BESTYRELSENS ARBEJDE ADMINISTRATIVE FORHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS ARBEJDE ADMINISTRATIVE FORHOLD"

Transkript

1 Indhold: Forord af formand og direktør... 2 Bestyrelsens arbejde... 3 Administrative forhold... 3 Årets gang i... 4 Svømmestadion Danmark... 4 Idrætsparken Gl. Vardevej... 7 Guldager Idrætscenter... 9 Veldtofte Idrætspark Bramming Kultur- og Fritidscenter Skøjtebanen på Torvet Samarbejdet med Esbjerg Kommune Politikker Seniorpolitik Sundhedspolitik Rygepolitik Mission, vision og strategi Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab Idrætsparkerne Årsregnskab Svømmestadion Danmark Balance Noter Grønt Regnskab Idrætsparkerne Grønt Regnskab Svømmestadion Danmark Målinger Repræsentantskab og bestyrelse Administration og adresser Anlægsoversigt med etableringsår

2 FORORD 2008 var et rigtig godt og spændende år for Sport & Event Park Esbjerg. Færdiggørelse af et nyt aktivitetsbassin, færdiggørelse af hal 2 i Guldager, udvidelse af Blue Water Arena, overtagelse af Bramming kultur- og fritidscenter, nyt navn for blot at nævne nogle af udfordringerne blev året, hvor det økonomiske resultat i både Svømmestadion Danmark og i Idrætsparkerne må betegnes som meget tilfredsstillende. Vi har nu nået det mål, vi stillede op for egenkapitalen i 2007 og er ikke længere i en situation, hvor vi i dagligdagen skal være bange for, om vi kan klare lidt uventede økonomiske udgifter. Dette giver selvfølgelig mulighed for større fokus på udvikling i de kommende år blev også året hvor virksomhedens udvikling gjorde, at bestyrelse arbejdede med hele organiseringen af Sport & Event Park Esbjerg. Dette arbejde har udmøntet sig i et forslag til ændret bestyrelsessammensætning og afskaffelse af repræsentantskabet. For at styrke nærdemokratiet skal der holdes 2 lokale møder om året med brugerne på de enkelte anlæg. Målet er, at den enkelte klub/bruger skal have tættere kontakt til Sport & Event Park Esbjerg og at bestyrelsen kan hellige sig mere overordnede bestyrelsesopgaver. Sports- og idrætsbegivenheder har udviklet sig kolossalt de senere år. Udøverne har andre behov og forventninger end for bare 5 10 år siden, der er kommet professionelle aktører på banen (fodbold, håndbold og ishockey) som har andre krav og ønsker. Der er langt større fokus på, at sport er rigtig god markedsføring både på lokalt og nationalt niveau, uanset om der snakkes om børne-, talent-, bredde- eller eliteidræt eller om store events. Dette er en udfordring vi i Sport & Event Park Esbjerg er klar til at tage op. Vi skal både have fokus på, at faciliteterne har den rigtige kvalitet og sikre, at de udnyttes optimalt. Vi skal tage et aktivt ansvar for, at både den daglige brug og de store arrangementer finder sted med høj kvalitet og kan udvikles til gavn for byen, klubber, arrangører, tilskuere og alle udøvere. Den idrætsmæssige udvikling har gennem tiderne været drevet meget af ildsjæle, og dem kan vi heller ikke undvære. Vi vil dog arbejde på en masterplan for alle de faciliteter vi driver og forsøge at hæve os over enkeltsager og tænke længere frem. Masterplanen skal beskrive, hvor de enkelte idrætsgrene skal ligge, og hvordan bygningernes indbyrdes forhold på især Gl. Vardevej skal være. Hidtil har det i nogen grad været tilfældighedernes spil, og vi har manglet lidt overblik. Den uorganiserede idræts vilkår skal også tænkes ind i de udviklingsplaner der laves i Sport & Event Park Esbjerg. Dette område er et rigtig spændende område, hvor der er store muligheder og brug for nytænkning. Sport & Event Park Esbjerg ser frem til de kommende års udfordringer, hvor vi er sikre på, at opgaverne ikke bliver mindre 2

3 BESTYRELSENS ARBEJDE Der har i 2008 været afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder samt et socialt arrangement, hvor der blev golfet. Derudover har der jfr. vedtægterne været afholdt repræsentantskabsmøder i marts og november samt brugermøder på samtlige anlæg i marts/april måned. På møderne drøftes dagligdagen og årets gang i Sport & Event Park Esbjerg. Derudover har bestyrelsen i årets løb drøftet flere større emner bl.a.: Mission og vision Nyt navn og logo Billetpriser i Svømmestadion Danmark Principiel holdning til navngivning af haller Revision af vedtægter Ledelsesmæssig organisering og udvikling Wellness-projekt Masterplan 2028 ADMINISTRATIVE FORHOLD I 2008 skiftede Esbjerg Idrætspark navn til Sport & Event Park Esbjerg. Det nye navn blev officielt taget i brug pr. 1. september. Navneskiftet skulle til dels signalere et stil-skifte i Esbjerg Idrætspark ligesom det skulle fortælle, at vi er andet og mere end blot Esbjerg Idrætspark (anlægget på Gl. Vardevej). Med stilskiftet skulle der signaleres, at der i vores regi var plads til andet og mere end kun sport. Med ordet event i navnet er der signaleret oplevelser for forskellige grupper i Esbjerg og omegn. Her tænkes både på helt store events med mange tilskuere og mindre arrangementer for f.eks. firmaer. Personale I december måned tog samtlige fastansatte af sted på Teambuildingskursus eller som vi valgte at kalde det et lære hinanden at kende kursus. Formålet var, at lære hinanden godt at kende både i og på tværs af grupperne. Og det lykkedes at omvende selv de mest skeptiske sjæle. Alle har siden tilkendegivet, at det var nogle hyggelige dage vi havde i Laugesens Have. Vi har i løbet af året holdt 2 personalemøder et i september, hvor personalet bl.a. blev informeret om det kommende uddannelseshus i Sport & Event Park Esbjerg og forventningerne til den enkeltes deltagelse i kurser. Det andet møde blev holdt i december, hvor hovedtemaet var uddeling af julegaver. Der blev dog også informeret om det arbejde, der var i gang med at udarbejde forslag til en ny organisering i Sport & Event Park Esbjerg. 3

4 Året 2008 blev også året, hvor der skete en del på personalefronten - især i administration og ledergruppe. Der kom flere nye børn til og et enkelt barn droppede ud. Lars Madsen blev ansat som Chef for Esbjerg Idrætspark, Veldtofte Idrætspark og Guldager Idrætscenter, Mai Hansen blev ansat som sekretær og Ann-Britt Nordby blev ansat til at varetage salg, marketing og event ud over også lige at undervise i Eliteidrætsklasserne og i aktiviteterne i Svømmestadion Danmark. Flemming Hansen havde efter 32 års tjeneste sidste arbejdsdag d. 18. december. Flemming vil nu hjem og nyde sit velfortjente otium, men mon ikke han dukker op i den seniorklub, der er ved at blive stablet på benene. Jens Petersen gik yderligere ned i tid ved årets udgang og skal herefter fortrinsvis koncentrere sig om projektet Blue Water Arena. Torben Rohde gik ligeledes ned i tid. Det skete pr. 1. august, hvor Torben fik sig en seniorordning. Lederudvikling På efterårets ledermøder er der blevet arbejdet en del med Ledernes 10 bud. En masse udsagn blev skrevet sammen til 6 ting, vi som ledere skal sikre i Sport & Event Park Esbjerg. De 10 bud indeholder emnerne: Kvalitet Kommunikation Engagement Udvikling og fornyelse Effektivitet ÅRETS GANG Svømmestadion Danmark Driftsmæssige forhold I 2008 havde vi følgende større udskiftninger og investeringer. 4

5 Større udskiftninger/investeringer år 2008 Aktivitetsbassin Ombygning i Danmarks Cafeen Scanner, harddisk og billetprinter til receptionen Kul i filtre Kopimaskine Scanner, harddisk og billetprinter til receptionen I forbindelse med opgradering af vores billetsystem har vi investeret i ny scanner, harddisk og billetprinter. Kul i filtre Vi har skiftet kul i ca. halvdelen af vore bassiner. Kullet er med til at rense vandet i bassinerne. Ombygning i Danmarks Cafeen I 2008 lavede vi en ny sandwich- og pizzabar i Danmarks Caféen. I den forbindelse investerede vi i 2 nye ovne. Derudover er der ændret på indretningen i køkkenet. Aktivitetsbassin I forbindelse med etablering af det nye aktivitetsbassin har vi selv stået for indkøb af musikanlæg og inventar. Derudover har vi betalt udsmykning af væggene i aktivitetsbassinet, da der i projektet kun indgik hvidmaling af væggene. Udlejning Svømmestadion Danmark udlejer til forskellige brugere/klubber: - Klubbernes træning (elitetræning, babysvømning, Esbjerg Handicapidræt og Esbjerg Handicaporganisation). - Klubbernes stævner. - I samarbejde med Dan Hostel Esbjerg tilbyder vi afholdelse af træningslejre, det er især udenlandske klubber, som benytter vore faciliteter. - Diverse lejere, herunder blandt andre amtets vederlagsfrie fysioterapi, Esbjerg Kommune og diverse kurser. - Udlejningen tilpasses løbende de ønsker, specielt elitetræningen måtte have f.eks. op til mesterskaber m.m. 5

6 Større arrangementer 2008: 22. februar: Store Seniordag marts: Danish Open maj: Swim Cup Aktiviteter I slutning af 2008 kunne vi indvie det nye aktivitetsbassin. I forbindelse med det nye aktivitetsbassin har vi rykket de fleste af vores aktiviteter fra varmtvandsbassinet og lagunebassinet ud i aktivitetsbassinet. Markedsføring Svømmestadion Danmarks primære målgruppe er børnefamilier. Vi markedsfører os overfor turister gennem husstandsomdelinger i sommerhusområdet, og gennem annoncer i diverse turistmedier. I sommeren 2008 var det rigtigt godt svømmehalsvejr. Vi nåede for hele 2008 op på indgange. Ud fra vores postnummerstatistik (vi spørger hver 10. kunde, der foretager et køb i receptionen) kan vi se, at turisternes andel af besøgstallet er ca. 21% i svømmehallen. Vi definerer en turist som en person, der har bopæl mere end 60 km fra Esbjerg. Svømmestadions gæster - områdefordelt km 1% km 1% > 70 km 8% udlændinge 12% km 3% 0 10 km 59% km 2% km 4% km 10% 6

7 Nye højder For niende år i træk har Svømmestadion Danmark sat rekord med hensyn til indtjening. Denne gang godt hjulpet af en prisstigning pr. 1. juli Fremtiden Svømmestadion Danmark er blevet en AquaPunkt-svømmehal. AquaPunkt er en helt ny måde at træne på. Den er skabt til alle, der døjer med skavanker som ondt i ryggen, spændinger i nakken og svage knæ. Svømmestadion Danmark i Esbjerg er blandt de første i landet, der tilbyder nænsom og effektiv lindring til de ømme punkter. AquaPunkt er et gratis tilbud til alle svømmehals-brugere, udviklet i samarbejde med Gigtforeningens eksperter. AquaPunkt lanceres i 2008 i flere svømmehaller i Danmark. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et wellness-center i hjørnebygningen overfor Svømmestadion Danmark. Underetagen som bl.a. skal indeholde møde-, omklædningssamt personalefaciliteter etableres i Gode mødefaciliteter er en mangelvare i Sport & Event Park Esbjerg, og derfor er det denne del, der først tages fat på. Den egentlige wellness-del kommer til at ligge i overetagen, som vi håber at kunne igangsætte i slutningen af 2009 eller starten af Idrætsparken på Gl. Vardevej Blue Water Arena Udvidelsen af Blue Water Arena har været det største igangværende projekt i 2008 i hele Sport & Event Park Esbjerg. Nord- og Sydtribunen er med raske skridt skudt op, og i december 2008 kunne man holde rejsegilde på dette byggeri. Byggeriet omfatter også en ny administrationsbygning til EfB, som blev taget i brug i slutningen af året, ligesom der også skal ligge en fanshop i umiddelbar tilknytning til det store byggeri. I slutningen af året blev det besluttet, at man i stedet for at bygge ovenpå den eksisterende Vesttribune skulle rive hele den gamle tribune ned og bygge en ny op helt fra bunden. Stadionhallen I Stadionhallen overtog Sport & Event Park Esbjerg også driften af cafeteriet. Der blev på samme måde som i Veldtofte etableret et kombineret café og opsyn. Den nye ordning trådte i kraft pr. 1. september. Tidligere var det Team Esbjerg, der havde haft forpagtningen. Senere på året skulle det vise sig, at EfB var interesseret i at overtage driften af Caféen. På den baggrund blev forpagtningen i december måned sendt i udbud. Flere viste interesse for udbuddet, men kun EfB valgte at byde ind på det, og i skrivende stund er der indgået en aftale m. EfB om de nærmere omstændigheder omkring forpagtningen og aftalen trådte i kraft 16. februar

8 Øvrige projekter målene på bane 2 og 3. Af andre projekter på Gl. Vardevej kan nævnes en gennemgribende renovering af den udvendige del af Idrættens Hus. En renovering som vores egne folk for en stor del selv har stået for. Derudover er der kommet nyt tribunetag på atletikstadion og nyt hegn bag Det er efterhånden almindeligt kendt, at Stadionhallen trænger gevaldigt til en ansigtsløftning. En istandsættelse er det dog ikke blevet til endnu, men vi forventer, at der sættes noget i gang i løbet af det næste års tid, nu da det er endeligt besluttet, at Multiarenaen ikke bliver til noget. Fremtid I bestyrelsen blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på en Masterplan 2028 for Gl. Vardevej. Her forventer vi spændende tanker og idéer, der tager afsæt i vores nye navn. Større arrangementer: Stadionhallen: februar Erotic World marts Vestjysk Sportsdanserforening - afdansningsbal 16. marts Gymnastikforeningen Hermod gymnastikopvisning 29. marts Spangsberg IF gymnastikopvisning 13. april Jerne IF gymnastikopvisning 16. april Berit Borg danseopvisning 10. maj Vesterhavscup håndbold maj/juni BUPL konfliktmøder 4. oktober Danish Crown personalefest 23. oktober Esbjerg Kommune Sundhedsarrangement 31. oktober Team Esbjerg Oktoberfest 28. december TIB juletræsfest 29. december 3F juletræsfest Skøjtehallen: 29. juli 1. august Dansk Ishockey Union opstartscamp ishockey september Esbjerg Skøjteklub træningssamling december Esbjerg Skøjteklub DM i kunstskøjteløb 8

9 Badmintoncenteret: 31. maj Esbjerg City Taekwondo - begynderstævne Vi huser ud over klubber, foreninger og professionelle lejere også Eliteidrætsklasserne. Guldager Idrætscenter Hal var året, hvor Hal 2 blev en realitet efter en stor indsats fra SGI Samvirket, som var den store drivkraft bag hallen. Ved indvielsen af hallen i juni 2008 blev hallen overdraget til Sport & Event Park Esbjerg. Cafédrift 2008 var også året, hvor driften af caféen gik tilbage til Sport & Event Park Esbjerg efter i en årrække at have været forpagtet ud. Pr. 1. september blev der så etableret café/opsynspersonale i Guldager på samme måde som det har kørt længe i Veldtofte Idrætspark. Øvrige projekter I 2008 var der gang i et større vedligeholdelsesprojekt i Guldager Idrætscenter. Det var en udløber af de tilstandsrapporter der er blevet udarbejdet på alle vores anlæg. For Hal 1 i Guldager Idrætscenter viste det sig nødvendigt at udskifte en del udvendige spær. De gamle var simpelthen gennemtærede af råd og svamp. Fremtid Guldager Idrætscenter er et center i konstant udvikling og det ikke mindst pga. nogle meget aktive brugere af centeret. Bl.a. er SGI i øjeblikket i gang med at se på muligheden for indretning af et motion- og fitnesscenter i kælderen. Ledelsen af Sport & Event Park Esbjerg har holdt flere møder med brugerne af Guldager Idrætscenter for at optimere kontakten. Dette har bl.a. givet sig udslag i, at der skal indkaldes til et nyt møde, hvor man skal kigge på at få lavet en masterplan for de næste 5-10 år. 9

10 Større arrangementer: 29. marts SGI-Gymnastik gymnastikopvisning maj Vesterhavscup håndbold og fodbold 30. juni 4. juli DBU - fodboldskole Guldager Idrætscenter har mange både folkeoplysende og enkelte professionelle brugere i dagligdagen. Bl.a. har Ribe/Esbjerg HH fået base i Guldager. Veldtofte Idrætspark Nyt tag Så kom der nyt tag på hallen i Veldtofte Idrætspark. 30 år skulle der gå fra de første skriverier i 1978 til der i 2008 kom en aftale i stand med Esbjerg Kommune om finansieringen af det nye tag. Igennem årene har der været gjort diverse forsøg på at lappe hullerne uden det helt store held. Så mange var glade, da det i oktober måned kom frem, at nu kom der nyt tag på. Så nu håber vi, at problemerne er løst en gang for alle. Ny pumpe i vandboring Ud over problemerne med vand i hallen, så var der også problemer med vandet udendørs. Bare med et lidt andet fortegn. I sommerens meget tørre periode brændte pumpen i vores vandboring i Veldtofte nemlig sammen. Og desværre kunne vi ikke nøjes med at skifte pumpen én gang! Den nye pumpe holdt ikke mange dage, før den også stod af. Den manglende vanding i disse dage gav især problemer for tennisklubben. Det er et must, at tennisbanerne vandes, for at der kan spilles optimalt på dem. Fremtiden Fremtiden bringer muligvis et tættere samarbejde med EFI-hallerne. Vi skal i hvert tilfælde have afdækket muligheden for et endnu tættere samarbejde med EFI. Dette vil være yderst rationelt, når vi har personale gående i hallen. I øjeblikket har vi en aftale med EFI om, at vi lukker hallen af om aftenen for dem. Større arrangementer: maj Vesterhavscup håndbold og fodbold august DBU fodboldskole 10

11 Bramming Kultur- og Fritidscenter Bramming Kultur- og Fritidscenter er seneste skud på stammen i Sport & Event Park Esbjerg. Som bekendt gik centeret konkurs i foråret, og det var længe uvist om Esbjerg Kommune ville overtage centeret. For at sikre den videre drift overfor klubberne i Bramming overtog Sundhed & Omsorg i juli driften af centeret. De entrerede med os om at stå for den daglige drift. Vi lod stedet køre videre, som det havde gjort hidtil med det samme personale, som var kendt af brugerne derude. I december købte Esbjerg Kommune Bramming Kultur- og Fritidscenter, og den daglige drift blev endegyldigt lagt ind under Sport & Event Park Esbjerg. Det første indledende møde med brugerne har været holdt i starten af 2009, og det blev et overordentligt positivt møde, hvor vi snakkede om, at vi lige ser tiden an, inden der evt. sker ændringer i måden centeret drives på. Skøjtebanen på Torvet. Både afslutningen i starten af året og starten i slutningen af året har fungeret tilfredsstillende. Skøjtebanen er et stort aktiv for familier, unge og dermed også for Torvet og de omkringliggende forretningsdrivende. Det er desværre også gået hen og blevet tilhørssted for enkelte uheldige grupper af unge mennesker. Det er en stor udfordring at opretholde ro og orden på og omkring banen. Sammen med Cityforeningen, Politi og SSP forsøger vi at holde grupperne nede, og vi vil ikke acceptere, at nogle få grupper skal ødelægge et så godt initiativ for alle andre. Økonomien på skøjtebanen er kommet til at se hel fornuftig ud med et øget tilskud fra Esbjerg Kommune og forhandling af samarbejdet med de eksterne leverandører. Økonomien afhænger dog utroligt meget af vejret. En våd og halvtrist vinter koster mange penge i nedkøling af banen. Vi følger derfor udviklingen nøje indenfor kunststofbaner. Det vil spare en mængde energi, men banernes kvalitet er stadig ikke god nok. SAMARBEJDET MED ESBJERG KOMMUNE Alt hvad Sport & Event Park Esbjerg driver ejes af Esbjerg Kommune. Dette giver helt automatisk et tæt samarbejde med især Kultur og Fritid ved Esbjerg Kommune. Især samarbejdet med Kultur og Fritid har været forbilledligt. I starten af 2009 har Direktør Ib 11

12 Dam Schultz skiftet arbejdsområde, hvilket vi ønsker tillykke med, selv om vi har været utroligt glade for samarbejdet med Ib. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med en ny Kultur- og Fritidschef. Kontrakt I slutningen af året blev der lavet en ny kontrakt med Esbjerg Kommune. Vi er kontraktstyrede og skal derfor leve op til nogle standarder og målinger. Det kan vi med glæde sige, at det gør vi så godt og vel endda. Der bliver målt på flg. områder: Bygningsvedligehold Vedligeholdelse af grønne områder Bruger- og kundetilfredshed Medarbejdertilfredshed POLITIKKER Seniorpolitik I foråret 2008 blev der arbejdet på en seniorpolitik for Sport & Event Park Esbjerg. En politik, der skulle gælde for alle fastansatte på 55 år og derover. Der blev afholdt en aften, hvor der blev orienteret om politikken og de muligheder den giver. En aften med et stort fremmøde af seniorer og deres mænd, koner og kærester. Seniorpolitikken blev godkendt af SU i maj måned Seniorpolitikken i Sport & Event Park Esbjerg har som mål - at give mulighed for at medarbejdere i Sport & Event Park Esbjerg fortsætter arbejdslivet indtil ansættelsesforholdets normale pensioneringstidspunkt - at fastholde medarbejderne, så Sport & Event Park Esbjerg får dækket behovet for motiverede og kvalificerede medarbejdere - at sikre vidensoverførsel fra seniormedarbejdere inden fratræden Sundhedspolitik Der er generelt i det danske samfund stor fokus på sundhed. Det mener vi også, at der bør være i en organisation som vores og der blev derfor i slutningen af foråret 2008 nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en sundhedspolitik for Sport & Event Park Esbjerg. Sundhedspolitikken afspejler sammenhængen mellem hensynet til den enkelte medarbejder og hensynet til Sport & Event Park Esbjergs drift. Det er Sport & Event Park Esbjergs overordnede formål med sundhedspolitikken at varetage et ansvar både for medarbejdernes sundhed og de vilkår, der kan påvirke den enkle medarbejder på arbejdspladsen. Desuden ønsker SEPE med en attraktiv sundhedspolitik at kunne brande og profilere sig selv som en rummelig, social ansvarlig arbejdsplads og på den måde være med til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. 12

13 Visionen bag sundhedspolitikken er at fremme medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel, så de glæder sig til at komme på arbejde hver morgen. Rygepolitik Som en direkte udløber af sundhedspolitikken blev rygepolitikken revideret i slutningen af året. I den nye rygepolitik blev der åbnet mulighed for rygeafvænning betalt af Sport & Event Park Esbjerg og så endda i arbejdstiden. Endnu vides ikke, hvor mange der vil benytte sig af tilbuddet, da politikken først trådte i kraft 1. februar Formålet med den røgfri arbejdsplads er at sikre alle ansatte i Sport & Event Park Esbjerg kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden de umiddelbare gener og den egentlige sundhedsfare, der er ved passiv rygning. Ligeledes ønsker Sport & Event Park Esbjerg, at dets brugere/gæster kan færdes i et røgfrit miljø. MISSION, VISION OG STRATEGI I september drog ledelsen af huse for at få kigget på, hvilke mål og strategier vi i årene fremover skal arbejde efter ud fra den mission, og de visioner der tidligere på året var blevet godkendt i bestyrelsen. Mission Sport & Event Park Esbjergs formål (Hvorfor er vi her?) Vi driver og udvikler moderne og fleksible faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Esbjerg Kommune Vision ledestjerne/r (skal bestemme retning, ikke nødvendigvis målbare) (Hvor vil vi hen) Vi vil være førende i Danmark til at tiltrække og udvikle dynamiske medarbejdere, der skaber unikke oplevelser for kunder og brugere. Vi vil være førende i Danmark til at skabe rammer for sport, bevægelse og sunde oplevelser Vi vil være førende i Danmark til at profilere en kommune i tæt samarbejde med sporten. Vi vil være førende i Danmark til at tiltrække store events, der gerne har mediernes bevågenhed. Vi vil være førende i Danmark til at skabe naturlige forretningsområder, der understøtter vores kerneydelser 13

14 Strategi vejen mod visionen og formålene (Hvor skal slaget stå) Høj service og kvalitet Medarbejderudvikling Kommunikation internt og eksternt Udvikle nye forretningsområder Udvikle og vedligeholde unikke faciliteter I forbindelse med udarbejdelse af ovenstående, er der udarbejdet en handleplan med kortsigtede målsætninger for samt målsætninger for en 3-5 årig periode for at sikre, at vi lever op til strategierne. 14

15 15

16 16

17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne samt god offentlig regnskabsskik. De væsentligste regnskabsprincipper, der er uændrede i forhold til tidligere år, er: Periodisering Udgifter og indtægter er henført, til det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunkt. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages, eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år hvori retten erhverves eller optjenes. Fordeling af driftsomkostninger mellem Idrætsparken og Svømmestadion DK Administrative udgifter er direkte bogført på Svømmestadion Danmark. Svømmestadion Danmark afholder 50% af lønudgiften til direktør og administrativ leder. Forsikringer er ført direkte på omkostningsstedet. For arbejdsskadeforsikringer er der foretaget bogføring i forhold til antallet af ansatte. Fradrag for moms og energiafgifter er fordelt ud fra faktisk forbrug. Større anskaffelser fordeles i henhold til faktisk brug. For udgifter til porto, revision m.m. er fordelingen foretaget ud fra skønnede andele. Renteindtægter vedrørende Svømmestadion Danmark er medtaget i.f.t. beregning af kapitalandele. Indregning og måling Debitorerne er optaget til de registrerede tilgodehavender. Afskrivning foretages når eventuelle tab er endeligt konstaterede. Varebeholdninger er optaget til anskaffelsespris. Værdipapirer er optaget til kursværdien pr. 31. december i regnskabsåret og kursreguleringer er medtaget i resultatopgørelsen. Budgettal De i regnskabet anførte budgettal er et udtryk for det endelige budget (inkl. tillægsbevillinger). 17

18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat Materielle anlægsaktiver Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages der lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Biler/Traktorer 6 år Øvrige anskaffelser afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Regnskabsmæssige bemærkninger I forbindelse med udlejning af Stadionhallen og Skøjtehallen til erhvervsvirksomheder, bl.a. EfB Elite A/S og Team Esbjerg, har vi fået mulighed for at søge energiafgifter retur fra 2006 og Dette har i regnskabet 2008 givet en indtægt på t.kr Energiafgiften for 2008 på t.kr. 384 er indtægtsført i den ordinære drift i I forbindelse med salg af KommuneForsikring har Sport & Event Park Esbjerg modtaget t. kr Fordelt med t.kr. 99 i Idrætsparken og t.kr. 16 i Svømmestadion Danmark. 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 GRØNT REGNSKAB Idrætsparkerne 27

28 28

29 Svømmestadion Danmark 29

30 30

31 MÅLINGER Brugeranalyse fra Esbjerg Idrætspark Karakter, hvor 5 er højest Service fra Sport & Event Park Esbjerg 38,5% 38,5% 15,3% 7,7% 0 Ren- og vedligeholdelse 7,7% 46,1% 30,8% 7,7% 7,7% Faciliteter lever de faciliteter I bruger op til jeres behov 15,3% 38,5% 23,2% 15,3% 7,7% Karakter for helhedsindtrykket af at være bruger i Sport & Event Park Esbjerg (13- skalaen): 8,9 Flere af de bemærkninger der er modtaget fra brugerne går på, manglende vedligehold af bygninger og redskaber der ikke er tidssvarende. Kundetilfredshedsundersøgelse for Svømmestadion Danmark Karakteren for totaloplevelsen i Svømmestadion Danmark er i 2008 på 9,95 (13-skalaen). Det er et lille fald i forhold til de tidligere år, hvor karakteren har lagt mellem 10,05 og 10,4. Stadig en rigtig god karakter, som vi kan være tilfredse med, men stadig huske på, at der er plads til forbedringer. Samtlige de adspurgte har tilkendegivet, at de kommer igen. Vi kan se af besvarelserne vi har fået, at det især er på rengøringsområdet vi bør have ekstra fokus. Kundetilfredshedsundersøgelse for Danmarkscaféen For Danmarkscaféen er karakteren for totaloplevelsen i 2008 på 8,61 (13-skalaen). Et fald fra 9,26 i Dette fald kan muligvis hænge sammen med en del omstrukturering samt personale til- og afgang i Danmarkscaféen i løbet af året. Ekstern besigtigelse af grønne områder I oktober måned besigtigede Vej & Park samtlige vores grønne områder. En egentlig karakter blev der ikke givet, men plejeniveauet var overholdt på samtlige vores anlæg. 31

32 Medarbejdertilfredshed i Sport & Event Park Esbjerg Sport & Event Park Esbjerg som arbejdsplads bliver naturligvis også vurderet. Samtlige medarbejdere er blevet spurgt om deres vurdering af muligheder i jobbet, stress, lederskabet, stolthed/image, fair belønninger, beslutningskompetence, nærmeste chef og samarbejdet. Næsten alle har valgt at besvare spørgeskemaet, og den samlede vurdering af Sport & Event Park Esbjerg som arbejdsplads er 9,18 på 13-skalaen. 32

33 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE Repræsentantskabets sammensætning Pr. 1. maj 2008 i henhold til vedtægternes 5. Valgt af repræsentantskabet: Frede Klausen formand Udpeget af Esbjerg Idræts Råd Villy Grøn Kim Nikolajsen Brigitta Christensen Helle Sørensen Birthe Paarup Andersen Palle G. Kristensen H. P. Pedersen Jens Nielsen Udpeget af udvalget for Børn & Kultur Karsten Degnbol Karin Schwartz Valgt af brugerne på Esbjerg Idrætsparks 5 anlæg: Idrætsparken, Gl. Vardevej: Kim Nielsen EfB Tove Porskjær Esbjerg Curling Klub Erik Løjborg Håndboldklubben KVIK Henrik Mortensen Esbjerg KFUM Henning Nielsen E.I.K. Arne Nørbæk Esbjerg Tennis Klub Suppleant: Sv. E. Paulsen, ESG-Badminton Henning Hansen Dan Lynghede Suppleant: - Swim Team Esbjerg Swim Team Esbjerg Bestyrelsens sammensætning: Pr. 1. maj 2008 i henhold til vedtægternes 7: Frede Klausen Kim Nikolajsen Erik Christiansen Tommy Noer Villy Grøn Henrik Mortensen Vardevej Karsten Svendsen Chresten Thomsen Dan Lynghede formand næstformand, EIR Esbjerg Byråd Indtrådt 1. marts 2008 Esbjerg Byråd EIR. Idrætsparken, Gl. Veldtofte Idrætspark Guldager Idrætscenter Svømmestadion Dk. Suppleanter: IP, Gl. Vardevej Kim Nielsen Veldtofte Idrætspark Bjarne Petersen Guldager IC Jens Kristensen Svømmestadion Dk. Henning Hansen Veldtofte Idrætspark: Bjarne Petersen, IF 92 Jørgen Jensen Vesterbyens Boldklub Karsten Svendsen BK 89 Suppleant: Jacob Haag, FC King George Guldager Idrætscenter Chr. Thomsen SGI-Veteraner Jens Kristensen SGI-Håndbold Arne Sørensen SGI-Fodbold Suppleant: Kim Bo Skøtt, SGI-Håndbold Svømmestadion Danmark: Udpeget i.h.t. aftale med Esbjerg Kommune af Borgersamvirket, Esbjerg Erhvervsudvikling, Ældrerådet og Handicaprådet Bodil Gravsholt Borgersamvirket Børge Mathiasen Ældrerådet Mogens Bork Handicaprådet Børge Bull Esbjerg Erhvervsudvikling Valgt blandt øvrige brugere: 33

34 ADMINISTRATION Idrættens Hus Gl. Vardevej Esbjerg Tlf Fax: Niels Bækgård Tlf Direktør Lars Madsen Tlf Chef for: Esbjerg Idrætspark, Veldtofte Idrætspark og Guldager Idrætscenter Trine Kvarning Tlf Chef for: Svømmestadion Danmark Lone Clausen Tlf Økonomi- og administrationschef 34

Ejerforhold. Indhold

Ejerforhold. Indhold Ejerforhold Esbjerg Idrætspark er en selvejende institution, som på vegne af Esbjerg Kommune varetager driften og administrationen af Idrættens Hus samt idrætsanlæggene: Svømmestadion Danmark, Idrætsparken

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE Indledning og forord til denne beretning En beretning som ikke rigtig er en Jubilæumsskrift, men alligevel en rejse gennem tiden i de 75 år Horne Idrætspark har

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere