Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S"

Transkript

1 Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden doc

2 1 Indhold Side 1 Aktie- og aktieindeksfutures/aktie- og aktieindeksterminer Aktieoptioner og aktieindeksoptioner FRAs/rentefutures Interest Rate Guarantees IRG ere Obligationsfutures Obligations optioner Renteswaps Renteoptioner Caps/Floors Swaptioner... 15

3 1 1 Aktie- og aktieindeksfutures/aktie- og aktieindeksterminer Opbygning og struktur: Kende definitionen på en aktiefuture/termin Kende til marginbetalingssystemet Kende til sammensætningen af indeks og hvilke mekanismer der styrer udvælgelsen af de enkelte aktier Kende til kontant afregning og fysisk afregning og hvilke futures der afregnes kontant og hvilke der afregnes fysisk Afkast og investeringshorisont: Forstå tabs/gevinst profiler for for købte/solgte futures/terminer Forstå tabs/gevinst profiler i kombination med underliggende aktie Prissættelse og forhold der påvirker pris: Forstå cost-of-carry sammenhængen Forstå de underliggende prisfastsættelsesmekanismer herunder den underliggende akties/aktieindeks, renten og dividenden Forstå basisbegreberne Forstå effekten af corporate actions på futures/terminer Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Kende omkostninger ved handel med futures/terminer Kende til likviditetens effekt på omkostningerne Kende til omkostninger ved afvikling af position før forfald Kende til likviditetseffekten for kunden ved at holde futures positionen til forfald Risici ved produktet: Forstå modpartsrisiko ved OTC-derivater Forstå markedsrisikoen forbundet med handel med futures/terminer Forstå andre risici forbundet med handel af futures/terminer herunder likviditetsrisikoen, basisrisikoen, corporate actions og den operationelle risiko Forstå beta på en aktie og en future/termin Forstå gearingeffekten på futures/terminer Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Forstå hvilke byggeklodser der indgår i en aktie (pengebinding, risiko, ret til udbytte) og en aktiefuture og hvordan disse kan kombineres Kunne fortolke beta på en aktie og en future/termin Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende afdækningsstrategier og kunne analysere afdækningens effektivitet Kunne afdække en aktieportefølje med en aktieindeks futures kontrakt udfra markedsværdivægtet beta for porteføljen

4 2 Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kunne redegøre for hvordan man ved hjælp af futures/terminer skal adskille valuta- og aktierisiko ved udenlandske investeringer, gå kort i markedet, geare investeringer samt redegøre for de risici der er forbundet hermed Kunne redegøre for at man kan afdække en aktieporteføljes markedsrisiko helt eller delvist ud fra den samlede beta for porteføljen Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne anvende betaværdien til at afdække en position med aktieindeksfutures og kende de svagheder der er forbundet med beta-hedge Kunne afdække forskellige aktiepositioner ved hjælp af futures og terminer og vurdere afdækningens effektivitet Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: På baggrund af forventninger til aktiekurser, renteudvikling og kundens risikoprofil, at kunne vurdere forskellige investeringsalternativers hensigtsmæssighed og risici

5 3 2 Aktieoptioner og aktieindeksoptioner Opbygning og struktur: Kunne definere en aktieoption Kende til marginbetalingssystemet Kende sammensætningen af indeks og hvilke mekanismer der styrer udvælgelsen af de enkelte aktier Forstå kontant afregning og fysisk afregning Kende til begreberne ATM, ITM og OTM Afkast og investeringshorisont: Forstå tabs/gevinst profiler for for købte/solgte calls/puts Forstå tabs/gevinst profiler i kombination med underliggende aktie Prissættelse og forhold der påvirker pris: Forstå den underliggende prisfastsættelsesmekanismer herunder aktiekursens, volatilitetens, tidens, rentens og dividendens påvirkning af optionsprisen Kende til effekten af corporate actions på optioner Have kendskab til Black/Scholes modellen Have kendskab til andre metoder til prisfastsættelse og hvorfor disse anvendes Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Kende omkostninger ved handel med optioner Kende til likviditetens effekt på omkostningerne Kende til omkostninger ved afvikling af position før forfald Kende til likviditetseffekten for kunden ved at holde options positionen til forfald Risici ved produktet: Forstå de græske nøgletal, herunder delta, gamma, vega, theta og rho Forstå modpartsrisiko ved OTC-derivater Forstå forskellene i risiko på købte hhv solgte positioner Forstå markedsrisikoen, likviditetsrisikoen og den operationelle risiko forbundet med handel med optioner Forstå beta på en aktie og en aktieoption Forstå gearingseffekten ved investering i optioner Have kendskab til risici i forbindelse med corporate actions Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Forstå hvilke byggeklodser der indgår i en aktie (pengebinding, risiko, ret til udbytte) og en aktieoption (aktierisiko, ikke ret til udbytte, volatilitet, tidsværdi, renterisiko) og hvordan disse kan kombineres til at skabe andre finansielle instrumenter Forstå put/call pariteten

6 4 Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende afdækningsstrategier og kunne analysere afdækningens effektivitet, herunder covered calls og protective puts Kunne anvende put/call pariteten Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kunne redegøre for forskellige klassiske optionsstrategier, herunder bull- og bear spreads, straddles mm. Kunne redegøre for hvordan man kan anvende optioner til at adskille valuta- og aktierisiko, gå kort i markedet, geare investeringer samt redegøre for de risici der er forbundet hermed Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne foretage delta hedge Kunne afdække forskellige aktiepositioner ved hjælp af optioner og vurdere afdækningens effektivitet Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: På baggrund af forventninger til aktiekurser, renteudvikling, volatilitetsudvikling og kundens risikoprofil, at kunne vurdere forskellige investeringsalternativers hensigtsmæssighed og risici

7 5 3 FRAs/rentefutures Opbygning og struktur: Viden om hvad en FRA/depositfutures kontrakt er Kunne forklare forskellen mellem en spot rente og en forward rente Kunne forklare hvad en FRA/depositfutures strip er Afkast og investeringshorisont: Vide hvorledes FRA en/depositfuturen afregnes Kende til FRABBA formlen for FRA s Vide at afkastet fra FRA en er ikke-linært og linært for deposit futuren Vide at depositfuturen har en tick-værdi Kende til den tidsmæssige begrænsning der ligger i anvendelse af FRA en/depositfuturen Prissættelse og forhold der påvirker pris: Vide hvilke parametre der indgår i beregningen af prisen på en FRA/depositfuture ved indgåelse Kende til hvorledes FRA en/depositfuturen værdivurderes i dens løbetid Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Kende til marginafregningsmekanismerne ved en depositfuture Viden om hvorledes en FRA/depositfuture slutafregnes Kende til de økonomiske forpligtelser, der er hvis underliggende parametre ændrer sig Risici ved produktet: Forstå forskellen mellem modpartsrisikoen og renterisikoen ved en FRA Kende til forskellen i modpartsrisiko mellem et underliggende lån/placering og en FRA Kunne forklare deltavektoren for en købt/solgt FRA/depositfuture Kunne forklare den likviditetspåvirkning der kommer fra marginafregning af depositfuturen og som ikke findes på et underliggende lån Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Kende konsekvenserne af forskellen i betalingstidpunkt mellem en FRA og et underliggende lån/placering Kunne forstå hvorledes den underliggende forward rente bestemmes Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende varighed i rådgivning af kunden vedr. den generelle renterisiko på kundens lån/placering Kunne anvende deltavektoren for FRA en/depositfuturen til generel rådgivning om hvad der må forventes at ske i forskellige rentescenarier Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kunne redegøre for den likviditetsforskel der ved at afdække et lån/placering med en FRA/depositfuture i rådgivning af kunden

8 6 Kunne inddrage hvorvidt det er hensigtsmæssigt at afdække en eller flere perioder for kunden Kunne redegøre for forskellen mellem en FRA/depositfuture og en renteswap Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne inddrage scenarier for rentekurven og dens hældning i en vurdering af afdækningens effektivitet Kunne vurdere effektiviteten af konkrete strategier Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: Kunne vurdere for og imod en afdækning af renterisikoen på kundens lån/placering på baggrund af forventninger til rentens udvikling og kundens risikoprofil

9 7 4 Interest Rate Guarantees IRG ere Opbygning og struktur: Forklaring af hvad en IRG er Vide hvilken kontrakt der er underliggende for IRG en Vide hvordan IRG en kvoteres Afkast og investeringshorisont: Vide hvordan IRG en afregnes Kende til konsekvenserne af at kunden udnytter IRG en Prissættelse og forhold der påvirker pris: Vide hvilke komponenter der påvirker prisen på IRG en Vide hvordan prisen på IRG en påvirkes under forskellige scenarier Vide hvornår en IRG er ITM, OTM eller ATM Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Vide hvordan præmien for en IRG beregnes Viden hvordan IRG en afregnes ved udløb af kontrakten hvis den er ITM Risici ved produktet: Vide hvad den maksimale markedsrisiko er ved forskellige positioner i IRG en Viden om hvilke faktorer der påvirker risikoen i en IRG Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Kende til forskellen i timing af afregning af en IRG i forhold til en kundes lån Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende deltavektorer i rådgivningen vedr. rentekurverisiko i IRG en Kunne anvende det rigtige afdækningsforhold Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kende til forskellen mellem markedsrisiko og modpartsrisiko ved forskellige positioner i IRG en Kende til måder hvormed præmien for en IRG kan reduceres ved kombinationer af puts og calls Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne vurdere for og imod valg af IRG afdækning i forhold til FRA afdækning eller ikke at nogen afdækning

10 8 Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: Kunne vurdere og IRG en er det rette afdækningsinstrument iforhold til kundens behov Kunne vurdere effekten af forskellige scenarier

11 9 5 Obligationsfutures Opbygning og struktur: At forstå futures produktet og tanken bag terminsafregning At forstå bindeleddet mellem spot og termins forretninger At forstå de muligheder er eksisterer i forbindelse med anvendelse af obligations futures Afkast og investeringshorisont: At kunne beregne et forventet afkast baseret på forskellige udløbsscenarier med hensyn til underliggende kurs. At kunne sammenligne futures kontrakter med forskellige forfaldsdatoer. At forstå muligheder for og konsekvenser af fortidig nedlukning af futures positionen Prissættelse og forhold der påvirker pris: At forstå cost-of-carry sammenhængen At forstå princippet bag Cheapest-to-Deliver (CTD) futures kontrakter At definere de parametre der indvirker på futures kursen, herunder løbetid, pengemarkedsrente, underliggende kurs At forstå mere specielle situationer med kuponbetalinger, eventuelle udtrækninger samt effekten af udskiftning af det underliggende aktiv i en CDT kontrakt Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: At kunne redegøre for de omkostninger der er forbundet med futures handel (indgåelse, udløb og eventuel førtidig nedlukning af positionen) Risici ved produktet: At forstå de prismæssige konsekvenser af ændringer i underliggende kurs, pengemarkedsrente og restløbetid At forstå margin systemet og de likviditetsmæssige konsekvenser en futures handel kan have Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: At kunne prisfastsætte en futures kontrakt teoretisk At sammenligne den teoretisk beregnede pris med en markedspris Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på At kunne udlede den implicitte rente fra en handlet futures Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på At kunne anvende den impicitte rente til at sammenligne futures kontrakter og derigennem foretage en investringsbeslutning Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på At beregne et hedge ratio i forbindelse med anvendelse af obligations futures som afdækningsinstrument At kunne sammensætte en strategi for en spread forretning med obligations futures

12 10 Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: At vurdere den samlede risiko og afkast effekt ved at inkludere obligationsfutures i kundens portefølje At kunne vurdere alternative afdækningsstrategier på et overordnet plan

13 11 6 Obligations optioner Opbygning og struktur: At forstå options produktet og de definitioner der relaterer sig hertil Afkast og investeringshorisont: At forstå optioners særlige afkastprofil At definere og forstå afkastpotentialet ved købte og solgte call og put optioner At kunne sammenligne det forventede afkast for optioner med forskellig udløbs termin Prissættelse og forhold der påvirker pris: Definere de parametre der indvirker på optionspræmien Forklare hvorledes prisparametrene indvirker på præmien Kunne fortolke de gæske nøgletal (delta, gamme, vega, rho) Forstå volatilitet og volatilitetens særlige indvirkning på optionspræmien Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Kunne definere de handels omkostninger der er ved indgåelse samt ved førtidig aflukning af kontrakten Risici ved produktet: At definere hvilken effekt ændringer i prisparametrene har på optionens præmie At forstå likviditetsrisiko for optioner Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: At kunne udlede og fortolke implicit volatilitet At kunne definere forskellen mellem historisk og implicit volatilitet Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på At kunne prissætte en option intutitivt ud fra en simpel optionsprismodel og en række parametre Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kunne forklare hvorledes optioner kan anvendes til et varigheds hedge Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne redegøre for at CTD optioner er baseret på CTD futures og hvilken effekt det har ved udløb Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: Kunne vurdere om obligationsoptioner er det rigtige afdækningsinstrument i forhold til kundens behov

14 12 7 Renteswaps Opbygning og struktur: Forklaring af hvad en renteswap er Kunne forklare de to ben i renteswappens Afkast og investeringshorisont: Hvad skaber afkast på renteswappen i dennes løbetid Prissættelse og forhold der påvirker pris: Hvordan prisfastsættes renteswappen ved indgåelse Hvordan opstilles betalingsstrømmene i renteswappen Betydningen af sikkerhedsstillelse for renteswappens værdi Betydningen af ændringer i rentekurven for markedsværdien af renteswappen Swapspændets betydning for markedsværdien af renteswappen Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Hvilke omkostninger er der ved renteswappens indgåelse Hvilke forpligtelser har kunden når renteswappen indgåes Risici ved produktet: Hvad er tabsrisikoen ved en renteswap kontra et almindeligt pengemarkedslån Hvad er betydningen af fixingen på renteswappens variable ben Hvilke risikofaktorer er man underlagt i en renteswap der har en betydning for værdien af denne Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Forstå betydningen af et rentetillæg på renteswappen Kunne berege nutidsværdien af en eksisterende renteswap Forstå swapspændets betydning for markedsværdien af renteswappen Forstå hvilke faktorer der er styrende for swapspændet Forstå hvilke faktorer der påvirker rentefølsomheden Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende varighed og bpv i rådgivningen vedr. den generelle markedsrisiko i renteswappen Kunne anvende deltavektorer i rådgivningen vedr. rentekurverisiko i renteswappen Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på værdipapirområdet Kunne redegøre for forhold vedrørende likviditeten i renteswaps Kunne anvende forskellige følsomhedsmål i rådgivningen vedr. markedsrisiko i renteswappen

15 13 Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet Kunne gøre sig overvejelser i forbindelse med anvendelse af renteswaps set i forhold til kundens lån Kunne gøre sig overvejelser i forbindelse med anvendelse af renteswaps set i forhold til kundens investeringer Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont Hvorledes skabes overblik over kundens renterisiko når anden gæld tages i betragtning Kunne vurdere og begrunde hvilken renteswap der bør vælges udfra givne renteforventninger Kunne begrunde hvilken renteswap der skal anvendes til afdækning af kundens samlede renterisiko

16 14 8 Renteoptioner Caps/Floors Opbygning og struktur: Forklaring af hvad en renteoption er Kende byggestenene for en cap og et floor Viden om den underliggende rente Afkast og investeringshorisont: Kunne forklare princippet i den løbende afregning fra en cap og et floor Kunne beregne de løbende udbetalinger fra en cap og et floor Prissættelse og forhold der påvirker pris: Kende de forhold der påvirker prisen for en cap og et floor Vide hvornår en Cap og et floor betragtes som værende OTM, ITM og ATM Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Vide hvorledes omkostningerne kan afregnes up-front eller løbende som tillæg/fradrag i den variable rente Risici ved produktet: Viden om hvilke faktorer der påvirker risikoen i en cap og et floor Viden om modpartsrisikoen i en cap og et floor Viden om kundens risiko i forbindelse med fixing af lån kontra fixing af cap-let eller floor-let Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Kunne redegøre for det tradeoff der er mellem valg af strikerente og afdækningens effektivitet Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende forventningen til fremtidige renter i rådgivningen Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kende til måder hvorledes den samlede præmie kan reduceres ved kombinationer af caps/floor med andre caps/floors eller ved kombinationer mellem caps og floors Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne vurdere for og imod valg af Cap/Floor afdækning i forhold til FRA-/swapafdækning eller ikke at anvende afdækningsinstrumenter Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: Kunne forklare hvorledes kundens samlede renteerisiko vil blive påvirket ved en afdækning med caps/floors Kunne vurdere konkrete strategier mht. effektivitet for kunden

17 15 9 Swaptioner Opbygning og struktur: Forklaring af hvad en swaption er Swaptionens opbygning og struktur Kende terminologien omkring swaptioner Viden om hvilke typer af swaptioner der findes Afkast og investeringshorisont: Vide hvad der genererer afkast for swaptionen Prissættelse og forhold der påvirker pris: Hvornår er swaptionen ITM, OTM eller ATM? Hvad påvirker swaptionspræmien? Kende til beregning af swaptionspræmien Omkostninger (ved erhvervelse, besiddelse og salg) og økonomiske forpligtelser for investor: Betaling af swaptionspræmien Vide hvordan swaptionen afregnes ved udløb af optionsperioden Risici ved produktet: Anvendte risikonøgletal for swaptioner Swaptionens delta versus kronevarighed Swaptionspræmiens følsomhed overfor fremtidige renter Kende forskellen mellem renterisiko og modpartsrisiko for swaptionen Kende til forhold omkring likviditeten i swaptioner Kende til risikoreducerende tiltag fra bankens side Forstå og reflektere over teori, metode og praksis: Have viden om afdækning af renterisiko ud fra delta Have viden om afdækning af risiko udfra hovedstolens størrelse Kunne anvende metoder og redskaber samt færdigheder, som knytter sig til investeringsrådgivning på Kunne anvende deltavektorer i rådgivningen vedr. markedsrisiko i renteswappen Kunne redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på Kunne redegøre for hvilke kriterier den bedst egnede swaption bør vælges udfra Kunne vurdere hvad der taler for og hvad der taler imod valget af en specifik swaptionsløsning Kunne forklare udfordringerne ved prisfastsættelse af kundens swaption i swaptionens løbetid

18 16 Kunne håndtere komplekse situationer i forbindelse med investeringsrådgivning på Kunne veje for og imod i valget mellem en swaption og en renteswapafdækning Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller set i lyset af kundens risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont: Belyse overvejelser og begrunde valget af swaption Kunne vurdere en swaption i en større sammenhæng med kundens lån

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktieoptioner Version 1, opdateret den 19. marts 2015 BAGGRUND... 4 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 1. INDLEDNING... 4 2. OPBYGNING OG STRUKTUR...

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Guide til optioner og futures på aktier og aktieindeks

Guide til optioner og futures på aktier og aktieindeks Guide til optioner og futures på aktier og aktieindeks Hvis man ønsker at deltage i markedet for aktieoptioner og futures, er det nødvendigt at kende til produkternes konstruktion, herunder afkast-/risikoprofilen

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO Inhold 1. Introduktion... Error! Bookmark not defined. 2. Portefølje oversigt... Error! Bookmark not defined. 3. Porteføljerisiko i praksis... Error!

Læs mere

OVERSIGT OVER GODKENDTE KOMPETENCEKRAV

OVERSIGT OVER GODKENDTE KOMPETENCEKRAV OVERSIGT OVER GODKENDTE KOMPETENCEKRAV RØD CERTIFICERINGSPRØVE PR. 01.09.2016 INDHOLD Aktieoptioner... 3 Aktieswaps... 9 Aktieterminskontrakter/Aktiefutures... 13 Alternative investeringsfonde (AIF)...

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN OBLIGATIONS INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Obligationsinvestering Michael Christensen Obligationsinvestering Teori og praktisk

Læs mere

Finansanalytikerforeningen

Finansanalytikerforeningen Finansanalytikerforeningen Udfordringer og processer for kommuner og regioner vedrørende pleje af gældsporteføljer April 2011 1 Kommunernes finansielle styring set fra Nordea v/chief Sales Manager - Anne

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi XX FORSYNING A/S Finansierings-, valuta- og rentestrategi Vedtaget på XX A/S bestyrelsesmøde den 15. maj 2007 MÅLSÆTNING: Formålet med denne strategi er at få defineret en risikoprofil for vore transaktioner

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Estimation af volatilitet på aktiemarkedet

Estimation af volatilitet på aktiemarkedet H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Foråret 2009 ---------------------------- Opgaveløser: Daniel Laurits Jensen Vejleder: Bo Vad Steffensen Opgave nr. 21 Estimation af volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Bliv klogere på, hvordan finansielle instrumenter kan bruges, og hvad du skal være opmærksom på, når du skal finde den rette løsning for din virksomhed

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

RØD CERTIFICERING - BILAG

RØD CERTIFICERING - BILAG RØD CERTIFICERING - BILAG STRUKTUREREDE OBLIGATIONER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Strukturerede obligationer som det næstbedste alternativ. GEVINST Næstbedst ved FALD AKTIV

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmapensionskasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmapensionskasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmapensionskasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og

Læs mere

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter CVR-nr. 34631328 B19PDFBASIS Kl. TID Indledning Når du er kunde i vestjyskbank, kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge - dog begrænset af f.- eks. gældende lovregler om

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler 2016 Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Introduktion til swapaftaler...4 Baggrund...5 Regelgrundlag...5 Undersøgelsens resultater...5

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Indhold. Indhold Indhold. Forord Symbolliste... 13

Indhold. Indhold Indhold. Forord Symbolliste... 13 Indhold Indhold Forord... 11 Symbolliste... 13 Kapitel 1. Introduktion til finansiel risikostyring... 15 1.1 Hvad er risiko?... 15 1.2 Typer af risici... 16 1.2.1 Kreditrisiko... 16 1.2.2 Likviditetsrisiko...

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Trends og tendenser // risikostyring

Trends og tendenser // risikostyring Trends og tendenser // risikostyring Risikostyring et must i fremtidens landbrug Per Sveistrup Finansrådgiver Bjørn Asmussen Råvarerådgiver Risikostyring Finansiel risikostyring i Landbruget Billeder af

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 2. september 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys.

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys. Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber Generelt Denne vejledning

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

EKSAMINERET FINANSRÅDGIVER INVESTERING

EKSAMINERET FINANSRÅDGIVER INVESTERING EKSAMINERET FINANSRÅDGIVER INVESTERING HVAD FÅR JEG UD AF AT DELTAGE? Finanssektorens Uddannelsescenter tilbyder en unik uddannelse inden for investeringsområdet med en afsluttende eksamen, der styrker

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. september 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere