BESTYRELSENS ARBEJDE ADMINISTRATIVE FORHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS ARBEJDE ADMINISTRATIVE FORHOLD"

Transkript

1 Indhold: Forord af formand og direktør... 2 Bestyrelsens arbejde... 3 Administrative forhold... 3 Årets gang i... 4 Svømmestadion Danmark... 4 Idrætsparken Gl. Vardevej... 7 Guldager Idrætscenter... 9 Veldtofte Idrætspark Bramming Kultur- og Fritidscenter Skøjtebanen på Torvet Samarbejdet med Esbjerg Kommune Politikker Seniorpolitik Sundhedspolitik Rygepolitik Mission, vision og strategi Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab Idrætsparkerne Årsregnskab Svømmestadion Danmark Balance Noter Grønt Regnskab Idrætsparkerne Grønt Regnskab Svømmestadion Danmark Målinger Repræsentantskab og bestyrelse Administration og adresser Anlægsoversigt med etableringsår

2 FORORD 2008 var et rigtig godt og spændende år for Sport & Event Park Esbjerg. Færdiggørelse af et nyt aktivitetsbassin, færdiggørelse af hal 2 i Guldager, udvidelse af Blue Water Arena, overtagelse af Bramming kultur- og fritidscenter, nyt navn for blot at nævne nogle af udfordringerne blev året, hvor det økonomiske resultat i både Svømmestadion Danmark og i Idrætsparkerne må betegnes som meget tilfredsstillende. Vi har nu nået det mål, vi stillede op for egenkapitalen i 2007 og er ikke længere i en situation, hvor vi i dagligdagen skal være bange for, om vi kan klare lidt uventede økonomiske udgifter. Dette giver selvfølgelig mulighed for større fokus på udvikling i de kommende år blev også året hvor virksomhedens udvikling gjorde, at bestyrelse arbejdede med hele organiseringen af Sport & Event Park Esbjerg. Dette arbejde har udmøntet sig i et forslag til ændret bestyrelsessammensætning og afskaffelse af repræsentantskabet. For at styrke nærdemokratiet skal der holdes 2 lokale møder om året med brugerne på de enkelte anlæg. Målet er, at den enkelte klub/bruger skal have tættere kontakt til Sport & Event Park Esbjerg og at bestyrelsen kan hellige sig mere overordnede bestyrelsesopgaver. Sports- og idrætsbegivenheder har udviklet sig kolossalt de senere år. Udøverne har andre behov og forventninger end for bare 5 10 år siden, der er kommet professionelle aktører på banen (fodbold, håndbold og ishockey) som har andre krav og ønsker. Der er langt større fokus på, at sport er rigtig god markedsføring både på lokalt og nationalt niveau, uanset om der snakkes om børne-, talent-, bredde- eller eliteidræt eller om store events. Dette er en udfordring vi i Sport & Event Park Esbjerg er klar til at tage op. Vi skal både have fokus på, at faciliteterne har den rigtige kvalitet og sikre, at de udnyttes optimalt. Vi skal tage et aktivt ansvar for, at både den daglige brug og de store arrangementer finder sted med høj kvalitet og kan udvikles til gavn for byen, klubber, arrangører, tilskuere og alle udøvere. Den idrætsmæssige udvikling har gennem tiderne været drevet meget af ildsjæle, og dem kan vi heller ikke undvære. Vi vil dog arbejde på en masterplan for alle de faciliteter vi driver og forsøge at hæve os over enkeltsager og tænke længere frem. Masterplanen skal beskrive, hvor de enkelte idrætsgrene skal ligge, og hvordan bygningernes indbyrdes forhold på især Gl. Vardevej skal være. Hidtil har det i nogen grad været tilfældighedernes spil, og vi har manglet lidt overblik. Den uorganiserede idræts vilkår skal også tænkes ind i de udviklingsplaner der laves i Sport & Event Park Esbjerg. Dette område er et rigtig spændende område, hvor der er store muligheder og brug for nytænkning. Sport & Event Park Esbjerg ser frem til de kommende års udfordringer, hvor vi er sikre på, at opgaverne ikke bliver mindre 2

3 BESTYRELSENS ARBEJDE Der har i 2008 været afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder samt et socialt arrangement, hvor der blev golfet. Derudover har der jfr. vedtægterne været afholdt repræsentantskabsmøder i marts og november samt brugermøder på samtlige anlæg i marts/april måned. På møderne drøftes dagligdagen og årets gang i Sport & Event Park Esbjerg. Derudover har bestyrelsen i årets løb drøftet flere større emner bl.a.: Mission og vision Nyt navn og logo Billetpriser i Svømmestadion Danmark Principiel holdning til navngivning af haller Revision af vedtægter Ledelsesmæssig organisering og udvikling Wellness-projekt Masterplan 2028 ADMINISTRATIVE FORHOLD I 2008 skiftede Esbjerg Idrætspark navn til Sport & Event Park Esbjerg. Det nye navn blev officielt taget i brug pr. 1. september. Navneskiftet skulle til dels signalere et stil-skifte i Esbjerg Idrætspark ligesom det skulle fortælle, at vi er andet og mere end blot Esbjerg Idrætspark (anlægget på Gl. Vardevej). Med stilskiftet skulle der signaleres, at der i vores regi var plads til andet og mere end kun sport. Med ordet event i navnet er der signaleret oplevelser for forskellige grupper i Esbjerg og omegn. Her tænkes både på helt store events med mange tilskuere og mindre arrangementer for f.eks. firmaer. Personale I december måned tog samtlige fastansatte af sted på Teambuildingskursus eller som vi valgte at kalde det et lære hinanden at kende kursus. Formålet var, at lære hinanden godt at kende både i og på tværs af grupperne. Og det lykkedes at omvende selv de mest skeptiske sjæle. Alle har siden tilkendegivet, at det var nogle hyggelige dage vi havde i Laugesens Have. Vi har i løbet af året holdt 2 personalemøder et i september, hvor personalet bl.a. blev informeret om det kommende uddannelseshus i Sport & Event Park Esbjerg og forventningerne til den enkeltes deltagelse i kurser. Det andet møde blev holdt i december, hvor hovedtemaet var uddeling af julegaver. Der blev dog også informeret om det arbejde, der var i gang med at udarbejde forslag til en ny organisering i Sport & Event Park Esbjerg. 3

4 Året 2008 blev også året, hvor der skete en del på personalefronten - især i administration og ledergruppe. Der kom flere nye børn til og et enkelt barn droppede ud. Lars Madsen blev ansat som Chef for Esbjerg Idrætspark, Veldtofte Idrætspark og Guldager Idrætscenter, Mai Hansen blev ansat som sekretær og Ann-Britt Nordby blev ansat til at varetage salg, marketing og event ud over også lige at undervise i Eliteidrætsklasserne og i aktiviteterne i Svømmestadion Danmark. Flemming Hansen havde efter 32 års tjeneste sidste arbejdsdag d. 18. december. Flemming vil nu hjem og nyde sit velfortjente otium, men mon ikke han dukker op i den seniorklub, der er ved at blive stablet på benene. Jens Petersen gik yderligere ned i tid ved årets udgang og skal herefter fortrinsvis koncentrere sig om projektet Blue Water Arena. Torben Rohde gik ligeledes ned i tid. Det skete pr. 1. august, hvor Torben fik sig en seniorordning. Lederudvikling På efterårets ledermøder er der blevet arbejdet en del med Ledernes 10 bud. En masse udsagn blev skrevet sammen til 6 ting, vi som ledere skal sikre i Sport & Event Park Esbjerg. De 10 bud indeholder emnerne: Kvalitet Kommunikation Engagement Udvikling og fornyelse Effektivitet ÅRETS GANG Svømmestadion Danmark Driftsmæssige forhold I 2008 havde vi følgende større udskiftninger og investeringer. 4

5 Større udskiftninger/investeringer år 2008 Aktivitetsbassin Ombygning i Danmarks Cafeen Scanner, harddisk og billetprinter til receptionen Kul i filtre Kopimaskine Scanner, harddisk og billetprinter til receptionen I forbindelse med opgradering af vores billetsystem har vi investeret i ny scanner, harddisk og billetprinter. Kul i filtre Vi har skiftet kul i ca. halvdelen af vore bassiner. Kullet er med til at rense vandet i bassinerne. Ombygning i Danmarks Cafeen I 2008 lavede vi en ny sandwich- og pizzabar i Danmarks Caféen. I den forbindelse investerede vi i 2 nye ovne. Derudover er der ændret på indretningen i køkkenet. Aktivitetsbassin I forbindelse med etablering af det nye aktivitetsbassin har vi selv stået for indkøb af musikanlæg og inventar. Derudover har vi betalt udsmykning af væggene i aktivitetsbassinet, da der i projektet kun indgik hvidmaling af væggene. Udlejning Svømmestadion Danmark udlejer til forskellige brugere/klubber: - Klubbernes træning (elitetræning, babysvømning, Esbjerg Handicapidræt og Esbjerg Handicaporganisation). - Klubbernes stævner. - I samarbejde med Dan Hostel Esbjerg tilbyder vi afholdelse af træningslejre, det er især udenlandske klubber, som benytter vore faciliteter. - Diverse lejere, herunder blandt andre amtets vederlagsfrie fysioterapi, Esbjerg Kommune og diverse kurser. - Udlejningen tilpasses løbende de ønsker, specielt elitetræningen måtte have f.eks. op til mesterskaber m.m. 5

6 Større arrangementer 2008: 22. februar: Store Seniordag marts: Danish Open maj: Swim Cup Aktiviteter I slutning af 2008 kunne vi indvie det nye aktivitetsbassin. I forbindelse med det nye aktivitetsbassin har vi rykket de fleste af vores aktiviteter fra varmtvandsbassinet og lagunebassinet ud i aktivitetsbassinet. Markedsføring Svømmestadion Danmarks primære målgruppe er børnefamilier. Vi markedsfører os overfor turister gennem husstandsomdelinger i sommerhusområdet, og gennem annoncer i diverse turistmedier. I sommeren 2008 var det rigtigt godt svømmehalsvejr. Vi nåede for hele 2008 op på indgange. Ud fra vores postnummerstatistik (vi spørger hver 10. kunde, der foretager et køb i receptionen) kan vi se, at turisternes andel af besøgstallet er ca. 21% i svømmehallen. Vi definerer en turist som en person, der har bopæl mere end 60 km fra Esbjerg. Svømmestadions gæster - områdefordelt km 1% km 1% > 70 km 8% udlændinge 12% km 3% 0 10 km 59% km 2% km 4% km 10% 6

7 Nye højder For niende år i træk har Svømmestadion Danmark sat rekord med hensyn til indtjening. Denne gang godt hjulpet af en prisstigning pr. 1. juli Fremtiden Svømmestadion Danmark er blevet en AquaPunkt-svømmehal. AquaPunkt er en helt ny måde at træne på. Den er skabt til alle, der døjer med skavanker som ondt i ryggen, spændinger i nakken og svage knæ. Svømmestadion Danmark i Esbjerg er blandt de første i landet, der tilbyder nænsom og effektiv lindring til de ømme punkter. AquaPunkt er et gratis tilbud til alle svømmehals-brugere, udviklet i samarbejde med Gigtforeningens eksperter. AquaPunkt lanceres i 2008 i flere svømmehaller i Danmark. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et wellness-center i hjørnebygningen overfor Svømmestadion Danmark. Underetagen som bl.a. skal indeholde møde-, omklædningssamt personalefaciliteter etableres i Gode mødefaciliteter er en mangelvare i Sport & Event Park Esbjerg, og derfor er det denne del, der først tages fat på. Den egentlige wellness-del kommer til at ligge i overetagen, som vi håber at kunne igangsætte i slutningen af 2009 eller starten af Idrætsparken på Gl. Vardevej Blue Water Arena Udvidelsen af Blue Water Arena har været det største igangværende projekt i 2008 i hele Sport & Event Park Esbjerg. Nord- og Sydtribunen er med raske skridt skudt op, og i december 2008 kunne man holde rejsegilde på dette byggeri. Byggeriet omfatter også en ny administrationsbygning til EfB, som blev taget i brug i slutningen af året, ligesom der også skal ligge en fanshop i umiddelbar tilknytning til det store byggeri. I slutningen af året blev det besluttet, at man i stedet for at bygge ovenpå den eksisterende Vesttribune skulle rive hele den gamle tribune ned og bygge en ny op helt fra bunden. Stadionhallen I Stadionhallen overtog Sport & Event Park Esbjerg også driften af cafeteriet. Der blev på samme måde som i Veldtofte etableret et kombineret café og opsyn. Den nye ordning trådte i kraft pr. 1. september. Tidligere var det Team Esbjerg, der havde haft forpagtningen. Senere på året skulle det vise sig, at EfB var interesseret i at overtage driften af Caféen. På den baggrund blev forpagtningen i december måned sendt i udbud. Flere viste interesse for udbuddet, men kun EfB valgte at byde ind på det, og i skrivende stund er der indgået en aftale m. EfB om de nærmere omstændigheder omkring forpagtningen og aftalen trådte i kraft 16. februar

8 Øvrige projekter målene på bane 2 og 3. Af andre projekter på Gl. Vardevej kan nævnes en gennemgribende renovering af den udvendige del af Idrættens Hus. En renovering som vores egne folk for en stor del selv har stået for. Derudover er der kommet nyt tribunetag på atletikstadion og nyt hegn bag Det er efterhånden almindeligt kendt, at Stadionhallen trænger gevaldigt til en ansigtsløftning. En istandsættelse er det dog ikke blevet til endnu, men vi forventer, at der sættes noget i gang i løbet af det næste års tid, nu da det er endeligt besluttet, at Multiarenaen ikke bliver til noget. Fremtid I bestyrelsen blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på en Masterplan 2028 for Gl. Vardevej. Her forventer vi spændende tanker og idéer, der tager afsæt i vores nye navn. Større arrangementer: Stadionhallen: februar Erotic World marts Vestjysk Sportsdanserforening - afdansningsbal 16. marts Gymnastikforeningen Hermod gymnastikopvisning 29. marts Spangsberg IF gymnastikopvisning 13. april Jerne IF gymnastikopvisning 16. april Berit Borg danseopvisning 10. maj Vesterhavscup håndbold maj/juni BUPL konfliktmøder 4. oktober Danish Crown personalefest 23. oktober Esbjerg Kommune Sundhedsarrangement 31. oktober Team Esbjerg Oktoberfest 28. december TIB juletræsfest 29. december 3F juletræsfest Skøjtehallen: 29. juli 1. august Dansk Ishockey Union opstartscamp ishockey september Esbjerg Skøjteklub træningssamling december Esbjerg Skøjteklub DM i kunstskøjteløb 8

9 Badmintoncenteret: 31. maj Esbjerg City Taekwondo - begynderstævne Vi huser ud over klubber, foreninger og professionelle lejere også Eliteidrætsklasserne. Guldager Idrætscenter Hal var året, hvor Hal 2 blev en realitet efter en stor indsats fra SGI Samvirket, som var den store drivkraft bag hallen. Ved indvielsen af hallen i juni 2008 blev hallen overdraget til Sport & Event Park Esbjerg. Cafédrift 2008 var også året, hvor driften af caféen gik tilbage til Sport & Event Park Esbjerg efter i en årrække at have været forpagtet ud. Pr. 1. september blev der så etableret café/opsynspersonale i Guldager på samme måde som det har kørt længe i Veldtofte Idrætspark. Øvrige projekter I 2008 var der gang i et større vedligeholdelsesprojekt i Guldager Idrætscenter. Det var en udløber af de tilstandsrapporter der er blevet udarbejdet på alle vores anlæg. For Hal 1 i Guldager Idrætscenter viste det sig nødvendigt at udskifte en del udvendige spær. De gamle var simpelthen gennemtærede af råd og svamp. Fremtid Guldager Idrætscenter er et center i konstant udvikling og det ikke mindst pga. nogle meget aktive brugere af centeret. Bl.a. er SGI i øjeblikket i gang med at se på muligheden for indretning af et motion- og fitnesscenter i kælderen. Ledelsen af Sport & Event Park Esbjerg har holdt flere møder med brugerne af Guldager Idrætscenter for at optimere kontakten. Dette har bl.a. givet sig udslag i, at der skal indkaldes til et nyt møde, hvor man skal kigge på at få lavet en masterplan for de næste 5-10 år. 9

10 Større arrangementer: 29. marts SGI-Gymnastik gymnastikopvisning maj Vesterhavscup håndbold og fodbold 30. juni 4. juli DBU - fodboldskole Guldager Idrætscenter har mange både folkeoplysende og enkelte professionelle brugere i dagligdagen. Bl.a. har Ribe/Esbjerg HH fået base i Guldager. Veldtofte Idrætspark Nyt tag Så kom der nyt tag på hallen i Veldtofte Idrætspark. 30 år skulle der gå fra de første skriverier i 1978 til der i 2008 kom en aftale i stand med Esbjerg Kommune om finansieringen af det nye tag. Igennem årene har der været gjort diverse forsøg på at lappe hullerne uden det helt store held. Så mange var glade, da det i oktober måned kom frem, at nu kom der nyt tag på. Så nu håber vi, at problemerne er løst en gang for alle. Ny pumpe i vandboring Ud over problemerne med vand i hallen, så var der også problemer med vandet udendørs. Bare med et lidt andet fortegn. I sommerens meget tørre periode brændte pumpen i vores vandboring i Veldtofte nemlig sammen. Og desværre kunne vi ikke nøjes med at skifte pumpen én gang! Den nye pumpe holdt ikke mange dage, før den også stod af. Den manglende vanding i disse dage gav især problemer for tennisklubben. Det er et must, at tennisbanerne vandes, for at der kan spilles optimalt på dem. Fremtiden Fremtiden bringer muligvis et tættere samarbejde med EFI-hallerne. Vi skal i hvert tilfælde have afdækket muligheden for et endnu tættere samarbejde med EFI. Dette vil være yderst rationelt, når vi har personale gående i hallen. I øjeblikket har vi en aftale med EFI om, at vi lukker hallen af om aftenen for dem. Større arrangementer: maj Vesterhavscup håndbold og fodbold august DBU fodboldskole 10

11 Bramming Kultur- og Fritidscenter Bramming Kultur- og Fritidscenter er seneste skud på stammen i Sport & Event Park Esbjerg. Som bekendt gik centeret konkurs i foråret, og det var længe uvist om Esbjerg Kommune ville overtage centeret. For at sikre den videre drift overfor klubberne i Bramming overtog Sundhed & Omsorg i juli driften af centeret. De entrerede med os om at stå for den daglige drift. Vi lod stedet køre videre, som det havde gjort hidtil med det samme personale, som var kendt af brugerne derude. I december købte Esbjerg Kommune Bramming Kultur- og Fritidscenter, og den daglige drift blev endegyldigt lagt ind under Sport & Event Park Esbjerg. Det første indledende møde med brugerne har været holdt i starten af 2009, og det blev et overordentligt positivt møde, hvor vi snakkede om, at vi lige ser tiden an, inden der evt. sker ændringer i måden centeret drives på. Skøjtebanen på Torvet. Både afslutningen i starten af året og starten i slutningen af året har fungeret tilfredsstillende. Skøjtebanen er et stort aktiv for familier, unge og dermed også for Torvet og de omkringliggende forretningsdrivende. Det er desværre også gået hen og blevet tilhørssted for enkelte uheldige grupper af unge mennesker. Det er en stor udfordring at opretholde ro og orden på og omkring banen. Sammen med Cityforeningen, Politi og SSP forsøger vi at holde grupperne nede, og vi vil ikke acceptere, at nogle få grupper skal ødelægge et så godt initiativ for alle andre. Økonomien på skøjtebanen er kommet til at se hel fornuftig ud med et øget tilskud fra Esbjerg Kommune og forhandling af samarbejdet med de eksterne leverandører. Økonomien afhænger dog utroligt meget af vejret. En våd og halvtrist vinter koster mange penge i nedkøling af banen. Vi følger derfor udviklingen nøje indenfor kunststofbaner. Det vil spare en mængde energi, men banernes kvalitet er stadig ikke god nok. SAMARBEJDET MED ESBJERG KOMMUNE Alt hvad Sport & Event Park Esbjerg driver ejes af Esbjerg Kommune. Dette giver helt automatisk et tæt samarbejde med især Kultur og Fritid ved Esbjerg Kommune. Især samarbejdet med Kultur og Fritid har været forbilledligt. I starten af 2009 har Direktør Ib 11

12 Dam Schultz skiftet arbejdsområde, hvilket vi ønsker tillykke med, selv om vi har været utroligt glade for samarbejdet med Ib. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med en ny Kultur- og Fritidschef. Kontrakt I slutningen af året blev der lavet en ny kontrakt med Esbjerg Kommune. Vi er kontraktstyrede og skal derfor leve op til nogle standarder og målinger. Det kan vi med glæde sige, at det gør vi så godt og vel endda. Der bliver målt på flg. områder: Bygningsvedligehold Vedligeholdelse af grønne områder Bruger- og kundetilfredshed Medarbejdertilfredshed POLITIKKER Seniorpolitik I foråret 2008 blev der arbejdet på en seniorpolitik for Sport & Event Park Esbjerg. En politik, der skulle gælde for alle fastansatte på 55 år og derover. Der blev afholdt en aften, hvor der blev orienteret om politikken og de muligheder den giver. En aften med et stort fremmøde af seniorer og deres mænd, koner og kærester. Seniorpolitikken blev godkendt af SU i maj måned Seniorpolitikken i Sport & Event Park Esbjerg har som mål - at give mulighed for at medarbejdere i Sport & Event Park Esbjerg fortsætter arbejdslivet indtil ansættelsesforholdets normale pensioneringstidspunkt - at fastholde medarbejderne, så Sport & Event Park Esbjerg får dækket behovet for motiverede og kvalificerede medarbejdere - at sikre vidensoverførsel fra seniormedarbejdere inden fratræden Sundhedspolitik Der er generelt i det danske samfund stor fokus på sundhed. Det mener vi også, at der bør være i en organisation som vores og der blev derfor i slutningen af foråret 2008 nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en sundhedspolitik for Sport & Event Park Esbjerg. Sundhedspolitikken afspejler sammenhængen mellem hensynet til den enkelte medarbejder og hensynet til Sport & Event Park Esbjergs drift. Det er Sport & Event Park Esbjergs overordnede formål med sundhedspolitikken at varetage et ansvar både for medarbejdernes sundhed og de vilkår, der kan påvirke den enkle medarbejder på arbejdspladsen. Desuden ønsker SEPE med en attraktiv sundhedspolitik at kunne brande og profilere sig selv som en rummelig, social ansvarlig arbejdsplads og på den måde være med til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. 12

13 Visionen bag sundhedspolitikken er at fremme medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel, så de glæder sig til at komme på arbejde hver morgen. Rygepolitik Som en direkte udløber af sundhedspolitikken blev rygepolitikken revideret i slutningen af året. I den nye rygepolitik blev der åbnet mulighed for rygeafvænning betalt af Sport & Event Park Esbjerg og så endda i arbejdstiden. Endnu vides ikke, hvor mange der vil benytte sig af tilbuddet, da politikken først trådte i kraft 1. februar Formålet med den røgfri arbejdsplads er at sikre alle ansatte i Sport & Event Park Esbjerg kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden de umiddelbare gener og den egentlige sundhedsfare, der er ved passiv rygning. Ligeledes ønsker Sport & Event Park Esbjerg, at dets brugere/gæster kan færdes i et røgfrit miljø. MISSION, VISION OG STRATEGI I september drog ledelsen af huse for at få kigget på, hvilke mål og strategier vi i årene fremover skal arbejde efter ud fra den mission, og de visioner der tidligere på året var blevet godkendt i bestyrelsen. Mission Sport & Event Park Esbjergs formål (Hvorfor er vi her?) Vi driver og udvikler moderne og fleksible faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Esbjerg Kommune Vision ledestjerne/r (skal bestemme retning, ikke nødvendigvis målbare) (Hvor vil vi hen) Vi vil være førende i Danmark til at tiltrække og udvikle dynamiske medarbejdere, der skaber unikke oplevelser for kunder og brugere. Vi vil være førende i Danmark til at skabe rammer for sport, bevægelse og sunde oplevelser Vi vil være førende i Danmark til at profilere en kommune i tæt samarbejde med sporten. Vi vil være førende i Danmark til at tiltrække store events, der gerne har mediernes bevågenhed. Vi vil være førende i Danmark til at skabe naturlige forretningsområder, der understøtter vores kerneydelser 13

14 Strategi vejen mod visionen og formålene (Hvor skal slaget stå) Høj service og kvalitet Medarbejderudvikling Kommunikation internt og eksternt Udvikle nye forretningsområder Udvikle og vedligeholde unikke faciliteter I forbindelse med udarbejdelse af ovenstående, er der udarbejdet en handleplan med kortsigtede målsætninger for samt målsætninger for en 3-5 årig periode for at sikre, at vi lever op til strategierne. 14

15 15

16 16

17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne samt god offentlig regnskabsskik. De væsentligste regnskabsprincipper, der er uændrede i forhold til tidligere år, er: Periodisering Udgifter og indtægter er henført, til det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunkt. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages, eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år hvori retten erhverves eller optjenes. Fordeling af driftsomkostninger mellem Idrætsparken og Svømmestadion DK Administrative udgifter er direkte bogført på Svømmestadion Danmark. Svømmestadion Danmark afholder 50% af lønudgiften til direktør og administrativ leder. Forsikringer er ført direkte på omkostningsstedet. For arbejdsskadeforsikringer er der foretaget bogføring i forhold til antallet af ansatte. Fradrag for moms og energiafgifter er fordelt ud fra faktisk forbrug. Større anskaffelser fordeles i henhold til faktisk brug. For udgifter til porto, revision m.m. er fordelingen foretaget ud fra skønnede andele. Renteindtægter vedrørende Svømmestadion Danmark er medtaget i.f.t. beregning af kapitalandele. Indregning og måling Debitorerne er optaget til de registrerede tilgodehavender. Afskrivning foretages når eventuelle tab er endeligt konstaterede. Varebeholdninger er optaget til anskaffelsespris. Værdipapirer er optaget til kursværdien pr. 31. december i regnskabsåret og kursreguleringer er medtaget i resultatopgørelsen. Budgettal De i regnskabet anførte budgettal er et udtryk for det endelige budget (inkl. tillægsbevillinger). 17

18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat Materielle anlægsaktiver Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages der lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Biler/Traktorer 6 år Øvrige anskaffelser afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Regnskabsmæssige bemærkninger I forbindelse med udlejning af Stadionhallen og Skøjtehallen til erhvervsvirksomheder, bl.a. EfB Elite A/S og Team Esbjerg, har vi fået mulighed for at søge energiafgifter retur fra 2006 og Dette har i regnskabet 2008 givet en indtægt på t.kr Energiafgiften for 2008 på t.kr. 384 er indtægtsført i den ordinære drift i I forbindelse med salg af KommuneForsikring har Sport & Event Park Esbjerg modtaget t. kr Fordelt med t.kr. 99 i Idrætsparken og t.kr. 16 i Svømmestadion Danmark. 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 GRØNT REGNSKAB Idrætsparkerne 27

28 28

29 Svømmestadion Danmark 29

30 30

31 MÅLINGER Brugeranalyse fra Esbjerg Idrætspark Karakter, hvor 5 er højest Service fra Sport & Event Park Esbjerg 38,5% 38,5% 15,3% 7,7% 0 Ren- og vedligeholdelse 7,7% 46,1% 30,8% 7,7% 7,7% Faciliteter lever de faciliteter I bruger op til jeres behov 15,3% 38,5% 23,2% 15,3% 7,7% Karakter for helhedsindtrykket af at være bruger i Sport & Event Park Esbjerg (13- skalaen): 8,9 Flere af de bemærkninger der er modtaget fra brugerne går på, manglende vedligehold af bygninger og redskaber der ikke er tidssvarende. Kundetilfredshedsundersøgelse for Svømmestadion Danmark Karakteren for totaloplevelsen i Svømmestadion Danmark er i 2008 på 9,95 (13-skalaen). Det er et lille fald i forhold til de tidligere år, hvor karakteren har lagt mellem 10,05 og 10,4. Stadig en rigtig god karakter, som vi kan være tilfredse med, men stadig huske på, at der er plads til forbedringer. Samtlige de adspurgte har tilkendegivet, at de kommer igen. Vi kan se af besvarelserne vi har fået, at det især er på rengøringsområdet vi bør have ekstra fokus. Kundetilfredshedsundersøgelse for Danmarkscaféen For Danmarkscaféen er karakteren for totaloplevelsen i 2008 på 8,61 (13-skalaen). Et fald fra 9,26 i Dette fald kan muligvis hænge sammen med en del omstrukturering samt personale til- og afgang i Danmarkscaféen i løbet af året. Ekstern besigtigelse af grønne områder I oktober måned besigtigede Vej & Park samtlige vores grønne områder. En egentlig karakter blev der ikke givet, men plejeniveauet var overholdt på samtlige vores anlæg. 31

32 Medarbejdertilfredshed i Sport & Event Park Esbjerg Sport & Event Park Esbjerg som arbejdsplads bliver naturligvis også vurderet. Samtlige medarbejdere er blevet spurgt om deres vurdering af muligheder i jobbet, stress, lederskabet, stolthed/image, fair belønninger, beslutningskompetence, nærmeste chef og samarbejdet. Næsten alle har valgt at besvare spørgeskemaet, og den samlede vurdering af Sport & Event Park Esbjerg som arbejdsplads er 9,18 på 13-skalaen. 32

33 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE Repræsentantskabets sammensætning Pr. 1. maj 2008 i henhold til vedtægternes 5. Valgt af repræsentantskabet: Frede Klausen formand Udpeget af Esbjerg Idræts Råd Villy Grøn Kim Nikolajsen Brigitta Christensen Helle Sørensen Birthe Paarup Andersen Palle G. Kristensen H. P. Pedersen Jens Nielsen Udpeget af udvalget for Børn & Kultur Karsten Degnbol Karin Schwartz Valgt af brugerne på Esbjerg Idrætsparks 5 anlæg: Idrætsparken, Gl. Vardevej: Kim Nielsen EfB Tove Porskjær Esbjerg Curling Klub Erik Løjborg Håndboldklubben KVIK Henrik Mortensen Esbjerg KFUM Henning Nielsen E.I.K. Arne Nørbæk Esbjerg Tennis Klub Suppleant: Sv. E. Paulsen, ESG-Badminton Henning Hansen Dan Lynghede Suppleant: - Swim Team Esbjerg Swim Team Esbjerg Bestyrelsens sammensætning: Pr. 1. maj 2008 i henhold til vedtægternes 7: Frede Klausen Kim Nikolajsen Erik Christiansen Tommy Noer Villy Grøn Henrik Mortensen Vardevej Karsten Svendsen Chresten Thomsen Dan Lynghede formand næstformand, EIR Esbjerg Byråd Indtrådt 1. marts 2008 Esbjerg Byråd EIR. Idrætsparken, Gl. Veldtofte Idrætspark Guldager Idrætscenter Svømmestadion Dk. Suppleanter: IP, Gl. Vardevej Kim Nielsen Veldtofte Idrætspark Bjarne Petersen Guldager IC Jens Kristensen Svømmestadion Dk. Henning Hansen Veldtofte Idrætspark: Bjarne Petersen, IF 92 Jørgen Jensen Vesterbyens Boldklub Karsten Svendsen BK 89 Suppleant: Jacob Haag, FC King George Guldager Idrætscenter Chr. Thomsen SGI-Veteraner Jens Kristensen SGI-Håndbold Arne Sørensen SGI-Fodbold Suppleant: Kim Bo Skøtt, SGI-Håndbold Svømmestadion Danmark: Udpeget i.h.t. aftale med Esbjerg Kommune af Borgersamvirket, Esbjerg Erhvervsudvikling, Ældrerådet og Handicaprådet Bodil Gravsholt Borgersamvirket Børge Mathiasen Ældrerådet Mogens Bork Handicaprådet Børge Bull Esbjerg Erhvervsudvikling Valgt blandt øvrige brugere: 33

34 ADMINISTRATION Idrættens Hus Gl. Vardevej Esbjerg Tlf Fax: Niels Bækgård Tlf Direktør Lars Madsen Tlf Chef for: Esbjerg Idrætspark, Veldtofte Idrætspark og Guldager Idrætscenter Trine Kvarning Tlf Chef for: Svømmestadion Danmark Lone Clausen Tlf Økonomi- og administrationschef 34

Ejerforhold. Indhold

Ejerforhold. Indhold Ejerforhold Esbjerg Idrætspark er en selvejende institution, som på vegne af Esbjerg Kommune varetager driften og administrationen af Idrættens Hus samt idrætsanlæggene: Svømmestadion Danmark, Idrætsparken

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Beretning og regnskab 2009/10

Beretning og regnskab 2009/10 Beretning og regnskab 2009/10 IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2009/2010 Stouby motion har nu eksisteret i 2½ år, og det seneste år har været præget af, at vi har haft mere fokus på træningsfaciliteterne

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Dansk Triathlon Forbund

Dansk Triathlon Forbund Idrættens Hus Brøndby stadion 20 2605 Brøndby Dansk Triathlon Forbund Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere