GRØNT REGNSKAB Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB 2013 Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S Udarbejdet af konsulent Igor Konyk i 2014

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Beskrivelse af virksomheden... 3 Grønt regnskab Frederikssund Spildevand A/S... 5 Belastning af renseanlæggene... 7 Rensningseffektivitet... 8 Afløbskvalitet... 9 Spildevandsafgift Frederikssund Renseanlæg Slamhåndtering Miljøfremmede stoffer i slam Tungmetaller i slam Ordforklaring Grønt regnskab Frederikssund Vand A/S Fakta om Frederikssund Vand Forsyningssikkerhed Indvinding og forbrug Produktionsresultater Vedligeholdelse og renoveringer Vandkvalitet Prisstruktur: Produktion på vandværkerne Elforbrug

3 Indledning Et grønt regnskab er en årlig opgørelse over en virksomheds miljøforhold. Det grønne regnskab er frivilligt, idet Frederikssund Forsyning A/S ikke er omfattet af kravene til lovpligtige grønne regnskaber. I dette regnskab viser vi arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i produktionen de såkaldte indgående stoffer, samt arten og mængden af forurenende stoffer- udgående stoffer. Formålet med det frivillige grønne regnskab er dels at informere bestyrelse, kunder og andre interessenter om miljøbelastning af omgivelserne, og dels til internt brug i organisationen for at fremme en miljørigtig adfærd blandt medarbejderne. Beskrivelse af virksomheden Frederikssund Forsyning A/S (herefter FF) er et selvstændigt aktieselskab, og har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand fra den kommunale verden ifølge den nye lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. FF er administrativt organiseret i 3 enheder: Vand, Spildevand og Projekt & Administration. Selskabsstrukturen kan ses herunder. 3

4 FF beskæftiger 35 medarbejdere, hvoraf de 13 beskæftiget med kundeservice, økonomi, projekter og renovering. Der er 15 medarbejdere i spildevand og 7 i vandforsyningen. Alle medarbejdere er ansat i Frederikssund Forsyning A/S. Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S er driftsselskaber uden ansatte. FF s vigtigste opgaver er: at levere rent og velsmagende vand til vores kunder med størst mulig forsyningssikkerhedprofessionelt og bæredygtigt. håndtere og rense det modtagne regn- og spildevand, så vandet bedst muligt og mest bæredygtigt sendes tilbage til naturen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Fire medlemmer udpeget af byrådet, to forbrugervalgte medlemmer og 1 medarbejderrepræsentant. Direktion: Direktør Arne Kirt Hansen Chefgruppe: Vandforsyning - Driftschef Bruno Nielsen Kloakforsyning - Driftschef Thomas Bergmann Plan- og projektchef - Jørgen Skaarup Kundeservice-Bogholderi - Sekretariatschef - Bodil Bundgaard 4

5 Grønt regnskab Frederikssund Spildevand A/S Stamoplysninger samt information om Frederikssund Spildevand A/S vises i tabel 1: Tabel 1: Stamoplysninger for Frederikssund Spildevand A/S CVR- nummer Beliggenhedsadresse Hovedaktivitet Udledningstilladelser Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Bortledning og rensning af spildevand og regnvand Til udledning af renset spildevand fra renseanlæggene i Frederikssund, Neder Dråby, Vejleby, Tørslev, Hyllingeriis og Slangerup. Til udledning af overløbsvand og regnvand. Recipienter Roskilde fjord og Isefjord, Græse Å. Leder Thomas Bergmann, Driftschef Frederikssund Spildevand A/S,s mål er, at bortlede spildevand for at undgå smitsomme sygdomme samt transportere og rense spildevandet til mindst mulig gene for miljøet. Frederikssund Spildevand A/S ejer og driver 6 rensningsanlæg, der dækker hele kommunen og er illustreret på figur 1: 5

6 Figur 1: Offentlige renseanlæg i Frederikssund Kommune. De 6 renseanlæg, der ejes og drives af Frederikssund Spildevand er: Frederikssund Renseanlæg Tørslev Renseanlæg Slangerup Renseanlæg Neder Dråby Renseanlæg Hyllingeriis Renseanlæg Vejleby Renseanlæg Anlæggene modtager ca. 2 millioner m3 spildevand om året fra forbrugerne, men der udledes ca. 5,5 millioner m3 til vandløb og fjorde. Den ekstra mængde er regnvand og indsivning. Spildevandsnettet strækker sig over ca. 650 km, med ca spildevandstik, der tilsammen betjener ca forbrugere. Desuden ligger spildevandsanlæggene meget spredt geografisk. Derfor er der ca. 200 pumpestationer, som skal hjælpe spildevandet på vej til renseanlæggene. 6

7 Disse pumpestationer er sårbare over for eksempelvis lynnedslag, men bliver overvåget centralt via et SRO-anlæg. Overvågningen giver stor driftssikkerhed, fordi medarbejderne via en vagtordning (24/7) hurtigt kan rykke ud og rette fejlene. Belastning af renseanlæggene Som det ses i tabel 2, har kravene for udledningen af renset spildevand været overholdt på alle 6 renseanlæg i Frederikssund Forsyning i årene 2012 og Forureningsbelastningen på alle renseanlæggene har befundet sig en del under anlægskapaciteten. Tabel 2: Belastningstal for Frederikssund Forsyning Hyllingeriis Frederikssund Slangerup Tørslev Neder Dråby Vejleby Forureningsbelastning (BOD) PE Anlægskapacitet (BOD) PE Hydraulisk belastning m³/døgn m³/år Hydraulisk kapacitet tørvejr (m³/døgn) På figur 2 ses sammenhængen mellem den samlede vandmængde behandlet på alle 6 renseanlæg og den årlige nedbørsmængde indenfor de sidste 5 år. Som det var forventet, ses tydeligt, at øget nedbør naturligvis har indflydelse på den mængde spildevand, der bliver behandlet på anlæggene. Det skal bemærkes, at nedbørsmængden er registreret på Frederikssund renseanlæg, og den kan variere fra nedbørsmængden på de andre renseanlæg. 7

8 Behandlet vandmængde og nedbør ,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, Nedbør, mm/året 0,00 Behandlet vandmængde om året (mio.m3) Figur 2: Sammenligning mellem behandlet vandmængde og samlet nedbørsmængde på de seks renseanlæg fra Rensningseffektivitet Den gennemsnitlige rensningsgrad af spildevand på alle 6 renseanlæg kan observeres på figur 3. Organisk stof bliver fjernet med en rensningsgrad på 99 % på alle renseanlæg, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende resultater. Fjernelsen af kvælstof ligger også på et tilfredsstillende niveau for Hyllingeris, Frederikssund, Neder Dråby og Vejleby renseanlæg med en rensningsgrad på mellem %. Slangerup og Tørslev renseanlæg har dog en noget lavere rensningsgrad af kvælstof. Her ligger den på mellem 77 % og 87 %. Fjernelsen af fosfor ligger pænt på alle renseanlæggene, nemlig mellem %, hvor Tørslev renseanlæg har imponerende 99 % af fjernelsen af fosfor. 8

9 Rensningsgrad (%) Rensningseffektivitet 2013 Hyllingeris Frederikssund Slangerup Tørslev Neder Dråby Vejleby Organisk stof (BOD),kg Kvælstof (total N), kg Fosfor (total P), kg Figur 3: Procentvis fjernelse af organisk stof, fosfor og kvælstof på renseanlæg i Frederikssund Spildevand i Afløbskvalitet Afløbskvalitet af spildevand kan ses på figur 4: mg/l 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Afløbskvalitet 2013 Kvælstof (total N), mg/l gennemsnit Fosfor (total P), mg/l gennemsnit Figur 4: Afløbskvalitet i Frederikssund Spildevand i

10 Selvom alle de forskellige krav af maksimum indhold af kvælstof og fosfor i udløb er overholdt på alle 6 renseanlæg, fremgår det tydeligt af figur 4, at afløbskvaliteten af vandet på Frederikssund renseanlæg er dårligst. Det gennemsnitlige indhold af kvælstof ligger på 4,97 mg/l, mens indhold af fosfor er 0,78 mg/l, men tallene overstiger dog ikke kravværdierne på henholdsvis 6 mg/l (kvælstof) og på 1,5 mg/l (fosfor). Spildevandsafgift Staten har indført en afgift på renseanlæggenes udledning af organisk stof, fosfor og kvælstof. Spildevandsafgiften er en statsafgift der er afhængig af den udledte mængde af de tre stoffer: fosfor, kvælstof og organisk stof. Den samlede spildevandsafgift udgjorde i kr. for alle 6 renseanlæg, som vist på figur 5: Spildevandsafgift total, kr 36% kr 18% kr 46% : Organisk stof Kvælstof Fosfor Figur 5 : Fordeling af spildevandsafgift mellem fosfor, kvælstof og organisk stof. Det ses tydeligt på figur 5, at spildevandsafgiften primært består af afgifter for udledte mængde af kvælstof og fosfor, nemlig henholdsvis 46 % og 36 % eller henholdsvis kr. og kr. Fordelingen af den samlede spildevandsafgift i henhold til renseanlæggene kan ses på figur 6: 10

11 kr 7% kr 4% Fordeling af Spildevandsafgift kr 8% kr 2% kr 11% kr 68% Frederikssund Slangerup Hyllingeriis Tørslev Neder Dråby Vejleby Figur 6: Fordeling af spildevandsafgift i Som det ses på figur 6, betales den største del af spildevandsafgiften (68 % eller kr.) for Frederikssund renseanlæg. Det skyldes at langt den største del af mængden af spildevand behandles på Frederikssund Renseanlæg. På 2. pladsen ligger Slangerup renseanlæg og de resterende 4 renseanlæg betaler tilsammen mindre end 10 % af den samlede spildevandsafgift. Sammenhængen mellem spildevandsafgift og behandlet vandmængde kan ses på figur 7. Forhold mellem afgift og behandlet vandmængde Frederikssund Slangerup Hyllingeriis Tørslev Neder Dråby Vejleby Spildevandsafgift, kr Vandmængde, mio. m3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Figur 7: Sammenligning mellem behandlet mængde spildevand og samlet spildevandsafgift for alle 6 renseanlæg. 11

12 På figur 7 ses det hvordan de 6 renseanlæg ligger i forhold til spildevandsafgiften. Frederikssund renseanlæg er det dyreste renseanlæg med en afgift på 0,22 kr./m 3 og Tørslev er den billigste renseanlæg med en afgift på 0,05 kr./m 3. For de øvrige 4 renseanlæg ligger niveauet mellem 0,08-0,14 kr./m 3. På figur 8 kan tilsvarende forhold ses mellem elforbruget og den behandlede spildevandmængde Forhold mellem elforbrug og behandlet vandmængde Frederikssund Slangerup Hyllingeriis Tørslev Neder Dråby Vejleby 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Elforbrug, kwh Behandlet vandmængde, mio. m3 Figur 8: Sammenligning mellem behandlet mængde spildevand og samlet elforbrug på alle 6 renseanlæg På figur 8 fremgår det tydeligt, at Hyllingeriis renseanlæg har det største elforbrug i forhold til den behandlede vandmængde. Faktisk bruges der hele 1,78 kwh/m3, mens der på Neder Dråby renseanlæg kun bruges kun 0,4 kwh/m3. Det skal dog bemærkes, at slamhåndteringen er flyttet fra Vejleby til Hyllingeriis renseanlæg samt at slam fra Neder Dråby renseanlæg behandles på Frederikssund renseanlæg. Det elforbrug der er vist på figur 8 er det totale elforbrug. D.v.s. tallet består både at det elforbrug der anvendes til rensning (Rens) samt elforbruget til pumpstationerne (PST). 12

13 Frederikssund Renseanlæg Billede: Frederikssund renseanlæg Selve renseanlægget er fra 1974 og ligger på Marbækvej 2, 3600 Frederikssund og drives af Frederikssund Forsyning. Det rensede spildevand løber ud via en lukket ledning til Roskilde Fjord. Af tabel 3 og 4 er vist oversigter over belastningsanalyser, indløb og afløbskontrol. Samtidig vises forholdet mellem behandlet mængde spildevand og udgående stoffer fra Frederikssund renseanlæg på figur 9. 13

14 Tabel 3 : Belastninganalyse indløb Frederikssund Renseanlæg Enhed Indløb m 3 /d COD mg/l BOD5 mg/l (g/m 3 ) BOD5 g/d BOD5 målt som personækvivalent PE=60 g BOD/dag Total kvælstof, N mg/l 53,2 82,6 44,9 76,9 57,6 53,4 Total kvælstof, N g/d , , , ,4 Kvælstof målt som personækvivale PE=12g N/dag Total fosfor, P mg/l 2,51 12,8 4,57 8,31 6,76 8,48 Total fosfor, P g/d 13272, , , , ,88 Fosfor målt som personækvivalent PE=2,7 g P/dag Tabel 4: Afløbskontrol Frederikssund renseanlæg Stof Enhed Afløbskrav Organisk stof mg BOD/l <15 2,8 2,0 2,3 2,1 3,6 Organisk stof mg COD/l <75 32,5 32,4 28,6 29,9 31,9 Kvælstof (total N) mg/l <6 4,04 4,65 2,93 2,67 5,13 Fosfor (total P) mg/l <1,5 0,79 0,36 0,35 0,37 0,73 Suspenderet stof mg/l <30 8,5 4,2 6,8 3,5 6,0 Som det fremgår af tabel 4, var alle kvalitetskrav for afløbsvand overholdt og vi kan konstatere, at driften af Frederikssund renseanlæg i perioden fra 2009 til 2013 var fuldt ud tilfredsstilende. 14

15 Afløbsresultat på Frederikssund RA ton/år ,5 2 1,5 1 0,5 mio.m3/år Vandmængde mio.m3/år Organisk stof ton BOD/år Fosfor ton/år Kvælstof ton/år Figur 9: Forhold mellem behandlet mængde spildevand og undgående stoffer på Frederikssund renseanlæg I løbet af 2014 og 2015 udføres en større renovering af Frederikssund renseanlæg. Den største renovering går på, at de gamle procestanke skal erstattes af nye, mere effektive og miljørigtige tanke. Det er i procestankene, at den biologiske rensning af spildevandet finder sted. De nye tanke vil blive anlagt med State of The Art -renseteknologi. Dette vil sikre, at Frederikssund renseanlæg i mange år frem i tiden kan rense spildevandet fra Frederikssund og på sigt også den nye bydel Vinge på energi- og miljørigtig vis og med mindst mulig påvirkning af omgivelserne. Anlægsarbejdet forventes at blive afsluttet omkring 1. juli

16 Slamhåndtering Alt slam er klasse A og køres til udbringning på landbrugsjord. Fra 2013 køres slammet også fra Tørslev renseanlæg. Slammet fra Neder Dråby renseanlæg er blevet kørt til Frederikssund renseanlæg og slammet fra Vejleby renseanlæg er blevet kørt til Hyllingeris renseanlæg til efterfølgende afvanding. Slammet fra Slangerup renseanlæg afvandes på 10 slambede. Bedene har en forventet levetid på ca. 10 år før de skal tømmes og slammet kan køres på landbrugsjord. De slammængder, som er kørt til udbringning på landbrugsjord i perioden fra 2010 til 2013, kan ses i tabel 5. Samtidig vises slammets tørvægt på figur 10: Tabel 5: Slammængder fra renseanlæg Frederikssund renseanlæg spildevandsslam, ton , , , ,3 tørstof, ton 567,1 744,8 687,9 628,7 Hyllingeris renseanlæg spildevandsslam, ton 614,5 871,2 598,0 684,0 tørstof, ton 123,1 189,0 119,6 136,8 Tørslev renseanlæg spildevandsslam, ton 643,5 tørstof, ton 128,7 Samlet spildevandsslam, ton 3.229, , , ,8 tørstof, ton 690,1 933,9 807,5 894,2 Slam fra renseanlæg ,0 700,0 Slam (tørvægt), t/år 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Frederikssund RA Hyllingeris RA Tørslev RA Figur 10: Slam i tørvægt

17 Slamcentrifuge Frederikssund renseanlæg Billede: Slamcentrifuge på Frederikssund renseanlæg Miljøfremmede stoffer i slam Ved anvendelse af slam (klasse A) på landbrugsjord er der nogle grænseværdier for fire grupper af miljøfremmede organiske stoffer, som skal overholdes. Ifølge Slambekendtgørelsen drejer det sig om: DEPH-di(2-ethylhexyl)phtalat; LAS- lineære alkylbenzensulfonater; NPE-nonylphenol(+ethoxylater); PAH- polycykliske, aromatiske hydrocarboner; De gennemsnitlige målte koncentrationer af miljøfremmede stoffer i slam fra Frederikssund, Hyllingeris og Tørslev renseanlæg i perioden fra 2010 til 2013 er at finde i tabel 6: 17

18 Tabel 6 : Miljøfremmede stoffer i slam. Stof Enhed Afskæringsværdi Frederikssund RA Hyllingeris RA Tørslev RA DEHP mg/kg TS 50 7,5 6,1 6,8 5,1 10,5 9,0 9,8 10,4 9,5 LAS mg/kg TS ,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 72,5 50,0 50,0 NPE mg/kg TS 10 0,8 0,7 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 0,6 0,6 PAH mg/kg TS 3 1,2 1,1 1,0 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 Tungmetaller i slam Desuden skal der ifølge Slambekendtgørelsen også overvåges for koncentrationer af en række tungmetaller i slam, som disponeres til udbringning på landbrugsjord. I tabel 7 ses de gennemsnitlige målte koncentrationer på de tre renseanlæg fra 2010 til 2013: Tabel 7: Tungmetaller i slam Stof Enhed Grænseværdi Frederikssund Hyllingeris Tørslev Cadmium mg/kg P Kviksølv mg/kg P Bly mg/kg P Nikkel mg/kg P Zink mg/kg TS Kobber mg/kg TS Chrom mg/kg TS Tabel 6 og tabel 7 viser, at alle grænseværdierne for miljøfremmede stoffer og relevante tungmetaller i slammet er overholdt på alle 3 renseanlæg. 18

19 Ordforklaring BOD Biological Oxygen Demand. En målemetode, der angiver hvor meget ilt spildevandets microorganismer forbruger i en 5-dages periode til biokemisk iltning af organisk stof i spildevandet. COD Chemical Oxygen Demand. PE Personækvivalent. Den forureningsmængde, der svarer til, hvad en enkelt person udskiller. Anvendes i forbindelse med f.eks. dimensionering af renseanlæg. Fosfor/kvælstof Fungerer som næringsstof for algerne i åer, vandløb og havet. Hvis næringsstofindholdet i vandet er højt, vil der forekomme algeopblomstring om sommeren. Effekten er, at vandet bliver uklart, og algerne skygger for bundvegetationen, således at bundfaunaen og vegetationen får dårlige livbetingelser. Eksempelvis vil ålegræs kun kunne få lys nok på lavt vand. Når algerne dør, forbruges der ilt til forrådnelse. Iltkoncentrationen falder, og iltsvind kan forekomme med fiskedød og ødelæggelse af bunden i åer, vandløb og havet til følge. Ristestof Det første der fjernes på renseanlægget er ristestof, dvs. klude, vatpinde, toiletpapir og faste ekskrementer. TS Tørstof. 19

20 Grønt regnskab Frederikssund Vand A/S Stamoplysninger, samt information om Frederikssund Vand A/S vises i tabel 1: Tabel 1: Stamoplysninger af Frederikssund Vand A/S CVR- nummer Beliggenhedsadresse Hovedaktivitet Indvindingstilladelser Vandværker Leder Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Oppumpning af ca. 1,4 mill. m3 vand Til indvinding fra 19 boringer 3 beliggende i Hornsherred og 2 i Frederikssund Bruno Nielsen, Driftschef for vand. Billede: Driftsbillede af Ådalens vandværk Billede: Elektronisk vandmåler. 20

21 Fakta om Frederikssund Vand Frederikssund Vand A/S udpumper ca. 1,4 mil. m 3 vand pr. år til ca forbrugere, industri og hospital. Vi behandler vandet på 5 vandværker i vores forsyningsområde, 3 vandværker i Hornsherred og 2 vandværker i Frederikssund, som er illustreret på figur 1: Halsnæs Kommune Hillerød Kommun Kulhuse Skoven Sigerslevvester Vænget Havelse Mølle Kvinderup Græse Bakkeby Græse Hørup JÆGERSPRIS Over Dråby Strand FREDERIKSSUND Sundbylille SLANGERUP Jørlunde Allerød Kommun Gerlev Strandpark Landerslev Gerlev Dalby Huse Kyndby Huse Tørslev Hage Lyngerup Tørslev Kyndby Venslev Huse k Kommune Venslev Vejleby Ferslev Røgerup erup Sommerby Dalby Skuldelev Strand Onsved Krogstrup Vellerup Sønderby Hagerup Stationsvænget Snostrup Store Rørbæk Lille Rørbæk Skuldelev Hyllingeris Bonderup Old Egedal Kommu Østby SKIBBY Manderup Hellesø Roskilde Kommune Lejre Kommune Figur 1: Vandværker i Frederikssund Kommune. Frederikssund Forsyning indvinder vandet fra 19 boringer i områderne omkring vandværkerne, og vedligeholder i alt 461 km hoved- og stikledninger samt ventiler i vores forsyningsområde. Endvidere vedligeholder vandforsyningen vandmålere fordelt i målerbrønde i sommerhusområderne og indvendige installationer hos de øvrige forbrugere. Desuden har Frederikssund Vand A/S en højdebeholder på m 3 - som er en form for underjordisk vandtårn. For at sikre et ensartet tryk hos forbrugerene, er forsyningsområderne inddelt i trykzoner, da der i forsyningsområdet er højdeforskel på ca. 46 m fra det laveste forsyningspunkt til det højeste. 21

22 Trykzonerne er samtidig med til at sikre, at vi bruger mindre energi i vandforsyningen til udpumpning. Der er ansat 7 medarbejdere ved Frederikssund Vand. Oplysninger om vandværker, højdebeholdere og trykforøgere kan ses i tabel 1: Tabel 1: Oplysninger om vandværker, højdebeholdere og trykforøgere. Beliggenhed Anlægsår Indvindingstilladelse, m 3 Vandværker 1. Marbæk vandværk Frederikssund syd Ådalens vandværk Frederikssund centrum Femhøj vandværk Landerslev Dalby vandværk Dalby Skovsognets vandværk Kulhuse Højdebeholdere Danshøj højdebeholder Græse Trykforøgere Kapacitet, m 3 /t 1. Borgmestervænget Frederikssund Højvang Frederikssund Kignæsskrænten Jægerspris Dysagergårdsvej Jægerspris Møllevej Jægerspris Jægerspris slot Jægerspris Billede: Trykforøgeranlægget på Strandvangen (er også forberedt for vandforsyning til Vinge). 22

23 Forsyningssikkerhed Frederikssund Vand A/S har fokus på at sikre en høj kvalitet og sikkerhed omkring vandforsyningen. Derfor har Frederikssund Vand indført DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed). DDS er en standard, hvor vi sikrer at alle processer i vandforsyningens drift er beskrevet, for at finde de svage punkter og belyse de forskellige risici, der er i en vandforsynings drift. Vi inspicerer løbende anlæggene efter de retningslinjer, der er udstukket igennem DDS, hvilke giver os mulighed for at forebygge problemer i stedet for først at gribe ind, når tingene er gået galt. Skulle der mod forventning opstå forsyningsproblemer, har vi på Frederikssundsiden af fjorden en mulighed for at få leveret vand fra Egedal/Furesø Forsyning. På Hornherred siden har vi et tilsvarende samarbejde med Jægerspris private vandværk, således at vi altid kan forsyne vores forbrugere. Grundvandet er en vigtig ressource og dermed meget vigtigt at beskytte. Det er vores fælles ansvar at passe på vores grundvand, således at vi sikre rent vand til vores børn og børnebørn. Du kan være med til at sikre rent vand i hanen i fremtiden hvis du gør følgende: - Undgå at bruge sprøjtemidler eller pesticider i haven - Undgå at gøde jorden mere end højst nødvendig - Tjek om din olietank er tæt - Tjek om din bil ikke drypper olie eller andre kemikalier på jorden - Undgå at bruge stoffer som kan sive ned i jorden og dermed forurene grundvandet 23

24 Indvinding og forbrug Fællesdata og resultater for periode fra 2010 til 2013 kan ses i tabel 2, samt på figur 2: Tabel 2: Fællesdata for hele vandforsyningsområdet Enhed Indvinding m Udpumpet vand i alt m Salg af vand m Ledningstab m Ledningstab % 4,78 8,99 8,85 5,16 EL forbrug, total kwh EL forbrug kwh/m 3 0,42 0,41 0,39 0,42 Produktionsresultater Produktionsresultater fra m kwh Indvinding Udpumpet vand i alt Salg af vand Ledningstab EL forbrug, total Figur 2: Produktion oversigt i Frederikssund Vand A/S fra Af tabel 2 fremgår det at Frederikssund Vand A/S har indvundet mellem og m 3 af vand og solgt mellem og m 3 vand i perioden fra 2010 til

25 Desuden lå ledningstabet i samme periode mellem (2010) og (2013) m 3 vand. Procentvis lå ledningstabet på et fint niveau på mellem 4,78 % og op til 8,99 %). Kravet er max 10 % som således er blevet overholdt. Derfor er det en god ide, at holde øje med sit vandforbrug. Dette kan bl.a. gøres ved at man aflæser sin vandmåler jævnligt. På den måde kan man se, om der pludselig bliver brugt mere vand end normalt. For sommerhusejerne er det en god ide, at der bliver lukket for vandet og vandmåleren bliver aflæst, når huset lukkes ned for vinteren. Vedligeholdelse og renoveringer Der bruges mange ressourcer på renovering og nyanlæg af forsyningsnettet hvert år. Det sker ud fra følgende parametre: 1. Konstateret vandtab. 2. Forsyningsledningens materiale. 3. Geografiske etaper. 4. Forsyningsledningens alder. 5. Ny anlæg udføres i forbindelse nye udstykninger i kommunen. Tabel 3: Renovering og nyanlæg i Renoveret, antal m Hovedledning >50mm Stikledninger <50 mm I alt renoveret, antal m Nyanlæg, antal m Hovedledning Stikledning I alt nyanlæg, antal m

26 Vandkvalitet Vandkvaliteten beregnet ud fra gennemsnitlige målinger i periode fra 2010 til 2013 kan ses i tabel 4: Tabel 4: Vandkvaliteten hos Frederikssund Vand A/S. Stof Enhed Kvalitetskrav Hårhed Dh 20, ,1 22,2 Ammonium, NH 4 Mg/l 0,05 0,004 0,023 0,014 0,018 Ph ph 7-8,5 7,8 7,7 7,9 8,0 Kimtal ved 22 C pr.ml Kimtal ved 37 C pr.ml Jern mg FE/l 0,1 0,02 0,02 0,03 0,03 Mangan mg ME/l 0,02 0,001 0,018 0,001 0,001 Chlorid, Cl mg/l Natrium mg/l Kalium mg/l 10 4,4 3,5 4,0 3,4 Magnesium mg/l 50 12,6 11,8 12,2 12,0 Fluorid, F mg F/l 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 Nitrat, NO 3 mg NO 3 /l 50 12,7 7,3 6,5 11,5 Sulfat mg SO 4 /l ,5 Total phosphor,p Mg/l 0,15 0,01 0,01 0,01 0,03 Af ovenstående tabel fremgår det at alle krav af vandkvaliteten er overholdt i den angivne periode. 26

27 Prisstruktur: Prisudvikling af m 3 vand i periode fra 2010 til 2013 kan ses i figur 3: 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Strukturen og udviklingen af vandpris i periode Vandafgift pr. kbm. Statsafgift pr. kbm. Drikkevandsbidrag Moms Figur 3: Prisudvikling af m3 vand Prisen på en m 3 vand i 2013 var på kr. 17,67 inkl. moms og af nedenstående figur fremgår det hvordan prisen er fremkommet. Vandafgift inkl. moms, 2013 Frederikssund Vands andel 8,00 kr. Statsafgift pr. kbm. 5,46 kr. Moms 3,54 kr. Drikkevandsbidrag 0,67kr. Vandafgift pr. kbm. Statsafgift pr. kbm. Drikkevandsbidrag Moms Figur 4: Prissammensætning af vandafgift i Frederikssund Vand A/S. 27

28 Af figur 4 fremgår det, at det rent faktisk kun er de 8,00 kr. for hver m 3 vand, der betales af den almindelige forbruger, der går direkte til Frederikssund Vand A/S. Resten af vandafgiften på 9,67 er statsafgifter, som består af en statsafgift/m 3 på kr. 5,46 og et drikkevandsbidrag/m 3 på kr. 0,67 samt moms på kr. 3,54. Beløb som opkræves på vegne af staten. Billede: Iltningsanlæg på Marbæk vandværk Billede: Beluftning og iltning af vand på Marbæk vandværk. 28

29 Produktion på vandværkerne Produktionsresultater på alle 5 vandværker i perioden fra 2010 til 2013 kan ses på figurer 5-9: Marbæk vandværk Indvinding m3 Udpumpet+import fra Egedal forsyning m3 El, total kwh Skovsognets vandværk Indvinding m3 Udpumpet+import fra Femhøj vandværk m3 El, total kwh Figur 5: Resultater på Marbæk vandværk. Figur 6: Resultater på Skovsognets vandværk Ådalens vandværk Dalby vandværk Indvinding m3 Udpumpet m3 El, total kwh Indvinding m3 Udpumpet m3 El, total kwh Figur 7: Resultater på Ådalens vandværk. Figur 8: Resultater på Dalby vandværk Femhøj vandværk Indvinding m3 Udpumpet m3 El, total kwh Figur 9: Resultater på Femhøj vandværk. 29

30 Billede: Udpumpningsanlæg på Ådalens vandværk. Billede: Iltningsanlæg på Ådalens vandværk. Elforbrug Forbruget af el i forhold til mængde af udpumpet vand kan ses i tabel 5: Tabel 5: Analyse af elforbrug og skyllevand i periode Vandværk El økonomi, Skyllevand, El økonomi, Skyllevand, El økonomi, Skyllevand, El økonomi, Skyllevand, Gennemsnit, Kwh/m 3 kwh/m 3 m 3 kwh/m 3 m 3 kwh/m 3 m 3 kwh/m 3 m 3 Marbæk 0, , , , ,35 Ådalens 0, , , , ,50 Skovsognets 0, ,21 0, , ,27 Dalby 0, , , , ,61 Femhøj 0, , , , ,56 Af tabel 5 fremgår, at det største elforbrug er på Dalby vandværk. Det gennemsnitlige forbrug i perioden fra 2010 til 2013 var på 0,61 kwh/m 3 i gennemsnit. På Skovsognets vandværk var gennemsnitsforbruger i samme periode på 0,27 kwh/m 3 i forhold til m 3 af udpumpede vand. Årsagen til det lave elforbrug skyldes, at en del af vandet bliver produceret på Femhøj Vandværk. 30

GRØNT REGNSKAB Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S

GRØNT REGNSKAB Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S GRØNT REGNSKAB 2015 Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S Udarbejdet af konsulent Igor Konyk i 2016 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Beskrivelse af virksomheden... 3 Grønne tiltag

Læs mere

Overskrift. Nye indvindingstilladelser, nye virkemidler hænger det sammen? Indsæt billeder som fylder hele dias.

Overskrift. Nye indvindingstilladelser, nye virkemidler hænger det sammen? Indsæt billeder som fylder hele dias. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 29. januar 2013 Civilingeniør Dani Mikkelsen, Plan og Miljø Evt. sted/arrangement, 2. maj

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg Grønt regnskab 2013 Allerød Spildevands renseanlæg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Lillerød Renseanlæg... 8 Sjælsmark Renseanlæg... 10 Lynge

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg Grønt regnskab 213 Rudersdal Forsynings renseanlæg 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Sjælsø Renseanlæg... 8 Bistrup Renseanlæg... 11 Vedbæk

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Renseanlæggene i Søllerød. Årsrapport

Renseanlæggene i Søllerød. Årsrapport Renseanlæggene i Søllerød Årsrapport 2004 Indhold: Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød 2004 1. Generelt...3 1.1 Renseresultater for anlæggene...3 1.2 Belastning af renseanlæggene...3

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand Mål og resultater i 2016 udkast (bilag 6b) Bilag Xa Vores ejer 2011 År-tildato 1 Reduktion af driftsomkostninger (For vand og spildevand : 5,0 mio. kr. scenter: 20,2 mio. kr. : 5,6 mio. : 10,3 mio. : 19,7

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 16 2000. Punktkilder 1999. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 16 2000. Punktkilder 1999. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 16 2000 Punktkilder 1999 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR OPGØRELSERNE 7 1.2

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi... 12

INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi... 12 FAKTA OM FAXE FORSYNING 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning... 10 Affald... 10 Personale... 11 Økonomi... 12 FAXE FORSYNING Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Teknisk Årsberetning 2010

Teknisk Årsberetning 2010 Teknisk Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation.. 4 Selskabets etablering 4 Regnskabsaflæggelse.. 4 Personale 4 Økonomistyring.. 5 Forbrugsafregningssystem (FAS) 5 IT... 5 Ejendomme.

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 5. Hvad er et grønt regnskab? side 5. Målsætninger. side 5. Redegørelse. side 6. Spildevandssystemet.

Indholdsfortegnelse. side 5. Hvad er et grønt regnskab? side 5. Målsætninger. side 5. Redegørelse. side 6. Spildevandssystemet. Indholdsfortegnelse Hvad er et grønt regnskab? Målsætninger Redegørelse Spildevandssystemet Sjælsø Renseanlæg Bistrup Renseanlæg Slamafvanding Ordforklaring side 5 side 5 side 5 side 6 side 7 side 12 side

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014

Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014 Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune

Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune Århus Kommune Natur og Miljø Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune Natur og Miljøchef 25. april Århus Kommune Natur og Miljø Vision Udgangspunkt: Bæredygtig udvikling Mest miljø for borgernes penge

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND GRØNT GRUND... 3 Udnyttelse og beskyttelse af grundvand...3 Opg. ved boringsnære områder og grundvandsdannende oplande...4 Opgørelser af vandforbrug...4 Opgørelser af ledningstab...5 Konklusion...6 Årets

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Fælles miljøvenlige spildevandsanlæg i Østerholm. 1. etape på vej mod den CO 2 neutrale og levende landsby.

Fælles miljøvenlige spildevandsanlæg i Østerholm. 1. etape på vej mod den CO 2 neutrale og levende landsby. Fælles miljøvenlige spildevandsanlæg i Østerholm 1. etape på vej mod den CO 2 neutrale og levende landsby 1 Hvem er ØPS Østerholm og omegns Private Spildevandslaug (ØPS) blev grundlagt på en stiftende

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Der skal således opkræves særbidrag, såfremt koncentrationerne i spildevandet overskrider forureningsindholdet

Der skal således opkræves særbidrag, såfremt koncentrationerne i spildevandet overskrider forureningsindholdet NOTAT Dato: 04. marts 2015 Projektnavn: Særbidrag Projekt nr.: 114 5161-6 Udarbejdet af: Claus Kobberø Kvalitetssikring: Peter Eskelund Modtager: Svendborg Vand Side: 1 af 10 Særbidrag for særligt forurenet

Læs mere

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Dette notat sammenfatter baggrunden for opkrævning af særbidrag på forureningsparametre

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015 Gribvand Spildevand A/S 2015 Januar 2016 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse:

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Indhold 1. FORORD...5 2. INDLEDNING...7

Indhold 1. FORORD...5 2. INDLEDNING...7 Indhold 1. FORORD...5 2. INDLEDNING...7 3. RENSEANLÆG...11 3.1 RESULTATER... 11 3.1.1 Antal, størrelsesfordeling og renseniveau...11 3.1.2 Tilledning til renseanlæggene...13 3.1.3 Antal prøver og analyser...16

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk 2010 - Information fra Torkilstrup- Lillebrænde (T- LV) Lillebrændevej 58 (ifølge drikkevandsbekendtgørelse 871-2001 30) Regnskabet For første gang i T- LVs levetid har vi i år underskud på driftsregnskabet.

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Vores ejer. Service:26,3 mio. kr. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, Spildevand: 7,2 mio. kr. Spildevandscenter: 18,2 mio. kr.

Vores ejer. Service:26,3 mio. kr. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, Spildevand: 7,2 mio. kr. Spildevandscenter: 18,2 mio. kr. Bilag 8 Mål og resultater i 2017 Bilag Xa Vores ejer Re- Årtil-dato sul- tat 1 :26,3 mio. kr. : 27,4 mio. : 27,6 mio. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, tab på debi- : 7,2 mio. kr. : 8,1 mio.

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere /

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Lækagesøgning i sektionerede ledningsnet m.v.

Lækagesøgning i sektionerede ledningsnet m.v. Lækagesøgning i sektionerede ledningsnet m.v. Erling Nissen 211 Total ledningslængde er ca. 1. km. 1 Forsyningsområde vand januar 211 Vandværk Højdebeholder Trykforøger st. Hovedledn. - zone 1 Hovedledn.

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød Indhold: 2001 Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød 1. Generelt... 2 1.1 Renseresultater for anlæggene... 2 1.2 Belastning af renseanlæggene... 3 1.3 Nye udledningstilladelser... 6 1.4

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025.

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025. Hastrup Vandværk Beskrivelse og historie Hastrup Vandværk er et privat ejet I/S, og beliggende på Skovgårdsvej 3A, 4720 Præstø. Vandværket er opført i 1964. Vandværket har i 1995 fået indvindingstilladelse

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri

Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Bilag C Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Fællesadministrationen 3B Rapport Oktober 2001 Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Oktober

Læs mere

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel Overordnet Nærværende hjælpeark beskriver en gruppe af nøgletal, der overordnet har til formål at belyse det der fremover benævnes rensning bedre end krav. Det vil sige, hvor meget et selskab renser det

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Grønt regnskab for offentlige renseanlæg 2010

Grønt regnskab for offentlige renseanlæg 2010 Grønt regnskab for offentlige renseanlæg 2010 Favrskov Forsyning A/S Grønt regnskab 2010 Udgiver: Favrskov Forsyning A/S Udgivelsesår: Marts 2011 Titel: Tekst og layout: Tryk: Grønt regnskab for offentlige

Læs mere

G R Ø N T R E G N S K A B

G R Ø N T R E G N S K A B 2015 GRØNT REGNSKAB Indhold Hvad er et grønt regnskab?... 3 Drøsbro Renseanlæg... 4 Hadsten Renseanlæg... 7 Hammel Renseanlæg... 10 Hinnerup Renseanlæg... 14 Ulstrup Renseanlæg... 17 Voldum Renseanlæg...

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne MINDRE KALK I VANDET Blødere vand til forbrugerne 2 Mindre kalk i vandet betyder lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg. Det giver fx en årlig besparelse på 18,3 mio. kwh for hele

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to.

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to. Formål Fokusområdet dækker over de udvalgte rensningsanlæg, som selskabet gerne vil benchmarke imod andre udvalgte rensningsanlæg fra de andre deltagere. Da der i indberetningen 2016 ikke er obligatoriske

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Beskrivelse af Staureby Vandværk

Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse og historie Staureby vandværk er et privat vandværk organiseret som et a.m.b.a og beliggende Staureby Strandvej 24B, 4720 Præstø på matrikel nr. 6b Staureby

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 13 2001. Punktkilder 2000. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 13 2001. Punktkilder 2000. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Punktkilder 2000 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR OPGØRELSERNE 7 1.2

Læs mere

Vandindvinding i fremtiden

Vandindvinding i fremtiden Vandindvinding i fremtiden Hvordan vil KE agere forhold til vandplanerne Udpumpning af grundvand til Sølvbækken ved Gummersmarke kildeplads Vandindvinding i fremtiden Hvad jeg kommer omkring de næste 15

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere