Miljøredegørelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2013"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Generel information...2 Stamoplysninger:...2 Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold...2 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker:...3 Ledelsens redegørelse Miljø- og arbejdsmiljøpolitik...6 Asfaltproduktion...7 Emulsions- og bitumenprodukter...7 Udlægning af asfalt...8 Mål og handlingsplaner...9 Miljødata...10 Kemisk ordliste...10 Asfaltfabrik Kongensbro...11 Asfaltfabrik Svogerslev...12 Asfaltfabrik Fjelsted...13 Asfaltfabrik Langeskov...14 Emulsionsfabrik Nyborg...15 Maskinafdeling Nyborg V

3 Generel information Munck Asfalt a/s er ikke forpligtet til at udarbejde grønt regnskab, men da vi gerne vil informere om vores miljøforhold har vi valgt at udarbejde en årlig miljøredegørelse, som endvidere indeholder oplysninger om arbejdsmiljøforhold. Miljøredegørelsen har hidtil fulgt det finansielle regnskabsår (1. oktober til 30. september), men fra 2011 er det besluttet at den skal følge kalenderåret. Data er således gjort op for kalenderåret I år er det 3. gang vores maskinafdeling i Nyborg medtages. Stamoplysninger: Moderselskab Munck Asfalt a/s, Toftegårdsvej 18, 5800 Nyborg CVR-nr Branchebetegnelse og kode Asfalt og tagpapfabrikker Telefon Fax Web-adresse Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold Gennem opkøbet af Tarco Vej A/S i 2005 strækker selskabets miljøhistorie sig helt tilbage til 1919, hvor De Danske Gasværkers Tjærekompagni A/S blev grundlagt. I dag er Munck Asfalt en virksomhed med ca. 300 medarbejdere, fire stationære asfaltfabrikker og eget anlæg til produktion af emulsions- og bitumenprodukter. Handling prioriteres højt hos Munck Asfalt. Vi er her for at sætte ting i gang og finde nye veje for bæredygtig vækst. Dette afspejles i vores miljø og arbejdsmiljøpolitik og i den store indsats, som ydes af alle medarbejdere. Hensynet til naturens ressourcer er derfor en naturlig del af vores aktiviteter, produktion og processer og vi genanvender materialer som erstatning for nye råvarer hvor det er muligt. I vores miljøredegørelse er medtaget de miljømæssige forhold, som miljømyndighederne har anført som væsentlige i miljøgodkendelserne. De vigtigste miljøforhold ved produktion af asfalt og emulsionsprodukter er forbrug af råvarer og energi og produktionen af asfalt medfører desuden udsendelse af støj, støv og stoffer til luften. Ved transport og håndtering af råvarer, asfalt og emulsionsprodukter bruges brændstof til lastbiler og maskiner. Selv om det også er et vigtigt miljøforhold er det ikke medtaget i miljøredegørelsen. Det skyldes, at der bruges eksterne vognmænd til en væsentlig del af transportopgaverne. Derfor vil egne maskiners forbrug alene ikke kunne give et retvisende billede af dette miljøforhold. De vigtigste arbejdsmiljøforhold er støj, vibrationer og støv fra asfaltproduktionen samt ulykkesrisici ved arbejde på anlæggene og ved arbejdet med maskiner. For udlægningsholdene er der desuden særlig fokus på tunge løft, støj og risiko for påkørsel. Det gode arbejdsmiljø er højt prioriteret hos Munck Asfalt a/s. Indadtil er vi fokuseret på balance og rummelighed som en naturlig del af virksomhedens ledelsesstil. Der gøres en stor indsats for at styrke og fastholde beskæftigelsen af medarbejdere med særlige behov. Læs mere om miljø- og arbejdsmiljø, om uddannelsen til vejasfaltør, CSR (Corporate Social Responsibility) og samfundsansvar på hjemmesiden 2

4 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker: Medarbejder gik med en rager. Holdets tromlefører kom til at køre for tæt på og da valsen drejede kom medarbejderens højre fod i klemme og han fik et vrid i knæet. 4 dags fravær. Medarbejder var ved at udføre reparationsarbejde på en udlægger og lå i en akavet stilling under udlæggeren. Derved fik han ondt i højre side af ryggen og henover lænden, idet en muskel kom i klemme 1 dags fravær.. Skema over indberetninger til Asfaltindustriens ulykkesstatistik Munck Asfalt a/s Antal ulykker Ulykkesfrekvens ,5 Branchens gennemsnit ulykkesfrekvens Ulykkes fraværsfrekvens 1,3 3,5 0,82 0,23 4,8 0,09 Branchens gennemsnit ulykkesfraværsfrekvens 1,6 2,2 0,92 1,2 1,3 0,77 Ulykkesfrekvensen beregnes som antal ulykker pr arbejdstimer. Ulykkesfraværsfrekvensen beregnes som antal tabte arbejdstimer pr arbejdstimer. Indberetningerne til Asfaltindustriens ulykkesstatistik følger kalenderåret. Kun aktiviteter tilknyttet produktion og udlægning af asfalt medtages i asfaltindustriens statistik. Antal anmeldepligtige ulykker Der er hele tiden fokus på at undgå farlige situationer og bortset fra 2009 og 2012 er der en generel nedadgående tendens for antallet af ulykker. 3

5 Vores arbejdsmiljøorganisation er opbygget med en arbejdsmiljørepræsentant tilknyttet hvert hold eller afdeling. Direktøren er formand for arbejdsmiljøudvalget. Hvert år ved opstart af sæsonen udarbejder arbejdsmiljøgrupperne en APV og hvert kvartal gøres status over aktuelle arbejdsmiljøforhold. Særlige forhold eller problemer eller gode ideer o. lign. tages op i arbejdsmiljøudvalget. Det er arbejdsmiljøgruppernes ansvar at analysere arbejdsulykker med henblik på at forebygge gentagelse. Uheld sker oftere på grund af manglende opmærksomhed end på grund af fejl eller mangler ved udstyr. Målet for en ulykkesfraværsfrekvens på mindre end 1 har vi overholdt i 2010, 2011 og igen i Opfyldelsen er meget afhængig af enkelte langvarige fravær, så det er en vanskelig parameter at styre efter. Målet for ulykkesfrekvensen på under 10 registrerede ulykker pr arbejdstimer har vi for første gang opnået i Arbejdsmiljøorganisationen vil arbejde på at bevare den gode statistik. Det er vigtigt at holde konstant fokus på sikkerhed ved arbejdet samt sikre at den fornødne viden, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet er til stede. Ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse og planlægning af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse har arbejdsmiljøudvalget i 2014 foreslået en temadag om sundhed og sikkerhed. Om formiddagen kommer det til at handle om sundhed. Forskning viser, at kondition beskytter mod hjerte-karsygdomme. Interesserede henvises til denne artikel: Link til: artikel om arbejde og kondition Om eftermiddagen bliver det et foredrag om hvordan NCC vandt arbejdsmiljø-prisen i Med inspiration fra jægerkorpset og parallel til krigszoner anskues vigtigheden af, at alle tager ansvar og konstant har fokus på sikkerhed ved arbejdet. Vi introduceres til de 3 gode huskeregler: 1) Tag vare på hinanden. 2) Tænk fremad hvad nu hvis? 3) Sig fra : I forbindelse med intern audit bliver der foretaget en måling af sikkerhedsindeks på vores asfalthold. Sikkerhedsindeks er et værktøj, som er udviklet til Asfaltindustriens kampagne i samarbejde med 3F om et Endnu bedre arbejdsmiljø. Måling af sikkerhedsindeks sker som en vurdering af arbejdet i en øjeblikssituation lige her og nu. Ved måling af sikkerhedsindeks lægges blandt andet vægt på korrekt brug af sikkerhedstøj og værnemidler samt korrekt skiltning og brug af tekniske hjælpemidler ved arbejdets udførelse. Kampagnen Endnu bedre arbejdsmiljø.består af to konkurrencer: Den ene, hvor et enkelt asfalthold bliver vurderet ud fra måling af sikkerhedsindeks. Den anden, hvor virksomheden bliver vurderet ud fra resultat af sikkerhedsindekset, antal arbejdsulykker og fraværsdage pr. arbejdsulykke. Et af vores asfalthold vandt prisen for bedste hold i

6 Ledelsens redegørelse 2013 Nøgleordene for vores fortsatte udvikling er ønsker om teknisk og miljømæssig kvalitet. Inspirationen hentes fra deltagelse i faglige sammenhænge og samfundsdebatten samt fra vores kunder og medarbejdere. I 2013 fejrede Munck Asfalt 25 års jubilæum og administrationen flyttede til den nybyggede kontorbygning på adressen i Hjulby, Nyborg V. Det har betydet, at vores medarbejdere har fået nye lokaler og mere moderne faciliteter. Placeringen af byggeriet har samtidig givet mulighed for at samle vores erfarne rådgivere, maskinafdeling og udøvende fagfolk på samme adresse. Dette er med til at sikre en stærk sammenhængskraft på tværs af faggrænser. Vi har stor ekspertise i at rådgive og udføre opgaver for både offentlige og private kunder. Ingen opgave er for stor eller for lille og uanset opgavens størrelse er vores erfarne rådgivere og fagfolk altid garanti for en holdbar løsning langt ud i fremtiden. Det er igennem systematisk miljøledelse, at vi opnår forbedringer af vores produkter og processer. Ved at have både økonomi og miljøgevinster for øje, har vi ved renovering og optimering af procesanlægget på emulsionsfabrikken samtidig opnået en væsentlig energibesparelse. På asfaltfabrikkerne har vi opnået miljøforbedringer med henblik på at kunne genanvende flere materialer hvor det er muligt og på den måde mindske brugen af naturens ressourcer, f.eks. kan genbrugsasfalt fra gamle vejbelægninger bruges som erstatning for nye stenmaterialer og bitumen. Ud over traditionelt asfaltarbejde kan vi også tilbyde overfladebehandling af veje både ud fra vandbaserede løsninger med bitumenemulsion og ud fra løsninger baseret på bitumen eller polymermodificeret bitumen tilsat planteolier i stedet for organiske opløsningsmidler. Klimaasfalt er et af Munck Asfalts udviklingsprojekter, som vi også vil fortsætte med i Når asfaltens temperatur sænkes betyder det, at der skal bruges mindre energi til produktionen og dermed reduceres også udledningen af CO 2. På arbejdsmiljøområdet vil vi fortsat gøre en aktiv indsats for at motivere til ansvarlighed for et godt arbejdsmiljø. I 2013 har vi haft et historisk lavt antal arbejdsulykker og har dermed nået de mål vi har sat os for. Dette lave niveau af arbejdsulykker vil vi gerne fastholde. Derfor er det vigtigt også fremadrettet at være på forkant med farlige situationer og have fokus på sundhed og sikkerhed. Som en naturlig forlængelse af Munck Gruppens CSR-aktiviteter har vi valgt at støtte et humanitært projekt i Bangladesh, hvor Munck Asfalt i perioden udfører et Danidafinansieret projekt med renovering af den internationale lufthavn i Dhaka. Vi har udvalgt et projekt i Red Barnet, hvor man bekæmper farligt børnearbejde og forbedrer livsvilkårene for de børn, som primært arbejder i de utallige mindre virksomheder. Mere end 7 mio. børn mellem 5 og 18 år arbejder i dag i Bangladesh under meget risikable forhold. Læs mere om CSR og vores kompetencer og nyheder på hjemmesiden Hans Christian Munck Administrerende direktør 5

7 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Munck Asfalt a/s vil være en virksomhed med en høj standard indenfor miljø- og arbejdsmiljø og at fungere i et positivt samspil med vore omgivelser og relevante myndigheder. Gennem anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi vil vi til stadighed arbejde på, at virksomhedens drift belaster miljøet mindst muligt pr. produceret enhed. Forbruget af ressourcer som råstoffer og energi reduceres, hvor det er muligt, og forurening fra virksomhedens aktiviteter skal minimeres. Disse mål søges opnået gennem systematisk miljøledelse i et tæt samarbejde mellem ansatte, myndigheder og leverandører. Munck Asfalt vil være en rummelig arbejdsplads, som tilbyder sine medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø med gode psykiske og fysiske forhold. Et sundt arbejdsmiljø skal således sikre medarbejdernes trivsel og modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer. Medarbejderne skal motiveres gennem minimering af fysiske og psykiske arbejdsbelastninger. Vi forpligter os til forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom og løbende forbedring af arbejdsmiljøledelsen og arbejdsmiljøpræstationen, som er en integreret del af virksomhedens miljøarbejde, der foregår i nært samarbejde med virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen. Der skal informeres åbent om Munck Asfalt's miljø- og arbejdsmiljøforhold, bl.a. gennem den offentligt tilgængelige miljøredegørelse og i den interne medarbejderinformation. Virksomhedens aktiviteter skal udvikles i takt med tidens tekniske formåen og med skyldig hensyntagen til økonomien. Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken evalueres løbende for at sikre, at virksomheden lever op til de krav som teknologien, samfundsudviklingen og vore kunder sætter i fremtiden. Vi forpligter os til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning indenfor både miljø og arbejdsmiljø. Vi er certificeret efter: EN 13108:2006 serien som omfatter CE-mærkning af asfalt. EN som omfatter CE mærkning af overfladebehandling (OB). EN 13808, EN EN som omfatter CE-mærkning af Bitumenemulsioner, Polymermodificeret bitumen samt Cutback og fluxede bituminøse bindemidler. ISO 9001 som omfatter Kvalitetsledelsessystem. ISO som omfatter Miljøledelsessystem. OHSAS som omfatter Arbejdsmiljøledelsessystem. Ved ekstern audit gennemgås Munck Asfalt s samlede ledelsessystem for alle certifikater. 6

8 Asfaltproduktion Asfalt fremstilles af stenmaterialer blandet med bitumen, som udvindes af råolie og med forskellige tilsætningsstoffer (filler, klæbeforbedrer og cellulosefibre) afhængigt af hvilke egenskaber det ønskes, at asfalten skal have. Asfaltproduktion er en energikrævende proces og hovedparten af energiforbruget er til tørring og opvarmning af stenmaterialer. Der opstår ikke affald i forbindelse med asfaltproduktionen, da alle fejlproduktioner, spild, m.m. bliver genbrugt i produktionen. Øvrigt affald fra kontorer, værksteder og udlægningshold bliver bortskaffet i henhold til de lokalt gældende affaldsregulativer. Munck Asfalt bruger gerne genbrugsmaterialer, der kan erstatte nye stenmaterialer. På den måde mindskes brugen af naturens ressourcer. Knuste skærver fra renovering af jernbanestrækninger, er et eksempel på gode genbrugsmaterialer. En del af asfalten erstattes også med genbrugsasfalt fra gamle vejbelægninger. Luften fra produktionen indeholder støv, CO 2 (kuldioxid), SO 2 (svolvdioxid) og NO x (kvælstofilter). Støvet tilbageholdes i et filter og genbruges som fillermateriale i asfalten. I tørre perioder kan der opstå støvgener på fabriksområdet. For at forebygge gener vandes arealerne i nødvendigt omfang. For at sikre, at det vand, som afledes fra arealerne, ikke påvirker det omgivende miljø, er der på alle fabrikkerne stillet krav om jævnlige kontrolanalyser udført af et eksternt laboratorium. Varme asfaltmaterialer har en karakteristisk lugt. Lugtgener minimeres bl.a. ved hjælp af automatisk regulering af olieforvarmere og brændere og ved presenninger på lastbiler. Støj fra asfaltproduktion stammer typisk fra mekanisk støj og vibrationer i anlægget samt fra doseringen af sten til produktionen. Endvidere er der støj fra transport på området og kørsel med lastbiler. Støjgener begrænses med støjdæmpning, hvor er muligt f.eks. ved indkapsling af maskindele. Med henblik på generelt at formindske miljøbelastningerne arbejdes der løbende med produktudvikling for at forbedre produkter og processer og ved udskiftninger af kørende materiel og maskiner undersøges støjforhold og energiforbrug. Emulsions- og bitumenprodukter Emulsionsprodukter til klæbning af asfaltbelægninger samt til overfladebehandling fremstilles på emulsionsfabrikken i Nyborg. Emulsionsprodukterne fremstilles af bitumen, vand, emulgatorer og forskellige tilsætningsstoffer (terpentin, polymergranulat, brine, latex og saltsyre), som er med til at give emulsionsprodukterne deres særlige egenskaber. Ved fremstilling af bioflux bitumen til overfladebehandling blandes bitumen med planteolie. Fugemasser og modificerede bitumenprodukter blandes af bitumen og termoplastiske (smeltbare) polymerer. 7

9 Rester af bitumenemulsion, der fremkommer på fabrikken eller som returneres fra vejholdene ved rensning af tanke og tromler, bliver destilleret, så indholdet af bitumen kan genanvendes. I produktionen anvendes energi til opvarmning af råvarer og blandinger. Desuden bruges vand til emulsionsprodukter. Affald, som opstår i forbindelse med produktionen, bortskaffes som miljøaffald. Vand fra destillation af bitumenopløsninger bliver forrenset ved bundfældning, før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Der er krav om jævnlige kontrolanalyser for at sikre, at spildevandstilladelsen overholdes. Der er desuden krav til autoriseret vedligeholdelse og eftersyn af kedelanlægget. Der anvendes en enkelt råvare, som er angivet på listen over farlige stoffer og det er ikke vurderet at være muligt at substituere denne råvare: CAS nr.: Råvare Naphta (råolie), hydrogenafsvovlet tung Til overfladebehandling anvendes bindemidler med forskellige tekniske og miljømæssige egenskaber. Overfladebehandling med emulsion er teknisk og miljømæssigt den stærkeste løsning og ved anvendelse af polymermodificeret emulsion bindes skærverne stærkere til underlaget. Cutback er det klassiske produkt, men det indeholder mineralsk terpentin. Overfladebehandling med bioflux bitumen er et nyt alternativ som er tilsat planteolie. Vi vejleder gerne om det rette valg ud fra vore kunders tekniske behov, økonomi og miljømæssige ønsker. Udlægning af asfalt Ved udlægning af asfalt skelnes der mellem maskinudlægning og håndudlægning. Maskiner anvendes ved større arealer, hvor der kan køres med konstant hastighed og helst uden stop. Håndudlægning anvendes til opgaver på steder, hvor der ikke kan køres med en maskine. En del asfaltarbejde udføres som natarbejde af hensyn til trafikafviklingen i dagtimerne. 8

10 Mål og handlingsplaner For at sikre fremdrift i igangværende mål og handlingsplaner følges disse op på jævnlige kvalitetsog miljømøder og hvert år gennemgås og vurderes politikkerne samt nye mål og handlingsplaner. Skemaet herunder viser status og opfølgning på nogle af de aktuelle målsætninger, mål og handlingsplaner. Målsætning Mål og handlingsplan Status At fastholde et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø gennem et nært samarbejde med virksomhedens ansatte Ulykkesfrekvensen skal være under 10 registrerede ulykker pr arbejdstimer. Ulykkesfraværsfrekvensen skal være under 1 pr arbejdstimer I 2013 var branchens gennemsnit for ulykkesfrekvens: 13 ulykkesfraværsfrekvensen: 0,77 Munck Asfalt ulykkesfrekvens: 5,5 Munck Asfalts ulykkesfraværsfrekvens: 0,09 I 2013 er Asfaltindustriens må nået. Men der vil fortsat være et arbejde med at holde fokus på sikkerhed og på farlige situationer. Denne handlingsplan er fortsat igangværende. At virksomhedens drift belaster miljøet mindst muligt pr. produceret enhed. Foretage miljømæssige forbedringer ved at overgå til naturgas og energioptimere emulsionsfabrikken og ved at foretage skift fra fyringsolie til naturgas på asfaltfabrikken i Langeskov Dette mål er nået. I løbet af de sidste tre år er der foretaget forskellige tiltag for at energioptimere anlægget på emulsionsfabrikken. I 2013 blev opstillet gasfyr og med de øvrige tiltag for energioptimering bl.a. forbedret varmeveksling i anlægget, har det siden 2010 betydet 50 % reduktion af energiforbruget. Det har samtidig betydet, at emissionen af CO 2, SO 2 og NO x er reduceret. CO 2 er ved installering af gasfyr i 2013 er alene reduceret 30 % i forhold til 2012 På fabrikken i Langeskov har etablering en af gasfyr i 2013 opnået en reduktion af CO 2 på ca. 20 % i forhold til Reducere forbruget af energi gennem udvikling af virksomhedens aktiviteter og ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi i takt med tidens tekniske formåen og med skyldig hensyntagen til økonomien. Udviklingsprojekt Klimaasfalt, hvor formålet er at undersøge muligheden for nedsættelse af asfalttemperaturen. Denne handlingsplan er igangværende. At forbruget af ressourcer som råstoffer og energi reduceres, hvor det er muligt. Et sundt arbejdsmiljø skal sikre medarbejdernes trivsel og modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer Forbedre asfaltanlægget i Svogerslev, så mere genbrugsasfalt fra gamle vejbelægninger kan erstattede nye stenmaterialer og på den måde mindske brugen af naturens ressourcer. Målet er 20 % genbrug i gennemsnit på hele produktionen. Kompetenceudvikling af Arbejdsmiljøorganisationen ved at tilbyde kursus i psykisk førstehjælp og kollegastøtte som supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Formålet er at give viden om hvor meget kollegaer kan gøre for hinanden når vi som mennesker kan blive udsat for voldsomme oplevelser og kriser. Dette mål er nået. Temadag 2014 om sundhed og sikkerhed Formiddag: om hjerte-kar-sygdomme. Kondition beskytter mod hjerte-karsygdomme. Artikel: Link til: Arbejde og kondition Eftermiddag: om vigtigheden af, at vi alle tager ansvar og konstant har fokus på sikkerhed ved arbejdet. Med inspiration fra jægerkorpset og parallel til krigszoner vandt NCC arbejdsmiljøprisen i 2013 med 3 gode huskeregler: 1) Tag vare på hinanden. 2) Tænk fremad hvad nu hvis? 3) Sig fra 9

11 Miljødata Det er driftslederne på de enkelte asfaltfabrikker, som har indberettet miljødata til miljøredegørelsen. Miljødata for de enkelte fabrikker er oplistet på de efterfølgende sider. Af konkurrencehensyn er de enten indekseret eller opgjort pr. produceret enhed. Data for råvarer, produkter, energi, vand og affald er målt. Genbrugsprocenten for asfalt er beregnet som den delmængde genbrugsmaterialerne udgør af den samlede mængde produceret asfalt. Nye stenmaterialer består af sten og kalkfiller mens genanvendte stenmaterialer typisk består af ballast (skærver) fra jernbanespor. Bindemidler består af bitumen, cellulosefibre, og øvrige tilsætningsstoffer. Affaldsdata er opdelt således, at genanvendeligt affald består af olie, metalskrot, plast og pap. Bidraget af CO 2, SO 2 og NO x til luften fra asfaltfabrikkerne er beregnet som kg pr. produceret ton asfalt. Asfaltindustrien har meddelt deres medlemmer, hvilke faktorer der skal anvendes til beregning af SO 2 og NO x. Ved beregning af SO 2 er der taget højde for, at omkring 70% af SO 2 indholdet opsamles i støvfiltret og ved brug af naturgas kan der ses helt bort fra svovlindholdet. Energistyrelsens standardfaktorer anvendes for udledning af CO 2. Volumen af luften kendes ikke, da den ikke måles og ikke kan beregnes ud fra de data, som er til rådighed. På emulsionsfabrikken er data for udledning af CO 2 og SO 2 beregnet ud fra forbruget af naturgas i henhold til nøgletal fra Key2Green. Data for udledning af NO x er beregnet ud fra forbruget af naturgas og den udførte måling ved indregulering i henhold til Luftvejledningen. (Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr ). Da der ikke anvendes vand i produktionen af asfalt, er der ikke opgjort forbrug af vandmængder. Sanitært spildevand fra alle fabrikker afledes via de lokale kommunale ordninger. Kemisk ordliste TOC er en forkortelse af total organisk kulstof. COD er en forkortelse af (Chemical Oxygen Demand), som betyder kemisk iltforbrug. BI 5 stor for biologisk iltforbrug i 5 døgn. PAH er polyaromatiske hydrocarboner, som er stoffer der f.eks. findes i bitumen og dermed i asfalt. NSO forbindelser er Quinolin, carbazol, thiophen, benzothiophen, benzofuran og dibenzofuran. BTEX er de letflygtige aromater benzen, toluen, ethylbenzen og xylener. Metaller: Zn = zink, As = Arsen, Hg = kviksølv, Cr = Chrom, Cu = kobber, Pb = bly, Ni = nikkel 10

12 Asfaltfabrik Kongensbro Adresse: Munck Asfalt A/S Bøgedal 25, Kongenbro 8643 Ans By p-nr Hovedaktivitet: Biaktivitet: Produktion af asfalt håndtering og knusning af råvarer Tilsynsmyndighed Silkeborg Kommune Miljøgodkendelser: Indvinding af råstoffer på et 8,3 ha stort areal pr. 15. september 1987 (Listepunkt: C202) Indvinding af råstoffer på et 1,5 ha stort areal pr. 22. januar 1990 Virksomhedens samlede aktiviteter pr. 3. februar Oplagring og bearbejdning af bagharp pr. 5. september 1997 med senere ændringer af kontrolvilkår 8. januar 1999 og 15. februar Anvendelse af restsand i varmblandet asfalt pr. 21. august 2000 med senere ændringer af vilkår pr. 14. marts 2005 Miljøstyrelsen har ved afgørelse pr. 25. juli 2000 ændret miljøgodkendelsens støjvilkår Ændring af vilkår for hydraulikhammer og tørretromlernes brændere pr. 11. januar 2002 Spildevandstilladelse: Afledningen af sanitært spildevand blev godkendt af Kjellerup Kommune i tilladelse af 27. januar 1971 Afledning af overfladespildevand er indeholdt i den samlede miljøgodkendelse af 3. februar Yderligere vilkår i miljøgodkendelsen for oplagring og bearbejdning af bagharp af 5. september 1997 Tilladelse til bortskaffelse af spildevand fra vaskeplads til Søholt renseanlæg af 25. maj 2009 Miljødata: Råvarer [index] Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 96,8 101,7 93,9 102,1 89,4 Luft [kg pr. ton] CO 2 26,22 27,62 26,41 27,43 23,98 SO 2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 NO x 0,017 0,018 0,018 0,018 0,016 Affald [ton] Genanvendeligt Forbrænding Deponering Kemikalieaffald 0,3 0,5 1 0,4 1 Vand fra vaskehal [m 3 ] Kommentering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede asfaltmængder er 2000 dog for genanvendelsesmaterialer som bagharp er det Variationerne i råvareindex hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Energiforbruget er opgivet som kwh pr. produceret ton asfalt. Der er foretaget optimering af anlægget, så mere asfalt kan genbruges. Fraktionen af genanvendeligt affald i 2012 og 2013 består primært af metalskrot bl.a. fra nedbrydning af det gamle knuseri. Resumé af egenkontrol: Overfladevand ledes til et regnvandsbassin og bliver renset i virksomhedens eget sand- og kulfilter inden det ledes til Gudenåen. Der udføres kontrol af overfladevandet 4 gange årligt. Dette foregår i samarbejde med et godkendt laboratorium. Overfladevandet undersøges for metaller (Cr, Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, As, Hg), PAH, ph, temperatur, mineralsk olie, bundfald efter 2 timer, pesticider, phenol og chlorphenol. Analyseresultaterne sendes løbende til Silkeborg Kommune. I kalenderåret 2013 har der været tre vilkårsoverskridelser på målingerne af PAH på henholdsvis 3,3 µgl/, 0,98 µg/l og 0,74 µg/. (Grænseværdi 0,5 µg/l). Overskridelserne vurderes at skyldes partikler af asfaltstøv fra pladsen og ikke opløste PAH. Asfaltstøvet kan være hvirvlet op i forbindelse med kraftig nedbør og ført med regnvandet som suspenderet stof. I løbet af kalenderåret 2013 er der afledt m 3 overfladevand og mængden af vaskevand fra vaskehallen til Søholt renseanlæg var 34 m 3. 11

13 Asfaltfabrik Svogerslev Adresse: Munck Asfalt A/S Lyngageren Roskilde p-nr Hovedaktivitet: Produktion af asfalt Tilsynsmyndighed Roskilde Kommune Miljøgodkendelser: Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt s/s, Svogerslev pr. 5. november 2010 (Listepunkt: C202) Revidering af vilkår i Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s november 2010 pr. 14. juli Revidering af vilkår 58 og indsættelse af vilkår 56a i Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s november 2010 pr. 07. september Revidering af vilkår i Miljøgodkendelse Munck Asfalt a/s november 2010 pr. 5. november Tillæg til miljøgodkendelse, udledningsvilkår for grundvand, Munck Asfalt a/s pr. 27. november 2012 Spildevandstilladelse Tillæg til miljøgodkendelse, udledningsvilkår for overfladevand, Munck Asfalt a/s pr. 20. januar 2012 Revidering af vilkår 23, 24, 25 og 26 i Tillæg til miljøgodkendelse, udledningsvilkår for overfladevand, Munck Asfalt a/s pr. 20. januar 2012 Miljødata: Råvarer [index] Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 79,3 102,1 90,9 104,9 106,2 Luft [kg pr. ton] CO 2 20,6 27,3 23,8 27,2 27,7 SO 2 0,028 0,050 0,040 0,050 0,051 NO x 0,014 0,018 0,016 0,018 0,018 Affald [ton] Genanvendeligt Forbrænding Deponering 3 0 3,5 2,6 8 Kemikalieaffald 0,4 0,8 0,7 0,3 1 Vurdering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede mængder er Variationer i råvareindex i øvrigt hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Det lidt lavere tal for brug af genanvendelige stenmaterialer i de seneste er bl.a. på grund af særlige krav til de asfalttyper, som er produceret. Fraktionen af genanvendeligt affald i 2012 og 2013 består primært af metalskrot bl.a. fra nedbrydning af det gamle knuseri. Resumé af egenkontrol: Vand, der afledes fra virksomhedens område består af overfladevand (regnvand) og oppumpet grundvand. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Derfor er hele området befæstet for at beskytte jord og grundvand og der er etableret overvågningsboringer af grundvandet. Overfladevandet opsamles i bassiner, hvorfra det i reguleret mængde løber gennem sandfang og olieudskiller. Derefter afledes det til Skovbækken. I forbindelse med den fornyede miljøgodkendelse er der med udgangspunkt i standardvilkår for asfaltfabrikker kommet nye krav til den fremtidige egenkontrol og en ny spildevandstilladelse. I måleprogrammet for den nye spildevandstilladelse er der fastlagt grænseværdier for metaller (Zn, As, Hg, Cd, Cr, Pb, Cu og Ni), udvalgte PAH og pesticider. Prøveudtagning og analyse foretages af et godkendt laboratorium. I kontrolperioden for 2013 har alle grænseværdier været enten overholdt eller under detektions-grænsen. Den årligt bortledte grundvandsmængde rapporteres til Roskilde Kommune og i 2013 blev der bortledt m 3 grundvand. 12

14 Asfaltfabrik Fjelsted Adresse: Munck Asfalt A/S Ridderstien 38, Fjelsted 5560 Aarup p-nr Hovedaktivitet: Produktion af asfalt Tilsynsmyndighed Middelfart Kommune Miljøgodkendelser: Samlet miljøgodkendelse pr. 28. september 1990 (Listepunkt: C202) Ændring af vilkår for støj pr. 27. september 1996 Oparbejdning og brug af bagharp pr. 27. oktober 1997 Spildevandstilladelse: Afledning af spildevand til det kommunale kloaksystem pr. 16. september 1998 Ændring af vilkår i spildevandstilladelsen pr.19. august 1999 og pr. 13 marts 2001 Supplement til spildevandstilladelsen pr. 24. marts 2004 Afledning af spildevand fra udvidelse af befæstet areal til det kommunale kloaksystem pr. 19. august 2004 Afledning af oppumpet grundvand fra afværgepumpning pr. 6. oktober 1999 og 30. marts 2000 Miljødata: Råvarer [index] Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 98,0 107,8 99,3 99,9 Luft [kg pr. ton] CO 2 25,8 27,4 25,8 25,5 25,52 SO 2 0,043 0,037 0,045 0,045 0,049 NO x 0,017 0,018 0,017 0,017 0,018 Affald [ton] Genanvendeligt 1, Forbrænding 0,4 13, Deponering Kemikalieaffald 0 0, Kommentering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede mængder er Variationer i råvareindex i øvrigt hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Fraktionen af genanvendeligt affald i 2011, 2012 og 2013 består primært af metalskrot. Resumé af egenkontrol: Overfladevand fra de befæstede arealer opsamles i regnvandsbassiner. Det ledes gennem sandfang og olieudskiller til det kommunale spildevandssystem. Der skal udføres egenkontrol af overfladevandet 6 gange årligt. Dette foregår i samarbejde med et godkendt laboratorium. Overfladevandet undersøges for olie, PAH, metaller (Zn, As, Hg, Cd, Cr, Cu, Pb og Ni), temperatur og ph. I 2013 har der været to tilfælde, hvor summen af PAH har været over kravet på 5 µg/l i overfladevandet. Vi ved erfaringsmæssigt, at PAH er knyttet til asfalt støv og overskridelserne kan forklares med at bundlag af asfaltstøv i regnvandsbassinerne er hvirvlet op f.eks. i forbindelse med kraftig regn. 13

15 Asfaltfabrik Langeskov Adresse: Munck Asfalt A/S Bjergtoften Langeskov p-nr Hovedaktivitet: Produktion af asfalt Tilsynsmyndighed Kerteminde Kommune Miljøgodkendelser: Samlet miljøgodkendelse pr. 31. juli 2000 (Listepunkt: C202) Godkendelse til brug af nedknust asfalt pr. 13. juni 2003 Brug af stålsandstøv i asfaltproduktionen pr. 2. marts 2004 Brug af svejseslagge i asfaltproduktionen pr. 25. juni 2004 Brug af bagharp i asfaltproduktionen pr. 24. august 2004 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding pr. 1. september 2005 Vilkår for anvendelse af ballast (skærver) fra jernbanespor pr. 17. marts 2009 Afvanding af befæstet areal til oplag af skærver pr. 9. februar 2010 Spildevandstilladelse: Tilladelse til afledning af spildevand pr. 17. april 2001 Tillæg til spildevandstilladelse pr.9. juli 2003 Miljødata: Råvarer [index] 2008/ / Nye stenmaterialer Genanvendelse stenmaterialer Genbrugsasfalt Bindemidler Produktion [index] Genbrugsprocent [%] Energi [KWh pr. ton] 82,2 90,4 89,4 98,3 95,4 Luft [kg pr. ton] CO 2 21,0 22,5 22,2 24,5 19,6 SO 2 0,008 0,008 0,008 0,009 0,0098 NO x 0,014 0,015 0,015 0,017 0,003 Affald [ton] Genanvendeligt 0 0, Forbrænding Deponering 0,1 0, Kommentering af miljødata: Basisår for råvarer og producerede asfaltmængder er Variationerne i råvareindex hænger sammen med de variationer, der er i de producerede typer asfalt. Genbrugsprocenten er igennem de sidste år steget. Dette skyldes, at vi har fået bedre muligheder for at anvende genbrugsmaterialer i asfaltproduktionen bl.a. er asfaltanlægget forbedret med et bånd til kold genbrugsasfalt. Fraktionen af genanvendeligt affald består primært af metalskrot. Der blev skiftet til naturgas i maj måned 2013, så nøgletallene for energi og luft er beregnet på delvis produktion med fyringsolie og naturgas. Nøgletallet for SO 2 udelukkende beregnet ved produktion med fyringsolie. For naturgas kan der helt ses bort fra svovlindhold. Resumé af egenkontrol: En gang årligt foretages analyse af grundvandsboringer i samarbejde med et godkendt laboratorium. Overvågningsprogrammet omfatter analyse af PAH, letflygtige aromater (BTEX), phenol, cresoler, xylenoler, NSO forbindelser og chrom. Resultater af analyser sendes til Kerteminde Kommune. Regnvandsbetinget overfladevand som tagvand m.m. afledes via en olieudskiller til den kommunale regnvandsledning mens regnvand som overfladevand fra befæstede arealer med oplag af genbrugsasfalt først forsinkes ved opstuvning, hvorved partikler sedimenteres, inden det ligeledes via en olieudskiller afledes til den kommunale spildevandsledning. I 2011 og 2012 har der været tilfælde hvor hvor summen af PAH har været over kravet på 5 µg/l i overfladevandet som afledes til den kommunale spildevandsledning. Vi ved erfaringsmæssigt, at PAH er knyttet til asfalt støv og overskridelserne kan forklares med at bundlag af asfaltstøv i forsinkelsesbassinet er hvirvlet op ved prøvetagningen i forbindelse med kraftig regn. For at løse dette har vi nu besluttet at øge kapaciteten af forsinkelsesbassinet. I 2013 har alle grænseværdier været overholdt både for grundvand og overfladevand. 14

16 Emulsionsfabrik Nyborg Adresse: Munck Asfalt A/S Slipshavnsvej Nyborg p-nr Hovedaktivitet: Produktion og oplag af diverse bitumenprodukter Tilsynsmyndighed Nyborg Kommune Miljøgodkendelser: Samlet revision af miljøgodkendelser pr. 12. marts 2004 (Listepunkt: D201) Spildevandstilladelse: Tilladelse til afledning af procesvand pr. 13. oktober 1999 Tilladelse til afledning af overfladevand pr. 8. juli 2003 Miljødata: Råvarer og hjælpestoffer [index] Bitumen Terpentin Rapsolie Polymergranulat Emulgator Brine Latex Saltsyre 30% Vandforbrug total [index] Vandforbrug som råvare [%] Spildevand destillation [m 3 ] Udleverede mængder af produkter [index] Emulsionsprodukter Bitumenprodukter og fugemasse Bitumen fra destillationsanlæg Energi [index] Fjernvarme El Gas 100 Gasolie Emission [ton] CO SO 2 0,013 0,012 0,011 0,09 0,001 NO x 0,28 0,28 0,25 0, Affald [ton] Miljøaffald Deponering Forbrænding ,7 7,2 Oliegenbrug 2,6 3, Plast og pap til genbrug 1,8 1,4 1,0 1,1 0,95 Kommentering af miljødata: Basisår for miljødata er generelt 2000 bortset fra rapsolie, hvor basisåret er 2006/2007. Selv om fjernvarme alene anvendes til rumopvarmning er det også indekseret med basisår Der er installeret gasfyr, så basisår for gas er Mængder af råvarer og produktion af emulsionsprodukter varierer i øvrigt med de variationer der er i produktionen. Vandforbrug er opgivet som et skøn over det samlede forbrug af vand på matriklen ud fra en årlig aflæsning både som råvare og som procesvand og øvrigt forbrug på matriklen. Heraf er vandforbruget som råvare beregnet som procent af det samlede vandforbrug. Maskinafdelingen er flyttet til Hjulby, hvilket afspejler faldet i forbrug af fjernvarme de sidste par år. I løbet af de sidste tre år er der foretaget forskellige tiltag for at energioptimere anlægget på emulsionsfabrikken. I 2013 blev der opstillet gasfyr og sammen med de øvrige tiltag for energioptimering bl.a. forbedret varmeveksling i anlægget, har det siden 2010 betydet 50% reduktion af energiforbruget. Det har samtidig betydet, at emissionen af CO 2, SO 2 og NO x er reduceret. CO 2 emissionen er ved installering af gasfyr i 2013 er alene reduceret 30% i forhold til Resumé af egenkontrol: Processpildevand fra kondensering i udsugnings- og destillationsanlægget i emulsionsfabrikken forrenses ved bundfældning før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Fire gange årligt analyseres prøver af processpildevand fra emulsionsfabrikken. Prøverne analyseres af et godkendt laboratorium for olie, phenol, suspenderet stof, bundfældeligt stof ph og temperatur. Resultaterne sendes til Nyborg Kommune. Alle registrerede måledata har overholdt miljøgodkendelsens kravværdier. Overfladevand og tagvand forrenses i sandfang og oliefilter inden det afledes til den Kommunale regnvandsledning. Seks gange årligt analyseres for ph, temperatur, phenol, olie og bundfald efter 2 timer. Dette udføres af et godkendt laboratorium og analyseresultaterne sendes til Nyborg Kommune. Der er ikke krav om registrering af udledte mængder. I kalenderåret 2013 har der været en enkelt mindre vilkårsoverskridelse af bundfald efter 2 timer: målt 2 ml/l (krav 0,5 ml/l. Ellers har alle prøver overholdt vilkårene. Afsug og udluftning fra tanke og tappehal m.v. udledes til luften i henhold til de vilkår, der er fastsat i miljøgodkendelsen for luft og lugt. Der er ikke særlige krav om registrering af volumen af udledninger. Der er ikke registret nogen klager over emulsionsfabrikken i kalenderåret

17 Maskinafdeling Nyborg V Adresse: Munck Asfalt A/S Toftegårdsvej 18 Hjulby 5800 Nyborg p-nr Hovedaktivitet: Reparation og vedligeholdelse af vejmateriel Tilsynsmyndighed Nyborg Kommune Miljøtilladelser: Miljøkrav i forbindelse med etablering af værksted pr. 6. juli 2009 Spildevandstilladelse: Spildevandstilladelse pr. 3. oktober 2009 Miljødata: Energi Enhed Fjernvarme MWh El MWh Vandforbrug Vaskehal m Udlægning m Diverse forbrugsvand m Kemikalieforbrug Fældningskemikalie til renseanlæg l Opløsningsmidler til rensebaren l Genanvendeligt affald Oliegenbrug l Metalskrot ton Plastemballage kg Pap ton 1,3 3,2 1,2 Forbrændingsegnet affald ton Deponeringsegnet affald kg Kemikalieaffald kg Slam fra renseanlæg kg Batterier kg Akkumulatorer kg 60 stk 3160 kg Oliefiltre kg Tømning olieudskiller kg Kommentering af miljødata: De miljødata, som er medtaget, er ud over energi og vandforbrug de miljømæssige forhold, herunder kemikalieforbrug og affald, som miljømyndigheden har anført som væsentlige i miljøtilladelsen. Vaskevand fra indendørs vaskeplads samt den overdækkede påfyldningsplads forrenses ved bundfældning før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Der har været tekniske problemer med pumpen som tilsætter fældningskemikalie til denne proces. Derfor har vi rettet forbruget gennem årene af fældningskemikalie til renseanlægget, så det er beregnet på baggrund af antal registrerede rensninger. Andelen af deponeringsegnet affald stammer bl.a. fra renovering af skurvogne samt fra grus og asfalt m.m. som spules af maskiner i vaskehallen. Batterier opsamles i et spændelågsfad som ikke tømmes hvert år. Olieudskillerne er tilsluttet den kommunale tømningsordning. Der har været to tømninger af olieudskillere i Resumé af egenkontrol: I henhold til spildevandstilladelsen gælder følgende: Overfladevand fra de befæstede arealer afledes til den Kommunale regnvandsledning. Fire gange årligt analyseres for mineralsk olie, olie + fedt, phenoler, PAH, bundfald e. 2 timer, ph, temperatur, COD, suspenderet stof, total-n og total-p. Vaskevand fra indendørs vaskeplads samt den overdækkede påfyldningsplads forrenses ved bundfældning før det afledes til det kommunale spildevandssystem. Seks gange årligt analyseres for mineralsk olie, olie + fedt, phenoler, PAH, bundfald efter 2 timer, ph, temperatur, BI 5, COD, suspenderet stof, total-n og total-p. Analyserne udføres af et godkendt laboratorium og analyseresultaterne sendes til Nyborg Kommune. I 2013 er alle kravværdier overholdt for overfladevand fra de befæstede arealer fra regnvandsledningen. I efteråret 2013 var der overskridelser på indhold af mineralsk olie og olie + fedt samt på bundfald efter 2 timer på analyser fra vaskevandet fra den indendørs vaskehal samt den overdækkede påfyldningsplads. Hele processen blev derfor systematisk gennemgået. Lige fra brug af vaskehallen og vaskemidler til gennemgang af sandfang, olieudskiller og selve rensningsanlægget herunder regulering og pumper. Endvidere blev iværksat en tømning og rensning af hele anlægget før det blev startet op igen. Prøve udtaget efter fornyet opstart har været i orden. 16

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug Bæredygtig asfalt Genbrug Genbrug Genbrug Tendenser i samfundet I det moderne samfund tilstræber man i høj grad at spare på naturressourcerne. Genbrug af materialer og produkter er noget, der prioriteres

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Colas Danmark A/S. CSR Rapport 2014

Colas Danmark A/S. CSR Rapport 2014 Colas Danmark A/S CSR Rapport 2014 Introduktion Colas CSR-rapport for 2014 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens 99 a. CSR-rapporten beskriver

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Skanska Asfalt A/S Nordhavnsvej 9 4600 Køge Januar 2012 MILJØ-INFORMATION

Skanska Asfalt A/S Nordhavnsvej 9 4600 Køge Januar 2012 MILJØ-INFORMATION GRØN ÅRSRAPPORT 2011 Skanska Asfalt A/S Nordhavnsvej 9 4600 Køge Januar 2012 Skanska Asfalt A/S side 2 (15) 1. BAGGRUND Denne grønne årsrapport giver et indblik i Skanska Asfalts miljøforhold vedr. asfaltfabrikken

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere