Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 8. sept Blad nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 8. sept. 1998 Blad nr. 1"

Transkript

1 Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato 8. sept Blad nr. 1 Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde tirsdag den 8. sept kl i Den Ll. Gade 10B. Fraværende med afbud: Charlotte Gravesen, Kirsten Hartvig Petersen samt Willy Andersen. Fraværende uden afbud: Dagsorden: Uden for dagsorden oplæste formanden brev fra sognepræst Charlotte Gravesen vedrørende sygemelding, foreløbig én måned 98.09/01 Godkendelse af referat for mødet den 09. Aug Godkendt pånær punkt 98.08/07 : ændring af åbningstiderne for kordegnekontor. Forretningsudvalget blev samlet 18. august og satte beslutningen ud af kraft, idet forretningsudvalget var blevet gjort bekendt med, at kordegnevikaren, Birgit Mogensen, ikke var blevet behørigt forespurgt, og at det, ifølge vikaren, ville være et problem i forbindelse med afløsning i kordegnens ferier, kurser, sygdom etc /02 Udvidelse af Solrød Strandkirke Indvielsesarrangementet. Økonomioversigt over byggeriet Ros fra alle sider. V/Bent Hartvig Petersen: Økonomien balancerer takket være den milde vinter (ikke brugt vinterforanstaltninger); der mangler endnu få regninger /03 Budgetsamrådsmøde med provstiudvalget og de øvrige sogne i Solrød kommune, den (bilag 1) v/bent Hartvig Petersen: gennemgang af bilag og ros til provstiudvalget Solrøds budgetplanlægning godkendt uden ændringer i fem års perioden /04 Nyt om "gravstedsprotokolernes" overførsel til EDB. (pkt 98.08/03) v/kirkeværgen Gerda Jensen: der arbejdes stadig vedrørende opdatering af protokollerne. Besked fra kordegnen om, at edb programmet vil blive installeret den 28. oktober kl med oplæring af relevant personale samme dag. file:///c /Users/Leif/Desktop/1998/08%20September.html (1 af 5) [ :57:21]

2 98.09/05 Nyt om udvidelse af Annexkirkegården V/formanden Birger Guldbæk : Intet nyt 98.09/06 Nyt om udvidelse af P-Pladsen v. Solrød Kirke V/formanden : intet nyt 98.09/07 Nyt om Gospelkoret i Solrød Strandkirken jf. pkt /06 V/næstformanden Inge Bonnesen: Aftale med Gospelkoret om besked i god tid om tirsdage, hvor de ikke kan være i Strandkirken. Koret vil så enten aflyse eller øve i Landsbykirken. Fra begge sider noteres helt konkret med dato evt. problemer med ordningen Fælles evaluering efter sæson /08 Orientering om åbningstiderne for kordegne-kontoret. Se brev af Generel drøftelse om manglende kommunikation. Kordegnen læste op fra et personale referat maj måned, hvor der blev besluttet at flytte mødet "endnu en gang", for at kordegnen kunne deltage. Det tilstedeværende personale (personalet minus graver, gravermedhj, kirkesanger og kordegn) besluttede at flytte personale mødet til tirsdag kl til 1000, og samtidigt ændre kordegnens kontor tid til kl til Kordegnevikaren blev ikke informeret, hvilket kun kunne beklages af alle involverede /09 Temadag: Hvordan gør vi samarbejdet mellem MR, personalet og kollegaer bedre? V/formanden: Opstået grundet ovenfor stående. Forslag fra næstformanden Inge Bonnesen om professionel konsulent udefra og brug af en hel dag. En gruppe bestående af formanden, næstformanden og formand for personale udvalget, Arne Jensen, plus en til to personalemedlemmer, kommer med et udspil /10 (Lukket mødepunkt) Bedømmelse af Ove M., efter 6 mdr. ansæt-telse, jf. afsnit V, A, pkt. 1 KM vejledning af om ansættelse på prøve i tjeneste-mandsstillinger (bilag 2) v/formanden til referat: rådet meddeler stiftet, at Ove M. fortsætter i stilling i.h.t. KM vejledning /11 file:///c /Users/Leif/Desktop/1998/08%20September.html (2 af 5) [ :57:21]

3 Meddelelser fra formanden: Ansøgning fra Hanna Kristensen, om lån af orgel til øvning (bilag 3) KM, cirkl. af 20. Aug. 98. Vedr. cirkl. om mørkt tøj til kordegne. Pjecer fra Løgumkloster Refugium. Skrivelse fra Chas. Hansens s eftf. Vedr. Renovering af kirkeeffekter Indbydelse til Mellemfolkelig Stiftsdag på Liselund, den 3. Okt. 98 Bevilliget. Ove M. informerer. Foreligger på kirkekontoret. Foreligger på kirkekontoret. Udleveret til Kirke- og Kirkegårdsudvalget. Vedlagt som bilag /12 Meddelelser fra kassereren Status for enkeltkonti udleveret Oversigt/specifikation af kassebeholdning år til dato udleveret. Gennemgang af "udkast til revisions protokollen". Bemærkningen vedrørende manglende legat på 5ooo kr. i regnskabet skyldes en programmerings fejl i "Winfinans", det regnskabsprogram, som anvendtes i 1995,1996 og sluttelig 1997, idet der fra 1998 anvendes Brandsoft, både som regnskabs-, løn- og kirkegårdsprogram. Legat indtægten er således ikke korrekt vist i regnskabet, men figurerer i åbningssaldoen overført fra 1996 regnskabet. Legatet figurerer dog korrekt som en del af kassebeholdningen. Øvrige bemærkninger såsom manglende attestering blev taget ad notam. Bemærkninger vedrørende "udkast til revisions protokol" bliver sendt til revisionen og endelig revisions protokol og godkendt regnskab afventes /13 Meddelelser fra kirkeværgen Vedrørende varmestyring er Strunge blevet informeret via Landis & Gyr, som har inspiceret det eksisterende styringssystem, og der forventes et udspil derfra /14 file:///c /Users/Leif/Desktop/1998/08%20September.html (3 af 5) [ :57:21]

4 Meddelelser fra udvalgene: Nyt fra Personaleudvalget: Møde i distriktsforeningen vedr. "Arbejdspladsvurdering" den V/Arne Jensen: mangler enkelte regulativer endnu. Kordegnen har bestået den endelige kordegneeksamen og fortsætter på regnskabs- og budget kursus. Ansøgning fra kirkesanger Marianne Sivholm om refusion af kursus udgifter godkendt. Information om sikkerhedskursus. Aage Bonnesen deltager i "Arbejdspladsvurdering" Kordegnen blev bevilliget et endagskursus i KOSY. Aage Bonnesen på kursus 20. til 25. sept. V/Bent Hartvig Petersen: forslag fra Andreas Bruun udleveret. Behandles på udvalgsmøde. Kirkemuren høj prioritet- Rådet enes om igangsættelse af arbejdet. Kirke- og Kirkegårdsudvalget: V/Leif Ellerbek: Stadig manglende postomdeling. Formanden tager en kontakt til postmesteren Kirkebladsudvalget: Edb-udvalget (Medie udv.) Konsulent på netværket i øjeblikket for en optimering af systemet, dels netværksmodem installation. Hjemmesiden "kører" fint- I kommunal regi mangler endnu Havdrup og Karlstrup. Når de sidste er på plads, går alle sognene ud med et fælles oplæg til pressen. Oplægget er tænkt som et kort over kommunen, hvor man klikker på det sted man bor, så bliver man automatisk henvist til det lokale sogns hjemmeside. Edb maskine til graver kontoret er bestilt /15 Gospelkoret Joyful Noise V/Anne Marie Andersson: Generel information. 12. december Julekoncert Solrød Kirke /16 file:///c /Users/Leif/Desktop/1998/08%20September.html (4 af 5) [ :57:21]

5 Solrød Sogns menighedspleje Intet nyt /17 Meddelelser fra præsterne Intet /18 Meddelelser fra kateketen / medarbejderrepr Intet 98.09/19 Meddelelser fra organisterne Forespørgsel fra Roberto Schmidt om løn til voksenkoret ved medvirken ved Gudstjeneste ligeledes forespørgsel fra Ove Mathiesen om fast medhjælp ved korprøver. Behandles på næste rådsmøde /20 Eventuelt: Kirsten Borritz: Vedrørende nuværende udstilling - skal kirken købe nogle malerier punkt på Kirke- og Kirkegårdsudvalget Mødet sluttede kl Næste Menighedsrådsmøde er onsdag den 07. oktober kl Solrød Strandkirkes lokaler. Referat ved Egon Hinrichsen. Godkendt og tilrettet af formanden/næstformanden Ingen offentliggørelse på Internettet før efter godkendelsen på næste rådsmøde. 31. aug \mr-sept98\ file:///c /Users/Leif/Desktop/1998/08%20September.html (5 af 5) [ :57:21]

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød menighedsråd, onsdag den 15. Jun kl.18.00 i Solrød Strandkirke Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Mogens Sørensen

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 10. december 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Referat. Dato: 21.08.14. kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel, Gårsdalsvej 35, 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Jørgen Jørgensen og Claus Christensen.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. november 2014. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webmaster,

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere