Typografi & ombrydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typografi & ombrydning"

Transkript

1 Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt samme skrft s brydnng. Jeg vl kke kme nd produkton dagrammet skrftvalg, da jeg dne regørelse betragt dagrammet tlhør tekst, s et blle. 8/10 pt Scala Sans Italc, vtre højrestllet eft behov Afstand tl blle, svar tl x-højd Dokumtet A3, 420x297 mm. Marg: Top 28 mm, Bund 25 mm, Inds 14 mm, Yds 22 mm. 6 spalt spaltestand 5 mm. Mast Grundlnjet skydnng 12 pt. Shoved pagnng ttel. Sfod kaptelttel Brødtekst 9,5/12 pt Scala Regular, justet 12 pt ( gevt) tabulor tl ndryknng ved nyt snt Låst tl grundlnjet Dansk ordlng Ordmellemrum: Mnmum 70%, Ønsket 113%, Maksmum 133%. Utrolg læsevlg antkva skrft Rubrk 36/38 pt Scala Bold, vstrestllet Manuel knbnng ud fra optsk vurdng Manchet/Ct 16/18 pt Scala Sans Lght, vstrestllet Streg før eft, 2 pt Japanese Dots, farve: X Mellemrubrk 11/13 pt Scala Sans Bold, vstrestllet Optsk knbnng Skrftfarve: X Skrft samme alj skrftsnt s brødtekst, m d stadg god kontrast d d ud fødd Knbnng/space Max -15 pt knbnng brødtekst Halvgevt mellem punkt tekst Kvartgevet før ellpse mellemrubrk Thn-space før spørgsmålstegn mellemrubrk Optske ovvejels Første bstav hv lnje rubrkk, knebet tl optsk t Manuel knbnng rubrkk, ud fra optsk vurdng Alle ord skrevet majuskl ændres tl kaptæl kke ølægge rytm ssblle Alle anførelsestegn ændres fra gelsk tl dansk Bstavne ff fl ændret tl lgur rubrkk Kvaltetsvurdng Jeg meget tlfreds resultet. Jeg brugt meget td gnemarbej tekst fnpudse alj, synes jeg vrkelg gvet et godt udbytte rt vsuelt. Jeg valgt arbej justet ss, da jeg synes passe bedst tl dne type tekst, jeg da måttet knbe helt ned tl -15 n sted tl gå op. M jeg synes kke gør net. D ng flod, da ord mellemrumme allgevel var, kke synlgt. Alt alt jeg meget tlfreds. Begnng luft 2 lnj brødtekst Skydnng Luft und Luft ov 24 pt 13 pt 2 pt 9 pt 3 lnj brødtekst Skydnng Luft und Luft ov 36 pt 26 pt 2 pt 8 pt 3

2 Nye spllegl vrknng d dgtale brug Ca. meget ofte d I aktve socale? Udvklng nd socale handl me ny teknol. 10% Nye spllegl vrknng handl adfærdsændrng, d vrk bå vores lv vores samfund. 22% d dgtale brug 10% Ca. ofte I aktve socale? dg vrkshed s llle baby (eksempelvs publc/ post nyt ndhold jes bl, socale -sammhæng. Und Facebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) socal a magazne 14 hyre H-F Klubb opstartsfas konsult, s var god hjælp, m 13 socal a magazne sdste måtte gøre s Fle gange dag Typr & brydnng ajl Trods lkes, betragt egne Nordc farng td opstlle Club Manag Martn Kjær sta- t skabe mest nyeskou streg, dg vrkshed s mulg llle baby værd s bruge. Fle gange ug (eksempelvs publc/ post nyt ndhold jes bl, socale -sammhæng. socal a magazne 14 Und Facebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) bnd du god lyd? opstartsfas hyre H-F Hvad Klubb 1 gang ug konsult, s var godh-f hjælp,klubb m gør kke net ekstra sdste måtte gøre s I rubrkk første ordnært fle lkes helgange konstruktve dag Trods lkes, betragt Nordc nle specalse hele handl reel dal; d Fle Artkel : Chrstne Tndahl bstav hv lnje egne farng td opstlle l d ovbevsnng, Club Manag Martn Kjær Skou sta-kke 13 socal a magazne samm reelle dal skabes gnem trans- bruge, d stårfle Redakton: Frda Launey gange måned knebet ud tl optsk nye streg, t baby skabe mestlkes uvedkm dg vrkshed s llle købe t pars åbhed, vrkshe- opnå gulod m fx grupværd s bruge. Flepublc/ post gange ug nyt ndhold jes bl, konkurrc lefl massne. (eksempelvs socale mulg -sammhæng. Und pabt ell øget gnemsgtghed. Sådan lød ndled ord fra For- dne lukk brugne nd dved Facebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) Defokus ste skabe opstartsfas hyre H-F Klubb 1 gang måned De onlne fællesskab peg drekte brugekspt Eva Stesg, da hun øg brugtlld eksempelvs Hvad bnd du relevant god lyddal? s dke konsult, s var god hjælp, m vgtghed åbne konfc Socale ved oplyse levngstdspunkt, tlbage Thn-space før spørgs1 gang ug vrkshedh-f Klubb gør kke net ekstrabruge krng,målstegn tl fælles: sdste måtte gøre s nes reelle dal brugne samt albranch sætte fokus, produktets oprnlse ell ndhold. mellemrubrkfle gange dag ordnært td fle lkes hel- store lydoplevels. Mndre d 1 gang måned ntess Ved kne egne farng opstlle kravet dal; transpars. hvlk ndflylse sammsmeltnnvrksnle konstruktve specalse- l kke d ovbevsnng, hele handl reel d Hvs Artkel : Chrstne Tndahl sætte sc tlladt nørd, nye streg, t skabe mest De professonelle bruge Fle gange måned hedne søg tlbagehol ng d onlne d offlne vd reelle dal skabes gnem trans- bruge, d står samm købe lkes uvedkm Redakton: Frda Launey H-F Klubb skabt nære relon tl mulg værd s bruge. Fle gange ug mon, fnd brugne allgevel brugnes adfærd vrk- Stort set alle brugsbeslutnng opnå gulod m fx gruppars åbhed, vrkshemndre d 1 gang måned konkurrc lefl s massne. Udvklng nd socale handl tl meget me dal d ny teknol. bruge, lges høstet frem m gnem tdlshednes spllum. D dgtale start ntnettet, brugsådan lød ndled ord fra For- dne lukk brugne nd dved pabt ell øget gnemsgtghed. De fokus ste tl vudvklng. konkrete Hvad bnd du godlyd?skabe dé 1bå gang måned handlnes adfærdsændrng, d vrk vores lv vores samfund. kund, anmells nettet ell fællesskab hvdag vrkelghed, brugekspt spørgsmåadfærd vrkes stg grad ge De onlne peg drekte øg brugtlld eksempelvs Eva Stesg, da hun s dke relevant dal Alle ord skrevet 1 gang ug H-F Klubb gør kke net ekstracrowdsourcng. let kke længe m dan, anbefalng farng fra netværåbne konfc Socale ved oplyse levngstdspunkt, tlbage vgtghed vrkshed- bruge krng, majuskl ændret tl begynlse tl fælles: ordnært fle lkes Al hel hele handl reel dal; d nle konstruktve specalseartkel : Chrstne Tndahl setvrkshed navg skkt ket. D professonelle brug socakaptæl, gve Kl: Network Factbook nes reelle dal brugne samt Busness oprnlse ellmåned ndhold. albranch sætte fokus, produktets Mndre d 1 gang EU-DK store2012 lydoplevels. Vedmoda l Onlne MarkeHos vo bruge, d står samm reelle dal skabes gnem transredakton: Frdale Launey l kkentess d ovbevsnng, Legeplads me rolgtgnem ssblle vd nye mulghed. km tl udtryk ved, Hvs vrks- sætte sc tlladt nørd, hvlk ndflylse sammsmeltnnfle gange måned opnå gulod kravet m fx transpars. gruppars åbhed, vrkshetng Coordnor Mara Baagø oplevel købe lkes uvedkm brugne skab netværk krng Sammsmeltnng d offlne De professonelle bruge hedne søg tlbagehol ng d onlne d offlne vd Sådan lød ndled ord fra For- dne lukk brugne nd dved pabt ell øget gnemsgtghed. H-F Klubb relon s, tl l arbej Facekonkurrc leflskabt nære massne. D reelle dal, d ntess m dved d onlne vd gv brugne De onlne fællesskab peg drekte øg brugtlld eksempelvs brugekspt Eva Stesg, da hun måned mon, fnd brugne allgevel s bruge, lges book brugnes adfærd vrk- StortMndre set d alle 1 gang brugsbeslutnng høstet sætte store målsætnng De fokus ste skabe tlbage vgtghed vrkshedåbne Socale et ved oplyse 1levngstdspunkt, udvkl samm-står-v-stærke nye mulghed lege vrkfor vrkshedne shednes vgtgt konfc spllum. gang måned D dgtale start ntnettet, brug- frem tl m gnem dal tdl- konkrete dé tl vudvklng. kaste sg ud åbne arme. Og nes reelle dal brugne samt produktets oprnlse ellshedne, ndhold. albranch sætte fokus, relevant dal s dke fællesskab. Ved dan et fællesskab går vtnngne tl, stå, Facebook gået hvdag fra være ge kund, anmells nettet ell vrkelghed, spørgsmå- nes adfærd vrkes stg kravetgrad transpars. Hvs vrkshvlk ndflylse sammsmeltnnhun samtdg kdt, bruge krng, tl fælles: brugne samm optntakton vrkshedne frtdsbeskæftgelse tl let udgøre De professonelle bruge crowdsourcng. kke længe m dan, anbefalng farng fra netværal begynlse hedne søg tlbagehol ng d onlne d offlne vd Mndre d 1 gang sjov måned store lydoplevels. kravle Ved før gå, vo moda male ud købsstuon, ved eksem undhold, orm. ctralnve hvdag bå Kl: BruNetwork Busness Factbook EU-DKntess 2012 mon, fnd brugne allgevel brugnes adfærd vrkstort set alle brugsbeslutnng s vrkshed navg skkt ket. D professonelle brug socavo Onlne Marke lghed øvrge vrkshed sættehos sc moda tlladtl nørd, frem tl m gnem dal tdlshednes spllum. D dgtale start ntnettet, g brugpelvs le tps anmells ell eks. locon -apps qr-kod hold tl gangskreds, vrkshelegeplads gnem vd nye mulghed. le km tl udtryk ved, tng Coordnor Baagø øvrgt dnu meget tl go hvdag vrkelghed, spørgsmånes adfærd vrkes ge kund, anmells H-F Klubb skabt næremara relon tloplevelved opnå gruppab. handl stg gvgrad vrkshedne mulghed nettet ell d brands. Forbrugne profesbrugne skab netværk krng Sammsmeltnng d offlne s, lges l FaceMndre dfarng 1 gang månedcrowdsourcng. let kke længe m dan, anbefalng fra netvær socale. s bruge, arbej høstet kke længe ulukk bruskabe nle ramm, d offlsonelle brug socale, D reelle dal, d ntess m dved d onlne vd gv brugne s vrkshed navg skkt ket. D professonelle brug socatl vudvklng. sætte store målsætnng konkretebook dé gfællesskab s modstandskrt, ne vd blv ført nd d onlne vl begejstres frem For oplyses Legeplads Kvart gevt før gnem vd nye mulghed. le km tl udtryk ved, nye vrkshedne vgtgt udvkl et samm-står-v-stærke Mål: 2 mo. arme. Og fans ellpse mellemrubrk mulghed lege 25 vrk- kaste sg ud åbne brugne skab netværk krng Sammsmeltnng d offlne s 90 ne, m snare ndhold, ntegrtet lgegyldge stusopdng. fællesskab. Vedvd, dan etfællesskab går shedne, vtnngne stå, Facebook hun vgtgste samtdg Artkel : Rkke Klost Laurds learnngtl, dong. På godt seks måned, Baagø ht D reelle dal gået fra være Alby begynlse,kdt,, d ntess m kmunkon dved d onlne vd gvskab brugne tl samm brugne samm optntakton vrkshedne For frtdsbeskæftgelse tl udgøre Kl: Network Factbook EU-DK 2012lyst, krevtet kravle ansvaret vo moda nye mulghed legebusness vrkvrkshedne vgtgt udvkl et samm-står-v-stærke Redakton: Frda Launey førgåmod gå,marke Facebook-streg, Hos vo moda l Onlne oplevelse, brug Eva Stesg, hvvssocol, stft drektør reklamebureauet Lghthouse Cph. male ud købsstuon, ved eksemsjov undhold, orm. Bructralnve hvdag bå stå, Facebook gået fra være fællesskab. Ved dan et fællesskab går shedne, vtnngne tl, lghed Baagø øvrge vrkshed kke bange kastemara sg ud oplevelhun ht skellgarte uddrng tng Coordnor ctrum. brugne samm optntakton vrkshedne frtdsbeskæftgelse tl udgøre ell g eks. locon -apps qr-kod hold tl gangskreds, vrkshe- pelvs le tps anmells øvrgt dnu meget go Isjov konfcs første gang cases & juste vej. tlvel stregsk s praktsk art, sh, ad l arbej Facemale ud ved købsstuon, ved eksem undhold, orm. Bructralnve hvdag bå opnå gruppab. eksptpanel, handl gav gv mulghed socale. d brands. Forbrugne profes vrkshedne håndfuld und ell g eks. locon -apps qr-koddanske hold tl gangskreds, vrkshe- pelvs le tps anmells book sætte store målsætnng konfc lte hun gavmldt In short kke længe ulukk bruskabe nle ramm, d offlsonelle brug socale, gv vrkshedne mulghed d brands. Forbrugne profes- ved opnå gruppab. handl alvrkshed, und lelse kaste sg ud åbne arme.udog tankne bag handlngne. For vrkshedne handl alt gfællesskab s modstandskrt, ne vd blv ført nd d onlne sonelle vl begejstres oplyses Mål: 2 mo. fans kke længe ulukk bruskabe nle ramm, d offlbrug frem socale, Klaus Slbbau, s mart Af helt konkret karakt d hun samtdg kdt, lukke brugne nd skabe s modstandskrt, ne vd blv ført nd d onlne vl begejstresstusopdng. frem oplyses gfællesskab Afstand mellem blleds 90 ne, m snare vd, ndhold, ntegrtet lgegyldge Artkel : Rkke Klost Laurds learnng bydong. vgtgste, På godt måned, målsætnng ht skellge bud, dan brug udtalte, vo moda kravle før seks gå, vobaagø moda s 90 ne, m snare vd, ndhold, ntegrtet lgegyldge stusopdng. tekstne blledne, transpars gnem reel dal. kmunkon tlsamm Redakton: Frda Launey socale krevtet ansvaret Facebook-streg, 2012 have blevet lyst, profle kund gåmodskab Global jul svar tl x-højd blledtl samm skab lghed øvrge vrkshed Samtdg kmunkon brugne oplevelse, brug hun ht skellgarte uddrng Eva Stesg, hvvssocol, stft drektør reklamebureauet Cph. kke bange nu kaste sg ud tekst oplevelse, brug h butkk. For én drej sg lkes. Eva Stesg, hvvssocol, stft drektør reklamebureauet Lghthouse Cph. Lghthouse øvrgt dnu meget tl go Baagø svar kvanttets-strefessonelle ctrum. brug socale ctrum. I konfcs første gang cases & juste h ad vej. vel stregsk s praktsk kvanttet lkes et brand-awareg,art, d øvrgt blevkonsekvt btetbrug lystgt socale. dan, oplysnng, s vrksheksptpanel, gav håndfuld danske und konfc lte hun gavmldt ness fremstød and d konfc bå tlhænge ske stuonstegn ne søg In short hol tlbage, allgevel In short alvrkshed, undrelevante lelse ud tankne bag handlngne. dal højsæ. Mål:Klaus 2 mo. fans Thnk! Dgtal. modstan, s et brand-awarefor snare vrkshedne handl alt Slbbau, km frem før For d sd. vrkshedne handl alt Klaus Slbbau, s mart Af helt konkret karakt d vo moda tlstræb Fælles lukke brugne nd skabe farngne vgtgste fak-, På godt seks tltag, Artkel : Rkke Klost Laurds learnng by dong. måned, Baagø ness ht legranspars elemt, d skab lukke brugne skabe udtalte målsætnng, Top-of-Mnd reel dal. skellge, dan brug gnem vo tum, d kke factlste, når nd Redakton: Frdabud Launey lyst, krevtet gåmod ansvaret Facebook-streg, moda hos målgrupp. oplevelse brug c dke lemm Samtdg brugne blevet protranspars gnem reel dal. Global jul 2012 have socale fle kund du tagkke f socale gøres oftest konkurrc, bange. kasteintet sg ud hun ht skellgarte uddrng fessonelle brug socale trum, vrkshednes mulghed Samtdg brugne blevet probutkk. For én drej sg h nu lkes. Baagø svar kvanttets-stretryllestøv. Man nurlgvs d stregsk konstant stllng,& oplysnng, s vrkshedi konfcs første gang cases juste h advej. plan- Netop fokus vel s praktsk art, tag udgangspunkt målgrupps nddrage brugne skabe fessonelle brug socale kvanttet lkes et brand-awareg, d øvrgt blev lystgt ne søg hol tlbage, allgevel tlgang lægge tlstræbe stregsk unvs s fx Vnd fest dg revurdng konfc ndss net, btet eksptpanel, gav håndfuld und lte hun gavmldt plm,danske brugne begejstres,, oplysnng, s vrkshedkm frem snare før d sd. ness fremstødund and dm heft 100 % H-F Klubb bålhænge tl arbej, 10 vnd. Ω gørkonfc sgbag meget bevdst. alvrkshed, ud tankne handlngne. dlelse opstår et leg mngsfuldt hold elemt, d skab ne søg hol tlbage, allgevel modstan, s et brand-awarelevante dal højsæ. Slbbau, Thnk! Dgtal. Klaus Slbbau, s mart Af helt konkret karakt d oplevelse Klaus c-snare mellem vrkshed brug kund. kmπfrem før d sd. ness tltag, vo moda tlstræb Fælles farngne fakskellge bud, dan brugtrum, vrkshednes mulghed udtalte målsætnng, vo moda leg elemt, d skab Top-of-Mnd hos målgrupp.socale albranch tum, d kke factlste, når nddrage brugne skabe socale fle kund Global jul 2012 have dke lemm oplevelse brug cplm, brugne begejstres, du tag f socale. Intet gøres oftest konkurrc, butkk. For én drej sg h nud opstår et mngsfuldt hold lkes. Baagø svar kvanttets-stresocale albranch trum, fokus vrkshednes mulghed tryllestøv. Man nurlgvs pland tag målgrupps Netop konstant stllng d kvanttet lkes et brand-awareg, øvrgtudgangspunkt blev btet lystgt mellem vrkshed kund. π nddrage brugne skabe unvs s fx Vnd fest dg lægge tlstræbe stregsk ness fremstød and d tlgang revurdng ndss net, konfc bå tlhænge plm, brugne begejstres, tl arbej, m heft 100 % 10 vnd. H-F Klubb gør sg meget bevdst. relevante dal højsæ. modstan, s etωbrand-awareklaus Slbbau, Thnk! Dgtal. 22% 25% Ca. ofte I aktve socale? Udvklng nd socale handl meget10% me d ny teknol. 13% handl adfærdsændrng, d vrk bå vores lv vores samfund. 25% 22% 7% Nye spllegl vrknng d dgtale brug 10% 10% 13% 13% 25% 7% 10% 13%kund Få fle 13% 7% butkk ved hjælp 13% socale Få fle kund butkk ved hjælp Fåfle kund socale V blv nødt tl gøre egne farng; v butkk ved hjælp vores alle skellge dal skellge kund. socale V blv nødt tl gøre vores egne farng; v alle skellge dal skellge kund. V blv nødt tl gøre vores egne farng; v alle skellge dal skellge kund.

3 socale socal a magazne Hvs Facebook være 14 postv gevnst tl s marke13 socal a magazne tngsmx, vgtgt fokuse me d bare lkes One Brand One Voce? Typr & brydnng ajl sgn. Så d h fre I d praktske optk taleste Baagø 13nle socal a magazne socal a magazne 14 go tps starte tl admnstrve uddrng, s stor, ntnonal vrkthe good vbes flowng dn shed står ov, når tag f M betyd, v langt Facebook frmas. vgtge Artkellkes, : betragt Jan Morts Trods Nordc socale. moda One Brand Onevo Voce? me vd ge fle ndsgt. åbne op ntakton. Redakton: FrdaSkou Launey Club Manag Martn Kjær stx valgt have krng 20 skellge Ca. oftedhvd I aktve Baagø socale? I facebook-sd, d praktske optk taleste dg vrkshed s llle baby S al and målng d vgtgste Husk Socale Med Bstavne ff fl sg tl 1. Fukus ntakton (eksempelvs publc/ post nyt ndhold jes bl, socale -sammhæng. Und nle admnstrve uddrnskellge lanmarked respekudsætnng, ved, hvad vl kke tradtonel al, dændret tl lgur Nye stærke værktøj system kfacebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) gve et me lækkt opstartsfas hyre H-F Klubb tve spr.s Argumton valget vrkg, stor, ntnonal Hvs Facebook være. Hvs aktv Facebook sgt monol, m et socalt m hele td tl. M bl.a. alsocal a magazne 14 udtryk konsult, s var god hjælp, m ge frem tag shed stårfacebook ov,sd når f postv gevnst tl s markebare vl opnå masse fans/lkes, me, d fn sn styrke når handl måske vgtge hurtgt sdste måtte gøre s Fle gange dag én global ell gelsk s fællesspr 22% - fald socale. vo moda egne farng td fokus vgtgt lægg dal ndblk opstlle konkret markedsfø- nemt tælle m selv vur- tngsmx, tlbage tl brans bruge, d nye streg, t skabe mest fx valgt have krng 20 skellge d må mulghed k me d bare lkes ntakton. rng salgsgv aktvtet re, tlfredsstll. M fokuse mulg værd s bruge. Fle hvd ug 10% munke frtgange d s modsmål.sg facebook-sd, tl d h fre StlSå åbne spørgsmål, gavrk socale. Så nok efthånd gået op fleste, sgn. te valg d ført rækskellge lanmarked respekhvad bnd du god tpsdne starte tl produkt. fans dne kke begyn lyd? let, fans sg selv kke garant suc- go g ke daglge admnstrve uddrng, 1 gang ug tve spr. Argumton valget 25% H-F Klubb nets ekstrlowng dnmt, ces. Så hvs jes socale aktvtet kun the good tevbes bør være oprgtgt keltgørkke bllgt mulgt? s fx ovsættels strømlnng ordnært fle lkes hel ge Facebook sd frem Martn Kjær Skou, Nordc Club Manag hos H-F Klubb s Baagø g søgt lette M handl betyd v langt Facebook frmas. vgtge Artkel : Janbutkk Morts, fans lkes, da ge dne fans vl høre tl Når andre vrkshed l kke d ovbevsnng, ved udarbej Facebook Guén global ell gelsk s fællesspr Fle gange måned Blledne følg lnjs meivd ge fle åbne dne op ntakton. Frda Launey kke problem ndsgt. jes målng, bland Evangelsts d socale, kke, 10%ge lemm dnu me ndflylse. Redakton: købe lkes uvedkm Inbrug short lnes-bbel, s skellge admnundt bund, - fald tlbage tl brans bruge, d S m al and målng dstreg. vgtgste Husk Socale snare jes vgtge dt Med brand. d sjovt ntessant. massne. stror orte sg eft. Ga oplev række pottal konkurrc Fælles lefl allyt, frecases tro, x-højd topp d må mulghed k1. Fukus ntakton De Nye fokus ste skabe mulghed ved, hvad al, d stærke værktøj k- udsætnng, D ge vl kke tradtonel d, system retnngsmæssge gang måned Og 1tøjmul Hummel øje- 13% socale, s han hans team socale et esstelt værktøj tl dal s dke munke s modsmål. Vær møkm blkket ovfrt 20 skellge Facebook-s- daglgt arbejd, m s relevant hanmværdskabelse. Og have gøres al.f.eks. Hvs d me aktv Facebook sgt2.monol, m Facebook et socalt være hele td tl. M bl.a. langsgte effekt le. De langsgte Hvs bruge krng, tl fælles: d, s valg opstået me tltllge m, udgøre gørhandl ge skellge måd d kke te me d ell ført rækbare vl opnå d masse fans/lkes, d fn sn styrke måske vgtge hurtgt relon, bygges op socale me, mål opbygge relon styrke Sørg postv svare folk når rmelge Mndre d(h 1 gang måned ntess store lydoplevels. Ved gevnst tl s marke7% fældgt l d result værdmæssg skel alhandl. gyldg opskrft. handl ke daglge admnstrve uddrng, nemt tælle m selv vur lægg fokus dal ndblk konkret markedsfø. Og værd kelte s brand have ønsk td eft lav ndlæg sætte sc tlladt nørd, tngsmx, ell vgtgt skellge sponsorshps). For Onlne Konkret s Ga nes styrke : kgge ndad udarbej streg, s fx ovsættels strømlnng H-F Klubb skabt nære relon tl re, kontakt tlfredsstll. M rngs heltsalgsgv aktvtet fans, nflucs vur- ntakton. eksempelvs udgangspunkt øge s salg svare dnfokuse væg. Omkke an Cmuncor Ands Lun d Kdskab tl dn vrkshed basalt tag vrkme d bare lkes Mndre dbaagø 1 gang måned Martn Kjær Skou, Nordc Club Manag hos H-F Klubb 13% s bruge, lges høstet nemmeste s g søgt lette opgave d, lghed dne produkt sheds dttet ds værd. Og nok efthånd gået op fleste, Stl åbne spørgsmål, gavrk socale. Så må s regel gne begyn vgtghed kelte, gv ndlægget et lke,såd fan h fre sgn. konkretedé tl vudvklng. sørge,facebook d konstantgu Symp dn vrkshed ells kaste sg ud hol ved. ved Baagøs, udarbej sg garant eksempel sucg dne dne produkt. kke samme. begyn let, fans a selv kke v. H et ved fans du go læst værds tps starte tl blv kmunket d rette Tone of Bedre ståelse dne kund Intess dg word-of-mouth, In short lnes-bbel, s skellge admn- ge lemm dnualme ndflylse. begynlse ces. Så hvs jes socale aktvtet kun te bør være oprgtgt mt, kelt bllgt s mulgt? fra vores eget webste, hvad d ndlægget. the good vbes flowng dn Voce hele bran s sd. Udvklng Factbook nye produkt knebrugne blv ambassadøbusness EU-DK 2012 stror orte sg eft.kl: Network Ga oplev række pottal Fælles alle fre cases tro, Er ovhove mulgt Hos vo moda l Onlne Markehandl fans lkes, means vl høre tl Når butkk andre s Skabe små oplevels dne r vrkshed. vgtgste, M betyd, v dåge langt dnefacebook frmas. vgtge Artkel :vrkshed Jan Morts tng Coordnor Mara Baagø oplevelog tøjmul Hummel øjesocale, s han hans team socale et esstelt værktøj tl kp ejskab 3. Don t ovsell or undsell socale kund gøre m tl ambassadørbrug effekt socale fans du,, vs gagemt?i kke problem jes målng, bland dne Evangelsts d kke, sure vd nemt fn bud frandsgt. me ge fle åbne op ntakton. Redakton: Frda Launey sm, l arbej Faceal arbejd, dt brand, uanset du 10 ell Hos Hummel spll socalefacebook-s En bllg blkket ov 20 skellge daglgt s han værdskabelse. Og gøres m snare jes streg. vgtge dt brand. d nyt, sjovt ntessant. ge andre levandør bå grs Lges ved alle andre nvestng anbefales brug Med S al and målng d vgtgste book sætte store målsætnng Husk Socale lkes. Sporets hovedpont kke kun rolle marketngslnd, s opstået me ell me Hvs tl- dutllge m, udgøre gør skellge måd D d ge kkeovkmelg mulghed sg d, følg: ge retnngsmæssge tl prs. markedsførng, kmunkon, ndhold -al, d kaste s åbne arme. Og kke net udsætnng, ved, hvad vl vægtnng kke tradtonel Nye stærke værktøj salgssystem kud d g; Ands Luns mål, socale fældgt (h l d result værdmæssg skel alhandl. gyldg opskrft. handl 2. Vær møkm hunle samtdg kdt, f.eks. me langsgte effekt. De have langsgte M. ge første lske arbej, kunsvce osv., vlmonol, sge to ud et socalt Sætklare målsætnng, tl.m være én vrksheds godt sge Hvs aktv Facebookhold tl salg.sgt m m hele td bl.a. d alkravle før gå, vo moda skellge sponsorshps). For Onlne Konkret s Ga nes styrke : kgge ndad udarbej streg, nemme lels effekt. Key Pce Indcors. D bl- Hummel bevdst, d socalemål relon, bygges ( socale opbygge relon styrkevgtge svare folk rmelge skrdt net nemme Og Sørgt kunne vur posts, handle et drekbare vl op opnå bllge). masse fans/lkes, me, d fn sn styrke når handl måske hurtgtd lghed øvrge vrkshed Prøv dg frem læg streg, m v arbejdneands drekton dag- d me-sfære brugnestl vd, d-s Cmuncor Lun Kdskab dn vrkshed s helt basalt tag udgangspunkt vrk. Og værd kelte brand have ønsk td eft lav ndlæg ell meget relevant webshops D seste været l te salg, ms rest bør være lægg fokus dal tl ndblk konkret markedsfø- nemt tælle m selv vur øvrgt go bed dgmeget rette tl undvejs lgt nmet opgave nvolvet krng brug vrkshed meget td dnu Marg boks svar nemmeste d, lghed dne produkt sheds dttet ds værd. Og fans, kontakt nflucs vureksempelvs øge s salg svare dn væg. Om kke an andre, d stor fokus konkrete tale, kke effekværdfuldt møkemn socale. ntakton. bruge salgsgv aktvtet re, tlfredsstll. M Defn værdrng dne samle antal lkes, bl.a. va skær- udarbej relevant ndhold brugne, tl spaltestand, et Baagøs, sørge, d konstant Symp dn vrkshed ells kaste sg ud hol ved. vgtghed kelte, regel begyn gv ndlægget et lke, fan kontante konvtng, f.eks. salg. t,gne gør socale. ndhold dne fans. skab rammne et fællesskab me kontorlandskabet, hvlket s drekte relon tl bran. må s sartet udtryk Stl åbne spørgsmål, gavrk socale. Så nok efthånd gået op fleste, Mål: 2 kund mo. fans gaget blv kmunket drette ToneAnds of Lun Bedre ståelse dne Intess dg word-of-mouth, Fokus bruge frem tl synlggøre resultne d bryd d kke st hoved a v. H et eksempel samme. ved du læst værds udgangspunkt jes Selvfølgelgkke begyn, bare Tag fans sg selv eksst kke garant sucg dne fans dne produkt. let, ArtkelVoce : Rkke Klost by dong. vgtgste På godt seksantallet måned, ht Baagø drekton tale. Dudov fn net,, da han m, helelaurds bran s learnng sd. Udvklng nye produkt knebrugne blv ambassadø4. Lad glæd drvevære værket fra vores eget webste, hvad d ndlægget. værktøj, måske Gole Analytcs v, dan gør. ces. Så hvs jes socale aktvtet kun te bør oprgtgt mt, kelt bllgt s mulgt? Redakton: Frda Launey lyst, krevtet gåmod ansvaret Facebook-streg, lkes π udarbejs d ugtlge rapport hvs kke små net vgtgt sge Skabe oplevels dne r vrkshed. vgtgste, Er ovhove mulgt s/ell meajes crm system. I vlle være rgtg rart, bange kaste udnet. I ste hun ht skellgarte uddrng handl H fans lkes, Fokus da ge dnevære fans vl høre tl Når butkk hvs andre vrkshed nøglearbej blv gjortkke tl lad være sg sge kp ejskab kund gøre m tl ambassadør fans du, vs gagemt 3. Don t ovsell or undsell effekt socale? I konfcs første gang cases & juste h ad vej. vel stregsk s praktsk art, sure nemt fn bud fra mtlg fnet ge målng, samm brug holdsvs nye skægt båbland dg selv dne d Halvgevt mellem punk- co-admnstror r d ej- Hummel ht succes ugtlge kke problem jes dne Evangelsts socale, kke, - Ialle eksptpanel, gav håndfuld danske und konfc lte hun gavmldt En bllg al dt brand, uanset du 10 ell Hos Hummel spll socale skab anl Hummels udvklng. posts, s værdsættes brugne. Lges ge andre bå ved socale alledandre ntessant. brug t tekst jes mål.levandør En vgtg nmon - anbefales begreb helt fans. være m snare grs jes streg. vgtge glæd dt brand. nvestng nyt, sjovtfk et alvrkshed, und lelse ud tankne bag handlngne lkes. Sporets kke kun rolle marketngsln-brugne ved, hvad vtemarkedsførng, hovedpont tlhold ovkmelg kmunkon, salgs80-20 vægtnng ndhold - tl jes brug socale, målngs rapportngssystem, d drv værket. Facebook nødt tl gøre D prs. ge mulghed d, retnngsmæssge Klaus Slbbau, s mart - V blv Af heltnytkonkret karakt d Pottalne Hvs du kke net undgår d skuffe d s følg: g; Ands Luns mål, socale M ge d første lske arbej, osv., De holdtl salg. me, vl tosørg ud dan jes socale aktvtet hjælpeffekt d kunsvce, le tal kunne sammfte altlangsgte et socalt møkm skellge Mort bud, Ga dan brug vo moda 2. sge Vær f.eks. me langsgte. have D vgtgt udtalte målsætnng baggrund s bruge. vores egne farng; v godt sge Sæt klare målsætnng, være én vrksheds socale fle jul 2012 have skrdt net bllge). Og op kunne fk vur t socale posts, handle etdrekj tl nemme nårelon, dsse ( mål? Hvor ge, ud effekt. opbygge socale relon. fn frem tl vnkel, folk du rmelge Dgtal chefhos fdb kund kke drekte Hummel være tl ste, bå Global d bygges mål styrke Sørg svare alle skellge dal butkk. For én drej sg h nu lkes. Baagø svar kvanttets-stremme lels Key Pce Indcors. D blhummel bevdst, d socale repræstant alhandl, m når d tale rs ros. meget Ogwebshops D dan været lr salg, være kontakt, d skabes gnem socale M seste kke. selvms dnrest Facebook fans. værd ekelte s brand Faktsk havev ønsk relevant td eftbør Ss lav ndlæg ell kvanttet lkes et brand-awareg, d øvrgt blev btet lystgt Bran me-sfære være tlgængelgt 1,7 mo. lemm han skellge Prøv dg fremeffek læg andre, streg, m v arbejdne drekton dag brugnestale vd, dkund. d stor fokus konkrete, kke værdfuldt møkemn køb, book, bestll, downloagnem brug socale skægt. fans, kontakt nflucs vureksempelvs svare dn væg. Om kke an ness fremstød and konfc bå tlhænge øge s salg brugne samtdg gve n repræstant d socal orgorbed dg rette tl undvejs lgt nmet nvolvet krng brug vrkshed meget td kontante konvtng, meget, gør s socale. fans. d, tlmeld blvf.eks. tl etsalg. lead ell ndhold me gør selvfølrelevante dal fdb højsæ. t modstan, s et brand-awareklaus Slbbau, Dgtal. sg, vgtghed kelte, dne må regel gne begyn gv ndlægget et lke, fan ekstra Thnk! oplevelse nson. brug høj grad socale brugne Defn værd dne bruge samle antal lkes, bl.a. va skærudarbej relevant ndhold brugne, Fælles farngne fakness tltag, vo moda tlstræb Tag udgangspunkt jes eksst Selvfølgelg, bare gøre?h π et eksempel gelg process s mdl tl gve s - s relon tl bran. a v. samme. me kpleks. hvad I nu ønsk ved du læst værds tum, me d kke factlste, når Top-of-Mnd hos målgrupp. skab rammne et fællesskab kontorlandskabet, hvlket s drekte relon tl bran. 4. Lad glæd drve værket værktøj, måske Gole Analytcs v, dan gør dke lemm fra vores eget webste, hvad d ndlægget. du tag fsynlggøre socalesultne. Intet d kke gøres oftest konkurrc, Fokus gaget bruge frem crm system. H I tl Ands Lun bryd d st hoved /ell jes vlle være rgtg rart, hvs mulgt Fokus Er målgrupps ovhove s mea- være tryllestøv. Man nurlgvs pland tag udgangspunkt Netop fokus konstant stllng socale albranch antallet drekton tale. Dudov fn net, da han m, mtlg alle samm festholdsvs nye bå dg selv ovsell dne or undsell albranch lægge tlstræbe stregsk tlgang revurdng ndss net,und unvs kunne s fx Vnffekt dg socale hele konfrc 3. Don t? Fgurss ud surefnet ge nemt fnskægt budsocale fra ltagne stlle spørgsmål va twtt lkes π udarbejs d ugtlge rapport hvs kke net vgtgt sge tl arbej, m heft 100 % H-F Klubb gør sg meget bevdst. 10 vnd. Ω bnreg jes mål. En nmon begreb socale fk etandre helt nvestng fans. væreanbefales glæd ge andre levandør bå grs Lges ved alle vgtg brug ved tsmå symbol nøglearbej blv gjort tl lad være sgyt net. I ste rapportngssystem, hold tl jes brug socale, målngsd drv værket. Facebook sættelse tekst næmarkedsførng, kmunkon, salgs- tl ovkmelg prs vægtnng ndhold co-admnstror r d ej- Hummel ht succesd ugtlge ste s, aktvtet hjælp tal kunne sammfte alt osv.,dan socalt me,hold tl sørg vl sge to ud slutnng M ge førsteetlske arbej, kunsvce jes socale salg. socale albranch artkl skab anl Hummels udvklng. posts, s værdsættes, brugne. j tl nå dsse mål?net Hvornemme ge ( bllge). fk udkunne socale fn frem du skrdt Og tl tvnkel,. vur effekt. posts, handle et drekbrugne ved, hvad dan vte kontakt, d skabes gnem socale M D kke. Faktsk r v selv dn Facebook Ss fans seste været l meget relevant webshops te salg, ms rest bør være 6 7 Pottalne undgår d skuffe køb, book, bestll, downloagnem brug socale skægt. tale, kke effek- andre, d stor fokus konkrete værdfuldt møkemn vgtgt me gør selvføl- d, tlmeld sg, blv tl et lead ell Mort Ga baggrund s bruge. D meget t, gør socale. kontante konvtng, f.eks. salg. ndhold dne fans. Dgtal chef hos fdb kke drekte Hummel være tl ste, hvad I nu ønsk gøre? π gelgbå process me kpleks. Selvfølgelg, bare Tag udgangspunkt jes eksst repræstant alhandl, m når d tale rs ros. 4. Lad glæd drve værket værktøj, måske Gole Analytcs v, dan gør. 1,7 mo. lemm han Bran være tlgængelgt D ge mulghed avancet målng vrksheds brug udbytte socale. Fre go råd tl Målng e ekt (ro) arbej socale admnstron facebook-s D ge mulghed avancet målng vrksheds brug udbytte socale. Målng e ekt (ro) arbej socale D ge mulghed avancet målng vrksheds brug udbytte socale. Få fle kund butkk ved hjælp socale Fre go råd tl admnstron facebook-s

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: nbal@hum.aau.dk

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Kreativt program. - kæledæggen eller møgungen? TEMA: kreative bevægelsesformer. om undervisning på tilvalg i eksamens-

Kreativt program. - kæledæggen eller møgungen? TEMA: kreative bevægelsesformer. om undervisning på tilvalg i eksamens- 37 Krevt prram TEMA: kreve bevægelsesm kæledægg ell møgung? Af Ulla Ws, Freksbg HFkursus At navge kaos? ovvejels Erfarng om unvsnng tlvalg eksams dræt krevt prramdscpln slag tl elem Nle kvaltet t gør arbejde

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Sociale Medier i detailbranchen

Sociale Medier i detailbranchen Udgivet under SocialSemantic FACTBOOK datasættet Brancherapport Sociale Medier i detailbranchen Brancherapporten indeholder: DEL I: Fremtidsudsigter, anbefalinger og erfaringer delt og formuleret af eksperter

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

bane program ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGHT RACE OG V65-SPIL

bane program ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGHT RACE OG V65-SPIL bane NR. program BANE 0 WWW.BILLUNDTRAV.DK 02 // LØRDAG 23. MARTS 2013 // KL. 1.15 // PRIS 20 KR. ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGT RACE OG V65-SPIL Velkomst AF CRISTIAN

Læs mere