Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne"

Transkript

1 Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014

2 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre tider. Som om det tunge ikke er helt så tungt, det sorgfulde lidt mindre sorgfuldt i de varme og lyse måneder. Summertime - and the living is easy, synger den unge Clara i Porgy and Bess. Om sommeren er det let at være. I skabelsesberetningen i bibelens første kapitel står der, at Gud skabte lyset på himmelhvælvingen, for at det skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år. Tidernes vekslen og sommerens grotid er altså indlagt i verden og i os fra begyndelsen, og sommmertiden kan tjene som en tid for påskønnelse og taknemmelighed over, at det er sådan. På vej til kirke en sommersøndag morgen ser vi måske pludseligt med særlig opmærksomhed på en blomst, som har foldet sine fine og sarte blade ud, og som sender sin vellugt imod os. Den vidner om skønheden i den verden, Gud har skabt, og som bliver givet os kvit og frit. Måske hører vi kirkeklokken ringe solen ned sidst på eftermiddagen efter en varm arbejdseftermiddag i haven. Lyden af kirkeklokken vidner om menneskers tro op gennem århundrederne, og klokkens bedeslag vil henlede opmærksomheden på den Gud, som er sommerens giver. Måske går vi forbi kirken en dag, hvor solen bager huden og gennemvarmer både os og kirkens tykke stenmure og tænker på den varme, Guds ånd kan lade strømme ind i os, som er kirkens levende byggesten. Sommerens syner, lyde og sansninger kan være med til at give troen nyt liv og næring og vækst.. O, lad min tro med løvet gro. Bevar dens sommerglæde, skriver salmedigteren C. J. Boye. Hvis du ønsker det, kan den bøn blive til din bøn i sommeren. //HHAN 2. Pinsedag Fællesdag i pastoratet Anden pinsedag vil vi gerne fortsætte fejringen af vores stadigt nye pastorat, og det gør vi med en kirkerundtur, hvor vi holder anden pinsedagsgudstjeneste i fire etaper, en i hver kirke. Vi begynder i Mogenstrup Kirke med en kop kaffe og lidt brød i våbenhuset og går derefter ind i kirken og begynder dagens gudstjeneste kl Så går turen over Næstelsø og Vester Egesborg med et gudstjenesteled eller to i hver kirke for at slutte med nadver i Hammer Kirke og derefter en let frokost i Hammer Forsamlingshus. 2 Der er mulighed for at følges ad i bus, eller man kan køre i egne personbiler. For at vi kan danne os et skøn over kaffe-, frokost- og kørselsbehov, skal vi bede om tilmelding til Helene Hansen, på tlf.nr eller e-post senest torsdag den 5 juni. Skulle man ikke nå tilmeldingen, er man naturligvis velkommen til at dukke op og være med alligevel.

3 Kirkerundtur Hyggeklubben i Mogenstrup For dig som sætter pris på hyggeligt samvær og nogle timer i godt selskab. Måske er du blevet alene, eller også synes du bare, det er hyggeligt engang imellem at drikke kaffe et andet sted end hjemme ved sofabordet. Først drikker vi kaffe og spiser kage. Derefter står den på håndarbejde, kortspil, hyggeligt samvær mm. Alle er velkomne, og man behøver hverken at kunne strikke eller spille kort for at komme og hygge med. Hyggeklubben holder sommerafslutning tirsdag den 17. juni og begynder igen efter sommerferien tirsdag den 26. august kl Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kirsten Gædeken på telefon

4 Kære medsognebørn Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og i takt hermed, skrues der ned for blusset i pastoratet. Der er færre gudstjenester og begrænset mødeaktivitet, mens personalet afvikler ferie og vi sognebørn ligeledes ferierer rundt omkring. Men inden sommeren helt får taget over, vil vi orientere om, hvad pastoratets fælles menighedsråd går og sysler med. Vi har jo stadig vores tre menighedsråd, der tager sig af de rent lokale opgaver, men de fælles opgaver bliver varetaget af fællerådet, der består af de tre samlede råd. Vi mødes fast to gange årligt tredje onsdag i henholdsvis januar og august. Det lyder ikke af meget, men sideløbende hermed, er der nogle underudvalg der varetager en del opgaver. Alle underudvalg har repræsentanter fra alle tre menighedsråd. Denne første periode af vores fællesskab har vist os, at vi på en del områder har meget forskellige kulturer. Der er ikke noget galt med hverken den ene eller anden kultur, men vi har trods alt besluttet at vi, i nogle sammenhænge, arbejder hen imod en større ensartethed til glæde for dels vores ansatte, men også til glæde for os sognebørn. Til vores møde i januar, havde vi derfor valgt at få en konsulent udefra, der med fast men kærlig hånd, hjalp os med at få fokus på nogle af disse forskelligheder, samt støtte os i at finde veje til at ændre derpå. Mødet mundede bl.a. ud i et håndbogsudvalg, der pt. sidder og arbejder med at få lavet nogle fælles rammer for vores ansatte. F.eks. hvordan vi forholder os ved runde fødselsdage, orlov, ferieafvikling, ansættelsesprocedure etc. Aktivitetsudvalget laver, som navnet indikerer, fælles aktiviteter for de fire sogne. Koncerter, foredrag etc. Sidste eksempel var en spillemandsgudstjeneste i Næstelsø kirke, hvor omkring 150 mennesker fandt vej til kirken, og ca. halvdelen bagefter deltog i en fælles frokost 4 i Næstelsø menighedssal. Til vores store glæde var der repræsentanter fra hele pastoratet. Næste fælles aktivitet for hele pastoratet er "Tour des kirker" 2. pinsedag. Læs mere om det andetsteds i bladet. Aktivitetsudvalget har også besluttet, at vi i år skal på en fælles personale- og menighedsrådsudflugt. Vi bliver rigtig mange, så det bliver spændende at møde de ansatte og menighedsrådsmedlemmer fra de andre sogne. Det er Hammer og Vester-Egesborg der skal arrangere i år. Det vil selvfølgelig gå på skift mellem rådene. Hjemmesideudvalget har sammen med webmasteren tænkt tanker om, hvordan vores fælles hjemmeside skulle se ud. Det er vores webmaster, der styrer den daglige drift og for øvrigt også ham, der har lavet det praktiske arbejde. En af de ting vi har besluttet i fællesrådet, er at vores organister og kirkesangere skal afløse hinanden i forbindelse med ferie og fridage. Også der havde vi kontakt med en ekstern konsulent for at overholde de gældende regler på arbejdsmarkedet. Vi har kaldt det geografisk fleksibilitet. Det er blevet indført her fra april/maj, at der hver 3. måned, bliver afholdt fælles personalemøde, hvor alle de ansatte - præster, organister, kirkesangere og gravere - mødes med kontaktpersonerne for at planlægge de næste tre måneders gudstjenester. Selvom det er et ekstra møde, hvilket vi forsøger at begrænse, håber vi det er givet godt ud og kan spare nogle forretningsgange. I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte menighedsrådene for at høre nyt, spørge ind, give os ideer etc. Det ville glæde os. Og så er der kun tilbage at ønske alle en dejlig sommer. //Med venlig hilsen, Pernille Roug fra Næstelsø sogn og formand for fællesrådet.

5 Babysalmesang Så er endnu et forløb med babysalmesang afsluttet. Vi håber at kunne starte et nyt hold op til september. Hold øje med hjemmesiden og det næste kirkeblad for nyt. Info kan også fås hos kirkesanger Jannie Jacobsen på tlf.: eller mail: Mogenstrup Pigekor Mogenstrup Pigekor, som er tilknyttet kirkerne i Næstelsø og Mogenstrup, indleder efterårssæsonen onsdag den 13. august 2014 kl i Mogenstrup Menighedshus. Koret er for piger i alderen år, og der vil inden optagelsen finder sted, blive afholdt en kort sang- prøve for nye deltagere. Læs mere på fladsaaorganist.dk/mogenstrup-pigekor/index. html - og kontakt organist Svend-Erik Pedersen på tlf eller på for nærmere information. //SEP Hammer & Vester Egesborg Korskole Pigekor Torsdage, kl på Hammer skole Korskolen er for piger fra 1. klasse til 3. klasse. Hver torsdag bliver der sunget børnesange, danset og klappet, og timen slutter med lidt småkager og saftevand. Det er gratis at deltage i korskolen, men der kræves regelmæssig fremmøde til prøver og koncerter. 5 Start efter sommerferie: torsdag, den 21. august. Torsdage, kl på Hammer skole. Pigekoret er til piger fra 4. klasse 9. klasse. Der synges alt fra salmer til moderne og rytmiske sange. Derudover bliver pigerne trænet i at synge rent, klart og tydeligt. Det er gratis at være med i pigekoret, men man skal møde regelmæssig til korprøverne, da koret medvirker ved en del gudstjenester og koncerter i løbet af sæsonen, som pigerne får penge for. Prøverne foregår på Hammer skole, hvor der bliver arbejdet flittigt, men også hygget, spist småkager og drukket saftevand eller kakao i pausen. Henvendelse til begge kor i forbindelse med tilmelding/spørgsmål til: Organist Jutta Bernack på tlf

6 Konfirmandindskrivning Til næste år, i 2015, er der konfirmation i Mogenstrup Kirke søndag den 26. april og i Næstelsø Kirke fredag den 1. maj, Store Bededag. Konfirmationen i Hammer Kirke er ligeledes Store Bededag, 1. maj. Der er konfirmandindskrivning for Næstelsø-Mogenstrupkonfirmanderne i Mogenstrup Menighedshus søndag den 7. september umiddelbart efter gudstjenesten, og det ville være rigtigt dejligt, om I også kunne være med ved gudstjenesten inden. Indskrivningen foregår i Mogenstrup Menighedshus, som ligger nede bag kirken. Ved indskrivningen medbringes indskrivningsblanket samt kopi af dåbs- eller navneattest. Indskrivningsblanketten sendes ud i løbet af sommerferien, dog kun til elever på Fladsåskolen. Går man ikke på Fladsåskolen, men ønsker at blive konfirmeret i en af pastoratets fire kirker, bedes man henvende sig til Mette Lund Larsen Hougaard på tlf eller Helene www Hansen på tlf Indskrivningsblanket kan hentes på kirkernes hjemmeside www. mogenstrupkirke.dk, eller Også for Hammer-V.Egesborg konfirmandernes vedkommende ligger indskrivningen i forlængelse af gudstjenesten 7. september kl i Hammer Kirke. Fotokopi af dåbs- eller navneattest medbringes. Indskrivningsblanketterne udleveres og udfyldes på stedet. Undervisningen starter i begge pastoratets halvdele i uge 37, tirsdag den 9. september. Det nøjagtige tidspunkt kendes endnu ikke, da vi er nødt til at afvente 7. klassernes skema, men undervisningen kommer til at ligge i forlængelse af det almindelige skoleskema. Der vil blive serveret en øl og en vand ved indskrivningerne, samtidigt med at vi får lejlighed til at hilse på hinanden. Vi glæder os til at se jer og tale med jer ved indskrivningerne. Rigtig god sommer. //MLLH/HH 6

7 Kirkelige handlinger Fødte i vore sogne: 5 drenge og 7 piger Døbte: Silke Vestergaard Flintholm Emil Bournonville Bjerre Nikoline Sørensen Alexander Christian Grøntved Jacobsen Valdemar Elmelund Hansen Rosa Emilie Freisen Jasmin Elisabeth Knudsen Olsen Oskar Dreboldt Engtofte Christian Frank Dotzauer Sørensen Joakim Adrian Albrekt Viede: Mathilde Line Hansen og Philip Jorck-Jorckston, Brandelev Tanja Møller Frøsig og Michael Schnor Eriksen, Lov Karina Sørensen og Kristian Holm Jensen, Næstved Begravede og bisatte: Yrsa Gunnermann Henrik Hedeby Børge Petersen Hanne Margrethe Hansen Rikke Linea Petersen Ruth Holm Hansen Erhard Bruun Lene Bek Nielsen Søren Frandsen Michella Claudia Bertoletti Betty Andrea Jensen Jennifer Mary Moorhouse Edel Marie Turka Kirkeblad Sognepræst kbf: Mette Lund Larsen Hougaard Næstelsø Præstegård Næstelsø Kirkestræde 6 A, Næstelsø, 4700 Næstved Tlf Mail: Mandag er fridag. Sognepræst: Helene Hansen Hammer Byvej 13, 4700 Næstved Tlf Mail: Mandag er fridag. Organist: Svend-Erik Pedersen Mogenstrup Vænge 4A, Mogenstrup, 4700 Næstved Tlf Mail: Organist: Jutta Bernack Lærkevej 5, 4700 Næstved Tlf Menighedsråd Næstelsø Sogn Formand: Pernille Roug Holmevej 1, Næstelsø, 4700 Næstved Tlf Kasserer: Birgit Jensen Skovbovej 3, 4700 Næstved Tlf Kirkeværge: Eno Hausner Andersen Rugvænget 22. lejl. 7, 4700 Næstved Tlf Graver ved Næstelsø kirke: Irene Hansen Præstø Landevej 1, 4700 Næstved Tlf Menighedsråd Mogenstrup Sogn Formand: Jørgen Larsen Skrænten 4, Mogenstrup, 4700 Næstved Tlf Kasserer: Frederik Gasmann Fladsågårdsvej 11, 4700 Næstved Tlf Kirkeværge: Niels Haahr Petersen Lovvej 13, Lov, 4700 Næstved Tlf Graver ved Mogenstrup kirke: Dorte Jørgensen Træffes tirsdag til fredag Tlf , Mogenstrup kirke. Mobil Menighedsråd Hammer og Vester Egesborg Formand: William Tolstrup Christensen Risegårdsvej 4, Lov, 4700 Næstved Tlf Mail: Kasserer: Rita Petersen Strandgårdsvej 1, Vester Egesborg, 4700 Næstved Tlf.: Mail: Kirkeværge: Lene Tange Nielsen Vestre Kærvej 9, Lov, 4700 Næstved Tlf Mail: Graver: Jakob Ågård Lov Sønderskov 2, Lov, 4700 Næstved Privat: , arb.tlf.: Deadline for næste nummer: Fredag d. 22. august. 7

8 Gudstjenesteplan September, Juni, juli og oktober, august 2014 november 2013 Gudstjenesteplan NÆSTELSØ MOGENSTRUP HAMMER VESTER EGESBORG 01/09 07/09 08/09 15/09 18/09 22/09 29/09 1/ s.e.p. s.e.t MLLH HH MLLH HH 7/6 Dåb MLLH MLLH 7/6 15. Dåb s.e.t MLLH MLLH HH 8/6 16. Pinsedag s.e.t MLLH HH MLLH HH HH Høst HH* 9/6 Spaghetti 2. pinsedag MLLH Begge præster 9.00 Begge præster Begge præster Begge præster 15/6 17. Trinitatis s.e.t MLLH MLLH HH 18. s.e.t Høst MLLH Høst MLLH 22/6 1. s.e.t MLLH MLLH 29/6 2. s.e.t MLLH HH HH 03/10 05/10 06/10 13/10 19/10 20/10 27/10 Spaghetti HH 6/7 Dåb 3. s.e.t MLLH HH 12/7 19. Dåb s.e.t HH HH HH 13/ s.e.t MLLH* HH* HH 19/7 Dåb MLLH 20/ s.e.t MLLH MLLH MLLH 27/ s.e.t HH HH BUSK HH 02/11 3/8 Dåb 7. s.e.t HH HH 03/11 9/8 Alle Dåb helgen MLLH MLLH HH 10/11 10/ s.e.t. s.e.t HH HH HH 17/11 17/ s.e.t. s.e.t MLLH MLLH MLLH MLLH 24/8 10. s.e.t HH 9.00 HH + 24/11 S.s. i k.å HH MLLH* HH* 31/8 11. s.e.t HH MLLH HH 27/11 Spaghetti MLLH HH: Gudstjeneste ved Helene Hansen // MLLH: Gudstjeneste ved Mette Lund Larsen Hougaard // MLLH: + Kaffe Gudstjeneste efter gudstjenesten ved Mette // Lund Se Larsen omtale Hougaard af særgudstjenester // HH: Gudstjeneste og særlige ved arrangementer Helene Hansen inde // * i bladet. Kaffe efter gudstjenesten // Se omtale af særgudstjenester inde i bladet

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2016 Læs tænk selv og bliv glad I løbet af foråret har foreningen Ateistisk Selskab foreslået folkekirkemedlemmer

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2015 Hallo er der nogen? Forleden havde jeg brug for en af de aftener, som man bare zapper sig igennem.

Læs mere

FLADSÅ PASTORAT PERSONALEHÅNDBOG

FLADSÅ PASTORAT PERSONALEHÅNDBOG FLADSÅ PASTORAT PERSONALEHÅNDBOG INDHOLD Adresse- og telefonliste for Fladså Pastorat 3 Vikarer 5 Adresse- telefon- og mailændring 6 Afskedigelse - opsigelse 6 Alkohol- eller andet misbrug 6 Arbejdsmiljø

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. for Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg. Prædikestolen, Norge

Kirkeblad. for Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg. Prædikestolen, Norge Kirkeblad for Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg Prædikestolen, Norge SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013 Sommerens storslåede prædiken Efteråret nærmer sig og sommeren synger på sidste vers.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR 2014/2015 Lys i vintermørket Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Sådan lyder en

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2014-2015

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2014-2015 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2014-2015 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER. Det er blevet tiden

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Konfirmation i Herlev

Konfirmation i Herlev Konfirmation i Herlev 2016-2017 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ HERLEV KOMMUNE - FOLKEKIRKEN I HERLEV Konfirmation Indskrivning KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER Så er det blevet tid til

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2015-2016 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER. I Herlev finder

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Kirkeblad. Fred. Tanker. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2015

Kirkeblad. Fred. Tanker. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2015 Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Fred ro gå Tanker SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2015 Sindet på pause Jeg har været så heldig, at jeg har fået bevilget tre

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det nye. Kirkeblad. for Næstelsø, mogenstrup, hammer og Vester egesborg. Næstelsø. Mogenstrup. Vester Egesborg. Hammer

Det nye. Kirkeblad. for Næstelsø, mogenstrup, hammer og Vester egesborg. Næstelsø. Mogenstrup. Vester Egesborg. Hammer Det nye Kirkeblad for Næstelsø, mogenstrup, hammer og Vester egesborg Næstelsø Mogenstrup Hammer Vester Egesborg december, JaNuar, FeBruar 2012/2013 Spørg ikke, hvad folkekirken kan gøre for dig, men hvad

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder..

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder.. MAJ - AUGUST 2014 ANNA SOGNS KIRKEBLAD MEMENTO MORI HUSK DU SKAL DØ... Kirkebladet udgives af Anna Sogns menighedsråd Redaktion: Sognepræsterne i Anna kirke... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2013-2014 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER. Det er blevet tiden

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Minikonfirmander januar 2016 I 2016 var tilbuddet om Minikonfirmandundervisning

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne 2011 marts, april, maj og juni nr. 1 Taizégudstjenester i Keldby/Elmelunde Taizé er navnet på det internationale økumeniske brødrefællesskab, der ligger i den lille

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR 2015/2016 Goddag og farvel fra Pia Jacobsen Som mange af jer ved, hedder jeg Pia Jacobsen og skal

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

[GØR EN FORSKEL: 5. MÅNEDSOPGAVE]

[GØR EN FORSKEL: 5. MÅNEDSOPGAVE] Fokus: at gøre en forskel MED andre - omkring et fælles tredje. opgave: SMS- kursus med ældre/plejehjemsgudstjeneste med konfirmander Denne månedsopgave kan enten laves i en konfirmandlektion eller udenfor

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere