Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt."

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning for året Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet målrettet med flere store emner, de vigtigste er: Medlemstilgang: Medlemstilgang Banedrift og vedligeholdelse Sportslige aktiviteter, herunder sektioner og klubhold mv. Afholdelse af turneringer Med risiko for, at nogen kan huske, at jeg sagde det samme sidste år, vil jeg tillade mig at gentage mig selv: Vi skal have flere medlemmer! Det kan ikke siges tit nok, men det er yderst vigtigt for hele Stensballegaard Golf projektet, at vi alle arbejder målrettet imod at sikre den bedste og størst mulige tilgang af nye medlemmer. Medlemstilgangen i 2011 har været stagnerende, vi er gået fra knapt 900 ved udgangen af 2010 årsskiftet til 956 medlemmer ved årsskiftet, men faldt hen over vinteren til ca Tallet er dog heldigvis stigende igen. Det at vi er ca. 950 medlemmer er desværre ikke det samme som vort oprindelige budget ønske, nemlig ca fuldt betalende medlemmer. Der mangler stadig godt 300 fuldt betalende, før vi når vort budget mål. Vi har egentlig haft en fin tilgang, men desværre også en stor udskiftning. Udskiftningen er ikke kun blandt de nye, men også en generel udskiftning blandt alle medlemmer. Hele dette scenarie passer fint med hvad vi hører fra DGU samt fra andre klubber. Den gamle solide klubgolfer afløses af mere troløse golfere, golfere der ser sig om efter et godt tilbud og så melder sig i den klub der har mest at byde på i den nye sæson. Det er blandt andet med den baggrund, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der laves en vedtægtsændring der giver klubben mulighed for at tilbyde FLEX medlemskaber. Jeg husker udmærket, at vi sidste år nævnte, at vi ikke umiddelbart ville tilbyde FLEX medlemskaber, men vi kan se, at behovet er der nu. Klubben bliver nød til at tilbyde de medlemskabs typer der efterspørges. Kan vi ikke fastholde medlemmer som klassiske klubgolfere fordi de f.eks. har for travlt i hverdagen, ja, så er det bedre, at give dem et FLEX medlemskab så de bevarer tilknytningen til klubben og kan deltage i vore arrangementer efter som de har tid. 1

2 Faktisk ligger Stensballegaard Golfklub i top med hensyn til medlemstilgang, idet golf som helhed har været præget af stagnation i de senere år. I blev det dog til en meget begrænset samlet tilgang af medlemmer. Efter 50 års vækst er DGU nu Danmarks næststørste specialforbund under Danmarks Idræts Forbud. DGU har 185 medlemsklubber. Der er i alt aktive og passive medlemmer. En stigning på 1.07% (1616 aktive medlemmer) i forhold til At golfen og spillerens adfærd ændre sig betyder jo blot, at klubberne må blive bedre til at tilbyde de produkter som efterspørges derfor er det nødvendigt med vedtægtsændringen der giver mulighed for, at tilpasse nye medlemskabsmodeller til de nye kommende golfere. Der har været talt meget om begrebet FRIE GOLFERE blandt klubberne i Danmark. FRIE GOLFERE er et relativt nyt begreb i Danmark, men iflg. DGU er der måske op til personer der har spillet golf, eller har kendskab til golfsporten. De spiller måske allerede på Play and Pay baner, men de er ikke tilknyttet nogen klub. Et andet aspekt er alderssammensætningen blandt golfspillere i Danmark hvis vi f.eks. sammenholder den gennemsnitlige alder på en golfspiller i Danmark med en golfspiller i Sverige så ser vi en markant forskel. 2

3 Det er tydeligt at vi i Danmark har forholdsmæssigt flest ældre spillere, man kan se kurven er udhulet i perioden år samt med en voldsom spids omkring år. Ser vi på den svenske kurve er denne mere jævn. Ser man så på aldersfordelingen på de mest succesfyldte svenske golfklubber ja, så viser det sig endnu engang, at det er det unge segment man skal have ind i klubberne. Forholdsmæssigt er der også markant flere golfspillere i Sverige end i Danmark og en større andel af disse er med i Svensk Golf Hvorfor nu denne forskel? Ja, man ved det ikke med sikkerhed, men meget tyder på, at de langt mere fleksible svenske medlemskaber tiltaler en yngre gruppe golfspillere, der igennem FLEX medlemskaber bevarer en mulighed for at spille golf i de unge år, hvor der er også er mange andre ting der skal nås. 3

4 Når man i Sverige har en gennemsnitlig alder på ca.49 år imod ca. 60 år i Danmark ja, så har man altså meget bedre fat i de yngre spillere! Vi har allerede en meget fin aldersfordeling i Stensballegaard Golfklub, men tænker vi på den potentielle medlemsgruppe af FRIE GOLFERE ja, så skal man jo ikke regne ret meget på de tal for at se, at kan vi blot få en lille andel af disse spillere tilknyttet, ja, så vil de give et væsentlig tilskud til vores drift. DGU arbejder med at finde nye måder at få hvervet disse spillere og få dem tilknyttet DGU anerkendte golfklubber. Alle har forhåbentlig hørt om kampagnen eller set de sjove video er SLÅ NU TIL DER ER FRI BANE derudover er der lavet en lang række andre tiltag, tiltag som Stensballegaard Golfklub har taget op og vil iværksætte i Stensballegaard Golfklub var vært for et DGU arrangement i November, hvor DGU præsenterede disse kommende tiltag for de jyske golfklubber. Allerede sidste år blev mange projekter sat i gang for at højne medlemstilgangen i de Danske Golfklubber. I den forbindelse har DIF støttet DGU med 2.5 mill DKK til at lave et projekt omkring medlemshvervning, projektet løber i perioden og bliver suppleret med 3 mill fra DGU s egen kasse. Pengene skal bruges til konsulent hjælp til alle de danske golfklubber samt til markedsføring generelt. Målet er at få nye medlemmer til de danske golfklubber over tre års perioden, så 10% i det første år er jo da noget, men vel ikke meget. DIF s støtte er en del af et samlet projekt for alle idrætsforbund for generelt at få flere medlemmer og derigennem en endnu skarpere samfundsmæssig profil. I forbindelse med, at flere og flere klubber indfører muligheden for FLEX medlemskaber har DGU og PGA i forening udarbejdet nye regler for golfkørekort, det er f.eks. på baggrund af disse at vi i Stensballegaard Golfklub nu tilbyder golfkørekort på en weekend, ja måske endda på kun én dag. Det er dog således, at bestyrelsen og vores pro, Claus Valter, har megen fokus på netop at give de nye medlemmer tilstrækkelig med viden omkring spillet samt omkring hvordan man færdes på en golfbane. Det skulle jo gerne være sådan, at også de som har erhvervet et hurtigt golfkørekort har den samme basis viden som de der er gået den traditionelle vej igennem systemet. Et af de medlemshvervningstiltag som klubben har deltaget i flere gange og igen deltager i år - er DGU s landsomfattende projekt GOLFENS DAG - vi har ikke helt tal på hvor mange der fandt vej til Stensballegaard Golfklub sidste år - men der kom en del. Dagen var måske lige tidlig nok og for os var den ikke så heldig idet den faldt sammen med vores klubtur til Treudelberg. 4

5 Igennem 2011 prøvede vi konceptet Åbent Hus og Golfens Dag hver dag for alle der ønsker at høre om golf. Det er nok lidt svært at sige om det var en succes, men det var i hvert fald ressource krævende. I 2012 vil vi melde en række datoer ud hvor der vil være åbenthus arrangement og derudover vil vi fokusere på special arrangementer f. eks. Golf for sjov et koncept der under Claus Valters kyndige vejledning blev brugt af mange sponsorer og firmaer i I hele taget er det at tage imod nye spillere noget som bestyrelsen, begynderudvalget og vores pro Claus Valter - har arbejdet med at forbedre. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi efterhånden har en god og professionel måde at byde nye spillere velkommen på. Vor begynder udvalg under, Jan Søgaards kyndige vejledning har taget utroligt godt imod mange nye spillere og de er klar til igen i år, at sluse mange nye ind i klubben. Nu har jeg talt meget om medlemmer men en anden meget vigtig bestanddel af klubbens liv er vore gæster. I 2011 har vi haft en greenfee fremgang på 25% - det er virkelig imponerede og et udtryk for, at vores dejlige bane omtales meget rosende, samt at hele det store markedføringsarbejde som klubben har gjort har givet resultater. Det skal nævnes, at vi ofte hører fra gæster, at de bliver overordentlig vel modtaget i klubhuset, dels af sekretariatet men også af medlemmerne generelt. En stor tak til alle det at gæster modtages positivt er den bedste reklame vi kan tænke os. Fremgangen i greenfee gæster har også været kraftigt medvirkende til årets økonomiske fremgang. Vore sponsorer har bakket op og lagt mange arrangementer hos os. Peter og Leif har via deres gode kontakter allerede nu sikret, at disse gode takter bliver endnu bedre i 2012 idet der jo kommer flere endog meget store arrangementer til Stensballegaard Golfklub i den kommende sæson. Først har vi ECCO BRAVO TOUR i uge 26 og dernæst ECCO TOUR CHAMPIONSHIP i uge 33 hele klubben, bestyrelsen og sekretariatet får med garanti et travlt Ud over hovedsponsorerne på disse to store arrangementer har klubben fået stor støtte fra Horsens Kommune samt Sport Event Danmark. Vi håber, at rigtigt mange vil komme ud og følge spillerne rundt på banen under finale runden, det vil se godt ud på TV ligesom det er betydeligt mere spændende at se top golf live end hjemme i stuen. Der bliver også brug for en lang række frivillige hjælpere, mange har allerede tilbudt sig hvilket vi er meget glade for, men der bliver med garanti brug for flere. Der er allerede mulighed for tilmelding som hjælper via GolfBox, men mere herom senere. 5

6 Sponsor samarbejdet i 2011 gjorde, at klubben har kunnet støtte juniorerne, elitehold og klubarbejdet som helhed, i overensstemmelse med de budgetter og ønsker som de enkelte sektioner har haft. I 2011 havde vi igen den store glæde, at modtage støtte fra Horsens Kommune, samt Fonden Energi Horsens. Bestyrelsen vil gerne takke kommunen, og de fonde samt alle sponsorer der har støttet klubben i det forløbne år. Uden jeres velvilje ville mange af vores aktiviteter ikke kunne gennemføres. Claus Valter s assistent Andreas Thune har nu påbegyndt sit sidste år i uddannelsen til PGA træner, han er allerede nu tilbage i klubben således, at han kan aflaste Claus i forbindelse med introduktion af nye medlemmer. Andreas vil igen i år være klar til at tilbyde træning til vore juniorer ligesom fælles træning vil blive fortsat. I februar har Claus Valter og Andreas igen været meget aktive, idet de sammen med klubbens junior afdeling og ikke mindre end 35 frivillige havde en stand på Ferie & Fritidsmessen i Herning. Sloganet var som tidligere Seriøs Golf for sjov. Der blev igen sat besøgs rekord, i år med over besøgende, det er ny rekord. Jeg er ikke helt klar over hvor mange der var med til, at deltage i Danmarksmesterskabet i Wii golf som blev afholdt på klubstanden, men igen i år var udstillingen en succes. Endnu engang blev Golf for sjov virkelig et slogan der blev slået fast. Bestyrelsen og sekretariatet arbejder på, at der i den kommende sæson skal skabes flere eksponeringer der vil give positiv omtale, en ny hjemme side er lige på trapperne og vil blive introduceret indenfor meget kort tid. Et andet nyt tiltag er nyt booking system. De mange greenfee gæser i 2011 har betydet, at vi skal have endnu mere fokus på effektiv booking af banen. Der er nu nye muligheder på Golf Box, nemlig det at man kan booke hver sløjfe direkte, forstået på den måde, at hvis man ønsker at spille 18 huller sammen sat af Elbæk Brakør så får man tildelt to start tider dvs. man får et tidspunkt for, hvornår man skal være igennem de første 9 huller. På den måde kan man booke flere tider samt sikre det bedste udnyttelse af anlægget. I starten kræver det nok også lidt forståelse når der måske skal flettes med de spillere der har booket Brakør for 9 huller. Men nu må vi se hvordan det kommer til at fungere. Husk 4-bolde lørdage og søndage formiddage, og hvis man ikke spiller 18 huller alligevel så book ind på 9-hullers sløjfen. Hvis vi alle er med til at booke hensigtsmæssigt så sikre vi den bedste afvikling af spillet og så vil vi have plads til flere gæster. Four Manors samarbejdet nedtones, idet Ledreborg nu er en del af ProArk - men der kommer et nyt koncept TOP3 som Peter vil fortælle om senere. 6

7 Overtagelse af banedrift og vedligeholdelse Klubben har nu igennem 2010 og 2011 stået for banedriften. Det er bestyrelsens opfattelse, at driften af banen som chefgreenkeeper Gunnar Eskesen har haft ansvaret for, er forløbet til alles tilfredshed. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak og ros til Gunnar og hele hans team for det store arbejde som man har udført. Dels har man løbende forbedret banen, anlagt og forbedret stier, passet vandløb og meget andet. Men derudover har man også altid været klar med en bane i absolut topkvalitet hvilket nok skyldes Gunnars faste styring af hvornår der kan spilles. Erfaringen fra sidste år og tidligere, hvor det er Gunnar der bestemmer hvornår banen kan spilles, har været til stor fordel for os alle. Kommer vi for tidligt i gang ødelægges græsset og det hævner sig. Vi var nok en del der mente, at Gunnar var overforsigtig, men hen over sidste foråret og sommeren kunne vi jo så konstatere, at vores anlæg var kommet igennem vinteren stort set uden skader. Det er meget vigtigt, at man i en sådan situation har en greenkeeper der står fast og sikre, at banen har det optimalt. Det er helt klart bestyrelsen opfattelse, at Gunnar og hans team s store arbejde og professionelle tilgang til drift af golfbanen har en stor andel i den succes som baneanlægget nyder i golfverdenen. Her i efteråret 2011 har Stensballegaard Golfklub aflagt et imponerende grøn regnskab det kan ses på hjemmesiden. Forbruget af pesticider på anlægget ligger langt under det tilladte og langt under landsgennemsnittet. I 1998 var gennemsnitsforbruget 0.39 kg pr hektar, DGU samt Skov og Naturstyrelsen lavede en aftale omkring en 75% reduktion over de næste 10 år dvs. man skulle ned på kg/ha klubberne nåede ned på 0,23 kg/ha hvilket må siges at være relativt ringe i forhold til målet. 7

8 DGU har gjort en stor indsats på dette område og har presset alle klubber til at overholde reglerne og komme i gang med en reduktion GOLF ER EN GRØN SPORT men ved udgangen af 2010 var man i danske golfklubber gennemsnitligt kun nået 0.19 kg/ha. Set i det lys er vores tal overordentligt fine vi har et gennemsnitligt forbrug på 0.07 kg/ha mindre kan vel næsten ikke lade sig gøre! Det er meget prisværdigt, at vi er i stand til at holde en turneringsbane af høj klasse i så fin stand og med så lavt et forbrug af pesticider. Men husk, at selvom greenkeeperne passer banen så skal vi alle som spillere være med til at vedligeholde, husk derfor altid at rette nedslagsmærker og husk at samle cigaretskod og affald op og anbring det i skraldespandene. Sportslige aktiviteter, sektioner og klubhold mv. Alle sektioner - ladies, mens, junior og senior melder: DET GÅR GODT. Bestyrelsen har ikke blandet sig meget i sektionernes arbejde og det er med stor glæde, at vi kan se at der er en meget positiv udvikling alle steder. Sektionernes arbejde er også meget vigtigt i forbindelse med modtagelse af de nye medlemmer som allerede er etablerede golfspillere. Ved at de nye kommer med i de enkelte sektioner bliver de hurtigt en del af fællesskabet i klubben. 8

9 De enkelte sektioner har allerede fået faste traditioner og jeg kan kun opfordre alle til, at huske at melde sig ind og deltage aktivt i turneringerne og de andre løbende arrangementer. Med hensyn til juniorer og junior afdelingen vil jeg blot nævne, at Stensballegaard Golfklub har en virkelig stor og aktiv junior afdelingen. Aldersmæssigt er der en fin fordeling og hvad der måske er mere usædvanligt, men glædeligt, så har vi en meget stor andel pige medlemmer, faktisk har vi så mange, at vi er blandt de klubber i Danmark hvor der er flest piger. Lad os arbejde på, at vi kan fastholde alle vore juniorer samt også tiltrække deres forældre til golfspillet. Afholdelse af turneringer Sidste år bød på et rimeligt varieret turneringsprogram - generelt var medlemmerne flinke til at slutte op, om end enkelte turneringer var mere populære end andre og sådan vil det vel altid være. Specielt vil jeg nævne turen til Treudelberg i April det var fantastisk imponerende af næsten 80 personer tog turen til Hamborg for at være med i vort 2-dages program. Det lader til, at vi har fået en ny tradition for turen gentages i år og er allerede nu overtegnet med 90 deltagere. Lad os håbe at vi kan være ligeså heldige med vejret i år som sidste år, hvor vi vel havde årets første varme sommerdag i Tyskland. Generelt var vi rimeligt heldige med vejret til vore turneringer, et held der også fulgte os til Skt. Hans, hvor vi igen i 2011 havde en dejlig turnering med et efterfølgende flot bål. I den forbindelse skal nævnes, at en lang række ikke golfere fra Stensballe området var på besøg i restauranten samt til det efterfølgende bål. Skt. Hans er blevet en tradition og måske også for ikke golfere eller kommende golfere i Stensballe. Junior afdelingen: Juniorholdet i U 16B turneringen vandt puljen over Haderslev, Vestfyn og Fredericia - gik videre til mellem runden, hvor vi mødte Varde på Jellings bane. Afgørelsen faldt på sidste hul. Varde vandt 2-1. Deltager på holdet var Lasse Schrøder, Sebastian Ginnerup og Christian Brandt. Kredsturnering: distrikt 2 Bedst placeret i Gruppe A: Christian Brandt nr. 8 Bedst placeret i Gruppe B: Jacob Agerschou nr. 1 9

10 Bedst Placeret i Gruppe C: Rasmus Krogh nr. 10 Generelt har vi fået flere juniorer der begynder at spille elite og er i en positiv udvikling. Sportsvisionen er stadig fokus på bredden, men med løbende flow fra junior til elite. "Seriøs golf for sjov" er i rivende udvikling og nu er der ca. 8 juniortrænere. Udvalget er bygget stærkt op, hvor flere personer laver mindre opgaver i stedet for at få personer arbejder meget. Junior afdelingen nyder stadig godt af Jacob Carlsen som formand. Juniorudviklingen i Stensballegaard Golf er kendt i golfbranchen og bliver ofte brugt som eksempel i ind og udland. Elite afdelingen I 2011 har 2 hold repræsenteret klubben. Målsætningen var ikke at rykke op, men høste erfaring og skubbe unge frem. Resultater: Begge hold fik en fornem 2 plads i puljerne. Mål næste år er oprykning og endnu flere juniorer i truppen. Nyt er det, at der bliver etableret et: Elite Damehold i Målsætning for eliten er: Erfaring! Samt især, at motiverer yngre juniorer. Ved finalen i Synoptik Cup blev Stensballegaard Golfklub, repræsenteret af Vivian Schjøth, Emmert Emmertsen, Johnny G. Mogensen, Flemming Kristoffersen og Helge Michael Høybye Christensen, der blev opnået en flot 2. plads. I Champ Tour semifinalen vandt Lotte Løvstrup Nielsen A rækken og kvalificerede sig dermed til finalen, der skal spilles i Spanien. Igen i år blev Junior campen en stor succes. Det er dejligt, at så mange frivillige samt forældre bakker op om dette arrangement og er med til at give vore yngste en kæmpe golfoplevelse. Turneringsmæssigt er årets handicap- & klubmesterskaberne jo højdepunktet. Det er her klubbens absolut bedste spillere skal findes. 10

11 Handicap mesterskabet havde lidt flere deltagere i 2011 end i 2010, måske fordi jeg forsøgte at gøre reklame for arrangementet på sidste generalforsamling. Matchformen hulspil er i mine øjne den rigtigste form for turnering så jeg vil endnu engang reklamere for den spændende turnering. I år blev turneringens finale nærmest spillet i mørke, men på trods af myg og lange skygger lykkedes det at finde en vinder. Klubmesterskaberne blev i år heldigvis afviklet uden de store vejrmæssige problemer. Jeg vil nu oplæse årets vindere, og i den udstrækning, at de er til stede vil jeg bede dem rejse sig, vi kan så give dem en hånd efter oplæsningen. Resultaterne blev som følger: Klubmester hos junior: Andreas Thulstrup Pedersen Runner-up hos junior: Daniel Vejlgaard Knudsen Klubmester hos damer: Daniela Gomig Hansen Runner-up hos damer: Lotte Løvstrup Nielsen Klubmester senior damer: Linne Karlsen Runner-up: Vibeke Fynboe Klubmester hos herrer: Lars Flemming Hansen Runner up hos herrer: Chris Rubio, Rasmus Møller, Mikkel Bothe. 10 slag efter. Klubmester hos senior herrer: Flemming Lerche Jensen Runner-up hos senior: Ramon, 2 slag efter Handicapmester: Kim Helbo over Anders Hedeager 1/0 Endnu engang tillykke til jer alle! Den kommende turneringskalender er allerede lagt ud på hjemmesiden og jeg håber, at I har bemærket at den nu fungerer direkte med Golfbox en stor forbedring. Sidste år kom der en ny funktion i turneringskalenderen så man kan sortere på turneringerne, man kan vælge klub, senior, dame osv så man direkte kan og tilmelde sig der hvor man ønsker. 11

12 Vi har jo to meget store professionelle arrangementer i år og derfor er der ikke lavet store specielle medlemsarrangementer, men efter opfordring fra flere sider har bestyrelsen sat et projekt i gang omkring, at arrangere turnering og sommerfest den 23. juni Skt. Hans aften. Modellen med en turnering over kun 9 huller, eller 2x9 huller, virkede fint sidste år og gav mulighed for at få mange ud at spille. Det skulle også give en chance for, at komme hjem og skifte tøj inden festen. Hvis der kommer tilmeldinger nok, vil vi overveje at bestille et telt, sidste års fest i klubhuset var jo med maks. antal og skal vi være flere så må der telt til. Inden jeg slutter beretningen, vil jeg gerne på hele bestyrelsens og alle i Stensballegaard Golfklubs vegne rettet en stor og meget varm tak til alle samarbejdspartnere, Fam. Ahlefeldt-Laurvig, Claus Valter og Andreas for deres store og smittende engagement. Pro Shoppen, Restauranten, Peter, Leif & Lisbeth, og ikke mindst til Gunnar og hans greenkeeperne der hver morgen i sæsonen sørger for at banen står flot og klar. Til alle de frivillige, seniorer, forældre, juniorer - ja, alle de som altid glad giver en hånd med når der er behov. I skal vide at, uden jeres hjælp ville det være endog meget svært at få hele vores dejlige klub til at fungere. En speciel tak til vores bestyrelseskollega Pernille Bayer Jørgensen der efter et stort arbejde i bestyrelsen har valgt at udtræde ved denne generalforsamling. Du får lige en lille gave som tak for din indsats. Til slut vil jeg blot ønske alle en rigtig god og spændende kommende golfsæson. Tak for ordet. 12

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv.

Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv. Kære alle, Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv. Vintertræningen er startet. 21 tilmeldte. Det er bare alle

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Stensballegaard Golfklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00. hos

Stensballegaard Golfklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00. hos Stensballegaard Golfklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 hos Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70, 8700 Horsens Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Økonomi I de seneste års beretninger har økonomien fyldt en del. Det gør den også i år, men kun for at beskrive, at vi er nød til at passe på udgifterne, når

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013 ! VELKOMMEN! JUNIOR OPSRTSMØDE 2013 JUNIORUDVALG Lene Thomsen Formand Mette Kaysen Bo Damgaard Susanne Salling Hans Henrik Søllested Thomas Axelsen DET FÅR DU SOM JUNIOR Fast ugentlig træning af klubbens

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet firmagolf for ikke golfere, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i målgrupperne, Den frie 1ér og målgruppen Forældre,

Læs mere

Medlemsudvikling: Bestyrelsens beretning for

Medlemsudvikling: Bestyrelsens beretning for Kære medlemmer. Det har været et spændende og begivenhedsrigt år, hvor der siden sommerferien har været brugt meget tid på at sondere muligheder for fusion af golfklubben. Vi har fortsat det positive frivillige

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup 2. Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup Skynd dig - at tilmelde dig Pink Cup - den meget farverige og festlige golfturnering som

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Årets første hole in one. SCL - Tryk. Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne.

Årets første hole in one. SCL - Tryk. Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne. Kalø Golf Club Club Golf Kalø N y h e d s b r e v A p r i l 2 0 1 0 N r. 2 Pink Cup En rigtig dame match hvor pengene går ubeskåret til Støt brysterne. Alle damer i klubben kan allerede nu sætte kryds

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nyt fra formanden - april 2014

Nyt fra formanden - april 2014 Kære medlem. Har du i år endnu ikke spillet 18- huls banen, har du en oplevelse af de helt store til gode. Banen står utrolig flot i al sin pragt med forårets lysegrønne løv, super fairways og greens,

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Dato og tid: Mandag den 3. oktober 2016 kl. 17.30 Sted: I klubhuset Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen Leif Bo

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2014

Nyhedsbrev marts 2014 Nyhedsbrev marts 2014 marts 2014 Ny leder i Roskilde Golf Klub Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 16.03. 2014 Velkomst. Kære medlemmer. Jeg plejer at starte med generalforsamlingen med at sige, at nu nærmer foråret sig, og nu skal vi snart ud og svinge

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Hammel Golf Klub Hammel Golf Klub Dame første hold spiller fra den næste sæson i 1. division GolfAvisen Juli 2017

Hammel Golf Klub Hammel Golf Klub Dame første hold spiller fra den næste sæson i 1. division GolfAvisen Juli 2017 Hammel Golf Klub Dame første hold spiller fra den næste sæson i 1. division Weekenden 12. og 13. august var der stor aktivitet i Hammel Golf Klub. Klubben har 5 hold der spiller divisionsgolf under Dansk

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 21 04 2014 4 Baneudviklingsprojektet Grundig information. Godt beslutningsgrundlag. Oplæg vedtaget med stor tilslutning.

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2014

Juniorafdelingen Sæson 2014 Juniorafdelingen Sæson 2014 Velkommen til endnu en golfsæson i Odsherred Golfklub Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter, og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Endnu et begivenhedsrigt år er gået og tiden er inde til et tilbageblik på 2014. Året har budt på store udfordringer og heldigvis har vi

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,-

Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- Prøvemedlem HELE 2018 for KUN kr. 995,- inkl. uddannelse og efterfølgende tilladelse til at spille på banen i Gyttegård og på andre golfbaner (DGU-kort (F)) INFORMATION Se også mere på www.gyttegaardgolfklub.dk

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning Bestyrelsen Nu kan vi snart se tilbage på endnu et år i Trehøje Golfklubs historie. Marius har brugt meget tid sammen med Maibrit på at indføre et nyt regnskabssystem der hænger godt sammen

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n

Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Bestyrelsens beretning for 2014 Sindal Golf Klub på den grønne gre(e)n Først og fremmest, tak for et fremragende år for Sindal Golf Klub. Vi har oplevet mange gode ting i 2014. Ikke mindst har vi fortsat

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere