SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28."

Transkript

1 BRUGERHÅNDBOG E20

2 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den mærkespænding, der er angivet på maskinen. Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed Denne symaskine må ikke anvendes er personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i at anvende symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal gøre den ren. Sluk for symaskinen ( 0 ), når du foretager justeringer i området omkring nålen, f.eks. ved trådning af nål, udskiftning af nål, trådning af undertråd, udskiftning af trykfod osv. Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hold ngrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning. Bemærk venligst, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt venligst din forhandler for retningslinier.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE DELE...4 TILBEHØR...6 MONTERING AF TILBEHØRSÆSKEN...7 TILSLUTNING AF MASKINEN TIL STIKKONTAKTEN...8 UDSKIFTNING AF PÆRE...9 TO-TRINS TRYKFODSLØFTER...10 REGULERING AF TRYKFODSTRYK...10 PÅSÆTNING AF TRYKFODSFÆSTE OG TRYKFOD...11 SPOLING AF UNDERTRÅD...12 ISÆTNING AF UNDERTRÅD...13 UDSKIFTNING AF NÅL (SYSTEM 130/705H)...14 TRÅDNING AF OVERTRÅD...15 HENTNING AF UNDERTRÅD...16 TRÅDSPÆNDING...17 SÆNKNING AF TRANSPORTØR...18 TILBAGESYNING...19 SKIFT AF SYRETNING...19 UDTAGNING AF STOFFET...19 KLIPNING AF TRÅDEN...19 VALG AF SØM...20 TILPASNING AF NÅL / STOF / TRÅD...21 ZIGZAGSØMME...22 LIGESØMME OG NÅLESTILLING...23 OVERLOCKSØMME...24 USYNLIG OPLÆGNING...25 ET-TRINSKNAPHULLER...26 AFBALANCERING AF KNAPHULLETS VENSTRE OG HØJRE SIDE...27 LYNLÅSE OG TITTEKANT STINGS ZIGZAG...29 VALG AF STRETCHSØMME...30 FRIHÅNDSSTOPNING...31 STOPPESØM...32 KANALQUILTNING...33 VEDLIGEHOLDELSE...34 GUIDE TIL FEJLFINDING

4 VIGTIGE DELE 1. Trådspændingshjul 2. Skrue til regulering af trykfodstryk 3. Trådgiver 4. Trådkniv 5. Trykfod 6. Stingplade 7. Tilbehørsæske 8. Spolestopper 9. Stinglængdevælger 10. Stingbreddevælger 11. Sømviser 12. Tilbagesyningsgreb 13. Greb til sænkning af transportør 14. Arm til et-trinsknaphul 4

5 15. Bærehåndtag 16. Spolespindel 17. Trådrulleholder 18. Håndhjul 19. Sømvælger 20. Tænd/sluk-kontakt 21. Tilslutning for strøm og fodpedal 22. Undertrådsstyr 23. Overtrådsstyr 24. Trykfodsløfter 25. Knap til justering af knaphulsbalance 5

6 TILBEHØR 1. Standardtrykfod 2. Lynlåstrykfod 3. Satinsømstrykfod 4. Knaphulstrykfod 5. Quiltetrykfod 6. Stoppe-/broderitrykfod 7. Trykfod til usynlig oplægning 8. Skruetrækker 9. Opsprætter/ børste 10. Olie aske 11. Pakke med nåle 12. Undertrådsspoler 13. Lineal 14. Filtskiver til trådrulleholder (2x) 6

7 MONTERING AF TILBEHØRSÆSKEN Hold tilbehørsæsken vandret og skub den på i pilens retning. (1) Åbn æsken ved at løfte låget i pilens retning. (2) 7

8 TILSLUTNING AF MASKINEN TIL STIKKONTAKTEN Forsigtig: Sørg altid for, at strømkablet er fjernet fra stikkontakten og tænd/sluk-kontakten står på O, når maskinen ikke er i brug og før du påsætter eller fjerner dele. - Sæt maskinens stik i stikkontakten som vist (1/2). - Tænd/sluk-knappen sidder lige over tilslutningen for strøm og fodpedal. Maskinen fungerer kun, når knappen står på I. (1) - Sylyset tændes automatisk, når tænd/sluk-knappen sættes på I. - Tryk på fodpedalen for at sy (3). Du kan styre syhastigheden ved at trykke mere eller mindre på fodpedalen. OBS: Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan du tilslutter maskinen til stikkontakten. Tag strømkablet ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i brug. Symaskinen skal benyttes sammen med den passende fodpedal: - For USA og Canada, V: KD For Australien, 240V: KD For Europa, V: KD

9 UDSKIFTNING AF PÆRE Forsigtig: Træk stikket ud af stikkontakten, før du skifter pæren. Skift pæren ud med samme type 15 watt ( V område), 10 watt ( V område). - Løsn skrue (A) som vist. (1) - Fjern dækslet (B). - Skru pæren ud og sæt en ny i (C). (2) - Sæt dækslet på igen og spænd skruen til. 9

10 TO-TRINS TRYKFODSLØFTER Når du skal sy i ere lag stof eller i tykt stof, kan du hæve trykfoden et trin højere, så du let kan placere sytøjet under nålen. (A) REGULERING AF TRYKFODSTRYK Trykfodstrykket er forudindstillet, og normalt er det ikke nødvendigt at regulere det til syning i de este stoftyper (tyndt eller tykt stof). Men hvis du har behov for at justere trykfodstrykket, kan du dreje på skruen til trykfodstryk med en mønt. Ved syning i meget tyndt stof skal du nedsætte trykket ved at dreje skruen mod uret, så trykfoden trykker mindre på stoffet. Ved syning i tykt stof skal du dreje skruen med uret for at få større trykfodstryk på stoffet. 10

11 PÅSÆTNING AF TRYKFODSFÆSTE OG TRYKFOD OBS: Sluk for maskinen ( O ), før du udfører nedenstående handlinger. Påsætning af trykfodsfæstet: Løft nålen til højeste position og hæv trykfodsløfteren. Sæt trykfodsfæstet (b) på trykfodsstangen (a). (1) Påsætning af trykfoden: Sænk trykfodsfæstet (b), indtil udskæringen (c) er lige over stiften (d). (2) Sænk trykfodsfæstet (b). Trykfoden (f) vil så automatisk sætte sig fast på fæstet. Aftagning af trykfoden: Hæv trykfoden. Få trykfoden fri ved at løfte den arm (e), der sidder bag på trykfodsfæstet. (3) Påsætning af linealen: Sæt linealen (g) ind i åbningen på trykfodsfæstet som vist på tegningen. Justér bredden efter behov, så den passer til oplægningssømme, læg, quiltning osv. (4) 11

12 SPOLING AF UNDERTRÅD Sæt en tom undertrådsspole på spolespindlen. Sæt trådrullen på trådrulleholderen med ltskive under (a). Før tråden fra trådrullen rundt om trådspændingsskiven med uret. (1) Tråd spolen som vist og sæt den på spolespindlen. Skub spolespindlen mod højre til spole-stilling. (2) Tryk forsigtigt på fodpedalen for at spole. Symaskinen holder automatisk op med at spole, når spolen er fyldt. Skub spolespindlen mod venstre til sy-stilling og tag spolen af. Bemærk: Når spolespindlen er i spole-stilling, kan maskinen ikke sy og håndhjulet kan ikke drejes. For at sy skal du skubbe spolespindlen mod venstre (sy-stilling). 12

13 ISÆTNING AF UNDERTRÅD OBS: Sæt tænd/sluk-knappen på slukket ( O ), før du indsætter eller fjerner spolen. Trykfoden og nålen skal altid være hævet, når du skal isætte eller fjerne spolen. - Åbn undertrådsdækslet. (1) - Hold spolehuset i den ene hånd. Sæt spolen i, således at tråden løber af i urets retning (se pilen). (2) - Træk tråden gennem åbningen, nedad og mod venstre, indtil den går ind i trådgiveren ( rkantet åbning) under trådspændingsfjederen. (3) - Hold spolehuset fast i hængselklappen. (4) - Sæt spolehuset hele vejen ind i griberlejet og slip hængselklappen. Kontrollér, at metal ngeren passer ind i hakket øverst på griberringsdækslet. (5) Tryk på spolehuset for at sikre, at det er klikket helt på plads. 13

14 UDSKIFTNING AF NÅL (SYSTEM 130/705H) Forsigtig: Sæt tænd/sluk-knappen på slukket ( O ), før du indsætter eller fjerner nålen. Udskift nålen, første gang tråden knækker eller hvis der springes sting over. Vælg den korrekte nåletype og størrelse i forhold til den stoftype, du skal sy i. Drej håndhjulet mod dig selv, til nålen er i øverste stilling. Løsn skruen i nålestangen (A) og spænd den til igen, når du har sat den nye nål i. (1) Den ade side af nålen skal vende bagud (B). Skub nålen op (C) i nålestangen, så langt som den kan komme (D). Spænd skruen på nålestangen fast til igen. Synålen skal altid være lige og skarp for at få jævn syning. Udskift nålen (2), hvis den er bøjet (A) eller stump (C) eller spidsen er beskadiget (B). 14

15 TRÅDNING AF OVERTRÅD Forsigtig: Sluk for maskinen, før du tråder den. Løft nålestangen til højeste stilling. Følg omhyggeligt den nummererede trådnings række følge, der vises neden for. Hvis du springer et trin over eller ikke får tråden korrekt ind i trådstyrene, kan symaskinen ikke sy korrekt. (1-5) 1. Sæt trådrullen på trådrulleholderen med ltskive under. 2. Før tråden mod venstre bag om og igennem det første trådstyr. 3. Før tråden ned gennem den højre åbning, under styret og op gennem den venstre åbning. 4. Før tråden hen over og frem ind i trådgiveren. 5. Før tråden ind i det sidste trådstyr lige over nålen. 6. Tråd nålen forfra og bagud. Træk cirka 10 cm tråd ud bag nålen. (6) Før tråden ind under trykfoden og op i trådkniven. a. Filtskive til trådrulleholder 15

16 HENTNING AF UNDERTRÅD Hold fast i overtråden med venstre hånd. Drej håndhjulet mod dig selv med højre hånd, indtil nålen går ned og kommer op igen i øverste stilling. (1) - Træk i overtråden for at hente undertråden op. Overtråden skal have fanget undertråden i en løkke. - Træk overtråden imod dig og undertråden vil så komme op fra spolen i en stor løkke. (2) Træk 15 cm af begge tråde bagud og ned under trykfoden. 16

17 TRÅDSPÆNDING Overtrådsspænding Grundindstillingen for trådspænding: 4. For at øge spændingen skal du dreje hjulet til et højere tal. For at nedsætte spændingen skal du dreje hjulet til et lavere tal. A. Normal trådspænding over- og undertråd mødes i stoffet og er trukket lige langt ned. B. For løs overtrådsspænding overtråden danner løkker på undersiden af stoffet. C. For stram overtrådsspænding undertråden danner løkker på oversiden af stoffet. 17

18 SÆNKNING AF TRANSPORTØR Ved normal syning skal transportøren være hævet. Men når du skal sy frihåndsbroderi, sy knapper i eller udføre stopning, skal du sænke transportøren. Sådan hæves (a) og sænkes (b) transportøren: 1. Tag tilbehørsæsken af. 2. Skub grebet til sænkning af transportør til (b). Skub grebet til (a) for at hæve transportøren. Transportøren hæves, når du begynder at sy. 18

19 TILBAGESYNING Tilbagesyning anvendes til hæfte sømmene samt i de tilfælde, hvor forstærkning er nødvendig. I slutningen af sømmen skal du trykke tilbagesyningsgrebet ned og træde let på fodpedalen. Sy et par hæftesting. Når du slipper tilbagesyningsgrebet, syr maskinen fremad igen (A). SKIFT AF SYRETNING 1. Stands maskinen med nålen nede i stoffet på det sted, hvor du ønsker at ændre syretning. 2. Løft trykfoden og drej stoffet, idet du bruger nålen som omdrejningspunkt. 3. Sænk trykfoden og begynd at sy i den nye retning. UDTAGNING AF STOFFET Drej håndhjulet ind mod dig selv for at hæve trådgiveren op til højeste stilling. Løft trykfoden og træk stoffet væk fra dig selv. KLIPNING AF TRÅDEN Hold fast i trådene bag trykfoden. Før dem med begge hænder ind i slidsen bag på trykfodsstangen og pres trådene nedad for at skære dem over. Du kan også bruge trådkniven på siden af symaskinen (B). 19

20 VALG AF SØM For at vælge ligesøm skal du sætte sømvælgeren på A (4). Indstil stinglængden med stinglængdevælgeren (2). Du kan vælge den nålestilling, du ønsker, ved at dreje på stingbreddevælgeren (1). For at vælge zigzagsøm skal du sætte sømvælgeren på B (4). Justér stinglængden (2) og stingbredden (1) i forhold til det stof, du skal sy i. 1. Stingbreddevælger 2. Stinglængdevælger 3. Sømviser 4. Sømvælger 5. Tilbagesyningsgreb For at få sømmene i den venstre række på sømvalgspanelet skal du vælge bogstavet under den ønskede søm med sømvælgeren. Justér stinglængden og stingbredden med vælgerne, alt efter hvilket resultat du ønsker. For at få sømmene i den højre række på sømvalgspanelet skal du sætte stinglængdevælgeren på S, vælge den ønskede søm med sømvælgeren og indstille stingbredden med stingbreddevælgeren. 20

21 TILPASNING AF NÅL / STOF / TRÅD Guide til valg af nål, stof og tråd NÅL- STØRRELSE 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) STOFTYPE Tynde stoffer - tynd bomuld, voile, silke, musselin, interlock, bomuldsstrik, tricot, jersey, crepe, vævet polyester, skjorte- og skjorteblusestof. Medium stoffer - bomuld, satin, chintz, sejldug, ribstrikket jersey, let uld. Medium stoffer - bomuldslærred, uld, tykkere strik, frotté, denim. Tykke stoffer - kanvas, uld, markisestof, quiltede stoffer, denim, møbelstof (tyndt til medium). Tyk uld, frakkestof, møbelstoffer, visse typer læder og vinyl. TRÅD Tynd tråd i bomuld, nylon eller polyester. Det meste tråd er af mellemtykkelse og velegnet til disse stoftyper og nålstørrelser. Benyt polyestertråd til syntetiske stoffer og bomuldstråd til natur berstoffer. Så får du det bedste resultat. Brug altid den samme tråd som over- og undertråd. Kraftig tråd, kinesertråd. (Brug højt trykfodstryk) Vigtigt: Sørg for, at nålestørrelse, tråd og stof passer til hinanden. NÅLE BESKRIVELSE STOFTYPE HA /705H (SIN) 15 1/705HS (SUK) Standardnåle med skarp spids. Størrelserne går fra tynd til kraftig. 9 (65) til 18 (110) Nåle med halv-rund spids. 9 (65) til 18 (110) Nåle med helt rund spids 9(65) til 18 (110) 130 PCL Lædernåle. 12 (80) til 18 (110) Vævet stof i natur ber - uld, bomuld, silke osv. Anbefales ikke til ribstrikket jersey. Vævet natur ber- og syntetisk stof, polyesterblandinger. Strik - polyester, interlock, tricot, glatstrikket og ribstrikket jersey. Kan benyttes i stedet for 15 1 til syning i alle typer stof. Sweaterstrik, lycra, badetøjsstof, elastik. Læder, vinyl, møbelstof. (Efterlader mindre huller end en almindelig kraftig nål.) Bemærk: 1. Dobbeltnåle kan købes til såvel stikninger som dekorationssyning. 2. Når du syr med dobbeltnål, skal du sætte stingbreddevælgeren på højst Europæiske nåle har størrelserne 65, 70, 80 osv. Amerikanske og japanske nåle har størrelserne 9, 11, 12 osv. 4. Udskift nålen ofte (fx efter syning af to stykker tøj) og/eller den første gang tråden knækker eller hvis der springes sting over. 21

22 ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i takt med at vælgeren yttes fra 0 til 5. Til syning med dobbeltnål må stingbredden aldrig være større end 2.5. (1) Sådan fungerer stinglængdevælgeren ved zigzag Zigzagstingene bliver tættere, jo nærmere stinglængde vælgeren sættes på 0. Normalt sys zigzag med en stinglængde på 2.5 eller mindre. (2) Satinsømme Hvis du sætter stinglængden mellem 0-1, vil stingene være meget tæt sammen, hvilket giver en såkaldt satinsøm. Satinsøm benyttes til knaphuller og dekorationssømme. Syning i tyndt stof Når du skal sy i meget tyndt stof, anbefaler vi, at du bruger stabiliseringsmateriale på vrangsiden af stoffet. 22

23 LIGESØMME OG NÅLESTILLING Drej sømvælgeren, så sømviseren viser ligesøm (a). Generelt gælder, at jo tykkere stof, tråd og nål er, desto større skal stinglængden også være. Vælg nålestilling fra midterstilling til venstre nålestilling ved at sætte stingbreddevælgeren (1) fra 0 til Stingbreddevælger 2. Stinglængdevælger 3. Sømviser 4. Sømvælger 5. Tilbagesyningsgreb 23

24 OVERLOCKSØMME Bruges til sammensyning, overkastning og synlig oplægning. Sæt stinglængdevælgeren på 3 eller S. Justér eventuelt stingbredden, så den passer til stoftypen. Dobbelt overlock: Sæt stinglængdevælgeren på S. Til tynd strik, håndstrik, oplægninger. (1) Standard overlock: Sæt stinglængdevælgeren på S. Til tynd strik, jersey, halskanter og ribkanter. (2) Elastisk overlock: Sæt stinglængden på S. Til tynd strik, jersey, halskanter og ribkanter. (3) Alle overlocksømme er velegnede, når du vil sy sammen og afslutte/overkaste kanterne i én arbejdsgang. Når du overkaster, bør nålen kun lige gå ud over kanten af stoffet. OBS: Brug en ny nål, en nål med rund spids eller en stretchnål! 24

25 USYNLIG OPLÆGNING Brug denne søm til oplægning, gardiner, bukser, nederdele osv. usynlig oplægning i vævet stof. Position C på sømvælgeren. usynlig oplægning i stretchstof. Position D på sømvælgeren. Indstil symaskinen som vist på tegningen. Bemærk: Det kræver lidt øvelse at lave usynlig oplægning. Foretag derfor altid en prøve på en stofrest. Fold stoffet som vist på tegningen med vrangsiden opad. (1) Placér stoffet under trykfoden. Drej håndhjulet imod dig med hånden, indtil nålen er svinget helt til venstre. Den skal bare lige gå igennem stoffolden. Hvis ikke, skal du justere stingbredden, så den passer. (2) Justér styret på trykfoden (3) ved at dreje på grebet (4), så styret lige netop hviler mod folden. Sy langsomt ved at trykke let på fodpedalen. Før stoffet langs kanten af styret. a. Stingbredde b. Stinglængde c. Trykfod d. Søm 25

26 ET-TRINSKNAPHULLER Det er ikke vanskeligt at sy knaphuller og du kan være sikker på et ot resultat. Sy altid et prøveknaphul på en prøve af det stof og indlægsmateriale, du skal bruge. Syning af et knaphul 1. Brug kridt til at markere knaphullets placering på stoffet. 2. Sæt knaphulstrykfoden på og sæt sømvælgeren på. Sæt stinglængdevælgeren på. Justér stingbredden til den ønskede bredde: 3 til smalle knaphuller og 5 til brede knaphuller. 3. Sænk trykfoden, idet du retter mærkerne på trykfoden ind med markeringerne på stoffet (A). (Den forreste trense vil blive syet først.) 4. Åbn knappladen og læg knappen i (B). 5. Sænk knaphulsarmen og skub den forsigtigt bagud (C). 6. Grib let om overtråden og begynd at sy. 7. Knaphullet vil blive syet i den rækkefølge, der vises i diagrammet (D). 8. Stands maskinen, når knaphullet er blevet syet. Syning af et knaphul i stretchstof (E) Når du syr knaphuller i stretchstof, kan du sætte kraftig tråd eller snor på krogen under knaphulstrykfoden. Når knaphullets så sys, vil knaphullets stolper (sider) blive syet hen over snoren. 1. Markér knaphullets placering på stoffet med kridt, sæt knaphulstrykfoden på og drej sømvælgeren hen på. Sæt stinglængdevælgeren på. 26

27 2. Sæt den kraftige tråd eller snoren fast på krogen bag på trykfoden og før de to trådender frem til forkanten af trykfoden. Før dem ind i rillerne og bind dem midlertidigt sammen foran trykfoden. 3. Sænk trykfoden og begynd at sy. *Indstil stingbredden, så den svarer til tykkelsen på den snor, der skal bruges. 4. Når knaphullet er syet, skal du trække snoren forsigtigt sammen for at stramme den til. Klip til sidst overskydende snor af, eller træk enderne om på vrangen, hæft og klip dem af. AFBALANCERING AF KNAPHULLETS VENSTRE OG HØJRE SIDE Stingtætheden i højre og venstre side af knaphullet kan justeres med knappen til justering af knaphulsbalance, der sidder nær håndhjulet. Denne knap skal normalt være i neutral stilling (midt mellem + og -). Hvis stingene i venstre side af knaphullet er for tætte, skal knappen drejes mod venstre (+). Derved bliver der lidt større afstand mellem zigzagstingene i venstre række. Hvis stingene i venstre side af knaphullet er for åbne, skal knappen drejes mod højre (-). Derved bliver der lidt mindre afstand mellem zigzagstingene i venstre række (stingene bliver mere tætte). Stingene i knaphullets højre side indstilles vha. stinglængdevælgeren. 27

28 LYNLÅSE OG TITTEKANT Indstil symaskinen som vist på tegningen. Sæt sømvælgeren på A. Sæt stinglængdevælgeren mellem 1-4 (alt efter stoffets tykkelse). Lynlåstrykfoden kan klikkes på til højre eller venstre for trykfodsfæstet, alt efter hvilken side af lynlåsen du vil sy. (1) Når du skal sy forbi lynlåsens glider, skal du sænke nålen ned i stoffet, hæve trykfoden og skubbe glideren om bag trykfoden. Sænk trykfoden og fortsæt syningen. Du kan også sy en snor ind i et skråbånd for at lave en tittekant (2). 28

29 3-STINGS ZIGZAG 3-stings zigzag kan bruges til at sy blonde og elastik i, til at stoppe og reparere og til at forstærke kanter. Indstil symaskinen som vist på tegningen. Sæt sømvælgeren på E. Stingbredde 3-5 Placér lappen som ønsket. Du kan reducere stinglængden for at få mere tætte sting. (1) Når du skal reparere en ænge eller slidskade, anbefaler vi, at du sætter et stykke stabiliseringsstof under som forstærkning. Du kan indstille stingtætheden ved at justere stinglængden. Sy først hen over midten og sy derefter overlappende rækker i begge sider. Sy mellem 3 og 5 rækker, alt efter stoftypen og ængens/slidskadens størrelse. (2) Isyning af elastik 1. Placér elastikken på stoffet. 2. Mens du syr, skal du strække elastikken både foran og bagved trykfoden som vist i g. (3). Samling af stof Den elastiske 3-stings zigzag kan anvendes til at samle to stykker stof kant mod kant, især strikstoffer. Hvis du bruger usynlig nylontråd, vil samlingen være helt usynlig. 1. Placér kanterne på de to stykker stof mod hinanden og centrér dem under trykfoden. 2. Sy dem sammen med 3-stings zigzag, idet du sørger for at holde de to kanter tæt sammen, som vist i g. (4). 29

30 VALG AF STRETCHSØM Forstærket ligesøm: (1/3) Sæt sømvælgeren på A. Til forstærkede sømme. Sæt stinglængdevælgeren på S. Symaskinen syr så to sting fremad og et sting tilbage. Dette giver tredobbelt forstærkning. Forstærket zigzag: (2/4) Sæt sømvælgeren på B. Til sømme, der skal være ekstra stærke, til oplægning og til pyntesømme. Sæt stinglængdevælgeren på S. Sæt stingbreddevælgeren mellem 3 og 5. Forstærket zigzag er velegnet til faste stoftyper som fx denim og øjl. 30

31 FRIHÅNDSSTOPNING Indstil symaskinen som vist på tegningen. Skub transportørgrebet mod højre for at sænke transportøren.(1) Tag trykfodsfæstet af. (2) Sæt stoppetrykfoden direkte på trykfodsstangen. Armen (A) skal være bagved skruen på nåleholderen (B). Tryk stoppefoden forsvarligt fast fra bagsiden med pege ngeren og spænd skruen (C) til. (3) Ved stopning skal du først sy rundt om kanten af hullet (for at hæfte og fastholde trådene). (4) Første række: Sy altid fra venstre mod højre. Drej sytøjet en kvart omgang og sy henover. Vi anbefaler, at du benytter en stopperamme, som gør arbejdet lettere og giver et bedre resultat. 31

32 STOPPESØM - Sæt stinglængdevælgeren på den ønskede stinglængde. - Drej sømvælgeren hen på ligesøm med nålen i midterstilling. - Læg det stof, der skal foretages stopning på, under trykfoden sammen med stabiliseringsmaterialet. - Sænk trykfoden og sy skiftevis forlæns og baglæns ved at bruge tilbagesyningsgrebet. - Gentag, indtil hele området er dækket af stingrækker. 32

33 KANALQUILTNING Indstil sømvælgeren som vist. Sæt linealen ind i trykfodsfæstet og regulér den til den ønskede bredde. Sy rækker på langs og tværs af stoffet, idet du lader linealen glide langs med den foregående sømrække. 33

34 VEDLIGEHOLDELSE Forsigtig: Sluk for symaskinen og træk dens stik ud af stikkontakten, før du indsætter eller fjerner dele i maskinen og før du rengør den. Aftagning af stingpladen: Drej på håndhjulet, indtil nålen er helt oppe. Åbn frontdækslet og skru stingpladen af med skruetrækkeren. (1) Rengøring af transportøren: Tag spolehuset ud og rens hele området med den medfølgende børste. (2) Rensning og smøring af griberlejet: Tag spolehuset ud. Klik de to holdearme (a) udad. Fjern griberringsdækslet (b) og griberlejet (c) og rens dem med en blød klud. Smør punkterne (d) med symaskineolie (1-2 dråber). Drej på håndhjulet, indtil griberringen (e) er til venstre. Sæt griberlejet ind igen (c). Sæt griberringsdækslet på og klik de to holderarme ind igen. Sæt spolehuset og spolen i og montér stingpladen igen. Vigtigt: Du bør fjerne fnug og trådrester regelmæssigt. Desuden bør du få din symaskine efterset hos forhandleren med jævne mellemrum. 34

35 GUIDE TIL FEJLFINDING Problem Årsag Afhjælpning Overtråden knækker Undertråden knækker Der springes sting over Nålen knækker Stingene er løse Sømmene rynker eller buler Ujævne sømme, ujævn fremføring Symaskinen støjer Symaskinen blokerer 1. Maskinen er ikke trådet korrekt. 2. Trådspændingen er for stram. 3. Tråden er for kraftig til nålen. 4. Nålen er ikke sat korrekt i. 5. Tråden har snoet sig rundt om trådrulleholderen. 6. Nålen er beskadiget. 1. Spolehuset er ikke sat korrekt i. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Undertrådsspændingen er for stram. 1. Nålen er ikke sat korrekt i. 2. Nålen er beskadiget. 3. Du benytter en nål af forkert størrelse. 4. Trykfoden er ikke sat korrekt på. 1. Nålen er beskadiget. 2. Nålen er ikke sat korrekt i. 3. Du benytter en nål, der ikke passer i størrelse til stoffet. 4. Du har sat en forkert trykfod på. 1. Maskinen er ikke trådet korrekt. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Kombinationen mellem nål/ stof/ tråd er forkert. 4. Forkert trådspænding. 1. Nålen er for kraftig til stoffet. 2. Stinglængden er ikke indstillet korrekt. 3. Trådspændingen er for stram. 1. Tråden er af dårlig kvalitet. 2. Spolehuset er ikke trådet korrekt. 3. Der er blevet trukket i stoffet. 1. Symaskinen skal smøres. 2. Der har samlet sig fnug eller olie i griberlejet eller transportøren. 3. Der er brugt symaskineolie af dårlig kvalitet. 4. Nålen er beskadiget. Tråden har sat sig fast i griberlejet. 1. Tråd maskinen igen. 2. Sæt trådspændingen ned (lavere tal) 3. Vælg en kraftigere nål. 4. Tag nålen ud og sæt den korrekt ind igen (den ade side skal vende bagud). 5. Tag trådrullen af og tråd maskinen igen. 6. Udskift nålen. 1. Tag spolehuset ud og sæt det i igen. Træk i tråden. Tråden skal være let at trække i. 2. Kontrollér både spolen og spolehuset. 3. Sæt undertrådsspændingen ned som beskrevet. 1. Tag nålen ud og sæt den korrekt ind igen (den ade side skal vende bagud). 2. Sæt en ny nål i. 3. Vælg en nål, der passer til tråden og stoffet. 4. Kontrollér trykfoden og klik den korrekt på. 1. Sæt en ny nål i. 2. Tag nålen ud og sæt den korrekt ind igen (den ade side skal vende bagud). 3. Vælg en nål, der passer til tråden og stoffet. 4. Vælg den korrekte trykfod. 1. Kontrollér trådningen. 2. Tråd spolehuset som vist på tegningen tidligere i denne brugerhåndbog. 3. Nålestørrelsen skal passe til stoffet og tråden. 4. Indstil korrekt trådspænding. 1. Vælg en tyndere nål. 2. Gør stinglængden kortere. 3. Gør trådspændingen løsere. 1. Vælg tråd af en bedre kvalitet. 2. Tag spolehuset ud, tråd det korrekt og sæt det korrekt i. 3. Træk ikke i stoffet under syningen, men lad transportøren fremføre det. 1. Smør maskinen som beskrevet. 2. Rens griberlejet og transportøren som beskrevet. 3. Brug kun symaskineolie af god kvalitet. 4. Udskift nålen. Tag overtråden af og spolehuset ud. Drej håndhjulet frem og tilbage med hånden og fjern den tråd, der sidder fast. Smør maskinen som beskrevet. Immaterielle rettigheder VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING og dets design, og H CLASS er varemærker fra KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA og H-mærket med kronen er varemærker fra Husqvarna AB. Alle varemærker bruges under license af VSM Group AB. 35

36 B Danish Inhouse production 2010 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. All rights reserved Printed in Sweden on environmental-friendly paper

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 750 QE Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Ønsker du dig ny inspiration, et højere niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alle disse ønsker opfyldt

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Er du på udkig efter en pålidelig, kraftig og alsidig symaskine, der kan gøre dine ideer til virkelighed? Du får

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så mange muligheder Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Opdag det Skjulte Potentiale... Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Aishakenza fortæller: Mange tak for jeres interesse i min lille Bamse Rangle. Her er endelig opskriften. Som sædvanlig må du ikke sælge dette mønster. Du må

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/?

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Da JEG FØRSTE GANG BLEV FARMOR, købte jeg en vaskekurv i plastik og fyldte den med lidt købt og en masse hjemmelavet. Det hjemmelavede blev forsynet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED Smukt oplyst Vis din personlighed Din kreative side genspejler din personlighed. Du har en alvorlig side, der ønsker præcision. Du elsker at udforske mulighederne med broderidesigns. Du har endda en praktisk

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk»,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Kirstine Krath Nieslen

Kirstine Krath Nieslen 1. Mål hofte omkreds 2. Mål fra talje til skridt. Både for og bag. 3. Mål låret omkreds. 4. Mål længde fra talje til ankel. For at kunne sy sine benklæder skal man først have lavet sit mønster. Dette tegnes

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Sommersky Et grundmønster på en cardigan med smukke, smalle ærmer af Liselotte Weller udarbejdet i samarbejde med www.garnudsalg.

Sommersky Et grundmønster på en cardigan med smukke, smalle ærmer af Liselotte Weller udarbejdet i samarbejde med www.garnudsalg. Opskriften er GRATIS og der ydes derfor IKKE support! Opskriften er testet i alle str. Rigtig god fornøjelse. Med venlig hilsen Liselotte Weller & Garnudsalg.dk Sommersky Et grundmønster på en cardigan

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Den førende sy-og broderimaskine med state-of-the-art funktioner, ideel til den kræsne bruger.

Den førende sy-og broderimaskine med state-of-the-art funktioner, ideel til den kræsne bruger. Den førende sy-og broderimaskine med state-of-the-art funktioner, ideel til den kræsne bruger. Høj opløsnings ASV LCD-skærm med ultra hurtig responstid Unikt intelligent kamerasystem Nyt lyssystem som

Læs mere

Broderimaskine. Brugsanvisning. Produktkode (Product Code): 884-T07

Broderimaskine. Brugsanvisning. Produktkode (Product Code): 884-T07 Broderimaskine Brugsanvisning Produktkode (Product Code): 884-T07 Varemærker FlashFX is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX Copyright 998-007 Datalight, Inc. U.S.Patent Office 5,860,08/6,60,56

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Brugsanvisning Dansk 7DK160173-02 Produktbeskrivelse Liko Originalsejl Høj Ryg er en standardmodel, som er konstrueret til at kunne tilpasse sig til brugeren uden

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

OPSKRIFTER PÅ DANSK INSPIRE YOUR CREATION

OPSKRIFTER PÅ DANSK INSPIRE YOUR CREATION INSPIRE YOUR CREATION 100% ren ny uld Navia blev stiftet i januar 2004 med det formål at fremstille færøsk plukket uld, som er slidstærk dog uden at nopre betydeligt. Navia har fremstillet en speciel blanding

Læs mere

ideer Bolden Strik & hækl! 49,95 cool piger Indret med kufferter Tryl med broderi brug Strik til Intropri med Leila Hafzi ubd

ideer Bolden Strik & hækl! 49,95 cool piger Indret med kufferter Tryl med broderi brug Strik til Intropri med Leila Hafzi ubd s Intropri Håndarbejde Strik Sy Hækl Bolig Inspiration 49,95 Nr. 2 April - Juli 2014 Kr. 64,95 Strik til store piger ideer Tryl med broderi Strik & hækl! Cirkeltæppe Løbemaske strik Sommerstrik fra pickles

Læs mere

VARIGHED: KORT FORLØB. Lav ET SOL SEJL. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: KORT FORLØB. Lav ET SOL SEJL. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: KORT FORLØB Lav ET SOL SEJL Lav ET SOL SEJL Til læreren Varighed: Kort forløb Tidsestimat: 3 dobbeltlektioner Dine elever i 4., 5., 6. og 7. klasse kan i et kort forløb designe og sy deres eget

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere