SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28."

Transkript

1 BRUGERHÅNDBOG E20

2 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den mærkespænding, der er angivet på maskinen. Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed Denne symaskine må ikke anvendes er personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i at anvende symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal gøre den ren. Sluk for symaskinen ( 0 ), når du foretager justeringer i området omkring nålen, f.eks. ved trådning af nål, udskiftning af nål, trådning af undertråd, udskiftning af trykfod osv. Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hold ngrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning. Bemærk venligst, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt venligst din forhandler for retningslinier.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE DELE...4 TILBEHØR...6 MONTERING AF TILBEHØRSÆSKEN...7 TILSLUTNING AF MASKINEN TIL STIKKONTAKTEN...8 UDSKIFTNING AF PÆRE...9 TO-TRINS TRYKFODSLØFTER...10 REGULERING AF TRYKFODSTRYK...10 PÅSÆTNING AF TRYKFODSFÆSTE OG TRYKFOD...11 SPOLING AF UNDERTRÅD...12 ISÆTNING AF UNDERTRÅD...13 UDSKIFTNING AF NÅL (SYSTEM 130/705H)...14 TRÅDNING AF OVERTRÅD...15 HENTNING AF UNDERTRÅD...16 TRÅDSPÆNDING...17 SÆNKNING AF TRANSPORTØR...18 TILBAGESYNING...19 SKIFT AF SYRETNING...19 UDTAGNING AF STOFFET...19 KLIPNING AF TRÅDEN...19 VALG AF SØM...20 TILPASNING AF NÅL / STOF / TRÅD...21 ZIGZAGSØMME...22 LIGESØMME OG NÅLESTILLING...23 OVERLOCKSØMME...24 USYNLIG OPLÆGNING...25 ET-TRINSKNAPHULLER...26 AFBALANCERING AF KNAPHULLETS VENSTRE OG HØJRE SIDE...27 LYNLÅSE OG TITTEKANT STINGS ZIGZAG...29 VALG AF STRETCHSØMME...30 FRIHÅNDSSTOPNING...31 STOPPESØM...32 KANALQUILTNING...33 VEDLIGEHOLDELSE...34 GUIDE TIL FEJLFINDING

4 VIGTIGE DELE 1. Trådspændingshjul 2. Skrue til regulering af trykfodstryk 3. Trådgiver 4. Trådkniv 5. Trykfod 6. Stingplade 7. Tilbehørsæske 8. Spolestopper 9. Stinglængdevælger 10. Stingbreddevælger 11. Sømviser 12. Tilbagesyningsgreb 13. Greb til sænkning af transportør 14. Arm til et-trinsknaphul 4

5 15. Bærehåndtag 16. Spolespindel 17. Trådrulleholder 18. Håndhjul 19. Sømvælger 20. Tænd/sluk-kontakt 21. Tilslutning for strøm og fodpedal 22. Undertrådsstyr 23. Overtrådsstyr 24. Trykfodsløfter 25. Knap til justering af knaphulsbalance 5

6 TILBEHØR 1. Standardtrykfod 2. Lynlåstrykfod 3. Satinsømstrykfod 4. Knaphulstrykfod 5. Quiltetrykfod 6. Stoppe-/broderitrykfod 7. Trykfod til usynlig oplægning 8. Skruetrækker 9. Opsprætter/ børste 10. Olie aske 11. Pakke med nåle 12. Undertrådsspoler 13. Lineal 14. Filtskiver til trådrulleholder (2x) 6

7 MONTERING AF TILBEHØRSÆSKEN Hold tilbehørsæsken vandret og skub den på i pilens retning. (1) Åbn æsken ved at løfte låget i pilens retning. (2) 7

8 TILSLUTNING AF MASKINEN TIL STIKKONTAKTEN Forsigtig: Sørg altid for, at strømkablet er fjernet fra stikkontakten og tænd/sluk-kontakten står på O, når maskinen ikke er i brug og før du påsætter eller fjerner dele. - Sæt maskinens stik i stikkontakten som vist (1/2). - Tænd/sluk-knappen sidder lige over tilslutningen for strøm og fodpedal. Maskinen fungerer kun, når knappen står på I. (1) - Sylyset tændes automatisk, når tænd/sluk-knappen sættes på I. - Tryk på fodpedalen for at sy (3). Du kan styre syhastigheden ved at trykke mere eller mindre på fodpedalen. OBS: Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan du tilslutter maskinen til stikkontakten. Tag strømkablet ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i brug. Symaskinen skal benyttes sammen med den passende fodpedal: - For USA og Canada, V: KD For Australien, 240V: KD For Europa, V: KD

9 UDSKIFTNING AF PÆRE Forsigtig: Træk stikket ud af stikkontakten, før du skifter pæren. Skift pæren ud med samme type 15 watt ( V område), 10 watt ( V område). - Løsn skrue (A) som vist. (1) - Fjern dækslet (B). - Skru pæren ud og sæt en ny i (C). (2) - Sæt dækslet på igen og spænd skruen til. 9

10 TO-TRINS TRYKFODSLØFTER Når du skal sy i ere lag stof eller i tykt stof, kan du hæve trykfoden et trin højere, så du let kan placere sytøjet under nålen. (A) REGULERING AF TRYKFODSTRYK Trykfodstrykket er forudindstillet, og normalt er det ikke nødvendigt at regulere det til syning i de este stoftyper (tyndt eller tykt stof). Men hvis du har behov for at justere trykfodstrykket, kan du dreje på skruen til trykfodstryk med en mønt. Ved syning i meget tyndt stof skal du nedsætte trykket ved at dreje skruen mod uret, så trykfoden trykker mindre på stoffet. Ved syning i tykt stof skal du dreje skruen med uret for at få større trykfodstryk på stoffet. 10

11 PÅSÆTNING AF TRYKFODSFÆSTE OG TRYKFOD OBS: Sluk for maskinen ( O ), før du udfører nedenstående handlinger. Påsætning af trykfodsfæstet: Løft nålen til højeste position og hæv trykfodsløfteren. Sæt trykfodsfæstet (b) på trykfodsstangen (a). (1) Påsætning af trykfoden: Sænk trykfodsfæstet (b), indtil udskæringen (c) er lige over stiften (d). (2) Sænk trykfodsfæstet (b). Trykfoden (f) vil så automatisk sætte sig fast på fæstet. Aftagning af trykfoden: Hæv trykfoden. Få trykfoden fri ved at løfte den arm (e), der sidder bag på trykfodsfæstet. (3) Påsætning af linealen: Sæt linealen (g) ind i åbningen på trykfodsfæstet som vist på tegningen. Justér bredden efter behov, så den passer til oplægningssømme, læg, quiltning osv. (4) 11

12 SPOLING AF UNDERTRÅD Sæt en tom undertrådsspole på spolespindlen. Sæt trådrullen på trådrulleholderen med ltskive under (a). Før tråden fra trådrullen rundt om trådspændingsskiven med uret. (1) Tråd spolen som vist og sæt den på spolespindlen. Skub spolespindlen mod højre til spole-stilling. (2) Tryk forsigtigt på fodpedalen for at spole. Symaskinen holder automatisk op med at spole, når spolen er fyldt. Skub spolespindlen mod venstre til sy-stilling og tag spolen af. Bemærk: Når spolespindlen er i spole-stilling, kan maskinen ikke sy og håndhjulet kan ikke drejes. For at sy skal du skubbe spolespindlen mod venstre (sy-stilling). 12

13 ISÆTNING AF UNDERTRÅD OBS: Sæt tænd/sluk-knappen på slukket ( O ), før du indsætter eller fjerner spolen. Trykfoden og nålen skal altid være hævet, når du skal isætte eller fjerne spolen. - Åbn undertrådsdækslet. (1) - Hold spolehuset i den ene hånd. Sæt spolen i, således at tråden løber af i urets retning (se pilen). (2) - Træk tråden gennem åbningen, nedad og mod venstre, indtil den går ind i trådgiveren ( rkantet åbning) under trådspændingsfjederen. (3) - Hold spolehuset fast i hængselklappen. (4) - Sæt spolehuset hele vejen ind i griberlejet og slip hængselklappen. Kontrollér, at metal ngeren passer ind i hakket øverst på griberringsdækslet. (5) Tryk på spolehuset for at sikre, at det er klikket helt på plads. 13

14 UDSKIFTNING AF NÅL (SYSTEM 130/705H) Forsigtig: Sæt tænd/sluk-knappen på slukket ( O ), før du indsætter eller fjerner nålen. Udskift nålen, første gang tråden knækker eller hvis der springes sting over. Vælg den korrekte nåletype og størrelse i forhold til den stoftype, du skal sy i. Drej håndhjulet mod dig selv, til nålen er i øverste stilling. Løsn skruen i nålestangen (A) og spænd den til igen, når du har sat den nye nål i. (1) Den ade side af nålen skal vende bagud (B). Skub nålen op (C) i nålestangen, så langt som den kan komme (D). Spænd skruen på nålestangen fast til igen. Synålen skal altid være lige og skarp for at få jævn syning. Udskift nålen (2), hvis den er bøjet (A) eller stump (C) eller spidsen er beskadiget (B). 14

15 TRÅDNING AF OVERTRÅD Forsigtig: Sluk for maskinen, før du tråder den. Løft nålestangen til højeste stilling. Følg omhyggeligt den nummererede trådnings række følge, der vises neden for. Hvis du springer et trin over eller ikke får tråden korrekt ind i trådstyrene, kan symaskinen ikke sy korrekt. (1-5) 1. Sæt trådrullen på trådrulleholderen med ltskive under. 2. Før tråden mod venstre bag om og igennem det første trådstyr. 3. Før tråden ned gennem den højre åbning, under styret og op gennem den venstre åbning. 4. Før tråden hen over og frem ind i trådgiveren. 5. Før tråden ind i det sidste trådstyr lige over nålen. 6. Tråd nålen forfra og bagud. Træk cirka 10 cm tråd ud bag nålen. (6) Før tråden ind under trykfoden og op i trådkniven. a. Filtskive til trådrulleholder 15

16 HENTNING AF UNDERTRÅD Hold fast i overtråden med venstre hånd. Drej håndhjulet mod dig selv med højre hånd, indtil nålen går ned og kommer op igen i øverste stilling. (1) - Træk i overtråden for at hente undertråden op. Overtråden skal have fanget undertråden i en løkke. - Træk overtråden imod dig og undertråden vil så komme op fra spolen i en stor løkke. (2) Træk 15 cm af begge tråde bagud og ned under trykfoden. 16

17 TRÅDSPÆNDING Overtrådsspænding Grundindstillingen for trådspænding: 4. For at øge spændingen skal du dreje hjulet til et højere tal. For at nedsætte spændingen skal du dreje hjulet til et lavere tal. A. Normal trådspænding over- og undertråd mødes i stoffet og er trukket lige langt ned. B. For løs overtrådsspænding overtråden danner løkker på undersiden af stoffet. C. For stram overtrådsspænding undertråden danner løkker på oversiden af stoffet. 17

18 SÆNKNING AF TRANSPORTØR Ved normal syning skal transportøren være hævet. Men når du skal sy frihåndsbroderi, sy knapper i eller udføre stopning, skal du sænke transportøren. Sådan hæves (a) og sænkes (b) transportøren: 1. Tag tilbehørsæsken af. 2. Skub grebet til sænkning af transportør til (b). Skub grebet til (a) for at hæve transportøren. Transportøren hæves, når du begynder at sy. 18

19 TILBAGESYNING Tilbagesyning anvendes til hæfte sømmene samt i de tilfælde, hvor forstærkning er nødvendig. I slutningen af sømmen skal du trykke tilbagesyningsgrebet ned og træde let på fodpedalen. Sy et par hæftesting. Når du slipper tilbagesyningsgrebet, syr maskinen fremad igen (A). SKIFT AF SYRETNING 1. Stands maskinen med nålen nede i stoffet på det sted, hvor du ønsker at ændre syretning. 2. Løft trykfoden og drej stoffet, idet du bruger nålen som omdrejningspunkt. 3. Sænk trykfoden og begynd at sy i den nye retning. UDTAGNING AF STOFFET Drej håndhjulet ind mod dig selv for at hæve trådgiveren op til højeste stilling. Løft trykfoden og træk stoffet væk fra dig selv. KLIPNING AF TRÅDEN Hold fast i trådene bag trykfoden. Før dem med begge hænder ind i slidsen bag på trykfodsstangen og pres trådene nedad for at skære dem over. Du kan også bruge trådkniven på siden af symaskinen (B). 19

20 VALG AF SØM For at vælge ligesøm skal du sætte sømvælgeren på A (4). Indstil stinglængden med stinglængdevælgeren (2). Du kan vælge den nålestilling, du ønsker, ved at dreje på stingbreddevælgeren (1). For at vælge zigzagsøm skal du sætte sømvælgeren på B (4). Justér stinglængden (2) og stingbredden (1) i forhold til det stof, du skal sy i. 1. Stingbreddevælger 2. Stinglængdevælger 3. Sømviser 4. Sømvælger 5. Tilbagesyningsgreb For at få sømmene i den venstre række på sømvalgspanelet skal du vælge bogstavet under den ønskede søm med sømvælgeren. Justér stinglængden og stingbredden med vælgerne, alt efter hvilket resultat du ønsker. For at få sømmene i den højre række på sømvalgspanelet skal du sætte stinglængdevælgeren på S, vælge den ønskede søm med sømvælgeren og indstille stingbredden med stingbreddevælgeren. 20

21 TILPASNING AF NÅL / STOF / TRÅD Guide til valg af nål, stof og tråd NÅL- STØRRELSE 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) STOFTYPE Tynde stoffer - tynd bomuld, voile, silke, musselin, interlock, bomuldsstrik, tricot, jersey, crepe, vævet polyester, skjorte- og skjorteblusestof. Medium stoffer - bomuld, satin, chintz, sejldug, ribstrikket jersey, let uld. Medium stoffer - bomuldslærred, uld, tykkere strik, frotté, denim. Tykke stoffer - kanvas, uld, markisestof, quiltede stoffer, denim, møbelstof (tyndt til medium). Tyk uld, frakkestof, møbelstoffer, visse typer læder og vinyl. TRÅD Tynd tråd i bomuld, nylon eller polyester. Det meste tråd er af mellemtykkelse og velegnet til disse stoftyper og nålstørrelser. Benyt polyestertråd til syntetiske stoffer og bomuldstråd til natur berstoffer. Så får du det bedste resultat. Brug altid den samme tråd som over- og undertråd. Kraftig tråd, kinesertråd. (Brug højt trykfodstryk) Vigtigt: Sørg for, at nålestørrelse, tråd og stof passer til hinanden. NÅLE BESKRIVELSE STOFTYPE HA /705H (SIN) 15 1/705HS (SUK) Standardnåle med skarp spids. Størrelserne går fra tynd til kraftig. 9 (65) til 18 (110) Nåle med halv-rund spids. 9 (65) til 18 (110) Nåle med helt rund spids 9(65) til 18 (110) 130 PCL Lædernåle. 12 (80) til 18 (110) Vævet stof i natur ber - uld, bomuld, silke osv. Anbefales ikke til ribstrikket jersey. Vævet natur ber- og syntetisk stof, polyesterblandinger. Strik - polyester, interlock, tricot, glatstrikket og ribstrikket jersey. Kan benyttes i stedet for 15 1 til syning i alle typer stof. Sweaterstrik, lycra, badetøjsstof, elastik. Læder, vinyl, møbelstof. (Efterlader mindre huller end en almindelig kraftig nål.) Bemærk: 1. Dobbeltnåle kan købes til såvel stikninger som dekorationssyning. 2. Når du syr med dobbeltnål, skal du sætte stingbreddevælgeren på højst Europæiske nåle har størrelserne 65, 70, 80 osv. Amerikanske og japanske nåle har størrelserne 9, 11, 12 osv. 4. Udskift nålen ofte (fx efter syning af to stykker tøj) og/eller den første gang tråden knækker eller hvis der springes sting over. 21

22 ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i takt med at vælgeren yttes fra 0 til 5. Til syning med dobbeltnål må stingbredden aldrig være større end 2.5. (1) Sådan fungerer stinglængdevælgeren ved zigzag Zigzagstingene bliver tættere, jo nærmere stinglængde vælgeren sættes på 0. Normalt sys zigzag med en stinglængde på 2.5 eller mindre. (2) Satinsømme Hvis du sætter stinglængden mellem 0-1, vil stingene være meget tæt sammen, hvilket giver en såkaldt satinsøm. Satinsøm benyttes til knaphuller og dekorationssømme. Syning i tyndt stof Når du skal sy i meget tyndt stof, anbefaler vi, at du bruger stabiliseringsmateriale på vrangsiden af stoffet. 22

23 LIGESØMME OG NÅLESTILLING Drej sømvælgeren, så sømviseren viser ligesøm (a). Generelt gælder, at jo tykkere stof, tråd og nål er, desto større skal stinglængden også være. Vælg nålestilling fra midterstilling til venstre nålestilling ved at sætte stingbreddevælgeren (1) fra 0 til Stingbreddevælger 2. Stinglængdevælger 3. Sømviser 4. Sømvælger 5. Tilbagesyningsgreb 23

24 OVERLOCKSØMME Bruges til sammensyning, overkastning og synlig oplægning. Sæt stinglængdevælgeren på 3 eller S. Justér eventuelt stingbredden, så den passer til stoftypen. Dobbelt overlock: Sæt stinglængdevælgeren på S. Til tynd strik, håndstrik, oplægninger. (1) Standard overlock: Sæt stinglængdevælgeren på S. Til tynd strik, jersey, halskanter og ribkanter. (2) Elastisk overlock: Sæt stinglængden på S. Til tynd strik, jersey, halskanter og ribkanter. (3) Alle overlocksømme er velegnede, når du vil sy sammen og afslutte/overkaste kanterne i én arbejdsgang. Når du overkaster, bør nålen kun lige gå ud over kanten af stoffet. OBS: Brug en ny nål, en nål med rund spids eller en stretchnål! 24

25 USYNLIG OPLÆGNING Brug denne søm til oplægning, gardiner, bukser, nederdele osv. usynlig oplægning i vævet stof. Position C på sømvælgeren. usynlig oplægning i stretchstof. Position D på sømvælgeren. Indstil symaskinen som vist på tegningen. Bemærk: Det kræver lidt øvelse at lave usynlig oplægning. Foretag derfor altid en prøve på en stofrest. Fold stoffet som vist på tegningen med vrangsiden opad. (1) Placér stoffet under trykfoden. Drej håndhjulet imod dig med hånden, indtil nålen er svinget helt til venstre. Den skal bare lige gå igennem stoffolden. Hvis ikke, skal du justere stingbredden, så den passer. (2) Justér styret på trykfoden (3) ved at dreje på grebet (4), så styret lige netop hviler mod folden. Sy langsomt ved at trykke let på fodpedalen. Før stoffet langs kanten af styret. a. Stingbredde b. Stinglængde c. Trykfod d. Søm 25

26 ET-TRINSKNAPHULLER Det er ikke vanskeligt at sy knaphuller og du kan være sikker på et ot resultat. Sy altid et prøveknaphul på en prøve af det stof og indlægsmateriale, du skal bruge. Syning af et knaphul 1. Brug kridt til at markere knaphullets placering på stoffet. 2. Sæt knaphulstrykfoden på og sæt sømvælgeren på. Sæt stinglængdevælgeren på. Justér stingbredden til den ønskede bredde: 3 til smalle knaphuller og 5 til brede knaphuller. 3. Sænk trykfoden, idet du retter mærkerne på trykfoden ind med markeringerne på stoffet (A). (Den forreste trense vil blive syet først.) 4. Åbn knappladen og læg knappen i (B). 5. Sænk knaphulsarmen og skub den forsigtigt bagud (C). 6. Grib let om overtråden og begynd at sy. 7. Knaphullet vil blive syet i den rækkefølge, der vises i diagrammet (D). 8. Stands maskinen, når knaphullet er blevet syet. Syning af et knaphul i stretchstof (E) Når du syr knaphuller i stretchstof, kan du sætte kraftig tråd eller snor på krogen under knaphulstrykfoden. Når knaphullets så sys, vil knaphullets stolper (sider) blive syet hen over snoren. 1. Markér knaphullets placering på stoffet med kridt, sæt knaphulstrykfoden på og drej sømvælgeren hen på. Sæt stinglængdevælgeren på. 26

27 2. Sæt den kraftige tråd eller snoren fast på krogen bag på trykfoden og før de to trådender frem til forkanten af trykfoden. Før dem ind i rillerne og bind dem midlertidigt sammen foran trykfoden. 3. Sænk trykfoden og begynd at sy. *Indstil stingbredden, så den svarer til tykkelsen på den snor, der skal bruges. 4. Når knaphullet er syet, skal du trække snoren forsigtigt sammen for at stramme den til. Klip til sidst overskydende snor af, eller træk enderne om på vrangen, hæft og klip dem af. AFBALANCERING AF KNAPHULLETS VENSTRE OG HØJRE SIDE Stingtætheden i højre og venstre side af knaphullet kan justeres med knappen til justering af knaphulsbalance, der sidder nær håndhjulet. Denne knap skal normalt være i neutral stilling (midt mellem + og -). Hvis stingene i venstre side af knaphullet er for tætte, skal knappen drejes mod venstre (+). Derved bliver der lidt større afstand mellem zigzagstingene i venstre række. Hvis stingene i venstre side af knaphullet er for åbne, skal knappen drejes mod højre (-). Derved bliver der lidt mindre afstand mellem zigzagstingene i venstre række (stingene bliver mere tætte). Stingene i knaphullets højre side indstilles vha. stinglængdevælgeren. 27

28 LYNLÅSE OG TITTEKANT Indstil symaskinen som vist på tegningen. Sæt sømvælgeren på A. Sæt stinglængdevælgeren mellem 1-4 (alt efter stoffets tykkelse). Lynlåstrykfoden kan klikkes på til højre eller venstre for trykfodsfæstet, alt efter hvilken side af lynlåsen du vil sy. (1) Når du skal sy forbi lynlåsens glider, skal du sænke nålen ned i stoffet, hæve trykfoden og skubbe glideren om bag trykfoden. Sænk trykfoden og fortsæt syningen. Du kan også sy en snor ind i et skråbånd for at lave en tittekant (2). 28

29 3-STINGS ZIGZAG 3-stings zigzag kan bruges til at sy blonde og elastik i, til at stoppe og reparere og til at forstærke kanter. Indstil symaskinen som vist på tegningen. Sæt sømvælgeren på E. Stingbredde 3-5 Placér lappen som ønsket. Du kan reducere stinglængden for at få mere tætte sting. (1) Når du skal reparere en ænge eller slidskade, anbefaler vi, at du sætter et stykke stabiliseringsstof under som forstærkning. Du kan indstille stingtætheden ved at justere stinglængden. Sy først hen over midten og sy derefter overlappende rækker i begge sider. Sy mellem 3 og 5 rækker, alt efter stoftypen og ængens/slidskadens størrelse. (2) Isyning af elastik 1. Placér elastikken på stoffet. 2. Mens du syr, skal du strække elastikken både foran og bagved trykfoden som vist i g. (3). Samling af stof Den elastiske 3-stings zigzag kan anvendes til at samle to stykker stof kant mod kant, især strikstoffer. Hvis du bruger usynlig nylontråd, vil samlingen være helt usynlig. 1. Placér kanterne på de to stykker stof mod hinanden og centrér dem under trykfoden. 2. Sy dem sammen med 3-stings zigzag, idet du sørger for at holde de to kanter tæt sammen, som vist i g. (4). 29

30 VALG AF STRETCHSØM Forstærket ligesøm: (1/3) Sæt sømvælgeren på A. Til forstærkede sømme. Sæt stinglængdevælgeren på S. Symaskinen syr så to sting fremad og et sting tilbage. Dette giver tredobbelt forstærkning. Forstærket zigzag: (2/4) Sæt sømvælgeren på B. Til sømme, der skal være ekstra stærke, til oplægning og til pyntesømme. Sæt stinglængdevælgeren på S. Sæt stingbreddevælgeren mellem 3 og 5. Forstærket zigzag er velegnet til faste stoftyper som fx denim og øjl. 30

31 FRIHÅNDSSTOPNING Indstil symaskinen som vist på tegningen. Skub transportørgrebet mod højre for at sænke transportøren.(1) Tag trykfodsfæstet af. (2) Sæt stoppetrykfoden direkte på trykfodsstangen. Armen (A) skal være bagved skruen på nåleholderen (B). Tryk stoppefoden forsvarligt fast fra bagsiden med pege ngeren og spænd skruen (C) til. (3) Ved stopning skal du først sy rundt om kanten af hullet (for at hæfte og fastholde trådene). (4) Første række: Sy altid fra venstre mod højre. Drej sytøjet en kvart omgang og sy henover. Vi anbefaler, at du benytter en stopperamme, som gør arbejdet lettere og giver et bedre resultat. 31

32 STOPPESØM - Sæt stinglængdevælgeren på den ønskede stinglængde. - Drej sømvælgeren hen på ligesøm med nålen i midterstilling. - Læg det stof, der skal foretages stopning på, under trykfoden sammen med stabiliseringsmaterialet. - Sænk trykfoden og sy skiftevis forlæns og baglæns ved at bruge tilbagesyningsgrebet. - Gentag, indtil hele området er dækket af stingrækker. 32

33 KANALQUILTNING Indstil sømvælgeren som vist. Sæt linealen ind i trykfodsfæstet og regulér den til den ønskede bredde. Sy rækker på langs og tværs af stoffet, idet du lader linealen glide langs med den foregående sømrække. 33

34 VEDLIGEHOLDELSE Forsigtig: Sluk for symaskinen og træk dens stik ud af stikkontakten, før du indsætter eller fjerner dele i maskinen og før du rengør den. Aftagning af stingpladen: Drej på håndhjulet, indtil nålen er helt oppe. Åbn frontdækslet og skru stingpladen af med skruetrækkeren. (1) Rengøring af transportøren: Tag spolehuset ud og rens hele området med den medfølgende børste. (2) Rensning og smøring af griberlejet: Tag spolehuset ud. Klik de to holdearme (a) udad. Fjern griberringsdækslet (b) og griberlejet (c) og rens dem med en blød klud. Smør punkterne (d) med symaskineolie (1-2 dråber). Drej på håndhjulet, indtil griberringen (e) er til venstre. Sæt griberlejet ind igen (c). Sæt griberringsdækslet på og klik de to holderarme ind igen. Sæt spolehuset og spolen i og montér stingpladen igen. Vigtigt: Du bør fjerne fnug og trådrester regelmæssigt. Desuden bør du få din symaskine efterset hos forhandleren med jævne mellemrum. 34

35 GUIDE TIL FEJLFINDING Problem Årsag Afhjælpning Overtråden knækker Undertråden knækker Der springes sting over Nålen knækker Stingene er løse Sømmene rynker eller buler Ujævne sømme, ujævn fremføring Symaskinen støjer Symaskinen blokerer 1. Maskinen er ikke trådet korrekt. 2. Trådspændingen er for stram. 3. Tråden er for kraftig til nålen. 4. Nålen er ikke sat korrekt i. 5. Tråden har snoet sig rundt om trådrulleholderen. 6. Nålen er beskadiget. 1. Spolehuset er ikke sat korrekt i. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Undertrådsspændingen er for stram. 1. Nålen er ikke sat korrekt i. 2. Nålen er beskadiget. 3. Du benytter en nål af forkert størrelse. 4. Trykfoden er ikke sat korrekt på. 1. Nålen er beskadiget. 2. Nålen er ikke sat korrekt i. 3. Du benytter en nål, der ikke passer i størrelse til stoffet. 4. Du har sat en forkert trykfod på. 1. Maskinen er ikke trådet korrekt. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Kombinationen mellem nål/ stof/ tråd er forkert. 4. Forkert trådspænding. 1. Nålen er for kraftig til stoffet. 2. Stinglængden er ikke indstillet korrekt. 3. Trådspændingen er for stram. 1. Tråden er af dårlig kvalitet. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Der er blevet trukket i stoffet. 1. Symaskinen skal smøres. 2. Der har samlet sig fnug eller olie i griberlejet eller transportøren. 3. Der er brugt symaskineolie af dårlig kvalitet. 4. Nålen er beskadiget. Tråden har sat sig fast i griberlejet. 1. Tråd maskinen igen. 2. Sæt trådspændingen ned (lavere tal) 3. Vælg en kraftigere nål. 4. Tag nålen ud og sæt den korrekt ind igen (den ade side skal vende bagud). 5. Tag trådrullen af og tråd maskinen igen. 6. Udskift nålen. 1. Tag spolehuset ud og sæt det i igen. Træk i tråden. Tråden skal være let at trække i. 2. Kontrollér både spolen og spolehuset. 3. Sæt undertrådsspændingen ned som beskrevet. 1. Tag nålen ud og sæt den korrekt ind igen (den ade side skal vende bagud). 2. Sæt en ny nål i. 3. Vælg en nål, der passer til tråden og stoffet. 4. Kontrollér trykfoden og klik den korrekt på. 1. Sæt en ny nål i. 2. Tag nålen ud og sæt den korrekt ind igen (den ade side skal vende bagud). 3. Vælg en nål, der passer til tråden og stoffet. 4. Vælg den korrekte trykfod. 1. Kontrollér trådningen. 2. Tråd spolehuset som vist på tegningen tidligere i denne brugerhåndbog. 3. Nålestørrelsen skal passe til stoffet og tråden. 4. Indstil korrekt trådspænding. 1. Vælg en tyndere nål. 2. Gør stinglængden kortere. 3. Gør trådspændingen løsere. 1. Vælg tråd af en bedre kvalitet. 2. Tag spolehuset ud, tråd det korrekt og sæt det korrekt i. 3. Træk ikke i stoffet under syningen, men lad transportøren fremføre det. 1. Smør maskinen som beskrevet. 2. Rens griberlejet og transportøren som beskrevet. 3. Brug kun symaskineolie af god kvalitet. 4. Udskift nålen. Tag overtråden af og spolehuset ud. Drej håndhjulet frem og tilbage med hånden og fjern den tråd, der sidder fast. Smør maskinen som beskrevet. Immaterielle rettigheder VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING og dets design, og H CLASS er varemærker fra KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA og H-mærket med kronen er varemærker fra Husqvarna AB. Alle varemærker bruges under license af VSM Group AB. 35

36 B Danish Inhouse production 2010 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. All rights reserved Printed in Sweden on environmental-friendly paper

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

hobby 1132,1122 Brugsanvisning

hobby 1132,1122 Brugsanvisning hobby 1132,1122 Brugsanvisning 23 23 23 23 22 22 2 25 25 25 25 25 26 26 26 26 2 1 4 8 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 1 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 1 2 19 19 19 19 3

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Tilbehør til syning af cirkler

Tilbehør til syning af cirkler designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPZ -serien SPPHIRE -serien OPL -serien Tilbehør til syning af cirkler Circular attachment DNSK 4 35 5-1 4 35-1 Tilbehør til syning af cirkler Tilbehøret

Læs mere

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Sy med stil med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Med dit personlige præg. Syet med Emerald. Husqvarna Viking Emerald er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning,

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer.

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer. SØMME Søm Søm nr. 1, 2, 3 4, 5, 6 Lær din maskine at kende Sømnavn Trykfod nvendelse Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Stretchsøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING rugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforskrifter................................................. 2 Lær din symaskine at kende........................................... 4 Leveringens indhold...........................................................

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt ILT U Q T E V FLERFAR 1 Opal flerfarvet quilt DET SKAL DU BRUGE HUSQVARNA VIKING Opal -symaskine ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545) Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod (ekstraudstyr,

Læs mere

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design TM Bare tryk og sy! Med de originale P FAFF -funktioner TM Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design Kan du bare ikke lade være med at sy? Så er klar til at gå i gang! Den perfekte løsning til

Læs mere

NYSKABENDE. indvendigt

NYSKABENDE. indvendigt NYSKABENDE indvendigt Nyskabelser, der giver en ny overlockoplevelse. HUSKYLOCK maskinerne fra HUSQVARNA VIKING er nyskabende hele vejen igennem. De har nye funktioner, som er brugervenlige og giver professionelle

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Med dit personlige præg. Syet med EMERALD. Husqvarna Viking EMERALD er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning, fra

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Oplev den nye PFAFF, og mærk selv forskellen, der gør disse symaskiner til noget helt specielt. PFAFF -designet er unikt og lige så

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

Få øjnene op for dine muligheder. expression line

Få øjnene op for dine muligheder. expression line w Få øjnene op for dine muligheder expression line Oplev en ny dimension af syning og quiltning! Ønsker du ny inspiration, det højeste niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alt dette og mere

Læs mere

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning.

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning. Sømoversigt Nyttesømme Søm Sømnummer Navn Beskrivelse 1.1.1 Ligesøm Til syning af sømme og topstikninger. Vælg mellem 37 forskellige nålepositioner. Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret.

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. Hurtigsyet taske Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. 14 x 140 cm pink kunstlæder 36 x 76 cm af 2 forskellige

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish.

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. Sy som en professionel! overlock line Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionel l hurtig l præcis 4.0 Sy som en professionel! Oplev den nye generation

Læs mere

coverlocktm 4.0 Brugermanual

coverlocktm 4.0 Brugermanual coverlocktm 4.0 Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

Silver Crest SNM 33 A1. Indholdsfortegnelse

Silver Crest SNM 33 A1. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Silver Crest SNM 33 A1 Garantie...1 Servicenummeret...1 Vigtige sikkerhedsanvisninger / Anvendelsesformål...2 Oplysninger om maskinen...3 Tilbehør...3 Montering af forlængerbordet...3

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine

Læs mere

god til suveræn syning

god til suveræn syning Skift fra god til suveræn syning Indbygget assistance, når du har brug for det Historien om den kreative mor Jeg hedder Sofie og er mor til to med en travl hverdag. For mig er en sydag en god dag. Jeg

Læs mere

BERNINA 215. www.bernina.com

BERNINA 215. www.bernina.com BERNINA 215 www.bernina.com Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret

Læs mere

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj.

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Sømme Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Søm Sømnavn/nvendelse Trykfod 1, 2, 3 Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer syning. Tryk på stingbredde og vandret spejlvending

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla 4 ME & SYTEKNIKKER OVERSIGT Nedenfor er der vist en oversigt over alle sømme i Huskylock s25. Når der vælges stoftype og søm, foretages indstillingerne af trådspænding, stinglængde, differentialtransport

Læs mere

Kompakt maskine til syning af overlocksøm

Kompakt maskine til syning af overlocksøm Brugsanvisning Kompakt maskine til syning af overlocksøm Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Bruksanvisning Compact Overlockmaskin Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Dansk Norsk Sørg for at

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Instruktionsbok VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshedshenvisninger 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen.

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen. Vigtig information inden du starter brodering. En af de ting, du skal være opmærksom på, når du broderer er, hvordan stoffet ligger i broderirammen. Stoffet skal være så udspændt, at du kan slå på tromme

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo.

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo. Udklipshedebo Omkring 1850 udvikles udklipshedebo. Syerskerne klippede nu huller på tværs af trend og islæt. Hullerne blev udfyldt med kniplingssyning og udgjorde kernen i motiverne. I omvendt udklipshedebo

Læs mere

Quilt med blomsterapplikationer

Quilt med blomsterapplikationer Quilt med blomsterapplikationer Omtrentlig størrelse: 148 x 148 cm Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 20 x 115 cm af 17 forskellige nuancer af batikstof til den udvendige sammensatte

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Funktioner og fordele

Funktioner og fordele Funktioner og fordele Simpelthen fantastisk! 2 AUTOMATISK AFSKÆRING AF TRÅDE VED HOPPESTING Broderier med tidsbesparelse: Din Designer SE Limited Edition skærer automatisk trådene af ved hoppesting. GÅ

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

Forord 1. Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke!

Forord 1. Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke! Forord 1 Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER 5 6 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER SÅDAN BRUGER DU TILBEHØR OG FUNKTIONER APPENDIKS Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshenvisninger Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP100-serien A, B type SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan undgår du

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen

Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen 1 Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen Risting Risting: Også kaldet forsting, bruges til rining samt til stikninger feks. På skjorter, vestekraver mm. Bruges ristingene som pyntesting syes stingene

Læs mere

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm Quilt Færdig størrelse: 72 x 172 cm Det skal du bruge Pfaff ambition -symaskine 100 x 150 cm let sort denimstof til quilte-blokke og cirkler 15 x 115 cm ensfarvet, grålilla bomuldsstof til cirklerne 95

Læs mere

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge Coverlock Quilt Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Omtrentlig størrelse 170 cm x 170 cm Det skal du bruge Alle stofferne er mangefarvede fra meget

Læs mere

Sy med select! Brugsanvisning

Sy med select! Brugsanvisning TM Sy med select! TM Brugsanvisning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm)

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) creative 2.0 Quilt med påfugl Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) Det skal du bruge 60 x 110 cm blåt tone i tone batikstof 60 x 110 cm blomstret blåt batikstof 40 x 160 cm lilla/pink silkestof 40 x 160

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Forord. Kære BERNINA kunde

Forord. Kære BERNINA kunde Forord Kære BERNINA kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 750 QE Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

nem og hurtig Det skal du bruge:

nem og hurtig Det skal du bruge: nem og hurtig ambition grydelap Sy de sjove cirkler til ambition -grydelappen. For at lave grydelappen skal du bruge 4 blokke, som skal klippes i ud i fire kvadrater. Med de fire blokke har du nok stykker

Læs mere

Quilt med mange cirkler

Quilt med mange cirkler Det skal du bruge: PFAFF creative 3.0 sy- og broderimaskine PFAFF creative QUILTERS HOOP 200x200 (820940096) PFAFF forlængerbord med justerbar guide (821031096) PFAFF 0A standardtrykfod til IDT -system

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater

Læs mere

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. TM Originale PFAFF 9-mm-sømme! expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Opdag dit potentiale, og oplev en ny dimension inden for syning Søger du ny inspiration,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Ønsker du dig ny inspiration, et højere niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alle disse ønsker opfyldt

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere