Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt."

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning for året Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet målrettet med flere store emner, de vigtigste er: Medlemstilgang: Medlemstilgang Banedrift og vedligeholdelse Sportslige aktiviteter, herunder sektioner og klubhold mv. Afholdelse af turneringer Med risiko for, at nogen kan huske, at jeg sagde det samme sidste år, vil jeg tillade mig at gentage mig selv: Vi skal have flere medlemmer! Det kan ikke siges tit nok, men det er yderst vigtigt for hele Stensballegaard Golf projektet, at vi alle arbejder målrettet imod at sikre den bedste og størst mulige tilgang af nye medlemmer. Medlemstilgangen i 2011 har været stagnerende, vi er gået fra knapt 900 ved udgangen af 2010 årsskiftet til 956 medlemmer ved årsskiftet, men faldt hen over vinteren til ca Tallet er dog heldigvis stigende igen. Det at vi er ca. 950 medlemmer er desværre ikke det samme som vort oprindelige budget ønske, nemlig ca fuldt betalende medlemmer. Der mangler stadig godt 300 fuldt betalende, før vi når vort budget mål. Vi har egentlig haft en fin tilgang, men desværre også en stor udskiftning. Udskiftningen er ikke kun blandt de nye, men også en generel udskiftning blandt alle medlemmer. Hele dette scenarie passer fint med hvad vi hører fra DGU samt fra andre klubber. Den gamle solide klubgolfer afløses af mere troløse golfere, golfere der ser sig om efter et godt tilbud og så melder sig i den klub der har mest at byde på i den nye sæson. Det er blandt andet med den baggrund, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der laves en vedtægtsændring der giver klubben mulighed for at tilbyde FLEX medlemskaber. Jeg husker udmærket, at vi sidste år nævnte, at vi ikke umiddelbart ville tilbyde FLEX medlemskaber, men vi kan se, at behovet er der nu. Klubben bliver nød til at tilbyde de medlemskabs typer der efterspørges. Kan vi ikke fastholde medlemmer som klassiske klubgolfere fordi de f.eks. har for travlt i hverdagen, ja, så er det bedre, at give dem et FLEX medlemskab så de bevarer tilknytningen til klubben og kan deltage i vore arrangementer efter som de har tid. 1

2 Faktisk ligger Stensballegaard Golfklub i top med hensyn til medlemstilgang, idet golf som helhed har været præget af stagnation i de senere år. I blev det dog til en meget begrænset samlet tilgang af medlemmer. Efter 50 års vækst er DGU nu Danmarks næststørste specialforbund under Danmarks Idræts Forbud. DGU har 185 medlemsklubber. Der er i alt aktive og passive medlemmer. En stigning på 1.07% (1616 aktive medlemmer) i forhold til At golfen og spillerens adfærd ændre sig betyder jo blot, at klubberne må blive bedre til at tilbyde de produkter som efterspørges derfor er det nødvendigt med vedtægtsændringen der giver mulighed for, at tilpasse nye medlemskabsmodeller til de nye kommende golfere. Der har været talt meget om begrebet FRIE GOLFERE blandt klubberne i Danmark. FRIE GOLFERE er et relativt nyt begreb i Danmark, men iflg. DGU er der måske op til personer der har spillet golf, eller har kendskab til golfsporten. De spiller måske allerede på Play and Pay baner, men de er ikke tilknyttet nogen klub. Et andet aspekt er alderssammensætningen blandt golfspillere i Danmark hvis vi f.eks. sammenholder den gennemsnitlige alder på en golfspiller i Danmark med en golfspiller i Sverige så ser vi en markant forskel. 2

3 Det er tydeligt at vi i Danmark har forholdsmæssigt flest ældre spillere, man kan se kurven er udhulet i perioden år samt med en voldsom spids omkring år. Ser vi på den svenske kurve er denne mere jævn. Ser man så på aldersfordelingen på de mest succesfyldte svenske golfklubber ja, så viser det sig endnu engang, at det er det unge segment man skal have ind i klubberne. Forholdsmæssigt er der også markant flere golfspillere i Sverige end i Danmark og en større andel af disse er med i Svensk Golf Hvorfor nu denne forskel? Ja, man ved det ikke med sikkerhed, men meget tyder på, at de langt mere fleksible svenske medlemskaber tiltaler en yngre gruppe golfspillere, der igennem FLEX medlemskaber bevarer en mulighed for at spille golf i de unge år, hvor der er også er mange andre ting der skal nås. 3

4 Når man i Sverige har en gennemsnitlig alder på ca.49 år imod ca. 60 år i Danmark ja, så har man altså meget bedre fat i de yngre spillere! Vi har allerede en meget fin aldersfordeling i Stensballegaard Golfklub, men tænker vi på den potentielle medlemsgruppe af FRIE GOLFERE ja, så skal man jo ikke regne ret meget på de tal for at se, at kan vi blot få en lille andel af disse spillere tilknyttet, ja, så vil de give et væsentlig tilskud til vores drift. DGU arbejder med at finde nye måder at få hvervet disse spillere og få dem tilknyttet DGU anerkendte golfklubber. Alle har forhåbentlig hørt om kampagnen eller set de sjove video er SLÅ NU TIL DER ER FRI BANE derudover er der lavet en lang række andre tiltag, tiltag som Stensballegaard Golfklub har taget op og vil iværksætte i Stensballegaard Golfklub var vært for et DGU arrangement i November, hvor DGU præsenterede disse kommende tiltag for de jyske golfklubber. Allerede sidste år blev mange projekter sat i gang for at højne medlemstilgangen i de Danske Golfklubber. I den forbindelse har DIF støttet DGU med 2.5 mill DKK til at lave et projekt omkring medlemshvervning, projektet løber i perioden og bliver suppleret med 3 mill fra DGU s egen kasse. Pengene skal bruges til konsulent hjælp til alle de danske golfklubber samt til markedsføring generelt. Målet er at få nye medlemmer til de danske golfklubber over tre års perioden, så 10% i det første år er jo da noget, men vel ikke meget. DIF s støtte er en del af et samlet projekt for alle idrætsforbund for generelt at få flere medlemmer og derigennem en endnu skarpere samfundsmæssig profil. I forbindelse med, at flere og flere klubber indfører muligheden for FLEX medlemskaber har DGU og PGA i forening udarbejdet nye regler for golfkørekort, det er f.eks. på baggrund af disse at vi i Stensballegaard Golfklub nu tilbyder golfkørekort på en weekend, ja måske endda på kun én dag. Det er dog således, at bestyrelsen og vores pro, Claus Valter, har megen fokus på netop at give de nye medlemmer tilstrækkelig med viden omkring spillet samt omkring hvordan man færdes på en golfbane. Det skulle jo gerne være sådan, at også de som har erhvervet et hurtigt golfkørekort har den samme basis viden som de der er gået den traditionelle vej igennem systemet. Et af de medlemshvervningstiltag som klubben har deltaget i flere gange og igen deltager i år - er DGU s landsomfattende projekt GOLFENS DAG - vi har ikke helt tal på hvor mange der fandt vej til Stensballegaard Golfklub sidste år - men der kom en del. Dagen var måske lige tidlig nok og for os var den ikke så heldig idet den faldt sammen med vores klubtur til Treudelberg. 4

5 Igennem 2011 prøvede vi konceptet Åbent Hus og Golfens Dag hver dag for alle der ønsker at høre om golf. Det er nok lidt svært at sige om det var en succes, men det var i hvert fald ressource krævende. I 2012 vil vi melde en række datoer ud hvor der vil være åbenthus arrangement og derudover vil vi fokusere på special arrangementer f. eks. Golf for sjov et koncept der under Claus Valters kyndige vejledning blev brugt af mange sponsorer og firmaer i I hele taget er det at tage imod nye spillere noget som bestyrelsen, begynderudvalget og vores pro Claus Valter - har arbejdet med at forbedre. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi efterhånden har en god og professionel måde at byde nye spillere velkommen på. Vor begynder udvalg under, Jan Søgaards kyndige vejledning har taget utroligt godt imod mange nye spillere og de er klar til igen i år, at sluse mange nye ind i klubben. Nu har jeg talt meget om medlemmer men en anden meget vigtig bestanddel af klubbens liv er vore gæster. I 2011 har vi haft en greenfee fremgang på 25% - det er virkelig imponerede og et udtryk for, at vores dejlige bane omtales meget rosende, samt at hele det store markedføringsarbejde som klubben har gjort har givet resultater. Det skal nævnes, at vi ofte hører fra gæster, at de bliver overordentlig vel modtaget i klubhuset, dels af sekretariatet men også af medlemmerne generelt. En stor tak til alle det at gæster modtages positivt er den bedste reklame vi kan tænke os. Fremgangen i greenfee gæster har også været kraftigt medvirkende til årets økonomiske fremgang. Vore sponsorer har bakket op og lagt mange arrangementer hos os. Peter og Leif har via deres gode kontakter allerede nu sikret, at disse gode takter bliver endnu bedre i 2012 idet der jo kommer flere endog meget store arrangementer til Stensballegaard Golfklub i den kommende sæson. Først har vi ECCO BRAVO TOUR i uge 26 og dernæst ECCO TOUR CHAMPIONSHIP i uge 33 hele klubben, bestyrelsen og sekretariatet får med garanti et travlt Ud over hovedsponsorerne på disse to store arrangementer har klubben fået stor støtte fra Horsens Kommune samt Sport Event Danmark. Vi håber, at rigtigt mange vil komme ud og følge spillerne rundt på banen under finale runden, det vil se godt ud på TV ligesom det er betydeligt mere spændende at se top golf live end hjemme i stuen. Der bliver også brug for en lang række frivillige hjælpere, mange har allerede tilbudt sig hvilket vi er meget glade for, men der bliver med garanti brug for flere. Der er allerede mulighed for tilmelding som hjælper via GolfBox, men mere herom senere. 5

6 Sponsor samarbejdet i 2011 gjorde, at klubben har kunnet støtte juniorerne, elitehold og klubarbejdet som helhed, i overensstemmelse med de budgetter og ønsker som de enkelte sektioner har haft. I 2011 havde vi igen den store glæde, at modtage støtte fra Horsens Kommune, samt Fonden Energi Horsens. Bestyrelsen vil gerne takke kommunen, og de fonde samt alle sponsorer der har støttet klubben i det forløbne år. Uden jeres velvilje ville mange af vores aktiviteter ikke kunne gennemføres. Claus Valter s assistent Andreas Thune har nu påbegyndt sit sidste år i uddannelsen til PGA træner, han er allerede nu tilbage i klubben således, at han kan aflaste Claus i forbindelse med introduktion af nye medlemmer. Andreas vil igen i år være klar til at tilbyde træning til vore juniorer ligesom fælles træning vil blive fortsat. I februar har Claus Valter og Andreas igen været meget aktive, idet de sammen med klubbens junior afdeling og ikke mindre end 35 frivillige havde en stand på Ferie & Fritidsmessen i Herning. Sloganet var som tidligere Seriøs Golf for sjov. Der blev igen sat besøgs rekord, i år med over besøgende, det er ny rekord. Jeg er ikke helt klar over hvor mange der var med til, at deltage i Danmarksmesterskabet i Wii golf som blev afholdt på klubstanden, men igen i år var udstillingen en succes. Endnu engang blev Golf for sjov virkelig et slogan der blev slået fast. Bestyrelsen og sekretariatet arbejder på, at der i den kommende sæson skal skabes flere eksponeringer der vil give positiv omtale, en ny hjemme side er lige på trapperne og vil blive introduceret indenfor meget kort tid. Et andet nyt tiltag er nyt booking system. De mange greenfee gæser i 2011 har betydet, at vi skal have endnu mere fokus på effektiv booking af banen. Der er nu nye muligheder på Golf Box, nemlig det at man kan booke hver sløjfe direkte, forstået på den måde, at hvis man ønsker at spille 18 huller sammen sat af Elbæk Brakør så får man tildelt to start tider dvs. man får et tidspunkt for, hvornår man skal være igennem de første 9 huller. På den måde kan man booke flere tider samt sikre det bedste udnyttelse af anlægget. I starten kræver det nok også lidt forståelse når der måske skal flettes med de spillere der har booket Brakør for 9 huller. Men nu må vi se hvordan det kommer til at fungere. Husk 4-bolde lørdage og søndage formiddage, og hvis man ikke spiller 18 huller alligevel så book ind på 9-hullers sløjfen. Hvis vi alle er med til at booke hensigtsmæssigt så sikre vi den bedste afvikling af spillet og så vil vi have plads til flere gæster. Four Manors samarbejdet nedtones, idet Ledreborg nu er en del af ProArk - men der kommer et nyt koncept TOP3 som Peter vil fortælle om senere. 6

7 Overtagelse af banedrift og vedligeholdelse Klubben har nu igennem 2010 og 2011 stået for banedriften. Det er bestyrelsens opfattelse, at driften af banen som chefgreenkeeper Gunnar Eskesen har haft ansvaret for, er forløbet til alles tilfredshed. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak og ros til Gunnar og hele hans team for det store arbejde som man har udført. Dels har man løbende forbedret banen, anlagt og forbedret stier, passet vandløb og meget andet. Men derudover har man også altid været klar med en bane i absolut topkvalitet hvilket nok skyldes Gunnars faste styring af hvornår der kan spilles. Erfaringen fra sidste år og tidligere, hvor det er Gunnar der bestemmer hvornår banen kan spilles, har været til stor fordel for os alle. Kommer vi for tidligt i gang ødelægges græsset og det hævner sig. Vi var nok en del der mente, at Gunnar var overforsigtig, men hen over sidste foråret og sommeren kunne vi jo så konstatere, at vores anlæg var kommet igennem vinteren stort set uden skader. Det er meget vigtigt, at man i en sådan situation har en greenkeeper der står fast og sikre, at banen har det optimalt. Det er helt klart bestyrelsen opfattelse, at Gunnar og hans team s store arbejde og professionelle tilgang til drift af golfbanen har en stor andel i den succes som baneanlægget nyder i golfverdenen. Her i efteråret 2011 har Stensballegaard Golfklub aflagt et imponerende grøn regnskab det kan ses på hjemmesiden. Forbruget af pesticider på anlægget ligger langt under det tilladte og langt under landsgennemsnittet. I 1998 var gennemsnitsforbruget 0.39 kg pr hektar, DGU samt Skov og Naturstyrelsen lavede en aftale omkring en 75% reduktion over de næste 10 år dvs. man skulle ned på kg/ha klubberne nåede ned på 0,23 kg/ha hvilket må siges at være relativt ringe i forhold til målet. 7

8 DGU har gjort en stor indsats på dette område og har presset alle klubber til at overholde reglerne og komme i gang med en reduktion GOLF ER EN GRØN SPORT men ved udgangen af 2010 var man i danske golfklubber gennemsnitligt kun nået 0.19 kg/ha. Set i det lys er vores tal overordentligt fine vi har et gennemsnitligt forbrug på 0.07 kg/ha mindre kan vel næsten ikke lade sig gøre! Det er meget prisværdigt, at vi er i stand til at holde en turneringsbane af høj klasse i så fin stand og med så lavt et forbrug af pesticider. Men husk, at selvom greenkeeperne passer banen så skal vi alle som spillere være med til at vedligeholde, husk derfor altid at rette nedslagsmærker og husk at samle cigaretskod og affald op og anbring det i skraldespandene. Sportslige aktiviteter, sektioner og klubhold mv. Alle sektioner - ladies, mens, junior og senior melder: DET GÅR GODT. Bestyrelsen har ikke blandet sig meget i sektionernes arbejde og det er med stor glæde, at vi kan se at der er en meget positiv udvikling alle steder. Sektionernes arbejde er også meget vigtigt i forbindelse med modtagelse af de nye medlemmer som allerede er etablerede golfspillere. Ved at de nye kommer med i de enkelte sektioner bliver de hurtigt en del af fællesskabet i klubben. 8

9 De enkelte sektioner har allerede fået faste traditioner og jeg kan kun opfordre alle til, at huske at melde sig ind og deltage aktivt i turneringerne og de andre løbende arrangementer. Med hensyn til juniorer og junior afdelingen vil jeg blot nævne, at Stensballegaard Golfklub har en virkelig stor og aktiv junior afdelingen. Aldersmæssigt er der en fin fordeling og hvad der måske er mere usædvanligt, men glædeligt, så har vi en meget stor andel pige medlemmer, faktisk har vi så mange, at vi er blandt de klubber i Danmark hvor der er flest piger. Lad os arbejde på, at vi kan fastholde alle vore juniorer samt også tiltrække deres forældre til golfspillet. Afholdelse af turneringer Sidste år bød på et rimeligt varieret turneringsprogram - generelt var medlemmerne flinke til at slutte op, om end enkelte turneringer var mere populære end andre og sådan vil det vel altid være. Specielt vil jeg nævne turen til Treudelberg i April det var fantastisk imponerende af næsten 80 personer tog turen til Hamborg for at være med i vort 2-dages program. Det lader til, at vi har fået en ny tradition for turen gentages i år og er allerede nu overtegnet med 90 deltagere. Lad os håbe at vi kan være ligeså heldige med vejret i år som sidste år, hvor vi vel havde årets første varme sommerdag i Tyskland. Generelt var vi rimeligt heldige med vejret til vore turneringer, et held der også fulgte os til Skt. Hans, hvor vi igen i 2011 havde en dejlig turnering med et efterfølgende flot bål. I den forbindelse skal nævnes, at en lang række ikke golfere fra Stensballe området var på besøg i restauranten samt til det efterfølgende bål. Skt. Hans er blevet en tradition og måske også for ikke golfere eller kommende golfere i Stensballe. Junior afdelingen: Juniorholdet i U 16B turneringen vandt puljen over Haderslev, Vestfyn og Fredericia - gik videre til mellem runden, hvor vi mødte Varde på Jellings bane. Afgørelsen faldt på sidste hul. Varde vandt 2-1. Deltager på holdet var Lasse Schrøder, Sebastian Ginnerup og Christian Brandt. Kredsturnering: distrikt 2 Bedst placeret i Gruppe A: Christian Brandt nr. 8 Bedst placeret i Gruppe B: Jacob Agerschou nr. 1 9

10 Bedst Placeret i Gruppe C: Rasmus Krogh nr. 10 Generelt har vi fået flere juniorer der begynder at spille elite og er i en positiv udvikling. Sportsvisionen er stadig fokus på bredden, men med løbende flow fra junior til elite. "Seriøs golf for sjov" er i rivende udvikling og nu er der ca. 8 juniortrænere. Udvalget er bygget stærkt op, hvor flere personer laver mindre opgaver i stedet for at få personer arbejder meget. Junior afdelingen nyder stadig godt af Jacob Carlsen som formand. Juniorudviklingen i Stensballegaard Golf er kendt i golfbranchen og bliver ofte brugt som eksempel i ind og udland. Elite afdelingen I 2011 har 2 hold repræsenteret klubben. Målsætningen var ikke at rykke op, men høste erfaring og skubbe unge frem. Resultater: Begge hold fik en fornem 2 plads i puljerne. Mål næste år er oprykning og endnu flere juniorer i truppen. Nyt er det, at der bliver etableret et: Elite Damehold i Målsætning for eliten er: Erfaring! Samt især, at motiverer yngre juniorer. Ved finalen i Synoptik Cup blev Stensballegaard Golfklub, repræsenteret af Vivian Schjøth, Emmert Emmertsen, Johnny G. Mogensen, Flemming Kristoffersen og Helge Michael Høybye Christensen, der blev opnået en flot 2. plads. I Champ Tour semifinalen vandt Lotte Løvstrup Nielsen A rækken og kvalificerede sig dermed til finalen, der skal spilles i Spanien. Igen i år blev Junior campen en stor succes. Det er dejligt, at så mange frivillige samt forældre bakker op om dette arrangement og er med til at give vore yngste en kæmpe golfoplevelse. Turneringsmæssigt er årets handicap- & klubmesterskaberne jo højdepunktet. Det er her klubbens absolut bedste spillere skal findes. 10

11 Handicap mesterskabet havde lidt flere deltagere i 2011 end i 2010, måske fordi jeg forsøgte at gøre reklame for arrangementet på sidste generalforsamling. Matchformen hulspil er i mine øjne den rigtigste form for turnering så jeg vil endnu engang reklamere for den spændende turnering. I år blev turneringens finale nærmest spillet i mørke, men på trods af myg og lange skygger lykkedes det at finde en vinder. Klubmesterskaberne blev i år heldigvis afviklet uden de store vejrmæssige problemer. Jeg vil nu oplæse årets vindere, og i den udstrækning, at de er til stede vil jeg bede dem rejse sig, vi kan så give dem en hånd efter oplæsningen. Resultaterne blev som følger: Klubmester hos junior: Andreas Thulstrup Pedersen Runner-up hos junior: Daniel Vejlgaard Knudsen Klubmester hos damer: Daniela Gomig Hansen Runner-up hos damer: Lotte Løvstrup Nielsen Klubmester senior damer: Linne Karlsen Runner-up: Vibeke Fynboe Klubmester hos herrer: Lars Flemming Hansen Runner up hos herrer: Chris Rubio, Rasmus Møller, Mikkel Bothe. 10 slag efter. Klubmester hos senior herrer: Flemming Lerche Jensen Runner-up hos senior: Ramon, 2 slag efter Handicapmester: Kim Helbo over Anders Hedeager 1/0 Endnu engang tillykke til jer alle! Den kommende turneringskalender er allerede lagt ud på hjemmesiden og jeg håber, at I har bemærket at den nu fungerer direkte med Golfbox en stor forbedring. Sidste år kom der en ny funktion i turneringskalenderen så man kan sortere på turneringerne, man kan vælge klub, senior, dame osv så man direkte kan og tilmelde sig der hvor man ønsker. 11

12 Vi har jo to meget store professionelle arrangementer i år og derfor er der ikke lavet store specielle medlemsarrangementer, men efter opfordring fra flere sider har bestyrelsen sat et projekt i gang omkring, at arrangere turnering og sommerfest den 23. juni Skt. Hans aften. Modellen med en turnering over kun 9 huller, eller 2x9 huller, virkede fint sidste år og gav mulighed for at få mange ud at spille. Det skulle også give en chance for, at komme hjem og skifte tøj inden festen. Hvis der kommer tilmeldinger nok, vil vi overveje at bestille et telt, sidste års fest i klubhuset var jo med maks. antal og skal vi være flere så må der telt til. Inden jeg slutter beretningen, vil jeg gerne på hele bestyrelsens og alle i Stensballegaard Golfklubs vegne rettet en stor og meget varm tak til alle samarbejdspartnere, Fam. Ahlefeldt-Laurvig, Claus Valter og Andreas for deres store og smittende engagement. Pro Shoppen, Restauranten, Peter, Leif & Lisbeth, og ikke mindst til Gunnar og hans greenkeeperne der hver morgen i sæsonen sørger for at banen står flot og klar. Til alle de frivillige, seniorer, forældre, juniorer - ja, alle de som altid glad giver en hånd med når der er behov. I skal vide at, uden jeres hjælp ville det være endog meget svært at få hele vores dejlige klub til at fungere. En speciel tak til vores bestyrelseskollega Pernille Bayer Jørgensen der efter et stort arbejde i bestyrelsen har valgt at udtræde ved denne generalforsamling. Du får lige en lille gave som tak for din indsats. Til slut vil jeg blot ønske alle en rigtig god og spændende kommende golfsæson. Tak for ordet. 12

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i 70-80 cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 8 Oktober 2012 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgk@tiscali.dk Sekretariatet/Golf Manager Michael Klose

Læs mere

NR. 5 / OKTOBER 2013. MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere

NR. 5 / OKTOBER 2013. MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere NR. 5 / OKTOBER 2013 MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere 6 Seniorer, Sol og Samvær 20 12 2 INPUT 5/2013 AARHUS AADAL GOLF CLUB 10 8 INDHOLD 26 4 Nyt fra formanden 6 Dead or alive? 8 Synoptik

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Årsberetning 2007 i tekst og billeder bestyrelsens beretning RESULTATER SEKRETARIATET REGNSKAB Indhold 2007 Golfens sande værdier Golf er en sport

Læs mere