Miljøredegørelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2013"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Generel information...2 Stamoplysninger:...2 Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold...2 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker:...3 Ledelsens redegørelse Miljø- og arbejdsmiljøpolitik...6 Asfaltproduktion...7 Emulsions- og bitumenprodukter...7 Udlægning af asfalt...8 Mål og handlingsplaner...9 Miljødata...10 Kemisk ordliste...10 Asfaltfabrik Kongensbro...11 Asfaltfabrik Svogerslev...12 Asfaltfabrik Fjelsted...13 Asfaltfabrik Langeskov...14 Emulsionsfabrik Nyborg...15 Maskinafdeling Nyborg V

3 Generel information Munck Asfalt a/s er ikke forpligtet til at udarbejde grønt regnskab, men da vi gerne vil informere om vores miljøforhold har vi valgt at udarbejde en årlig miljøredegørelse, som endvidere indeholder oplysninger om arbejdsmiljøforhold. Miljøredegørelsen har hidtil fulgt det finansielle regnskabsår (1. oktober til 30. september), men fra 2011 er det besluttet at den skal følge kalenderåret. Data er således gjort op for kalenderåret I år er det 3. gang vores maskinafdeling i Nyborg medtages. Stamoplysninger: Moderselskab Munck Asfalt a/s, Toftegårdsvej 18, 5800 Nyborg CVR-nr Branchebetegnelse og kode Asfalt og tagpapfabrikker Telefon Fax Web-adresse Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold Gennem opkøbet af Tarco Vej A/S i 2005 strækker selskabets miljøhistorie sig helt tilbage til 1919, hvor De Danske Gasværkers Tjærekompagni A/S blev grundlagt. I dag er Munck Asfalt en virksomhed med ca. 300 medarbejdere, fire stationære asfaltfabrikker og eget anlæg til produktion af emulsions- og bitumenprodukter. Handling prioriteres højt hos Munck Asfalt. Vi er her for at sætte ting i gang og finde nye veje for bæredygtig vækst. Dette afspejles i vores miljø og arbejdsmiljøpolitik og i den store indsats, som ydes af alle medarbejdere. Hensynet til naturens ressourcer er derfor en naturlig del af vores aktiviteter, produktion og processer og vi genanvender materialer som erstatning for nye råvarer hvor det er muligt. I vores miljøredegørelse er medtaget de miljømæssige forhold, som miljømyndighederne har anført som væsentlige i miljøgodkendelserne. De vigtigste miljøforhold ved produktion af asfalt og emulsionsprodukter er forbrug af råvarer og energi og produktionen af asfalt medfører desuden udsendelse af støj, støv og stoffer til luften. Ved transport og håndtering af råvarer, asfalt og emulsionsprodukter bruges brændstof til lastbiler og maskiner. Selv om det også er et vigtigt miljøforhold er det ikke medtaget i miljøredegørelsen. Det skyldes, at der bruges eksterne vognmænd til en væsentlig del af transportopgaverne. Derfor vil egne maskiners forbrug alene ikke kunne give et retvisende billede af dette miljøforhold. De vigtigste arbejdsmiljøforhold er støj, vibrationer og støv fra asfaltproduktionen samt ulykkesrisici ved arbejde på anlæggene og ved arbejdet med maskiner. For udlægningsholdene er der desuden særlig fokus på tunge løft, støj og risiko for påkørsel. Det gode arbejdsmiljø er højt prioriteret hos Munck Asfalt a/s. Indadtil er vi fokuseret på balance og rummelighed som en naturlig del af virksomhedens ledelsesstil. Der gøres en stor indsats for at styrke og fastholde beskæftigelsen af medarbejdere med særlige behov. Læs mere om miljø- og arbejdsmiljø, om uddannelsen til vejasfaltør, CSR (Corporate Social Responsibility) og samfundsansvar på hjemmesiden 2

4 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker: Medarbejder gik med en rager. Holdets tromlefører kom til at køre for tæt på og da valsen drejede kom medarbejderens højre fod i klemme og han fik et vrid i knæet. 4 dags fravær. Medarbejder var ved at udføre reparationsarbejde på en udlægger og lå i en akavet stilling under udlæggeren. Derved fik han ondt i højre side af ryggen og henover lænden, idet en muskel kom i klemme 1 dags fravær.. Skema over indberetninger til Asfaltindustriens ulykkesstatistik Munck Asfalt a/s Antal ulykker Ulykkesfrekvens ,5 Branchens gennemsnit ulykkesfrekvens Ulykkes fraværsfrekvens 1,3 3,5 0,82 0,23 4,8 0,09 Branchens gennemsnit ulykkesfraværsfrekvens 1,6 2,2 0,92 1,2 1,3 0,77 Ulykkesfrekvensen beregnes som antal ulykker pr arbejdstimer. Ulykkesfraværsfrekvensen beregnes som antal tabte arbejdstimer pr arbejdstimer. Indberetningerne til Asfaltindustriens ulykkesstatistik følger kalenderåret. Kun aktiviteter tilknyttet produktion og udlægning af asfalt medtages i asfaltindustriens statistik. Antal anmeldepligtige ulykker Der er hele tiden fokus på at undgå farlige situationer og bortset fra 2009 og 2012 er der en generel nedadgående tendens for antallet af ulykker. 3

5 Vores arbejdsmiljøorganisation er opbygget med en arbejdsmiljørepræsentant tilknyttet hvert hold eller afdeling. Direktøren er formand for arbejdsmiljøudvalget. Hvert år ved opstart af sæsonen udarbejder arbejdsmiljøgrupperne en APV og hvert kvartal gøres status over aktuelle arbejdsmiljøforhold. Særlige forhold eller problemer eller gode ideer o. lign. tages op i arbejdsmiljøudvalget. Det er arbejdsmiljøgruppernes ansvar at analysere arbejdsulykker med henblik på at forebygge gentagelse. Uheld sker oftere på grund af manglende opmærksomhed end på grund af fejl eller mangler ved udstyr. Målet for en ulykkesfraværsfrekvens på mindre end 1 har vi overholdt i 2010, 2011 og igen i Opfyldelsen er meget afhængig af enkelte langvarige fravær, så det er en vanskelig parameter at styre efter. Målet for ulykkesfrekvensen på under 10 registrerede ulykker pr arbejdstimer har vi for første gang opnået i Arbejdsmiljøorganisationen vil arbejde på at bevare den gode statistik. Det er vigtigt at holde konstant fokus på sikkerhed ved arbejdet samt sikre at den fornødne viden, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet er til stede. Ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse og planlægning af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse har arbejdsmiljøudvalget i 2014 foreslået en temadag om sundhed og sikkerhed. Om formiddagen kommer det til at handle om sundhed. Forskning viser, at kondition beskytter mod hjerte-karsygdomme. Interesserede henvises til denne artikel: Link til: artikel om arbejde og kondition Om eftermiddagen bliver det et foredrag om hvordan NCC vandt arbejdsmiljø-prisen i Med inspiration fra jægerkorpset og parallel til krigszoner anskues vigtigheden af, at alle tager ansvar og konstant har fokus på sikkerhed ved arbejdet. Vi introduceres til de 3 gode huskeregler: 1) Tag vare på hinanden. 2) Tænk fremad hvad nu hvis? 3) Sig fra : I forbindelse med intern audit bliver der foretaget en måling af sikkerhedsindeks på vores asfalthold. Sikkerhedsindeks er et værktøj, som er udviklet til Asfaltindustriens kampagne i samarbejde med 3F om et Endnu bedre arbejdsmiljø. Måling af sikkerhedsindeks sker som en vurdering af arbejdet i en øjeblikssituation lige her og nu. Ved måling af sikkerhedsindeks lægges blandt andet vægt på korrekt brug af sikkerhedstøj og værnemidler samt korrekt skiltning og brug af tekniske hjælpemidler ved arbejdets udførelse. Kampagnen Endnu bedre arbejdsmiljø.består af to konkurrencer: Den ene, hvor et enkelt asfalthold bliver vurderet ud fra måling af sikkerhedsindeks. Den anden, hvor virksomheden bliver vurderet ud fra resultat af sikkerhedsindekset, antal arbejdsulykker og fraværsdage pr. arbejdsulykke. Et af vores asfalthold vandt prisen for bedste hold i

6 Ledelsens redegørelse 2013 Nøgleordene for vores fortsatte udvikling er ønsker om teknisk og miljømæssig kvalitet. Inspirationen hentes fra deltagelse i faglige sammenhænge og samfundsdebatten samt fra vores kunder og medarbejdere. I 2013 fejrede Munck Asfalt 25 års jubilæum og administrationen flyttede til den nybyggede kontorbygning på adressen i Hjulby, Nyborg V. Det har betydet, at vores medarbejdere har fået nye lokaler og mere moderne faciliteter. Placeringen af byggeriet har samtidig givet mulighed for at samle vores erfarne rådgivere, maskinafdeling og udøvende fagfolk på samme adresse. Dette er med til at sikre en stærk sammenhængskraft på tværs af faggrænser. Vi har stor ekspertise i at rådgive og udføre opgaver for både offentlige og private kunder. Ingen opgave er for stor eller for lille og uanset opgavens størrelse er vores erfarne rådgivere og fagfolk altid garanti for en holdbar løsning langt ud i fremtiden. Det er igennem systematisk miljøledelse, at vi opnår forbedringer af vores produkter og processer. Ved at have både økonomi og miljøgevinster for øje, har vi ved renovering og optimering af procesanlægget på emulsionsfabrikken samtidig opnået en væsentlig energibesparelse. På asfaltfabrikkerne har vi opnået miljøforbedringer med henblik på at kunne genanvende flere materialer hvor det er muligt og på den måde mindske brugen af naturens ressourcer, f.eks. kan genbrugsasfalt fra gamle vejbelægninger bruges som erstatning for nye stenmaterialer og bitumen. Ud over traditionelt asfaltarbejde kan vi også tilbyde overfladebehandling af veje både ud fra vandbaserede løsninger med bitumenemulsion og ud fra løsninger baseret på bitumen eller polymermodificeret bitumen tilsat planteolier i stedet for organiske opløsningsmidler. Klimaasfalt er et af Munck Asfalts udviklingsprojekter, som vi også vil fortsætte med i Når asfaltens temperatur sænkes betyder det, at der skal bruges mindre energi til produktionen og dermed reduceres også udledningen af CO 2. På arbejdsmiljøområdet vil vi fortsat gøre en aktiv indsats for at motivere til ansvarlighed for et godt arbejdsmiljø. I 2013 har vi haft et historisk lavt antal arbejdsulykker og har dermed nået de mål vi har sat os for. Dette lave niveau af arbejdsulykker vil vi gerne fastholde. Derfor er det vigtigt også fremadrettet at være på forkant med farlige situationer og have fokus på sundhed og sikkerhed. Som en naturlig forlængelse af Munck Gruppens CSR-aktiviteter har vi valgt at støtte et humanitært projekt i Bangladesh, hvor Munck Asfalt i perioden udfører et Danidafinansieret projekt med renovering af den internationale lufthavn i Dhaka. Vi har udvalgt et projekt i Red Barnet, hvor man bekæmper farligt børnearbejde og forbedrer livsvilkårene for de børn, som primært arbejder i de utallige mindre virksomheder. Mere end 7 mio. børn mellem 5 og 18 år arbejder i dag i Bangladesh under meget risikable forhold. Læs mere om CSR og vores kompetencer og nyheder på hjemmesiden Hans Christian Munck Administrerende direktør 5

7 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Munck Asfalt a/s vil være en virksomhed med en høj standard indenfor miljø- og arbejdsmiljø og at fungere i et positivt samspil med vore omgivelser og relevante myndigheder. Gennem anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi vil vi til stadighed arbejde på, at virksomhedens drift belaster miljøet mindst muligt pr. produceret enhed. Forbruget af ressourcer som råstoffer og energi reduceres, hvor det er muligt, og forurening fra virksomhedens aktiviteter skal minimeres. Disse mål søges opnået gennem systematisk miljøledelse i et tæt samarbejde mellem ansatte, myndigheder og leverandører. Munck Asfalt vil være en rummelig arbejdsplads, som tilbyder sine medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø med gode psykiske og fysiske forhold. Et sundt arbejdsmiljø skal således sikre medarbejdernes trivsel og modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer. Medarbejderne skal motiveres gennem minimering af fysiske og psykiske arbejdsbelastninger. Vi forpligter os til forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom og løbende forbedring af arbejdsmiljøledelsen og arbejdsmiljøpræstationen, som er en integreret del af virksomhedens miljøarbejde, der foregår i nært samarbejde med virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen. Der skal informeres åbent om Munck Asfalt's miljø- og arbejdsmiljøforhold, bl.a. gennem den offentligt tilgængelige miljøredegørelse og i den interne medarbejderinformation. Virksomhedens aktiviteter skal udvikles i takt med tidens tekniske formåen og med skyldig hensyntagen til økonomien. Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken evalueres løbende for at sikre, at virksomheden lever op til de krav som teknologien, samfundsudviklingen og vore kunder sætter i fremtiden. Vi forpligter os til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning indenfor både miljø og arbejdsmiljø. Vi er certificeret efter: EN 13108:2006 serien som omfatter CE-mærkning af asfalt. EN som omfatter CE mærkning af overfladebehandling (OB). EN 13808, EN EN som omfatter CE-mærkning af Bitumenemulsioner, Polymermodificeret bitumen samt Cutback og fluxede bituminøse bindemidler. ISO 9001 som omfatter Kvalitetsledelsessystem. ISO som omfatter Miljøledelsessystem. OHSAS som omfatter Arbejdsmiljøledelsessystem. Ved ekstern audit gennemgås Munck Asfalt s samlede ledelsessystem for alle certifikater. 6

8 Asfaltproduktion Asfalt fremstilles af stenmaterialer blandet med bitumen, som udvindes af råolie og med forskellige tilsætningsstoffer (filler, klæbeforbedrer og cellulosefibre) afhængigt af hvilke egenskaber det ønskes, at asfalten skal have. Asfaltproduktion er en energikrævende proces og hovedparten af energiforbruget er til tørring og opvarmning af stenmaterialer. Der opstår ikke affald i forbindelse med asfaltproduktionen, da alle fejlproduktioner, spild, m.m. bliver genbrugt i produktionen. Øvrigt affald fra kontorer, værksteder og udlægningshold bliver bortskaffet i henhold til de lokalt gældende affaldsregulativer. Munck Asfalt bruger gerne genbrugsmaterialer, der kan erstatte nye stenmaterialer. På den måde mindskes brugen af naturens ressourcer. Knuste skærver fra renovering af jernbanestrækninger, er et eksempel på gode genbrugsmaterialer. En del af asfalten erstattes også med genbrugsasfalt fra gamle vejbelægninger. Luften fra produktionen indeholder støv, CO 2 (kuldioxid), SO 2 (svolvdioxid) og NO x (kvælstofilter). Støvet tilbageholdes i et filter og genbruges som fillermateriale i asfalten. I tørre perioder kan der opstå støvgener på fabriksområdet. For at forebygge gener vandes arealerne i nødvendigt omfang. For at sikre, at det vand, som afledes fra arealerne, ikke påvirker det omgivende miljø, er der på alle fabrikkerne stillet krav om jævnlige kontrolanalyser udført af et eksternt laboratorium. Varme asfaltmaterialer har en karakteristisk lugt. Lugtgener minimeres bl.a. ved hjælp af automatisk regulering af olieforvarmere og brændere og ved presenninger på lastbiler. Støj fra asfaltproduktion stammer typisk fra mekanisk støj og vibrationer i anlægget samt fra doseringen af sten til produktionen. Endvidere er der støj fra transport på området og kørsel med lastbiler. Støjgener begrænses med støjdæmpning, hvor er muligt f.eks. ved indkapsling af maskindele. Med henblik på generelt at formindske miljøbelastningerne arbejdes der løbende med produktudvikling for at forbedre produkter og processer og ved udskiftninger af kørende materiel og maskiner undersøges støjforhold og energiforbrug. Emulsions- og bitumenprodukter Emulsionsprodukter til klæbning af asfaltbelægninger samt til overfladebehandling fremstilles på emulsionsfabrikken i Nyborg. Emulsionsprodukterne fremstilles af bitumen, vand, emulgatorer og forskellige tilsætningsstoffer (terpentin, polymergranulat, brine, latex og saltsyre), som er med til at give emulsionsprodukterne deres særlige egenskaber. Ved fremstilling af bioflux bitumen til overfladebehandling blandes bitumen med planteolie. Fugemasser og modificerede bitumenprodukter blandes af bitumen og termoplastiske (smeltbare) polymerer. 7

9 Rester af bitumenemulsion, der fremkommer på fabrikken eller som returneres fra vejholdene ved rensning af tanke og tromler, bliver destilleret, så indholdet af bitumen kan genanvendes. I produktionen anvendes energi til opvarmning af råvarer og blandinger. Desuden bruges vand til emulsionsprodukter. Affald, som opstår i forbindelse med produktionen, bortskaffes som miljøaffald. Vand fra destillation af bitumenopløsninger bliver forrenset ved bundfældning, før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Der er krav om jævnlige kontrolanalyser for at sikre, at spildevandstilladelsen overholdes. Der er desuden krav til autoriseret vedligeholdelse og eftersyn af kedelanlægget. Der anvendes en enkelt råvare, som er angivet på listen over farlige stoffer og det er ikke vurderet at være muligt at substituere denne råvare: CAS nr.: Råvare Naphta (råolie), hydrogenafsvovlet tung Til overfladebehandling anvendes bindemidler med forskellige tekniske og miljømæssige egenskaber. Overfladebehandling med emulsion er teknisk og miljømæssigt den stærkeste løsning og ved anvendelse af polymermodificeret emulsion bindes skærverne stærkere til underlaget. Cutback er det klassiske produkt, men det indeholder mineralsk terpentin. Overfladebehandling med bioflux bitumen er et nyt alternativ som er tilsat planteolie. Vi vejleder gerne om det rette valg ud fra vore kunders tekniske behov, økonomi og miljømæssige ønsker. Udlægning af asfalt Ved udlægning af asfalt skelnes der mellem maskinudlægning og håndudlægning. Maskiner anvendes ved større arealer, hvor der kan køres med konstant hastighed og helst uden stop. Håndudlægning anvendes til opgaver på steder, hvor der ikke kan køres med en maskine. En del asfaltarbejde udføres som natarbejde af hensyn til trafikafviklingen i dagtimerne. 8

10 Mål og handlingsplaner For at sikre fremdrift i igangværende mål og handlingsplaner følges disse op på jævnlige kvalitetsog miljømøder og hvert år gennemgås og vurderes politikkerne samt nye mål og handlingsplaner. Skemaet herunder viser status og opfølgning på nogle af de aktuelle målsætninger, mål og handlingsplaner. Målsætning Mål og handlingsplan Status At fastholde et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø gennem et nært samarbejde med virksomhedens ansatte Ulykkesfrekvensen skal være under 10 registrerede ulykker pr arbejdstimer. Ulykkesfraværsfrekvensen skal være under 1 pr arbejdstimer I 2013 var branchens gennemsnit for ulykkesfrekvens: 13 ulykkesfraværsfrekvensen: 0,77 Munck Asfalt ulykkesfrekvens: 5,5 Munck Asfalts ulykkesfraværsfrekvens: 0,09 I 2013 er Asfaltindustriens må nået. Men der vil fortsat være et arbejde med at holde fokus på sikkerhed og på farlige situationer. Denne handlingsplan er fortsat igangværende. At virksomhedens drift belaster miljøet mindst muligt pr. produceret enhed. Foretage miljømæssige forbedringer ved at overgå til naturgas og energioptimere emulsionsfabrikken og ved at foretage skift fra fyringsolie til naturgas på asfaltfabrikken i Langeskov Dette mål er nået. I løbet af de sidste tre år er der foretaget forskellige tiltag for at energioptimere anlægget på emulsionsfabrikken. I 2013 blev opstillet gasfyr og med de øvrige tiltag for energioptimering bl.a. forbedret varmeveksling i anlægget, har det siden 2010 betydet 50 % reduktion af energiforbruget. Det har samtidig betydet, at emissionen af CO 2, SO 2 og NO x er reduceret. CO 2 er ved installering af gasfyr i 2013 er alene reduceret 30 % i forhold til 2012 På fabrikken i Langeskov har etablering en af gasfyr i 2013 opnået en reduktion af CO 2 på ca. 20 % i forhold til Reducere forbruget af energi gennem udvikling af virksomhedens aktiviteter og ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi i takt med tidens tekniske formåen og med skyldig hensyntagen til økonomien. Udviklingsprojekt Klimaasfalt, hvor formålet er at undersøge muligheden for nedsættelse af asfalttemperaturen. Denne handlingsplan er igangværende. At forbruget af ressourcer som råstoffer og energi reduceres, hvor det er muligt. Et sundt arbejdsmiljø skal sikre medarbejdernes trivsel og modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer Forbedre asfaltanlægget i Svogerslev, så mere genbrugsasfalt fra gamle vejbelægninger kan erstattede nye stenmaterialer og på den måde mindske brugen af naturens ressourcer. Målet er 20 % genbrug i gennemsnit på hele produktionen. Kompetenceudvikling af Arbejdsmiljøorganisationen ved at tilbyde kursus i psykisk førstehjælp og kollegastøtte som supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Formålet er at give viden om hvor meget kollegaer kan gøre for hinanden når vi som mennesker kan blive udsat for voldsomme oplevelser og kriser. Dette mål er nået. Temadag 2014 om sundhed og sikkerhed Formiddag: om hjerte-kar-sygdomme. Kondition beskytter mod hjerte-karsygdomme. Artikel: Link til: Arbejde og kondition Eftermiddag: om vigtigheden af, at vi alle tager ansvar og konstant har fokus på sikkerhed ved arbejdet. Med inspiration fra jægerkorpset og parallel til krigszoner vandt NCC arbejdsmiljøprisen i 2013 med 3 gode huskeregler: 1) Tag vare på hinanden. 2) Tænk fremad hvad nu hvis? 3) Sig fra 9

11 Miljødata Det er driftslederne på de enkelte asfaltfabrikker, som har indberettet miljødata til miljøredegørelsen. Miljødata for de enkelte fabrikker er oplistet på de efterfølgende sider. Af konkurrencehensyn er de enten indekseret eller opgjort pr. produceret enhed. Data for råvarer, produkter, energi, vand og affald er målt. Genbrugsprocenten for asfalt er beregnet som den delmængde genbrugsmaterialerne udgør af den samlede mængde produceret asfalt. Nye stenmaterialer består af sten og kalkfiller mens genanvendte stenmaterialer typisk består af ballast (skærver) fra jernbanespor. Bindemidler består af bitumen, cellulosefibre, og øvrige tilsætningsstoffer. Affaldsdata er opdelt således, at genanvendeligt affald består af olie, metalskrot, plast og pap. Bidraget af CO 2, SO 2 og NO x til luften fra asfaltfabrikkerne er beregnet som kg pr. produceret ton asfalt. Asfaltindustrien har meddelt deres medlemmer, hvilke faktorer der skal anvendes til beregning af SO 2 og NO x. Ved beregning af SO 2 er der taget højde for, at omkring 70% af SO 2 indholdet opsamles i støvfiltret og ved brug af naturgas kan der ses helt bort fra svovlindholdet. Energistyrelsens standardfaktorer anvendes for udledning af CO 2. Volumen af luften kendes ikke, da den ikke måles og ikke kan beregnes ud fra de data, som er til rådighed. På emulsionsfabrikken er data for udledning af CO 2 og SO 2 beregnet ud fra forbruget af naturgas i henhold til nøgletal fra Key2Green. Data for udledning af NO x er beregnet ud fra forbruget af naturgas og den udførte måling ved indregulering i henhold til Luftvejledningen. (Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr ). Da der ikke anvendes vand i produktionen af asfalt, er der ikke opgjort forbrug af vandmængder. Sanitært spildevand fra alle fabrikker afledes via de lokale kommunale ordninger. Kemisk ordliste TOC er en forkortelse af total organisk kulstof. COD er en forkortelse af (Chemical Oxygen Demand), som betyder kemisk iltforbrug. BI 5 stor for biologisk iltforbrug i 5 døgn. PAH er polyaromatiske hydrocarboner, som er stoffer der f.eks. findes i bitumen og dermed i asfalt. NSO forbindelser er Quinolin, carbazol, thiophen, benzothiophen, benzofuran og dibenzofuran. BTEX er de letflygtige aromater benzen, toluen, ethylbenzen og xylener. Metaller: Zn = zink, As = Arsen, Hg = kviksølv, Cr = Chrom, Cu = kobber, Pb = bly, Ni = nikkel 10

12 Asfaltfabrik Kongensbro Adresse: Munck Asfalt A/S Bøgedal 25, Kongenbro 8643 Ans By p-nr Hovedaktivitet: Biaktivitet: Produktion af asfalt håndtering og knusning af råvarer Tilsynsmyndighed Silkeborg Kommune Miljøgodkendelser: Indvinding af råstoffer på et 8,3 ha stort areal pr. 15. september 1987 (Listepunkt: C202) Indvinding af råstoffer på et 1,5 ha stort areal pr. 22. januar 1990 Virksomhedens samlede aktiviteter pr. 3. februar Oplagring og bearbejdning af bagharp pr. 5. september 1997 med senere ændringer af kontrolvilkår 8. januar 1999 og 15. februar Anvendelse af restsand i varmblandet asfalt pr. 21. august 2000 med senere ændringer af vilkår pr. 14. marts 2005 Miljøstyrelsen har ved afgørelse pr. 25. juli 2000 ændret miljøgodkendelsens støjvilkår Ændring af vilkår for hydraulikhammer og tørretromlernes brændere pr. 11. januar 2002 Spildevandstilladelse: Afledningen af sanitært spildevand blev godkendt af Kjellerup Kommune i tilladelse af 27. januar 1971 Afledning af overfladespildevand er indeholdt i den samlede miljøgodkendelse af 3. februar Yderligere vilkår i miljøgodkendelsen for oplagring og bearbejdning af bagharp af 5. september 1997 Tilladelse til bortskaffelse af spildevand fra vaskeplads til Søholt renseanlæg af 25. maj 2009 Miljødata: Råvarer [index] Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 96,8 101,7 93,9 102,1 89,4 Luft [kg pr. ton] CO 2 26,22 27,62 26,41 27,43 23,98 SO 2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 NO x 0,017 0,018 0,018 0,018 0,016 Affald [ton] Genanvendeligt Forbrænding Deponering Kemikalieaffald 0,3 0,5 1 0,4 1 Vand fra vaskehal [m 3 ] Kommentering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede asfaltmængder er 2000 dog for genanvendelsesmaterialer som bagharp er det Variationerne i råvareindex hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Energiforbruget er opgivet som kwh pr. produceret ton asfalt. Der er foretaget optimering af anlægget, så mere asfalt kan genbruges. Fraktionen af genanvendeligt affald i 2012 og 2013 består primært af metalskrot bl.a. fra nedbrydning af det gamle knuseri. Resumé af egenkontrol: Overfladevand ledes til et regnvandsbassin og bliver renset i virksomhedens eget sand- og kulfilter inden det ledes til Gudenåen. Der udføres kontrol af overfladevandet 4 gange årligt. Dette foregår i samarbejde med et godkendt laboratorium. Overfladevandet undersøges for metaller (Cr, Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, As, Hg), PAH, ph, temperatur, mineralsk olie, bundfald efter 2 timer, pesticider, phenol og chlorphenol. Analyseresultaterne sendes løbende til Silkeborg Kommune. I kalenderåret 2013 har der været tre vilkårsoverskridelser på målingerne af PAH på henholdsvis 3,3 µgl/, 0,98 µg/l og 0,74 µg/. (Grænseværdi 0,5 µg/l). Overskridelserne vurderes at skyldes partikler af asfaltstøv fra pladsen og ikke opløste PAH. Asfaltstøvet kan være hvirvlet op i forbindelse med kraftig nedbør og ført med regnvandet som suspenderet stof. I løbet af kalenderåret 2013 er der afledt m 3 overfladevand og mængden af vaskevand fra vaskehallen til Søholt renseanlæg var 34 m 3. 11

13 Asfaltfabrik Svogerslev Adresse: Munck Asfalt A/S Lyngageren Roskilde p-nr Hovedaktivitet: Produktion af asfalt Tilsynsmyndighed Roskilde Kommune Miljøgodkendelser: Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt s/s, Svogerslev pr. 5. november 2010 (Listepunkt: C202) Revidering af vilkår i Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s november 2010 pr. 14. juli Revidering af vilkår 58 og indsættelse af vilkår 56a i Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s november 2010 pr. 07. september Revidering af vilkår i Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s november 2010 pr. 5. november Tillæg til miljøgodkendelse, udledningsvilkår for grundvand, Munck Asfalt a/s pr. 27. november 2012 Spildevandstilladelse Tillæg til miljøgodkendelse, udledningsvilkår for overfladevand, Munck Asfalt a/s pr. 20. januar 2012 Revidering af vilkår 23, 24, 25 og 26 i Tillæg til miljøgodkendelse, udledningsvilkår for overfladevand, Munck Asfalt a/s pr. 20. januar 2012 Miljødata: Råvarer [index] Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 79,3 102,1 90,9 104,9 106,2 Luft [kg pr. ton] CO 2 20,6 27,3 23,8 27,2 27,7 SO 2 0,028 0,050 0,040 0,050 0,051 NO x 0,014 0,018 0,016 0,018 0,018 Affald [ton] Genanvendeligt Forbrænding Deponering 3 0 3,5 2,6 8 Kemikalieaffald 0,4 0,8 0,7 0,3 1 Vurdering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede mængder er Variationer i råvareindex i øvrigt hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Det lidt lavere tal for brug af genanvendelige stenmaterialer i de seneste er bl.a. på grund af særlige krav til de asfalttyper, som er produceret. Fraktionen af genanvendeligt affald i 2012 og 2013 består primært af metalskrot bl.a. fra nedbrydning af det gamle knuseri. Resumé af egenkontrol: Vand, der afledes fra virksomhedens område består af overfladevand (regnvand) og oppumpet grundvand. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Derfor er hele området befæstet for at beskytte jord og grundvand og der er etableret overvågningsboringer af grundvandet. Overfladevandet opsamles i bassiner, hvorfra det i reguleret mængde løber gennem sandfang og olieudskiller. Derefter afledes det til Skovbækken. I forbindelse med den fornyede miljøgodkendelse er der med udgangspunkt i standardvilkår for asfaltfabrikker kommet nye krav til den fremtidige egenkontrol og en ny spildevandstilladelse. I måleprogrammet for den nye spildevandstilladelse er der fastlagt grænseværdier for metaller (Zn, As, Hg, Cd, Cr, Pb, Cu og Ni), udvalgte PAH og pesticider. Prøveudtagning og analyse foretages af et godkendt laboratorium. I kontrolperioden for 2013 har alle grænseværdier været enten overholdt eller under detektions-grænsen. Den årligt bortledte grundvandsmængde rapporteres til Roskilde Kommune og i 2013 blev der bortledt m 3 grundvand. 12

14 Asfaltfabrik Fjelsted Adresse: Munck Asfalt A/S Ridderstien 38, Fjelsted 5560 Aarup p-nr Hovedaktivitet: Produktion af asfalt Tilsynsmyndighed Middelfart Kommune Miljøgodkendelser: Samlet miljøgodkendelse pr. 28. september 1990 (Listepunkt: C202) Ændring af vilkår for støj pr. 27. september 1996 Oparbejdning og brug af bagharp pr. 27. oktober 1997 Spildevandstilladelse: Afledning af spildevand til det kommunale kloaksystem pr. 16. september 1998 Ændring af vilkår i spildevandstilladelsen pr.19. august 1999 og pr. 13 marts 2001 Supplement til spildevandstilladelsen pr. 24. marts 2004 Afledning af spildevand fra udvidelse af befæstet areal til det kommunale kloaksystem pr. 19. august 2004 Afledning af oppumpet grundvand fra afværgepumpning pr. 6. oktober 1999 og 30. marts 2000 Miljødata: Råvarer [index] Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 98,0 107,8 99,3 99,9 Luft [kg pr. ton] CO 2 25,8 27,4 25,8 25,5 25,52 SO 2 0,043 0,037 0,045 0,045 0,049 NO x 0,017 0,018 0,017 0,017 0,018 Affald [ton] Genanvendeligt 1, Forbrænding 0,4 13, Deponering Kemikalieaffald 0 0, Kommentering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede mængder er Variationer i råvareindex i øvrigt hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Fraktionen af genanvendeligt affald i 2011, 2012 og 2013 består primært af metalskrot. Resumé af egenkontrol: Overfladevand fra de befæstede arealer opsamles i regnvandsbassiner. Det ledes gennem sandfang og olieudskiller til det kommunale spildevandssystem. Der skal udføres egenkontrol af overfladevandet 6 gange årligt. Dette foregår i samarbejde med et godkendt laboratorium. Overfladevandet undersøges for olie, PAH, metaller (Zn, As, Hg, Cd, Cr, Cu, Pb og Ni), temperatur og ph. I 2013 har der været to tilfælde, hvor summen af PAH har været over kravet på 5 µg/l i overfladevandet. Vi ved erfaringsmæssigt, at PAH er knyttet til asfalt støv og overskridelserne kan forklares med at bundlag af asfaltstøv i regnvandsbassinerne er hvirvlet op f.eks. i forbindelse med kraftig regn. 13

15 Asfaltfabrik Langeskov Adresse: Munck Asfalt A/S Bjergtoften Langeskov p-nr Hovedaktivitet: Produktion af asfalt Tilsynsmyndighed Kerteminde Kommune Miljøgodkendelser: Samlet miljøgodkendelse pr. 31. juli 2000 (Listepunkt: C202) Godkendelse til brug af nedknust asfalt pr. 13. juni 2003 Brug af stålsandstøv i asfaltproduktionen pr. 2. marts 2004 Brug af svejseslagge i asfaltproduktionen pr. 25. juni 2004 Brug af bagharp i asfaltproduktionen pr. 24. august 2004 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding pr. 1. september 2005 Vilkår for anvendelse af ballast (skærver) fra jernbanespor pr. 17. marts 2009 Afvanding af befæstet areal til oplag af skærver pr. 9. februar 2010 Spildevandstilladelse: Tilladelse til afledning af spildevand pr. 17. april 2001 Tillæg til spildevandstilladelse pr.9. juli 2003 Miljødata: Råvarer [index] 2008/ / Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 82,2 90,4 89,4 98,3 95,4 Luft [kg pr. ton] CO 2 21,0 22,5 22,2 24,5 19,6 SO 2 0,008 0,008 0,008 0,009 0,0098 NO x 0,014 0,015 0,015 0,017 0,003 Affald [ton] Genanvendeligt 0 0, Forbrænding Deponering 0,1 0, Kommentering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede asfaltmængder er Variationerne i råvareindex hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Genbrugsprocenten er igennem de sidste år steget. Dette skyldes, at vi har fået bedre muligheder for at anvende genbrugsmaterialer i asfaltproduktionen bl.a. er asfaltanlægget forbedret med et bånd til kold genbrugsasfalt. Fraktionen af genanvendeligt affald består primært af metalskrot. Der blev skiftet til naturgas i maj måned 2013, så nøgletallene for energi og luft er beregnet på delvis produktion med fyringsolie og naturgas. Nøgletallet for SO 2 udelukkende beregnet ved produktion med fyringsolie. For naturgas kan der helt ses bort fra svovlindhold. Resumé af egenkontrol: En gang årligt foretages analyse af grundvandsboringer i samarbejde med et godkendt laboratorium. Overvågningsprogrammet omfatter analyse af PAH, letflygtige aromater (BTEX), phenol, cresoler, xylenoler, NSO forbindelser og chrom. Resultater af analyser sendes til Kerteminde Kommune. Regnvandsbetinget overfladevand som tagvand m.m. afledes via en olieudskiller til den kommunale regnvandsledning mens regnvand som overfladevand fra befæstede arealer med oplag af genbrugsasfalt først forsinkes ved opstuvning, hvorved partikler sedimenteres, inden det ligeledes via en olieudskiller afledes til den kommunale spildevandsledning. I 2011 og 2012 har der været tilfælde hvor hvor summen af PAH har været over kravet på 5 µg/l i overfladevandet som afledes til den kommunale spildevandsledning. Vi ved erfaringsmæssigt, at PAH er knyttet til asfalt støv og overskridelserne kan forklares med at bundlag af asfaltstøv i forsinkelsesbassinet er hvirvlet op ved prøvetagningen i forbindelse med kraftig regn. For at løse dette har vi nu besluttet at øge kapaciteten af forsinkelsesbassinet. I 2013 har alle grænseværdier været overholdt både for grundvand og overfladevand. 14

16 Emulsionsfabrik Nyborg Adresse: Munck Asfalt A/S Slipshavnsvej Nyborg p-nr Hovedaktivitet: Produktion og oplag af diverse bitumenprodukter Tilsynsmyndighed Nyborg Kommune Miljøgodkendelser: Samlet revision af miljøgodkendelser pr. 12. marts 2004 (Listepunkt: D201) Spildevandstilladelse: Tilladelse til afledning af procesvand pr. 13. oktober 1999 Tilladelse til afledning af overfladevand pr. 8. juli 2003 Miljødata: Råvarer og hjælpestoffer [index] Bitumen Terpentin Rapsolie Polymergranulat Emulgator Brine Latex Saltsyre 30% Vandforbrug total [index] Vandforbrug som råvare [%] Spildevand destillation [m 3 ] Udleverede mængder af produkter [index] Emulsionsprodukter Bitumenprodukter og fugemasse Bitumen fra destillationsanlæg Energi [index] Fjernvarme El Gas 100 Gasolie Emission [ton] CO SO 2 0,013 0,012 0,011 0,09 0,001 NO x 0,28 0,28 0,25 0, Affald [ton] Miljøaffald Deponering Forbrænding ,7 7,2 Oliegenbrug 2,6 3, Plast og pap til genbrug 1,8 1,4 1,0 1,1 0,95 Kommentering af miljødata: Basisår for miljødata er generelt 2000 bortset fra rapsolie, hvor basisåret er 2006/2007. Selv om fjernvarme alene anvendes til rumopvarmning er det også indekseret med basisår Der er installeret gasfyr, så basisår for gas er Mængder af råvarer og produktion af emulsionsprodukter varierer i øvrigt med de variationer der er i produktionen. Vandforbrug er opgivet som et skøn over det samlede forbrug af vand på matriklen ud fra en årlig aflæsning både som råvare og som procesvand og øvrigt forbrug på matriklen. Heraf er vandforbruget som råvare beregnet som procent af det samlede vandforbrug. Maskinafdelingen er flyttet til Hjulby, hvilket afspejler faldet i forbrug af fjernvarme de sidste par år. I løbet af de sidste tre år er der foretaget forskellige tiltag for at energioptimere anlægget på emulsionsfabrikken. I 2013 blev der opstillet gasfyr og sammen med de øvrige tiltag for energioptimering bl.a. forbedret varmeveksling i anlægget, har det siden 2010 betydet 50% reduktion af energiforbruget. Det har samtidig betydet, at emissionen af CO 2, SO 2 og NO x er reduceret. CO 2 emissionen er ved installering af gasfyr i 2013 er alene reduceret 30% i forhold til Resumé af egenkontrol: Processpildevand fra kondensering i udsugnings- og destillationsanlægget i emulsionsfabrikken forrenses ved bundfældning før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Fire gange årligt analyseres prøver af processpildevand fra emulsionsfabrikken. Prøverne analyseres af et godkendt laboratorium for olie, phenol, suspenderet stof, bundfældeligt stof ph og temperatur. Resultaterne sendes til Nyborg Kommune. Alle registrerede måledata har overholdt miljøgodkendelsens kravværdier. Overfladevand og tagvand forrenses i sandfang og oliefilter inden det afledes til den Kommunale regnvandsledning. Seks gange årligt analyseres for ph, temperatur, phenol, olie og bundfald efter 2 timer. Dette udføres af et godkendt laboratorium og analyseresultaterne sendes til Nyborg Kommune. Der er ikke krav om registrering af udledte mængder. I kalenderåret 2013 har der været en enkelt mindre vilkårsoverskridelse af bundfald efter 2 timer: målt 2 ml/l (krav 0,5 ml/l. Ellers har alle prøver overholdt vilkårene. Afsug og udluftning fra tanke og tappehal m.v. udledes til luften i henhold til de vilkår, der er fastsat i miljøgodkendelsen for luft og lugt. Der er ikke særlige krav om registrering af volumen af udledninger. Der er ikke registret nogen klager over emulsionsfabrikken i kalenderåret

17 Maskinafdeling Nyborg V Adresse: Munck Asfalt A/S Toftegårdsvej 18 Hjulby 5800 Nyborg p-nr Hovedaktivitet: Reparation og vedligeholdelse af vejmateriel Tilsynsmyndighed Nyborg Kommune Miljøtilladelser: Miljøkrav i forbindelse med etablering af værksted pr. 6. juli 2009 Spildevandstilladelse: Spildevandstilladelse pr. 3. oktober 2009 Miljødata: Energi Enhed Fjernvarme MWh El MWh Vandforbrug Vaskehal m Udlægning m Diverse forbrugsvand m Kemikalieforbrug Fældningskemikalie til renseanlæg l Opløsningsmidler til rensebaren l Genanvendeligt affald Oliegenbrug l Metalskrot ton Plastemballage kg Pap ton 1,3 3,2 1,2 Forbrændingsegnet affald ton Deponeringsegnet affald kg Kemikalieaffald kg Slam fra renseanlæg kg Batterier kg Akkumulatorer kg 60 stk 3160 kg Oliefiltre kg Tømning olieudskiller kg Kommentering af miljødata: De miljødata, som er medtaget, er ud over energi og vandforbrug de miljømæssige forhold, herunder kemikalieforbrug og affald, som miljømyndigheden har anført som væsentlige i miljøtilladelsen. Vaskevand fra indendørs vaskeplads samt den overdækkede påfyldningsplads forrenses ved bundfældning før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Der har været tekniske problemer med pumpen som tilsætter fældningskemikalie til denne proces. Derfor har vi rettet forbruget gennem årene af fældningskemikalie til renseanlægget, så det er beregnet på baggrund af antal registrerede rensninger. Andelen af deponeringsegnet affald stammer bl.a. fra renovering af skurvogne samt fra grus og asfalt m.m. som spules af maskiner i vaskehallen. Batterier opsamles i et spændelågsfad som ikke tømmes hvert år. Olieudskillerne er tilsluttet den kommunale tømningsordning. Der har været to tømninger af olieudskillere i Resumé af egenkontrol: I henhold til spildevandstilladelsen gælder følgende: Overfladevand fra de befæstede arealer afledes til den Kommunale regnvandsledning. Fire gange årligt analyseres for mineralsk olie, olie + fedt, phenoler, PAH, bundfald e. 2 timer, ph, temperatur, COD, suspenderet stof, total-n og total-p. Vaskevand fra indendørs vaskeplads samt den overdækkede påfyldningsplads forrenses ved bundfældning før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Seks gange årligt analyseres for mineralsk olie, olie + fedt, phenoler, PAH, bundfald efter 2 timer, ph, temperatur, BI 5, COD, suspenderet stof, total-n og total-p. Analyserne udføres af et godkendt laboratorium og analyseresultaterne sendes til Nyborg Kommune. I 2013 er alle kravværdier overholdt for overfladevand fra de befæstede arealer fra regnvandsledningen. I efteråret 2013 var der overskridelser på indhold af mineralsk olie og olie + fedt samt på bundfald efter 2 timer på analyser fra vaskevandet fra den indendørs vaskehal samt den overdækkede påfyldningsplads. Hele processen blev derfor systematisk gennemgået. Lige fra brug af vaskehallen og vaskemidler til gennemgang af sandfang, olieudskiller og selve rensningsanlægget herunder regulering og pumper. Endvidere blev iværksat en tømning og rensning af hele anlægget før det blev startet op igen. Prøve udtaget efter fornyet opstart har været i orden. 16

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI. Saint-Gobain Isover a/s ARBEJDSMILJØ MILJØ ENERGI Indholdsfortegnelse Redegørelse 2008, Basisoplysninger side 1 Ledelsens redegørelse side 2 Fremstilling af glasuld side 3 Væsentlige arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøforhold side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg 2002 Indledning 3 4 4 Det grønne regnskab Danmarks største olieraffinaderi Lovmæssig virksomhedspræsentation Ledelsens redegørelse 6 7 7 8 9 Politik og holdninger

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere