Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk."

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 2 Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

3 Indhold 05 Forord 06 Året, der gik 06 Året, der kommer 07 Økonomi 08 Økonomisk udvikling 10 Vandpriser 12 Affald 15 Drikkevand 16 Spildevand 19 Mølleåværket 20 Personale 21 Selskabsstruktur 22 Grønt regnskab 3

4 4

5 Forord Lyngby-Taarbæk Forsyning har været igennem en rivende udvikling de seneste år, hvor vi har investeret, effektiviseret og arbejdet med bæredygtige og innovative løsninger alt sammen med et klart mål for øje: at sikre forsyningen til vores kunder på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. Vores ansatte arbejder hver dag for at sikre drikkevand af højest mulig kvalitet, aflede spildevandet på den mest effektive måde og rense vandet så grundigt som teknologisk muligt. Vi har i vores arbejde med at bortskaffe affald fokus på at højne genanvendelsesprocenten og sortere affaldet omhyggeligt til gavn for miljøet og vores kunders pengepung. I 2013 har Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejdet fokuseret med at etablere bæredygtige og innovative løsninger. Vi har brugt mange kræfter på at ruste os til fremtidens krav om ressourceudnyttelse på affald, klima og miljøområdet og fremtidssikre vores anlæg med den nyeste teknologi. Vi har i 2013 arbejdet med en ny strategi for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Strategi 2020 beskriver, hvordan vi vil udvikle os til Nordsjællands førende multiforsyning. Lyngby-Taarbæk Forsyning er en veldrevet virksomhed med en sund økonomi. Det er en forudsætning for, at vi kan være en førende forsyningsvirksomhed. For at nå vores mål i Strategi 2020 iværksætter vi en lang række tiltag i forhold til medarbejderne, kundeservice og samarbejde med andre forsyninger, institutioner og virksomheder. Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder løbende på at skabe et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø og dermed sikre, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Vi vil gerne takke alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Forsyning, fordi de har været med til at skabe de gode resultater, vi har opnået i Med venlig hilsen Per Plannthin Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Direktør Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S 5

6 Året, der gik 2013 har været et år med mange nye projekter for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vi har løbende renoveret kloaknettet og har gennemført flere store projekter, der er med til at sikre, at vi kan håndtere de store regnmængder, som kommer fremover som følge af klimaforandringer. Vi har i 2013 etableret flere klimatilpasningsprojekter, som har medvirket til at begrænse forureningen af vores søer og vandløb samt reduceret risikoen for oversvømmelse i flere områder. I september fik vi indviet vores nye avancerede membran-anlæg (MBR) på Mølleåværket. På affaldsområdet har vi udvidet åbningstiden på genbrugspladsen ligesom der har været fokus på, hvor meget affald, der kan være i containerne. Jo større fyldningsgrad, jo bedre økonomi for både os og kunderne. På vand renoverer vi løbende vandledningerne, så vandspildet kan reduceres. Derudover overtog vi i slutningen af 2013 vandforsyningen i Brede. Vi har desuden haft fokus på kommunikation og arbejdet med forskellige personalepolitikker samt leder- og medarbejderudvikling. Året, der kommer I 2014 fortsætter vi med at udmønte vores Strategi 2020 i målbare resultater, som vi skal gennemføre i vores daglige arbejde. På affaldsområdet vil vi arbejde med planlægningen af affaldssortering hos de enkelte husstande i kommunen. Regeringen vedtog Affalds-Ressourcestrategien i efteråret 2013, som siger, at vi fremover skal sortere vores affald. Vi regner med, at vi i 2015 er klar med udrulningen af en ny affaldssorteringsordning i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. Forsyningssekretariatet har i december 2013 godkendt tre klimaprojekter til sikring mod oversvømmelse ved kraftige skybrud. De skal gennemføres i 2014 og To af projekterne skal laves i Sorgenfrigård Nord og i Bondebyen, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, og det tredje projekt skal laves ved Agervang, i samarbejde med Lyngby Boligselskab. Det mest spektakulære klimatilpasningsprojekt i de kommende år er imidlertid Fæstningskanalen. Vi er ved årsskiftet 2013/2014 gået i gang med projektering og de første arkæologiske udgravninger med arkæologer fra Kroppedal Museum. I 2014 vil vi også fastlægge den fremtidige vandforsyningsstruktur. Vi har undersøgt tilstanden på vores to vandværker og på kildepladserne, hvor vi indvinder vand til drikkevand. Undersøgelsen skal danne baggrund for den fremtidige vandindvinding indenfor kommunen, der udgør ca. en tredjedel af det samlede forbrug. 6

7 Økonomi Økonomiske hoved- og nøgletal 2013 Lyngby- Taarbæk Forsyning Service A/S Mølleåværket A/S Lyngby- Taarbæk Forsyning Spilde vand A/S Lyngby- Taarbæk Forsyning Vand A/S Lyngby- Taarbæk Forsyning Affald A/S Hovedtal (tkr.) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad 1,3% 13,9% 9,1% 20,8% 3,6% Afkast af den investerede kapital -25,2% 3,8% 1,9% 2,8% 26,9% Bruttomargin - 18,6% ,6% Soliditetsgrad 18,5% 84,4% 82,1% 75,4% 2,0% Egenkapitalforrentning 14,4% 1,3% 1,4% 1,9% 0,0% Definitioner på nøgletal: Overskudsgrad (Resultat af primær drift X 100) / Nettoomsætning Afkast af den investerede kapital (Resultat af primær drift X 100) / Gennemsnitlig investeret kapital Bruttomargin (Bruttoresultat X 100) / Nettoomsætningen Soliditetsgrad (Egenkapital ultimo X 100) / Passiver i alt ultimo Egenkapitalforrentning (Ordinært resultat efter skat X 100) / Gennemsnitlig egenkapital 7

8 Økonomisk udvikling Økonomisk set har Lyngby-Taarbæk Forsyning haft en tilfredsstillende udvikling, siden selskaberne blev dannet i Driftsomkostningerne er fortsat faldende i selskaberne Spildevand, Mølleåværket og Affald, hvilket skyldes, at virksomheden fortsat arbejder fokuseret på effektiviseringer. Driftsomkostningerne i Vand er stort set som i Udviklingen i driftsomkostninger FADO Mølleåværket Spildevand Vand Affald Faktiske driftsomkostninger M. kr Mølleåværket Spildevand Vand Affald Mølleåværket 2013: Ekstraordinær indtægt afgift 1,1 mio. kr. Omkostningsreduktion membrananlæg: 2,7 mio. kr. Affald 2012: Omkostning på 3,01 mio.kr. vedr. Vestforbrænding for 2013 er flyttet fra

9 På investeringssiden har perioden været præget af høje investeringer og mange udviklingsinitiativer i selskaberne Vand, Spildevand og Mølleåværket for at sikre en sikker og effektiv drift. I spildevand har vi afsluttet flere større projekter blandt andet bassinfornyelse ved Frem. Faktiske investeringer Investeringer Mølleåværket Spildevand Vand Faktiske investeringer Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,3 68,8 56,3 33,5 36,5 32,0 27,1 30,0 26,3 19,2 14,6 10,0 7,0 Mølleåværket Spildevand Vand 26,

10 Vandpriser Prisen for vand i Lyngby-Taarbæk Forsyning er fra faldet med ca 13 kr. pr. kubikmeter svarende til 20%. Det betyder, at en husstand sparer ca kr. om året i forhold til Faldet skyldes primært de effektivi seringer, som er gennemført i virksomheden. Udvikling i vandpriser Takster Vandafgift Statsafgift (Grøn afgift) Drikkevandsbidrag (Statslig afgift) Vandafledningsafgift Moms Vandpris i alt (kr. pr. m 3 ) inklusiv moms ,02 5,00-32,38 12,60 63, ,49 5,23 0,67 27,97 11,58 57, ,75 5,46 0,67 21,30 10,05 50, ,34 5,46 0,67 18,25 9,93 49,65 En husstands vandudgift Kroner Moms og afgifter Spildevand Vand Forudsætninger: En gennemsnitlig husstand består af 2,15 personer og har et årligt forbrug på i alt 85,0 m 3. Tal fra DST og DANVA 10

11 Prisen på en kubikmeter vand i 2014 er fortsat faldende. Som det fremgår af figuren har Lyngby-Taarbæk den næst billigste pris i Nordsjælland ved et gennemsnitligt vandforbrug. Vandprisen for en husstand i Egedal Helsingør Rudersdal Allerød Fredensborg Frederikssund Gribskov Halsnæs Hillerød Hørsholm Lyngby-Taarbæk Nordvand Spildevand Vand DANVA gennemsnit

12 Affald Bedre kundeservice Øget kommunikation på affaldsområdet I 2013 har vi på affaldsområdet blandt andet haft fokus på kundeservice og på at informere vores kunder endnu bedre omkring vores affaldsordninger og de tilbud, vi har på området. Derfor har vi gennemført en workshop om, hvordan vores kunder opfatter os, og hvad vores kunder ønsker. Dette har blandt andet mundet ud i en række forbedringer på vores hjemmeside og flere nye tryksager. Nye tiltag på genbrugspladsen Vi vil gerne kunne servicere både vores private og erhvervs kunder bedre. Derfor har vi i 2013 forlænget vores åbningstid på genbrugsstationen med to timer ekstra om dagen. Nye affaldsløsninger I 2013 udkom regeringens nye ressourcestrategi Danmark uden Affald, som sætter samlede mål for genanvendelse af affald i Danmark. For private husstande betyder det, at der i fremtiden skal sorteres betydeligt mere affald til genanvendelse end i dag. Vi planlægger i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune disse nye tiltag som gør, at målene i regeringens ressourcestrategi bliver opfyldt. Det vil indebære, at kunderne i nogen grad får mulighed for at sortere deres affald derhjemme i forskellige fraktioner. Derudover har vi længe gerne villet kunne tilbyde vores kunder at aflevere deres aflagte men stadig gode og brugbare ting til direkte genbrug, så andre kan få glæde af dem. I 2013 har vi derfor indledt et samarbejde med foreningen Pakhuset, som indsamler, istandsætter og sælger de genbrugelige ting, som vores kunder kommer med. Det er et projekt, som blev indviet i starten af I 2013 har vi på vores genbrugsplads haft fokus på, hvor meget affald, der kommer i containeren, før den køres væk til videre behandling. Dette har betydning for både økonomien og miljøet, da mere affald i containerne betyder færre kørsler og derfor mindre udgifter. I 2013 opfyldte vi de mål, som vi havde sat for fyldningsgraderne, og har dermed haft en betydelig økonomisk og miljømæssig gevinst. 12

13 Direktør Per Plannthin og formand for kommunens Teknik og Miljø Udvalg Mette S. Olsen åbner Direkte Genbrug. Affald i tal Vi henter affald fra ca husstande i Lyngby-Taarbæk. Vi havde ca besøg på vores genbrugsplads i I 2012 havde vi ca Faldet skyldes blandt andet, at Gentofte Kommune i 2013 genåbnede sin nye genbrugsplads. 13

14 Vandspild I 2012 var vores vandspild 9,7% I 2013 var vores vandspild faldet til 8,8% Vand i tal ,8 milliarder liter = mængden af vand, som vi i 2013 sendte ud til vores kunder. 56 år = vandledningernes gennemsnitsalder. 212 km = den samlede længde af alle Lyngby- Taarbæks vandledninger. Ca. 2 mio. liter vand køber vi årligt fra Sjælsø Vandværk. Ca. 1 mio. liter vand produceres på vores to vandværker. 14

15 Drikkevand Højere drikkevandskvalitet I 2013 har vi fortsat arbejdet med at øge forsyningssikkerheden. Vi har løbende fokus på alle dele af vandforsyningen fra der, hvor vi indvinder grundvandet, over vores to vandværker og ud til vores kunder. I 2013 begyndte vi arbejdet med at indføre Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS). Det er en metode, der sikrer ekstra høj produktionssikkerhed, fordi man vurderer risikoen for forurening på alle trin i produktionen af drikkevand. Det er en avanceret teknisk metode, der betyder, at vi kan forebygge endnu bedre mod forurening af drikkevandet end tidligere. Indførelsen af DDS regner vi med er færdig ved udgangen af 2014, og vi arbejder på at blive ISO-certificeret i løbet af det kommende år. Mindre vandspild Vi har i 2013 arbejdet med opdeling af vores vandledningsnet i mindre sektioner for bedre at kunne finde huller og brud på vandledningerne. Sektionerne overvåges, så vi bedre kan se, hvor der opstår brud på vandledningerne. Ved at tage hånd om disse brud kan vi fremover mindske vandspildet af vores drikkevand. I 2013 har vi samlet renoveret 6 kilometer vandledninger. Vandmålere skal udskiftes minimum hver 6. år for at sikre en nøjagtig måling. I 2013 udskiftede vi målere. I 2012 var det tal Vandforsyning i Brede Vandforsyningen i Brede har i mange år været ejet af Nationalmuseet og Brede Værk. Brede Vandværk viste sig ved flere undersøgelser at være udtjent. Lyngby-Taarbæk Forsyning overtog derfor vandforsyningen til alle ejendommene i Brede. Vandledningerne blev i den forbindelse renoveret. Drikkevand fra Dyrehaven Da der er fokus på at indvinde drikkevand så lokalt som muligt, har vi det sidste års tid foretaget undersøgelser i et område i Dyrehaven for at se, om vi kan hente vand op i Dyrehaven. Vores undersøgelser er indtil videre positive, så hvis de holder stik, vil vi på sigt skulle købe mindre mængder vand fra Sjælsø Vandværk. For at sikre kvaliteten af ledningsnettet foretager vi løbende renovering af vandledningerne. I 2013 afsluttede vi et omfattende renoveringsarbejde i Virum og Taarbæk, hvor alle vandledninger nu er helt nye. 15

16 Spildevand Unikke klimatilpasningsløsninger Klimaforandringerne og de stigende nedbørsmængder udfordrer vores eksisterende kloaknet og øger i naturen til vandløb og søer. Sådanne forløb har vi Regnvandet ledes i separate forløb fra vejene og ud behovet for nytænkning. Vi har derfor udarbejdet en blandt andet lagt på flere veje omkring Chr. Winthers strategi, hvor vi vender udfordringen med stigende Vej og Sophus Schandorphs Vej, så beboerne i dette nedbørsmængder til en samfundsmæssig bæredygtig område får afhjulpet de kloakproblemer, som de tidligere har Storcenter. haft i forbindelse Den med reetablerede store skybrud. Fæstningskanal skal Kortet viser og helhedsplanen miljømæssig gevinst. for Kanalvejsområdet nord for Lyngby i funktionelt og arkitektonisk i forhold til Kanalvejsprojektet. Vi ser regnvand som en ressource. Derfor arbejder vi i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om at få ledt regnvandet fra centrum af Lyngby til den gamle Fæstningskanal. Ligesom landets øvrige forsyningsselskaber står Lyngby-Taarbæk Forsyning over for at skulle tilpasse kom gammelt spildevandsbassin. kloaksystem Fæstningskanalen til større og kraftigere regnskyl samt skærpede krav til udledning til recipienter som følge af S ner. Lyngby-Taarbæk Ved at genoplive Kommune den gamle fæstningskanal og Lyngby-Taarbæk får man løst Der Forsyning er nu anlagt har et moderne en forpligtelse bassin, som er til mere at løse end disse udfordr en rimelig udfordringen årrække. med de øgede regnmængder samtidig med, at man får genskabt et stykke lokalt kulturhistorie. Forundersøgelsen til projektet gik i gang i 2013 i samarbejde med Kroppedal Museum. Lyngby-Taarbæk Klimatilpassede Forsyning spildevandsprojekter har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Bassinet er selvrensende, Kommune så vores medarbejdere udført en ikke række forundersø hovedvægt For på at afhjælpe miljø, problemer hydraulik med og oversvømmelse økonomi. arbejder Der foreligger længere på behøver nuværende at have dykkerudstyr tidspunkt og iltflasker forundersøgelser på, i for oplæg, en Business vi i andre områder Case med med at adskille vurdering regnvandet af fra projektets når de realiserbarhed skal rense bassinet. samt en Køreplan for projektet. D spildevandet, så vi minimerer risikoen for forurening af kort sammenfatning af forundersøgelserne. vandløb og søer. Brovænget og Frem er ligeledes to store spildevandsprojekter, som blev gennemført i Beboerne omkring Brovænget har ofte oplevet lugtgener fra Kollelev Mose. Lugtgenerne stammede fra mange overløb fra et dobbelt så stort som det gamle og som styres efter avancerede teknikker, så der stort set kun løber regnvand til mosen. Renoveringen har medført, at Kollelev En reetablering af Fæstningskanalen vil være et tiltag, der kan medvirke til at løse afledningsbehovene fo omkring Lyngby Storcenter og de byområder, der grænser op til kanalen. Mose får en betydelig forbedret miljøtilstand. En ekstra gevinst i forbindelse med det nye bassin er, at de arbejdsmiljømæssige forhold er forbedret væsentligt. Udløb Mølleåen FÆSTNINGSKANALEN Lyngby Hovedgade Lyngby Storcenter Klampenborgvej Firskovvej Regnvandet Det fra forventede byen forløb ledes af Fæstningskanalen. via den reetablerede Fæstningskanal fra Ermelundskilen i øst til Lyngby Hovedgade i ves ende udledes i Mølleåen. 16

17 Det eksisterende spildevandsbassin ved Nørgårdsvej er blevet ombygget og renoveret, og der er anlagt et nyt supplerende bassin og et nyt overløbsbygværk. For at undgå oversvømmelser midt i Lyngby ved ekstreme skybrud er bassinet i lighed med bassinet i Brovænget udstyret med teknologi, så vi sikrer det bedst mulige arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Ved Fortunen har vi på udvalgte strækninger lagt rør ned, der er med til at opmagasinere regnvand og dermed hindre oversvømmelser. Vi har ligeledes løbende renoveret og ombygget flere regnvandsbassiner i Mølleå-oplandet, så også de er gearede til at tage større mængder regnvand i området. Løbende renovering af kloakkerne Vi renoverer løbende kloaknettet på baggrund af vurderinger af kloaknettets alder og belastning. Renovering af kloakkerne er et vigtigt led i bestræbelserne på at undgå udsivning af spildevand. Vi planlægger altid renoveringsarbejde, så vi generer vores kunder mindst muligt. Vi har løbende kontakt til andre ledningsejere f.eks. Dong Energy og TDC og koordinerer vores renoveringsarbejde med dem. Det var blandt andet tilfældet i Taarbæk, hvor vi i 2013 afsluttede et større renoveringsarbejde af de eksisterende kloakog vandledninger i et samarbejde med Dong Energy. 17

18 18

19 Mølleåværket Nordeuropas mest avancerede renseanlæg Mølleåværket er et af Nordeuropas mest avancerede renseanlæg for spildevand, hvor vi årligt renser spildevand for kunder i Gladsaxe, Rudersdal, Gentofte og selvfølgelig Lyngby-Taarbæk Kommune. Det sker med hjælp af et avancerede MBR (Membran Bioreaktor) anlæg fra Med en forbedret rensning opnår vi en langt mere miljøvenlig proces med fine målinger på det rensede spildevand. Flere af vores medarbejdere har nu fået indsigt i de forskellige processer i anlægget. Vi har i 2013 valgt også at hjemtage Mølleåværkets slamforbrænding, som før lå hos en ekstern underleverandør. Det betyder, at vi nu selv står for driften og vedligeholdelsen af hele anlægget. På grund af Mølleåværkets forøgede kapacitet blev det i 2013 besluttet, at renseanlægget Rundforbi i Rudersdal Kommune skal lede spildevand til Mølleåværket. Renset spildevand i alt m : m : m : m 3 Den totale mængde spildevand, der er behandlet i 2013 er m3. Dette er noget mindre end de foregående år, hvilket skyldes at der i 2013 var mindre regnmængder end de foregående år. Den avancerede rensning i MBR anlægget giver spildevand, der næsten er på højde med vand, der kan drikkes. Det har et lavt indhold af næringsstoffer, og det er renset grundigt for fosfor og kvælstof, og er til gavn for vandmiljøet generelt. 19

20 Personale Det gode samarbejde I 2013 har der været fokus på at udvikle det gode samarbejde på alle niveauer i organisationen. Vi har blandt andet fokuseret meget på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Personalepolitikker For at styrke den fælles organisationskultur og vores værdier har vi udarbejdet flere personalepolitikker, så vores medarbejdere og ledere kender og repræsenterer de samme holdninger og benytter ens redskaber i det daglige arbejde. Derfor har Trivselsgruppen bestående af medarbejdere og ledere udarbejdet en sygefraværspolitik, som beskriver vores sygefraværsopfølgning, så vores medarbejdere føler sig godt behandlet ved eventuel sygdom. For hele tiden at udvikle vores medarbejdere blev vores koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) revideret i foråret, så den stemmer overens med vores medarbejderstrategi. Vi har derudover gennemført lederudviklingssamtaler (LUS) for at udvikle vores ledere og deres kompetencer. Person - og teamudvikling I 2013 har vi desuden arbejdet med brugen af DISC personlighedsanalysen, hvor vi har udviklet et koncept for det gode samarbejde i ledelsen og i vores teams. Her har vi arbejdet med, hvordan forskellige profiltyper styrker og komplementerer hinanden. Initiativer i 2014 Person og teamudviklingen vil fortsætte i Derudover vil vi i 2014 gennemføre en strategisk kompetenceanalyse, som vil synliggøre, hvordan vi skal udvikle vores ledere og medarbejdere, så vi kan nå vores mål i Strategi Derudover skal Trivselsgruppen arbejde med en stress- og mobbepolitik. Vi arbejder ligeledes videre med fokus på arbejdsglæde og trivsel. Vi forventer blandt andet at gennemføre en ny trivselsunder søgelse i Medarbejdere i tal I 2013 var der gennemsnit 79 fuldtidsbeskæftiget ansat ved Lyngby Taarbæk Forsyning A/S. Sygefraværet er i 2013 blevet nedbragt til 11,78 dage pr. person mod 15,8 dage pr. person i Korrigeret for langtidssygdom var det gennemsnitlige sygefravær 6,77 dage pr. medarbejder mod 8,65 i

21 Selskabsstruktur Selskaber i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har to selvstændige bestyrelser, en for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og en for Mølleåværket A/S, der udover Lyngby-Taarbæk kommune også er ejet af Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner. Der er repræsentanter fra hver af disse kommuner repræsenteret i bestyrelsen. Som noget helt nyt skal der fremover vælges forbrugerrepræsentanter. Dette valg blev gennemført i efteråret, og der er nu valgt to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for selskaberne Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Derudover er der valgt tre medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Selskaber i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S 100 % Lyngby-Taarbæk Forsyning Service A/S 50,2 % Mølleåværket A/S 100 % Lyngby- Taarbæk Forsyning Spildevand A/S 100 % Lyngby- Taarbæk Forsyning Vand A/S 100 % Lyngby- Taarbæk Forsyning Affald A/S Organisation Direktør Vicedirektør Økonomichef Vand Spildevand Affald Mølleværket Økonomi & kundeservice Direktion: Direktør Per Plannthin Vicedirektør Ellen Langfrits Økonomichef Marianne Taanum Bak 21

22 Grønt regnskab I nedenstående skema kan du se Lyngby-Taarbæk Forsynings miljøresultater og se udviklingen i indsamling af affald og vores el forbrug. Grønt regnskab Affald og genanvendelse (Tons) Dagrenovation og lignende affald Haveaffald i alt Glas til genbrug via kubeordningen Papir til genbrug via kubeordningen Affald og genanvendelse i alt , Storskraldsordningen (Tons) Aviser og papir Flasker og glas Jern og metal Hård plast 1 3 Kølemøbler Elektronik Stort og småt brændbart Storskraldsordningen i alt Genbrugsstationen (Tons) Brændbart Genanvendelse Deponering Elskrot, lyskilder og farligt affald Genbrugsstationen i alt

23 Grønt regnskab fortsat Vandforsyning (1000 m 3 ) Udpumpet vand i alt 4.119* Vand leveret til forbrug (Vandsalg) 3.718* Spildprocent 9,7 9,9 9,8 9,7 8,8 Renseanlæg Mølleåværket Vandmængde, 1000 m Udledt organisk stof (COD) til Øresund, Tons Udledt organisk stof (BOD) til Øresund, Tons Udledt suspenderet stof til Øresund, Tons Udledt kvælstof til Øresund, Tons Udledt fosfor til Øresund, Tons 7,9 9,6 11,0 9,2 5 Produceret biogas m Energi (MWh) Elforbrug, genbrugspladsen Elforbrug, vandforsyningen Elforbrug, kloakforsyningen Elforbrug, administrationen Elforbrug, Mølleåværket Energiforbrug i alt *) Perioden dækker 16 måneder fra 01/09/08 til 31/12/09. 23

24 Kontaktoplysninger: Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby Tlf.: mail: hjemmeside: Åbningstider: mandag torsdag kl fredag kl Genbrugspladsen Firskovvej Kgs. Lyngby Åbningstider: Hverdage kl , weekend og helligdage kl , undtagen juleaftensdag, 1. juledag, nytårsaftensdag og nytårsdag, hvor der er lukket

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Vi tager hånd om vandet

Vi tager hånd om vandet Nordvand Virksomhedsrapport Nordvand virksomhedsrapport Vi tager hånd om vandet FORSIDE Humlebæk Virksomhedsrapport Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport. Nordvand leverer drikkevand til ca.. forbrugere

Læs mere

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN 5 vigtige indsatsområder FREM MOD 2018 Effektiv forretningsdrift, samarbejde, sikker drift, øget kundefokus og strategisk kompetenceudvikling. Det er Halsnæs Forsynings

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 22 Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013, kl. 17.30 19.30 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

REETABLERING AF FÆSTNINGSKANALEN SOM EN DEL AF KLIMATILPASNINGEN I LYNGBY SÅDAN VIDEREUDVIKLES VANDETS HISTORIE I LYNGBY

REETABLERING AF FÆSTNINGSKANALEN SOM EN DEL AF KLIMATILPASNINGEN I LYNGBY SÅDAN VIDEREUDVIKLES VANDETS HISTORIE I LYNGBY REETABLERING AF FÆSTNINGSKANALEN SOM EN DEL AF KLIMATILPASNINGEN I LYNGBY SÅDAN VIDEREUDVIKLES VANDETS HISTORIE I LYNGBY Fæstningskanalen blev anlagt som en del af Københavns Befæstning i slutningen af

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald 2015 Tønder Forsyning drikkevand spildevand affald VELKOMMEN TIL TØNDER FORSYNING Forsyningsområdet er og vil i fremtiden være en branche i en rivende udvikling. Nye teknologiske muligheder kombineret

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden.

URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden. Side 1/7 Status for Mål 2014 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter a. Fortsætte kloakseparering, etape 2, i kvarteret omkring Bukkeballevej

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: REFERAT Dato: 7. april 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: REFERAT Dato: 7. april 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: REFERAT Dato: 7. april 2014 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 25 Mødedato: Mandag den 7. april 2014, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Årsberetning 2013. Furesø Forsyning

Årsberetning 2013. Furesø Forsyning Årsberetning 2013 Furesø Forsyning 02 > Indhold 03 05 Velkommen til Furesø Forsyning 06 Beretning for året 2013 08 Årets økonomiske resultat 09 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 10 Prislofter

Læs mere

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie?

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Priser 2015 Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Overordnede linjer for Budget 2015 Pris- og lønregulering ifølge KL s budgetvejledning. Reinvesteringsniveau holdes på et snævert niveau. Alle

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt.

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt. EJER Sendes til Provas a/s Modtaget af Forsyningen den Journalnummer Ansøgning om refusion af forsyningsafgifter i forbindelse med vandspild Undertegnede søger om refusion af vandbidrag, statsafgift på

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E GRØNT REGNSKAB 2011 LLYYNNG G BBY Y- - TTAAAARRBBÆ O MMMM UN EE ÆKK KKO UN Indhold Forord...4 Klimakommunens resultater CO2-status...6 Når vi færdes i trafikken...8 Når vi bruger vand...10 Når vandet

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Teknisk Årsberetning 2010

Teknisk Årsberetning 2010 Teknisk Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation.. 4 Selskabets etablering 4 Regnskabsaflæggelse.. 4 Personale 4 Økonomistyring.. 5 Forbrugsafregningssystem (FAS) 5 IT... 5 Ejendomme.

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Velkommen. Sit, fru Kristof!

Velkommen. Sit, fru Kristof! * Velkommen Sit, fru Kristof! Velkomst David og Katrine Dagens Program Tid 13.30-14.30 Tema 14.30-15.00 Affald Præsentationsrunde Regnvand 15.00-15.30 Pause 15.30-16.00 Byhaver 16.00-16.30 Energiopgaver

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere