Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret"

Transkript

1 Grønne regnskaber 2001/2002 1

2 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling Esbjerg. Miljøledelsesprojektet er nu under gennemførelse. Kontakt til naboer Der har været to klager over lugtgener. Klagerne er foretaget af samme person på vegne af en mindre gruppe naboer. Første klage var henvendt til amtet, mens klagen anden gang skete ved direkte henvendelse til slagteriet. I begge tilfælde blev der fra slagteriets side skriftligt opfordret til at etablere en nabogruppe, ligesom der blev lagt op til at holde nabo-møder, hvor der ville være mulighed for at få et indblik i slagteriets drift. Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Væsentlige ændringer i løbet af regnskabsåret Fedtsmelteriet er nedlagt med virkning fra 1. marts Der er foretaget udskiftning af forskellige ventilationsanlæg og slagteriets sigteanlæg for spildevand er blevet moderniseret. Der er desuden installeret slagterobotter til oplukning af svin. Herved er der fjernet en del af de tungest arbejdsprocesser på slagtegangen. Der er herudover ikke sket væsentlige produktionsændringer på virksomheden i løbet af regnskabsåret. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Der er ikke i løbet af regnskabsåret forekommet driftsuheld, der har medført forøget forurening. Generelle oplysninger Regnskabsår Oktober 2001 til september 2002 Navn og adresse Danish Crown Esbjerg, Gammelby Ringvej 1, Esbjerg. E&S registreringsnr. DIV CVR-nummer P-nummer Godkendelsesmyndighed Ribe Amt, Sorsigvej 35, 6760 Ribe. Spildevandsmyndighed Esbjerg Kommune, Frodesgade 30, 6701 Esbjerg. Miljøgodkendelse Dateret 17/ Der foreligger mindre ændringer til godkendelsen, dateret den 27/5 1991, 20/ og 30/ Spildevandstilladelse Dateret den 8/ Tilladelesen er under revision Listepunkt. F1a: Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe på mere end 50 tons pr. dag. Slagteriets hovedproduktion. Slagtning af ca. 1,2 millioner svin årligt. Til afdelingen er knyttet skærestuer, tarmrenseri og fedtsmelteri. Antal ansatte 631 personer. Hertil kommer et antal statsansatte veterinærfolk. Nøgletal Esbjerg 01/02 00/01 El 9,6 KWh/svin 9,9 KWh/svin Varme 12,7 KWh/svin 14,6 KWh/svin Vand 222 liter/svin 223 liter/svin 14

3 Esbjerg afdelingen Målsætninger og handlingsplaner Afvigelser i forhold til sidste års regnskab Målsætning Planlagte handlinger Mål der ønskes nået Energi Optimering af affaldshåndtering Undersøge det eksterne støjniveau. Kortlægning af samtlige affaldsfraktioner Møde med affaldstransportøren med henblik på at få rådgivning om den mest hensigtsmæssige affaldshåndtering Udarbejdelse af plan for håndtering af diverse affaldsfraktioner Etablering af affaldsplads på virksomheden. Kortlægning af alle betydende støjkilder. Det er målet at opnå en affaldshåndtering der er såvel økonomisk som miljømæssigt optimalt. Relevante støjkilder skal dæmpes, så det sikres at støjgrænserne overholdes. Mængden af genvunden energi er faldet, Det skyldes at varmepumpen er taget ud af drift. Nyt genindvindingsanlæg tages i brug i januar Rengøringsmidler Det registrerede forbrug af rengøringsmidler er faldet. Dette kan skyldes at forbruget sættes lig med indkøbt mængde og man har så brugt af et overskydende lager. Affald: Den afhændede mængde af pap/papir til genanvendelse er faldet. Det skyldes at man har ændret affaldshåndteringen og i den forbindelse har valgt, at samle større mængder af pap på lager, inden det afleveres til genbrug. Faldet er således ikke reel. Nedbringelse af lugtgener i omgivelserne Kortlægning af alle betydende diffuse lugtkilder Relevante lugtkilder skal begrænses. Spildevand: Der er sket et fald i udledningen af fosfor. Det kan skyldes at indhold af fosfor i svinefoderet er reduceret og dermed vil være lavere i den gødning der ender i spildevandet. Udtalelse fra tilsynsmyndigheden. Et udkast til dette grønne regnskab har været forelagt tilsynsmyndigheden til udtalelse. Tilsynsmyndighedens udtalelse er vedlagt som bilag nr. 4. Bernt Jensen Fabrikschef 15

4 Esbjergs miljøpræstation Regnskabsåret 2001/2002 i forhold til 2000/2001 Input 01/02 00/01 Råvarer Svin: stk stk. Kød/andre afd.: 43 tons 642 tons Energi El: MWh MWh Naturgas: m m3 Fjernvarme: MWh MWh Genv. energi: 227 MWh 455 MWh Hjælpestoffer Vand: m m3 Reng.midler (1): 94 tons 116 tons Ammoniak kg - Tøris: 535 tons 545 tons Flydende kuldioxid (2): 227 tons 221 tons Output Færdigvarer Svinekød: tons tons Konserves: 0 tons 0 tons Spiseblod: tons tons Ikke spiselige biprodukter (3): tons tons Affald Til biogasanlæg: tons tons Gødning til landbrugsjord: 518 tons 518 tons Papir til genanv.: 37 tons 47 tons Andet til genanv. 55 tons 54 Til sortering 54 tons - Aff. til forbr. 158 tons 164 Til losseplads:: 13 tons 76 tons Farligt affald Bio. lab..affald (4): 0 kg 0 kg Kem. lab.affald: 0 kg 0 kg Andet: 0 kg 0 kg Lysstofrør: 0 kg 0 kg Spildolie l l Udslip til luft fra virksomhedens energi-produktion CO2: tons tons* SO2: 0 tons 0 tons * NOx: 7 tons 7,5 tons* Udledning til kloak COD (5): 343 tons 327 tons Total kvælstof: 39,5 tons 37 tons Total fosfor: 1 ton 1,7 tons Spildevand: m m3 Noter (1): Sum af rengørings- og desinfektionsmidler. (2): Anvendes til bedøvelse af svin før slagtning. (3) Ikke spiselige biprodukter er f.eks. ben, svinebørster og blod. Anvendes bl.a. til kød- og benmel. (4) Affaldet består primært af dyrkningssubstrater, der anvendes til kontrol af f.eks. salmonella-bakterier. (5): COD (kemisk ilt forbrug) er et udtryk for spildevandets indhold af organisk stof, der kan nedbrydes kemisk. COD er altså ikke et stof i sig selv. Tallene for udledning via spildevand angiver mængden der udledes fra forrenseanlægget. Hertil komme en ikke opgjort mængde stof der udledes via sanitært spildevand. Mængden af sanitært spildevand er indeholdt i den angivne spildevandsmængde. * I disse tal er indregnet det udslip til luften, der stammede fra virksomhedens elog fjernvarmeforbrug. Vandforbrug Elforbrug Varmeforbrug Udledning til kloak 16

5

6

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. GRØNT REGNSKAB 2005 / 2006 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2005/2006 (1. maj 2005 30. april 2006) er det tredje grønne regnskab for iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.juli 2002 om visse

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg 2002 Indledning 3 4 4 Det grønne regnskab Danmarks største olieraffinaderi Lovmæssig virksomhedspræsentation Ledelsens redegørelse 6 7 7 8 9 Politik og holdninger

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere