Miljøredegørelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2013"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Generel information...2 Stamoplysninger:...2 Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold...2 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker:...3 Ledelsens redegørelse Miljø- og arbejdsmiljøpolitik...6 Asfaltproduktion...7 Emulsions- og bitumenprodukter...7 Udlægning af asfalt...8 Mål og handlingsplaner...9 Miljødata...10 Kemisk ordliste...10 Asfaltfabrik Kongensbro...11 Asfaltfabrik Svogerslev...12 Asfaltfabrik Fjelsted...13 Asfaltfabrik Langeskov...14 Emulsionsfabrik Nyborg...15 Maskinafdeling Nyborg V

3 Generel information Munck Asfalt a/s er ikke forpligtet til at udarbejde grønt regnskab, men da vi gerne vil informere om vores miljøforhold har vi valgt at udarbejde en årlig miljøredegørelse, som endvidere indeholder oplysninger om arbejdsmiljøforhold. Miljøredegørelsen har hidtil fulgt det finansielle regnskabsår (1. oktober til 30. september), men fra 2011 er det besluttet at den skal følge kalenderåret. Data er således gjort op for kalenderåret I år er det 3. gang vores maskinafdeling i Nyborg medtages. Stamoplysninger: Moderselskab Munck Asfalt a/s, Toftegårdsvej 18, 5800 Nyborg CVR-nr Branchebetegnelse og kode Asfalt og tagpapfabrikker Telefon Fax Web-adresse Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold Gennem opkøbet af Tarco Vej A/S i 2005 strækker selskabets miljøhistorie sig helt tilbage til 1919, hvor De Danske Gasværkers Tjærekompagni A/S blev grundlagt. I dag er Munck Asfalt en virksomhed med ca. 300 medarbejdere, fire stationære asfaltfabrikker og eget anlæg til produktion af emulsions- og bitumenprodukter. Handling prioriteres højt hos Munck Asfalt. Vi er her for at sætte ting i gang og finde nye veje for bæredygtig vækst. Dette afspejles i vores miljø og arbejdsmiljøpolitik og i den store indsats, som ydes af alle medarbejdere. Hensynet til naturens ressourcer er derfor en naturlig del af vores aktiviteter, produktion og processer og vi genanvender materialer som erstatning for nye råvarer hvor det er muligt. I vores miljøredegørelse er medtaget de miljømæssige forhold, som miljømyndighederne har anført som væsentlige i miljøgodkendelserne. De vigtigste miljøforhold ved produktion af asfalt og emulsionsprodukter er forbrug af råvarer og energi og produktionen af asfalt medfører desuden udsendelse af støj, støv og stoffer til luften. Ved transport og håndtering af råvarer, asfalt og emulsionsprodukter bruges brændstof til lastbiler og maskiner. Selv om det også er et vigtigt miljøforhold er det ikke medtaget i miljøredegørelsen. Det skyldes, at der bruges eksterne vognmænd til en væsentlig del af transportopgaverne. Derfor vil egne maskiners forbrug alene ikke kunne give et retvisende billede af dette miljøforhold. De vigtigste arbejdsmiljøforhold er støj, vibrationer og støv fra asfaltproduktionen samt ulykkesrisici ved arbejde på anlæggene og ved arbejdet med maskiner. For udlægningsholdene er der desuden særlig fokus på tunge løft, støj og risiko for påkørsel. Det gode arbejdsmiljø er højt prioriteret hos Munck Asfalt a/s. Indadtil er vi fokuseret på balance og rummelighed som en naturlig del af virksomhedens ledelsesstil. Der gøres en stor indsats for at styrke og fastholde beskæftigelsen af medarbejdere med særlige behov. Læs mere om miljø- og arbejdsmiljø, om uddannelsen til vejasfaltør, CSR (Corporate Social Responsibility) og samfundsansvar på hjemmesiden 2

4 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker: Medarbejder gik med en rager. Holdets tromlefører kom til at køre for tæt på og da valsen drejede kom medarbejderens højre fod i klemme og han fik et vrid i knæet. 4 dags fravær. Medarbejder var ved at udføre reparationsarbejde på en udlægger og lå i en akavet stilling under udlæggeren. Derved fik han ondt i højre side af ryggen og henover lænden, idet en muskel kom i klemme 1 dags fravær.. Skema over indberetninger til Asfaltindustriens ulykkesstatistik Munck Asfalt a/s Antal ulykker Ulykkesfrekvens ,5 Branchens gennemsnit ulykkesfrekvens Ulykkes fraværsfrekvens 1,3 3,5 0,82 0,23 4,8 0,09 Branchens gennemsnit ulykkesfraværsfrekvens 1,6 2,2 0,92 1,2 1,3 0,77 Ulykkesfrekvensen beregnes som antal ulykker pr arbejdstimer. Ulykkesfraværsfrekvensen beregnes som antal tabte arbejdstimer pr arbejdstimer. Indberetningerne til Asfaltindustriens ulykkesstatistik følger kalenderåret. Kun aktiviteter tilknyttet produktion og udlægning af asfalt medtages i asfaltindustriens statistik. Antal anmeldepligtige ulykker Der er hele tiden fokus på at undgå farlige situationer og bortset fra 2009 og 2012 er der en generel nedadgående tendens for antallet af ulykker. 3

5 Vores arbejdsmiljøorganisation er opbygget med en arbejdsmiljørepræsentant tilknyttet hvert hold eller afdeling. Direktøren er formand for arbejdsmiljøudvalget. Hvert år ved opstart af sæsonen udarbejder arbejdsmiljøgrupperne en APV og hvert kvartal gøres status over aktuelle arbejdsmiljøforhold. Særlige forhold eller problemer eller gode ideer o. lign. tages op i arbejdsmiljøudvalget. Det er arbejdsmiljøgruppernes ansvar at analysere arbejdsulykker med henblik på at forebygge gentagelse. Uheld sker oftere på grund af manglende opmærksomhed end på grund af fejl eller mangler ved udstyr. Målet for en ulykkesfraværsfrekvens på mindre end 1 har vi overholdt i 2010, 2011 og igen i Opfyldelsen er meget afhængig af enkelte langvarige fravær, så det er en vanskelig parameter at styre efter. Målet for ulykkesfrekvensen på under 10 registrerede ulykker pr arbejdstimer har vi for første gang opnået i Arbejdsmiljøorganisationen vil arbejde på at bevare den gode statistik. Det er vigtigt at holde konstant fokus på sikkerhed ved arbejdet samt sikre at den fornødne viden, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet er til stede. Ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse og planlægning af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse har arbejdsmiljøudvalget i 2014 foreslået en temadag om sundhed og sikkerhed. Om formiddagen kommer det til at handle om sundhed. Forskning viser, at kondition beskytter mod hjerte-karsygdomme. Interesserede henvises til denne artikel: Link til: artikel om arbejde og kondition Om eftermiddagen bliver det et foredrag om hvordan NCC vandt arbejdsmiljø-prisen i Med inspiration fra jægerkorpset og parallel til krigszoner anskues vigtigheden af, at alle tager ansvar og konstant har fokus på sikkerhed ved arbejdet. Vi introduceres til de 3 gode huskeregler: 1) Tag vare på hinanden. 2) Tænk fremad hvad nu hvis? 3) Sig fra : I forbindelse med intern audit bliver der foretaget en måling af sikkerhedsindeks på vores asfalthold. Sikkerhedsindeks er et værktøj, som er udviklet til Asfaltindustriens kampagne i samarbejde med 3F om et Endnu bedre arbejdsmiljø. Måling af sikkerhedsindeks sker som en vurdering af arbejdet i en øjeblikssituation lige her og nu. Ved måling af sikkerhedsindeks lægges blandt andet vægt på korrekt brug af sikkerhedstøj og værnemidler samt korrekt skiltning og brug af tekniske hjælpemidler ved arbejdets udførelse. Kampagnen Endnu bedre arbejdsmiljø.består af to konkurrencer: Den ene, hvor et enkelt asfalthold bliver vurderet ud fra måling af sikkerhedsindeks. Den anden, hvor virksomheden bliver vurderet ud fra resultat af sikkerhedsindekset, antal arbejdsulykker og fraværsdage pr. arbejdsulykke. Et af vores asfalthold vandt prisen for bedste hold i

6 Ledelsens redegørelse 2013 Nøgleordene for vores fortsatte udvikling er ønsker om teknisk og miljømæssig kvalitet. Inspirationen hentes fra deltagelse i faglige sammenhænge og samfundsdebatten samt fra vores kunder og medarbejdere. I 2013 fejrede Munck Asfalt 25 års jubilæum og administrationen flyttede til den nybyggede kontorbygning på adressen i Hjulby, Nyborg V. Det har betydet, at vores medarbejdere har fået nye lokaler og mere moderne faciliteter. Placeringen af byggeriet har samtidig givet mulighed for at samle vores erfarne rådgivere, maskinafdeling og udøvende fagfolk på samme adresse. Dette er med til at sikre en stærk sammenhængskraft på tværs af faggrænser. Vi har stor ekspertise i at rådgive og udføre opgaver for både offentlige og private kunder. Ingen opgave er for stor eller for lille og uanset opgavens størrelse er vores erfarne rådgivere og fagfolk altid garanti for en holdbar løsning langt ud i fremtiden. Det er igennem systematisk miljøledelse, at vi opnår forbedringer af vores produkter og processer. Ved at have både økonomi og miljøgevinster for øje, har vi ved renovering og optimering af procesanlægget på emulsionsfabrikken samtidig opnået en væsentlig energibesparelse. På asfaltfabrikkerne har vi opnået miljøforbedringer med henblik på at kunne genanvende flere materialer hvor det er muligt og på den måde mindske brugen af naturens ressourcer, f.eks. kan genbrugsasfalt fra gamle vejbelægninger bruges som erstatning for nye stenmaterialer og bitumen. Ud over traditionelt asfaltarbejde kan vi også tilbyde overfladebehandling af veje både ud fra vandbaserede løsninger med bitumenemulsion og ud fra løsninger baseret på bitumen eller polymermodificeret bitumen tilsat planteolier i stedet for organiske opløsningsmidler. Klimaasfalt er et af Munck Asfalts udviklingsprojekter, som vi også vil fortsætte med i Når asfaltens temperatur sænkes betyder det, at der skal bruges mindre energi til produktionen og dermed reduceres også udledningen af CO 2. På arbejdsmiljøområdet vil vi fortsat gøre en aktiv indsats for at motivere til ansvarlighed for et godt arbejdsmiljø. I 2013 har vi haft et historisk lavt antal arbejdsulykker og har dermed nået de mål vi har sat os for. Dette lave niveau af arbejdsulykker vil vi gerne fastholde. Derfor er det vigtigt også fremadrettet at være på forkant med farlige situationer og have fokus på sundhed og sikkerhed. Som en naturlig forlængelse af Munck Gruppens CSR-aktiviteter har vi valgt at støtte et humanitært projekt i Bangladesh, hvor Munck Asfalt i perioden udfører et Danidafinansieret projekt med renovering af den internationale lufthavn i Dhaka. Vi har udvalgt et projekt i Red Barnet, hvor man bekæmper farligt børnearbejde og forbedrer livsvilkårene for de børn, som primært arbejder i de utallige mindre virksomheder. Mere end 7 mio. børn mellem 5 og 18 år arbejder i dag i Bangladesh under meget risikable forhold. Læs mere om CSR og vores kompetencer og nyheder på hjemmesiden Hans Christian Munck Administrerende direktør 5

7 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Munck Asfalt a/s vil være en virksomhed med en høj standard indenfor miljø- og arbejdsmiljø og at fungere i et positivt samspil med vore omgivelser og relevante myndigheder. Gennem anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi vil vi til stadighed arbejde på, at virksomhedens drift belaster miljøet mindst muligt pr. produceret enhed. Forbruget af ressourcer som råstoffer og energi reduceres, hvor det er muligt, og forurening fra virksomhedens aktiviteter skal minimeres. Disse mål søges opnået gennem systematisk miljøledelse i et tæt samarbejde mellem ansatte, myndigheder og leverandører. Munck Asfalt vil være en rummelig arbejdsplads, som tilbyder sine medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø med gode psykiske og fysiske forhold. Et sundt arbejdsmiljø skal således sikre medarbejdernes trivsel og modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer. Medarbejderne skal motiveres gennem minimering af fysiske og psykiske arbejdsbelastninger. Vi forpligter os til forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom og løbende forbedring af arbejdsmiljøledelsen og arbejdsmiljøpræstationen, som er en integreret del af virksomhedens miljøarbejde, der foregår i nært samarbejde med virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen. Der skal informeres åbent om Munck Asfalt's miljø- og arbejdsmiljøforhold, bl.a. gennem den offentligt tilgængelige miljøredegørelse og i den interne medarbejderinformation. Virksomhedens aktiviteter skal udvikles i takt med tidens tekniske formåen og med skyldig hensyntagen til økonomien. Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken evalueres løbende for at sikre, at virksomheden lever op til de krav som teknologien, samfundsudviklingen og vore kunder sætter i fremtiden. Vi forpligter os til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning indenfor både miljø og arbejdsmiljø. Vi er certificeret efter: EN 13108:2006 serien som omfatter CE-mærkning af asfalt. EN som omfatter CE mærkning af overfladebehandling (OB). EN 13808, EN EN som omfatter CE-mærkning af Bitumenemulsioner, Polymermodificeret bitumen samt Cutback og fluxede bituminøse bindemidler. ISO 9001 som omfatter Kvalitetsledelsessystem. ISO som omfatter Miljøledelsessystem. OHSAS som omfatter Arbejdsmiljøledelsessystem. Ved ekstern audit gennemgås Munck Asfalt s samlede ledelsessystem for alle certifikater. 6

8 Asfaltproduktion Asfalt fremstilles af stenmaterialer blandet med bitumen, som udvindes af råolie og med forskellige tilsætningsstoffer (filler, klæbeforbedrer og cellulosefibre) afhængigt af hvilke egenskaber det ønskes, at asfalten skal have. Asfaltproduktion er en energikrævende proces og hovedparten af energiforbruget er til tørring og opvarmning af stenmaterialer. Der opstår ikke affald i forbindelse med asfaltproduktionen, da alle fejlproduktioner, spild, m.m. bliver genbrugt i produktionen. Øvrigt affald fra kontorer, værksteder og udlægningshold bliver bortskaffet i henhold til de lokalt gældende affaldsregulativer. Munck Asfalt bruger gerne genbrugsmaterialer, der kan erstatte nye stenmaterialer. På den måde mindskes brugen af naturens ressourcer. Knuste skærver fra renovering af jernbanestrækninger, er et eksempel på gode genbrugsmaterialer. En del af asfalten erstattes også med genbrugsasfalt fra gamle vejbelægninger. Luften fra produktionen indeholder støv, CO 2 (kuldioxid), SO 2 (svolvdioxid) og NO x (kvælstofilter). Støvet tilbageholdes i et filter og genbruges som fillermateriale i asfalten. I tørre perioder kan der opstå støvgener på fabriksområdet. For at forebygge gener vandes arealerne i nødvendigt omfang. For at sikre, at det vand, som afledes fra arealerne, ikke påvirker det omgivende miljø, er der på alle fabrikkerne stillet krav om jævnlige kontrolanalyser udført af et eksternt laboratorium. Varme asfaltmaterialer har en karakteristisk lugt. Lugtgener minimeres bl.a. ved hjælp af automatisk regulering af olieforvarmere og brændere og ved presenninger på lastbiler. Støj fra asfaltproduktion stammer typisk fra mekanisk støj og vibrationer i anlægget samt fra doseringen af sten til produktionen. Endvidere er der støj fra transport på området og kørsel med lastbiler. Støjgener begrænses med støjdæmpning, hvor er muligt f.eks. ved indkapsling af maskindele. Med henblik på generelt at formindske miljøbelastningerne arbejdes der løbende med produktudvikling for at forbedre produkter og processer og ved udskiftninger af kørende materiel og maskiner undersøges støjforhold og energiforbrug. Emulsions- og bitumenprodukter Emulsionsprodukter til klæbning af asfaltbelægninger samt til overfladebehandling fremstilles på emulsionsfabrikken i Nyborg. Emulsionsprodukterne fremstilles af bitumen, vand, emulgatorer og forskellige tilsætningsstoffer (terpentin, polymergranulat, brine, latex og saltsyre), som er med til at give emulsionsprodukterne deres særlige egenskaber. Ved fremstilling af bioflux bitumen til overfladebehandling blandes bitumen med planteolie. Fugemasser og modificerede bitumenprodukter blandes af bitumen og termoplastiske (smeltbare) polymerer. 7

9 Rester af bitumenemulsion, der fremkommer på fabrikken eller som returneres fra vejholdene ved rensning af tanke og tromler, bliver destilleret, så indholdet af bitumen kan genanvendes. I produktionen anvendes energi til opvarmning af råvarer og blandinger. Desuden bruges vand til emulsionsprodukter. Affald, som opstår i forbindelse med produktionen, bortskaffes som miljøaffald. Vand fra destillation af bitumenopløsninger bliver forrenset ved bundfældning, før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Der er krav om jævnlige kontrolanalyser for at sikre, at spildevandstilladelsen overholdes. Der er desuden krav til autoriseret vedligeholdelse og eftersyn af kedelanlægget. Der anvendes en enkelt råvare, som er angivet på listen over farlige stoffer og det er ikke vurderet at være muligt at substituere denne råvare: CAS nr.: Råvare Naphta (råolie), hydrogenafsvovlet tung Til overfladebehandling anvendes bindemidler med forskellige tekniske og miljømæssige egenskaber. Overfladebehandling med emulsion er teknisk og miljømæssigt den stærkeste løsning og ved anvendelse af polymermodificeret emulsion bindes skærverne stærkere til underlaget. Cutback er det klassiske produkt, men det indeholder mineralsk terpentin. Overfladebehandling med bioflux bitumen er et nyt alternativ som er tilsat planteolie. Vi vejleder gerne om det rette valg ud fra vore kunders tekniske behov, økonomi og miljømæssige ønsker. Udlægning af asfalt Ved udlægning af asfalt skelnes der mellem maskinudlægning og håndudlægning. Maskiner anvendes ved større arealer, hvor der kan køres med konstant hastighed og helst uden stop. Håndudlægning anvendes til opgaver på steder, hvor der ikke kan køres med en maskine. En del asfaltarbejde udføres som natarbejde af hensyn til trafikafviklingen i dagtimerne. 8

10 Mål og handlingsplaner For at sikre fremdrift i igangværende mål og handlingsplaner følges disse op på jævnlige kvalitetsog miljømøder og hvert år gennemgås og vurderes politikkerne samt nye mål og handlingsplaner. Skemaet herunder viser status og opfølgning på nogle af de aktuelle målsætninger, mål og handlingsplaner. Målsætning Mål og handlingsplan Status At fastholde et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø gennem et nært samarbejde med virksomhedens ansatte Ulykkesfrekvensen skal være under 10 registrerede ulykker pr arbejdstimer. Ulykkesfraværsfrekvensen skal være under 1 pr arbejdstimer I 2013 var branchens gennemsnit for ulykkesfrekvens: 13 ulykkesfraværsfrekvensen: 0,77 Munck Asfalt ulykkesfrekvens: 5,5 Munck Asfalts ulykkesfraværsfrekvens: 0,09 I 2013 er Asfaltindustriens må nået. Men der vil fortsat være et arbejde med at holde fokus på sikkerhed og på farlige situationer. Denne handlingsplan er fortsat igangværende. At virksomhedens drift belaster miljøet mindst muligt pr. produceret enhed. Foretage miljømæssige forbedringer ved at overgå til naturgas og energioptimere emulsionsfabrikken og ved at foretage skift fra fyringsolie til naturgas på asfaltfabrikken i Langeskov Dette mål er nået. I løbet af de sidste tre år er der foretaget forskellige tiltag for at energioptimere anlægget på emulsionsfabrikken. I 2013 blev opstillet gasfyr og med de øvrige tiltag for energioptimering bl.a. forbedret varmeveksling i anlægget, har det siden 2010 betydet 50 % reduktion af energiforbruget. Det har samtidig betydet, at emissionen af CO 2, SO 2 og NO x er reduceret. CO 2 er ved installering af gasfyr i 2013 er alene reduceret 30 % i forhold til 2012 På fabrikken i Langeskov har etablering en af gasfyr i 2013 opnået en reduktion af CO 2 på ca. 20 % i forhold til Reducere forbruget af energi gennem udvikling af virksomhedens aktiviteter og ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi i takt med tidens tekniske formåen og med skyldig hensyntagen til økonomien. Udviklingsprojekt Klimaasfalt, hvor formålet er at undersøge muligheden for nedsættelse af asfalttemperaturen. Denne handlingsplan er igangværende. At forbruget af ressourcer som råstoffer og energi reduceres, hvor det er muligt. Et sundt arbejdsmiljø skal sikre medarbejdernes trivsel og modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer Forbedre asfaltanlægget i Svogerslev, så mere genbrugsasfalt fra gamle vejbelægninger kan erstattede nye stenmaterialer og på den måde mindske brugen af naturens ressourcer. Målet er 20 % genbrug i gennemsnit på hele produktionen. Kompetenceudvikling af Arbejdsmiljøorganisationen ved at tilbyde kursus i psykisk førstehjælp og kollegastøtte som supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Formålet er at give viden om hvor meget kollegaer kan gøre for hinanden når vi som mennesker kan blive udsat for voldsomme oplevelser og kriser. Dette mål er nået. Temadag 2014 om sundhed og sikkerhed Formiddag: om hjerte-kar-sygdomme. Kondition beskytter mod hjerte-karsygdomme. Artikel: Link til: Arbejde og kondition Eftermiddag: om vigtigheden af, at vi alle tager ansvar og konstant har fokus på sikkerhed ved arbejdet. Med inspiration fra jægerkorpset og parallel til krigszoner vandt NCC arbejdsmiljøprisen i 2013 med 3 gode huskeregler: 1) Tag vare på hinanden. 2) Tænk fremad hvad nu hvis? 3) Sig fra 9

11 Miljødata Det er driftslederne på de enkelte asfaltfabrikker, som har indberettet miljødata til miljøredegørelsen. Miljødata for de enkelte fabrikker er oplistet på de efterfølgende sider. Af konkurrencehensyn er de enten indekseret eller opgjort pr. produceret enhed. Data for råvarer, produkter, energi, vand og affald er målt. Genbrugsprocenten for asfalt er beregnet som den delmængde genbrugsmaterialerne udgør af den samlede mængde produceret asfalt. Nye stenmaterialer består af sten og kalkfiller mens genanvendte stenmaterialer typisk består af ballast (skærver) fra jernbanespor. Bindemidler består af bitumen, cellulosefibre, og øvrige tilsætningsstoffer. Affaldsdata er opdelt således, at genanvendeligt affald består af olie, metalskrot, plast og pap. Bidraget af CO 2, SO 2 og NO x til luften fra asfaltfabrikkerne er beregnet som kg pr. produceret ton asfalt. Asfaltindustrien har meddelt deres medlemmer, hvilke faktorer der skal anvendes til beregning af SO 2 og NO x. Ved beregning af SO 2 er der taget højde for, at omkring 70% af SO 2 indholdet opsamles i støvfiltret og ved brug af naturgas kan der ses helt bort fra svovlindholdet. Energistyrelsens standardfaktorer anvendes for udledning af CO 2. Volumen af luften kendes ikke, da den ikke måles og ikke kan beregnes ud fra de data, som er til rådighed. På emulsionsfabrikken er data for udledning af CO 2 og SO 2 beregnet ud fra forbruget af naturgas i henhold til nøgletal fra Key2Green. Data for udledning af NO x er beregnet ud fra forbruget af naturgas og den udførte måling ved indregulering i henhold til Luftvejledningen. (Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr ). Da der ikke anvendes vand i produktionen af asfalt, er der ikke opgjort forbrug af vandmængder. Sanitært spildevand fra alle fabrikker afledes via de lokale kommunale ordninger. Kemisk ordliste TOC er en forkortelse af total organisk kulstof. COD er en forkortelse af (Chemical Oxygen Demand), som betyder kemisk iltforbrug. BI 5 stor for biologisk iltforbrug i 5 døgn. PAH er polyaromatiske hydrocarboner, som er stoffer der f.eks. findes i bitumen og dermed i asfalt. NSO forbindelser er Quinolin, carbazol, thiophen, benzothiophen, benzofuran og dibenzofuran. BTEX er de letflygtige aromater benzen, toluen, ethylbenzen og xylener. Metaller: Zn = zink, As = Arsen, Hg = kviksølv, Cr = Chrom, Cu = kobber, Pb = bly, Ni = nikkel 10

12 Asfaltfabrik Kongensbro Adresse: Munck Asfalt A/S Bøgedal 25, Kongenbro 8643 Ans By p-nr Hovedaktivitet: Biaktivitet: Produktion af asfalt håndtering og knusning af råvarer Tilsynsmyndighed Silkeborg Kommune Miljøgodkendelser: Indvinding af råstoffer på et 8,3 ha stort areal pr. 15. september 1987 (Listepunkt: C202) Indvinding af råstoffer på et 1,5 ha stort areal pr. 22. januar 1990 Virksomhedens samlede aktiviteter pr. 3. februar Oplagring og bearbejdning af bagharp pr. 5. september 1997 med senere ændringer af kontrolvilkår 8. januar 1999 og 15. februar Anvendelse af restsand i varmblandet asfalt pr. 21. august 2000 med senere ændringer af vilkår pr. 14. marts 2005 Miljøstyrelsen har ved afgørelse pr. 25. juli 2000 ændret miljøgodkendelsens støjvilkår Ændring af vilkår for hydraulikhammer og tørretromlernes brændere pr. 11. januar 2002 Spildevandstilladelse: Afledningen af sanitært spildevand blev godkendt af Kjellerup Kommune i tilladelse af 27. januar 1971 Afledning af overfladespildevand er indeholdt i den samlede miljøgodkendelse af 3. februar Yderligere vilkår i miljøgodkendelsen for oplagring og bearbejdning af bagharp af 5. september 1997 Tilladelse til bortskaffelse af spildevand fra vaskeplads til Søholt renseanlæg af 25. maj 2009 Miljødata: Råvarer [index] Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 96,8 101,7 93,9 102,1 89,4 Luft [kg pr. ton] CO 2 26,22 27,62 26,41 27,43 23,98 SO 2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 NO x 0,017 0,018 0,018 0,018 0,016 Affald [ton] Genanvendeligt Forbrænding Deponering Kemikalieaffald 0,3 0,5 1 0,4 1 Vand fra vaskehal [m 3 ] Kommentering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede asfaltmængder er 2000 dog for genanvendelsesmaterialer som bagharp er det Variationerne i råvareindex hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Energiforbruget er opgivet som kwh pr. produceret ton asfalt. Der er foretaget optimering af anlægget, så mere asfalt kan genbruges. Fraktionen af genanvendeligt affald i 2012 og 2013 består primært af metalskrot bl.a. fra nedbrydning af det gamle knuseri. Resumé af egenkontrol: Overfladevand ledes til et regnvandsbassin og bliver renset i virksomhedens eget sand- og kulfilter inden det ledes til Gudenåen. Der udføres kontrol af overfladevandet 4 gange årligt. Dette foregår i samarbejde med et godkendt laboratorium. Overfladevandet undersøges for metaller (Cr, Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, As, Hg), PAH, ph, temperatur, mineralsk olie, bundfald efter 2 timer, pesticider, phenol og chlorphenol. Analyseresultaterne sendes løbende til Silkeborg Kommune. I kalenderåret 2013 har der været tre vilkårsoverskridelser på målingerne af PAH på henholdsvis 3,3 µgl/, 0,98 µg/l og 0,74 µg/. (Grænseværdi 0,5 µg/l). Overskridelserne vurderes at skyldes partikler af asfaltstøv fra pladsen og ikke opløste PAH. Asfaltstøvet kan være hvirvlet op i forbindelse med kraftig nedbør og ført med regnvandet som suspenderet stof. I løbet af kalenderåret 2013 er der afledt m 3 overfladevand og mængden af vaskevand fra vaskehallen til Søholt renseanlæg var 34 m 3. 11

13 Asfaltfabrik Svogerslev Adresse: Munck Asfalt A/S Lyngageren Roskilde p-nr Hovedaktivitet: Produktion af asfalt Tilsynsmyndighed Roskilde Kommune Miljøgodkendelser: Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt s/s, Svogerslev pr. 5. november 2010 (Listepunkt: C202) Revidering af vilkår i Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s november 2010 pr. 14. juli Revidering af vilkår 58 og indsættelse af vilkår 56a i Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s november 2010 pr. 07. september Revidering af vilkår i Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s november 2010 pr. 5. november Tillæg til miljøgodkendelse, udledningsvilkår for grundvand, Munck Asfalt a/s pr. 27. november 2012 Spildevandstilladelse Tillæg til miljøgodkendelse, udledningsvilkår for overfladevand, Munck Asfalt a/s pr. 20. januar 2012 Revidering af vilkår 23, 24, 25 og 26 i Tillæg til miljøgodkendelse, udledningsvilkår for overfladevand, Munck Asfalt a/s pr. 20. januar 2012 Miljødata: Råvarer [index] Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 79,3 102,1 90,9 104,9 106,2 Luft [kg pr. ton] CO 2 20,6 27,3 23,8 27,2 27,7 SO 2 0,028 0,050 0,040 0,050 0,051 NO x 0,014 0,018 0,016 0,018 0,018 Affald [ton] Genanvendeligt Forbrænding Deponering 3 0 3,5 2,6 8 Kemikalieaffald 0,4 0,8 0,7 0,3 1 Vurdering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede mængder er Variationer i råvareindex i øvrigt hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Det lidt lavere tal for brug af genanvendelige stenmaterialer i de seneste er bl.a. på grund af særlige krav til de asfalttyper, som er produceret. Fraktionen af genanvendeligt affald i 2012 og 2013 består primært af metalskrot bl.a. fra nedbrydning af det gamle knuseri. Resumé af egenkontrol: Vand, der afledes fra virksomhedens område består af overfladevand (regnvand) og oppumpet grundvand. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Derfor er hele området befæstet for at beskytte jord og grundvand og der er etableret overvågningsboringer af grundvandet. Overfladevandet opsamles i bassiner, hvorfra det i reguleret mængde løber gennem sandfang og olieudskiller. Derefter afledes det til Skovbækken. I forbindelse med den fornyede miljøgodkendelse er der med udgangspunkt i standardvilkår for asfaltfabrikker kommet nye krav til den fremtidige egenkontrol og en ny spildevandstilladelse. I måleprogrammet for den nye spildevandstilladelse er der fastlagt grænseværdier for metaller (Zn, As, Hg, Cd, Cr, Pb, Cu og Ni), udvalgte PAH og pesticider. Prøveudtagning og analyse foretages af et godkendt laboratorium. I kontrolperioden for 2013 har alle grænseværdier været enten overholdt eller under detektions-grænsen. Den årligt bortledte grundvandsmængde rapporteres til Roskilde Kommune og i 2013 blev der bortledt m 3 grundvand. 12

14 Asfaltfabrik Fjelsted Adresse: Munck Asfalt A/S Ridderstien 38, Fjelsted 5560 Aarup p-nr Hovedaktivitet: Produktion af asfalt Tilsynsmyndighed Middelfart Kommune Miljøgodkendelser: Samlet miljøgodkendelse pr. 28. september 1990 (Listepunkt: C202) Ændring af vilkår for støj pr. 27. september 1996 Oparbejdning og brug af bagharp pr. 27. oktober 1997 Spildevandstilladelse: Afledning af spildevand til det kommunale kloaksystem pr. 16. september 1998 Ændring af vilkår i spildevandstilladelsen pr.19. august 1999 og pr. 13 marts 2001 Supplement til spildevandstilladelsen pr. 24. marts 2004 Afledning af spildevand fra udvidelse af befæstet areal til det kommunale kloaksystem pr. 19. august 2004 Afledning af oppumpet grundvand fra afværgepumpning pr. 6. oktober 1999 og 30. marts 2000 Miljødata: Råvarer [index] Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 98,0 107,8 99,3 99,9 Luft [kg pr. ton] CO 2 25,8 27,4 25,8 25,5 25,52 SO 2 0,043 0,037 0,045 0,045 0,049 NO x 0,017 0,018 0,017 0,017 0,018 Affald [ton] Genanvendeligt 1, Forbrænding 0,4 13, Deponering Kemikalieaffald 0 0, Kommentering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede mængder er Variationer i råvareindex i øvrigt hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Fraktionen af genanvendeligt affald i 2011, 2012 og 2013 består primært af metalskrot. Resumé af egenkontrol: Overfladevand fra de befæstede arealer opsamles i regnvandsbassiner. Det ledes gennem sandfang og olieudskiller til det kommunale spildevandssystem. Der skal udføres egenkontrol af overfladevandet 6 gange årligt. Dette foregår i samarbejde med et godkendt laboratorium. Overfladevandet undersøges for olie, PAH, metaller (Zn, As, Hg, Cd, Cr, Cu, Pb og Ni), temperatur og ph. I 2013 har der været to tilfælde, hvor summen af PAH har været over kravet på 5 µg/l i overfladevandet. Vi ved erfaringsmæssigt, at PAH er knyttet til asfalt støv og overskridelserne kan forklares med at bundlag af asfaltstøv i regnvandsbassinerne er hvirvlet op f.eks. i forbindelse med kraftig regn. 13

15 Asfaltfabrik Langeskov Adresse: Munck Asfalt A/S Bjergtoften Langeskov p-nr Hovedaktivitet: Produktion af asfalt Tilsynsmyndighed Kerteminde Kommune Miljøgodkendelser: Samlet miljøgodkendelse pr. 31. juli 2000 (Listepunkt: C202) Godkendelse til brug af nedknust asfalt pr. 13. juni 2003 Brug af stålsandstøv i asfaltproduktionen pr. 2. marts 2004 Brug af svejseslagge i asfaltproduktionen pr. 25. juni 2004 Brug af bagharp i asfaltproduktionen pr. 24. august 2004 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding pr. 1. september 2005 Vilkår for anvendelse af ballast (skærver) fra jernbanespor pr. 17. marts 2009 Afvanding af befæstet areal til oplag af skærver pr. 9. februar 2010 Spildevandstilladelse: Tilladelse til afledning af spildevand pr. 17. april 2001 Tillæg til spildevandstilladelse pr.9. juli 2003 Miljødata: Råvarer [index] 2008/ / Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 82,2 90,4 89,4 98,3 95,4 Luft [kg pr. ton] CO 2 21,0 22,5 22,2 24,5 19,6 SO 2 0,008 0,008 0,008 0,009 0,0098 NO x 0,014 0,015 0,015 0,017 0,003 Affald [ton] Genanvendeligt 0 0, Forbrænding Deponering 0,1 0, Kommentering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede asfaltmængder er Variationerne i råvareindex hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Genbrugsprocenten er igennem de sidste år steget. Dette skyldes, at vi har fået bedre muligheder for at anvende genbrugsmaterialer i asfaltproduktionen bl.a. er asfaltanlægget forbedret med et bånd til kold genbrugsasfalt. Fraktionen af genanvendeligt affald består primært af metalskrot. Der blev skiftet til naturgas i maj måned 2013, så nøgletallene for energi og luft er beregnet på delvis produktion med fyringsolie og naturgas. Nøgletallet for SO 2 udelukkende beregnet ved produktion med fyringsolie. For naturgas kan der helt ses bort fra svovlindhold. Resumé af egenkontrol: En gang årligt foretages analyse af grundvandsboringer i samarbejde med et godkendt laboratorium. Overvågningsprogrammet omfatter analyse af PAH, letflygtige aromater (BTEX), phenol, cresoler, xylenoler, NSO forbindelser og chrom. Resultater af analyser sendes til Kerteminde Kommune. Regnvandsbetinget overfladevand som tagvand m.m. afledes via en olieudskiller til den kommunale regnvandsledning mens regnvand som overfladevand fra befæstede arealer med oplag af genbrugsasfalt først forsinkes ved opstuvning, hvorved partikler sedimenteres, inden det ligeledes via en olieudskiller afledes til den kommunale spildevandsledning. I 2011 og 2012 har der været tilfælde hvor hvor summen af PAH har været over kravet på 5 µg/l i overfladevandet som afledes til den kommunale spildevandsledning. Vi ved erfaringsmæssigt, at PAH er knyttet til asfalt støv og overskridelserne kan forklares med at bundlag af asfaltstøv i forsinkelsesbassinet er hvirvlet op ved prøvetagningen i forbindelse med kraftig regn. For at løse dette har vi nu besluttet at øge kapaciteten af forsinkelsesbassinet. I 2013 har alle grænseværdier været overholdt både for grundvand og overfladevand. 14

16 Emulsionsfabrik Nyborg Adresse: Munck Asfalt A/S Slipshavnsvej Nyborg p-nr Hovedaktivitet: Produktion og oplag af diverse bitumenprodukter Tilsynsmyndighed Nyborg Kommune Miljøgodkendelser: Samlet revision af miljøgodkendelser pr. 12. marts 2004 (Listepunkt: D201) Spildevandstilladelse: Tilladelse til afledning af procesvand pr. 13. oktober 1999 Tilladelse til afledning af overfladevand pr. 8. juli 2003 Miljødata: Råvarer og hjælpestoffer [index] Bitumen Terpentin Rapsolie Polymergranulat Emulgator Brine Latex Saltsyre 30% Vandforbrug total [index] Vandforbrug som råvare [%] Spildevand destillation [m 3 ] Udleverede mængder af produkter [index] Emulsionsprodukter Bitumenprodukter og fugemasse Bitumen fra destillationsanlæg Energi [index] Fjernvarme El Gas 100 Gasolie Emission [ton] CO SO 2 0,013 0,012 0,011 0,09 0,001 NO x 0,28 0,28 0,25 0, Affald [ton] Miljøaffald Deponering Forbrænding ,7 7,2 Oliegenbrug 2,6 3, Plast og pap til genbrug 1,8 1,4 1,0 1,1 0,95 Kommentering af miljødata: Basisår for miljødata er generelt 2000 bortset fra rapsolie, hvor basisåret er 2006/2007. Selv om fjernvarme alene anvendes til rumopvarmning er det også indekseret med basisår Der er installeret gasfyr, så basisår for gas er Mængder af råvarer og produktion af emulsionsprodukter varierer i øvrigt med de variationer der er i produktionen. Vandforbrug er opgivet som et skøn over det samlede forbrug af vand på matriklen ud fra en årlig aflæsning både som råvare og som procesvand og øvrigt forbrug på matriklen. Heraf er vandforbruget som råvare beregnet som procent af det samlede vandforbrug. Maskinafdelingen er flyttet til Hjulby, hvilket afspejler faldet i forbrug af fjernvarme de sidste par år. I løbet af de sidste tre år er der foretaget forskellige tiltag for at energioptimere anlægget på emulsionsfabrikken. I 2013 blev der opstillet gasfyr og sammen med de øvrige tiltag for energioptimering bl.a. forbedret varmeveksling i anlægget, har det siden 2010 betydet 50% reduktion af energiforbruget. Det har samtidig betydet, at emissionen af CO 2, SO 2 og NO x er reduceret. CO 2 emissionen er ved installering af gasfyr i 2013 er alene reduceret 30% i forhold til Resumé af egenkontrol: Processpildevand fra kondensering i udsugnings- og destillationsanlægget i emulsionsfabrikken forrenses ved bundfældning før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Fire gange årligt analyseres prøver af processpildevand fra emulsionsfabrikken. Prøverne analyseres af et godkendt laboratorium for olie, phenol, suspenderet stof, bundfældeligt stof ph og temperatur. Resultaterne sendes til Nyborg Kommune. Alle registrerede måledata har overholdt miljøgodkendelsens kravværdier. Overfladevand og tagvand forrenses i sandfang og oliefilter inden det afledes til den Kommunale regnvandsledning. Seks gange årligt analyseres for ph, temperatur, phenol, olie og bundfald efter 2 timer. Dette udføres af et godkendt laboratorium og analyseresultaterne sendes til Nyborg Kommune. Der er ikke krav om registrering af udledte mængder. I kalenderåret 2013 har der været en enkelt mindre vilkårsoverskridelse af bundfald efter 2 timer: målt 2 ml/l (krav 0,5 ml/l. Ellers har alle prøver overholdt vilkårene. Afsug og udluftning fra tanke og tappehal m.v. udledes til luften i henhold til de vilkår, der er fastsat i miljøgodkendelsen for luft og lugt. Der er ikke særlige krav om registrering af volumen af udledninger. Der er ikke registret nogen klager over emulsionsfabrikken i kalenderåret

17 Maskinafdeling Nyborg V Adresse: Munck Asfalt A/S Toftegårdsvej 18 Hjulby 5800 Nyborg p-nr Hovedaktivitet: Reparation og vedligeholdelse af vejmateriel Tilsynsmyndighed Nyborg Kommune Miljøtilladelser: Miljøkrav i forbindelse med etablering af værksted pr. 6. juli 2009 Spildevandstilladelse: Spildevandstilladelse pr. 3. oktober 2009 Miljødata: Energi Enhed Fjernvarme MWh El MWh Vandforbrug Vaskehal m Udlægning m Diverse forbrugsvand m Kemikalieforbrug Fældningskemikalie til renseanlæg l Opløsningsmidler til rensebaren l Genanvendeligt affald Oliegenbrug l Metalskrot ton Plastemballage kg Pap ton 1,3 3,2 1,2 Forbrændingsegnet affald ton Deponeringsegnet affald kg Kemikalieaffald kg Slam fra renseanlæg kg Batterier kg Akkumulatorer kg 60 stk 3160 kg Oliefiltre kg Tømning olieudskiller kg Kommentering af miljødata: De miljødata, som er medtaget, er ud over energi og vandforbrug de miljømæssige forhold, herunder kemikalieforbrug og affald, som miljømyndigheden har anført som væsentlige i miljøtilladelsen. Vaskevand fra indendørs vaskeplads samt den overdækkede påfyldningsplads forrenses ved bundfældning før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Der har været tekniske problemer med pumpen som tilsætter fældningskemikalie til denne proces. Derfor har vi rettet forbruget gennem årene af fældningskemikalie til renseanlægget, så det er beregnet på baggrund af antal registrerede rensninger. Andelen af deponeringsegnet affald stammer bl.a. fra renovering af skurvogne samt fra grus og asfalt m.m. som spules af maskiner i vaskehallen. Batterier opsamles i et spændelågsfad som ikke tømmes hvert år. Olieudskillerne er tilsluttet den kommunale tømningsordning. Der har været to tømninger af olieudskillere i Resumé af egenkontrol: I henhold til spildevandstilladelsen gælder følgende: Overfladevand fra de befæstede arealer afledes til den Kommunale regnvandsledning. Fire gange årligt analyseres for mineralsk olie, olie + fedt, phenoler, PAH, bundfald e. 2 timer, ph, temperatur, COD, suspenderet stof, total-n og total-p. Vaskevand fra indendørs vaskeplads samt den overdækkede påfyldningsplads forrenses ved bundfældning før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Seks gange årligt analyseres for mineralsk olie, olie + fedt, phenoler, PAH, bundfald efter 2 timer, ph, temperatur, BI 5, COD, suspenderet stof, total-n og total-p. Analyserne udføres af et godkendt laboratorium og analyseresultaterne sendes til Nyborg Kommune. I 2013 er alle kravværdier overholdt for overfladevand fra de befæstede arealer fra regnvandsledningen. I efteråret 2013 var der overskridelser på indhold af mineralsk olie og olie + fedt samt på bundfald efter 2 timer på analyser fra vaskevandet fra den indendørs vaskehal samt den overdækkede påfyldningsplads. Hele processen blev derfor systematisk gennemgået. Lige fra brug af vaskehallen og vaskemidler til gennemgang af sandfang, olieudskiller og selve rensningsanlægget herunder regulering og pumper. Endvidere blev iværksat en tømning og rensning af hele anlægget før det blev startet op igen. Prøve udtaget efter fornyet opstart har været i orden. 16

Miljøredegørelse 2014

Miljøredegørelse 2014 Miljøredegørelse 2014 Munck Gruppen Toftegårdsvej 18-5800 Nyborg Telefon: +45 63 31 35 35 Email:mail@munck-gruppen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Generel information... 2 Stamoplysninger:...

Læs mere

Miljøredegørelse 2015

Miljøredegørelse 2015 Miljøredegørelse 215 Munck Gruppen Toftegårdsvej 18-58 Nyborg Telefon: +45 63 31 35 35 Email:mail@munck-gruppen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Ledelsens redegørelse 215...2 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik...3

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

QMS- håndbog. Munck Asfalt a/s

QMS- håndbog. Munck Asfalt a/s QMS- håndbog Munck Asfalt a/s Juni 2017 Munck Asfalt a/s virksomhedsbeskrivelse Munck Intercon a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne og virksomheden voksede støt og roligt. I efteråret 2000

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17-09-2015 CVR-nummer 30726014 P-nummer 1013479387 Virksomhed P. S. Industrilakering A/S Adresse Industrivej 22

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12. oktober 2016, kl. 14.30 Sagsnr. 13/029201 CVR-nummer 26097754 P.nr. 1002376149 Virksomhed Adresse Bagers Tømrer-

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Ansøgning om spildevandstilladelse

Ansøgning om spildevandstilladelse Ansøgning om spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, LBK nr. 879 af 26.06.2010. Ansøgningen sendes til post@vesthimmerland.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Vesthimmerlands

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Vand på golfbaner - Vandkvalitet

Vand på golfbaner - Vandkvalitet Vand på golfbaner - Vandkvalitet Simon Toft Ingvertsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Indhold Forureningsprofilen af regnvand fra tage og veje Lidt om krav til jordkvalitet og vandingsvand

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Genbrugsasfalt. Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk

Genbrugsasfalt. Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Genbrugsasfalt Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der opsamles meget større mængder genbrugsasfalt i Danmark end asfaltbranchen forbruger i nye asfaltprodukter. Ved en større sortering

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere