Forsøgsordning med El-biler. Energistyrelsen. Projekt Alpha (del analyse 1) & Projekt Gamma (del analyse 2) Copyright Catalyst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsordning med El-biler. Energistyrelsen. Projekt Alpha (del analyse 1) & Projekt Gamma (del analyse 2) Copyright Catalyst"

Transkript

1 Forsøgsordning med El-biler Energistyrelsen Projekt Alpha (del analyse 1) & Projekt Gamma (del analyse 2)

2 Anvendte forkortelser EV: PHEV: ICE: HEV: DR: G2V: V2G: RES: SLA: CHP: TSO: DSO: Electric Vehicle Plug in Hybrid Electric Vehicle Internal Combustion Engine Hybrid Electric Vehicle Demand Response Grid to Vehicle Vehicle to Grid Renewable Energy Source Service Level Agreement Combinded Heat and Power Transmission System Operator Distribution System Operator Page 2

3 Alpha 1 Udarbejdelse af en finansiel model der kan kortlægge hvad det nuværende investeringsbehov for hhv. ICE / PHEV / EV biler er, og hvorledes det udvikler sig. Modellen baseres på research og prisestimater, og vil inkludere hhv.: Kapital omkostninger Driftsomkostninger Biltyper og bruger profil Investeringstidspunkt Page 3

4 Set i forhold til de respektive netto omkostninger ved driften af de forskellige biltyper i kategorien mini, er elbiler et attraktivt alternativ allerede i år Elbiler og plug-in hybrider ventes at opleve en kraftig priserosion i de kommende år, hvor batteriproduktion opnår stordriftsfordele som følge af produktionsoptimering og komponentprisen reduceres. Således vil kapitalbinding aftage over tid på disse biltyper, imens niveauet vurderes at være stabilt for biler med forbrændingsmotor. Set over bilernes livstid, vil særligt mini elbiler være et attraktiv alternativ fra dag et, hvor de øvrige biltyper vil tage nogle år om at hente ICE bilerne set ift. bilens samlede drift budget. Plugin hybrid bliver aldrig et attraktiv valg, baseret på økonomi, såfremt disse fortsat pålægges fuld afgifts belastning. Baseret på priseksempler fra forskellige lande, er det evident at der på nuværende tidspunkt er aktører i markedet der udnytter den lave modenhed og gennemsigtighed til at tage høje avancer i det marginen på de rene elbiler i mellem landene er uproportionel høj. Da det allerede på nuværende tidspunkt er attraktivt, rent økonomisk at vælge en elbil, kan det forekomme bemærkelsesværdigt at der er så relativt få biler penetreret i markedet. Dette må sandsynligvis tilskrives forbrugernes aversion overfor nye teknologier og de dertil hørende ulejlighedsfaktorer som opladning og den begrænsede rækkevidde medfører Page 4

5 Casen der er anvendt til analysen skitseres nedenfor den finansielle model inkluderer en lang række variable faktorer og vil afhængigt af sammensætningen kunne give +400 forskellige udfald Modellen fordeler omkostningerne på de respektive biler, på en række forskellige faktorer varierende fra investering, drift og øvrige omkostninger. Investeringsomkostningen tager højde for kapital bindingen ved køb, drift omkostningerne inkluderer vedligehold og service mv., og øvrige omkostninger inkluderer afskrivning etc. De følgende beregninger baserer sig på den nedenfor specificerede case: Case : Mand Surburb ( km årligt) Gældfinansieret Inkl. Navigationsudstyr Mini-bil Detaljer og specifikation på de forskellige biler forefindes i de tilhørende beregningsmodeller Page 5

6 Af de årlige nettoomkostninger til biler i kategorien mini, fremgår det at EV biler allerede i år 2011 vil udgøre et attraktivt alternativ til ikke bare PHEV, men også ICE biler kr Netto omkostninger 2011 kr kr kr kr kr 0 53,24% 17,77% 29,00% PHEV 44,04% 33,76% 22,19% PHEV - uden afgift 36,83% 42,13% 44,02% 44,76% 34,25% 32,05% 18,41% 23,62% 23,93% ICE EV EV optimeret PHEV biler er på nuværende tidspunkt fortsat meget dyre, da deres anskaffelsespris er høj, idet de underlægges fuld afgift (hhv. 105% op til ~ kr. og180% herefter) Endvidere er afskrivning på PHEV biler meget signifikant grundet deres høje anskaffelses pris ICE biler er fortsat attraktive set ift. deres årlige netto omkostning, og sammenlignet med PHEV EV biler er allerede i 2011 det billigste valg af alle kategorier, særligt på grund af deres relative lave anskaffelsespris, og dermed begrænsede afskrivning, samt deres markant lavere driftsomkostnings niveau hvilket særligt skyldes det ukomplekse design af motor, gearkasse og mangel på mekanisk bevægelige komponenter Investeringsbehov Driftsomkostninger Øvrige omkostninger Page 6 Finansiel model

7 Fremskrivningen af de årlige netto omkostninger til 2013 ændrer ikke billedet signifikant kr Netto omkostninger 2013 kr ,82% Som det fremgår af analysen, er det særligt PHEV og EV biler der kan forvente en pris erosion i de kommende år kr kr kr ,71% 28,46% 42,79% 36,38% 36,80% 44,80% 42,58% 33,72% 42,95% 33,14% ICE biler vil fortsat være attraktive, om end det ikke ventes at være sandsynligt at disse kan påvirkes betydeligt af pris erosion, da produktionen allerede er optimeret PHEV biler ventes løbende at dække differencen til de rene elbiler, såfremt disse anskues uden afgift kr 0 PHEV 20,83% PHEV - uden afgift 18,40% 23,70% 23,91% ICE EV EV optimeret Dog vil afskrivning fortsat udgøre en signifikant post for PHEV og i mindre grad påvirke EV Investeringsbehov Driftsomkostninger Øvrige omkostninger Page 7

8 Ses netto omkostninger fremskrevet til 2015, er PHEV (uden afgift) blevet konkurrence dygtige med de rene elbiler kr Netto omkostninger 2015 kr kr ,42% Det overordnede billeder ventes ikke at ændre sig signifikant, fremskrives omkostnings og prisudviklingen frem til 2015 kr kr kr 0 19,82% 27,75% PHEV 41,08% 40,22% 18,70% PHEV - uden afgift 36,78% 41,90% 42,28% 44,84% 35,03% 34,44% 18,38% 23,07% 23,28% ICE EV EV optimeret PHEV med afgift vil fortsat være forbundet med langt de højeste årlige netto omkostninger til ejerskab blandt de analyserede bil typer i kategorien Bemærkelsesværdigt er det dog at netto udgiften i 2015 uden afgift er ved at være on par med netto udgiften til de rene elbiler Investeringsbehov Driftsomkostninger Øvrige omkostninger Page 8 Finansiel model

9 Set i forhold til de respektive netto omkostninger ved driften af de forskellige biltyper i kategorien mini, er elbiler et attraktivt alternativ allerede i år Elbiler og plug-in hybrider ventes at opleve en kraftig priserosion i de kommende år, hvor batteriproduktion opnår stordriftsfordele som følge af produktionsoptimering og komponentprisen reduceres. Således vil kapitalbinding aftage over tid på disse biltyper, imens niveauet vurderes at være stabilt for biler med forbrændingsmotor. Set over bilernes livstid, vil særligt mini elbiler være et attraktiv alternativ fra dag et, hvor de øvrige biltyper vil tage nogle år om at hente ICE bilerne set ift. bilens samlede drift budget. Plugin hybrid bliver aldrig et attraktiv valg, baseret på økonomi, såfremt disse fortsat pålægges fuld afgifts belastning. Baseret på priseksempler fra forskellige lande, er det evident at der på nuværende tidspunkt er aktører i markedet der udnytter den lave modenhed og gennemsigtighed til at tage høje avancer i det marginen på de rene elbiler i mellem landene er uproportionel høj. Da det allerede på nuværende tidspunkt er attraktivt, rent økonomisk at vælge en elbil, kan det forekomme bemærkelsesværdigt at der er så relativt få biler penetreret i markedet. Dette må sandsynligvis tilskrives forbrugernes aversion overfor nye teknologier og de dertil hørende ulejlighedsfaktorer som opladning og den begrænsede rækkevidde medfører Page 9

10 Investeringsbehovet falder over tid, set i lyset af skala produktion, samt generel komponent kost erosion herunder særligt batterier i hhv. PHEV og EV Investeringsbehov Mini-kategori PHEV PHEV - uden afgift ICE EV kr kr kr kr kr kr Mellem 2011 og 2015 falder investeringsbehovet for biler kategorierne PHEV og EV markant. EV biler forventes i perioden at falde med hhv. 6,5 og 4% over bil kategorierne mini, mellem og familie bil Ses dette i forhold til PHEV biler i de samme kategorier er pris erosionen væsentligt kraftigere, hhv. 21, 18 og 15% Ses PHEV afgift fritaget vil disse kræve en lavere kapital binding end de rene elbiler i 2015 Page 10 Finansiel model

11 Set i forhold til de respektive netto omkostninger ved driften af de forskellige biltyper i kategorien mini, er elbiler et attraktivt alternativ allerede i år Elbiler og plug-in hybrider ventes at opleve en kraftig priserosion i de kommende år, hvor batteriproduktion opnår stordriftsfordele som følge af produktionsoptimering og komponentprisen reduceres. Således vil kapitalbinding aftage over tid på disse biltyper, imens niveauet vurderes at være stabilt for biler med forbrændingsmotor. Set over bilernes livstid, vil særligt mini elbiler være et attraktiv alternativ fra dag et, hvor de øvrige biltyper vil tage nogle år om at hente ICE bilerne set ift. bilens samlede drift budget. Plugin hybrid bliver aldrig et attraktiv valg, baseret på økonomi, såfremt disse fortsat pålægges fuld afgifts belastning. Baseret på priseksempler fra forskellige lande, er det evident at der på nuværende tidspunkt er aktører i markedet der udnytter den lave modenhed og gennemsigtighed til at tage høje avancer i det marginen på de rene elbiler i mellem landene er uproportionel høj. Da det allerede på nuværende tidspunkt er attraktivt, rent økonomisk at vælge en elbil, kan det forekomme bemærkelsesværdigt at der er så relativt få biler penetreret i markedet. Dette må sandsynligvis tilskrives forbrugernes aversion overfor nye teknologier og de dertil hørende ulejlighedsfaktorer som opladning og den begrænsede rækkevidde medfører Page 11

12 I bil kategorien Mini, er de rene elbiler det økonomisk mest attraktive valg set over bilernes levetid kr Livstids omkostninger Mini kategori kr kr kr kr kr kr Ud fra en livstidsomkostning der i dette tilfælde sættes til 10 år, er de rene elbiler det mest attraktive valg af de analyserede biltyper. PHEV er langt den dyreste bil i casen, dog er det bemærkelsesværdigt at denne er billigere end en almindelig bil med en fossil brændsel motor, såfremt denne er afgiftsfritaget. ICE PHEV uden afgift EV med optimering PHEV med afgift EV Page 12 Finansiel model

13 For bilerne i kategorien Mellem, vil det tage en eldrevet bil ca. fire år at hente et fossilt drevet alternativ kr Livstids omkostninger Mellem kategori kr kr kr kr kr kr ICE PHEV med afgift PHEV uden afgift EV EV med optimering Det overordnede billede ændrer sig ikke markant såfremt man skifter analysens perspektiv fra Mini til Mellem bil kategorien. Indgangs niveauet hæves som følge af den højere kapitalbinding der er behov for. De rene elbil vil efter ca. fire år hente de fossilt drevene alternativer. Ud fra en livstidsbetragtning vil PHEV fortsat være langt det dyreste valg med mindre disse afgifts fritages i så fald vil livstidsomkostningerne være konkurrence dygtige med ICE. Page 13 Finansiel model

14 De alternative biltyper har svært ved at konkurrere med de almindeligt gængse fossilt drevne biler i Familie kategorien kr Livstids omkostninger Familie kategori kr kr kr kr kr kr Af bilerne i familie bil kategorien, er det svært for de alternative biltyper at konkurrere med den gængse fossilt drevne biler. ICE er set over bilernes livstid forsat de mest attraktive set ud fra en strengt økonomisk betragtning. PHEV er det dyreste valg, både med og uden afgift. ICE PHEV uden afgift EV med optimering PHEV med afgift EV Page 14 Finansiel model

15 Set i forhold til de respektive netto omkostninger ved driften af de forskellige biltyper i kategorien mini, er elbiler et attraktivt alternativ allerede i år Elbiler og plug-in hybrider ventes at opleve en kraftig priserosion i de kommende år, hvor batteriproduktion opnår stordriftsfordele som følge af produktionsoptimering og komponentprisen reduceres. Således vil kapitalbinding aftage over tid på disse biltyper, imens niveauet vurderes at være stabilt for biler med forbrændingsmotor. Set over bilernes livstid, vil særligt mini elbiler være et attraktiv alternativ fra dag et, hvor de øvrige biltyper vil tage nogle år om at hente ICE bilerne set ift. bilens samlede drift budget. Plugin hybrid bliver aldrig et attraktiv valg, baseret på økonomi, såfremt disse fortsat pålægges fuld afgifts belastning. Baseret på priseksempler fra forskellige lande, er det evident at der på nuværende tidspunkt er aktører i markedet der udnytter den lave modenhed og gennemsigtighed til at tage høje avancer i det marginen på de rene elbiler i mellem landene er uproportionel høj. Da det allerede på nuværende tidspunkt er attraktivt, rent økonomisk at vælge en elbil, kan det forekomme bemærkelsesværdigt at der er så relativt få biler penetreret i markedet. Dette må sandsynligvis tilskrives forbrugernes aversion overfor nye teknologier og de dertil hørende ulejlighedsfaktorer som opladning og den begrænsede rækkevidde medfører Page 15

16 Nogle aktører i markedet udnytter det umodne marked og det begrænsede udbyd i forhold den eksisterende efterspørgsel, til at forlange ekstraordinære høje priser for elbiler Eksempel: Tesla Roadster - Danmark vs. USA Danske Kroner Profit Danmark Profit Administrations, kampagne og transport (etc.) bidrag De offentliggjorte priser for en lang række af elbiler i Danmark er væsentligt højere end de tilsvarende showroom priser der kan identificeres i udlandet Da elbiler ikke pålægges afgift er er der høj transparens i markedet. Retail price - Danmark Øvrige eksempler: Fiat 500 E ( UK DK) Citroen C1 EV Mitsubitshi Miev Fiat Quobo E Retail Price - USA Der er således aktører der på nuværende tidspunkt benytter det marginale udbud til at sikre sig meget høje avancer fra den eksisterende efterspørgsel i markedet. Page 16 Finansiel model

17 Set i forhold til de respektive netto omkostninger ved driften af de forskellige biltyper i kategorien mini, er elbiler et attraktivt alternativ allerede i år Elbiler og plug-in hybrider ventes at opleve en kraftig priserosion i de kommende år, hvor batteriproduktion opnår stordriftsfordele som følge af produktionsoptimering og komponentprisen reduceres. Således vil kapitalbinding aftage over tid på disse biltyper, imens niveauet vurderes at være stabilt for biler med forbrændingsmotor. Set over bilernes livstid, vil særligt mini elbiler være et attraktiv alternativ fra dag et, hvor de øvrige biltyper vil tage nogle år om at hente ICE bilerne set ift. bilens samlede drift budget. Plugin hybrid bliver aldrig et attraktiv valg, baseret på økonomi, såfremt disse fortsat pålægges fuld afgifts belastning. Baseret på priseksempler fra forskellige lande, er det evident at der på nuværende tidspunkt er aktører i markedet der udnytter den lave modenhed og gennemsigtighed til at tage høje avancer i det marginen på de rene elbiler i mellem landene er uproportionel høj. Da det allerede på nuværende tidspunkt er attraktivt, rent økonomisk at vælge en elbil, kan det forekomme bemærkelsesværdigt at der er så relativt få biler penetreret i markedet. Dette må sandsynligvis tilskrives forbrugernes aversion overfor nye teknologier og de dertil hørende ulejlighedsfaktorer som opladning og den begrænsede rækkevidde medfører Page 17

18 Penetration I det initiale stadie af markedsmodningen, vil forbrugerne have fokus en række faktorer, som eks. teknologisk usikkerhed og garanti for mobilitet ved uændret komfort / bekvæmmelighedsniveau Når nye teknologier introduceres er der som regel usikkerhed omkring teknologien, dennes holdbarhed og ydeevne. Denne risiko vil spille ind ift. hastigheden med hvilken forbrugere vil adaptere den nye teknologi. De første teknologi entusiaster eller grønne idealister vil således adaptere elbiler som nogle af de første, til trods for usikkerhed og højere omkostninger. Derimod er der stor gruppe, som vil vente på at teknologien har bevist sit funktionelle værd, og eller det gøres så attraktivt for dem at adaptere, at det er det rationelle valg. For at imødegå den teknologiske usikkerhed, og drive en bredere adaption, er det væsentligt at der udvikles forretningskoncepter, som vil give forbrugeren sikkerhed og garanti imod ustabil drift og dyre reparationer. Som analysen viser er eks. EV konkurrencedygtig ift. ICE, imens PHEV kun kunne være det, havde denne været afgiftsfritaget. Dyre end i dag emotionelt drevet adaption Status quo funktionelt drevet adaption Penetrationen vs. Besparelse Da EV har et meget lave kompleksitet niveau som følge af færre bevægelige mekaniske dele, er det muligt for aktører i markedet at tilbyde helt nye og innovative løsninger, der i højere grad end tidligere, vil kunne tilbyde total cost løsninger, hvorved forbrugeren vil være uden teknologi risici. Det vil således være sandsynligt at der vil opstå nye aktører der tilbyder leasing 2.0, hvor forbrugeren tilbydes en EV og helt bliver fritaget for risiko ved vedligeholdelse og service, da dette let dækkes af et månedligt leasing bidrag, der er konkurrence dygtigt og attraktivt ift. traditionelle ICE biler. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Udgift delta i forhold til eksisterende Besparelse rationelt drevet adaption Såfremt dette muliggøres er det sandsynligt at adaption vil kunne ske væsentligt hurtigere end ved naturlig adaption og markedsmodning, hvilket vil kunne videre accelereres, såfremt forbrugeren gives en besparelse ift. eksisterende ICE alternativer. Page 18 Consumer Oriented Utility, BERR Report, IBM Global Survey

19 Forsikring af elbiler har udviklet sig i takt med bilernes udbredelse initialt var det meget dyrt og svært at opnå forsikring, men som bilerne bliver mere gængse og kendte, følger forsikringsselskaberne med i markedet Traditionelt set I de seneste par år Nu og fremtid Høje præmier som følge af begrænset statistik Forsikring fra selskabet side mod ukendt teknologi (høj præmie) Manglende indsigt i bilernes stabilitet og sikkerhed (eks. brand) Meget dyre biler pga. lav skala produktion Dyre reparationer når nødvendigt da reservedele ikke nødvendigvis er hylde varer Stigende udbredelse af hybrider og de første rene elbiler vinder frem Stigende kendskab til bilerne og teknologien Bilerne falder gradvis i pris i og med at batteri priserne eroderes Forsikringsselskaberne følger markedsudviklingen og tilbyder forsikring af EV til on par priser med de mest almindelige ICE biler EV ser en (relativt) kraftig stigende penetration i markedet Komponenter standardiseres løbende Volumen kan drive reservedelsmarkedet Udbyggede forsikringsydelser kan i stigende grad tage højde for eks. tyveri Konkurrence dygtige / billigere præmier Page 19 Primær interviews html

20 Konklusion Projekt Alpha del 1 Totalt set er de rene elbiler konkurrencedygtige fra dag et (på nær famile bilerne) Hvor elbilerne er attraktive i mini kategorien, vil de hente ICE bilerne i mellem kategorien inden fire år, imens de ikke bliver billigere end ICE i familie kategorien PHEV er konkurrencedygtig med ICE og EV hvis den er afgiftsfritaget Både elbilerne og plug-in hybriderne har en attraktiv drift økonomi Den lave drift økonomi muliggør nye forretnings modeller for elbiler med eks. total cost leasing med gratis kilometer For at fange massemarkedet er det vigtigt at kunderne ikke oplever en stor nedgang i komfort som følge af opladning og rækkevidde her vil plug-in være en naturlig transition fra fossil brændsel bilerne og dermed kunne drive infrastruktur udrulning i de første år (såfremt de er afgiftsfritagt og konkurrence dygtige) Page 20

21 Gamma 1 Analyse af infrastruktur markedet, der baserer sig på følgende del analyser: Beskrivelse af markedsstrukturen, værdikæde, og aktør overblik Identifikation af eksisterende infrastruktur løsninger Analyse af de eksisterende løsninger i markedet Koncept design for low cost løsninger der bryder catch 22 / høne og æg problematikken i udrulningen Page 21

22 Elbiler og plug-in hybrider vil indgå i det samlede el-system på lige vilkår, som andre decentrale energi enheder, eks. solceller og varmepumper. Grundet elbilernes store kapacitets og effekt potentiale, er det sandsynligt at disse vil blive styret via clearing houses / kontrol centre, for ikke at overbelaste systemet. Fremtidens ladeløsninger vil sandsynligvis gøre brug af en række support funktioner, eks. intelligent ruteplanlægning, netværks optimering samt smart meters / grids. Ladestandere i dette tidlige marked kan segmenteres i forskellige installationstyper afhængigt af sted og hastighed for brug. Installationerne kategoriseres efter privat-, og lejlighedskompleks- / kommercielt, til offentligt brug og fra level 1 3 afhængigt af lade effekt og dermed hastighed. Priserne for installationerne varierer kraftigt, som følge af de mange kombinationsmuligheder, dog er alle signifikante set i forhold til udgiften til selve bilen. En række aktører har etableret sig i infrastruktur markedet, dog er kun enkelte repræsenteret på tværs af værdikæden. Disse tilbyder forskellige løsninger af stærkt varierende karakter og pris. Enkelte aktører er påbegyndt kommercialisering, imens størstedelen fortsat befinder sig i det præmature stadie af pilotering og test. Fælles for alle løsningerne er en høj pris set i forhold til selve bilen, hvilket vil virke stærkt hæmmende for udbredelsen af ladestandere. For at imødegå dette og stimulere hurtig udrulning af standere (og dermed elbiler), samt reducere den totale infrastruktur udgift i samfundsmæssig sammenhæng, bør et low-cost lade alternativ udvikles. Page 22

23 Elbilerne spiller sammen med elektricitets infrastruktur i flere potentielle led, alle med fælles koordinering og styring El-Markedet Anden decentralt udstyr Central energi kilde: Wind Varmepumper Central energi kilde: CHP Energi systemet Centralt kontrol center Central energi kilde: Anden Batteri skifte stationer Alindeligt elforbrug Opladningsstandere Elbiler Page 23

24 Support funktioner Lade koncepter Der eksisterer to overordnede koncepter for elbil opladning, og en række support løsninger der spiller sammen med hele elektricitets systemet Element Konecptbeskrivelse Virksomheder Ladestandere Standere Vægmonteret Ladestandere ved vej siden, komplekser, parkerings pladser og huse Better Place Elektromotive RWE Coulomb Tech. SemaConnect Batteri udskiftningsstation En central batteri udskiftningsstation fungerer som en tank station (dog kun på biler der er forberedt til dette) Better Place i sammenarbejde med DONG Energy Netværks software Monitorering af batterier i netværket, opladningsstatus og forventet energi efterspørgsel Real-time kommunikation med energi selskaberne Styring af opladningsbelastningen mellem netværks noder - ladestandere Better Place Elektromotive Microsoft Hohm SemaConnect Coulomb Tech. On-route computer platform Advarsel ved lavt spændings niveau Rute planlægning Resterende lade tid Nærmeste lademulighed Better Place EV OEM Smart Grid og Smart Meters Måling af energi forbruget Intelligent styring baseret på profil oplysninger eller prissignaler Siemens Gridpoint Vattenfall Page 24 Source: tps://www.rwe.com/web/cms/mediablob/de/315840/data/179662/56910/rwe/verantwortung/sri-company-presentation-rwe- A-Sustainable-Investment-nur-in-englischer-Sprache-Stand-Dezember pdf,

25 Elbiler og plug-in hybrider vil indgå i det samlede el-system på lige vilkår, som andre decentrale energi enheder, eks. solceller og varmepumper. Grundet elbilernes store kapacitets og effekt potentiale, er det sandsynligt at disse vil blive styret via clearing houses / kontrol centre, for ikke at overbelaste systemet. Fremtidens ladeløsninger vil sandsynligvis gøre brug af en række support funktioner, eks. intelligent ruteplanlægning, netværks optimering samt smart meters / grids. Ladestandere i dette tidlige marked kan segmenteres i forskellige installationstyper afhængigt af sted og hastighed for brug. Installationerne kategoriseres efter privat-, og lejlighedskompleks- / kommercielt, til offentligt brug og fra level 1 3 afhængigt af lade effekt og dermed hastighed. Priserne for installationerne varierer kraftigt, som følge af de mange kombinationsmuligheder, dog er alle signifikante set i forhold til udgiften til selve bilen. En række aktører har etableret sig i infrastruktur markedet, dog er kun enkelte repræsenteret på tværs af værdikæden. Disse tilbyder forskellige løsninger af stærkt varierende karakter og pris. Enkelte aktører er påbegyndt kommercialisering, imens størstedelen fortsat befinder sig i det præmature stadie af pilotering og test. Fælles for alle løsningerne er en høj pris set i forhold til selve bilen, hvilket vil virke stærkt hæmmende for udbredelsen af ladestandere. For at imødegå dette og stimulere hurtig udrulning af standere (og dermed elbiler), samt reducere den totale infrastruktur udgift i samfundsmæssig sammenhæng, bør et low-cost lade alternativ udvikles. Page 25

26 Fokus Fokus for analysen er ladestandere, hvilke som kategori, kan under inddeles i tre grupper Elbil ladeløsninger Batteri ladestandere Batteri skifte stationer Ladestandere til private hjem Ladestandere til lejligheds-komplekser / kontorer / forretninger Ladestandere til offentlig opladning Page 26 Source:

27 Konceptuelt adskiller de tre ladetyper sig fra hinanden ift. ladehastighed, understøttet energikilde og antal af tilslutningsmuligheder Ladegruppering Lade tid Energi kilde Antal tilsluttede enheder / biler Ladestandere til private hjem Lang El-leverandør Single Ladestandere til lejlighedskomplekser / kontorer / forretninger Medium El-leverandør Multiple (ca. 5) Ladestandere til offentlig opladning Lav (helt ned til 15 min) El-leverandør, decentral vind / solar kilder Single/Multiple Lade niveauer / levels Level 1: 120 VAC, 15A/20 A, opladning på 8-10 timer Level 2: 240 VAC, 40 A, opladning på 2-6 timer Level 3: DC hurtig ladning, VAC, opladning på ned til 15 minutter Niveau / Level Batteri kapacitet Anslået tidtid Level 1 24 kwh 8-10 timer Level 2 24 kwh 2-6 timer Level 3 24 kwh minutter Page 27 https://www.mge.com/images/pdf/electric/other/electricvehiclechargingstations.p df

28 Foruden selve installationsdesignet ift. anvendelsesstedet og hastigheden hvormed ladningen skal foregå, spiller også installationstype ind på ladeløsningen Ladeløsning Eksisterende installation Ny installation Page 28

29 For eksisterende løsninger spænder priserne vidt, afhængigt af installationssted og hastighed alle er en anseelig omkostning Eksisterende installation Ladestandere til private hjem Ladestandere til lejlighedskomplekser / kontorer / forretninger Ladestandere til offentlig opladning Level 1 = DKK Level 2 = DKK ~ Level 1 = DKK ~ (5 ladepunkter) Level 2 = DKK ~ (5 ladepunkter) Level 1 = DKK ~ Level 2 = DKK ~ Level 3 =DKK ~ Ladestandere ved eksisterende installationer Residential Apartment* Public/Street Udgiftforksllen mellem level 1 og leveol 2 løsninger til eksisterene installatiobner skyldes hovedsagligt dyrere komponenter, herunder særligt stik / connector, som er skiftes fra IEC til SAJ standard. Level 1 Level 2 Level 3 Page 29 Lejlighedsløsning baseret på simpel multiplikator Source: Strategies for the uptake of electric vehicles and associated infrastructure implications published in October 2009.by Element Energy Limited.http://oliebranchen.dk/da- DK/Aktuelt/Nyheder/2010/~/media/Publikationer/103301%20Rapport%20Modernisering%20af%20lov%20om%20benzinforhand lerkontrakter%20final11.ashx

30 Proportionalt ændrer billedet sig ikke markant ift. nye installationer, der er forbundet med de samme basis omkostningerne som de eksisterede installationer, men tillægges udgift til måling, kommunikation og installation Ladestandere til private hjem Ladestandere til lejlighedskomplekser / kontorer / forretninger Ladestandere til offentlig opladning Ny installation + standard smart meter + standard kommunikation Level 1 = DKK Smart meter = DKK 433 Kommunikation = DKK Total kost = DKK Level 1 = DKK (5 lade punkter) Smart meter = DKK (DKK 434 pr. lade punkt X 5 lade punkter) Kommunikation = DKK (DKK pr. lade punkt X 5 lade punkter) Total kost = DKK (5 lade punkter) Level 1 og level 2 = DKK Smart meter = DKK 434 Kommunikation = DKK Total kost = DKK Level 2 = DKK Smart meter = DKK 433 Kommunikation = DKK Total kost = DKK Level 2 = DKK (5 lade punkter) Smart meter = DKK (DKK 434 pr. lade punkt X 5 lade punkter) Kommunikation = DKK (DKK pr. lade punkt X 5 lade punkter) Total kost = DKK (5 lade punkter) Level 3 = DKK Smart meter = DKK 434 Kommunikation = DKK Total kost = DKK Ny installation (baseret på gns. installation) Installation kost DKK DKK (Median: DKK ) Residential Apartment* Public/Street Level 1 Level 2 Level 3 Page 30 Lejlighedsløsning baseret på simpel multiplikator Source: Strategies for the uptake of electric vehicles and associated infrastructure implications published in October 2009.by Element Energy Limited.http://oliebranchen.dk/da- DK/Aktuelt/Nyheder/2010/~/media/Publikationer/103301%20Rapport%20Modernisering%20af%20lov%20om%20benzinforhand lerkontrakter%20final11.ashx

31 Elbiler og plug-in hybrider vil indgå i det samlede el-system på lige vilkår, som andre decentrale energi enheder, eks. solceller og varmepumper. Grundet elbilernes store kapacitets og effekt potentiale, er det sandsynligt at disse vil blive styret via clearing houses / kontrol centre, for ikke at overbelaste systemet. Fremtidens ladeløsninger vil sandsynligvis gøre brug af en række support funktioner, eks. intelligent ruteplanlægning, netværks optimering samt smart meters / grids. Ladestandere i dette tidlige marked kan segmenteres i forskellige installationstyper afhængigt af sted og hastighed for brug. Installationerne kategoriseres efter privat-, og lejlighedskompleks- / kommercielt, til offentligt brug og fra level 1 3 afhængigt af lade effekt og dermed hastighed. Priserne for installationerne varierer kraftigt, som følge af de mange kombinationsmuligheder, dog er alle signifikante set i forhold til udgiften til selve bilen. En række aktører har etableret sig i infrastruktur markedet, dog er kun enkelte repræsenteret på tværs af værdikæden. Disse tilbyder forskellige løsninger af stærkt varierende karakter og pris. Enkelte aktører er påbegyndt kommercialisering, imens størstedelen fortsat befinder sig i det præmature stadie af pilotering og test. Fælles for alle løsningerne er en høj pris set i forhold til selve bilen, hvilket vil virke stærkt hæmmende for udbredelsen af ladestandere. For at imødegå dette og stimulere hurtig udrulning af standere (og dermed elbiler), samt reducere den totale infrastruktur udgift i samfundsmæssig sammenhæng, bør et low-cost lade alternativ udvikles. Page 31

32 Fokus og videre profilering Der er en række aktører der beskæftiger sig med ladeløsninger fem er bredt repræsenteret igennem værdikæden Aktivitet Kerne Ingen Komponent producent Samling og subsystem Salg og markedsføring Installation System til betaling Services Coulomb Technologies Elektromotive SemaConnect RWE Better Place Insys microelectronics Siemens Vattenfall CleanCharge Page 32 Source: Primær interviews og virksomheds hjemmesider

33 Ladestandermarkedet er fortsat meget vorden, og til trods for at fokusvirksomhederne er blandt de førende i markedet, er de kun lige påbegyndt kommercialisering, hvorfor løsningerne også er forskellige og dyre i anskaffelse Virksomhed Løsninger Kommercialisering / Pilot Fase Geografisk fokus Pris Teknologi partnerskab Finansiel partnerskab Kommentarer Coulomb Technologies Ladestandere Software services Kommercialisering Amerikas Europa Asien Australien DKK (level 2) Aker Wade Power Technologies Voyager Capital Rhio Ventures Estag Capital AG Coulomb Technologies har stærke teknologiske og finansielle partnerskaber og tilbyder løsninger globalt Elektromotive Ladestandere Connector kabler Netværls software Kommercialisering Europa (særlig UK) DKK (level 2) EDF Energy Renault- Nissan Daimler VINCI Energy N/A Elektromotive flere teknologi partnerskaber og tilbyder løsninger i hele Europa, dog særligt UK SemaConnect Ladestandere Netværks software Kommercialisering Nord Amerika DKK (level 1 & 2) N/A N/A SemaConnect tilbyder ladestandere til konkurrencedygtige priser, primært i USA dog uden partnerskaber RWE Ladestandere Netværks software Pilot fase Tyskland Polen Pilot Daimler Renault- Nissan Harman International INSYS MICROELEC TRONICS Gruppe omsætning på ~50 mia. R&D udviklingsbudget på mio. RWE er en meget stærk aktør og deres teknologiske indsats er foruden solid finansiel sikring supporteret af en række partnere. Løsningerne er dog pt. kun i test fasen. Better Place Ladestandere Batteri skiftstationer Rutevejledning Netværks software Pilot fase starter i 2010 Israel Danmark US & Can. Australien Japan Pilot Renault DONG Energy A123Systems AESC Seneste værdi sat til ca. 1 mia. før egentlig kommercialisering Better Place har meget stærk teknologiske og finansiel support fra partnere, men er fortsat i pilot planlægnings fase. Page 33 Valuta kurs: 5,07 USD-DKK Virksomheds hjemmesider og præsentationer se kildeliste

34 Penetration Set i forhold til udviklingen af koncepterne og den egentlige kommercialisering af løsningerne, befinder fokusvirksomhederne sig i forskellige modenhedsfaser, dog alle indledende til egentlig kommercialisering Virksomhed Antal ladestandere udrullet Planlagt udrulning Elektromotive Coulomb Technologies Coulomb Technologies (i 2010) Elektromotive (i 2011) SemaConnect N/A N/A SemaConnect RWE (i 2010) Better Place RWE Better Place 60 NA Planlægger pilot projekt Pilot fase Begyndende Næsten igang Startet Tid Kommercialisering Page 34 Source: Primary research,

35 Der er således en række virksomheder, der simultant søger at lancere ladeløsninger, hvilket medfører at standerne fortsat er omkostningstunge og uattraktive at udrulle i stor skala, hvilket er en væsentlig barriere for penetrationen af elbiler. Der er en række virksomheder, der beskæftiger sig med infrastrukturløsninger til det kommende elbil og plug-in hybrid marked. Alle leverandører er fortsat i det tidlige stadie af udviklingen, dvs. teknologisk modning og initial planlægning af piloter og egentlig kommerciel lancering. Virksomhedernes indsats er ukoordineret,og der udvikles i parallel forskellige koncepter til adressering af ladeproblematikken. Dette indebærer at alle involverede interessenter afholder / har afholdt betydelige udgifter til forskning og udvikling, samt endeligt design og lancering af løsningerne. Som direkte konsekvens heraf, er alle de identificerede løsninger fortsat særdeles dyre, idet aktørerne søger at indhente deres investeringer, samt at markedet er relativt konsolideret blandt store ligestillede aktører, der pt. ikke har fundet anledning til at konkurrere på pris, da produkterne fortsat er i deres vorden. Dette er en væsentlig og uforcerlig forhindring for udrulning af ladeinfrastruktur, idet det dels er en uproportionelt høj ekstra udgift for brugeren / virksomhed, og ligeledes vil udgøre en uforholdsmæssig stor post på kommunernes budgetter, i forhold til den (fortsat) lave penetration af elbiler og deraf behov. Som sådan udgør infrastruktur omkostninger en væsentlig barriere for udrulningen af elbiler, da disse ikke er attraktive at besidde, før infrastrukturen er tilgængelig. Brugeren ønsker ikke at acceptere lavere komfort eller besværet / begrænset opladningsmuligheder. For at imødegå dette, bør et low-cost alternativ udvikles, idet et sådant vil gøre det attraktivt, let og økonomisk overskueligt at anskaffe ladestandere. Page 35

36 Elbiler og plug-in hybrider vil indgå i det samlede el-system på lige vilkår, som andre decentrale energi enheder, eks. solceller og varmepumper. Grundet elbilernes store kapacitets og effekt potentiale, er det sandsynligt at disse vil blive styret via clearing houses / kontrol centre, for ikke at overbelaste systemet. Fremtidens ladeløsninger vil sandsynligvis gøre brug af en række support funktioner, eks. intelligent ruteplanlægning, netværks optimering samt smart meters / grids. Ladestandere i dette tidlige marked kan segmenteres i forskellige installationstyper afhængigt af sted og hastighed for brug. Installationerne kategoriseres efter privat-, og lejlighedskompleks- / kommercielt, til offentligt brug og fra level 1 3 afhængigt af lade effekt og dermed hastighed. Priserne for installationerne varierer kraftigt, som følge af de mange kombinationsmuligheder, dog er alle signifikante set i forhold til udgiften til selve bilen. En række aktører har etableret sig i infrastruktur markedet, dog er kun enkelte repræsenteret på tværs af værdikæden. Disse tilbyder forskellige løsninger af stærkt varierende karakter og pris. Enkelte aktører er påbegyndt kommercialisering, imens størstedelen fortsat befinder sig i det præmature stadie af pilotering og test. Fælles for alle løsningerne er en høj pris set i forhold til selve bilen, hvilket vil virke stærkt hæmmende for udbredelsen af ladestandere. For at imødegå dette og stimulere hurtig udrulning af standere (og dermed elbiler), samt reducere den totale infrastruktur udgift i samfundsmæssig sammenhæng, bør et low-cost lade alternativ udvikles. Page 36

37 DKK Alle løsninger udbudt af fokusselskabernes har en høj pris der trods en relativ aggressiv kost erosion i de kommende år, fortsat vil være dyre, og udgøre en signifikant barriere for udbredelsen af elbiler Erosion case: Offentlig level 2 ladestanderomkostning = Komponent og software omk. + installation + profit margin Komponent og software udgifter til ladestandere forventes at falde med op til 20% inden Faldet i komponent omkostningerne kan henføres til teknologi modning og skala produktion af ladestandere. Det nuværende estimat for avance (~ 10%) forventes at forblive uændret. Installation prisen varierer meget ift. lokationen, hvor ladestandere er installeret. Installations omkostninger forventes at stige marginalt på grund af inflation Kost erosion på ladestanderen baseret på gns. betragtning af løsninger 47% DKK % 82% DKK Forudsætninger og antagelser Gennemsnitlige installation omkostninger antages at være kr Komponent og software omkostninger er de gennemsnitlige omkostninger for niveau-2 ladestandere (DKK ) minus avance % 2% 16% Inflation (forbrugerprisindeks) for Danmark i 2010 anslås til 1,30%. Inflationen er antaget at være konstant (1,30%) for perioden 2010 til 2015 Installation Cost Profit Margin Component + Software Cost Page 37 Primær research samt ovenstående

38 For at imødegå brugernes krav om sikkerhed og uændret komfort dvs. mulighed for opladning over alt, idet dette sikrer fleksibilitet samt rækkevidde bør et low cost lade alternativ udvikles Dyre eksisterende løsninger Bred udrulning og adgang til ladere Behov for uændret fleksibilitet Belastning af systemet i kogespids mv. Low cost lader Batterier er løbende opladet for at sikre fleksibilitet Load management via intelligent styring Fastpris kwh pris på almindelige vilkår Kostoptimering og attraktive priser For at fange det fulde potentiale af lade infrastruktur udrulningen og give brugerne den fornødne fleksibilitet, er det essentielt at etablere et low cost alternativ til de eksisterende løsninger der alle er forbundet med høje omkostninger. For at undgå at risikoen for at kogespidsen gøres værre, og balancere produktion og efterspørgsel i systemet, er det essentielt at ladestandere ikke blot udrulles, men at disse også gøres intelligente og kontrollerbare. Page 38 Primær interviews

39 DKK Ved at ændre komponent sammensætningen, og se bort fra produkt indpakning og virksomhedernes branding hensyn, er det muligt at udvikle Plug N Play lademoduler til væsentligt lavere omkostninger Komponenter in level 1 Plug N Play low cost Komponenter in level 2 Plug N Play low cost Type udstyr Specifikation Stik / Connector NEMA 5-20R Kabel SJT 18 AWG 3C Sikring og afbryder Single 20A afbryder på dedikeret kredsløb Type udstyr Stik / Connector Kabel Sikring og afbryder Specifikation Single or Three Phase 32A SJT 18 AWG 3C Dual-pole 40A afbryder på dedikeret kredsløb OBS: Foruden ovenstående, indgår der i intelligente løsninger et smart meter / måle løsning, samt et kommunikations modul Ladestandere til private hjem Ladestandere til lejlighedskomplekser / kontorer / forretninger* Level 1: DKK ~ 312 Level 2: DKK ~ 347 Low cost Level 1: DKK ~ Level 2: DKK ~ Level 1: DKK ~ 466 Level 2: DKK ~ 500 Intelligent low cost Level 1: DKK ~ Level 2: DKK ~ Ladestandere til offentlig opladning N / A N / A Pris for low cost løsninger baseret på gns. betragtning Privat hjem Privat hjem intelligent Lejlighed* Lejlighed intelligent* Level 1 Level 2 Forskellen i omkostninger ved at levere et intelligent frem for uintelligent / almindeligt Plug N Play system, er ikke signifikante set i forhold til den optimerings gevinst man kan opnå ved styring af ladning Page 39 *Individuelle moduler skaleret til fem lejligheds lade-punkter. Kilder og detaljeret specifikation se bilag

40 Et low cost level 1 alternativ til de eksisterende løsninger, vil kunne udvikles til væsentligt lavere omkostninger, end de eksisterende level 1 løsninger der udbydes i markedet BACK-UP Level 1 lademodul (Ingen kommunikation) Level 1 lademodul (Intelligent) Laderen består af følgende komponenter: Stik / Connector Kabel Sikring og afbryder Laderen består af følgende komponenter: Stik / Connector Kabel Sikring og afbryder Smart meter Kommunikation Type af udstyr Specifikation Pris pr. del (DKK) Type af udstyr Specifikation Pris pr. del (DKK) Stik / Connector NEMA 5-20R Stik / Connector NEMA 5-20R Kabel SJT 18 AWG 3C Kabel SJT 18 AWG 3C Sikring & afbryder Enkelt 20A afbryder på dedikeret kredsløb Total ~ 312 Sikring & afbryder Smart meter Kommunikation Enkelt 20A afbryder på dedikeret kredsløb ADC + DAC + Måler IC GSM modul Total ~ 466 Page aspx aspx Electrical-_-Plugs%20and%20Receptacles-_-5C374, _-ewbbase-_-cables&cawelaid=

41 Ligeledes gør det sig gældende for level 2 ladestandere de eksisterende løsninger er væsentligt dyrere end de low cost moduler det er muligt at udvikle BACK-UP Level 2 lademodul (Ingen kommunikation) Level 2 lademodul (Intelligent) Laderen består af følgende komponenter: Stik / Connector Kabel Sikring og afbryder Laderen består af følgende komponenter: Stik / Connector Kabel Sikring og afbryder Smart meter Kommunikation Type af udstyr Specifikation Pris pr. del (DKK) Type af udstyr Specifikation Pris pr. del (DKK) Stik / Connector Enkelt eller tre faser 32A Stik / Connector Enkelt eller tre faser 32A Kabel SJT 18 AWG 3C Kabel SJT 18 AWG 3C Sikring & afbryder To polet 40A afbryder på dedikerede kredsløb Sikring & afbryder To polet 40A afbryder på dedikerede kredsløb Total ~ 347 Smart meter Kommunikation ADC + DAC + Måler IC 52 GSM modul Total ~ 500 Level 3 ladning ventes ikke, at være mulig at tilbyde som low-cost løsning Page aspx aspx Electrical-_-Plugs%20and%20Receptacles-_-5C374, _-ewbbase-_-cables&cawelaid=

42 Anvendes ladeløsninger til private hjem som målestok for sammenligningen mellem eksisterende løsninger og low cost alternativer, er det evident at de eksisterende løsninger er prissat meget højt Ladeløsninger til private hjem level 1 Ladeløsninger til private hjem level Eksisterende privat hjem Intelligent low cost Alm. low cost Eksisterende privat hjem Intelligent low cost Alm. low cost Omkostnings differencen fra mellem de eksisterende løsninger og de identificerede low cost alternativer er meget signifikant for både level 1 og level 2 ladestander løsninger Dette kunne indikere at aktørerne pt. søger at indhente afholdte investeringer i research & development, og at det reelt er muligt at lave en meget billigere løsnigner der vil kunne tilsigte langt bredere udrulning Der findes endvidere ingen signifikant forskel i omkostninger forbundet ved et almindeligt vs. et intelligent low cost modul, og begge er inferiøre ift. helheden Udgiftforksllen mellem level 1 og leveol 2 løsninger til eksisterene installatiobner skyldes hovedsagligt dyrere komponenter, herunder særligt stik / connector, som er skiftes fra IEC til SAJ standard. Page aspx aspx Electrical-_-Plugs%20and%20Receptacles-_-5C374, _-ewbbase-_-cables&cawelaid=

43 Low cost ladestander løsninger Mia. DKK Mia. DKK Eksisterende ladestander løsninger Mia. DKK Mia. DKK Ved at gøre anvendelse af intelligente low cost ladeløsninger, med det skitserede Plug N Play setup, samt smart grids, vil det være muligt at reducere det samlede investeringsbehov markant ift. lade infrastruktur udrulning Scenarie med forstækning af eksisterende infrastruktur Scenarie med udrulning agf inteligent styring ogf Smart girds ,56 20, ,56 17, ,05 5 2,14 0 Infrastruktur forstærkning Ladestandere (existerende) Total 0 Smart Grid Ladestandere (eksisterende) Total , , , , ,05 5 2,14 0 Infrastruktur forstærkning Ladestandere (Plug N Play) Total 0 Smart Grid Ladestandere (Plug N Play) Total Ses de eksisterende løsninger i sammenhæng med en smart grid underlæggende infrastruktur, frem for en forstærkning af det eksisterende kabelnet, vil det være muligt at reducere det samlede investerings behov i casen med +2,5 mia. DKK Anskues samme case med low cost lade løsninger som indikeret ovenfor, vil man i forstækningscasen spare knap 5 mia. DKK, mens man i smart grid casen vil nå op på knap 8 mia. DKK i besparelse Page 43 Ovenstående beregninger baserer sig på antagelse om elbiler og ~ ladestandere med ca. 1,15 mio. lade punkter transformatorer med en udskiftningsrate på 30%, Kabling estimeres til 50m pr. tilslutning, - Se Excel for flere detaljer

44 DKK billion Infrastruktur beregning eksisterende ladeløsninger BACK-UP Case 1 : Using Existing Charging Stations with smart meter + communication device Cases Cost Element Cost (DKK billion) Case 1 with changes in wiring Infrastructure Cost 5,05 Charging Stations Deployment Cost 15,56 Total 20,62 Case 2 with Smart Grid Infrastructure Cost 2,14 Charging Stations Deployment Cost 15,56 Total 17,70 Infrastructure Cost and Deployment Cost (DKK billion) 27,00 22,50 18,00 13,50 9,00 4,50 0,00 Infrastructure Cost Charging Stations Total Deployment Cost Case 1 with changes in wiring Infrastructure Cost Charging Stations Deployment Cost Case 2 with Smart Grid Serie1 5,05 15,56 20,62 2,14 15,56 17,70 Total Page 44 Lejlighedsløsning baseret på simpel multiplikator Source: Strategies for the uptake of electric vehicles and associated infrastructure implications published in October 2009.by Element Energy Limited.http://oliebranchen.dk/da- DK/Aktuelt/Nyheder/2010/~/media/Publikationer/103301%20Rapport%20Modernisering%20af%20lov%20om%20benzinforhand lerkontrakter%20final11.ashx

45 DKK billion Infrastruktur beregning Plug N Play ladeløsninger BACK-UP Case 2 : Using Charging Stations with Plug n Play component in socket + smart meter + communication device Cases Cost Element Cost (DKK billion) Case 1 with changes in wiring Case 2 with Smart Grid Infrastructure Cost 5,05 Charging Stations Deployment Cost 10,69 Total 15,74 Infrastructure Cost 2,14 Charging Stations Deployment Cost 10,69 Total 12,82 Infrastructure Cost and Deployment Cost (DKK billion) 22,50 18,00 13,50 9,00 4,50 0,00 Infrastructure Cost Charging Stations Total Deployment Cost Case 1 with changes in wiring Infrastructure Cost Charging Stations Deployment Cost Case 2 with Smart Grid Serie1 5,05 10,69 15,74 2,14 10,69 12,82 Total Page 45 Lejlighedsløsning baseret på simpel multiplikator Source: Strategies for the uptake of electric vehicles and associated infrastructure implications published in October 2009.by Element Energy Limited.http://oliebranchen.dk/da- DK/Aktuelt/Nyheder/2010/~/media/Publikationer/103301%20Rapport%20Modernisering%20af%20lov%20om%20benzinforhand lerkontrakter%20final11.ashx

46 Konklusion Projekt Gamma del 1 Der er på nuværende tidspunkt en række af aktører i markedet, hvoraf enkelte beskæftiger sig med alle elementer af værdikæden Indsatsen på nuværende tidspunkt er ukoordineret, og som følge heraf er de udbudte løsninger alle relativt dyre Den høje pris for ladestandere er en signifikant barriere for udrulning af ikke bare ladestandere men også elbiler generelt Det er muligt at udvikle en low cost ladestander der signifikant vil reducere kapital behovet i udrulningen af infrastruktur Sammenholdes denne med intelligent styring via smart grids, frem for kabelforstærkninger, vil den samfunds økonomiske belastning af udrulning kunne reduceres meget væsentligt Page 46

47 Gamma 2 Analyse af sammenspillet og påvirkningen af vedvarende energi og elbiler i elektricitetssystemet. Kvalitative fordele og drivkræfter bag elbiler i et elektricitets system med store mængder vedvarende energi Indikativ identifikation af primære udfordringer og muligheder i etableringen af elbil infrastruktur Infrastrukturens kommunikations grundlag Page 47

48 Der er en række hhv. generiske og individuelle begrænsninger og drivkræfter, der vil have afgørende indflydelse på penetrationen af elbiler og dermed udrulningen af infrastruktur, og/eller vice versa. Markedet omkring e-mobilitet kan anskues ud fra tre interrelaterede værdikæder, hhv. elektricitet, infrastruktur og elbiler. Markedet kan dog bedst beskrives som et forretningsøkosystem, der konstant udvikler sig og driver øvrige perifere (niche) markeder. Dette betyder at elbiler og infrastruktur har en positiv og gensidig afhængighed, og sammen vil drive behovet for hinanden. Der er en række implikationer forbundet med elbiler i elektricitetssystemet, der alle skal adresseres, såfremt elektricitetssystemet skal kunne imødegå integrations udfordringen. På den anden side har elbilerne potentialet til at muliggøre en række politiske målsætninger vedr. miljø belastning, karbonudledning og videre udbredelse af fornybare energi generation, idet disse kan agere mitigator for divergerende elektricitets produktion og efterspørgsel. Page 48

49 Der er en række generelle faktorer der hhv. begrænser og driver udrulningen af infrastruktur og hhv. EV og PHEV bilernes markedspenetration Generiske begrænsninger: Eksisterende mentale modeller omkring transport, mobilitet og elbiler Ingen fremherskende industri standard (dominerende design) Manglende kommunikation og kontrol protokoller Nuværende design af biler Utilstrækkelig variation i produktportefølje - giver ikke mulighed for individualitet eller diversificering EVs Betydelige batteri omkostninger (20% af bilen) Umoden teknologi og begrænset rækkevidde (+ lang opladningstid) Reduceret komfort pga. genopladning Performance og handling Sikkerhed (risiko for brand etc.) Stort og udækket infrastruktur behov Generiske drivkræfter: Stigende udgifter til fossil brændsel Afhængighed af ustabile stater Miljøbevidsthed Øko-trendiness Udbygning af RES generering Potentiale for integration af vedvarende energi Store værdier i alle supporterende kategorier (måling, kommunikation, infrastruktur etc.) EVs Proaktiv beskatning og afgiftsfritagelse Højt potentiale mht. trækkraft Ekstremt effektiv Ægte nul karbon potentiale Lydsvage PHEVs Vægt Høj pris Registreringsafgift Kompleksitet i design pga. to motorer Ikke så grøn som en EV PHEVs Udvidet rækkevidde / ingen risiko for at løbe tør Lille eller ingen reduktion i komfort Reduceret behov for infrastruktur Meget effektiv Kendt og perfektioneret teknologi i forbrændingsdelen Tilfredsstillelse af mange interessenter (entusiaster, forbrugere, bilfabrikker, energi selskaberne, oil majors etc.) Page 49

50 Der er en række hhv. generiske og individuelle begrænsninger og drivkræfter, der vil have afgørende indflydelse på penetrationen af elbiler og dermed udrulningen af infrastruktur, og/eller vice versa. Markedet omkring e-mobilitet kan anskues ud fra tre interrelaterede værdikæder, hhv. elektricitet, infrastruktur og elbiler. Markedet kan dog bedst beskrives som et forretningsøkosystem, der konstant udvikler sig og driver øvrige perifere (niche) markeder. Dette betyder at elbiler og infrastruktur har en positiv og gensidig afhængighed, og sammen vil drive behovet for hinanden. Der er en række implikationer forbundet med elbiler i elektricitetssystemet, der alle skal adresseres, såfremt elektricitetssystemet skal kunne imødegå integrations udfordringen. På den anden side har elbilerne potentialet til at muliggøre en række politiske målsætninger vedr. miljø belastning, karbonudledning og videre udbredelse af fornybare energi generation, idet disse kan agere mitigator for divergerende elektricitets produktion og efterspørgsel. Page 50

51 Set i et traditionelt værdikæde perspektiv er der tre primære og interelaterede værdikæder omkring EV / PHEV, alle med forskellige interessenter og dertilhørende agendaer Ladestander værdikæde Komponent producent Samling og subsystem Salg og markedsføring Installation System til betaling Services Kunde EV Værdikæde Komponent System integration OEMs Distribution Forhandling Værksted Kunde Elektricitet værdikæde Hard ware / udstyrs fabrikation Generation TSO DSO Energi handler Service udbyder Kunde Page 51

52 Foruden de direkte påvirkede aktører, er der en lang række af øvrige aktører, der vil finde indpas i økosystemet omkring EV / PHEV Lade infrastruktur Traditionelle brændstof leverandører Regeringen Forsikring NGO'er Vejhjælp Software og kontrol leverandører Biludlejning EV / PHEV Mekanikere Ombygnings specialister Finansielle institutioner Cleantech teknologi leverandører Elektricitet udbydere Batteri teknologi leverandører Bil fabrikater Innovative opstarts Page 52

53 Alle aktører er drevet af forskellige interesser og motiverende faktorer Aktør Interesse / drivkraft Udfordring / barrierer Tilsigtede wins Batteri teknologi leverandører Produktsalg i et nyt marked Leverance af lithium kan vise sig problematisk hvis markedet eksploderer Indgå aftale med store bil fabrikanter eller konsortier. Bil fabrikater Opnå markedsandel af nyt emerging market Hente tabt omsætning fra service, opgraderinger og reparationer Udvikle / sikre sourcing af batterier Udvikling af diversificeret produkt portefølje Biludlejning Differentiering ift. konkurrenterne Lavere kapital binding pga. afgiftsfritagelse Potentiel differentiering vil være kortvarig Potentielt dobbelt så stor flåde pga. fleksibilitet krav Markedsføring af tidlige tiltag der giver virksomheden en grøn profil og tiltrækker og mentalt låser kunderne Cleantech teknologi leverandører Bundling af produkter til bilen Kommunikation, kontrol og kapacitets styring til den individuelle bil Etabler position der driver og muliggør grøn og miljøvenlig transport Ombygnings specialister Tage fordel af momental markedsplads og hul i udbuddet Forretningspotentialet forsvinder når de store bil fabrikanter rykker ind Målrettet indsats for at vinde det tidlige marked, og early adopters blandt kunderne Elektricitet udbydere Stort incitament til at presse EV og PHEV i markedet for at opnå fleksibilitet og sælge strøm Mangel på intelligent styring markedet skal have opbygget kritisk masse før det aktivt kan anvendes Sikre elbil kunderne via SLA og dermed adgang til fleksibilitet igennem deres batterier Finansielle institutioner Attraktivt marked at forfølge da de fleste kunder vil have ønske om finansiering og eller leasing ordninger Værditab og afskrivning på bilerne er endnu usikkert Tilsikre det rigtige mærke og model der kan skabe skala Mekanikere Forretningen forsvinder delvist hvis elbiler vinder stor penetration, da der er behov for væsentligt mindre vedligeholdelse Regeringen Reducer karbon udledning Sikre uafhængighed fra ustabile stater Tilsikre ordninger der understøtter hurtig udrulning Finde finansiering til opretholdelse af afgiftsfritagelsen Reducere karbon udledning, Efterleve Kyoto, Lissabon og Copenhagen aftaler samt tilskynde national differentiering og profilering Lade infrastruktur Blive de-facto standard for ladning Dominant design / standardisering potentielt modulært design Indgå kontrakt med byarkitekter og kommuner for at sikre udrulning af ladestandere. Blive foretrukken ladestandermærke blandt kommercielle og private kunder Innovative opstarts Skabe nyt marked og forretningspotentiale Etabler tilstedeværelse i markedet og fasthold andel når de store virksomheder rykker ind Fange det tidlige marked og de kunder der er klar til at købe nu / ikke venter på de store spillere Forsikring Få andel i det voksende marked og bundle produkter til eksisterende og nye kunder Manglende indsigt i dette nye marked, og dermed lav villighed til at forsikre EV Øget gennemsigtighed og med forbrugsmønstre og dermed korrekt assurance Vejhjælp Reducere potentiel trussel mod eksisterende indtægtskilde Udvikle og sikre kompetencer indenfor nyt forretningsområde klar til at bistå elbil ejere Service bundling inkluderet kontrakt i salget af bilerne Software og kontrol leverandører Kæmp potentiale i markedet for at etablere platformen for opladning, kontrol og handel mv. Kommunikations protokoller og interfaces skal standardiseres, samt algoritmer udvikles til optimering af produktion og efterspørgsel Link til store elhandelsselskaber og deres platform og sikre royalty model / fixed premium kontrakt Traditionelle brændstof leverandører Diversificering og profilering ved at levere et bæredygtigt alternativ til den gamle eroderende forretningsmodel Behov for kompetence udvikling og anvendelse af erfaring som salgskanal Har ikke de nødvendige kompetencer til at besidde samme position i den nye værdikæde som før Behold salgssteds positionen og flyt kompetencer frem i værdikæden EV / PHEV ejeren Attraktive drift omkostninger, Sikkerhed for at man gør en reel forskel, Trendiness Page 53 Det nyværende kapital omkostningsniveau er højt sammenlignet Presentation med ICE title bilerne, Reduceret komfort i mindsket rækkevidde / tid brugt på opladning Attraktive SLA med bil / energi udbyder Lavt / lavere omkostningsniveau en ny bil

54 Primære interessenter Sekundære interessenter Tærtiere interessenter Aktørerne kan rubriceres i tre grupperinger, ift. deres interesse i at drive EV / PHEV markedet Regeringer Teknologi eksperter Batteri producenter Opstarts virksomheder Energi selskaberne Software og kontrol Ombygningsspecialister Bil fabrikanter Traditionelle cleantech leverandører Karakteristika Stort engagement og bevågenhed Nyt forretningsområde Stort potentiale Minimal kannibalisme Karakteristika Engageret Supplerende mersalg Komplementær fleksibilitet ift. CHP Bedre udnyttelse af aktiver Høj volumen og platform potentiale Ledig plads i markedet Karakteristika Lavere engagement Potentiel trussel mod eksisterende forretningsmodel (service og reparation) Bundling med decentrale generations former Aktører med lavt eller manglende incitament Mekanikere Traditionelle fossil brændsel selskaber (Bil fabrikanter) Page 54

55 Der er en række hhv. generiske og individuelle begrænsninger og drivkræfter, der vil have afgørende indflydelse på penetrationen af elbiler og dermed udrulningen af infrastruktur, og/eller vice versa. Markedet omkring e-mobilitet kan anskues ud fra tre interrelaterede værdikæder, hhv. elektricitet, infrastruktur og elbiler. Markedet kan dog bedst beskrives som et forretningsøkosystem, der konstant udvikler sig og driver øvrige perifere (niche) markeder. Dette betyder at elbiler og infrastruktur har en positiv og gensidig afhængighed, og sammen vil drive behovet for hinanden. Der er en række implikationer forbundet med elbiler i elektricitetssystemet, der alle skal adresseres, såfremt elektricitetssystemet skal kunne imødegå integrations udfordringen. På den anden side har elbilerne potentialet til at muliggøre en række politiske målsætninger vedr. miljø belastning, karbonudledning og videre udbredelse af fornybare energi generation, idet disse kan agere mitigator for divergerende elektricitets produktion og efterspørgsel. Page 55

56 kwh Udfordringen ved fornybar energi i el-systemet relaterer sig primært til uoptimal drift af kraftvarme værkerne og urentabelt salg af overskudskapacitet På nuværende tidspunkt er ca. 20% af den samlede danske elektricitets produktion genereret vha. vindenergi. Dette skaber en række udfordringer, i balanceringen af elektricitets udbud og efterspørgsel i markedet, i og med at produktionen fra tid til anden varierer kraftigt ift. vindstyrke. Som følge heraf holder man i systemet ekstra kapacitet reserveret hos de centrale kraftvarme værker, for hurtigt at kunne intervenere i tilfælde af eks. faldende produktion og stigende efterspørgsel. - Problematikken i forbrug og RES Produktion - Udover de økonomiske og produktionsmæssige uoptimale konditioner, betyder det at kraftværkerne kører med en genererings load som suppleres af vindenergien, hvilket betyder at stigende vindstyrke og dermed energi genereret vha. vind, kan være svært at integrere i el-systemet, da forbruget og dermed efterspørgslen kan være mættet. I sådanne tilfælde sælges overskudskapaciteten til nabolande, til meget lave, endda negative priser, hvor det forbruges eller anvendes som reserve, ved eksempelvis at pumpe vand til brug for senere generering vha. turbiner. Energi produktion fra fornybare kilder, er forbundet med høj volatilitet, og det således svært at balancere udbud og efterspørgsel Tid på dagen Page 56

57 kwh kwh Med intelligent styring kan EV / PHEV imødekomme problematikken i afpasning af forbrug til volatil produktion eks. fra vindmøller Foruden eksempelvis varmepumper, har EV / PHEV en unik fordel, idet de kan aftage store mængder elektricitet. Således kan overskud kapacitet kanaliseres til elbil kunder, frem for at sælge eller forære energi til vores nabolande, for at holde balancen i systemet. Dette forudsætter en hvis intelligens i eller omkring elbilen, i og med at denne skal kunne kontrolleres og eksempelvis reagere på centrale prissignaler og/eller DR. Således er det afgørende at man fra central hold kan få adgang til og aktivere fleksibel efterspørgsel hos forbrugere og på længere sigt, aktivere modsat rettet energi flow (V2G), således at man kan undgå dyre opstarter af kraftværker, ved at tappe energi fra de tilkoblede elbiler. Dette bliver således kun et plus sum spil, såfremt der etableres en intelligent styring af elbilernes forbrug. Laver man et timerbaseret opladningssystem eller værre endnu, et ad hoc setup, da har man ingen mulighed for at lave forecasting og dermed tilpasse produktion til forbrug eller omvendt, forbrug til disponibel produktion. - Forbrug og ad hoc tilslutning af EV & PHEV- - Balancering af forbrug vha. EV & PHEV- Uden styring af ladningen af EV og særligt med on-demand hurtig ladning, vil elsystemet potentielt bryde sammen EV & PHEV EV har muligheden for at udjævne effekt loaden i elsystemet, såfremt ladnings styres intelligent EV & PHEV Ny balance via EV & PHEV RES RES Forbrug Forbrug Tid på dagen Tid på dagen Page 57

58 kwh kwh kwh kwh Balancefordelen ved at have EV / PHEV i systemet, som forbrugs- / produktionsbuffer, kan hurtigt vendes til ulempe hvis til- og frakobling ikke kendes og hurtig vs. langsom opladning ikke er planlagt - Traditionelt elforbrugs profil - - Problematikken i forbrug og RES Produktion - Eftermiddag/aften, madlavning kaffe, ventilation mv. Morgenmad, kaffe, toast Energi produktion fra fornybare kilder, er forbundet med høj volatilitet, og det således svært at balancere udbud og efterspørgsel RES Forbrug Forbrug Tid på dagen Tid på dagen - Forbrug og ad hoc tilslutning af EV & PHEV- - Balancering af forbrug vha. EV & PHEV- Uden styring af ladningen af EV og særligt med on-demand hurtig ladning, vil elsystemet potentielt bryde sammen EV har muligheden for at udjævne effekt loaden i elsystemet, såfremt ladnings styres intelligent EV & PHEV EV & PHEV RES Forbrug Ny balance via EV & PHEV RES Forbrug Tid på dagen Tid på dagen Page 58 BACK-UP

59 Foruden intelligent styring, vil også hurtig vs. almindelig opladning af EV / PHEV have indflydelse på el-systemet On-Demand hurtig opladning Systemet belastes eks. ligeligt med profil baseret og on-demand opladning som tank stations løsning / hurtig opladning. Meget uforudseelige forbrugsmønstre Stort behov for reserve kapacitet Ingen ligevægt mellem udbud og efterspørgsel, giver høje alternative omkostninger og eks. indkøb af ekstra kapacitet til høje priser. Profil baseret almindelig opladning Systemet belastes med eks. 90% profil baseret opladning og 10% ondemand. Forudseelige forbrugsmønstre og historisk data muliggør forecasts Mulighed for påvirkning af forbrug vha. incitamenter, eks. pris reduktion i perioder med høj kapacitet Stort potentiale for integration af vedvarende energi og drift/system optimering Uforudseelige forbrugsmønstre og elektricitets efterspørgsel - On-demand baseret Forudseelige forbrugsmønstre og elektricitets efterspørgsel - Profil baseret Det er af afgørende betydning for den fremtidige drift og optimering af el-systemet, at elbil opladning kommer til at foregå på en forudseelig og kontrollerbar måde. Hvis ikke der tilsigtes en incitament struktur, der kan påvirke og udjævne forbruget i forhold til produktionen, da risikeres det at fordelen ved at EV / PHEV som aftager for vindenergi eroderes, og i værste fald skabes der endnu mere uforudseelighed og skæv load management. Derfor er det imperativt at der er udrulles så mange ladestandere at det er stort set altid er muligt at koble sig på og opnå løbende / billig opladning (baseret på ens præferencer) således at systemet opnår tilstrækkelige fleksibilitet. Page 59

60 Forudsætningen for at EV/PHEV kan indgå i el-systemet uden store investeringer i udbygningen af den eksisterende infrastruktur, residerer hovedsagligt i kontinuert tilslutning og kommunikations linket til standeren Forudsætningen for at EV/PHEV kan indgå i el-systemet uden store infrastruktur investeringer, til at i mødekomme volatil og ad hoc baseret efterspørgsel og dermed store effektivitets krav, beror sig som nævnt ovenfor på en intelligent styring af op og afladning. Som følge heraf er det en forudsætning for driften og optimering af el-systemet som helhed, at bilerne er tilsluttet, og står til rådighed, således at de kan kobles ind og ud af systemet efter behov. Dette bygger på en forudsætning om at forbrugeren har mulighed for at indtaste sine præferencer og krav i en profil, der således kan laves forecasts på, og at forbrugeren har mulighed for at foretage et manuelt overwrite for, at aktivere omgående opladning. Sidst nævnte vil højest sandsynligt være forbundet med en straf fra udbyders side, da dette bryder forecasting fordelen og og vil påføre udbyder udgifter til eks. indkøb af el og eller straf for manglende balanceevne. Således er det afgørende at der skabes tilstrækkeligt attraktive incitamenter for brugeren til at holde bilen tilsluttet og undlade at bryde de prædefinerede forbrugsmønster. Page 60

61 Ikke alle elektricitets leverandører vil have interesse for- eller fordel af elbiler eller de nødvendige kompetencer til at forestå udrulningen, samt udviklingen af de nødvendige standarder, protokoller mv. Af hensyn til forbrugerens mobilitet, er det sandsynligt, at der fra central side (eks. EU), vil blive givet mandat til en specifik interface standard, der tilsigter at biler af forskellige mærker kan lade på forskellige infrastruktur producenters ladestandere. Foruden interfacet mellem stander og bil, er det overvejende sandsynligt, at der vil opstå en central styringsstandard for kommunikation. Således vil det tilsigtede smart grid med stor sikkerhed følge standardiserede protokoller / algoritmer fra TSO / DSO, for hhv. til og fra kobling i nettet. Det er dog langt fra sikkert at producenterne vælger at følge den sammen tekniske tilgang, hvorfor selve komponent sammensætning sandsynligvis vil variere, mens det der kommunikeres vil være standardiseret. I denne relation vil systemet fungere lig eks. mobiltelefons infrastrukturen her er producenterne ligeledes frie til at sammen sætte deres løsninger som de ønsker, mens man som system deltager er enige om at kommunikere på en given måde / vha. en prædefineret standard (NMT/GSM/3G). Som konsekvens af det varierende kompetence niveau, infrastrukturen forudsætter, er det en nødvendighed, at det er muligt for el-kunderne at anvende flere simultane el-leverandører, da dette er den eneste måde at tilskynde, at så mange forbrugere som muligt, får mulighed for at befordre sig vha. eldrevene biler. Dette betyder endvidere at det skal være muligt at etablere flere målere, eller bi-målere på den eksisterende installation, da dette er en forudsætning for korrekt omkostningsallokering og risikominimering. Således er det afgørende for elbilernes succes, at det gøres muligt, at have flere målere i husstanden, vis-a-vis flere simultane el-leverandører. Page 61

62 Konklusion Projekt Gamma del 2 Økosystemet omkring elbiler er meget diversificeret og inkluderer en lang række af forskellige aktører med forskellige agendaer. EV og PHEV bilerne kan udgøre en væsentlig rolle i fremtidens elektricitetssystem, da disse har mulighed for at kalibrere produktion og efterspørgsel, således at man kan undgå dyr tvangskørsel af kraftværker eller at sælge overskudskapacitet til urentable priser. Det er dog essentielt at bilernes ladning styres, da dette eller vil påvirke system negativt, og gøre peak outs endnu større en hvad er tilfældet i dag. Endvidere vil intelligent styring være midlet til at undgå enorme investeringer i infrastruktur og kabelforstærkning, da det eksisterende system godt vil kunne imødekomme ladning af elbiler, såfremt disse ikke alle lader på samme tid. Det er essentielt at elbils ejerne har mulighed for at koble bilen på systemet over alt, og at denne incentiveres til at gøre dette, da det vil give systemet den fornødne fleksibilitet, og forbrugeren den mest attraktive prisaftale og mindst mulige ulejlighed ift. eksisterende kørselsmønstre. Page 62

63 Postscript Udrulningen af elbiler og lade infrastruktur i markedet står overfor en lang række af udfordringer. Særligt er den percepcerede nedgang i komfort for brugeren en udfordring, som vil påvirke elbilernes accept, indtil deres rækkevidde er højere og at de kan lades hurtigt. Gribes udfordringen an i flere på hinanden følgende faser, er det muligt at drive markedet frem i takt med at teknologien modnes. Bred penetration af elbiler og infrastruktur / ladepunkter i markedet Fleksibelt og reaktivt elektricitetssystem med høj andel af fornybar energi Fremdrift af elbiler i elsystemet EV kan ikke selv drive infrastruktur udrulningn - PHEV skal gøres attraktive / afgiftsfritages PHEV adapteres bredt da disse giver minimal nedgang i komfort allerede med nuværende teknologi Således vil PHEV bilerne kunne udgøre den nødvendige spydspids i markedet, der vil kunne drive udrulningen af ladepunkter, da plug-in bilerne allerede i dag vil kunne tilfredsstille brugernes krav og forventninger EV vinder frem i takt med at det er muligt at lade op over alt PHEV driver udrulningen af lade infrastruktur kunderne skal incentiveres Page 63

64 Appendix Page 64

65 Traditionelle hybrid biler (HEV) Hybrid Electric Vehicles (HEV): Et hybrid elektriske køretøj anvender både en elmotor og en forbrændingsmotor til fremdrift af køretøjet. En hybrid er designet til at fange energi, der normalt går tabt som følge bremsning og friløb - til at genoplade batterierne (regenerativ bremsning), som igen driver den elektriske motor - uden behov for til slutning til elnettet. En parallel hybrid bruger den elektriske motor eller forbrændingsmotoren til fremdrift af køretøjet. En serie hybrid elektriske køretøjer bruger den elektriske motor til at tilføre strøm til forbrændingsmotoren, når den har behov for det mest, for eksempel i stop-and-go kørsel og acceleration. Hybrid elektriske køretøjer har potentialet til at bruge elektricitet til on-board tilbehør eller give mulighed for at tilslutte apparater til bilen. Begge typer har mulighed for at opnå bedre brændstoføkonomi end konventionelle forbrændingsmotor køretøjer. Hybrid markedet vokser - der er en bred vifte af hybrid elektriske køretøjer til rådighed for forbrugerne i dag, med mange flere modeller på vej. Fordele ved hybrider: Reduceret brændstofforbrug og udstødningsemission Optimeret brændstoføkonomi og ydeevne Lavere brændstof omkostninger Genindvinding af energi fra regenerativ bremsning Anvender eksisterende tankstation infrastruktur Udfordringer ved hybrider: Kompleksitet af to motorer Komponent udbud - batterier, mototer, elektroteknik mv. Højere up-front udgift Page 65

66 Plug-in hybrid biler (PHEV) Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV): Plug-in hybrider kommer i mange former og konfigurationer. Med rene batteri elbiler, kommer al elektriciteten fra fra nettet. Hybrider med plug-in kapacitet bruge en kombination af el fra el-nettet, regenerativ energi fra bremser, og kraft fra en anden energikilde om bord, som eks. en forbrændingsmotor eller brændselscelle. I en serie konfiguration, kører bilen på el alene på nogle punkter, som opstart, og bruger sin anden strømkilde alene i andre situationer, for eksempel, når man accelererer. Alternativt kan en plug-in hybrid kan være konfigureret til blandet drift, dvs batteriet og den konventionelle motor fungerer sammen. Et extended range køretøj bruger en forbrændingsmotor eller brændselscelle til at genoplade batteriet, men ikke til at flytte hjulene. Fordele ved Plug-in Hybrider: Reduceret brændstofforbrug og udstødningsgasser Optimeret brændstoføkonomi og ydeevne Genvundet energi fra regenerativ bremsning Uændret tankstation infrastruktur El-nettilslutning Hjemme baseret" batteri opladning til lav pris Potentiale for emissionsfri kørsel Udfordringer: Omkostningerne og kompleksiteten ved to motorer / kraftkilder Komponent tilgængelighed - batterier, motorer, elektroteknik Højere investerings omkostninger Udgifter til batterier og batteriskift Øget vægt Page 66

67 El-biler (EV) El-biler (EV): En el-bil bruger batterier til at forsyne en elektrisk motor til at drive fremdrift. Elbiler producerer ikke udstødningsgasser. Batterierne er genoplades fra elnettet og fra regenerative bremsning. Der er mange forskellige typer af elkøretøjer i brug i dag, omfattende lav hastighed, kort distance elektriske køretøjer, lufthavns køretøjer og andre off-road industrielle køretøjer som gaffeltrucks etc. El-biler til person transport a la den vi kender fra forbrændingsmotorerne er først netop ved at finde indpas. Fordele ved elbiler (EV): Ingen udstødningsemission (ingen CO2 eller andre forurenende stoffer) Brug af ren elektrisk energi Energisikkerhed ved at fortrænge importerede råolie med indenlandsk produceret elektricitet Natlig batteri opladning (nabolagets elbiler genoplades ved at tilslutte dem til en standard husholdnings stikkontakt.) Genvundet energi fra regenerativ bremsning Lavere brændstofforbrug og driftsomkostninger Mulighed for genbrug i sekundære markeder for brugte batterier mv. Udfordringer: Bedre batteri teknologi: lavere omkostninger, øget energitæthed, øget holdbarhed og ydeevne Behovet for offentlig genopladning infrastruktur Udvidet rækkevidde Page 67

68 Km/l Af de tre alternativer til den konventionelle forbrændingsmotor er el-bilerne langt de mest effektive og mindst komplekse *Anden case PHEV: Kører på ren el 80% af tiden og ICE 20% af tiden Effektivitet : 52-80% CO 2 : 65g/km Km/L : 107 Effektivitet : 60-90% CO 2 : ( g/km ifm. konventioenl produktion nul hvis vindenergi) Km/L : 125 Plug-in hybrid (PHEV)* El-bil (EV) Effektivitet : 18-44% CO 2 : 83g/km Km/L : 35 Effektivitet: 12-15% CO 2 : 216g/km Km/L: 10,9 ICE - Benzin Effektivitet : 15-20% CO 2 : 194g/km Km/L: 13,8 ICE - Diesel Effektivitet : 18-30% CO 2 : 127g/km Km/L: 18,5 Hybrid el-bil (HEV) Plug-in hybrid (PHEV) Baseret på gennemsnits biler. Værdierne kan variere på baggrund model og teknologi Teknologi

69 Af de to biltyper i fokus, der aftager el fra nettet, udkonkurrer EV PHEV teknologien på langt de fleste parametre EV PHEV 1. Brændstof Kun elektricitet Elektricitet og Fossilt 2. Rækkevidde Gns. ~ 200 km Gns. ~ km 3. Nedgang i komfort Medium til høj Lav til medium 4. Pris* Gns. ~ $ Gns. ~ $ 5. Registreringsafgift Ingen i Danmark Fuld i Danmark 6. Effektivitet 90% 44% 7. Km/l ækvivalent 8. Km/kWh** +100 ~6-7...vs (~100)*** ~4,5 9. Miljøprofil Høj Medium til høj 10. Vedligeholdelse (service) Lav Medium 11. Elektricitets kapacitet ~ 72 kg ~ 18 kg 12. El-system påvirkning Høj Lav til medium 13. Opladning i timer *Insignifikant population pga. umodent markedsudbud + Showroom uden registreringsafgift Page 69 ** 18 kwh svarer til 100 km PHEV effektivitet svarende til elbil 50% af tiden (90% effektivitet), og ICE (~20% effektivitet) resten af tiden *** Anden case med primært eldrift

Forsøgsordning med El-biler. Energistyrelsen. Projekt Alpha (del analyse 1) & Projekt Gamma (del analyse 2) Copyright Catalyst

Forsøgsordning med El-biler. Energistyrelsen. Projekt Alpha (del analyse 1) & Projekt Gamma (del analyse 2) Copyright Catalyst Forsøgsordning med El-biler Energistyrelsen Projekt Alpha (del analyse 1) & Projekt Gamma (del analyse 2) Anvendte forkortelser EV: PHEV: ICE: HEV: DR: G2V: V2G: RES: SLA: CHP: TSO: DSO: Electric Vehicle

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport Elbiler og elnettet Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport 11.06.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Better Place Transportens Innovationsnetværk

Better Place Transportens Innovationsnetværk Better Place Transportens Innovationsnetværk Director of Public Affairs Marianne Wier 25. november 2009 How do you make the world a better place by 2020? Uafhængig af fossile brændsler... Overgang til

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem Smart Grid konference 21.09.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 28.08.2012 Lærke Flader, Branchechef, Dansk Elbil Alliance Agenda Status hvad har vi og hvad sker

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

Elektrisk Transport Vision 2025

Elektrisk Transport Vision 2025 Netværksmøde Elektrisk Transport Vision 2025 TEKNOLOGISK INSTITUT Kjeld Nørregaard Programleder Elektrisk k Transport 2025 danske udfordringer Energi forsyning Meget lidt olie tilbage af egen Nordsø aftapning

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaber og Energinet.dk Peder Ø. Andreasen, Adm. direktør Energinet.dk Trends i udviklingen der påvirker værdien af et Smart

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Energiselskabernes rolle i forhold til elbiler

Energiselskabernes rolle i forhold til elbiler Energiselskabernes rolle i forhold til elbiler Den 23. november 2011 Anders Stouge Dansk Energi Ast@danskenergi.dk Indhold Udgangspunktet for omlægning af det danske energisystem Elbilens rolle Nye aktiviteter

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Genbrugt IT til skoler og institutioner

Genbrugt IT til skoler og institutioner Genbrugt IT til skoler og institutioner Refurb ApS er en dansk virksomhed, der opkøber større partier af udfaset IT udstyr. Refurb giver dit afskrevne eller udskiftningsmodne IT værdi. Ganske enkelt! Spar

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

E-mobilitet køreplan 2020. En segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler

E-mobilitet køreplan 2020. En segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler E-mobilitet køreplan 2020 En segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler November, 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og hovedresultater s. 3 Formål

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID?

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID? Dagens program Velkommen /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Smart Grid Danmark 2.0 resultater /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi En Smart Grid leverandør

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

EDISON projektet og International standardisering

EDISON projektet og International standardisering EDISON projektet og International standardisering Agenda Elbil standardisering Hvorfor international standardisering? Hvordan er standardiseringsarbejdet organiseret? 3 vigtige standarder i relation til

Læs mere

Elbiler - kort hjemlig og international status

Elbiler - kort hjemlig og international status Elbiler - kort hjemlig og international status Trafikdage 2012 Michael Rask Energistyrelsen 28. august 2012 Oversigt Sammenfatning/konklusioner Status over danske virkemidler Erfaringer fra ENS forsøgsordning

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget

23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 120 Bilag 4 Offentligt 23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget Peter Sorgenfrei Autonomous Mobility A/S Formål med vores foretræde Dele planer

Læs mere

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark.

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. HAR I OVERVEJET ELBILER? Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. Midler fra denne pulje gør det muligt for kommuner og virksomheder

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Elbiler og ladestandere

Elbiler og ladestandere Elbiler og ladestandere - et spørgsmål om at tænke og handle anderledes v/göran Wilke, Exergi Fokus på grænselandet mellem Energieffektivisering Grøn IT, og Forbrugerne EXERGI Opgaver Smart Grid - økonomi,

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

HUSHOLDNINGERNES ROLLE I ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM ERFARINGER FRA IHSMAG-PROJEKTET

HUSHOLDNINGERNES ROLLE I ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM ERFARINGER FRA IHSMAG-PROJEKTET HUSHOLDNINGERNES ROLLE I ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM ERFARINGER FRA IHSMAG-PROJEKTET TOKE HAUNSTRUP CHRISTENSEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET Hvorfor tales der om et intelligent elsystem

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere