Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20"

Transkript

1 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 1 BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED 1 BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw Totalleverandør af energiløsninger BRUGSANVISNING TIL MODEL BioLine MED 1 MAKSIMALEFFEKT PÅ 20 kw

2 Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse med din nye BIOLINE træpilleunit, anbefaler vi, at du læser denne instruktion før opstart af anlægget. Effekten af din træpillebrænder er beregnet ud fra den maximale mængde træpiller som kan indfyres og forbrændes i brænderkoppen i løbet af 1 time, (Beregningen er baseret på almindelige træpiller, - som repræsenterer et gennemsnit af vores brændselsspecifikation). VIGTIGT! Den grønne beskyttelseskappe over brænderen og låget på styreboksen må ikke afmonteres uden at strømmen til anlægget er afbrudt på vægafbryderen. Garantien er ikke gældende ved fejlagtig eller forkert tilslutning, forkert installation eller mangelfuld vedligeholdelse. Montering og opstilling af anlæg skal ske efter gældende regler i Bygningsreglement og i henhold til Arbejdstilsynets forskrifter for indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg (tidl. publikation nr. 42/1980), stærkstrømsreglementet, samt i henhold til Brandteknisk vejledning nr. 32. Følg nøje instruktionsbogens anvisninger, og overhold nøje anbefalingerne vedrørende vedligehold og service.

3 OVERSIGT OVER BRÆNDEREN INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER BETJENINGSPANELET SIDE 4 SIDE 5 INDHOLDS- Indholdsfortegnelse FUNKTIONSBESKRIVELSE STYRESYSTEM/BETJENING SIKKERHED SIKKERHEDSKONTROL/ALARM FEJLFINDING VEDLIGEHOLDELSE GODE RÅD OM BRÆNDSELSPILLER INSTALLATION TILKOBLINGSTABEL GARANTI OG REKLAMATION DRIFTSJOURNAL SIDE 6 SIDE 8 SIDE 14 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 19 SIDE 20 SIDE 22 SIDE 24 SIDE 25 3

4 OVERSIGT OVER BRÆNDER Brænderkop 2 Rotationsarm 3 Krone 4 Primærring 5 Sætskruer i brænderkop 6 Primærluftrør 7 Sekundærluftrør 8 Varmlufttænding 9 Flammekontrol 10 Forbrændingsblæser 12 Internt brændselskammer 13 Motor 14 Niveauføler (modtager), sort 15 Niveauføler (sender), hvid 16 Multistik 17 Snegl 18 Tilbagebrændingstermostat 19 Mikroafbryder 20 Snaplås 21 Fæste for rotationsarm 11 Pilleføder 4

5 OVERSIGT OVER BETJENINGSPANEL Styrepanel Start 2 Stop 3 Display 4 Manøvreknapper til displayhåndtering 5 Indgang til driftstermostatkabel 6 Indgang til overkogningstermostat 7 Ledig indgang 8 Ind-/udgang til multikabel til brænderen 9 Indgang til spænding 230/240 volt AC 10 Udgang til ekstern snegl 11 Dæksel til klemrække 5

6 FUNKTIONSBESKRIVELSE PILLEOPVARMNING Pilleopvarmning med EcoTecs pillebrænder har store ligheder med olieopvarmning. En pillebrænder kræver ikke ret meget mere vedligeholdelse end en oliebrænder. Vi anbefaler vedligeholdelsesarbejder som f.eks. afsodning af kedlen. Træpillebrænderen EcoTec leveres som standard med automatisk tænd/sluk, men kan altid tændes manuelt. FULDAUTOMATISK Brænderen med tilhørende tilførselssystem er under drift fuldt automatiseret og styres via egen termostat Ved hjælp af et forudindstillet iltindhold med primær- og sekundærluft sker der en fuldstændig forbrænding på en omkostningseffektiv og miljøvenlig måde. Brænderen kan indstilles til brændsel med varierende energiindhold. Se brændselsspecifikation, side 19 Brænderens styreenhed er forprogrammeret og som udgangspunkt indstillet til at arbejde inden for et angivet effektområde. Installatøren kan tilpasse effektområdet til det pågældende anlæg. Installatøren eller operatøren kan kompensere brændselstilførslen i forhold til energiværdien i det aktuelle brændsel for at optimere forbrændingen i kedlen. Overførsel af pillerne til brænderen fra det eksterne brændselslager sker helt automatisk gennem et tilførselssystem, der er tilpasset og styres via brænderens styreenhed. 6

7 PILLE- LAGER TILFØRSELSSYSTEMET Tilførselssystemet bygger på sikkerhedsprincippet med at bryde brændselsgennemstrømningen gennem frit fald (i slangen) mellem den eksterne snegl og brænderen. BEMÆRK! ECOTEC-BRÆNDEREN MÅ IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILFØRSELSSYSTEMER END ECOTECS ORIGINALE TILFØRSELSSYSTEMER BEMÆRK! Sluk ikke for hovedafbryderen, før arbejdet skal udføres. Nedenstående vedligeholdelsesarbejder og kontrol skal udføres i forbindelse med, at du tømmer asken, så du får en sikker og fejlfri drift, eller mindst én gang om måneden, inden du har erhvervet dig den nødvendige erfaring vedrørende frekvensen af vedligeholdelsen. FUNKTIONSBESKRIVELSE TØMNING AF ASKE Al forbrænding af faststofbrændsel, også selvom den foregår i automatiseret form med pillebrænderen fra EcoTec, kræver vedligeholdelse. Størstedelen af vedligeholdelsen vedrører brændslet og dets kvalitet, hvilket belyses af nedenstående sammenligning. Gode piller indeholder ikke mere end 0,5 % aske, hvilket betyder, at asken kun behøver at tømmes med 3-4 ugers mellemrum afhængigt af kedeltypen. Hvis du derimod anvender piller med 2 % aske, skal asken tømmes mindst én gang om ugen under de samme forudsætninger. Sluk brænderen med knappen STOP, og vent til brænderen er kølet ned og standset. Vent i yderligere 30 min., så brænderen kan nå at køle ned. 7 Som ekstraudstyr fås en askeopsamler i plast, som kan kobles til en almindelig støvsuger. Fås også i blik med indbygget støvsuger BEMÆRK! VÆR ALTID FORSIGTIG MED ASKE, DAGLØDER KAN BRÆNDE I LANG TID

8 Styresystem STYRESYSTEM/BETJENING Brænderens funktion styres og overvåges af det medfølgende styresystem. På de følgende sider i instruktionsbogen beskrives de justeringsmuligheder, der er tilgængelige for brugeren. Kontakt din forhandler, hvis du føler dig usikker på, hvordan styresystemet skal anvendes, eller hvis du savner en indstillingsmulighed. BEMÆRK! Når styresystemet startes, kobles processordelen altid fra i ca: 180 sek. Hvis du vil tilsidesætte nedtællingen, kan du trykke på STOP. Parameterændringer i styresystemet foretages ved hjælp af det indbyggede menusystem. Knap Beskrivelse Anvendes til at starte brænderen. Anvendes til at stoppe brænderen. Anvendes til at gå opad i en menu og til at ændre en parameter til en højere værdi. Fjerner informationstekster, f.eks. alarm. Anvendes til at gå nedad i en menu og til at ændre en parameter til en lavere værdi. Anvendes til valg af undermenu, valg af parameter og bekræftelse af en ændret værdi Anvendes til at gå tilbage til en tidligere menu. Ved ændring af parameterværdien anvendes den til at gå tilbage uden at ændre værdien. 8

9 I menuerne anvendes markøren til at markere, hvilken kommando der kan ændres. Hvis en parameter kan ændres, skifter markøren fra til Hvis du vil bekræfte en indtastet/ændret værdi, skal du trykke på Hvis du vil gå tilbage eller fortryde dit valg, skal du trykke på Styresystemet kan befinde sig i en af følgende indstillinger: Start, Drift, Pause eller Stoppet. Når effektreguleringen er aktiveret, står der DRIFT på øverste linje i displayet. Hvis der er et fast effektniveau, står der DRIFT MAN. Menustruktur STYRESYSTEM/BETJENING Tilstand: Drift 85 % M u Temperatur 60,0 C Akt. tilførsel XX % Driftstid int. XXX t Service 1 XXX t Service 2 XXX t Indstilling Temperaturmenu u Driftstemp. 75 C Driftsmenu u Driftstemp. 75 C Tilførselsjust. 0 % Indstillingsmenu uforsyne brænder Nej Drift Pause Ekstern tilfør. Føler Vedligeholdelse af fyr Nej Service t Nulstil par. Nej Pausemenu u Gangtid 0,0 s Stoptid 20 m Efterløb 30 s Ekstern tilfør. u Gangtid ekst. 30 s Start ekstern Nej Manuel tid 1 m Føler u Flammekontrol ref. 30 Flammekontrol er xxx Niveauføler ref. 78 Niveauføler er xxx 9

10 STYRESYSTEM/BETJENING Menuforklaringer Her indikeres det, hvilken temperatur systemet måler. Pil til højre u fører til indstilling af driftstemperatur. Viser, hvor mange timer brænderens interne motor har været i gang. Tilstand: Drift utemperatur 60,0 C Akt. tilførsel xx % Driftstid xxxxx t Service 1 xx t Service 2 xx t Indstilling Indikerer tilstand. Stoppet = Brænderen er standset Start = Brænderen er ved at starte Drift = Brænderen er i gang Pause = Brænderen er midlertidigt på standby Brænderen kan også afgive en alarm. F.eks.: ALARM: Tændingsfejl = Brænderen kunne ikke starte Se afsnittet "Alarmindikering" for at få oplysninger om øvrige alarmer. Viser, hvor stor en del af den maksimale brændselstilførsel, der anvendes. Driftstimer (intern motor) tilbage til Service 1. Kan indstilles af kunde og forhandler Driftstimer (intern motor) tilbage til Service 2. Kan kun indstilles af forhandleren. Pil til højre u fører til indstillingsmenuen. Skift til Ja for at forsyne brænderen manuelt. Anvendes f.eks. ved nulstilling, efter at den eksterne tilførsel er tom. Stop med STOP-knappen. Gå videre til driftsmenuen Gå videre til pausemenuen Når vedligeholdelse af fyret aktiveres, indstilles tilførselstiden under pausemenuen til 30 s. Det betyder, at gløderne i brænderen ikke slukkes, hvilket medfører, at brænderen starter uden et tændelement. Indstillingsmenu uforsyne brænder Nej Drift Pause Ekstern tilf. Føler Vedligeholdelse af fyr Nej Service t Nulstil par. Nej Nulstiller alle parametre til dem, som forhandleren har indstillet. 10 Gå videre til menuen for den eksterne snegl Gå videre til følermenuen Indstilling af, hvor mange timer Service 1 skal regne ned fra. Hvis værdien sættes til 0 deaktiveres funktionen. Service 2 kan kun indstilles af forhandleren.

11 Temperaturmenu udriftstemp. 75 C Viser den vandtemperatur, som brænderen forsøger at opretholde Viser den vandtemperatur, som brænderen forsøger at opretholde. Driftsmenu udriftstemp. 75 C Tilførselsjust. 0% Justerer tilførslen i forhold til den, som forhandleren har indstillet. Hvis parameteren sættes til 10 %, tilføres brænderen 10 % mere brændsel end grundindstillingen. STYRESYSTEM/BETJENING Viser, hvor længe brænderen skal køre mellem hver stoptid. Hvis værdien er 0, slukkes brænderen til sidst helt og skal derefter startes med et tændelement eller manuelt. Pausemenu ugangtid 0,0 s Stoptid 20 m Efterløb 30 s Tid mellem hver tilførsel i pauseindstillingen Hvor længe blæseren skal køre, efter at tilførslen er stoppet. Den tid, som den eksterne motor skal køre, hver gang det interne lager er tomt. Ekstern tilfør. ugangtid ekst 30 s Start Ekstern Nej Manuel tid 1 m Starter den eksterne tilførsel, uden at brænderen er i gang. Kører kun den eksterne tilførsel. Værdi, som flammekontrollen skal overskride, for at brænderen tolker det, som om det brænder. En lav værdi betyder, at der ikke kommer noget lys frem til modtageren (der er piller tilbage), og en høj værdi, der er større end 94, betyder, at der når lys frem (der er ingen piller tilbage). Følere uflammekontrol ref. 30 Flammekontrol er XXX Niveauføler ref. 78 Niveauføler er XXX 11 Viser, hvor længe den eksterne tilførsel skal være i gang, hvis den startes i overensstemmelse med ovenstående. Viser den værdi, som flammekontrollen registrerer, når den er rettet mod flammen. Ved drift skal denne være over 300. Viser den værdi, som niveauføleren skal overskride, for at lageret skal tolkes som tomt.

12 BESKRIVELSE AF BRÆNDERENS NORMALE OPTÆNDINGS-, DRIFTS- OG NEDKØLINGSSEKVENS STYRESYSTEM/BETJENING Forsyning af brænderen Hvis brænderen er helt tom, skal den forsynes med brændsel, inden den kan startes. Dette gøres nemmest ved at aktivere Forsyne brænder (se menustruktur). Denne funktion bevirker, at brænderen kører tilførslen løbende, indtil niveauføleren indikerer, at brænderen har fået nok brændsel. Der er også mulighed for kun at køre den eksterne snegl ved at anvende funktionen Start ekstern. Ved denne indstilling skal påfyldningen stoppes manuelt, for at nedfaldsslangen til brænderen ikke skal blive overfyldt. Start Når brænderen er forsynet, kan den startes ved at trykke på START. Brænderen følger derefter startsekvensen nedenfor. Bemærk, at brænderen hele tiden registrerer flammen, og hopper direkte til indstillingen Drift eller Start, hvis der er mulighed for det. Stoppet-tilstand Tryk på start. Pausetilstand Termostaten venter på varme. Tilførsel på 100 %, blæser på 100 % i 210 s Blæser på 100 % i 90 s Tilførsel på 100 % i 120 s Flamme Nej Tændingsforsøg Blæser på 100 % Tændelement køres i 350 s Blæser på 100 % i 90 s Ja Ja Tændingsforsøg Nej Ja Flamme Nej Afkøl brænderen Starttilstand, blæser på 100 %, tilførsel på 60 % i 2 min. Driftstilstand Tændingsfejl Brænderen er stoppet 12

13 Drift Ved indstillingen Drift kan brænderen arbejde med to forskellige indstillinger. Brænderen kan enten køres manuelt, hvilket indebærer, at forhandleren manuelt indstiller både tilførsel af brændsel og hastigheden på blæseren for at få en god forbrænding. Denne tilstand angives med teksten Drift MAN. Den anden indstilling indebærer anvendelse af effektregulering. Ved denne indstilling indstiller forhandleren et øvre og et nedre niveau, som systemet arbejder mellem. Brænderen indstiller derefter selv effekten, afhængigt af hvor stor behovet er. Denne tilstand angives med teksten Drift. Effekt Brænderen er fabriksindstillet til at anvende effektregulering, hvor både maks.- og min.-effekten er indstillet til 70 %. Dette indebærer i praksis, at brænderen altid arbejder ved samme indstilling, hvis installatøren ikke ændrer indstillingen. Hvis brænderens effekt justeres, skal der bl.a. tages hensyn til temperaturen på røggassen. Hvis effekten er for lav, bliver røggasserne for kolde, og der dannes kondens i skorstenen. Hvis effekten derimod er for høj, bliver røggassens temperatur også for høj, hvilket reducerer virkningsgraden. Den høje temperatur kan også være skadelig for skorstenen. STYRESYSTEM/BETJENING Pause Når brænderen er nået lidt over arbejdstemperaturen (standard +6 grader), skifter brænderen fra drift til pause. Når temperaturen senere kommer lidt under arbejdstemperaturen (standard -2 grader), starter brænderen igen. Pauseindstillingen angives med teksten Pause. Stop Du kan stoppe brænderen ved at trykke på STOP-knappen. Tilførslen stopper derefter, og blæseren kører et stykke tid derefter for at brænde resten af indholdet i koppen. Hvis du også vil slukke blæseren med det samme, skal du trykke på STOP-knappen en gang til. Efter installationen kan det være nødvendigt at foretage visse mindre justeringer for at kompensere for variationer i brændslet (størrelse og kvalitet). Disse justeringer skal foretages ved hjælp af parameteren Tilførselsjust. (se side 11). Ved at sætte denne parameter til f.eks. -5 %, reduceres tilførslen med 5 %, hvilket kan være nødvendigt, hvis brændslet har et usædvanligt højt energiindhold. I tabellen nedenfor beskrives forholdet mellem tilførsel og effekt. Tallene angiver den tilførte effekt og er beregnet ud fra piller af almindelig kvalitet. Det markerede område svarer til fabriksindstillingen. Effekt i kw Effekt i kw Forbrændingsblæser i % Forbrædingsblæser i % Tilførsel i % Tilførsel i % 16, , , , ,

14 SIKKERHED SIKKERHED Træpillebrænderen fra EcoTec er konstrueret i overensstemmelse med de almindelige hovedprincipper for opvarmning med olie. Fordelen ved disse hovedprincipper er bekvem håndtering, hvor brændselslagerets placering ikke begrænses af kedlens udseende. Af sikkerhedsmæssige hensyn giver en adskillelse af brænder og brændselslager, i kombination med en afbrudt brændselstilførsel mellem disse, øget sikkerhed mod spredning ved en eventuel tillbageglødning. De skadelige følgevirkninger af fejlagtig betjening, mangler i funktion eller installation skal begrænses til brænderens interne brændselslager.det interne lager bliver via det eksterne tilførselssystem kun påfyldt med en begrænset mængde brændsel ved hver fyldning. Brændselstilførslen sker gennem en sluse, der slutter tæt til og er synkroniseret til den interne tilførsel. En tilbagebrændingstermostat, der er placeret umiddelbart uden for kedlen på brændselstilførselsrøret, registrerer en eventuel varmespredning i brændselstilførselsrøret mod det interne lager. Hvis dette sker, startes der straks en tilførsel af dette brændsel til kedlen, samtidigt med at en ny påfyldning til det interne lager ophører. Brænderens styreenhed er sammenkoblet med kedlens overkogningstermostat. Ved en eventuel fejl på driftstermostaten træder overkogningstermostaten ind og forhindrer, at kedlen koger. Brænderen er konstrueret, så den vender tilbage til en normal driftsindstilling efter driftsforstyrrelser som f.eks. strømafbrydelse, brændselsforstyrrelse m.m. Hvis nulstillingen mislykkes, angives dette på displayet, og brænderen lukkes. 14

15 FØLGENDE SKAL ALTID IAGTTAGES OG KONTROLLERES 1 Hovedafbryderen skal altid være tilsluttet. 2 Tilslutninger mellem brænder og det eksterne tilførselssystem skal være fastgjort ordentligt og være tætte. 3 Pilleføderens vinger må ikke være skadede eller misfarvede, og tætningen mod pillehusets vægge skal være god. ALARM Hvis der opstår driftsforstyrrelser, angives dette med tekst på displayet. Der findes otte forskellige alarmmeddelelser. Alarmtekster fjernes med pil opknappen.der er knyttet to alarmtekster til hardwaren, Overkogningstermostat og Tilbagebrændingsvarme.Når sikkerhedsafbryderen nulstilles, forsvinder alarmteksten. Alarmtekst Beskrivelse Overkogningstermostat Brænderen er stoppet, da overkogningstermostaten er blevet udløst. Brænderen kan startes igen med START, når overkogningstermostaten er nulstillet. Når overkogningstermostaten nulstilles, forsvinder alarmteksten. SIKKERHEDSKONTROL/ALARM Brænd. IKKE mont. Tilbagebrændingsvarme Min. temp. stop Tændingsfejl Ild brændt ud Fejl ekst. tilførsel Ekstern alarm Termomotor Sikkerhedsalarm Lager åbent Brænderen er stoppet, fordi brænderen og kedlen er blevet adskilt. Brænderen kan genstartes med START, når den er monteret korrekt igen.når føleren nulstilles, forsvinder alarmteksten. Brænderen er stoppet, da tilbagebrændingstermostaten på tilførselsrøret er blevet udløst. Den interne motor kører kontinuerligt i 15 min. Brænderen kan genstartes med START, når tilbagebrændingstermostaten er nulstillet. Når tilbagebrændingstermostaten nulstilles, forsvinder alarmteksten. Brænderen er stoppet, da kedeltemperaturen er faldet til under den indstillede minimumværdi. Brænderen genstartes med START.Dette opstår almindeligvis ved nyinstallation, når systemet lige er blevet fyldt med koldt vand. Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. Brænderen er stoppet, da det indstillede antal tændingsforsøg er mislykket (grundinst.= 3 gange).brænderen kan genstartes med START, når fejlen er afhjulpet.alarmteksten fjernes med pil op-knappen. Brænderen er stoppet, da ilden er brændt ud.brænderen kan genstartes med START.Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. Brænderen er stoppet, da den eksterne tilførsel har kørt i for lang tid, uden at der er blevet tilført brændsel.brænderen kan genstartes med START, når brændslet er fyldt på og tilført i brænderen. Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. BEMÆRK! Ekstraudstyr! (Afhænger af den indstilling, forhandleren fortager) Brænderen er stoppet, da en ekstern enhed (f.eks. røgdetektor) er blevet udløst (ingen kontakt mellem 3 og 13). Brænderen kan genstartes med START, når fejlen er blevet afhjulpet. Alarmteksten fjernes med pil op-knappen. 15

16 FEJLFINDING FEJLFINDING Langt de fleste af de fejl, der kan opstå, er en direkte følge af dårlig pillekvalitet, betjening eller opbevaring. Kontrollér derfor din leverance grundigt, og helst inden du modtager den. Brænderen er af sikkerhedshensyn forprogrammeret til at standse og udløse en alarm, hvis den ikke selv kan afhjælpe fejlen.hvis der opstår en fejl, skal du altid kontrollere visuelt, hvordan det ser ud i brænderkoppen og brænderkammeret. FEJL: Ingen tekst på displayet KONTROLLÉR: At hovedafbryderen er slået til, og at sikringen i husets central ikke er sprunget. LØSNING: Sæt hovedafbryderen på, eller udskift den sprungne sikring i centralen. BEMÆRK! Sluk for hovedafbryderen ved sikringsskift. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte installatøren. Alarmtekst: * Tilbagebrændingsvarme * KONTROLLÉR: Kontrollér, om tilbagebrændingstermostaten, som kan nulstilles, er blevet udløst. LØSNING: Tryk knappen ind på oversiden af tilbagebrændingstermostaten. Alarmteksten forsvinder. LØSNING: Udskift pilleføderens vinger, hvis de er misfarvede eller deforme. LØSNING: Kontrollér, at røgkanalens spjæld står fuldt åbent, og at kedlens røgkanaler er renset for flyveaske. LØSNING: Kontrollér, at modtræksslusen ikke har sat sig fast. Undertrykket bør ligge mellem 10 og 20 Pa, for at brænderen skal kunne arbejde med en optimal virkningsgrad. 16 Alarmtekst: * Overkogningstermostat * KONTROLLÉR: Om kedlens overkogningstermostat er blevet udløst. LØSNING: Nulstil knappen på kedlens overkogningstermostat, og genstart brænderen. Almindelige årsager er træopvarmning i kombination med pilleopvarmning. Hvis årsagen til overophedning ikke kunne fastslås, skal du kontrollere driftstemperaturføleren. Alarmtekst: * Ild brændt ud * Brænderen er standset, da flammekontrollen har indikeret, at den ikke kan se lys i forbrændingskammeret under drift. KONTROLLÉR: At brænderkammeret ikke er fyldt op med aske. LØSNING: Fjern asken. KONTROLLÉR: At flammekontrollen eller flammekontrolrøret ikke er tilsodet og derfor ikke kan se noget lys. LØSNING: Tør flammekontrollen ren. Ved korrekt installation må flammekontrollen ikke sode til igen mellem de normale inspektioner. Luftlækager og tilfælde, hvor brænderen er for tæt på den afkølede brændkammeroverflade, medfører tilsodning ligesom ringe indsugningsluft til kedelrummet. Afhjælp dette snarest. Ved fejlagtig installation kan flammekontrollen også blive overophedet og holde op med at registrere lys.

17 KONTROLLÉR: Start brænderen, og kontrollér, at både motoren og låseakslen samt skrueakslen kører i brænderkoppen. LØSNING: Hvis der opstår fejl, skal installatøren kontaktes. KONTROLLÉR: At brænderen henter brændsel fra det eksterne lager. LØSNING: Hvis brænderen ikke forsøger at hente brændsel fra det eksterne lager, skyldes det, at den tror, at der er brændsel i det interne lager. Kontakt forhandleren for at udskifte niveauføleren (modtager). Alarmtekst: * Tændingsfejl * Brænderen har fået signal til at standse, da flammekontrollen ikke har registreret lys i forbrændingskammeret under optændingssekvensen. Brænderen gør tre tændingsforsøg. LØSNING: Funktionen vedligeholdelse af fyr aktiveres, se side Kontakt installatøren for at få afhjulpet problemet. Ved manuel start skal du kontrollere flammekontrollen. Alarmtekst: * Fejl ekst. tilførsel* Denne fejl skyldes udelukkende mangel på brændsel i brænderens interne lager. KONTROLLÉR: At der er træpiller i det eksterne lager. LØSNING: Fyld piller på. KONTROLLÉR: At skruens hældning ikke er for stejl (maks. 45 ), eller at strømningen er stoppet, pga. at der er opstået en bue i det eksterne lagers bund. LØSNING: Stil skruen i en fladere vinkel, og vip den frem og tilbage nogle gange. Den bør placeres midt i det eksterne lager. KONTROLLÉR: At den eksterne skrues motor fungerer, og at motorakslen driver skruespiralen rundt. LØSNING: Prøvekør den eksterne motor separat vha. parametrene side Spænd unbrakoskruen på motorakslens affasede del. Hvis der opstår motorfejl, skal du kontakte installatøren. KONTROLLÉR: At slangen til brænderen ikke har en hældning, der er for flad. LØSNING: Ret vinklen, så pillerne ikke blokerer. KONTROLLÉR: At der ikke er dannet en bue i det interne lager. LØSNING: Buedannelsen i lageret kan opstå pga. fugtige piller eller overfyldning. Bank på lageret. Udskift straks pillerne. Fugtige piller kan medføre totalskade og driftsforstyrrelser. Hvis der opstår overfyldning, skal du kontakte installatøren. Der kan også opstå buedannelse, hvis lagerets bundvinkel er for lille. FEJLFINDING 17

18 VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE Vær ekstra opmærksom ved ny leverance eller udskiftning af piller. Når du kontrollerer brænderkoppen, bør brænderen altid tages ud. (Kontrollér, at de tre sætskruer, som holder brænderkoppen, er spændte (se billede på side 4)). Bank eller skrap eventuel forkoksning væk i brænderkoppen helt ned til den interne snegl (skal foretages én gang om måneden eller efter behov) Kontrollér flammekontrollen, og rengør den efter behov. Kontrollér pilleføderens tætninger på brænderens interne lager, og rengør dem efter behov. Ved eventuel deformering eller misfarvning (utæthed) skal vingerne udskiftes. Kontrollér slangetilslutningerne mellem den eksterne tilførsel og brænderen, og nulstil den efter service. Kontrollér både den vandrette og de skråtskårne luftåbninger i primærringen, som kan være blevet tilstoppet (renses med f.eks. et nedstrygerblad). Kontrollér, at kronen ligger an mod primærringen og er let at rotere, samt at rotationsarmen ikke løfter den. Kontrollér efter rengøring, at primærringen og sekundærluftrøret er på plads. HUSK AT SLÅ HOVEDAFBRYDEREN FRA FØR SERVICE, OG AT SLÅ DEN TIL IGEN, NÅR DU ER FÆRDIG 18

19 RÅVARER RÅD OM BRÆNDSEL Pillebrændsel kan fremstilles af forskellige energiråvarer. Det er mest almindeligt med træråvarer, men allerede i dag findes der flere egnede alternative råvarer på markedet. Råvarerne har forskellige egenskaber, som giver dem både fordele og ulemper som pillebrændsel. Vigtige faktorer er energiværdi, askeindhold, fugtindhold, miljøpåvirkning og ikke mindst pris. Du bør vælge den brændselstype, der har den laveste omkostning pr. energienhed, efter at du har taget hensyn til brændslets funktion i kedlen, askeindhold og miljøpåvirkning. Pillebrænderen fra EcoTec er konstrueret, så den kan brænde de fleste typer pillebrændsel. PILLEKVALITET Størstedelen af de forstyrrelser, der kan opstå pga. dårlig brændselskvalitet, skyldes fejl i fremstilling, håndtering og mellemlagring, inden brændslet når frem til slutkunden. Hvis der er et højt indhold af fine spåner, er fejlen oftest opstået under fremstillingen og ved separationer ved lageropbevaring på lastningspladsen. Forekomsten af sintring i asken skyldes silikatforurening og kan ikke konstateres inden forbrænding. Pillerne kan blive fugtige i forbindelse med mellemhåndtering og transport. Kontrollér derfor om muligt allerede ved indkøbet, at du får rene og tørre piller og ikke spåner. FUGTIGE PILLER SKAL KASSERES STRAKS GODKENDT BRÆNDSELSSPECIFIKATION VÆGT kg/m 3 ENERGIINDHOLD STØRRELSE/DIAMETER STØRRELSE/LÆNGDE 4,7-5,0 kwh/kg 6-8 mm Bemærk! Maks. 35 mm FUGTINDHOLD maks. 12 % ASKEINDHOLD/VÆGT (træpiller) 0,5-1 % FINANDEL VÆGT maks. 3 % ASKESMELTETEMPERATUR min

20 INSTALLATION KAPSLING OG MONTAGE Kapslingen består af en plastkasse med en separat tilslutningsdel. Det øverste dæksel må IKKE åbnes. Det fungerer som beskyttelse, mekanisk ogelektrisk (statisk elektricitet) forelektronikkortet. Hvis denne del åbnes uden accept fra EcoTec, bortfalder ALLE garantier. Enheden monteres på en lodret væg med tre skruer. Til det øverste monteringspunkt findes der et udtag til skruehovedet på kassensbagside. Udtaget til de to andre monterings-punkter findes under kassens nederste dæksel (tilslutningsdelen). Alle dele i enheden (med undtagelse af sikringen) skal udskiftes af en tekniker. Hvis enheden er defekt, skal den altid returneres tilproducenten.maks. omgivelsestemperatur er 40 C TILKOBLINGSANVISNING Styresystemet sluttes til husets elcentral med fast installation. Spænding: 230 V ACMaks. sikring: 10 A Tilkoblingsklemrækken i kassen er af typen forbindelsesklemme. Maks. område = 1,5 mm 2 TRANSIENTBESKYTTELSE For at beskytte styresystemet mod driftsforstyrrelser skal de yderste komponenter (relæerne, magnetventiler osv.) være transientbeskyttede. (DC-relæer og magnetventiler med diode og AC-relæer og magnetventiler med RC-filter). HOVEDAFBRYDER Anlægget skal være forsynet med en hovedafbryder. Hovedafbryder (Pillebrænder) Må kun afbrydes ved service og vedligehold VIGTIGT Tilslut kassen med fase og nul på rette sted. Det påvirker ikke funktionerne, men eftersom nullet er uændret i forhold til motorerne, risikerer man at have fuld spænding på ved motorerne, når man tror, at de er slukket. Kontrollér, at belastningen på udgangene aldrig overskrider systemets samlede maksimumlast for udgangene (2.000 W).Maks. belastning pr. udgang er W Maks. belastning (resistiv) på alarmudgangen (potentialefri relæudgang): 1 A, 30 V DC 20

21 HOVEDAFBRYDEREN SKAL KUN LUKKES I FORBINDELSEMED SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE HUSK AT SÆTTEHOVEDAFBRYDEREN TIL, NÅRSERVICEN ER AFSLUTTET Overkogningstermostat Overkogningstermostatkablet er formonteret på klemrække 4 og 14 i styresystemet og sluttes til systemets overkogningstermostat. Overkogningstermostaten SKAL være forsynet med med manuel nulstilling. Brænderkabel Multilederen til brænderen er formonteret i styresystemet. Kontaktentilsluttes på brænderens venstre side. Mikroafbryder Brænderens montering på kedlen overvåges ved hjælp af en mikroafbryder. Driftstermostat Driftstermostaten består af en separat temperaturføler med kabel. Den er for-monteret på klemrække 5 og 15 i styresystemet. Kablet kan forlænges op til 25 m (0,5 mm 2 ) ved behov, men må ikke forkortes. Føleren skal monteres i et dykrør for at give en så korrekt temperaturmåling som muligt. Tilslutning af alarmenhed Der er mulighed for at tilslutte en ekstern alarmenhed. Dette gøres ved at anvende kontakterne K1 og K2. Når brænderen udløser en alarm, opstår der kontakt mellem K1 og K2, hvilket medfører, at K2 får samme spænding som K1. Ved at koble forskellige signaler på K1 kan du altså vælge, hvilken alarmfunktion du vil have. Nedenstående skitse viser, hvad man kan gøre for at få 18 V ud til en alarmenhed, når brænderen udløser en alarm. INSTALLATION +18 Lamp a, su mme r Lampe, summer eller anna n eller andenalarmenhed, derkan drives larme nhet som med kan drivas 18 V med 18V. BEMÆRK! Den potentialefrie kontakt må højst belastes med 1 A 30 V DC. Tilslutning af ekstern start/stop Når en brænder arbejder mod en akkumulatortank, vil man oftest kunne starte og stoppe brænderen afhængigt af tankens temperatur. En ekstern styreenhed kan sluttes til klemrække 3 og 13. Indgangen er forprogrammeret til denne funktion. Når kontakten tilsluttes, starter brænderen, og når den afbrydes, stopper den. Brænderens driftstemperatur indstilles, så brænderen ikke selv stopper pga. for høj temperatur i kedlen. Vedligeholdelsesopvarmning kan ikke kombineres med denne funktion. Tilkobling i henhold til skitsen nedenfor. 3 Poten Potentialefri tialfri konta kontakt kt frå n ackumul fra akkumulatorens ator-tankens styrkrets 13 styrekreds 21

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Servicemanual for TM 3006

Servicemanual for TM 3006 Servicemanual for TM 3006 3/2005 Per Øster R/A 1 Denne manual er skrevet til det autoriserede servicefirmas teknikere. I manualen er beskrevet indstillinger, der har at gøre med grundlæggende funktioner

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

KC Stokerstyring PCT 241

KC Stokerstyring PCT 241 KC Stokerstyring PCT 241 - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Tyristor-styret

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk TM3010 brugermanual Revision: 1.01r3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TM3007 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: Fax:

TM3007 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: Fax: Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING Version 2 MONTERINGS VEJLEDNING Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( 16-30 kw modeller ) Hul

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere