Vi nedbryder grænser. Hver gang samfundet investerer 1 offentlig krone i Væksthusene, så genererer investeringen samfundsøkonomisk værdi for 2,60 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi nedbryder grænser. Hver gang samfundet investerer 1 offentlig krone i Væksthusene, så genererer investeringen samfundsøkonomisk værdi for 2,60 kr."

Transkript

1 Årsberetning2013

2 Vi nedbryder grænser Liselotte Hohwy Stokholm Hver gang samfundet investerer 1 offentlig krone i Væksthusene, så genererer investeringen samfundsøkonomisk værdi for 2,60 kr. Kilde: IRIS Group, Evaluering af Væksthusene, april Er der noget, som går igen, når vi taler vækstvirksomheder, så er det, at de tør bryde grænser. Fysisk og mentalt. Vækstvirksomheder har modet til at søge mod nye og ukendte markeder. Viljen til at bryde barrierer for at skabe vækst. Grænsen til Europa og de globale markeder blev i høj grad brudt i Som den første danske region nogensinde var Region Syddanmark udnævnt til Europæisk Iværksætterregion blev derfor helt naturligt et år med globalt udsyn i Væksthus Syddanmark. Virksomheder har desuden haft adgang til en række eksportprogrammer. Og det har hjulpet dem ud over landegrænsen. GOD BUNDLINJE Men får virksomhederne så reelt brudt de grænser, der er nødvendige for at skabe øget vækst? Hjælper vores indsats? De spørgsmål stiller vi hele tiden til vores arbejde. Hver en skattekrone investeret i Væksthus Syddanmark skal nemlig give pengene tilbage i form af nye arbejdspladser og øget omsætning ude i virksomhederne. Tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at de virksomheder, der gør brug af vores vækstkonsulenter som får lavet vækstplaner og benytter vores tilbud vokser betydeligt i forhold til sammenlignelige virksomheder. INGEN SOVEPUDE Gode resultater må dog aldrig få os til at læne os tilbage. Væksthus Syddanmark går forrest i jagten på mere vækst og de nye markeder. Vi skal kende markederne og syddanske vækstvirksomheders behov også før de selv er klar over dem. Kun på den måde kan vi hjælpe dem med at forcere nye grænser. Analysefunktionen, som Væksthus Syddan mark etablerede i 2012, er en stor styrke. Den giver os et fortrin. Nu evner vi at tage temperaturen på markederne, virksomhederne og deres fremtidige behov byder på helt nye former for netværk og vækstcamps. Det er nemlig noget af det, danske virksomheder har brug for for at blive endnu stærkere. Vi sikrer nye medspillere til syddanske virk somheder. Udenrigsministeriet er med på vores syddanske holdkort, så den globale vej er kortere. Et tæt samarbejde med EKF (Eksport Kredit Fonden) baner vej for kapitaltilførsel til eksport for regionens virksomheder. Vi er klar til at krydse nye grænser. Liselotte Hohwy Stokholm Direktør, Væksthus Syddanmark

3 EKSPERTISE, VIDEN OG SPARRING indspark betaler sig TALLENE DOKUMENTERER BETYDELIG VÆKST FOR VIRKSOMHEDER, SOM BRUGER VÆKSTHUS SYDDANMARK. "Får vi noget ud af det her?" Det er typisk dét spørgsmål, der melder sig i vækstvirksomheden med de store ambitioner, når en vækstkonsulent træder ind ad døren. Svaret er ganske enkelt: "Ja, når virksomheden vel at mærke er klar til at investere tid og nødvendige ressourcer i vækst." STÆRKE TAL Tal fra 2014 fra Erhvervsstyrelsen dokumenterer således, at Væksthus Syddanmarks kunder skaber mere eksport, fi re gange større omsætning og fi re gange fl ere job end sammenlignelige virksomheder. Erhvervsstyrelsen og Kommunernes Landsforening har ligeledes i 2013 fået udarbejdet en stor analyse, der viser at hver investeret krone i Væksthusene giver 2,60 kr. tilbage til samfundet. søg i 457 af regionens mest vækstambitiøse virksomheder. Hver eneste gang handler det om at få defi neret en klar målsætning. Når den er på plads, viser den individuelle sparring, hvor der skal sættes ind. Eksport er for mange af regionens vækstvirksomheder et kerne - område. Det er her, de ser afgørende vækstmuligheder. Og det er her, at de har brug for ekspertise til for eksempel at afl æse nye markeder, udpege kunder og nedbryde barrierer. STÆRKERE ØKONOMI I andre tilfælde har virksomheder brug for at blive stærkere på økonomi og fi nansiering. Vækstkonsulenten kan her pege på et program, hvor virksomheden får stillet en kapitalcoach til rådighed og får dækket halvdelen af udgifterne. Virksomheden får støtte til at afdække kapitalbehov og klargøre budgettet til møde med bank og investorer. Hele tiden handler det om, at vækstkonsulenterne fi nder lige nøjagtigt den ekspertise, som den enkelte virksomhed har brug for. Et formaliseret samarbejde med Business Angels Syddanmark i 2013 har resulteret i en række arrangementer, KLARE MÅL I 2013 har Væksthus Syddanmarks konsulenter været på behvor virksomheder med kapitalbehov præsenterer deres forretning for solide investorer. DE AMBITIØSE KALDER Det er den enkelte virksomheds udfordring, der ene og alene afgør, hvordan handlingsplanen kommer til at tage sig ud. Mens mange virksomheder skal have gjort sig klar til eksport, handler det for andre om at få opbygget en stærk dansk salgsorganisation eller få skabt basis for et godt og sikkert ejerskifte. Vækstkonsulenter og ekspertise udefra gør det ikke alene. Den altafgørende forudsætning for, at virksomheder lykkes med at skabe øget vækst er, at de har en ambition om og en vilje til at ville vokse. Med det afsæt er Væksthus Syd danmarks konsulenter parate til at skabe værdi for flere virksomheder. VORES TILBUD Virksomheder har benyttet sig af forskellige tilbud fra Væksthus Syddanmark: 457 har fået gennemført en vækstkortlægning virksomhedsforløb er eller har været i gang indenfor forskellige programmer 898 har været igennem andre aktiviteter og events VI VISER VEJ Væksthus Syddanmarks væsentligste opgave er at hjælpe de virksomheder, som kan fremvise et betydeligt vækstpotentiale. Vi samarbejder med regionens klynger, lokale erhvervsservicekontorer i alle regionens kommuner samt regionale og nationale vækst- og erhvervsfremmeorganisationer. På den måde sørger vi for i samarbejde med de lokale erhvervsservicekontorer at en virksomhed, altid bliver henvist til den rette dør.

4 ARRANGEMENTER OG EVENTS syddanmark UD i VerDen EUROPÆISK IVÆRKSÆTTERREGION DE GLOBALE VINDE BLÆSTE OVER REGION SYDDANMARK. Med Væksthus Syddanmark har vi en aktør, der i samspil med kommuner, erhvervskontorer og andre parter skaber stærke initiativer for virksomhederne, så de får mulighed for at realisere deres vækstpotentiale, og vi sikrer flere job og bedre konkurrenceevne. Laurids Rudebeck, borgmester i Tønder Kommune og formand for bestyrelsen i Væksthus Syddanmark. ET ÅR I EKSPORTENS TEGN Som den første danske region nogensinde var Region Syddanmark i 2013 udnævnt til Europæisk Iværksætterregion. Bag udnævnelsen stod EU's Regionsudvalg, Europa- Parlamentet og Europa-Kommissionen. Væksthus Syddanmark, Region Syddanmark, Det Syddanske EU-Kontor og Universe skruede i den anledning yderligere op for iværksætteri og eksport med en række events og arrangementer, der inspirerede virksomhederne til det internationale spring. Danmarks vækst står og falder med virksomheder, der tør og kan begå sig på de internationale markeder. Det kræver både mod og viden at tage springet var året, hvor der blev leveret globale indspark til de syddanske virksomheder. Som den første danske region nogensinde var Region Syddanmark i 2013 udnævnt til Europæisk Iværksætteregion. Europa fik for alvor øje på Syddanmark. FRA HADERSLEV TIL LATINAMERIKA Den fornemme udnævnelse gjorde, at det i høj grad var et 2013 i eksportens tegn. Overalt i regionen blev virksomheder inspireret til eksport blev med Væksthus Syddanmark i spidsen GO GLOBAL YEAR. Gennem et væld af events og aktiviteter fik virksomheder viden og sparring til, hvordan de opnår succes i udlandet. I samarbejde med Eksportrådet og lokale erhvervskontorer stod Væksthus Syddanmark bag arrangementer med fokus på eksport. Eksempelvis var Haderslev ramme om et arrangement, hvor virksomheder blev klædt på til at komme ind på det svenske marked. Andre steder i regionen bød Væksthus Syddanmark og Eksportrådet på seminarer, der viste vej til de øvrige nærmarkeder og til Frankrig og Latinamerika, som de nye store vækstmarkeder. Sprogbarrierer, etablering af udenlandske kontakter, kendskab til love og regler på de nye ukendte markeder er blot nogle af de udfordringer, som virksomhederne har fået svar på. DANMARKS VÆKST- OG IVÆRKSÆTTERUGE Kulminationen på aktiviteterne fandt sted i uge 47 Danmarks Vækst- og Iværksætteruge. Sammen med Region Syddanmark og de lokale erhvervsservicekontorer skabte Væksthus Syddanmark konceptet GO GLOBAL WEEK og GO GLOBAL DAY. Flere hundrede virksomhedsejere tjekkede ind på konferrencen GO GLOBAL DAY på Hotel Comwell i Kolding. Her stod eksperter og succesfulde virksomheder parate med opskriften på, hvordan virksomheder løfter sig ud over landegrænsen. Som led i den globale fejring bød GO GLOBAL DAY også på uddelingen af EER2013-prisen. En pris, stiftet af Region Syddanmark, som blev givet til den syddanske virksomhed, der havde præsteret bemærkelsesværdig international succes. 50 nominerede gjorde opløbet tæt. Robotvirksomheden Inrotech modtog på dagen stående applaus og prisen på kr.

5 LÅN PROGNOSER EN LEDER: FÅ EKSPERTISE UDEFRA tårnhøje FOrVentninger EKSPERT SYDDANSKE UDEFRA VIRKSOMHEDER HAR GJORT FORVENTER HØJER PØLSER STORT MODEN, UDBYTTE TIL AF DELTAGELSE AT INDGÅ STORE I VÆKSHUS SALGSAFTALER SYDDANMARKS OM DE PROGRAMMER. SØNDERJYSKE KVALITETSPØLSER. POSITIV PROGNOSE Effektprognoserne fra vores programmer peger på stor værdi for samfundet. Én krone investeret i programmet Lån en Leder forventes over en treårig periode at skabe en potentiel samfundsøkonomisk værdi på 3,00 kr. Programmet Power Push forventes at forvandle én investeret krone til 3,30 kr. Når samfundet investerer i programmer for virksomheder, har vi krav på at vide, om ind satsen er pengene værd. Analyse r fra Væksthus Syddanmark viser både forventet effekt og forventet udbytte for virksom hederne. Og effektprognoserne for de store programmer taler for sig selv. POWER PUSH har skubbet 178 virksomheder i Region Syddanmark i den rigtige retning. Med en fordobling af virksomhedernes investering i kompetenceløft, efter- og videreuddannelse har Po wer Push styrket medarbejdere. Forventningerne blandt de deltagende virk somheder har været massive. En må ling foretaget ved projektstart viser, at virksomhederne samlet set forventer, at Power Push bidrager til en meromsætning på 689 millioner kr. over den næste treårige periode. På samme vis vil programmet betyde en samlet mereksport på 90 millioner kr. og en mervækst i antal job på 292 ansatte. LÅN EN LEDER er præget af samme op timisme. Over 100 virksomheder har benyttet sig af muligheden for at låne ledelsesekspertise udefra. De forventer samlet set, at den lånte leder vil medføre en øget omsætning på 436 millioner kr. over de næste tre år, 175 nye ansatte og 75 millioner kr. i eksport. Ordningen har været så stor en succes, at den er forlænget med yderligere et år og fortsætter hele Som projektleder på det nationale og ambitiøse program VÆKST VIA LEDELSE har Vækst hus Syddanmark i perioden været med til at sikre, at 728 virksomheds ledere har fået ny og uvurderlig viden om ledelse. En viden, der giver mulighed for udvikling og vækst. Virksomhedernes udbytte er ikke til at tage fejl af. 9 ud af 10 deltagere er blevet mere bevidste om deres væsentligste udviklingsområder som leder. Og 8 ud af 10 har ændret deres strategiske retning efter det målrettede afklaringsforløb. Virksomhedslederne har desuden fået et nyt centralt syn på deres lederrolle. Gennem afklaringsforløbet og den ny inspiration har de fået en erkendelse af, hvad deres lederrolle betyder for deres virksomheders udvikling og fortsatte vækst. FREMTIDIGE BEHOV Med prognoser og analyser koblet på programmerne har Væksthus Syddanmark mulighed for at se, om virksomheder får det ud af projekterne, de har brug for. Og ikke mindst om det giver mening for Dan mark at investere i de syddanske vækstprogrammer for virksomheder. Samtidig får vi uvurderlig viden om hvilke initiativer virksomhederne har brug for i fremtiden. PROGRAMMER Væksthus Syddanmark har været med til at skabe en række programmer, netværk og klyngesamarbejder inden for følgende temaer: LEDELSE: Lån en Leder Vækst via Ledelse INTERNATIONALISERING: Global Vækst KOMPETENCER: Klar til Bygge- og Anlægsopgaver Power Push 24T Transport PARTNERSKABER: Syddansk Fødevareklynge Syddanske Madoplevelser VelfærdsPartnerskab FINANSIERING OG KAPITAL: Kapital Gennem Rådgivning Early Warning

6 nøgletal BESKÆFTIGELSESVÆKST Vores kunder skabte 4 gange så mange job end sammenligne lige virksomheder i Kilde: Erhvervsstyrelsen, Resultatkontraktopgørelse 2013, marts VÆKSTFORLØB I 2013 Assens 11 Billund 12 Esbjerg 38 Fredericia 17 Faaborg-Midtfyn 21 Haderslev 22 Kerteminde 9 Kolding 45 Langeland 2 Middelfart 12 Nordfyn 10 Nyborg 10 Odense 75 Svendborg 17 Sønderborg 19 Tønder 14 Varde 13 Vejen 14 Vejle 52 Ærø 4 Aabenraa 27 Øvrige (Kr ) (Kr ) Basistilskud Andre driftsindtægter Omsætning i alt Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger og småanskaffelser Resultat før finansiering Finansielle indtægter 9 32 Finansielle udgifter 1 0 Årets resultat før skat Skat Årets resultat efter skat OMSÆTNINGSVÆKST Vores kunder voksede 4 gange så meget i omsætning end sammenlignelige virksomheder i Kilde: Erhvervsstyrelsen, Resultatkontraktopgørelse 2013, marts EKSPORTVÆKST Vores eksportkunder klarede sig bedre end sammenlignelige virksomheder i Kilde: Erhvervsstyrelsen, Resultatkontraktopgørelse 2013, marts 2014.

7 Væksthus Syddanmark Forskerparken 10 D/E 5230 Odense M Omtalte programmer støttes af:

gør udfordringer til muligheder

gør udfordringer til muligheder Årsberetning 21 gør udfordringer til muligheder forord Så tager vi springet 2011 var året, hvor Væksthus Syddanmark tog et tigerspring. Sådan er det blevet kaldt i medierne. 2011. Året står som en milepæl

Læs mere

Lån en leder giver bonus. Virksomhederne forventer markant vækst

Lån en leder giver bonus. Virksomhederne forventer markant vækst Lån en leder giver bonus Virksomhederne forventer markant vækst de fik trykket på speederen 139 syddanske virksomheder har sat skub i ny udvikling. I perioden 20122014 har de lånt en leder. Forventningerne

Læs mere

PORTRÆT AF HØJER PØLSER A/S

PORTRÆT AF HØJER PØLSER A/S HØJER PØLSER A/S Ekspert udefra har gjort Højer Pølser moden til at indgå store salgsaftaler om de sønderjyske kvalitetspølser. Højer Pølser har længe befundet sig i den virkelighed, som mange mindre og

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09

Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09 Design og grafik: HR/Exponent Stougaard A/S. Foto: Bjarke Ørsted. Tryk: Cool Gray. Årsberetning 09 25 GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER VÆKSTHUSET: GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER Vi står med et stærkt tilbud

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Grund til forsigtig optimisme

Grund til forsigtig optimisme SIDE 1 Nr. 10 november 2013 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Salgets svære kunst: NemTilmeld har knækket koden. Nu har markedet fået øje på dem. Nordjysk fødevareerhverv: Fødevarer er

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere

vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger

vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger vækstindeks vinter 2012 Ledelse og kapital til eftersyn Fokus på vækstens vigtige forudsætninger 2 VækstIndeks Vækstforum Sjælland skaber og udvikler rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland.

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 5 april 2011 Thy windpower Blæser til vækst med små møller INDBLIK: GLOBALISERING DUELLEN: INNOVATION: Drømmen om nye højder Nordjylland i rødt eller

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010 Indhold Side 4 Formanden og direktøren har ordet Side 6 Kapitel 1 Erhvervsservice i region Midtjylland Side 8 Vækstkortlægning, Aftaler samt fælles værktøjer Side

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

FOKUS: regional udviklingsplan

FOKUS: regional udviklingsplan Mennesker og muligheder mødes FOKUS: regional udviklingsplan NO.19 04 / Klog turisme 06 / Regional Udviklingsplan 15 / Syddanmark I TAL 24 / Den moderne voldgrav 28 / Idræt med smartphone 30 / Det grønne

Læs mere

Lær af. eksportsucceserne

Lær af. eksportsucceserne Lær af eksportsucceserne Politiske anbefalinger og eksportværktøjer der styrker de mindre og mellemstore virksomheders internationale konkurrencedygtighed DESIGNIT A/S ORANA A/S Termonova A/S LINIMATIC

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere