Det Grønne Miljøudvalgs (GMU) beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Grønne Miljøudvalgs (GMU) beretning 2009-10"

Transkript

1 Det Grønne Miljøudvalgs (GMU) beretning Årets absolut højdepunkt har været Høkerlængen 2 - det renoverede hus, der ikke bare blev CO2-neutral, men som endte med at producere mere energi end det bruger. Men også andre ting - især affald - var på dagsordenen. Her følger et kort resume af året set med GMU's briller og med udgangspunkt i den Handleplan, der blev vedtaget af beboermødet for et år siden. Fra Handleplanen: Energi og Klima Klimaudfordringen blev Klimaudfordringens sidste år. Konkurrensen handlede om hvilket boligområde, der kunne nedsætte udledningen af CO2 mest fra deres el- og varme forbrug. I Hyldespjældet vandt vi jo første år. VA Nord vandt andet år og Herstedøster vandt det tredje i Det var en god konkurence og udfordring, som vi jo startede i Hyldespjældet. Den var med til at fokusere på energiforbruget, CO2-udledningen, klimaforandringerne og hvad vi hver i sær og tilsammen kan gøre ved det i hverdagen. Men de 17 klimaudfordrings boligområder besluttede ikke bare at indstille konkurrencen, de besluttede også at fortsætte samarbejdet med et ændret fokus. Klimaudfordringen handlede om at spare på energien og ad den vej nedsætte CO2-udledningen. Det vil altid være aktuelt, men ikke nok, for vi kan ikke spare os til bæredygtighed! En eller anden mængde energi vil vi altid skulle bruge. Det afgørende er derfor, at den energi kommer fra vedvarende energikilder - og det er det, samarbejdet nu handler om. Spændende perspektiv! Tænk om vi kunne blive uafhængige af olie, kul, gas og A-kraft, og i stedet bruge sol, vind, vand og biomasse. Klimatopmødet. Desværre blev Klimatopmødet i København en fuser. Der kom ikke nogen brugbar aftale ud af det. Men vi gjorde vort, ikke mindst med den fremtidssikrede renovering af Høker 2, men også ved rundvisninger for Topmøde gæster og journalister, anbefaling af den store internationale demonstration under Topmødet, økonomisk støtte på kr til Kulturøkologisk Forenings store Klodemosaik på støjmuren ved jernbanen og ved at invitere præsident Obama - som desværre ikke fik tid til at kigge forbi. Vindmølleandel i Hvidovre vindmøllelaug. Vi har købt en vindmølleandel i den nye kæmpe vindmølle på Avedøre holme. Ganske vist er det ikke helt efter bogen, da det ret beset nok ikke ligefrem er tilladt for boligafdelinger at købe vindmølleandele og derved være en del af løsningen på vores energi- og klimaproblemer. Men at blive

2 ved med at købe almindelig sort kulstrøm, det må vi ikke bare gerne, vi er også tvunget til det! Det kan vi ikke akseptere. Derfor var det vi købte en andel. Udgangen på den sag bliver sandsynligvis, at vi bliver tvunget til at sælge andelen, men i mellemtiden har vi da peget på urimeligheden i, at vi ikke må være en del af løsningen, når vi nu gerne vil, og at lovgivningen skal laves om. Nu må vi se. I sidste ende er lovgivningen nødt til at bøje sig for fornuften. Sluk lyset. Igen i år deltog vi i WWF's verdensomspændende Sluk lyset kampagne, ved at slukke stibelysningen en time den 27. marts og opfordre beboerne til at gøre det samme. Renoveringen af Høkerlængen 2. Og så var der Høker 2. Huset der i samarbejde med Danfoss, Velux, Rockwool, Teknologisk Institut, Kuben, Cenergia, Rubow, kommunen og Bo-Vest blev renoveret efter alle kunstens regler. Der kom solprisme på taget med nyt ovenlys, solfangere, solceller og al teknik, så varmeskabet i entreen kan inddrages til beboeren. Huset blev pakket ind i en ny tyk udvendig isolering, radiatorerne pillet ned, det har fået automatisk ventilationssystem, varmen i udblæsningsluften genindvindes, og en varmepumpe hiver varmen ud af spildevandet i kloakken. Skimmelsvamp er en saga blot, trækproblemer lige så, det har fået meget mere lys og luft og i det hele taget, er der indbygget et hav af små og store forbedringer. Den flotte vindmølle måtte vi desværre pille ned, fordi den ikke kunne levere energi nok. Til gengæld opsatte vi et ekstra solcelleanlæg, så huset nu producerer mere energi (!), end det forbruger. Alt i alt har vi fået skabt det (måske) fedeste hus i byen! Endnu er ikke al teknik kørt ind som det skal, men det er på vej, og vi glæder os til at prøve det rigtigt af i en hel vinter. Perspektivet med Høker 2 er, at bruge erfaringerne til den store renovering af hele bebyggelsen, som hastigt nærmer sig. Hvor meget vi så kan skaffe finansiering til, er endnu et åbent spørgsmål. Det bliver en af de store udfordringer fremadrettet. Men under alle omstændigheder har vi med renoveringen af Høker 2 også leveret vigtige erfaringer til renoveringen generelt i Albertslund, til de medvirkende virksomheders produktudvikling og så har vi også fået udfordret den gængse energistruktur i Danmark - hvem siger, at vi i al fremtid skal have to energisystemer ind i vores huse. Både el og varme? På sigt kan eet måske gøre det? Og det skal baseres på Vedvarende Energi. Hvis selskaberne ikke kan og vil levere den, så kan vi selv lave den! I årets løb har vi haft mange gæster til Høker 2 - og meget tyder på, at det slet ikke er slut endnu.

3 Affald-genbrug Kompostgården blev ikke flyttet. I stedet skal den eksisterende renoveres og skiltningen skal forbedres. Kampagne for bedre affaldssortering. I en måned i forsommeren, gennemførte vi en kampagne for at få forbedret sorteringen i affaldsøerne og gjort opmærksom på, at storskrald skal afleveres på Genbrugsgården til genbrug. Det er vores indtryk at kampagnen blev godt modtaget, og at der generelt ikke var sure miner over at få et "reprimande brev" ind, hvis der var fejl i ens affaldsø. Tværtimod var det tilfredshed med, at fejlsorteringerne blev synliggjort. I øvrigt var vores affaldssortering ganske fornuftig i I hvert fald fik vi over kr tilbage! Ny affaldsplan. Vi ville ajourføre vores affaldsplan og omdele den. Men den blev bl.a. forsinket af, at kommunen også skulle udarbejde en ny affaldsplan - og den måtte vi så afvente, for ikke at skrive noget forkert i vores. Til kommunens affaldsplan indleverede vi i øvrigt også et høringssvar, men alt det er nu ved at være faldet på plads - og derfor kommer vores nye affaldsplan/vejledning snart ud. Hjemmekompostering. Hjemmekompostering er et af GMU's hjertebørn. Det organiske materiale er levende liv. Det skal ikke destrueres i forbrændingsanlæg, men ind i naturens og livets kredsløb. I årets løb har vi aftalt med driften, at alle nyindflyttere får en kompostbeholder, og vi har sat det i system, med en fast kompostperson i GMU, som er Patrick, man kan kontakte, hvis man har brug for hjælp. Vi håber, det hjælper, for selvfølgelig skal de livsvigtige næringsstoffer ikke ødelægges. Udarbejde en Klunser Hvidbog. Vi har brug for en manual med tommelfingerregler til de frivillige klunsere på Genbrugsgården. Den er i skrivende stund ikke færdig, men vi arbejder på den i dialog med klunserne. Affaldsindsamlingsdag. Den blev ikke nogen succes i år. Kun to (begge fra GMU) mødte op og fik fjernet affald oven for lammene og kælkebakken. Meningen var, at det skulle være i samarbejde med UAU og Galgebakken. Men det kiksede. Så hvis den dag skal overleve, skal den lige sættes på flere beboeres lystavler. Ideen er jo god - men ideen er ikke nok i sig selv.

4 Andet fra Handleplanen: Vedligeholde vores 2 mosaikker. Af og til kommer der graffiti i tunnellerne med mosaikker. Det har vi løbende overmalet. Få fornyet vores Grøn Bolig diplom. Arbejdet pågår. Afholde nytårs-fyrværkeri-kluns den I år indsamlede friske unge mennesker 70 poser med fyrværkeri. Og stor TAK for det. Dejligt med et Hyldespjæld, der hurtigt er rent igen efter festlighederne nytårsnat. Så vidt mulig nå vores målsætninger 2010, der blev defineret for over år siden. Vi har erkendt, at det ikke nytter noget at opstille langsigtede mål 15 år ud i fremtiden. De første 10 år forholder man sig ikke seriøst til dem, og de sidste 5 er man frustreret, hvis man ikke kan nå dem. Den fejl skal vi derfor ikke gøre en gang til. Derfor foreslår vi også fremover, at vi holder os til femårige mål, suppleret med årlige handleplaner. Alligevel har vi fra GMU forsøgt at komme så meget i mål som muligt med de mål, som en gang i halvfemserne blev opstillet for vores forbrug i Vi kender naturligvis ikke de endelige tal for 2010 endnu (bortset fra biler), men flere af dem når vi ikke. Vand når vi ikke, men ligger allerede under det niveau, som kommunen har defineret som bæredygtigt, så det er flot som det er. El ligger vi 10 % over målet. Der skal ske et mindre mirakel, hvis vi skal nå det. Varme har vi stort set nået. Det er kun en lille brøkdel, der skiller os fra målet. Det bliver spændende at se. Biler kender vi. Målet var 109 og vi har 133 så det nåede vi ikke. Affald til forbrænding der er vi blevet overrasket af opsvinget siden 90 erne. Så det når vi slet ikke. Affald til deponi kan vi sagtens nå. Mængderne er dog så små, at der ikke skal meget til at ødelægge vores mål om 7,2 kilo pr. person om året. Der ud over har vi suspenderet vores mål for CO 2 -udledning, da det i høj grad afhænger af, hvor meget vinden blæser og vindmøllerne derfor producerer - og det har vi alligevel ikke stor indflydelse på.

5 Men se i øvrigt Grønt regnskab 2009 efter denne beretning. Udvikle nye målsætninger for 5-året GMU foreslår, at vi i stedet for faste procentvise reduktioner af vores vand-, varme- og elforbrug, skal have som målsætning, at vi altid skal ligge i den lave forbrugsende i sammenligning med de andre boligafdelinger i Albertslund - konkret vil det sige, at vi hvert år skal ligge i den bedste ende i kommunens grønne regnskaber. Informere på og i hvert nummer af Hyldeposten. Det er blevet gjort Andet som ikke var med i Handleplanen. - Rutscherør. Galgebakken troede fejlagtigt, at vores rutscherør lå på deres område. Derfor tillod de sig at skære det op og fjerne det, da de mente, det var farligt at lege med. De har nu erkendt, at de begik en fejl og indvilliget i at erstatte det. Det nye rør er indkøbt og vil blive etableret efter de nugældende legepladskrav. - Rensning af de urin-sorterende-toiletter. I Gilde- og Tømmerstræde har vi installeret 10 urinsorterende toiletter, der sender urinen ud i 5 jordtanke, hvorfra Landbohøjskolen henter den næringsrige urin til markforsøg. Da urinrørene i toiletterne er tynde, har de tendens til at kalke til. Derfor har vi besluttet, at de skal renses hver 3. år og det var altså i Biler. Årets natlige biltælling viste, at vi har i alt 8 færre biler (3 personbiler og 5 firmabiler) end sidste år og dermed, at der også er mindre pres på P-pladserne. Det er meget glædeligt begge dele! Alligevel arbejder vi dog med at få en permanent opmaling af P-pladserne, så vi ikke spilder P-pladser på skæve parkeringer. - Brande i affaldsøer. Der har været flere påsatte brande i containere og affaldsbøtter. Det skal vi til livs! Det er både irriterende, dyrt, arbejdskrævende og så ikke mindst farligt med brande midt i bebyggelsen. De senere måneder har der dog ikke været noget, så forhåbentlig har det været en grov-grov, dum og farlig drengestreg, som vedkommende nu er vokset fra. - Glasfraktion overtaget af kommunen. På genbrugsgården har kommunen overtaget glasafhentningen. Tidligere skulle klunserne eftersortere glasset for urenheder, men det slipper de for nu, hvor kommunen afleverer det til et anlæg, der kan klare urenhederne.

6 - Papir og glas på P-pladser? Vi er inde i overvejelser om at flytte papir og glasfraktionerne ud i øer på P-pladserne. I givet fald nedlægges fraktionskasserne ved hver enkelt husstand. De er i forvejen i temmelig dårlig stand, så de skal snart skiftes under alle omstændigheder, (hvis man selv vil gøre det, kan man allerede nu få et nyt stativ). Men hele den diskussion skal vi have på et beboermøde. - Hvad vil du lave i Hyldespjældet? Det var et af de spørgsmål, der blev rejst på Visionsdagen i nov. 09. GMU lovede efterfølgende at kontakte RUC og KU for at søge efter studerende, der kunne tænke sig at lave en undersøgelse om det. - Uddeling af kommunens Lille grønne regnskab. GMU husstandsomdelte i år kommunens Lille grønne regnskab. Det tilbød vi kommunen, fordi vi så samtidig kunne omdele vores egen seddel, der supplerede regnskabet. Men bort set fra det tror vi, at det Lille grønne regnskab har overlevet sig selv. - Åbent hus september. Som led i BL s kampagne deltog Hyldespjældet sammen med 250 andre boligområder i Åbent Hus-arrangementet. GMU viste bl.a. rundt i bebyggelsen. - Pilelauget. Lauget hænger lidt med bladene. Der er ikke rigtig nogen i Hyldespjældet, der for tiden interesserer sig for pileflet. Men det kommer sikkert igen og ind til da, så har vi en aftale med en gruppe af pile-interesserede albertslundere, at de kan passe pilene og høste af dem. - Sparepærer i cafeen. I cafeen har vi dæmpbar belysning over bordene. Desværre er det vanskeligt at få sparepærer, der kan dæmpes. Vi har forsøgt, men ind til videre er det ikke lykkedes at finde nogen, vi kunne bruge. - Brugergruppen. Povl er Hyldespjældets repræsentant i Brugergruppen. Brugergruppen er et miljørepræsentantskab i kommunen, som arbejder med vand, varme og affald, inden sagerne kommer til politisk behandling. Brugergruppen har således en ganske betydelig indflydelse på kommunens miljøpolitik. I Brugergruppen er Povl også valgt til Arbejdsgruppen, der er en slags bestyrelse og i Grønt Råd. Hvem sidder i GMU for tiden? Det gør Helene Eskildsen, Patrick Wilson og Povl Markussen, der alle er valgt af beboermødet. Endvidere har Afdelingsbestyrelsen udpeget Sif Enevold som medlem af GMU. Og så repræsenterer Patrick GMU i UAU (Ude Areal Udvalget). Alle 3 beboermødevalgte - Helene, Patrick og Povl genopstiller. Med venlig hilsen GMU

7

Bestyrelsens beretning for perioden okt. 2008 - jan. 2010

Bestyrelsens beretning for perioden okt. 2008 - jan. 2010 Bestyrelsens beretning for perioden okt. 2008 - jan. 2010 Et begivnehdesrigt år er omme for foreningen. Et år der frem mod Klimatopmødet i december helt og aldelse blev domineret af Klodemosaikken, med

Læs mere

Dagsorden. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Dagsorden. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Dagsorden Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Brugergruppen Formand Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling!

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Lokalt miljøarbejde en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Marts 2012 Netværket for Lokale Agenda 21 Centre Lokalt miljøarbejde Indledning en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! I Danmark

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Indholdsfortegnelse: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til møde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Side 6 Nyt fra Driften Side 9 Ølsmagning i Hyldecaféen

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

December 2010. Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret. - efterfulgt af foreningsinformationer.

December 2010. Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret. - efterfulgt af foreningsinformationer. December 2010 Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret - efterfulgt af foreningsinformationer. KILDEN 1 ENERGIGRUPPEN. Energigruppen, som blev etableret efter sidste generalforsamling

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter.

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter. Helårsbolig Egen landejendom 3B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) - notér Deltaget i møder om solenergi, hvor energikonsulent Charlie har deltaget Solceller Solceller ZERObyg

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev September 2013

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev September 2013 NYT FRA FORMANDEN Beboervenlige budgetter Som et led i BO-VESTs strategi, hvor beboerne og den gode service er i fokus, lanceres nu det beboervenlige budget. Formålet med det beboervenlige budget er først

Læs mere

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013 Løvvangen Nr. 11 oktober 2013 Nyt om renoveringen Invitation til indvielsen af kvarterets hus Se bagsiden Renoveringsprojektet ruller fremad Renoveringsarbejdet har bidt sig fast i Løvvangen. Og selv om

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere