Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk."

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 2 Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

3 Indhold 05 Forord 06 Året, der gik 06 Året, der kommer 07 Økonomi 08 Økonomisk udvikling 10 Vandpriser 12 Affald 15 Drikkevand 16 Spildevand 19 Mølleåværket 20 Personale 21 Selskabsstruktur 22 Grønt regnskab 3

4 4

5 Forord Lyngby-Taarbæk Forsyning har været igennem en rivende udvikling de seneste år, hvor vi har investeret, effektiviseret og arbejdet med bæredygtige og innovative løsninger alt sammen med et klart mål for øje: at sikre forsyningen til vores kunder på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. Vores ansatte arbejder hver dag for at sikre drikkevand af højest mulig kvalitet, aflede spildevandet på den mest effektive måde og rense vandet så grundigt som teknologisk muligt. Vi har i vores arbejde med at bortskaffe affald fokus på at højne genanvendelsesprocenten og sortere affaldet omhyggeligt til gavn for miljøet og vores kunders pengepung. I 2013 har Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejdet fokuseret med at etablere bæredygtige og innovative løsninger. Vi har brugt mange kræfter på at ruste os til fremtidens krav om ressourceudnyttelse på affald, klima og miljøområdet og fremtidssikre vores anlæg med den nyeste teknologi. Vi har i 2013 arbejdet med en ny strategi for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Strategi 2020 beskriver, hvordan vi vil udvikle os til Nordsjællands førende multiforsyning. Lyngby-Taarbæk Forsyning er en veldrevet virksomhed med en sund økonomi. Det er en forudsætning for, at vi kan være en førende forsyningsvirksomhed. For at nå vores mål i Strategi 2020 iværksætter vi en lang række tiltag i forhold til medarbejderne, kundeservice og samarbejde med andre forsyninger, institutioner og virksomheder. Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder løbende på at skabe et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø og dermed sikre, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Vi vil gerne takke alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Forsyning, fordi de har været med til at skabe de gode resultater, vi har opnået i Med venlig hilsen Per Plannthin Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Direktør Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S 5

6 Året, der gik 2013 har været et år med mange nye projekter for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vi har løbende renoveret kloaknettet og har gennemført flere store projekter, der er med til at sikre, at vi kan håndtere de store regnmængder, som kommer fremover som følge af klimaforandringer. Vi har i 2013 etableret flere klimatilpasningsprojekter, som har medvirket til at begrænse forureningen af vores søer og vandløb samt reduceret risikoen for oversvømmelse i flere områder. I september fik vi indviet vores nye avancerede membran-anlæg (MBR) på Mølleåværket. På affaldsområdet har vi udvidet åbningstiden på genbrugspladsen ligesom der har været fokus på, hvor meget affald, der kan være i containerne. Jo større fyldningsgrad, jo bedre økonomi for både os og kunderne. På vand renoverer vi løbende vandledningerne, så vandspildet kan reduceres. Derudover overtog vi i slutningen af 2013 vandforsyningen i Brede. Vi har desuden haft fokus på kommunikation og arbejdet med forskellige personalepolitikker samt leder- og medarbejderudvikling. Året, der kommer I 2014 fortsætter vi med at udmønte vores Strategi 2020 i målbare resultater, som vi skal gennemføre i vores daglige arbejde. På affaldsområdet vil vi arbejde med planlægningen af affaldssortering hos de enkelte husstande i kommunen. Regeringen vedtog Affalds-Ressourcestrategien i efteråret 2013, som siger, at vi fremover skal sortere vores affald. Vi regner med, at vi i 2015 er klar med udrulningen af en ny affaldssorteringsordning i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. Forsyningssekretariatet har i december 2013 godkendt tre klimaprojekter til sikring mod oversvømmelse ved kraftige skybrud. De skal gennemføres i 2014 og To af projekterne skal laves i Sorgenfrigård Nord og i Bondebyen, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, og det tredje projekt skal laves ved Agervang, i samarbejde med Lyngby Boligselskab. Det mest spektakulære klimatilpasningsprojekt i de kommende år er imidlertid Fæstningskanalen. Vi er ved årsskiftet 2013/2014 gået i gang med projektering og de første arkæologiske udgravninger med arkæologer fra Kroppedal Museum. I 2014 vil vi også fastlægge den fremtidige vandforsyningsstruktur. Vi har undersøgt tilstanden på vores to vandværker og på kildepladserne, hvor vi indvinder vand til drikkevand. Undersøgelsen skal danne baggrund for den fremtidige vandindvinding indenfor kommunen, der udgør ca. en tredjedel af det samlede forbrug. 6

7 Økonomi Økonomiske hoved- og nøgletal 2013 Lyngby- Taarbæk Forsyning Service A/S Mølleåværket A/S Lyngby- Taarbæk Forsyning Spilde vand A/S Lyngby- Taarbæk Forsyning Vand A/S Lyngby- Taarbæk Forsyning Affald A/S Hovedtal (tkr.) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad 1,3% 13,9% 9,1% 20,8% 3,6% Afkast af den investerede kapital -25,2% 3,8% 1,9% 2,8% 26,9% Bruttomargin - 18,6% ,6% Soliditetsgrad 18,5% 84,4% 82,1% 75,4% 2,0% Egenkapitalforrentning 14,4% 1,3% 1,4% 1,9% 0,0% Definitioner på nøgletal: Overskudsgrad (Resultat af primær drift X 100) / Nettoomsætning Afkast af den investerede kapital (Resultat af primær drift X 100) / Gennemsnitlig investeret kapital Bruttomargin (Bruttoresultat X 100) / Nettoomsætningen Soliditetsgrad (Egenkapital ultimo X 100) / Passiver i alt ultimo Egenkapitalforrentning (Ordinært resultat efter skat X 100) / Gennemsnitlig egenkapital 7

8 Økonomisk udvikling Økonomisk set har Lyngby-Taarbæk Forsyning haft en tilfredsstillende udvikling, siden selskaberne blev dannet i Driftsomkostningerne er fortsat faldende i selskaberne Spildevand, Mølleåværket og Affald, hvilket skyldes, at virksomheden fortsat arbejder fokuseret på effektiviseringer. Driftsomkostningerne i Vand er stort set som i Udviklingen i driftsomkostninger FADO Mølleåværket Spildevand Vand Affald Faktiske driftsomkostninger M. kr Mølleåværket Spildevand Vand Affald Mølleåværket 2013: Ekstraordinær indtægt afgift 1,1 mio. kr. Omkostningsreduktion membrananlæg: 2,7 mio. kr. Affald 2012: Omkostning på 3,01 mio.kr. vedr. Vestforbrænding for 2013 er flyttet fra

9 På investeringssiden har perioden været præget af høje investeringer og mange udviklingsinitiativer i selskaberne Vand, Spildevand og Mølleåværket for at sikre en sikker og effektiv drift. I spildevand har vi afsluttet flere større projekter blandt andet bassinfornyelse ved Frem. Faktiske investeringer Investeringer Mølleåværket Spildevand Vand Faktiske investeringer Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,3 68,8 56,3 33,5 36,5 32,0 27,1 30,0 26,3 19,2 14,6 10,0 7,0 Mølleåværket Spildevand Vand 26,

10 Vandpriser Prisen for vand i Lyngby-Taarbæk Forsyning er fra faldet med ca 13 kr. pr. kubikmeter svarende til 20%. Det betyder, at en husstand sparer ca kr. om året i forhold til Faldet skyldes primært de effektivi seringer, som er gennemført i virksomheden. Udvikling i vandpriser Takster Vandafgift Statsafgift (Grøn afgift) Drikkevandsbidrag (Statslig afgift) Vandafledningsafgift Moms Vandpris i alt (kr. pr. m 3 ) inklusiv moms ,02 5,00-32,38 12,60 63, ,49 5,23 0,67 27,97 11,58 57, ,75 5,46 0,67 21,30 10,05 50, ,34 5,46 0,67 18,25 9,93 49,65 En husstands vandudgift Kroner Moms og afgifter Spildevand Vand Forudsætninger: En gennemsnitlig husstand består af 2,15 personer og har et årligt forbrug på i alt 85,0 m 3. Tal fra DST og DANVA 10

11 Prisen på en kubikmeter vand i 2014 er fortsat faldende. Som det fremgår af figuren har Lyngby-Taarbæk den næst billigste pris i Nordsjælland ved et gennemsnitligt vandforbrug. Vandprisen for en husstand i Egedal Helsingør Rudersdal Allerød Fredensborg Frederikssund Gribskov Halsnæs Hillerød Hørsholm Lyngby-Taarbæk Nordvand Spildevand Vand DANVA gennemsnit

12 Affald Bedre kundeservice Øget kommunikation på affaldsområdet I 2013 har vi på affaldsområdet blandt andet haft fokus på kundeservice og på at informere vores kunder endnu bedre omkring vores affaldsordninger og de tilbud, vi har på området. Derfor har vi gennemført en workshop om, hvordan vores kunder opfatter os, og hvad vores kunder ønsker. Dette har blandt andet mundet ud i en række forbedringer på vores hjemmeside og flere nye tryksager. Nye tiltag på genbrugspladsen Vi vil gerne kunne servicere både vores private og erhvervs kunder bedre. Derfor har vi i 2013 forlænget vores åbningstid på genbrugsstationen med to timer ekstra om dagen. Nye affaldsløsninger I 2013 udkom regeringens nye ressourcestrategi Danmark uden Affald, som sætter samlede mål for genanvendelse af affald i Danmark. For private husstande betyder det, at der i fremtiden skal sorteres betydeligt mere affald til genanvendelse end i dag. Vi planlægger i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune disse nye tiltag som gør, at målene i regeringens ressourcestrategi bliver opfyldt. Det vil indebære, at kunderne i nogen grad får mulighed for at sortere deres affald derhjemme i forskellige fraktioner. Derudover har vi længe gerne villet kunne tilbyde vores kunder at aflevere deres aflagte men stadig gode og brugbare ting til direkte genbrug, så andre kan få glæde af dem. I 2013 har vi derfor indledt et samarbejde med foreningen Pakhuset, som indsamler, istandsætter og sælger de genbrugelige ting, som vores kunder kommer med. Det er et projekt, som blev indviet i starten af I 2013 har vi på vores genbrugsplads haft fokus på, hvor meget affald, der kommer i containeren, før den køres væk til videre behandling. Dette har betydning for både økonomien og miljøet, da mere affald i containerne betyder færre kørsler og derfor mindre udgifter. I 2013 opfyldte vi de mål, som vi havde sat for fyldningsgraderne, og har dermed haft en betydelig økonomisk og miljømæssig gevinst. 12

13 Direktør Per Plannthin og formand for kommunens Teknik og Miljø Udvalg Mette S. Olsen åbner Direkte Genbrug. Affald i tal Vi henter affald fra ca husstande i Lyngby-Taarbæk. Vi havde ca besøg på vores genbrugsplads i I 2012 havde vi ca Faldet skyldes blandt andet, at Gentofte Kommune i 2013 genåbnede sin nye genbrugsplads. 13

14 Vandspild I 2012 var vores vandspild 9,7% I 2013 var vores vandspild faldet til 8,8% Vand i tal ,8 milliarder liter = mængden af vand, som vi i 2013 sendte ud til vores kunder. 56 år = vandledningernes gennemsnitsalder. 212 km = den samlede længde af alle Lyngby- Taarbæks vandledninger. Ca. 2 mio. liter vand køber vi årligt fra Sjælsø Vandværk. Ca. 1 mio. liter vand produceres på vores to vandværker. 14

15 Drikkevand Højere drikkevandskvalitet I 2013 har vi fortsat arbejdet med at øge forsyningssikkerheden. Vi har løbende fokus på alle dele af vandforsyningen fra der, hvor vi indvinder grundvandet, over vores to vandværker og ud til vores kunder. I 2013 begyndte vi arbejdet med at indføre Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS). Det er en metode, der sikrer ekstra høj produktionssikkerhed, fordi man vurderer risikoen for forurening på alle trin i produktionen af drikkevand. Det er en avanceret teknisk metode, der betyder, at vi kan forebygge endnu bedre mod forurening af drikkevandet end tidligere. Indførelsen af DDS regner vi med er færdig ved udgangen af 2014, og vi arbejder på at blive ISO-certificeret i løbet af det kommende år. Mindre vandspild Vi har i 2013 arbejdet med opdeling af vores vandledningsnet i mindre sektioner for bedre at kunne finde huller og brud på vandledningerne. Sektionerne overvåges, så vi bedre kan se, hvor der opstår brud på vandledningerne. Ved at tage hånd om disse brud kan vi fremover mindske vandspildet af vores drikkevand. I 2013 har vi samlet renoveret 6 kilometer vandledninger. Vandmålere skal udskiftes minimum hver 6. år for at sikre en nøjagtig måling. I 2013 udskiftede vi målere. I 2012 var det tal Vandforsyning i Brede Vandforsyningen i Brede har i mange år været ejet af Nationalmuseet og Brede Værk. Brede Vandværk viste sig ved flere undersøgelser at være udtjent. Lyngby-Taarbæk Forsyning overtog derfor vandforsyningen til alle ejendommene i Brede. Vandledningerne blev i den forbindelse renoveret. Drikkevand fra Dyrehaven Da der er fokus på at indvinde drikkevand så lokalt som muligt, har vi det sidste års tid foretaget undersøgelser i et område i Dyrehaven for at se, om vi kan hente vand op i Dyrehaven. Vores undersøgelser er indtil videre positive, så hvis de holder stik, vil vi på sigt skulle købe mindre mængder vand fra Sjælsø Vandværk. For at sikre kvaliteten af ledningsnettet foretager vi løbende renovering af vandledningerne. I 2013 afsluttede vi et omfattende renoveringsarbejde i Virum og Taarbæk, hvor alle vandledninger nu er helt nye. 15

16 Spildevand Unikke klimatilpasningsløsninger Klimaforandringerne og de stigende nedbørsmængder udfordrer vores eksisterende kloaknet og øger i naturen til vandløb og søer. Sådanne forløb har vi Regnvandet ledes i separate forløb fra vejene og ud behovet for nytænkning. Vi har derfor udarbejdet en blandt andet lagt på flere veje omkring Chr. Winthers strategi, hvor vi vender udfordringen med stigende Vej og Sophus Schandorphs Vej, så beboerne i dette nedbørsmængder til en samfundsmæssig bæredygtig område får afhjulpet de kloakproblemer, som de tidligere har Storcenter. haft i forbindelse Den med reetablerede store skybrud. Fæstningskanal skal Kortet viser og helhedsplanen miljømæssig gevinst. for Kanalvejsområdet nord for Lyngby i funktionelt og arkitektonisk i forhold til Kanalvejsprojektet. Vi ser regnvand som en ressource. Derfor arbejder vi i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om at få ledt regnvandet fra centrum af Lyngby til den gamle Fæstningskanal. Ligesom landets øvrige forsyningsselskaber står Lyngby-Taarbæk Forsyning over for at skulle tilpasse kom gammelt spildevandsbassin. kloaksystem Fæstningskanalen til større og kraftigere regnskyl samt skærpede krav til udledning til recipienter som følge af S ner. Lyngby-Taarbæk Ved at genoplive Kommune den gamle fæstningskanal og Lyngby-Taarbæk får man løst Der Forsyning er nu anlagt har et moderne en forpligtelse bassin, som er til mere at løse end disse udfordr en rimelig udfordringen årrække. med de øgede regnmængder samtidig med, at man får genskabt et stykke lokalt kulturhistorie. Forundersøgelsen til projektet gik i gang i 2013 i samarbejde med Kroppedal Museum. Lyngby-Taarbæk Klimatilpassede Forsyning spildevandsprojekter har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Bassinet er selvrensende, Kommune så vores medarbejdere udført en ikke række forundersø hovedvægt For på at afhjælpe miljø, problemer hydraulik med og oversvømmelse økonomi. arbejder Der foreligger længere på behøver nuværende at have dykkerudstyr tidspunkt og iltflasker forundersøgelser på, i for oplæg, en Business vi i andre områder Case med med at adskille vurdering regnvandet af fra projektets når de realiserbarhed skal rense bassinet. samt en Køreplan for projektet. D spildevandet, så vi minimerer risikoen for forurening af kort sammenfatning af forundersøgelserne. vandløb og søer. Brovænget og Frem er ligeledes to store spildevandsprojekter, som blev gennemført i Beboerne omkring Brovænget har ofte oplevet lugtgener fra Kollelev Mose. Lugtgenerne stammede fra mange overløb fra et dobbelt så stort som det gamle og som styres efter avancerede teknikker, så der stort set kun løber regnvand til mosen. Renoveringen har medført, at Kollelev En reetablering af Fæstningskanalen vil være et tiltag, der kan medvirke til at løse afledningsbehovene fo omkring Lyngby Storcenter og de byområder, der grænser op til kanalen. Mose får en betydelig forbedret miljøtilstand. En ekstra gevinst i forbindelse med det nye bassin er, at de arbejdsmiljømæssige forhold er forbedret væsentligt. Udløb Mølleåen FÆSTNINGSKANALEN Lyngby Hovedgade Lyngby Storcenter Klampenborgvej Firskovvej Regnvandet Det fra forventede byen forløb ledes af Fæstningskanalen. via den reetablerede Fæstningskanal fra Ermelundskilen i øst til Lyngby Hovedgade i ves ende udledes i Mølleåen. 16

17 Det eksisterende spildevandsbassin ved Nørgårdsvej er blevet ombygget og renoveret, og der er anlagt et nyt supplerende bassin og et nyt overløbsbygværk. For at undgå oversvømmelser midt i Lyngby ved ekstreme skybrud er bassinet i lighed med bassinet i Brovænget udstyret med teknologi, så vi sikrer det bedst mulige arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Ved Fortunen har vi på udvalgte strækninger lagt rør ned, der er med til at opmagasinere regnvand og dermed hindre oversvømmelser. Vi har ligeledes løbende renoveret og ombygget flere regnvandsbassiner i Mølleå-oplandet, så også de er gearede til at tage større mængder regnvand i området. Løbende renovering af kloakkerne Vi renoverer løbende kloaknettet på baggrund af vurderinger af kloaknettets alder og belastning. Renovering af kloakkerne er et vigtigt led i bestræbelserne på at undgå udsivning af spildevand. Vi planlægger altid renoveringsarbejde, så vi generer vores kunder mindst muligt. Vi har løbende kontakt til andre ledningsejere f.eks. Dong Energy og TDC og koordinerer vores renoveringsarbejde med dem. Det var blandt andet tilfældet i Taarbæk, hvor vi i 2013 afsluttede et større renoveringsarbejde af de eksisterende kloakog vandledninger i et samarbejde med Dong Energy. 17

18 18

19 Mølleåværket Nordeuropas mest avancerede renseanlæg Mølleåværket er et af Nordeuropas mest avancerede renseanlæg for spildevand, hvor vi årligt renser spildevand for kunder i Gladsaxe, Rudersdal, Gentofte og selvfølgelig Lyngby-Taarbæk Kommune. Det sker med hjælp af et avancerede MBR (Membran Bioreaktor) anlæg fra Med en forbedret rensning opnår vi en langt mere miljøvenlig proces med fine målinger på det rensede spildevand. Flere af vores medarbejdere har nu fået indsigt i de forskellige processer i anlægget. Vi har i 2013 valgt også at hjemtage Mølleåværkets slamforbrænding, som før lå hos en ekstern underleverandør. Det betyder, at vi nu selv står for driften og vedligeholdelsen af hele anlægget. På grund af Mølleåværkets forøgede kapacitet blev det i 2013 besluttet, at renseanlægget Rundforbi i Rudersdal Kommune skal lede spildevand til Mølleåværket. Renset spildevand i alt m : m : m : m 3 Den totale mængde spildevand, der er behandlet i 2013 er m3. Dette er noget mindre end de foregående år, hvilket skyldes at der i 2013 var mindre regnmængder end de foregående år. Den avancerede rensning i MBR anlægget giver spildevand, der næsten er på højde med vand, der kan drikkes. Det har et lavt indhold af næringsstoffer, og det er renset grundigt for fosfor og kvælstof, og er til gavn for vandmiljøet generelt. 19

20 Personale Det gode samarbejde I 2013 har der været fokus på at udvikle det gode samarbejde på alle niveauer i organisationen. Vi har blandt andet fokuseret meget på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Personalepolitikker For at styrke den fælles organisationskultur og vores værdier har vi udarbejdet flere personalepolitikker, så vores medarbejdere og ledere kender og repræsenterer de samme holdninger og benytter ens redskaber i det daglige arbejde. Derfor har Trivselsgruppen bestående af medarbejdere og ledere udarbejdet en sygefraværspolitik, som beskriver vores sygefraværsopfølgning, så vores medarbejdere føler sig godt behandlet ved eventuel sygdom. For hele tiden at udvikle vores medarbejdere blev vores koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) revideret i foråret, så den stemmer overens med vores medarbejderstrategi. Vi har derudover gennemført lederudviklingssamtaler (LUS) for at udvikle vores ledere og deres kompetencer. Person - og teamudvikling I 2013 har vi desuden arbejdet med brugen af DISC personlighedsanalysen, hvor vi har udviklet et koncept for det gode samarbejde i ledelsen og i vores teams. Her har vi arbejdet med, hvordan forskellige profiltyper styrker og komplementerer hinanden. Initiativer i 2014 Person og teamudviklingen vil fortsætte i Derudover vil vi i 2014 gennemføre en strategisk kompetenceanalyse, som vil synliggøre, hvordan vi skal udvikle vores ledere og medarbejdere, så vi kan nå vores mål i Strategi Derudover skal Trivselsgruppen arbejde med en stress- og mobbepolitik. Vi arbejder ligeledes videre med fokus på arbejdsglæde og trivsel. Vi forventer blandt andet at gennemføre en ny trivselsunder søgelse i Medarbejdere i tal I 2013 var der gennemsnit 79 fuldtidsbeskæftiget ansat ved Lyngby Taarbæk Forsyning A/S. Sygefraværet er i 2013 blevet nedbragt til 11,78 dage pr. person mod 15,8 dage pr. person i Korrigeret for langtidssygdom var det gennemsnitlige sygefravær 6,77 dage pr. medarbejder mod 8,65 i

21 Selskabsstruktur Selskaber i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har to selvstændige bestyrelser, en for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og en for Mølleåværket A/S, der udover Lyngby-Taarbæk kommune også er ejet af Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner. Der er repræsentanter fra hver af disse kommuner repræsenteret i bestyrelsen. Som noget helt nyt skal der fremover vælges forbrugerrepræsentanter. Dette valg blev gennemført i efteråret, og der er nu valgt to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for selskaberne Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Derudover er der valgt tre medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Selskaber i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S 100 % Lyngby-Taarbæk Forsyning Service A/S 50,2 % Mølleåværket A/S 100 % Lyngby- Taarbæk Forsyning Spildevand A/S 100 % Lyngby- Taarbæk Forsyning Vand A/S 100 % Lyngby- Taarbæk Forsyning Affald A/S Organisation Direktør Vicedirektør Økonomichef Vand Spildevand Affald Mølleværket Økonomi & kundeservice Direktion: Direktør Per Plannthin Vicedirektør Ellen Langfrits Økonomichef Marianne Taanum Bak 21

22 Grønt regnskab I nedenstående skema kan du se Lyngby-Taarbæk Forsynings miljøresultater og se udviklingen i indsamling af affald og vores el forbrug. Grønt regnskab Affald og genanvendelse (Tons) Dagrenovation og lignende affald Haveaffald i alt Glas til genbrug via kubeordningen Papir til genbrug via kubeordningen Affald og genanvendelse i alt , Storskraldsordningen (Tons) Aviser og papir Flasker og glas Jern og metal Hård plast 1 3 Kølemøbler Elektronik Stort og småt brændbart Storskraldsordningen i alt Genbrugsstationen (Tons) Brændbart Genanvendelse Deponering Elskrot, lyskilder og farligt affald Genbrugsstationen i alt

23 Grønt regnskab fortsat Vandforsyning (1000 m 3 ) Udpumpet vand i alt 4.119* Vand leveret til forbrug (Vandsalg) 3.718* Spildprocent 9,7 9,9 9,8 9,7 8,8 Renseanlæg Mølleåværket Vandmængde, 1000 m Udledt organisk stof (COD) til Øresund, Tons Udledt organisk stof (BOD) til Øresund, Tons Udledt suspenderet stof til Øresund, Tons Udledt kvælstof til Øresund, Tons Udledt fosfor til Øresund, Tons 7,9 9,6 11,0 9,2 5 Produceret biogas m Energi (MWh) Elforbrug, genbrugspladsen Elforbrug, vandforsyningen Elforbrug, kloakforsyningen Elforbrug, administrationen Elforbrug, Mølleåværket Energiforbrug i alt *) Perioden dækker 16 måneder fra 01/09/08 til 31/12/09. 23

24 Kontaktoplysninger: Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby Tlf.: mail: hjemmeside: Åbningstider: mandag torsdag kl fredag kl Genbrugspladsen Firskovvej Kgs. Lyngby Åbningstider: Hverdage kl , weekend og helligdage kl , undtagen juleaftensdag, 1. juledag, nytårsaftensdag og nytårsdag, hvor der er lukket

Fotos: Iben Bolling Kaufmann m.f. Layout og tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk Oplag: 200 stk.

Fotos: Iben Bolling Kaufmann m.f. Layout og tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk Oplag: 200 stk. Årsberetning 2012 Fotos: Iben Bolling Kaufmann m.f. Layout og tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk Oplag: 200 stk. Indhold 05 Forord 06 Året, der gik 07 Økonomi 10 Vandpriser i Lyngby-Taarbæk Forsyning 13

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 1/2015 Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi... 12

INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi... 12 FAKTA OM FAXE FORSYNING 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning... 10 Affald... 10 Personale... 11 Økonomi... 12 FAXE FORSYNING Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Notat. Benchmark drikkevand Internt notat bestyrelse og ledelse Vedrørende: Benchmarking 2012 Bilag: -

Notat. Benchmark drikkevand Internt notat bestyrelse og ledelse Vedrørende: Benchmarking 2012 Bilag: - Notat Til: Internt notat bestyrelse og ledelse Vedrørende: Benchmarking 2012 Bilag: - Benchmark drikkevand 2012 Nøgletal for Hørsholm Vand sammenlignes med naboforsyningerne Fredensborg Vand, Rudersdal

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand Mål og resultater i 2016 udkast (bilag 6b) Bilag Xa Vores ejer 2011 År-tildato 1 Reduktion af driftsomkostninger (For vand og spildevand : 5,0 mio. kr. scenter: 20,2 mio. kr. : 5,6 mio. : 10,3 mio. : 19,7

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Vi tager hånd om vandet

Vi tager hånd om vandet Nordvand Virksomhedsrapport Nordvand virksomhedsrapport Vi tager hånd om vandet FORSIDE Humlebæk Virksomhedsrapport Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport. Nordvand leverer drikkevand til ca.. forbrugere

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Vores ejer. Service:26,3 mio. kr. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, Spildevand: 7,2 mio. kr. Spildevandscenter: 18,2 mio. kr.

Vores ejer. Service:26,3 mio. kr. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, Spildevand: 7,2 mio. kr. Spildevandscenter: 18,2 mio. kr. Bilag 8 Mål og resultater i 2017 Bilag Xa Vores ejer Re- Årtil-dato sul- tat 1 :26,3 mio. kr. : 27,4 mio. : 27,6 mio. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, tab på debi- : 7,2 mio. kr. : 8,1 mio.

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Nyt fælles forsyningsselskab. 11 kommuner og 8 forsyningsselskaber

Nyt fælles forsyningsselskab. 11 kommuner og 8 forsyningsselskaber Nyt fælles forsyningsselskab 11 kommuner og 8 forsyningsselskaber DELTAGENDE KOMMUNER UDFORDRINGEN Øget effektiviseringskrav for sektoren på mindst 2-4 % årligt Organisatorisk og faglig robusthed Udfordringer

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN 5 vigtige indsatsområder FREM MOD 2018 Effektiv forretningsdrift, samarbejde, sikker drift, øget kundefokus og strategisk kompetenceudvikling. Det er Halsnæs Forsynings

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015 Forsyningsanalyser t Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: REFERAT Dato: 3. september 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: REFERAT Dato: 3. september 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: REFERAT Dato: 3. september 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 23 Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald 17.08.2017 Daniel Lynge Hansen, Vestforbrænding dlh@vestfor.dk Program Prognose for madaffald i Vestforbrændings opland Indsamling og kildesortering

Læs mere

1. Sammenfatning... 5. 2. Indledning... 10 2.1. Udfordringerne i vandsektoren... 10

1. Sammenfatning... 5. 2. Indledning... 10 2.1. Udfordringerne i vandsektoren... 10 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...5 2. Indledning...10 2.1. Udfordringerneivandsektoren...10 2.2. Formåletmedundersøgelsen...11 2.3. Tilrettelæggelseafundersøgelsen...11 2.4. Rapportensopbygning...12

Læs mere

Hvad er prisen på dit vand?

Hvad er prisen på dit vand? Hvad er prisen på dit vand? nye veje for vandet 02 FORORD VI SIKRER SUNDT VAND TIL DIG OG DIN FAMILIE Herning Vand er sat i verden for at sikre sundt vand, der er leveret med den rette service og den rigtige

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 13. juni 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 18 Mødedato: Onsdag den 13. juni 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0436 Dato: 18. september 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0436 Dato: 18. september 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0436 Dato: 18. september 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2015 Mødedato: Torsdag den 17. september 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2015 Mødedato: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Lyngby - Taarbæk Affald A/S Beskrivelse Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016

Lyngby - Taarbæk Affald A/S Beskrivelse Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Lyngby - Taarbæk Affald A/S Dagrenovation -44.863.362-45.444.759-48.258.787 Haveaffald -3.029.041-3.169.100-3.168.000 Salg af glas, jern m.v. -2.503.549-3.078.690-2.748.985 Erhvervsgebyr -1.372.844-1.463.679-1.293.648

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Status for mål 2012 Bestyrelsen har vedtaget en række mål for 2012 fordelt på fagområder, som tager afsæt i målsætninger ud fra de 4

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 15. juli 2016 Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

fra 21 til 4 renseanlæg

fra 21 til 4 renseanlæg fra 21 til 4 renseanlæg Det handler om badevandskvalitet og godt vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet Denne spildevandsplan er den første spildevandsplan vedtaget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 12. april 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 12 Mødedato: Tirsdag den 12. april 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs.

Læs mere

Nyt fælles forsyningsselskab. 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder

Nyt fælles forsyningsselskab. 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder Nyt fælles forsyningsselskab 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder Politisk beslutning Den xx dato vedtog Kommunalbestyrelsen/byrådet, at vores forsyningsselskab(er) bliver en del af Nyt Fælles Forsyningsselskab

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Lyngby - Taarbæk Affald A/S Beskrivelse Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017

Lyngby - Taarbæk Affald A/S Beskrivelse Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Lyngby - Taarbæk Affald A/S Dagrenovation, grundgebyr -46.645.230-48.258.787-48.229.082 Haveaffald -3.226.660-3.168.000-3.182.751 Salg af glas, jern m.v. -2.375.548-2.748.985-2.956.590 Erhvervsgebyr -1.472.270-1.293.648-958.885

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

REETABLERING AF FÆSTNINGSKANALEN SOM EN DEL AF KLIMATILPASNINGEN I LYNGBY Enkelte rettelser, august 2014

REETABLERING AF FÆSTNINGSKANALEN SOM EN DEL AF KLIMATILPASNINGEN I LYNGBY Enkelte rettelser, august 2014 REETABLERING AF FÆSTNINGSKANALEN SOM EN DEL AF KLIMATILPASNINGEN I LYNGBY Enkelte rettelser, august 2014 SÅDAN VIDEREUDVIKLES VANDETS HISTORIE I LYNGBY Fæstningskanalen blev anlagt som en del af Københavns

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Nordvand Virksomhedsrapport 2014 1 NORDVAND VIRKSOMHEDSRAPPORT 2014

Nordvand Virksomhedsrapport 2014 1 NORDVAND VIRKSOMHEDSRAPPORT 2014 Nordvand Virksomhedsrapport 214 1 NORDVAND VIRKSOMHEDSRAPPORT 214 Humlebæk 2 Virksomhedsrapport 214 Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport 214 3 Karlebo Sjælsø Karlebo Hørsholm Hørsholm Sjælsø Vandværk UNDER

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 22 Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013, kl. 17.30 19.30 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi?

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? - Og hvad betyder politik i en forsyningshverdag? V. Jan Hvidtfeldt-Andersen, direktør Halsnæs Forsyning medlem af DANVA s bestyrelse DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto:

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto: Fakta om Forsyningsvirksomhederne - Læs om Forsyningsvirksomhederne som en forvaltning i Aalborg Kommune og som en del af Aalborg Forsyningkoncernen. Indhold Energi for milliarder En forvaltning i Aalborg

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere