Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup"

Transkript

1 Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius, Socialdemokraterne. Værsgo. Camilla Fabricius (S): Den her sag er central for Aarhus by, den er central for Socialdemokraterne. For Gellerup og Toveshøj er en stærk og prioriteret del af Aarhus, og en del af byen, som vi som samlet kommune værdsætter og sætter pris på. Det her kommende byggeri, det får nu en konkretisering af, hvordan vi markerer os i forhold til et spændende byggeri. Det kommer til både at rumme arbejdspladser og foreningsliv, og det kommer til at åbne sig for byen. Både i form af selve byggeriet, men også i den form vi vælger at organisere os med, når vi bygger byggeriet. Det er rigtig vigtigt, at vi prioriterer det her byggeri, og at det bliver tydeligt for hele Aarhus, at vi er i gang med en rigtig succesfuld helhedsplan. Tak for det. Så er det Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Ja tak. I Aarhus har vi rigtig mange tomme kontorbygninger i øjeblikket, rigtig mange kvadratmeter som der ikke er sat nye aktiviteter på. Vi har et rigtig spændende hus, Dokken, som vi indvies nu her den 20. juni. Sidst at vi spurgte ind var der udlejer otte kvadratmeter af de i alt kvadratmeter. Vi er selvfølgelig i Venstre bekymret for, at skatteborgerne kommer til at sidde med en regning. Og isoleret set for det projekt, kunne vi godt - til den udvalgsbehandling at Venstre ønsker under det her punkt - også få en status på situationen. Tusindvis af kvadratmeter står tomme som sagt. Er det godt købmandskab? Venstre har nævnt, at vi må prøve at stoppe op og se på, hvad gør vi bedst muligt. Godt købmandskab det er jo, at når man ønsker at flytte ind i noget, så sætter man sine ting til salg. Og når man så får solgt, ja så er man parat til at komme videre. Det er ikke den praksis, vi i alle tilfælde gør i Aarhus Kommune, og det er vi jo selvfølgelig lidt bekymrede for, for der er jo altså som sagt kun borgerne til at betale for den her ekstra regning. I forhold til den konkrete indstilling her i aften, der kan Venstre godt støtte indstillingen omkring udflytningen af i alt cirka 950 arbejdspladser. Det vi godt til udvalgsbehandlingen ønsker at behandle også, det er, hvordan er det i forhold til de øvrige planlagte kvadratmeter frem mod 2017? En fuldstændig redegørelse for de bygninger, vi står over for. Herunder de 100 arbejdspladser, der er tiltænkt i Rosenhøj. Hvordan er det lige, at det står i forhold til det? Kunne vi gøre det anderledes? Og i hvert fald opfordrer vi til i Venstre, at vi har det fulde overblik, inden vi kaster os ud i nye projekter. Tak for det. Så er det Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Peter Hegner Bonfils (EL): Jamen der er jo tale om et vigtigt element i helhedsplanen, også et element, vi jo i hvert fald isoleret set, synes er glimrende. 950 arbejdspladser er nævnt, og selve substansen med at skabe et hus, der er åbner sig mod omgivelserne og kvarteret, tegner jo rigtig godt. Det der er vores opmærksomhedspunkt eller

2 bekymring, det går, kan man sige også, på det økonomiske i det. Altså, vi er jo selvfølgelig tilfredse med, at man er gået fra en temmelig ren OPP-model, som var en dyr fornøjelse for Kommunen, og det er jo sådan set det, vi gerne vil undgå. Så vidt vi kan se og læse ud af indstillingen og vi skal gerne indrømme, vi synes ikke det er den mest letlæste indstilling så ser det her bedre ud. Men kort sagt, hvad er risikoen for Kommunen og hvad er de visse afvigelser, der er fra vores økonomiske politik? Det vil vi gerne se lidt nærmere på i udvalgsbehandlingen. Så er det Rabih Azad-Ahmad, Det Radikale Venstre. Rabih Azad-Ahmad (R): I Det Radikale Venstre har vi været med i helhedsplanen og arbejdet med helhedsplanen helt fra starten af, og det har været rigtig spændende også at følge den udvikling, der har været helt fra starten af, i forhold til at ændre en social udsat bydel til en attraktiv bydel. Der ligger mange elementer i at få løftet Gellerup og Toveshøj til også at blive en større aktiv i at være en del af hele Aarhus by. I det der ligger der jo dels det, at området jo skal åbne sig i forhold til resten af byen. Der ligger selvfølgelig også det, at der skal være en bygade. Der ligger også det, at der skal være flere arbejdspladser, kommunale arbejdspladser i Gellerup og Toveshøj, netop også for at have den mangfoldighed, der skal være i den bydel. Og derfor mener vi, at det her det er et meget spændende skridt for at komme det nærmere. Det bliver også et byggeri, som er et af de største i hele den her bydel. Det vil være rigtig spændende og det vil også ændre karakteren af den by og ikke mindst også den placering, den også kommer til at have mellem Basar Vest og City Vest i den her, tæt på den her bygade, som kommer til at være. Så for os i Det Radikale Venstre er vi rigtig glade for, at nu ser vi også, hvordan realiseringen af helhedsplanen jo også kommer endnu tættere på. Og vi bakker op omkring indstillingen. Tak for det. Så er det Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti. Knud N. Mathiesen (DF): Ja tak. Af principielle grunde da kan Dansk Folkeparti ikke stemme for indstillingen, da vi har været imod helhedsplanen. Og som nu kan jeg se i indstillingen, at der også er kommet ekstra omkostninger til. Jeg mener ikke, at det har været planlagt, at politiet de skulle være i den bygning. Og som Venstres ordfører, Gert Bjerregaard, var inde på, så har vi jo masser af tomme kontorlokaler, og det bekymrer selvfølgelig også os i Dansk Folkeparti. Blandt andet nævner vi Dokken, hvor der kun er udlejet en halv snes kvadratmeter. Og huslejen, uanset om det er lejet ud eller ej, så skal den nu engang betales. Og derfor kan vi ikke stemme for indstillingen. Og en anden ting det er, jeg har tidligere i byrådssalen spurgt om, hvordan med de 950 medarbejdere, er man nu helt sikker på, at de vil flytte til Gellerup? Har man vished om det? Det er jo trods alt mange mennesker, der som jeg hører det i hvert fald er der flere og flere, der siger, at der ønsker man ikke at flytte ud. Så det kunne jeg godt tænke mig at få et svar på her i aften. Tak.

3 Tak for det. Så er det Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Allerførst kan man måske sige, det er jo ikke kommunale arbejdspladser, der skal flyttes til Ringkøbing eller noget, det er trods alt kun i Gellerup. Og jeg tror, de fleste godt kan magte den rejsetid, det vil tage at komme til og fra Gellerup, uanset hvor de er bosat i Kommunen, eller om de er bosat i én af nabokommunerne. Og så kan jeg jo heller ikke lade være med at grine lidt af, at Dansk Folkeparti de principielt er imod at lave nye administrationsbygninger. Altså, det synes jeg er et specielt princip. Eller også er princippet måske bare, at der ikke må være vækst i et område, hvor vi har en masse udsatte borgere. Det synes jeg, er et endnu mere specielt princip. Det der nu får mig til at tage ordet ellers, det er sådan set mere en utryghed i forhold til indstillingen generelt. Jeg synes, Peter Bonfils sagde det meget mildt, når han sagde, at det var en ikke særlig læsevenlig indstilling. Jeg synes, det er en ufattelig svær indstilling at forstå, og særligt i forhold til de alle de økonomiske aspekter, der er knyttet til den. For jeg kan få en nervøsitet i forhold til, hvad totaløkonomien er i forhold til at lave sådan et offentligt-privat samarbejde, som der er beskrevet her. Skal man læse indstillingen sådan, at Aarhus Kommune i 20 år i træk skal betale 20 millioner kroner i husleje, for så derefter kunne købe byggeriet til halv pris? Hvis det er det, så er det jo stadigvæk 150 millioner kroner ekstra, selvfølgelig under forskellige renteforudsætninger, som man lægger ind, som vi kommer til at betale i merpris ved at skulle lave et offentligt-privat samarbejde. Er det virkelig det vi vil? Jeg er helt med på, at vi har en interesse i at få skabt også et område, hvor der er andet end administrative arbejdspladser, men som jeg læser den her indstilling, så er den ufattelig dårlig for Kommunen set ud fra et totaløkonomisk synspunkt. Og det er sådan set den ene anke, jeg har. Den anden er, at når man så isoleret set kigger væk fra det, at finansieringen er problematisk, så kan man spørge sig selv, om det virkelig kan være rigtig, at Kommunen skal bygge administrationsarbejdspladser til kroner i kvadratmeteren? Altså nu lavede jeg bare selv en hurtig google-søgning, og jeg har ikke noget sammenligningsgrundlag som sådan i Aarhus Kommune, men det er altså ikke det, man bygger for alle mulige andre steder, når man bygger administrationsbygninger. Der er mange steder, hvor man kan nøjes med kvadratmeterpriser nede på kroner. Der er andre steder, hvor det måske er eller Der er jo ikke nogen steder, hvor man kan komme op på de her , jeg tror faktisk det er , hvis jeg skal være helt ærlig, så skal vi selvfølgelig lægge udgifterne til parkeringspladserne oveni. Så jeg synes den her sag fortjener en rigtig grundig gennemgang i Teknisk Udvalg, for at få styr på, hvad det egentligt er de her økonomiske forudsætninger, de er. Når alt det her med økonomien så er sagt, så vil jeg sige, at vi er meget, meget positive over for at lave administrationsbygningen i Gellerup. Vi tror på, at det at gøre Gellerup til et område, der ikke er monofunktionelt, altså hvor man kun har boliger, men til et område hvor der er arbejdspladser, hvor er det liv og det dynamik, som arbejdspladser skaber, at der kommer til at være steder, eller restaurationer eller lignende, hvor man kan spendere en del af dagen, det er også med til at løfte et byområde. Så vi er utrolig positive over for projektet som sådan, men den model man har valgt at slå an på, har vi altså en ret stor skepsis i forhold til. Så vi vil meget gerne have sagen behandlet i Teknisk Udvalg.

4 Godt, tak for det. Så er det Steen Stavnsbo, Det Konservative Folkeparti. Steen Stavnsbo (K): Tak. Jamen uagtet, at vi ikke længere er del af forligskredsen bag helhedsplanen, så bakker vi op om det her OPS-projekt i naturlig forlængelse af de tidligere vedtagne beslutninger i byrådet. Og vi kan umiddelbart godt forstå baggrunden for den valgte finansieringsmodel, uagtet at vi selvfølgelig også helst havde set en mere ren privat finansieringskilde. Men vi vil også gerne have indstillingen en tur i Teknisk Udvalg, og det er jo blandt andet med forslag om, at vægtningen for tildelingskriterierne ændres sådan, at der er ligevægt mellem kvalitet og pris. I stedet for nu hvor kvalitet er vægtet med en faktor 1,4 over pris. Og det er jo i øvrigt også i forlængelse af de kommentarer, der allerede har været omkring bekymringer omkring økonomien og prisen for byggeriet. Så vi ser frem til en behandling i Teknisk Udvalg. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Der er ingen grund til at gentage de bekymringer, som de andre partier har givet indtryk på vi deler dem. Vi synes også, det er en stor beslutning. 600 millioner er rigtig mange penge, og vi er også bekymrede for den udvikling det har for selve likviditeten i Aarhus Kommune. Det synes vi faktisk ikke er særlig godt beskrevet i det her forslag, andet at man forventer, at det vil kunne løses. Men jeg synes, nu er det 600 millioner her, og så var det 400 millioner på amtssygehuset, det er som vi har en negativ udvikling for vores likviditet på ret kort tid. Så nu ved jeg sagen skal behandles i Teknisk Udvalg, men kan vi enten blive inviteret med fra Økonomisk Udvalg, eller få en orientering i Økonomiudvalget? Fordi det er jo en lidt anden tilgang omkring hele den overordnede økonomi for Aarhus Kommune omkring likviditeten på det her projekt, som vi også er interesseret i at få undersøgt. Så er det rådmand Kristian Würtz, Socialdemokraterne. Kristian Würtz (S): Ja, tak for det. Jeg skal beklage, jeg sådan står og taler med ryggen af de fleste af de tilstedeværende til mødet. Det er lidt ubehageligt, men sådan er det, der er begrænset albuerum i lokalerne. Jeg synes, det er rigtig vigtig at være opmærksom på, det vi skal bygge i Gellerup, at det sådan set ikke bare er et kontorhus, der skal rumme et bestemt antal kommunale medarbejdere. Gellerup-byggeriet, det er en ambition om at løfte visionen i helhedsplanen, om at være en rigtig vigtig hjørnesten i skabelsen af en attraktiv bydel. Det skal være et hus, som er i live om ikke døgnet rundt så i hvert fald langt ud over den normale arbejdstid. Det skal være et hus, som er åbent for bydelen. Så skal det også være et hus, som er båret af en bæredygtighedsambition, selvfølgelig ren miljømæssigt og energimæssigt, men også socialt. Så det er altså alt andet end et hus, som skal bygges ud fra den samme logik, som man skal drive købmandsbutikken nede på hjørnet. Det betyder ikke, at man ikke skal agere økonomisk fornuftigt, men det betyder, at man skal have et perspektiv, som rækker ud over matrikelgrænsen. Når vi som by skal agere som ejendoms ejer, og når vi skal agere i forhold til vores ejendomsportefølje, så skal vi også bedrive byledelse, og det er det vi skal gøre i Gellerup. Vi skal være med til at forvandle en

5 bydel. Det har vi sådan set haft meget godt held med før at være med til, synes jeg. Vi har været med til at bygge administrationsejendomme bag ved Aarhus H, dengang det var en baggård i byen, og nu er det i den grad et område, hvor der sker en masse. Frederiks Plads er lige nu et, det er mestendels et hul i jorden, men der er i den grad gang i den. Og pludselig begynder markedet at kigge glubsk på området ved Spanien, som et sted der er rigtig, rigtig spændende. Og det samme er jeg stensikker på, at vi kan gøre i Gellerup ved at vise lederskab og påtage os at flytte ud med så mange kommunale ansatte, jamen så skaber vi også, hvad hedder det - det giver troværdighed, når vi samtidig siger til private aktører i markedet, at der kommer til at ske noget i Gellerup, som I kan være en del af. Det bliver meget nemmere at få nummer to og tre og fire til at komme, når vi møder så stærkt op som de første. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Jeg ved ikke, om der på et tidspunkt er lavet meningsmålinger om det blandt medarbejderne i de kommunale enheder, som skal derud, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at i Teknik og Miljø er der stor begejstring til udsigten til at få samlet rigtig mange af funktionerne under samme tag. I dag bor Teknik og Miljø alle mulige steder i byen, og jeg tør slet ikke tænke på, hvad det er for et tab af synergi, der ligger i, at de mennesker, der kunne have godt af at arbejde sammen og mødes, at de nu automatiske kommer til at mødes rigtig mange gange uformelt. Så jeg synes, det er godt, at Venstre har opgivet at bremse projektet, det ville være en skam, at et så strategisk projekt det skulle standse. Så jeg synes, det er en god ide, at vi får en udvalgsbehandling. Der er ingen tvivl om, at det er et kolossalt, kompliceret hus. Vi har ikke før bygget så stort et hus i en konstruktion, der minder om den her, så lad os endelig få en nøje granskning af det i forbindelse med en udvalgsbehandling. Så er det Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Kristian Würtz afslutter med at sige i sin ordførertale, at det at Venstre ikke vil bremse projektet, og vi har jo været en del af helhedsplanen, indtil for kort tid siden hvor Venstre grundet omstændighederne omkring en stormoske trak sig fra helhedsplanen. Vi ønsker jo at tage hver enkel sag, der kan være med til at fremme integrationen, fremme at Gellerup bliver en del af Aarhus. Og det vil vi handle på fra sag til sag, men vi har ikke længere en forpligtigelse i forhold til helheden omkring Gellerup. Til udvalgsbehandlingen der vil vi gerne også have en status på, hvor langt er vi i forhold til den stormoske, er man ved at skrive under på den aftale omkring grunden? Det vil vi godt have indsigt i, når vi behandler sagen. Det er jo sådan, at så stort et byggeri, der skal samle så mange mennesker, helt sikkert vil være til gavn på den lange bane. Vi tror, at med lidt mere rettidigt omhu, så kunne man have skillet sig af med nogle af de her lokaler, man nu kommer til at stå tomme med, i hvor lang tid? Det vil vi gerne have drøftet i udvalg. Og så er jeg jo glad for, at Jan Ravn Christensen fra SF tager den del op omkring finansieringen. Og det er jo ikke så tit man får lov til at rose SF for at tage ansvar omkring økonomi, men det skal der kvitteres for i dag. Jeg tror, de fleste, der har indsigt i byggeri af den her størrelse, undrede sig dengang, at vi så tallet omkring de enogtyvehundrede meteren. Der er byggerier, at der også er i en god kvalitet, lavet op til 30 procent billigere. Og derfor er det en meget relevant diskussion, og det er jo i sidste ende skatteborgerne, der skal betale det ekstra, det vil koste.

6 Tak for det. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Det er mere til, at når sagen nu kommer i udvalg, kunne vi godt tænke os at få belyst, hvad er det for nogle kontakter, der har været? Der står jo i indstillingen, at det har været svært, der har været meget lille interesse for privatfinansiering på det her projekt. Og en af grundtankerne ved helhedsplanen var jo netop, at der skulle privatfinansiering til derude, der skulle være private entreprenører, der skulle komme ind og blive en del af derude. Så derfor kunne vi godt tænke os at dykke lidt mere ned i den. Hvilke forhandlinger har der været med private entreprenører eller interessenter på det her område? Og hvad er deres bevæggrunde for at sige nej til det her tilbud og til det som Kommunen nu ønsker? For det synes vi faktisk er relevant for den videre færd i, hvordan vi kan udvikle området derude. Om det er noget vi kan forvente, at private stadigvæk fremadrettet også vender tommelfingrene ned til det her, eller hvornår kan vi måske forvente, at de vil være interesserede i at bidrage? Jeg er fuldt med på, at det kan godt være, at man skal være firstmover, men der jo også planer om fra Aarhus Kommunes side, at man også ønsker, at vi skal være secondmover og flytte endnu flere ting derud. Og derfor synes jeg, det er interessant at finde ud, jamen hvad er bevæggrunden til, at de private ikke ønsker at være en del af det på nuværende tidspunkt? Camilla Fabricius, Socialdemokraterne. Camilla Fabricius (S): Jamen det er ikke fordi, jeg skal gøre det så langt. Jeg synes bare, at netop her hvor vi har flyttet vores møde ud af rådhuset, synes jeg, at jeg gerne vil kvitterer for, at der er så utrolig bred opbakning til et hus i en meget central bydel, som er et grønt byggeri, hvor vi tør at gøre noget på rigtig mange fronter. Vi samler Teknik og miljø, vi skaber en grøn bygning, vi skaber virkelig et centralt mødepunkt i forhold til, hvordan vi ønsker vores bydel skal fungere. Så det vil jeg gerne kvittere for, og så glæder jeg mig til, at vi får en behandling af den i Teknisk Udvalg, og de spørgsmål der ellers er stillet her, at vi får drøftet dem rigtig godt igennem, og Liberal Alliance selvfølgelig nok får svar på sine spørgsmål. Og skulle det være, at man har lyst til at være med, så kan man lige henvende sig til udvalgsformanden. Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Peter Hegner Bonfils (EL): Det var lige for at klargøre vores position. Altså, vores bekymringer går sådan set ikke så meget på, at man satser på et byggeri af høj kvalitet, det er sådan mere den specifikke finansieringsmodel. Når Liberal Alliance nu lægger op til at diskutere privates involvering i forhold til Gellerup og området ude i Vestbyen, jamen så synes jeg da, det ville være fint med en lille orientering omkring nogle af de ting, man alligevel kan læse i avisen. Altså der er jo kroner og øre beløb på vej ud i det område af en størrelsesorden, der får selv de her beløb til at blegne. Så helt uinteresseret er de private vist ikke alligevel i Gellerup og det kan jeg sådan set godt forstå, jeg kan godt lide det område.

7 Godt. Sagen er sendt til behandling i Teknisk Udvalg, og der er tilkendegivet at skulle man have både tid, lyst og lejlighed, så er der mulighed for at deltage, selvom man ikke har siddet i udvalget. Bare en enkelt bemærkning til det omkring finansieringen, altså typisk er det sådan, at det er meget vanskeligt for private penge at konkurrere med de muligheder Aarhus Kommune har for at finansiere den her type af byggerier, fordi vi alt andet lige kan låne pengene billigere i kommunekredit end man kan hos private. Altså i øjeblikket tror jeg, at vi kan låne til omkring 1 procent eller det er måske steget en lille smule her på det sidste, men det er meget, meget lave renter, vi låner for for tiden. Og det kan være lidt vanskeligt at konkurrere med for private, og det kan være en del af baggrunden. Men det kan man kigge videre på i forbindelse med udvalgsbehandlingen. Sag nummer 1 er sendt til behandling i Teknisk Udvalg.

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej

Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej Og vi går videre til de næste to sager 3 og 4, henholdsvis Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde

Læs mere

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi til sag nummer 7, hjemtagelse

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Sag 6: Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Sag 6: Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Sag 6: Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren:

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN 3 Hvad tænker jeg på om morgenen? A. Første tanke er, at jeg gerne vil spille. B. Jeg vågner stille og roligt og tænker ikke på spil. C. Jeg tænker på, hvad jeg skal

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Referat: kvartalsmøde tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 16.30-20.30 i Foreningernes Hus. Aftens teamaet er Moskeprojektet

Referat: kvartalsmøde tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 16.30-20.30 i Foreningernes Hus. Aftens teamaet er Moskeprojektet Referat: kvartalsmøde tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 16.30-20.30 i Foreningernes Hus. Aftens teamaet er Moskeprojektet Tilsted: både frivillige og medarbejdere har præsenteret sig, hvor der i alt var 46 personer

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Resultater fra projekt. Organisering af kommunale bygherre- og ejendoms- forvaltningsopgaver

Resultater fra projekt. Organisering af kommunale bygherre- og ejendoms- forvaltningsopgaver Resultater fra projekt Organisering af kommunale bygherre- og ejendoms- forvaltningsopgaver Den kommunale bygherres relationer Ejer (beslutningstager) Fagudvalg Forvaltning Direktørområde Omverdenen Investor

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

21. møde. Torsdag den 1. december 2011 (D) 1. Formanden: Mødet er åbnet. Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00. Dagsorden

21. møde. Torsdag den 1. december 2011 (D) 1. Formanden: Mødet er åbnet. Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00. Dagsorden Torsdag den 1. december 2011 (D) 1 Kl. 10:00 21. møde Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 40: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven.

Læs mere

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere:

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere: Penge til partierne Ugebrevet A4 har gennemgået regnskaberne for partierne fra valgårene 2005, 2007 og 2011. Gennemgangen viser blandt andet: Private bidrag: De private bidrag er vokset markant fra 49,7

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere