Frederiksborg Gymnasium og HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksborg Gymnasium og HF"

Transkript

1 Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2011 uduuuuuu0u pr Maj 2012 Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1

2 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision og værdigrundlag Bestyrelsens fokuspunkter i skolens udvikling Strategiske fokusområder i 2009 (uddrag af skolens handlingsplan 2009/10) II. III. IV. Årets resultater Eksamensresultater og afgangselevernes valg af videregående uddannelse Karakterfordelingen i 1.g, 1.hf og 2.g Frafald Uddannelseskvalitet Brugertilfredshed socialt samspil Brugertilfredshed undervisningens kvalitet Elevernes fraværsprocenter Lærernes kompetenceprofiler og kompetenceudvikling Ledelsesevaluering og medarbejdertilfredshed Effektivitet Uddannelsesomkostninger pr. elev Elev/lærer ratio Elev/medarbejder ratio Fordeling af lærernes arbejdstid Medarbejdere Aldersprofil for fastansatte lærere Personaleomsætning Sygefravær i skoleåret 2008/09 Finansielle resultater og nøgletal Grønt regnskab 2009 Analyse af fordele og ulemper ved skolens deltagelse i administrative fællesskaber Bestyrelsens kommentar til det samlede ressourceregnskab

3 I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Frederiksborg Gymnasium og HF er en statslig selvejende institution, der tilbyder almendannende og studieforberedende undervisning til studentereksamen og 2-årig hf-eksamen. Ansøgertallet fremgår af tabel 1. Tabel 1. Ansøgertal til Frederiksborg Gymnasium og HF Gymnasiet HF I alt Ansøgertallet til hf har gennem årene svinget uforudsigeligt. Der er ingen påviselig sammenhæng mellem størrelsen af ungdomsårgangene og hf-ansøgertallet. Efter finanskrisen er antallet af ansøgere til hf steget på landsbasis og i Hillerød. Ansøgertallet til gymnasiet følger nogenlunde ungdomsårgangenes udvikling i Hillerød. Derfor et fald fra 2010 til 2011 og en stigning fra 2011 til I en lang årrække blev der optaget 10 gymnasieklasse og 3 hf-klasser hvert år. Siden 2008 er der dog optaget 11 til 12 1.g-klasser og 3 1.hf-klasser. Muligvis bliver det nødvendigt at optage 13 nye gymnasieklasser i Antallet af elever pr. 1. september fremgår af tabel 2. Tabel 2. Antal elever pr. 1. september i perioden 2005 til Antal årselever Skolens samlede driftsomkostninger fremgår af nedenstående tabel 3. Frederiksborg Gymnasium og HF har pr. 1. januar 2011 købt bygningerne af staten for 68 mio.kr. Efter den 4-årige overgangsperiode ( ) og efter overtagelse af bygningerne er skolen fra 1. januar 2011 fuldt ud taxameterfinansieret. Tabel 3. Driftsomkostninger og udgift pr. elev i perioden 2007 til 2011 Kr Driftsomkostninger i alt Omkostning pr. elev Note: Udgiften pr. elev er udregnet som skolens samlede driftsudgifter ved regnskabsårets afslutning sammenholdt med elevtallet pr. 1. september. I hele perioden fra 2007 til 2011 har skolens driftsudgifter pr. elev ligget under landsgennemsnittet for store skoler. Udgiften pr. elev var i 2010 noget højere på grund af udgifter til ombygning og renovering af hovedbygningen. 3

4 Mission Fornyelse af skolens vision og mission har været drøftet i bestyrelsen på baggrund af bestyrelsesformandens oplæg for alle lærerne og på baggrund af oplæg fra medlemmer af bestyrelsen. Den nye vision og mission træder i kraft fra og med skoleåret 2012/13. Vision & værdigrundlag Den indtil juni 2012 gældende vision og værdigrundlaget for skolen har været nedenstående. Frederiksborg Gymnasium og HF s vision er følgende: Et gymnasium, der (hen)rykker Et gymnasium og hf-kursus præget af åbenhed, tolerance, trivsel og livsglæde som en naturlig forudsætning for undervisningen Et flagskib i regionens ungdomsuddannelser præget af høj faglig og pædagogisk kvalitet i undervisningen Et rummeligt gymnasium og hf-kursus, der er fyldt med musik og en bred vifte af kreative og kunstneriske aktiviteter Et gymnasium og hf-kursus med lokal forankring og internationalt udsyn og profil Et gymnasium og hf-kursus, hvor udviklingen bygger på samarbejde, dialog og medbestemmelse. Bestyrelsens fokuspunkter i skolens udvikling. Bestyrelsen har i det forgangne år især beskæftiget sig med Udarbejdelse af ny vision og mission for Frederiksborg Gymnasium og HF Resultat: Ny vision og mission forventes vedtaget af bestyrelsen juni Udbygning af skolen med en idrætshal Resultat: Udbygningen er gået i gang og forventes afsluttet foråret Kvalitetsindikatorer i ressourceregnskabet Resultat: Der udarbejdes ressourceregnskaber for hvert år. Samarbejde i Hillerød Resultat: Der har været afholdt en række møder med de andre uddannelsesinstitutioner, der er eller skal placeres langs Carlsbergvej. Samarbejdet tænkes udbygget i forbindelse med den nye idrætshal. Desuden indgår skolen i Hillerød Kommunes projekt garantiskolen. Strategiske fokusområder i 2011/12 (Uddrag af handlingsplan 2011/12) Skolens handlingsplan omfatter en lang række indsatsområder vedrørende undervisningen, dialog og samarbejde på skolen, elevernes faglige og personlige udvikling samt elevernes kulturelle og globale bevidsthed. Her skal blot fremhæves de mest centrale fokuspunkter i handlingsplanen. Anvendelsesorientering af undervisningen på hf og ny hf-pædagogik. Der er gennemført efteruddannelse af alle hf-lærerne i anvendelsesorientering. 4

5 Toning af studieretningernes undervisning. Der afholdes møder om toning af studieretningerne i 1.g i december og i 2.g i august. Møderne skal sikre bedre sammenhæng mellem undervisningen i studieretningsfagene og fællesfagene. Ny skriftlighed. Forsøget, der blev igangsat i 2010/11, fortsætter i 2.g og 3.g. Som resultat af forsøgsarbejdet er der gennemført temamøder for alle lærere om ny skriftlighed i skoleåret 2011/12. Der er samtidig indført skrivemoduler og skrivefængsel. Kompetenceudvikling. For at sikre sammenhæng og progression i elevernes kompetenceudvikling er der opstillet et semesteropdelt kompetencekatalog over de kompetencer, eleverne skal opnå efter hvert semester. Der indledes i 1.g med et introduktionsmodul. Efter hvert semester vurderer klassernes team med eleverne om de opstillede kompetencer er opnået. Talentpleje. Der har været gennemført en række projekter og konkurrencer for de særligt dygtige elever i de naturvidenskabelige fag. I skoleåret 2011/12 er der udarbejdet en samlet plan for de meget forskellige tilbud til talentfulde elever. Samtidig er skolen blev vært for Akademiet for Talentfulde unge i Nordsjælland. Der er gennemført en temadag for alle elever om Mellemøsten Det arabiske forår. En række udvekslingsrejser til venskabsskolerne i Europa er forløbet godt. Skolen har haft gæstelærere i længerevarende perioder fra Indien og Irland. II. Årets resultater Eksamensresultater og afgangselevernes valg af videregående uddannelse Af tabel 4 og 5 fremgår eksamensresultaterne i perioden fra 2008 til 2011 Tabel 4. Eksamensresultater 2008 til Landsgennemsnit Landsgennemsnit Landsgennemsnit Landsgennemsnit 2011 Stx 7,2 6,9 7,0 6,9 7,3 6,9 7,3 7,0 HF 6,5 6,1 5,9 6,1 6,2 5,9 6,0 5,9 I 2010 var Frederiksborg Gymnasium og HF nr. 22 på listen over gymnasiernes eksamensresultater. HF lå på 17. pladsen over hf-kursernes eksamensresultater. Der er efter regeringsskiftet i 2011 ikke offentliggjort om informationer om skolernes indbyrdes placering. Tabel 5. Eksamensresultater i 2011 fordelt på afgangsklasser. 3.a 3.b 3.c 3.m 3.s 3.t 3.u 3.w 3.x 3.y 3.z 2.p 2.q 2.r 6,6 6,3 7,6 7,0 7,8 7,4 7,5 7,9 7,8 7,5 6,3 5,7 6,2 5,8 De unges uddannelsesforløb slutter naturligvis ikke med studenter- og hf-eksamen. Siden 2008 foreligger oplysninger fra Den koordinerede Tilmelding til de videregående uddannelser vedrørende dimittender fra Frederiksborg Gymnasium og HF s optagelse på videregående uddannelser. 276 studenter/hf ere med eksamen her fra skolen er optaget på en videregående uddannelse i I 2011 var tallet oppe på 397. Tabel 6. Optagne studerende på en videregående uddannelse i perioden fra 2008 til 2011 med eksamen fra Frederiksborg Gymnasium og HF fordelt på uddannelsestype 5

6 Pct Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Stx hf Kilde: Studievalg København og den koordinerede tilmelding Kort videregående uddannelse Af de 397 optagne ansøgerne til de videregående uddannelser i 2011 havde 75 % en adgangsgivende eksamen, der højst var to år gammel. Reglen med, at eksamensgennemsnittet vejes med 1,08, hvis man søger optagelse senest to år efter adgangsgivende eksamen synes således at virke. Af de 318 optagne ansøgere med studentereksamen fra Frederiksborg Gymnasium og HF søgte 11% en økonomisk eller erhvervsøkonomisk universitetsuddannelse. 8 % søgte en ingeniøruddannelse, 8 % en naturvidenskabelig universitetsuddannelse og 6 % en sundhedsvidenskabelig universitetsuddannelse. 4 % søgte ind på jurastudiet og 3 % ind på den samfundsvidenskabelige basisuddannelse på RUC. De øvrige ansøgere spredte sig på en bred vifte af lange, mellemlange og korte videregående uddannelser. Af de 79 optagne ansøgere med hf-eksamen fra Frederiksborg Gymnasium og HF søgte 10 ind på pædagoguddannelsen, 7 på socialrådgiveruddannelsen og 6 på folkeskolelæreruddannelsen. De resterende spredte sig over en bred vifte af videregående uddannelser. Karakterfordeling i 1.g, 1.hf og 2.g. Elevernes karakterer ved afslutningen af skoleåret fremgår af tabel 7 og 8. For gymnasieelevernes vedkommende er der kun tale om årskarakterer. For hf-eleverne er der tale om opnåede eksamenskarakterer i afsluttende fag i 1.hf. Tabel 7. Årskarakterer i 1.g og 2.g. Uvægtet karaktergennemsnit fordelt på klasser i g 1.a 1.b 1.m 1.s 1.t 1.u 1.v 1.w 1.x 1.y 1.z Karaktergennemsnit 6,6 6,7 6,8 6,3 6,5 7,1 7,1 8,0 7,4 7,3 6,8 2.g 2.a 2.b 2.c 2.m 2.s 2.t 2.u 2.w 2.x 2.y 2.z Karaktergennemsnit 7,1 6,2 6,2 6,5 6,9 6,8 7,3 8,2 8,1 8,4 5,8 Karaktergennemsnittet varierer meget fra klasse til klasse. Der er to umiddelbare forklaringer på variationen. For det første er der forskel på, om en studieretning er et tilvalg eller et fravalg. Ved fravalg vælger elever de fag, der for eleven synes at være de letteste. Det viser sig ikke altid at være tilfældet. For det andet afhænger karaktergennemsnittet af det sociale samspil i den enkelte klasse. Klasser, der socialt og fagligt fungerer godt, har som regel et lille frafald og et højt eksamensgennemsnit. Tabel 8. Karaktergennemsnit ved eksamen i 1.hf fordelt på klasser, 2011 Klasse 1.p 1.q 1.r Karaktergennemsnit 5,6 7,2 5,

7 Det er svært at komme med en entydig forklaring på 1. hf-klassernes karakterforskelle. Igen tyder meget på, at det er det sociale samspil, der her er mest afgørende. Frafald Frafald og frafaldsårsager fremgår af tabel 9 og 10. Tabel 9. Frafald i gymnasiet og hf fordelt på årgange* Frafald 2006/07 Frafald 2007/08 Frafald 2008/09 Frafald 2009/10 Frafald 2010/11 1.g 9,3 % 5,8 % 6,2 5 6,7 % 6,1 % 2.g 9,3 % 6,3 % 5,1 % 3,2 % 5,3 % 3.g 2,3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 2,0 % 1.hf 31,0 % 14,4 % 23,9 % 24,4 % 10,0 % 2.hf 6,9 % 3,3 % 3,8 % 4,3 % 9,7 % I alt: 9,2 % 5,4 % 6,0 % 5,6 % 5,3 % *Der er i tabellen tale om nettofrafald = frafald tilgang af elever i løbet af skoleåret. Set over perioden fra 2006/07 til 2010/11 er der tale om et fald i frafaldet. Tabel 10. Årsager til frafald 2006/ / / / /11 Andet gymnasium/hfkursus 13 % 18 % 10 % 21 % 25 % Anden 32 % 26 % 23 % 22 % 9 % ungdomsuddannelse Fravær 25 % 15 % 23 % 19 % 26 % Lavt standpunkt, 12 % 18 % 18 % 18 % 23 % udeblevet fra eksamen, dumpet Arbejde/pause 9 % 15 % 14 % 7 % 17 % Uoplyst 9 % 8 % 12 % 13 % 0 % I alt: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I tabel 10 ses, at en del af frafaldet ikke er et reelt frafald. Det drejer sig om den del af frafaldet, der skyldes valg af anden ungdomsuddannelse og valg af andet gymnasium/hf. Ses bort fra denne del af frafaldet, er det reelle frafald derfor ikke 5,6 %, men 3,2 %. III. Uddannelseskvalitet Undervisningen er tilrettelagt således, at 7 % af uddannelsestiden er udtaget til tværgående aktiviteter i tilknytning til undervisningen (idrætsdag, fællesarrangementer, terminsprøver og evalueringer, lektiecafé, eksamenstræning, rejser og ekstra idrætslærer i 1.g og 2.g). Af den resterende uddannelsestid gennemførtes i skoleåret 2010/11 97 % af undervisningen. Det tilstræbes således, at undervisningen gennemføres på trods af sygdom og lærernes deltagelse i ekskursioner og efteruddannelse. Undervisningsmiljø 7

8 Mange af de problemer, der blev påpeget i sidste års analyse af undervisningsmiljøet skulle ved nybygningen og renoveringen af den gamle bygning være imødekommet. Resultaterne vil dog først kunne ses ved den næste undervisningsmiljøundersøgelse, der finder sted i skoleåret 2012/13. Elevernes fraværsprocenter Fraværet ved skoleårene 2008/09 og 2010/11 s afslutning fremgår af tabel 11. Tabel 11. Gennemsnitlige forsømmelsesprocenter i skoleåret 2008/09 til 2010/11 (note) Klasse 1.hf 2.hf 1.g 2.g 3.g Fraværsprocent 2008/09 11,5 % 16,0 % 5,5 % 7,2 % 8,2 % fordelt 2009/10 9,9 % 14,0 % 4,7 % 8,2 % 9,8 % på årgange 2010/11 8,9 % 14,2 % 5,3 % 6,8 % 10,2 % Laveste/højeste 2008/09 fraværsprocent 2009/10 fordelt 2010/11 på klasser 8,7-14,2% 9,0-10,5% 8,6-9,2% 14,4-18,9% 12,1-17,0% 9,7-18,2% 4,4-6,8% 3,3-7,0% 3,2-6,9% 3,4-11,8% 6,6-11,3% 4,5-11,7% Note: Fraværet er opgjort ved undervisningsårets afslutning inden eksamen. Da en del elever er faldet fra på det tidspunkt, ville både det gennemsnitlige fravær og spredningen i fraværet være større end anført her, hvis de udmeldte elever var medtaget. 5,5-11,0% 6,9-12,2% 8,4-13,6% Som det fremgår af tabel 11, er der stor forskel i elevernes fravær fra årgang til årgang og fra klasse til klasse. HF ernes fraværsprocent ligger signifikant over elevfraværet i gymnasiet. Der er en klar tendens til, at fraværet stiger med klassetrin. En del af fraværet kan forklares med længerevarende sygdom og belastende sociale begivenheder i enkelte elevers liv. Men et fravær på over i gennemsnit over 3-4% - svarende til normalt fravær på det private arbejdsmarked grundet sygdom - må ud fra en helhedsbetragtning skyldes ikke lovligt fravær. Lærernes kompetenceprofiler og kompetenceudvikling Alle fastansatte har en kandidatgrad fra universitetet og en pædagogikumuddannelse. En fastansat har desuden en PhD-grad. Fire ansatte har en mastergrad fra Syddansk Universitet i ledelse eller pædagogik. Blandt de ansatte findes en fagkonsulent i musik i Undervisningsministeriet. To lærere er medlemmer af forskellige opgavekommissioner i Undervisningsministeriet. Seks lærere er censorer ved universitetet. En lærer er deltidsansat på SDU, hvor vedkommende underviser lærerkandidater. To lærere underviser på faglig-pædagogiske kurser for lærerkandidater. To er medlemmer af en faglig forenings bestyrelse. 13 har skrevet eller skriver lærebøger til gymnasiet og hf. Siden skoleåret 2007/08 er alle ansatte tildelt undervisningsfrihed svarende til en arbejdsuge. Tiden anvendes dels til interne obligatoriske kurser og dels til interne og eksterne kurser efter den enkelte lærers eget valg. Desuden har skolen finansieret kompetencegivende uddannelse for to lærere i studievejledning og for to lærere i læsepædagogik. I skoleåret 2010/11 er der bevilget 4 masteruddannelser. Tre i gymnasieledelse og en i pædagogik. Ledelsesevaluering og medarbejdertilfredshed Der er mod slutningen af foråret 2010 gennemført en APV-undersøgelse blandt medarbejderne. Resultaterne fra APV-undersøgelsen dannede i efteråret 2010 grundlag for udarbejdelse af en opfølgende handlingsplan. Heri ser man nærmere på: Medarbejdersamtalernes form og indhold 8

9 Tidspres især i forbindelse med tværgående undervisningsopgaver. Skolens stresspolitik IT-forholdene Rengøringen af skolen De fysiske forhold på lærerværelset Skolens rygepolitik Det teknisk administrative personales arbejdsstillinger, støj og træk, og arbejdspres Efterfølgende er undersøgelsens resultater diskuteret i sikkerhedsgruppen og samarbejdsudvalget. Resultatet af drøftelserne var Forslag fra ledelsen om forhøjet forberedelse for flerfaglig undervisning mod en tilsvarende reduktion af forberedelsesfaktoren for den særfaglige undervisning (udgiftsneutralitet) Der er udarbejdet en stresspolitik som bilag til skolens personalepolitik. Der er investeret ca kr. i forbedring af skolens it-net. Det overvejes at udstyre alle lokale med interaktive tavler i Rengøringen er i foråret 2012 sendt i udbud. Et nyt firma vil forhåbentligt kunne forbedre rengøringsniveauet. Der er på grund af pladsmangel endnu ikke fundet en løsning på de fysiske forhold på lærerværelset. Dette er for lille til det stigende antal lærere. Skolens rygepolitik overholder landets love. Elever må kun ryge under asketræet i skolegården. Lærerne har et udluftet rygelokale i kælderen. Skolen afventer den forventede opstramning af vilkårene for rygning på ungdomsuddannelser. Det administrative personales ønske om åbne døre og høj service kan i periode stride mod ønsket om at undgå træk, støj og stress. Det foreslås, at medarbejderne i perioder på arbejdsdagen lukker for ekspedition af elever og lærere. Uddannelsesomkostninger pr. elev IV Effektivitet Tabel 12. Udgift pr. elev i perioden 2007 til 2011 Kroner Udgift pr. elev Note: Udgiften pr. elev er opgjort brutto inden fradrag for frafald i antal elever. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabsresultatet for det pågældende år sammenholdt med elevtallet den 1. september samme år. I 2007 lå udgiften pr. elev langt under landsgennemsnittet på kr. I 2008 var udgiften pr. elev kr., og dermed var udgiften nået op på niveau med Den lave udgift pr. elev i 2007 medførte et ganske betydeligt overskud på 6,5 mio.kr. I 2008 har skolens ledelse som følge heraf anvendt flere ressourcer til IT-udstyr, undervisningsmidler, efteruddannelse af medarbejderne og skolens vedligeholdelse. Derfor er overskuddet i 2008 tilsvarende bragt ned til 2,3 mio.kr. I 2009 er overskuddet igen oppe på 6,2 mio.kr. Det fandt ledelsen hensigtsmæssigt i forhold til de udfordringer, skolen stod over for i Modernisering af eksisterende bygninger. Indkøb af nye møbler og undervisningsudstyr. Overskuddet i 2010 blev som følge af disse udgifter kun 0,5 mio. kr. I 2011 blev overskuddet 7,6 mio.kr. Det blev samme år besluttet i bestyrelsen at opføre en ny idrætshal til ca. 30 mio.kr. 9

10 Udgiften pr. elev har i hele perioden ligget under udgiftsniveauet på skoler af tilsvarende størrelse. Udgiften pr. elev var på Næstved Gymnasium og HF og Slagelse Gymnasium og HF i 2010 ca kr. Elev/lærerratio Forholdet mellem antallet af elever pr og antallet af lærere er beregnet på følgende måde elever divideret med fuldtids lærerårsværk på 110,7 = 10,3 elever pr. fuldstidsårsværk (á 1680 timer) (2010: 10,6-2009: 11,1-2008: 11,4 2007: 11,2). Der er med andre ord tale om et fald i effektivitet målt på elev/lærerratio i perioden fra 2008 til Forklaringen er bl.a. det stigende antal lærere på aldersreduktion. Elev/medarbejderratio Skolen har ansat 13,2 administrative årsværk. De fordeler sig således. Rektor og vicerektor, 4 pædagogiske ledere, 4 sekretærer, boginspektor, bibliotekar, 2 IT-medarbejdere og 3 pedeller. Tillægges de administrative årsværk til lærerårsværkene fås et samlet medarbejderårsværk på 123,9 årsværk (á 1680 timer). Forholdet mellem elevtal og samlede årsværk beregnes herefter ved at dividere antallet af elever (1145) med antallet af årsværk (l23,9). Elev/medarbejderratio er således 9,2 (2010: 9,5-2009: 9,6-2008: 9,9 2007: 9,1). Igen et fald i effektivitet målt som elev/medarbejderratio. Fordeling af lærernes arbejdstid Figur 1. Fordeling af lærernes arbejdstid 2011/12 (Procentfordeling) Serie undervisningstid Forberedelsestid rettetid deletid apparatopstilling pauser og præambl. eksamen øvrige opgaver Fordelingen af lærernes arbejdstid fremgår af figur 1. Lærernes arbejdstids fordeling afspejler de indgåede overenskomster for gymnasielærere og adskiller sig ikke væsentligt fra andre skolers fordeling. Medarbejdere Aldersprofil for teknisk administrativt personale og ledelse fremgår af tabel

11 Tabel 13. Aldersfordeling blandt det teknisk administrative personale og ledelse pr. 1. august 2011 Alder (år) Antal Det fremgår af tabellen, at der inden for en periode på 5 år vil ske en udskiftning af en stor del af de tekniske og administrative medarbejdere. Det er i den forbindelse vigtigt at forberede et hensigtsmæssigt generationsskifte i god tid, især når det drejer sig om medarbejdere med særlige kompetencer. Aldersprofil for fastansatte lærere Tabel 14. Aldersprofil blandt fastansatte lærere pr. 1. august 2011 Alder/år Antal Andel af fastansatte i % 5,8 22,3 11,7 10,7 5,8 12,6 14,6 13,6 2,9 Selvom aldersfordelingen blandt lærerne er noget skæv med vægt på aldersgruppen årige, er generationsproblemet slet ikke af samme omfang som på skoler, der er bygget i 1970 erne og 1980 erne, eller på skoler med en lang årrække med faldende søgning. På disse skoler vil ofte et helt lærerkollegium skulle udskiftes i løbet af en meget kort årrække. Personaleomsætning blandt fastansatte Ved skoleåret 2010/11 s afslutning er tre fastansatte lærere fratrådt deres stilling på skolen. En er gået på pension og to har fået ansættelse på anden skole. 6 lærere er blevet nyansat pr. august 2011 i faste stillinger. I skoleåret 2011/12 er der ansat 11 årsvikarer. Sygefravær i skoleåret 2010/11 Sygefraværet fremgår af tabel 15. Det gennemsnitlige fravær på 5,7 sygedage pr. medarbejder er lavt sammenlignet med andre dele af den offentlige sektor. Muligvis hænger det sammen med de ansattes høje grad af ansvarlighed for skolen og undervisningen. De få med længerevarende fravær er alene forårsaget af alvorligere sygdomsforløb. Ledelsen er opmærksom på medarbejdere med et middelhøjt sygefravær, der falder spredt. Sygefravær kan inddrages i medarbejdersamtalen og er omfattet af skolens sygdomspolitik. Tabel 15. Sygefravær blandt alle ansatte i skoleåret 2010/11 Antal sygedage Gennemsnit: 0 dage 1-5 dage 6-10 dage dage Antal ansatte (116) dage 3,7 sygedage pr. medarb dage Sygefraværet er i gennemsnit pr. medarbejder faldet fra 5,7 sygedage i 2009/10 til 3,7 dage i 2010/11. Ses bort fra de langtidssyge, er sygefraværet 2,5 sygedage pr. medarbejder. 11

12 Finansielle resultater og nøgletal Tabel 16. Finansielle resultater og nøgletal for perioden 2008 til Årets resultat kr kr kr kr. Fordeling af omkostninger: Undervisning Ledelse & adm. Bygningsdrift 101 % 81% 12 % 8 % 100 % 80 % 12 % 8 % 100% 77 % 12 % 11 % 79 % 12 % 9 % Egenkapital kr kr kr kr. Overskudsgrad 2,3 8, ,5 Likviditetsgrad 111,9 141,1 133,3 151,8 soliditetsgrad 13,1 32,0 30,8 15,9 Alle nøgletal viser, at skolen bygger på en solid egenkapital og en rummelig likviditet. Forskydningen i udgifternes fordeling i 2010 skyldes alene investering i ny- og ombygningen. Med købet af bygningerne pr. 1. januar 2011 og ved beslutning om opførelse af idrætshal forventes en ændring i nøgletal og i udgiftsfordelingen i de kommende år. Grønt regnskab Frederiksborg Gymnasium og HF har siden 2008 opstillet et grønt regnskab for skolen. Resultatet fremgår af tabel 17. Tabel 17. Grønt regnskab ) El MWh 819,21 828, ,8 1129,6 Varme MWh 310,2 314,6 370,5 555,6 Vand m CO2 fra el 522 kg/mwh 427,6 tons 432,5 tons 539,6 tons 589,7 tons CO2 fra varme 135 kg/mwh 41,9 tons 42,5 tons 50,0 tons 75,0 tons CO2 i alt 469,5 tons 475,0 tons 589,5 tons 664,7 tons CO2 pr. elev 460 kg 449 kg 533 kg 581 kg 1) Forskudte regnskabsår fra 1.5 til for el og varme. Bortset fra vandforbruget er der sket en uheldig udvikling i skolens energiforbrug i perioden 2008 til Stigningen i forbruget af varme skyldes dels kolde vintre og dels regulering af varmen til særklassefløjen og idrætssalene. Stigningen i elforbruget skyldes den markante udbygning af skolens it-infrastruktur og elevernes stigende anvendelse af bærbare pc ere, der kobles til skolens strømforsyning. Hertil kommer energiforbruget i den nye bygning, som først vil fremgå af regnskabet for 2012 på grund af det forskudte regnskabsår. Med etablering af solfangere til strøm på den nye bygning holdes elforbruget nede i denne del af skolen. Energiforbruget kunne reduceres ved en række investeringer. Ud fra en økonomisk betragtning er en række af disse besparelser ikke rentable, da tilbagebetalingstiden ligger i intervallet mellem 18 12

13 og 30 år. De mindre investeringer i energibesparelser med kort tilbagebetalingstid indgår i skolens samlede vedligeholdelsesplan. Følgende er gennemført: montering af sparepærer og rumfølere, hvor det har været muligt. montering af spareventiler på alle varmekilder i lokaler montering af tænd/sluk ure på alle ventilationsanlæg. Skolen arbejder bl.a. på et projekt, hvor man over en periode udskifter alle lyskilder med nye LEDpærer. Bestyrelsens kommentar til det samlede ressourceregnskab 2011 Arbejdet i Frederiksborg Gymnasium og HFs bestyrelse i 2011 (og 2012) har fokuseret på de meget lange linier. FGHF har overtaget sine bygninger, vi har igangsat opførelsen af en ny idrætshal og vi har nyformuleret vision og mission for FHGF. Der bliver i disse år investeret massivt i at skabe en solid og bæredygtig platform, så KGHF kan fortsætte sin vækst - både kvalitativt og kvantitativt. Bestyrelsen er glad for at medvirke til at lægge nogle gode, langsigtede linier ud for FGHFs udvikling. FGHF har alle forudsætninger for at blive en markant kraft inden for ungdomsuddannelserne. FGHF er en veldrevet virksomhed. Det fremgår klart af de nøgletal, der er i dette ressourceregnskab. Og det har været en af de bærende forudsætninger for, at bestyrelsen har taget beslutninger om at igangsætte relativt store og langsigtede investeringer. Og samtidigt fundet timingen rigtigt til at nyformulere FGHFs vision og mission. Bestyrelsen vil i 2012/13 igen fokusere på mere taktiske og nære opgaver. Det vil bl.a. ske ved at vælge nye fokuspunkter for sit arbejde med skolens udvikling (jf. p. 4 i ressourceregnskabet), som passer sammen med de nye, overordnede rammer. Vi ser frem til samarbejdet med FGHFs ledelse og med alle FHGFs interessenter om yderligere at styrke FGHF.. Tillykke til alle på FGHF med endnu et godt ressourceregnskab. 13

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2010 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Maj 2011. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2012 t U0u pr. 23.9.2008 April 2013 Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året II. III. IV. Årets resultater Uddannelseskvalitet

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Ressourceregnskab 2013 ((((((( U0u pr..9.2008

Ressourceregnskab 2013 ((((((( U0u pr..9.2008 Frederiksborg Gymnasium og HF Marts 2014 Ressourceregnskab 2013 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året II. III. IV. Årets

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014 1 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2009 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Udkast: 7.5.2010 Maj 2010. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig

Læs mere

Ressourceregnskab 2015

Ressourceregnskab 2015 Frederiksborg Gymnasium og HF Marts 2016 Ressourceregnskab 2015 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) det er ikke alt, der tæller, der tælles og det er ikke alt, der tælles, der tæller,

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2008 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Juni 2009. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission

Læs mere

Ressourceregnskab 2016 ((((((( U0u pr

Ressourceregnskab 2016 ((((((( U0u pr Ressourceregnskab 2016 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) det er ikke alt, der tæller, der tælles og det er ikke alt, der tælles, der tæller, Albert Einstein Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Ressourceregnskab 2014

Ressourceregnskab 2014 Frederiksborg Gymnasium og HF Marts 2015 Ressourceregnskab 2014 ((((((( U0u pr..9.2008 (KPI: Key Performance Indicators) 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

På bestyrelsesmødet den blev der præsenteret en oversigt over skolens talentarbejde og støtte til elever med særlige udfordringer.

På bestyrelsesmødet den blev der præsenteret en oversigt over skolens talentarbejde og støtte til elever med særlige udfordringer. Rapport vedrørende Resultatlønskontrakt 2015/16 for rektor BILAG D Ifølge ministeriets bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium & HF

Frederiksborg Gymnasium & HF Bilag D Strategiplan 2015-17 Frederiksborg Gymnasium & HF Behandlet på bestyrelsesmødet den 2/6 2015 Uddrag til brug på PR-møde d. 9/9 2015, (konfirmeret af bestyrelsen d. 29/9 2015) Grundsynspunkt En

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2009 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Juni 2010. Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2012/13. Rektors rapport

Rektors resultatlønskontrakt for 2012/13. Rektors rapport Strategimålepunkter Rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Rektors rapport 1. Implementering af FGHFs vision og mission Vision: En skole, der udvikler elevernes fulde potentiale og forbereder dem til

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene A Obligatoriske indsatsområder STX: studieparathed: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer Deltagelse i projekt om Velfærdsledelse,

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Ressourceregnskab. Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse

Ressourceregnskab. Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse Ressourceregnskab Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse Formål At styrke informationsgrundlaget for styring af uddannelsernes kvalitet både centralt og decentralt sikre øget åbenhed og gennemsigtighed

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord

Karakterbogen EUC Nord Karakterbogen EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - EUC Nord, Handelsgymnasiet

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring TLF: +45 9892 2433/ FAX: +45 9890 9190 e-mail: adm@hj-gym.dk http: // www.hj-gym.

HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring TLF: +45 9892 2433/ FAX: +45 9890 9190 e-mail: adm@hj-gym.dk http: // www.hj-gym. Sammenskrivning af undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF-kursus Foråret 2011 Generelt I foråret 2011 gennemførte Hjørring Gymnasium og HF-kursus blandt eleverne

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013 Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013 Fraværende: Martin Schwebs Rasmussen Dagsorden: 1. Underskrivelse af referat af mødet den 6. juni 2013 Referatet er forhåndsgodkendt

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 1. Masterclass vægt 10% Det igangværende talentarbejde (Forskerspirer og Talentelever på ATU) suppleres med et tilbud om

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3. Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.14 1. Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Sammenligner man på tværs af hovedområder og institutioner er der betydelige forskelle det afkast en kandidat får af sin uddannelse.

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.5 Fremskrivning af antal ansøgere til og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2017. 1 Generelt I efteråret 2017 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag)

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag) Referat af bestyrelsesmøde d. 9/12 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz 2d, Anna Kærne 2f, Peter Schiødt og

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

6. Personale og organisation

6. Personale og organisation 6. Personale og organisation 6.1 Personaleforbrug Årsværk Tabel 6.1 Danmarks Statistiks personaleforbrug omregnet til årsværk er steget med 5 pct. siden 1994, men har været omtrent uændret fra 1996 til

Læs mere

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015.

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015. Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015. Studieparathed. Basisrammen: Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Rektors beretning til Forældrerepræsentantskabet den 20. april 2016

Rektors beretning til Forældrerepræsentantskabet den 20. april 2016 Rektors beretning til Forældrerepræsentantskabet den 20. april 2016 Kære forældrerepræsentanter i Johannesskolens 37 klasser Jeg vil gerne på Johannesskolens vegne takke jer for jeres indsats for skole-hjemsamarbejdet

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015

Stillings- og personprofil. Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015 Stillings- og personprofil Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015 Opdragsgiver Odense Katedralskole Adresse Jernbanegade 34 5000 Odense C Telefon 66 12 22 40 www.odensekatedralskole.dk Stilling Rektor

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Handleplanen er udarbejdet på baggrund af UMV-undersøgelse gennemført i november 2010 for både stx- og

Læs mere