SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28."

Transkript

1 BRUGERHÅNDBOG E20

2 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den mærkespænding, der er angivet på maskinen. Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed Denne symaskine må ikke anvendes er personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i at anvende symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal gøre den ren. Sluk for symaskinen ( 0 ), når du foretager justeringer i området omkring nålen, f.eks. ved trådning af nål, udskiftning af nål, trådning af undertråd, udskiftning af trykfod osv. Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hold ngrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning. Bemærk venligst, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt venligst din forhandler for retningslinier.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE DELE...4 TILBEHØR...6 MONTERING AF TILBEHØRSÆSKEN...7 TILSLUTNING AF MASKINEN TIL STIKKONTAKTEN...8 UDSKIFTNING AF PÆRE...9 TO-TRINS TRYKFODSLØFTER...10 REGULERING AF TRYKFODSTRYK...10 PÅSÆTNING AF TRYKFODSFÆSTE OG TRYKFOD...11 SPOLING AF UNDERTRÅD...12 ISÆTNING AF UNDERTRÅD...13 UDSKIFTNING AF NÅL (SYSTEM 130/705H)...14 TRÅDNING AF OVERTRÅD...15 HENTNING AF UNDERTRÅD...16 TRÅDSPÆNDING...17 SÆNKNING AF TRANSPORTØR...18 TILBAGESYNING...19 SKIFT AF SYRETNING...19 UDTAGNING AF STOFFET...19 KLIPNING AF TRÅDEN...19 VALG AF SØM...20 TILPASNING AF NÅL / STOF / TRÅD...21 ZIGZAGSØMME...22 LIGESØMME OG NÅLESTILLING...23 OVERLOCKSØMME...24 USYNLIG OPLÆGNING...25 ET-TRINSKNAPHULLER...26 AFBALANCERING AF KNAPHULLETS VENSTRE OG HØJRE SIDE...27 LYNLÅSE OG TITTEKANT STINGS ZIGZAG...29 VALG AF STRETCHSØMME...30 FRIHÅNDSSTOPNING...31 STOPPESØM...32 KANALQUILTNING...33 VEDLIGEHOLDELSE...34 GUIDE TIL FEJLFINDING

4 VIGTIGE DELE 1. Trådspændingshjul 2. Skrue til regulering af trykfodstryk 3. Trådgiver 4. Trådkniv 5. Trykfod 6. Stingplade 7. Tilbehørsæske 8. Spolestopper 9. Stinglængdevælger 10. Stingbreddevælger 11. Sømviser 12. Tilbagesyningsgreb 13. Greb til sænkning af transportør 14. Arm til et-trinsknaphul 4

5 15. Bærehåndtag 16. Spolespindel 17. Trådrulleholder 18. Håndhjul 19. Sømvælger 20. Tænd/sluk-kontakt 21. Tilslutning for strøm og fodpedal 22. Undertrådsstyr 23. Overtrådsstyr 24. Trykfodsløfter 25. Knap til justering af knaphulsbalance 5

6 TILBEHØR 1. Standardtrykfod 2. Lynlåstrykfod 3. Satinsømstrykfod 4. Knaphulstrykfod 5. Quiltetrykfod 6. Stoppe-/broderitrykfod 7. Trykfod til usynlig oplægning 8. Skruetrækker 9. Opsprætter/ børste 10. Olie aske 11. Pakke med nåle 12. Undertrådsspoler 13. Lineal 14. Filtskiver til trådrulleholder (2x) 6

7 MONTERING AF TILBEHØRSÆSKEN Hold tilbehørsæsken vandret og skub den på i pilens retning. (1) Åbn æsken ved at løfte låget i pilens retning. (2) 7

8 TILSLUTNING AF MASKINEN TIL STIKKONTAKTEN Forsigtig: Sørg altid for, at strømkablet er fjernet fra stikkontakten og tænd/sluk-kontakten står på O, når maskinen ikke er i brug og før du påsætter eller fjerner dele. - Sæt maskinens stik i stikkontakten som vist (1/2). - Tænd/sluk-knappen sidder lige over tilslutningen for strøm og fodpedal. Maskinen fungerer kun, når knappen står på I. (1) - Sylyset tændes automatisk, når tænd/sluk-knappen sættes på I. - Tryk på fodpedalen for at sy (3). Du kan styre syhastigheden ved at trykke mere eller mindre på fodpedalen. OBS: Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan du tilslutter maskinen til stikkontakten. Tag strømkablet ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i brug. Symaskinen skal benyttes sammen med den passende fodpedal: - For USA og Canada, V: KD For Australien, 240V: KD For Europa, V: KD

9 UDSKIFTNING AF PÆRE Forsigtig: Træk stikket ud af stikkontakten, før du skifter pæren. Skift pæren ud med samme type 15 watt ( V område), 10 watt ( V område). - Løsn skrue (A) som vist. (1) - Fjern dækslet (B). - Skru pæren ud og sæt en ny i (C). (2) - Sæt dækslet på igen og spænd skruen til. 9

10 TO-TRINS TRYKFODSLØFTER Når du skal sy i ere lag stof eller i tykt stof, kan du hæve trykfoden et trin højere, så du let kan placere sytøjet under nålen. (A) REGULERING AF TRYKFODSTRYK Trykfodstrykket er forudindstillet, og normalt er det ikke nødvendigt at regulere det til syning i de este stoftyper (tyndt eller tykt stof). Men hvis du har behov for at justere trykfodstrykket, kan du dreje på skruen til trykfodstryk med en mønt. Ved syning i meget tyndt stof skal du nedsætte trykket ved at dreje skruen mod uret, så trykfoden trykker mindre på stoffet. Ved syning i tykt stof skal du dreje skruen med uret for at få større trykfodstryk på stoffet. 10

11 PÅSÆTNING AF TRYKFODSFÆSTE OG TRYKFOD OBS: Sluk for maskinen ( O ), før du udfører nedenstående handlinger. Påsætning af trykfodsfæstet: Løft nålen til højeste position og hæv trykfodsløfteren. Sæt trykfodsfæstet (b) på trykfodsstangen (a). (1) Påsætning af trykfoden: Sænk trykfodsfæstet (b), indtil udskæringen (c) er lige over stiften (d). (2) Sænk trykfodsfæstet (b). Trykfoden (f) vil så automatisk sætte sig fast på fæstet. Aftagning af trykfoden: Hæv trykfoden. Få trykfoden fri ved at løfte den arm (e), der sidder bag på trykfodsfæstet. (3) Påsætning af linealen: Sæt linealen (g) ind i åbningen på trykfodsfæstet som vist på tegningen. Justér bredden efter behov, så den passer til oplægningssømme, læg, quiltning osv. (4) 11

12 SPOLING AF UNDERTRÅD Sæt en tom undertrådsspole på spolespindlen. Sæt trådrullen på trådrulleholderen med ltskive under (a). Før tråden fra trådrullen rundt om trådspændingsskiven med uret. (1) Tråd spolen som vist og sæt den på spolespindlen. Skub spolespindlen mod højre til spole-stilling. (2) Tryk forsigtigt på fodpedalen for at spole. Symaskinen holder automatisk op med at spole, når spolen er fyldt. Skub spolespindlen mod venstre til sy-stilling og tag spolen af. Bemærk: Når spolespindlen er i spole-stilling, kan maskinen ikke sy og håndhjulet kan ikke drejes. For at sy skal du skubbe spolespindlen mod venstre (sy-stilling). 12

13 ISÆTNING AF UNDERTRÅD OBS: Sæt tænd/sluk-knappen på slukket ( O ), før du indsætter eller fjerner spolen. Trykfoden og nålen skal altid være hævet, når du skal isætte eller fjerne spolen. - Åbn undertrådsdækslet. (1) - Hold spolehuset i den ene hånd. Sæt spolen i, således at tråden løber af i urets retning (se pilen). (2) - Træk tråden gennem åbningen, nedad og mod venstre, indtil den går ind i trådgiveren ( rkantet åbning) under trådspændingsfjederen. (3) - Hold spolehuset fast i hængselklappen. (4) - Sæt spolehuset hele vejen ind i griberlejet og slip hængselklappen. Kontrollér, at metal ngeren passer ind i hakket øverst på griberringsdækslet. (5) Tryk på spolehuset for at sikre, at det er klikket helt på plads. 13

14 UDSKIFTNING AF NÅL (SYSTEM 130/705H) Forsigtig: Sæt tænd/sluk-knappen på slukket ( O ), før du indsætter eller fjerner nålen. Udskift nålen, første gang tråden knækker eller hvis der springes sting over. Vælg den korrekte nåletype og størrelse i forhold til den stoftype, du skal sy i. Drej håndhjulet mod dig selv, til nålen er i øverste stilling. Løsn skruen i nålestangen (A) og spænd den til igen, når du har sat den nye nål i. (1) Den ade side af nålen skal vende bagud (B). Skub nålen op (C) i nålestangen, så langt som den kan komme (D). Spænd skruen på nålestangen fast til igen. Synålen skal altid være lige og skarp for at få jævn syning. Udskift nålen (2), hvis den er bøjet (A) eller stump (C) eller spidsen er beskadiget (B). 14

15 TRÅDNING AF OVERTRÅD Forsigtig: Sluk for maskinen, før du tråder den. Løft nålestangen til højeste stilling. Følg omhyggeligt den nummererede trådnings række følge, der vises neden for. Hvis du springer et trin over eller ikke får tråden korrekt ind i trådstyrene, kan symaskinen ikke sy korrekt. (1-5) 1. Sæt trådrullen på trådrulleholderen med ltskive under. 2. Før tråden mod venstre bag om og igennem det første trådstyr. 3. Før tråden ned gennem den højre åbning, under styret og op gennem den venstre åbning. 4. Før tråden hen over og frem ind i trådgiveren. 5. Før tråden ind i det sidste trådstyr lige over nålen. 6. Tråd nålen forfra og bagud. Træk cirka 10 cm tråd ud bag nålen. (6) Før tråden ind under trykfoden og op i trådkniven. a. Filtskive til trådrulleholder 15

16 HENTNING AF UNDERTRÅD Hold fast i overtråden med venstre hånd. Drej håndhjulet mod dig selv med højre hånd, indtil nålen går ned og kommer op igen i øverste stilling. (1) - Træk i overtråden for at hente undertråden op. Overtråden skal have fanget undertråden i en løkke. - Træk overtråden imod dig og undertråden vil så komme op fra spolen i en stor løkke. (2) Træk 15 cm af begge tråde bagud og ned under trykfoden. 16

17 TRÅDSPÆNDING Overtrådsspænding Grundindstillingen for trådspænding: 4. For at øge spændingen skal du dreje hjulet til et højere tal. For at nedsætte spændingen skal du dreje hjulet til et lavere tal. A. Normal trådspænding over- og undertråd mødes i stoffet og er trukket lige langt ned. B. For løs overtrådsspænding overtråden danner løkker på undersiden af stoffet. C. For stram overtrådsspænding undertråden danner løkker på oversiden af stoffet. 17

18 SÆNKNING AF TRANSPORTØR Ved normal syning skal transportøren være hævet. Men når du skal sy frihåndsbroderi, sy knapper i eller udføre stopning, skal du sænke transportøren. Sådan hæves (a) og sænkes (b) transportøren: 1. Tag tilbehørsæsken af. 2. Skub grebet til sænkning af transportør til (b). Skub grebet til (a) for at hæve transportøren. Transportøren hæves, når du begynder at sy. 18

19 TILBAGESYNING Tilbagesyning anvendes til hæfte sømmene samt i de tilfælde, hvor forstærkning er nødvendig. I slutningen af sømmen skal du trykke tilbagesyningsgrebet ned og træde let på fodpedalen. Sy et par hæftesting. Når du slipper tilbagesyningsgrebet, syr maskinen fremad igen (A). SKIFT AF SYRETNING 1. Stands maskinen med nålen nede i stoffet på det sted, hvor du ønsker at ændre syretning. 2. Løft trykfoden og drej stoffet, idet du bruger nålen som omdrejningspunkt. 3. Sænk trykfoden og begynd at sy i den nye retning. UDTAGNING AF STOFFET Drej håndhjulet ind mod dig selv for at hæve trådgiveren op til højeste stilling. Løft trykfoden og træk stoffet væk fra dig selv. KLIPNING AF TRÅDEN Hold fast i trådene bag trykfoden. Før dem med begge hænder ind i slidsen bag på trykfodsstangen og pres trådene nedad for at skære dem over. Du kan også bruge trådkniven på siden af symaskinen (B). 19

20 VALG AF SØM For at vælge ligesøm skal du sætte sømvælgeren på A (4). Indstil stinglængden med stinglængdevælgeren (2). Du kan vælge den nålestilling, du ønsker, ved at dreje på stingbreddevælgeren (1). For at vælge zigzagsøm skal du sætte sømvælgeren på B (4). Justér stinglængden (2) og stingbredden (1) i forhold til det stof, du skal sy i. 1. Stingbreddevælger 2. Stinglængdevælger 3. Sømviser 4. Sømvælger 5. Tilbagesyningsgreb For at få sømmene i den venstre række på sømvalgspanelet skal du vælge bogstavet under den ønskede søm med sømvælgeren. Justér stinglængden og stingbredden med vælgerne, alt efter hvilket resultat du ønsker. For at få sømmene i den højre række på sømvalgspanelet skal du sætte stinglængdevælgeren på S, vælge den ønskede søm med sømvælgeren og indstille stingbredden med stingbreddevælgeren. 20

21 TILPASNING AF NÅL / STOF / TRÅD Guide til valg af nål, stof og tråd NÅL- STØRRELSE 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) STOFTYPE Tynde stoffer - tynd bomuld, voile, silke, musselin, interlock, bomuldsstrik, tricot, jersey, crepe, vævet polyester, skjorte- og skjorteblusestof. Medium stoffer - bomuld, satin, chintz, sejldug, ribstrikket jersey, let uld. Medium stoffer - bomuldslærred, uld, tykkere strik, frotté, denim. Tykke stoffer - kanvas, uld, markisestof, quiltede stoffer, denim, møbelstof (tyndt til medium). Tyk uld, frakkestof, møbelstoffer, visse typer læder og vinyl. TRÅD Tynd tråd i bomuld, nylon eller polyester. Det meste tråd er af mellemtykkelse og velegnet til disse stoftyper og nålstørrelser. Benyt polyestertråd til syntetiske stoffer og bomuldstråd til natur berstoffer. Så får du det bedste resultat. Brug altid den samme tråd som over- og undertråd. Kraftig tråd, kinesertråd. (Brug højt trykfodstryk) Vigtigt: Sørg for, at nålestørrelse, tråd og stof passer til hinanden. NÅLE BESKRIVELSE STOFTYPE HA /705H (SIN) 15 1/705HS (SUK) Standardnåle med skarp spids. Størrelserne går fra tynd til kraftig. 9 (65) til 18 (110) Nåle med halv-rund spids. 9 (65) til 18 (110) Nåle med helt rund spids 9(65) til 18 (110) 130 PCL Lædernåle. 12 (80) til 18 (110) Vævet stof i natur ber - uld, bomuld, silke osv. Anbefales ikke til ribstrikket jersey. Vævet natur ber- og syntetisk stof, polyesterblandinger. Strik - polyester, interlock, tricot, glatstrikket og ribstrikket jersey. Kan benyttes i stedet for 15 1 til syning i alle typer stof. Sweaterstrik, lycra, badetøjsstof, elastik. Læder, vinyl, møbelstof. (Efterlader mindre huller end en almindelig kraftig nål.) Bemærk: 1. Dobbeltnåle kan købes til såvel stikninger som dekorationssyning. 2. Når du syr med dobbeltnål, skal du sætte stingbreddevælgeren på højst Europæiske nåle har størrelserne 65, 70, 80 osv. Amerikanske og japanske nåle har størrelserne 9, 11, 12 osv. 4. Udskift nålen ofte (fx efter syning af to stykker tøj) og/eller den første gang tråden knækker eller hvis der springes sting over. 21

22 ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i takt med at vælgeren yttes fra 0 til 5. Til syning med dobbeltnål må stingbredden aldrig være større end 2.5. (1) Sådan fungerer stinglængdevælgeren ved zigzag Zigzagstingene bliver tættere, jo nærmere stinglængde vælgeren sættes på 0. Normalt sys zigzag med en stinglængde på 2.5 eller mindre. (2) Satinsømme Hvis du sætter stinglængden mellem 0-1, vil stingene være meget tæt sammen, hvilket giver en såkaldt satinsøm. Satinsøm benyttes til knaphuller og dekorationssømme. Syning i tyndt stof Når du skal sy i meget tyndt stof, anbefaler vi, at du bruger stabiliseringsmateriale på vrangsiden af stoffet. 22

23 LIGESØMME OG NÅLESTILLING Drej sømvælgeren, så sømviseren viser ligesøm (a). Generelt gælder, at jo tykkere stof, tråd og nål er, desto større skal stinglængden også være. Vælg nålestilling fra midterstilling til venstre nålestilling ved at sætte stingbreddevælgeren (1) fra 0 til Stingbreddevælger 2. Stinglængdevælger 3. Sømviser 4. Sømvælger 5. Tilbagesyningsgreb 23

24 OVERLOCKSØMME Bruges til sammensyning, overkastning og synlig oplægning. Sæt stinglængdevælgeren på 3 eller S. Justér eventuelt stingbredden, så den passer til stoftypen. Dobbelt overlock: Sæt stinglængdevælgeren på S. Til tynd strik, håndstrik, oplægninger. (1) Standard overlock: Sæt stinglængdevælgeren på S. Til tynd strik, jersey, halskanter og ribkanter. (2) Elastisk overlock: Sæt stinglængden på S. Til tynd strik, jersey, halskanter og ribkanter. (3) Alle overlocksømme er velegnede, når du vil sy sammen og afslutte/overkaste kanterne i én arbejdsgang. Når du overkaster, bør nålen kun lige gå ud over kanten af stoffet. OBS: Brug en ny nål, en nål med rund spids eller en stretchnål! 24

25 USYNLIG OPLÆGNING Brug denne søm til oplægning, gardiner, bukser, nederdele osv. usynlig oplægning i vævet stof. Position C på sømvælgeren. usynlig oplægning i stretchstof. Position D på sømvælgeren. Indstil symaskinen som vist på tegningen. Bemærk: Det kræver lidt øvelse at lave usynlig oplægning. Foretag derfor altid en prøve på en stofrest. Fold stoffet som vist på tegningen med vrangsiden opad. (1) Placér stoffet under trykfoden. Drej håndhjulet imod dig med hånden, indtil nålen er svinget helt til venstre. Den skal bare lige gå igennem stoffolden. Hvis ikke, skal du justere stingbredden, så den passer. (2) Justér styret på trykfoden (3) ved at dreje på grebet (4), så styret lige netop hviler mod folden. Sy langsomt ved at trykke let på fodpedalen. Før stoffet langs kanten af styret. a. Stingbredde b. Stinglængde c. Trykfod d. Søm 25

26 ET-TRINSKNAPHULLER Det er ikke vanskeligt at sy knaphuller og du kan være sikker på et ot resultat. Sy altid et prøveknaphul på en prøve af det stof og indlægsmateriale, du skal bruge. Syning af et knaphul 1. Brug kridt til at markere knaphullets placering på stoffet. 2. Sæt knaphulstrykfoden på og sæt sømvælgeren på. Sæt stinglængdevælgeren på. Justér stingbredden til den ønskede bredde: 3 til smalle knaphuller og 5 til brede knaphuller. 3. Sænk trykfoden, idet du retter mærkerne på trykfoden ind med markeringerne på stoffet (A). (Den forreste trense vil blive syet først.) 4. Åbn knappladen og læg knappen i (B). 5. Sænk knaphulsarmen og skub den forsigtigt bagud (C). 6. Grib let om overtråden og begynd at sy. 7. Knaphullet vil blive syet i den rækkefølge, der vises i diagrammet (D). 8. Stands maskinen, når knaphullet er blevet syet. Syning af et knaphul i stretchstof (E) Når du syr knaphuller i stretchstof, kan du sætte kraftig tråd eller snor på krogen under knaphulstrykfoden. Når knaphullets så sys, vil knaphullets stolper (sider) blive syet hen over snoren. 1. Markér knaphullets placering på stoffet med kridt, sæt knaphulstrykfoden på og drej sømvælgeren hen på. Sæt stinglængdevælgeren på. 26

27 2. Sæt den kraftige tråd eller snoren fast på krogen bag på trykfoden og før de to trådender frem til forkanten af trykfoden. Før dem ind i rillerne og bind dem midlertidigt sammen foran trykfoden. 3. Sænk trykfoden og begynd at sy. *Indstil stingbredden, så den svarer til tykkelsen på den snor, der skal bruges. 4. Når knaphullet er syet, skal du trække snoren forsigtigt sammen for at stramme den til. Klip til sidst overskydende snor af, eller træk enderne om på vrangen, hæft og klip dem af. AFBALANCERING AF KNAPHULLETS VENSTRE OG HØJRE SIDE Stingtætheden i højre og venstre side af knaphullet kan justeres med knappen til justering af knaphulsbalance, der sidder nær håndhjulet. Denne knap skal normalt være i neutral stilling (midt mellem + og -). Hvis stingene i venstre side af knaphullet er for tætte, skal knappen drejes mod venstre (+). Derved bliver der lidt større afstand mellem zigzagstingene i venstre række. Hvis stingene i venstre side af knaphullet er for åbne, skal knappen drejes mod højre (-). Derved bliver der lidt mindre afstand mellem zigzagstingene i venstre række (stingene bliver mere tætte). Stingene i knaphullets højre side indstilles vha. stinglængdevælgeren. 27

28 LYNLÅSE OG TITTEKANT Indstil symaskinen som vist på tegningen. Sæt sømvælgeren på A. Sæt stinglængdevælgeren mellem 1-4 (alt efter stoffets tykkelse). Lynlåstrykfoden kan klikkes på til højre eller venstre for trykfodsfæstet, alt efter hvilken side af lynlåsen du vil sy. (1) Når du skal sy forbi lynlåsens glider, skal du sænke nålen ned i stoffet, hæve trykfoden og skubbe glideren om bag trykfoden. Sænk trykfoden og fortsæt syningen. Du kan også sy en snor ind i et skråbånd for at lave en tittekant (2). 28

29 3-STINGS ZIGZAG 3-stings zigzag kan bruges til at sy blonde og elastik i, til at stoppe og reparere og til at forstærke kanter. Indstil symaskinen som vist på tegningen. Sæt sømvælgeren på E. Stingbredde 3-5 Placér lappen som ønsket. Du kan reducere stinglængden for at få mere tætte sting. (1) Når du skal reparere en ænge eller slidskade, anbefaler vi, at du sætter et stykke stabiliseringsstof under som forstærkning. Du kan indstille stingtætheden ved at justere stinglængden. Sy først hen over midten og sy derefter overlappende rækker i begge sider. Sy mellem 3 og 5 rækker, alt efter stoftypen og ængens/slidskadens størrelse. (2) Isyning af elastik 1. Placér elastikken på stoffet. 2. Mens du syr, skal du strække elastikken både foran og bagved trykfoden som vist i g. (3). Samling af stof Den elastiske 3-stings zigzag kan anvendes til at samle to stykker stof kant mod kant, især strikstoffer. Hvis du bruger usynlig nylontråd, vil samlingen være helt usynlig. 1. Placér kanterne på de to stykker stof mod hinanden og centrér dem under trykfoden. 2. Sy dem sammen med 3-stings zigzag, idet du sørger for at holde de to kanter tæt sammen, som vist i g. (4). 29

30 VALG AF STRETCHSØM Forstærket ligesøm: (1/3) Sæt sømvælgeren på A. Til forstærkede sømme. Sæt stinglængdevælgeren på S. Symaskinen syr så to sting fremad og et sting tilbage. Dette giver tredobbelt forstærkning. Forstærket zigzag: (2/4) Sæt sømvælgeren på B. Til sømme, der skal være ekstra stærke, til oplægning og til pyntesømme. Sæt stinglængdevælgeren på S. Sæt stingbreddevælgeren mellem 3 og 5. Forstærket zigzag er velegnet til faste stoftyper som fx denim og øjl. 30

31 FRIHÅNDSSTOPNING Indstil symaskinen som vist på tegningen. Skub transportørgrebet mod højre for at sænke transportøren.(1) Tag trykfodsfæstet af. (2) Sæt stoppetrykfoden direkte på trykfodsstangen. Armen (A) skal være bagved skruen på nåleholderen (B). Tryk stoppefoden forsvarligt fast fra bagsiden med pege ngeren og spænd skruen (C) til. (3) Ved stopning skal du først sy rundt om kanten af hullet (for at hæfte og fastholde trådene). (4) Første række: Sy altid fra venstre mod højre. Drej sytøjet en kvart omgang og sy henover. Vi anbefaler, at du benytter en stopperamme, som gør arbejdet lettere og giver et bedre resultat. 31

32 STOPPESØM - Sæt stinglængdevælgeren på den ønskede stinglængde. - Drej sømvælgeren hen på ligesøm med nålen i midterstilling. - Læg det stof, der skal foretages stopning på, under trykfoden sammen med stabiliseringsmaterialet. - Sænk trykfoden og sy skiftevis forlæns og baglæns ved at bruge tilbagesyningsgrebet. - Gentag, indtil hele området er dækket af stingrækker. 32

33 KANALQUILTNING Indstil sømvælgeren som vist. Sæt linealen ind i trykfodsfæstet og regulér den til den ønskede bredde. Sy rækker på langs og tværs af stoffet, idet du lader linealen glide langs med den foregående sømrække. 33

34 VEDLIGEHOLDELSE Forsigtig: Sluk for symaskinen og træk dens stik ud af stikkontakten, før du indsætter eller fjerner dele i maskinen og før du rengør den. Aftagning af stingpladen: Drej på håndhjulet, indtil nålen er helt oppe. Åbn frontdækslet og skru stingpladen af med skruetrækkeren. (1) Rengøring af transportøren: Tag spolehuset ud og rens hele området med den medfølgende børste. (2) Rensning og smøring af griberlejet: Tag spolehuset ud. Klik de to holdearme (a) udad. Fjern griberringsdækslet (b) og griberlejet (c) og rens dem med en blød klud. Smør punkterne (d) med symaskineolie (1-2 dråber). Drej på håndhjulet, indtil griberringen (e) er til venstre. Sæt griberlejet ind igen (c). Sæt griberringsdækslet på og klik de to holderarme ind igen. Sæt spolehuset og spolen i og montér stingpladen igen. Vigtigt: Du bør fjerne fnug og trådrester regelmæssigt. Desuden bør du få din symaskine efterset hos forhandleren med jævne mellemrum. 34

35 GUIDE TIL FEJLFINDING Problem Årsag Afhjælpning Overtråden knækker Undertråden knækker Der springes sting over Nålen knækker Stingene er løse Sømmene rynker eller buler Ujævne sømme, ujævn fremføring Symaskinen støjer Symaskinen blokerer 1. Maskinen er ikke trådet korrekt. 2. Trådspændingen er for stram. 3. Tråden er for kraftig til nålen. 4. Nålen er ikke sat korrekt i. 5. Tråden har snoet sig rundt om trådrulleholderen. 6. Nålen er beskadiget. 1. Spolehuset er ikke sat korrekt i. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Undertrådsspændingen er for stram. 1. Nålen er ikke sat korrekt i. 2. Nålen er beskadiget. 3. Du benytter en nål af forkert størrelse. 4. Trykfoden er ikke sat korrekt på. 1. Nålen er beskadiget. 2. Nålen er ikke sat korrekt i. 3. Du benytter en nål, der ikke passer i størrelse til stoffet. 4. Du har sat en forkert trykfod på. 1. Maskinen er ikke trådet korrekt. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Kombinationen mellem nål/ stof/ tråd er forkert. 4. Forkert trådspænding. 1. Nålen er for kraftig til stoffet. 2. Stinglængden er ikke indstillet korrekt. 3. Trådspændingen er for stram. 1. Tråden er af dårlig kvalitet. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Der er blevet trukket i stoffet. 1. Symaskinen skal smøres. 2. Der har samlet sig fnug eller olie i griberlejet eller transportøren. 3. Der er brugt symaskineolie af dårlig kvalitet. 4. Nålen er beskadiget. Tråden har sat sig fast i griberlejet. 1. Tråd maskinen igen. 2. Sæt trådspændingen ned (lavere tal) 3. Vælg en kraftigere nål. 4. Tag nålen ud og sæt den korrekt ind igen (den ade side skal vende bagud). 5. Tag trådrullen af og tråd maskinen igen. 6. Udskift nålen. 1. Tag spolehuset ud og sæt det i igen. Træk i tråden. Tråden skal være let at trække i. 2. Kontrollér både spolen og spolehuset. 3. Sæt undertrådsspændingen ned som beskrevet. 1. Tag nålen ud og sæt den korrekt ind igen (den ade side skal vende bagud). 2. Sæt en ny nål i. 3. Vælg en nål, der passer til tråden og stoffet. 4. Kontrollér trykfoden og klik den korrekt på. 1. Sæt en ny nål i. 2. Tag nålen ud og sæt den korrekt ind igen (den ade side skal vende bagud). 3. Vælg en nål, der passer til tråden og stoffet. 4. Vælg den korrekte trykfod. 1. Kontrollér trådningen. 2. Tråd spolehuset som vist på tegningen tidligere i denne brugerhåndbog. 3. Nålestørrelsen skal passe til stoffet og tråden. 4. Indstil korrekt trådspænding. 1. Vælg en tyndere nål. 2. Gør stinglængden kortere. 3. Gør trådspændingen løsere. 1. Vælg tråd af en bedre kvalitet. 2. Tag spolehuset ud, tråd det korrekt og sæt det korrekt i. 3. Træk ikke i stoffet under syningen, men lad transportøren fremføre det. 1. Smør maskinen som beskrevet. 2. Rens griberlejet og transportøren som beskrevet. 3. Brug kun symaskineolie af god kvalitet. 4. Udskift nålen. Tag overtråden af og spolehuset ud. Drej håndhjulet frem og tilbage med hånden og fjern den tråd, der sidder fast. Smør maskinen som beskrevet. Immaterielle rettigheder VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING og dets design, og H CLASS er varemærker fra KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA og H-mærket med kronen er varemærker fra Husqvarna AB. Alle varemærker bruges under license af VSM Group AB. 35

36 B Danish Inhouse production 2010 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. All rights reserved Printed in Sweden on environmental-friendly paper

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

AASE NILSSON. Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING

AASE NILSSON. Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING AASE NILSSON Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING AASE NILSSON NYT I KNIPLING Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING. - 1 - NYT I KNIPLING

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Sommersky Et grundmønster på en cardigan med smukke, smalle ærmer af Liselotte Weller udarbejdet i samarbejde med www.garnudsalg.

Sommersky Et grundmønster på en cardigan med smukke, smalle ærmer af Liselotte Weller udarbejdet i samarbejde med www.garnudsalg. Opskriften er GRATIS og der ydes derfor IKKE support! Opskriften er testet i alle str. Rigtig god fornøjelse. Med venlig hilsen Liselotte Weller & Garnudsalg.dk Sommersky Et grundmønster på en cardigan

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere