Typografi & ombrydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typografi & ombrydning"

Transkript

1 Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt samme skrft s brydnng. Jeg vl kke kme nd produkton dagrammet skrftvalg, da jeg dne regørelse betragt dagrammet tlhør tekst, s et blle. 8/10 pt Scala Sans Italc, vtre højrestllet eft behov Afstand tl blle, svar tl x-højd Dokumtet A3, 420x297 mm. Marg: Top 28 mm, Bund 25 mm, Inds 14 mm, Yds 22 mm. 6 spalt spaltestand 5 mm. Mast Grundlnjet skydnng 12 pt. Shoved pagnng ttel. Sfod kaptelttel Brødtekst 9,5/12 pt Scala Regular, justet 12 pt ( gevt) tabulor tl ndryknng ved nyt snt Låst tl grundlnjet Dansk ordlng Ordmellemrum: Mnmum 70%, Ønsket 113%, Maksmum 133%. Utrolg læsevlg antkva skrft Rubrk 36/38 pt Scala Bold, vstrestllet Manuel knbnng ud fra optsk vurdng Manchet/Ct 16/18 pt Scala Sans Lght, vstrestllet Streg før eft, 2 pt Japanese Dots, farve: X Mellemrubrk 11/13 pt Scala Sans Bold, vstrestllet Optsk knbnng Skrftfarve: X Skrft samme alj skrftsnt s brødtekst, m d stadg god kontrast d d ud fødd Knbnng/space Max -15 pt knbnng brødtekst Halvgevt mellem punkt tekst Kvartgevet før ellpse mellemrubrk Thn-space før spørgsmålstegn mellemrubrk Optske ovvejels Første bstav hv lnje rubrkk, knebet tl optsk t Manuel knbnng rubrkk, ud fra optsk vurdng Alle ord skrevet majuskl ændres tl kaptæl kke ølægge rytm ssblle Alle anførelsestegn ændres fra gelsk tl dansk Bstavne ff fl ændret tl lgur rubrkk Kvaltetsvurdng Jeg meget tlfreds resultet. Jeg brugt meget td gnemarbej tekst fnpudse alj, synes jeg vrkelg gvet et godt udbytte rt vsuelt. Jeg valgt arbej justet ss, da jeg synes passe bedst tl dne type tekst, jeg da måttet knbe helt ned tl -15 n sted tl gå op. M jeg synes kke gør net. D ng flod, da ord mellemrumme allgevel var, kke synlgt. Alt alt jeg meget tlfreds. Begnng luft 2 lnj brødtekst Skydnng Luft und Luft ov 24 pt 13 pt 2 pt 9 pt 3 lnj brødtekst Skydnng Luft und Luft ov 36 pt 26 pt 2 pt 8 pt 3

2 Nye spllegl vrknng d dgtale brug Ca. meget ofte d I aktve socale? Udvklng nd socale handl me ny teknol. 10% Nye spllegl vrknng handl adfærdsændrng, d vrk bå vores lv vores samfund. 22% d dgtale brug 10% Ca. ofte I aktve socale? dg vrkshed s llle baby (eksempelvs publc/ post nyt ndhold jes bl, socale -sammhæng. Und Facebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) socal a magazne 14 hyre H-F Klubb opstartsfas konsult, s var god hjælp, m 13 socal a magazne sdste måtte gøre s Fle gange dag Typr & brydnng ajl Trods lkes, betragt egne Nordc farng td opstlle Club Manag Martn Kjær sta- t skabe mest nyeskou streg, dg vrkshed s mulg llle baby værd s bruge. Fle gange ug (eksempelvs publc/ post nyt ndhold jes bl, socale -sammhæng. socal a magazne 14 Und Facebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) bnd du god lyd? opstartsfas hyre H-F Hvad Klubb 1 gang ug konsult, s var godh-f hjælp,klubb m gør kke net ekstra sdste måtte gøre s I rubrkk første ordnært fle lkes helgange konstruktve dag Trods lkes, betragt Nordc nle specalse hele handl reel dal; d Fle Artkel : Chrstne Tndahl bstav hv lnje egne farng td opstlle l d ovbevsnng, Club Manag Martn Kjær Skou sta-kke 13 socal a magazne samm reelle dal skabes gnem trans- bruge, d stårfle Redakton: Frda Launey gange måned knebet ud tl optsk nye streg, t baby skabe mestlkes uvedkm dg vrkshed s llle købe t pars åbhed, vrkshe- opnå gulod m fx grupværd s bruge. Flepublc/ post gange ug nyt ndhold jes bl, konkurrc lefl massne. (eksempelvs socale mulg -sammhæng. Und pabt ell øget gnemsgtghed. Sådan lød ndled ord fra For- dne lukk brugne nd dved Facebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) Defokus ste skabe opstartsfas hyre H-F Klubb 1 gang måned De onlne fællesskab peg drekte brugekspt Eva Stesg, da hun øg brugtlld eksempelvs Hvad bnd du relevant god lyddal? s dke konsult, s var god hjælp, m vgtghed åbne konfc Socale ved oplyse levngstdspunkt, tlbage Thn-space før spørgs1 gang ug vrkshedh-f Klubb gør kke net ekstrabruge krng,målstegn tl fælles: sdste måtte gøre s nes reelle dal brugne samt albranch sætte fokus, produktets oprnlse ell ndhold. mellemrubrkfle gange dag ordnært td fle lkes hel- store lydoplevels. Mndre d 1 gang måned ntess Ved kne egne farng opstlle kravet dal; transpars. hvlk ndflylse sammsmeltnnvrksnle konstruktve specalse- l kke d ovbevsnng, hele handl reel d Hvs Artkel : Chrstne Tndahl sætte sc tlladt nørd, nye streg, t skabe mest De professonelle bruge Fle gange måned hedne søg tlbagehol ng d onlne d offlne vd reelle dal skabes gnem trans- bruge, d står samm købe lkes uvedkm Redakton: Frda Launey H-F Klubb skabt nære relon tl mulg værd s bruge. Fle gange ug mon, fnd brugne allgevel brugnes adfærd vrk- Stort set alle brugsbeslutnng opnå gulod m fx gruppars åbhed, vrkshemndre d 1 gang måned konkurrc lefl s massne. Udvklng nd socale handl tl meget me dal d ny teknol. bruge, lges høstet frem m gnem tdlshednes spllum. D dgtale start ntnettet, brugsådan lød ndled ord fra For- dne lukk brugne nd dved pabt ell øget gnemsgtghed. De fokus ste tl vudvklng. konkrete Hvad bnd du godlyd?skabe dé 1bå gang måned handlnes adfærdsændrng, d vrk vores lv vores samfund. kund, anmells nettet ell fællesskab hvdag vrkelghed, brugekspt spørgsmåadfærd vrkes stg grad ge De onlne peg drekte øg brugtlld eksempelvs Eva Stesg, da hun s dke relevant dal Alle ord skrevet 1 gang ug H-F Klubb gør kke net ekstracrowdsourcng. let kke længe m dan, anbefalng farng fra netværåbne konfc Socale ved oplyse levngstdspunkt, tlbage vgtghed vrkshed- bruge krng, majuskl ændret tl begynlse tl fælles: ordnært fle lkes Al hel hele handl reel dal; d nle konstruktve specalseartkel : Chrstne Tndahl setvrkshed navg skkt ket. D professonelle brug socakaptæl, gve Kl: Network Factbook nes reelle dal brugne samt Busness oprnlse ellmåned ndhold. albranch sætte fokus, produktets Mndre d 1 gang EU-DK store2012 lydoplevels. Vedmoda l Onlne MarkeHos vo bruge, d står samm reelle dal skabes gnem transredakton: Frdale Launey l kkentess d ovbevsnng, Legeplads me rolgtgnem ssblle vd nye mulghed. km tl udtryk ved, Hvs vrks- sætte sc tlladt nørd, hvlk ndflylse sammsmeltnnfle gange måned opnå gulod kravet m fx transpars. gruppars åbhed, vrkshetng Coordnor Mara Baagø oplevel købe lkes uvedkm brugne skab netværk krng Sammsmeltnng d offlne De professonelle bruge hedne søg tlbagehol ng d onlne d offlne vd Sådan lød ndled ord fra For- dne lukk brugne nd dved pabt ell øget gnemsgtghed. H-F Klubb relon s, tl l arbej Facekonkurrc leflskabt nære massne. D reelle dal, d ntess m dved d onlne vd gv brugne De onlne fællesskab peg drekte øg brugtlld eksempelvs brugekspt Eva Stesg, da hun måned mon, fnd brugne allgevel s bruge, lges book brugnes adfærd vrk- StortMndre set d alle 1 gang brugsbeslutnng høstet sætte store målsætnng De fokus ste skabe tlbage vgtghed vrkshedåbne Socale et ved oplyse 1levngstdspunkt, udvkl samm-står-v-stærke nye mulghed lege vrkfor vrkshedne shednes vgtgt konfc spllum. gang måned D dgtale start ntnettet, brug- frem tl m gnem dal tdl- konkrete dé tl vudvklng. kaste sg ud åbne arme. Og nes reelle dal brugne samt produktets oprnlse ellshedne, ndhold. albranch sætte fokus, relevant dal s dke fællesskab. Ved dan et fællesskab går vtnngne tl, stå, Facebook gået hvdag fra være ge kund, anmells nettet ell vrkelghed, spørgsmå- nes adfærd vrkes stg kravetgrad transpars. Hvs vrkshvlk ndflylse sammsmeltnnhun samtdg kdt, bruge krng, tl fælles: brugne samm optntakton vrkshedne frtdsbeskæftgelse tl let udgøre De professonelle bruge crowdsourcng. kke længe m dan, anbefalng farng fra netværal begynlse hedne søg tlbagehol ng d onlne d offlne vd Mndre d 1 gang sjov måned store lydoplevels. kravle Ved før gå, vo moda male ud købsstuon, ved eksem undhold, orm. ctralnve hvdag bå Kl: BruNetwork Busness Factbook EU-DKntess 2012 mon, fnd brugne allgevel brugnes adfærd vrkstort set alle brugsbeslutnng s vrkshed navg skkt ket. D professonelle brug socavo Onlne Marke lghed øvrge vrkshed sættehos sc moda tlladtl nørd, frem tl m gnem dal tdlshednes spllum. D dgtale start ntnettet, g brugpelvs le tps anmells ell eks. locon -apps qr-kod hold tl gangskreds, vrkshelegeplads gnem vd nye mulghed. le km tl udtryk ved, tng Coordnor Baagø øvrgt dnu meget tl go hvdag vrkelghed, spørgsmånes adfærd vrkes ge kund, anmells H-F Klubb skabt næremara relon tloplevelved opnå gruppab. handl stg gvgrad vrkshedne mulghed nettet ell d brands. Forbrugne profesbrugne skab netværk krng Sammsmeltnng d offlne s, lges l FaceMndre dfarng 1 gang månedcrowdsourcng. let kke længe m dan, anbefalng fra netvær socale. s bruge, arbej høstet kke længe ulukk bruskabe nle ramm, d offlsonelle brug socale, D reelle dal, d ntess m dved d onlne vd gv brugne s vrkshed navg skkt ket. D professonelle brug socatl vudvklng. sætte store målsætnng konkretebook dé gfællesskab s modstandskrt, ne vd blv ført nd d onlne vl begejstres frem For oplyses Legeplads Kvart gevt før gnem vd nye mulghed. le km tl udtryk ved, nye vrkshedne vgtgt udvkl et samm-står-v-stærke Mål: 2 mo. arme. Og fans ellpse mellemrubrk mulghed lege 25 vrk- kaste sg ud åbne brugne skab netværk krng Sammsmeltnng d offlne s 90 ne, m snare ndhold, ntegrtet lgegyldge stusopdng. fællesskab. Vedvd, dan etfællesskab går shedne, vtnngne stå, Facebook hun vgtgste samtdg Artkel : Rkke Klost Laurds learnngtl, dong. På godt seks måned, Baagø ht D reelle dal gået fra være Alby begynlse,kdt,, d ntess m kmunkon dved d onlne vd gvskab brugne tl samm brugne samm optntakton vrkshedne For frtdsbeskæftgelse tl udgøre Kl: Network Factbook EU-DK 2012lyst, krevtet kravle ansvaret vo moda nye mulghed legebusness vrkvrkshedne vgtgt udvkl et samm-står-v-stærke Redakton: Frda Launey førgåmod gå,marke Facebook-streg, Hos vo moda l Onlne oplevelse, brug Eva Stesg, hvvssocol, stft drektør reklamebureauet Lghthouse Cph. male ud købsstuon, ved eksemsjov undhold, orm. Bructralnve hvdag bå stå, Facebook gået fra være fællesskab. Ved dan et fællesskab går shedne, vtnngne tl, lghed Baagø øvrge vrkshed kke bange kastemara sg ud oplevelhun ht skellgarte uddrng tng Coordnor ctrum. brugne samm optntakton vrkshedne frtdsbeskæftgelse tl udgøre ell g eks. locon -apps qr-kod hold tl gangskreds, vrkshe- pelvs le tps anmells øvrgt dnu meget go Isjov konfcs første gang cases & juste vej. tlvel stregsk s praktsk art, sh, ad l arbej Facemale ud ved købsstuon, ved eksem undhold, orm. Bructralnve hvdag bå opnå gruppab. eksptpanel, handl gav gv mulghed socale. d brands. Forbrugne profes vrkshedne håndfuld und ell g eks. locon -apps qr-koddanske hold tl gangskreds, vrkshe- pelvs le tps anmells book sætte store målsætnng konfc lte hun gavmldt In short kke længe ulukk bruskabe nle ramm, d offlsonelle brug socale, gv vrkshedne mulghed d brands. Forbrugne profes- ved opnå gruppab. handl alvrkshed, und lelse kaste sg ud åbne arme.udog tankne bag handlngne. For vrkshedne handl alt gfællesskab s modstandskrt, ne vd blv ført nd d onlne sonelle vl begejstres oplyses Mål: 2 mo. fans kke længe ulukk bruskabe nle ramm, d offlbrug frem socale, Klaus Slbbau, s mart Af helt konkret karakt d hun samtdg kdt, lukke brugne nd skabe s modstandskrt, ne vd blv ført nd d onlne vl begejstresstusopdng. frem oplyses gfællesskab Afstand mellem blleds 90 ne, m snare vd, ndhold, ntegrtet lgegyldge Artkel : Rkke Klost Laurds learnng bydong. vgtgste, På godt måned, målsætnng ht skellge bud, dan brug udtalte, vo moda kravle før seks gå, vobaagø moda s 90 ne, m snare vd, ndhold, ntegrtet lgegyldge stusopdng. tekstne blledne, transpars gnem reel dal. kmunkon tlsamm Redakton: Frda Launey socale krevtet ansvaret Facebook-streg, 2012 have blevet lyst, profle kund gåmodskab Global jul svar tl x-højd blledtl samm skab lghed øvrge vrkshed Samtdg kmunkon brugne oplevelse, brug hun ht skellgarte uddrng Eva Stesg, hvvssocol, stft drektør reklamebureauet Cph. kke bange nu kaste sg ud tekst oplevelse, brug h butkk. For én drej sg lkes. Eva Stesg, hvvssocol, stft drektør reklamebureauet Lghthouse Cph. Lghthouse øvrgt dnu meget tl go Baagø svar kvanttets-strefessonelle ctrum. brug socale ctrum. I konfcs første gang cases & juste h ad vej. vel stregsk s praktsk kvanttet lkes et brand-awareg,art, d øvrgt blevkonsekvt btetbrug lystgt socale. dan, oplysnng, s vrksheksptpanel, gav håndfuld danske und konfc lte hun gavmldt ness fremstød and d konfc bå tlhænge ske stuonstegn ne søg In short hol tlbage, allgevel In short alvrkshed, undrelevante lelse ud tankne bag handlngne. dal højsæ. Mål:Klaus 2 mo. fans Thnk! Dgtal. modstan, s et brand-awarefor snare vrkshedne handl alt Slbbau, km frem før For d sd. vrkshedne handl alt Klaus Slbbau, s mart Af helt konkret karakt d vo moda tlstræb Fælles lukke brugne nd skabe farngne vgtgste fak-, På godt seks tltag, Artkel : Rkke Klost Laurds learnng by dong. måned, Baagø ness ht legranspars elemt, d skab lukke brugne skabe udtalte målsætnng, Top-of-Mnd reel dal. skellge, dan brug gnem vo tum, d kke factlste, når nd Redakton: Frdabud Launey lyst, krevtet gåmod ansvaret Facebook-streg, moda hos målgrupp. oplevelse brug c dke lemm Samtdg brugne blevet protranspars gnem reel dal. Global jul 2012 have socale fle kund du tagkke f socale gøres oftest konkurrc, bange. kasteintet sg ud hun ht skellgarte uddrng fessonelle brug socale trum, vrkshednes mulghed Samtdg brugne blevet probutkk. For én drej sg h nu lkes. Baagø svar kvanttets-stretryllestøv. Man nurlgvs d stregsk konstant stllng,& oplysnng, s vrkshedi konfcs første gang cases juste h advej. plan- Netop fokus vel s praktsk art, tag udgangspunkt målgrupps nddrage brugne skabe fessonelle brug socale kvanttet lkes et brand-awareg, d øvrgt blev lystgt ne søg hol tlbage, allgevel tlgang lægge tlstræbe stregsk unvs s fx Vnd fest dg revurdng konfc ndss net, btet eksptpanel, gav håndfuld und lte hun gavmldt plm,danske brugne begejstres,, oplysnng, s vrkshedkm frem snare før d sd. ness fremstødund and dm heft 100 % H-F Klubb bålhænge tl arbej, 10 vnd. Ω gørkonfc sgbag meget bevdst. alvrkshed, ud tankne handlngne. dlelse opstår et leg mngsfuldt hold elemt, d skab ne søg hol tlbage, allgevel modstan, s et brand-awarelevante dal højsæ. Slbbau, Thnk! Dgtal. Klaus Slbbau, s mart Af helt konkret karakt d oplevelse Klaus c-snare mellem vrkshed brug kund. kmπfrem før d sd. ness tltag, vo moda tlstræb Fælles farngne fakskellge bud, dan brugtrum, vrkshednes mulghed udtalte målsætnng, vo moda leg elemt, d skab Top-of-Mnd hos målgrupp.socale albranch tum, d kke factlste, når nddrage brugne skabe socale fle kund Global jul 2012 have dke lemm oplevelse brug cplm, brugne begejstres, du tag f socale. Intet gøres oftest konkurrc, butkk. For én drej sg h nud opstår et mngsfuldt hold lkes. Baagø svar kvanttets-stresocale albranch trum, fokus vrkshednes mulghed tryllestøv. Man nurlgvs pland tag målgrupps Netop konstant stllng d kvanttet lkes et brand-awareg, øvrgtudgangspunkt blev btet lystgt mellem vrkshed kund. π nddrage brugne skabe unvs s fx Vnd fest dg lægge tlstræbe stregsk ness fremstød and d tlgang revurdng ndss net, konfc bå tlhænge plm, brugne begejstres, tl arbej, m heft 100 % 10 vnd. H-F Klubb gør sg meget bevdst. relevante dal højsæ. modstan, s etωbrand-awareklaus Slbbau, Thnk! Dgtal. 22% 25% Ca. ofte I aktve socale? Udvklng nd socale handl meget10% me d ny teknol. 13% handl adfærdsændrng, d vrk bå vores lv vores samfund. 25% 22% 7% Nye spllegl vrknng d dgtale brug 10% 10% 13% 13% 25% 7% 10% 13%kund Få fle 13% 7% butkk ved hjælp 13% socale Få fle kund butkk ved hjælp Fåfle kund socale V blv nødt tl gøre egne farng; v butkk ved hjælp vores alle skellge dal skellge kund. socale V blv nødt tl gøre vores egne farng; v alle skellge dal skellge kund. V blv nødt tl gøre vores egne farng; v alle skellge dal skellge kund.

3 socale socal a magazne Hvs Facebook være 14 postv gevnst tl s marke13 socal a magazne tngsmx, vgtgt fokuse me d bare lkes One Brand One Voce? Typr & brydnng ajl sgn. Så d h fre I d praktske optk taleste Baagø 13nle socal a magazne socal a magazne 14 go tps starte tl admnstrve uddrng, s stor, ntnonal vrkthe good vbes flowng dn shed står ov, når tag f M betyd, v langt Facebook frmas. vgtge Artkellkes, : betragt Jan Morts Trods Nordc socale. moda One Brand Onevo Voce? me vd ge fle ndsgt. åbne op ntakton. Redakton: FrdaSkou Launey Club Manag Martn Kjær stx valgt have krng 20 skellge Ca. oftedhvd I aktve Baagø socale? I facebook-sd, d praktske optk taleste dg vrkshed s llle baby S al and målng d vgtgste Husk Socale Med Bstavne ff fl sg tl 1. Fukus ntakton (eksempelvs publc/ post nyt ndhold jes bl, socale -sammhæng. Und nle admnstrve uddrnskellge lanmarked respekudsætnng, ved, hvad vl kke tradtonel al, dændret tl lgur Nye stærke værktøj system kfacebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) gve et me lækkt opstartsfas hyre H-F Klubb tve spr.s Argumton valget vrkg, stor, ntnonal Hvs Facebook være. Hvs aktv Facebook sgt monol, m et socalt m hele td tl. M bl.a. alsocal a magazne 14 udtryk konsult, s var god hjælp, m ge frem tag shed stårfacebook ov,sd når f postv gevnst tl s markebare vl opnå masse fans/lkes, me, d fn sn styrke når handl måske vgtge hurtgt sdste måtte gøre s Fle gange dag én global ell gelsk s fællesspr 22% - fald socale. vo moda egne farng td fokus vgtgt lægg dal ndblk opstlle konkret markedsfø- nemt tælle m selv vur- tngsmx, tlbage tl brans bruge, d nye streg, t skabe mest fx valgt have krng 20 skellge d må mulghed k me d bare lkes ntakton. rng salgsgv aktvtet re, tlfredsstll. M fokuse mulg værd s bruge. Fle hvd ug 10% munke frtgange d s modsmål.sg facebook-sd, tl d h fre StlSå åbne spørgsmål, gavrk socale. Så nok efthånd gået op fleste, sgn. te valg d ført rækskellge lanmarked respekhvad bnd du god tpsdne starte tl produkt. fans dne kke begyn lyd? let, fans sg selv kke garant suc- go g ke daglge admnstrve uddrng, 1 gang ug tve spr. Argumton valget 25% H-F Klubb nets ekstrlowng dnmt, ces. Så hvs jes socale aktvtet kun the good tevbes bør være oprgtgt keltgørkke bllgt mulgt? s fx ovsættels strømlnng ordnært fle lkes hel ge Facebook sd frem Martn Kjær Skou, Nordc Club Manag hos H-F Klubb s Baagø g søgt lette M handl betyd v langt Facebook frmas. vgtge Artkel : Janbutkk Morts, fans lkes, da ge dne fans vl høre tl Når andre vrkshed l kke d ovbevsnng, ved udarbej Facebook Guén global ell gelsk s fællesspr Fle gange måned Blledne følg lnjs meivd ge fle åbne dne op ntakton. Frda Launey kke problem ndsgt. jes målng, bland Evangelsts d socale, kke, 10%ge lemm dnu me ndflylse. Redakton: købe lkes uvedkm Inbrug short lnes-bbel, s skellge admnundt bund, - fald tlbage tl brans bruge, d S m al and målng dstreg. vgtgste Husk Socale snare jes vgtge dt Med brand. d sjovt ntessant. massne. stror orte sg eft. Ga oplev række pottal konkurrc Fælles lefl allyt, frecases tro, x-højd topp d må mulghed k1. Fukus ntakton De Nye fokus ste skabe mulghed ved, hvad al, d stærke værktøj k- udsætnng, D ge vl kke tradtonel d, system retnngsmæssge gang måned Og 1tøjmul Hummel øje- 13% socale, s han hans team socale et esstelt værktøj tl dal s dke munke s modsmål. Vær møkm blkket ovfrt 20 skellge Facebook-s- daglgt arbejd, m s relevant hanmværdskabelse. Og have gøres al.f.eks. Hvs d me aktv Facebook sgt2.monol, m Facebook et socalt være hele td tl. M bl.a. langsgte effekt le. De langsgte Hvs bruge krng, tl fælles: d, s valg opstået me tltllge m, udgøre gørhandl ge skellge måd d kke te me d ell ført rækbare vl opnå d masse fans/lkes, d fn sn styrke måske vgtge hurtgt relon, bygges op socale me, mål opbygge relon styrke Sørg postv svare folk når rmelge Mndre d(h 1 gang måned ntess store lydoplevels. Ved gevnst tl s marke7% fældgt l d result værdmæssg skel alhandl. gyldg opskrft. handl ke daglge admnstrve uddrng, nemt tælle m selv vur lægg fokus dal ndblk konkret markedsfø. Og værd kelte s brand have ønsk td eft lav ndlæg sætte sc tlladt nørd, tngsmx, ell vgtgt skellge sponsorshps). For Onlne Konkret s Ga nes styrke : kgge ndad udarbej streg, s fx ovsættels strømlnng H-F Klubb skabt nære relon tl re, kontakt tlfredsstll. M rngs heltsalgsgv aktvtet fans, nflucs vur- ntakton. eksempelvs udgangspunkt øge s salg svare dnfokuse væg. Omkke an Cmuncor Ands Lun d Kdskab tl dn vrkshed basalt tag vrkme d bare lkes Mndre dbaagø 1 gang måned Martn Kjær Skou, Nordc Club Manag hos H-F Klubb 13% s bruge, lges høstet nemmeste s g søgt lette opgave d, lghed dne produkt sheds dttet ds værd. Og nok efthånd gået op fleste, Stl åbne spørgsmål, gavrk socale. Så må s regel gne begyn vgtghed kelte, gv ndlægget et lke,såd fan h fre sgn. konkretedé tl vudvklng. sørge,facebook d konstantgu Symp dn vrkshed ells kaste sg ud hol ved. ved Baagøs, udarbej sg garant eksempel sucg dne dne produkt. kke samme. begyn let, fans a selv kke v. H et ved fans du go læst værds tps starte tl blv kmunket d rette Tone of Bedre ståelse dne kund Intess dg word-of-mouth, In short lnes-bbel, s skellge admn- ge lemm dnualme ndflylse. begynlse ces. Så hvs jes socale aktvtet kun te bør være oprgtgt mt, kelt bllgt s mulgt? fra vores eget webste, hvad d ndlægget. the good vbes flowng dn Voce hele bran s sd. Udvklng Factbook nye produkt knebrugne blv ambassadøbusness EU-DK 2012 stror orte sg eft.kl: Network Ga oplev række pottal Fælles alle fre cases tro, Er ovhove mulgt Hos vo moda l Onlne Markehandl fans lkes, means vl høre tl Når butkk andre s Skabe små oplevels dne r vrkshed. vgtgste, M betyd, v dåge langt dnefacebook frmas. vgtge Artkel :vrkshed Jan Morts tng Coordnor Mara Baagø oplevelog tøjmul Hummel øjesocale, s han hans team socale et esstelt værktøj tl kp ejskab 3. Don t ovsell or undsell socale kund gøre m tl ambassadørbrug effekt socale fans du,, vs gagemt?i kke problem jes målng, bland dne Evangelsts d kke, sure vd nemt fn bud frandsgt. me ge fle åbne op ntakton. Redakton: Frda Launey sm, l arbej Faceal arbejd, dt brand, uanset du 10 ell Hos Hummel spll socalefacebook-s En bllg blkket ov 20 skellge daglgt s han værdskabelse. Og gøres m snare jes streg. vgtge dt brand. d nyt, sjovt ntessant. ge andre levandør bå grs Lges ved alle andre nvestng anbefales brug Med S al and målng d vgtgste book sætte store målsætnng Husk Socale lkes. Sporets hovedpont kke kun rolle marketngslnd, s opstået me ell me Hvs tl- dutllge m, udgøre gør skellge måd D d ge kkeovkmelg mulghed sg d, følg: ge retnngsmæssge tl prs. markedsførng, kmunkon, ndhold -al, d kaste s åbne arme. Og kke net udsætnng, ved, hvad vl vægtnng kke tradtonel Nye stærke værktøj salgssystem kud d g; Ands Luns mål, socale fældgt (h l d result værdmæssg skel alhandl. gyldg opskrft. handl 2. Vær møkm hunle samtdg kdt, f.eks. me langsgte effekt. De have langsgte M. ge første lske arbej, kunsvce osv., vlmonol, sge to ud et socalt Sætklare målsætnng, tl.m være én vrksheds godt sge Hvs aktv Facebookhold tl salg.sgt m m hele td bl.a. d alkravle før gå, vo moda skellge sponsorshps). For Onlne Konkret s Ga nes styrke : kgge ndad udarbej streg, nemme lels effekt. Key Pce Indcors. D bl- Hummel bevdst, d socalemål relon, bygges ( socale opbygge relon styrkevgtge svare folk rmelge skrdt net nemme Og Sørgt kunne vur posts, handle et drekbare vl op opnå bllge). masse fans/lkes, me, d fn sn styrke når handl måske hurtgtd lghed øvrge vrkshed Prøv dg frem læg streg, m v arbejdneands drekton dag- d me-sfære brugnestl vd, d-s Cmuncor Lun Kdskab dn vrkshed s helt basalt tag udgangspunkt vrk. Og værd kelte brand have ønsk td eft lav ndlæg ell meget relevant webshops D seste været l te salg, ms rest bør være lægg fokus dal tl ndblk konkret markedsfø- nemt tælle m selv vur øvrgt go bed dgmeget rette tl undvejs lgt nmet opgave nvolvet krng brug vrkshed meget td dnu Marg boks svar nemmeste d, lghed dne produkt sheds dttet ds værd. Og fans, kontakt nflucs vureksempelvs øge s salg svare dn væg. Om kke an andre, d stor fokus konkrete tale, kke effekværdfuldt møkemn socale. ntakton. bruge salgsgv aktvtet re, tlfredsstll. M Defn værdrng dne samle antal lkes, bl.a. va skær- udarbej relevant ndhold brugne, tl spaltestand, et Baagøs, sørge, d konstant Symp dn vrkshed ells kaste sg ud hol ved. vgtghed kelte, regel begyn gv ndlægget et lke, fan kontante konvtng, f.eks. salg. t,gne gør socale. ndhold dne fans. skab rammne et fællesskab me kontorlandskabet, hvlket s drekte relon tl bran. må s sartet udtryk Stl åbne spørgsmål, gavrk socale. Så nok efthånd gået op fleste, Mål: 2 kund mo. fans gaget blv kmunket drette ToneAnds of Lun Bedre ståelse dne Intess dg word-of-mouth, Fokus bruge frem tl synlggøre resultne d bryd d kke st hoved a v. H et eksempel samme. ved du læst værds udgangspunkt jes Selvfølgelgkke begyn, bare Tag fans sg selv eksst kke garant sucg dne fans dne produkt. let, ArtkelVoce : Rkke Klost by dong. vgtgste På godt seksantallet måned, ht Baagø drekton tale. Dudov fn net,, da han m, helelaurds bran s learnng sd. Udvklng nye produkt knebrugne blv ambassadø4. Lad glæd drvevære værket fra vores eget webste, hvad d ndlægget. værktøj, måske Gole Analytcs v, dan gør. ces. Så hvs jes socale aktvtet kun te bør oprgtgt mt, kelt bllgt s mulgt? Redakton: Frda Launey lyst, krevtet gåmod ansvaret Facebook-streg, lkes π udarbejs d ugtlge rapport hvs kke små net vgtgt sge Skabe oplevels dne r vrkshed. vgtgste, Er ovhove mulgt s/ell meajes crm system. I vlle være rgtg rart, bange kaste udnet. I ste hun ht skellgarte uddrng handl H fans lkes, Fokus da ge dnevære fans vl høre tl Når butkk hvs andre vrkshed nøglearbej blv gjortkke tl lad være sg sge kp ejskab kund gøre m tl ambassadør fans du, vs gagemt 3. Don t ovsell or undsell effekt socale? I konfcs første gang cases & juste h ad vej. vel stregsk s praktsk art, sure nemt fn bud fra mtlg fnet ge målng, samm brug holdsvs nye skægt båbland dg selv dne d Halvgevt mellem punk- co-admnstror r d ej- Hummel ht succes ugtlge kke problem jes dne Evangelsts socale, kke, - Ialle eksptpanel, gav håndfuld danske und konfc lte hun gavmldt En bllg al dt brand, uanset du 10 ell Hos Hummel spll socale skab anl Hummels udvklng. posts, s værdsættes brugne. Lges ge andre bå ved socale alledandre ntessant. brug t tekst jes mål.levandør En vgtg nmon - anbefales begreb helt fans. være m snare grs jes streg. vgtge glæd dt brand. nvestng nyt, sjovtfk et alvrkshed, und lelse ud tankne bag handlngne lkes. Sporets kke kun rolle marketngsln-brugne ved, hvad vtemarkedsførng, hovedpont tlhold ovkmelg kmunkon, salgs80-20 vægtnng ndhold - tl jes brug socale, målngs rapportngssystem, d drv værket. Facebook nødt tl gøre D prs. ge mulghed d, retnngsmæssge Klaus Slbbau, s mart - V blv Af heltnytkonkret karakt d Pottalne Hvs du kke net undgår d skuffe d s følg: g; Ands Luns mål, socale M ge d første lske arbej, osv., De holdtl salg. me, vl tosørg ud dan jes socale aktvtet hjælpeffekt d kunsvce, le tal kunne sammfte altlangsgte et socalt møkm skellge Mort bud, Ga dan brug vo moda 2. sge Vær f.eks. me langsgte. have D vgtgt udtalte målsætnng baggrund s bruge. vores egne farng; v godt sge Sæt klare målsætnng, være én vrksheds socale fle jul 2012 have skrdt net bllge). Og op kunne fk vur t socale posts, handle etdrekj tl nemme nårelon, dsse ( mål? Hvor ge, ud effekt. opbygge socale relon. fn frem tl vnkel, folk du rmelge Dgtal chefhos fdb kund kke drekte Hummel være tl ste, bå Global d bygges mål styrke Sørg svare alle skellge dal butkk. For én drej sg h nu lkes. Baagø svar kvanttets-stremme lels Key Pce Indcors. D blhummel bevdst, d socale repræstant alhandl, m når d tale rs ros. meget Ogwebshops D dan været lr salg, være kontakt, d skabes gnem socale M seste kke. selvms dnrest Facebook fans. værd ekelte s brand Faktsk havev ønsk relevant td eftbør Ss lav ndlæg ell kvanttet lkes et brand-awareg, d øvrgt blev btet lystgt Bran me-sfære være tlgængelgt 1,7 mo. lemm han skellge Prøv dg fremeffek læg andre, streg, m v arbejdne drekton dag brugnestale vd, dkund. d stor fokus konkrete, kke værdfuldt møkemn køb, book, bestll, downloagnem brug socale skægt. fans, kontakt nflucs vureksempelvs svare dn væg. Om kke an ness fremstød and konfc bå tlhænge øge s salg brugne samtdg gve n repræstant d socal orgorbed dg rette tl undvejs lgt nmet nvolvet krng brug vrkshed meget td kontante konvtng, meget, gør s socale. fans. d, tlmeld blvf.eks. tl etsalg. lead ell ndhold me gør selvfølrelevante dal fdb højsæ. t modstan, s et brand-awareklaus Slbbau, Dgtal. sg, vgtghed kelte, dne må regel gne begyn gv ndlægget et lke, fan ekstra Thnk! oplevelse nson. brug høj grad socale brugne Defn værd dne bruge samle antal lkes, bl.a. va skærudarbej relevant ndhold brugne, Fælles farngne fakness tltag, vo moda tlstræb Tag udgangspunkt jes eksst Selvfølgelg, bare gøre?h π et eksempel gelg process s mdl tl gve s - s relon tl bran. a v. samme. me kpleks. hvad I nu ønsk ved du læst værds tum, me d kke factlste, når Top-of-Mnd hos målgrupp. skab rammne et fællesskab kontorlandskabet, hvlket s drekte relon tl bran. 4. Lad glæd drve værket værktøj, måske Gole Analytcs v, dan gør dke lemm fra vores eget webste, hvad d ndlægget. du tag fsynlggøre socalesultne. Intet d kke gøres oftest konkurrc, Fokus gaget bruge frem crm system. H I tl Ands Lun bryd d st hoved /ell jes vlle være rgtg rart, hvs mulgt Fokus Er målgrupps ovhove s mea- være tryllestøv. Man nurlgvs pland tag udgangspunkt Netop fokus konstant stllng socale albranch antallet drekton tale. Dudov fn net, da han m, mtlg alle samm festholdsvs nye bå dg selv ovsell dne or undsell albranch lægge tlstræbe stregsk tlgang revurdng ndss net,und unvs kunne s fx Vnffekt dg socale hele konfrc 3. Don t? Fgurss ud surefnet ge nemt fnskægt budsocale fra ltagne stlle spørgsmål va twtt lkes π udarbejs d ugtlge rapport hvs kke net vgtgt sge tl arbej, m heft 100 % H-F Klubb gør sg meget bevdst. 10 vnd. Ω bnreg jes mål. En nmon begreb socale fk etandre helt nvestng fans. væreanbefales glæd ge andre levandør bå grs Lges ved alle vgtg brug ved tsmå symbol nøglearbej blv gjort tl lad være sgyt net. I ste rapportngssystem, hold tl jes brug socale, målngsd drv værket. Facebook sættelse tekst næmarkedsførng, kmunkon, salgs- tl ovkmelg prs vægtnng ndhold co-admnstror r d ej- Hummel ht succesd ugtlge ste s, aktvtet hjælp tal kunne sammfte alt osv.,dan socalt me,hold tl sørg vl sge to ud slutnng M ge førsteetlske arbej, kunsvce jes socale salg. socale albranch artkl skab anl Hummels udvklng. posts, s værdsættes, brugne. j tl nå dsse mål?net Hvornemme ge ( bllge). fk udkunne socale fn frem du skrdt Og tl tvnkel,. vur effekt. posts, handle et drekbrugne ved, hvad dan vte kontakt, d skabes gnem socale M D kke. Faktsk r v selv dn Facebook Ss fans seste været l meget relevant webshops te salg, ms rest bør være 6 7 Pottalne undgår d skuffe køb, book, bestll, downloagnem brug socale skægt. tale, kke effek- andre, d stor fokus konkrete værdfuldt møkemn vgtgt me gør selvføl- d, tlmeld sg, blv tl et lead ell Mort Ga baggrund s bruge. D meget t, gør socale. kontante konvtng, f.eks. salg. ndhold dne fans. Dgtal chef hos fdb kke drekte Hummel være tl ste, hvad I nu ønsk gøre? π gelgbå process me kpleks. Selvfølgelg, bare Tag udgangspunkt jes eksst repræstant alhandl, m når d tale rs ros. 4. Lad glæd drve værket værktøj, måske Gole Analytcs v, dan gør. 1,7 mo. lemm han Bran være tlgængelgt D ge mulghed avancet målng vrksheds brug udbytte socale. Fre go råd tl Målng e ekt (ro) arbej socale admnstron facebook-s D ge mulghed avancet målng vrksheds brug udbytte socale. Målng e ekt (ro) arbej socale D ge mulghed avancet målng vrksheds brug udbytte socale. Få fle kund butkk ved hjælp socale Fre go råd tl admnstron facebook-s

4 13 socal a magazne Nye spllegl vrknng d dgtale brug Udvklng nd socale handl meget me d ny teknol. handl adfærdsændrng, d vrk bå vores lv vores samfund. Artkel : Chrstne Tndahl Redakton: Frda Launey Sådan lød ndled ord fra Forbrugekspt Eva Stesg, da hun åbne konfc Socale albranch sætte fokus, hvlk ndflylse sammsmeltnng d onlne d offlne vd brugnes adfærd vrkshednes spllum. D dgtale hvdag vrkelghed, spørgst kke længe m dan, s vrkshed navg skkt gnem vd nye mulghed. D reelle dal For vrkshedne vgtgt stå, Facebook gået fra være frtdsbeskæftgelse tl udgøre ctralnve hvdag bå hold tl gangskreds, vrkshed brands. Forbrugne professonelle brug socale, vl begejstres frem oplyses lgegyldge stusopdng. hele handl reel dal; d reelle dal skabes gnem transpars åbhed, vrkshedne lukk brugne nd dved øg brugtlld eksempelvs ved oplyse levngstdspunkt, produktets oprnlse ell ndhold. De professonelle bruge Stort set alle brugsbeslutnng start ntnettet, brugnes adfærd vrkes stg grad anbefalng farng fra netværket. D professonelle brug socale km tl udtryk ved, brugne skab netværk krng, d ntess m dved udvkl et samm-står-v-stærke fællesskab. Ved dan et fællesskab går brugne samm optmale ud købsstuon, ved eksempelvs le tps anmells ell ved opnå gruppab. handl kke længe ulukk brugfællesskab s modstandskrt, s 90 ne, m snare Eva Stesg, hvvssocol, stft drektør reklamebureauet Lghthouse Cph. nle konstruktve specalse bruge, d står samm opnå gulod m fx gruppabt ell øget gnemsgtghed. De onlne fællesskab peg drekte tlbage vgtghed vrkshednes reelle dal brugne samt kravet transpars. Hvs vrkshedne søg tlbagehol nmon, fnd brugne allgevel frem tl m gnem dal tdlge kund, anmells nettet ell crowdsourcng. Legeplads Sammsmeltnng d offlne d onlne vd gv brugne nye mulghed lege vrkshedne, vtnngne tl, ntakton vrkshedne sjov undhold, orm. Brug eks. locon -apps qr-kod gv vrkshedne mulghed skabe nle ramm, d offlne vd blv ført nd d onlne vd, ndhold, ntegrtet kmunkon tl samm skab oplevelse, brug ctrum. In short For vrkshedne handl alt lukke brugne nd skabe transpars gnem reel dal. Samtdg brugne blevet professonelle brug socale, oplysnng, s vrkshedne søg hol tlbage, allgevel km frem snare før d sd. leg elemt, d skab oplevelse brug ctrum, vrkshednes mulghed nddrage brugne skabe plm, brugne begejstres, d opstår et mngsfuldt hold mellem vrkshed kund. π socale albranch 13 socal a magazne One Brand One Voce? I d praktske optk taleste Baagø nle admnstrve uddrng, s stor, ntnonal vrkshed står ov, når tag f socale. vo moda fx valgt have krng 20 skellge facebook-sd, d hvd sg tl skellge lanmarked respektve spr. Argumton valget ge Facebook sd frem én global ell gelsk s fællesspr - fald tlbage tl brans bruge, d d må mulghed kmunke frt s modsmål. te valg d ført række daglge admnstrve uddrng, s fx ovsættels strømlnng s Baagø g søgt lette ved udarbej Facebook Gulnes-bbel, s skellge admnstror orte sg eft. Og tøjmul Hummel øjeblkket ov 20 skellge Facebook-sd, s opstået me ell me tlfældgt (h l d result skellge sponsorshps). For Onlne Cmuncor Ands Lun d nemmeste opgave d, lghed Baagøs, sørge, d konstant blv kmunket d rette Tone of Voce hele bran s sd. kp ejskab Hos Hummel spll socale kke kun rolle marketngslng; Ands Luns mål, socale være én vrksheds Key Pce Indcors. D blv arbejdne drekton daglgt nmet nvolvet krng samle antal lkes, bl.a. va skærme kontorlandskabet, hvlket tl synlggøre resultne d drekton tale. Dudov udarbejs d ugtlge rapport nøglearbej blv gjort tl co-admnstror r d ejskab anl Hummels udvklng. Pottalne Mort Ga baggrund s Dgtal chef hos fdb kke drekte repræstant alhandl, m 1,7 mo. lemm han n repræstant socal organson. fdb brug høj grad socale s mdl tl gve s ge lemm dnu me ndflylse. Ga oplev række pottal socale, s han hans team daglgt arbejd, m s han tllge m, udgøre gør værdmæssg skel alhandl. Konkret s Ga nes styrke : Kdskab tl dn vrkshed dne produkt Symp dn vrkshed Bedre ståelse dne kund Udvklng nye produkt Skabe små oplevels dne kund gøre m tl ambassadør En bllg al Hvs du kke net godt sge Hummel bevdst, d socale me-sfære brugnes vd, d brug vrkshed meget td udarbej relevant ndhold brugne, s drekte relon tl bran. Ands Lun bryd d kke st hoved fn net, da han m, hvs kke net vgtgt sge lad være sge net. I ste Hummel ht succes ugtlge posts, s værdsættes brugne. Brugne ved, hvad vte undgår d skuffe bruge. D vgtgt Hummel være tl ste, bå når d tale rs ros. Bran være tlgængelgt brugne samtdg gve brugne ekstra oplevelse s relon tl bran. Martn Kjær Skou, Nordc Club Manag hos H-F Klubb In short Fælles alle fre cases tro, socale et esstelt værktøj tl værdskabelse. Og gøres ge skellge måd d kke gyldg opskrft. handl kgge ndad udarbej streg, s helt basalt tag udgangspunkt vrksheds dttet ds værd. Og ells kaste sg ud hol ved. Intess dg word-of-mouth, knebrugne blv ambassadør vrkshed. vgtgste, fans du, vs gagemt dt brand, uanset du 10 ell lkes. Sporets hovedpont d s følg: Sæt klare målsætnng, nemme lels Prøv dg frem læg streg, m bed dg rette tl undvejs Defn værd dne bruge skab rammne et fællesskab Fokus gaget bruge frem antallet lkes π socale albranch Und hele konfrc kunne ltagne stlle spørgsmål va twtt Ca. ofte I aktve socale? (eksempelvs publc/ post nyt ndhold jes bl, Facebook-s, svar ndlæg andre sted mv.) Fle gange dag 22% Fle gange ug 10% 1 gang ug 25% Fle gange måned 10% 1 gang måned 13% Mndre d 1 gang måned 7% Mndre d 1 gang måned 13% Kl: Network Busness Factbook EU-DK 2012 Få fle kund butkk ved hjælp socale Artkel : Rkke Klost Laurds Redakton: Frda Launey I konfcs første gang cases & eksptpanel, gav håndfuld danske alvrkshed, und lelse Klaus Slbbau, s mart skellge bud, dan brug socale fle kund butkk. For én drej sg h nu kvanttet lkes et brand-awaress fremstød and d relevante dal højsæ. Fælles farngne faktum, d kke factlste, når du tag f socale. Intet tryllestøv. Man nurlgvs planlægge tlstræbe stregsk tlgang tl arbej, m heft 100 % learnng by dong. vgtgste, lyst, krevtet gåmod kke bange kaste sg ud juste h ad vej. V blv nødt tl gøre vores egne farng; v alle skellge dal skellge kund. Klaus Slbbau, Thnk! Dgtal dke lemm Netop fokus konstant stllng revurdng ndss net, H-F Klubb gør sg meget bevdst. Målng e ekt (ro) arbej socale D ge mulghed avancet målng vrksheds brug udbytte socale. Artkel : Jan Morts Redakton: Frda Launey Nye stærke værktøj system km hele td tl. M bl.a. alhandl måske vgtge hurtgt ndblk konkret markedsførng salgsgv aktvtet vrk socale. Så kke begyn let, kelt bllgt s mulgt? Når butkk andre vrkshed brug socale, kke, d nyt, sjovt ntessant. d, retnngsmæssge le. De have langsgte mål opbygge relon styrke s brand have ønsk eksempelvs øge s salg må s regel gne begyn samme. Er ovhove mulgt effekt socale? Lges ved alle andre nvestng markedsførng, kmunkon, salgsarbej, kunsvce osv., kunne vur effekt. D seste været l tale, kke effekt, gør socale. Selvfølgelg, bare v, dan gør. vlle være rgtg rart, hvs samm holdsvs nye begreb socale fk et helt nyt målngs- rapportngssystem, d tal kunne sammfte alt, fk ud socale. M dan kke. Faktsk r v gnem brug socale meget me gør selvfølgelg process me kpleks. M betyd, v langt me vd ge fle ndsgt. S al and målng d vgtgste udsætnng, ved, hvad vl. Hvs aktv Facebook bare vl opnå masse fans/lkes, nemt tælle m selv vur, tlfredsstll. M nok efthånd gået op fleste, fans sg selv kke garant succes. Så hvs jes socale aktvtet kun handl fans lkes, I kke problem jes målng, m snare jes streg. D ge mulghed f.eks. d me langsgte effekt relon, d bygges op socale. Og værd kelte fans, kontakt nflucs vur vgtghed kelte, a v. H et eksempel fra vores eget webste, hvad d s measure nemt fn bud fra ge andre levandør bå grs tl ovkmelg prs. M ge første lske skrdt net nemme ( bllge). Og meget relevant webshops andre, d stor fokus konkrete kontante konvtng, f.eks. salg. Tag udgangspunkt jes eksst værktøj, måske Gole Analytcs /ell jes crm system. H I mtlg alle fnet ge jes mål. En vgtg nmon hold tl jes brug socale, dan jes socale aktvtet hjælp j tl nå dsse mål? Hvor ge kontakt, d skabes gnem socale køb, book, bestll, download, tlmeld sg, blv tl et lead ell hvad I nu ønsk gøre? π socal a magazne 14 Trods lkes, betragt Nordc Club Manag Martn Kjær Skou stadg vrkshed s llle baby socale -sammhæng. Und opstartsfas hyre H-F Klubb konsult, s var god hjælp, m sdste måtte gøre s egne farng td opstlle nye streg, t skabe mest mulg værd s bruge. Hvad bnd du god lyd? H-F Klubb gør kke net ekstraordnært fle lkes hell kke d ovbevsnng, købe lkes uvedkm konkurrc lefl massne. De fokus ste skabe relevant dal s dke bruge krng, tl fælles: ntess store lydoplevels. Ved sætte sc tlladt nørd, H-F Klubb skabt nære relon tl s bruge, lges høstet konkrete dé tl vudvklng. Al begynlse Hos vo moda l Onlne Marketng Coordnor Mara Baagø oplevels, l arbej Facebook sætte store målsætnng kaste sg ud åbne arme. Og hun samtdg kdt, kravle før gå, vo moda lghed øvrge vrkshed øvrgt dnu meget tl go socale. Mål: 2 mo. fans På godt seks måned, Baagø ht ansvaret Facebook-streg, hun ht skellgarte uddrng vel stregsk s praktsk art, und konfc lte hun gavmldt ud tankne bag handlngne. Af helt konkret karakt d udtalte målsætnng, vo moda Global jul 2012 have lkes. Baagø svar kvanttets-streg, d øvrgt blev btet lystgt konfc bå tlhænge modstan, s et brand-awaress tltag, vo moda tlstræb Top-of-Mnd hos målgrupp. gøres oftest konkurrc, d tag udgangspunkt målgrupps unvs s fx Vnd fest dg 10 vnd. Ω socale albranch socal a magazne 14 Fre go råd tl admnstron facebook-s 1. Fukus ntakton Hvs Facebook være postv gevnst tl s marketngsmx, vgtgt fokuse me d bare lkes sgn. Så d h fre go tps starte tl the good vbes flowng dn Facebook frmas. vgtge åbne op ntakton. Husk Socale Med kke tradtonel al, d sgt monol, m et socalt me, d fn sn styrke når lægg fokus dal ntakton. Stl åbne spørgsmål, gag dne fans dne produkt. te bør være oprgtgt mt, da ge dne fans vl høre tl bland dne Evangelsts d vgtge dt brand. 2. Vær møkm Sørg svare folk rmelge td eft lav ndlæg ell svare dn væg. Om kke an gv ndlægget et lke, fan ved du læst værds ndlægget. 3. Don t ovsell or undsell anbefales brug vægtnng ndhold hold tl salg. vl sge to ud t posts, handle et drekte salg, ms rest bør være værdfuldt møkemn ndhold dne fans. 4. Lad glæd drve værket Fokus være skægt bå dg selv dne fans. være glæd d drv værket. Facebook et socalt me, sørg fn frem tl vnkel, du selv dn Facebook Ss fans skægt. socale albranch

5 Grsk sgn Regørelse Grsk sgn Opgav Illustron te et casestudy, d fktv selvvalgt opgave. Opgav går ud sgn ny dttet tl gamle tradtonsrge smej, Polar Is, d leve fløs tl danskne fra 1970 frem tl 2008, navnet blev ændret tl Prem Is. Idtt ops, spejl td v lev dag, ud gå kprs gklghed gamle lo. Udov to tekst, nhold loet et bærke, d lges gamle, estll eskmo drg, pelskrave. I ste meget fla run ansgt gamle lo, jeg tegnet et nyt, s me dyb, me ht, hvlket gv hele me lv. Jeg valgt nedtone krav ldt, ansgtet me fokus. Alt alt et nyt symbol, d tro mod gamle los sgnal, m me frsk nutdgt. Fakta Polar Is Dansk-eget vrkshed, etablet % fløs, ud tlsætnngsstoff Nurlge ngreds Målgruppe Polar Is produc s sagt, dansk s baset 100% flø. Med bre spetra produkt, fra pnds s bæge, tl slagkag produkt s flødand, målgrupp meget bred. D spænd fra yngste tl ældste. D d prmære målgruppe, kvaltetsbevdste danske, ald +35 år, d værtsætt go råvar produkton Danmark. Typr Tl loet jeg valgt to skrfttyp. Navnet skrevet meget fed let run grotesk skrft, s slår navnet fast led tankne h gamle sklte fra 70'ne. Payoff' Hele Danmarks fløs skrevet elegant skrveskrft, d let mneskelg, gv god kontrast tl fe typ navnet. Farv Med hsyn tl farv, jeg valgt bevæge mg d samme stl, s gamle lo. D jeg tonet fleste m ned, da stærke farv vrk kunstge, fald ldt ved sd dé nurlge farv. Procesbeskrvelse Grove skts hånd Inspronssøgnng ntnettet Sktsng bærke Optegnng tlretnng Illustror Sammlgnng valg skrfttyp Sammsætnng loet Defnng farv Testprnt eftfølg tlretnng farv Illustng skellge anvlsemulghed Kvaltetsvurdng Jeg ovud tlfreds resultet, vlle ønske frmaet stadg hed Polar Is, jeg kunne præst m et nyt lo. Bemo Meget bastant Let run Retro Coffee Svce Let elegant Mneskelg God kontrast tl Bemo 11

6 Grsk sgn Idéudvklng / Skts Jeg k ov ge go slag tl dan kunne op loet. Dne løsnng kke revoluton, m bevar stor gklghed hold tl gamle. 12

7 Grsk sgn Idéudvklng / Inspronssøgnng Go farv, d lgg ldt op gamle, m me nedtonet retro. God grsk stl, d v egne sg godt tl et lo, d kunne bruges ge størrels En god ansgtm, d vl gve loet me lv dyb, ste meget fla run ansgt gamle lo

8 Grsk sgn Idéudvklng / Bærke Opbygnng bærket rgtg godt. Ansgtet bare bredt, krav lgn me uld d langhåret pels Process tsætt Illustror. Skts ansgtet nu tegnet nd, samm krav. Krav lgn nu me pels, stadg llustres kelt. ansgtet d stadg bredt. Streg krng ansgtet gjort krtge, gve me kontrast, m krav stjæl meget opmærkshed. Nu krav plads, fokuse jeg ansgtet. Håret meget bedre h, m kæb stadg stor Nu d me fokus ansgtet. Næse mund rettet tl, jeg nu gvet ansgtet hage, hvlket gv me dyb. Nu ansgtet rgtge propon. Øret blevet l ansgtet, ste hænge u sd. Udtrykket me rt ud øjnbryn. lge bærke. Mund blevet mørk, krav rettet tl, d følg ansgtet me. Hele loet presset ldt samm, da jeg synes blev langt

9 Grsk sgn Idéudvklng / Skrftvalg DIN Next Pro, Bold Proxma Nova, Extra Bold Hele Danmarks fløs Alpne Scrpt, Regular Franchse, Regular Scala, Bold Hele Danmarks fløs Coffee Svce, Regular Arvl, Regular Zetta Sf, Bold Hele Danmarks fløs Calgary Scrpt, Regular Hele danmarks fløs Gotham, Black Zetta, Bold Bello Scrpt, Regular Hele danmarks fløs League Gothc, Regular Bemo, Regular Freehand 575, Regular Hele danmarks fl øs Munce, Regular Msch, BoldInlne Honey Scrpt, Sem Bold Museo Slab, 500 Kontrapunkt Bob, Bold Hele danmarks fløs Wdy, Bold 18 19

10 Grsk sgn Lo / Præston 50% Når loet mndre d 50% blv pay-off' llle. D jeg lavet altmv vson, s bruges tl lange sklte web. 75% 100% 250% 150% 20 21

11 Grsk sgn Lo / Anvlse Et godt eksempel dan bruge altnve lo. Bærket fung godt ale, én farve

12 Grk & blle Regørelse Grk & blle Opgav Procesbeskrvelse At pul sbl, d pass nd sammhæng mt Polar Is casestudy. Jeg taget udgangspunkt et blle sbl jeg fun nettet. Jeg god ords skyld et lov tl bruge blle. Alt arbej udført Photoshop, undtag lone, s nds fra Illustror. Anvdte værktøj Kvaltetsvurdng P Tool Tl tegnng objekt, markng råd, samt frtlægnng. Jeg sup glad resultet. Specelt d blled jeg t udgangspunkt, hav fle tng d skulle korrges, lykkes vrkelg godt. Isbl ds vndu frtlægges. Iskort sklte fjnes fra bl. Skygg fjnes fra sbls front Hornet sd sbl rettes op Und sbl tegnes skygge Isbl farvelægges Lo plak places nd bl Baggrund vndu rettes tl. Spot Healng Tool Tl fjne urhed, uønske opjekt blle. Polygonal Lasso Tool Et an, ldt hurtge værktøj tl marke råd. Brghtness and contrast Tl hurtg juste lysstyrk kontrast. Roton Tool TIl rot marke råd objekt. Brush Tool Tl tegnng objekt, f.eks. skygg und andre objekt. Opacty Tool Tl juste lag objekts gnemsgtghed. Transm - Dstort Tl just opjekts pspektv, passes nd andre objekt. Defne ptn Tl fnng sammhæng mønst, tl brug s f.eks. baggrun. Gradt Tool Tl udtone farv, objekts gnemsgtghed. 25

13 Grk & Blle Før / eft 26

14 Grk & Blle Ovordnet arbejdsproces Frtlægnng M P Tool, frtlægges sbl ds vndu, d fr mljøet, klar tl blve pulet. Skygge D tegnes skygge und sbl Brush Tool, d nu tlste et rum, ste bare, hænge grå baggrund. Sklte retouches væk Ved hjælp Healng Brush Tool fjnes skorte sd, sklte front taget. Farvelægnng Med P Tool, tegnes farvne nd sbl, s transps angves tl Multply, eft rettes tl Polygonal Lasso Tool. Oprsnng De mørke skygg front, fjes ved markerådne Polygonal Lasso Tool, eft lysnes Brghtness. Lo Lone plak sd, sættes nd passes tl sbl Dstort. På sd sættes s transps tl Multply. Hornet skæve nedadhæng horn, markes P Tool, rettes Rote, eft places nd bag sbl Baggrund rud Tl sdst rettes farv baggrund rudne tl, pass nd stle. H jeg brugt Gradt, skabe et me realstsk look

15 Grk & Blle Sklte retouches væk Før retoucng Plakne skorte falme pass kke rgtg samm. De r sbl tl se bllg ud, sgnal alt an kvaltet. Mn første tanke var ndsætte nye skort plak ov gamle, m vl kræve meget td, s placng allgevel kke optmal. D vl jeg fjne m helt. vælg jeg bruge Healng Brush Tool tl. De sted skorte tæt t ell skygge, græns jeg mt arbejdsrå Polygonal Lasso Tool. te kke nævnt gnemgang tl højre. Grov retouchng Med stor blød Healng Brush, retouches sklte skorte væk. Ovflad opsamles fra krnglægg råd. Fn retouchng De le sklte skorte d stød tl håndtaget ell t, brug jeg mndre hår Healng Brush. Eft retoucng Bls s front, nu helt r, klar tl arbej v. Heldgvs bl hvd, hvlket gjor lette retouche, da jeg kke skulle tænke reflekton ovflad. Jeg rgtg godt tlfreds resultet. Replkng ntt For gskabe le ovflad und sklte, brug jeg Clone Stamp Tool tl replke nttne, place m sted gl Enlg fnpudsnng Når sklte helt væk, fnpudses ovflad, evt. skygge farveskelle fjnes Healng Brush Tool

16 Grk workflow Regørelse Grsk workflow 33

17 Grsk workflow Idéudvklng / Inspronssøgnng 34 35

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Ny behandlingsform på vej frem

Ny behandlingsform på vej frem chokbølg Ny behandlngsm vej frem Chokbølgap være altnv tl krurgske ndgreb, m d gl danske undsøgels effekt AF FYSIOTERAPEUT MIKKEL ORRY AMBY FOTO LARS HORN, behandlng, extracorporeal lthotrpsy shock kært

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Pionerserien { Sren M uhlhausen

Pionerserien { Sren M uhlhausen Pons { Sr M uhlhaus Sr M uhlhaus { aktv mdl musktap specalpdagkk Elzabh Schwartz Fysotapeut, musk, lem bestyrels DFMT Kontakt: elzabh.mal@gmal.c Sr M uhlhaus Sør son, Radosymfonorkestr. Mühlhaus 1953 Heft

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal Indholdstegnelse Forord 2 Redakton Danel Stn, hans teor des bydnng musktap 4 Nels Hannbal De nuvrde jeblkke 15 Intvew Danel Stn. Af Ire Chrstans Musktapeutske tlbud tl voksne udvklngshme 22 Elzabh Schwartz

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne.

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne. Ta ud, november, december 2015 Dn mng om plejeservce hjemmehjælp tæller! Er du beboer p ejecter e er modtager af hjemmehjæ p? Så kan du hjæ pe os b ve bedre t hjæ pe d g. Mar e er konsu t ska hjæ pe Kommune

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Halvårsrapport. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Selection Nordic Alpha Danske Aktier Eur. High Yield US High Yield

Halvårsrapport. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Selection Nordic Alpha Danske Aktier Eur. High Yield US High Yield Halvårsrapport 29 Investngsforng Gudme Raaschou Selecton Nordc Alpha Danske Akt Eur. Hgh Yeld US Hgh Yeld Investngsforng Gudme Raaschou Health Care INVESTERINGSFORENINGEN GUDME RAASCHOU - CVR-nr. 25 7

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT Alt malarbej udføres INDHOLD Vedlgehollse & renovng Vlla/lejlghed/nybygnng/tlbygnng Facaløsnng Alt vægbeklædnng tapetarbej Alle m spartel opgav Træværk - u & nndørs Hammshusvej

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4 4Accaere Valbruna SpA Accaere Valbruna SpA 1 Produktprogram 2-3 Letbearbejdelg kvaltet Maxval 4 Højhastgheds automatstål Maxval 188HS 4 Ferrtsk stål med let bearbejdnng MAGIVAL 5 Specaludvklet stål tl

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Socialdemokraterne i Ishøj

Socialdemokraterne i Ishøj Bladredaktonen: Bladredakton: ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf. 32 84 56 65 ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf.: 32 84 56 65 Ole Bjørstorp e-mal: obj@shoj.dk Tlf.: 43 99 68 44 Ole Bjørstorp

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng.

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng. sorer, maj, jun 2016 Fokus ebyggelse af hed blandt ældre Netværksgrupper ker kemænd. De s dste 3 år har ker kemænd været sam et netværksgrupper et øb á 7 efterm ddagsmøder ét af kommunes æ drectre. De

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel sorer, februar, marts 2016 Oplysnng om dems rørde Prrammet året 2016 er kke p ads dnu. V dems- psyk r spec a ster p an ægger afho de 3-4 op ysn ngs- debaftner øbet af året. Emnerne v være op ysn ng om

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Region Hovedstaden. Kvalitetspris 2011

Region Hovedstaden. Kvalitetspris 2011 Regon Hovedstaden Kvaltetsprs 2011 Kvaltetsprs 2011 Indhold Forord ved Helle Ulrchsen, Regonsdrektør... 4 Kvaltets-prs 2011 Bspebjg Hosptal ESBL Intventonsprojektet... 6 Bspebjg Hosptal Ortrsk sengesnt...

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Kapillar, konveksionsbølger, vorticitet og cirkulation i akvariet

Kapillar, konveksionsbølger, vorticitet og cirkulation i akvariet Kapillar, konveksionsbølg, vorticit cirkulion i akvari Skrev Jørn Ullits Lørdag, 25. juni 2011 23:00 - Sest op Torsdag, 27. februar 2014 22:20 Nle ting, egår i akvari konstant, n går tænk ov i daglige...

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: nbal@hum.aau.dk

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen effektv af detalhandlen Nu kan du sætte dagens banken, uden at forlade forretnngen. Reducerer omkostnnger Sparer td Kontrol af er en enkel effektv kontants, der sparer dg for td omkostnnger. Manuel optællng

Læs mere