Grøntregnskab Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej Rønne Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa."

Transkript

1 Grøntregnskab Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej Rønne Tlf.: Fax: Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

2

3 Side 1 af 55 sider 1. Indholdsfortegnelse 2. Basisoplysninger 2.1 Navn og adresse, CVR- og P-nummer, hjemmeside og kontaktforhold 2.2 Branchebetegnelser, godkendelses- og tilsynsmyndigheder 2.3 Hoved- og bi-aktiviteter 2.4 Miljødataperiode og oplysninger om miljøledelsescertifikation 2.5 Organisation 2.6 Opland 3. Miljødata 3.1 Forbrændingsanlæg 3.2 Kontrolleret losseplads 3.3 Central komposteringsplads 3.4 Omlastestation for farligt affald 3.5 Karteringsplads 3.6 Opfyldningsområder 3.7 Modtageplads for genanvendeligt bygningsaffald til nedknusning 3.8 Genbrugscenter 3.9 Containerpladser 3.10 Miljøstationer 3.11 Affaldstårn 3.12 Øvrige affaldsmodtagere Miljødata er i de ovenstående 12 afsnit opdelt i 3.X.1 Egne affaldsmængder 3.X.2 Behandlede affaldsmængder 3.X.3 El-forbrug 3.X.4 Varmeforbrug 3.X.5 Vandforbrug 3.X.6 Råvareforbrug 3.13 Øvrige miljøforhold 4. Miljøberetning 4.1 Miljøpolitik 4.2 Miljøforhold, der medfører væsentlige miljøpåvirkninger 4.3 Miljømål i forhold til væsentlige miljøforhold samt Bofas overvejelser om, hvordan disse miljøpåvirkninger kan reduceres 4.4 Indsats og resultater samt overensstemmelse med miljømål 4.5 Redegørelse for Bofas løbende miljøteknologiske forbedringer 4.6 Redegørelse for udviklingen i væsentlige virksomhedsspecifikke nøgletal for udvalgte miljøforhold 5. Resume af egenkontrol 5.1 Miljømålinger m.m. på affaldsvarmeværket 5.2 Miljømålinger m.m. på kontrolleret losseplads 5.3 Maskinkørsel 5.4 PRTR-redegørelse, vand og luft 6. Attestation 7. Ordforklaring

4 Side 2 af 55 sider

5 Side 3 af 55 sider 2. Basisoplysninger 2.1 Navn og adresse, CVR- og P-nummer, hjemmeside og kontaktforhold Bornholms Affaldsbehandling (Bofa) forbrændingsanlæg kontrolleret losseplads central komposteringsplads omlastestation for farligt affald karteringsplads modtageplads for genanvendeligt bygningsaffald til nedknusning Rønne containerplads Almegårdsvej 8, 3700 Rønne CVR-nummer: (Bornholms Regionskommune). Delregistrering, SE-nummer: DIV P-nummer: Genbrugscenter Vestermarievej 48, Vestermarie, 3700 Rønne DIV P-nummer: Olsker Containerplads, opfyldningsområde og depot for lettere forurenet jord Rønnevej 68, Olsker, 3770 Allinge DIV P-nummer: Hasle Containerplads Bykærvej 12, 3790 Hasle DIV P-nummer: Aakirkeby Containerplads Brovangen 13, 3720 Aakirkeby DIV P-nummer: Nexø Containerplads Søbækken 3, 3730 Nexø DIV P-nummer: Østermarie Containerplads Lyrsbyvej 6A, 3751 Østermarie DIV P-nummer: Opfyldningsområder Vesthavnsvej, 3700 Rønne Torneværksvej, 3700 Rønne Øster Flak, 3730 Nexø Crossbanen, Bygaden 13, 3720 Aakirkeby Uden DIV og P-nummer ubemandede miljøstationer i sommerlandet

6 Side 4 af 55 sider 2.2 Godkendelses- og tilsynsmyndigheder Godkendelsesmyndighed: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Tilsynsmyndighed, deponi: Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7 11, 4000 Roskilde Tilsynsmyndighed, øvrige arealer og aktiviteter Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge 2.3 Branchebetegnelser, hoved- og bi-aktiviteter Hovedaktivitet Forbrændingsanlæg, K 215, forbrændingsanlæg under 3,0 ton/time Biaktiviteter Omlastestation for farligt affald, K203 Kontrolleret losseplads, 5.4 (godkendt som listepunkt K105 jf. bek. 486 af 25. maj ) Modtageplads for genanvendeligt bygningsaffald til nedknusning, K206 Central komposteringsplads, K214 Komposteringsplads, Nexø Lystskov, K214 Depoter for lettere forurenet jord, K207 6 containerpladser, K211 Genbrugscenter, K Miljødataperiode og oplysninger om miljøledelsescertifikation Miljødataperioderne følger kalenderåret Bofas aktiviteter er alle underlagt Bofas miljøledelsessytem jf. ISO 14001/2004. Bofas miljøledelsessystem er auditeret af Det Norske Veritas. Første gang 22. oktober 2003, senest 9. oktober Organisation

7 Side 5 af 55 sider 2.6 Opland Bofas opland omfatter hele Bornholm, og består af både land-, byzoner samt sommerhusområder. Der er omfattet flere forskellige typer bebyggelse såsom lejligheder, parcelhuse og bebyggelse i landområder. I Bofas opland er der desuden ca virksomheder indenfor mange forskellige brancher. Som følge af et omfattende turisterhverv øges befolkningen betydeligt i sommerhalvåret. Det giver anledning til helt specielle forhold med hensyn til lagerudvikling af affaldsmængder og heraf følgende nødvendig lagerstyring. Det gælder ikke mindst for det forbrændingsegnede affald. Stigningen i antallet af helårshusstande med dagrenovation skyldes affaldsbekendtgørelsens krav om tvungen dagrenovation for alle husstande. Stigningen i antallet af sommerhusstande med dagrenovation skyldes det samme lovkrav om obligatoriske dagrenovationsordning. Helårshuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Miljøafgift Rabat Indbyggere uge 14-dages container container kompost BRK Sommerhuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Indsamling Indsamling uge container 3 mdr. papir papir cont Indbyggere på Bornholm 1. januar januar januar januar januar Antal helårsrenovationer på Bornholm 1. januar januar 1. januar januar januar Antal sommerhusrenovationer på Bornholm 1. januar januar januar januar januar

8 Side 6 af 55 sider 3.1 Forbrændingsanlæg 3. Miljødata Egne affaldsmængder Egne affaldsmængder er opgjort for forbrændingsanlægget og for administrationen. Mængderne fra værket fremkommer typisk i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder i ovnen m. m værket admin. værket admin. værket admin. værket admin. værket admin. Pap/papir til genbrug, kg Emballageplast, kg Forbrændingsegnet affald, kg Affald til deponi, kg Jern og metal, kg Farligt affald, kg Egne affaldsmængder var steget i 2011 som følge af renoveringsaktiviteterne. Især deponi var steget. Årsagen var hovedsagelig nedbrydning af gammelt murværk i ovnen. I forbindelse med renovering af arealerne rundt om vægten blev der i produceret kg deponeringsegnet affald Behandlede affaldsmængder Opgørelsen af behandlede mængder på forbrændingsanlægget er baseret på Bofas vægtsystem. Numrene i () refererer til vejenumre på samme system. Variationer over årene kan tilskrives udsving i konjunkturen. Mængden af brændt affald i 2011 er betydeligt mindre end for et normalt år. Årsagen er at anlægget i marts april maj og juni var afstillet for at gennemføre renovering med henblik på levetidsforlængelse. Fraført forbrændingsegnet affald (04600) dækker i 2011over både tørt erhvervsaffald fra mellemdepot (1.072 ton) og dagrenovation og erhvervsaffald fra nøddepot i forbindelse med renovering af forbrændingsanlægget (6.086 ton). I de øvrige år er der kun tale om tørt erhvervsaffald.

9 Side 7 af 55 sider Affaldsmængder i ton Småt erhvervsaffald (04010) Stort erhvervsaffald (04012) Klinisk risikoaffald, erhverv (04020) Dagrenovation (04500) Småt fra containerpladser (04510) Stort fra containerpladser (04512) Klinisk risikoaffald (04520) Storskrald (04530) Ukurant papir VM (04540) Brændbart omlastestation (04550) Brændbart, internt (04560) Brændbar maling (04570) I alt tilført Brændt mængde * Difference brændt/tilført Fraført brændbart affald (04600) a Varmeproduktion Den producerede mængde varme afhænger af mængden af brændt forbrændingsegnet affald. Affaldets brændværdi er naturligt meget varierende og anslås til at ligge på ca. 9,3 GJ/t. Som hovedregel afsættes alt produceret varme minus tab, til RVV. Dog køres en mindre del til køletårne i sommerperioden, samt som frostsikring om vinteren. Varmeproduktion - GJ Kedelleverance Solgt energi køletårne - energi b Restprodukter pr. ton brændt affald Brændt mængde Slagge + Jern (04960) Røgrenserestprodukt (04651) % Slagge/jern pr. tons brændt 15,28 14,96 15,29 16,11 17,05 % røgrenserestprodukt pr. ton brændt 2,17 2,12 2,29 2,03 2,41 Der ses en stigning i % slagge pr. tons brændt affald. Dette skyldes at anlægget nu er udstyret med et vådslaggesystem med heraf følgende højere vandindhold i den vejede våde slagge. Stigningen i røgrenserestprodukt pr. ton brændt skyldes bl.a. indkøring af det nye system. Bl.a. er siloen blevet tømt flere gange og der er blevet foretaget inspektion af filteret El-forbrug El-forbruget på affaldsvarmeværket har de senere år haft en stigende tendens. Denne udvikling er med renoveringen af anlægget nu vendt. Det forventes at el-forbruget vil ligge % lavere end før renoveringen.

10 Side 8 af 55 sider FORBRUG: El-forbrug - kwh Forbrændingsanlæg * Vekslerstation El-forbrug/kWh/t brændt affald Forbrændingsanlæg 77,9 88,5 89,7 97,4 83,0 * Vekslerstation 10,2 9,0 8,0 10,0 9,1 EL-forbrug Affaldsforbrændingsanlæg KWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec EL-forbrug Vekslerstation KWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Årsagen til det højere el-forbrug i vekslerstationen i sommermånederne er at Bofa i den periode leverer varme alene og derfor også fastholder trykket i bynettet Varmeforbrug Varmeforbruget på affaldsvarmeværket dækkes dels af egenproduktion, dels af stilstandsvarme, som leveres af RVV. GJ Egenproduktion 250,0 125,0 204,1 259,2 300,0 Stilstandsvarme 161,0 375,0 613,0 726,0 176,5 Totalt 411,0 500,0 817,1 985,2 476,5 Lukkedage

11 Side 9 af 55 sider Årsagen til det store forbrug af stilstandsvarme i 2011 er, at ovnen har været afstillet i en længere periode Vandforbrug I slutningen af 2008 blev der etableret en pumpe til opsamling af vand under deponiet. Vandet anvendes til vandinddysning i ovnen. Dette har naturligt medført en betydelig reduktion af forbruget af vand fra det offentlige net. Det skal bemærkes at der i forbindelse med opstart og drift efter renovering udelukkende bruges vand fra offentlig forsyning Vandforbrug m³ Vandforbrug liter pr. ton brændt affald Råvareforbrug Biobrændsel anvendes i forbindelse med opstart/nedlukning af ovnen samt ved driftsmæssige uregelmæssigheder. Forbrug af biobrændsel registreres i Bofas vejesystem. Forbrug af hjælpestoffer - ton Kalk Biobrændsel (04810) Mindre forbrug af kalk i 2011 skyldes dels afstilling af ovnen i en længere periode. Det relativ store forbrug af biobrændsel i 2011 skyldes dels lang udtørringsperiode efter renovering af ovnen a Drivmiddelforbrug Affaldsvarmeværket administrerer en lastbil og en varebil samt administrationens bil. Forbrug af brændstof til Citroen- og Opel-personvogne hænger sammen med, at kørselsbehovet varierer fra år til år. liter diesel Forbrændingsanlæg, lastvogn liter benzin Forbrændingsanlæg, Opel Administration, Citroen I alt kg gas Forbrændingsanlæg, truck Variationer i drivmiddelforbrug skyldes skiftende kørselsbehov. Bl.a. har lastvognen i været benyttet til indsamling af køle/frysemøbler og hårde hvidevarer fra containerpladserne.

12 Side 10 af 55 sider Nedenstående skema viser en opgørelse over varmeproduktion, forbrug, emissioner til luft samt produktion af restprodukter pr. ton brændt affald. Nøgletal pr. tons brændt affald Produktion Bortkølet varmeenergi (GJ/ton) 0,162 0,322 0,326 0,118 0,125 0,111 Solgt varmeenergi (GJ/ton) 8,26 7,85 8,00 8,10 8,45 8,62 Forbrug El (kwh/ton) 83,0 77,9 88,5 89,7 97,4 81,1 Vandværksvand (liter/ton) Kalk (kg/ton) 5,89 9,81 7,76 7,92 7,02 8,19 Emissioner til luft Røggasmængde - Nm³/ton Kulilte (CO) - gram/ton 128,55 72,01 81,39 42,82 24,37 5,49 Saltsyre (HCL) - gram/ton 70,161 65,29 56,11 54,72 20,85 18,99 Partikler støv - gram/ton 35,077 27,11 25,43 4,57 2,11 1,54 Pb/Cr/Cu/Mn - gram/ton 0,095 0,207 1,12 0,99 0,03 -- Bly (Pb) - gram/ton 0,041 0,17 0,11 0,41 0,02 0,01 Nikkel (Ni)/Arsen (As) - gram/ton 0,032 0,02 0,03 0,15 0,02 0,01 Cadmium (Cd)/Kviksølv (Hg) - gram/ton 0,002 0,050 0,137 0,369 0,160 0,005 Hydrogenflourid (HF) - gram/ton 1,19 1,11 1,14 0,82 0,54 0,57 Svovldioxid (SO2) - gram/ton 214, ,85 126,94 123,8 16,25 0,27 Total Organisk Carbon (TOC) - gram/ton 8,72 15,33 18,22 6,73 0,2 2,75 Restprodukter Slagge + forbrændingsjern kg/ton* Røgrenserestprodukt kg/ton 21,51 21,74 21,19 22,91 20,39 24,00 Renoveringen af forbrændingsanlægget har betydet at en række driftsdata er ændret. Således forventes fremover at: Der bortkøles mindre energi. El-forbruget vil være % lavere. Kalkforbruget vil ligge på samme niveau, måske en anelse højere end tidligere. Der anvendes til gengæld en betydeligt billigere hydratkalk. Røggasmængden vil ligge på et betydeligt lavere niveau. Da det nye røgrensesystem fokuserer på lave værdier for HCL, vil det samtidig trykke de øvrige emissioner i bund. Fra måles ikke for kombinationen Pb, Cr, Cu, Mn. Disse stoffer indgår fremover i en samlet måling, hvori indgår As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb & V. Se side

13 Side 11 af 55 sider 3.2 Kontrolleret losseplads Egne affaldsmængder Der er i forbindelse med etableringen af den nye etape af lossepladsen blevet produceret 70 kg forbrændingsegnet affald. Der er også i forbindelse med etableringen af den nye etape af lossepladsen blevet udgravet en del jord og sprængt en del klippe. Dette er dog blevet kørt tilbage som bundfyld og sideafdækning Behandlede affaldsmængder Bygningsaffald, erhverv (06020) Bygningsaff. containerpladser (06520) Bygningsaffald, storskrald (06580) Bygningsaffald, internt ( ) Forurenet jord (06050) Olief. jord til rensning ( ) Hestemøg ( ) Slam og fejeaffald (06030) Asbest (06060) * Slaggerest/slam (06530) Blød PVC erhverv ( Blød PVC containerpladser (06540) Imp. træ, erhverv (06010) Imp. træ, containerpladser (06510) Fiskenet og trawl 06090) Fiskenet og trawl, CP (06690) 5 9 Eternit (06070) * 53 Eternit, containerpladser (06570) * 370 Total Fraført fiskenet og trawl (951) Fraført imp. Træ (952) Fraført blød PVC (953) Total Total (tilført minus fraført mængde) Fraført renset olieslam (06600) Fraført renset olieforurenet jord (06655) Total * Se ordforklaring bagest i nærværende grønne regnskab. 727

14 Side 12 af 55 sider Faldet i mængderne fra 2011 til skønnes at skylde en lavere aktivitet i byggebranchen og i renoveringsopgaver hos de private kunder. Hestemøg ( ) benyttes til at hjælpe renseprocessen i f.m. rensning af olieforurenet jord til rensning (06055). I juli påbegyndtes udsortering af asbestholdigt eternit fra den øvrige deponeringsegnede mængde. Dette er kørt til selvstændigt område på det nye deponi El-forbrug Der foretages ikke særskilt registrering af el-forbrug. De forbrugte mængder indgår i de registrerede mængder for omlastestationen for farligt affald. Fordelingen af det registrerede forbrug skønnes at være 50 % til deponi og 50 % til omlastestationen for farligt affald Varmeforbrug Der er intet varmeforbrug på den kontrollerede losseplads Vandforbrug Der foretages ikke særskilt registrering af vandforbrug. De forbrugte mængder indgår i de registrerede mængder for omlastestationen for farligt affald. Fordelingen af det registrerede forbrug skønnes at være 80 % til deponi - 20 % til omlastestationen Råvareforbrug Der benyttes ikke supplerende råvarer på den kontrollerede losseplads. Arbejder på den kontrollerede losseplads udføres af ekstern entreprenør, hvorfor der heller ikke er opgjort drivmiddelforbrug.

15 Side 13 af 55 sider 3.3 Central komposteringsplads Egne affaldsmængder Der har i været kg deponeringsegnet affald fra den centrale komposteringsplads. Dette opstod i forbindelse af brand i og efterfølgende nedrivning af et gammelt pumpeskur på pladsen Behandlede affaldsmængder Mængde i ton Have-/parkaffald, erhverv (05010) Træstød, >Ø80 (05011) Haveaffald containerpladser (05500) Decentralt neddelt og udlagt i Nexø I alt Fraført borgerkompost ( ) Fraført landbrugskompost (05610) 2892 Fraført haveaffald (sigterest) (05620) 2 Fraført i alt Der er i blevet udsorteret en ny fraktion (landbrugskompost) som er en fraktion med indhold af større materiale. Denne fraktion bruges alene af landbruget. Grunden til, at der er fraført større mængder end tilført skyldes, at der har været et relativt stort lager som nu er nedbragt ved udkørsel af både borger- og landbrugskompost El-forbrug Der er intet el-forbrug på den centrale komposteringsplads Varmeforbrug Der er intet varmeforbrug på den centrale komposteringsplads Vandforbrug Der er ikke opgjort vandforbrug på den centrale komposteringsplads, men der er benyttet vand, hvis komposteringsprocessen har været aftagende eller hvis der har været ild i kompostmilerne Råvareforbrug Der er benyttet sand som brandslukkende middel på den centrale komposteringsplads.

16 Side 14 af 55 sider Sand i.o. i.o i.o. = ikke opgjort. Benyttelsen af en anden komposteringsmetode har givet et mindre behov for sand til brandslukning, da metoden ikke så let forårsager selvantændelse. Arbejdet på den centrale komposteringsplads udføres af ekstern entreprenør, hvorfor der ikke er opgjort noget drivmiddelforbrug.

17 Side 15 af 55 sider 3.4 Omlastestation for farligt affald Egne affaldsmængder Egne affaldsmængder på omlastestationen for farligt affald er inkluderet i mængderne opgjort på forbrændingsanlægget Behandlede affaldsmængder Mængde i ton A Olieaffald 11,52 7,66 5,27 22,03 26,89 B Organisk kemisk m/halogen 0,88 1,92 1,04 0,95 0,66 C Opløsningsmidler u/halogen 9,70 15,53 7,54 13,00 6,37 H Organisk kemisk u/halogen 64,89 51,79 40,20 56,70 45,20 K Kviksølvholdigt 7,67 4,24 5,40 5,45 0,00 O Reaktivt affald 0,30 0,00 0,19 0,41 0,07 T Bekæmpelsesmidler 0,59 0,61 3,40 2,94 0,78 X Uorganisk kemisk 2,05 1,48 2,08 2,71 0,72 Z Andet farligt affald 8,85 10,91 11,18 24,98 24,87 Vandbaseret maling til forbrænding (04570) 26,20 25,85 29,20 19,30 29,20 i alt 132,66 119,99 105,49 148,46 134,75 A Oliefiltre/klude/tom emballage (04550) 12,87 13,36 14,28 19,59 16,30 Medicinaffald (16550) 0,60 1,42 1,60 1,85 1,97 Kanylebokse (16560) 2,70 3,60 3,75 4,04 2,13 Variationerne over årene tilskrives tilfældige variationer i afleveringsterminer El-forbrug Ressourceart El (kwh) Det relativt høje niveau i el-forbruget i 2011 hænger sammen med, at der i forbindelse med renovering af forbrændingsanlægget og etablering af ny haveaffaldsplads og nyt deponi, har været tilsluttet mandskabsskure m.m. til brug for eksterne håndværkere. Det lave forbrug i skyldes bl.a., at affaldstårnet nu har fået egen måler. Det er i 2010 blevet ændret på visse el-tracing-installationer, som først nu bliver synlige, da der jf. ovenstående har været et uforholdsmæssigt stort forbrug i Varmeforbrug

18 Side 16 af 55 sider Opvarmningen på omlastestationen for farligt affald sker med el Vandforbrug Ressourceart Vand (m³) Det relativt lave vandforbrug i 2011 skyldes, at der har været mindre maskinvask på vaskepladsen da entreprenøren har vasket på sin egen vaskeplads. Grunden til et forbruget igen er steget skyldes, at den nye entreprenør til neddeling/ kompostering anvender maskinvaskepladsen igen Råvareforbrug Der forbruges gas til brug på gaffeltrucken. Variationerne i forbruget i perioden tilskrives leveringstidspunkterne. Ressourceart Gas (kg)

19 Side 17 af 55 sider 3.5 Karteringsplads Egne affaldsmængder Der produceres ikke egne affaldsmængder på karteringspladsen Behandlede affaldsmængder Mængder i ton Jord til karteringsplads (18020) Jord til karteringsplads, containerplads (18520) Fra CP til karteringsplads, crossbanen 36 læs 40 læs 35 læs Fra CP til karteringsplads, Olsker 5 læs 6 læs 4 læs Jord fraført karteringsplads (18500) Læs fra containerpladserne til karteringspladserne i henholdsvis Olsker og på crossbanen har en anslået gennemsnitsvægt på ca. 12,5 ton. De svingende mængder tilskrives alene svingende aktivitetsniveau indenfor såvel private som virksomheder. Det skal bemærkes, at der i løbet af blev ændret på proceduren, således at al jord til kartering køres til Rønne karteringsplads for analysering El-forbrug Der er intet el-forbrug på karteringspladsen Varmeforbrug Der er intet varmeforbrug på karteringspladsen Vandforbrug Der er intet vandforbrug på karteringspladsen Råvareforbrug Arbejdet på karteringspladsen udføres af ekstern entreprenør, hvorfor der ikke er opgjort noget drivmiddelforbrug.

20 Side 18 af 55 sider 3.6 Opfyldningsområder Egne affaldsmængder Der produceres ikke egne affaldsmængder på opfyldningsområderne Behandlede affaldsmængder læs over læs under læs over læs under læs over læs under læs over læs under læs over læs under antal 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg Rønne havn Crossbanen t t t t Torneværksvej ( ) t t t t t Olsker Olsker Nexø havn t t 70 0 Tons fra CP t t 0 t 0 t 0 t Læs fra CP Årsagen til, at der ikke er registreret mængder fra containerpladserne er, at mængden ligger til analyse på karteringspladsen. Læs til opfyldningsområderne i Rønne havn, Olsker og Nexø havn har en anslået gennemsnitsvægt på ca. 12,5 ton. Det skal bemærkes, at der er fraført ton ren jord fra opfyldningsområdet på Torneværksvej til et område vest for Nørrekås på Rønne havn. Mængder i ton Lettere forurenet jord, erhverv 18010) Lettere forurenet jord/kompost, internt (18610) Lettere forurenet jord, privat Lettere forurenet jord, i alt Den store stigning skyldes stor aktivitet især med fjernvarmeprojekt i Aakirkeby og Østerlars- Østermarie El-forbrug Der er intet el-forbrug på opfyldningsområderne.

21 Side 19 af 55 sider Varmeforbrug Der er intet varmeforbrug på opfyldningsområderne Vandforbrug Der er intet vandforbrug på opfyldningsområderne Råvareforbrug Arbejdet på opfyldningsområderne udføres af ekstern entreprenør, hvorfor der ikke er opgjort noget drivmiddelforbrug.

22 Side 20 af 55 sider 3.7 Modtageplads for genanvendeligt bygningsaffald til nedknusning Egne affaldsmængder Der produceres ikke egne affaldsmængder på modtagepladsen for genanvendeligt bygningsaffald til nedknusning Behandlede affaldsmængder Mængder i tons Ren uarmeret beton (02110) Ren normalarmeret beton (02112) Ren svært armeret beton (02113) Betonelementer normalarmeret (02115) Beton i alt Ren tegl (02111) Tegl i alt Blandet beton, tegl m.m. (02116) Blandede materialer fra CP (02500) Blandet beton, tegl m.m. i alt Ren asfalt (02117) Ren asfalt med skærver (02118) Asfalt i alt Tilført i alt Fraført knust beton 0/170 mm (02125) Fraført knust beton usorteret (02126) Fraført usorteret asfalt (02127) Fraført knust tegl/beton (02128) Fraført armeringsjern (02510) Fraført materialer internt (02520) Fraført i alt Grunden til, at der i 2010 ikke er fraført mængder i samme størrelsesorden som i 2008 og 2009 skyldes, at Bofa selv skulle bruge mængden til etablering af ny haveaffaldsmodtageplads i Mængden lå derfor på lager og er brugt i 2011 fraført knust beton usorteret (02126). Den store mængde blandede materialer fra CP (02500) i 2011 er internt flyttede sprængsten fra etableringen af det nye deponi. Den tilførte mængde er efterfølgende knust og det meste er ført tilbage til deponiet som bundfyld fraført materialer internt (02520) i 2011 og.

23 Side 21 af 55 sider El-forbrug Der er intet el-forbrug på modtagepladsen for genanvendeligt bygningsaffald til nedknusning Varmeforbrug Der er intet varme-forbrug på modtagepladsen for genanvendeligt bygningsaffald til nedknusning Vandforbrug Der er intet vand-forbrug på modtagepladsen for genanvendeligt bygningsaffald til nedknusning Råvareforbrug Arbejdet på modtagepladsen for genanvendeligt bygningsaffald til nedknusning udføres af ekstern entreprenør, hvorfor der ikke er opgjort noget drivmiddelforbrug.

24 Side 22 af 55 sider 3.8 Genbrugscenter Egne affaldsmængder Forbrændingsegnet affald, kg Deponeringsegnet affald, kg Behandlede affaldsmængder

25 Side 23 af 55 sider Alle mængder i tons PAP og PAPIR Kildesorteret (03010/03014/03015/) Papir til makulering (03017) Pap og papir til sortering (03019) Konverterings karton (03511) Erhverv i alt Pap fra CP (03517/03518) Lysegrønt (03519) Pap og papir til sortering (03513) 127 Papir til makulering (03517) 11 Containerpladser i alt Fraført, pap (03610/03615) Fraført, konverterings karton (03611) Fraført, blandet papir (03613) Fraført, aviser (03614) I alt fraført BATTERIER Batterier ind (03800) Batterier ud (03810) PLAST Plast, erhverv (03020) Plast, containerpladser (03520) Plast fra detailhandlen, afsat direkte Plast i alt Fraført plast (03620) GLAS & FLASKER Flasker (15570) Skår (15580) Fraført, flasker (15670) Fraført, skår (15680) GIPS Gips fra erhverv (02050) Gips fra containerpladser (02550) Gips i alt Fraført gips (02650) HÅRD PVC Hård PVC erhverv (02040) Hård PVC containerplads (02540) Hård PVC i alt Fraført hård PVC (02640) DÆK Dæk (20500) Dæk containerplads (20500) Dæk i alt Fraført dæk (20510) Fraført fælge Fraført dæk til forbrænding Fraført dæk i alt RENT TRÆ Rent træ erhverv (04015) Rent træ fra CP (04515) Rent træ i alt

26 Side 24 af 55 sider Den mindre mængde pap og papir til sortering (03019) tilskrives liberaliseringen af de genanvendelige affaldsfraktioner. Øens vognmænd indsamler ikke længere blandede fraktioner, da de selv kan afsætte den kildesorterede. Papir og pap til sortering (03513) og papir til makulering (03517) er nye fraktioner som fremkommer på grund af erhvervets øgede adgang til at aflevere affald på containerpladserne. Det ændrede mønster for fordelingen af de modtagne mængder gips tilskrives de nye muligheder for erhvervets brug af øens containerpladser. Rent træ-fraktionen er tidligere stort brændbart, som nu udsorteres og afsættes til spånpladeproduktion. Grunden til, at der ikke er opgjort mængder på skår, men kun på flasker, er, at det afsættes som en samlet fraktion. Der er for ikke modtaget opgørelser over indsamlede mængder plast fra detailhandlen, da liberaliseringen af det genanvendelige erhvervsaffald i affaldsbekendtgørelsen ikke stiller krav om indberetning El-forbrug Ressourceart Årsforbrug El (KWh) Varmeforbrug Der er el-varme i bygninger, hvorfor der ikke er opgjort noget varmeforbrug Vandforbrug Ressourceart Årsforbrug Vand - (m 3 ) Råvareforbrug Drivmiddelforbruget på Genbrugscentret dækker Bofas Ford Transit uden lift. Variationerne i forbruget kan tilskrives naturlige udsving i kørselsbehovet. Ressourceforbrug - Årsforbrug Diesel, kørsel (liter)

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8.

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8. ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 5 5 års nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årets resultat 21 Anvendt regnskabspraksis 23 Resultatopgørelse

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere