Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne"

Transkript

1 Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014

2 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre tider. Som om det tunge ikke er helt så tungt, det sorgfulde lidt mindre sorgfuldt i de varme og lyse måneder. Summertime - and the living is easy, synger den unge Clara i Porgy and Bess. Om sommeren er det let at være. I skabelsesberetningen i bibelens første kapitel står der, at Gud skabte lyset på himmelhvælvingen, for at det skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år. Tidernes vekslen og sommerens grotid er altså indlagt i verden og i os fra begyndelsen, og sommmertiden kan tjene som en tid for påskønnelse og taknemmelighed over, at det er sådan. På vej til kirke en sommersøndag morgen ser vi måske pludseligt med særlig opmærksomhed på en blomst, som har foldet sine fine og sarte blade ud, og som sender sin vellugt imod os. Den vidner om skønheden i den verden, Gud har skabt, og som bliver givet os kvit og frit. Måske hører vi kirkeklokken ringe solen ned sidst på eftermiddagen efter en varm arbejdseftermiddag i haven. Lyden af kirkeklokken vidner om menneskers tro op gennem århundrederne, og klokkens bedeslag vil henlede opmærksomheden på den Gud, som er sommerens giver. Måske går vi forbi kirken en dag, hvor solen bager huden og gennemvarmer både os og kirkens tykke stenmure og tænker på den varme, Guds ånd kan lade strømme ind i os, som er kirkens levende byggesten. Sommerens syner, lyde og sansninger kan være med til at give troen nyt liv og næring og vækst.. O, lad min tro med løvet gro. Bevar dens sommerglæde, skriver salmedigteren C. J. Boye. Hvis du ønsker det, kan den bøn blive til din bøn i sommeren. //HHAN 2. Pinsedag Fællesdag i pastoratet Anden pinsedag vil vi gerne fortsætte fejringen af vores stadigt nye pastorat, og det gør vi med en kirkerundtur, hvor vi holder anden pinsedagsgudstjeneste i fire etaper, en i hver kirke. Vi begynder i Mogenstrup Kirke med en kop kaffe og lidt brød i våbenhuset og går derefter ind i kirken og begynder dagens gudstjeneste kl Så går turen over Næstelsø og Vester Egesborg med et gudstjenesteled eller to i hver kirke for at slutte med nadver i Hammer Kirke og derefter en let frokost i Hammer Forsamlingshus. 2 Der er mulighed for at følges ad i bus, eller man kan køre i egne personbiler. For at vi kan danne os et skøn over kaffe-, frokost- og kørselsbehov, skal vi bede om tilmelding til Helene Hansen, på tlf.nr eller e-post senest torsdag den 5 juni. Skulle man ikke nå tilmeldingen, er man naturligvis velkommen til at dukke op og være med alligevel.

3 Kirkerundtur Hyggeklubben i Mogenstrup For dig som sætter pris på hyggeligt samvær og nogle timer i godt selskab. Måske er du blevet alene, eller også synes du bare, det er hyggeligt engang imellem at drikke kaffe et andet sted end hjemme ved sofabordet. Først drikker vi kaffe og spiser kage. Derefter står den på håndarbejde, kortspil, hyggeligt samvær mm. Alle er velkomne, og man behøver hverken at kunne strikke eller spille kort for at komme og hygge med. Hyggeklubben holder sommerafslutning tirsdag den 17. juni og begynder igen efter sommerferien tirsdag den 26. august kl Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kirsten Gædeken på telefon

4 Kære medsognebørn Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og i takt hermed, skrues der ned for blusset i pastoratet. Der er færre gudstjenester og begrænset mødeaktivitet, mens personalet afvikler ferie og vi sognebørn ligeledes ferierer rundt omkring. Men inden sommeren helt får taget over, vil vi orientere om, hvad pastoratets fælles menighedsråd går og sysler med. Vi har jo stadig vores tre menighedsråd, der tager sig af de rent lokale opgaver, men de fælles opgaver bliver varetaget af fællerådet, der består af de tre samlede råd. Vi mødes fast to gange årligt tredje onsdag i henholdsvis januar og august. Det lyder ikke af meget, men sideløbende hermed, er der nogle underudvalg der varetager en del opgaver. Alle underudvalg har repræsentanter fra alle tre menighedsråd. Denne første periode af vores fællesskab har vist os, at vi på en del områder har meget forskellige kulturer. Der er ikke noget galt med hverken den ene eller anden kultur, men vi har trods alt besluttet at vi, i nogle sammenhænge, arbejder hen imod en større ensartethed til glæde for dels vores ansatte, men også til glæde for os sognebørn. Til vores møde i januar, havde vi derfor valgt at få en konsulent udefra, der med fast men kærlig hånd, hjalp os med at få fokus på nogle af disse forskelligheder, samt støtte os i at finde veje til at ændre derpå. Mødet mundede bl.a. ud i et håndbogsudvalg, der pt. sidder og arbejder med at få lavet nogle fælles rammer for vores ansatte. F.eks. hvordan vi forholder os ved runde fødselsdage, orlov, ferieafvikling, ansættelsesprocedure etc. Aktivitetsudvalget laver, som navnet indikerer, fælles aktiviteter for de fire sogne. Koncerter, foredrag etc. Sidste eksempel var en spillemandsgudstjeneste i Næstelsø kirke, hvor omkring 150 mennesker fandt vej til kirken, og ca. halvdelen bagefter deltog i en fælles frokost 4 i Næstelsø menighedssal. Til vores store glæde var der repræsentanter fra hele pastoratet. Næste fælles aktivitet for hele pastoratet er "Tour des kirker" 2. pinsedag. Læs mere om det andetsteds i bladet. Aktivitetsudvalget har også besluttet, at vi i år skal på en fælles personale- og menighedsrådsudflugt. Vi bliver rigtig mange, så det bliver spændende at møde de ansatte og menighedsrådsmedlemmer fra de andre sogne. Det er Hammer og Vester-Egesborg der skal arrangere i år. Det vil selvfølgelig gå på skift mellem rådene. Hjemmesideudvalget har sammen med webmasteren tænkt tanker om, hvordan vores fælles hjemmeside skulle se ud. Det er vores webmaster, der styrer den daglige drift og for øvrigt også ham, der har lavet det praktiske arbejde. En af de ting vi har besluttet i fællesrådet, er at vores organister og kirkesangere skal afløse hinanden i forbindelse med ferie og fridage. Også der havde vi kontakt med en ekstern konsulent for at overholde de gældende regler på arbejdsmarkedet. Vi har kaldt det geografisk fleksibilitet. Det er blevet indført her fra april/maj, at der hver 3. måned, bliver afholdt fælles personalemøde, hvor alle de ansatte - præster, organister, kirkesangere og gravere - mødes med kontaktpersonerne for at planlægge de næste tre måneders gudstjenester. Selvom det er et ekstra møde, hvilket vi forsøger at begrænse, håber vi det er givet godt ud og kan spare nogle forretningsgange. I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte menighedsrådene for at høre nyt, spørge ind, give os ideer etc. Det ville glæde os. Og så er der kun tilbage at ønske alle en dejlig sommer. //Med venlig hilsen, Pernille Roug fra Næstelsø sogn og formand for fællesrådet.

5 Babysalmesang Så er endnu et forløb med babysalmesang afsluttet. Vi håber at kunne starte et nyt hold op til september. Hold øje med hjemmesiden og det næste kirkeblad for nyt. Info kan også fås hos kirkesanger Jannie Jacobsen på tlf.: eller mail: Mogenstrup Pigekor Mogenstrup Pigekor, som er tilknyttet kirkerne i Næstelsø og Mogenstrup, indleder efterårssæsonen onsdag den 13. august 2014 kl i Mogenstrup Menighedshus. Koret er for piger i alderen år, og der vil inden optagelsen finder sted, blive afholdt en kort sang- prøve for nye deltagere. Læs mere på fladsaaorganist.dk/mogenstrup-pigekor/index. html - og kontakt organist Svend-Erik Pedersen på tlf eller på for nærmere information. //SEP Hammer & Vester Egesborg Korskole Pigekor Torsdage, kl på Hammer skole Korskolen er for piger fra 1. klasse til 3. klasse. Hver torsdag bliver der sunget børnesange, danset og klappet, og timen slutter med lidt småkager og saftevand. Det er gratis at deltage i korskolen, men der kræves regelmæssig fremmøde til prøver og koncerter. 5 Start efter sommerferie: torsdag, den 21. august. Torsdage, kl på Hammer skole. Pigekoret er til piger fra 4. klasse 9. klasse. Der synges alt fra salmer til moderne og rytmiske sange. Derudover bliver pigerne trænet i at synge rent, klart og tydeligt. Det er gratis at være med i pigekoret, men man skal møde regelmæssig til korprøverne, da koret medvirker ved en del gudstjenester og koncerter i løbet af sæsonen, som pigerne får penge for. Prøverne foregår på Hammer skole, hvor der bliver arbejdet flittigt, men også hygget, spist småkager og drukket saftevand eller kakao i pausen. Henvendelse til begge kor i forbindelse med tilmelding/spørgsmål til: Organist Jutta Bernack på tlf

6 Konfirmandindskrivning Til næste år, i 2015, er der konfirmation i Mogenstrup Kirke søndag den 26. april og i Næstelsø Kirke fredag den 1. maj, Store Bededag. Konfirmationen i Hammer Kirke er ligeledes Store Bededag, 1. maj. Der er konfirmandindskrivning for Næstelsø-Mogenstrupkonfirmanderne i Mogenstrup Menighedshus søndag den 7. september umiddelbart efter gudstjenesten, og det ville være rigtigt dejligt, om I også kunne være med ved gudstjenesten inden. Indskrivningen foregår i Mogenstrup Menighedshus, som ligger nede bag kirken. Ved indskrivningen medbringes indskrivningsblanket samt kopi af dåbs- eller navneattest. Indskrivningsblanketten sendes ud i løbet af sommerferien, dog kun til elever på Fladsåskolen. Går man ikke på Fladsåskolen, men ønsker at blive konfirmeret i en af pastoratets fire kirker, bedes man henvende sig til Mette Lund Larsen Hougaard på tlf eller Helene www. Hansen på tlf Indskrivningsblanket kan hentes på kirkernes hjemmeside www. mogenstrupkirke.dk, eller Også for Hammer-V.Egesborg konfirmandernes vedkommende ligger indskrivningen i forlængelse af gudstjenesten 7. september kl i Hammer Kirke. Fotokopi af dåbs- eller navneattest medbringes. Indskrivningsblanketterne udleveres og udfyldes på stedet. Undervisningen starter i begge pastoratets halvdele i uge 37, tirsdag den 9. september. Det nøjagtige tidspunkt kendes endnu ikke, da vi er nødt til at afvente 7. klassernes skema, men undervisningen kommer til at ligge i forlængelse af det almindelige skoleskema. Der vil blive serveret en øl og en vand ved indskrivningerne, samtidigt med at vi får lejlighed til at hilse på hinanden. Vi glæder os til at se jer og tale med jer ved indskrivningerne. Rigtig god sommer. //MLLH/HH 6

7 Kirkelige handlinger Fødte i vore sogne: 5 drenge og 7 piger Døbte: Silke Vestergaard Flintholm Emil Bournonville Bjerre Nikoline Sørensen Alexander Christian Grøntved Jacobsen Valdemar Elmelund Hansen Rosa Emilie Freisen Jasmin Elisabeth Knudsen Olsen Oskar Dreboldt Engtofte Christian Frank Dotzauer Sørensen Joakim Adrian Albrekt Viede: Mathilde Line Hansen og Philip Jorck-Jorckston, Brandelev Tanja Møller Frøsig og Michael Schnor Eriksen, Lov Karina Sørensen og Kristian Holm Jensen, Næstved Begravede og bisatte: Yrsa Gunnermann Henrik Hedeby Børge Petersen Hanne Margrethe Hansen Rikke Linea Petersen Ruth Holm Hansen Erhard Bruun Lene Bek Nielsen Søren Frandsen Michella Claudia Bertoletti Betty Andrea Jensen Jennifer Mary Moorhouse Edel Marie Turka Kirkeblad Sognepræst kbf: Mette Lund Larsen Hougaard Næstelsø Præstegård Næstelsø Kirkestræde 6 A, Næstelsø, 4700 Næstved Tlf Mail: Mandag er fridag. Sognepræst: Helene Hansen Hammer Byvej 13, 4700 Næstved Tlf Mail: Mandag er fridag. Organist: Svend-Erik Pedersen Mogenstrup Vænge 4A, Mogenstrup, 4700 Næstved Tlf Mail: Organist: Jutta Bernack Lærkevej 5, 4700 Næstved Tlf Menighedsråd Næstelsø Sogn Formand: Pernille Roug Holmevej 1, Næstelsø, 4700 Næstved Tlf Kasserer: Birgit Jensen Skovbovej 3, 4700 Næstved Tlf Kirkeværge: Eno Hausner Andersen Rugvænget 22. lejl. 7, 4700 Næstved Tlf Graver ved Næstelsø kirke: Irene Hansen Præstø Landevej 1, 4700 Næstved Tlf Menighedsråd Mogenstrup Sogn Formand: Jørgen Larsen Skrænten 4, Mogenstrup, 4700 Næstved Tlf Kasserer: Frederik Gasmann Fladsågårdsvej 11, 4700 Næstved Tlf Kirkeværge: Niels Haahr Petersen Lovvej 13, Lov, 4700 Næstved Tlf Graver ved Mogenstrup kirke: Dorte Jørgensen Træffes tirsdag til fredag Tlf , Mogenstrup kirke. Mobil Menighedsråd Hammer og Vester Egesborg Formand: William Tolstrup Christensen Risegårdsvej 4, Lov, 4700 Næstved Tlf Mail: Kasserer: Rita Petersen Strandgårdsvej 1, Vester Egesborg, 4700 Næstved Tlf.: Mail: Kirkeværge: Lene Tange Nielsen Vestre Kærvej 9, Lov, 4700 Næstved Tlf Mail: Graver: Jakob Ågård Lov Sønderskov 2, Lov, 4700 Næstved Privat: , arb.tlf.: Deadline for næste nummer: Fredag d. 22. august. 7

8 Gudstjenesteplan September, Juni, juli og oktober, august 2014 november 2013 Gudstjenesteplan NÆSTELSØ MOGENSTRUP HAMMER VESTER EGESBORG 01/09 07/09 08/09 15/09 18/09 22/09 29/09 1/ s.e.p. s.e.t MLLH HH MLLH HH 7/6 Dåb MLLH MLLH 7/6 15. Dåb s.e.t MLLH MLLH HH 8/6 16. Pinsedag s.e.t MLLH HH MLLH HH HH Høst HH* 9/6 Spaghetti 2. pinsedag MLLH Begge præster 9.00 Begge præster Begge præster Begge præster 15/6 17. Trinitatis s.e.t MLLH MLLH HH 18. s.e.t Høst MLLH Høst MLLH 22/6 1. s.e.t MLLH MLLH 29/6 2. s.e.t MLLH HH HH 03/10 05/10 06/10 13/10 19/10 20/10 27/10 Spaghetti HH 6/7 Dåb 3. s.e.t MLLH HH 12/7 19. Dåb s.e.t HH HH HH 13/ s.e.t MLLH* HH* HH 19/7 Dåb MLLH 20/ s.e.t MLLH MLLH MLLH 27/ s.e.t HH HH BUSK HH 02/11 3/8 Dåb 7. s.e.t HH HH 03/11 9/8 Alle Dåb helgen MLLH MLLH HH 10/11 10/ s.e.t. s.e.t HH HH HH 17/11 17/ s.e.t. s.e.t MLLH MLLH MLLH MLLH 24/8 10. s.e.t HH 9.00 HH + 24/11 S.s. i k.å HH MLLH* HH* 31/8 11. s.e.t HH MLLH HH 27/11 Spaghetti MLLH HH: Gudstjeneste ved Helene Hansen // MLLH: Gudstjeneste ved Mette Lund Larsen Hougaard // MLLH: + Kaffe Gudstjeneste efter gudstjenesten ved Mette // Lund Se Larsen omtale Hougaard af særgudstjenester // HH: Gudstjeneste og særlige ved arrangementer Helene Hansen inde // * i bladet. Kaffe efter gudstjenesten // Se omtale af særgudstjenester inde i bladet

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med.

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med. HØJDEVANGSKIRKEN, IRLANDSVEJ 45 maj-september 2015 Født på ny Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes? Spørgsmålet stilles i

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG.

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Læs bl.a. om: Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. For børn " KLIP

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirkenyt. Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november

Kirkenyt. Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november Kirkenyt Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november Blad nr. 2-2015 Siden sidst i sognene Døbte Døde 22.02.2015 Celina Ingemann Brøns 15.01.2015 Rigmor Nielsen 29.03.2015 Victor Pedersen 18.02.2015 Harry

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen.

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. MARTS APRIL MAJ 2015 Nr. 118 Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. Vi har klare vidnesbyrd om engle i Biblen. Det fortælles, at efter Jesu fristelse i ørkenen kom Guds engle og sørgede for ham.

Læs mere

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang SØNDERRISET Nummer 5, oktober 2013, 25. årgang Ansvarshavende Redaktør: Peter Hundebøll peter.hundeboell@skolekom.dk Redaktion: P. Hundebøll, B. Eskildsen Abonnement: 50

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Hvilke spor ønsker vi at sætte?

Hvilke spor ønsker vi at sætte? j u l i a u g u s t2 0 1 1 Hvilke spor ønsker vi at sætte? Alle mennesker sætter spor i deres tilværelse af forskellig art og med meget forskellig virkning, ja, men spor sætter vi alle. Spørgsmålet er,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6

KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6 KIRKEBLADET THYBORØN Et kirkeskib Læse mere side 2 Kirkebyggeriet Læse mere side 6 8SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 ÅRGANG 65 ET KIRKESKIB AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN Traditionen med kirkeskibe er

Læs mere

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2015 SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE 2015 Af sognepræst Erik Bredmose Da jeg var dreng opholdt børn og unge

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere