Typografi & ombrydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typografi & ombrydning"

Transkript

1 Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt samme skrft s brydnng. Jeg vl kke kme nd produkton dagrammet skrftvalg, da jeg dne regørelse betragt dagrammet tlhør tekst, s et blle. 8/10 pt Scala Sans Italc, vtre højrestllet eft behov Afstand tl blle, svar tl x-højd Dokumtet A3, 420x297 mm. Marg: Top 28 mm, Bund 25 mm, Inds 14 mm, Yds 22 mm. 6 spalt spaltestand 5 mm. Mast Grundlnjet skydnng 12 pt. Shoved pagnng ttel. Sfod kaptelttel Brødtekst 9,5/12 pt Scala Regular, justet 12 pt ( gevt) tabulor tl ndryknng ved nyt snt Låst tl grundlnjet Dansk ordlng Ordmellemrum: Mnmum 70%, Ønsket 113%, Maksmum 133%. Utrolg læsevlg antkva skrft Rubrk 36/38 pt Scala Bold, vstrestllet Manuel knbnng ud fra optsk vurdng Manchet/Ct 16/18 pt Scala Sans Lght, vstrestllet Streg før eft, 2 pt Japanese Dots, farve: X Mellemrubrk 11/13 pt Scala Sans Bold, vstrestllet Optsk knbnng Skrftfarve: X Skrft samme alj skrftsnt s brødtekst, m d stadg god kontrast d d ud fødd Knbnng/space Max -15 pt knbnng brødtekst Halvgevt mellem punkt tekst Kvartgevet før ellpse mellemrubrk Thn-space før spørgsmålstegn mellemrubrk Optske ovvejels Første bstav hv lnje rubrkk, knebet tl optsk t Manuel knbnng rubrkk, ud fra optsk vurdng Alle ord skrevet majuskl ændres tl kaptæl kke ølægge rytm ssblle Alle anførelsestegn ændres fra gelsk tl dansk Bstavne ff fl ændret tl lgur rubrkk Kvaltetsvurdng Jeg meget tlfreds resultet. Jeg brugt meget td gnemarbej tekst fnpudse alj, synes jeg vrkelg gvet et godt udbytte rt vsuelt. Jeg valgt arbej justet ss, da jeg synes passe bedst tl dne type tekst, jeg da måttet knbe helt ned tl -15 n sted tl gå op. M jeg synes kke gør net. D ng flod, da ord mellemrumme allgevel var, kke synlgt. Alt alt jeg meget tlfreds. Begnng luft 2 lnj brødtekst Skydnng Luft und Luft ov 24 pt 13 pt 2 pt 9 pt 3 lnj brødtekst Skydnng Luft und Luft ov 36 pt 26 pt 2 pt 8 pt 3

2 Nye spllegl vrknng d dgtale brug Ca. meget ofte d I aktve socale? Udvklng nd socale handl me ny teknol. 10% Nye spllegl vrknng handl adfærdsændrng, d vrk bå vores lv vores samfund. 22% d dgtale brug 10% Ca. ofte I aktve socale? dg vrkshed s llle baby (eksempelvs publc/ post nyt ndhold jes bl, socale -sammhæng. Und Facebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) socal a magazne 14 hyre H-F Klubb opstartsfas konsult, s var god hjælp, m 13 socal a magazne sdste måtte gøre s Fle gange dag Typr & brydnng ajl Trods lkes, betragt egne Nordc farng td opstlle Club Manag Martn Kjær sta- t skabe mest nyeskou streg, dg vrkshed s mulg llle baby værd s bruge. Fle gange ug (eksempelvs publc/ post nyt ndhold jes bl, socale -sammhæng. socal a magazne 14 Und Facebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) bnd du god lyd? opstartsfas hyre H-F Hvad Klubb 1 gang ug konsult, s var godh-f hjælp,klubb m gør kke net ekstra sdste måtte gøre s I rubrkk første ordnært fle lkes helgange konstruktve dag Trods lkes, betragt Nordc nle specalse hele handl reel dal; d Fle Artkel : Chrstne Tndahl bstav hv lnje egne farng td opstlle l d ovbevsnng, Club Manag Martn Kjær Skou sta-kke 13 socal a magazne samm reelle dal skabes gnem trans- bruge, d stårfle Redakton: Frda Launey gange måned knebet ud tl optsk nye streg, t baby skabe mestlkes uvedkm dg vrkshed s llle købe t pars åbhed, vrkshe- opnå gulod m fx grupværd s bruge. Flepublc/ post gange ug nyt ndhold jes bl, konkurrc lefl massne. (eksempelvs socale mulg -sammhæng. Und pabt ell øget gnemsgtghed. Sådan lød ndled ord fra For- dne lukk brugne nd dved Facebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) Defokus ste skabe opstartsfas hyre H-F Klubb 1 gang måned De onlne fællesskab peg drekte brugekspt Eva Stesg, da hun øg brugtlld eksempelvs Hvad bnd du relevant god lyddal? s dke konsult, s var god hjælp, m vgtghed åbne konfc Socale ved oplyse levngstdspunkt, tlbage Thn-space før spørgs1 gang ug vrkshedh-f Klubb gør kke net ekstrabruge krng,målstegn tl fælles: sdste måtte gøre s nes reelle dal brugne samt albranch sætte fokus, produktets oprnlse ell ndhold. mellemrubrkfle gange dag ordnært td fle lkes hel- store lydoplevels. Mndre d 1 gang måned ntess Ved kne egne farng opstlle kravet dal; transpars. hvlk ndflylse sammsmeltnnvrksnle konstruktve specalse- l kke d ovbevsnng, hele handl reel d Hvs Artkel : Chrstne Tndahl sætte sc tlladt nørd, nye streg, t skabe mest De professonelle bruge Fle gange måned hedne søg tlbagehol ng d onlne d offlne vd reelle dal skabes gnem trans- bruge, d står samm købe lkes uvedkm Redakton: Frda Launey H-F Klubb skabt nære relon tl mulg værd s bruge. Fle gange ug mon, fnd brugne allgevel brugnes adfærd vrk- Stort set alle brugsbeslutnng opnå gulod m fx gruppars åbhed, vrkshemndre d 1 gang måned konkurrc lefl s massne. Udvklng nd socale handl tl meget me dal d ny teknol. bruge, lges høstet frem m gnem tdlshednes spllum. D dgtale start ntnettet, brugsådan lød ndled ord fra For- dne lukk brugne nd dved pabt ell øget gnemsgtghed. De fokus ste tl vudvklng. konkrete Hvad bnd du godlyd?skabe dé 1bå gang måned handlnes adfærdsændrng, d vrk vores lv vores samfund. kund, anmells nettet ell fællesskab hvdag vrkelghed, brugekspt spørgsmåadfærd vrkes stg grad ge De onlne peg drekte øg brugtlld eksempelvs Eva Stesg, da hun s dke relevant dal Alle ord skrevet 1 gang ug H-F Klubb gør kke net ekstracrowdsourcng. let kke længe m dan, anbefalng farng fra netværåbne konfc Socale ved oplyse levngstdspunkt, tlbage vgtghed vrkshed- bruge krng, majuskl ændret tl begynlse tl fælles: ordnært fle lkes Al hel hele handl reel dal; d nle konstruktve specalseartkel : Chrstne Tndahl setvrkshed navg skkt ket. D professonelle brug socakaptæl, gve Kl: Network Factbook nes reelle dal brugne samt Busness oprnlse ellmåned ndhold. albranch sætte fokus, produktets Mndre d 1 gang EU-DK store2012 lydoplevels. Vedmoda l Onlne MarkeHos vo bruge, d står samm reelle dal skabes gnem transredakton: Frdale Launey l kkentess d ovbevsnng, Legeplads me rolgtgnem ssblle vd nye mulghed. km tl udtryk ved, Hvs vrks- sætte sc tlladt nørd, hvlk ndflylse sammsmeltnnfle gange måned opnå gulod kravet m fx transpars. gruppars åbhed, vrkshetng Coordnor Mara Baagø oplevel købe lkes uvedkm brugne skab netværk krng Sammsmeltnng d offlne De professonelle bruge hedne søg tlbagehol ng d onlne d offlne vd Sådan lød ndled ord fra For- dne lukk brugne nd dved pabt ell øget gnemsgtghed. H-F Klubb relon s, tl l arbej Facekonkurrc leflskabt nære massne. D reelle dal, d ntess m dved d onlne vd gv brugne De onlne fællesskab peg drekte øg brugtlld eksempelvs brugekspt Eva Stesg, da hun måned mon, fnd brugne allgevel s bruge, lges book brugnes adfærd vrk- StortMndre set d alle 1 gang brugsbeslutnng høstet sætte store målsætnng De fokus ste skabe tlbage vgtghed vrkshedåbne Socale et ved oplyse 1levngstdspunkt, udvkl samm-står-v-stærke nye mulghed lege vrkfor vrkshedne shednes vgtgt konfc spllum. gang måned D dgtale start ntnettet, brug- frem tl m gnem dal tdl- konkrete dé tl vudvklng. kaste sg ud åbne arme. Og nes reelle dal brugne samt produktets oprnlse ellshedne, ndhold. albranch sætte fokus, relevant dal s dke fællesskab. Ved dan et fællesskab går vtnngne tl, stå, Facebook gået hvdag fra være ge kund, anmells nettet ell vrkelghed, spørgsmå- nes adfærd vrkes stg kravetgrad transpars. Hvs vrkshvlk ndflylse sammsmeltnnhun samtdg kdt, bruge krng, tl fælles: brugne samm optntakton vrkshedne frtdsbeskæftgelse tl let udgøre De professonelle bruge crowdsourcng. kke længe m dan, anbefalng farng fra netværal begynlse hedne søg tlbagehol ng d onlne d offlne vd Mndre d 1 gang sjov måned store lydoplevels. kravle Ved før gå, vo moda male ud købsstuon, ved eksem undhold, orm. ctralnve hvdag bå Kl: BruNetwork Busness Factbook EU-DKntess 2012 mon, fnd brugne allgevel brugnes adfærd vrkstort set alle brugsbeslutnng s vrkshed navg skkt ket. D professonelle brug socavo Onlne Marke lghed øvrge vrkshed sættehos sc moda tlladtl nørd, frem tl m gnem dal tdlshednes spllum. D dgtale start ntnettet, g brugpelvs le tps anmells ell eks. locon -apps qr-kod hold tl gangskreds, vrkshelegeplads gnem vd nye mulghed. le km tl udtryk ved, tng Coordnor Baagø øvrgt dnu meget tl go hvdag vrkelghed, spørgsmånes adfærd vrkes ge kund, anmells H-F Klubb skabt næremara relon tloplevelved opnå gruppab. handl stg gvgrad vrkshedne mulghed nettet ell d brands. Forbrugne profesbrugne skab netværk krng Sammsmeltnng d offlne s, lges l FaceMndre dfarng 1 gang månedcrowdsourcng. let kke længe m dan, anbefalng fra netvær socale. s bruge, arbej høstet kke længe ulukk bruskabe nle ramm, d offlsonelle brug socale, D reelle dal, d ntess m dved d onlne vd gv brugne s vrkshed navg skkt ket. D professonelle brug socatl vudvklng. sætte store målsætnng konkretebook dé gfællesskab s modstandskrt, ne vd blv ført nd d onlne vl begejstres frem For oplyses Legeplads Kvart gevt før gnem vd nye mulghed. le km tl udtryk ved, nye vrkshedne vgtgt udvkl et samm-står-v-stærke Mål: 2 mo. arme. Og fans ellpse mellemrubrk mulghed lege 25 vrk- kaste sg ud åbne brugne skab netværk krng Sammsmeltnng d offlne s 90 ne, m snare ndhold, ntegrtet lgegyldge stusopdng. fællesskab. Vedvd, dan etfællesskab går shedne, vtnngne stå, Facebook hun vgtgste samtdg Artkel : Rkke Klost Laurds learnngtl, dong. På godt seks måned, Baagø ht D reelle dal gået fra være Alby begynlse,kdt,, d ntess m kmunkon dved d onlne vd gvskab brugne tl samm brugne samm optntakton vrkshedne For frtdsbeskæftgelse tl udgøre Kl: Network Factbook EU-DK 2012lyst, krevtet kravle ansvaret vo moda nye mulghed legebusness vrkvrkshedne vgtgt udvkl et samm-står-v-stærke Redakton: Frda Launey førgåmod gå,marke Facebook-streg, Hos vo moda l Onlne oplevelse, brug Eva Stesg, hvvssocol, stft drektør reklamebureauet Lghthouse Cph. male ud købsstuon, ved eksemsjov undhold, orm. Bructralnve hvdag bå stå, Facebook gået fra være fællesskab. Ved dan et fællesskab går shedne, vtnngne tl, lghed Baagø øvrge vrkshed kke bange kastemara sg ud oplevelhun ht skellgarte uddrng tng Coordnor ctrum. brugne samm optntakton vrkshedne frtdsbeskæftgelse tl udgøre ell g eks. locon -apps qr-kod hold tl gangskreds, vrkshe- pelvs le tps anmells øvrgt dnu meget go Isjov konfcs første gang cases & juste vej. tlvel stregsk s praktsk art, sh, ad l arbej Facemale ud ved købsstuon, ved eksem undhold, orm. Bructralnve hvdag bå opnå gruppab. eksptpanel, handl gav gv mulghed socale. d brands. Forbrugne profes vrkshedne håndfuld und ell g eks. locon -apps qr-koddanske hold tl gangskreds, vrkshe- pelvs le tps anmells book sætte store målsætnng konfc lte hun gavmldt In short kke længe ulukk bruskabe nle ramm, d offlsonelle brug socale, gv vrkshedne mulghed d brands. Forbrugne profes- ved opnå gruppab. handl alvrkshed, und lelse kaste sg ud åbne arme.udog tankne bag handlngne. For vrkshedne handl alt gfællesskab s modstandskrt, ne vd blv ført nd d onlne sonelle vl begejstres oplyses Mål: 2 mo. fans kke længe ulukk bruskabe nle ramm, d offlbrug frem socale, Klaus Slbbau, s mart Af helt konkret karakt d hun samtdg kdt, lukke brugne nd skabe s modstandskrt, ne vd blv ført nd d onlne vl begejstresstusopdng. frem oplyses gfællesskab Afstand mellem blleds 90 ne, m snare vd, ndhold, ntegrtet lgegyldge Artkel : Rkke Klost Laurds learnng bydong. vgtgste, På godt måned, målsætnng ht skellge bud, dan brug udtalte, vo moda kravle før seks gå, vobaagø moda s 90 ne, m snare vd, ndhold, ntegrtet lgegyldge stusopdng. tekstne blledne, transpars gnem reel dal. kmunkon tlsamm Redakton: Frda Launey socale krevtet ansvaret Facebook-streg, 2012 have blevet lyst, profle kund gåmodskab Global jul svar tl x-højd blledtl samm skab lghed øvrge vrkshed Samtdg kmunkon brugne oplevelse, brug hun ht skellgarte uddrng Eva Stesg, hvvssocol, stft drektør reklamebureauet Cph. kke bange nu kaste sg ud tekst oplevelse, brug h butkk. For én drej sg lkes. Eva Stesg, hvvssocol, stft drektør reklamebureauet Lghthouse Cph. Lghthouse øvrgt dnu meget tl go Baagø svar kvanttets-strefessonelle ctrum. brug socale ctrum. I konfcs første gang cases & juste h ad vej. vel stregsk s praktsk kvanttet lkes et brand-awareg,art, d øvrgt blevkonsekvt btetbrug lystgt socale. dan, oplysnng, s vrksheksptpanel, gav håndfuld danske und konfc lte hun gavmldt ness fremstød and d konfc bå tlhænge ske stuonstegn ne søg In short hol tlbage, allgevel In short alvrkshed, undrelevante lelse ud tankne bag handlngne. dal højsæ. Mål:Klaus 2 mo. fans Thnk! Dgtal. modstan, s et brand-awarefor snare vrkshedne handl alt Slbbau, km frem før For d sd. vrkshedne handl alt Klaus Slbbau, s mart Af helt konkret karakt d vo moda tlstræb Fælles lukke brugne nd skabe farngne vgtgste fak-, På godt seks tltag, Artkel : Rkke Klost Laurds learnng by dong. måned, Baagø ness ht legranspars elemt, d skab lukke brugne skabe udtalte målsætnng, Top-of-Mnd reel dal. skellge, dan brug gnem vo tum, d kke factlste, når nd Redakton: Frdabud Launey lyst, krevtet gåmod ansvaret Facebook-streg, moda hos målgrupp. oplevelse brug c dke lemm Samtdg brugne blevet protranspars gnem reel dal. Global jul 2012 have socale fle kund du tagkke f socale gøres oftest konkurrc, bange. kasteintet sg ud hun ht skellgarte uddrng fessonelle brug socale trum, vrkshednes mulghed Samtdg brugne blevet probutkk. For én drej sg h nu lkes. Baagø svar kvanttets-stretryllestøv. Man nurlgvs d stregsk konstant stllng,& oplysnng, s vrkshedi konfcs første gang cases juste h advej. plan- Netop fokus vel s praktsk art, tag udgangspunkt målgrupps nddrage brugne skabe fessonelle brug socale kvanttet lkes et brand-awareg, d øvrgt blev lystgt ne søg hol tlbage, allgevel tlgang lægge tlstræbe stregsk unvs s fx Vnd fest dg revurdng konfc ndss net, btet eksptpanel, gav håndfuld und lte hun gavmldt plm,danske brugne begejstres,, oplysnng, s vrkshedkm frem snare før d sd. ness fremstødund and dm heft 100 % H-F Klubb bålhænge tl arbej, 10 vnd. Ω gørkonfc sgbag meget bevdst. alvrkshed, ud tankne handlngne. dlelse opstår et leg mngsfuldt hold elemt, d skab ne søg hol tlbage, allgevel modstan, s et brand-awarelevante dal højsæ. Slbbau, Thnk! Dgtal. Klaus Slbbau, s mart Af helt konkret karakt d oplevelse Klaus c-snare mellem vrkshed brug kund. kmπfrem før d sd. ness tltag, vo moda tlstræb Fælles farngne fakskellge bud, dan brugtrum, vrkshednes mulghed udtalte målsætnng, vo moda leg elemt, d skab Top-of-Mnd hos målgrupp.socale albranch tum, d kke factlste, når nddrage brugne skabe socale fle kund Global jul 2012 have dke lemm oplevelse brug cplm, brugne begejstres, du tag f socale. Intet gøres oftest konkurrc, butkk. For én drej sg h nud opstår et mngsfuldt hold lkes. Baagø svar kvanttets-stresocale albranch trum, fokus vrkshednes mulghed tryllestøv. Man nurlgvs pland tag målgrupps Netop konstant stllng d kvanttet lkes et brand-awareg, øvrgtudgangspunkt blev btet lystgt mellem vrkshed kund. π nddrage brugne skabe unvs s fx Vnd fest dg lægge tlstræbe stregsk ness fremstød and d tlgang revurdng ndss net, konfc bå tlhænge plm, brugne begejstres, tl arbej, m heft 100 % 10 vnd. H-F Klubb gør sg meget bevdst. relevante dal højsæ. modstan, s etωbrand-awareklaus Slbbau, Thnk! Dgtal. 22% 25% Ca. ofte I aktve socale? Udvklng nd socale handl meget10% me d ny teknol. 13% handl adfærdsændrng, d vrk bå vores lv vores samfund. 25% 22% 7% Nye spllegl vrknng d dgtale brug 10% 10% 13% 13% 25% 7% 10% 13%kund Få fle 13% 7% butkk ved hjælp 13% socale Få fle kund butkk ved hjælp Fåfle kund socale V blv nødt tl gøre egne farng; v butkk ved hjælp vores alle skellge dal skellge kund. socale V blv nødt tl gøre vores egne farng; v alle skellge dal skellge kund. V blv nødt tl gøre vores egne farng; v alle skellge dal skellge kund.

3 socale socal a magazne Hvs Facebook være 14 postv gevnst tl s marke13 socal a magazne tngsmx, vgtgt fokuse me d bare lkes One Brand One Voce? Typr & brydnng ajl sgn. Så d h fre I d praktske optk taleste Baagø 13nle socal a magazne socal a magazne 14 go tps starte tl admnstrve uddrng, s stor, ntnonal vrkthe good vbes flowng dn shed står ov, når tag f M betyd, v langt Facebook frmas. vgtge Artkellkes, : betragt Jan Morts Trods Nordc socale. moda One Brand Onevo Voce? me vd ge fle ndsgt. åbne op ntakton. Redakton: FrdaSkou Launey Club Manag Martn Kjær stx valgt have krng 20 skellge Ca. oftedhvd I aktve Baagø socale? I facebook-sd, d praktske optk taleste dg vrkshed s llle baby S al and målng d vgtgste Husk Socale Med Bstavne ff fl sg tl 1. Fukus ntakton (eksempelvs publc/ post nyt ndhold jes bl, socale -sammhæng. Und nle admnstrve uddrnskellge lanmarked respekudsætnng, ved, hvad vl kke tradtonel al, dændret tl lgur Nye stærke værktøj system kfacebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) gve et me lækkt opstartsfas hyre H-F Klubb tve spr.s Argumton valget vrkg, stor, ntnonal Hvs Facebook være. Hvs aktv Facebook sgt monol, m et socalt m hele td tl. M bl.a. alsocal a magazne 14 udtryk konsult, s var god hjælp, m ge frem tag shed stårfacebook ov,sd når f postv gevnst tl s markebare vl opnå masse fans/lkes, me, d fn sn styrke når handl måske vgtge hurtgt sdste måtte gøre s Fle gange dag én global ell gelsk s fællesspr 22% - fald socale. vo moda egne farng td fokus vgtgt lægg dal ndblk opstlle konkret markedsfø- nemt tælle m selv vur- tngsmx, tlbage tl brans bruge, d nye streg, t skabe mest fx valgt have krng 20 skellge d må mulghed k me d bare lkes ntakton. rng salgsgv aktvtet re, tlfredsstll. M fokuse mulg værd s bruge. Fle hvd ug 10% munke frtgange d s modsmål.sg facebook-sd, tl d h fre StlSå åbne spørgsmål, gavrk socale. Så nok efthånd gået op fleste, sgn. te valg d ført rækskellge lanmarked respekhvad bnd du god tpsdne starte tl produkt. fans dne kke begyn lyd? let, fans sg selv kke garant suc- go g ke daglge admnstrve uddrng, 1 gang ug tve spr. Argumton valget 25% H-F Klubb nets ekstrlowng dnmt, ces. Så hvs jes socale aktvtet kun the good tevbes bør være oprgtgt keltgørkke bllgt mulgt? s fx ovsættels strømlnng ordnært fle lkes hel ge Facebook sd frem Martn Kjær Skou, Nordc Club Manag hos H-F Klubb s Baagø g søgt lette M handl betyd v langt Facebook frmas. vgtge Artkel : Janbutkk Morts, fans lkes, da ge dne fans vl høre tl Når andre vrkshed l kke d ovbevsnng, ved udarbej Facebook Guén global ell gelsk s fællesspr Fle gange måned Blledne følg lnjs meivd ge fle åbne dne op ntakton. Frda Launey kke problem ndsgt. jes målng, bland Evangelsts d socale, kke, 10%ge lemm dnu me ndflylse. Redakton: købe lkes uvedkm Inbrug short lnes-bbel, s skellge admnundt bund, - fald tlbage tl brans bruge, d S m al and målng dstreg. vgtgste Husk Socale snare jes vgtge dt Med brand. d sjovt ntessant. massne. stror orte sg eft. Ga oplev række pottal konkurrc Fælles lefl allyt, frecases tro, x-højd topp d må mulghed k1. Fukus ntakton De Nye fokus ste skabe mulghed ved, hvad al, d stærke værktøj k- udsætnng, D ge vl kke tradtonel d, system retnngsmæssge gang måned Og 1tøjmul Hummel øje- 13% socale, s han hans team socale et esstelt værktøj tl dal s dke munke s modsmål. Vær møkm blkket ovfrt 20 skellge Facebook-s- daglgt arbejd, m s relevant hanmværdskabelse. Og have gøres al.f.eks. Hvs d me aktv Facebook sgt2.monol, m Facebook et socalt være hele td tl. M bl.a. langsgte effekt le. De langsgte Hvs bruge krng, tl fælles: d, s valg opstået me tltllge m, udgøre gørhandl ge skellge måd d kke te me d ell ført rækbare vl opnå d masse fans/lkes, d fn sn styrke måske vgtge hurtgt relon, bygges op socale me, mål opbygge relon styrke Sørg postv svare folk når rmelge Mndre d(h 1 gang måned ntess store lydoplevels. Ved gevnst tl s marke7% fældgt l d result værdmæssg skel alhandl. gyldg opskrft. handl ke daglge admnstrve uddrng, nemt tælle m selv vur lægg fokus dal ndblk konkret markedsfø. Og værd kelte s brand have ønsk td eft lav ndlæg sætte sc tlladt nørd, tngsmx, ell vgtgt skellge sponsorshps). For Onlne Konkret s Ga nes styrke : kgge ndad udarbej streg, s fx ovsættels strømlnng H-F Klubb skabt nære relon tl re, kontakt tlfredsstll. M rngs heltsalgsgv aktvtet fans, nflucs vur- ntakton. eksempelvs udgangspunkt øge s salg svare dnfokuse væg. Omkke an Cmuncor Ands Lun d Kdskab tl dn vrkshed basalt tag vrkme d bare lkes Mndre dbaagø 1 gang måned Martn Kjær Skou, Nordc Club Manag hos H-F Klubb 13% s bruge, lges høstet nemmeste s g søgt lette opgave d, lghed dne produkt sheds dttet ds værd. Og nok efthånd gået op fleste, Stl åbne spørgsmål, gavrk socale. Så må s regel gne begyn vgtghed kelte, gv ndlægget et lke,såd fan h fre sgn. konkretedé tl vudvklng. sørge,facebook d konstantgu Symp dn vrkshed ells kaste sg ud hol ved. ved Baagøs, udarbej sg garant eksempel sucg dne dne produkt. kke samme. begyn let, fans a selv kke v. H et ved fans du go læst værds tps starte tl blv kmunket d rette Tone of Bedre ståelse dne kund Intess dg word-of-mouth, In short lnes-bbel, s skellge admn- ge lemm dnualme ndflylse. begynlse ces. Så hvs jes socale aktvtet kun te bør være oprgtgt mt, kelt bllgt s mulgt? fra vores eget webste, hvad d ndlægget. the good vbes flowng dn Voce hele bran s sd. Udvklng Factbook nye produkt knebrugne blv ambassadøbusness EU-DK 2012 stror orte sg eft.kl: Network Ga oplev række pottal Fælles alle fre cases tro, Er ovhove mulgt Hos vo moda l Onlne Markehandl fans lkes, means vl høre tl Når butkk andre s Skabe små oplevels dne r vrkshed. vgtgste, M betyd, v dåge langt dnefacebook frmas. vgtge Artkel :vrkshed Jan Morts tng Coordnor Mara Baagø oplevelog tøjmul Hummel øjesocale, s han hans team socale et esstelt værktøj tl kp ejskab 3. Don t ovsell or undsell socale kund gøre m tl ambassadørbrug effekt socale fans du,, vs gagemt?i kke problem jes målng, bland dne Evangelsts d kke, sure vd nemt fn bud frandsgt. me ge fle åbne op ntakton. Redakton: Frda Launey sm, l arbej Faceal arbejd, dt brand, uanset du 10 ell Hos Hummel spll socalefacebook-s En bllg blkket ov 20 skellge daglgt s han værdskabelse. Og gøres m snare jes streg. vgtge dt brand. d nyt, sjovt ntessant. ge andre levandør bå grs Lges ved alle andre nvestng anbefales brug Med S al and målng d vgtgste book sætte store målsætnng Husk Socale lkes. Sporets hovedpont kke kun rolle marketngslnd, s opstået me ell me Hvs tl- dutllge m, udgøre gør skellge måd D d ge kkeovkmelg mulghed sg d, følg: ge retnngsmæssge tl prs. markedsførng, kmunkon, ndhold -al, d kaste s åbne arme. Og kke net udsætnng, ved, hvad vl vægtnng kke tradtonel Nye stærke værktøj salgssystem kud d g; Ands Luns mål, socale fældgt (h l d result værdmæssg skel alhandl. gyldg opskrft. handl 2. Vær møkm hunle samtdg kdt, f.eks. me langsgte effekt. De have langsgte M. ge første lske arbej, kunsvce osv., vlmonol, sge to ud et socalt Sætklare målsætnng, tl.m være én vrksheds godt sge Hvs aktv Facebookhold tl salg.sgt m m hele td bl.a. d alkravle før gå, vo moda skellge sponsorshps). For Onlne Konkret s Ga nes styrke : kgge ndad udarbej streg, nemme lels effekt. Key Pce Indcors. D bl- Hummel bevdst, d socalemål relon, bygges ( socale opbygge relon styrkevgtge svare folk rmelge skrdt net nemme Og Sørgt kunne vur posts, handle et drekbare vl op opnå bllge). masse fans/lkes, me, d fn sn styrke når handl måske hurtgtd lghed øvrge vrkshed Prøv dg frem læg streg, m v arbejdneands drekton dag- d me-sfære brugnestl vd, d-s Cmuncor Lun Kdskab dn vrkshed s helt basalt tag udgangspunkt vrk. Og værd kelte brand have ønsk td eft lav ndlæg ell meget relevant webshops D seste været l te salg, ms rest bør være lægg fokus dal tl ndblk konkret markedsfø- nemt tælle m selv vur øvrgt go bed dgmeget rette tl undvejs lgt nmet opgave nvolvet krng brug vrkshed meget td dnu Marg boks svar nemmeste d, lghed dne produkt sheds dttet ds værd. Og fans, kontakt nflucs vureksempelvs øge s salg svare dn væg. Om kke an andre, d stor fokus konkrete tale, kke effekværdfuldt møkemn socale. ntakton. bruge salgsgv aktvtet re, tlfredsstll. M Defn værdrng dne samle antal lkes, bl.a. va skær- udarbej relevant ndhold brugne, tl spaltestand, et Baagøs, sørge, d konstant Symp dn vrkshed ells kaste sg ud hol ved. vgtghed kelte, regel begyn gv ndlægget et lke, fan kontante konvtng, f.eks. salg. t,gne gør socale. ndhold dne fans. skab rammne et fællesskab me kontorlandskabet, hvlket s drekte relon tl bran. må s sartet udtryk Stl åbne spørgsmål, gavrk socale. Så nok efthånd gået op fleste, Mål: 2 kund mo. fans gaget blv kmunket drette ToneAnds of Lun Bedre ståelse dne Intess dg word-of-mouth, Fokus bruge frem tl synlggøre resultne d bryd d kke st hoved a v. H et eksempel samme. ved du læst værds udgangspunkt jes Selvfølgelgkke begyn, bare Tag fans sg selv eksst kke garant sucg dne fans dne produkt. let, ArtkelVoce : Rkke Klost by dong. vgtgste På godt seksantallet måned, ht Baagø drekton tale. Dudov fn net,, da han m, helelaurds bran s learnng sd. Udvklng nye produkt knebrugne blv ambassadø4. Lad glæd drvevære værket fra vores eget webste, hvad d ndlægget. værktøj, måske Gole Analytcs v, dan gør. ces. Så hvs jes socale aktvtet kun te bør oprgtgt mt, kelt bllgt s mulgt? Redakton: Frda Launey lyst, krevtet gåmod ansvaret Facebook-streg, lkes π udarbejs d ugtlge rapport hvs kke små net vgtgt sge Skabe oplevels dne r vrkshed. vgtgste, Er ovhove mulgt s/ell meajes crm system. I vlle være rgtg rart, bange kaste udnet. I ste hun ht skellgarte uddrng handl H fans lkes, Fokus da ge dnevære fans vl høre tl Når butkk hvs andre vrkshed nøglearbej blv gjortkke tl lad være sg sge kp ejskab kund gøre m tl ambassadør fans du, vs gagemt 3. Don t ovsell or undsell effekt socale? I konfcs første gang cases & juste h ad vej. vel stregsk s praktsk art, sure nemt fn bud fra mtlg fnet ge målng, samm brug holdsvs nye skægt båbland dg selv dne d Halvgevt mellem punk- co-admnstror r d ej- Hummel ht succes ugtlge kke problem jes dne Evangelsts socale, kke, - Ialle eksptpanel, gav håndfuld danske und konfc lte hun gavmldt En bllg al dt brand, uanset du 10 ell Hos Hummel spll socale skab anl Hummels udvklng. posts, s værdsættes brugne. Lges ge andre bå ved socale alledandre ntessant. brug t tekst jes mål.levandør En vgtg nmon - anbefales begreb helt fans. være m snare grs jes streg. vgtge glæd dt brand. nvestng nyt, sjovtfk et alvrkshed, und lelse ud tankne bag handlngne lkes. Sporets kke kun rolle marketngsln-brugne ved, hvad vtemarkedsførng, hovedpont tlhold ovkmelg kmunkon, salgs80-20 vægtnng ndhold - tl jes brug socale, målngs rapportngssystem, d drv værket. Facebook nødt tl gøre D prs. ge mulghed d, retnngsmæssge Klaus Slbbau, s mart - V blv Af heltnytkonkret karakt d Pottalne Hvs du kke net undgår d skuffe d s følg: g; Ands Luns mål, socale M ge d første lske arbej, osv., De holdtl salg. me, vl tosørg ud dan jes socale aktvtet hjælpeffekt d kunsvce, le tal kunne sammfte altlangsgte et socalt møkm skellge Mort bud, Ga dan brug vo moda 2. sge Vær f.eks. me langsgte. have D vgtgt udtalte målsætnng baggrund s bruge. vores egne farng; v godt sge Sæt klare målsætnng, være én vrksheds socale fle jul 2012 have skrdt net bllge). Og op kunne fk vur t socale posts, handle etdrekj tl nemme nårelon, dsse ( mål? Hvor ge, ud effekt. opbygge socale relon. fn frem tl vnkel, folk du rmelge Dgtal chefhos fdb kund kke drekte Hummel være tl ste, bå Global d bygges mål styrke Sørg svare alle skellge dal butkk. For én drej sg h nu lkes. Baagø svar kvanttets-stremme lels Key Pce Indcors. D blhummel bevdst, d socale repræstant alhandl, m når d tale rs ros. meget Ogwebshops D dan været lr salg, være kontakt, d skabes gnem socale M seste kke. selvms dnrest Facebook fans. værd ekelte s brand Faktsk havev ønsk relevant td eftbør Ss lav ndlæg ell kvanttet lkes et brand-awareg, d øvrgt blev btet lystgt Bran me-sfære være tlgængelgt 1,7 mo. lemm han skellge Prøv dg fremeffek læg andre, streg, m v arbejdne drekton dag brugnestale vd, dkund. d stor fokus konkrete, kke værdfuldt møkemn køb, book, bestll, downloagnem brug socale skægt. fans, kontakt nflucs vureksempelvs svare dn væg. Om kke an ness fremstød and konfc bå tlhænge øge s salg brugne samtdg gve n repræstant d socal orgorbed dg rette tl undvejs lgt nmet nvolvet krng brug vrkshed meget td kontante konvtng, meget, gør s socale. fans. d, tlmeld blvf.eks. tl etsalg. lead ell ndhold me gør selvfølrelevante dal fdb højsæ. t modstan, s et brand-awareklaus Slbbau, Dgtal. sg, vgtghed kelte, dne må regel gne begyn gv ndlægget et lke, fan ekstra Thnk! oplevelse nson. brug høj grad socale brugne Defn værd dne bruge samle antal lkes, bl.a. va skærudarbej relevant ndhold brugne, Fælles farngne fakness tltag, vo moda tlstræb Tag udgangspunkt jes eksst Selvfølgelg, bare gøre?h π et eksempel gelg process s mdl tl gve s - s relon tl bran. a v. samme. me kpleks. hvad I nu ønsk ved du læst værds tum, me d kke factlste, når Top-of-Mnd hos målgrupp. skab rammne et fællesskab kontorlandskabet, hvlket s drekte relon tl bran. 4. Lad glæd drve værket værktøj, måske Gole Analytcs v, dan gør dke lemm fra vores eget webste, hvad d ndlægget. du tag fsynlggøre socalesultne. Intet d kke gøres oftest konkurrc, Fokus gaget bruge frem crm system. H I tl Ands Lun bryd d st hoved /ell jes vlle være rgtg rart, hvs mulgt Fokus Er målgrupps ovhove s mea- være tryllestøv. Man nurlgvs pland tag udgangspunkt Netop fokus konstant stllng socale albranch antallet drekton tale. Dudov fn net, da han m, mtlg alle samm festholdsvs nye bå dg selv ovsell dne or undsell albranch lægge tlstræbe stregsk tlgang revurdng ndss net,und unvs kunne s fx Vnffekt dg socale hele konfrc 3. Don t? Fgurss ud surefnet ge nemt fnskægt budsocale fra ltagne stlle spørgsmål va twtt lkes π udarbejs d ugtlge rapport hvs kke net vgtgt sge tl arbej, m heft 100 % H-F Klubb gør sg meget bevdst. 10 vnd. Ω bnreg jes mål. En nmon begreb socale fk etandre helt nvestng fans. væreanbefales glæd ge andre levandør bå grs Lges ved alle vgtg brug ved tsmå symbol nøglearbej blv gjort tl lad være sgyt net. I ste rapportngssystem, hold tl jes brug socale, målngsd drv værket. Facebook sættelse tekst næmarkedsførng, kmunkon, salgs- tl ovkmelg prs vægtnng ndhold co-admnstror r d ej- Hummel ht succesd ugtlge ste s, aktvtet hjælp tal kunne sammfte alt osv.,dan socalt me,hold tl sørg vl sge to ud slutnng M ge førsteetlske arbej, kunsvce jes socale salg. socale albranch artkl skab anl Hummels udvklng. posts, s værdsættes, brugne. j tl nå dsse mål?net Hvornemme ge ( bllge). fk udkunne socale fn frem du skrdt Og tl tvnkel,. vur effekt. posts, handle et drekbrugne ved, hvad dan vte kontakt, d skabes gnem socale M D kke. Faktsk r v selv dn Facebook Ss fans seste været l meget relevant webshops te salg, ms rest bør være 6 7 Pottalne undgår d skuffe køb, book, bestll, downloagnem brug socale skægt. tale, kke effek- andre, d stor fokus konkrete værdfuldt møkemn vgtgt me gør selvføl- d, tlmeld sg, blv tl et lead ell Mort Ga baggrund s bruge. D meget t, gør socale. kontante konvtng, f.eks. salg. ndhold dne fans. Dgtal chef hos fdb kke drekte Hummel være tl ste, hvad I nu ønsk gøre? π gelgbå process me kpleks. Selvfølgelg, bare Tag udgangspunkt jes eksst repræstant alhandl, m når d tale rs ros. 4. Lad glæd drve værket værktøj, måske Gole Analytcs v, dan gør. 1,7 mo. lemm han Bran være tlgængelgt D ge mulghed avancet målng vrksheds brug udbytte socale. Fre go råd tl Målng e ekt (ro) arbej socale admnstron facebook-s D ge mulghed avancet målng vrksheds brug udbytte socale. Målng e ekt (ro) arbej socale D ge mulghed avancet målng vrksheds brug udbytte socale. Få fle kund butkk ved hjælp socale Fre go råd tl admnstron facebook-s

4 13 socal a magazne Nye spllegl vrknng d dgtale brug Udvklng nd socale handl meget me d ny teknol. handl adfærdsændrng, d vrk bå vores lv vores samfund. Artkel : Chrstne Tndahl Redakton: Frda Launey Sådan lød ndled ord fra Forbrugekspt Eva Stesg, da hun åbne konfc Socale albranch sætte fokus, hvlk ndflylse sammsmeltnng d onlne d offlne vd brugnes adfærd vrkshednes spllum. D dgtale hvdag vrkelghed, spørgst kke længe m dan, s vrkshed navg skkt gnem vd nye mulghed. D reelle dal For vrkshedne vgtgt stå, Facebook gået fra være frtdsbeskæftgelse tl udgøre ctralnve hvdag bå hold tl gangskreds, vrkshed brands. Forbrugne professonelle brug socale, vl begejstres frem oplyses lgegyldge stusopdng. hele handl reel dal; d reelle dal skabes gnem transpars åbhed, vrkshedne lukk brugne nd dved øg brugtlld eksempelvs ved oplyse levngstdspunkt, produktets oprnlse ell ndhold. De professonelle bruge Stort set alle brugsbeslutnng start ntnettet, brugnes adfærd vrkes stg grad anbefalng farng fra netværket. D professonelle brug socale km tl udtryk ved, brugne skab netværk krng, d ntess m dved udvkl et samm-står-v-stærke fællesskab. Ved dan et fællesskab går brugne samm optmale ud købsstuon, ved eksempelvs le tps anmells ell ved opnå gruppab. handl kke længe ulukk brugfællesskab s modstandskrt, s 90 ne, m snare Eva Stesg, hvvssocol, stft drektør reklamebureauet Lghthouse Cph. nle konstruktve specalse bruge, d står samm opnå gulod m fx gruppabt ell øget gnemsgtghed. De onlne fællesskab peg drekte tlbage vgtghed vrkshednes reelle dal brugne samt kravet transpars. Hvs vrkshedne søg tlbagehol nmon, fnd brugne allgevel frem tl m gnem dal tdlge kund, anmells nettet ell crowdsourcng. Legeplads Sammsmeltnng d offlne d onlne vd gv brugne nye mulghed lege vrkshedne, vtnngne tl, ntakton vrkshedne sjov undhold, orm. Brug eks. locon -apps qr-kod gv vrkshedne mulghed skabe nle ramm, d offlne vd blv ført nd d onlne vd, ndhold, ntegrtet kmunkon tl samm skab oplevelse, brug ctrum. In short For vrkshedne handl alt lukke brugne nd skabe transpars gnem reel dal. Samtdg brugne blevet professonelle brug socale, oplysnng, s vrkshedne søg hol tlbage, allgevel km frem snare før d sd. leg elemt, d skab oplevelse brug ctrum, vrkshednes mulghed nddrage brugne skabe plm, brugne begejstres, d opstår et mngsfuldt hold mellem vrkshed kund. π socale albranch 13 socal a magazne One Brand One Voce? I d praktske optk taleste Baagø nle admnstrve uddrng, s stor, ntnonal vrkshed står ov, når tag f socale. vo moda fx valgt have krng 20 skellge facebook-sd, d hvd sg tl skellge lanmarked respektve spr. Argumton valget ge Facebook sd frem én global ell gelsk s fællesspr - fald tlbage tl brans bruge, d d må mulghed kmunke frt s modsmål. te valg d ført række daglge admnstrve uddrng, s fx ovsættels strømlnng s Baagø g søgt lette ved udarbej Facebook Gulnes-bbel, s skellge admnstror orte sg eft. Og tøjmul Hummel øjeblkket ov 20 skellge Facebook-sd, s opstået me ell me tlfældgt (h l d result skellge sponsorshps). For Onlne Cmuncor Ands Lun d nemmeste opgave d, lghed Baagøs, sørge, d konstant blv kmunket d rette Tone of Voce hele bran s sd. kp ejskab Hos Hummel spll socale kke kun rolle marketngslng; Ands Luns mål, socale være én vrksheds Key Pce Indcors. D blv arbejdne drekton daglgt nmet nvolvet krng samle antal lkes, bl.a. va skærme kontorlandskabet, hvlket tl synlggøre resultne d drekton tale. Dudov udarbejs d ugtlge rapport nøglearbej blv gjort tl co-admnstror r d ejskab anl Hummels udvklng. Pottalne Mort Ga baggrund s Dgtal chef hos fdb kke drekte repræstant alhandl, m 1,7 mo. lemm han n repræstant socal organson. fdb brug høj grad socale s mdl tl gve s ge lemm dnu me ndflylse. Ga oplev række pottal socale, s han hans team daglgt arbejd, m s han tllge m, udgøre gør værdmæssg skel alhandl. Konkret s Ga nes styrke : Kdskab tl dn vrkshed dne produkt Symp dn vrkshed Bedre ståelse dne kund Udvklng nye produkt Skabe små oplevels dne kund gøre m tl ambassadør En bllg al Hvs du kke net godt sge Hummel bevdst, d socale me-sfære brugnes vd, d brug vrkshed meget td udarbej relevant ndhold brugne, s drekte relon tl bran. Ands Lun bryd d kke st hoved fn net, da han m, hvs kke net vgtgt sge lad være sge net. I ste Hummel ht succes ugtlge posts, s værdsættes brugne. Brugne ved, hvad vte undgår d skuffe bruge. D vgtgt Hummel være tl ste, bå når d tale rs ros. Bran være tlgængelgt brugne samtdg gve brugne ekstra oplevelse s relon tl bran. Martn Kjær Skou, Nordc Club Manag hos H-F Klubb In short Fælles alle fre cases tro, socale et esstelt værktøj tl værdskabelse. Og gøres ge skellge måd d kke gyldg opskrft. handl kgge ndad udarbej streg, s helt basalt tag udgangspunkt vrksheds dttet ds værd. Og ells kaste sg ud hol ved. Intess dg word-of-mouth, knebrugne blv ambassadør vrkshed. vgtgste, fans du, vs gagemt dt brand, uanset du 10 ell lkes. Sporets hovedpont d s følg: Sæt klare målsætnng, nemme lels Prøv dg frem læg streg, m bed dg rette tl undvejs Defn værd dne bruge skab rammne et fællesskab Fokus gaget bruge frem antallet lkes π socale albranch Und hele konfrc kunne ltagne stlle spørgsmål va twtt Ca. ofte I aktve socale? (eksempelvs publc/ post nyt ndhold jes bl, Facebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) Fle gange dag 22% Fle gange ug 10% 1 gang ug 25% Fle gange måned 10% 1 gang måned 13% Mndre d 1 gang måned 7% Mndre d 1 gang måned 13% Kl: Network Busness Factbook EU-DK 2012 Få fle kund butkk ved hjælp socale Artkel : Rkke Klost Laurds Redakton: Frda Launey I konfcs første gang cases & eksptpanel, gav håndfuld danske alvrkshed, und lelse Klaus Slbbau, s mart skellge bud, dan brug socale fle kund butkk. For én drej sg h nu kvanttet lkes et brand-awaress fremstød and d relevante dal højsæ. Fælles farngne faktum, d kke factlste, når du tag f socale. Intet tryllestøv. Man nurlgvs planlægge tlstræbe stregsk tlgang tl arbej, m heft 100 % learnng by dong. vgtgste, lyst, krevtet gåmod kke bange kaste sg ud juste h ad vej. V blv nødt tl gøre vores egne farng; v alle skellge dal skellge kund. Klaus Slbbau, Thnk! Dgtal dke lemm Netop fokus konstant stllng revurdng ndss net, H-F Klubb gør sg meget bevdst. Målng e ekt (ro) arbej socale D ge mulghed avancet målng vrksheds brug udbytte socale. Artkel : Jan Morts Redakton: Frda Launey Nye stærke værktøj system km hele td tl. M bl.a. alhandl måske vgtge hurtgt ndblk konkret markedsførng salgsgv aktvtet vrk socale. Så kke begyn let, kelt bllgt s mulgt? Når butkk andre vrkshed brug socale, kke, d nyt, sjovt ntessant. d, retnngsmæssge le. De have langsgte mål opbygge relon styrke s brand have ønsk eksempelvs øge s salg må s regel gne begyn samme. Er ovhove mulgt effekt socale? Lges ved alle andre nvestng markedsførng, kmunkon, salgsarbej, kunsvce osv., kunne vur effekt. D seste været l tale, kke effekt, gør socale. Selvfølgelg, bare v, dan gør. vlle være rgtg rart, hvs samm holdsvs nye begreb socale fk et helt nyt målngs- rapportngssystem, d tal kunne sammfte alt, fk ud socale. M dan kke. Faktsk r v gnem brug socale meget me gør selvfølgelg process me kpleks. M betyd, v langt me vd ge fle ndsgt. S al and målng d vgtgste udsætnng, ved, hvad vl. Hvs aktv Facebook bare vl opnå masse fans/lkes, nemt tælle m selv vur, tlfredsstll. M nok efthånd gået op fleste, fans sg selv kke garant succes. Så hvs jes socale aktvtet kun handl fans lkes, I kke problem jes målng, m snare jes streg. D ge mulghed f.eks. d me langsgte effekt relon, d bygges op socale. Og værd kelte fans, kontakt nflucs vur vgtghed kelte, a v. H et eksempel fra vores eget webste, hvad d s measure nemt fn bud fra ge andre levandør bå grs tl ovkmelg prs. M ge første lske skrdt net nemme ( bllge). Og meget relevant webshops andre, d stor fokus konkrete kontante konvtng, f.eks. salg. Tag udgangspunkt jes eksst værktøj, måske Gole Analytcs /ell jes crm system. H I mtlg alle fnet ge jes mål. En vgtg nmon hold tl jes brug socale, dan jes socale aktvtet hjælp j tl nå dsse mål? Hvor ge kontakt, d skabes gnem socale køb, book, bestll, download, tlmeld sg, blv tl et lead ell hvad I nu ønsk gøre? π socal a magazne 14 Trods lkes, betragt Nordc Club Manag Martn Kjær Skou stadg vrkshed s llle baby socale -sammhæng. Und opstartsfas hyre H-F Klubb konsult, s var god hjælp, m sdste måtte gøre s egne farng td opstlle nye streg, t skabe mest mulg værd s bruge. Hvad bnd du god lyd? H-F Klubb gør kke net ekstraordnært fle lkes hell kke d ovbevsnng, købe lkes uvedkm konkurrc lefl massne. De fokus ste skabe relevant dal s dke bruge krng, tl fælles: ntess store lydoplevels. Ved sætte sc tlladt nørd, H-F Klubb skabt nære relon tl s bruge, lges høstet konkrete dé tl vudvklng. Al begynlse Hos vo moda l Onlne Marketng Coordnor Mara Baagø oplevels, l arbej Facebook sætte store målsætnng kaste sg ud åbne arme. Og hun samtdg kdt, kravle før gå, vo moda lghed øvrge vrkshed øvrgt dnu meget tl go socale. Mål: 2 mo. fans På godt seks måned, Baagø ht ansvaret Facebook-streg, hun ht skellgarte uddrng vel stregsk s praktsk art, und konfc lte hun gavmldt ud tankne bag handlngne. Af helt konkret karakt d udtalte målsætnng, vo moda Global jul 2012 have lkes. Baagø svar kvanttets-streg, d øvrgt blev btet lystgt konfc bå tlhænge modstan, s et brand-awaress tltag, vo moda tlstræb Top-of-Mnd hos målgrupp. gøres oftest konkurrc, d tag udgangspunkt målgrupps unvs s fx Vnd fest dg 10 vnd. Ω socale albranch socal a magazne 14 Fre go råd tl admnstron facebook-s 1. Fukus ntakton Hvs Facebook være postv gevnst tl s marketngsmx, vgtgt fokuse me d bare lkes sgn. Så d h fre go tps starte tl the good vbes flowng dn Facebook frmas. vgtge åbne op ntakton. Husk Socale Med kke tradtonel al, d sgt monol, m et socalt me, d fn sn styrke når lægg fokus dal ntakton. Stl åbne spørgsmål, gag dne fans dne produkt. te bør være oprgtgt mt, da ge dne fans vl høre tl bland dne Evangelsts d vgtge dt brand. 2. Vær møkm Sørg svare folk rmelge td eft lav ndlæg ell svare dn væg. Om kke an gv ndlægget et lke, fan ved du læst værds ndlægget. 3. Don t ovsell or undsell anbefales brug vægtnng ndhold hold tl salg. vl sge to ud t posts, handle et drekte salg, ms rest bør være værdfuldt møkemn ndhold dne fans. 4. Lad glæd drve værket Fokus være skægt bå dg selv dne fans. være glæd d drv værket. Facebook et socalt me, sørg fn frem tl vnkel, du selv dn Facebook Ss fans skægt. socale albranch

5 Grsk sgn Regørelse Grsk sgn Opgav Illustron te et casestudy, d fktv selvvalgt opgave. Opgav går ud sgn ny dttet tl gamle tradtonsrge smej, Polar Is, d leve fløs tl danskne fra 1970 frem tl 2008, navnet blev ændret tl Prem Is. Idtt ops, spejl td v lev dag, ud gå kprs gklghed gamle lo. Udov to tekst, nhold loet et bærke, d lges gamle, estll eskmo drg, pelskrave. I ste meget fla run ansgt gamle lo, jeg tegnet et nyt, s me dyb, me ht, hvlket gv hele me lv. Jeg valgt nedtone krav ldt, ansgtet me fokus. Alt alt et nyt symbol, d tro mod gamle los sgnal, m me frsk nutdgt. Fakta Polar Is Dansk-eget vrkshed, etablet % fløs, ud tlsætnngsstoff Nurlge ngreds Målgruppe Polar Is produc s sagt, dansk s baset 100% flø. Med bre spetra produkt, fra pnds s bæge, tl slagkag produkt s flødand, målgrupp meget bred. D spænd fra yngste tl ældste. D d prmære målgruppe, kvaltetsbevdste danske, ald +35 år, d værtsætt go råvar produkton Danmark. Typr Tl loet jeg valgt to skrfttyp. Navnet skrevet meget fed let run grotesk skrft, s slår navnet fast led tankne h gamle sklte fra 70'ne. Payoff' Hele Danmarks fløs skrevet elegant skrveskrft, d let mneskelg, gv god kontrast tl fe typ navnet. Farv Med hsyn tl farv, jeg valgt bevæge mg d samme stl, s gamle lo. D jeg tonet fleste m ned, da stærke farv vrk kunstge, fald ldt ved sd dé nurlge farv. Procesbeskrvelse Grove skts hånd Inspronssøgnng ntnettet Sktsng bærke Optegnng tlretnng Illustror Sammlgnng valg skrfttyp Sammsætnng loet Defnng farv Testprnt eftfølg tlretnng farv Illustng skellge anvlsemulghed Kvaltetsvurdng Jeg ovud tlfreds resultet, vlle ønske frmaet stadg hed Polar Is, jeg kunne præst m et nyt lo. Bemo Meget bastant Let run Retro Coffee Svce Let elegant Mneskelg God kontrast tl Bemo 11

6 Grsk sgn Idéudvklng / Skts Jeg k ov ge go slag tl dan kunne op loet. Dne løsnng kke revoluton, m bevar stor gklghed hold tl gamle. 12

7 Grsk sgn Idéudvklng / Inspronssøgnng Go farv, d lgg ldt op gamle, m me nedtonet retro. God grsk stl, d v egne sg godt tl et lo, d kunne bruges ge størrels En god ansgtm, d vl gve loet me lv dyb, ste meget fla run ansgt gamle lo

8 Grsk sgn Idéudvklng / Bærke Opbygnng bærket rgtg godt. Ansgtet bare bredt, krav lgn me uld d langhåret pels Process tsætt Illustror. Skts ansgtet nu tegnet nd, samm krav. Krav lgn nu me pels, stadg llustres kelt. ansgtet d stadg bredt. Streg krng ansgtet gjort krtge, gve me kontrast, m krav stjæl meget opmærkshed. Nu krav plads, fokuse jeg ansgtet. Håret meget bedre h, m kæb stadg stor Nu d me fokus ansgtet. Næse mund rettet tl, jeg nu gvet ansgtet hage, hvlket gv me dyb. Nu ansgtet rgtge propon. Øret blevet l ansgtet, ste hænge u sd. Udtrykket me rt ud øjnbryn. lge bærke. Mund blevet mørk, krav rettet tl, d følg ansgtet me. Hele loet presset ldt samm, da jeg synes blev langt

9 Grsk sgn Idéudvklng / Skrftvalg DIN Next Pro, Bold Proxma Nova, Extra Bold Hele Danmarks fløs Alpne Scrpt, Regular Franchse, Regular Scala, Bold Hele Danmarks fløs Coffee Svce, Regular Arvl, Regular Zetta Sf, Bold Hele Danmarks fløs Calgary Scrpt, Regular Hele danmarks fløs Gotham, Black Zetta, Bold Bello Scrpt, Regular Hele danmarks fløs League Gothc, Regular Bemo, Regular Freehand 575, Regular Hele danmarks fl øs Munce, Regular Msch, BoldInlne Honey Scrpt, Sem Bold Museo Slab, 500 Kontrapunkt Bob, Bold Hele danmarks fløs Wdy, Bold 18 19

10 Grsk sgn Lo / Præston 50% Når loet mndre d 50% blv pay-off' llle. D jeg lavet altmv vson, s bruges tl lange sklte web. 75% 100% 250% 150% 20 21

11 Grsk sgn Lo / Anvlse Et godt eksempel dan bruge altnve lo. Bærket fung godt ale, én farve

12 Grk & blle Regørelse Grk & blle Opgav Procesbeskrvelse At pul sbl, d pass nd sammhæng mt Polar Is casestudy. Jeg taget udgangspunkt et blle sbl jeg fun nettet. Jeg god ords skyld et lov tl bruge blle. Alt arbej udført Photoshop, undtag lone, s nds fra Illustror. Anvdte værktøj Kvaltetsvurdng P Tool Tl tegnng objekt, markng råd, samt frtlægnng. Jeg sup glad resultet. Specelt d blled jeg t udgangspunkt, hav fle tng d skulle korrges, lykkes vrkelg godt. Isbl ds vndu frtlægges. Iskort sklte fjnes fra bl. Skygg fjnes fra sbls front Hornet sd sbl rettes op Und sbl tegnes skygge Isbl farvelægges Lo plak places nd bl Baggrund vndu rettes tl. Spot Healng Tool Tl fjne urhed, uønske opjekt blle. Polygonal Lasso Tool Et an, ldt hurtge værktøj tl marke råd. Brghtness and contrast Tl hurtg juste lysstyrk kontrast. Roton Tool TIl rot marke råd objekt. Brush Tool Tl tegnng objekt, f.eks. skygg und andre objekt. Opacty Tool Tl juste lag objekts gnemsgtghed. Transm - Dstort Tl just opjekts pspektv, passes nd andre objekt. Defne ptn Tl fnng sammhæng mønst, tl brug s f.eks. baggrun. Gradt Tool Tl udtone farv, objekts gnemsgtghed. 25

13 Grk & Blle Før / eft 26

14 Grk & Blle Ovordnet arbejdsproces Frtlægnng M P Tool, frtlægges sbl ds vndu, d fr mljøet, klar tl blve pulet. Skygge D tegnes skygge und sbl Brush Tool, d nu tlste et rum, ste bare, hænge grå baggrund. Sklte retouches væk Ved hjælp Healng Brush Tool fjnes skorte sd, sklte front taget. Farvelægnng Med P Tool, tegnes farvne nd sbl, s transps angves tl Multply, eft rettes tl Polygonal Lasso Tool. Oprsnng De mørke skygg front, fjes ved markerådne Polygonal Lasso Tool, eft lysnes Brghtness. Lo Lone plak sd, sættes nd passes tl sbl Dstort. På sd sættes s transps tl Multply. Hornet skæve nedadhæng horn, markes P Tool, rettes Rote, eft places nd bag sbl Baggrund rud Tl sdst rettes farv baggrund rudne tl, pass nd stle. H jeg brugt Gradt, skabe et me realstsk look

15 Grk & Blle Sklte retouches væk Før retoucng Plakne skorte falme pass kke rgtg samm. De r sbl tl se bllg ud, sgnal alt an kvaltet. Mn første tanke var ndsætte nye skort plak ov gamle, m vl kræve meget td, s placng allgevel kke optmal. D vl jeg fjne m helt. vælg jeg bruge Healng Brush Tool tl. De sted skorte tæt t ell skygge, græns jeg mt arbejdsrå Polygonal Lasso Tool. te kke nævnt gnemgang tl højre. Grov retouchng Med stor blød Healng Brush, retouches sklte skorte væk. Ovflad opsamles fra krnglægg råd. Fn retouchng De le sklte skorte d stød tl håndtaget ell t, brug jeg mndre hår Healng Brush. Eft retoucng Bls s front, nu helt r, klar tl arbej v. Heldgvs bl hvd, hvlket gjor lette retouche, da jeg kke skulle tænke reflekton ovflad. Jeg rgtg godt tlfreds resultet. Replkng ntt For gskabe le ovflad und sklte, brug jeg Clone Stamp Tool tl replke nttne, place m sted gl Enlg fnpudsnng Når sklte helt væk, fnpudses ovflad, evt. skygge farveskelle fjnes Healng Brush Tool

16 Grk workflow Regørelse Grsk workflow 33

17 Grsk workflow Idéudvklng / Inspronssøgnng 34 35

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: nbal@hum.aau.dk

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Kreativt program. - kæledæggen eller møgungen? TEMA: kreative bevægelsesformer. om undervisning på tilvalg i eksamens-

Kreativt program. - kæledæggen eller møgungen? TEMA: kreative bevægelsesformer. om undervisning på tilvalg i eksamens- 37 Krevt prram TEMA: kreve bevægelsesm kæledægg ell møgung? Af Ulla Ws, Freksbg HFkursus At navge kaos? ovvejels Erfarng om unvsnng tlvalg eksams dræt krevt prramdscpln slag tl elem Nle kvaltet t gør arbejde

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Gui J 204 - Se fle guid bt.dk/plus b.dk/plus 0 sid SLÅ L NU! Og få rejs und Se bud Få rejs und INDHOLD: Få rejs und...4 Go bud... 6-7 Fik drømmefi spot... 8-0 PLUS udgives Blingske Media,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone.

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone. Tldelt Ugeavsnes Specalprs Tldelt Vodskovprs 2009 Tl samtlge husstande, kontor butkk Nr. 43 trsdag/onsdag 25.-26. okt. 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjg, Sulsted, Tylstrup, Grndsted, Ugghalne,

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort.

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. OPGAVEBESKRIVELSE En bryllupsfotograf kontaktede mig privat med en sammenkopieringsopgave.

Læs mere