Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup"

Transkript

1 Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius, Socialdemokraterne. Værsgo. Camilla Fabricius (S): Den her sag er central for Aarhus by, den er central for Socialdemokraterne. For Gellerup og Toveshøj er en stærk og prioriteret del af Aarhus, og en del af byen, som vi som samlet kommune værdsætter og sætter pris på. Det her kommende byggeri, det får nu en konkretisering af, hvordan vi markerer os i forhold til et spændende byggeri. Det kommer til både at rumme arbejdspladser og foreningsliv, og det kommer til at åbne sig for byen. Både i form af selve byggeriet, men også i den form vi vælger at organisere os med, når vi bygger byggeriet. Det er rigtig vigtigt, at vi prioriterer det her byggeri, og at det bliver tydeligt for hele Aarhus, at vi er i gang med en rigtig succesfuld helhedsplan. Tak for det. Så er det Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Ja tak. I Aarhus har vi rigtig mange tomme kontorbygninger i øjeblikket, rigtig mange kvadratmeter som der ikke er sat nye aktiviteter på. Vi har et rigtig spændende hus, Dokken, som vi indvies nu her den 20. juni. Sidst at vi spurgte ind var der udlejer otte kvadratmeter af de i alt kvadratmeter. Vi er selvfølgelig i Venstre bekymret for, at skatteborgerne kommer til at sidde med en regning. Og isoleret set for det projekt, kunne vi godt - til den udvalgsbehandling at Venstre ønsker under det her punkt - også få en status på situationen. Tusindvis af kvadratmeter står tomme som sagt. Er det godt købmandskab? Venstre har nævnt, at vi må prøve at stoppe op og se på, hvad gør vi bedst muligt. Godt købmandskab det er jo, at når man ønsker at flytte ind i noget, så sætter man sine ting til salg. Og når man så får solgt, ja så er man parat til at komme videre. Det er ikke den praksis, vi i alle tilfælde gør i Aarhus Kommune, og det er vi jo selvfølgelig lidt bekymrede for, for der er jo altså som sagt kun borgerne til at betale for den her ekstra regning. I forhold til den konkrete indstilling her i aften, der kan Venstre godt støtte indstillingen omkring udflytningen af i alt cirka 950 arbejdspladser. Det vi godt til udvalgsbehandlingen ønsker at behandle også, det er, hvordan er det i forhold til de øvrige planlagte kvadratmeter frem mod 2017? En fuldstændig redegørelse for de bygninger, vi står over for. Herunder de 100 arbejdspladser, der er tiltænkt i Rosenhøj. Hvordan er det lige, at det står i forhold til det? Kunne vi gøre det anderledes? Og i hvert fald opfordrer vi til i Venstre, at vi har det fulde overblik, inden vi kaster os ud i nye projekter. Tak for det. Så er det Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Peter Hegner Bonfils (EL): Jamen der er jo tale om et vigtigt element i helhedsplanen, også et element, vi jo i hvert fald isoleret set, synes er glimrende. 950 arbejdspladser er nævnt, og selve substansen med at skabe et hus, der er åbner sig mod omgivelserne og kvarteret, tegner jo rigtig godt. Det der er vores opmærksomhedspunkt eller

2 bekymring, det går, kan man sige også, på det økonomiske i det. Altså, vi er jo selvfølgelig tilfredse med, at man er gået fra en temmelig ren OPP-model, som var en dyr fornøjelse for Kommunen, og det er jo sådan set det, vi gerne vil undgå. Så vidt vi kan se og læse ud af indstillingen og vi skal gerne indrømme, vi synes ikke det er den mest letlæste indstilling så ser det her bedre ud. Men kort sagt, hvad er risikoen for Kommunen og hvad er de visse afvigelser, der er fra vores økonomiske politik? Det vil vi gerne se lidt nærmere på i udvalgsbehandlingen. Så er det Rabih Azad-Ahmad, Det Radikale Venstre. Rabih Azad-Ahmad (R): I Det Radikale Venstre har vi været med i helhedsplanen og arbejdet med helhedsplanen helt fra starten af, og det har været rigtig spændende også at følge den udvikling, der har været helt fra starten af, i forhold til at ændre en social udsat bydel til en attraktiv bydel. Der ligger mange elementer i at få løftet Gellerup og Toveshøj til også at blive en større aktiv i at være en del af hele Aarhus by. I det der ligger der jo dels det, at området jo skal åbne sig i forhold til resten af byen. Der ligger selvfølgelig også det, at der skal være en bygade. Der ligger også det, at der skal være flere arbejdspladser, kommunale arbejdspladser i Gellerup og Toveshøj, netop også for at have den mangfoldighed, der skal være i den bydel. Og derfor mener vi, at det her det er et meget spændende skridt for at komme det nærmere. Det bliver også et byggeri, som er et af de største i hele den her bydel. Det vil være rigtig spændende og det vil også ændre karakteren af den by og ikke mindst også den placering, den også kommer til at have mellem Basar Vest og City Vest i den her, tæt på den her bygade, som kommer til at være. Så for os i Det Radikale Venstre er vi rigtig glade for, at nu ser vi også, hvordan realiseringen af helhedsplanen jo også kommer endnu tættere på. Og vi bakker op omkring indstillingen. Tak for det. Så er det Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti. Knud N. Mathiesen (DF): Ja tak. Af principielle grunde da kan Dansk Folkeparti ikke stemme for indstillingen, da vi har været imod helhedsplanen. Og som nu kan jeg se i indstillingen, at der også er kommet ekstra omkostninger til. Jeg mener ikke, at det har været planlagt, at politiet de skulle være i den bygning. Og som Venstres ordfører, Gert Bjerregaard, var inde på, så har vi jo masser af tomme kontorlokaler, og det bekymrer selvfølgelig også os i Dansk Folkeparti. Blandt andet nævner vi Dokken, hvor der kun er udlejet en halv snes kvadratmeter. Og huslejen, uanset om det er lejet ud eller ej, så skal den nu engang betales. Og derfor kan vi ikke stemme for indstillingen. Og en anden ting det er, jeg har tidligere i byrådssalen spurgt om, hvordan med de 950 medarbejdere, er man nu helt sikker på, at de vil flytte til Gellerup? Har man vished om det? Det er jo trods alt mange mennesker, der som jeg hører det i hvert fald er der flere og flere, der siger, at der ønsker man ikke at flytte ud. Så det kunne jeg godt tænke mig at få et svar på her i aften. Tak.

3 Tak for det. Så er det Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Allerførst kan man måske sige, det er jo ikke kommunale arbejdspladser, der skal flyttes til Ringkøbing eller noget, det er trods alt kun i Gellerup. Og jeg tror, de fleste godt kan magte den rejsetid, det vil tage at komme til og fra Gellerup, uanset hvor de er bosat i Kommunen, eller om de er bosat i én af nabokommunerne. Og så kan jeg jo heller ikke lade være med at grine lidt af, at Dansk Folkeparti de principielt er imod at lave nye administrationsbygninger. Altså, det synes jeg er et specielt princip. Eller også er princippet måske bare, at der ikke må være vækst i et område, hvor vi har en masse udsatte borgere. Det synes jeg, er et endnu mere specielt princip. Det der nu får mig til at tage ordet ellers, det er sådan set mere en utryghed i forhold til indstillingen generelt. Jeg synes, Peter Bonfils sagde det meget mildt, når han sagde, at det var en ikke særlig læsevenlig indstilling. Jeg synes, det er en ufattelig svær indstilling at forstå, og særligt i forhold til de alle de økonomiske aspekter, der er knyttet til den. For jeg kan få en nervøsitet i forhold til, hvad totaløkonomien er i forhold til at lave sådan et offentligt-privat samarbejde, som der er beskrevet her. Skal man læse indstillingen sådan, at Aarhus Kommune i 20 år i træk skal betale 20 millioner kroner i husleje, for så derefter kunne købe byggeriet til halv pris? Hvis det er det, så er det jo stadigvæk 150 millioner kroner ekstra, selvfølgelig under forskellige renteforudsætninger, som man lægger ind, som vi kommer til at betale i merpris ved at skulle lave et offentligt-privat samarbejde. Er det virkelig det vi vil? Jeg er helt med på, at vi har en interesse i at få skabt også et område, hvor der er andet end administrative arbejdspladser, men som jeg læser den her indstilling, så er den ufattelig dårlig for Kommunen set ud fra et totaløkonomisk synspunkt. Og det er sådan set den ene anke, jeg har. Den anden er, at når man så isoleret set kigger væk fra det, at finansieringen er problematisk, så kan man spørge sig selv, om det virkelig kan være rigtig, at Kommunen skal bygge administrationsarbejdspladser til kroner i kvadratmeteren? Altså nu lavede jeg bare selv en hurtig google-søgning, og jeg har ikke noget sammenligningsgrundlag som sådan i Aarhus Kommune, men det er altså ikke det, man bygger for alle mulige andre steder, når man bygger administrationsbygninger. Der er mange steder, hvor man kan nøjes med kvadratmeterpriser nede på kroner. Der er andre steder, hvor det måske er eller Der er jo ikke nogen steder, hvor man kan komme op på de her , jeg tror faktisk det er , hvis jeg skal være helt ærlig, så skal vi selvfølgelig lægge udgifterne til parkeringspladserne oveni. Så jeg synes den her sag fortjener en rigtig grundig gennemgang i Teknisk Udvalg, for at få styr på, hvad det egentligt er de her økonomiske forudsætninger, de er. Når alt det her med økonomien så er sagt, så vil jeg sige, at vi er meget, meget positive over for at lave administrationsbygningen i Gellerup. Vi tror på, at det at gøre Gellerup til et område, der ikke er monofunktionelt, altså hvor man kun har boliger, men til et område hvor der er arbejdspladser, hvor er det liv og det dynamik, som arbejdspladser skaber, at der kommer til at være steder, eller restaurationer eller lignende, hvor man kan spendere en del af dagen, det er også med til at løfte et byområde. Så vi er utrolig positive over for projektet som sådan, men den model man har valgt at slå an på, har vi altså en ret stor skepsis i forhold til. Så vi vil meget gerne have sagen behandlet i Teknisk Udvalg.

4 Godt, tak for det. Så er det Steen Stavnsbo, Det Konservative Folkeparti. Steen Stavnsbo (K): Tak. Jamen uagtet, at vi ikke længere er del af forligskredsen bag helhedsplanen, så bakker vi op om det her OPS-projekt i naturlig forlængelse af de tidligere vedtagne beslutninger i byrådet. Og vi kan umiddelbart godt forstå baggrunden for den valgte finansieringsmodel, uagtet at vi selvfølgelig også helst havde set en mere ren privat finansieringskilde. Men vi vil også gerne have indstillingen en tur i Teknisk Udvalg, og det er jo blandt andet med forslag om, at vægtningen for tildelingskriterierne ændres sådan, at der er ligevægt mellem kvalitet og pris. I stedet for nu hvor kvalitet er vægtet med en faktor 1,4 over pris. Og det er jo i øvrigt også i forlængelse af de kommentarer, der allerede har været omkring bekymringer omkring økonomien og prisen for byggeriet. Så vi ser frem til en behandling i Teknisk Udvalg. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Der er ingen grund til at gentage de bekymringer, som de andre partier har givet indtryk på vi deler dem. Vi synes også, det er en stor beslutning. 600 millioner er rigtig mange penge, og vi er også bekymrede for den udvikling det har for selve likviditeten i Aarhus Kommune. Det synes vi faktisk ikke er særlig godt beskrevet i det her forslag, andet at man forventer, at det vil kunne løses. Men jeg synes, nu er det 600 millioner her, og så var det 400 millioner på amtssygehuset, det er som vi har en negativ udvikling for vores likviditet på ret kort tid. Så nu ved jeg sagen skal behandles i Teknisk Udvalg, men kan vi enten blive inviteret med fra Økonomisk Udvalg, eller få en orientering i Økonomiudvalget? Fordi det er jo en lidt anden tilgang omkring hele den overordnede økonomi for Aarhus Kommune omkring likviditeten på det her projekt, som vi også er interesseret i at få undersøgt. Så er det rådmand Kristian Würtz, Socialdemokraterne. Kristian Würtz (S): Ja, tak for det. Jeg skal beklage, jeg sådan står og taler med ryggen af de fleste af de tilstedeværende til mødet. Det er lidt ubehageligt, men sådan er det, der er begrænset albuerum i lokalerne. Jeg synes, det er rigtig vigtig at være opmærksom på, det vi skal bygge i Gellerup, at det sådan set ikke bare er et kontorhus, der skal rumme et bestemt antal kommunale medarbejdere. Gellerup-byggeriet, det er en ambition om at løfte visionen i helhedsplanen, om at være en rigtig vigtig hjørnesten i skabelsen af en attraktiv bydel. Det skal være et hus, som er i live om ikke døgnet rundt så i hvert fald langt ud over den normale arbejdstid. Det skal være et hus, som er åbent for bydelen. Så skal det også være et hus, som er båret af en bæredygtighedsambition, selvfølgelig ren miljømæssigt og energimæssigt, men også socialt. Så det er altså alt andet end et hus, som skal bygges ud fra den samme logik, som man skal drive købmandsbutikken nede på hjørnet. Det betyder ikke, at man ikke skal agere økonomisk fornuftigt, men det betyder, at man skal have et perspektiv, som rækker ud over matrikelgrænsen. Når vi som by skal agere som ejendoms ejer, og når vi skal agere i forhold til vores ejendomsportefølje, så skal vi også bedrive byledelse, og det er det vi skal gøre i Gellerup. Vi skal være med til at forvandle en

5 bydel. Det har vi sådan set haft meget godt held med før at være med til, synes jeg. Vi har været med til at bygge administrationsejendomme bag ved Aarhus H, dengang det var en baggård i byen, og nu er det i den grad et område, hvor der sker en masse. Frederiks Plads er lige nu et, det er mestendels et hul i jorden, men der er i den grad gang i den. Og pludselig begynder markedet at kigge glubsk på området ved Spanien, som et sted der er rigtig, rigtig spændende. Og det samme er jeg stensikker på, at vi kan gøre i Gellerup ved at vise lederskab og påtage os at flytte ud med så mange kommunale ansatte, jamen så skaber vi også, hvad hedder det - det giver troværdighed, når vi samtidig siger til private aktører i markedet, at der kommer til at ske noget i Gellerup, som I kan være en del af. Det bliver meget nemmere at få nummer to og tre og fire til at komme, når vi møder så stærkt op som de første. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Jeg ved ikke, om der på et tidspunkt er lavet meningsmålinger om det blandt medarbejderne i de kommunale enheder, som skal derud, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at i Teknik og Miljø er der stor begejstring til udsigten til at få samlet rigtig mange af funktionerne under samme tag. I dag bor Teknik og Miljø alle mulige steder i byen, og jeg tør slet ikke tænke på, hvad det er for et tab af synergi, der ligger i, at de mennesker, der kunne have godt af at arbejde sammen og mødes, at de nu automatiske kommer til at mødes rigtig mange gange uformelt. Så jeg synes, det er godt, at Venstre har opgivet at bremse projektet, det ville være en skam, at et så strategisk projekt det skulle standse. Så jeg synes, det er en god ide, at vi får en udvalgsbehandling. Der er ingen tvivl om, at det er et kolossalt, kompliceret hus. Vi har ikke før bygget så stort et hus i en konstruktion, der minder om den her, så lad os endelig få en nøje granskning af det i forbindelse med en udvalgsbehandling. Så er det Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Kristian Würtz afslutter med at sige i sin ordførertale, at det at Venstre ikke vil bremse projektet, og vi har jo været en del af helhedsplanen, indtil for kort tid siden hvor Venstre grundet omstændighederne omkring en stormoske trak sig fra helhedsplanen. Vi ønsker jo at tage hver enkel sag, der kan være med til at fremme integrationen, fremme at Gellerup bliver en del af Aarhus. Og det vil vi handle på fra sag til sag, men vi har ikke længere en forpligtigelse i forhold til helheden omkring Gellerup. Til udvalgsbehandlingen der vil vi gerne også have en status på, hvor langt er vi i forhold til den stormoske, er man ved at skrive under på den aftale omkring grunden? Det vil vi godt have indsigt i, når vi behandler sagen. Det er jo sådan, at så stort et byggeri, der skal samle så mange mennesker, helt sikkert vil være til gavn på den lange bane. Vi tror, at med lidt mere rettidigt omhu, så kunne man have skillet sig af med nogle af de her lokaler, man nu kommer til at stå tomme med, i hvor lang tid? Det vil vi gerne have drøftet i udvalg. Og så er jeg jo glad for, at Jan Ravn Christensen fra SF tager den del op omkring finansieringen. Og det er jo ikke så tit man får lov til at rose SF for at tage ansvar omkring økonomi, men det skal der kvitteres for i dag. Jeg tror, de fleste, der har indsigt i byggeri af den her størrelse, undrede sig dengang, at vi så tallet omkring de enogtyvehundrede meteren. Der er byggerier, at der også er i en god kvalitet, lavet op til 30 procent billigere. Og derfor er det en meget relevant diskussion, og det er jo i sidste ende skatteborgerne, der skal betale det ekstra, det vil koste.

6 Tak for det. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Det er mere til, at når sagen nu kommer i udvalg, kunne vi godt tænke os at få belyst, hvad er det for nogle kontakter, der har været? Der står jo i indstillingen, at det har været svært, der har været meget lille interesse for privatfinansiering på det her projekt. Og en af grundtankerne ved helhedsplanen var jo netop, at der skulle privatfinansiering til derude, der skulle være private entreprenører, der skulle komme ind og blive en del af derude. Så derfor kunne vi godt tænke os at dykke lidt mere ned i den. Hvilke forhandlinger har der været med private entreprenører eller interessenter på det her område? Og hvad er deres bevæggrunde for at sige nej til det her tilbud og til det som Kommunen nu ønsker? For det synes vi faktisk er relevant for den videre færd i, hvordan vi kan udvikle området derude. Om det er noget vi kan forvente, at private stadigvæk fremadrettet også vender tommelfingrene ned til det her, eller hvornår kan vi måske forvente, at de vil være interesserede i at bidrage? Jeg er fuldt med på, at det kan godt være, at man skal være firstmover, men der jo også planer om fra Aarhus Kommunes side, at man også ønsker, at vi skal være secondmover og flytte endnu flere ting derud. Og derfor synes jeg, det er interessant at finde ud, jamen hvad er bevæggrunden til, at de private ikke ønsker at være en del af det på nuværende tidspunkt? Camilla Fabricius, Socialdemokraterne. Camilla Fabricius (S): Jamen det er ikke fordi, jeg skal gøre det så langt. Jeg synes bare, at netop her hvor vi har flyttet vores møde ud af rådhuset, synes jeg, at jeg gerne vil kvitterer for, at der er så utrolig bred opbakning til et hus i en meget central bydel, som er et grønt byggeri, hvor vi tør at gøre noget på rigtig mange fronter. Vi samler Teknik og miljø, vi skaber en grøn bygning, vi skaber virkelig et centralt mødepunkt i forhold til, hvordan vi ønsker vores bydel skal fungere. Så det vil jeg gerne kvittere for, og så glæder jeg mig til, at vi får en behandling af den i Teknisk Udvalg, og de spørgsmål der ellers er stillet her, at vi får drøftet dem rigtig godt igennem, og Liberal Alliance selvfølgelig nok får svar på sine spørgsmål. Og skulle det være, at man har lyst til at være med, så kan man lige henvende sig til udvalgsformanden. Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Peter Hegner Bonfils (EL): Det var lige for at klargøre vores position. Altså, vores bekymringer går sådan set ikke så meget på, at man satser på et byggeri af høj kvalitet, det er sådan mere den specifikke finansieringsmodel. Når Liberal Alliance nu lægger op til at diskutere privates involvering i forhold til Gellerup og området ude i Vestbyen, jamen så synes jeg da, det ville være fint med en lille orientering omkring nogle af de ting, man alligevel kan læse i avisen. Altså der er jo kroner og øre beløb på vej ud i det område af en størrelsesorden, der får selv de her beløb til at blegne. Så helt uinteresseret er de private vist ikke alligevel i Gellerup og det kan jeg sådan set godt forstå, jeg kan godt lide det område.

7 Godt. Sagen er sendt til behandling i Teknisk Udvalg, og der er tilkendegivet at skulle man have både tid, lyst og lejlighed, så er der mulighed for at deltage, selvom man ikke har siddet i udvalget. Bare en enkelt bemærkning til det omkring finansieringen, altså typisk er det sådan, at det er meget vanskeligt for private penge at konkurrere med de muligheder Aarhus Kommune har for at finansiere den her type af byggerier, fordi vi alt andet lige kan låne pengene billigere i kommunekredit end man kan hos private. Altså i øjeblikket tror jeg, at vi kan låne til omkring 1 procent eller det er måske steget en lille smule her på det sidste, men det er meget, meget lave renter, vi låner for for tiden. Og det kan være lidt vanskeligt at konkurrere med for private, og det kan være en del af baggrunden. Men det kan man kigge videre på i forbindelse med udvalgsbehandlingen. Sag nummer 1 er sendt til behandling i Teknisk Udvalg.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi til sag nummer 7, hjemtagelse

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Hans Halvorsen (S): Må jeg have lov at byde velkommen. Velkommen til et åbent økonomiudvalgsmøde i Aarhus Kommune her på rådhuset. Mit navn er Hans Halvorsen, jeg er

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

Formanden : Mødet er åbnet.

Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. marts 2012 (D) 1 Kl. 09:00 55. møde Fredag den 2. marts 2012 kl. 9.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 43: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 47. møde Torsdag den 9. februar 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 81. møde Torsdag den 10. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38: Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik.

Læs mere

2 Onsdag den 15. januar 2014 (FM )

2 Onsdag den 15. januar 2014 (FM ) Onsdag den 15. januar 2014 (D) 1 39. møde Onsdag den 15. januar 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). (Se nedenfor). 2) Eventuelt: 1. behandling af

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere