Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk."

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 2 Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

3 Indhold 05 Forord 06 Året, der gik 06 Året, der kommer 07 Økonomi 08 Økonomisk udvikling 10 Vandpriser 12 Affald 15 Drikkevand 16 Spildevand 19 Mølleåværket 20 Personale 21 Selskabsstruktur 22 Grønt regnskab 3

4 4

5 Forord Lyngby-Taarbæk Forsyning har været igennem en rivende udvikling de seneste år, hvor vi har investeret, effektiviseret og arbejdet med bæredygtige og innovative løsninger alt sammen med et klart mål for øje: at sikre forsyningen til vores kunder på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. Vores ansatte arbejder hver dag for at sikre drikkevand af højest mulig kvalitet, aflede spildevandet på den mest effektive måde og rense vandet så grundigt som teknologisk muligt. Vi har i vores arbejde med at bortskaffe affald fokus på at højne genanvendelsesprocenten og sortere affaldet omhyggeligt til gavn for miljøet og vores kunders pengepung. I 2013 har Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejdet fokuseret med at etablere bæredygtige og innovative løsninger. Vi har brugt mange kræfter på at ruste os til fremtidens krav om ressourceudnyttelse på affald, klima og miljøområdet og fremtidssikre vores anlæg med den nyeste teknologi. Vi har i 2013 arbejdet med en ny strategi for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Strategi 2020 beskriver, hvordan vi vil udvikle os til Nordsjællands førende multiforsyning. Lyngby-Taarbæk Forsyning er en veldrevet virksomhed med en sund økonomi. Det er en forudsætning for, at vi kan være en førende forsyningsvirksomhed. For at nå vores mål i Strategi 2020 iværksætter vi en lang række tiltag i forhold til medarbejderne, kundeservice og samarbejde med andre forsyninger, institutioner og virksomheder. Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder løbende på at skabe et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø og dermed sikre, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Vi vil gerne takke alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Forsyning, fordi de har været med til at skabe de gode resultater, vi har opnået i Med venlig hilsen Per Plannthin Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Direktør Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S 5

6 Året, der gik 2013 har været et år med mange nye projekter for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vi har løbende renoveret kloaknettet og har gennemført flere store projekter, der er med til at sikre, at vi kan håndtere de store regnmængder, som kommer fremover som følge af klimaforandringer. Vi har i 2013 etableret flere klimatilpasningsprojekter, som har medvirket til at begrænse forureningen af vores søer og vandløb samt reduceret risikoen for oversvømmelse i flere områder. I september fik vi indviet vores nye avancerede membran-anlæg (MBR) på Mølleåværket. På affaldsområdet har vi udvidet åbningstiden på genbrugspladsen ligesom der har været fokus på, hvor meget affald, der kan være i containerne. Jo større fyldningsgrad, jo bedre økonomi for både os og kunderne. På vand renoverer vi løbende vandledningerne, så vandspildet kan reduceres. Derudover overtog vi i slutningen af 2013 vandforsyningen i Brede. Vi har desuden haft fokus på kommunikation og arbejdet med forskellige personalepolitikker samt leder- og medarbejderudvikling. Året, der kommer I 2014 fortsætter vi med at udmønte vores Strategi 2020 i målbare resultater, som vi skal gennemføre i vores daglige arbejde. På affaldsområdet vil vi arbejde med planlægningen af affaldssortering hos de enkelte husstande i kommunen. Regeringen vedtog Affalds-Ressourcestrategien i efteråret 2013, som siger, at vi fremover skal sortere vores affald. Vi regner med, at vi i 2015 er klar med udrulningen af en ny affaldssorteringsordning i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. Forsyningssekretariatet har i december 2013 godkendt tre klimaprojekter til sikring mod oversvømmelse ved kraftige skybrud. De skal gennemføres i 2014 og To af projekterne skal laves i Sorgenfrigård Nord og i Bondebyen, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, og det tredje projekt skal laves ved Agervang, i samarbejde med Lyngby Boligselskab. Det mest spektakulære klimatilpasningsprojekt i de kommende år er imidlertid Fæstningskanalen. Vi er ved årsskiftet 2013/2014 gået i gang med projektering og de første arkæologiske udgravninger med arkæologer fra Kroppedal Museum. I 2014 vil vi også fastlægge den fremtidige vandforsyningsstruktur. Vi har undersøgt tilstanden på vores to vandværker og på kildepladserne, hvor vi indvinder vand til drikkevand. Undersøgelsen skal danne baggrund for den fremtidige vandindvinding indenfor kommunen, der udgør ca. en tredjedel af det samlede forbrug. 6

7 Økonomi Økonomiske hoved- og nøgletal 2013 Lyngby- Taarbæk Forsyning Service A/S Mølleåværket A/S Lyngby- Taarbæk Forsyning Spilde vand A/S Lyngby- Taarbæk Forsyning Vand A/S Lyngby- Taarbæk Forsyning Affald A/S Hovedtal (tkr.) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad 1,3% 13,9% 9,1% 20,8% 3,6% Afkast af den investerede kapital -25,2% 3,8% 1,9% 2,8% 26,9% Bruttomargin - 18,6% ,6% Soliditetsgrad 18,5% 84,4% 82,1% 75,4% 2,0% Egenkapitalforrentning 14,4% 1,3% 1,4% 1,9% 0,0% Definitioner på nøgletal: Overskudsgrad (Resultat af primær drift X 100) / Nettoomsætning Afkast af den investerede kapital (Resultat af primær drift X 100) / Gennemsnitlig investeret kapital Bruttomargin (Bruttoresultat X 100) / Nettoomsætningen Soliditetsgrad (Egenkapital ultimo X 100) / Passiver i alt ultimo Egenkapitalforrentning (Ordinært resultat efter skat X 100) / Gennemsnitlig egenkapital 7

8 Økonomisk udvikling Økonomisk set har Lyngby-Taarbæk Forsyning haft en tilfredsstillende udvikling, siden selskaberne blev dannet i Driftsomkostningerne er fortsat faldende i selskaberne Spildevand, Mølleåværket og Affald, hvilket skyldes, at virksomheden fortsat arbejder fokuseret på effektiviseringer. Driftsomkostningerne i Vand er stort set som i Udviklingen i driftsomkostninger FADO Mølleåværket Spildevand Vand Affald Faktiske driftsomkostninger M. kr Mølleåværket Spildevand Vand Affald Mølleåværket 2013: Ekstraordinær indtægt afgift 1,1 mio. kr. Omkostningsreduktion membrananlæg: 2,7 mio. kr. Affald 2012: Omkostning på 3,01 mio.kr. vedr. Vestforbrænding for 2013 er flyttet fra

9 På investeringssiden har perioden været præget af høje investeringer og mange udviklingsinitiativer i selskaberne Vand, Spildevand og Mølleåværket for at sikre en sikker og effektiv drift. I spildevand har vi afsluttet flere større projekter blandt andet bassinfornyelse ved Frem. Faktiske investeringer Investeringer Mølleåværket Spildevand Vand Faktiske investeringer Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,3 68,8 56,3 33,5 36,5 32,0 27,1 30,0 26,3 19,2 14,6 10,0 7,0 Mølleåværket Spildevand Vand 26,

10 Vandpriser Prisen for vand i Lyngby-Taarbæk Forsyning er fra faldet med ca 13 kr. pr. kubikmeter svarende til 20%. Det betyder, at en husstand sparer ca kr. om året i forhold til Faldet skyldes primært de effektivi seringer, som er gennemført i virksomheden. Udvikling i vandpriser Takster Vandafgift Statsafgift (Grøn afgift) Drikkevandsbidrag (Statslig afgift) Vandafledningsafgift Moms Vandpris i alt (kr. pr. m 3 ) inklusiv moms ,02 5,00-32,38 12,60 63, ,49 5,23 0,67 27,97 11,58 57, ,75 5,46 0,67 21,30 10,05 50, ,34 5,46 0,67 18,25 9,93 49,65 En husstands vandudgift Kroner Moms og afgifter Spildevand Vand Forudsætninger: En gennemsnitlig husstand består af 2,15 personer og har et årligt forbrug på i alt 85,0 m 3. Tal fra DST og DANVA 10

11 Prisen på en kubikmeter vand i 2014 er fortsat faldende. Som det fremgår af figuren har Lyngby-Taarbæk den næst billigste pris i Nordsjælland ved et gennemsnitligt vandforbrug. Vandprisen for en husstand i Egedal Helsingør Rudersdal Allerød Fredensborg Frederikssund Gribskov Halsnæs Hillerød Hørsholm Lyngby-Taarbæk Nordvand Spildevand Vand DANVA gennemsnit

12 Affald Bedre kundeservice Øget kommunikation på affaldsområdet I 2013 har vi på affaldsområdet blandt andet haft fokus på kundeservice og på at informere vores kunder endnu bedre omkring vores affaldsordninger og de tilbud, vi har på området. Derfor har vi gennemført en workshop om, hvordan vores kunder opfatter os, og hvad vores kunder ønsker. Dette har blandt andet mundet ud i en række forbedringer på vores hjemmeside og flere nye tryksager. Nye tiltag på genbrugspladsen Vi vil gerne kunne servicere både vores private og erhvervs kunder bedre. Derfor har vi i 2013 forlænget vores åbningstid på genbrugsstationen med to timer ekstra om dagen. Nye affaldsløsninger I 2013 udkom regeringens nye ressourcestrategi Danmark uden Affald, som sætter samlede mål for genanvendelse af affald i Danmark. For private husstande betyder det, at der i fremtiden skal sorteres betydeligt mere affald til genanvendelse end i dag. Vi planlægger i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune disse nye tiltag som gør, at målene i regeringens ressourcestrategi bliver opfyldt. Det vil indebære, at kunderne i nogen grad får mulighed for at sortere deres affald derhjemme i forskellige fraktioner. Derudover har vi længe gerne villet kunne tilbyde vores kunder at aflevere deres aflagte men stadig gode og brugbare ting til direkte genbrug, så andre kan få glæde af dem. I 2013 har vi derfor indledt et samarbejde med foreningen Pakhuset, som indsamler, istandsætter og sælger de genbrugelige ting, som vores kunder kommer med. Det er et projekt, som blev indviet i starten af I 2013 har vi på vores genbrugsplads haft fokus på, hvor meget affald, der kommer i containeren, før den køres væk til videre behandling. Dette har betydning for både økonomien og miljøet, da mere affald i containerne betyder færre kørsler og derfor mindre udgifter. I 2013 opfyldte vi de mål, som vi havde sat for fyldningsgraderne, og har dermed haft en betydelig økonomisk og miljømæssig gevinst. 12

13 Direktør Per Plannthin og formand for kommunens Teknik og Miljø Udvalg Mette S. Olsen åbner Direkte Genbrug. Affald i tal Vi henter affald fra ca husstande i Lyngby-Taarbæk. Vi havde ca besøg på vores genbrugsplads i I 2012 havde vi ca Faldet skyldes blandt andet, at Gentofte Kommune i 2013 genåbnede sin nye genbrugsplads. 13

14 Vandspild I 2012 var vores vandspild 9,7% I 2013 var vores vandspild faldet til 8,8% Vand i tal ,8 milliarder liter = mængden af vand, som vi i 2013 sendte ud til vores kunder. 56 år = vandledningernes gennemsnitsalder. 212 km = den samlede længde af alle Lyngby- Taarbæks vandledninger. Ca. 2 mio. liter vand køber vi årligt fra Sjælsø Vandværk. Ca. 1 mio. liter vand produceres på vores to vandværker. 14

15 Drikkevand Højere drikkevandskvalitet I 2013 har vi fortsat arbejdet med at øge forsyningssikkerheden. Vi har løbende fokus på alle dele af vandforsyningen fra der, hvor vi indvinder grundvandet, over vores to vandværker og ud til vores kunder. I 2013 begyndte vi arbejdet med at indføre Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS). Det er en metode, der sikrer ekstra høj produktionssikkerhed, fordi man vurderer risikoen for forurening på alle trin i produktionen af drikkevand. Det er en avanceret teknisk metode, der betyder, at vi kan forebygge endnu bedre mod forurening af drikkevandet end tidligere. Indførelsen af DDS regner vi med er færdig ved udgangen af 2014, og vi arbejder på at blive ISO-certificeret i løbet af det kommende år. Mindre vandspild Vi har i 2013 arbejdet med opdeling af vores vandledningsnet i mindre sektioner for bedre at kunne finde huller og brud på vandledningerne. Sektionerne overvåges, så vi bedre kan se, hvor der opstår brud på vandledningerne. Ved at tage hånd om disse brud kan vi fremover mindske vandspildet af vores drikkevand. I 2013 har vi samlet renoveret 6 kilometer vandledninger. Vandmålere skal udskiftes minimum hver 6. år for at sikre en nøjagtig måling. I 2013 udskiftede vi målere. I 2012 var det tal Vandforsyning i Brede Vandforsyningen i Brede har i mange år været ejet af Nationalmuseet og Brede Værk. Brede Vandværk viste sig ved flere undersøgelser at være udtjent. Lyngby-Taarbæk Forsyning overtog derfor vandforsyningen til alle ejendommene i Brede. Vandledningerne blev i den forbindelse renoveret. Drikkevand fra Dyrehaven Da der er fokus på at indvinde drikkevand så lokalt som muligt, har vi det sidste års tid foretaget undersøgelser i et område i Dyrehaven for at se, om vi kan hente vand op i Dyrehaven. Vores undersøgelser er indtil videre positive, så hvis de holder stik, vil vi på sigt skulle købe mindre mængder vand fra Sjælsø Vandværk. For at sikre kvaliteten af ledningsnettet foretager vi løbende renovering af vandledningerne. I 2013 afsluttede vi et omfattende renoveringsarbejde i Virum og Taarbæk, hvor alle vandledninger nu er helt nye. 15

16 Spildevand Unikke klimatilpasningsløsninger Klimaforandringerne og de stigende nedbørsmængder udfordrer vores eksisterende kloaknet og øger i naturen til vandløb og søer. Sådanne forløb har vi Regnvandet ledes i separate forløb fra vejene og ud behovet for nytænkning. Vi har derfor udarbejdet en blandt andet lagt på flere veje omkring Chr. Winthers strategi, hvor vi vender udfordringen med stigende Vej og Sophus Schandorphs Vej, så beboerne i dette nedbørsmængder til en samfundsmæssig bæredygtig område får afhjulpet de kloakproblemer, som de tidligere har Storcenter. haft i forbindelse Den med reetablerede store skybrud. Fæstningskanal skal Kortet viser og helhedsplanen miljømæssig gevinst. for Kanalvejsområdet nord for Lyngby i funktionelt og arkitektonisk i forhold til Kanalvejsprojektet. Vi ser regnvand som en ressource. Derfor arbejder vi i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om at få ledt regnvandet fra centrum af Lyngby til den gamle Fæstningskanal. Ligesom landets øvrige forsyningsselskaber står Lyngby-Taarbæk Forsyning over for at skulle tilpasse kom gammelt spildevandsbassin. kloaksystem Fæstningskanalen til større og kraftigere regnskyl samt skærpede krav til udledning til recipienter som følge af S ner. Lyngby-Taarbæk Ved at genoplive Kommune den gamle fæstningskanal og Lyngby-Taarbæk får man løst Der Forsyning er nu anlagt har et moderne en forpligtelse bassin, som er til mere at løse end disse udfordr en rimelig udfordringen årrække. med de øgede regnmængder samtidig med, at man får genskabt et stykke lokalt kulturhistorie. Forundersøgelsen til projektet gik i gang i 2013 i samarbejde med Kroppedal Museum. Lyngby-Taarbæk Klimatilpassede Forsyning spildevandsprojekter har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Bassinet er selvrensende, Kommune så vores medarbejdere udført en ikke række forundersø hovedvægt For på at afhjælpe miljø, problemer hydraulik med og oversvømmelse økonomi. arbejder Der foreligger længere på behøver nuværende at have dykkerudstyr tidspunkt og iltflasker forundersøgelser på, i for oplæg, en Business vi i andre områder Case med med at adskille vurdering regnvandet af fra projektets når de realiserbarhed skal rense bassinet. samt en Køreplan for projektet. D spildevandet, så vi minimerer risikoen for forurening af kort sammenfatning af forundersøgelserne. vandløb og søer. Brovænget og Frem er ligeledes to store spildevandsprojekter, som blev gennemført i Beboerne omkring Brovænget har ofte oplevet lugtgener fra Kollelev Mose. Lugtgenerne stammede fra mange overløb fra et dobbelt så stort som det gamle og som styres efter avancerede teknikker, så der stort set kun løber regnvand til mosen. Renoveringen har medført, at Kollelev En reetablering af Fæstningskanalen vil være et tiltag, der kan medvirke til at løse afledningsbehovene fo omkring Lyngby Storcenter og de byområder, der grænser op til kanalen. Mose får en betydelig forbedret miljøtilstand. En ekstra gevinst i forbindelse med det nye bassin er, at de arbejdsmiljømæssige forhold er forbedret væsentligt. Udløb Mølleåen FÆSTNINGSKANALEN Lyngby Hovedgade Lyngby Storcenter Klampenborgvej Firskovvej Regnvandet Det fra forventede byen forløb ledes af Fæstningskanalen. via den reetablerede Fæstningskanal fra Ermelundskilen i øst til Lyngby Hovedgade i ves ende udledes i Mølleåen. 16

17 Det eksisterende spildevandsbassin ved Nørgårdsvej er blevet ombygget og renoveret, og der er anlagt et nyt supplerende bassin og et nyt overløbsbygværk. For at undgå oversvømmelser midt i Lyngby ved ekstreme skybrud er bassinet i lighed med bassinet i Brovænget udstyret med teknologi, så vi sikrer det bedst mulige arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Ved Fortunen har vi på udvalgte strækninger lagt rør ned, der er med til at opmagasinere regnvand og dermed hindre oversvømmelser. Vi har ligeledes løbende renoveret og ombygget flere regnvandsbassiner i Mølleå-oplandet, så også de er gearede til at tage større mængder regnvand i området. Løbende renovering af kloakkerne Vi renoverer løbende kloaknettet på baggrund af vurderinger af kloaknettets alder og belastning. Renovering af kloakkerne er et vigtigt led i bestræbelserne på at undgå udsivning af spildevand. Vi planlægger altid renoveringsarbejde, så vi generer vores kunder mindst muligt. Vi har løbende kontakt til andre ledningsejere f.eks. Dong Energy og TDC og koordinerer vores renoveringsarbejde med dem. Det var blandt andet tilfældet i Taarbæk, hvor vi i 2013 afsluttede et større renoveringsarbejde af de eksisterende kloakog vandledninger i et samarbejde med Dong Energy. 17

18 18

19 Mølleåværket Nordeuropas mest avancerede renseanlæg Mølleåværket er et af Nordeuropas mest avancerede renseanlæg for spildevand, hvor vi årligt renser spildevand for kunder i Gladsaxe, Rudersdal, Gentofte og selvfølgelig Lyngby-Taarbæk Kommune. Det sker med hjælp af et avancerede MBR (Membran Bioreaktor) anlæg fra Med en forbedret rensning opnår vi en langt mere miljøvenlig proces med fine målinger på det rensede spildevand. Flere af vores medarbejdere har nu fået indsigt i de forskellige processer i anlægget. Vi har i 2013 valgt også at hjemtage Mølleåværkets slamforbrænding, som før lå hos en ekstern underleverandør. Det betyder, at vi nu selv står for driften og vedligeholdelsen af hele anlægget. På grund af Mølleåværkets forøgede kapacitet blev det i 2013 besluttet, at renseanlægget Rundforbi i Rudersdal Kommune skal lede spildevand til Mølleåværket. Renset spildevand i alt m : m : m : m 3 Den totale mængde spildevand, der er behandlet i 2013 er m3. Dette er noget mindre end de foregående år, hvilket skyldes at der i 2013 var mindre regnmængder end de foregående år. Den avancerede rensning i MBR anlægget giver spildevand, der næsten er på højde med vand, der kan drikkes. Det har et lavt indhold af næringsstoffer, og det er renset grundigt for fosfor og kvælstof, og er til gavn for vandmiljøet generelt. 19

20 Personale Det gode samarbejde I 2013 har der været fokus på at udvikle det gode samarbejde på alle niveauer i organisationen. Vi har blandt andet fokuseret meget på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Personalepolitikker For at styrke den fælles organisationskultur og vores værdier har vi udarbejdet flere personalepolitikker, så vores medarbejdere og ledere kender og repræsenterer de samme holdninger og benytter ens redskaber i det daglige arbejde. Derfor har Trivselsgruppen bestående af medarbejdere og ledere udarbejdet en sygefraværspolitik, som beskriver vores sygefraværsopfølgning, så vores medarbejdere føler sig godt behandlet ved eventuel sygdom. For hele tiden at udvikle vores medarbejdere blev vores koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) revideret i foråret, så den stemmer overens med vores medarbejderstrategi. Vi har derudover gennemført lederudviklingssamtaler (LUS) for at udvikle vores ledere og deres kompetencer. Person - og teamudvikling I 2013 har vi desuden arbejdet med brugen af DISC personlighedsanalysen, hvor vi har udviklet et koncept for det gode samarbejde i ledelsen og i vores teams. Her har vi arbejdet med, hvordan forskellige profiltyper styrker og komplementerer hinanden. Initiativer i 2014 Person og teamudviklingen vil fortsætte i Derudover vil vi i 2014 gennemføre en strategisk kompetenceanalyse, som vil synliggøre, hvordan vi skal udvikle vores ledere og medarbejdere, så vi kan nå vores mål i Strategi Derudover skal Trivselsgruppen arbejde med en stress- og mobbepolitik. Vi arbejder ligeledes videre med fokus på arbejdsglæde og trivsel. Vi forventer blandt andet at gennemføre en ny trivselsunder søgelse i Medarbejdere i tal I 2013 var der gennemsnit 79 fuldtidsbeskæftiget ansat ved Lyngby Taarbæk Forsyning A/S. Sygefraværet er i 2013 blevet nedbragt til 11,78 dage pr. person mod 15,8 dage pr. person i Korrigeret for langtidssygdom var det gennemsnitlige sygefravær 6,77 dage pr. medarbejder mod 8,65 i

21 Selskabsstruktur Selskaber i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har to selvstændige bestyrelser, en for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og en for Mølleåværket A/S, der udover Lyngby-Taarbæk kommune også er ejet af Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner. Der er repræsentanter fra hver af disse kommuner repræsenteret i bestyrelsen. Som noget helt nyt skal der fremover vælges forbrugerrepræsentanter. Dette valg blev gennemført i efteråret, og der er nu valgt to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for selskaberne Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Derudover er der valgt tre medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Selskaber i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S 100 % Lyngby-Taarbæk Forsyning Service A/S 50,2 % Mølleåværket A/S 100 % Lyngby- Taarbæk Forsyning Spildevand A/S 100 % Lyngby- Taarbæk Forsyning Vand A/S 100 % Lyngby- Taarbæk Forsyning Affald A/S Organisation Direktør Vicedirektør Økonomichef Vand Spildevand Affald Mølleværket Økonomi & kundeservice Direktion: Direktør Per Plannthin Vicedirektør Ellen Langfrits Økonomichef Marianne Taanum Bak 21

22 Grønt regnskab I nedenstående skema kan du se Lyngby-Taarbæk Forsynings miljøresultater og se udviklingen i indsamling af affald og vores el forbrug. Grønt regnskab Affald og genanvendelse (Tons) Dagrenovation og lignende affald Haveaffald i alt Glas til genbrug via kubeordningen Papir til genbrug via kubeordningen Affald og genanvendelse i alt , Storskraldsordningen (Tons) Aviser og papir Flasker og glas Jern og metal Hård plast 1 3 Kølemøbler Elektronik Stort og småt brændbart Storskraldsordningen i alt Genbrugsstationen (Tons) Brændbart Genanvendelse Deponering Elskrot, lyskilder og farligt affald Genbrugsstationen i alt

23 Grønt regnskab fortsat Vandforsyning (1000 m 3 ) Udpumpet vand i alt 4.119* Vand leveret til forbrug (Vandsalg) 3.718* Spildprocent 9,7 9,9 9,8 9,7 8,8 Renseanlæg Mølleåværket Vandmængde, 1000 m Udledt organisk stof (COD) til Øresund, Tons Udledt organisk stof (BOD) til Øresund, Tons Udledt suspenderet stof til Øresund, Tons Udledt kvælstof til Øresund, Tons Udledt fosfor til Øresund, Tons 7,9 9,6 11,0 9,2 5 Produceret biogas m Energi (MWh) Elforbrug, genbrugspladsen Elforbrug, vandforsyningen Elforbrug, kloakforsyningen Elforbrug, administrationen Elforbrug, Mølleåværket Energiforbrug i alt *) Perioden dækker 16 måneder fra 01/09/08 til 31/12/09. 23

24 Kontaktoplysninger: Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby Tlf.: mail: hjemmeside: Åbningstider: mandag torsdag kl fredag kl Genbrugspladsen Firskovvej Kgs. Lyngby Åbningstider: Hverdage kl , weekend og helligdage kl , undtagen juleaftensdag, 1. juledag, nytårsaftensdag og nytårsdag, hvor der er lukket

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E GRØNT REGNSKAB 2011 LLYYNNG G BBY Y- - TTAAAARRBBÆ O MMMM UN EE ÆKK KKO UN Indhold Forord...4 Klimakommunens resultater CO2-status...6 Når vi færdes i trafikken...8 Når vi bruger vand...10 Når vandet

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN 5 vigtige indsatsområder FREM MOD 2018 Effektiv forretningsdrift, samarbejde, sikker drift, øget kundefokus og strategisk kompetenceudvikling. Det er Halsnæs Forsynings

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Ledelsesberetning KE koncernen 16 Varme 28 Bygas 32 Fjernkøling

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Dit lokale forsyningsselskab

Dit lokale forsyningsselskab Dit lokale forsyningsselskab Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning A/S har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere