Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt."

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning for året Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet målrettet med flere store emner, de vigtigste er: Medlemstilgang: Medlemstilgang Banedrift og vedligeholdelse Sportslige aktiviteter, herunder sektioner og klubhold mv. Afholdelse af turneringer Med risiko for, at nogen kan huske, at jeg sagde det samme sidste år, vil jeg tillade mig at gentage mig selv: Vi skal have flere medlemmer! Det kan ikke siges tit nok, men det er yderst vigtigt for hele Stensballegaard Golf projektet, at vi alle arbejder målrettet imod at sikre den bedste og størst mulige tilgang af nye medlemmer. Medlemstilgangen i 2011 har været stagnerende, vi er gået fra knapt 900 ved udgangen af 2010 årsskiftet til 956 medlemmer ved årsskiftet, men faldt hen over vinteren til ca Tallet er dog heldigvis stigende igen. Det at vi er ca. 950 medlemmer er desværre ikke det samme som vort oprindelige budget ønske, nemlig ca fuldt betalende medlemmer. Der mangler stadig godt 300 fuldt betalende, før vi når vort budget mål. Vi har egentlig haft en fin tilgang, men desværre også en stor udskiftning. Udskiftningen er ikke kun blandt de nye, men også en generel udskiftning blandt alle medlemmer. Hele dette scenarie passer fint med hvad vi hører fra DGU samt fra andre klubber. Den gamle solide klubgolfer afløses af mere troløse golfere, golfere der ser sig om efter et godt tilbud og så melder sig i den klub der har mest at byde på i den nye sæson. Det er blandt andet med den baggrund, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der laves en vedtægtsændring der giver klubben mulighed for at tilbyde FLEX medlemskaber. Jeg husker udmærket, at vi sidste år nævnte, at vi ikke umiddelbart ville tilbyde FLEX medlemskaber, men vi kan se, at behovet er der nu. Klubben bliver nød til at tilbyde de medlemskabs typer der efterspørges. Kan vi ikke fastholde medlemmer som klassiske klubgolfere fordi de f.eks. har for travlt i hverdagen, ja, så er det bedre, at give dem et FLEX medlemskab så de bevarer tilknytningen til klubben og kan deltage i vore arrangementer efter som de har tid. 1

2 Faktisk ligger Stensballegaard Golfklub i top med hensyn til medlemstilgang, idet golf som helhed har været præget af stagnation i de senere år. I blev det dog til en meget begrænset samlet tilgang af medlemmer. Efter 50 års vækst er DGU nu Danmarks næststørste specialforbund under Danmarks Idræts Forbud. DGU har 185 medlemsklubber. Der er i alt aktive og passive medlemmer. En stigning på 1.07% (1616 aktive medlemmer) i forhold til At golfen og spillerens adfærd ændre sig betyder jo blot, at klubberne må blive bedre til at tilbyde de produkter som efterspørges derfor er det nødvendigt med vedtægtsændringen der giver mulighed for, at tilpasse nye medlemskabsmodeller til de nye kommende golfere. Der har været talt meget om begrebet FRIE GOLFERE blandt klubberne i Danmark. FRIE GOLFERE er et relativt nyt begreb i Danmark, men iflg. DGU er der måske op til personer der har spillet golf, eller har kendskab til golfsporten. De spiller måske allerede på Play and Pay baner, men de er ikke tilknyttet nogen klub. Et andet aspekt er alderssammensætningen blandt golfspillere i Danmark hvis vi f.eks. sammenholder den gennemsnitlige alder på en golfspiller i Danmark med en golfspiller i Sverige så ser vi en markant forskel. 2

3 Det er tydeligt at vi i Danmark har forholdsmæssigt flest ældre spillere, man kan se kurven er udhulet i perioden år samt med en voldsom spids omkring år. Ser vi på den svenske kurve er denne mere jævn. Ser man så på aldersfordelingen på de mest succesfyldte svenske golfklubber ja, så viser det sig endnu engang, at det er det unge segment man skal have ind i klubberne. Forholdsmæssigt er der også markant flere golfspillere i Sverige end i Danmark og en større andel af disse er med i Svensk Golf Hvorfor nu denne forskel? Ja, man ved det ikke med sikkerhed, men meget tyder på, at de langt mere fleksible svenske medlemskaber tiltaler en yngre gruppe golfspillere, der igennem FLEX medlemskaber bevarer en mulighed for at spille golf i de unge år, hvor der er også er mange andre ting der skal nås. 3

4 Når man i Sverige har en gennemsnitlig alder på ca.49 år imod ca. 60 år i Danmark ja, så har man altså meget bedre fat i de yngre spillere! Vi har allerede en meget fin aldersfordeling i Stensballegaard Golfklub, men tænker vi på den potentielle medlemsgruppe af FRIE GOLFERE ja, så skal man jo ikke regne ret meget på de tal for at se, at kan vi blot få en lille andel af disse spillere tilknyttet, ja, så vil de give et væsentlig tilskud til vores drift. DGU arbejder med at finde nye måder at få hvervet disse spillere og få dem tilknyttet DGU anerkendte golfklubber. Alle har forhåbentlig hørt om kampagnen eller set de sjove video er SLÅ NU TIL DER ER FRI BANE derudover er der lavet en lang række andre tiltag, tiltag som Stensballegaard Golfklub har taget op og vil iværksætte i Stensballegaard Golfklub var vært for et DGU arrangement i November, hvor DGU præsenterede disse kommende tiltag for de jyske golfklubber. Allerede sidste år blev mange projekter sat i gang for at højne medlemstilgangen i de Danske Golfklubber. I den forbindelse har DIF støttet DGU med 2.5 mill DKK til at lave et projekt omkring medlemshvervning, projektet løber i perioden og bliver suppleret med 3 mill fra DGU s egen kasse. Pengene skal bruges til konsulent hjælp til alle de danske golfklubber samt til markedsføring generelt. Målet er at få nye medlemmer til de danske golfklubber over tre års perioden, så 10% i det første år er jo da noget, men vel ikke meget. DIF s støtte er en del af et samlet projekt for alle idrætsforbund for generelt at få flere medlemmer og derigennem en endnu skarpere samfundsmæssig profil. I forbindelse med, at flere og flere klubber indfører muligheden for FLEX medlemskaber har DGU og PGA i forening udarbejdet nye regler for golfkørekort, det er f.eks. på baggrund af disse at vi i Stensballegaard Golfklub nu tilbyder golfkørekort på en weekend, ja måske endda på kun én dag. Det er dog således, at bestyrelsen og vores pro, Claus Valter, har megen fokus på netop at give de nye medlemmer tilstrækkelig med viden omkring spillet samt omkring hvordan man færdes på en golfbane. Det skulle jo gerne være sådan, at også de som har erhvervet et hurtigt golfkørekort har den samme basis viden som de der er gået den traditionelle vej igennem systemet. Et af de medlemshvervningstiltag som klubben har deltaget i flere gange og igen deltager i år - er DGU s landsomfattende projekt GOLFENS DAG - vi har ikke helt tal på hvor mange der fandt vej til Stensballegaard Golfklub sidste år - men der kom en del. Dagen var måske lige tidlig nok og for os var den ikke så heldig idet den faldt sammen med vores klubtur til Treudelberg. 4

5 Igennem 2011 prøvede vi konceptet Åbent Hus og Golfens Dag hver dag for alle der ønsker at høre om golf. Det er nok lidt svært at sige om det var en succes, men det var i hvert fald ressource krævende. I 2012 vil vi melde en række datoer ud hvor der vil være åbenthus arrangement og derudover vil vi fokusere på special arrangementer f. eks. Golf for sjov et koncept der under Claus Valters kyndige vejledning blev brugt af mange sponsorer og firmaer i I hele taget er det at tage imod nye spillere noget som bestyrelsen, begynderudvalget og vores pro Claus Valter - har arbejdet med at forbedre. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi efterhånden har en god og professionel måde at byde nye spillere velkommen på. Vor begynder udvalg under, Jan Søgaards kyndige vejledning har taget utroligt godt imod mange nye spillere og de er klar til igen i år, at sluse mange nye ind i klubben. Nu har jeg talt meget om medlemmer men en anden meget vigtig bestanddel af klubbens liv er vore gæster. I 2011 har vi haft en greenfee fremgang på 25% - det er virkelig imponerede og et udtryk for, at vores dejlige bane omtales meget rosende, samt at hele det store markedføringsarbejde som klubben har gjort har givet resultater. Det skal nævnes, at vi ofte hører fra gæster, at de bliver overordentlig vel modtaget i klubhuset, dels af sekretariatet men også af medlemmerne generelt. En stor tak til alle det at gæster modtages positivt er den bedste reklame vi kan tænke os. Fremgangen i greenfee gæster har også været kraftigt medvirkende til årets økonomiske fremgang. Vore sponsorer har bakket op og lagt mange arrangementer hos os. Peter og Leif har via deres gode kontakter allerede nu sikret, at disse gode takter bliver endnu bedre i 2012 idet der jo kommer flere endog meget store arrangementer til Stensballegaard Golfklub i den kommende sæson. Først har vi ECCO BRAVO TOUR i uge 26 og dernæst ECCO TOUR CHAMPIONSHIP i uge 33 hele klubben, bestyrelsen og sekretariatet får med garanti et travlt Ud over hovedsponsorerne på disse to store arrangementer har klubben fået stor støtte fra Horsens Kommune samt Sport Event Danmark. Vi håber, at rigtigt mange vil komme ud og følge spillerne rundt på banen under finale runden, det vil se godt ud på TV ligesom det er betydeligt mere spændende at se top golf live end hjemme i stuen. Der bliver også brug for en lang række frivillige hjælpere, mange har allerede tilbudt sig hvilket vi er meget glade for, men der bliver med garanti brug for flere. Der er allerede mulighed for tilmelding som hjælper via GolfBox, men mere herom senere. 5

6 Sponsor samarbejdet i 2011 gjorde, at klubben har kunnet støtte juniorerne, elitehold og klubarbejdet som helhed, i overensstemmelse med de budgetter og ønsker som de enkelte sektioner har haft. I 2011 havde vi igen den store glæde, at modtage støtte fra Horsens Kommune, samt Fonden Energi Horsens. Bestyrelsen vil gerne takke kommunen, og de fonde samt alle sponsorer der har støttet klubben i det forløbne år. Uden jeres velvilje ville mange af vores aktiviteter ikke kunne gennemføres. Claus Valter s assistent Andreas Thune har nu påbegyndt sit sidste år i uddannelsen til PGA træner, han er allerede nu tilbage i klubben således, at han kan aflaste Claus i forbindelse med introduktion af nye medlemmer. Andreas vil igen i år være klar til at tilbyde træning til vore juniorer ligesom fælles træning vil blive fortsat. I februar har Claus Valter og Andreas igen været meget aktive, idet de sammen med klubbens junior afdeling og ikke mindre end 35 frivillige havde en stand på Ferie & Fritidsmessen i Herning. Sloganet var som tidligere Seriøs Golf for sjov. Der blev igen sat besøgs rekord, i år med over besøgende, det er ny rekord. Jeg er ikke helt klar over hvor mange der var med til, at deltage i Danmarksmesterskabet i Wii golf som blev afholdt på klubstanden, men igen i år var udstillingen en succes. Endnu engang blev Golf for sjov virkelig et slogan der blev slået fast. Bestyrelsen og sekretariatet arbejder på, at der i den kommende sæson skal skabes flere eksponeringer der vil give positiv omtale, en ny hjemme side er lige på trapperne og vil blive introduceret indenfor meget kort tid. Et andet nyt tiltag er nyt booking system. De mange greenfee gæser i 2011 har betydet, at vi skal have endnu mere fokus på effektiv booking af banen. Der er nu nye muligheder på Golf Box, nemlig det at man kan booke hver sløjfe direkte, forstået på den måde, at hvis man ønsker at spille 18 huller sammen sat af Elbæk Brakør så får man tildelt to start tider dvs. man får et tidspunkt for, hvornår man skal være igennem de første 9 huller. På den måde kan man booke flere tider samt sikre det bedste udnyttelse af anlægget. I starten kræver det nok også lidt forståelse når der måske skal flettes med de spillere der har booket Brakør for 9 huller. Men nu må vi se hvordan det kommer til at fungere. Husk 4-bolde lørdage og søndage formiddage, og hvis man ikke spiller 18 huller alligevel så book ind på 9-hullers sløjfen. Hvis vi alle er med til at booke hensigtsmæssigt så sikre vi den bedste afvikling af spillet og så vil vi have plads til flere gæster. Four Manors samarbejdet nedtones, idet Ledreborg nu er en del af ProArk - men der kommer et nyt koncept TOP3 som Peter vil fortælle om senere. 6

7 Overtagelse af banedrift og vedligeholdelse Klubben har nu igennem 2010 og 2011 stået for banedriften. Det er bestyrelsens opfattelse, at driften af banen som chefgreenkeeper Gunnar Eskesen har haft ansvaret for, er forløbet til alles tilfredshed. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak og ros til Gunnar og hele hans team for det store arbejde som man har udført. Dels har man løbende forbedret banen, anlagt og forbedret stier, passet vandløb og meget andet. Men derudover har man også altid været klar med en bane i absolut topkvalitet hvilket nok skyldes Gunnars faste styring af hvornår der kan spilles. Erfaringen fra sidste år og tidligere, hvor det er Gunnar der bestemmer hvornår banen kan spilles, har været til stor fordel for os alle. Kommer vi for tidligt i gang ødelægges græsset og det hævner sig. Vi var nok en del der mente, at Gunnar var overforsigtig, men hen over sidste foråret og sommeren kunne vi jo så konstatere, at vores anlæg var kommet igennem vinteren stort set uden skader. Det er meget vigtigt, at man i en sådan situation har en greenkeeper der står fast og sikre, at banen har det optimalt. Det er helt klart bestyrelsen opfattelse, at Gunnar og hans team s store arbejde og professionelle tilgang til drift af golfbanen har en stor andel i den succes som baneanlægget nyder i golfverdenen. Her i efteråret 2011 har Stensballegaard Golfklub aflagt et imponerende grøn regnskab det kan ses på hjemmesiden. Forbruget af pesticider på anlægget ligger langt under det tilladte og langt under landsgennemsnittet. I 1998 var gennemsnitsforbruget 0.39 kg pr hektar, DGU samt Skov og Naturstyrelsen lavede en aftale omkring en 75% reduktion over de næste 10 år dvs. man skulle ned på kg/ha klubberne nåede ned på 0,23 kg/ha hvilket må siges at være relativt ringe i forhold til målet. 7

8 DGU har gjort en stor indsats på dette område og har presset alle klubber til at overholde reglerne og komme i gang med en reduktion GOLF ER EN GRØN SPORT men ved udgangen af 2010 var man i danske golfklubber gennemsnitligt kun nået 0.19 kg/ha. Set i det lys er vores tal overordentligt fine vi har et gennemsnitligt forbrug på 0.07 kg/ha mindre kan vel næsten ikke lade sig gøre! Det er meget prisværdigt, at vi er i stand til at holde en turneringsbane af høj klasse i så fin stand og med så lavt et forbrug af pesticider. Men husk, at selvom greenkeeperne passer banen så skal vi alle som spillere være med til at vedligeholde, husk derfor altid at rette nedslagsmærker og husk at samle cigaretskod og affald op og anbring det i skraldespandene. Sportslige aktiviteter, sektioner og klubhold mv. Alle sektioner - ladies, mens, junior og senior melder: DET GÅR GODT. Bestyrelsen har ikke blandet sig meget i sektionernes arbejde og det er med stor glæde, at vi kan se at der er en meget positiv udvikling alle steder. Sektionernes arbejde er også meget vigtigt i forbindelse med modtagelse af de nye medlemmer som allerede er etablerede golfspillere. Ved at de nye kommer med i de enkelte sektioner bliver de hurtigt en del af fællesskabet i klubben. 8

9 De enkelte sektioner har allerede fået faste traditioner og jeg kan kun opfordre alle til, at huske at melde sig ind og deltage aktivt i turneringerne og de andre løbende arrangementer. Med hensyn til juniorer og junior afdelingen vil jeg blot nævne, at Stensballegaard Golfklub har en virkelig stor og aktiv junior afdelingen. Aldersmæssigt er der en fin fordeling og hvad der måske er mere usædvanligt, men glædeligt, så har vi en meget stor andel pige medlemmer, faktisk har vi så mange, at vi er blandt de klubber i Danmark hvor der er flest piger. Lad os arbejde på, at vi kan fastholde alle vore juniorer samt også tiltrække deres forældre til golfspillet. Afholdelse af turneringer Sidste år bød på et rimeligt varieret turneringsprogram - generelt var medlemmerne flinke til at slutte op, om end enkelte turneringer var mere populære end andre og sådan vil det vel altid være. Specielt vil jeg nævne turen til Treudelberg i April det var fantastisk imponerende af næsten 80 personer tog turen til Hamborg for at være med i vort 2-dages program. Det lader til, at vi har fået en ny tradition for turen gentages i år og er allerede nu overtegnet med 90 deltagere. Lad os håbe at vi kan være ligeså heldige med vejret i år som sidste år, hvor vi vel havde årets første varme sommerdag i Tyskland. Generelt var vi rimeligt heldige med vejret til vore turneringer, et held der også fulgte os til Skt. Hans, hvor vi igen i 2011 havde en dejlig turnering med et efterfølgende flot bål. I den forbindelse skal nævnes, at en lang række ikke golfere fra Stensballe området var på besøg i restauranten samt til det efterfølgende bål. Skt. Hans er blevet en tradition og måske også for ikke golfere eller kommende golfere i Stensballe. Junior afdelingen: Juniorholdet i U 16B turneringen vandt puljen over Haderslev, Vestfyn og Fredericia - gik videre til mellem runden, hvor vi mødte Varde på Jellings bane. Afgørelsen faldt på sidste hul. Varde vandt 2-1. Deltager på holdet var Lasse Schrøder, Sebastian Ginnerup og Christian Brandt. Kredsturnering: distrikt 2 Bedst placeret i Gruppe A: Christian Brandt nr. 8 Bedst placeret i Gruppe B: Jacob Agerschou nr. 1 9

10 Bedst Placeret i Gruppe C: Rasmus Krogh nr. 10 Generelt har vi fået flere juniorer der begynder at spille elite og er i en positiv udvikling. Sportsvisionen er stadig fokus på bredden, men med løbende flow fra junior til elite. "Seriøs golf for sjov" er i rivende udvikling og nu er der ca. 8 juniortrænere. Udvalget er bygget stærkt op, hvor flere personer laver mindre opgaver i stedet for at få personer arbejder meget. Junior afdelingen nyder stadig godt af Jacob Carlsen som formand. Juniorudviklingen i Stensballegaard Golf er kendt i golfbranchen og bliver ofte brugt som eksempel i ind og udland. Elite afdelingen I 2011 har 2 hold repræsenteret klubben. Målsætningen var ikke at rykke op, men høste erfaring og skubbe unge frem. Resultater: Begge hold fik en fornem 2 plads i puljerne. Mål næste år er oprykning og endnu flere juniorer i truppen. Nyt er det, at der bliver etableret et: Elite Damehold i Målsætning for eliten er: Erfaring! Samt især, at motiverer yngre juniorer. Ved finalen i Synoptik Cup blev Stensballegaard Golfklub, repræsenteret af Vivian Schjøth, Emmert Emmertsen, Johnny G. Mogensen, Flemming Kristoffersen og Helge Michael Høybye Christensen, der blev opnået en flot 2. plads. I Champ Tour semifinalen vandt Lotte Løvstrup Nielsen A rækken og kvalificerede sig dermed til finalen, der skal spilles i Spanien. Igen i år blev Junior campen en stor succes. Det er dejligt, at så mange frivillige samt forældre bakker op om dette arrangement og er med til at give vore yngste en kæmpe golfoplevelse. Turneringsmæssigt er årets handicap- & klubmesterskaberne jo højdepunktet. Det er her klubbens absolut bedste spillere skal findes. 10

11 Handicap mesterskabet havde lidt flere deltagere i 2011 end i 2010, måske fordi jeg forsøgte at gøre reklame for arrangementet på sidste generalforsamling. Matchformen hulspil er i mine øjne den rigtigste form for turnering så jeg vil endnu engang reklamere for den spændende turnering. I år blev turneringens finale nærmest spillet i mørke, men på trods af myg og lange skygger lykkedes det at finde en vinder. Klubmesterskaberne blev i år heldigvis afviklet uden de store vejrmæssige problemer. Jeg vil nu oplæse årets vindere, og i den udstrækning, at de er til stede vil jeg bede dem rejse sig, vi kan så give dem en hånd efter oplæsningen. Resultaterne blev som følger: Klubmester hos junior: Andreas Thulstrup Pedersen Runner-up hos junior: Daniel Vejlgaard Knudsen Klubmester hos damer: Daniela Gomig Hansen Runner-up hos damer: Lotte Løvstrup Nielsen Klubmester senior damer: Linne Karlsen Runner-up: Vibeke Fynboe Klubmester hos herrer: Lars Flemming Hansen Runner up hos herrer: Chris Rubio, Rasmus Møller, Mikkel Bothe. 10 slag efter. Klubmester hos senior herrer: Flemming Lerche Jensen Runner-up hos senior: Ramon, 2 slag efter Handicapmester: Kim Helbo over Anders Hedeager 1/0 Endnu engang tillykke til jer alle! Den kommende turneringskalender er allerede lagt ud på hjemmesiden og jeg håber, at I har bemærket at den nu fungerer direkte med Golfbox en stor forbedring. Sidste år kom der en ny funktion i turneringskalenderen så man kan sortere på turneringerne, man kan vælge klub, senior, dame osv så man direkte kan og tilmelde sig der hvor man ønsker. 11

12 Vi har jo to meget store professionelle arrangementer i år og derfor er der ikke lavet store specielle medlemsarrangementer, men efter opfordring fra flere sider har bestyrelsen sat et projekt i gang omkring, at arrangere turnering og sommerfest den 23. juni Skt. Hans aften. Modellen med en turnering over kun 9 huller, eller 2x9 huller, virkede fint sidste år og gav mulighed for at få mange ud at spille. Det skulle også give en chance for, at komme hjem og skifte tøj inden festen. Hvis der kommer tilmeldinger nok, vil vi overveje at bestille et telt, sidste års fest i klubhuset var jo med maks. antal og skal vi være flere så må der telt til. Inden jeg slutter beretningen, vil jeg gerne på hele bestyrelsens og alle i Stensballegaard Golfklubs vegne rettet en stor og meget varm tak til alle samarbejdspartnere, Fam. Ahlefeldt-Laurvig, Claus Valter og Andreas for deres store og smittende engagement. Pro Shoppen, Restauranten, Peter, Leif & Lisbeth, og ikke mindst til Gunnar og hans greenkeeperne der hver morgen i sæsonen sørger for at banen står flot og klar. Til alle de frivillige, seniorer, forældre, juniorer - ja, alle de som altid glad giver en hånd med når der er behov. I skal vide at, uden jeres hjælp ville det være endog meget svært at få hele vores dejlige klub til at fungere. En speciel tak til vores bestyrelseskollega Pernille Bayer Jørgensen der efter et stort arbejde i bestyrelsen har valgt at udtræde ved denne generalforsamling. Du får lige en lille gave som tak for din indsats. Til slut vil jeg blot ønske alle en rigtig god og spændende kommende golfsæson. Tak for ordet. 12

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Nyhedsbrev efterår 2014

Nyhedsbrev efterår 2014 Nyhedsbrev efterår 2014 Inden sommerferien afholdte vi vores årlige Summer Camp. Igen i år blev det en stor succes. Vejret var med os. Kun en enkelt regnbyge under middagen blev det til. 27 deltagere hvor

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013 Odder Golfklub Generalforsamling Den 8. april 2013 Kontingent senior / indskud / medlemmer Klub Kontingent Senior kr. 2012 2013 Stign.% Indskud kr. Medl. pr. 30.09.12 iflg. DGU 112 - Hammel 4.900 5.075

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Strategier for den moderne golfklub

Strategier for den moderne golfklub Strategier for den moderne golfklub Konkurrencesituation, den bagvedliggende økonomi, potentialer og behov for ledelsesinformation DGU Udviklingskonference, Korsør den 20. november 2010 Udarbejdet af Lars

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub SRG BUS NESS Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF Silkeborg Ry Golfklub 2015 program Fredag den 20.03.15 Tirsdag den 16.06.15 Driving Experience

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Golfens Dag d. 25 april 2010

Golfens Dag d. 25 april 2010 Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev Maj 2010 Nr. 3 Golfens Dag d. 25 april 2010 Sæt kryds i kalenderen til sommerfest i Kalø d. 14. August Hold øje med tilmeldingslisterne i juli. Golfens dag den

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 1. juni 2011 Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 Medlemssituationen Der er pr. 16. maj en samlet stigning i antal aktive spillere på 1.348

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden:

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: VELKOMMEN Demografisk profil (M/K) 25-45-årige Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: Ejerbolig Mellemlang eller lang videregående uddannelse Funktionær med husstandsindkomst over gennemsnittet

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB PRISER

FREDERIKSSUND GOLFKLUB PRISER FREDERIKSSUND GOLFKLUB PRISER Her kan du se hvad det koster at spille golf, uanset om det er som medlem i klubben, som greenfee spiller, som Pay & Play eller på vores simulatorer i Sillebroen Shoppingcenter

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere