Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO"

Transkript

1 Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

2 Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold Godkendelse Afdeling for kredit registrering Yderligere Information Investerings services Justeringer... 3 Artikel 3. Kredit registrering Rapportere betalingsrestancer... 3 Artikel 4. Kreditfacilitet Kreditfacilitet Ordre om overførsel til modkonto Udenlandsk Valuta Ordrer Renter Oversigt... 5 Artikel 5. Exercution only Exercution only Kreditfacilitet gearede effekt Viden og information pligt til omhu... 5 Artikel 6. Risici og sikkerhedsværdi Dækning af Gældspenge Begrænsninger Øjeblikkelig handling Indgriben af DEGIRO... 6 Artikel 7. Øjeblikkelig Betalingspligt Tilbagebetales hvis påkrævet Renter... 7 Artikel 8. Sikkerhedsstillelsesret, brug og lån... 7 Artikel 9. Varighed, ophør... 7 Vilkår og betingelser Kreditfacilitet = Vilkår og betingelser gældspenge DEGIRO B.V. er registeret som investeringsfirma hos Finansielle Markeders Autoriteter. 2/7

3 I de tilfælde hvor kunden ikke har tilstrækkelig likvider i den påkrævende valutaen til at overholde et betalingskrav i henhold til Aftalen om Investerings Services, tilbyder DEGIRO serviceydelsen kreditfacilitet. I serviceydelsen kreditfacilitet tillades Kunden, at holde debetpositioner i kontanter indenfor de aftalte Grænser og begrænsninger. I Tilføjelsen til Investerings Service Aftalen DEGIRO benytter Tilføjelsen Kreditfacilitet til denne service. Tilføjelsen Kreditfacilitet består af Acceptformularen Kreditfacilitet og Vilkår og betingelser Kreditfacilitet. Tilføjelsen Kreditfacilitet er en del af Kundeaftalen. Artikel 1. Definitioner Konceptet, beskrevet i Tilføjelsen kreditfacilitet med stort begyndelsesbogstaver, har den betydning givet i Acceptformularen Investerings Services og Vilkår og betingelser Investerings Services. Artikel 2. Kontraktlig forhold 2.1 Godkendelse Før Kunden har tilladelse til, at have en debetbalance i en eller flere valutaer i Kreditfacilitet, må Kunden først have en godkendelse til denne service gennem DEGIROs interne ansøgningsprocedure. Godkendelse kan ske før eller efter underskrivning af Godkendelsesformularen kreditfacilitet. Herefter kan DEGIRO fastsætte yderligere vilkår og betingelser til Klienten. 2.2 Afdeling for kredit registrering En del af DEGIROs godkendelses procedure er, at DEGIRO tjekker Kundens tidligere oplysninger (såfremt Kunden er en faktisk person) med Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Hvis DEGIRO beslutter, på baggrund af baggrundstjek, ikke at acceptere Kunde til Kreditfacilitet Service, vil DEGIRO informere Kunden om resultatet af baggrundstjekket uden omkostning. 2.3 Yderligere Information Investerings services Tilføjelsen Kreditfacilitet skal læses i sammenhæng med delene af Yderligere Information Investerings Services, relateret til DEGIRO serviceydelser omhandlende Kreditfacilitet. 2.4 Justeringer Som aftalt i Investeringsaftale Services kan DEGIRO justere aftalen fra tid til anden. DEGIRO vil informere Klienten om respektive ændringer. Klienten kan altid læse og downloade den nyeste version af Vilkår og betingelser Kreditfacilitet på hjemmesiden. Artikel 3. Kredit registrering 3.1 Rapportere betalingsrestancer Ved en betalingsrestance omhandlende Restancer af Gældspenge, der tager længere end 4 måneders tid, vil DEGIRO rapportere betalingsrestancerne til Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) (såfremt Klienten er en faktisk person). Bemærk: en rapportering hos BKR kan have konsekvenser for mulige efterfølgende ansøgninger om kredit fra Klienten hos andre finansielle institutter. Når betalingsrestancerne hos Klienten ved DEGIRO er blevet fuldt betalt, vil DEGIRO DEGIRO B.V. er registeret som investeringsfirma hos Finansielle Markeders Autoriteter. 3/7

4 trække denne rapportering tilbage hos BKR. Bemærk: efter at have trukket rapporteringen tilbage af DEGIRO, vil rapporteringen stadig være synlig i registeret hos BKR i yderligere 5 år. Artikel 4. Kreditfacilitet 4.1Kreditfacilitet Kreditfacilitet er en facilitet hvor Kunden løbende kan låne og tilbagebetale penge, indenfor tidsfristen i henhold til de nævnte vilkår og betingelser og Grænser i Aftalen om Investerings services. For yderligere information om grænser refererer DEGIRO Kunden til dokumentet Nettoværdi, risici, kreditfacilitet og shorthandel i Yderligere Information Investerings Services. Aktiverne i kundens investeringskontoen bruges som sikkerhedsstillelse for DEGIRO gennem retten til tilbageholdelse, inkluderet i Vilkår og betingelser Investerings Services. Beløbet der kan lånes gennem kreditfaciliteten er variabel og afhænger af værdien af investeringskontoen. Kreditfaciliteten er en 'automatisk' funktion. Når som helst en ny forpligtelse til at betale opstår for Kunden i henhold til Aftalen om Investeringsservices, i en valuta hvor Kunden ikke har tilstrækkelig balance på det tidspunkt, vil DEGIRO gøre dette beløb tilgængelig i den rette valuta via Kreditfaciliteten. Hver gang Kunden overfører penge til Hovedkontoen (undtaget overførselsordrer beskrevet i artikel 4.2 nedenunder) eller der opstår for Kunden en betaling, vil det modtagne beløb automatisk føre til formindske kreditten i Kreditfaciliteten i den pågældende valuta. 4.2 Ordre om overførsel til modkonto Hvis en Kunde udsteder en instruktion til DEGIRO om at overføre et beløb, til den DEGIRO tilknyttet bankkonto, større end kreditbalance i den pågældende valuta i efterspørgslen investeringskonto, vil det overskydende beløb anses som at være en ordrer af Kunden (1) til at købe andele i cash funden i den pågældende valuta og (2) at derefter sælge andele i denne Cash Fund på næste Handelsdag, i en mægde svarende til den krævede overførsel. Provenuet af denne transaktion vil blive krediteret Kundens DEGIRO tilknyttet bankkonto. 4.3 Udenlandsk Valuta Når Klienten benytter AutoFX services vil Kundens forpligtelse til at betale i en anden valuta end DKK automatisk blive konverteret af DEGIRO til en forpligtelse til at betale i DKK. For Udenlandsk Valuta hvor Klienten ikke benytter AutoFX service, vil Kundens Kreditfacilitet blive debitteret i Udenlandsk Valuta for det pågældende beløb det omhandler. Bemærk: Dette tilkendegiver, at når Kunden ikke benytter AutoFX, kan der være en debit balance i forskellige valutaer, mens der muligvis er en positiv balance i andre valutaer. Dette kan være en investeringsstrategi ønsket af Kunden og det tilkendegiver, at Kunden lægger mærke til de forskellige debetbalancer. Når Kunden vælge at lukke Auto FX af, er det Kundens ansvar, at administrere positionerne i valuta ved at købe og sælge valuta som ønsket fra Kunden. 4.4 Ordrer Alle Kundens Ordrer bliver tjekket op mod Grænserne sat af DEGIRO, før udførsel af disse. Når der er nok fri middler Grænserne og Vilkår og betingelser og når valutaen involveret er tilgængelig af DEGIRO, er ordren accepteret. Når der kun er fri rum til en delvis udførelse af Ordren indenfor Grænserne og Vilkår og betingelser, har DEGIRO ret til, men ikke forpligtelse til, at delvist acceptere Ordren. DEGIRO B.V. er registeret som investeringsfirma hos Finansielle Markeders Autoriteter. 4/7

5 4.5 Renter Kunden betaler renter for brug af Kreditfacilitet. Renter, opkrævet af DEGIRO, er variable og forskellig fra valuta til valuta. Kunden kan se renten til enhver tid i dokumentet Prisoversigt i Yderligere Information Investerings Services. Ændringer i debet renter er bindende fra dagen hvor de offentliggøres og fremad. Medmindre det omhandler valuta er en afvigelses ordning inkluderet i dokumentet Prisoversigt, og renten vil blive beregnet af DEGIRO, baseret på 360 kalender dage per år og de faktiske antal dage per måned. Renten bliver opkrævet fra investeringskontoen på månedlig basis. Ingen andre gebyr end renter er ikke opkrævet af DEGIRO for Kreditfaciliteten. 4.6 Oversigt Så længe Kreditfacilitet er i brug, vil en detaljeret oversigt om udstående beløb pr. valuta altid være tilgængelig for Kunden på den personlige side i WebTraderen. Artikel 5. Exercution only 5.1 Exercution only Kunden bekræfter og accepterer, at DEGIRO foretager deres services baseret på Excercution only og at DEGIRO derfor ikke rådgiver Kunden. Kundens Ordrer er automatisk behandlet af DEGIROs systemer og kun kontrolleret i forhold til Begrænsninger og betingelser aftalt mellem parterne. Kundens ordrer og positioner kan ikke vurderes af DEGIRO imod Kundes kapital, investeringsportefølje eller investeringsmål. Det er kun Kunden der er ansvarlig for Ordrene og positioner der er valgt af Kunden. 5.2 Kreditfacilitet gearede effekt Ved at invester med lånte penge er det muligt at investere mere men der er også større risici. Kunden investerer så at sige med en vis gearing. Der er risikoen for at tabet er højere end det indestående og investeringen er tabt og erstattet er gæld. Jo mere der har været lånt til investeringer, jo mere følsomt er porteføljen for prisbevægelser og det hurtigere kan tab resultere i afvikling af hele porteføljen. Det er derfor klogt (afhængig af ens personlige risici profil) at gøre brug af Kreditfacilitetens egenskaber på en moderat måde. 5.3 Viden og information Kunden bekræfter, at han forstår det ovennævnte og er bekendt med de risici der er forbundet med at investere med lånte penge. Kunden bekræfter, at Kunden er fuldstændig klar over de risici forbundet med brug af Kreditfacilitet og at Kunden evner at bære det tab der muligvis kan ske som resultat af investeringerne. Kunden bekræfter, at Kunden har læst og forstået kapitlet Kreditfacilitet i dokumentet Yderligere Information Investerings Services. 5.4 pligt til omhu Kunden bekræfter overfor DEGIRO at han vil gøre brug af DEGIROs services med klogskab og at han vil passe på, ikke at lave transaktioner eller holde positioner, som overstiger hans finansielle kapacitet eller som ikke passer til Kundens investeringsmål eller hans portefølje. Kunden bekræfter, at han ikke vil foretage transaktioner i finansielle effekter af en slags som han ikke har tilstrækkelig viden eller indsigt i. Kunden skal holde nøje øje med hans positioner i Kreditfaciliteten og de herved finansierede positioner i Finansielle effekter og hvis nødvendigt gribe ind, ved at lukke positioner eller forhøje sikkerhed for at undgå grænser at blive brudt. DEGIRO B.V. er registeret som investeringsfirma hos Finansielle Markeders Autoriteter. 5/7

6 Artikel 6. Risici og sikkerhedsværdi 6.1 Dækning af Gældspenge Brug af Kreditfacilitet skaber et behov for konstant dækning gennem tilstrækkelige Sikkerhedsstillelse. Modsat en del andre børsmæglere arbejder DEGIRO ikke eksklusivt med en procentvis dækning, hvor for eksempel op til 80% af værdien af aktieporteføljen kan lånes, men også med et risikosystem som fungerer med konceptet Sikkerheds Værdi og Risici som også Kreditfaciliteten er en del af. For en detaljeret beskrivelse og forklaring af Sikkerhedsværdi og Risici refererer DEGIRO til dokumentet Nettoværdi, risici, kreditfacilitet og shorthandel i Yderligere Information Investerings Services. 6.2 Begrænsninger Kunden bekræfter, at være ansvarlig for at de grænser, som vedrører Kundens kreditfacilitet, ikke overgås. Kunden vil påtage sig dette ansvar med visdom og vil ikke udføre nogle transaktioner, af hvilke der fornuftigvis kan forventes, at føre til en overskridelse af Grænserne. Kunden vil følge op på Kreditfaciliteten på et dagligt niveau og vil gribe ind i tide ved at lukke positioner eller ved at forøge Sikkerhedsværdien, for at undgå at overskride Grænserne. 6.3 Øjeblikkelig handling Investeringer baseret på lånte penge kan udvise store bevægelser i værdi, i forhold til de ejendele, der er bragt ind personligt af Klienten. Prisbevægelser kan indvirke i, at de grænser der anvendes, ifølge Aftalen om Investering Services, meget hurtigt overgås. Grænserne kan blandt andet også blive overgået ved forandringer i beregningen af Sikkerhedsværdier, gennem justeringer af pågældende Grænser af DEGIRO og ved overførsel af renter og omkostninger. Kunden bekræfter at være klar over dette. Kunden bekræfter, at Kunden vil omgående overføre penge til balancen efter første anmodning fra DEGIRO, når en eller flere Grænser overgås og Kuden bekræfter, at have tilstrækkelige midler til dette. 6.4 Indgriben af DEGIRO DEGIRO vil gerne understrege over for Kunden, at DEGIRO ved tilfælde af grænseværdi der er brudt kan gribe inde som nævnt i Investerings Service Aftalen og yderligere uddybet i Yderligere Information Investerings Services. Artikel 7. Øjeblikkelig Betalingspligt 7.1 Tilbagebetales hvis påkrævet Alle positioner i Kreditfaciliteten skal tilbagebetales hvis påkrævet af DEGIRO, såfremt en af følgende situationer opstår: når, Kunden erklæres konkurs, er under betalingsstandsning eller er i et forløb for hvilket som helst form for Gælds omlægnings; når Kunden afgår ved døden; når Kunden ikke længere er bemyndiget i forhold til hans/hendes aktiver; når en betydelig del af Kundens aktiver er krævet; når Kunden bryder finansielle forpligtelser i henhold til Kundeaftalen. DEGIRO B.V. er registeret som investeringsfirma hos Finansielle Markeders Autoriteter. 6/7

7 7.2 Renter Hvis Kreditfacilitetens grænseværdier bliver overskredet, vil disse dele af Debit Securities udløse standard satser som beskrevet i Prisliste dokumentet under Yderlige Information Investerings Services. Artikel 8. Sikkerhedsstillelsesret, brug og lån Hvis Custody Profilen på Kundens Personlige Side er anvendt, Kunden giver hermed udtrykkeligt samtykke til, at DEGIRO må opbevare aktiver, til en værdi der står i et rimeligt forhold til Kundens samlede brug af debetpositioner, hos prime børsmæglere og kontoførere, hvorpå Artikel 4.5 og 9 hos Vilkår og Betingelser Investerings Services (brug af Aktier af en tredjepart og Lån) er anvendelige. På andre Profiler Artikel 4.5 og 9 hos Vilkår og Betingelser Investerings Services er altid anvendelige. Artikel 9. Varighed, ophør Tilføjelsen Kreditfacilitet er gældende mellem parterne på ubestemt tid. Tilføjelsen Kreditfacilitet kan afsluttes af hvilken som helst af parterne til enhver tid med et varsel på 1 kalender måned. Tilføjelsen Kreditfacilitet ophører automatisk ved afslutningen af Investerings Serviceaftalen. DEGIRO B.V. er registeret som investeringsfirma hos Finansielle Markeders Autoriteter. 7/7

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam,

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, EUROPÆISK STANDARD FORBRUGERKREDITINFORMATION 1 IDENTITET OG ADRESSE PÅ KREDIT GIVEREN Kreditgiver: DEGIRO B.V. Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Holland

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD (side 1 af 7) 1 PENSIONSAFTALEN Om danske skatteretlige fradragsregler, se pkt. 5.1.6. 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Corporate actions

Yderligere information investeringsservice. Corporate actions Yderligere information investeringsservice Corporate actions Indledning I Yderligere informationer om Investeringsservice giver DEGIRO den detaljerede fortolkning af de kontraktuelle aftaler, som DEGIRO

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere