Grønne regnskaber 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønne regnskaber 2003"

Transkript

1 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004

2 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004

3 4.2. Daginstitutioner For daginstitutionernes vedkommende er forbruget indenfor både el, vand og varme faldet pr. m 2 i forhold til sidste år. Elforbruget er faldet med 5%, vandforbruget 3,7% og det klimakorrigerede varmeforbrug med 6,9%. I tabel 4.2.a til 4.2.c ses forbrugets udvikling over tre år opgjort pr. m 2. Daginstitutionernes samlede elforbrug Daginstitutionernes samlede vandforbrug kwh/m m 3 /m 2 0,74 0,72 0,7 0,68 0,66 0,64 0, Tabel 4.2.a: Daginstitutionernes samlede elforbrug Tabel 4.2.b: Daginstitutionernes samlede vandforbrug Daginstitutionernes samlede varmeforbrug (klimakorrigeret) 115 kwh/m Tabel 4.2.c: Daginstitutionernes samlede elforbrug Skovhuset 11

4 4.2.1 Elforbrug daginstitutioner Daginstitutionernes elforbrug (budget) SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården Kwh Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.10: Daginstitutionernes elforbrug i 2003 samt forventede elforbrug i 2003 og 2004 Foldgårdsparkens Børnehave 12

5 Daginstitutionernes elforbrug SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården kwh/m 2 Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for daginstitutioner Diagram 4.11: Daginstitutionernes elforbrug På landsplan ligger elforbruget for SFO er på 28,7 kwh/m 2. Gennemsnittet for de tre medtagne SFO er ligger på 31,75 kwh/m 2 altså lidt over. De resterende daginstitutioners gennemsnitlige elforbrug ligger ligeledes over landsgennemsnittets. Det gennemsnitlige elforbrug er på 27,3 kwh/m 2 mod landsgennemsnittets 24,4 kwh/m 2. Struer Børnehave og Mariehønen har et højt elforbrug. Til Mariehønens forbrug skal siges, at det er kraftigt faldende og for Struer Børnehaves vedkommende vil der i 2004 blive opsat lysstyring. Foldgårdsparken har det laveste elforbrug pr. m 2 efterfulgt af Bulderby. Deres elforbrug ligger væsentligt under landsgennemsnittet og med faldende tendens. 13

6 4.2.2 Vandforbrug daginstitutioner Daginstitutionernes vandforbrug (budget) SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården m 3 Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.12: Daginstitutionernes vandforbrug i 2003 samt forventede vandforbrug i 2003 og 2004 Baunegården 14

7 Daginstitutionernes vandforbrug SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 m 3 /m 2 Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for daginstitutioner Diagram 4.13: Daginstitutionernes vandforbrug Styring af vandforbrug kan være svært, specielt fordi en varm sommer let medfører ekstra leg med vand, hvilket er meget naturligt. Daginstitutionernes vandforbrug ligger over landsgennemsnittet men er faldende. SFO ernes gennemsnitlige vandforbrug er 0,67 m 3 mod landsgennemsnittets 0,34 m 3. De resterende daginstitutioners gennemsnitlige vandforbrug er 0,71 m 3 mod landsgennemsnittets 0,63 m 3. Bulderby har det laveste vandforbrug pr. m 2 Foldgårdsparken. efterfulgt af Humlegården, SFO Parkspiren og 15

8 4.2.3 Varmeforbrug daginstit utioner Daginstitutionernes varmeforbrug (budget) SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården MWh Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.14: Daginstitutionernes varmeforbrug i 2003 samt forventede varmeforbrug i 2003 og 2004 Bulderby 16

9 Daginstitutionernes varmeforbrug (klimakorrigeret) SFO Svinget SFO Parkspiren SFO Struerdalvej Struer Børnehave Skovhuset Mariehønen Lindegården Krudtuglen Humlegården Fuglereden Foldgårdsparken Bulderby Baunegården kwh/m 2 Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for daginstitutioner Diagram 4.15: Daginstitutionernes varmeforbrug (klimakorrigeret) For ti daginstitutioners vedkommende er varmeforbruget faldet i Alle daginstitutionernes varmeforbrug ligger under landsgennemsnittet på nær for SFO ernes vedkommende. SFO ernes varmeforbrug er dog faldende. Bulderby har det laveste varmeforbrug pr. m 2. 17

10 4.3. Plejehjem For plejehjemmenes vedkommende er forbruget indenfor både el, vand og varme faldet pr. m 2 i forhold til sidste år. Elforbruget er faldet med 2,37%, vandforbruget 2,44% og det klimakorrigerede varmeforbrug med 3%. I tabel 4.3.a til 4.3.c ses forbrugets udvikling over tre år opgjort pr. m 2. Plejehjemmenes samlede elforbrug Plejehjemmenes samlede vandforbrug kwh/m 2 52, , , m 3 /m 2 0,86 0,84 0,82 0,8 0, Tabel 4.3.a: Plejehjemmenes samlede elforbrug Tabel 4.3.b: Plejehjemmenes samlede vandforbrug Plejehjemmenes samlede varmeforbrug (klimakorrigeret) 108 kwh/m Tabel 4.3.c: Plejehjemmenes samlede varmeforbrug Enggård Centret 18

11 4.4. Kulturelle bygninger På grund af de kulturelle bygningers forskellighed er det ikke formålstjenlig at lave nogle sammenligninger dem imellem. Den store stigning i forbruget for Musikskolens vedkommende skyldes en justering af kvadratmetertallet, som i år kun udgør det opvarmede bygningsareal. Struer Biblioteks forbrug synes stagneret med et svagt fald i vandforbruget. Hjem Sognegårds el- og varmeforbrug er stigende, mens vandforbruget er faldende. Vandforbruget ligger dog fortsat over landsgennemsnittet. Gimsinghoveds el- og vandforbrug er stigende, mens varmeforbruget er faldende. Struer Svømmehals forbrug er faldende og forventes at falde yderligere efter ombygningen i Svømmehallens el- og varmeforbrug ligger over landsgennemsnittet, mens vandforbruget ligger under. Kulturelle bygningers elforbrug Struer Bibliotek Musikskolen Hjerm Sognegård Gimsinghoved kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Budget 2004 Diagram 4.22: Kulturelle bygningers elforbrug

12 Kulturelle bygningers vandforbrug Struer Bibliotek Musikskolen Hjerm Sognegård Gimsinghoved 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 m 3 /m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Budget 2004 Diagram 4.23: Kulturelle bygningers vandforbrug Musikskolen 26

13 Kulturelle bygningers varmeforbrug (klimakorrigeret) Struer Bibliotek Musikskolen Hjerm Sognegård Gimsinghoved kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Budget 2004 Diagram 4.24: Kulturelle bygningers varmeforbrug (klimakorrigeret) Kulturelle bygningers elforbrug Struer Svømmehal kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennem snit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Budget 2004 Diagram 4.25: Kulturelle bygningers elforbrug

14 Kulturelle bygningers vandforbrug Struer Svømmehal 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 m 3 /m 2 /år Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Diagram 4.26: Kulturelle bygningers vandforbrug Kulturelle bygningers varmeforbrug (klimakorrigeret) Struer Svømmehal kwh/m 2 /år Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit Kulturelle Bygninger Budget 2003 Diagram 4.27: Kulturelle bygningers varmeforbrug (klimakorrigeret) Struer Svømmehal 28

15 4.3.1 Elforbrug Plejehjem Plejehjemmenes elforbrug (budget) Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter Kwh Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.16: Plejehjemmenes elforbrug i 2003 samt forventede elforbrug i 2003 og 2004 Bakkely 19

16 Plejehjemmenes elforbrug Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for plejehjem Diagram 4.17: Plejehjemmenes elforbrug Plejehjemmenes gennemsnitlige elforbrug ligger over landsgennemsnittet men med faldende tendens. Det skyldes, at der har været indgået særaftaler med de institutioner som har haft et særligt højt forbrug. Blandt andet kan nævnes Rosengården som socialudvalget har haft en særlig energiopmærksomhed med, set ud fra et beboersynspunkt. Gennemsnittet for samtlige plejehjem er 51,06 kwh/m 2 mod et landsgennemsnit på 43,3 kwh/m 2. Det forventes at elforbruget i 2004 vil ligge på samme niveau som i år eller lavere. Røde Kors Hjemmet har det laveste elforbrug pr. m 2 og ligger pænt under landsgennemsnittet. 20

17 4.3.2 Vandforbrug Plejehjem Plejehjemmenes vandforbrug (budget) Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter m 3 Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.18: Plejehjemmenes vandforbrug i 2003 samt forventede vandforbrug i 2003 og 2004 Aalkjærsminde 21

18 Plejehjemmenes vandforbrug Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 m 3 /m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for plejehjem Diagram 4.19: Plejehjemmenes vandforbrug Plejehjemmenes gennemsnitlige vandforbrug på 0,8 m 3 /m 2 passer overens med landsgennemsnittet. Vandforbruget er generelt faldende og det er kun Bakkely, der har haft en markant stigning på 30%. Røde Kors Hjemmet har det laveste vandforbrug pr. m 2. Eftersom de fleste plejehjem laver mad kan vandforbruget let variere fra år til år. 22

19 4.3.3 Varmeforbrug Plejehjem Plejehjemmenes varmeforbrug (budget) Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter MWh Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.20: Plejehjemmenes varmeforbrug i 2003 samt forventede vandforbrug i 2003 og 2004 Røde Kors Hjemmet 23

20 Plejehjemmenes varmeforbrug (klimakorrigeret) Ålkjærsminde Solglimt Rosengården Røde Kors Hjemmet Enggårdscentret Bakkely Asp Plejecenter kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for plejehjem Diagram 4.21: Plejehjemmenes varmeforbrug (klimakorrigeret) Som det fremgår af diagram 4.21 ligger plejehjemmenes varmeforbrug under landsgennemsnittet. Varmeforbruget ligger generelt på samme niveau som sidste år bortset fra for Asp Plejecenters vedkommende, som har haft et markant fald. Solglimt har det laveste varmeforbrug pr. m 2. 24

21 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.Side 2 2. Konklusion Side 2 3. Præsentation..Side 2 4. Miljøpræstationer..Side Skoler..Side Skoler, elforbrug..side Skoler, vandforbrug.side Skoler, varmeforbrug...side Daginstitutioner..Side Daginstitutioner, elforbrug. Side Daginstitutioner, vandforbrug Side Daginstitutioner, varmeforbrug.. Side Plejehjem Side Plejehjem, elforbrug... Side Plejehjem, vandforbrug... Side Plejehjem, varmeforbrug Side Kulturelle bygninger.. Side 25

22 1. Indledning Hermed foreligger tredje grønne regnskab for institutioner (skoler, daginstitutioner, plejehjem og kulturelle bygninger) i Struer Kommune. Det grønne regnskab omfatter indsatsområderne el, vand og varme og igen i år har indberetning af data ligget på et højt niveau, hvilket er med til at gøre regnskabet så troværdigt som muligt. Det viser et godt engagement, at så mange i den travle hverdag varetager denne opgave professionelt - for uden denne indsats kunne det grønne regnskab ikke laves. Det er nu mere end nogensinde før muligt at få et realistisk billede af institutionernes forbrug samt se udviklingen i dataene. Varmeforbruget er klimakorrigeret (hvor der tages hensyn til kold eller varm vinter) hvor det er angivet for at kunne sammenligne dataene. Der arbejdes hele vejen rundt ihærdigt for at spare på el, vand og varme, hvilket påvirker miljøet og dermed den bæredygtige udvikling i Struer Kommune i positiv retning. Udover at påvirke miljøet i positiv retning er sparetiltagene heller ikke uden betydning set ud fra et økonomisk synspunkt. Forbruget af ressourcer, hvad enten vi taler om el, vand eller varme koster mange penge. For at opmuntre institutionerne til hele tiden at tænke på miljøet indførtes begrebet energikontrakter i Forbruger en institution mindre i forhold til kontraktsummen tilskrives institutionen halvdelen af besparelsen. Beløbet har ingen anvendelsesbindinger. Vurderingen af den rigtige kontraktsum, ud fra institutionernes beskaffenhed, forbrugsbehov m.v. har været meget vigtig, ud fra det tillidsforhold, at når institutionen har opnået en besparelse i forhold til kontraktsummen, at der så efterfølgende ikke blot skæres i kontraktsummen. Det er kun når beskaffenheden, forbrugsbehovet m.v. ændres, at kontraktsummen genforhandles. 2. Konklusion Det er tydeligt at se, at indførelse af energikontrakter har påvirket det samlede forbrug i positiv retning. Kurven er knækket, efter at den frem til 2002 har været stigende. For samtlige institutioners vedkommende, som indgår i regnskabet, er det samlede elforbrug faldet med knap kwh, vandforbruget med knap m 3 og det klimakorrigerede varmeforbrug med knap kwh. Besparelsen skyldes ikke en aktivitetsnedgang, men at der tænkes mere grønt. Samlet har alle 34 institutioner som indgår i dette års grønne regnskab brugt godt 2,7 mio. kwh el, knap m 3 vand samt godt 8,7 mio. kwh varme i På grund af store organisatoriske og bygningsmæssige ændringer i 2003 er Rådhusets (administrationens) forbrug ikke med i dette års grønne regnskab. Til næste år vil Rådhusets energiforbrug, papirforbrug og affaldsmængder fremgå af det grønne regnskab. 3. Præsentation De institutioner som indgår i det grønne regnskab er dem der ugentligt indberetter forbrug af el, vand og varme til kommunes miljø- og energiledelsessystem Omega energi og som udgangspunkt har indgået en energikontrakt. Det betyder, at de institutioner som ikke indberetter, ikke er med i år. Herudover er enkelte institutioner lukket siden sidste regnskab. Det er planen at alle institutioner på sigt skal indberette 2

23 forbrug og have energikontrakter. Selvom enkelte institutioner udgår og nye kommer til eller en institution udvider, så har det ingen indflydelse, når dataene skal sammenlignes fra år til år, fordi forbruget opgøres pr. m 2 opvarmet bygningsareal. Følgende institutioners forbrug er med i talmaterialet for 2003: Skoler (m 2 ) Daginstitutioner (m 2 ) Plejehjem (m 2 ) Kulturelle bygninger (m 2 ) Borgerskolen (6.152) Baunegården (519) Asp Plejecenter* (2.214) Struer Bibliotek (1.923) Bremdal Skole (3.120) Bulderby (1.062) Bakkely (1.438) Musikskolen (1.103) Gimsing Skole (8.945) Foldgårdsparken (490) Enggård Centret (4.679) Hjerm Sognegård (313) Hjerm Skole (4.399) Fuglereden (692) Rosengården (2.421) Gimsinghoved (608) Humlum Skole (2.040) Humlegården (752) Røde Kors Hjemmet (5.516) Struer Svømmehal (1.822) Langhøj Skole* (5.831) Krudtuglen (992) Solglimt (2.303) Østre Skole (6.756) Lindegården (447) Ålkjærsminde (3.196) Parkskolen (6.639) Mariehønen* (460) Resen Skole (1.952) Skovhuset (532) Struer Børnehave (315) SFO Parkspiren (500) SFO Svinget* (340) SFO Struerdalvej (911) * Naturgas (omregnes til kwh) 4. Miljøpræstationer I figur 4.1 til 4.3 ses den procentvise fordeling af el, vand og varme mellem skoler, daginstitutioner, plejehjem og kulturelle bygninger for Elforbrug Vandforbrug Varmeforbrug 41% 16% 8% 35% Skoler Skoler 28% Skoler 13% 9% 50% Daginstitutioner Kulturelle bygninger Plejehjem Daginstitutioner Kulturelle bygninger Plejehjem Daginstitutioner Kulturelle bygninger Plejehjem Figur 4.1: Fordeling af elforbrug Figur4.2: Fordeling af vandforbrug Figur 4.3: Fordeling af varmeforbrug Som det fremgår af ovenstående, står skolerne og plejehjemmene for over 75% af det samlede elforbrug. Plejehjemmenes vandforbrug udgør næsten halvdelen af det samlede forbrug, mens skolerne står for halvdelen af det samlede varmeforbrug. I skema 4.4 ses institutionernes samlede forbrug i 2002 og Forbrug 2002 Forbrug 2002/m 2 Forbrug 2003 Forbrug 2003/m 2 El kwh 34,43 kwh kwh 33,32 kwh Vand m 3 0,47 m m 3 0,45 m 3 Varme kwh 108,78 kwh kwh 107,14 kwh Varme kwh 113,90 kwh kwh 110,12 kwh (klimakorrigeret) Skema 4.4: Institutionernes samlede forbrug i 2002 og

24 Elforbruget i 2003 svarer til ca. 900 husstandes forbrug. Vandforbruget svarer til den mængde som Linde Vandværk årligt indvinder, hvilket svarer til godt 300 husstandes vandforbrug. Det samlede varmeforbrug er det samme som bruges til at opvarme ca. 650 husstande. Definitionen på en husstand er i dette tilfælde en moderne familie med to voksne og to børn i et parcelhus på 150 m Skoler For skolernes vedkommende er forbruget indenfor el, vand og varme faldet pr. m 2 i forhold til sidste år. Elforbruget er faldet med 2,1% og vandforbruget med 4,8%. Det klimakorrigerede varmeforbrug er faldet med 1,5%. I tabel 4.1.a til 4.1.c ses forbrugets udvikling over tre år opgjort pr. m 2. Skolernes samlede elforbrug Skolernes samlede vandforbrug kwh/m , ,5 19 m 3 /m 2 0,215 0,21 0,205 0,2 0,195 0,19 0, Tabel 4.1.a: Skolernes samlede elforbrug Tabel 4.1.b: Skolernes samlede vandforbrug Skolernes samlede varmeforbrug (klimakorrigeret) kwh/m Tabel 4.1.c: Skolernes samlede varmeforbrug Bremdal Skole 4

25 4.1.1 Elforbrug skol er Skolernes elforbrug (budget) Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen kwh Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.4: Skolernes elforbrug i 2003 samt forventede elforbrug i 2003 og 2004 Borgerskolen 5

26 Skolernes elforbrug Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen kwh/m 2 /år Diagram 4.5: Skolernes elforbrug Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennesnit for skoler Generelt må det siges at skolerne har styr på elforbruget. Det er kun Bremdal Skole der skiller sig ud fra mængden, men som det ses af diagram 4.5, så er forbruget kraftigt faldende. Det høje forbrug skyldes problemer med ventilationsanlægget. Der vil blive taget hånd om problemet i 2004 ligesom andre tiltag forventes igangsat så forbruget gerne i 2005 er markant lavere. Gimsing Skole har det laveste elforbrug/m 2. Gennemsnittet for samtlige skoler er 20,46 kwh/m 2 mod et landsgennemsnit på 20,50 kwh/m 2, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Det gode resultat skyldes blandt andet indførelse af lysstyring, hvorfor flere skoler i 2004 vil få lysstyring. Det forventes at elforbruget i 2004 vil ligge på samme niveau som i år eller lavere. At det samlede forbrug på Parkskolen i diagram 4.4 er budgetteret noget højere i 2004 skyldes, at skolen bliver yderligere 500 m 2 større. 6

27 4.1.2 Vandforbrug skoler Skolernes vandforbrug (budget) Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen m 3 /år Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.6: Skolernes vandforbrug i 2003 samt forventede vandforbrug i 2003 og 2004 Parkskolen 7

28 Skolernes vandforbrug Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Diagram 4.7: Skolernes vandforbrug m 3 /m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for skoler Som det fremgår af diagram 4.7 ligger alle skolernes vandforbrug væsentligt under landsgennemsnittet på nær for Parkskolens vedkommende, hvis forbrug er er en del over og stigende. Det store forbrug kan blandt andet forklares ved, at der har været rørskader. Forbruget har ligeledes været stigende på Østre Skole, Resen Skole og Hjerm Skole. Borgerskolen og Humlum Skole fortsætter med at sænke forbruget til trods for et i forvejen lavt forbrug. Gimsing Skole, Bremdal Skole og Langhøjskolens vandforbrug er også nedadgående. Gimsing Skole har haft det største fald i vandforbruget pr. m 2, men Humlum og Bremdal skoler ligger ikke langt efter. Gennemsnittet for samtlige skoler er 0,20 m 3 /m 2 mod et landsgennemsnit på 0,23 m 3 /m 2, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Det forventes at vandforbruget i 2004 vil ligge på samme niveau som i år. 8

29 4.1.3 Varmeforbrug skoler Skolernes varmeforbrug (budget) Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen MWh/år Budget 2004 Budget 2003 Forbrug 2003 Diagram 4.8: Skolernes varmeforbrug i 2003 samt forventede varmeforbrug i 2003 og 2004 Gimsing Skole 9

30 Skolernes varmeforbrug (klimakorrigeret) Resen Parkskolen Østre Langhøj Humlum Hjerm Gimsing Bremdal Borgerskolen kwh/m 2 /år Forbrug 2001 Forbrug 2002 Forbrug 2003 Landsgennemsnit for skoler Diagram 4.9: Skolernes varmeforbrug (klimakorrigeret) Som det fremgår af diagram 4.9 stiger varmeforbruget markant på Resen Skole, hvilket skyldes en ændret brug af skolen. Det forventes at forbruget næste år er det samme eller faldende. Hjerm Skole har det laveste varmeforbrug pr. m 2 og er faldende. Det gennemsnitlige varmeforbrug er på knap 99 kwh/m 2 og ligger væsentlig under landsgennemsnittets 112 kwh/m 2 for fjernvarme. 10

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 215 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013:

Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013: er afsluttet i regnskabsåret 2013: Anlægs- Forbrug Forbrug i Anlægsbevilling tidligere år 2013 regnskab 0.02 Byggemodning, Kirketoft 1. og 2. etape 2.058.113 2.005.837 184.200 2.190.037 0.02 Byggemodning,

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 214 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Indledning Det grønne regnskab 2007 for Greve Kommune præsenterer ressourceforbruget i bygninger, der administreres

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Februar Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Genn. Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug Forbrug - Merforbrug

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen.

Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen. Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen. Beregnet budgetbehov for el og varme i 2013, 2014 og 2015 Beregnet budgetbehov for el Beregnet budgetbehov for varme

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2008

Grønt Regnskab 2008 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2008 Grønt Regnskab 2008 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2008 Grønt Regnskab 2008 Indledning Det grønne regnskab 2008 for Greve Kommune præsenterer ressourceforbruget i bygninger, der administreres

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2027 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 57 Blokland GRØNT REGNSKAB 214 VA 57 Blokland Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 57 Blokland. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 Kommunale ejendomme

Grønt Regnskab 2007 Kommunale ejendomme Grønt Regnskab 2007 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mere end ti år udgivet Grønne regnskaber. For nogle år siden tog vi en beslutning om, at kommunens samlede grønne regnskab fortsat udkommer

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Adfærd omkring forbrug affaldssortering Grønne indkøb Bemærkninger Jetsmark skole har været

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

Fremtidens skole i Struer Kommune

Fremtidens skole i Struer Kommune Fremtidens skole i 2014 Baggrund og formål Analysen skal bidrage til at skabe overblik over de udfordringer, står overfor på folkeskoleområdet de kommende år, og anvise handlemuligheder for en fagligt

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Varme-El og vandforbrug i Vejles skoler 2014

Varme-El og vandforbrug i Vejles skoler 2014 Vejle Kommune Varme-El og vandforbrug i Vejles skoler Kommunale Ejendomme Henrik Krogh Jensen 10-02-2015 Indhold Samlet oversigt... 2 Varmeforbruget... 5 Varmeforbrug i energi enheder:... 8 Varmeforbrug

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab Energi og miljøredegørelse 10 Region Syddanmark Grønt regnskab Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi og miljøredegørelse indtil videre har regionen udgivet fire redegørelser i perioden 07

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Møde 19. april 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. april 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. april 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: John Christoffersen deltog ikke i behandling af punkt 56-59. Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 49 Likviditet

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug Grønne indkøb Økologisk mad Ikke igangsatte aktiviteter Miljøretningslinier og -handleplan Adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN

0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN 0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN %LODJ$ *U Q+DQGOLQJVSODQ IRUSHULRGHQ MDQXDUWLOGHFHPEHU Møldrup Kommunes første Grønne Handlingsplan har to overordnede mål : $WVLNUHDWGHQ*U QQH,QGN EVSROLWLNEOLYHUNHQGWKHU

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2016 Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet

Læs mere

1 Grønt Regnskab 2014 BILAG

1 Grønt Regnskab 2014 BILAG 1 Grønt Regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Daginstitutioner... 4 1.1 Vuggestuer... 4 1.2 Børnehaver... 7 1.3 Integrerede daginstitutioner... 10 1.4 Dagpleje... 14 Bilag 2 Skoler og fritidsinstitutioner...

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B Bilag A Beregningsgrundlag 10.12.2001 / LHC Tallene i evalueringsrapportens tabeller bygger på nedenstående. Alle tal er beregnet udfra enten målinger eller estimater opgive af rådgivere og/eller bygherre.

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

1. jan. - 31. dec. 2008 TARIFFER. Pr. tilsluttet kcal/h. Første 100.000 kr 0,08 kr 0,10 Næste 100.000 kr 0,07 kr 0,09 Derefter kr 0,06 kr 0,08

1. jan. - 31. dec. 2008 TARIFFER. Pr. tilsluttet kcal/h. Første 100.000 kr 0,08 kr 0,10 Næste 100.000 kr 0,07 kr 0,09 Derefter kr 0,06 kr 0,08 Struer Forsyning Fjernvarme A/S JYLLANDSGADE 1 7600 STRUER Telefon 96 84 22 30 Telefax 97 84 01 25 STRUER, BREMDAL OG HJERM 1. jan. - 31. dec. 2008 TARIFFER Abonnementsbidrag ekskl. moms inkl. moms Pr.

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 213 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere