApS arbejdet sig op til i dag at være et velkendt, troværdigt AAA- rated firma. Ydermere har Bastex ApS modtaget en Gazellepris i både 1995 og Som et resultat af at Bastex ApS kunder har ytret ønske om at signalere mere selvstændighed samt personligt præg har firmaet introduceret et mere livsstilsorienteret brand, Sara Louise, som et supplement til den øvrige kollektion. Sara Louise blev introduceret i 2001, og har siden da oplevet en kraftig vækst i netop denne kollektion. Bastex ApS er i dag repræsenteret i hele Skandinavien, herunder Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Island, Grønland samt Finland page=5 2 5

6 Firmaet er siden hen blevet opkøbt af Pierre Nielsen, som i 2001 overtog firmaet. Den positive fremgang for Bastex ApS er dog på ingen måde stoppet her. Firmaet er begyndt at tænke i nye potentielle markeder at investere i, og da de stadig er et AAA- rated firma, signalerer disse to ting altså, at der stadig er et solidt fundament at bygge videre på. Direktør Pierre Nielsen har for nyligt vist interesse for at indtræde på det hollandske marked grundet muligheden for at spille på flere strenge, markedsmæssigt. Dette vil gøre virksomheden mindre konjunkturafhængig. Da Holland rent kulturelt minder meget om Danmark, og for Bastex ApS vedkommende er uberørt, så er dette altså et marked, som ifølge Pierre Nielsen er værd at undersøge til bunds. Da Bastex ApS er en engrosmellemhandler virksomhed, er der altså ikke tale om opstart af ny afdeling på det hollandske marked. Bastex ApS er ude efter at få en sælger tilkoblet det pågældende marked, så der kan skabes relationer samt salg igennem denne person. Denne problemstilling leder mig altså til en endelig problemformulering, som lyder således: Hvorledes udformes Bastex ApS endelige marketing- mix ved en mulig indtrængning på det hollandske dametøjsmarked? Vil det på nuværende tidspunkt være fordelagtigt for Bastex ApS at trænge ind på det hollandske marked? 6

7 Afgrænsning Rapporten afgrænser sig fra en analyse af Bastex ApS forsyningskæde i den interne analyse, da viden herom ikke har været tilstrækkelig i forhold til en fyldestgørende analyse. Dette skal ses i lyset af, at Bastex ApS intet samarbejde har med de første par led i forsyningskæden, som i sidste ende gør, at analysen heraf ikke ville være tilfredsstillende. Derudover afgrænser rapporten sig fra alle andre regnskabsår end 2012/2013 samt 2013/2014. Grunden til dette skal findes i, at disse to regnskabsår danner tilstrækkelig grobund for, hvor Bastex ApS ligger i dag, rent økonomisk. Da disse to regnskabsår i høj grad differentierer sig fra hinanden, så er dette de mest relevante nøgletal at kigge på. Rapporten afgrænser sig ydermere fra udarbejdelse samt analyse af konkurrenternes markedsandele på det hollandske marked, da viden herom ikke har været tilgængelig. Til slut afgrænser jeg mig i min opgave fra en handlingsplan tilhørende Bastex ApS mulige indtrængning på det hollandske marked. Det gør jeg, da en mulig handlingsplan vil være et af mine fokuspunkter til min eksamenspræsentation. På den måde har jeg altså mulighed for at gå i dybden med denne til min eksamen. 7

8 Metode Først sker en intern analyse, hvor jeg vil starte med at udarbejde en værdikædeanalyse for derigennem at fastlægge Bastex ApS styrker i forbindelse med værdiskabelse for den endelige slutkunde. I denne værdikædeanalyse kommer jeg både ind på de primære samt sekundære aktiviteter. Hele den række af værdiskabende aktiviteter, der udføres for at indkøbe, råvarer, designe, producere, markedsføre, levere og servicere virksomhedens produkt, som tilsammen skaber produktets værdi for kunden. 3 Dette er definitionen af en virksomheds værdikæde, og da disse elementer alle er af afgørende betydning for den endelige værdi, som kunden til slut får i hånden, så er det meget vigtigt at få analyseret denne til bunds. Igennem denne analyse kan det konstateres, hvor i værdikæden Bastex ApS tilfører mest mulig værdi for kunden. Derudover vil jeg fortælle om den ledelsesstruktur, som eksisterer i Bastex ApS, da man ved hjælp af dette kan finde frem til, hvor gennemsigtig virksomheden er, hvor høj grad af videndeling der foregår i virksomheden osv. Det er meget relevant at få kigget på ledelsesstrukturen i en virksomhed, da man ud fra dette sandsynligvis kan se den røde tråd igennem hele den pågældende virksomhed. Ydermere vil jeg lave en regnskabsanalyse for Bastex ApS. Dette gør jeg grundet behovet for at se, hvordan økonomien forløber sig i virksomheden. Ud fra denne analyse er det muligt at finde frem til, hvordan og hvorledes Bastex ApS skal operere i den nærmeste fremtid. Dernæst kommer den eksterne analyse af det hollandske marked. I den eksterne analyse vælger jeg at lave en PEST- analyse, da dette analyseværktøj giver et godt indblik i de eksterne muligheder og trusler, der er forbundet med en mulig indtrængning på det hollandske marked. Igennem en PEST- analyse kan man altså komme frem til, hvordan de eksterne forhold er på det pågældende marked, i dette tilfælde det hollandske marked. 3 International Markedsføring Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warmin Jensen, Kurt Jepsen, Mette Risgaard Olsen & Peter Schmalz, side 41 8

9 Udover en PEST- analyse vælger jeg også at fokusere på Porters Five Forces modellen. Denne model skal være med til at give et indblik i den konkurrencesituation, der hersker på markedet. Porters Five Forces er rigtig effektiv til at finde frem til konkurrencesituationen ved hjælp af de enkelte forhold i modellen. Modellen tager udgangspunkt i fem markedskræfter, som har indflydelse på virksomheden. Disse markedskræfter er konkurrencesituationen i branchen, købernes forhandlingsstyrke, konkurrence fra substituerende produkter, leverandørernes forhandlingsstyrke og truslen fra nye udbydere. Efter disse analyser opsummeres det hele i en endelig SWOT- analyse. Denne SWOT- analyse giver et samlet overblik over den interne analyse samt den eksterne analyse, hvor man i dette værktøj ender med at have de samlede styrker, svagheder, muligheder og trusler som både foregår internt i virksomheden og på det eksterne marked. Ud fra denne SWOT- analyse kommer man altså frem til, hvor stærkt virksomheden reelt står i forhold til virksomheden selv samt på det pågældende marked. Dernæst laver jeg en segmentering, så jeg på den måde kan finde ud af, hvilke segmenteringskriterier Bastex ApS skal gå efter på det hollandske marked. Dette er meget vigtigt, da virksomheden på den måde kan finde ud af, hvilke kriterier der er vigtige for dem i forhold til deres mulige kunder på det hollandske marked. Ud fra denne segmenteringsproces kommer jeg så frem til den endelige målgruppe, som Bastex ApS skal rette sig imod. Til slut udarbejdes det endelige marketing- mix for Bastex ApS på det hollandske marked. Det er igennem dette marketing- mix, at Bastex ApS endelige strategi bliver fundet. Derfor er det altså vigtigt, at dette mix bliver udarbejdet på den bedst mulige måde. Den endelige organisation på det hollandske marked bliver også beskrevet i dette afsnit. På den måde kan den nye, mulige sælger på det hollandske marked altså finde ud af, hvordan organisationsstrukturen forholder sig i Bastex ApS. 9

10 Intern analyse af Bastex ApS I dette afsnit sker en værdikædeanalyse, hvori jeg vil analysere virksomhedens primære samt sekundære aktiviteter. Derefter analyseres virksomhedens organisation, hvorefter jeg til slut vil lave en regnskabsanalyse. På den måde bliver den interne analyse af Bastex ApS foretaget. Værdikæde Primære aktiviteter Indgående logistik Den indgående logistik, som blandt andet omfatter modtagelse og lagring, er en vigtig del af Bastex ApS værdiskabelse. Firmaet er udstyret med tre store lagerhaller, hvori alle varerne er systematisk indrettet efter varenumre. Dette betyder altså, at det er nemt for lagerarbejderen at finde frem til den enkelte vare igennem dette system. Derudover er lageret også udstyret med et elektronisk lagersystem, som gør det endnu mere effektivt for lagerarbejderen at finde frem til den endelige vare på lageret. Disse systemer er alt sammen med til at skabe de bedste forudsætninger for effektiviteten af varer i Bastex ApS. Den fysiske distribution af de importerede varer fra de pågældende leverandører sker gennem aftale med ALPI World, som står for hele den fysiske distribution af indgående varer hos Bastex ApS. 4 4 Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 10

11 Produktionen Fremstillingsprocessen (produktionen) er ikke noget, Bastex ApS har med at gøre. Firmaet får blandt andet produceret dametøj i Sydkorea, Kina, Indonesien, Marokko og flere andre steder, hvorefter disse produktionsvirksomheder leverer varerne til leverandører i England. Dernæst bliver varerne leveret til Bastex ApS fra disse pågældende leverandører. Dette betyder altså, at Bastex ApS ikke som sådan er med til at skabe værdien i dette led af værdikæden. Man er altså derfor nødt til at stole på disse produktionsvirksomheder samt leverandører, hvilket Bastex ApS i den grad gør. Firmaet har kvalitetssikring med varerne ved hver levering, hvilket igen er med til at højne den endelige værdi for slutforbrugeren. De samme leverandører er blevet brugt i mange år, hvilket altså vidner om et stærkt samarbejde samt et tillidsfuldt bånd parterne imellem. 5 Udgående logistik Udgående logistik er forbundet med ordremodtagelse, ordrebehandling, pakning af produkter samt fysisk distribution af det færdige produkt. Dette punkt i værdikæden er ligesom den indgående logistik et led, hvor Bastex ApS uden tvivl også er stærkt kørende. Det betyder derfor, at ordrebehandlingen og pakningen af det færdige produkt altså sker meget effektivt. Dette er nemlig med til at opretholde én af firmaets kernekompetencer, nemlig omgående levering. 6 Hos Bastex ApS har kunderne mulighed for at få dag- til- dag levering, hvis dette måtte ønskes. Vi opererer ud fra et forretningskoncept, som lyder således: Ordrer inden kl. 14 skal sendes samme dag. Dette er vores største konkurrenceparameter, og vi har derfor tænkt os at udnytte denne til fulde. Denne mulighed for kunderne er blandt andet med til at sikre et højt serviceniveau, så kunderne forhåbentligt har lyst til at handle med os igen, siger Pierre Nielsen, direktør for Bastex ApS. De tidligere omtalte systemer på lageret er med til at højne graden af både professionalisme og effektivitet. Disse systemer gør nemlig firmaet i stand til at ordrebehandle varerne på den 5 Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 6 11

12 hurtigste måde, så der på den måde skabes mest mulig tid til andre opgaver. Systemet gør derudover ordremodtagelsen meget ukompliceret, da systemet allerede har fundet plads til den enkelte vare i de tre lagerhaller, når den næste levering træder ind af døren. Planlægningen af den udgående transport sker således efter aftale med GLS Logistics, som står for den udgående distribution af varerne hos Bastex ApS. Markedsføring & salg Grundet virksomhedens begrænsede midler til markedsføring 7, så benytter Bastex ApS sig udelukkende af deres hjemmeside, Markedsføring udover dette sker gennem mund- til- mund markedsføring. Mund- til- mund markedsføring går ud på, at de enkelte kunder snakker med andre potentielle kunder om deres oplevelser med firmaet. Derigennem skabes der muligvis nye kunderelationer, hvis disse mund- til- mund oplevelser er positive. Hvis disse ikke er positive, så skabes der selvfølgelig en mistillid til virksomheden. Dette gør selvfølgelig virksomheden ude af kontrol til at styre, hvilke kunder der får besked om virksomhedens eksistens, men da kundekartoteket i forvejen er meget tilfredsstillende for Bastex ApS, så er disse to former for markedsføring noget, som virksomheden kan leve med. 8 Ydermere foregår mulig markedsføring igennem en månedlig nyhedsmail, som bliver sendt ud til de kunder, som måtte ønske det. Service På samme måde som indgående logistik og udgående logistik er det, så er serviceleddet i værdikæden uden tvivl et kerneområde for Bastex ApS. Som tidligere nævnt er den korte leveringstid et instrument, som Bastex ApS spiller meget på. Serviceniveauet bliver uden tvivl forhøjet af dette, da kunderne har mulighed for at få leveret varerne til døren dagen efter den enkelte bestilling. 7 Regnskab: 0 8 Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 12

13 Ydermere er kvalitetssikringen af varerne et kæmpe indspark i forhold til et højt serviceniveau, da kunderne på den måde ved, hvad de får leveret. Dette medfører, at kunderne føler sig set, hvilket signalerer, at Bastex ApS koncentrerer sig om den enkelte kunde og derigennem forsøger at skabe det bedst mulige slutprodukt. Støtte aktiviteter Indkøb Første led i støtteaktiviteterne er indkøb, som f.eks. har med valg af leverandører og bestillingsrutiner at gøre. Bestillingsrutinerne sker efter gennemgang af de enkelte varer, hvor der vurderes, om de enkelte varer skal bestilles hjem igen. Det betyder altså, at der ikke er faste bestillingsrutiner på de enkelte tøjvarer, men at der i stedet for bliver foretaget en grundig undersøgelse af, hvilket varer der skal på lager igen. Leverandørerne og Bastex ApS har en klar aftale om, at der foreligger en aftale de to parter imellem, men at der ikke er en fast bestillingsrutine på de enkelte varer hos den pågældende leverandør. Derfor er indkøbene altså foretaget efter behov, og ikke på en rutinemæssig baggrund. Da virksomheden indkøber varerne før kundernes ordrer, grundet en forventning om at få solgt varerne, så betyder dette altså en stor kapitalbinding i lageret. Valg af de enkelte leverandører sker efter nøje gennemgang af udplukkede leverandører, som alle på en eller anden måde kan opfylde Bastex ApS behov for produktion, leveringstid osv. Derefter bliver disse leverandører vejet op imod hinanden i forhold til pris, kvalitet og leveringstid, hvorefter der bliver taget kontakt til disse. 9 9 Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 13

14 Teknologiudvikling Både hos Bastex ApS leverandører samt disse leverandørers produktionsvirksomheder er der generelt et højt niveau af teknologi, hvilket er en vigtig forudsætning for, at produktionens kvalitet og hastighed bliver fulgt til punkt og prikke. For at kunne organisere store leverancer, høj kvalitet osv. kræves der opdateret udstyr samt teknologi. I administrationen hos Bastex ApS er der samtidig også et højt teknologisk niveau, da virksomhedens CRM (Cutomer Relationship Management) er i top. Denne tankegang om CRM, som er et udtryk for en tankegang baseret på en tæt dialog med kunderne og et system for styring af virksomhedens kunderelationer 10, er et element som specielt én af kontorassistenterne tager sig meget af, da denne kontorassistent har et naturligt flow for kunderelationer, er struktureret omkring styring af netværk og samtidig er dygtig til at tage sig tid til den enkelte kunde. 11 Derfor er CRM altså en integreret del af Bastex ApS filosofi. Menneskelige ressourcer Der er ingen tvivl om, at motiverede medarbejdere er altafgørende for, at primæraktiviteterne kan fungere optimalt i en virksomhed. Bastex ApS gør dog ikke noget for at efteruddanne deres medarbejdere, motivere dem på en speciel måde eller andet. 12 De fleste medarbejdere hos Bastex ApS har været der i mange år, og dette kan selvfølgelig være både en fordel, men det kan samtidig også være en ulempe. Fordelen ligger selvfølgelig i, at de enkelte medarbejdere har det hele på rygraden, hvilket betyder, de er så effektive, som de overhovedet kan være, da de ikke har brug for oplæring, tid til at sætte sig ind i tingene osv. Ulempen derimod finder vi faktisk i det samme eksempel. Hvis man har været på en arbejdsplads i mange år, så kan motivationen til sidst godt dale en smule dag for dag, da man laver det samme dag ud og dag ind uden egentlig at føle, at man gør en forskel. Derfor kan dette eksempel også blive en sovepude for mange, hvis ikke de bliver holdt ved lige. Bastex 10 International Markedsføring Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warmin Jensen, Kurt Jepsen, Mette Risgaard Olsen & Peter Schmalz, side Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 12 Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 14

15 ApS har dog generelt haft nogle flotte økonomiske tal de sidste mange år, med undtagelse af sidste regnskabsår 13, så dette er selvfølgelig en god indikation af, at medarbejderne stadigvæk er topmotiverede i deres arbejde. Virksomhedens infrastruktur Organisationsstrukturen i Bastex ApS er sat op således, at direktøren, Pierre Nielsen, sidder alene øverst i organisationen, hvor en bogholder, en intern sælger, en receptionist samt lagermanden kommer efterfølgende i den daglige infrastruktur på arbejdspladsen. Dernæst følger en masse sælgere, som er lokaliseret i både Danmark, Sverige, Finland og Norge. Sælgerne indgår dog ikke i infrastrukturen på selve arbejdspladsen, da disse har deres daglige gang på vejen. Da der ikke eksisterer en salgschef i virksomheden, så går de enkelte sælgere på de respektive markeder altså ind på lige fod med de øvrige ansatte i organisationen. Der er 8 sælgere i Bastex ApS fordelt i hele Norden. Dette betyder altså en samlet organisation bestående af 13 personer. Den daglige gang på Bastex ApS arbejdsplads er derfor kun kendetegnet af en direktør, en bogholder, en receptionist, en intern sælger og en lagermand, som alle ligger under direktøren i organisationsstrukturen. Direktøren for Bastex ApS har det generelle overblik i virksomheden, hvor han også står for selve strategien for virksomheden samt kvalitetsstyringen med varerne. Derudover er det også ham, de store kunder kontakter, hvis de har vigtige spørgsmål til deres ordrer. Det er altså derfor direktør Pierre Nielsen, som alene står for selve organiseringen i virksomheden grundet virksomhedens størrelse. 13 Regnskab: 0 15

16 Når man derfor ser på Bastex ApS værdikæde, så er der altså ingen tvivl om, hvor de har deres kernekompetencer, og hvor de derigennem skaber værdien for kunden. Deres høje serviceniveau, effektive lagersystem samt deres grundige kvalitetssikring af varerne er alt sammen med til at skabe en meget høj værdi for kunden, som i sidste ende er dét det hele handler om, da dette forhåbentligt får kunderne til at vende tilbage igen. 16

17 Organisation og ledelse i Bastex ApS Bastex ApS arbejder ud fra en funktionsopdelt organisation, men da virksomheden er af begrænset størrelse, så findes der ikke underpunkter i de enkelte områder af organisationen. Den funktionsopdelte organisation er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejder har viden om sit eget område og ikke nødvendigvis andres. På trods af en direktør øverst i sædet er der i Bastex ApS stort set intet hierarki, da det, igen, er en begrænset virksomhed. Dette gør altså kommunikationen i virksomheden horisontal, hvilket betyder, at alle ansatte kan kommentere hinandens arbejde. I en virksomhed som Bastex ApS er teamwork og tillid derfor nøgleord, da tæt samarbejde sker i de enkelte kundeordrer. Organisationen er altså derfor som udgangspunkt funktionsopdelt, dog med det forbehold at man kan supplere hinanden på tværs af de forskellige områder i virksomheden. Den funktionsopdelte organisation i Bastex ApS Direktør Pierre Nielsen Receptionist Intern sælger Bogholder Lagerarbejder Camilla Møller Birgitte Nielsen Solveig Nielsen Allan Vibæk Den demokratiske leder er det, der kendetegner Pierre Nielsens ledelsesstil i Bastex ApS. Denne form for leder mener, at medarbejderne er ansvarlige i forhold til deres eget arbejde, egne opgaver osv. kombineret med at de er vækst- og udviklingsorienteret. Derudover er denne leder kendetegnet ved, at han inddrager både den enkelte medarbejder samt hele gruppen, hvor hver medarbejder bliver set. 17

18 Derudover er samarbejde et altoverskyggende nøgleord i dennes ledelsesstil, da samarbejde ifølge denne leder er roden til alt godt i virksomheden. Grundet denne form for tæt samarbejde er klimaet i den samlede gruppe på arbejdspladsen rigtig god, og der er derfor god harmoni medarbejderne imellem. Dette er altså også meget kendetegnende for Bastex ApS. Den demokratiske leder kendetegnes også ved, at beslutninger først tages, når de involverede parter har været med til at diskutere og vurdere de forskellige muligheder til det pågældende emne. Dette fortæller altså, at den demokratiske leder kan lide at inddrage sine medarbejdere, da han ved, at samarbejde er nøglen til en succesfuld virksomhed. Ydermere har denne form for leder et Y- syn på mennesker 14, hvilket blandt andet kendetegnes ved frihed til at styre sig selv og udføre udviklende arbejdsopgaver kombineret med at arbejdet er lige så naturligt for mennesket som f.eks. leg og hvile. 15 Disse ovenstående karakteristika er alt sammen grundlæggende værdier for ledelsesstilen i Bastex ApS, hvor Pierre Nielsen forsøger at efterleve disse ting i den daglige gang på arbejdspladsen. 14 Organisation & ledelse i teori og praksis - Henriette Bjerreskov Dinitzen & Lars Krogh Jensen, side Powerpoint fra Kommunikation, Organisation og Ledelse, lek Semester 18

19 Regnskabsanalyse En regnskabsanalyse er et godt værktøj at bruge, når man skal analysere en virksomheds økonomiske situation. Derfor vil jeg i det følgende afsnit analysere Bastex ApS regnskabsår 2013/2014 samt 2012/2013, da disse regnskabsår danner rammerne for Bastex ApS nuværende økonomi. Da regnskabsåret 2013/2014 var et meget hårdt finansielt år for Bastex ApS, sammenlignet med 2012/2013, så er det meget vigtigt at kigge på, hvad der har været skyld i denne negative udvikling. År 2013/ /2013 Overskudsgrad 1,9% 7,3% Afkastningsgrad 4,2% 18,3% Aktivernes omsætningshastighed 2,2% 2,5% Egenkapitalens forrentning 5,5% 49,5% Fremmedkapitalens forrentning - 5,6% - 1,4% Soliditetsgrad 19,6% 37,1% Likviditetsgrad 71,5% 98,3% Bruttomargin 43,1% 45,4% 19

20 Når man kigger overordnet på de beregnede nøgletal 1617, så kan man tydeligt se, at Bastex ApS har været igennem et meget hårdt regnskabsår i 2013/2014 sammenlignet med 2012/2013. Alle nøgletallene har oplevet en negativ stigning, hvilket der er flere årsager til. Årsagen til at Bastex ApS har oplevet en voldsom stigning i årets resultat, med over 1 mio. hvert år siden regnskabsåret 2009/2010, skal findes helt tilbage i år 2009, hvor finanskrisen for alvor tog sit indtog i den danske tekstilbranche. 18 I løbet af 2009 oplevede Bastex ApS generelt en stor stigning i butikker, som havde brug for virksomhedens dag- til- dag leverancer. Da mange butikker ikke turde at tage den risiko at bestille et halvt år i forvejen, som butikker normalt gør, så havde disse butikker brug for nye samarbejdspartnere, som kunne levere, når behovet i butikkerne opstod. Derfor blev Bastex ApS hurtigt en populær spiller på markedet, da Bastex ApS på daværende tidspunkt var et af de eneste firmaer, som kunne levere dag- til- dag. Da Bastex ApS konkurrenceparameter, dag- til- dag- levering, passede til denne udvikling i tekstilbranchen, betød dette samtidig en fremgang i bruttofortjenesten hos Bastex. Derfor har dette været en positiv udvikling hos virksomheden, da krisen i tekstilbranchen fortsatte yderligere. I efteråret 2013 skete der dog det, at flere og flere danske engrosfirmaer i tekstilbranchen påbegyndte samme konkurrenceparameter, som Bastex ApS siden opstarten af firmaet altid har spillet på, nemlig dag- til- dag levering. Dette betød imidlertid, at flere og flere kunder begyndte at trække sig tilbage fra virksomheden igen, da andre engrosfirmaer var mere konkurrencedygtige end Bastex ApS. Lige siden efteråret 2013 har virksomheden derfor oplevet en markant tilbagegang i de økonomiske nøgletal. Dette er altså den største årsag til, at Bastex ApS er den økonomi, de er i dag Regnskab: Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne Søren Holm- Rasmussen, Jens Ocksen Jensen & Lone Hansen, side Se bilag 2 Intern årsrapport for Bastex ApS, 2013/2014 Nøgletal, bilag 3 - Intern årsrapport for Bastex ApS, 2013/2014 Resultatopgørelse, bilag 4 "Intern årsrapport for Bastex ApS, 2013/2014 Balance (Aktiver) & bilag 5 - Intern årsrapport for Bastex ApS, 2013/2014 Balance (Passiver) 20

21 En anden udfordring som har gjort, at Bastex ApS har haft et meget hårdt regnskabsår 2013/2014 er, at den amerikanske dollar samt den engelske pund begge har været stigende de senere år. Da Bastex ApS betaler i engelske pund til deres leverandører, betyder dette altså, at virksomheden skal betale flere penge for samme antal varer, da denne valuta er steget. Da disse leverandører alle handler i amerikanske dollars, som også har oplevet en voldsom stigning i valutaen de senere år, betyder dette altså, at Bastex ApS leverandører bliver nødt til at bruge flere penge på at handle samme mængde varer. Dette fører i sidste ende til, at Bastex ApS kommer til at lide dobbelt under disse valutaforhøjelser, da virksomheden både bliver ramt af den amerikanske dollar samt den engelske pund. Denne udvikling har for Bastex ApS betydet, at virksomheden har tabt gevaldigt på deres bruttofortjeneste det seneste regnskabsår, da varerne er blevet dyrere at importere kombineret med mindre indtjening på de eksporterede varer Interview med direktøren for Bastex ApS, Pierre Nielsen 21

22 Ekstern analyse I dette afsnit analyseres Bastex ApS eksterne forhold i forbindelse med en mulig indtrængning på det hollandske marked. PEST- analyse I denne analyse vil jeg analysere de politiske, lovgivningsmæssige, økonomiske, demografiske, sociale, kulturelle, teknologiske samt miljømæssige forhold i Holland. Politiske og lovgivningsmæssige forhold Når man kigger på de politiske forhold i Holland, så er det værd at bide mærke i, at Holland er et meget transparent land i forhold til korruption. Der blev i 2013 lavet en undersøgelse om graden af korruption i 177 lande, hvor Holland blev nummer 8. Landet scorede 83 point ud af 100, hvor 0 bliver vurderet som meget korrupt og 100 som meget rent. Til sammenligning kan det siges, at Danmark blev rangeret som nummer Lige på dette punkt er der altså gode forudsætninger for Bastex ApS i forhold til en mulig indtrængning på det hollandske marked. Derudover kan det fortælles, at både Holland og Danmark er medlemmer af EU s indre marked, som er et marked baseret på princippet om den frie bevægelighed af både varer, personer og serviceydelser. Det indre marked gør det lettere at færdes og handle på tværs af grænserne i EU. 22 Dette betyder altså, at Holland og Danmark frit kan handle med hinanden på tværs af landegrænserne. Denne frie bevægelighed er meget gunstig for Bastex ApS, da dette betyder, at samhandel med Holland er nemt tilgængeligt. I 2013 gik 62% af den samlede danske eksport til det indre marked, hvor Holland var Danmarks femtestørste eksportland. Den samlede eksport til Holland lå i 2013 på 40,584 mia. 21 and- discuss/expat- page/news/netherlands- 8th- international- corruption- index https://erhvervsstyrelsen.dk/fakta- om- eus- indre- marked 22

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2013 Opgaveløsere: Peter Højrup Pedersen Vejleder: Per Vestergaard Andersen Pernille Lynge Sørensen Indholdsfortegnelse Ansvarsliste...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Cand.Merc.Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Vejleder: Jeppe Schoenfeld 177.973 anslag (heraf 53 figurer og tabeller) 78,2 normalsider

Læs mere

Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S

Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 5. maj 2014 Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S Opgaveløsere: Tina Bundgaard Christine Kapper Ottosen Vejleder: Per Vestergaard

Læs mere

Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Projektrapport om Værdikæden i Ecco Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: 43.823 Underskrift: Indholdsfortegnelse Abstract... 2

Læs mere

Hovedopgave Byggematerialebranchen

Hovedopgave Byggematerialebranchen Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers 03.05.2010 [Skriv faxnummeret] Contents 1. Excutive summary... 4 2. Indledning... 6 2.2 Opgavens

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 1. INDLEDNING 5 1.1 EXECUTIVE SUMMARY 5 1.2 FORORD 5 1.3 INDLEDNING 5 1.4 PROBLEMFORMULERING 7 1.5 AFGRÆNSNING 8 1.6 METODE 9 1.7 KILDEKRITIK 11 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 12 2.1 HISTORIE 12 3. STRATEGISK

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Positionering på et globalt B2B marked

Positionering på et globalt B2B marked Forårssemesteret 2014 Virksomhedsstudier a Positionering på et globalt B2B marked Et casestudie af virksomheden Jema Autolife A/S Anton Tarabykin, Cecilie Berggreen, Christiane Rubow, Eloha Habibi, John

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Viatempos produktudvikling. Marketing Automation. HD Marketing Management - Hovedopgave

Viatempos produktudvikling. Marketing Automation. HD Marketing Management - Hovedopgave Viatempos produktudvikling Marketing Automation HD Marketing Management - Hovedopgave Sider: 64 / Anslag: 97.920 Vejleder: Peter Soltoft Aflevering: 28/5-2015 EXECUTIVE SUMMARY! 5! 1. PROBLEMAFKLARING!

Læs mere

Arp Hansen Hotel Group vs. Online Travel Agents - en magtkamp. Charlotte Vest Frølich Rasmussen Maj 2014 Peter Becker Institut for afsætningsøkonomi

Arp Hansen Hotel Group vs. Online Travel Agents - en magtkamp. Charlotte Vest Frølich Rasmussen Maj 2014 Peter Becker Institut for afsætningsøkonomi Arp Hansen Hotel Group vs. Online Travel Agents - en magtkamp Charlotte Vest Frølich Rasmussen Maj 2014 Peter Becker Institut for afsætningsøkonomi 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Executive summary... 4 Indledning...

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE 5 3.1 Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere