Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering"

Transkript

1 1. Transfer Pricing: Nye Dokumentationskrav 1.1. Hvorfor har man indført nye regler? 1.2. For hvem gælder de nye regler? 1.3. Indhold af reglerne 1.4. Sanktioner 1.5. Hvornår træder reglerne i kraft?

2 1.1. Hvorfor har man indført nye regler? 1983 Verwaltungsgrundsätze (et internt circulær) - Omfattende dokumentationskrav - Gælder også for udenlandske koncernselskaber senere Uklar administrationspraksis Ingen væsentlig domspraksis Bevisbyrden? 2001 Sensationel kendelse af Bundesfinanzhof (BFH) 20 år uden overskud - Der mangler lovgrundlag for en dokumentationspligt! - Kun fremlæggelse af eksisterende dokumentation - Ingen dokumentationskrav for udenlandske koncernselskaber - Skattevæsenet bærer bevisbyrden 2003 Ændring af Abgabenordnung ( 90 Abs. 3, 162 Abs. 3, 4 AO) Ny forordning vedr. dokumentationskrav (VO zu 90 Abs. 3 AO)

3 1.2. For hvem gælder de nye regler? For alle tyske selskaber og afdelinger som arbejder sammen med udenlandske nærtstående personer EU-ret?! Dog indskrænkninger for små virksomheder: maks 5,0 mio. EUR varekøb fra/varesalg til udenlandske nærtstående personer OG maks 0,5 mio. EUR tjenesteydelser fra/til udenlandske nærtstående personer Oplysninger i stedet for skriftlig dokumentation

4 1.3. Indhold af reglerne Det tyske selskab skal producere skriftlig dokumentation: Hvilke forretninger blev afviklet? (Sachverhalts-Dokumentation) [A] Blev arms længde princippet overholdt? (Angemessenheits-Dokumentation) [B] Særregler for ekstraordinære forekommelser: Eksempler: - Indtrædelse på ny marked - Ændring af opgavefordeling - Indførsel af nyt produkt - Prisændringer - Selskabsretslige omstruktureringer [C] Ekstraordinære forekommelser skal dokumenteres indenfor 6 måneder. Skattevæsenet må forlange fremlæggelse af dokumentationen - Kun i samhæng med skatterevision - Frist: 60 dage - Skattekontor må forlange oversættelse til tysk

5 1.3. Indhold af reglerne Ejerforhold; Organisationsstruktur Ejerforhold Selskabet ejes 100% af X A/S, Odense. nærtstående personer Selskabet driver samhandel med X ApS, som ejes 100% af X A/S og er dermed nærtstående person. Organisationsstruktur Aktivitetsområde Der henvises til organigramm A og notat af Opgavefordeling Tyskland. Selskabet driver engroshandel med telefontilbehør.

6 1.3. Indhold af reglerne Forretninger med nærtstående personer Art, omfang, grundlag Selskabet køber varer for ca. EUR 6 mio. pr. år fra enten X A/S eller X ApS. X A/S producerer og X ApS importerer disse varer fra Fjernøsten. Der blev afsluttet følgende rammeaftaler: Salgsbetingelser Tyskland Tilpasning Salgsbetingelser Tyskland Immaterielle aktiver Selskabet bruger IT-programmet X-Soft, som blev udviklet af X A/S. X A/S plejer programmet og installationen iht. Aftale vedr. IT-Samarbejde af

7 1.3. Indhold af reglerne Funktions- og Risikoanalyse Funktioner, risici Selskabet føres af Michael Andersen, som samtidig er økonomichef af X A/S (se Kontrakt vedr. management ydelser af ) X A/S kautionerer overfor Sydbanken for selskabets løbende konto og veksler. Markedet i Tyskland er præget af delvist lavere priser end i Danmark hvorfor X A/S har besluttet at indrømme 20% prisrabat i perioden Bidrag af selskab til koncernresultat ( Wertschöpfungskette ) Koncernresultatet beror først og fremmest på de indkøbsforbindelser, som X ApS har i Fjernøsten. Selskabet bidrager kun i mindre omfang til koncernresultatet (ren salgsselskab).

8 1.3. Indhold af reglerne Analyse af mellemregningspriser Anvendt metode Vurdering af metoden Dokumentation Selskabet anvender comparable uncontrolled price method: Indkøbspriser i forhold til de to danske selskaber sammenlignes med de priser, som de to selskaber anvender i forhold til eksterne kunder. Resale price method kan ikke anvendes idet der ikke findes brugbar dokumentation for bruttoavancen af den pågældende branche. Bilag C (prislister og eksterne regninger) Sammenligning Bilag C viser, at de aftalte priser svarer til dem som koncernen anvender overfor eksterne kunder.

9 Ekskurs: Hvilke metoder godkendes i Tyskland? N = nærtstående person E = Ekstern person Resale price method Typisk for et salgsselskab. Salgskæde N-N-E: Prisen N-E formindsket med rimelig marge. Comparable uncontrolled price method Cost plus method Sammenligning med priser E-E eller N-E Typisk for tjenesteydelser (management fees mv.) Omkostninger af N forøges med moderat tillæg (4%?) Profit split method Ikke godkendt i Tyskland (dog under diskussion) Detaljer:

10 1.3. Indhold af reglerne Særregler for ekstraordinære forekommelser Der gælder principielt de samme regler som for de løbende forretninger. Derudover skal dokumenteres hvis af betydning for transfer pricing! Ændringer af forretningsstragien F.eks. fokussering på bestemt kundegruppe Nyt bonussystem for medarbejdere Salgsaktioner Fællesomkostninger: Aftaler med andre virksomheder Kontrakter, bilag, dokumentation vedr. anvendelse af fordelingsnøgler Udenlandske skatteforhold Advanced Pricing Agreements (APA) Gensidige aftaler mht. DBO Voldgiftssager (Voldgiftskonventionen) Envher prisændring Tab i mere end 3 år Notat vedr. årsager og planlægninger, hvordan det kan ændres

11 1.4. Sanktioner Fejl 1 Forsinket fremlæggelse af dokumentation Tillæg EUR 100/døgn maks. EUR 1 mio Fejl 2 Ingen tidsnær dokumentation af ektraordinær forekommelse Fejl 3 Ingen eller ingen brugbar dokumentation 1) Formodning om, at indkomsten blev formindsket 2) Skønsramme udnyttes til ulempe for selskabet Tillæg 5-10% af mereindkomst mindst. EUR 5000

12 1.5. Hvornår træder reglerne i kraft? Dokumentationspligt + Formodning om, at indkomsten blev formindsket Kalenderregnskabsår: 2003 Skævt regnskabsår: 2003/04 Dokumentationspligt vedr. tidligere ekstraordinære forekommelser Tillæg Kalenderregnskabsår: 2004 Skævt regnskabsår: 2004/05

13 2. Tynd kapitalisering: Nye regler (planlagt) 2.1. Hvorfor indfører man nye regler? 2.2. Hovedreglen 2.3. EUR Grænsen 2.4. Safe haven: Lån 2.5. Safe haven: Udlejning og royalties 2.6. Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering: En personlig vurdering

14 2.1. Hvorfor har man indført nye regler? 1995 Tyskland indfører en lovbestemmelse om tynd kapitalisering 12/2002 EU-domstol erklærer denne lovbestemmelse for ugyldig! 2003 Planlagt ændring af selskabsskatten ( 8a KStG) Planlagt ikrafttrædelse

15 2.2. Hovedreglen Renteudgifter til moderselskab eventuelt maskeret udlodning Nærtstående personer ligestillet Leje og royalties ligestillet Gælder også indenfor Tyskland

16 2.3. EUR Grænsen Renteudgifter <= EUR : Ingen maskeret udlodning Medmindre rentesats urimeligt høj Moder A/S Lån EUR , renter EUR (5%) Datter GmbH

17 2.4. Safe haven: Lån Fremmedkapital maks. 150% af egenkapital Rimelig rentesats 2.5. Safe haven: Udlejning og royalties Fremmedkapital maks. 150% af egenkapital Fremmedkapital = den udlejede ejendom, den pågældende patent mv. Udlejning: 75% af lejen gælder som rente Eksempel: Egenkapital EUR Tilladt Ejendom: EUR Tilladt Leje: Skal kun være rimelig, ellers: 75% gælder som rente Royalties: 25% af royalty gælder som rente

18 2.6. Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering: En personlig vurdering Transfer Pricing: Få muligheder til manipulation pga. interne afdelingsregnskaber og benchmarking Tynd kapitalisering: Talrige muligheder til manipulation Men forholdsvis uinteressant mellem DK og DE

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Transfer Pricing i Norden

Transfer Pricing i Norden 102 48 Transfer Pricing i Norden Af partner og leder af Deloittes Transfer Pricing Team i København Jonathan Bernsen og konsulent Benedicte Byrgesen, Deloitte Artiklen beskriver transfer pricing-reglerne

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Transfer Pricing, Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Dagsorden Indledning Organisering af Store Selskaber mv. Sagsgangen i en TP-sag Statistik og mulige forklaringer Lidt om TP-problemstillinger

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation januar 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Globaliseringen har stadig større

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. WWW.PLESNER.COM Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling IFRS-nyt 2009-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-01 Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

ARBEJDSVISA til USA. Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ARBEJDSVISA til USA. Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ARBEJDSVISA til USA Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Langt de fleste danske virksomheder, som etablerer sig i USA, får behov for at ansætte udenlandske

Læs mere

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing Risikostyring af transfer pricing 42 Risikostyring af transfer pricing Identifikation, kvantificering og rapportering af skattemæssige risici for koncerninterne transaktioner 1. Indledning International

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Juni 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Juni 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Juni 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør I denne udgave Hobro Kommune: Årets Vækstkommune side 3 Om forældrekøb:

Læs mere