Grønne regnskaber 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønne regnskaber 2003"

Transkript

1 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004

2 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004

3 4.2. Daginstitutioner For daginstitutionernes vedkommende er forbruget indenfor både el, vand og varme faldet pr. m 2 i forhold til sidste år. Elforbruget er faldet med 5%, vandforbruget 3,7% og det klimakorrigerede varmeforbrug med 6,9%. I tabel 4.2.a til 4.2.c ses forbrugets udvikling over tre år opgjort pr. m 2. Daginstitutionernes samlede elforbrug Daginstitutionernes samlede vandforbrug kwh/m m 3 /m 2 0,74 0,72 0,7 0,68 0,66 0,64 0, Tabel 4.2.a: Daginstitutionernes samlede elforbrug Tabel 4.2.b: Daginstitutionernes samlede vandforbrug Daginstitutionernes samlede varmeforbrug (klimakorrigeret) 115 kwh/m Tabel 4.2.c: Daginstitutionernes samlede elforbrug Skovhuset 11

4 4.2.1 Elforbrug daginstitutioner Daginstitutionernes elforbrug (budget) SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården Kwh Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.10: Daginstitutionernes elforbrug i 2003 samt forventede elforbrug i 2003 og 2004 Foldgårdsparkens Børnehave 12

5 Daginstitutionernes elforbrug SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården kwh/m 2 Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for daginstitutioner Diagram 4.11: Daginstitutionernes elforbrug På landsplan ligger elforbruget for SFO er på 28,7 kwh/m 2. Gennemsnittet for de tre medtagne SFO er ligger på 31,75 kwh/m 2 altså lidt over. De resterende daginstitutioners gennemsnitlige elforbrug ligger ligeledes over landsgennemsnittets. Det gennemsnitlige elforbrug er på 27,3 kwh/m 2 mod landsgennemsnittets 24,4 kwh/m 2. Struer Børnehave og Mariehønen har et højt elforbrug. Til Mariehønens forbrug skal siges, at det er kraftigt faldende og for Struer Børnehaves vedkommende vil der i 2004 blive opsat lysstyring. Foldgårdsparken har det laveste elforbrug pr. m 2 efterfulgt af Bulderby. Deres elforbrug ligger væsentligt under landsgennemsnittet og med faldende tendens. 13

6 4.2.2 Vandforbrug daginstitutioner Daginstitutionernes vandforbrug (budget) SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården m 3 Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.12: Daginstitutionernes vandforbrug i 2003 samt forventede vandforbrug i 2003 og 2004 Baunegården 14

7 Daginstitutionernes vandforbrug SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 m 3 /m 2 Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for daginstitutioner Diagram 4.13: Daginstitutionernes vandforbrug Styring af vandforbrug kan være svært, specielt fordi en varm sommer let medfører ekstra leg med vand, hvilket er meget naturligt. Daginstitutionernes vandforbrug ligger over landsgennemsnittet men er faldende. SFO ernes gennemsnitlige vandforbrug er 0,67 m 3 mod landsgennemsnittets 0,34 m 3. De resterende daginstitutioners gennemsnitlige vandforbrug er 0,71 m 3 mod landsgennemsnittets 0,63 m 3. Bulderby har det laveste vandforbrug pr. m 2 Foldgårdsparken. efterfulgt af Humlegården, SFO Parkspiren og 15

8 4.2.3 Varmeforbrug daginstit utioner Daginstitutionernes varmeforbrug (budget) SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården MWh Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.14: Daginstitutionernes varmeforbrug i 2003 samt forventede varmeforbrug i 2003 og 2004 Bulderby 16

9 Daginstitutionernes varmeforbrug (klimakorrigeret) SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården kwh/m 2 Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for daginstitutioner Diagram 4.15: Daginstitutionernes varmeforbrug (klimakorrigeret) For ti daginstitutioners vedkommende er varmeforbruget faldet i Alle daginstitutionernes varmeforbrug ligger under landsgennemsnittet på nær for SFO ernes vedkommende. SFO ernes varmeforbrug er dog faldende. Bulderby har det laveste varmeforbrug pr. m 2. 17

10 4.3. Plejehjem For plejehjemmenes vedkommende er forbruget indenfor både el, vand og varme faldet pr. m 2 i forhold til sidste år. Elforbruget er faldet med 2,37%, vandforbruget 2,44% og det klimakorrigerede varmeforbrug med 3%. I tabel 4.3.a til 4.3.c ses forbrugets udvikling over tre år opgjort pr. m 2. Plejehjemmenes samlede elforbrug Plejehjemmenes samlede vandforbrug kwh/m 2 52, , , m 3 /m 2 0,86 0,84 0,82 0,8 0, Tabel 4.3.a: Plejehjemmenes samlede elforbrug Tabel 4.3.b: Plejehjemmenes samlede vandforbrug Plejehjemmenes samlede varmeforbrug (klimakorrigeret) 108 kwh/m Tabel 4.3.c: Plejehjemmenes samlede varmeforbrug Enggård Centret 18

11 4.4. Kulturelle bygninger På grund af de kulturelle bygningers forskellighed er det ikke formålstjenlig at lave nogle sammenligninger dem imellem. Den store stigning i forbruget for Musikskolens vedkommende skyldes en justering af kvadratmetertallet, som i år kun udgør det opvarmede bygningsareal. Struer Biblioteks forbrug synes stagneret med et svagt fald i vandforbruget. Hjem Sognegårds el- og varmeforbrug er stigende, mens vandforbruget er faldende. Vandforbruget ligger dog fortsat over landsgennemsnittet. Gimsinghoveds el- og vandforbrug er stigende, mens varmeforbruget er faldende. Struer Svømmehals forbrug er faldende og forventes at falde yderligere efter ombygningen i Svømmehallens el- og varmeforbrug ligger over landsgennemsnittet, mens vandforbruget ligger under. Kulturelle bygningers elforbrug Struer Bibliotek Musikskolen Hjerm Sognegård Gimsinghoved kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Budget 2004 Diagram 4.22: Kulturelle bygningers elforbrug

12 Kulturelle bygningers vandforbrug Struer Bibliotek Musikskolen Hjerm Sognegård Gimsinghoved 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 m 3 /m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Budget 2004 Diagram 4.23: Kulturelle bygningers vandforbrug Musikskolen 26

13 Kulturelle bygningers varmeforbrug (klimakorrigeret) Struer Bibliotek Musikskolen Hjerm Sognegård Gimsinghoved kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Budget 2004 Diagram 4.24: Kulturelle bygningers varmeforbrug (klimakorrigeret) Kulturelle bygningers elforbrug Struer Svømmehal kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennem snit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Budget 2004 Diagram 4.25: Kulturelle bygningers elforbrug

14 Kulturelle bygningers vandforbrug Struer Svømmehal 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 m 3 /m 2 /år Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Diagram 4.26: Kulturelle bygningers vandforbrug Kulturelle bygningers varmeforbrug (klimakorrigeret) Struer Svømmehal kwh/m 2 /år Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Diagram 4.27: Kulturelle bygningers varmeforbrug (klimakorrigeret) Struer Svømmehal 28

15 4.3.1 Elforbrug Plejehjem Plejehjemmenes elforbrug (budget) Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter Kwh Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.16: Plejehjemmenes elforbrug i 2003 samt forventede elforbrug i 2003 og 2004 Bakkely 19

16 Plejehjemmenes elforbrug Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for plejehjem Diagram 4.17: Plejehjemmenes elforbrug Plejehjemmenes gennemsnitlige elforbrug ligger over landsgennemsnittet men med faldende tendens. Det skyldes, at der har været indgået særaftaler med de institutioner som har haft et særligt højt forbrug. Blandt andet kan nævnes Rosengården som socialudvalget har haft en særlig energiopmærksomhed med, set ud fra et beboersynspunkt. Gennemsnittet for samtlige plejehjem er 51,06 kwh/m 2 mod et landsgennemsnit på 43,3 kwh/m 2. Det forventes at elforbruget i 2004 vil ligge på samme niveau som i år eller lavere. Røde Kors Hjemmet har det laveste elforbrug pr. m 2 og ligger pænt under landsgennemsnittet. 20

17 4.3.2 Vandforbrug Plejehjem Plejehjemmenes vandforbrug (budget) Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter m 3 Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.18: Plejehjemmenes vandforbrug i 2003 samt forventede vandforbrug i 2003 og 2004 Aalkjærsminde 21

18 Plejehjemmenes vandforbrug Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 m 3 /m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for plejehjem Diagram 4.19: Plejehjemmenes vandforbrug Plejehjemmenes gennemsnitlige vandforbrug på 0,8 m 3 /m 2 passer overens med landsgennemsnittet. Vandforbruget er generelt faldende og det er kun Bakkely, der har haft en markant stigning på 30%. Røde Kors Hjemmet har det laveste vandforbrug pr. m 2. Eftersom de fleste plejehjem laver mad kan vandforbruget let variere fra år til år. 22

19 4.3.3 Varmeforbrug Plejehjem Plejehjemmenes varmeforbrug (budget) Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter MWh Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.20: Plejehjemmenes varmeforbrug i 2003 samt forventede vandforbrug i 2003 og 2004 Røde Kors Hjemmet 23

20 Plejehjemmenes varmeforbrug (klimakorrigeret) Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for plejehjem Diagram 4.21: Plejehjemmenes varmeforbrug (klimakorrigeret) Som det fremgår af diagram 4.21 ligger plejehjemmenes varmeforbrug under landsgennemsnittet. Varmeforbruget ligger generelt på samme niveau som sidste år bortset fra for Asp Plejecenters vedkommende, som har haft et markant fald. Solglimt har det laveste varmeforbrug pr. m 2. 24

21 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.Side 2 2. Konklusion Side 2 3. Præsentation..Side 2 4. Miljøpræstationer..Side Skoler..Side Skoler, elforbrug..side Skoler, vandforbrug.side Skoler, varmeforbrug...side Daginstitutioner..Side Daginstitutioner, elforbrug. Side Daginstitutioner, vandforbrug Side Daginstitutioner, varmeforbrug.. Side Plejehjem Side Plejehjem, elforbrug... Side Plejehjem, vandforbrug... Side Plejehjem, varmeforbrug Side Kulturelle bygninger.. Side 25

22 1. Indledning Hermed foreligger tredje grønne regnskab for institutioner (skoler, daginstitutioner, plejehjem og kulturelle bygninger) i Struer Kommune. Det grønne regnskab omfatter indsatsområderne el, vand og varme og igen i år har indberetning af data ligget på et højt niveau, hvilket er med til at gøre regnskabet så troværdigt som muligt. Det viser et godt engagement, at så mange i den travle hverdag varetager denne opgave professionelt - for uden denne indsats kunne det grønne regnskab ikke laves. Det er nu mere end nogensinde før muligt at få et realistisk billede af institutionernes forbrug samt se udviklingen i dataene. Varmeforbruget er klimakorrigeret (hvor der tages hensyn til kold eller varm vinter) hvor det er angivet for at kunne sammenligne dataene. Der arbejdes hele vejen rundt ihærdigt for at spare på el, vand og varme, hvilket påvirker miljøet og dermed den bæredygtige udvikling i Struer Kommune i positiv retning. Udover at påvirke miljøet i positiv retning er sparetiltagene heller ikke uden betydning set ud fra et økonomisk synspunkt. Forbruget af ressourcer, hvad enten vi taler om el, vand eller varme koster mange penge. For at opmuntre institutionerne til hele tiden at tænke på miljøet indførtes begrebet energikontrakter i Forbruger en institution mindre i forhold til kontraktsummen tilskrives institutionen halvdelen af besparelsen. Beløbet har ingen anvendelsesbindinger. Vurderingen af den rigtige kontraktsum, ud fra institutionernes beskaffenhed, forbrugsbehov m.v. har været meget vigtig, ud fra det tillidsforhold, at når institutionen har opnået en besparelse i forhold til kontraktsummen, at der så efterfølgende ikke blot skæres i kontraktsummen. Det er kun når beskaffenheden, forbrugsbehovet m.v. ændres, at kontraktsummen genforhandles. 2. Konklusion Det er tydeligt at se, at indførelse af energikontrakter har påvirket det samlede forbrug i positiv retning. Kurven er knækket, efter at den frem til 2002 har været stigende. For samtlige institutioners vedkommende, som indgår i regnskabet, er det samlede elforbrug faldet med knap kwh, vandforbruget med knap m 3 og det klimakorrigerede varmeforbrug med knap kwh. Besparelsen skyldes ikke en aktivitetsnedgang, men at der tænkes mere grønt. Samlet har alle 34 institutioner som indgår i dette års grønne regnskab brugt godt 2,7 mio. kwh el, knap m 3 vand samt godt 8,7 mio. kwh varme i På grund af store organisatoriske og bygningsmæssige ændringer i 2003 er Rådhusets (administrationens) forbrug ikke med i dette års grønne regnskab. Til næste år vil Rådhusets energiforbrug, papirforbrug og affaldsmængder fremgå af det grønne regnskab. 3. Præsentation De institutioner som indgår i det grønne regnskab er dem der ugentligt indberetter forbrug af el, vand og varme til kommunes miljø- og energiledelsessystem Omega energi og som udgangspunkt har indgået en energikontrakt. Det betyder, at de institutioner som ikke indberetter, ikke er med i år. Herudover er enkelte institutioner lukket siden sidste regnskab. Det er planen at alle institutioner på sigt skal indberette 2

23 forbrug og have energikontrakter. Selvom enkelte institutioner udgår og nye kommer til eller en institution udvider, så har det ingen indflydelse, når dataene skal sammenlignes fra år til år, fordi forbruget opgøres pr. m 2 opvarmet bygningsareal. Følgende institutioners forbrug er med i talmaterialet for 2003: Skoler (m 2 ) Daginstitutioner (m 2 ) Plejehjem (m 2 ) Kulturelle bygninger (m 2 ) Borgerskolen (6.152) Baunegården (519) Asp Plejecenter* (2.214) Struer Bibliotek (1.923) Bremdal Skole (3.120) Bulderby (1.062) Bakkely (1.438) Musikskolen (1.103) Gimsing Skole (8.945) Foldgårdsparken (490) Enggård Centret (4.679) Hjerm Sognegård (313) Hjerm Skole (4.399) Fuglereden (692) Rosengården (2.421) Gimsinghoved (608) Humlum Skole (2.040) Humlegården (752) Røde Kors Hjemmet (5.516) Struer Svømmehal (1.822) Langhøj Skole* (5.831) Krudtuglen (992) Solglimt (2.303) Østre Skole (6.756) Lindegården (447) Ålkjærsminde (3.196) Parkskolen (6.639) Mariehønen* (460) Resen Skole (1.952) Skovhuset (532) Struer Børnehave (315) SFO Parkspiren (500) SFO Svinget* (340) SFO Struerdalvej (911) * Naturgas (omregnes til kwh) 4. Miljøpræstationer I figur 4.1 til 4.3 ses den procentvise fordeling af el, vand og varme mellem skoler, daginstitutioner, plejehjem og kulturelle bygninger for Elforbrug Vandforbrug Varmeforbrug 41% 16% 8% 35% Skoler Skoler 28% Skoler 13% 9% 50% Daginstitutioner Kulturelle bygninger Plejehjem Daginstitutioner Kulturelle bygninger Plejehjem Daginstitutioner Kulturelle bygninger Plejehjem Figur 4.1: Fordeling af elforbrug Figur4.2: Fordeling af vandforbrug Figur 4.3: Fordeling af varmeforbrug Som det fremgår af ovenstående, står skolerne og plejehjemmene for over 75% af det samlede elforbrug. Plejehjemmenes vandforbrug udgør næsten halvdelen af det samlede forbrug, mens skolerne står for halvdelen af det samlede varmeforbrug. I skema 4.4 ses institutionernes samlede forbrug i 2002 og Forbrug 2002 Forbrug 2002/m 2 Forbrug 2003 Forbrug 2003/m 2 El kwh 34,43 kwh kwh 33,32 kwh Vand m 3 0,47 m m 3 0,45 m 3 Varme kwh 108,78 kwh kwh 107,14 kwh Varme kwh 113,90 kwh kwh 110,12 kwh (klimakorrigeret) Skema 4.4: Institutionernes samlede forbrug i 2002 og

24 Elforbruget i 2003 svarer til ca. 900 husstandes forbrug. Vandforbruget svarer til den mængde som Linde Vandværk årligt indvinder, hvilket svarer til godt 300 husstandes vandforbrug. Det samlede varmeforbrug er det samme som bruges til at opvarme ca. 650 husstande. Definitionen på en husstand er i dette tilfælde en moderne familie med to voksne og to børn i et parcelhus på 150 m Skoler For skolernes vedkommende er forbruget indenfor el, vand og varme faldet pr. m 2 i forhold til sidste år. Elforbruget er faldet med 2,1% og vandforbruget med 4,8%. Det klimakorrigerede varmeforbrug er faldet med 1,5%. I tabel 4.1.a til 4.1.c ses forbrugets udvikling over tre år opgjort pr. m 2. Skolernes samlede elforbrug Skolernes samlede vandforbrug kwh/m , ,5 19 m 3 /m 2 0,215 0,21 0,205 0,2 0,195 0,19 0, Tabel 4.1.a: Skolernes samlede elforbrug Tabel 4.1.b: Skolernes samlede vandforbrug Skolernes samlede varmeforbrug (klimakorrigeret) kwh/m Tabel 4.1.c: Skolernes samlede varmeforbrug Bremdal Skole 4

25 4.1.1 Elforbrug skol er Skolernes elforbrug (budget) Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen kwh Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.4: Skolernes elforbrug i 2003 samt forventede elforbrug i 2003 og 2004 Borgerskolen 5

26 Skolernes elforbrug Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen kwh/m 2 /år Diagram 4.5: Skolernes elforbrug Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennesnit for skoler Generelt må det siges at skolerne har styr på elforbruget. Det er kun Bremdal Skole der skiller sig ud fra mængden, men som det ses af diagram 4.5, så er forbruget kraftigt faldende. Det høje forbrug skyldes problemer med ventilationsanlægget. Der vil blive taget hånd om problemet i 2004 ligesom andre tiltag forventes igangsat så forbruget gerne i 2005 er markant lavere. Gimsing Skole har det laveste elforbrug/m 2. Gennemsnittet for samtlige skoler er 20,46 kwh/m 2 mod et landsgennemsnit på 20,50 kwh/m 2, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Det gode resultat skyldes blandt andet indførelse af lysstyring, hvorfor flere skoler i 2004 vil få lysstyring. Det forventes at elforbruget i 2004 vil ligge på samme niveau som i år eller lavere. At det samlede forbrug på Parkskolen i diagram 4.4 er budgetteret noget højere i 2004 skyldes, at skolen bliver yderligere 500 m 2 større. 6

27 4.1.2 Vandforbrug skoler Skolernes vandforbrug (budget) Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen m 3 /år Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.6: Skolernes vandforbrug i 2003 samt forventede vandforbrug i 2003 og 2004 Parkskolen 7

28 Skolernes vandforbrug Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Diagram 4.7: Skolernes vandforbrug m 3 /m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for skoler Som det fremgår af diagram 4.7 ligger alle skolernes vandforbrug væsentligt under landsgennemsnittet på nær for Parkskolens vedkommende, hvis forbrug er er en del over og stigende. Det store forbrug kan blandt andet forklares ved, at der har været rørskader. Forbruget har ligeledes været stigende på Østre Skole, Resen Skole og Hjerm Skole. Borgerskolen og Humlum Skole fortsætter med at sænke forbruget til trods for et i forvejen lavt forbrug. Gimsing Skole, Bremdal Skole og Langhøjskolens vandforbrug er også nedadgående. Gimsing Skole har haft det største fald i vandforbruget pr. m 2, men Humlum og Bremdal skoler ligger ikke langt efter. Gennemsnittet for samtlige skoler er 0,20 m 3 /m 2 mod et landsgennemsnit på 0,23 m 3 /m 2, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Det forventes at vandforbruget i 2004 vil ligge på samme niveau som i år. 8

29 4.1.3 Varmeforbrug skoler Skolernes varmeforbrug (budget) Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen MWh/år Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.8: Skolernes varmeforbrug i 2003 samt forventede varmeforbrug i 2003 og 2004 Gimsing Skole 9

30 Skolernes varmeforbrug (klimakorrigeret) Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for skoler Diagram 4.9: Skolernes varmeforbrug (klimakorrigeret) Som det fremgår af diagram 4.9 stiger varmeforbruget markant på Resen Skole, hvilket skyldes en ændret brug af skolen. Det forventes at forbruget næste år er det samme eller faldende. Hjerm Skole har det laveste varmeforbrug pr. m 2 og er faldende. Det gennemsnitlige varmeforbrug er på knap 99 kwh/m 2 og ligger væsentlig under landsgennemsnittets 112 kwh/m 2 for fjernvarme. 10

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

CO 2. -regnskab 2014. For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side

CO 2. -regnskab 2014. For virksomheden Jammerbugt Kommune. Side -regnskab 2014 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2014 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale

Læs mere

1. jan. - 31. dec. 2008 TARIFFER. Pr. tilsluttet kcal/h. Første 100.000 kr 0,08 kr 0,10 Næste 100.000 kr 0,07 kr 0,09 Derefter kr 0,06 kr 0,08

1. jan. - 31. dec. 2008 TARIFFER. Pr. tilsluttet kcal/h. Første 100.000 kr 0,08 kr 0,10 Næste 100.000 kr 0,07 kr 0,09 Derefter kr 0,06 kr 0,08 Struer Forsyning Fjernvarme A/S JYLLANDSGADE 1 7600 STRUER Telefon 96 84 22 30 Telefax 97 84 01 25 STRUER, BREMDAL OG HJERM 1. jan. - 31. dec. 2008 TARIFFER Abonnementsbidrag ekskl. moms inkl. moms Pr.

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

NYHEDSBREV. Børn- og ungeområdet. SUS - Specialundervisningscenter Struer. Ny organisering af tværfaglige teammøder

NYHEDSBREV. Børn- og ungeområdet. SUS - Specialundervisningscenter Struer. Ny organisering af tværfaglige teammøder DECEMBER 2010 NYHEDSBREV Børn- og ungeområdet SUS - Specialundervisningscenter Struer Ny organisering af tværfaglige teammøder Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet Venskabsbyprojekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes

Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes Beslutning 14 ruder Rudeværdier under vinduer udgår = vindue 8, 9, 10, 11, 12, følgende 6 rudeværdier tilføjes ID: Rude 1 Beregning af ID: Rude 2 Rudeudskiftning - Udskiftning af alm. rude til rude af

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger.

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Grønt Regnskab 2012 Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Indhold Forord... 3 Et godt resultat... 4 Elforbrug... 5 Varmeforbrug... 7 Vandforbrug... 9 CO 2 -udledning... 10 Klimaaftaler...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Status på skolernes brug af I-pads og PC i skolerne maj 2015

Status på skolernes brug af I-pads og PC i skolerne maj 2015 Status på skolernes brug af I-pads og PC i skolerne maj 2015 Baggrund: lederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding på brugen af I-pads i deres skoler ved at svare på følgende spørgsmål:

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter

Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter høreapparater Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017 - serviceudgifter Bilag 1. Budget Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb merudgifter Kr. i 2014

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 serviceudg ifter Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb = merudgifter Kr. i 2015 prisniveau 2015 2016 2017 2018 A. Tilpasning

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER Energiledelse BASISOPLYSNINGER 1998 2006: Antal ejendomme: Ca. 200 Areal ejendomme: Ca. 350.000 m² Indbyggere: Ca. 70.000 Efter 2006: Antal ejendomme: 275 Areal ejendomme:

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Energimærke til små ejendomme

Energimærke til små ejendomme Energimærke til små ejendomme Energimærke nr.: E 06-02227-0137 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 13. juli 2006 Ejendommens BBR nr.: 153 055580 001 Byggeår: 1978 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Frydenlund Park 12 Postnr./by: 2950 Vedbæk BBR-nr.: 230-011474-001 Energimærkning nr.: Gyldigt 10 år fra: Energikonsulent: [KLADDE] [IKKE INDBERETTET] Michael Nimskov Energimærkning

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service KOSTOMRÅDET - Mad, ernæring og service Opgaven 2 Vision 3 Organisation 4 Medarbejdere Medarbejdere i Kostområdet Antal Kostfaglig leder, økonoma 1 Økonoma 1 Kostkonsulent 1 Ernæringsassistenter 18 Husassistenter/anden

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovager 7 Postnr./by: 9760 Vrå BBR-nr.: 860-025147 Energikonsulent: Niels Ulrik Engberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere