OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4"

Transkript

1 Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 1 Nr. 1 - marts 2013 OST bladet Elcykler Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST

2 12:03 Side 1 OST bladet indhold leder Udgives af: Landsbrancheklubben 3F-Post Redaktion: Lars Chemnitz (ansv.) Carsten Dall Gunnar Rasmussen Peter Madsen Claus K. Hertz Redaktør: Carsten Dall Redaktion: Kampmannsgade København V Telefon Telefax Layout: Claus K. Hertz Tryk: Kailow Tryk, 2610 Rødovre Udgivet i eksemplarer Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest 12. april 2013 Alle skal, over en periode, indgå i klargøring og omdeling, slår et rammepapir fra december 2012 fast. Det er formentlig sidste gang, tilbudet om frivillig fratrædelse har det omfang, det har. Ordningen har været en succes. Man går på weekend om fredagen, og når man møder ind om mandagen, er arbejdet lavet om. Den aktuelle situation i Post Danmark set fra TR i Struer Post Danmark forventer at få fire millioner pakker med ud på cyklerne, som derfor yderligere skal tyverisikres. Pakkerne er ude i hård konkurrence, men kollegerne forstår alvoren. De er oppe imod sort arbejde og en timeløn helt nede på 60 kr. Hvis du var ansat med ret til tjenestemandspension blev opsagt efter mere end 6 måneders sygdom indenfor perioden januar januar 2009 og derfor ikke fik tilgodehavende ferie med da du gik på pension, kan du være berettiget til at få ferien efterbetalt. Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) kører gruppesøgsmål på dette spørgsmål. Hvis du er omfattet, skal du anmelde et krav overfor Post Danmark straks, og henvende dig i din lokale 3F afdeling, så du kan komme med i gruppesøgsmålet. Henvis til 3F-cirkulære 6867/ Ideen med det hele Breve Danmarks store plan, Produktion 2015, vil for alvor blive mærket på arbejdspladserne i På centrene og i transporten kendes de konkrete ændringer ikke endnu, men i Distribution skal planen foldes ud i år. Det betyder dage med ren omdeling, arbejdsdeling og mindre indetid. Det er ikke ønsker der er født i en brevbærers hjerte. Men med hovedet anerkender 3F Post at volumenfaldet giver andre grundvilkår, og at det er nødvendigt at drive biksen billigere. Så det er nu Perspektivpapiret i praksis skal til sin første eksamen. De nye metoder skal findes i samarbejde, og alle arbejdspladser skal leve op til at arbejdsmiljøet og udvikling af kvalifikationer og kompetencer er i orden. Derfor blev der ført forhandlinger mellem Breve Danmark og 3F Post, kulminerende med enighed om et Rammepapir for Distribution d. 19. december Rammepapiret slår fast, at et team i DIS stadig skal have en sammenhængende opgave indenfor et geografisk område med klargøring og distribution af post. Og det slår fast, at ingen kun har ren omdeling i sit job. I modsætning til en tidligere plan, hvor klargøring var et team for sig, og kolleger skulle beholde overtøjet på når de mødte ind til ren omdeling hver dag. Ideen med rammepapiret? Den er at sikre at teamet også på lang sigt kan samarbejde om hele opgaven. At gøre det muligt, at kolleger rent faktisk kender hinanden. At sikre at alle har mulighed for at udvikle kompetencer og kvalifikationer. At sikre arbejdspladsens sammenhængskraft og evne til at håndtere forandringer og optage nye opgaver. At undgå ensidig belastning bedst muligt. At undgå at kolleger bliver bragt i en svagere jobsituation ved kun at kunne en enkelt af arbejdsfunktionerne. Selvfølgelig skal der kunne tages individuelle hensyn, hvor det åbenlyst er nødvendigt. Men principperne i Rammepapiret er obligatoriske. Når ren omdeling og alle indgå i klargøring skal kombineres, betyder det logisk set jobrotation. Det ved vi, at ikke alle synes godt om. Formentlig ville det heller ikke have store konsekvenser på den helt korte horisont, hvis man undlod. Men ideen med rammepapiret er at sikre kvaliteten i arbejdspladserne også om to og tre år. I skrivende stund fremstår det som om, at mange ledelser ikke har taget Rammepapiret til sig. Det har skabt stor usikkerhed og uenighed. 3F Post forventer, at alle arbejdspladser finder lokale løsninger, der respekterer de få enkle principper og lever op til ideen med det hele.

3 Info-møde for fællestillidsrepræsentanter 22. januar Rammepapiret Jobrotation i klargøringen Centrale principper - lokale løsninger Med bølgelogistik i omdelingen har man den arbejdsdeling, at nogle klargør post, som andre går med. Men skal de samme så hver dag have klargøring, så de andre dårligt nok kommer ind i huset, og kun har omdeling? Nej, slår et såkaldt rammepapir fra den 20. december 2012 fast: Alle skal over en normperiode indgå i både klargøring og omdeling. Og et team skal udføre hele kæden af arbejdsopgaver i et samlet geografisk område. Derfor kan et team heller ikke kun have omdeling. Og derfor klargør hvert team også til sig selv og kun til sig selv. Disse rammer er sat op af hensyn til både den enkeltes procesindsigt og teamarbejdet. For havde man fx kun omdeling i et Klargjort post stilles til afhentning Et landteam mødes og hygger før arbejdstids begyndelse - fra forsøg med bølgelogistik i Slagelse team, var der ikke meget at være selvbærende omkring. Rammepapiret fortæller også, at der kan etableres fælles spisesteder, og at det er aftalt, at der primo 2013 gennemføres en samlet vurdering af de arbejdsmiljømæssige forhold ved arbejdsdage med klargjort post. Og i det hele taget skal det undersøges, hvad lange dage, fx 9 timer og 15 minutter i landposten, betyder for arbejdsmiljøet. Lokalt og så vidt muligt Ændringerne skal gennemføres i et lokalt samarbejde, står der i rammepapiret. Den konkrete arbejdstilrettelæggelse laves altså lokalt. Men den skal ligge indenfor de rammer og principper, papiret sætter op. Det hedder i papiret ikke bare, at alle skal indgå i klargøringen, men at så vidt muligt alle skal indgå. Men det betyder kun, at der er plads til at tage individuelle hensyn. I et underskrevet referat af en drøftelse den 20. dec mellem Breve Danmarks ledelse og 3F Post hedder det således: Formuleringen så vidt muligt alle rummer mulighed for individuelle hensyn. Alle skal altså indgå i klargøringen, selv om en distributionschef måske ikke synes, det er så hensigtsmæssigt, eller nogle medarbejdere måske ikke har så meget lyst til det. I et såkaldt rammepapir (se modstående side) havde Distributions ledelse og 3F Post den 20. december nedfældet nogle principper for, hvordan man lokalt skal afbalancere arbejdsdeling og jobrotation i klargøringen. Ikke nok med klargøring en lille mandag Chef for Distribution (DIS), Martin von Horsten: - Vi fortsætter ud ad det spor, vi lagde med Produktion 2015 sidste år, og arbejder videre på at få færre reoler, færre kvadratmeter og færre biler. Så vi sammenlægger fortsat distributionscentre og laver bølgelogistik med arbejdsdeling i klargøringen. Hvem der så gør hvad i den arbejdsdeling, har vi haft en dialog på ca. en måned med 3F Post om, hvor vi har brugt meget tid på formuleringer. Så det kunne være endt med en stor stak papirer. Men i stedet er det blevet til et kort papir, der angiver en overordnet ramme, inden for hvilken man så lokalt kan finde frem til forskellige løsninger. For det løses bedst lokalt, men skal selvfølgelig ske indenfor de rammer, vi har sat op i papiret. Det overordnede krav er, at alle over en normperiode skal have del i klargøringsarbejdet. Men hvornår er det krav så opfyldt? Hvornår er man indenfor og hvornår udenfor rammen? At sige, det er nok, man bare kommer ind på en lille mandag og laver klargøring, er for smart til den ene side. Omvendt vil det være for firkantet til den anden side at sige: Vi laver fuld rotation på alt, uanset hvad. Det kan være for firkantet til, at man kan få det hele til at gå op. Men processen er også allerede i gang. Og som jeg ser det, er man nået rigtig langt med lokalt at drøfte: Hvordan gør vi, så vi får tingene til at gå op hos os? Børn og griseskanker kan komme på tværs Forhandlingssekretær Lars Tillidsfolk fra 3F Post blev orienteret om de kommende initiativer i 3F s hovedbestyrelsessal i København. Lars Chemnitz: - Udgangspunktet er, at som almindeligt postbud er jobrotation vilkåret. Chemnitz, 3F Post: - Det er nogle overordnede principper, vi har sat op, ikke en detaljeret plan for arbejdstilrettelæggelsen. Den laver man også meget bedre lokalt. Så der er mulighed for lokalt at drøfte, hvordan rammerne skal udfyldes. 4 Postbladet marts 2013 Postbladet marts

4 Men alle skal altså indenfor normperioden indgå i klargøringen. Så vidt muligt står der så også. Men det betyder i denne sammenhæng kun, at der er plads til at tage individuelle hensyn. Og det kan fx være et hensyn til en Sofie, der skal aflevere børn om morgenen og dårligt kan få det til at passe med at deltage i klargøringen, eller det kan være, at nogle medarbejdere har fået ny opgaver ind med fx at køre griseskanker eller andet, som ikke går i hak med morgenklargøring. Og det skal principperne naturligvis ikke stå i vejen for. Jobrotation er vilkåret og betingelsen for SBT Lars Chemnitz: - Udgangspunktet er, at som almindeligt postbud er jobrotation vilkåret. Også fordi vi skal have så bredt kvalificerede medarbejdere som muligt. Men det betyder ikke, at alt skal være ens for alle. Man kan have forskellig mængde af den ene eller anden funktion. Men at alle indgår i klargøringen, betyder altså, at den del af arbejdet kan man også. Når det så hedder, at det selvbærende team så vidt muligt skal have en større sammenhængende opgave, er det igen af hensyn til, at det skal være muligt at fravige, hvis fx en ny ekstern opgave kræver det. Teamet producerer sine egne arbejdsopgaver indenfor et samlet geografisk område, har hele kæden af opgaver og klargør altså fx til sig selv. Martin von Horsten: - Så har man også noget at være selvbærende team om. Lars Chemnitz: - Ja, ellers er der ikke så meget mening i at holde tavlemøder m.v. Svenskerne guffer i en hel time I rammepapiret står: Der kan etableres fælles spisesteder. Forhandlingssekretær Lars Chemnitz, 3F Post: - I og med gamle dage er væk, bliver der gradvist mindre og mindre klargøringsarbejde tilbage. Kollegerne får altså mindre og mindre indetid sammen. Og var det så ikke en idé med fælles spisepause, både af hensyn til restitution, det sociale og SBT? Chef for DIS, Martin von Horsten: - Jeg er enig i det arbejdsmiljømæssigt fornuftige i, man får en pause i en lang dag og ikke kører den til kanten. Svenskerne sidder faktisk en time og guffer. Men det får man aldrig et dansk postbud til. Kan postbudene holde tempo? Lange tjenester holder arbejdsmiljøet, holder tempoet? Der skal laves undersøgelser af følgerne for arbejdsmiljøet ved lange tjenester. Chef for DIS, Martin von Horsten: - Vi skal lave en grundlæggende vurdering af, hvad det betyder for arbejdsmiljøet, og hvad belastningsmønstret er, når man kører distribution i mange timer i forhold til de postbudejob, vi kender i dag. Det er noget af det første, vi tager fat i. Vi kører allerede et forsøg på Fyn, hvor pakkebudene kører lange tjenester lige til kl. 16. Og lange tjenester er jo bedre for bilerne eller rettere for udnyttelsen af bilparken. Men kan postbudene holde tempo på de lange tjenester? Går de død mod slutningen? Eller sætter de allerede et lavere tempo fra start for at kunne holde hjem? Populært sagt lægger man jo også anderledes ud i et 800 meter løb end på en 5000 meter. Og hvis postbudene ikke kan holde et passende tempo på de lange tjenester, skal vi ikke have de lange tjenester. Småpakker på cykler og lørdag på landet Chef for Distribution (DIS), Martin von Horsten: Vi forventer, at kunne få omkring 4 mio. pakker med ud på cyklerne. Der er lavet forsøg for at se, hvordan vi kan gøre det. Tilbage står en teknikalitet: Hvordan vi får lavet nogle låg, så vi kan låse af og sikre os mod tyveri. Pakker med det, tyvene mest går efter: iphones osv. skal vi heller ikke have på cyklerne. Men det giver en stor markedsmæssig fordel at have småpakker på cyklerne. For grundlæggende har vi samme produktionsapparat som konkurrenten: en chauffør, en varebil, nogle pakker og en scanner. Tricket er så, at under det har vi et andet og billigere produktionsapparat med cykler. Og kan vi få lagt småpakkerne derned, kan vi få dem afleveret meget billigere, end konkurrenten kan. Vi vil også gerne smide flere pakker ud med landposten om lørdagen. Det giver større sandsynlighed for at træffe folk hjemme, og har han så også et brev med til samme modtager, er det jo to fluer med et smæk. Vi skal have ny scannere, og have ryddet op i softwaren bagved, så vi kommer ud af det morads, vi har haft. Landpostbudenes scannere fører vi så ud på cykelruterne, så de kan gå med småpakker uden at skulle bruge stregelister osv. 1 modtagerflex = en 10 er ned i foret Men i det hele taget skal vi have mere blandet omdeling. I øjeblikket kigger vi i Randers og Herning på, om der er områder i udkanten af byerne, der har selvstændig omdeling af pakker, men hvor det Martin Von Horsten - Post Danmark skal også være en stor og særlig virksomhed om 50 år. var billigere at lægge dem over i landposten har jo sagt ja til modtagerflex, men stadigvæk er der 80% af dem, der kan få det, som ikke har det. Så der er nok at rive Chef for Distribution, Martin von Horsten: - Folk er glade for dem, de møder fra Post Danmark, men mange kan ikke lide postvæsenet. Og det dårlige image, vi har, betyder, vi taber forretninger. Der er nogen, der ikke vil handle med os, fordi vi er Post Danmark. Derfor har vi nu i jobprofilen en ny overskrift med, der hedder professionel fremtræden. Ikke fordi vi skal ligne fotomodeller, men der skal være kanter for, hvordan vi i. For hver gang vi flexer en pakke, sparer vi en spejlblank 10 er. Af bokse til døgnpost har vi i dag 140. Men når året er omme, har vi 190 stålkonstruktioner stående ude i fædrelandet. Professionel fremtræden kan se ud, og for hvordan vi taler til kunderne og kører i vores biler. Det er med til at danne folks billede af os. Men medvirkende til og vigtigt for vores image er det også, at vi påtager os og kan klare ny forretninger, også lokalt, så vi ikke bare i folks øjne er det store, stive monopolforetagende. Det at vi nu kører mad ud i København var fx også en kæmpenyhed. Tænk, at vi også kunne det! Det synliggjorde, vi ikke kun er til breve og pakker. 6 Postbladet marts 2013 Postbladet marts

5 Info-møde for fællestillidsrepræsentanter 22. januar - ny forretninger Opsætning af medicinsk udstyr og udbringning af svineskanker, blomster osv. Chef for Distribution, Martin von Horsten: - Det er lykkedes os at få telemedicin. Der står vi som leverandøren, når der skal sættes medicinsk udstyr op ude omkring i hjemmene. Hospitalerne vil jo gerne sende folk hurtigt hjem, og så er der forskellige former for udstyr, de skal have sat op i hjemmet, blodtryksmålere, skærme, så de kan se lægen osv. Det er et meget lille marked i dag, men man forventer, det på ganske få år er kæmpestort. 120 postbude beskæftiget for det beløb For nogle år siden så vi i DIS på de erhvervscentre, Produktion & Transport havde lavet. De havde held med dem. Men i designet havde de puttet os ind i fabrikken som nogle, der må ikke have kontakt med kunder og marked. Det gjorde vi oprør imod og sagde: den side af det kan vi også. Og nu 3 år efter kan vi sige, at ja, det kunne vi. Vi har haft en afgørende finger med i spillet i salg på ca. 30 mio. Fejlfarven rettes Chef for Distribution (DIS), Martin von Horsten: En af PostNords visioner og argumenter for at fusionere var at spare penge på indkøb, en opgave der i Danmark er lagt i DIS. Og det har vi fx netop levet op til med købet af de ny uniformer, der koster det halve af de gamle kr. i Og de aktiviteter, der er sat op for 2013, skal give et salg på ca. 60 mio. kr. I en virksomhed, der omsætter for milliarder, er det ikke kæmpestort, men i hvert fald 120 postbude kan have beskæftigelse for det beløb. Og det er vi godt tilfredse med. Vi har noget, der hedder Løsningssalg. Dvs. vi bruger vores produktionsnet til at løse en eller anden opgave, der ikke har med breve og pakker at gøre. Senest er vi fx begyndt at køre med gris og ko. Det er bl.a. kasser med svineskanker. Og på dem laver vi 1½ mio. kr. om året. Og i alt på sådanne opgaver skal vi lave for 36 mio. kr. Men vi har også et produktionsapparat, som er unikt til den slags. Salgslead kalder vi det, når en medarbejder gør opmærksom på, en kunde skal have nogle pakker, og vi så kan ringe kunden op og sælge nogle aftaler. I de sidste måneder af 2012 lavede vi hver måned for over 1 mio. kr. på salg, og i hvert fald er lige så gode, hvis ikke bedre. Desværre var der bare sket en fejl med farven. Men det var alt for meget stof bare at køre på forbrændingen. Så nu bruger vi dem. Og med næste levering får vi dem i den rigtige, lidt mørkere røde farve. der på den måde var genereret af vores medarbejdere,. Og i hele 2013 regner vi med at lave 18 mio. kr. på salgslead. Og det er jo typisk breve og pakker lige til at putte ind i maskinen. Brug postbudet! I alt væsentligt er det vores postbudde, der har gjort, at vi har modtagerflex kunder. Så det kunne de godt forklare kunderne var en god idé. Og så kan de sikkert også forklare kunderne, at den billigste måde at sende pakker på, er at sende døgnpost til døgnpost. Derfor siger vi også: Brug postbuddet! Med lokalkørsel får en lokal chef mere frirum. Så hvis nogen fx har set sig varm på ens vognpark og måske vil have kransekager kørt ud til nytårsaften, så kan man også give håndslag på det, i stedet for at skulle stå der og sige, at det må man ikke bare sådan lige. Det startede vi nogle pilotforsøg med i slutningen af 2012 og har solgt for Og i betragtning af den korte tid, og at kun 6 distributionschefer har været i gang med det, synes vi det er OK. Vigtigt er det også, at vi dermed opnår ikke at kommer til at stå i folks øjne som nogen fjolser, eller repræsentanter for et stift system, der ikke kan noget som helst andet end det sædvanlige. Nå, det er dig, der borer huller i brevbakkerne! Finn Schebye: - Vi kører blomster i det nordlige Odense, hvor jeg bor. På Døgnposthuset kan kunderne hele døgnet hver dag hele året ordne alle typer postærinder (Foto: Lars Schmidt) Martin von Horsten: - Nå, så er det dig, der går og borer huller i vores brevbakker! Finn: - Ja, og jeg har fundet ud af, at det, vores kunder efterspørger, er lokal forankring. De gider ikke ringe ind og snakke med et kundecenter. De vil snakke med den lokale distributionschef eller pakkechef i området. De vil have en, de kan gå direkte til med, hvad de vil have. Martin von Horsten: - En del af problemet har netop også været, at hvis man skulle handle med os, var der masser af papirgange og skemaer, der skulle udfyldes. Og sådan virker verden ikke altid bedst. Vi skal også kunne noget andet. Og så er det fair nok, du har boret huller i nogle brevbakker. Der skal i det hele taget være plads til, vi prøver nogle ting af. Der vil så også være noget, der går galt for os. Men det har der indtil videre ikke været. Vi har klaret det. Og hvis vi ville være 100% sikre på, intet gik galt, skulle vi også bare helt lade være med at gøre noget. Grønne huse - grøn adfærd - grønne køretøjer Kaffen på termokanden! Chef for Distribution, Martin von Horsten: Post Danmark Ejendomme udpeger løbende huse, hvor der skal gøres en ekstraordinær indsats for at gøre dem mere miljøvenlige, såkaldt grønne huse. Og de penge, vi så investerer i udstyr, har vi typisk i kassen igen i løbet af 2-3 år. Så det er ret fornuftige investeringer. Vi kører også en kampagne for grøn adfærd, som vi har fået fantastisk opbakning til fra alle medarbejdere. Og det er jo noget med at huske at slukke for lyset og hælde kaffen på termokanden i stedet for at lade den stå og simre i kaffemaskinen. Det giver også god mening for folk at spare på strøm, vand og varme, ligesom hjemme hos dem selv. Vi satser på grøn kørsel, der minimerer brændstofforbruget. Og vi er ved at foretage det største enkeltindkøb, der endnu er foretaget herhjemme på el-biler, idet vi er ved at købe 50 af dem. Gas-biler gør vi også forsøg med. Man kan nemlig ikke i dag få en fornuftig varebil, der kører på strøm. Men gasbiler kræver, at nogen også kan anvise os noget fornuftig tankning af dem. Og det udestår. 8 Postbladet marts 2013 Postbladet marts

6 Frivillig fratræden Måske sidste udkald De røde kontorer For fjerde gang har Breve Danmark kørt en runde med tilbud om frivillig fratræden. Årets tilbud skiller sig ud ved, at man har udpeget en række såkaldt røde kontorer, der skal prioriteres, og ved, at man på dem kan supplere ordningen med forskellige tiltag for postområdets egen regning. Og så er det måske også sidste udkald. Eller i hvert fald sidste gang tilbuddet har det omfang. Tilbagetrækningsreformen udskyder nemlig efterlønsalderen og gør det dyrere at gå tidligt på pension. Og så bliver de fratrædelsesordninger, der skal kompensere for det, selvfølgelig også dyrere. Så man skal ikke vente til næste år, men vurdere tilbuddet som det ligger nu og beslutte sig ud fra det. Ordningen har været en succes Hvor mange har fået frivillig fratrædelsesordning de senere år? Medlem af Landsbrancheklubben, Michael Frid: - I snit 250. Så ordningen har været en succes forstået på den måde, at man så har undgået at skulle afskedige et tilsvarende antal i den anden ende af aldersskalaen. Vi er jo nødt til at skære ned, og så er det bedre, en ældre frivilligt går af, end at en yngre bliver tvunget til det pga. Ansøgningsfrist: 28. februar Michael Frid mange har ikke været klar over konsekvenserne ved at stoppe som 60-årig i stedet for som 62-årig arbejdsmangel. Derfor er der afsat omkring 40 mio. kr. til frivillig fratræden. Gennemsnitsalderen i Posten er lige nu 46½ år. Og bliver man ved med at afskedige fra den lave ende, bliver den selvfølgelig bare højere og højere. Så også derfor har man interesse i at få folk til at stoppe måske et år eller to, før end de ellers havde tænkt sig. Frivillig beslutning på oplyst grundlag Har nogle følt sig presset til at holde op? - Det har jeg i hvert fald aldrig Når du læser dette, er ansøgningsfristen til en frivillig fratrædelsesordning i 2013, nemlig den 28. februar, overskredet. Men da vi lavede forrige nummer, var der endnu ikke truffet beslutning om det, og forventeligt er man også denne gang blevet godt informeret om årets tilbud både lokalt og ved regionale møder og ved individuel rådgivning i 3F afdelingerne. hørt om. Men mange har ikke været klar over konsekvenserne ved at stoppe som 60-årig i stedet for som 62-årig. Bl.a. gør et førtidspensionsfradrag jo, at man resten af livet får lov at betale for, man er stoppet et par år tidligere. Så man skal ikke bare gøre det, fordi man er træt af arbejdet. Det er en beslutning, der skal tages på et oplyst grundlag, og som kræver, man regner på det og finder ud af, om det er attraktivt nok for en selv. Derfor opfordrer vi både til, at man går til de regionale møder, hvor man får en overordnet forklaring, og til at man tager sine papirer med ned i den lokale 3F afdeling og får beregnet sine egne tal, så man lige præcis ved, hvad man går ind til økonomisk. Men det er pludselig også et helt andet liv, man kommer ud til, når man går på pension. Det skal man selvfølgelig også gøre sig klart, før man tager skridtet. Man vil prioritere de røde postkontorer. Hvad er det for nogle? Michael Frid: - Det er dem, der når man sammenligner, står og blinker rødt, og signalerer, der er et særligt problem. Og det kan så være en ekstrem høj gennemsnitsalder. Eller det kan være, sammensætningen af personalegrupperne er skæv, så der næsten ingen postarbejdere er tilbage. Eller det blinker rødt, fordi enheden står over for voldsomme nedskæringer, fordi man endnu ikke har tilpasset sig, eller fordi der sker ændringer på det konkrete arbejdsområde, der medfører store nedskæringer. Alle den slags enheder kalder man røde kontorer, og vil naturligt nok prioritere dem. Måske også 6 måneders orlov med løn Men skal dem, der ikke kommer fra et rødt kontor så opgive at søge? Michael Frid: - Nej, vi har, som vi plejer, rådet alle interesserede til at søge. At søge frivillig fratrædelse har jo heller aldrig været ensbetydende med, man fik det. Det har altid skullet vurderes. Men i de seneste år har næsten alle, der har søgt, også fået frivillig fratrædelse. Som noget nyt i år kan de røde kontorer for deres egen regning, supplere med et engangsbeløb til udbetaling ved fratræden eller give orlov med løn i op til 6 måneder, før man fratræder. Så har man fx søgt om frivillig fratræden til udgangen af august, og får man accept i marts, kan man måske med sin driftschef få lavet en aftale om orlov indtil da med løn, så man slet ikke behøver gå på arbejde mere. Noget andet i 2014 Michael Frid: - Vi kan ikke uden videre regne med, der til næste år kommer tilbud om frivillig fratræden i samme omfang som i år. Tilbuddene er blevet givet for et år ad gangen. Så vi har aldrig vidst, om der kom et igen til næste år. Men vi ved, at fra og med 2014 bliver efterlønsalderen hvert år udskudt med 1 år ad gangen, og at førtidspensionsfradraget stiger fra 10% i dag, til 17% i Og når tabet ved tidlig pensionering bliver større, bliver det mindre attraktivt at stoppe før tid, og så bliver det selvfølgelig også dyrere at kompensere for med en fratrædelsesordning. Hvis man ikke er fra et rødt kontor betyder det ikke at man er diskvalificeret. Postarbejdere: mindre attraktivt for os! Michael Frid: - Ansatte på særlige vilkår kan få ekstra pensionsår og/eller en fratrædelsesgodtgørelse. Postarbejdere kan få et fratrædelsesbeløb på 1-6 måneders løn eller indbetaling af 2-4 års ekstraordinært pensionsbidrag, svarende til overenskomstens bestemmelser. Men det er sværere at beregne, hvad tilbuddet betyder for postarbejdere end for særlinge. De skal rådgives af deres pensionsselskab for at finde ud af, hvad det betyder for dem. Og det, jeg har hørt flere postarbejdere sige, er, at tilbuddet ikke er så attraktivt for dem. 10 Postbladet marts 2013 Postbladet marts

7 Benny (tv.) og Jan nyder tilværelsen som fratrådt, og har intet fortrudt ved at være stoppet. Det sidste brev leveret! Søg dog alligevel! Benny Juel Jensen: - Jeg gik på frivillig fratræden fra 1. august sidste år med 2 pensionsår og et halvt års løn, men havde nok været nødt til at blive, hvis ikke jeg var kommet på ordningen. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan man gør det op, og man kan sige: Jeg skal have råd til det! Men du bliver i hvert fald nødt til virkelig at regne på det, når ikke du har efterløn. Jeg får knap brutto om måneden for 36 pensionsår. Det er ikke guld og grønne skove. Arbejdspresset afgørende Følte du tilbuddet som et pres om at gå af? - Overhovedet ikke. Det er da et plus, man holder en kollega i gang. Men det afgørende var arbejdspresset. Jeg var slidt og kunne ikke længere se mig selv i det med de nedskæringer, der kommer. Så jeg havde længe luret på at ryge på tilbuddet, hvis det kom. Og var lykkelig, da jeg fik det bevilget sidst i marts. Fedt også at kunne planlægge 11 uger med afspadsering frem til min afgang 1. august. Så da jeg smed det sidste brev ind til Christensen på Finsensvej 2. sal tv, var det med et kæmpestort: Yes!!! Jan Timand Pedersen: - Det er nu tredje år som pensionist og efterlønner, jeg tager hul på, og fra dag et har jeg ikke savnet Post & Telegrafvæsenet. Mine kolleger kan jeg godt tænke på en gang imellem også med bekymring for, hvad de går igennem for nuværende. Der gik lige 2-3 måneder, inden jeg fik det indre ur med mødetider osv. ud af kroppen. Nu har jeg flere problemer med at få tiden til at slå til. Så jeg har ikke fortrudt en centimeter. Man ved jo heller aldrig, hvor længe man holder. Nu kan jeg nyde børn og børnebørn og glæde mig over, jeg stadig er mobil. Efterløn giver luft - Jeg gik til informationsmøde om frivillig fratræden og i a-kassen, men den bedste rådgivning fik jeg hos Michael Frid i fagforeningen. Det var også ham, der sagde: Søg dog alligevel! For jeg havde allerede besluttet at stoppe som 60- årig, dengang jeg som 55-årig valgte at gå på seniorordning, 30 timer om ugen. Så jeg havde afleveret afskedsansøgningen, før jeg søgte frivillig fratræden. Men det var da OK at få de sidste 2 pensionsår med og et halvt års løn. Den røg ind på pugerbogen, hvor jeg havde sparet op til de sjove ting. Jeg havde også sørget for, al gæld var væk. Men det vigtigste var min efterløn. Den giver luft. For med den og pensionen har jeg knap brutto om måneden, eller ligesom da jeg arbejdede 30 timer om ugen. SOM MEDLEM AF 3F POST BYDER VI DIG VELKOMMEN! Tjenestemændenes Forsikring har Danmarks mest tilfredse kunder. Kom med på holdet! Du behøver ikke være tjenestemand. Dit medlemsskab af 3F Post er dit adgangskort. Bestil et tilbud allerede i dag på , scan QR-koden eller gå ind på tjm-forsikring.dk Sammenhold betaler sig tjm-forsikring.dk 12 Postbladet marts 2013 Postbladet marts

8 Pakkeomdelingen tager konkurrencen op Post Danmark tager konkurrencen om pakkerne op Oppe imod 60 kr. i timen Med en række nye initiativer har Post Danmark taget konkurrencen op med konkurrenterne på pakkedistributionsområdet i Danmark. Markedsandele skal hentes hjem igen, og i fremtiden skal pakkeområdet stå langt mere centralt i logistikstrukturen. Det er en tvingende nødvendighed for at kunne indtage den førende position på området. På infomødet den 22. januar kunne chef for DIS, Martin von Horsten og chef for Produktion og Transport, Jesper Bremholm, orientere om en såkaldt turn around for pakkeområdet, som blev igangsat før årsskiftet og med succesrige resultater til følge. 3F Posts formand Lars Chemnitz udtrykte tilfredshed med konkurrenceudspillet på mødet, men understregede også nødvendigheden af at fastholde en pakkearbejdsplads på ordentlige vilkår. Chef for produktion og transport, Jesper Bremholm, orienterede om turn around en på pakkeområdet. FTR Thomas Møller (tv.) i snak med forhandlingssekretær Lars Chemnitz om rammepapir og turn around for pakkeområdet. -Der er tale om en helstøbt plan for pakkeområdet, som kan betyde øget vækst, og som vil styrke hele processen omkring Produktion 2015, sagde Chemnitz. Detaljer i projektet kan af konkurrencehensyn ikke beskrives, men overordnet kommer der fokus på produktionsomkostningerne på området, så der er plads til prisjusteringer, der matcher konkurrenternes niveau. De umiddelbare erfaringer med de nye vilkår er tilfredsstillende. Pakkemængderne er steget, men et vellykket resultat forudsætter også lavere stykomkostninger. Det vil betyde en række ændringer, som bl.a. omfatter, at der i fremtiden skal udbringes pakker på cykelruter, der skal findes en billigere løsning for udlevering af pakker uden omdeling og anmeldelse og flere Modtager Flex-pakker. De to Post Danmark-chefer understregede, at målsætningen for vækstprojekterne i disse år er, at koncernen også en stor og særlig virksomhed om 50 år. Det kræver, at man går direkte og mere offensivt ind i konkurrencen end nogensinde før. Medarbejderne skal være forberedte på, at der også de kommende år vil forekomme nedskæringer, men også på vækst og nye opgaver. Von Horsten og Bremholm understregede, at virksomhedens fremtid bygges på ordnede forhold - uanset hvad konkurrenterne opererer med af elendige forhold, og virksomhedens drift bygges på et åbent og tillidsfuldt samarbejde med medarbejderne - herunder de faglige organisationer. Men det er også barske omstillingsår, og mange medarbejdere kan enten permanent eller i perioder opleve, at de samlede vilkår for deres arbejdsliv forringes. Pakkerne er ude i hård konkurrence. Har folk forståelse for, der skal ske noget? Dzevad Ramic, fællestillidsrepræsentant for postarbejderne i PAK: - Ja, de har forstået alvoren. Der er et enormt konkurrencepres. Og vi har selvfølgelig fortalt vores kolleger, hvad vi bl.a. er oppe imod: sort arbejdskraft, arbejdstider på både 10 og 12 timer og en timeløn helt nede på 60 kr., som dokumenteret i Fagbladet nr. 12, Johannes-Evald Rossau, fællestillidsrepræsentant for særlingene i PAK: - Enhver kan jo regne ud, at da vi ikke går på kompromis med løn- og arbejdsforhold, skal vi sætte ind på andre ting: pakker uden omdeling, modtagerflex, og ikke mindst logistikken. Med pakker uden omdeling, kan man jo med tiden pille pakkerne direkte fra pakkecentrene i Brøndby og Taulov og fra steder med Hub, og transportere dem direkte ud til afhentningsstederne. Men det betyder jo i sig selv færre stillinger? Medarbejderne har været hårdt spændt for Dzevad Ramic - medarbejderne fortjener kæmpestor ros for den fleksibilitet, de har udvist. Johannes: - Ja, men det er værre, hvis konkurrenterne render med pakkerne. Dzevad: - Meningen er jo heller ikke at spare stillinger væk, men at hente pakker ind i huset. Og ser man på januar måned, lyder det ikke helt ved siden af. Johannes og jeg har også lige fra starten været positive overfor tiltagene. Hvad siger kollegerne? Dzevad: - Jeg er meget positivt overrasket over, hvor forstående medarbejderne har været. Tiltagene kom lige, da vi i forvejen var hårdt ramt af julehandel, og hvor prognoserne ramte ved siden af. Så medarbejderne fortjener kæmpestor ros for den fleksibilitet, de har udvist især i december og januar måned. Det siger også noget, at vi på årsbasis har brugt ca., timer i overarbejde og timer med tilkaldevikarer, svarende til 35 fuldtidsstillinger på landsplan. Johannes: - Folk kommer selv og siger: hold kæft, hvor har vi travlt, men hvor er det dejligt, der er kommet pakker i hus. Men folk er ved at være trætte. Det er begrænset, hvor meget mere, vi kan spænde tommelskruerne. 14 Postbladet marts 2013 Postbladet marts

9 Pakkeomdelingen - frivilligt på arbejde lørdag den 22. december Ikke udsigt til fyringer, men til flere pakker og flere medarbejdere Fleksibel jul Midlertidigt ansatte I december blev alle gamle pakkerekorder slået. Nethandlen blev brugt som aldrig før til indkøb af julegaver, og det førte til stor travlhed. Det blev besluttet at omdele pakker om lørdagen den 22. december, så man på den måde både kunne hjælpe den danske nethandel til at sælge flere varer i julemåneden og samtidig sende signalet om, at der er flest muligheder hos Post Danmark. Det gav forrygende travlhed i december, hvor der både blev slået pakkerekorder og var rigtig mange maxibreve, som også kan spores tilbage til nethandlen. Klogt at erklære lørdagen for arbejdsdag Dzevad : - Ingen havde forudset, januar og december blev så gode. Der var på landsplan 20% flere pakker end forventet, men skævt fordelt. Fx i Pakke City steg det med 30% alene på private pakker. Pakker City havde en travl dag lørdag før jul Så der blev udvist stor fleksibilitet. Johannes: - Og de sidste dage, fra den 19. til og med den 22., som jo er en lørdag, kørte vi faktisk 100%, eller dobbelt mængde de sidste 4 dage. Men med den 22., som var en lørdag, er det selvfølge- Johannes-Evald Rossau - vi ikke går på kompromis med løn- og arbejdsforhold lig en særlig historie. Der er ingen tvivl om, det var et klogt og positivt skridt at erklære lørdagen for en arbejdsdag. For selv om det næsten kun var privatpakker plus nogle få butikker, blev det en arbejdsdag større end en almindelig arbejdsdag. Det gav virkelig pakker og en del kontrakter. Dzevad: - Men da udmeldingen kom noget sent, mente vi, det skulle være på frivillig basis. Og det blev det. Og så var det imponerende at se, hvor mange der alligevel kom. Ingen steder manglede de folk Johannes: - I løbet af et par dage havde de godt og vel alle de folk, de skulle bruge. Kollegerne kunne godt se, det var alle tiders mulighed for folk at få deres pakker frem. Vi satte dog spørgsmålstegn ved, at man i medierne meldte ud, at sidste dag for indlevering af pakker til jul nu var den 21. i stedet for den 20. Vi var bange for, centrene brækkede nakken på det. Men de magtede at få hele pivetøjet ud. Så det var positivt. Os bekendt har de heller ingen steder været nødt til at sige: Vi skal bruge nogen, for vi har ikke nok. Og det er alt sammen folk, der har meldt sig frivilligt. At de fik overarbejde for det, er en selvfølge. Men lige den 22. december, en lørdag, hvor man ellers har fri og hele familien tænker på jul, at stille frivilligt på arbejde dér og i så stort tal, det er noget, der også er blevet rost meget af både stab og ledelse. Men det var også et godt tiltag og den slags, vi skal til at gøre noget mere: tænke kreativt, og gøre noget, ingen af vores konkurrenter kan finde ud af. Dzevad: - Vi har i år haft et forbrug af overarbejdstimer og tilkaldevikarer, der svarer til 35 fuldtidsstillinger. På baggrund af det, og fordi pakkemængden nu stiger, er vi heldigvis blevet enige med ledelsen om så hurtigt som muligt at ansætte medarbejdere, men foreløbigt kun for 3 måneder, da det er usikkert, om pakkemængden bliver ved med at stige. Johannes: - Men så står vi heller ikke med nogen kolleger, som troede, de havde et arbejde og ikke har det alligevel. Så er det bedre, du er midlertidigt ansat, og så kan forlænge på et senere tidspunkt. Dzevad: - Vi hørte også, at nogle af de store i net-handlen ikke ville lade folk vælge, men kun ville sælge pakker uden omdeling. Det gjorde os også mere forsigtige. Jamen, mister jeg så arbejdet i morgen? Dzevad: - Vi har haft en hård tid med meget overarbejde osv., men PAK er faktisk stadigvæk en ung enhed, og vi bliver klogere dag for dag, og med det fremragende samarbejde, vi har med staben og den centrale ledelse, er jeg fortrøstningsfuld. Turn Around projektet er vi også blevet involveret i, som vi skulle, men på det sidste har vi måttet efterlyse informationer centralt fra, også for at berolige vores medarbejdere. På Oliefabriksvej på Amager, hvor jeg er, har vi fx aftenhold, der på fuldtid udelukkende kører privatpakker. Og det gør faktisk mange på landsplan. Og så kommer de jo og spørger i forhold til det med pakker uden omdeling: Jamen, mister jeg så arbejdet i morgen? Informationsniveauet kunne lige nu være bedre på landsplan. Mere information fra og bedre dialog med ledelsen kunne også motivere og give medarbejderne bedre forståelse for, hvor vi ligger i forhold til krisen. 16 Postbladet marts 2013 Postbladet marts

10 Nogle flytter jobs til udlandet, vores flytter til en anden by -Velkommen til Struer! Sådan lød det fra TR Kaja Nielsen og hendes kolleger, da postteamet fra Vinderup sidste år blev sammenlagt med Struerkollegerne. -Godt Vinderup kommer hertil, så kan det være, vi bliver så store, at vi får lov at blive i Struer, og undgår at skulle arbejde ud fra Holstebro, tænkte de. Men den positive stemning holdt ikke så længe, og selv om den endelige beslutning endnu ikke er taget, forventer Struer-kollegerne, at de på et eller andet tidspunkt i 2014 skal arbejde ud fra Holstebro. -Det vil betyde, at vi ikke har et sted, vi kan kalde vores, siger Kaja Nielsen. -De, der skal cykle rundt på ruterne, bliver hårdest ramt. De har pludselig ikke et fast tilholdssted, og det generer både opbevaringen af transportmidlerne, pausefaciliteter og omklædningen. Det er ting, vi ikke tænker så meget over i dagligdagen, fordi de er der og altid har været der, men nu, hvor situationen bliver anderledes, kan vi ikke undvære dem. Med et fast tilholdssted har du mulighederne for at skifte vådt arbejdstøj eller gå på toilet.. Det tager lang tid, før man finder de samme trygge foranstaltninger under nye omgivelser. De ca. 30 kolleger fra Struer håber, at de vil blive betragtet som ét team, når og hvis de skal flyttes til Holstebro. -Selv om Vinderup-kollegerne protesterede meget kraftigt mod at skulle overføres til Struer, fik det ingen effekt. Beslutningen blev ført ud i livet, og det er lidt ærgerligt, at man får det indtryk, at medarbejdernes synspunkter slet ikke betyder. Det er kun pengene, besparelserne, der tæller, siger Kaja Nielsen: -Det er arbejdsgivers marked i øjeblikket, og de fleste vil gerne beholde deres arbejde, og så kapitulerer de i erkendelse af, at det da altid er bedre at beholde jobbet, selv om det er med udgangspunkt et andet sted. Nogle jobs flytter til udlandet, vores flytter til en anden by. Men det er frustrerende, at ledelsen ikke lytter til gode og menneskelige argumenter, når så vigtige beslutninger skal tages. I virkeligheden tror jeg ikke, Når der ikke er tid til at vende de gode kollega-oplevelser i en fælles pause, er vi blevet fattigere. Man går på på weekend om fredagen, og når man møder på arbejde om mandagen, er arbejdspladsen lavet om. besparelserne ved at nedlægge postcentret i Struer er særligt bemærkelsesværdige. Der skal også investeres i ekstra køretøjer og de mange timer, der er gået til møder, er heller ikke omkostningsfrie. Kollegerne fra Vinderup er integreret i Struer-staben på en god måde. -I starten tog vi næsten overdrevet hensyn til hinanden, for de nytilkomne skulle føle sig så velkomne som overhovedet muligt, men i dag er forholdene normaliserede, og alt fungerer helt naturligt. Både de og vi er glade for at få flere kolleger. Det har været med til at styrke arbejdsklimaet og sammenholdet, men omvendt tror jeg også, at Vinderup erne længes tilbage efter det arbejdssted, de havde. Det tager længere tid end som så at vænne sig til nye forhold, og for de midaldrende medarbejdere er det sværest. Nye rotationsprincipper er ikke så nemme at indpasse hos mange, og flere oplever jobsituationen på den måde, at man går hjem på weekend om fredagen, og når man møder mandag, er arbejdspladsen lavet om. Ofte er tiden til at vænne sig til det nye meget kort, og selv om man er omstillingsparat, når man dårligt at erhverve sig nye rutiner, før der sker nyt. Det skaber stressede medarbejdere og utilstrækkelighed i staben. Set i historiens lys var processen omkring integrationen af Vinderup-centrets medarbejdere god og vellykket. Der var tid til at holde de fornødne møder, så en række problemer blev klaret i opstartsperioden. Bliver det en realitet, at Struer omdelingscenter flyttes til Holstebro inden for de nærmeste par år, håber Kaja Nielsen, at Post Danmark vil huske det menneskelige aspekt i at flytte medarbejdere igen inden for få år, som det vil blive tilfældet for Vinderup-medarbejderne. Stadig glad for at være post Kaja Nielsen registrerer her i fasen, hvor det endnu ikke er fastlagt, om Struer-medarbejderne skal til Holstebro, at der er usikkerhed om tr ens rolle. Struer-omdelerne er de færreste i antal, når der skal vælges tillidsrepræsentant. I Holstebro har man tilsluttet medarbejdere fra to nedlagte centre, så her er antallet af medarbejdere stort. Til næste år har Kaja Nielsen arbejdet som omdeler-afløser i 25 år. Hun kender alle ruter i Struer, og hun er trods den omskiftelige tid stadig glad for sit arbejde. -Inde i mit hjerte er jeg postbud, smiler hun. -Det er der generelt mange af mine kolleger, der også siger, de er. Der er samhørighed med kolleger og også i en vis udstrækning med firmaet, så man næsten føler ejerskab og ansvarlighed i forhold til Post Danmark. Jeg mindes ikke, at der er en kollega, der har sagt op frivilligt i de snart 25 år, jeg har været postbud, og der har jo i perioden været gode tider, hvor industrien har efterspurgt arbejdskraft i stor stil. Men vi har valgt at blive. Bliver det en kendsgerning, at Struer-omdelerne flyttes til Holstebro, har fællestillidsrepræsentanterne forhandlet en aftale, der sikrer, at de beholder deres faste sortering og morgenarbejdet og fortsat udgør en enhed. Glad for at være tr -Det er vigtigt, at vi fortsat bevarer vores egen arbejdsmæssige identitet som et team, og det har vi været glade for, at vores fællestillidsrepræsentanter har kunnet fastholde, siger Kaja Nielsen. Hun lægger meget energi i sit arbejde som tillidsrepræsentant: -Det er min store interesse, og jeg synes, at det giver medbestemmelse. Man har mulighed for at præge sin arbejdsplads - mere tidligere end nu - men der er dog stadig mulighed for at sætte et fingeraftryk på beslutningerne, og der er da endnu en vis lydhørhed hos Post Danmarks ledelse. Samtidig er det også min opgave at sørge for, at Post Danmark overholder de overenskomster og lokalaftaler, som er indgået. Mine kolleger er meget engagerede omkring de problemer, vi har, og de er fantastiske til at bakke mig op. Uden deres støtte og opbakning havde det været en endnu sværere opgave at være tr. -Omvendt synes jeg også, at når man kommer med et begreb som distributionsklare forsendelser, som er overgreb på alt, hvad der på en arbejdsplads samler medarbejderne om det sociale, så er man på galt spor. Medarbejderne holder pauser forskellige steder i byen, og møder ind på forskellige tidspunkter, så man stort set aldrig møder kollegerne - hverken ved start eller slut på dagen. Det er ødelæggende for en arbejdsplads, og halvdelen af arbejdsglæden er samværet med kollegerne, hvor man kan deltage i fælles glæde over en fødselsdag eller en kollegas gode resultater under en jagttur. Når der ikke er tid til at vende den slags i en fælles pause, er vi blevet fattigere, fastslår Kaja Nielsen. 18 Postbladet marts 2013 Postbladet marts

11 I dag er elcyklen et vigtigt arbejdsredskab Allerede under første tur følte Kristian Ditlev Østrup Jensen, at han beherskede cyklen. Måske var han lige lidt overmodig, da han speedede op på pedalerne under testen bag Frederiksberg Posthus på Finsensvej. Han mistede ikke herredømmet, men blev alligevel lidt overrasket over, at cyklen nogle få meter kørte på to hjul. Så fik han magten over den igen, og erkendte, at det var så lærestregen. Man kan ikke bare give los. Siden har elcyklen og to meter høje Kristian været uadskillelige. -Vi har udviklet et arbejdsmæssigt venskab, for jeg holder meget Effektiv og grøn distribution af min el-cykel. Jeg lærte hurtigt, hvornår man læner sig til den ene og den anden side under kørslen, og har fundet ud af, hvordan vægten af brevmængden spiller ind på kørselskomforten. Jeg har aldrig drønet rundt på knallert, så en cykel med hjælpemotor var virkelig en omvæltning for mig. Men efter ganske kort tid tænkte jeg slet ikke over skiftet fra cykel med rugbrødsmotor til den eldrevne cykel. Så var det blevet rutine, og i dag skal jeg kun passe på, når jeg med tomme tasker på cyklen kører tilbage på posthuset, og bliver lidt for kæphøj i et sving, fortæller Post Danmark har siden 2011 skiftet en stor del af de gamle cykler ud med elcykler, der både sikrer en mere effektiv og grønnere distribution og et bedre arbejdsmiljø for postbudene. Mange af de gamle, forurenende benzinknallerter også sendt på pension. Cyklen indgår i Post Danmarks bestræbelser på at bringe C02-udslippet ned med 40 pct. inden El-cyklen kan rumme meget mere post, og den giver en mere sikker kørsel og øget gennemsnitshastighed. Cyklen er ligeledes stabil og risikerer ikke at vælte uanset hvor dårligt vejret er. Når batteriet er fuldt opladet, kan el-cyklen køre ca. 25 km på en normal rute, og den kan rumme 130 kg post fordelt for og bag på cyklen i fleksible moduler. En fleksibel rampe hindrer tunge løft, fordi postbudene kan trille kasserne direkte ind på ladet. I efter 2012 blev den trehjulede el-cykel, som Post Danmark har udviklet i samarbejde med den danske cykelproducent Nihola, præmieret på den internationale postkonference, POST-EXPO, i Bruxelles. Prisen blev uddelt i den kategori, der belønner nye, innovative udbringningstjenester, der tilføjer værdi til eksisterende løsninger og forbedrer kundeservicen. Post Danmark forventer, at det nye køretøj vil vække interesse hos distributionsselskaber over hele verden. Kristian Jensen. Han startede som el-cyklist forrige vinter, og er i dag som de fleste omdelere glade for deres elcykler. De allerførste, der kørte på cyklerne, var plaget af en række børnesygdomme, som gjorde det besværligt at opretholde et positivt syn på de eldrevne. Men da disse begynderfejl blev fortid, vendte stemningen, og på 3F s årsmøde i efteråret kunne faglig sekretær Michael Frid i sin arbejdsmiljøgennemgang slå fast, at el-cyklerne er det bedste materiel, vi har fået i mange år. Han ridsede også op, hvad der Batteriet bliver sat til opladning hver dag. - En dag uden et opladt batteri er en dårlig dag, siger Kristian Jensen. - Når man har vænnet sig til at få hjælp fra elektriciteten, er det en omvæltning at skulle levere pedal-energien selv. -Når man med tomme tasker på cyklen skal rundt om hjørnerne, skal man passe lidt på, har Kristian Jensen erfaret. var gået forud: -Hjul brød sammen. Batterier kunne ikke holde, og man manglede reservedele, når de gik i stykker. Flere steder måtte man bruge en af de eksisterende cykler som reservedele for at holde så mange cykler kørende som muligt, sagde Michael Frid. Han bemærkede også, at det var medlemmerne, der fik skylden. Bl.a. gik beskyldningerne på, at omdelerne ødelagde cyklerne bevidst ved at overlæsse dem. Også beskyldninger om, at man var så dovne, at man ikke selv cyklede, men kun kørte på batterierne, kom frem. Alle påstande blev selvfølgelig afvist som ubegrundede. -Der var ingen grund til at opfinde problemer, for de var der i forvejen, husker Kristian Jensen: - Men den runde af elcykelimplementeringen, vi kom med i, var fin nok, og i dag er cyklen et vigtigt arbejdsredskab. Det er dog en væsentlig forudsætning, at man, når dagens tur er færdig, får sat batteriet til opladning, for at køre en tur på cyklen uden batteri, er ingen fornøjelse, når man nu er vant til at få hjælp. Men jeg må nu generelt sige, at elcyklen har tilføjet arbejdet et bedre arbejdsmiljø. Man er ikke så smadret i benene om aftenen, og de tunge løft er også minimeret, fordi man kan trille kasserne ind på ladet uden at skulle løfte. Manglede flaskeholder i sommertiden I dag er der også jævnlig vedligeholdelse af cyklerne, og man har imødekommet klager over, at der ikke var flaskeholder på den. Mange omdelere har vand med på job, så væskebalancen kan bevares, og der er nu monteret en stripholder på cyklen, og her placeres vandflasken så. -Vi kører med udvendige bremser - med bremseklodser på fælgene, og de slides hurtigt, og hvis man ikke sender cyklen til vedligehold med mellemrum, så risikerer man, at bremseklodserne er så nedslidte, at håndbremsen ikke virker. Det er en selvjustits, man selv skal have. Cyklerne bliver set efter en gang om måneden, men opstår der akutte problemer, er der ingen, der hindrer én i at sende den af sted oftere. Mandag og fredag er cykelsmeden fast på besøg, så der er gode muligheder for at køre rundt på en velholdt cykel, siger Kristian Jensen. Han er 2,03 meter og har ikke et fast distrikt og dermed heller ikke en fast cykel. -Det giver mig personligt lidt problemer med at få sadlen så højt op som muligt, men det er til at klare. Med den gamle cykel var der til gengæld problemer, fordi man havde skæve positioner med støtteben på forhjulet. Der skulle også bruges mange kræfter for at skubbe cyklen i gang. Det er blevet meget bedre, og de fleste skeptikere er meget mere positive i dag, fastslår Kristian Jensen. 20 Postbladet marts 2013 Postbladet marts

12 Postkøretøjer på frimærker Post Danmark udgiver traditionen tro et eller flere Europa-frimærker med et bestemt tema. Traditionen går helt tilbage til 1956, hvor det første frimærke i serien var en markering af underskrivelsen af Romtraktaten. I år er temaet postkøretøjer, og ét af køretøjerne er netop den nye trehjulede el-cykel, som Post Danmark har udviklet i samarbejde med den danske cykelproducent Nihola. Det er PostEurop, der fastsætter temaerne, men det er de enkelte postvirksomheder, der fortolker temaet. Der kan således være stor variation blandt de enkelte landes frimærker inden for det samme tema. Mange interesserer sig for EUROPA-frimærkerne, der efterhånden har udviklet sig til et af de mest populære samlerområder. Eldrevne Mercedes-biler til Post Danmark I løbet af foråret får Post Danmark leveret ikke mindre end 50 eldrevne Vito E-Cell fra Mercedes Benz. -Ordren på de 50 lastbiler er den største samlede ordre af denne type bil i Europa, siger Markus Denzler, salgsdirektør for Mercedes-Benz erhvervsbiler i Danmark og Sverige. Aftalen med Post Danmark markerer næste skridt i et samarbejde, der begyndte i 2011 som et forsøg med eldrevne postbiler på Bornholm. Nu tager Post Danmark skridtet fuldt ud, og udbreder ordningen til alle dele af landet. Vito E-Cell har en rækkevidde på 130 km, hvilket er mere end rigeligt til Post Danmark, der primært skal bruge bilerne på kortere distributionsruter i de større danske byer. Samtidig oplader bilen ved nedbremsninger, og dem er der mange af ved bykørsel. 125 nye postbiler med rattet i højre side Post Danmark har indkøbt 125 nye landpostbiler, som alle har rattet i højre side. Indkøbet er foretaget, fordi det er godt for sikkerheden og effektiviteten. -Det giver en vis sikkerhedsmæssig fordel, fordi vi har mange udstigninger hver dag til venstre i de normale postbiler. Nu kan vi så stige ud i højre side, hvor der ikke er så meget trafik, og så har vi også en arbejdsmiljømæssig fordel i og med, at der er kortere ind til brevkassen, når man stiger ud i den side, hvor bilen holder, siger distributionschef Martin von Horsten. Halvdelen af de125 nyindkøbte postbiler er allerede ude på vejene i Sønderjylland og på Sjælland, mens den anden halvdel kommer ud i resten af landet i de kommende uger. Med de nye biler har 10 procent af alle danske postbiler nu rattet i højre side, og Post Danmark forventer, at man fremover vil købe endnu flere af de højrestyrede postbiler. Fritz Schur stopper i PostNord Bestyrelsesformand i PostNord, Fritz Schur, går af på generalforsamlingen i det dansk-svenske selskab til april. Det betyder, at selskabet både skal finde en ny bestyrelsesformand og en ny administrerende direktør, idet Lars Idermark også forlader sin post. -I forbindelse med fusionen af Post Danmark A/S og Posten AB blev jeg af de to stater bedt om at være formand for det nye fællesselskab PostNord AB, i to år. Dette accepterede jeg, selv om jeg allerede havde siddet i Post Danmarks bestyrelse i 14 år. Ved periodens udløb blev jeg bedt om at tage yderligere en periode, som også er gået, og jeg har således nu 18 år i postsektoren bag mig, skriver Schur i den pressemeddelelse, han udsendte i forbindelse med afgangen. Schur skriver også: -Fusionen mellem det danske og det svenske selskab har vist sin styrke. Lars Idermark overtager posten som koncernchef for den svenske skovbrugsvirksomhed Södra, når han stopper i Post- Nord. Ny aftale mellem Post Danmark og Danske Bank Post Danmark og Danske Bank har indgået en ny aftale, der sikrer, at man kan ordne basale Dansk Bank-forretninger på 180 posthuse - mod 600 i dag. Forhandlingerne omkring den nye aftale forløb ellers ikke smertefrit, men endte alligevel med, at en to-årig aftale sikrer, at det frem til udgangen af 2015 vil være muligt at betale indbetalingskort og indsætte kontanter på Danske Bank-konti hos et udvalg af Post Danmarks salgssteder. Post Danmark var ikke tilfreds med Danske Banks betaling for de ydelser, der blev udført for...og nu vi er ved frimærker... Skulle man have glemt madpakken ude i de eksterne spisestuer, er det nok ikke værd, at nærstudere de 4 mærker her til venstre. Men på dage hvor man har husket madpakken er de da ganske dekorative og festlige. banken på posthusene, men bl.a. takket være Socialdemokraternes erhvervsordfører, Benny Engelbrecht, der pressede på Dansk Bank for at indgå en aftale med Post Danmark, som betød et større bidrag fra Post Danmark. Engelbrecht pegede på, at det ville være en betydelig serviceforringelse for mange brugere, hvis posthusene ikke kan bruges til at ordne bankforretninger for de svageste kunder. 22 Postbladet marts 2013 Postbladet marts

13 Jørn E.E. Nielsen valgt med stort stemmetal Fællestillidsrepræsentant i 3F Post, Jørn E. E. Nielsen, Ringkøbing, blev valgt ind i TryghedsGruppens repræsentantskab med det næststørste stemmetal i Region Midtjylland. Hele stemmer fik Jørn Nielsen, som kun blev overgået af en enkelt kandidat mere. -Det havde jeg slet ikke turdet håbe på. Det var et helt fantastisk flot resultat. Det er dejligt med en sådan opbakning, siger Jørn Nielsen, der ikke er i tvivl om, at mange 3F-kolleger har vist ham tillid ved at stemme på ham. Alle med bopæl i Region Midtjylland, som har en forsikring i Tjenestemændenes Forsikring, Tryg eller en opsparing i Nordea Liv & Pension, kunne stemme til valget. -Mange af 3F Posts medlemmer har forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring, og dermed er de med til - sammen med forsikringstagere fra en række andre forbund - at danne en del af grundlagt for TryghedsGruppen. Det er derfor vigtigt at få indflydelse på gruppen på den måde videreformidle de ting, som vi står for i Tjenestemændenes Forsikring, siger Jørn Nielsen. -Der er desværre kræfter, der har arbejdet på at få opløst TryghedsGruppen ved domstolene, men det er blevet afvist af både Landsretten og Højesteret. Dette ville også have fået indvirkning på Tryg Forsikring, som Tjenestemændenes Forsikring har forsikringerne igennem, pointerer Jørn Nielsen. TryghedsGruppen ejer 60 pct. af aktierne i Tryg, og det er vigtigt, at der er en solid ejer bag et forsikringsselskab, så der kan skabes ro og tryghed. Overskuddet fra Tryg og andre investeringer uddeles gennem TrygFonden til tryghedsskabende foranstaltninger eller geninvesteres. Jørn Nielsen erklærede i forbindelse med valget, at han vil arbejde for, at TrygFonden støtter og styrker udsatte og sårbare gruppers tryghed, sundhed og sikkerhed. -Jeg vil især have fokus på, at Tryghedsfonden understøtter grupper og projekter, der retter sig mod samfundets svageste, understreger Jørn E.E. Nielsen. Feriekontoret har nyt nummer OBS! Feriekontoret har fået nyt telefonnummer Der er pensionistlodtrækning for Ferieforeningens sommerhuse i perioden fra uge 19 til og med uge 39, Ansøgninger indsendes til Feriekontoret, Peter Ipsens Alle 27, 2400 København NV senest onsdag den 10. april Kun vindere af ferieophold får svar senest d. 13. april Du kan printe ansøgningsskemaet fra Se de opdaterede ledige uger på - klik på feriehuse og derefter på ledige uger. Rul ned på side 3. Maskinel Magasinpost ID Nr

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Odense Nord har med bare 25 ruter skabt en del ny forretninger - side 18

Odense Nord har med bare 25 ruter skabt en del ny forretninger - side 18 Odense Nord har med bare 25 ruter skabt en del ny forretninger - side 18 2 Nr. 2 - maj 2013 OST bladet Både Distributions ledelse og 3F Post mener, at hensynet til de selvbærende teams funktionsduelighed

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september 2013. bladet

Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september 2013. bladet Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 4 Nr. 4 - september 2013 OST bladet Småpakkerne skal med på cyklen Når virksomheden beslutter, at ca. 2 mio. pakker skal flyttes, får det selvfølgelig konsekvenser

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet 1. Baggrund, formål og indhold Disse retningslinjer vedrører lederes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler

Læs mere