Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S"

Transkript

1 Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden doc

2 1 Indhold Side 1 Aktie- og aktieindeksfutures/aktie- og aktieindeksterminer Aktieoptioner og aktieindeksoptioner FRAs/rentefutures Interest Rate Guarantees IRG ere Obligationsfutures Obligations optioner Renteswaps Renteoptioner Caps/Floors Swaptioner... 15

3 1 1 Aktie- og aktieindeksfutures/aktie- og aktieindeksterminer Opbygning og struktur: Kende definitionen på en aktiefuture/termin Kende til marginbetalingssystemet Kende til sammensætningen af indeks og hvilke mekanismer der styrer udvælgelsen af de enkelte aktier Kende til kontant afregning og fysisk afregning og hvilke futures der afregnes kontant og hvilke der afregnes fysisk Afkast og investeringshorisont: Forstå tabs/gevinst profiler for for købte/solgte futures/terminer Forstå tabs/gevinst profiler i kombination med underliggende aktie Prissættelse og forhold der påvirker pris: Forstå cost-of-carry sammenhængen Forstå de underliggende prisfastsættelsesmekanismer herunder den underliggende akties/aktieindeks, renten og dividenden Forstå basisbegreberne Forstå effekten af corporate actions på futures/terminer Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Kende omkostninger ved handel med futures/terminer Kende til likviditetens effekt på omkostningerne Kende til omkostninger ved afvikling af position før forfald Kende til likviditetseffekten for kunden ved at holde futures positionen til forfald Risici ved produktet: Forstå modpartsrisiko ved OTC-derivater Forstå markedsrisikoen forbundet med handel med futures/terminer Forstå andre risici forbundet med handel af futures/terminer herunder likviditetsrisikoen, basisrisikoen, corporate actions og den operationelle risiko Forstå beta på en aktie og en future/termin Forstå gearingeffekten på futures/terminer Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Forstå hvilke byggeklodser der indgår i en aktie (pengebinding, risiko, ret til udbytte) og en aktiefuture og hvordan disse kan kombineres Kunne fortolke beta på en aktie og en future/termin Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende afdækningsstrategier og kunne analysere afdækningens effektivitet Kunne afdække en aktieportefølje med en aktieindeks futures kontrakt udfra markedsværdivægtet beta for porteføljen

4 2 Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kunne redegøre for hvordan man ved hjælp af futures/terminer skal adskille valuta- og aktierisiko ved udenlandske investeringer, gå kort i markedet, geare investeringer samt redegøre for de risici der er forbundet hermed Kunne redegøre for at man kan afdække en aktieporteføljes markedsrisiko helt eller delvist ud fra den samlede beta for porteføljen Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne anvende betaværdien til at afdække en position med aktieindeksfutures og kende de svagheder der er forbundet med beta-hedge Kunne afdække forskellige aktiepositioner ved hjælp af futures og terminer og vurdere afdækningens effektivitet Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: På baggrund af forventninger til aktiekurser, renteudvikling og kundens risikoprofil, at kunne vurdere forskellige investeringsalternativers hensigtsmæssighed og risici

5 3 2 Aktieoptioner og aktieindeksoptioner Opbygning og struktur: Kunne definere en aktieoption Kende til marginbetalingssystemet Kende sammensætningen af indeks og hvilke mekanismer der styrer udvælgelsen af de enkelte aktier Forstå kontant afregning og fysisk afregning Kende til begreberne ATM, ITM og OTM Afkast og investeringshorisont: Forstå tabs/gevinst profiler for for købte/solgte calls/puts Forstå tabs/gevinst profiler i kombination med underliggende aktie Prissættelse og forhold der påvirker pris: Forstå den underliggende prisfastsættelsesmekanismer herunder aktiekursens, volatilitetens, tidens, rentens og dividendens påvirkning af optionsprisen Kende til effekten af corporate actions på optioner Have kendskab til Black/Scholes modellen Have kendskab til andre metoder til prisfastsættelse og hvorfor disse anvendes Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Kende omkostninger ved handel med optioner Kende til likviditetens effekt på omkostningerne Kende til omkostninger ved afvikling af position før forfald Kende til likviditetseffekten for kunden ved at holde options positionen til forfald Risici ved produktet: Forstå de græske nøgletal, herunder delta, gamma, vega, theta og rho Forstå modpartsrisiko ved OTC-derivater Forstå forskellene i risiko på købte hhv solgte positioner Forstå markedsrisikoen, likviditetsrisikoen og den operationelle risiko forbundet med handel med optioner Forstå beta på en aktie og en aktieoption Forstå gearingseffekten ved investering i optioner Have kendskab til risici i forbindelse med corporate actions Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Forstå hvilke byggeklodser der indgår i en aktie (pengebinding, risiko, ret til udbytte) og en aktieoption (aktierisiko, ikke ret til udbytte, volatilitet, tidsværdi, renterisiko) og hvordan disse kan kombineres til at skabe andre finansielle instrumenter Forstå put/call pariteten

6 4 Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende afdækningsstrategier og kunne analysere afdækningens effektivitet, herunder covered calls og protective puts Kunne anvende put/call pariteten Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kunne redegøre for forskellige klassiske optionsstrategier, herunder bull- og bear spreads, straddles mm. Kunne redegøre for hvordan man kan anvende optioner til at adskille valuta- og aktierisiko, gå kort i markedet, geare investeringer samt redegøre for de risici der er forbundet hermed Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne foretage delta hedge Kunne afdække forskellige aktiepositioner ved hjælp af optioner og vurdere afdækningens effektivitet Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: På baggrund af forventninger til aktiekurser, renteudvikling, volatilitetsudvikling og kundens risikoprofil, at kunne vurdere forskellige investeringsalternativers hensigtsmæssighed og risici

7 5 3 FRAs/rentefutures Opbygning og struktur: Viden om hvad en FRA/depositfutures kontrakt er Kunne forklare forskellen mellem en spot rente og en forward rente Kunne forklare hvad en FRA/depositfutures strip er Afkast og investeringshorisont: Vide hvorledes FRA en/depositfuturen afregnes Kende til FRABBA formlen for FRA s Vide at afkastet fra FRA en er ikke-linært og linært for deposit futuren Vide at depositfuturen har en tick-værdi Kende til den tidsmæssige begrænsning der ligger i anvendelse af FRA en/depositfuturen Prissættelse og forhold der påvirker pris: Vide hvilke parametre der indgår i beregningen af prisen på en FRA/depositfuture ved indgåelse Kende til hvorledes FRA en/depositfuturen værdivurderes i dens løbetid Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Kende til marginafregningsmekanismerne ved en depositfuture Viden om hvorledes en FRA/depositfuture slutafregnes Kende til de økonomiske forpligtelser, der er hvis underliggende parametre ændrer sig Risici ved produktet: Forstå forskellen mellem modpartsrisikoen og renterisikoen ved en FRA Kende til forskellen i modpartsrisiko mellem et underliggende lån/placering og en FRA Kunne forklare deltavektoren for en købt/solgt FRA/depositfuture Kunne forklare den likviditetspåvirkning der kommer fra marginafregning af depositfuturen og som ikke findes på et underliggende lån Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Kende konsekvenserne af forskellen i betalingstidpunkt mellem en FRA og et underliggende lån/placering Kunne forstå hvorledes den underliggende forward rente bestemmes Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende varighed i rådgivning af kunden vedr. den generelle renterisiko på kundens lån/placering Kunne anvende deltavektoren for FRA en/depositfuturen til generel rådgivning om hvad der må forventes at ske i forskellige rentescenarier Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kunne redegøre for den likviditetsforskel der ved at afdække et lån/placering med en FRA/depositfuture i rådgivning af kunden

8 6 Kunne inddrage hvorvidt det er hensigtsmæssigt at afdække en eller flere perioder for kunden Kunne redegøre for forskellen mellem en FRA/depositfuture og en renteswap Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne inddrage scenarier for rentekurven og dens hældning i en vurdering af afdækningens effektivitet Kunne vurdere effektiviteten af konkrete strategier Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: Kunne vurdere for og imod en afdækning af renterisikoen på kundens lån/placering på baggrund af forventninger til rentens udvikling og kundens risikoprofil

9 7 4 Interest Rate Guarantees IRG ere Opbygning og struktur: Forklaring af hvad en IRG er Vide hvilken kontrakt der er underliggende for IRG en Vide hvordan IRG en kvoteres Afkast og investeringshorisont: Vide hvordan IRG en afregnes Kende til konsekvenserne af at kunden udnytter IRG en Prissættelse og forhold der påvirker pris: Vide hvilke komponenter der påvirker prisen på IRG en Vide hvordan prisen på IRG en påvirkes under forskellige scenarier Vide hvornår en IRG er ITM, OTM eller ATM Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Vide hvordan præmien for en IRG beregnes Viden hvordan IRG en afregnes ved udløb af kontrakten hvis den er ITM Risici ved produktet: Vide hvad den maksimale markedsrisiko er ved forskellige positioner i IRG en Viden om hvilke faktorer der påvirker risikoen i en IRG Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Kende til forskellen i timing af afregning af en IRG i forhold til en kundes lån Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende deltavektorer i rådgivningen vedr. rentekurverisiko i IRG en Kunne anvende det rigtige afdækningsforhold Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kende til forskellen mellem markedsrisiko og modpartsrisiko ved forskellige positioner i IRG en Kende til måder hvormed præmien for en IRG kan reduceres ved kombinationer af puts og calls Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne vurdere for og imod valg af IRG afdækning i forhold til FRA afdækning eller ikke at nogen afdækning

10 8 Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: Kunne vurdere og IRG en er det rette afdækningsinstrument iforhold til kundens behov Kunne vurdere effekten af forskellige scenarier

11 9 5 Obligationsfutures Opbygning og struktur: At forstå futures produktet og tanken bag terminsafregning At forstå bindeleddet mellem spot og termins forretninger At forstå de muligheder er eksisterer i forbindelse med anvendelse af obligations futures Afkast og investeringshorisont: At kunne beregne et forventet afkast baseret på forskellige udløbsscenarier med hensyn til underliggende kurs. At kunne sammenligne futures kontrakter med forskellige forfaldsdatoer. At forstå muligheder for og konsekvenser af fortidig nedlukning af futures positionen Prissættelse og forhold der påvirker pris: At forstå cost-of-carry sammenhængen At forstå princippet bag Cheapest-to-Deliver (CTD) futures kontrakter At definere de parametre der indvirker på futures kursen, herunder løbetid, pengemarkedsrente, underliggende kurs At forstå mere specielle situationer med kuponbetalinger, eventuelle udtrækninger samt effekten af udskiftning af det underliggende aktiv i en CDT kontrakt Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: At kunne redegøre for de omkostninger der er forbundet med futures handel (indgåelse, udløb og eventuel førtidig nedlukning af positionen) Risici ved produktet: At forstå de prismæssige konsekvenser af ændringer i underliggende kurs, pengemarkedsrente og restløbetid At forstå margin systemet og de likviditetsmæssige konsekvenser en futures handel kan have Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: At kunne prisfastsætte en futures kontrakt teoretisk At sammenligne den teoretisk beregnede pris med en markedspris Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på At kunne udlede den implicitte rente fra en handlet futures Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på At kunne anvende den impicitte rente til at sammenligne futures kontrakter og derigennem foretage en investringsbeslutning Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på At beregne et hedge ratio i forbindelse med anvendelse af obligations futures som afdækningsinstrument At kunne sammensætte en strategi for en spread forretning med obligations futures

12 10 Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: At vurdere den samlede risiko og afkast effekt ved at inkludere obligationsfutures i kundens portefølje At kunne vurdere alternative afdækningsstrategier på et overordnet plan

13 11 6 Obligations optioner Opbygning og struktur: At forstå options produktet og de definitioner der relaterer sig hertil Afkast og investeringshorisont: At forstå optioners særlige afkastprofil At definere og forstå afkastpotentialet ved købte og solgte call og put optioner At kunne sammenligne det forventede afkast for optioner med forskellig udløbs termin Prissættelse og forhold der påvirker pris: Definere de parametre der indvirker på optionspræmien Forklare hvorledes prisparametrene indvirker på præmien Kunne fortolke de gæske nøgletal (delta, gamme, vega, rho) Forstå volatilitet og volatilitetens særlige indvirkning på optionspræmien Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Kunne definere de handels omkostninger der er ved indgåelse samt ved førtidig aflukning af kontrakten Risici ved produktet: At definere hvilken effekt ændringer i prisparametrene har på optionens præmie At forstå likviditetsrisiko for optioner Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: At kunne udlede og fortolke implicit volatilitet At kunne definere forskellen mellem historisk og implicit volatilitet Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på At kunne prissætte en option intutitivt ud fra en simpel optionsprismodel og en række parametre Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kunne forklare hvorledes optioner kan anvendes til et varigheds hedge Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne redegøre for at CTD optioner er baseret på CTD futures og hvilken effekt det har ved udløb Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: Kunne vurdere om obligationsoptioner er det rigtige afdækningsinstrument i forhold til kundens behov

14 12 7 Renteswaps Opbygning og struktur: Forklaring af hvad en renteswap er Kunne forklare de to ben i renteswappens Afkast og investeringshorisont: Hvad skaber afkast på renteswappen i dennes løbetid Prissættelse og forhold der påvirker pris: Hvordan prisfastsættes renteswappen ved indgåelse Hvordan opstilles betalingsstrømmene i renteswappen Betydningen af sikkerhedsstillelse for renteswappens værdi Betydningen af ændringer i rentekurven for markedsværdien af renteswappen Swapspændets betydning for markedsværdien af renteswappen Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Hvilke omkostninger er der ved renteswappens indgåelse Hvilke forpligtelser har kunden når renteswappen indgåes Risici ved produktet: Hvad er tabsrisikoen ved en renteswap kontra et almindeligt pengemarkedslån Hvad er betydningen af fixingen på renteswappens variable ben Hvilke risikofaktorer er man underlagt i en renteswap der har en betydning for værdien af denne Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Forstå betydningen af et rentetillæg på renteswappen Kunne berege nutidsværdien af en eksisterende renteswap Forstå swapspændets betydning for markedsværdien af renteswappen Forstå hvilke faktorer der er styrende for swapspændet Forstå hvilke faktorer der påvirker rentefølsomheden Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende varighed og bpv i rådgivningen vedr. den generelle markedsrisiko i renteswappen Kunne anvende deltavektorer i rådgivningen vedr. rentekurverisiko i renteswappen Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på værdipapirområdet Kunne redegøre for forhold vedrørende likviditeten i renteswaps Kunne anvende forskellige følsomhedsmål i rådgivningen vedr. markedsrisiko i renteswappen

15 13 Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet Kunne gøre sig overvejelser i forbindelse med anvendelse af renteswaps set i forhold til kundens lån Kunne gøre sig overvejelser i forbindelse med anvendelse af renteswaps set i forhold til kundens investeringer Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont Hvorledes skabes overblik over kundens renterisiko når anden gæld tages i betragtning Kunne vurdere og begrunde hvilken renteswap der bør vælges udfra givne renteforventninger Kunne begrunde hvilken renteswap der skal anvendes til afdækning af kundens samlede renterisiko

16 14 8 Renteoptioner Caps/Floors Opbygning og struktur: Forklaring af hvad en renteoption er Kende byggestenene for en cap og et floor Viden om den underliggende rente Afkast og investeringshorisont: Kunne forklare princippet i den løbende afregning fra en cap og et floor Kunne beregne de løbende udbetalinger fra en cap og et floor Prissættelse og forhold der påvirker pris: Kende de forhold der påvirker prisen for en cap og et floor Vide hvornår en Cap og et floor betragtes som værende OTM, ITM og ATM Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Vide hvorledes omkostningerne kan afregnes up-front eller løbende som tillæg/fradrag i den variable rente Risici ved produktet: Viden om hvilke faktorer der påvirker risikoen i en cap og et floor Viden om modpartsrisikoen i en cap og et floor Viden om kundens risiko i forbindelse med fixing af lån kontra fixing af cap-let eller floor-let Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Kunne redegøre for det tradeoff der er mellem valg af strikerente og afdækningens effektivitet Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende forventningen til fremtidige renter i rådgivningen Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kende til måder hvorledes den samlede præmie kan reduceres ved kombinationer af caps/floor med andre caps/floors eller ved kombinationer mellem caps og floors Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne vurdere for og imod valg af Cap/Floor afdækning i forhold til FRA-/swapafdækning eller ikke at anvende afdækningsinstrumenter Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: Kunne forklare hvorledes kundens samlede renteerisiko vil blive påvirket ved en afdækning med caps/floors Kunne vurdere konkrete strategier mht. effektivitet for kunden

17 15 9 Swaptioner Opbygning og struktur: Forklaring af hvad en swaption er Swaptionens opbygning og struktur Kende terminologien omkring swaptioner Viden om hvilke typer af swaptioner der findes Afkast og investeringshorisont: Vide hvad der genererer afkast for swaptionen Prissættelse og forhold der påvirker pris: Hvornår er swaptionen ITM, OTM eller ATM? Hvad påvirker swaptionspræmien? Kende til beregning af swaptionspræmien Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Betaling af swaptionspræmien Vide hvordan swaptionen afregnes ved udløb af optionsperioden Risici ved produktet: Anvendte risikonøgletal for swaptioner Swaptionens delta versus kronevarighed Swaptionspræmiens følsomhed overfor fremtidige renter Kende forskellen mellem renterisiko og modpartsrisiko for swaptionen Kende til forhold omkring likviditeten i swaptioner Kende til risikoreducerende tiltag fra bankens side Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Have viden om afdækning af renterisiko ud fra delta Have viden om afdækning af risiko udfra hovedstolens størrelse Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende deltavektorer i rådgivningen vedr. markedsrisiko i renteswappen Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kunne redegøre for hvilke kriterier den bedst egnede swaption bør vælges udfra Kunne vurdere hvad der taler for og hvad der taler imod valget af en specifik swaptionsløsning Kunne forklare udfordringerne ved prisfastsættelse af kundens swaption i swaptionens løbetid

18 16 Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne veje for og imod i valget mellem en swaption og en renteswapafdækning Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: Belyse overvejelser og begrunde valget af swaption Kunne vurdere en swaption i en større sammenhæng med kundens lån

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

FORORD. Steen A. Rasmussen

FORORD. Steen A. Rasmussen Kompetencekrav til rådgivere (Certificering) ansvarshavende: steen a. rasmussen KONTAKT: Kirsten Charlotte Lemming-Christensen enevoldsen nr. 3 maj 2011 ISsN 1396-2655 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 HVEM

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

En vurdering af renterisikoen ud fra horisontafkastet

En vurdering af renterisikoen ud fra horisontafkastet HA almen 6. Semester Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Forfattere Line Maria Christensen Anne Frøkjær Vejleder Frank Pedersen - Illustreret ved case-virksomheden Fast Ejendom Handelshøjskolen

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys.

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys. Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber Generelt Denne vejledning

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate)

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) Redegørelse om CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) REDEGØRELSE OM CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) INDHOLD Resumé...3 Indledning...7 1. Historik...9 2. Hvad er CIBOR... 12 a)regelgrundlag...

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 2012 Opgaveløser: Arne Meyer Larsen Vejleder: Martin Richter Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere

Kapitel 5 Finansielle byggeklodser

Kapitel 5 Finansielle byggeklodser Kapitel 5. De finansielle byggeklodser 1 Kapitel 5 Finansielle byggeklodser Generally, I think it is important to dispel the notion that derivatives are inherently more speculative in nature than more

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer Prisfastsættelse af konverterbare obligationer H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - efterår 2009 Opgaveløser: Mikkel H. Skovsgaard Jensen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. E7 2. november 2009

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere